Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Léòn Heyke
Dobrogòst ë Miloslawa

IntraText CT - Text


Click here to hide the links to concordance

Text

Òni szlë ë wsadlë w czôłno ë òd brzegu ôdbijaja,
Òna naprocem sedzy, a òn w rãce wiosło trzimô.

Miłosława zamëslônô zdrzi na dno niebiesczi głãbie
Òna rãką fale chwôtô ë do Dobrogòsta rzecze:

,,Tam pòd lasem, żôłté kwiatë na pòwiérzchni ùnoszą
Jakbë dzywné jaczés òczka pònad wòd wëzérają...".

Dobrogòst pòcygnie wiosłem ë do kwiatów przëbliżi,
Òna chwôcy je ë zriwô ë do drëdżi rãczi skłôdô.

Ale jeden kwiat nie dôł letkò jak te drëdzé zerwac,
Rôz ë drëdzi òn pòd wòdą schòwôl ë wëstãpùje.

Òna trzimô ë cygnie ë czôłno na bòk zdżibô,
Dobrogòst przëtrzëmùje ë zerwac dopòmôgô.

Òna wdzãcznie przëzdrza ë mile ùsmiéchnie,
Czôłno drgnie ë zatrzimô, òni wstóną ë wëchòdzą.

Tu na brzegù céń przëjemno do spòczinku jich zniewôlô,
W lese cysza je milczącô, jezoro skrzi ë mieni.

Òni sadlë bliskò sebie ë za rãkã chwôcëlë,
Miłosława słodczim głosem do niegò tak òdezwie:

,,Zdrzë na brzég ë jegò zeléń, chtërna tu ùscelëła,
A pòmidzë swiat drobny môlëch mùch ë bąków roji

Rësëną przez gãsté wietwie parmiń do naji skrôdô,
Wiéw ë wszechòbecnosc Bòga jakbë w cerkwi nas òblôtô...".

Dobrogòst pòdchwôcy mòwa: ,,Całi swiat swòjé żëcé,
A ze wszëtczëch jistot człowiek je nôwëżi pôstawiony.

Òn jak król panëje swiatu ë nadôł swòje prawa
Bóg, co zrobił całi òkres ë wëpełniô naszé serca.

Kôżdi, co na swiat przëchòdzy, dostôł swòje przeznaczenié,
A szczestlëwi, chto òdchòdzy ë spòkójnie rzec so mòże:

>>Co chcôł ë miôł na mòcy, to wëkònôł ë zrobił!<<
Lud pòwiôdô jegò dzeje, pamiãc jegò nie wëgasnie...

Ale nôszczestlëwszi jednak, chto na drodze swégò żëcô
Nalôzł szczeré przëwiązanié dobrowiérnégò kamrôctwa...

Miłosławò ùkòchónô, dlô òjczëznë ë cebie
Całé pòswicył bëcé, mëslë, słowa ë zabiedżi!

Òjczëzna to Cerczew Bòżô, chtërną Stwórca pòbùdowôł,
Słëżëc ji to służba Bòżô ë nôlepszé pòmòdlenié!

Òbòk mie przed Przënôswiãtszim klëczi mòja Miłosława,
Chto z nią pòłączi w jedno, ten na wieczi nie zadżinie!"

Dobrogòst to rzekl ë czuło òn rëką wkół òbjëmnie;
Òna do niegò przëgnie ë tak òni zdrzą na fale.

Wòda cëchò w blaskù słuńca jak przecudné zdrzadło leżi;
Ribka z falë wëskòczëła, zaskrzëła ë zdżinãła.

W kùńcu Miłosława rzecze: ,,żódnô chmùra nie zamącô
Ti niebiesczi jasny głãbi, chtërna w wòdze òdbijô;

żódnô fala nie pòmòrszczë ti jezorny cëchi gładë,
Chtërna jak milczącô wiérnosc do brzegù stóp przëmilô.

Niebò, zemia przedzywnie splotłë, zlałë w jedno żëcé,
Tak i naszô wiélgô miłosc razem jedno je i dwòje.

Dësza, chtërna niespòkójno rwaöa jak mòrskô fala,
Czej szorstczi wicher szarpie, dësza mòja òdpòcziwô

I do nóg mégò pana jak słëżebnica pòkórnô
Czuli ë na jegò słowò, jakbë na zbawienié zwôżô.

W tobie żëc i le dlô cebie - nôwikszé ùszczestlëwienié;
Jak dwa ògnie pòłączą, nic nas nigdë nie rozdzeli!"

Dobrogòst ji mitczé włosë prawą rãką letkò smùcze
I do ùst ji swòje ùsta w dłudżim skłôdô pòcałunkù.

Òna òpiarła głową ë ju dali nic nie gôdô
Ë na kôżdé słowò zwôżô, chtërno Dobrogòst wëpòwie:

,,Cwiardé je ricersczé żëcé, a czej muszôł czasem
Ce òpùscëc, abë bronic òjczëznë i swégò ksãca?"

Miłosława przestraszonô dzywnie na niegò pòdezdrzi
Ë wiéldzim òkem pitô, co to słowò òznaczac?

Dobrogòst òdrzecze na to: ,,Pòkój dzysô usmiéchô,
Ale pewnégò na zemi ni ma nic i nigdë nie mdze.

Dzysô przë tobie sedzã ë twi ùrodze ceszã,
Ale mòże dzéń witrzészi srogò mie òd ce òderwie".

Na to rzecze Miloslawa: ,,Niech sa dzeje wôla Bôzô!
Wicy wôżi twòja chwała, nôwicy òbrona kraju.

Słuńce swiécy, jegò parmiń całi wkòło swiat ògrzéwô,
Tak i kòło Dobrogòsta mòja òbrôcô mësla.

Mòja mësla z tobą pùdze i przë tobie bãdze stała
Niedostãpny céń ôchłodë ë òzdoba twégò żëcô!"

Dobrogòst wzył w remiona i pòwôżné szepce słowa:
,,Takô białka to pòdpòra ë zachąta wiéldżi chwałë!

Ùkòchónô Miłosławò, mòja wierno towarzëszkò,
Z tobą żëc, za ce ùmierac słodczé szczescé ë òfiara!"

tëch słowach òni długò na se mile spòzéralë,
W kùńcu le dwa rzeklë słowa: ,,Dobrogòst ë Miłosława!".

 

Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

IntraText® (V89) Copyright 1996-2007 Èulogos SpA