Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
allerlei 2
alles 48
alleszins 1
als 230
alsof 4
altaar 3
altaardienst 1
Frequency    [«  »]
284 een
256 dat
241 niet
230 als
224 met
216 aan
206 op
Sint Benedictus
BenedictusRegel

IntraText - Concordances

als

                        bold = Main text
  Chapter, Verse               grey = Comment text
1 Prol, 6 | ons, zijn zonen, wel eens als een vertoornde vader kunnen 2 Prol, 7 | 7 of wat nog erger is: als een geducht meester, die 3 Prol, 7 | overleveren aan de eeuwige straf als slechte dienaren, die Hem 4 Prol, 10| 10 "Als gij vandaag zijn stem hoort, 5 Prol, 17| 17 "Als gij het ware en eeuwige 6 Prol, 22| 22 Als wij in zijn tent, dat wil 7 Prol, 28| die de arglistige duivel, als deze hem iets influistert, 8 Prol, 32| 32 en verder zegt hij: "Als iemand roemt, moet hij roemen 9 Prol, 39| voorwaarden men er kan wonen. Als wij nu ook maar die plichten 10 Prol, 41| 41 En als er iets niet mogelijk blijkt 11 1, 6 | sarabaieten. Zij zijn niet als goud in de oven beproefd 12 1, 6 | steunt, maar zij zijn week als lood. ~ 13 1, 8 | maar in die van henzelf. Als enige wet hebben zij hun 14 2, 5 | bevelen en zijn leer moeten als een desem van goddelijke 15 2, 7 | zal worden aangerekend, als de huisvader enig tekort 16 2, 8 | van de Heer vrijuit gaat, als hij alle herderlijke zorg 17 2, 11 | 11 Als iemand dus het ambt van 18 2, 11 | op een tweevoudige wijze als leraar leiding geven; ~ 19 2, 13 | wat hij zijn leerlingen als strijdig met Gods wet heeft 20 2, 23 | grondregel die de Apostel geeft, als hij zegt: "Berisp, dring 21 2, 26 | verhelen, maar ze, zo goed als hij kan, met wortel en al 22 2, 28 | echter make hij, onmiddellijk als ze iets misdoen, gebruik 23 2, 38 | rekenschap zal moeten geven als hij broeders onder zijn 24 2, 39 | aan het onderzoek, dat hem als herder te wachten staat 25 3, 1 | 1 Telkens als er in het klooster iets 26 3, 7 | alles de Regel te volgen als hun meester, en niemand 27 3, 10 | 10 Als iemand dit waagt, ondergaat 28 4, 42 | 42 Als men in zichzelf iets goed 29 4, 43 | kwaad daarentegen altijd als zijn eigen werk erkennen 30 4, 61 | bevelen van de abt,~ ook als deze - wat verre zij - zelf 31 4, 76 | 76 Als wij ze dag en nacht zonder 32 5, 8 | handen, laten hun werk, ook als het niet af is, liggen en 33 5, 9 | 9 Als het ware in één ogenblik 34 5, 17 | 17 Als daarentegen een leerling 35 6, 2 | wijst de profeet erop, dat als men goede gesprekken soms 36 6, 3 | voor een gesprek, zelfs als het goede, heilige en vruchtbare 37 7, 3 | hij zich hiervoor wacht, als hij zegt: "Heer, mijn hart 38 7, 4 | Maar wat zou er gebeuren als ik niet nederig dacht, als 39 7, 4 | als ik niet nederig dacht, als ik mijzelf zou verheffen? 40 7, 4 | ik mijzelf zou verheffen? Als een kind, dat niet meer 41 7, 5 | 5 Daarom, broeders, als wij de toppen van de hoogste 42 7, 5 | nederigheid willen bereiken, als wij snel willen komen tot 43 7, 8 | hier op aarde; zij zal, als ons hart nederig is geworden, 44 7, 18 | 18 Bezorgd als hij dan ook moet zijn om 45 7, 18 | zijn vóór zijn aanschijn, als ik op mijn hoede ben voor 46 7, 21 | eigen wil niet te doen, als wij ons willen hoeden voor 47 7, 22 | 22 en als wij tevens met schrik bedenken 48 7, 26 | 26 Als dus de ogen van de Heer 49 7, 28 | 28 en als bovendien de engelen die 50 7, 35 | beoefenen van de gehoorzaamheid, als men harde en onaangename 51 7, 38 | gebracht en beschouwt men ons als schapen voor de slachtbank". ~ 52 7, 42 | geduld het gebod des Heren: als men hen op de wang slaat, 53 7, 42 | bieden zij ook de andere aan; als iemand hun kleed rooft, 54 7, 42 | hem ook nog hun mantel; als men hen dwingt één mijl 55 7, 49 | alles wat men hem opdraagt als een onbekwaam en onwaardig 56 7, 50 | geworden en zonder inzicht; als een lastdier ben ik voor 57 7, 59 | De dwaas schatert het uit als hij lacht".~ 58 9, 5 | 5 Als deze gezongen zijn en het 59 9, 8 | boeken van het Oude zowel als van het Nieuwe Testament: 60 11, 5 | responsories op dezelfde manier als boven.~ 61 11, 7 | 7 Als ook het vers gezongen is 62 11, 10 | 10 Als die geëindigd is, antwoorden 63 11, 11 | kracht, 's zomers zowel als 's winters; ~ 64 13, 1 | ochtendgetijden gevierd als volgt:~ 65 15, 1 | alleluia zowel bij de psalmen als bij de responsories. ~ 66 16, 2 | zeven zullen wij waar maken, als wij de plichten van onze 67 17, 6 | 6 Als de gemeenschap wat talrijker 68 17, 6 | de psalmen met antifoon, als ze daarentegen gering in 69 17, 8 | litanie en het Onze Vader, dat als slotgebed dient.~ 70 18, 22 | dringen wij hierop aan: als iemand deze psalmverdeling 71 18, 25 | 25 als wij immers lezen, dat onze 72 19, 2 | zonder enige twijfel geloven, als wij deelnemen aan het dienstwerk 73 20, 1 | 1 Als wij aan hooggeplaatste mensen 74 20, 5 | 5 Maar als er in gemeenschap gebeden 75 21, 1 | 1 Als de gemeente talrijk is, 76 21, 5 | 5 Als er onder deze dekenen iemand 77 21, 6 | 6 en als hij zich niet wil beteren, 78 22, 3 | 3 Als het mogelijk is, slapen 79 22, 5 | messen niet bij zich hebben als zij slapen, om te voorkomen 80 22, 8 | 8 Als zij opstaan om naar het 81 23 | 23 OVER DE EXCOMMUNICATIE ALS STRAF VOOR OVERTREDINGEN~ ~ 82 23, 1 | hoogmoedig of ontevreden is, of als hij verzet pleegt en minachting 83 23, 3 | 3 Als hij zich niet betert, wordt 84 23, 4 | 4 Als hij zelfs hierna niet tot 85 24, 3 | 3 Als dus een broeder schuldig 86 24, 6 | 6 dat wil zeggen: als de broeder bijvoorbeeld 87 24, 6 | hij op het negende uur; als de broeders eten op het 88 25, 1 | maakt, wordt zowel van tafel als van het koor uitgesloten. ~ 89 26, 1 | 1 Als een broeder zich zonder 90 27, 2 | daarom moet hij alleszins als een verstandig arts te werk 91 27, 3 | die de wankele broeder als het ware in het geheim komen 92 28, 1 | 1 Als een broeder herhaaldelijk 93 28, 2 | 2 Als hij zich dan nog niet betert 94 28, 3 | 3 als hij compressen heeft aangewend, 95 28, 6 | 6 Als hij ook op deze wijze niet 96 29, 1 | uit het klooster, moet, als hij wil terugkeren, eerst 97 31, 1 | 1 Als kellenaar van het klooster 98 31, 2 | maar godvrezend; hij moet als een vader zijn voor de gehele 99 31, 10 | klooster moet hij beschouwen als vaatwerk dat aan de altaardienst 100 31, 13 | nederig weten te zijn; en als hij iemand niets geven kan, 101 31, 17 | 17 Als de gemeente talrijk is, 102 32, 3 | en wat hij terugkrijgt, als de broeders elkaar in die 103 32, 4 | 4 Als iemand het bezit van het 104 33, 6 | iets het zijn noemen" of als zodanig beschouwen.~ 105 33, 8 | 8 Als hij zich niet betert krijgt 106 34, 7 | 7 Als iemand hierop betrapt wordt, 107 35, 5 | 5 Als de gemeente talrijk is, 108 35, 9 | die zijn week beëindigt als hij die zijn week begint. ~ 109 35, 12 | weekbeurt hebben, krijgen, als er maar één maaltijd is, 110 35, 17 | 17 Als hij die de week beëindigt 111 36, 1 | werkelijk gediend worden als Christus in eigen persoon, ~ 112 36, 8 | is; de gezonden, vooral als het jonge broeders zijn, 113 38, 4 | 4 En dan, als hij de zegen heeft ontvangen, 114 38, 4 | ontvangen, begint hij zijn taak als lezer. ~ 115 38, 9 | 9 Wel zou de overste, als hij dat wenst, een kort 116 39, 3 | alle broeders toereikend en als er fruit of jonge groenten 117 39, 4 | wanneer er één maaltijd is, als wanneer er middagmaal en 118 39, 7 | 7 als maar vóór alles onmatigheid 119 39, 8 | christen verwacht wordt als onmatigheid, ~ 120 40, 3 | 3 Als wij nu rekening houden met 121 41, 2 | zomer moeten de monniken, als ze geen werk op het land 122 41, 4 | aangehouden voor de hoofdmaaltijd als er werk op het land te doen 123 42, 5 | 5 Als het daarentegen een vastendag 124 42, 8 | 8 Als allen bijeen zijn, worden 125 42, 9 | 9 Als iemand erop betrapt wordt 126 43, 4 | 4 Als iemand in de nachtgetijden 127 43, 6 | 6 Als het werk Gods geëindigd 128 43, 8 | 8 Want als ze buiten de bidplaats zouden 129 43, 15 | 15 Als hij zich in het vervolg 130 43, 19 | 19 En verder: als iemand iets door de overste 131 44, 1 | uitgesloten, moet, telkens als de viering van het werk 132 44, 4 | 4 Als de abt hem laat roepen en 133 44, 7 | hij zich in alle getijden, als het werk Gods besloten wordt, 134 45, 1 | 1 Als iemand fouten maakt, terwijl 135 46, 1 | 1 Als iemand bij een of ander 136 46, 5 | 5 Als het echter over een zonde 137 48, 3 | september verrichten de broeders als ze 's morgens de primen 138 48, 5 | stilte rusten op hun bed; als iemand soms liever voor 139 48, 7 | 7 Als de plaatselijke gesteldheid 140 48, 8 | dan echte monniken zijn, als zij van het werk van hun 141 48, 12 | zijn werk om klaar te staan als het tweede teken weerklinkt. ~ 142 48, 20 | 20 Als hij zich niet betert, ondergaat 143 48, 23 | 23 Als iemand echter zo onverschillig 144 49, 4 | juiste manier gebeuren, als wij paal en perk stellen 145 49, 4 | stellen aan onze ondeugden en als wij ons toeleggen op het 146 49, 9 | zijn geestelijke vader zal als aanmatiging en ijdele eer 147 49, 9 | worden aangerekend en niet als verdienste. ~ 148 50, 4 | zichzelf bidden zo goed als zij kunnen en niet nalaten 149 51, 1 | klooster te eten, zelfs niet als iemand hem dat met aandrang 150 51, 2 | opdracht toe gegeven heeft. 3 Als hij anders mocht handelen, 151 52, 4 | 4 Maar ook als iemand op een ander moment 152 52, 5 | bedoeling niet heeft, mag als het werk Gods geëindigd 153 53, 1 | moeten worden ontvangen als Christus zelf, want Hij 154 53, 1 | zal eens zeggen: "Ik kwam als gast en gij hebt Mij opgenomen". ~ 155 53, 13 | verricht zowel door de abt als door de gehele gemeente ~ 156 54, 2 | 2 Ook als zijn eigen familieleden 157 54, 3 | 3 Als de abt goedvindt dat men 158 55, 6 | verder aparte werkkleding en als schoeisel kousen en schoenen.~ 159 55, 14 | 14 Zowel hun kovels als hun tunieken moeten wat 160 55, 15 | 15 Als beddegoed is voldoende een 161 55, 17 | 17 Als men bij iemand iets vindt 162 57, 1 | 1 Als er in het klooster ambachtslieden 163 57, 2 | 2 Als iemand van hen verwaand 164 57, 4 | 4 Als men iets moet verkopen van 165 58, 3 | 3 Als de aangekomene dus blijft 166 58, 9 | 9 Als hij belooft te blijven, 167 58, 10 | waaronder je wil dienen; als je haar kunt onderhouden, 168 58, 10 | onderhouden, treed dan in; als je het niet kunt, ga dan 169 58, 14 | 14 En als hij na rijp beraad belooft, 170 58, 18 | zal hij weten, dat hij, als hij ooit anders mocht handelen, 171 58, 20 | eigenhandig, of anders, als hij niet schrijven kan, 172 58, 21 | 21 Als hij het heeft neergelegd, 173 58, 23 | dag af wordt hij beschouwd als lid van de gemeente. ~ 174 58, 24 | 24 Als hij iets bezit moet hij 175 58, 28 | 28 Als hij namelijk ooit - wat 176 59, 1 | 1 Als iemand van aanzienlijke 177 59, 4 | 4 Of als zij dit niet willen doen, 178 59, 4 | klooster willen aanbieden als een verdienstelijk werk, ~ 179 59, 5 | vruchtgebruik ervan aan zichzelf, als zij dat wensen.~ 180 60, 2 | 2 Maar als hij beslist en met volharding 181 60, 4 | slotgebed zeggen, maar alleen als de abt het hem toestaat.~ 182 60, 8 | 8 Als iemand uit de lagere geestelijkheid 183 60, 9 | 9 maar alleen als ook zij beloven de Regel 184 61, 1 | 1 Als een vreemde monnik uit verre 185 61, 1 | verre streken aankomt en als gast in het klooster wil 186 61, 2 | 2 en als hij genoegen neemt met de 187 61, 4 | 4 Maar als hij op een redelijke wijze 188 61, 5 | men tijdens zijn verblijf als gast zijn manier van leven 189 61, 6 | 6 Als er tijdens zijn verblijf 190 61, 6 | er tijdens zijn verblijf als gast gebleken is, dat hij 191 61, 6 | men hem niet alleen niet als lid opnemen in de kloosterfamilie, ~ 192 61, 8 | 8 Maar als hij niet zo is dat men hem 193 61, 11 | 11 Als de abt ziet dat hij het 194 61, 12 | dan hun intrede meebrengt, als hij ziet dat hun gedrag 195 62, 1 | 1 Als een abt zich een priester 196 62, 6 | 6 behalve als hij zijn dienstwerk doet 197 62, 6 | dienstwerk doet aan het altaar of als de keuze van de gemeente 198 62, 8 | 8 Als hij anders durft te handelen 199 62, 10 | 10 Als hij ook dan nog niet tot 200 63, 11 | 11 Als ze elkaar aanspreken mag 201 63, 13 | 13 De abt, die als vertegenwoordiger van Christus 202 63, 15 | 15 Steeds als de broeders elkaar ontmoeten 203 64, 1 | van een abt moet altijd als grondregel gelden, dat ofwel 204 64, 6 | rijk loon zullen ontvangen, als zij het doen met onzelfzuchtige 205 64, 6 | anderzijds zouden bezondigen, als zij het nalieten.~ 206 64, 12 | 12 Als hij moet straffen, zal hij 207 64, 12 | iedere overdrijving, want als men al te hardhandig het 208 64, 18 | heilige Jacob, die zeide: "Als ik mijn kudde nog langer 209 64, 20 | Vooral moet hij even goed als de anderen in alles deze 210 64, 21 | 21 dan zal hij, als hij zijn taak goed volbracht 211 65, 12 | 12 Als het mogelijk is moet men - 212 65, 14 | 14 Als de plaatselijke omstandigheden 213 65, 18 | 18 Als deze prior blijk geeft behept 214 65, 19 | 19 Als hij zich niet betert, wordt 215 65, 20 | 20 Als hij zelfs dan nog niet tot 216 65, 21 | 21 Als hij zich daarna nog niet 217 66, 5 | 5 Als hij hulp nodig heeft krijgt 218 66, 8 | enkele broeder onwetendheid als uitvlucht kan voorwenden.~ ~ ~ 219 67, 3 | thuiskomst in alle getijden, als het Werk Gods besloten wordt, 220 67, 6 | 6 Als iemand dit toch waagt, wordt 221 68 | Hoofdstuk 68 ALS EEN BROEDER IETS ONMOGELIJKS 222 68, 2 | 2 Als hij ziet dat de zwaarte 223 68, 4 | 4 Als na die uiteenzetting de 224 69, 1 | durft verdedigen of hem als het ware in bescherming 225 69, 2 | 2 zelfs niet als zij enigermate door bloedverwantschap 226 69, 4 | 4 Als iemand dit voorschrift overtreedt, 227 71, 5 | 5 Als iemand neiging blijkt te 228 71, 7 | 7 of als hij merkt, dat een van de 229 71, 9 | 9 Als hij te hooghartig is om 230 72, 5 | zwakheden, lichamelijke zowel als morele, met het grootste


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License