Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
oordeelt 6
oordelen 4
oorkonde 7
op 206
opbergen 3
opbrengst 1
opdat 11
Frequency    [«  »]
230 als
224 met
216 aan
206 op
201 is
183 voor
171 of
Sint Benedictus
BenedictusRegel

IntraText - Concordances

op

                        bold = Main text
  Chapter, Verse               grey = Comment text
1 Prol, 8 | Het is tijd voor ons om op te staan uit de slaap". ~ 2 Prol, 18| dit doet, rusten mijn ogen op u en luisteren mijn oren 3 Prol, 21| door het Evangelie, voort op zijn wegen, om Hem te mogen 4 Prol, 23| tent? en wie mag rusten op uw heilige berg?" ~ 5 Prol, 29| en daarom niet groot gaan op hun goede levenswandel, 6 Prol, 32| iemand roemt, moet hij roemen op de Heer". ~ 7 Prol, 33| verstandig man, die zijn huis op een rots heeft gebouwd: ~ 8 Prol, 34| kwamen omlaag, stormen staken op en zij stortten zich op 9 Prol, 34| op en zij stortten zich op dat huis, maar het viel 10 Prol, 34| want het was gegrondvest op een rots".~ 11 Prol, 36| van dit leven met het oog op een verbetering van ons 12 Prol, 39| tent en hebben vernomen op welke voorwaarden men er 13 Prol, 47| wel wat streng lijkt, maar op redelijke gronden voor de 14 1, 6 | beproefd door enige regel die op wijze ervaring steunt, maar 15 1, 13 | met Gods hulp een regel op te stellen voor de sterkste 16 2, 8 | en ongehoorzame kudde en op alle mogelijke wijzen getracht 17 2, 11 | moet hij zijn leerlingen op een tweevoudige wijze als 18 2, 19 | 19 Oordeelt de abt op rechtvaardige gronden, dat 19 2, 25 | te straffen en tegen hen op te treden.~ 20 2, 28 | lijfskastijding, met het oog op wat er geschreven staat: " 21 2, 31 | moeilijke en zware taak hij op zich genomen heeft: om namelijk 22 2, 34 | hij het bestuur van zielen op zich heeft genomen, en dat 23 2, 37 | wie de leiding van zielen op zich neemt, zich klaar moet 24 2, 38 | overtuigd zijn, dat hij op de dag van het oordeel over 25 3, 9 | niemand zich veroorloven om op een brutale manier, of buiten 26 4, 1 | 1 Op de eerste plaats: God de 27 4, 53 | praten of om de lachlust op te wekken.~ 28 4, 68 | 68 Er niet op uit zijn om tegen te spreken.~ 29 4, 76 | zonder ophouden hanteren en op de dag van het oordeel weer 30 5, 5 | Over hen zegt de Heer: "Op het eerste gehoor heeft 31 5, 8 | niet af is, liggen en geven op staande voet en metterdaad 32 5, 9 | vreze Gods onmiddellijk op elkaar: het bevel dat de 33 5, 19 | hij integendeel de straf op van de mopperaars, tenzij 34 6, 2 | omwille van de straf die op de zonde volgt. ~ 35 6, 8 | enkel dient om de lachlust op te wekken wijzen wij voor 36 7, 8 | ladder nu is ons leven hier op aarde; zij zal, als ons 37 7, 10 | ogen te houden, ten zeerste op zijn hoede is voor de vergetelheid~ 38 7, 18 | vóór zijn aanschijn, als ik op mijn hoede ben voor mijn 39 7, 24 | 24 Wij moeten dan ook op onze hoede zijn voor iedere 40 7, 29 | dan moeten wij, broeders, op ieder uur van de dag waakzaam 41 7, 36 | laten ontmoedigen of het op te geven, omdat de Schrift 42 7, 40 | 40 Op een andere plaats zegt de 43 7, 40 | Gij hebt ons zware lasten op de rug gelegd". ~ 44 7, 42 | gebod des Heren: als men hen op de wang slaat, bieden zij 45 7, 45 | aan de Heer en vertrouw op Hem". ~ 46 7, 58 | die veel spreekt zijn weg op aarde niet vindt.~ 47 7, 63 | het klooster, in de tuin, op straat, op het land of waar 48 7, 63 | in de tuin, op straat, op het land of waar dan ook, 49 7, 65 | waardig mijn ogen ten hemel op te slaan". ~ 50 8, 1 | november tot Pasen staat men op op het achtste uur van de 51 8, 1 | november tot Pasen staat men op op het achtste uur van de nacht 52 9, 5 | zegen uit, en terwijl allen op hun banken gezeten zijn, 53 9, 5 | drie lessen uit het boek op de lessenaar. Na elk van 54 9, 7 | staan allen van hun banken op uit eerbied en ontzag voor 55 11 | Hoofdstuk 11 HOE OP ZONDAGEN DE NACHTGETIJDEN 56 11, 1 | Zondags staat men vroeger op voor de nachtgetijden. ~ 57 11, 2 | ordelijk en volgens rang op de banken zitten en worden 58 11, 3 | aanheft, staan allen eerbiedig op.~ 59 11, 5 | gelezen met haar responsories op dezelfde manier als boven.~ 60 11, 7 | uit het Nieuwe Testament op voornoemde wijze.~ 61 11, 13 | is voorgevallen, daarvoor op een aangepaste wijze in 62 12, 1 | 1 In de ochtendgetijden op zondag zingt men eerst psalm 63 13 | Hoofdstuk 13 HOE OP GEWONE DAGEN DE DIENST VAN 64 13, 1 | 1 Op gewone dagen wordt de dienst 65 13, 2 | tamelijk traag tempo zoals op zondag, zodat allen op tijd 66 13, 2 | zoals op zondag, zodat allen op tijd kunnen komen voor psalm 67 13, 10 | 10 Want op de andere dagen zingt men 68 13, 12 | worden zonder dat helemaal op het einde het gebed des 69 14 | 14 HOE DE NACHTGETIJDEN OP DE FEESTEN VAN DE HEILIGEN 70 14, 1 | 1 Op de feesten van de heiligen 71 14, 1 | feesten van de heiligen en op alle plechtige feesten worden 72 14, 1 | wij gezegd hebben, dat ze op zondag gevierd worden. ~ 73 15 | Hoofdstuk 15 OP WELKE TIJDEN MEN HET ALLELUIA 74 16, 2 | onze dienstbaarheid nakomen op het uur van de ochtendgetijden, 75 16, 5 | 5 Op deze uren moeten wij dan 76 17, 2 | 2 Op het uur van de Primen worden 77 17, 3 | hymne van dit uur volgt op het vers: "God, kom mij 78 17, 5 | 5 Op het uur van de Terts, Sext 79 18, 2 | voor het uur van de Primen op zondag vier delen van psalm 80 18, 5 | telkens drie psalmen zoals ze op elkaar volgen tot aan psalm 81 18, 6 | 6 Op die manier kan men de nachtgetijden 82 18, 11 | wil dus zeggen, dat men op zondag altijd weer begint 83 18, 25 | Vaders, met ijver ditzelfde op één dag verrichtten, wat 84 19, 1 | dat "de ogen van de Heer op iedere plaats goeden en 85 21, 4 | gekozen, maar met het oog op de verdienste van hun levenswandel 86 22, 6 | staan ze zonder weifelen op en haasten zich naar het 87 23, 5 | is, worden lijfstraffen op hem toegepast.~ ~ ~ 88 24, 6 | de broeder bijvoorbeeld op het zesde uur eten, eet 89 24, 6 | zesde uur eten, eet hij op het negende uur; als de 90 24, 6 | uur; als de broeders eten op het negende uur, dan hij ' 91 25, 2 | van de broeders mag zich op enigerlei wijze met hem 92 25, 4 | zijn geest behouden zij op de dag van de Heer".~ 93 25, 5 | eveneens volgens de maat en op het uur welke de abt voor 94 27, 6 | de zorg voor zieke zielen op zich genomen heeft en geen 95 27, 9 | medelijden, dat Hij het op zijn heilige schouders wilde 96 28, 1 | er een gevoeliger straf op hem worden toegepast; dat 97 28, 6 | 6 Als hij ook op deze wijze niet geneest, 98 29, 2 | dan pas neemt men hem weer op, maar op de laatste plaats 99 29, 2 | neemt men hem weer op, maar op de laatste plaats om hierdoor 100 30, 1 | begripsvermogen moet men op een aangepaste wijze bejegenen. ~ 101 31, 9 | rekenschap zal moeten afleggen op de dag van het oordeel. ~ 102 31, 18 | 18 Op de daartoe geschikte tijd 103 34, 3 | 3 Wie op dit punt minder nodig heeft 104 34, 4 | zwakheid en ga niet groot op de barmhartigheid (die men 105 34, 6 | kwaad van ontevredenheid op welk voorwendsel dan ook 106 35, 11 | 11 De kellenaar op zijn beurt wijst ze weer 107 35, 14 | 14 Op dagen dat niet gevast wordt 108 36, 9 | worden toegestaan om weer op krachten te komen; maar 109 37, 2 | in al zijn gestrengheid op hen worden toegepast. ~ 110 38, 1 | hele week te lezen moet op zondag zijn dienst ingaan. ~ 111 38, 12 | broeders lezen of zingen niet op de rij af, maar alleen diegenen 112 39, 1 | dagelijks maaltijd, of die nu op het zesde of het negende 113 39, 1 | plaats heeft. Dit met het oog op ieders zwakheden, ~ 114 39, 5 | 5 Op een dag dat er avondmaal 115 40, 4 | onthouden, die mogen rekenen op een bijzonder loon. ~ 116 40, 9 | dringen wij vooral met kracht op aan, dat de monniken zich 117 41 | Hoofdstuk 41 OP WELKE UREN DE BROEDERS MOETEN 118 41, 1 | Pinksteren eten de broeders op het zesde uur en krijgen 119 41, 2 | monniken, als ze geen werk op het land te doen hebben 120 41, 2 | hen niet al te zeer drukt, op woensdag en vrijdag wachten 121 41, 3 | gebruiken zij de hoofdmaaltijd op het zesde uur. ~ 122 41, 4 | hoofdmaaltijd als er werk op het land te doen is of wanneer 123 41, 6 | moeten de broeders altijd op het negende uur eten. ~ 124 41, 8 | avondgetijden worden dan op zo'n tijdstip gehouden, 125 42, 1 | 1 Op ieder tijdstip moeten de 126 42, 3 | 3 Op een dag met middagmaal, 127 42, 4 | dit deel van de Schrift op dat uur te horen; ze worden 128 42, 4 | te horen; ze worden wel op andere uren gelezen.~ 129 42, 9 | betrapt wordt inbreuk te maken op deze regel van het stilzwijgen, 130 43, 1 | 1 Op het uur van het koorgebed 131 43, 4 | gezongen wordt - gaat hij niet op zijn plaats staan in het 132 43, 5 | laatst van allen staan of op de afzonderlijke plaats 133 43, 7 | bepaald hebben, dat zij op de laatste of op een afzonderlijke 134 43, 7 | dat zij op de laatste of op een afzonderlijke plaats 135 43, 10 | hierboven gesproken hebben, op de laatste plaats gaan staan, ~ 136 43, 14 | nalatigheid of schuld niet op tijd is, krijgt hiervoor 137 43, 19 | dan zal hij, wanneer hij op een ander moment weer hebben 138 44, 1 | de deur van de bidplaats op de grond uitstrekken:~ 139 44, 5 | 5 Daarna, op een teken van de abt, neemt 140 44, 5 | abt, neemt men hem weer op in het koor op de plaats 141 44, 5 | hem weer op in het koor op de plaats die de abt heeft 142 44, 7 | werk Gods besloten wordt, op de plaats waar hij staat 143 46 | Hoofdstuk 46 OVER DEGENEN DIE OP WELK ANDER GEBIED OOK FOUTEN 144 47, 1 | plichtsgetrouw is dat alles op de juiste uren plaats heeft.~ 145 48, 1 | daarom moeten de broeders op bepaalde tijden bezig zijn 146 48, 1 | met handenarbeid en ook op bepaalde tijden met geestelijke 147 48, 2 | ook die beide bezigheden op de juiste tijd aldus te 148 48, 5 | zij in alle stilte rusten op hun bed; als iemand soms 149 48, 6 | noon wordt vervroegd en op de helft van het achtste 150 48, 11 | 11 Op het tweede uur wordt de 151 48, 14 | 14 Op de dagen van de veertigdaagse 152 48, 16 | 16 Deze boeken worden op de eerste dag van de vasten 153 48, 17 | klooster de ronde te doen op uren dat de broeders aan 154 48, 20 | Regel vastgestelde berisping op een wijze die de anderen 155 48, 21 | aanknopen met een andere broeder op uren die daar niet voor 156 49, 4 | 4 Dit zal dán op een juiste manier gebeuren, 157 49, 4 | en als wij ons toeleggen op het gebed onder tranen, 158 49, 4 | het gebed onder tranen, op lezing, rouwmoedigheid van 159 49, 6 | 6 Op die manier kan ieder uit 160 50 | BIDPLAATS HUN WERK HEBBEN OF DIE OP REIS ZIJN~ ~ 161 50, 1 | zijn en de bidplaats niet op tijd kunnen bereiken - ~ 162 50, 4 | Eveneens mogen zij die op reis gestuurd worden de 163 52, 4 | 4 Maar ook als iemand op een ander moment in stilte 164 55, 8 | 8 Wel moet de abt op de maat letten, zodat de 165 55, 8 | die ze dragen, maar goed op maat.~ 166 55, 13 | 13 Zij die op reis gestuurd worden krijgen 167 57, 2 | iemand van hen verwaand is op zijn vakkennis, omdat hij 168 58, 6 | winnen en die zeer nauwkeurig op hen let. ~ 169 58, 11 | met het grootste geduld op de proef gesteld.~ 170 58, 19 | hij een oorkonde opmaken, op naam van de heiligen van 171 58, 20 | en legt het eigenhandig op het altaar. ~ 172 58, 28 | te hopen is - zou ingaan op de inblazingen van de duivel 173 59, 1 | ouders zelf de oorkonde op, waarover hierboven sprake 174 59, 2 | altaardwaal, en zo dragen zij hem op.~ 175 59, 3 | bemiddeling van een voogd of op welke andere wijze ook iets 176 59, 6 | 6 Op die manier moeten alle wegen 177 59, 7 | minder vermogend zijn gaan op dezelfde manier te werk. ~ 178 59, 8 | maken eenvoudig de oorkonde op en samen met de offerande 179 59, 8 | offerande dragen zij hun zoon op in aanwezigheid van getuigen.~ ~ ~ 180 61, 4 | 4 Maar als hij op een redelijke wijze en met 181 61, 13 | is voorgoed in het zijne op te nemen zonder toestemming 182 62, 4 | meer make hij voortgang op de weg naar God. ~ 183 63, 7 | hij om bepaalde redenen op een lagere plaats heeft 184 63, 8 | Wanneer bijvoorbeeld iemand op het tweede uur van de dag 185 63, 8 | jonger is dan degene die op het eerste uur gekomen is, 186 63, 16 | langskomt, staat de jongere op en biedt hem zijn plaats 187 63, 19 | en overal elders wordt er op hen gelet en staan zij onder 188 64, 4 | 4 en dit wangedrag zou op een of andere manier bekend 189 64, 7 | bedenken, welke last hij op zich genomen heeft en aan 190 64, 14 | beleid en liefde uitroeien op een wijze die hem - zoals 191 64, 15 | Daarbij moet hij er zich op toeleggen eerder bemind 192 64, 17 | de opdracht die hij geeft op de goddelijke dan wel op 193 64, 17 | op de goddelijke dan wel op de tijdelijke dingen betrekking 194 64, 21 | knecht te horen kreeg, die op tijd de tarwe aan zijn medeknechten 195 65, 10 | rampzalige gang van zaken berust op de allereerste plaats bij 196 65, 14 | de gemeente vraagt erom op redelijke gronden en met 197 67 | 67 OVER DE BROEDERS DIE OP REIS GESTUURD ZIJN~ ~ 198 67, 1 | 1 Broeders, die op het punt staan op reis te 199 67, 1 | Broeders, die op het punt staan op reis te gaan, bevelen zich 200 67, 3 | terugkeren, moeten zij zich op de dag zelf van hun thuiskomst 201 68, 5 | uit liefde en vertrouwend op Gods hulp.~ ~ ~ 202 71, 6 | door wie van de ouderen ook op een of andere manier terechtgewezen 203 72, 3 | 3 Op deze ijver nu moeten de 204 72, 8 | 8 Op onbaatzuchtige wijze leggen 205 72, 8 | wijze leggen zij zich toe op de broederliefde. ~ 206 73, 8 | u die met zoveel haast op weg bent naar het hemels


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License