Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
moeilijks 1
moeite 2
moest 2
moet 156
moeten 83
moge 4
mogelijk 6
Frequency    [«  »]
201 is
183 voor
171 of
156 moet
150 zij
147 dan
144 maar
Sint Benedictus
BenedictusRegel

IntraText - Concordances

moet

                        bold = Main text
  Chapter, Verse               grey = Comment text
1 Prol, 32| hij: "Als iemand roemt, moet hij roemen op de Heer". ~ 2 2 | WELKE HOEDANIGHEDEN DE ABT MOET BEZITTEN~ ~ 3 2, 1 | staan van een klooster, moet altijd bedenken, hoe men 4 2, 6 | 6 Altijd moet de abt bedenken, dat zijn 5 2, 7 | 7 De abt moet goed weten dat het de herder 6 2, 11 | ambt van abt aanvaardt, moet hij zijn leerlingen op een 7 2, 12 | 12 dat wil zeggen: hij moet hun al wat goed en heilig 8 2, 13 | wet heeft voorgehouden, moet hij hun ook door zijn eigen 9 2, 22 | 22 Allen moet hij dan ook gelijkelijk 10 2, 23 | 23 Anderzijds moet de abt zich in zijn onderricht 11 2, 24 | vriendelijkheid te werk moet gaan, nu eens de gestrengheid 12 2, 25 | ongedurige geesten eerder streng moet berispen; gehoorzame, zachtaardige 13 2, 25 | geduldige karakters daarentegen moet hij met aandrang opwekken 14 2, 30 | 30 Altijd moet de abt bedenken wat hij 15 2, 30 | hoe men hem noemt, en hij moet goed weten, dat van hem, 16 2, 31 | gesteltenis van velen. De een moet hij met milde goedheid tegemoet 17 2, 33 | 33 Bovenal moet hij het heil van de zielen 18 2, 34 | 34 Hij moet juist altijd bedenken, dat 19 2, 37 | op zich neemt, zich klaar moet maken om rekenschap te geven. ~ 20 2, 38 | 38 Daarom moet hij ervan overtuigd zijn, 21 3, 1 | iets belangrijks gebeuren moet, roept de abt de gehele 22 3, 11 | abt van zijn kant echter moet alles doen met de vreze 23 5, 2 | 2 Zij moet eigen zijn aan hen die niets 24 6, 2 | terwille van de zwijgzaamheid moet achterwege laten, men dus 25 6, 2 | men dus zeker de slechte moet vermijden omwille van de 26 7, 13 | 13 Want de mens moet overtuigd zijn, dat God 27 7, 18 | Bezorgd als hij dan ook moet zijn om niet te zondigen 28 7, 35 | of zelfs allerlei onrecht moet verduren, zwijgend en welbewust 29 7, 38 | tegenkantingen voor de Heer moet verdragen, legt zij hun, 30 10, 1 | Pasen tot begin november moet men het volle aantal psalmen, 31 11, 2 | Voor deze nachtgetijden moet men binnen de volgende maat 32 11, 13 | 13 Er moet echter zorgvuldig gewaakt 33 11, 13 | Mocht het toch gebeuren, dan moet hij door wiens nalatigheid 34 20, 2 | 2 Hoeveel te meer dan moet men tot de Heer, de God 35 20, 4 | 4 Het gebed moet dan ook kort en zuiver zijn, 36 20, 5 | gemeenschap gebeden wordt, moet het gebed heel kort zijn, 37 22, 4 | 4 In dat vertrek moet er voortdurend tot aan de 38 24 | MAATSTAVEN DE EXCOMMUNICATIE MOET WORDEN TOEGEPAST~ ~ 39 24, 1 | de ernst van het misdrijf moet ook de maat van de excommunicatie 40 25, 3 | 3 Hij moet geheel alleen zijn bij het 41 27 | 27 HOEZEER DE ABT BEZORGD MOET ZIJN VOOR HEN DIE IN DE 42 27, 1 | 1 De grootste zorg moet de abt besteden aan de broeders 43 27, 2 | 2 En daarom moet hij alleszins als een verstandig 44 27, 4 | zegt: "De liefde voor hem moet nog groeien", en door allen 45 27, 4 | groeien", en door allen moet voor hem gebeden worden.~ 46 27, 5 | 5 De abt moet immers met de uiterste zorg 47 27, 6 | 6 Want hij moet goed weten, dat hij de zorg 48 28, 1 | gedaan te zijn, niet betert, moet er een gevoeliger straf 49 28, 2 | wat een verstandige arts moet doen: ~ 50 28, 4 | moeite vruchteloos blijft dan moet hij ook nog het sterkste 51 29, 1 | heengaat uit het klooster, moet, als hij wil terugkeren, 52 29, 3 | Wanneer hij nogmaals heengaat, moet men hem zo tot driemaal 53 29, 3 | opnieuw opnemen, maar hij moet wel weten, dat hem nadien 54 30 | KINDEREN VAN JEUGDIGE LEEFTIJD MOET STRAFFEN~ ~ 55 30, 1 | leeftijd en begripsvermogen moet men op een aangepaste wijze 56 31 | KELLENAAR VAN HET KLOOSTER MOET BEZITTEN~ ~ 57 31, 2 | 2 maar godvrezend; hij moet als een vader zijn voor 58 31, 7 | onredelijks komen vragen, dan moet hij hem niet grieven door 59 31, 9 | 9 Bijzonder veel zorg moet hij besteden aan de zieken, 60 31, 10 | en bezit van het klooster moet hij beschouwen als vaatwerk 61 31, 12 | verspilt; alles daarentegen moet hij doen met gevoel voor 62 31, 13 | 13 Hij moet vooral nederig weten te 63 31, 13 | iemand niets geven kan, moet hij hem minstens een vriendelijk 64 31, 18 | verstrekt wat verstrekt moet worden en gevraagd wat gevraagd 65 31, 18 | en gevraagd wat gevraagd moet worden, ~ 66 32, 1 | en allerlei andere dingen moet de abt broeders aanstellen, 67 33, 1 | 1 Dit kwaad vooral moet in het klooster met wortel 68 34, 2 | maar wel dat er rekening moet worden gehouden met zwakheden.~ 69 34, 6 | 6 Vóór alles moet voorkomen worden, dat het 70 34, 7 | iemand hierop betrapt wordt, moet hij een bijzonder strenge 71 36, 1 | Vóór alles en boven alles moet men zorg dragen voor de 72 36, 6 | 6 De abt moet derhalve de grootste zorg 73 36, 8 | gelegenheid om een bad te nemen moet de zieken geboden worden, 74 36, 10 | 10 Met de grootste zorg moet de abt ervoor waken, dat 75 37, 1 | die van de kinderen, toch moet ook het gezag van de Regel 76 37, 2 | 2 Altijd moet hun zwakheid in aanmerking 77 37, 3 | 3 Integendeel, men moet ten hunnen opzichte een 78 38, 1 | gedurende de hele week te lezen moet op zondag zijn dienst ingaan. ~ 79 38, 5 | 5 Er moet een volstrekt stilzwijgen 80 40, 5 | overste, die echter altijd moet toezien, dat er geen gevallen 81 41, 5 | 5 Hij moet alles zo weten te regelen 82 41, 9 | maaltijd, het uur ervan moet zo geregeld worden, dat 83 42, 11 | 11 Maar ook dat moet dan gebeuren met de grootste 84 43, 6 | het werk Gods geëindigd is moet hij door een openlijke voldoening 85 43, 12 | 12 Maar ook dan moet de schuldige er nog voldoening 86 43, 16 | 16 maar moet hij afgezonderd van het 87 44, 1 | van tafel is uitgesloten, moet, telkens als de viering 88 44, 7 | 7 Bovendien moet hij zich in alle getijden, 89 46, 5 | uiteraard verborgen is, moet hij die alleen voor de abt 90 46, 5 | eigen en andermans wonden moet genezen zonder ze open te 91 47, 4 | 4 Het moet gebeuren met nederigheid, 92 48, 5 | zichzelf wat wil lezen, moet hij zo lezen, dat een ander 93 48, 9 | 9 Toch moet alles met mate geschieden 94 48, 25 | 25 Hun onvermogen moet door de abt in aanmerking 95 49, 1 | 1 Eigenlijk moet het leven van de monnik 96 49, 8 | Wat ieder wil aanbieden moet hij wel aan zijn abt voorleggen 97 49, 10 | 10 Alles moet dan ook gebeuren met toestemming 98 52, 1 | 1 De bidplaats moet zijn wat de naam zegt, en 99 53 | Hoofdstuk 53 HOE MEN GASTEN MOET ONTVANGEN~ ~ 100 53, 6 | wijze van begroeten zelf moet getuigen van grote nederigheid 101 53, 7 | plat ter aarde te werpen moet men Christus in hen aanbidden, 102 53, 15 | van armen en vreemdelingen moet men de grootste zorg besteden, 103 53, 22 | voldoende aantal bedden moet daar altijd gereed staan. 104 53, 22 | staan. En het huis Gods moet door wijzen met wijsheid 105 55, 8 | 8 Wel moet de abt op de maat letten, 106 55, 11 | méér heeft, is overdaad en moet verwijderd worden. ~ 107 55, 18 | wortel en al uit te roeien, moet de abt alles verstrekken 108 55, 20 | 20 Maar de abt moet altijd deze tekst uit de 109 55, 21 | 21 Zo moet ook de abt rekening houden 110 56, 3 | 3 Maar hij moet wel altijd een of twee ouderlingen 111 57, 4 | 4 Als men iets moet verkopen van wat de ambachtslieden 112 57, 8 | 8 maar men moet juist alles iets goedkoper 113 58, 7 | 7 Hij moet zorgvuldig toezien of de 114 58, 8 | waardoor men tot God gaat moet hem worden voorgehouden.~ 115 58, 15 | 15 Maar hij moet goed weten, dat de wet van 116 58, 17 | zijn opname in de gemeente moet hij in het koor in het bijzijn 117 58, 19 | 19 Van deze belofte moet hij een oorkonde opmaken, 118 58, 24 | 24 Als hij iets bezit moet hij het ofwel van te voren 119 60, 2 | volharding blijft aandringen, moet hij weten, dat hij de wet 120 60, 5 | onderworpen is; maar veeleer moet hij aan allen steeds weer 121 61, 5 | blijvend zou willen vestigen, moet men deze wens niet afwijzen, 122 61, 7 | 7 maar men moet hem zelfs beleefd te verstaan 123 61, 7 | geven, dat hij vertrekken moet, om te voorkomen dat door 124 61, 8 | zo is dat men hem de deur moet wijzen, zal men hem niet 125 61, 9 | 9 maar moet men zelfs trachten hem te 126 62, 3 | dan vroeger onderworpen moet zijn aan de tucht van de 127 62, 7 | 7 Maar ook dan moet hij weten, dat hij zich 128 62, 11 | 11 maar dan moet zijn hardnekkigheid toch 129 63, 3 | 3 maar hij moet altijd bedenken, dat hij 130 63, 8 | klooster is aangekomen, moet hij weten dat hij jonger 131 63, 14 | 14 Zelf moet hij zich dit goed bewust 132 64, 1 | het aanstellen van een abt moet altijd als grondregel gelden, 133 64, 7 | die tot abt is aangesteld moet altijd bedenken, welke last 134 64, 8 | 8 hij moet goed weten dat hij veeleer 135 64, 8 | goed weten dat hij veeleer moet dienen dan heersen. ~ 136 64, 9 | 9 Daarom moet hij goed onderlegd zijn 137 64, 9 | naar voren te brengen. Ook moet hij onbaatzuchtig, matig 138 64, 12 | 12 Als hij moet straffen, zal hij voorzichtig 139 64, 14 | zeggen, dat hij de ondeugden moet laten voortwoekeren; integendeel: 140 64, 14 | voortwoekeren; integendeel: hij moet ze met beleid en liefde 141 64, 15 | 15 Daarbij moet hij er zich op toeleggen 142 64, 17 | betrekking heeft, altijd moet hij met onderscheiding en 143 64, 20 | 20 Vooral moet hij even goed als de anderen 144 65, 12 | 12 Als het mogelijk is moet men - zoals wij dat boven 145 65, 16 | 16 Deze prior echter moet met eerbied dat ten uitvoer 146 65, 17 | te groter nauwgezetheid moet hij zich houden aan de voorschriften 147 65, 22 | 22 Wel moet de abt eraan denken, dat 148 66, 2 | 2 Deze portier moet zijn verblijf hebben bij 149 66, 6 | Indien het mogelijk is moet het klooster zijn ingericht, 150 68, 1 | onmogelijks wordt opgedragen, moet hij niettemin het bevel 151 69, 1 | 1 Men moet ervoor waken, dat in het 152 70, 1 | 1 Men moet in het klooster iedere gelegenheid 153 70, 5 | 5 maar ook dit moet gebeuren met veel gevoel 154 71, 1 | goed van de gehoorzaamheid moet niet alleen door allen ten 155 71, 8 | 8 dan moet hij zich onmiddellijk zonder 156 72 | GOEDE IJVER DIE DE MONNIKEN MOET BEZIELEN~ ~


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License