Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
prôra 1
prôras 1
prôrês 1
pros 747
prosabbaton 1
prosagage 1
prosagagê 1
Frequency    [«  »]
817 3
789 4
763 tous
747 pros
746 5
725 theou
713 ek

New Testament Greek Manuscr.

IntraText - Concordances

pros

1-500 | 501-747

    Book Chapter:Verse
1 Mat 2:12| chrêmatisthentes kat onar anakampsai pros êrôdên di allês odou anechôrêsan 2 Mat 3:5 | 3:5 ~tote exeporeueto pros auton ierosoluma kai pasa 3 Mat 3:10| êdê de tsb=kai ê axinê pros tên rizan tôn dendrôn keitai 4 Mat 3:13| galilaias epi ton iordanên pros ton iôannên tou baptisthênai 5 Mat 3:14| baptisthênai kai su erchê pros me ~ 6 Mat 3:15| apokritheis de o iêsous eipen pros auton aphes arti outôs gar 7 Mat 4:6 | arousin se mêpote proskopsês pros lithon ton poda sou ~ 8 Mat 5:28| oti pas o blepôn gunaika pros to epithumêsai ab=autên 9 Mat 6:1 | emprosthen tôn anthrôpôn pros to theathênai autois ei 10 Mat 7:15| pseudoprophêtôn oitines erchontai pros umas en endumasin probatôn 11 Mat 10:6 | 6 ~poreuesthe de mallon pros ta probata ta apolôlota 12 Mat 10:13| ê axia ê eirênê umôn pros umas epistraphêtô ~ 13 Mat 11:28| 11:28 ~deute pros me pantes oi kopiôntes kai 14 Mat 13:2 | 13:2 ~kai sunêchthêsan pros auton ochloi polloi ôste 15 Mat 13:30| kai dêsate auta eis desmas pros to katakausai auta ton de 16 Mat 13:56| adelphai autou ouchi pasai pros êmas eisin pothen oun toutô 17 Mat 14:25| nuktos a=êlthen tsb=apêlthen pros autous tsb=o tsb=iêsous 18 Mat 14:28| ei keleuson me a=elthein pros se tsb=elthein epi ta udata ~ 19 Mat 14:29| kai a=êlthen tsb=elthein pros ton iêsoun ~ 20 Mat 17:14| kai elthontôn tsb=autôn pros ton ochlon prosêlthen autô 21 Mat 19:8 | autois oti a=môusês tsb=môsês pros tên sklêrokardian umôn epetrepsen 22 Mat 19:14| kôluete auta elthein pros me tôn gar toioutôn estin 23 Mat 21:1 | ats=bêthphagê a=eis tsb=pros to oros tôn elaiôn tote 24 Mat 21:32| 21:32 ~êlthen gar tsb=pros tsb=umas iôannês a=pros 25 Mat 21:32| pros tsb=umas iôannês a=pros a=umas en odô dikaiosunês 26 Mat 21:34| apesteilen tous doulous autou pros tous geôrgous labein tous 27 Mat 21:37| 37 ~usteron de apesteilen pros autous ton uion autou legôn 28 Mat 23:5 | de ta erga autôn poiousin pros to theathênai tois anthrôpois 29 Mat 23:34| touto idou egô apostellô pros umas prophêtas kai sophous 30 Mat 23:37| lithobolousa tous apestalmenous pros autên posakis êthelêsa episunagagein 31 Mat 25:9 | poreuesthe tsb=de mallon pros tous pôlountas kai agorasate 32 Mat 25:36| kai a=êlthate tsb=êlthete pros me ~ 33 Mat 25:39| en phulakê kai êlthomen pros se ~ 34 Mat 26:12| touto epi tou sômatos mou pros to entaphiasai me epoiêsen ~ 35 Mat 26:14| legomenos ioudas iskariôtês pros tous archiereis ~ 36 Mat 26:18| eipen upagete eis tên polin pros ton deina kai eipate autô 37 Mat 26:18| o kairos mou eggus estin pros se poiô to pascha meta tôn 38 Mat 26:40| 26:40 ~kai erchetai pros tous mathêtas kai euriskei 39 Mat 26:45| 26:45 ~tote erchetai pros tous mathêtas tsb=autou 40 Mat 26:55| sullabein me kath êmeran tsb=pros tsb=umas tsb=ekathezomên 41 Mat 26:57| kratêsantes ton iêsoun apêgagon pros kaiaphan ton archierea opou 42 Mat 27:4 | de a=eipan tsb=eipon ti pros êmas su a=opsê tsb=opsei ~ 43 Mat 27:14| kai ouk apekrithê autô pros oude en rêma ôste thaumazein 44 Mat 27:19| epi tou bêmatos apesteilen pros auton ê gunê autou legousa 45 Mat 27:62| archiereis kai oi pharisaioi pros pilaton ~ 46 Mar 1:5 | 1:5 ~kai exeporeueto pros auton pasa ê ioudaia chôra 47 Mar 1:27| tsb=pantes ôste suzêtein pros ab=eautous ts=autous legontas 48 Mar 1:32| ote edu o êlios epheron pros auton pantas tous kakôs 49 Mar 1:33| olê episunêgmenê tsb=ên pros tên thuran ~ 50 Mar 1:40| 1:40 ~kai erchetai pros auton lepros parakalôn auton 51 Mar 1:45| erêmois topois ên kai êrchonto pros auton a=pantothen tsb=pantachothen ~ 52 Mar 2:2 | ôste mêketi chôrein mêde ta pros tên thuran kai elalei autois 53 Mar 2:3 | kai erchontai a=pherontes pros auton paralutikon tsb=pherontes 54 Mar 2:13| kai pas o ochlos êrcheto pros auton kai edidasken autous ~ 55 Mar 3:7 | mathêtôn autou a=anechôrêsen pros tên thalassan kai polu plêthos 56 Mar 3:8 | akousantes osa epoiei êlthon pros auton ~ 57 Mar 3:13| êthelen autos kai apêlthon pros auton ~ 58 Mar 3:31| stêkontes tsb=estôtes apesteilan pros auton a=kalountes tsb=phônountes 59 Mar 4:1 | sunagetai tsb=sunêchthê pros auton ochlos a=pleistos 60 Mar 4:1 | thalassê kai pas o ochlos pros tên thalassan epi tês gês 61 Mar 4:41| phobon megan kai elegon pros allêlous tis ara outos estin 62 Mar 5:11| 5:11 ~ên de ekei pros ab= ts=ta ab=orei ts=orê 63 Mar 5:15| 5:15 ~kai erchontai pros ton iêsoun kai theôrousin 64 Mar 5:19| upage eis ton oikon sou pros tous sous kai a=apaggeilon 65 Mar 5:22| iaeiros kai idôn auton piptei pros tous podas autou ~ 66 Mar 6:3 | eisin ai adelphai autou ôde pros êmas kai eskandalizonto 67 Mar 6:25| tsb=eutheôs meta spoudês pros ton basilea êtêsato legousa 68 Mar 6:30| sunagontai oi apostoloi pros ton iêsoun kai apêggeilan 69 Mar 6:33| tsb=kai tsb=sunêlthon tsb=pros tsb=auton ~ 70 Mar 6:45| kai proagein eis to peran pros s=bêthsaida abt=bêthsaidan 71 Mar 6:48| phulakên tês nuktos erchetai pros autous peripatôn epi tês 72 Mar 6:51| 6:51 ~kai anebê pros autous eis to ploion kai 73 Mar 7:1 | 7:1 ~kai sunagontai pros auton oi pharisaioi kai 74 Mar 7:25| akatharton elthousa prosepesen pros tous podas autou ~ 75 Mar 7:31| dia a=sidônos a=eis tsb=pros tên thalassan tês galilaias 76 Mar 8:16| 8:16 ~kai dielogizonto pros allêlous tsb=legontes oti 77 Mar 9:10| kai ton logon ekratêsan pros eautous suzêtountes ti estin 78 Mar 9:14| kai a=elthontes tsb=elthôn pros tous mathêtas a=eidon tsb= 79 Mar 9:14| grammateis suzêtountas a=pros a=autous tsb=autois ~ 80 Mar 9:16| grammateis ti suzêteite pros autous ~ 81 Mar 9:17| didaskale ênegka ton uion mou pros se echonta pneuma alalon ~ 82 Mar 9:19| ô genea apistos eôs pote pros umas esomai eôs pote anexomai 83 Mar 9:19| anexomai umôn pherete auton pros me ~ 84 Mar 9:20| 9:20 ~kai ênegkan auton pros auton kai idôn auton tsb= 85 Mar 9:33| autous ti en odô tsb=pros tsb=eautous dielogizesthe ~ 86 Mar 9:34| 9:34 ~oi de esiôpôn pros allêlous gar dielechthêsan 87 Mar 10:1 | sumporeuontai palin ochloi pros auton kai ôs eiôthei palin 88 Mar 10:5 | a=de iêsous eipen autois pros tên sklêrokardian umôn egrapsen 89 Mar 10:7 | tsb=kai proskollêthêsetai pros tên gunaika a=autou] tsb= 90 Mar 10:14| aphete ta paidia erchesthai pros me ts=kai kôluete auta 91 Mar 10:26| perissôs exeplêssonto legontes pros eautous kai tis dunatai 92 Mar 10:50| anapêdêsas tsb=anastas êlthen pros ton iêsoun ~ 93 Mar 11:1 | bêthphagê kai bêthanian pros to oros tôn elaiôn apostellei 94 Mar 11:4 | ts=ton pôlon dedemenon pros tsb=tên thuran exô epi tou 95 Mar 11:7 | pherousin tsb=êgagon ton pôlon pros ton iêsoun kai a=epiballousin 96 Mar 11:27| peripatountos autou erchontai pros auton oi archiereis kai 97 Mar 11:31| dielogizonto tsb=elogizonto pros eautous legontes ean eipômen 98 Mar 12:2 | 12:2 ~kai apesteilen pros tous geôrgous kairô doulon 99 Mar 12:4 | 4 ~kai palin apesteilen pros autous allon doulon kakeinon 100 Mar 12:6 | tsb=kai auton a=eschaton pros autous tsb=eschaton legôn 101 Mar 12:7 | de oi geôrgoi tsb=eipon pros eautous a=eipan oti outos 102 Mar 12:12| ton ochlon egnôsan gar oti pros autous tên parabolên eipen 103 Mar 12:13| 12:13 ~kai apostellousin pros auton tinas tôn pharisaiôn 104 Mar 12:18| kai erchontai saddoukaioi pros auton oitines legousin anastasin 105 Mar 13:22| dôsousin sêmeia kai terata pros to apoplanan ei dunaton 106 Mar 14:4 | êsan de tines aganaktountes pros eautous tsb=kai tsb=legontes 107 Mar 14:10| eis tôn dôdeka apêlthen pros tous archiereis ina tsb= 108 Mar 14:49| 14:49 ~kath êmeran êmên pros umas en ierô didaskôn 109 Mar 14:53| kai apêgagon ton iêsoun pros ton archierea kai sunerchontai 110 Mar 14:54| upêretôn kai thermainomenos pros to phôs ~ 111 Mar 15:31| oi archiereis empaizontes pros allêlous meta tôn grammateôn 112 Mar 15:43| theou tolmêsas eisêlthen pros a=ton pilaton kai êtêsato 113 Mar 16:3 | 16:3 ~kai elegon pros eautas tis apokulisei êmin 114 Luk 1:13| 1:13 ~eipen de pros auton o aggelos phobou 115 Luk 1:18| 18 ~kai eipen zacharias pros ton aggelon kata ti gnôsomai 116 Luk 1:19| theou kai apestalên lalêsai pros se kai euaggelisasthai soi 117 Luk 1:27| 1:27 ~pros parthenon a=emnêsteumenên 118 Luk 1:28| eiselthôn tsb=o tsb=aggelos pros autên eipen chaire kecharitômenê 119 Luk 1:34| 1:34 ~eipen de mariam pros ton aggelon pôs estai touto 120 Luk 1:43| elthê ê mêtêr tou kuriou mou pros a=eme tsb=me ~ 121 Luk 1:55| 1:55 ~kathôs elalêsen pros tous pateras êmôn abraam 122 Luk 1:61| 61 ~kai a=eipan tsb=eipon pros autên oti oudeis estin a= 123 Luk 1:73| 1:73 ~orkon on ômosen pros abraam ton patera êmôn tou 124 Luk 1:80| êmeras anadeixeôs autou pros ton israêl ~ 125 Luk 2:15| poimenes a=elaloun tsb=eipon pros allêlous dielthômen eôs 126 Luk 2:18| lalêthentôn upo tôn poimenôn pros autous ~ 127 Luk 2:20| kai eidon kathôs elalêthê pros autous ~ 128 Luk 2:34| simeôn abt=sumeôn kai eipen pros mariam tên mêtera autou 129 Luk 2:48| exeplagêsan kai a=eipen pros auton ê mêtêr autou tsb= 130 Luk 2:49| 2:49 ~kai eipen pros autous ti oti ezêteite me 131 Luk 3:9 | 3:9 ~êdê de kai ê axinê pros tên rizan tôn dendrôn keitai 132 Luk 3:12| baptisthênai kai a=eipan tsb=eipon pros auton didaskale ti a=poiêsômen 133 Luk 3:13| 3:13 ~o de eipen pros autous mêden pleon para 134 Luk 3:14| poiêsomen kai eipen a=autois tsb=pros tsb=autous mêdena diaseisête 135 Luk 4:4 | kai apekrithê tsb=iêsous pros auton a=o a=iêsous tsb=legôn 136 Luk 4:11| arousin se mêpote proskopsês pros lithon ton poda sou ~ 137 Luk 4:21| 4:21 ~êrxato de legein pros autous oti sêmeron peplêrôtai 138 Luk 4:23| 4:23 ~kai eipen pros autous pantôs ereite moi 139 Luk 4:26| 4:26 ~kai pros oudemian autôn epemphthê 140 Luk 4:26| tês a=sidônias tsb=sidônos pros gunaika chêran ~ 141 Luk 4:36| epi pantas kai sunelaloun pros allêlous legontes tis o 142 Luk 4:40| poikilais êgagon autous pros auton o de eni ekastô autôn 143 Luk 4:43| 4:43 ~o de eipen pros autous oti kai tais eterais 144 Luk 5:4 | de epausato lalôn eipen pros ton simôna epanagage eis 145 Luk 5:10| koinônoi simôni kai eipen pros ton simôna o iêsous phobou 146 Luk 5:22| autôn apokritheis eipen pros autous ti dialogizesthe 147 Luk 5:30| grammateis a=autôn tsb=pharisaioi pros tous mathêtas autou legontes 148 Luk 5:31| apokritheis o iêsous eipen pros autous ou chreian echousin 149 Luk 5:33| oi de a=eipan tsb=eipon pros auton b=dia b=ti ts=diati 150 Luk 5:34| 34 ~o de a=iêsous eipen pros autous dunasthe tous 151 Luk 5:36| elegen de kai parabolên pros autous oti oudeis epiblêma 152 Luk 6:3 | 6:3 ~kai apokritheis pros autous eipen o iêsous oude 153 Luk 6:9 | eipen a=de tsb=oun o iêsous pros autous a=eperôtô tsb=eperôtêsô 154 Luk 6:11| eplêsthêsan anoias kai dielaloun pros allêlous ti an a=poiêsaien 155 Luk 6:47| 6:47 ~pas o erchomenos pros me kai akouôn mou tôn logôn 156 Luk 7:3 | peri tou iêsou apesteilen pros auton presbuterous tôn ioudaiôn 157 Luk 7:4 | 7:4 ~oi de paragenomenoi pros ton iêsoun parekaloun auton 158 Luk 7:6 | tês oikias epempsen tsb=pros tsb=auton tsb=o tsb=ekatontarchos 159 Luk 7:7 | dio oude emauton êxiôsa pros se elthein b=all ats=alla 160 Luk 7:19| autou o iôannês epempsen pros ton a=kurion tsb=iêsoun 161 Luk 7:20| 7:20 ~paragenomenoi de pros auton oi andres a=eipan 162 Luk 7:20| apesteilen tsb=apestalken êmas pros se legôn su ei o erchomenos 163 Luk 7:24| legein b=tois b=ochlois ats=pros ats=tous ats=ochlous peri 164 Luk 7:40| apokritheis o iêsous eipen pros auton simôn echô soi ti 165 Luk 7:44| 7:44 ~kai strapheis pros tên gunaika simôni ephê 166 Luk 7:50| 7:50 ~eipen de pros tên gunaika ê pistis sou 167 Luk 8:4 | kata polin epiporeuomenôn pros auton eipen dia parabolês ~ 168 Luk 8:13| outoi rizan ouk echousin oi pros kairon pisteuousin kai en 169 Luk 8:19| paregeneto tsb=paregenonto de pros auton ê mêtêr kai oi adelphoi 170 Luk 8:21| o de apokritheis eipen pros autous mêtêr mou kai adelphoi 171 Luk 8:22| mathêtai autou kai eipen pros autous dielthômen eis to 172 Luk 8:25| phobêthentes de ethaumasan legontes pros allêlous tis ara outos estin 173 Luk 8:35| idein to gegonos kai êlthon pros ton iêsoun kai euron kathêmenon 174 Luk 9:3 | 9:3 ~kai eipen pros autous mêden airete eis 175 Luk 9:13| 9:13 ~eipen de pros autous dote autois umeis 176 Luk 9:14| pentakischilioi eipen de pros tous mathêtas autou kataklinate 177 Luk 9:23| 9:23 ~elegen de pros pantas ei tis thelei opisô 178 Luk 9:33| autou eipen ats=o petros pros ton iêsoun epistata kalon 179 Luk 9:41| diestrammenê eôs pote esomai pros umas kai anexomai umôn prosagage 180 Luk 9:43| epoiêsen tsb=o tsb=iêsous eipen pros tous mathêtas autou ~ 181 Luk 9:50| 9:50 ~tsb=kai eipen a=de pros auton o iêsous kôluete 182 Luk 9:57| autôn en odô eipen tis pros auton akolouthêsô soi opou 183 Luk 9:59| 9:59 ~eipen de pros eteron akolouthei moi o 184 Luk 9:62| 9:62 ~eipen de a=[pros ts=pros a=auton] ts=auton 185 Luk 9:62| 62 ~eipen de a=[pros ts=pros a=auton] ts=auton o iêsous 186 Luk 9:62| auton] ts=auton o iêsous b=pros b=auton oudeis epibalôn 187 Luk 10:2 | 10:2 ~elegen a=de tsb=oun pros autous o men therismos polus 188 Luk 10:22| bt=kai bt=strapheis bt=pros bt=tous bt=mathêtas bt=eipen 189 Luk 10:23| 10:23 ~kai strapheis pros tous mathêtas kat idian 190 Luk 10:26| 10:26 ~o de eipen pros auton en nomô ti gegraptai 191 Luk 10:29| tsb=dikaioun eauton eipen pros ton iêsoun kai tis estin 192 Luk 10:39| parakathestheisa tsb=parakathisasa a=pros tsb=para tous podas tou 193 Luk 11:1 | eipen tis tôn mathêtôn autou pros auton kurie didaxon êmas 194 Luk 11:5 | 11:5 ~kai eipen pros autous tis ex umôn exei 195 Luk 11:5 | exei philon kai poreusetai pros auton mesonuktiou kai eipê 196 Luk 11:6 | ats=mou paregeneto ex odou pros me kai ouk echô o parathêsô 197 Luk 11:39| 11:39 ~eipen de o kurios pros auton nun umeis oi pharisaioi 198 Luk 11:53| tsb=de autou tsb=tauta tsb=pros tsb=autous êrxanto oi grammateis 199 Luk 12:1 | katapatein allêlous êrxato legein pros tous mathêtas autou prôton 200 Luk 12:3 | phôti akousthêsetai kai o pros to ous elalêsate en tois 201 Luk 12:15| 12:15 ~eipen de pros autous orate kai phulassesthe 202 Luk 12:16| 12:16 ~eipen de parabolên pros autous legôn anthrôpou tinos 203 Luk 12:22| 12:22 ~eipen de pros tous mathêtas a=[autou] 204 Luk 12:41| tsb=autô o petros kurie pros êmas tên parabolên tautên 205 Luk 12:41| parabolên tautên legeis ê kai pros pantas ~ 206 Luk 12:47| etoimasas a=ê tsb=mêde poiêsas pros to thelêma autou darêsetai 207 Luk 12:58| autou mêpote katasurê se pros ton kritên kai o kritês 208 Luk 13:7 | 13:7 ~eipen de pros ton ampelourgon idou tria 209 Luk 13:23| oi sôzomenoi o de eipen pros autous ~ 210 Luk 13:34| lithobolousa tous apestalmenous pros autên posakis êthelêsa episunaxai 211 Luk 14:3 | apokritheis o iêsous eipen pros tous nomikous kai pharisaious 212 Luk 14:5 | 14:5 ~kai tsb=apokritheis pros autous eipen tinos umôn 213 Luk 14:6 | antapokrithênai tsb=autô pros tauta ~ 214 Luk 14:7 | 14:7 ~elegen de pros tous keklêmenous parabolên 215 Luk 14:7 | prôtoklisias exelegonto legôn pros autous ~ 216 Luk 14:23| 14:23 ~kai eipen o kurios pros ton doulon exelthe eis tas 217 Luk 14:25| polloi kai strapheis eipen pros autous ~ 218 Luk 14:26| 14:26 ~ei tis erchetai pros me kai ou misei ton patera 219 Luk 14:28| ei echei tsb=ta ab=eis ts=pros apartismon ~ 220 Luk 14:32| presbeian aposteilas erôta ta pros eirênên ~ 221 Luk 15:3 | 15:3 ~eipen de pros autous tên parabolên tautên 222 Luk 15:18| 15:18 ~anastas poreusomai pros ton patera mou kai erô autô 223 Luk 15:20| 15:20 ~kai anastas êlthen pros ton patera b=autou ats=eautou 224 Luk 15:22| 15:22 ~eipen de o patêr pros tous doulous autou a=tachu 225 Luk 16:1 | 16:1 ~elegen de kai pros tous mathêtas tsb=autou 226 Luk 16:20| lazaros tsb=os ebeblêto pros ton pulôna autou a=eilkômenos 227 Luk 16:26| diabênai ab=enthen ts=enteuthen pros umas dunôntai mêde tsb= 228 Luk 16:26| dunôntai mêde tsb=oi ekeithen pros êmas diaperôsin ~ 229 Luk 16:30| tis apo nekrôn poreuthê pros autous metanoêsousin ~ 230 Luk 17:1 | 17:1 ~eipen de pros tous mathêtas a=autou anendekton 231 Luk 17:4 | tsb=êmeras epistrepsê a=pros ts=epi ats=se legôn metanoô 232 Luk 17:22| 17:22 ~eipen de pros tous mathêtas eleusontai 233 Luk 18:1 | tsb=kai parabolên autois pros to dein pantote proseuchesthai 234 Luk 18:3 | polei ekeinê kai êrcheto pros auton legousa ekdikêson 235 Luk 18:7 | autou tôn boôntôn a=autô tsb=pros tsb=auton êmeras kai nuktos 236 Luk 18:9 | 18:9 ~eipen de ats=kai pros tinas tous pepoithotas eph 237 Luk 18:11| 11 ~o pharisaios statheis pros eauton tauta prosêucheto 238 Luk 18:16| aphete ta paidia erchesthai pros me kai kôluete auta tôn 239 Luk 18:31| paralabôn de tous dôdeka eipen pros autous idou anabainomen 240 Luk 18:40| ekeleusen auton achthênai pros auton eggisantos de autou 241 Luk 19:5 | tsb=auton tsb=kai eipen pros auton zakchaie speusas katabêthi 242 Luk 19:8 | statheis de zakchaios eipen pros ton kurion idou ta a=êmisia 243 Luk 19:9 | 19:9 ~eipen de pros auton o iêsous oti sêmeron 244 Luk 19:13| autois deka mnas kai eipen pros autous pragmateusasthe a= 245 Luk 19:29| bêthanian> tsb=bêthanian pros to oros to kaloumenon elaiôn 246 Luk 19:33| tsb=eipon oi kurioi autou pros autous ti luete ton pôlon ~ 247 Luk 19:35| 19:35 ~kai êgagon auton pros ton iêsoun kai a=epiripsantes 248 Luk 19:37| eggizontos de autou êdê pros katabasei tou orous tôn 249 Luk 19:39| ochlou a=eipan tsb=eipon pros auton didaskale epitimêson 250 Luk 19:42| sou tautê a=kai a=su ta pros eirênên tsb=sou nun de ekrubê 251 Luk 20:2 | eipan a=legontes tsb=eipon pros auton a=eipon tsb=legontes 252 Luk 20:3 | 3 ~apokritheis de eipen pros autous erôtêsô umas kagô 253 Luk 20:5 | 20:5 ~oi de sunelogisanto pros eautous legontes oti ean 254 Luk 20:9 | 20:9 ~êrxato de pros ton laon legein tên parabolên 255 Luk 20:10| tsb=en kairô apesteilen pros tous geôrgous doulon ina 256 Luk 20:14| oi geôrgoi dielogizonto pros a=allêlous tsb=eautous legontes 257 Luk 20:19| ats=laon egnôsan gar oti pros autous a=eipen tên parabolên 258 Luk 20:23| autôn tên panourgian eipen pros autous tsb=ti tsb=me tsb= 259 Luk 20:25| 20:25 ~o de eipen a=pros tsb=autois a=autous tsb= 260 Luk 20:41| 20:41 ~eipen de pros autous pôs legousin ton 261 Luk 21:38| kai pas o laos ôrthrizen pros auton en ierô akouein 262 Luk 22:15| 22:15 ~kai eipen pros autous epithumia epethumêsa 263 Luk 22:23| kai autoi êrxanto suzêtein pros eautous to tis ara eiê ex 264 Luk 22:45| apo tês proseuchês elthôn pros tous mathêtas s=autou euren 265 Luk 22:52| 52 ~eipen de tsb=o iêsous pros tous paragenomenous ep auton 266 Luk 22:56| paidiskê tis kathêmenon pros to phôs kai atenisasa autô 267 Luk 22:70| ei o uios tou theou o de pros autous ephê umeis legete 268 Luk 23:4 | 23:4 ~o de pilatos eipen pros tous archiereis kai tous 269 Luk 23:7 | êrôdou estin anepempsen auton pros êrôdên onta kai auton en 270 Luk 23:12| proupêrchon gar en echthra ontes pros a=autous tsb=eautous ~ 271 Luk 23:14| 23:14 ~eipen pros autous prosênegkate moi 272 Luk 23:15| anepempsa gar tsb=umas tsb=pros auton a=pros a=êmas kai 273 Luk 23:15| tsb=umas tsb=pros auton a=pros a=êmas kai idou ouden axion 274 Luk 23:22| 23:22 ~o de triton eipen pros autous ti gar kakon epoiêsen 275 Luk 23:28| 23:28 ~strapheis de pros autas a=[o] tsb=o iêsous 276 Luk 24:5 | tên gên a=eipan tsb=eipon pros autas ti zêteite ton zônta 277 Luk 24:10| sun autais tsb=ai elegon pros tous apostolous tauta ~ 278 Luk 24:12| keimena mona kai apêlthen pros eauton thaumazôn to gegonos ~ 279 Luk 24:14| 24:14 ~kai autoi ômiloun pros allêlous peri pantôn tôn 280 Luk 24:17| 24:17 ~eipen de pros autous tines oi logoi outoi 281 Luk 24:17| logoi outoi ous antiballete pros allêlous peripatountes kai 282 Luk 24:18| tsb=onoma kleopas eipen pros auton su monos paroikeis 283 Luk 24:25| 24:25 ~kai autos eipen pros autous ô anoêtoi kai bradeis 284 Luk 24:29| legontes meinon meth êmôn oti pros esperan estin kai kekliken 285 Luk 24:32| 32 ~kai a=eipan tsb=eipon pros allêlous ouchi ê kardia 286 Luk 24:44| 24:44 ~eipen de a=pros a=autous tsb=autois outoi 287 Luk 24:44| logoi a=mou ous elalêsa pros umas eti ôn sun umin oti 288 Luk 24:50| autous a=[exô] tsb=exô eôs a=pros tsb=eis bêthanian kai eparas 289 Joh 1:1 | ên o logos kai o logos ên pros ton theon kai theos ên o 290 Joh 1:2 | 1:2 ~outos ên en archê pros ton theon ~ 291 Joh 1:19| iôannou ote apesteilan a=[pros a=auton] oi ioudaioi ex 292 Joh 1:29| iôannês ton iêsoun erchomenon pros auton kai legei ide o amnos 293 Joh 1:42| 42 ~tsb=kai êgagen auton pros ton iêsoun emblepsas b=[ 294 Joh 1:47| ton nathanaêl erchomenon pros auton kai legei peri autou 295 Joh 2:3 | legei ê mêtêr tou iêsou pros auton oinon ouk echousin ~ 296 Joh 3:2 | 3:2 ~outos êlthen pros ab=auton ts=ton ts=iêsoun 297 Joh 3:4 | 3:4 ~legei pros auton a=[o] tsb=o nikodêmos 298 Joh 3:20| to phôs kai ouk erchetai pros to phôs ina elegchthê 299 Joh 3:21| poiôn tên alêtheian erchetai pros to phôs ina phanerôthê autou 300 Joh 3:26| 3:26 ~kai êlthon pros ton iôannên kai a=eipan 301 Joh 3:26| baptizei kai pantes erchontai pros auton ~ 302 Joh 4:15| 4:15 ~legei pros auton ê gunê kurie dos moi 303 Joh 4:30| tês poleôs kai êrchonto pros auton ~ 304 Joh 4:33| elegon oun oi mathêtai pros allêlous tis ênegken 305 Joh 4:35| chôras oti leukai eisin pros therismon êdê ~ 306 Joh 4:40| 4:40 ~ôs oun êlthon pros auton oi a=samaritai tsb= 307 Joh 4:47| eis tên galilaian apêlthen pros auton kai êrôta tsb=auton 308 Joh 4:48| 4:48 ~eipen oun o iêsous pros auton ean sêmeia kai 309 Joh 4:49| 4:49 ~legei pros auton o basilikos kurie 310 Joh 5:33| 5:33 ~umeis apestalkate pros iôannên kai memarturêken 311 Joh 5:35| agalliathênai ts=agalliasthênai pros ôran en phôti autou ~ 312 Joh 5:40| kai ou thelete elthein pros me ina zôên echête ~ 313 Joh 5:45| oti egô katêgorêsô umôn pros ton patera estin o katêgorôn 314 Joh 6:5 | oti polus ochlos erchetai pros auton legei pros tsb=ton 315 Joh 6:5 | erchetai pros auton legei pros tsb=ton philippon pothen 316 Joh 6:17| a=oupô tsb=ouk elêluthei pros autous o iêsous ~ 317 Joh 6:28| 6:28 ~eipon oun pros auton ti abs=poiômen t=poioumen 318 Joh 6:34| 6:34 ~eipon oun pros auton kurie pantote dos 319 Joh 6:35| artos tês zôês o erchomenos pros a=eme tsb=me ou peinasê 320 Joh 6:37| pan o didôsin moi o patêr pros eme êxei kai ton erchomenon 321 Joh 6:37| êxei kai ton erchomenon pros a=eme tsb=me ou ekbalô 322 Joh 6:44| oudeis dunatai elthein pros me ean o patêr o pempsas 323 Joh 6:45| patros kai mathôn erchetai pros a=eme tsb=me ~ 324 Joh 6:52| 6:52 ~emachonto oun pros allêlous oi ioudaioi legontes 325 Joh 6:65| oti oudeis dunatai elthein pros me ean ê dedomenon autô 326 Joh 6:68| autô simôn petros kurie pros tina apeleusometha rêmata 327 Joh 7:3 | 7:3 ~eipon oun pros auton oi adelphoi autou 328 Joh 7:33| meth umôn eimi kai upagô pros ton pempsanta me ~ 329 Joh 7:35| 35 ~eipon oun oi ioudaioi pros eautous pou outos mellei 330 Joh 7:37| ean tis dipsa erchesthô pros me kai pinetô ~ 331 Joh 7:45| êlthon oun oi upêretai pros tous archiereis kai pharisaious 332 Joh 7:50| 7:50 ~legei nikodêmos pros autous o elthôn tsb=nuktos 333 Joh 7:50| autous o elthôn tsb=nuktos pros auton a=[to] a=proteron 334 Joh 8:2 | kai pas o laos êrcheto b=[pros ats=pros b=auton] ats=auton 335 Joh 8:2 | laos êrcheto b=[pros ats=pros b=auton] ats=auton kai kathisas 336 Joh 8:3 | grammateis kai oi pharisaioi tsb=pros tsb=auton gunaika ab=epi 337 Joh 8:7 | anakupsas eipen a=autois tsb=pros tsb=autous o anamartêtos 338 Joh 8:31| 31 ~elegen oun o iêsous pros tous pepisteukotas autô 339 Joh 8:33| 8:33 ~apekrithêsan a=pros a=auton tsb=autô sperma 340 Joh 8:57| 57 ~eipon oun oi ioudaioi pros auton pentêkonta etê oupô 341 Joh 9:13| 9:13 ~agousin auton pros tous pharisaious ton pote 342 Joh 10:35| ei ekeinous eipen theous pros ous o logos tou theou egeneto 343 Joh 10:41| 10:41 ~kai polloi êlthon pros auton kai elegon oti iôannês 344 Joh 11:3 | apesteilan oun ai adelphai pros auton legousai kurie ide 345 Joh 11:4 | autê ê astheneia ouk estin pros thanaton all uper tês doxês 346 Joh 11:15| ekei ab=alla ts=all agômen pros auton ~ 347 Joh 11:19| tôn ioudaiôn elêlutheisan pros a=tên tsb=tas tsb=peri marthan 348 Joh 11:21| eipen oun ats=ê martha pros ton iêsoun kurie ei ês ôde 349 Joh 11:29| kai a=êrcheto tsb=erchetai pros auton ~ 350 Joh 11:32| auton epesen ab=autou a=pros tsb=eis tous podas ts=autou 351 Joh 11:45| tôn ioudaiôn oi elthontes pros tên a=mariam tsb=marian 352 Joh 11:46| tines de ex autôn apêlthon pros tous pharisaious kai a=eipan 353 Joh 12:19| pharisaioi a=eipan tsb=eipon pros eautous theôreite oti ouk 354 Joh 12:32| ek tês gês pantas elkusô pros emauton ~ 355 Joh 13:1 | metabê ek tou kosmou toutou pros ton patera agapêsas tous 356 Joh 13:3 | oti apo theou exêlthen kai pros ton theon upagei ~ 357 Joh 13:6 | 13:6 ~erchetai oun pros simôna petron tsb=kai legei 358 Joh 13:28| oudeis egnô tôn anakeimenôn pros ti eipen autô ~ 359 Joh 14:3 | paralêmpsomai tsb=paralêpsomai umas pros emauton ina opou eimi egô 360 Joh 14:6 | kai ê zôê oudeis erchetai pros ton patera ei di emou ~ 361 Joh 14:12| meizona toutôn poiêsei oti egô pros ton patera tsb=mou poreuomai ~ 362 Joh 14:18| umas orphanous erchomai pros umas ~ 363 Joh 14:23| patêr mou agapêsei auton kai pros auton eleusometha kai monên 364 Joh 14:28| umin upagô kai erchomai pros umas ei êgapate me echarête 365 Joh 14:28| oti tsb=eipon poreuomai pros ton patera oti o patêr tsb= 366 Joh 16:5 | 16:5 ~nun de upagô pros ton pempsanta me kai oudeis 367 Joh 16:7 | paraklêtos ouk eleusetai pros umas ean de poreuthô pempsô 368 Joh 16:7 | de poreuthô pempsô auton pros umas ~ 369 Joh 16:10| peri dikaiosunês de oti pros ton patera tsb=mou upagô 370 Joh 16:16| oti ts=egô tsb=upagô tsb=pros tsb=ton tsb=patera ~ 371 Joh 16:17| oun ek tôn mathêtôn autou pros allêlous ti estin touto 372 Joh 16:17| me kai oti tsb=egô upagô pros ton patera ~ 373 Joh 16:28| ton kosmon kai poreuomai pros ton patera ~ 374 Joh 17:11| eisin a=kagô tsb=kai tsb=egô pros se erchomai pater agie têrêson 375 Joh 17:13| 17:13 ~nun de pros se erchomai kai tauta lalô 376 Joh 18:13| êgagon tsb=apêgagon tsb=auton pros annan prôton ên gar pentheros 377 Joh 18:16| 16 ~o de petros eistêkei pros thura exô exêlthen oun 378 Joh 18:24| auton o annas dedemenon pros kaiaphan ton archierea ~ 379 Joh 18:29| exêlthen oun o pilatos a=exô pros autous kai a=phêsin tsb= 380 Joh 18:38| touto eipôn palin exêlthen pros tous ioudaious kai legei 381 Joh 19:3 | 19:3 ~kai a=êrchonto a=pros a=auton a=kai elegon chaire 382 Joh 19:24| 24 ~a=eipan tsb=eipon oun pros allêlous schisômen auton 383 Joh 19:39| de kai nikodêmos o elthôn pros a=auton tsb=ton tsb=iêsoun 384 Joh 20:2 | trechei oun kai erchetai pros simôna petron kai pros ton 385 Joh 20:2 | erchetai pros simôna petron kai pros ton allon mathêtên on ephilei 386 Joh 20:10| 20:10 ~apêlthon oun palin pros a=autous tsb=eautous oi 387 Joh 20:11| 20:11 ~maria de eistêkei pros a= a=mnêmeiô tsb=to tsb= 388 Joh 20:12| leukois kathezomenous ena pros kephalê kai ena pros 389 Joh 20:12| pros kephalê kai ena pros tois posin opou ekeito to 390 Joh 20:17| aptou oupô gar anabebêka pros ton patera tsb=mou poreuou 391 Joh 20:17| patera tsb=mou poreuou de pros tous adelphous mou kai eipe 392 Joh 20:17| kai eipe autois anabainô pros ton patera mou kai patera 393 Joh 21:22| thelô menein eôs erchomai ti pros se su tsb=akolouthei moi 394 Joh 21:23| eôs erchomai a=[ti tsb=ti pros a=se] tsb=se ~ 395 Act 1:7 | 1:7 ~eipen de pros autous ouch umôn estin gnônai 396 Act 2:7 | ethaumazon legontes a=ouch tsb=pros tsb=allêlous tsb=ouk idou 397 Act 2:12| pantes kai diêporoun allos pros allon legontes ti a=thelei 398 Act 2:29| exon eipein meta parrêsias pros umas peri tou patriarchou 399 Act 2:37| kardian tsb=kardia eipon te pros ton petron kai tous loipous 400 Act 2:38| 2:38 ~petros de tsb=ephê pros autous metanoêsate a=[phêsin] 401 Act 2:47| theon kai echontes charin pros olon ton laon o de kurios 402 Act 3:2 | on etithoun kath êmeran pros tên thuran tou ierou tên 403 Act 3:10| oti a=autos tsb=outos ên o pros tên eleêmosunên kathêmenos 404 Act 3:11| ton iôannên sunedramen tsb=pros tsb=autous pas o laos a= 405 Act 3:11| tsb=autous pas o laos a=pros a=autous epi stoa 406 Act 3:12| de a=o petros apekrinato pros ton laon andres israêlitai 407 Act 3:22| tsb=môsês men tsb=gar tsb=pros tsb=tous tsb=pateras eipen 408 Act 3:22| kata panta osa an lalêsê pros umas ~ 409 Act 3:25| diathêkês ês dietheto o theos pros tous pateras a=umôn tsb= 410 Act 3:25| pateras a=umôn tsb=êmôn legôn pros abraam kai ab=en spermati 411 Act 4:1 | 4:1 ~lalountôn de autôn pros ton laon epestêsan autois 412 Act 4:8 | plêstheis pneumatos agiou eipen pros autous archontes tou laou 413 Act 4:15| suneballon ts=sunebalon pros allêlous ~ 414 Act 4:19| iôannês apokrithentes a=eipon pros autous tsb=eipon ei dikaion 415 Act 4:23| apoluthentes de êlthon pros tous idious kai apêggeilan 416 Act 4:23| idious kai apêggeilan osa pros autous oi archiereis kai 417 Act 4:24| omothumadon êran phônên pros ton theon kai a=eipan tsb= 418 Act 4:37| to chrêma kai ethêken a=pros tsb=para tous podas tôn 419 Act 5:8 | 5:8 ~apekrithê de a=pros tsb=autê a=autên tsb=o petros 420 Act 5:9 | 9 ~o de petros tsb=eipen pros autên ti oti sunephônêthê 421 Act 5:10| epesen de parachrêma a=pros tsb=para tous podas autou 422 Act 5:10| kai exenegkantes ethapsan pros ton andra autês ~ 423 Act 5:35| 5:35 ~eipen te pros autous andres israêlitai 424 Act 6:1 | goggusmos tôn ellênistôn pros tous ebraious oti paretheôrounto 425 Act 7:3 | 7:3 ~kai eipen pros auton exelthe ek tês gês 426 Act 7:31| egeneto phônê kuriou tsb=pros tsb=auton ~ 427 Act 8:14| logon tou theou apesteilan pros autous tsb=ton petron kai 428 Act 8:20| 8:20 ~petros de eipen pros auton to argurion sou sun 429 Act 8:24| deêthête umeis uper emou pros ton kurion opôs mêden epelthê 430 Act 8:26| aggelos de kuriou elalêsen pros philippon legôn anastêthi 431 Act 9:2 | autou epistolas eis damaskon pros tas sunagôgas opôs ean tinas 432 Act 9:5 | diôkeis ts=sklêron ts=soi ts=pros ts=kentra ts=laktizein ~ 433 Act 9:6 | ts=kai ts=o ts=kurios ts=pros ts=auton anastêthi kai eiselthe 434 Act 9:10| onomati ananias kai eipen pros auton tsb=o tsb=kurios en 435 Act 9:11| 9:11 ~o de kurios pros auton anastas poreuthêti 436 Act 9:15| 9:15 ~eipen de pros auton o kurios poreuou oti 437 Act 9:27| epilabomenos auton êgagen pros tous apostolous kai diêgêsato 438 Act 9:29| elalei te kai sunezêtei pros tous ellênistas oi de epecheiroun 439 Act 9:32| dia pantôn katelthein kai pros tous agious tous katoikountas 440 Act 9:38| apesteilan ats=duo ats=andras pros auton parakalountes a= 441 Act 9:40| prosêuxato kai epistrepsas pros to sôma eipen b=tabêtha 442 Act 10:3 | aggelon tou theou eiselthonta pros auton kai eiponta autô kornêlie ~ 443 Act 10:13| 10:13 ~kai egeneto phônê pros auton anastas petre thuson 444 Act 10:15| phônê palin ek deuterou pros auton a o theos ekatharisen 445 Act 10:21| 10:21 ~katabas de petros pros tous andras ts=tous ts=apestalmenous 446 Act 10:21| apo ts=tou ts=kornêliou ts=pros ts=auton eipen idou egô 447 Act 10:28| 10:28 ~ephê te pros autous umeis epistasthe 448 Act 10:33| 33 ~exautês oun epempsa pros se su te kalôs epoiêsas 449 Act 11:2 | tsb=ierosoluma diekrinonto pros auton oi ek peritomês ~ 450 Act 11:3 | legontes oti a=eisêlthes pros andras akrobustian echontas 451 Act 11:11| apestalmenoi apo kaisareias pros me ~ 452 Act 11:14| 11:14 ~os lalêsei rêmata pros se en ois sôthêsê su kai 453 Act 11:20| antiocheian elaloun a=kai pros tous ellênistas euaggelizomenoi 454 Act 11:30| kai epoiêsan aposteilantes pros tous presbuterous dia cheiros 455 Act 12:5 | ginomenê upo tês ekklêsias pros ton theon a=peri tsb=uper 456 Act 12:8 | eipen a=de tsb=te o aggelos pros auton a=zôsai tsb=perizôsai 457 Act 12:15| 12:15 ~oi de pros autên a=eipan tsb=eipon 458 Act 12:20| sidôniois omothumadon de parêsan pros auton kai peisantes blaston 459 Act 12:21| epi tou bêmatos edêmêgorei pros autous ~ 460 Act 13:15| apesteilan oi archisunagôgoi pros autous legontes andres adelphoi 461 Act 13:15| umin a=logos paraklêseôs pros ton laon legete ~ 462 Act 13:31| nun] eisin martures autou pros ton laon ~ 463 Act 13:32| umas euaggelizometha tên pros tous pateras epaggelian 464 Act 13:36| ekoimêthê kai prosetethê pros tous pateras autou kai eiden 465 Act 14:11| omoiôthentes anthrôpois katebêsan pros êmas ~ 466 Act 15:2 | paulô kai barnaba pros autous etaxan anabainein 467 Act 15:2 | kai tinas allous ex autôn pros tous apostolous kai presbuterous 468 Act 15:7 | genomenês anastas petros eipen pros autous andres adelphoi umeis 469 Act 15:25| eklexamenous andras pempsai pros umas sun tois agapêtois 470 Act 15:33| eirênês apo tôn adelphôn pros tous a=aposteilantas a=autous 471 Act 15:36| êmeras eipen tsb=paulos pros barnaban a=paulos epistrepsantes 472 Act 16:36| a=[toutous] tsb=toutous pros ton paulon oti a=apestalkan 473 Act 16:37| 16:37 ~o de paulos ephê pros autous deirantes êmas dêmosia 474 Act 16:40| tês phulakês eisêlthon ab=pros ts=eis tên ludian kai idontes 475 Act 17:2 | eiôthos paulô eisêlthen pros autous kai epi sabbata tria 476 Act 17:15| athênôn kai labontes entolên pros ton silan kai a=ton timotheon 477 Act 17:15| ina ôs tachista elthôsin pros auton exêesan ~ 478 Act 17:17| agora kata pasan êmeran pros tous paratugchanontas ~ 479 Act 18:6 | ektinaxamenos ta imatia eipen pros autous to aima umôn epi 480 Act 18:14| to stoma eipen o galliôn pros tous ioudaious ei men tsb= 481 Act 18:21| ierosoluma palin tsb=de anakampsô pros umas tou theou thelontos 482 Act 19:2 | 19:2 ~eipen a=te pros autous ei pneuma agion elabete 483 Act 19:2 | pisteusantes oi de tsb=eipon pros auton all a=oud tsb=oude 484 Act 19:3 | 19:3 ~eipen te tsb=pros tsb=autous eis ti oun ebaptisthête 485 Act 19:31| ontes autô philoi pempsantes pros auton parekaloun dounai 486 Act 19:38| technitai a=echousi b=echousin pros tina logon ts=echousin agoraioi 487 Act 20:6 | apo philippôn kai êlthomen pros autous eis tên trôada ab= 488 Act 20:18| 20:18 ~ôs de paregenonto pros auton eipen autois umeis 489 Act 21:11| 21:11 ~kai elthôn pros êmas kai aras tên zônên 490 Act 21:18| eisêei o paulos sun êmin pros iakôbon pantes te paregenonto 491 Act 21:37| exestin moi eipein ats=ti pros se o de ephê ellênisti ginôskeis ~ 492 Act 21:39| sou epitrepson moi lalêsai pros ton laon ~ 493 Act 22:1 | pateres akousate mou tês pros umas ab=nuni ts=nun apologias ~ 494 Act 22:5 | kai epistolas dexamenos pros tous adelphous eis damaskon 495 Act 22:8 | apekrithên tis ei kurie eipen te pros me egô eimi iêsous o nazôraios 496 Act 22:10| kurie o de kurios eipen pros me anastas poreuou eis damaskon 497 Act 22:13| 22:13 ~elthôn pros me kai epistas eipen moi 498 Act 22:15| 15 ~oti esê martus autô pros pantas anthrôpous ôn eôrakas 499 Act 22:21| 22:21 ~kai eipen pros me poreuou oti egô eis ethnê 500 Act 22:25| auton tois imasin eipen pros ton estôta ekatontarchon


1-500 | 501-747

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License