Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Jókai Mór
Az új földesúr

IntraText CT - Inverse alphabetical word list

K  =  2798 words (6086 occurrences)
(0-9)  (other)  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Frequency - Word Form
  4 k
  1 legbátrabbak
  1 jobbak
  1 apróbbak
  1 sulyokbak
  1 silbak
  1 szobák
  1 fogadák
  1 gerendák
  1 mondák
  1 tanodák
  1 királydárdák
  2 vadludak
  1 vasrudak
  3 fák
  1 jegenyefák
  2 nyírfák
  1 hársfák
  1 topolyfák
  3 fuzfák
  1 taligák
  1 kályhák
  1 diák
  3 atyafiak
  8 férfiak
  1 úrfiak
  1 represszáliák
  1 tuileriák
  2 háziak
  2 nyájak
  1 adjak
  5 adják
  1 kiadják
  1 megtámadják
  7 mondják
  1 felmondják
  1 hordják
  3 tudják
  2 megtudják
  1 lerágják
  1 vágják
  8 fogják
  2 híják
  1 rakják
  1 csukják
  1 becsukják
  1 haljak
  1 piszkálják
  1 találják
  1 megtalálják
  1 utálják
  1 vigasztalják
  1 tapasztalják
  1 megváljak
  1 állják
  1 beálljak
  1 valljak
  2 gondolják
  1 hajoljak
  1 parancsolják
  1 pótolják
  1 dugaszolják
  1 kívánjak
  1 fonják
  1 megróják
  1 kapjak
  1 megkapják
  1 lopják
  5 akarják
  1 várják
  1 bezárják
  1 írjak
  2 írják
  1 beírják
  1 tudatják
  1 bírálgatják
  1 feltisztogatják
  1 megszabdalhatják
  1 kirabolhatják
  1 írhatják
  1 nyújthatják
  3 látják
  2 meglátják
  1 vontatják
  1 juttatják
  2 biztatják
  1 megfordítják
  1 állítják
  1 elámítják
  1 megtanítják
  1 szaporítják
  1 felnyitják
  1 bántják
  3 tartják
  1 megválasztják
  1 óvják
  1 hagyják
  1 éjszakák
  1 ajkak
  1 lyánkák
  1 szalonkák
  1 unokák
  3 birkák
  1 ujjacskák
  1 halacskák
  1 halastavacskák
  1 patkánylyukak
  1 leánykák
  1 parasztleánykák
  2 deszkák
  3 alak
  1 falak
  1 tuzfalak
  1 láttalak
  2 bántottalak
  1 tapasztalák
  7 ablak
  1 kitagadlak
  2 foglak
  1 úrilak
  1 sajnállak
  1 csókollak
  1 motollák
  1 zárlak
  1 vadászlak
  1 húzlak
  1 aggodalmak
  1 hatalmak
  5 nak
  6 natalie-nak
  1 ostobának
  1 arcának
  1 utcának
  1 hadának
  1 fakadának
  3 mondanak
  2 mondanák
  2 gazdának
  1 teának
  1 fának
  2 tréfának
  1 ölfának
  1 fenyofának
 23 magának
  1 önnönmagának
  1 jószágának
  1 dolgának
  1 sárgának
  3 fiának
  1 szobájának
  1 leánykájának
  1 támlájának
  1 órájának
  1 ajtajának
  2 adjanak
  3 családjának
  1 maradjanak
  1 nyugodjanak
  1 tudjanak
  1 kapitáléjának
  1 társalkodónéjának
  1 írónéjának
  1 haragjának
  1 hangjának
  1 bérkocsijának
  1 báljának
  1 álljanak
  1 csókoljanak
  1 parancsoljanak
  1 szóljanak
  1 forduljanak
  1 boldoguljanak
  1 lakójának
  1 apjának
  1 kapjanak
  1 karjának
  2 várjanak
  2 bezárjanak
  2 írjanak
  1 bírjanak
  1 hagyjanak
  1 anyjának
  5 atyjának
  1 nyakának
  1 portékának
  1 munkának
  1 birtokának
  1 miskának
  1 puskának
  1 valának
  1 állanak
  1 vallanak
  1 gerillának
  1 omlanak
  1 ajánlanak
  1 vészlármának
  1 specificumának
  1 meggyógyítanának
  1 felfáradnának
  1 elmaradnának
  1 tudnának
  1 kolnának
  2 volnának
  3 corinnának
  2 katonának
  3 vagyonának
  1 megszabadulhatnának
  3 apának
  2 papának
  1 árpának
  1 prókátorának
  1 orrának
  2 földesurának
  1 gazdálkodásának
  1 folyamodásának
  1 rajzolásának
  1 udvarlásának
  1 kiszabadulásának
  1 írásának
  1 marasztásának
  1 kifolyásának
  1 önfeláldozásának
  1 kocsisának
  1 jogtudósának
  1 elovárosának
  2 társának
  1 megszabadulhassanak
  1 kiálthassanak
  1 bocsássanak
  1 megcáfoltassanak
  1 tönkrejuttassanak
  1 hagyassanak
  1 szakítsanak
  1 elutasítsanak
  1 pondusának
  1 lándzsának
  1 fogatának
  1 hátának
  1 bámulatának
  1 bánatának
  1 poétának
  1 állítanák
  2 tanítanak
  1 megtanítanak
  1 kiáltanak
  2 kiáltának
  1 rákiáltanak
  1 tartanak
  1 tartának
  1 visszatartanák
  1 extrapostának
  1 elsikkasztanák
  1 elválasztanák
  1 fárasztanak
  1 virrasztanak
  1 osztanak
  2 kastélyának
  1 leányának
  1 irányának
  1 menyasszonyának
  1 csúnyának
  2 kutyának
  1 hazának
  1 házának
  1 nyugszanak
  1 elválasszanak
  4 játszanak
  1 hiányzanak
  1 rabnak
  1 hasznosabbnak
  1 hosszabbnak
  1 tragikaibbnak
  2 legjobbnak
  1 lombnak
  1 arcnak
  3 adnak
  1 adnák
  1 visszaadnák
  1 szabadnak
  1 magadnak
  1 akadnak
  1 családnak
  1 fáradnak
  4 maradnak
  1 uradnak
  4 nagysádnak
  1 szomszédnak
  1 bolondnak
  2 uraságodnak
  3 méltóságodnak
  1 nagyméltóságodnak
  3 nagyságodnak
  1 árulkodnak
  1 iparkodnak
  1 akadékoskodnak
  1 zsurlódnak
  1 álmodnak
  1 húzódnak
  8 tudnak
  1 megtudnák
  1 társalkodónénak
  1 pajtaynénak
  1 varsóénak
  6 straffnak
  1 világnak
  1 haragnak
  1 uraságnak
  1 rabságnak
  1 kíváncsiságnak
  1 mulandóságnak
  4 asszonyságnak
  5 lovagnak
  1 jószágnak
  2 országnak
  1 hangnak
  1 cincognak
  4 boldognak
 17 fognak
  3 dolognak
  1 fodolognak
  1 inognak
  1 forognak
  1 csikorognak
  1 susognak
  1 mosolyognak
  3 maxenpfutschnak
  1 batteriáinak
  1 nagyjainak
  1 márványkockáinak
  1 vonalainak
  1 kívánalmainak
  1 orgánumainak
  1 indulatainak
  1 szavainak
  1 utóbbinak
  1 legutóbbinak
  1 hazafinak
  1 úrfinak
  3 hínak
  3 gyuszinak
  1 fajnak
  1 tolvajnak
  1 fenevadaknak
  1 gazdáknak
  1 népmelódiáknak
  1 sokaknak
  2 laknak
  1 padlásablaknak
  1 rágalmaknak
  1 paripáknak
  2 uraknak
  1 vadkacsáknak
 15 grisáknak
  1 találtaknak
  1 felbontottaknak
  1 lovaknak
  1 tárgyaknak
  1 kozáknak
  1 korszaknak
  1 szolgáiknak
  5 másiknak
  1 unokáinknak
  1 honfitársainknak
  1 oknak
  1 szabóknak
  1 jóknak
  1 tolvajoknak
  1 szivaroknak
  1 másoknak
  1 politikusoknak
  1 magatoknak
  1 gyújtogatóknak
  1 kamatoknak
  1 birtoknak
  1 parasztoknak
  2 baglyoknak
  1 foglyoknak
  1 patkányoknak
  1 asszonyoknak
 12 azoknak
  1 mindazoknak
  1 amazoknak
  1 hozzászoknak
  2 maguknak
  1 becsuknak
  1 kívánatuknak
  1 korrespondálnak
  1 falnak
  1 vizsgálnak
  1 cirkálnak
  1 találnak
  1 gyomlálnak
  5 csinálnak
  1 csalnak
  2 asztalnak
  1 bogumilnak
  1 nyílnak
  2 állnak
  2 megállnak
  1 kiállnak
  1 gondolnak
  1 indokolnák
  1 dalolnak
  2 szólnak
  1 fordulnak
  1 megfogulnak
  1 borulnak
  1 elpusztulnak
  1 nyúlnak
  1 ádámnak
  4 magamnak
  1 fiamnak
  1 államnak
  1 telegramnak
 11 uramnak
  1 atyámnak
  1 parasztjaimnak
  1 birkáimnak
  1 boldogságomnak
  1 uradalomnak
  2 hatalomnak
  1 romnak
  2 háromnak
  1 bankáromnak
  1 kulacsomnak
  1 barátomnak
  1 leányomnak
 103 annak
  1 elbánnak
  1 odarohannak
  1 boldogtalannak
  1 ugyanannak
 46 vannak
  1 megvannak
  1 kívánnak
  2 olyannak
  1 geleitscheinnak
  1 rokonnak
  1 gyanakodónak
  1 folyamodónak
  1 denunciációnak
  1 demonstrációnak
  9 jónak
  1 lónak
  1 feljebbvalónak
  1 árulónak
  1 közbenjárónak
  3 bírónak
  3 táblabírónak
 22 csónak
  1 utolsónak
  1 bujtogatónak
  1 jószágigazgatónak
  1 mindenhatónak
  1 közkatonák
  1 ajtónak
  1 tömlöctartónak
  1 visszariasztónak
  1 alvónak
  1 aluvónak
  1 sürgönyhozónak
  1 szánakozónak
  2 szónak
  1 várkormányzónak
  2 kapnak
  1 megkapnak
  1 kalapnak
  2 papnak
  1 árnak
 17 aladárnak
  1 állampolgárnak
  2 járnak
  9 akarnak
  2 akarnák
  1 kasznárnak
  2 kulcsárnak
  3 várnak
  1 várnák
  1 csavarnak
  1 fehérvárnak
  2 magyarnak
  1 írnak
  4 sándornak
  2 doktornak
 51 úrnak
  3 öregúrnak
  2 földesúrnak
  1 hibásnak
  1 riadásnak
  1 gátszakadásnak
  1 feladásnak
  1 árulkodásnak
  1 folyamodásnak
  1 tréfásnak
  2 társalgásnak
  1 terrorizálásnak
  1 rablásnak
  1 ellenállásnak
  1 ájulásnak
  1 hazaárulásnak
  8 másnak
  1 alkalmasnak
  8 egymásnak
  2 írásnak
  1 dugdosásnak
  1 kérdorevonatásnak
  1 önbemutatásnak
  1 közóhajtásnak
  1 szertartásnak
  1 példálózásnak
  1 házmotozásnak
  3 jurisnak
  1 kocsisnak
  1 századosnak
  1 elfogdosnák
  1 mulatságosnak
  1 dohosnak
  1 gyilkosnak
  1 tulajdonosnak
  1 kampósnak
  1 csaplárosnak
  2 biztosnak
  1 árgusnak
  1 emisszáriusnak
  1 humorisztikusnak
  1 gyanúsnak
  1 pátronusnak
  3 státusnak
  1 virtusnak
  1 életfeladatnak
  1 fogatnak
  1 csalogatnák
  1 hatnak
  1 adhatnak
  1 akadhatnak
  1 mondhatnák
  1 szabadulhatnak
  1 olvashatnak
  1 támaszthatnak
  1 folyhatnak
  1 hozhatnak
  1 becsukatnák
  2 látnak
  1 vizsgálatnak
  1 vadállatnak
  1 vallatnák
  1 feltolatnak
  1 szabadcsapatnak
  1 okiratnak
  1 rajzoltatnák
  1 vontatnak
  1 bocsáttatnak
  1 kutatnak
  1 kockáztatnak
  1 nyilatkoztatnak
  1 alkonyatnak
  1 sírboltnak
  1 jogosultnak
  1 ottjártnak
  1 halottnak
  1 megválasztottnak
  4 útnak
  1 végigfutnak
  1 parasztnak
  1 búnak
  1 fiúnak
  6 férfiúnak
  1 hosszúnak
  1 tárgynak
  1 irálynak
  4 kastélynak
  4 fogolynak
  2 leánynak
  2 szobaleánynak
  1 hánynak
  1 lánynak
  2 botránynak
  4 asszonynak
  6 kisasszonynak
  1 menyasszonynak
  1 megfáznak
  2 igaznak
  1 háznak
  1 ceremóniáznak
  1 megmagyaráznak
  1 megnagyságosuraznak
  1 utaznak
  1 ingadoznak
  1 dolgoznak
  1 szándékoznak
  1 gondolkoznak
  2 vitatkoznak
  1 szervíroznak
  2 tavasznak
  1 isznak
  1 úsznak
  2 alusznak
  1 húznak
  1 búcsúznak
  1 paripák
  1 operák
  1 litterák
  1 táblabírák
  1 órák
  3 osztrák
 28 urak
  1 öregurak
  1 basák
  1 udvariasak
  1 alkalmasak
  1 ollóvasak
 393 csak
  2 hacsak
 11 nemcsak
  4 ugyancsak
  3 mégiscsak
 137 grisák
  1 bolyhosak
  1 honfitársak
  1 polgártársak
  1 ássák
  1 befogassak
  1 megmondhassak
  1 rohanhassak
  1 láthassák
  1 biztosíthassak
  1 elássák
  1 meglássák
  1 bocsássák
  2 olvassák
  1 elszakítsák
  1 szállítsák
  1 bontsák
  1 rontsák
  1 tartsak
  2 tartsák
  1 strázsák
  1 gátak
  1 védgátak
  8 patak
  1 záporpatak
  1 arisztokraták
  1 csaták
  3 adtak
  1 visszaadták
  1 fogadtak
  3 fogadták
  1 megfogadták
  1 elkorhadtak
  1 szétriadtak
  3 akadtak
  1 felszakadtak
  2 haladtak
  2 támadtak
  1 támadták
  1 fáradtak
  1 kifáradtak
  5 maradtak
  1 hátramaradtak
  1 izzadták
  1 mondtak
  1 mondták
  1 lemondtak
  1 rajzolódtak
  1 megállapodtak
  1 felszaporodtak
  1 hordták
  2 tudtak
  2 tudták
  3 megtudták
  1 levágtak
  1 levágták
  1 keresztülvágták
  1 lobogtak
  1 fogták
  1 befogták
  1 elfogták
  2 forogtak
  1 nyikorogtak
  1 tántorogtak
  1 kattogtak
  1 elomozdíták
  1 állíták
  1 félreháríták
  1 biztosíták
  1 fölnyiták
  1 rakták
  1 megraktak
  3 szoktak
  6 szokták
  1 hozzászoktak
  1 somfordáltak
  2 megvizsgálták
  1 cirkáltak
  3 találtak
  3 találták
  1 megtalálták
  1 foglaltak
  1 foglalták
  1 vállalták
  1 kínáltak
  2 csináltak
  1 figuráltak
  1 megcsaltak
  1 adnektáltak
  2 váltak
  1 egzekválták
  3 elváltak
  1 felváltak
  1 rezerváltak
  1 nyíltak
  6 álltak
  1 megálltak
  1 kiálltak
  1 nekiálltak
  1 leszálltak
  1 elrabolták
  1 kidobolták
  2 gondolták
  1 holtak
  1 ápoltak
  1 elpártoltak
 47 voltak
  1 odavoltak
  1 átgázoltak
  1 nekiindultak
  1 tágultak
  2 múltak
  1 elmúltak
  1 vonultak
  1 odaszorultak
  1 károsultak
  1 nyomták
  1 rohantak
  1 kívántak
  1 vontak
  1 paloták
  2 pilóták
  1 kaptak
  1 kapták
  1 megharapták
  1 csaptak
  2 lopták
  1 megloptak
  1 elloptak
  2 ellopták
  4 jártak
  1 kinnjártak
  3 akartak
  2 akarták
  1 feltárták
  4 vártak
  2 várták
  2 írtak
  1 bírták
  1 pápisták
  1 kálvinyisták
  1 dugdosták
  1 taposták
  1 kiadattak
  1 faggatták
  2 hallgattak
  2 elhallgattak
  1 kiadogatták
  1 mondogattak
  1 megcirógatták
  1 meglátogatták
  1 fölbontogatták
  1 ugattak
  1 tudhatták
  1 hallhatták
  1 vallhattak
  1 bámulhatták
  1 találkozhattak
  3 láttak
  1 meglátták
  1 elláttak
  1 aratták
  2 lobogtattak
  1 szoktattak
  1 visszaszolgáltattak
  1 megvizsgáltattak
  1 bontattak
  1 elolvastattak
  1 mulattatták
  1 beszólíttattak
  1 taníttatták
  1 felnyittattak
  1 mutatták
  1 áztatták
  1 biztatták
  1 méltóztattak
  1 feltartóztatták
  1 hozattak
  1 híttak
  1 halottak
  1 összehajlottak
  1 hallották
  1 meghallották
  1 omlottak
  1 lehanyatlottak
  1 ellopottak
  1 ugrottak
  1 rábocsátották
  1 megszabadították
  1 lefordították
  1 felfordították
  2 átszakították
  1 megállították
  1 felszólítottak
  3 szorítottak
  1 tudósítottak
  1 biztosították
  2 nyitották
  1 benyitottak
  1 kinyitották
  1 hajtottak
  1 elhajtották
  1 bántották
  1 pillantottak
  1 tartották
  1 benntartották
  1 futottak
  1 befutották
  1 szétfutottak
  1 elriasztottak
  1 kiugrasztották
  1 virrasztottak
  1 kiosztották
  1 hangzottak
  1 játszottak
  1 látszottak
  1 utak
  1 hívták
  1 elhagyták
  1 cserbenhagytak
  1 folytak
  1 befolytak
  1 lefolytak
  1 hányták
  1 hibáztak
  1 rágalmazták
  1 származtak
  1 megtépáztak
  1 kalimpáztak
  1 bíztak
  1 bízták
  1 maradoztak
  1 vickándoztak
  2 dolgoztak
  2 harangoztak
  3 hoztak
  2 hozták
  1 elhozták
  2 találkoztak
  1 összetalálkoztak
  1 foglalkoztak
  1 akadályozták
  1 elbizonyoztak
  1 úsztak
  1 meghúzták
  1 szomorúak
  2 vak
  5 szavak
  2 falvak
  3 lovak
  2 tárgyak
  2 fáklyák
  1 ibolyák
  1 gólyák
  1 osanyák
  1 tanyák
  1 szárnyak
  1 játékkártyák
  1 gyertyák
  1 igazak
  4 házak
  1 jutalmazák
  1 expenzák
  1 kozák
  2 idoszak
  2 korszak
  1 felakasszák
  2 elválasszák
  1 alusszák
  1 rágalmazzák
  1 megoltalmazzák
  1 betintázzák
  1 hordozzák
  1 hozzak
  1 hozzák
  1 visszahozzák
  1 bebalzsamozzák
  1 húzzák
  3 palack
  2 ek
  1 többek
  1 legterhelobbek
  1 felsobbek
  1 kemencék
  1 percek
  2 haladék
  1 záradék
  2 segédek
  1 elengedék
  1 átengedek
  1 elmélkedék
  1 engedelmeskedék
  7 cselédek
  1 asszonycselédek
  1 védek
  1 beszédek
  1 vidék
  1 kukoricaföldek
  1 termoföldek
  1 szántóföldek
  1 ajándék
  2 szelindek
  3 szabódék
  2 iparkodék
  1 hatalmaskodék
  1 okoskodék
  1 folyamodék
  1 tudakozódék
  1 szitkozódék
  1 kérdék
  1 kezdek
  3 elkezdék
  5 vendégek
  3 öregek
  2 ellenségek
  1 istenségek
  1 kétségek
  1 költségek
  1 kötelezettségek
  1 rettegek
  1 pityergek
  1 ürgék
  1 méhek
  4 yorkshire-iek
  8 többiek
  1 külföldiek
  1 garanvölgyiék
  1 tájék
  2 engedjék
  1 elengedjék
  1 cselekedjék
  1 kötekedjék
  1 hirtelenkedjék
  1 szíveskedjék
  1 orizkedjék
  1 küldjek
  1 nyugtalankodjék
  2 iparkodjék
  1 gondoskodjék
  1 takarodjék
  1 gyozodjék
  1 meggyozodjék
  1 lefeküdjék
  1 haragudjék
  1 kezdjek
  1 jöjjek
  1 bújjék
  1 lakjék
  1 szökjék
  1 váljék
  1 megéljek
  1 cseréljék
  2 beszéljek
  1 megöljék
  1 kerüljek
  2 bánjék
  1 menjek
  1 odamenjek
  4 történjék
  1 tunjék
  1 ígérjek
  1 megismerjék
  1 verjék
  1 megtörjék
  9 kék
  1 ekék
  2 gyermekek
  1 szurokszövétnekek
  2 kerekek
  1 székek
  1 haditörvényszékek
  1 levélkék
  1 cinkék
  1 ölebecskék
  1 tavaszkék
  1 valék
  1 keblek
  1 elfeledlek
  2 élek
  1 kérdelek
  1 felek
  2 félek
  1 megvendégelek
  2 megélek
  1 kérjelek
  5 lélek
  1 megfelelek
  1 telek
  2 tételek
  1 államföltételek
  3 értelek
 16 levelek
  7 beszélek
  2 emlék
  1 érdemlek
  1 lelolek
  2 kérlek
  1 ismerlek
  2 szeretlek
  1 megvetlek
  1 ütlek
  1 eluzlek
  1 elemek
  1 enyémek
  5 szemek
  1 egyházfejedelmek
  1 sérelmek
 16 gyermek
  1 kisgyermek
  2 nek
  3 hermine-nek
  1 tekintetes-nek
  1 hallanék
  1 legérdemesebbnek
  1 leghelyesebbnek
  1 legerosebbnek
  1 valószínubbnek
  1 fogadnék
  1 segédnek
  1 engednek
  1 engednék
  1 fölkerekednek
  1 emelkednék
  1 szíveskednék
  1 lovasezrednek
  1 ügyvédnek
 12 kegyednek
  1 beszédnek
  3 földnek
  2 kendnek
  1 muködnek
  1 gorombáskodnék
  1 leskelodnek
  1 törodnék
  1 bebizonyodnék
  2 tudnék
  1 védencének
  1 repcének
  1 segédének
  1 párbeszédének
  1 küldenek
  1 térdének
  1 kezdenek
  1 tengerfenék
  1 gyöngédségének
  1 ellenségének
  1 kötelességének
  1 eszességének
  1 szentségének
  1 egészségének
  1 merengenek
  1 tehenek
  1 akiének
  2 engedjenek
  1 epedjenek
  1 rátévedjenek
  1 feküdjenek
  1 repcéjének
  1 szerencséjének
  1 jöjjenek
  2 átjöjjenek
  1 féljenek
  1 üljenek
  1 kerüljenek
  1 nevelojének
  1 vetojének
  1 szerzojének
  1 ismerjenek
  1 ellenjelöltjének
  1 gyermekének
  2 erzsikének
  1 egyikének
  1 valamelyikének
  1 hamupepejkének
  1 elnökének
  2 menyecskének
  1 keblének
  2 ellenfelének
  1 asszonyfélének
  4 kénytelenek
  1 megdöglenek
  1 kellenek
  1 elégületlenek
  1 nemének
  1 szemének
  1 kérelmének
  1 szerelmének
  1 türelmének
  1 figyelmének
  1 fölébrednének
  2 kezdenének
  1 lemenének
  1 kényszerítenének
  1 vennének
  1 nevelonének
  1 nyernének
  1 betérhetnének
  1 tüntetnének
  1 nevetnének
  1 bunének
  2 címerének
  5 testvérének
  1 hírének
  1 öccsének
  1 unokaöccsének
  5 nincsenek
  1 sincsenek
  1 átellenesének
  1 büntetésének
  1 törekvésének
  1 emlegessenek
  1 menekülhessenek
  1 jöhessenek
  1 tessenek
  1 siettessenek
  1 gördítsenek
  2 építsenek
  1 készítsenek
  1 megsértsenek
  1 tévedtenek
  1 ankerschmidtének
  2 életének
  1 végrendeletének
  1 esetének
  1 emlékezetének
  1 kényszerítének
  1 bejelentének
  1 feljelentenék
  1 tekintének
  2 értenek
  1 kieresztenek
  3 medvének
  1 egyének
  5 legyenek
  1 megyének
  3 tegyenek
  1 észrevegyenek
  1 elvigyenek
  1 hölgyének
  1 dereglyének
  1 legényének
  2 volegényének
  1 vérzenék
  1 fejszének
  2 tetszenek
  1 végezzenek
  1 üldözzenek
  1 égnek
  1 libegnek
  1 vendégnek
  1 orseregnek
  1 öregnek
  2 cselédségnek
  1 veszteségnek
  1 szerencsétlenségnek
  1 bölcsességnek
  1 szívességnek
  1 patkánynemzetségnek
  1 nagylelkuségnek
  1 könnyelmuségnek
  1 legénységnek
  1 szegénységnek
  1 összegnek
  1 icignek
  1 kötelezettségeinek
  1 érdemeinek
  1 szemeinek
  2 érzelmeinek
  1 eszméinek
  1 kísérteteinek
  1 tiszteinek
 39 kinek
 22 akinek
 11 valakinek
  4 mindenkinek
 12 senkinek
  1 akárkinek
 16 minek
  9 aminek
  1 valaminek
  2 semminek
  1 akárminek
  1 cipoinek
  1 megmentoinek
  1 védelmezoinek
  8 garanvölgyinek
  1 éjnek
  1 férjnek
  1 ebeknek
  2 cselédeknek
  1 vendégeknek
  1 öregeknek
  1 gyermekeknek
  2 léleknek
  1 liléknek
  2 gyermeknek
  4 embereknek
  1 denevéreknek
  2 gyereknek
  2 mikucseknek
  1 kérdezosködéseknek
  1 béreseknek
  1 tetteseknek
  2 keveseknek
  1 semmiseknek
  1 kendteknek
  1 kegyeteknek
  1 érdekelteknek
  1 hölgyeknek
  1 fényeknek
  1 szegénylegényeknek
  3 ezeknek
  1 törvényszéknek
  2 kiknek
  5 akiknek
  4 miknek
  2 amiknek
  1 egyiknek
  2 mindegyiknek
  1 melyiknek
  2 amelyiknek
  1 ismeroseinknek
  1 mindenikonknek
  3 önöknek
  1 fonöknek
  1 mérnöknek
  1 csendoröknek
  2 levoknek
  1 hitelezoknek
  1 nézoknek
  2 találnék
  2 élnek
  1 kebelnek
  1 vendelnek
  1 ládafödélnek
  1 aschenbrödelnek
  3 félnek
  1 kelnek
  1 érdekelnek
  2 énekelnek
  1 viselnek
  1 bräuhäuselnek
  2 telnek
  1 télnek
  1 ételnek
  1 elítélnék
  1 levélnek
  1 lengyelnek
  1 beszélnek
  1 restellnék
  1 csörömpölnek
  1 szürcsölnek
  1 eszközölnek
  3 volnék
  3 ülnek
  1 leülnek
  1 menekülnek
  2 kerülnek
  1 örülnék
  1 megbecsülnek
  1 nedvesülnek
  1 részesülnek
  1 készülnek
  1 gyógyulnék
  1 férjemnek
  3 kémnek
  2 lelkemnek
  1 védelemnek
  2 szerelemnek
  1 honszerelemnek
  1 levelemnek
  1 jellemnek
  1 teremnek
  1 testvéremnek
  1 embereimnek
 35 ennek
  2 mindennek
  1 megjelennek
  1 türelmetlennek
  1 lehetetlennek
  1 hihetetlennek
  2 mennék
  1 emennek
  1 bemennek
  2 felmennek
  1 letennék
  2 istennek
  1 amilyennek
 88 önnek
  4 jönnek
  1 özönnek
  1 köszönnek
  1 köszönnék
  1 bunnek
  1 lefekünnék
  1 idonek
  1 elvetendonek
  1 esztendonek
  1 erdonek
  1 konek
  5 nonek
  1 delnonek
  1 pipereárusnonek
  1 vakmeronek
  2 illetonek
  1 gyetonek
  1 felköltonek
  2 kettonek
  1 madárijesztonek
  1 lélekvesztonek
  1 levonek
  1 menekvonek
  2 érkezonek
  1 hitelezonek
  1 kedvezonek
  1 gépnek
  1 arcképnek
  1 álomképnek
  2 népnek
  1 szépnek
  1 megcsípnek
  1 elcsípnek
  1 cölöpnek
  2 akarnék
  3 érnek
 35 embernek
  1 fiatalembernek
  1 parasztembernek
  2 kérnék
  1 mernék
  1 farmernek
  1 ismernék
  1 ráismernek
  1 zongoramesternek
  1 ormesternek
  1 vernek
  1 nyernek
  1 csendornek
  2 törnek
  1 kincsnek
  1 esnék
  1 feleslegesnek
  2 fölöslegesnek
  1 szükségesnek
  1 késnek
  1 menekülésnek
  1 félelmesnek
  1 képesnek
  2 keresnek
  1 keresnék
  1 üresnek
  1 ijesztgetésnek
  1 hetesnek
  1 szemetesnek
  1 üldöztetésnek
  1 vetésnek
  1 árpavetésnek
  2 természetesnek
  1 teremtésnek
  1 kedvesnek
  1 kevésnek
  1 könnyenhivésnek
  1 esküvésnek
  3 helyesnek
  1 értekezésnek
  1 hímzésnek
  1 önzésnek
  1 dühösnek
  1 különösnek
  1 gozösnek
  1 erosnek
  1 parancsolhatnék
  1 csaphatnék
  1 látnék
  1 találtatnék
 17 ankerschmidtnek
  1 kezdetnek
  1 emlegetnék
  2 lehetnek
  1 mehetnek
  1 tehetnek
  1 tehetnék
  1 félhetnek
  1 felelhetnék
  1 beszélhetnék
  1 közölhetnek
  1 beülhetnék
  1 jöhetnek
  1 segíthetnek
  1 segíthetnék
  1 következhetnék
  1 életnek
  1 rendeletnek
  1 ötletnek
  1 épületnek
  1 ügyletnek
  1 merényletnek
  2 jelenetnek
  2 szeretnek
  4 szeretnék
  1 indiszkrétnek
  1 viseltetnek
  1 megvetnek
  1 fizetnek
  1 helyzetnek
  1 beteltnek
  1 szentnek
  1 hubertnek
  1 eltévelyedettnek
  1 elveszettnek
  1 elüldözöttnek
  1 segédtisztnek
  2 valószínunek
  1 könnyunek
  1 jókedvnek
  1 szívnek
  1 egynek
  1 hölgynek
  1 erkélynek
 26 melynek
  1 amelynek
  3 személynek
  1 rejtélynek
  1 veszélynek
  3 szegénynek
  1 érzékenynek
  1 hazafireménynek
  1 építménynek
  1 cselszövénynek
  1 lengedeznek
  1 megidéznek
  1 emlékeznék
  2 érkeznék
  1 hiteleznek
  1 leveleznek
  1 jövedelmeznek
  1 képeznek
  1 vitéznek
  1 neveznek
  1 egyeznek
  4 eliznek
  1 egésznek
  2 lesznek
  2 tesznek
  1 vesznek
  1 vésznek
  1 elhisznek
  2 visznek
  1 kivisznek
  8 missznek
  1 feküsznek
  1 uznek
  1 gépek
  1 divatképek
  2 szépek
  1 ráérek
 13 emberek
 22 derék
  1 tündérek
  1 egerek
  1 varégerek
  1 hengerek
  4 kerek
 14 kérek
  1 talyigakerék
  3 szekerek
  1 kikérek
  1 merek
  1 címerek
  1 ismerek
  1 térek
  2 visszatérek
  1 szoliterek
  1 miniszterek
  1 denevérek
  1 testvérek
  2 fegyverek
  1 gyerek
  1 lovászgyerek
  1 vezérek
  1 százezrek
  1 állambölcsek
 26 mikucsek
  1 repedések
  1 szenvedések
  2 szerzodések
  2 kérdések
  1 enyelgések
  1 énekesek
  1 érdemesek
  2 képesek
  3 béresek
  1 társzekeresek
  1 híresek
  1 betörések
  1 üresek
  1 félreértések
  2 sertések
  1 vesék
  1 kevesek
  1 komuvesek
  1 egyesek
  1 következések
  1 referensek
  1 különösek
  1 erosek
  1 ismerosek
  1 konfrontáltathassék
  2 lássék
  1 tessék-lássék
  1 találtassék
  1 interpelláltassék
  1 megdupláztassék
  1 méltóztassék
  3 essék
  1 bemehessek
  1 megtörténhessék
  1 jöhessek
  1 megszeressék
 60 tessék
  1 felkísértessék
  1 neveztessék
  1 kivessék
  1 kifizessék
  1 kerítsék
  1 megsemmisítsék
  1 megejtsék
  1 értsék
  1 összerugdaltaték
  1 felszólíttaték
  1 állomásoztaték
  1 lerészegedtek
  1 engedtek
  1 törekedtek
  1 kiemelkedtek
  1 letelepedtek
  1 fölébredtek
  1 eredtek
  1 ankerschmidték
  1 küldtek
  1 küldték
  1 elküldték
  1 megesküdtek
  4 kezdtek
  2 kezdték
  1 elkezdtek
  1 kedvencetek
  1 ligetek
  1 hetek
  1 ellehetek
  2 tehetek
  1 vihetek
  1 átvihetek
  1 beszélhetek
  1 teljesíthetek
  3 sietek
  1 hízelegjetek
  1 híreszteljétek
  1 menjetek
  1 észleletek
  1 merényletek
  1 kegyelmetek
  1 rétek
  5 szeretek
  1 pecsétek
  1 megmenekülhessetek
  4 reszkessetek
  1 kössetek
  1 kísértetek
  1 kihirdetteték
  1 építtetek
  1 örvendezteték
  1 vétek
  1 kegyetek
  1 tegyétek
  1 vigyétek
  1 fizetek
  1 fozetek
  1 megemlékezzetek
  1 siccegtek
  1 könyörögtek
  1 zendíték
  1 veríték
  1 kényszerítek
  1 boríték
  1 szembesíték
  1 keresitek
  1 egyesíték
  1 staatsvisitek
  1 erosíték
  1 fenyíték
  1 bizonyíték
  1 feszíték
  1 sejtek
  1 kilöktek
  1 szöktek
  1 éltek
  1 felrendelték
  2 féltek
  1 keltek
  2 emelték
  1 terelték
  1 elítélték
  1 neveltek
  1 nevelték
  1 kegyelték
  1 ügyeltek
  3 beszéltek
  1 beszélték
  1 átszelték
  2 megölték
  1 csörömpöltek
  1 megtölték
  4 ültek
  1 szédültek
  2 leültek
  1 megelevenültek
  1 repültek
  1 derültek
  1 kerültek
  1 összekerültek
  1 megkerülték
  1 részesültek
  1 elkészültek
  1 rebbentek
  2 kentek
  3 megjelentek
  2 mentek
  1 elmentek
  1 izentek
  1 izenték
  1 elönték
  1 tuntek
  1 kituntek
  3 léptek
 12 értek
  2 kertek
  1 kérték
  1 széruskertek
  1 elérték
  2 merték
  1 mérték
  1 ismerték
  1 lekísérték
  2 tértek
  2 visszatértek
  1 kivertek
  1 nyertek
  1 megtörtek
  1 feltörték
  1 meggyurtek
  1 lesték
  1 elokeresték
  1 szétszedettek
  1 visszaküldettek
  1 leküldettek
  2 felküldettek
  1 égettek
  1 elégették
  1 fenyegettek
  2 fenyegették
  1 csengettek
  1 lehengergették
  1 tekergették
  1 elkergették
  2 lehettek
  1 tehettek
  1 vehették
  1 vihették
  1 telhettek
  1 bejelenthették
  1 megérthették
  3 siettek
  2 lettek
  1 eltemették
  1 szerettek
  1 megszerették
  1 keresettek
  1 tettek
  3 tették
  2 vetették
  1 megszepegtettek
  2 építettek
  1 kerítették
  1 merítettek
  1 értesítettek
  1 felejtették
  1 szöktették
  1 eltettek
  1 megcseréltettek
  1 részeltették
  1 ültették
  1 buntettek
  2 értették
  1 megértettek
  1 megértették
  1 kifizettették
  1 kézbesíttettek
  1 leeresztették
  2 vettek
  1 vették
  4 nevettek
  1 nevették
  1 megnevették
  1 elvették
  3 hitték
  2 vitték
  1 kvittek
  1 elvitték
  4 jöttek
  1 odajöttek
  1 töltöttek
  1 megtöltöttek
  1 ütöttek
  1 kiütöttek
  1 lottek
  1 töredeztek
  2 kérdezték
  5 érkeztek
  2 visszaérkeztek
  1 megérkeztek
  1 fölérkeztek
  1 következtek
  1 bekövetkeztek
  2 néztek
  1 nézték
  1 képeztek
  1 szereztek
  1 megegyeztek
  1 könnyeztek
  1 elüldöztek
  1 ajtóragaszték
  2 legelésztek
  1 ereszték
  1 vesztek
  1 veszték
  1 elvesztek
  1 tisztek
  1 együgyuek
  6 évek
  1 nevek
  3 szívek
  1 cselekvék
  1 kövek
  1 füvek
  1 esküvék
  1 jármuvek
  1 egyek
  1 egyék
  1 hegyek
  3 legyek
 19 megyek
  1 elmegyek
  2 vegyek
  1 vegyék
  1 elvegyék
  3 igyék
  4 hölgyek
  1 kedélyek
  1 helyek
  2 rejtekhelyek
  2 melyek
  2 dereglyék
  1 jegenyék
  1 szegénylegények
  1 kémények
  1 közlemények
  1 események
  1 világesemények
  5 körülmények
  1 termények
  1 bélyegilletmények
  1 kamatszelvények
  1 növények
  3 törvények
  1 környék
 32 ezek
  1 mindezek
  3 kezek
  1 ellenkezék
  1 érkezék
  1 megérkezék
  1 temetkezék
  1 vitézek
  1 intézék
  1 nevezek
  1 végzek
  1 hangzék
  3 árvizek
  1 ütközék
  1 öltözék
  1 szabadkozék
  1 dohányozék
  2 érzek
  6 szék
  3 készek
  9 leszek
  2 teszek
  1 fölteszek
  1 veszek
  1 hiszek
  2 eresszék
  2 tetszék
  1 kormányszék
 11 törvényszék
  2 haditörvényszék
  1 szomorúfüzek
  1 replikázzék
  1 emlékezzék
  1 ellenkezzék
  1 nézzek
  1 nézzék
  2 szerezzek
  1 bezsindelyezzék
  1 lekocsizzék
  1 idozzék
  1 üldözzék
  2 imádkozzék
  1 vitatkozzék
  1 dohányozzék
  1 darabjaik
  1 ujjaik
  1 toszáraik
  2 kisebbik
  1 nagyobbik
  3 ladik
 10 harmadik
  1 tizenharmadik
  1 hányadik
  1 kilencedik
  4 engedik
  1 perlekedik
  2 emelkedik
  1 kiemelkedik
  1 engedelmeskedik
  1 kegyeskedik
  1 reggeledik
  1 beesteledik
  1 közeledik
  1 erkölcstelenedik
  1 hetedik
  1 védik
  7 negyedik
  1 tizedik
  1 szétszedik
  4 küldik
  2 kezdodik
  1 kérdezosködik
  2 muködik
  5 ötödik
  2 bunhodik
  1 árulkodik
  1 iparkodik
  1 gorombáskodik
  1 alakoskodik
  2 eroszakoskodik
  1 tanúskodik
  2 ragaszkodik
  1 panaszkodik
  1 bámészkodik
  1 lóbálódik
  1 csalódik
  1 engesztelodik
  1 fejlodik
  3 folyamodik
  2 álmodik
  1 takarodik
  1 törodik
  1 összekuporodik
  5 második
  2 hatodik
  1 ötödik-hatodik
  2 vetodik
  1 húzódik
  1 kérdik
  1 rejtekeik
  1 szellemeik
  1 fegyvereik
 23 kik
 33 akik
  2 lakik
 19 nekik
  1 visszaszökik
  3 válik
  1 elorendelik
  1 átölelik
  1 átterelik
  1 beletelik
  1 beszélik
  3 nyílik
  1 kihallik
  6 illik
  4 tudniillik
  1 rémlik
  1 beömlik
  1 leomlik
  1 elromlik
  1 megfulik
  1 múlik
  4 elmúlik
  1 benyúlik
  1 sínylik
 19 mik
 19 amik
  1 bánik
  8 történik
  1 tunik
  1 megszunik
  1 mulattatóik
  1 kérik
  2 ismerik
  2 megdicsérik
  1 kiheverik
  1 kiverik
  1 megugrik
  2 törik
  1 eltörik
  5 sík
 71 másik
  2 egyik-másik
  9 esik
  1 visszaesik
  1 beleesik
  1 nekiesik
  2 késik
  1 lesik
  1 jólesik
  1 keresztülesik
  1 felkeresik
  2 adatik
  1 megadatik
  1 tudatik
  1 megtudatik
  1 csalódhatik
  1 nyílhatik
  1 összeszorítkozhatik
  1 íratik
  1 fogadtatik
  3 találtatik
  1 foglaltatik
  1 konszignáltatik
  1 marasztaltatik
  1 kontesztáltatik
  1 ajánltatik
  1 megcáfoltatik
  1 tartatik
  1 felszólíttatik
  6 méltóztatik
  1 bálványoztatik
  1 engedhetik
  1 kiengesztelodhetik
  2 vehetik
  1 szökhetik
  1 megtörténhetik
  1 fölépíthetik
  2 kéretik
  1 vétetik
  1 elrendeltetik
  1 viseltetik
  1 büntetik
  1 készíttetik
  1 idéztetik
  1 figyelmeztetik
  1 vetik
  1 vezetik
  1 segítik
  1 építik
  1 erosítik
  1 érintik
  1 partik
  1 ráfutik
  1 hazaeresztik
  1 vágyik
 59 egyik
  3 mindegyik
  7 melyik
  3 amelyik
  5 valamelyik
  2 bármelyik
  1 folyik
  1 fázik
  1 megszomjazik
  1 utazik
  1 kártyázik
  1 megkérdezik
  3 emlékezik
  1 rendelkezik
  1 hazaérkezik
  4 megérkezik
  1 ígérkezik
  5 következik
  1 bekövetkezik
  1 elkövetkezik
  1 nézik
  1 gyökerezik
  3 nevezik
  1 egyezik
  2 beleegyezik
  2 végzik
  2 hangzik
  1 üldözik
  2 dolgozik
  1 várakozik
  1 szabadkozik
  1 próbálkozik
  1 foglalkozik
  1 ajánlkozik
  1 gondolkozik
  1 birkózik
  1 csalatkozik
  1 nyilatkozik
  1 beleavatkozik
  1 falatozik
  1 óhajtozik
 10 tartozik
  2 irtózik
  1 osztozik
  1 távozik
  1 eltávozik
  1 megérzik
  1 mászik
  1 felmászik
  3 eszik
  1 megeszik
  5 veszik
  1 észreveszik
  7 haragszik
  2 megharagszik
  3 iszik
  1 hiszik
  1 elviszik
  6 fekszik
  1 végigfekszik
  1 megverekszik
  3 törekszik
  3 igyekszik
  3 alszik
  1 elalszik
  2 játszik
 22 látszik
  2 kilátszik
 26 tetszik
  1 kitetszik
  1 úszik
  1 esküszik
  1 végig-végigúszik
  1 alkuszik
  3 aluszik
  1 csúszik
  1 átúszik
  2 búcsúzik
  3 hiányzik
  1 ajk
  1 kakukk
  1 curukk
  1 reánk
  1 munkánk
  1 megindulánk
  1 megállanánk
  1 tudnánk
  1 fognánk
  3 volnánk
  1 passzírozhatnánk
  4 ránk
  1 siránk
  1 édesanyánk
  1 atyánk
  1 hazánk
  4 hozzánk
  1 mihozzánk
  1 ürgénk
  5 mienk
  2 elénk
  1 élénk
  1 felénk
  2 félénk
  2 mifelénk
  1 menekednénk
  1 hirdetnénk
  1 küldhetnénk
  1 közénk
  1 neológjaink
  1 birtokaink
  1 álmaink
  1 uraink
  1 védgátaink
  1 mieink
  1 töltéseink
  1 törvényeink
  1 valakink
  1 mink
  2 semmink
  1 nyelvújítóink
  2 idonk
  1 kalapoonk
  4 vagyoonk
  2 kettonk
  1 fogadunk
  1 aggódunk
  1 iparkodunk
  1 csalódunk
  1 tudunk
  1 elesteledünk
  1 kezdünk
  1 büszkeségünk
  1 meztelenségünk
  1 ismeretségünk
  1 szegénységünk
  1 köpönyegünk
  3 beszéljünk
 11 menjünk
  6 nekünk
  2 egyikünk
  1 melyikünk
  1 élünk
  1 megélünk
  1 hitelünk
  2 velünk
  3 tolünk
  1 beleülünk
  1 menekülünk
  1 nélkülünk
  1 megbecsülünk
  1 üdvözlünk
  1 szemünk
  1 kereskedelmünk
  1 védelmünk
  1 verekednünk
  1 pihenünk
  1 ellenünk
  1 feszítenünk
  1 szerkesztenünk
  1 lennünk
  1 mennünk
  1 vennünk
  1 vesztegetnünk
  1 sietnünk
  1 értekeznünk
  1 érünk
  1 hazaérünk
  1 férünk
  1 ismerünk
  1 gyerünk
  1 szerzodésünk
  1 térdelésünk
  1 ismerosünk
  2 essünk
  3 siessünk
  1 rekedtünk
  1 verekedtünk
  2 mehetünk
  2 tehetünk
  1 áteshetünk
  2 végezhetünk
  2 életünk
  1 szerepeltünk
  1 összebeszéltünk
  1 kerültünk
  1 elkészültünk
  1 mentünk
  1 hazamentünk
  1 ráértünk
  1 ismertünk
  2 megtettünk
  1 nevettünk
  1 jöttünk
  1 eltöltöttünk
  2 elottünk
  1 eresztünk
  1 nyelvünk
  2 legyünk
  6 megyünk
  1 elmegyünk
  1 felmegyünk
  1 tegyünk
  1 vigyünk
  1 elonyünk
  1 idozünk
  1 közünk
  3 leszünk
  2 teszünk
  1 hevenyészünk
  2 nézzünk
  1 evezzünk
  1 nevezzünk
 10 magunk
  1 házasságunk
  1 dolgunk
  9 fogunk
  1 maradjunk
  1 elmondjunk
  1 gratuláljunk
  1 vegetáljunk
  1 álljunk
  1 lakunk
  1 másikunk
  1 tréfálunk
  6 nálunk
  3 minálunk
  1 csinálunk
  1 általunk
  1 páncélunk
  1 rólunk
  1 alkalmunk
  1 elhalasztanunk
  1 kívánunk
  1 fogadnunk
  1 duzzognunk
  1 megtalálnunk
  1 megtudakolnunk
  1 helyrepótolnunk
  1 szánnunk
  2 akarunk
  1 gyáriparunk
  1 várunk
  1 sírunk
  1 sándorunk
  1 találkozásunk
  2 sorsunk
  1 fogassunk
  1 nyújthassunk
  1 védgátunk
  1 halászgatunk
  1 hátunk
  1 szabadíthatunk
  1 számíthatunk
  1 tarthatunk
  1 mulatunk
  1 barátunk
  1 tapodtunk
  1 aludtunk
  2 találtunk
  1 váltunk
  1 megálltunk
  1 gondoltunk
  1 tanultunk
  1 kaptunk
  3 tartunk
  1 vártunk
  1 sírtunk
  2 láttunk
  1 alattunk
  1 hallottunk
  1 tartottunk
  1 jutottunk
  1 eljutottunk
  1 utunk
  1 vasútunk
  1 kártyáztunk
  2 találkoztunk
  1 úsztunk
  1 elbúcsúztunk
 17 vagyunk
  1 megvagyunk
  1 tornyunk
  1 ázunk
  1 kicsónakázunk
  1 vitázunk
  1 utazunk
  2 imádkozunk
  2 találkozunk
  1 határozunk
  2 tartozunk
  1 távozunk
  1 játszunk
  1 filippikázzunk
  1 csodálkozzunk
  1 kívánkozzunk
 25 ok
  1 habok
  1 galambok
  1 ákácok
  1 malacok
  1 ráncok
  1 gombócok
  2 palócok
  8 adok
  3 fogadok
  3 imádók
 10 maradok
  1 tanácsadók
  1 szenvedok
  2 idok
  1 kibocsátandók
  1 bezirksvorstandok
  2 indok
  2 bolondok
  4 mondok
  1 mondók
  1 elmondok
  1 tolakodók
  1 álmodók
  1 erdok
 19 tudok
  1 különcök
  2 szemöldök
  2 küldök
  1 ördögök
  1 teremteniök
  1 kerülniök
  1 lenniök
  1 ülnökök
  1 prücskök
  2 velök
  1 gyulölök
  1 dulök
  2 ülök
  5 örülök
  1 bükkfakéregtülök
  1 közülök
  2 eszközlök
  1 zömök
  1 elnök
  3 bennök
 17 önök
  1 státusbörtönök
  4 fonök
  1 megyefonök
  1 bérnök
 12 mérnök
  1 hírnök
  1 cölöpök
  1 ökrök
  5 orök
  4 csendorök
  4 örök
  3 török
  1 prücsök
  1 osök
  1 ütök
 13 jövök
  2 hazajövök
  2 visszajövök
  1 összejövök
  1 lövök
  1 függönyök
  1 csoszök
  1 gazdagok
  1 csillagok
  1 pamlagok
  2 virágok
  1 búzavirágok
  2 uraságok
  1 újságok
  1 boldogtalanságok
  1 hatóságok
  1 helytartóságok
  1 udvariasságok
  1 házasságok
  3 dolgok
  1 énekhangok
  1 panaszhangok
  1 boldogok
 17 fogok
  2 jogok
  2 ragyogók
  1 rugók
  1 mosolygok
  1 oláhok
  1 felhok
  1 titillációk
  1 spekulációk
  1 információk
  1 fiók
  1 vándorolniok
  1 jók
  1 bajok
  2 reájok
  1 léghajók
  1 rájok
  1 tolvajok
  1 bakok
  1 alakok
  4 ablakok
  2 csónakok
  1 halászcsónakok
  1 kozákok
  1 palackok
  1 fickók
  3 árkok
  1 titkok
  1 státustitkok
  2 tréfálok
  1 vizsgálók
  1 meghalok
  1 odábbtalálok
  1 apellálok
  2 kapitulálok
  1 csinálok
  1 disputálok
  2 valók
  2 semmirevalók
  2 védangyalok
  1 silabizálok
  1 rablok
  2 rablók
  2 élok
  1 képviselok
  5 állok
  1 állók
  1 ráállok
  1 kandallók
  1 istállók
  1 szellok
  1 vészhollók
  1 rágondolok
  1 lovagolok
  1 parancsolok
  1 szolok
  2 szólok
  1 vásárlok
  1 udvarlok
  1 fordulok
  1 visszafordulok
  1 elájulok
  1 bámulók
  1 virulók
  1 hullámok
  2 álmok
  1 malmok
  1 homok
  1 gimnáziumok
  4 nok
  1 boldogtalanok
  1 lovagiatlanok
  1 alkalmatlanok
  3 ártatlanok
  1 letakarítanók
  3 kívánok
  2 olyanok
  1 értenok
  1 kenyérgalacsinok
  1 piszkálnók
  1 lekaszálnók
  1 delnok
  2 szolnok
  1 írnok
  3 tábornok
  1 úrnok
  1 foparancsnok
  1 kitudhatnók
  1 láthatnók
  1 meghagyhatnók
  1 kérdhetnok
  1 ozünok
  1 disznók
  2 kapok
  1 fölkapok
  3 kalapok
  1 hírlapok
  2 divatlapok
  1 papok
  1 csapok
  1 lopok
  1 oszlopok
  1 árok
  1 barbárok
  1 zsandárok
  1 viharok
  2 járok
  1 utánajárok
  1 orjárók
 22 akarok
  1 marok
  1 hajcsárok
  1 útárok
  1 természetbúvárok
  2 magyarok
  1 szkítamagyarok
  1 pallérok
  1 gavallérok
  1 kísérok
  2 írok
  1 bírok
  1 levélírók
  1 regényírók
  1 bokrok
  2 jámborok
  1 komondorok
  2 kórók
  3 sorok
  1 torok
  1 sátorok
  1 piktorok
  1 autorok
  1 bútorok
  1 szúrok
 55 sok
  2 számadások
  3 kondások
  1 mondások
  1 szomjasok
  1 vércsetojások
  1 méhkasok
  1 munkások
  1 szokások
  1 tapasztalások
  1 tárgyalások
  1 mások
  1 levélírások
  1 fogadtatások
  1 tudósítások
  1 pajtások
  1 kiáltások
  1 pillantások
  1 választások
  1 szarvasok
  1 változások
  1 pipacsok
  1 kulcsok
  2 lépcsok
  1 kézcsók
  1 kocsisok
  1 elsok
  1 protestánsok
  1 dilettánsok
  2 adósok
  1 hajósok
  1 álomjósok
  1 orgyilkosok
  1 lutyéránosok
  1 papirosok
  1 folyosók
  1 makkabéusok
  1 klasszikusok
  1 mókusok
  1 adatok
  1 szaggatok
  1 hallgatók
  1 maradhatok
  3 mondhatok
  1 hordhatok
  1 használhatok
  1 diktálhatok
  1 parancsolhatok
  1 szólhatok
  1 moccanhatok
  1 írhatok
  2 láthatók
  1 tarthatok
  2 juthatok
  1 tanulmányozhatok
  1 excellenciátok
  1 zárjátok
  1 szúrjátok
  1 hagyjátok
  7 látok
  1 vizsgálatok
  2 állatok
  1 rólatok
  1 léckorlátok
  3 iratok
  1 okiratok
  1 megbocsátok
  1 tartsátok
  1 megsajnáltátok
  1 kivontátok
  1 zártatok
  1 jutottatok
  1 magyarázatok
  1 hozatok
  2 vigyázzatok
  1 hozzátok
  1 húzzátok
  1 illetok
  1 uraságtok
  1 fordítok
  1 tágítok
  1 kielégítok
  1 újítók
  1 számítok
  1 utasítok
  8 titok
  1 levéltitok
  4 ajtók
  1 rajtok
  1 csináltok
  2 váltók
  1 költok
  1 foltok
  1 bántok
  1 várnotok
  3 tartok
  2 birtok
  1 miattok
  1 jutok
  1 parasztok
  1 szerkesztok
  2 alvók
  1 összeesküvok
 108 vagyok
  1 kivagyok
  1 kígyók
  1 akadályok
  1 bivalyok
  1 ablakrostélyok
  1 foglyok
  1 pisztolyok
  1 sulyok
  3 leányok
  2 patkányok
  1 okmányok
  1 bútormaradványok
  1 zsiványok
  1 fenyok
  1 birtokviszonyok
  1 pénzviszonyok
  4 asszonyok
  4 kisasszonyok
  1 tornyok
 66 azok
  2 mindazok
  1 hitelezok
  1 mezok
  1 magánhangzók
  1 hordozok
  1 különbözok
  1 hozok
  1 próbálkozók
  1 motozók
  3 ászok
  3 vadászok
  1 gazdászok
  1 kalászok
  2 szászok
  1 kormányzok
  1 halfark
  1 paragrafusfark
  1 park
  1 achilles-sark
  1 csizmasark
  1 szükségük
  1 ismeretlenségük
  1 sietségük
  2 engedjük
  1 elfeledjük
  2 küldjük
  2 idejük
  2 fejük
  5 feléjük
  1 szerencséjük
  1 belsejük
  1 vadpecsenyéjük
  1 közéjük
  1 mijük
  1 gondviselojük
  1 mérjük
  1 ismerjük
  1 köszönhetjük
  1 végezhetjük
  1 elvégezhetjük
  1 levetjük
  1 eltöltjük
  1 értjük
  1 melyikük
 10 velük
  1 ovelük
  1 elolük
  2 belolük
  2 felolük
  2 tolük
  1 szemük
  1 ellenük
  2 bennük
  1 perük
  1 menekülésük
  1 ízlésük
  1 érintkezésük
  1 csépelhessük
  1 megsüssük
  1 költsük
  1 értsük
  1 feleletük
  1 termetük
  1 kíméltük
  1 megkerültük
  1 értük
  1 kerestük
  1 felejtettük
  1 elvesztettük
  1 kivettük
  1 hittük
  1 közöttük
  3 elottük
  1 végeztük
  1 köztük
  1 nevük
  1 szívük
  2 vegyük
  1 megvegyük
  1 közük
  3 eszük
  1 tesszük
  4 vesszük
  1 elvesszük
  1 hisszük
  1 bevégezzük
  2 megfelezzük
  1 elottemezzük
  1 nézzük
  1 csillaguk
  4 maguk
  1 gazdaságuk
  1 bátorságuk
  2 dolguk
  1 macskafiúk
  1 reájuk
  1 szolgájuk
  1 hajuk
  2 rájuk
  1 palotájuk
  5 hozzájuk
  1 fogadjuk
  1 mondjuk
  1 megmondjuk
  5 tudjuk
  2 fogjuk
  1 alakjuk
  1 találjuk
  1 megtaláljuk
  1 kínáljuk
  1 halljuk
  1 csókoljuk
  1 tanuljuk
  2 akarjuk
  1 varjúk
  1 fogadhatjuk
  2 elmondhatjuk
  1 megtalálhatjuk
  1 betakaríthatjuk
  1 hagyhatjuk
  1 fújatjuk
  1 nyilatkoztatjuk
  1 elutasítjuk
  1 hajtjuk
  2 hagyjuk
  2 atyjuk
  1 ivadékuk
  3 okuk
  1 náluk
  2 róluk
  1 nepomuk
  1 tanúk
  3 utánuk
  1 tulajdonuk
  1 tanúskodásuk
  1 vallomásuk
  1 kvalitásuk
  1 hordassuk
  1 tudassuk
  1 hordhassuk
  1 lássuk
  5 meglássuk
  1 kutassuk
  1 takarítsuk
  1 illatuk
  1 tudtuk
  2 megtudtuk
  1 rajtuk
  1 orajtuk
  3 szoktuk
  1 megvizsgáltuk
  1 felvállaltuk
  1 kivexáltuk
  1 gondoltuk
  1 válogattuk
  2 láttuk
  1 ugrattuk
  1 csináltattuk
  1 átúsztattuk
  1 áldottuk
  1 marasztottuk
  1 szavuk
  1 kulcslyuk
  1 tudományuk
  1 jaquemárkesztyuk
  2 igazuk
  4 szuk
  1 hosszúk
  1 bízzuk
  1 hüvelyk
  1 baziliszk


K  =  2798 words (6086 occurrences)
(0-9)  (other)  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  X  Y  Z  IntraText® (V89) Copyright 1996-2007 Èulogos SpA