Carlo Goldoni
Raccolta di opere

B  =  2549 parole (68883 occorrenze)
(0-9)  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
Frequenza - Parola
  5 b
  44 b.
  1 b1ò
  21 ba
  1 baaca
  1 bababallallar
  1 bababastostone
  1 babalar
  9 baban
  2 babao
  1 babbano
  2 babbei
  10 babbeo
  3 babbio
  2 babbion
  5 babbione
  1 babbioni
  1 babbo
  1 babbuassi
  1 babbuasso
  3 babbuin
  18 babbuino
  1 babeo
  1 babillard
  1 babillards
  3 babilonia
  6 babio
  6 babiol
  1 babiole
  1 baboni
  2 babuasso
  5 babuin
  1 babuini
  3 babuino
  2 baccalà
  3 baccan
  1 baccanal
  4 baccanale
  1 baccano
  1 baccante
  2 baccanti
  1 baccelli
  1 baccello
  2 baccellon
  1 baccellona
  11 baccellone
  1 baccelloni
  2 bacche
  1 bacchere
  1 baccheta
  17 bacchetta
  1 bacchettarmi
  1 bacchette
  1 bacchettine
  6 bacchettona
  1 bacchettonaccia
  1 bacchettoncina
  10 bacchettone
  1 bacchiglion
  1 bacci
  1 baccio
 212 bacco
  2 bàccole
  1 baccon
  1 bacconare
  16 baccone
  1 bacello
  2 bachi
  1 bachino
  27 baci
  68 bacia
  1 baciagli
  1 baciai
  1 bacialo
  3 baciamano
  1 baciami
  3 baciando
  26 baciano
  28 baciar
  9 baciare
  6 baciargli
  1 baciargliela
  3 baciarla
  3 baciarle
  3 baciarlo
  2 baciarmi
  2 baciarsi
  3 baciarvi
  1 baciassi
  2 baciata
  3 baciate
  3 baciategli
  1 baciatele
  6 baciatemi
  5 baciato
  2 baciava
  1 baciavano
  1 bacierai
  1 bacieranno
  2 bacierò
  12 bacil
  1 bacilar
  3 bacilare
  28 bacile
  8 bacili
  1 bacini
  3 bacino
  62 bacio
  1 baciò
  1 baciolli
  1 baciovi
  1 baciucchiare
  1 baco
 106 bada
  6 badà
  1 badai
  4 badando
  1 badandogli
  11 badano
  15 badar
  35 badare
  2 badarghe
  1 badarle
  1 badarmi
  1 badarte
  1 badarti
  1 badarvi
  2 badasse
  2 badassero
  1 badassi
  1 badassimo
  1 badaste
 200 badate
  1 badateci
  1 badategli
  1 badatemi
  14 badato
  3 badava
  1 badavano
  12 badè
  1 badème
  1 bader
  3 baderà
  1 baderei
  3 baderete
  8 baderò
  18 badi
  1 badia
  5 badial
  6 badiale
  1 badïale
  3 badiamo
  1 badiate
  4 badile
  1 badin
  2 badino
  1 badj
  47 bado
  1 baffa
  27 baffi
  2 baffo
  14 bagaglio
  2 bagaron
  3 bagatela
  2 bagatele
  1 bagateleta
  1 bagatelette
  5 bagatella
  9 bagatelle
  7 bagatin
  2 bagattela
  29 bagattella
  20 bagattelle
  6 bagattin
  1 baggian
  3 baggianata
  2 baggianate
  2 baggiani
  17 baggiano
  20 bagiggi
  3 bagiggia
  40 baglioni
  10 bagna
  1 bagnà
  3 bagnacavallo
  1 bagnagli
  1 bagnai
  1 bagnalo
  2 bagnando
  1 bagnandol
  1 bagnandola
  2 bagnano
  10 bagnar
  2 bagnare
  1 bagnaremo
  2 bagnarghe
  2 bagnarmi
  2 bagnarsi
  1 bagnarti
  5 bagnata
  1 bagnate
  1 bagnatela
  2 bagnati
  4 bagnato
  2 bagnava
  1 bagnela
  1 bagnemo
  19 bagni
  1 bagnino
  33 bagno
  15 bagnoli
  2 bagola
  3 bàgola
  1 bagolar
  1 bagoleto
  1 bagolini
  1 bagolo
  2 bàgolo
  1 bagolosi
  4 bagordi
  1 bagordo
 177 bai
  5 baia
  1 baiando
  1 baiar
  1 baicolo
  1 baie
  1 bailaggio
  2 bailo
  51 bainer
  1 baines
  20 baiocchi
  9 baiocco
  7 baionetta
 176 bal
  12 bala
  1 balanza
  76 balanzoni
  19 balar
  1 balare
  1 balava
  1 balbettando
  1 balbettante
  2 balbettar
  12 balbi
  1 balboni
  77 balcon
  1 balconae
  7 balconata
  1 balconcei
  1 balconcelo
  19 balcone
  29 balconi
  24 baldanza
  1 baldanzosa
  1 baldanzoso
  1 baldassar
  6 baldassare
  69 baldissera
  3 baldo
  2 baldona
  10 baldoria
  3 balemo
  3 balena
  2 balenante
  1 balenar
  1 balenare
  2 balene
  4 baleni
  4 baleno
  2 balerà
  1 balerala
  1 baleremio
  1 balerémio
  1 baleremo
  2 balerò
 164 balestra
  1 bali
  32 balia
  9 balìa
  1 balie
  2 balin
  2 balini
  51 balla
  5 ballà
  1 ballan
  13 ballando
  26 ballano
  95 ballar
  1 ballara
  67 ballare
  5 ballarin
  16 ballarina
  8 ballarine
  3 ballarini
  2 ballarino
  1 ballasse
  1 ballaste
  12 ballate
  16 ballato
  3 ballava
  10 balle
  2 ballè
  1 bàllelo
  11 ballemo
  4 ballerà
  1 balleranno
  1 ballerave
  2 ballerè
  3 ballerei
  2 ballerem
  1 balleremio
  2 balleremo
  4 ballerete
  6 ballerin
  66 ballerina
  11 ballerine
  1 ballerinetta
  55 ballerini
  14 ballerino
  8 ballerò
  3 balletti
  4 balletto
  55 balli
  8 balliamo
  1 balliate
  2 ballino
 236 ballo
  2 ballò
  3 ballon
  2 balloni
  3 ballottano
  1 ballottare
  3 balo
  1 baloardi
  10 balon
  2 balón
  1 baloni
  8 balorda
  1 balordaggine
  2 balordi
  22 balordo
  1 balote
  1 balotte
  1 balreoma
  3 balsami
  24 balsamo
  30 balza
  1 balzai
  6 balzami
  1 balzana
  1 balzando
  7 balzane
  2 balzano
  1 balzante
  12 balzar
  2 balzare
  1 balzarmi
  1 balzata
  1 balzato
  2 balze
  1 balzerà
  1 balzerei
  8 balzo
  2 balzò
  2 bambagia
  1 bambimi
  6 bambin
  34 bambina
  4 bambinel
  2 bambinella
  1 bambinelli
  6 bambinello
  20 bambini
  51 bambino
  1 bambocce
  2 bambocci
  2 bamboccia
  2 bamboccio
  13 bambola
  1 bambole
  1 bamboleggia
  1 bamboleggiando
  2 bamboleggiare
  4 bambolino
  5 bambolo
  2 bambozzetto
  1 bambozzo
  13 banca
  1 bancarotta
  5 banche
  3 bancheto
  1 banchett
  5 banchetta
  1 banchette
  1 banchetti
  18 banchetto
  4 banchi
  1 banchier
  8 banchiere
  61 banco
  5 bancogiro
 102 banda
  1 bandariole
  17 bande
  1 banderiole
  2 banderuola
  1 bandetta
  2 bandia
  34 bandiera
  24 bandiere
  1 bandii
  4 bandìo
  2 bandir
  4 bandire
  1 bandisca
  1 bandisco
  5 bandita
  1 bandite
  7 bandito
  28 bando
  1 bandolo
  1 bandoria
  1 banni
  1 baosa
 572 bar
  6 bara
  2 barà
  1 baracacà
  1 baracane
  1 baracca
  1 baràccole
  1 baracucco
  2 barador
  1 barai
  1 baraini
  1 baram
  2 barapendicolo
  1 barata
  4 baratà
  1 baratar
  1 barato
  1 baratore
  1 baratori
  2 baratro
  1 baratta
  6 barattar
  2 barattare
  1 barattarle
  1 barattassi
  1 barattato
  1 barattème
  2 baratteria
  1 baratterie
  2 baratti
  1 barattier
  3 barattin
  6 baratto
  1 barattoli
 371 barb
 155 barba
  1 barbagiani
  5 barbagianni
 290 barbara
  14 barbaramente
  16 barbare
  2 barbaresco
  21 barbari
  10 barbaria
  2 barbarico
  1 barbariga
  2 barbarighe
  5 barbarighi
  5 barbarigo
  2 barbarismi
  5 barbarità
 132 barbaro
  1 barbassori
  1 barbe
  1 barbera
  4 barbetta
  6 barbier
  23 barbiere
  1 barbieri
  1 barbin
  1 barbina
  1 barbine
  1 barbino
  7 barbon
  1 barboncina
  5 barbone
  5 barboni
  1 barbotà
  1 barbotta
  1 barbottando
 106 barca
  1 barcaccia
  2 barcaiuoli
  12 barcaiuolo
  3 barcajuoli
  1 barcamenar
  5 barcarioi
  20 barcariol
  9 barcarioli
  1 barcariolo
  1 barcarol
  1 barcarola
  4 barcaroli
  1 barcarolo
  1 barcaruola
  13 barcaruoli
  6 barcaruolo
  4 barcellona
  19 barche
  1 barcheta
  1 barchete
  4 barchetta
  1 barchette
  4 barcollando
  2 bare
  1 baresello
  3 bareta
  1 barete
  1 baretin
  1 baretina
  1 bareton
  1 baretoni
  1 baretta
  1 baretton
  50 barg
  27 bargello
  1 bari
  1 barich
  2 baril
  5 barila
  9 barile
  1 bariletta
  2 barili
  1 barilò
  1 barilotto
  1 bariotta
  3 barisello
  2 barlume
  1 barnabà
  4 baro
  3 barometro
 112 baron
  7 barona
  1 baronacaccà
  1 baronaccio
  20 baronada
  6 baronade
  2 baronae
  1 baronaggia
  8 baronata
  5 baronate
  1 baronato
  1 baronazza
  1 baroncela
  3 baroncella
  3 baroncello
  1 baroncèlo
  1 baroncino
 235 barone
  92 baronessa
  1 baronesse
  1 baronessina
  35 baroni
  6 baronia
  1 baronìe
  1 baronio
  1 baronzela
  2 baronzella
  1 barònzolo
  1 barozzi
  2 barsina
  1 bartolamiè
  1 bartolini
  1 bartolo
  6 bartolomeo
  7 barucca
  1 barucche
  1 baruche
  4 barufa
  17 baruffa
  2 baruffante
  7 baruffe
  1 barzeletta
  15 barzelletta
  2 barzellettando
  4 barzellettare
  43 barzellette
 149 bas
  11 basa
  2 basà
  1 basada
  1 basalisco
  1 basamani
  5 basar
  1 basarghe
  1 baschi
  15 base
  48 baseggio
  1 bàseme
  1 baserè
  2 baserò
  2 basette
  1 baséve
  2 basi
  1 basilischi
  17 basilisco
  27 baso
  63 bassa
  5 bassà
  7 bassamente
  7 bassani
  20 basse
  2 basseta
  1 basseto
  27 bassetta
  12 bassezza
  1 bassezze
  18 bassi
  2 bassina
  1 bassissima
  1 bassissimi
  8 bassissimo
 109 basso
  2 bassotto
  1 bast
 1779 basta
  1 bastà
  1 bastaci
  1 bastale
  63 bastami
  12 bastan
  1 bastando
  1 bastandole
  4 bastandomi
  1 bastandovi
  39 bastano
  42 bastante
  88 bastantemente
  17 bastanti
  1 bastanza
  28 bastar
  1 bastarave
  10 bastarda
  1 bastardar
  2 bastarde
  1 bastardel
  3 bastardi
  6 bastardo
  18 bastare
  1 bastariami
  1 bastarmi
  1 bastaro
  1 bastarono
  1 bastarvi
  15 bastasse
  4 bastassero
  1 bastata
  2 bastati
  4 bastato
  13 bastava
  1 bastavagli
  4 bastavami
  1 bastavano
  12 bastavi
  1 baste
  2 basteli
  1 bastelo
  19 basterà
  1 basteralo
  7 basteranno
  5 basterave
  1 basteravelo
  38 basterebbe
  2 basterebbemi
  3 basterebbero
  5 basterebbono
  1 bastereste
  6 basteria
  4 bastevole
  67 basti
 150 bastian
  3 bastiglia
  3 bastimenti
  5 bastimento
  1 bastin
  2 bastino
  1 bastiti
  7 bastivi
  6 basto
  3 bastò
  28 baston
  33 bastona
  3 bastonà
  1 bastonada
  18 bastonade
  1 bastonadele
  1 bastonadi
  1 bastonado
  6 bastonae
  1 bastonala
  1 bastonami
  5 bastonano
  26 bastonar
  15 bastonare
  7 bastonarla
  6 bastonarlo
  1 bastonarme
  3 bastonarmi
  1 bastonarti
  1 bastonarve
  2 bastonarvi
  3 bastonasse
  1 bastonassero
  2 bastonassi
  6 bastonata
  61 bastonate
  2 bastonatelo
  5 bastonati
  30 bastonato
 147 bastone
  2 bastonè
  2 bastonerà
  1 bastoneràli
  1 bastonerebbe
  6 bastonerei
  1 bastoneremo
  1 bastonerì
  14 bastonerò
  17 bastoni
  1 bastoniate
  2 bastonino
  19 bastono
  1 bastonò
  1 bastonzello
  1 bastunà
  2 bata
  1 bataor
  13 bate
  1 bateleto
  2 batelo
  2 batèlo
  1 bateloto
  4 bater
  1 baterà
  1 baterghe
  2 batevela
  2 batèvela
  1 baticuori
  1 batifondi
  1 bato
  1 batocchi
  27 batocchio
  1 baton
  62 batt.
  13 batta
  2 battaggia
  38 battaglia
  7 battaglie
  1 battaglione
  2 battano
  1 battaor
  2 battarella
 159 batte
  2 battè
  2 battean
  1 battei
  3 battelante
  1 batteli
  1 battellaio
  1 battelletto
  11 battello
  6 battelo
  1 battemmo
  2 battemo
  1 battemoghe
  30 battendo
  3 battendolo
  5 battendosi
  2 battente
  1 battenti
  1 batteo
  46 batter
  3 batteranno
  2 batterci
  68 battere
  1 batterè
  4 batterei
  7 batteremo
  1 batterete
  1 batterghe
  7 batteria
  9 batterie
  2 batterla
  1 batterli
  2 batterlo
  4 batterme
  18 battermi
  10 batterò
  13 battersi
  10 battervi
  1 battesimo
  2 battesse
  1 battessero
  1 battessi
  1 battestini
  8 battete
  2 battetemi
  3 battetevi
  3 batteva
  8 battevano
  9 batti
  1 battiamo
  1 battibuglio
  3 batticor
  4 batticuor
  2 batticuore
  3 batticuori
  1 battifuogo
  1 battilo
  1 battimento
  1 battimi
  21 battista
  26 battistino
  1 battitori
  2 battiture
  20 batto
  15 battocchio
  1 battola
  44 battono
  5 battù
  1 battua
  1 battuda
  1 battudo
  1 battue
  1 battuo
  11 battuta
  4 battute
  8 battuti
  23 battuto
  1 batù
  2 batuo
  1 baucar
  1 baùffe
  22 baul
  4 baula
 133 baule
  11 bauletto
  47 bauli
  1 baulla
  1 baullo
  14 bauta
  2 baute
  26 bautta
  2 bava
  3 bavaro
  5 bave
  3 bavella
  2 bavellino
  1 baviera
  1 bavuli
  1 bavuta
  1 bazar
  1 bazari
  1 bazariotti
  5 bazil
  1 bazterave
  1 bazza
  1 bazze
  2 bazzega
  2 bàzzega
  1 bazzegare
  23 bazzica
  7 bazzicotto
  2 bazzilar
  1 bazzo
  2 bazzotta
  1 bcrtolamio
  49 be
  5 
  1 bea
  3 bear
  1 beare
  2 bearmi
 3808 beat
  27 beata
  9 beate
  19 beati
  1 beatifica
  1 beatifichi
  1 beatifico
  1 beatitudine
  1 beatitudini
  40 beato
  11 beatr
 1937 beatrice
  1 beatricina
  4 beaucoup
  6 bebbe
  1 bebbi
  1 becca
  1 beccà
  1 beccaccia
  5 beccaccie
  1 beccadina
  16 beccaf
  7 beccaferro
  6 beccafichi
  1 beccafighi
  1 beccaio
  2 beccamorti
  2 beccamorto
  1 beccando
  1 beccanotti
  6 beccar
  1 beccari
  2 beccaria
  1 beccarmelo
  3 beccato
  3 beccavivo
  1 becchemo
  2 beccherà
  1 becchetto
  12 becco
  1 beccò
  1 beccolar
  1 beccoleremo
  1 beccolo
  2 becher
  1 beco
  1 béco
  1 becola
  1 becolino
  1 bederete
  3 bedotti
  5 bee
  7 befana
  4 beffa
  1 beffami
  1 beffan
  2 beffana
  3 beffano
  2 beffar
  2 beffarmi
  5 beffata
  1 beffate
  2 beffato
  7 beffe
  1 beffeggi
  4 beffeggia
  1 beffeggiar
  1 beffeggiarmi
  2 beffeggiata
  2 beffeggiato
  3 beffer
  1 beffere
  1 befute
  1 bega
  1 beghl
  39 begli
 211 bei
  84 béj
  31 béjart
 1682 bel
 133 bela
  1 belando
  1 belar
  1 belbo
  29 bele
  1 beleza
  3 belezza
  3 belezze
 143 belf
  10 belfior
  47 belfiore
  5 beli
  1 belina
  22 belinda
  1 belissime
  1 belitissimo
 270 bell
 398 bell'
 2445 bella
  1 bellacosa
  1 bellagrazia
  45 bellarosa
  7 bellavita
 590 belle
  2 belles
  1 bellessia
  2 belletta
  2 bellettarsi
  1 bellettata
  1 belletti
  3 belletto
 301 bellezza
  92 bellezze
 107 belli
  2 bellici
  1 bellico
  9 bellide
  1 belligera
  1 belligeranti
  1 belligeroque
  3 bellimbusto
  1 bellin
  33 bellina
  22 bellinda
  5 belline
  28 bellino
  1 bellis
  2 bellisima
 133 bellissima
  33 bellissime
  19 bellissimi
  79 bellissimo
 711 bello
  3 bellona
  2 belloni
  2 bellotti
  2 belmonte
  61 belo
  1 belonazzo
  1 below
  5 belpoggio
 298 belt
 196 beltà
  12 beltade
  3 beltate
  1 beltè
  44 beltr
 147 beltrame
  1 beltramin
  1 beltramino
  13 belva
  14 belve
  2 belvedere
  1 belvisi
  4 belzebù
  3 bembo
  2 bemolle
  2 bemolli
 3911 ben
  6 bèn
  1 bena
  3 bench
 168 benché
  2 benchè
  9 benda
  2 bendar
  1 bendare
  4 bendati
  21 bendato
  1 bendino
 4183 bene
  23 benedeta
  2 benedete
  1 benedeti
  26 benedeto
  1 benedett
 137 benedetta
  12 benedette
  25 benedetti
  1 benedettin
  1 benedettina
 173 benedetto
  1 benedì
  3 benedia
  1 benedìa
  2 benedic
  86 benedica
  1 benedican
  3 benedicanlo
  1 benedicano
  8 benedice
  2 benedicendo
  3 benedici
  1 benediciam
  2 benediciamo
  2 benedicimus
  4 benedico
  1 benedicon
  3 benedicono
  22 benediga
  2 benedigo
  1 benedindo
  14 benedio
  1 benedìo
  7 benedir
  1 benedirà
  7 benedire
  1 benedirei
  3 benedirete
  4 benedirlo
  3 benedirò
  2 benedirvi
  1 benedisconsi
  1 benedise
  9 benedissa
  2 benedisse
  1 benedisso
  12 benedite
  1 beneditelo
  4 benedizion
  5 benedizione
  1 benedizïone
  9 benedizioni
  3 benefator
  3 benefattor
  13 benefattore
  1 benefattori
  6 benefattrice
  19 benefica
  2 beneficà
  1 beneficada
  2 beneficando
  1 beneficandole
  1 beneficandoli
  9 beneficar
  1 beneficarci
  13 beneficare
  3 beneficarlo
  4 beneficarmi
  1 beneficarvi
  8 beneficata
  2 beneficate
  1 beneficati
  16 beneficato
  4 beneficenza
  5 beneficenze
  1 benefiche
  1 beneficherà
  1 benefichi
  7 benefici
  6 beneficio
  19 benefico
  39 benefizi
  1 benefìzi
  1 benefizii
  47 benefizio
  1 benefizj
  1 benemerenza
  4 benemerita
  10 benemerito
  1 benemio
  2 beneplacito
  10 benestante
  15 benevento
  1 benevenuta
  1 benevoglianza
  2 benevoglienza
  5 benevolenza
  2 benevoli
  2 benevolo
  2 benfatto
 235 beni
  1 benificati
  12 benigna
  42 benignamente
  1 benigni
  18 benignissima
  5 benignissimi
  17 benignissimo
  49 benignità
  14 benigno
  2 benino
 665 benissimo
  1 benissimò
  6 bennata
  4 bennate
  3 bennati
  7 bennato
  1 beno
  1 benon
  1 benonazzo
  2 benone
  5 benservito
  1 bensí
  26 bensì
  2 bentivogli
  2 bentivoglio
  2 bentosto
  1 benucci
  3 benuto
  2 benvenuta
  1 benvenute
  17 benvenuto
  1 benvoler
  2 benvolere
  4 benzon
  1 benzoni
  2 beono
  1 beonsi
  72 bep
  1 beppa
  5 beppe
 245 beppo
  1 bequadro
 752 ber
  1 beraldi
  2 berardi
 118 bere
  1 beregan
  1 beregani
  83 berenice
  1 bergalli
  1 bergam
  10 bergamasca
  1 bergamasch
  2 bergamasche
  12 bergamaschi
  30 bergamasco
  1 bergamina
  78 bergamo
  1 bergamotto
  1 berghinella
  2 bergomo
  2 beri
  4 berla
  2 berlendis
  3 berlin
  9 berlina
  1 berlingozzi
 228 bern
  3 bernard
  25 bernardin
  1 bernardina
 121 bernardino
  46 bernardo
  6 bernardon
  1 bernardoncin
  24 bernardone
  3 berne
  1 bernesca
  5 bernesco
  6 berni
  1 bero
  4 berrem
  1 berremo
  3 berrete
  24 berretta
  1 berrettino
  2 berri
  3 berrò
  3 bersaglio
  6 berta
  2 bertagnana
  1 bertarini
  1 berte
 283 berto
  82 bertol
  6 bertoldi
  7 bertoldin
  41 bertoldino
  32 bertoldo
  1 bertolini
  2 bertoni
  1 bertucce
  1 bertuccie
  1 bertuccione
  1 bertuccioni
  2 besogna
  20 besso
  1 bestemiando
  3 bestemiar
  1 bestemmi
  6 bestemmia
  1 bestemmiadori
  2 bestemmiando
  1 bestemmiano
  3 bestemmiar
  8 bestemmiare
  3 bestemmiate
  2 bestemmie
  1 bestemmiè
  3 bestemmierei
 248 bestia
  1 bestiacce
  13 bestiaccia
  1 bestiai
  8 bestial
  20 bestiale
  2 bestiali
  72 bestialità
  1 bestiame
  27 bestie
  1 bestiola
  1 bestiole
 119 bet
  3 beta
  69 betina
  1 betio
 677 bett
  27 betta
 276 bettina
  19 bettinelli
  4 bettola
  1 bettole
  1 bettoni
  1 bettonica
  13 betzi
  1 beuto
  29 beva
  1 bevagno
  15 bevanda
  4 bevande
  1 bevanlo
  2 bevano
  2 bevaor
 163 beve
  1 bevé
  3 bevè
  1 beveghe
  1 bévela
  1 bevemio
  1 bevemmo
  10 bevemo
  1 bevemolo
  52 bevendo
  84 bever
  1 bevér
  5 béver
  6 beverà
  1 beveralla
  1 beveranno
  2 beverave
  84 bevere
  1 beverebbe
  5 beverei
  24 beveremo
  1 beveressi
  4 beverete
  1 beverglielo
  1 beveria
  1 beverin
  5 beverla
  4 beverlo
  2 beverne
  35 beverò
  1 beverollo
  1 bevesse
  1 bevessi
  1 bevessimo
  2 beveste
  1 bevesti
  41 bevete
  5 bevetela
  4 bevetelo
  3 bevetene
  2 beveva
  1 bevevano
  1 bevevo
  5 bevi
  1 bevì
  4 beviam
  30 beviamo
  1 beviamola
  10 beviamolo
  1 beviamone
  1 beviate
  1 bevibile
  1 bevila
  1 bevilo
  1 bevitor
  2 bevitore
  2 bevitori
  56 bevo
  4 bevon
  36 bevono
  15 bevù
  3 bevua
  1 bevuda
  2 bevudo
  24 bevuta
  1 bevute
  81 bevuto
  2 bevvi
  42 bey
  1 bezzassi
  1 bezze
  1 bezzeti
  5 bezzetti
  1 bezzetto
 385 bezzi
  1 bèzzi
  56 bezzo
  3 bi
  61 bia
  3 biacca
  6 biada
  3 biade
  1 biaggio
  1 biagio
  83 bianca
  4 biancaria
  6 bianche
  62 biancheria
  3 biancherie
  1 biancheta
  1 bianchetta
  3 bianchezza
  15 bianchi
  53 bianco
  1 bianco-scudo
  1 biancolina
  3 biasima
  2 biasimando
  1 biasimar
  2 biasimare
  1 biasimata
  1 biasimate
  1 biasimati
  1 biasimevol
  1 biasimi
  6 biasimo
 133 biasio
  2 biasmo
  2 biastema
  1 bibat
  3 bibita
  3 bibite
  17 bibl
  1 biblica
  1 bibliche
  4 biblioteca
  8 bibliotecario
  1 biblioteche
  1 bibliotheca
  34 bicchier
  84 bicchiere
  1 bicchieretti
  23 bicchieri
  3 bicchierin
  8 bicchierini
  7 bicchierino
  2 bicchiero
  1 bichicchi
  1 bicocca
  3 bide
  3 bidello
  4 bieco
  2 bielle
  1 biellis
  21 bien
  1 bientôt
  1 bietolon
  1 biffe
  1 bifolco
  1 bifronte
  40 big
  1 bigiogero
  2 bigliett
  5 biglietti
  25 biglietto
  1 bigné
  27 bignè
  5 bigoletti
  1 bigolin
  3 bigolini
  22 bigolino
  2 bigolo
  2 bilance
  5 bilancia
  2 bilanciando
  3 bilanciar
  2 bilancie
  1 bilanciette
  1 bilancino
  8 bilancio
  1 bilancioni
  1 bilando
  2 bilanzè
  1 bilanzo
  1 bilbocchè
  59 bile
  1 bilico
  8 bilio
  3 bilioso
  1 bimbi
  3 bindoli
  5 bionda
  1 bionde
  1 biondino
  18 biondo
  1 bipartita
  2 bipartito
  60 bir
  1 bira
  1 birar
  16 birba
  1 birbant
  24 birbante
  2 birbanteria
  12 birbanti
  1 birbar
  1 birbe
  1 birbi
  1 birbis
  1 birbon
  3 birbonaccio
  2 birboncella
  1 birboncelli
  1 birboncello
  20 birbone
  1 birboneggiando
  1 birboneggiare
  2 birboni
  1 birichinazz
  1 birichino
  8 birif
  1 birolè
  1 biron
  25 birone
  7 birra
  49 birri
  5 birro
  1 bisanto
  5 bisanzio
  1 bisatti
  1 bisatto
  1 bisavolo
  1 bisbetica
  3 bisbetico
  1 bisbiglia
  1 bisbigliano
  2 bisbiglio
  9 bisca
  5 biscaccia
  1 biscacciere
  7 biscazza
  1 biscazze
  2 biscazziere
  1 bischizzi
  8 biscia
  1 biscie
  1 biscione
  1 biscoteli
  2 biscottato
  2 biscotteria
  2 biscotti
  1 biscottin
  13 biscottini
  4 biscottino
  3 biscotto
  1 biscrome
  5 bisega
  2 bìsega
  1 bisegamento
  5 bisegar
  1 bisegare
  4 bisi
  1 bisinele
  1 bisnonna
  2 bisnono
  1 bisoga
 1071 bisogna
  3 bisognà
  1 bisognando
  1 bisognano
  2 bisognar
  1 bisognare
  1 bisognaria
  8 bisognasse
  1 bisognassero
  22 bisognava
 131 bisognerà
  29 bisognerave
  37 bisognerebbe
  11 bisogneria
  1 bisognesto
  5 bisognetto
  16 bisognevole
  18 bisogni
 1195 bisogno
  1 bisognose
 146 bisognosi
  3 bisognoso
  1 bisonto
  6 bissa
  2 bissabova
  1 bissabuòva
  2 bissone
  1 bisticciar
  1 bisticciarsi
  1 bistorta
  1 bistorti
  4 bitume
  1 bizaria
  3 bizaro
  1 bizarro
  1 bizogna
  1 bizognerà
  4 bizzaria
  38 bizzarra
  2 bizzarramente
  4 bizzarre
  1 bizzarri
  27 bizzarria
  5 bizzarrie
  39 bizzarro
  5 bizzeffe
  1 blanda
  1 blandir
  1 blandire
  1 blandirli
  1 blandite
  1 blas
  32 blau
  1 bleau
  3 bleu
  3 blò
  1 bloccar
  1 blocco
  2 blond
  13 bluk
  3 bo
  1 
  3 boazzo
  1 boba
  2 boboli
  17 boca
  2 bocabolo
  1 bocaccevoli
  1 bocage
  1 bocaleto
 332 bocca
  1 boccacce
  2 boccaccia
  2 boccaccio
  3 boccal
  12 boccale
  1 boccaletti
  3 boccaletto
  4 boccali
  2 boccata
  1 boccazzevole
  1 bocce
  37 boccetta
  8 boccette
  8 boccettina
  12 bocche
  4 bocchetta
  10 bocchin
  5 bocchina
  11 bocchino
  8 boccia
  3 boccie
  3 boccietta
  1 boccoletto
  1 boccolo
  62 boccon
  1 boccòn
  11 bocconcin
  3 bocconcini
  8 bocconcino
  15 boccone
  19 bocconi
  2 bocconzin
  1 boche
  3 bochin
  5 bocon
  1 boconi
  2 bocù
  7 bodin
  16 bodino
  1 bòdolo
  1 boerio
  1 boga
  2 boger
  1 boggia
  3 boggie
  3 boggier
  7 bogia
  2 bogie
  1 bogio
  1 bogiva
  11 boia
  1 boiessa
 148 bol
  2 bolà
  1 bolai
  1 bolar
  1 boldi
  48 boldo
  2 bole
  1 bolete
  2 boletin
  2 boletini
  1 bolettin
  1 boli
  1 bolin
  7 bolir
  1 bolira
  1 bolite
  1 bolla
  1 bollada
  1 bollai
  2 bollare
  1 bollarla
  1 bollava
  10 bolle
  4 bollente
  1 bollerò
  1 bolletini
  2 bollettin
  5 bollettini
  2 bollettino
  2 bollin
  1 bollirà
  8 bollire
  1 bollita
  11 bollito
  2 bolliva
  2 bollivami
  2 bollo
  2 bollono
  3 bollor
  3 bollore
  2 bollori
  1 bolo
 127 bologna
  1 bologne
  2 bolognesa
  69 bolognese
  6 bolognesi
  1 bolognesina
  6 bomba
  1 bombace
  2 bombardier
  1 bombardieri
  2 bombasina
  3 bombaso
  4 bombe
 719 bon
  1 bòn
 811 bon.
 463 bona
  4 bonaccia
  47 bonafede
  3 bonaman
  1 bonasera
  5 bonatesta
  6 bonazza
  2 bonazzo
  2 boncompagni
  2 bondi
  8 bondí
  73 bondì
  1 bondiole
  92 bone
  1 bonè
  3 boneman
  1 bonetti
  1 bonetto
 274 bonf
  1 bonfadin
  19 bonfadini
  65 bonfil
  1 bonghi
  1 bonheur
  97 boni
  1 bonifazio
  1 bonificate
  1 boniforte
  1 bonigoli
  2 boniman
  1 bonin
  16 bonina
  1 bonine
  1 bonini
  6 bonino
  2 bonis
  3 bonissima
  2 bonissime
  1 bonissimi
  1 bonissimo
  1 bonn
  1 bonne
  7 bonomi
  49 bonora
  1 bonoreta
  1 bonorivo
  1 bonreverirle
  1 bonsior
 677 bontà
  25 bontade
  1 bontae
  1 bontàe
  2 bontate
  1 bonucci
  1 bonum
  6 bonvil
  1 books
  2 borasca
  1 borascoso
  1 borbonica
  7 borbotta
  6 borbottando
  1 borbottar
  3 borbottare
  1 borbottate
  1 borbotti
  1 bordà
  2 bordato
  1 bordeggiar
  2 bordello
  12 bordo
  2 bordò
  5 bordon
  8 bordone
  2 borea
  2 borelli
  3 borezzo
  1 borghesi
  2 borghi
  1 borgna
  21 borgo
  28 borgogna
  12 boria
  1 borino
  1 borlotto
  1 borner
  5 borrasca
  1 borrasche
  1 borrascoso
  1 borrezzo
 294 borsa
  1 borsaiolo
  13 borse
  1 borsellin
  5 borsellino
  5 borsetta
  2 borson
  1 borsone
  77 bort
  5 bortel
  3 bortolamio
  11 bortoletto
 147 bortolo
  1 bortolotti
  1 bos
  1 boscareccia
  1 boscheto
  1 boschetti
  35 boschetto
  13 boschi
  68 bosco
  3 bòseghe
  1 bosetti
  1 bosforo
  1 bosima
  1 bòssina
  3 bossolo
  1 bossorea
  3 bossoria
  3 bota
  1 botanica
  1 bote
  10 botega
  6 boteghe
  1 botegheta
  2 boteghieri
  1 botegoni
  3 botiglia
  1 botir
  6 botirro
  1 botizar
  1 botizè
  1 boto
  1 botonae
  25 botta
  22 botte
 384 bottega
  8 bottegai
  7 bottegaio
  1 bottegaro
  43 botteghe
  4 botteghetta
  2 botteghier
  1 botteghiere
  6 botteghieri
  1 botteghin
  2 botteghino
  1 bottegone
  2 botti
  53 bottiglia
  32 bottiglie
  3 bottiglietta
  1 bottino
  1 bottizar
  9 botto
  1 bottoli
  8 bottoni
  1 boulevard
  1 bourdaloue
  1 bourgogne
  3 bove
  1 boves
  3 bovi
  3 bovini
  2 bovino
  1 bovolo
  3 bozza
  9 bozzetta
  1 bozzettina
  1 bozzolai
  1 bozzoli
  3 bozzolo
 106 br
  33 bra
  4 bracci
 126 braccia
  1 braccialetti
  7 braccier
  14 bracciere
  6 braccieri
  1 bracciero
 222 braccio
  1 bracciolare
  1 bracciotti
  1 bracciuoli
  4 brace
  1 braciere
  2 bradamante
  1 braf
  1 braffo
  2 brafura
  1 braghe
  7 braghesse
  1 braghessona
  1 braghessone
  1 braghiera
  2 braghiero
  3 bragie
  1 bragiolette
  2 bragiuola
 231 brama
  1 bramà
  9 bramai
  1 braman
  1 bramando
  16 bramano
  18 bramar
  7 bramare
  2 bramaria
  1 bramarmi
  1 bramarsi
  1 bramasi
  3 bramasse
  3 bramaste
  1 bramasti
  2 bramata
  69 bramate
  4 bramato
  5 bramava
  4 brambana
  41 brame
  1 bramè
  2 bramerà
  1 bramerai
  1 bramerave
  3 bramerebbe
  2 bramerebbero
  1 bramerebbono
  36 bramerei
  5 bramereste
  1 brameria
  40 brami
  2 bramiamo
 183 bramo
  1 bramò
  1 bramola
  4 bramosa
  2 bramosi
  7 bramoso
  1 brancata
  1 branche
  5 brandevain
  22 brando
  4 brani
  12 brano
  2 brasa
  1 brasile
  1 brauchet
  1 braura
  1 brav
 458 brava
  2 bravacci
  6 bravaccio
  1 bravaccioni
  5 bravamente
  2 bravando
  1 bravar
  1 bravarmi
  6 bravata
  11 bravate
  1 bravato
  1 bravazzi
  3 bravazzo
  41 brave
 125 bravi
  2 bravina
  1 bravissim
  60 bravissima
  5 bravissime
  10 bravissimi
 101 bravissimo
 803 bravo
  2 bravone
  53 bravura
  7 bravure
  1 brazacolo
  6 brazza
  1 brazzacolo
  2 brazzal
  1 brazzariole
  22 brazzi
  28 brazzo
  6 brazzolar
  1 brazzoler
  21 breccia
  1 brena
  46 brenta
  5 brenton
  1 brentone
  6 brescia
  1 bresciani
  1 bressa
  1 bretagna
  1 brev
 101 breve
  17 brevemente
  1 brevetto
  25 brevi
  9 breviano
  1 breviario
  3 brevis
  4 brevissima
  3 brevissime
  5 brevissimi
  8 brevissimo
  9 brevità
 196 bri
  7 briaco
  1 bricciole
  1 briccòla
  37 briccon
  8 briccona
  1 bricconacaccà
  4 bricconaccio
  14 bricconata
  4 bricconate
  1 bricconcel
  9 bricconcella
  1 bricconcelli
  10 bricconcello
 197 briccone
  1 briccone-diavolone
  3 bricconeria
  58 bricconi
  1 bricioli
  1 briciolo
  1 bricon
  1 briconi
  1 briev
  8 brieve
  7 brievi
  2 brig
 182 brig.
  13 briga
  24 brigata
  2 brigate
 2271 brigh
  1 brighe
  2 brighela
  1 brighelia
 1210 brighella
  1 brighelluccio
  1 brighi
  1 brighino
 377 brigida
  6 briglia
  1 briglie
  1 brigliella
  2 brigo
  3 brilante
  2 brilanti
  1 brilar
  16 brilla
  2 brillando
  1 brillano
  74 brillante
  26 brillanti
  1 brillantini
  1 brillantissimo
  12 brillar
  18 brillare
  3 brillarmi
  1 brillasse
  1 brillaste
  2 brillate
  6 brillava
  1 brillavami
  1 brilli
  1 brillo
  1 brillò
  59 brindè
  3 brindese
  10 brindesi
  1 brindise
  23 brindisi
  2 brine
  1 brinecamà
  99 brio
  2 briosa
  1 briose
  1 briosi
  7 briseide
  4 brisiola
  2 brisiole
  1 britanna
  4 britanni
  3 britannia
  2 britannica
  1 britannici
  1 britannico
  1 britanno
  1 brividi
  4 brocca
  1 broccatello
  18 broccato
  2 broda
  2 brodi
  53 brodo
  1 brodosa
  1 brogià
  1 brogio
  1 broli
  2 brolo
  1 bronchi
  1 bróndolo
  12 brontola
  2 brontolando
  1 brontolare
  1 brontolarme
  3 brontolè
  4 brontolon
  1 brontolone
  4 brontoloni
  2 bronza
  2 bronze
  8 bronzi
  1 bronzin
  2 bronzo
  1 brosa
  1 broullè
  3 brova
  3 bru
  3 brucia
  2 bruciano
  1 bruciare
  1 bruciarmi
  2 brucior
  2 bruciore
  1 bruco
  1 brueto
  1 bruetto
  3 brugora
  5 brui
  1 bruicchi
  1 brulichio
  40 brun
  4 bruna
  2 brunetta
  10 bruno
  24 brunoro
  1 brunorus
  2 bruo
  6 brusa
  1 brusà
  2 brusada
  8 brusar
  1 brusasse
  1 brusava
  9 brusca
  45 bruscamente
  1 bruscava
  1 brusche
  5 brusco
  1 bruscoli
  2 brusè
  2 bruseghin
  1 brùselo
  1 brusi
  2 bruso
  3 brusor
  1 brusseles
  1 brùssoi
  1 brustega
  1 brustolà
  5 bruta
  2 brutal
  6 brutale
  2 brutalità
  5 brute
  5 bruti
  15 bruto
 119 brutta
  2 bruttaccio
  1 bruttar
  44 brutte
  1 brutterella
  2 bruttezza
  29 brutti
  1 bruttissimi
  4 bruttissimo
 156 brutto
  1 bruttura
  1 bruyère
  26 bu
  1 
  1 bua
  1 bubugiarda
  1 buca
  1 bucar
  1 bucare
  1 bucate
  1 bucatelo
  9 bucato
  1 bucchè
  5 buccia
  3 buccie
  1 buccinare
  17 buccole
  1 buccolica
  1 buche
  1 bucintori
  11 bucintoro
  1 bucla
  15 buco
  1 bucolino
  8 budella
  7 budelle
  1 budelli
  1 budellin
  12 bue
  1 bueh
  2 buele
  1 buéle
  1 buèle
  1 buelle
  5 buer
  9 buffa
  1 buffali
  3 buffalo
  4 buffalora
  13 buffe
  1 buffettino
  1 buffetto
  5 buffi
  1 buffì
  4 buffo
  13 buffon
  1 buffona
  1 buffonaccio
  1 buffonarie
  1 buffoncelo
  35 buffone
  9 buffonerie
  1 buffonesco
  5 buffoni
  1 bugado
  50 bugia
  1 bugìa
  23 bugiarda
  3 bugiardaccio
  6 bugiarde
  3 bugiardi
  75 bugiardo
  58 bugie
  2 bugìe
  1 buglione
  1 bui
  1 buie
  11 buio
  22 bul
  7 bulada
  2 bulade
  14 bulae
  1 bulare
  1 bulega
  1 bùlega
  1 bulegar
  9 buleghin
  2 buletti
  1 buletto
 144 bulganzar
  3 bulgaro
  1 bulgnes
  1 bulicame
  1 bulicano
  2 bulino
  1 bullate
  1 bullettino
  6 bulo
  3 bulogna
 101 buo
  1 buò
  4 buoi
 1746 buon
  65 buon'
 1202 buona
  1 buonalana
  1 buonarotti
  70 buonatesta
  2 buoncompagni
  2 buondì
 313 buone
  2 buongiorno
 241 buoni
  5 buonina
  1 buonine
  1 buonino
  22 buonissima
  11 buonissime
  33 buonissimo
 555 buono
  91 buovo
  1 buovoli
  1 buran
  1 buraneilo
  1 buranelio
  7 buranello
  1 burata
  1 burataora
  1 buratini
  1 buratta
  1 burattaóra
  1 burattin
  1 burattinata
  1 burattinate
  7 burattini
  4 burattino
  5 burbanicolo
  1 burbanza
  3 burbera
  8 burbero
  1 burbesca
  4 burchiel
  1 burchielli
  62 burchiello
  1 burchietto
  1 burchio
  1 bùrchio
  1 burgogne
 121 burl
 204 burla
  17 burlà
  2 burlada
  1 burlado
  3 burlai
  1 burlan
  7 burlando
  1 burlandola
  1 burlandole
  1 burlandoli
  3 burlandolo
  1 burlandomi
  15 burlandosi
  1 burlandovi
  34 burlano
  50 burlar
  3 burlarci
  33 burlare
  1 burlarla
  1 burlarle
  3 burlarli
  1 burlarlo
  3 burlarme
  21 burlarmi
  12 burlarsi
  2 burlarti
  6 burlarvi
  1 burlasi
  3 burlasse
  1 burlaste
  1 burlasti
  9 burlata
  57 burlate
  3 burlati
  44 burlato
  1 burlava
  23 burle
  12 burlè
  1 burlela
  1 bùrlela
  1 burleme
  2 burlemio
  2 burlemo
  1 burlemolo
  9 burlerà
  1 burlerali
  6 burleranno
  4 burlerete
  2 burlerò
  3 burlesca
  3 burlescamente
  3 burlesco
  3 burletta
  1 burlette
  2 burleu
  1 burléu
  4 burlevole
  18 burli
  1 burliamo
  5 burliate
  1 burlin
  7 burlino
  1 bùrlistu
  21 burlo
  1 burlò
  2 burlottino
  31 burlotto
  20 burò
  6 burrasca
  4 burrasche
  2 burrascoso
  1 burrè
  7 burro
  7 burrò
  1 burzi
  1 bus
  3 busca
  1 buscan
  4 buscar
  2 buscare
  1 buscarle
  1 buscarli
  3 buscarmi
  1 buscarsi
  1 buscassi
  1 buscate
  1 buscati
  3 buscato
  1 buscheremo
  1 buschino
  1 busecca
  1 busetto
  6 busi
  12 busia
  4 busìa
  9 busiara
  1 busiàra
  4 busiàre
  2 busiari
  24 busiaro
  27 busie
  7 busìe
  1 businar
  7 buso
  2 bussato
  6 busse
  2 busseti
  4 bussola
  1 bussoli
  2 bussolotti
  1 bust.
  4 busti
  26 busto
  1 but
  18 buta
  5 butà
  1 butada
  2 butao
  6 butar
  1 butarghe
  2 butarla
  2 butarli
  1 butarlo
  2 butarme
  1 butarmeghe
  1 butarse
  1 butarte
  1 butarve
  1 butasse
  1 butava
  1 bute
  4 butè
  2 butèla
  1 butemo
  1 buterave
  4 buterò
  2 butiro
  7 butirro
  1 butirroso
  5 buto
  57 butta
  22 buttà
  5 buttada
  1 buttade
  2 buttadi
  1 buttando
  1 buttandosi
  1 buttandote
  2 buttano
  34 buttar
  2 buttare
  1 buttarghe
  1 buttaria
  3 buttarla
  2 buttarli
  4 buttarlo
  2 buttarme
  1 buttarse
  1 buttarte
  3 buttarvi
  2 buttasse
  3 buttata
  6 buttate
  1 buttati
  2 buttato
  5 buttava
  1 butté
  12 buttè
  1 buttega
  1 buttela
  2 buttèlo
  2 buttemo
  1 buttemola
  5 butterà
  2 butterave
  1 butterè
  2 butterei
  3 butteria
  12 butterò
  1 buttessi
  1 buttessimo
  3 butti
  1 buttiam
  1 buttiamo
  13 butto
  1 buze
  1 buzintoro
  4 buzzolà
  21 buzzolai
B  =  2549 parole (68883 occorrenze)
(0-9)  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (VA1) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2009. Content in this page is licensed under a Creative Commons License