Titus Livius
Ab Urbe condita
T  =  7506 words (66874 occurrences)
(0-9)  A  B  C  D  E  F  I  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X 
Frequency - Word Form
 299 t
  85 at
  1 probabat
  1 adprobabat
  1 excubabat
  1 occaecabat
  1 vindicabat
  1 iudicabat
  1 aedificabat
  1 significabat
  1 emicabat
  1 locabat
  3 vocabat
  2 revocabat
  19 dabat
  1 demandabat
  1 commendabat
  3 abundabat
  1 accommodabat
  1 nudabat
  5 negabat
  1 rigabat
  2 fatigabat
  1 instigabat
  2 volgabat
  1 rogabat
  6 conciliabat
  1 spoliabat
  2 nuntiabat
  1 labat
  1 celabat
  1 adflabat
  2 inflabat
  1 compellabat
  2 appellabat
  1 volabat
  5 simulabat
  2 dissimulabat
  16 stimulabat
  1 exsulabat
  11 postulabat
  1 succlamabat
  3 existimabat
  2 armabat
  2 firmabat
  6 adfirmabat
  1 deformabat
  1 existumabat
  1 emanabat
  1 cenabat
  2 regnabat
  8 pugnabat
  13 oppugnabat
  3 inclinabat
  1 donabat
  2 personabat
  8 hibernabat
  1 adornabat
  4 increpabat
  1 declarabat
  12 parabat
  1 praeparabat
  1 comparabat
  1 apparabat
  1 exprobrabat
  2 lacerabat
  1 obtemperabat
  1 sperabat
  1 desperabat
  3 superabat
  2 flagrabat
  1 peragrabat
  1 integrabat
  5 orabat
  2 laborabat
  1 memorabat
  2 commemorabat
  1 intrabat
  1 monstrabat
  2 curabat
  2 prensabat
  3 versabat
  1 cessabat
  1 incusabat
  2 excusabat
  1 detractabat
  9 spectabat
  1 circumspectabat
  3 exspectabat
  2 expectabat
  1 hebetabat
  4 habitabat
  2 dubitabat
  1 citabat
  2 sollicitabat
  5 incitabat
  1 excitabat
  6 suppeditabat
  8 agitabat
  1 cogitabat
  2 militabat
  1 clamitabat
  1 imperitabat
  1 territabat
  2 haesitabat
  1 dictitabat
  2 obequitabat
  1 circumequitabat
  1 vitabat
  2 consultabat
  1 ostentabat
  1 temptabat
  1 optabat
  1 portabat
  15 stabat
  5 vastabat
  4 obstabat
  3 praestabat
  7 restabat
  2 circumstabat
  16 instabat
  35 constabat
  2 perstabat
  1 exstabat
  1 mutabat
  2 putabat
  7 aequabat
  6 adpropinquabat
  4 appropinquabat
  1 degravabat
  1 levabat
  2 elevabat
  2 servabat
  1 iuvabat
  6 adiuvabat
  1 vexabat
 135 habebat
  14 praebebat
  4 debebat
  1 adhibebat
  2 prohibebat
  1 libebat
  2 scribebat
  18 iubebat
  2 interiacebat
  35 placebat
  1 decebat
  10 dicebat
  5 licebat
  2 vincebat
  1 docebat
  6 arcebat
  1 parcebat
  1 coercebat
  3 exercebat
  1 invesperascebat
  1 lucescebat
  1 dilucescebat
  1 increbrescebat
  7 crescebat
  3 poscebat
  1 deposcebat
  22 ducebat
  2 educebat
  1 deducebat
  2 inducebat
  1 suadebat
  5 addebat
  1 reddebat
  1 edebat
  3 taedebat
  1 cedebat
  4 accedebat
  4 succedebat
  1 praecedebat
  6 incedebat
  7 procedebat
  1 intercedebat
  3 abscedebat
  1 discedebat
  3 excedebat
  22 credebat
  1 sedebat
  3 accidebat
  2 incidebat
  2 fidebat
  2 diffidebat
  5 obsidebat
  3 insidebat
  17 videbat
  3 accendebat
  1 incendebat
  1 descendebat
  1 transcendebat
  4 offendebat
  2 pendebat
  2 tendebat
  1 portendebat
  3 ostendebat
  1 extendebat
  1 respondebat
  2 prodebat
  9 audebat
  1 gaudebat
  2 claudebat
  1 eludebat
  1 pudebat
  1 studebat
  16 agebat
  1 egebat
  2 regebat
  1 tegebat
  1 detegebat
  1 adigebat
  2 pigebat
  2 vigebat
  1 praefulgebat
  10 angebat
  3 cingebat
  3 contingebat
  2 iungebat
  15 cogebat
  1 pergebat
  2 detergebat
  2 vergebat
  11 urgebat
  7 augebat
  7 trahebat
  1 detrahebat
  2 contrahebat
  1 invehebat
  23 aiebat
  2 ciebat
  34 faciebat
  1 traiciebat
  5 adiciebat
  1 reiciebat
  1 reficiebat
  4 efficiebat
  1 officiebat
  4 sufficiebat
  1 conficiebat
  2 eliciebat
  1 iniciebat
  1 circumspiciebat
  13 sciebat
  1 praepediebat
  5 impediebat
  1 inpediebat
  6 expediebat
  7 audiebat
  1 erudiebat
  8 fiebat
  1 effugiebat
  10 veniebat
  1 inveniebat
  7 conveniebat
  1 muniebat
  2 capiebat
  1 intersaepiebat
  4 accipiebat
  1 recipiebat
  3 excipiebat
  2 cupiebat
  1 quatiebat
  2 sentiebat
  5 malebat
  5 valebat
  1 callebat
  6 fallebat
  1 excellebat
  1 pellebat
  1 extollebat
  1 colebat
  1 incolebat
  3 nolebat
  3 solebat
  18 volebat
  1 conplebat
  2 explebat
  1 occulebat
  1 consulebat
  1 emebat
  3 premebat
  2 adimebat
  2 dirimebat
  1 supprimebat
  4 timebat
  2 absumebat
  3 manebat
  24 tenebat
  7 eminebat
  9 imminebat
  1 inminebat
  2 sinebat
  8 obtinebat
  1 adtinebat
  3 retinebat
  6 continebat
  10 pertinebat
  1 abstinebat
  1 distinebat
  5 sustinebat
  4 attinebat
  3 admonebat
  1 ponebat
  1 opponebat
  23 cernebat
  1 decernebat
  1 strepebat
  1 torpebat
  1 comparebat
  39 apparebat
  1 adhaerebat
  1 maerebat
  12 quaerebat
  16 ferebat
  2 adferebat
  5 referebat
  1 differebat
  1 offerebat
  4 inferebat
  1 conferebat
  1 proferebat
  1 transferebat
  7 gerebat
  1 serebat
  3 terebat
  11 terrebat
  2 horrebat
  3 abhorrebat
  1 torrebat
  7 occurrebat
  3 succurrebat
  1 decurrebat
  1 percurrebat
  2 urebat
  1 furebat
  28 censebat
  1 suscensebat
  1 accersebat
  1 lacessebat
  1 capessebat
  9 patebat
  19 petebat
  2 repetebat
  12 appetebat
  3 suppetebat
  5 paenitebat
  2 avertebat
  5 oportebat
  1 subsistebat
  1 desistebat
  3 resistebat
  1 insistebat
  7 mittebat
  1 submittebat
  2 admittebat
  3 emittebat
  1 permittebat
  5 acuebat
  2 distinguebat
  2 arguebat
  1 confluebat
  1 praeterfluebat
  1 interfluebat
  2 abnuebat
  1 relinquebat
  1 ruebat
  1 ingruebat
  1 congruebat
  2 instruebat
  1 statuebat
  1 metuebat
  1 restituebat
  1 favebat
  1 fovebat
  9 movebat
  11 ibat
  3 abibat
  1 ambibat
  2 obibat
  5 subibat
  1 excibat
  1 adibat
  3 anteibat
  3 circumibat
  1 venibat
  2 inibat
  1 scribat
  1 deperibat
  1 transibat
  1 nequibat
  2 exibat
  1 conglobat
  1 probat
  3 deturbat
  1 vacat
  1 siccat
  1 occaecat
  12 dicat
  3 abdicat
  1 dedicat
  2 indicat
  2 vindicat
  1 iudicat
  1 duplicat
  2 explicat
  1 dimicat
  1 vincat
  10 obtruncat
  26 locat
  4 conlocat
  1 reciprocat
  7 vocat
  1 advocat
  1 evocat
  1 devocat
  2 revocat
  1 invocat
  2 convocat
  1 provocat
  1 requiescat
  1 senescat
  2 consenescat
  1 crescat
  1 relanguescat
  1 resipiscat
  1 ignoscat
  1 recognoscat
  1 poscat
  5 ducat
  1 abducat
  1 educat
  1 deducat
  1 circumducat
  18 dat
  1 tradat
  1 evadat
  2 invadat
  1 pervadat
  1 addat
  2 reddat
  3 cedat
  1 succedat
  4 decedat
  1 secedat
  1 incedat
  1 procedat
  1 intercedat
  2 excedat
  5 credat
  1 accidat
  1 trucidat
  3 confidat
  2 reformidat
  1 trepidat
  1 considat
  4 circumdat
  4 mandat
  1 descendat
  1 transcendat
  2 defendat
  2 offendat
  3 pendat
  1 intendat
  3 ostendat
  1 prodat
  1 conlaudat
  1 includat
  1 nudat
  4 eat
  2 abeat
  43 habeat
  2 praebeat
  2 debeat
  1 prohibeat
  3 libeat
  7 iubeat
  1 subeat
  8 placeat
  4 deceat
  35 liceat
  1 displiceat
  1 noceat
  2 arceat
  1 exerceat
  1 admisceat
  2 redeat
  1 sedeat
  1 obsideat
  2 possideat
  13 videat
  1 invideat
  1 provideat
  1 prandeat
  1 splendeat
  1 spondeat
  2 respondeat
  4 audeat
  1 gaudeat
  1 pudeat
  3 egeat
  1 pigeat
  1 vigeat
  1 urgeat
  1 valeat
  1 doleat
  1 soleat
  2 expleat
  2 timeat
  4 maneat
  7 teneat
  3 ineat
  1 emineat
  1 promineat
  1 adtineat
  2 retineat
  3 contineat
  4 pertineat
  4 abstineat
  1 distineat
  1 sustineat
  9 attineat
  1 moneat
  1 admoneat
  2 pareat
  4 appareat
  12 creat
  1 procreat
  1 pereat
  1 misereat
  2 praetereat
  1 transeat
  9 censeat
  1 suscenseat
  5 pateat
  11 paeniteat
  2 oporteat
  1 queat
  6 nequeat
  1 faveat
  1 paveat
  7 moveat
  3 admoveat
  1 devoveat
  2 agat
  1 legat
  1 delegat
  15 negat
  1 regat
  1 adgregat
  2 tegat
  2 obligat
  1 eligat
  1 inligat
  1 castigat
  1 instigat
  12 navigat
  1 pangat
  1 frangat
  1 contingat
  4 cogat
  3 rogat
  1 abrogat
  1 obrogat
  1 derogat
  3 interrogat
  4 pergat
  1 vergat
  1 fugat
  1 vehat
  12 faciat
  4 traiciat
  2 obiciat
  2 deficiat
  3 efficiat
  1 respiciat
  16 sciat
  1 nesciat
  1 oboediat
  2 impediat
  1 expediat
  1 fastidiat
  2 audiat
  37 fiat
  3 satisfiat
  3 conciliat
  2 spoliat
  10 veniat
  2 subveniat
  1 adveniat
  4 eveniat
  1 inveniat
  6 conveniat
  5 perveniat
  1 finiat
  1 puniat
  6 capiat
  5 accipiat
  1 decipiat
  1 recipiat
  3 incipiat
  1 pariat
  1 variat
  1 feriat
  1 aperiat
  1 hauriat
  2 sentiat
  9 nuntiat
  1 denuntiat
  3 renuntiat
  9 pronuntiat
  4 fallat
  2 excellat
  13 appellat
  1 expellat
  1 tollat
  1 colat
  1 immolat
  1 avolat
  1 advolat
  3 provolat
  1 praetervolat
  1 transvolat
  2 simulat
  1 insimulat
  1 dissimulat
  4 stimulat
  1 consulat
  4 postulat
  3 inclamat
  2 conclamat
  7 exclamat
  1 premat
  1 adimat
  1 exanimat
  1 deprimat
  1 aestimat
  1 eximat
  5 firmat
  5 adfirmat
  1 absumat
  1 canat
  1 manat
  4 regnat
  1 adsignat
  5 pugnat
  2 depugnat
  3 oppugnat
  3 expugnat
  4 inclinat
  3 nominat
  1 resupinat
  2 sinat
  1 destinat
  2 festinat
  2 divinat
  1 damnat
  1 condemnat
  7 donat
  1 ponat
  1 praeponat
  1 proponat
  1 circumsonat
  1 personat
  1 cernat
  1 decernat
  1 subornat
  2 increpat
  5 discrepat
  2 dissipat
  1 inrumpat
  1 serpat
  9 occupat
  3 nuncupat
  1 obligarat
  1 armarat
  2 firmarat
  1 expugnarat
  1 hibernarat
  21 parat
  1 comparat
  1 accusarat
  1 imperitarat
  1 notarat
  1 servarat
  1 reservarat
  2 celebrat
  1 exprobrat
 2016 erat
  1 quaerat
  23 aberat
  1 imbiberat
  1 liberat
  5 suberat
  59 fecerat
  3 adfecerat
  3 praefecerat
  3 defecerat
  1 adsuefecerat
  6 effecerat
  1 confecerat
  1 profecerat
  3 traiecerat
  7 obiecerat
  1 eiecerat
  1 didicerat
  4 vicerat
  4 devicerat
  1 pervicerat
  1 pepercerat
  1 depoposcerat
  30 aderat
  24 dederat
  1 circumdederat
  1 sederat
  1 obsederat
  1 desederat
  2 resederat
  1 insederat
  2 consederat
  1 possederat
  6 acciderat
  1 recciderat
  3 occiderat
  4 ceciderat
  5 inciderat
  2 prociderat
  2 exciderat
  4 tradiderat
  1 abdiderat
  1 addiderat
  1 reddiderat
  2 ediderat
  1 dediderat
  10 crediderat
  2 condiderat
  5 prodiderat
  1 desiderat
  2 viderat
  3 accenderat
  1 ascenderat
  1 conscenderat
  1 offenderat
  1 tetenderat
  3 intenderat
  1 contenderat
  2 desponderat
  3 responderat
  1 oderat
  1 proderat
  1 fuderat
  72 praeerat
  19 deerat
  9 ferat
  3 adferat
  3 referat
  2 differat
  1 offerat
  1 inferat
  1 auferat
  5 gerat
  4 egerat
  1 subegerat
  1 legerat
  1 delegerat
  1 circumegerat
  2 coegerat
  4 pepigerat
  3 obtigerat
  1 tetigerat
  3 contigerat
  3 fugerat
  2 refugerat
  1 transfugerat
  1 aufugerat
  11 ierat
  2 abierat
  1 subierat
  1 concierat
  1 adierat
  1 impedierat
  11 redierat
  14 audierat
  1 emollierat
  1 lenierat
  3 inierat
  3 munierat
  2 quaesierat
  4 desierat
  2 transierat
  1 accersierat
  2 arcessierat
  6 petierat
  1 nequierat
  1 saevierat
  11 exierat
  2 fefellerat
  1 perculerat
  1 depulerat
  3 pepulerat
  5 compulerat
  2 perpulerat
  4 expulerat
  14 tulerat
  3 obtulerat
  1 detulerat
  6 intulerat
  12 contulerat
  1 pertulerat
  1 abstulerat
  2 distulerat
  8 attulerat
  1 rettulerat
  2 extulerat
  1 emerat
  4 ademerat
  1 redemerat
  1 coemerat
  1 diremerat
  1 numerat
  1 degenerat
  60 venerat
  5 obvenerat
  4 advenerat
  15 evenerat
  3 praevenerat
  1 circumvenerat
  21 convenerat
  18 pervenerat
  6 inerat
  2 meminerat
  5 onerat
  19 ceperat
  6 acceperat
  7 praeceperat
  7 receperat
  3 susceperat
  1 exceperat
  9 coeperat
  21 imperat
  1 inperat
  1 properat
  1 ruperat
  1 eruperat
  1 corruperat
  5 superat
  1 exsuperat
  2 pepererat
  13 supererat
  7 intererat
  1 occurrerat
  1 decurrerat
  5 concurrerat
  1 procurrerat
  1 decucurrerat
  1 incucurrerat
  1 suaserat
  1 dissuaserat
  6 evaserat
  5 invaserat
  2 pervaserat
  1 cohaeserat
  1 deserat
  22 miserat
  1 admiserat
  2 emiserat
  1 praemiserat
  3 remiserat
  1 commiserat
  1 permiserat
  2 adfulserat
  1 affulserat
  4 manserat
  1 permanserat
  11 senserat
  9 scripserat
  1 descripserat
  3 conscripserat
  2 absumpserat
  1 consumpserat
  1 arserat
  1 exarserat
  4 cesserat
  7 accesserat
  3 successerat
  1 praecesserat
  6 decesserat
  1 recesserat
  4 incesserat
  5 concesserat
  6 processerat
  2 abscesserat
  1 discesserat
  2 excesserat
  9 gesserat
  1 compresserat
  3 oppresserat
  1 incusserat
  1 concusserat
  1 deusserat
  14 iusserat
  4 clauserat
  1 incluserat
  7 steterat
  1 circumsteterat
  1 abstiterat
  5 substiterat
  6 restiterat
  3 constiterat
  1 exstiterat
 161 poterat
  7 verterat
  5 averterat
  1 animadverterat
  2 converterat
  24 habuerat
  3 praebuerat
  1 adhibuerat
  1 contribuerat
  1 distribuerat
  1 attribuerat
  1 imbuerat
  8 placuerat
  1 decuerat
  1 conticuerat
  1 docuerat
  1 edocuerat
  1 arcuerat
  1 exercuerat
  1 miscuerat
  1 immiscuerat
  3 induerat
 312 fuerat
  1 afuerat
  3 adfuerat
  22 praefuerat
  1 defuerat
  3 profuerat
  3 superfuerat
  1 eguerat
  1 aluerat
  1 valuerat
  1 convaluerat
  1 coluerat
  1 noluerat
  4 voluerat
  2 pluerat
  1 ingemuerat
  1 timuerat
  1 domuerat
  1 perdomuerat
  1 adnuerat
  1 consenuerat
  12 tenuerat
  1 minuerat
  5 obtinuerat
  3 retinuerat
  2 continuerat
  13 reliquerat
  2 apparuerat
  1 meruerat
  2 aperuerat
  1 operuerat
  2 ingruerat
  1 diruerat
  3 terruerat
  1 deterruerat
  1 conterruerat
  2 corruerat
  1 horruerat
  3 adsuerat
  3 censuerat
  1 percensuerat
  4 posuerat
  2 imposuerat
  1 composuerat
  1 interposuerat
  9 statuerat
  2 vetuerat
  2 restituerat
  3 instituerat
  4 potuerat
  1 oportuerat
  1 conglobaverat
  4 turbaverat
  1 occaecaverat
  1 abdicaverat
  2 vindicaverat
  1 iudicaverat
  1 communicaverat
  3 locaverat
  1 lapidaverat
  1 trepidaverat
  2 mandaverat
  1 inundaverat
  1 tardaverat
  2 nudaverat
  2 negaverat
  1 volgaverat
  1 promulgaverat
  1 subrogaverat
  2 incohaverat
  2 triumphaverat
  1 consociaverat
  1 laniaverat
  1 variaverat
  1 centuriaverat
  2 nuntiaverat
  1 renuntiaverat
  1 appellaverat
  1 violaverat
  1 stimulaverat
  1 exulaverat
  2 armaverat
  1 adfirmaverat
  1 pugnaverat
  1 declinaverat
  2 inclinaverat
  1 inquinaverat
  1 paverat
  9 occupaverat
  1 praeoccupaverat
  2 paraverat
  1 praeparaverat
  2 comparaverat
  2 liberaverat
  1 volneraverat
  3 imperaverat
  3 speraverat
  1 peragraverat
  1 redintegraverat
  2 penetraverat
  4 intraverat
  1 curaverat
  1 maturaverat
  1 incusaverat
  1 agitaverat
  2 militaverat
  2 inritaverat
  1 multaverat
  1 temptaverat
  1 pervastaverat
  1 consalutaverat
  1 volutaverat
  5 mutaverat
  1 insinuaverat
  1 continuaverat
  1 aequaverat
  1 renovaverat
  1 reservaverat
  2 laxaverat
  1 deleverat
  2 aboleverat
  1 repleverat
  3 impleverat
  3 compleverat
  1 suppleverat
  1 expleverat
  3 creverat
  3 decreverat
  1 adsueverat
  3 conciverat
  3 desciverat
  2 consciverat
  2 exciverat
  2 nequiverat
  1 solverat
  8 moverat
  1 admoverat
  1 noverat
  1 agnoverat
  1 cognoverat
  24 voverat
  2 deserverat
  1 inserverat
  5 traxerat
  3 contraxerat
  2 extraxerat
  1 conspexerat
  1 prospexerat
  2 erexerat
  1 direxerat
  2 texerat
  1 detexerat
  2 advexerat
  1 convexerat
  6 dixerat
  10 edixerat
  1 praedixerat
  1 indixerat
  1 defixerat
  3 iunxerat
  1 adiunxerat
  1 iniunxerat
  2 coniunxerat
  6 auxerat
  4 duxerat
  3 traduxerat
  1 abduxerat
  14 adduxerat
  2 deduxerat
  1 reduxerat
  2 induxerat
  1 fluxerat
  2 instruxerat
  3 orat
  1 commemorat
  1 ignorat
  3 penetrat
  1 intrat
  2 demonstrat
  1 perlustrat
  1 instaurat
  1 curat
  2 iurat
  1 adiurat
  1 accersat
  1 versat
  1 cessat
  2 accusat
  2 iactat
  6 spectat
  1 repetat
  1 suppetat
  3 vetat
  1 habitat
  4 dubitat
  1 citat
  2 recitat
  2 incitat
  12 concitat
  3 suppeditat
  6 agitat
  1 excogitat
  1 rogitat
  1 militat
  1 clamitat
  2 praecipitat
  2 inritat
  1 territat
  1 obequitat
  2 invitat
  1 praesultat
  1 insultat
  1 retentat
  4 ostentat
  1 temptat
  1 praeoptat
  1 cooptat
  9 vertat
  1 portat
  1 comportat
  4 stat
  2 vastat
  1 evastat
  1 devastat
  1 pervastat
  7 obstat
  3 praestat
  4 restat
  2 absistat
  1 obsistat
  1 consistat
  3 exsistat
  10 instat
  38 constat
  3 exstat
  3 mittat
  2 amittat
  2 emittat
  1 promittat
  2 permittat
  2 mutat
  1 reputat
  1 extat
  1 acuat
  1 fuat
  1 exstinguat
  1 arguat
  1 luat
  1 abnuat
  2 minuat
  1 insinuat
  1 adaequat
  2 relinquat
  2 ruat
  2 ingruat
  2 metuat
  2 destituat
  2 restituat
  1 exaestuat
  1 levat
  2 elevat
  2 vivat
  1 dilvat
  1 solvat
  2 exsolvat
  1 novat
  1 renovat
  1 servat
  1 observat
  1 reservat
  7 iuvat
  1 adiuvat
  6 dumtaxat
12433 et
  56 habet
  1 labet
  13 praebet
  6 debet
  1 hebet
  1 adhibet
  6 prohibet
  10 libet
  1 quantalibet
  1 qualibet
  2 quaelibet
  6 cuilibet
  3 quilibet
  1 unusquilibet
  2 quamlibet
  1 quemlibet
  1 quantumlibet
  1 utrolibet
  3 quolibet
  2 quibuslibet
  1 cuiuslibet
 177 iubet
  2 iacet
  2 adiacet
  1 interiacet
  49 placet
  1 vacet
  13 decet
  3 dicet
  1 indicet
  1 iudicet
  22 licet
  11 videlicet
  15 scilicet
  1 adplicet
  2 displicet
  3 docet
  2 edocet
  1 locet
  4 vocet
  1 avocet
  1 advocet
  1 provocet
  1 arcet
  1 coercet
  1 conticescet
  1 quiescet
  1 miscet
  1 admiscet
  1 interlucet
  6 det
  1 tradet
  1 suadet
  1 persuadet
  1 caedet
  1 taedet
  1 accedet
  1 procedet
  2 sedet
  1 trepidet
  2 obsidet
  1 praesidet
  1 residet
  24 videt
  1 scandet
  2 mandet
  5 pendet
  3 spondet
  2 respondet
  1 remordet
  2 audet
  1 gaudet
  1 denudet
  4 pudet
  1 studet
  2 creet
  2 eget
  1 deneget
  10 piget
  1 effulget
  2 interroget
  1 perget
  2 urget
  3 auget
  1 trahet
  1 contrahet
  2 ciet
  10 faciet
  1 deficiet
  1 officiet
  1 conficiet
  2 sciet
  1 impediet
  1 expediet
  2 fiet
  1 defiet
  1 conciliet
  1 transiliet
  1 conveniet
  3 perveniet
  1 finiet
  1 capiet
  2 incipiet
  1 cupiet
  1 variet
  1 aperiet
  1 luxuriet
  2 sentiet
  2 nuntiet
  1 alet
  4 valet
  1 fallet
  20 mallet
  1 compellet
  1 appellet
  1 interpellet
 127 vellet
  1 nollet
  2 pollet
  2 violet
  40 solet
  8 adsolet
  5 volet
  1 replet
  1 implet
  2 complet
  2 explet
  1 insimulet
  1 stimulet
  1 consulet
  3 postulet
  4 suamet
  20 semet
  24 sibimet
  1 mihimet
  1 dirimet
  1 opprimet
  1 aestimet
  1 existimet
  5 suomet
  2 adfirmet
  2 nobismet
  3 suismet
  1 suosmet
  5 vosmet
  11 manet
  16 tenet
  1 inclinet
  3 eminet
  9 imminet
  1 nominet
  2 prominet
  2 sinet
  2 desinet
  1 obtinet
  1 adtinet
  1 detinet
  3 retinet
  1 continet
  9 pertinet
  2 abstinet
  1 sustinet
  26 attinet
  1 divinet
  1 contemnet
  3 monet
  3 admonet
  1 interponet
  1 circumsonet
  1 decernet
  1 increpet
  1 rumpet
  1 probaret
  7 turbaret
  1 perturbaret
  4 vacaret
  3 abdicaret
  3 dedicaret
  2 vindicaret
  1 iudicaret
  1 adiudicaret
  1 exaedificaret
  1 significaret
  8 sacrificaret
  1 applicaret
  5 dimicaret
  1 communicaret
  1 locaret
  4 vocaret
  1 avocaret
  1 advocaret
  1 revocaret
  1 sevocaret
  2 invocaret
  57 daret
  1 trucidaret
  2 trepidaret
  1 mandaret
  1 commendaret
  1 laudaret
  1 fraudaret
  3 nudaret
  6 crearet
  1 legaret
  2 ablegaret
  9 negaret
  1 segregaret
  1 obligaret
  2 navigaret
  7 rogaret
  1 abrogaret
  2 interrogaret
  1 purgaret
  5 triumpharet
  4 conciliaret
  1 reconciliaret
  1 spoliaret
  2 expiaret
  1 variaret
  1 centuriaret
  12 nuntiaret
  1 enuntiaret
  2 renuntiaret
  1 celaret
  1 circumvallaret
  4 violaret
  1 simularet
  2 insimularet
  4 stimularet
  1 cumularet
  6 postularet
  1 succlamaret
  2 exclamaret
  1 existimaret
  3 armaret
  4 firmaret
  4 confirmaret
  1 manaret
  2 emanaret
  1 alienaret
  1 abalienaret
  3 regnaret
  3 adsignaret
  4 pugnaret
  11 oppugnaret
  1 saginaret
  5 inclinaret
  1 terminaret
  2 damnaret
  1 paret
  3 increparet
  2 discreparet
  1 dissiparet
  1 comparet
  5 apparet
  1 usurparet
  2 occuparet
  1 araret
  13 pararet
  1 praepararet
  1 celebraret
  1 exprobraret
  6 liberaret
  1 deliberaret
  1 verberaret
  3 desideraret
  1 numeraret
  1 volneraret
  1 oneraret
  9 imperaret
  1 inperaret
  6 speraret
  6 superaret
  2 perseveraret
  1 conflagraret
  1 integraret
  1 immigraret
  1 exspiraret
  1 laboraret
  1 exploraret
  5 ignoraret
  1 penetraret
  1 impetraret
  5 intraret
  1 monstraret
  13 curaret
  1 procuraret
  1 inauguraret
  4 iuraret
  1 maturaret
  1 prensaret
  5 cessaret
  2 accusaret
  1 recusaret
  1 incusaret
  1 dilataret
  1 detractaret
  1 spectaret
  1 circumspectaret
  1 prospectaret
  1 exspectaret
  2 expectaret
  1 vetaret
  4 habitaret
  1 dubitaret
  1 citaret
  3 recitaret
  7 sollicitaret
  2 incitaret
  1 concitaret
  2 excitaret
  1 venditaret
  4 agitaret
  1 flagitaret
  2 cogitaret
  3 militaret
  1 volitaret
  4 praecipitaret
  1 imperitaret
  2 inritaret
  1 haesitaret
  1 restitaret
  1 obequitaret
  1 multaret
  1 consultaret
  1 notaret
  1 rotaret
  1 captaret
  2 disceptaret
  7 temptaret
  1 optaret
  3 certaret
  2 deportaret
  1 importaret
  12 staret
  3 vastaret
  1 evastaret
  5 obstaret
  5 praestaret
  4 restaret
  3 circumstaret
  22 instaret
  8 constaret
  2 perstaret
  3 exstaret
  1 confutaret
  1 salutaret
  6 mutaret
  4 putaret
  1 insinuaret
  1 continuaret
  3 aequaret
  4 adpropinquaret
  3 appropinquaret
  2 adgravaret
  1 praegravaret
  2 levaret
  1 novaret
  2 renovaret
  2 servaret
  1 conservaret
  5 iuvaret
  3 adiuvaret
  2 laxaret
  1 vexaret
  1 cohaeret
 140 haberet
  10 praeberet
  5 deberet
  1 biberet
  1 inhiberet
  1 cohiberet
  2 prohiberet
  2 liberet
  24 scriberet
  4 conscriberet
  1 succumberet
  34 iuberet
  1 nuberet
  97 faceret
  1 obstupefaceret
  4 iaceret
  23 placeret
  1 deceret
  36 traiceret
  8 obiceret
  63 diceret
  7 adiceret
  7 ediceret
  1 praediceret
  1 indiceret
  1 interdiceret
  3 reiceret
  3 praeficeret
  3 deficeret
  8 reficeret
  2 efficeret
  2 officeret
  3 sufficeret
  3 conficeret
  3 proficeret
  4 perficeret
  1 interficeret
  76 liceret
  1 adliceret
  6 eliceret
  2 iniceret
  1 proiceret
  2 respiceret
  3 inspiceret
  1 prospiceret
  1 permulceret
  6 vinceret
  1 doceret
  2 edoceret
  3 arceret
  5 parceret
  2 coerceret
  6 exerceret
  1 lucesceret
  1 adquiesceret
  2 senesceret
  1 increbresceret
  7 cresceret
  1 adcresceret
  1 incresceret
  1 languesceret
  3 adsuesceret
  2 disceret
  2 glisceret
  3 nosceret
  1 agnosceret
  1 ignosceret
  1 cognosceret
  12 posceret
  1 exposceret
  46 duceret
  4 traduceret
  3 abduceret
  3 adduceret
  7 educeret
  7 deduceret
  5 reduceret
  3 circumduceret
  4 induceret
  1 produceret
  1 perduceret
  3 caderet
  11 traderet
  2 suaderet
  1 vaderet
  4 evaderet
  1 invaderet
  1 pervaderet
  3 adderet
  10 redderet
  2 ederet
  1 taederet
  7 cederet
  5 accederet
  9 succederet
  4 decederet
  3 incederet
  1 concederet
  7 procederet
  3 intercederet
  4 abscederet
  1 discederet
  7 excederet
  21 crederet
  2 sederet
  4 accideret
  1 occideret
  2 recideret
  1 concideret
  2 intercideret
  1 abscideret
  1 excideret
  3 fideret
  2 confideret
  1 obsideret
  1 adsideret
  1 praesideret
  2 desideret
  1 insideret
  2 consideret
  4 possideret
  32 videret
  4 divideret
  1 invideret
  1 scanderet
  3 accenderet
  1 incenderet
  4 descenderet
  1 transcenderet
  2 defenderet
  2 offenderet
  2 penderet
  2 impenderet
  1 prenderet
  1 reprenderet
  8 tenderet
  1 intenderet
  3 contenderet
  1 portenderet
  7 ostenderet
  3 venderet
  1 conderet
  1 desponderet
  7 responderet
  1 funderet
  1 confunderet
  4 proderet
  1 arderet
  16 auderet
  2 gauderet
  2 clauderet
  1 includeret
  3 intercluderet
  2 puderet
  1 feret
  1 deferet
  1 efferet
  1 geret
  36 ageret
  1 perageret
  1 egeret
  1 degeret
  11 legeret
  2 intellegeret
  1 regeret
  3 tegeret
  1 detegeret
  1 redigeret
  4 eligeret
  4 deligeret
  2 adfligeret
  1 confligeret
  1 colligeret
  2 conligeret
  5 erigeret
  1 porrigeret
  1 transigeret
  3 exigeret
  1 indulgeret
  1 fulgeret
  1 angeret
  1 astringeret
  2 contingeret
  1 attingeret
  1 iungeret
  2 adiungeret
  1 diiungeret
  1 iniungeret
  5 coniungeret
  11 cogeret
  7 pergeret
  1 aspergeret
  3 vergeret
  6 urgeret
  11 augeret
  2 fugeret
  1 refugeret
  1 effugeret
  1 transfugeret
  6 traheret
  3 contraheret
  1 protraheret
  1 pertraheret
  2 extraheret
  2 veheret
  1 subveheret
  1 deveheret
  1 conveheret
  1 cieret
 132 fieret
  1 confieret
  1 aleret
  5 valeret
  1 deleret
  1 fleret
  1 calleret
  11 falleret
  1 recelleret
  1 excelleret
  1 impelleret
  2 compelleret
  1 conpelleret
  4 tolleret
  1 attolleret
  1 extolleret
  2 soleret
  1 adsoleret
  4 impleret
  1 compleret
  1 suppleret
  1 expleret
  1 occuleret
  14 consuleret
  2 demeret
  2 premeret
  1 dirimeret
  1 comprimeret
  1 conprimeret
  10 opprimeret
  4 timeret
  4 eximeret
  1 promeret
  5 expromeret
  1 numeret
  5 sumeret
  1 caneret
  9 maneret
  3 remaneret
  24 teneret
  1 praecineret
  3 emineret
  3 immineret
  25 sineret
  2 desineret
  18 obtineret
  1 adtineret
  1 detineret
  6 retineret
  7 contineret
  7 pertineret
  7 abstineret
  4 sustineret
  13 attineret
  2 moneret
  1 admoneret
  4 poneret
  1 reponeret
  1 proponeret
  2 disponeret
  2 exponeret
  33 cerneret
  7 decerneret
  1 sperneret
  1 sterneret
  18 caperet
  1 raperet
  2 obstreperet
  44 acciperet
  3 occiperet
  3 praeciperet
  12 reciperet
  7 inciperet
  2 susciperet
  4 exciperet
  1 eriperet
  1 diriperet
  2 proriperet
  2 imperet
  3 erumperet
  1 inrumperet
  1 perrumperet
  1 corrumperet
  1 carperet
  2 serperet
  2 speret
  1 desperet
  4 cuperet
  1 superet
  1 careret
  1 pareret
  1 adpareret
  1 compareret
  60 appareret
  1 haereret
  10 quaereret
  37 gereret
  1 sereret
  1 adsereret
  2 desereret
  8 consereret
  2 dissereret
  1 edissereret
  8 tereret
  1 obtereret
  1 anquireret
  2 inquireret
  1 conquireret
  1 exquireret
  3 terreret
  2 deterreret
  1 inhorreret
  1 torreret
  6 occurreret
  1 ambureret
  1 deseret
  3 viseret
  19 censeret
  1 suscenseret
  1 accerseret
  2 lacesseret
  1 incesseret
  2 arcesseret
  1 capesseret
  12 pateret
  1 quateret
  1 deflecteret
  26 peteret
  2 repeteret
  1 competeret
  6 appeteret
  1 oppeteret
  1 eniteret
  11 paeniteret
  5 verteret
  10 averteret
  1 everteret
  6 converteret
  9 oporteret
  1 opporteret
  5 absisteret
  1 obsisteret
  2 subsisteret
  1 desisteret
  1 insisteret
  3 consisteret
  2 exsisteret
  1 existeret
  35 mitteret
  1 amitteret
  2 submitteret
  1 emitteret
  2 demitteret
  5 remitteret
  4 dimitteret
  1 immitteret
  3 committeret
  1 omitteret
  1 promitteret
  2 permitteret
  1 praetermitteret
  1 transmitteret
  2 incuteret
  1 percuteret
  1 discuteret
  1 imbueret
  1 acueret
  1 extingueret
  3 argueret
  1 lueret
  1 minueret
  16 relinqueret
  2 rueret
  1 instrueret
  2 statueret
  1 destitueret
  7 restitueret
  2 institueret
  1 constitueret
  1 potueret
  1 averet
  4 caveret
  1 praecaveret
  1 faveret
  1 paveret
  6 viveret
  3 solveret
  1 foveret
  17 moveret
  10 admoveret
  1 promoveret
  4 voveret
  2 devoveret
  36 iret
  5 abiret
  1 obiret
  2 subiret
  1 acciret
  1 fulciret
  1 sanciret
  1 vinciret
  2 conciret
  29 sciret
  1 exciret
  4 adiret
  3 impediret
  4 expediret
  14 rediret
  1 fastidiret
  1 prodiret
  3 custodiret
  10 audiret
  1 emolliret
  3 circumiret
  1 leniret
  42 veniret
  1 subveniret
  7 eveniret
  2 praeveniret
  5 inveniret
  7 conveniret
  4 perveniret
  1 superveniret
  12 iniret
  5 finiret
  1 coiret
  2 introiret
  1 exspiret
  1 feriret
  4 aperiret
  1 deperiret
  1 praeteriret
  2 interiret
  14 transiret
  9 sentiret
  1 dissentiret
  2 nequiret
  3 saeviret
  1 exsaeviret
  1 serviret
  14 exiret
  1 laboret
 155 foret
  3 ignoret
  42 ferret
  6 adferret
  3 praeferret
  9 deferret
  10 referret
  5 differret
  2 offerret
  7 inferret
  6 conferret
  1 proferret
  3 perferret
  3 transferret
  1 auferret
  2 terret
  1 exterret
  3 horret
  2 abhorret
  2 occurret
  1 maturet
  1 cessiset
  1 pulset
  13 censet
  4 turbasset
  1 occaecasset
  4 abdicasset
  1 indicasset
  3 iudicasset
  3 dimicasset
  1 mulcasset
  4 vocasset
  2 avocasset
  2 provocasset
  1 mandasset
  1 abundasset
  2 nudasset
  3 creasset
  8 negasset
  1 fatigasset
  1 investigasset
  1 rogasset
  1 subrogasset
  1 interrogasset
  1 triumphasset
  1 consociasset
  2 spoliasset
  2 nuntiasset
  1 enuntiasset
  1 denuntiasset
  1 renuntiasset
  5 pronuntiasset
  1 rebellasset
  4 appellasset
  3 immolasset
  1 insimulasset
  3 postulasset
  1 succlamasset
  1 conclamasset
  1 exclamasset
  1 aestimasset
  2 armasset
  1 adfirmasset
  1 manasset
  1 alienasset
  1 disserenasset
  1 regnasset
  8 pugnasset
  1 depugnasset
  3 oppugnasset
  1 expugnasset
  2 inclinasset
  2 nominasset
  1 condemnasset
  1 donasset
  2 hibernasset
  1 dissipasset
  12 occupasset
  3 comparasset
  1 celebrasset
  1 verberasset
  1 desiderasset
  1 tolerasset
  1 numerasset
  1 degenerasset
  1 reciperasset
  2 imperasset
  1 inperasset
  2 desperasset
  1 recuperasset
  1 superasset
  2 perseverasset
  2 peragrasset
  1 remigrasset
  3 exspirasset
  1 orasset
  1 decorasset
  1 adorasset
  2 memorasset
  1 ignorasset
  1 perorasset
  1 enarrasset
  1 aberrasset
  2 penetrasset
  7 impetrasset
  11 intrasset
  1 perlustrasset
  1 curasset
  3 iurasset
  2 maturasset
  1 cessasset
  1 recusasset
  1 excusasset
  1 mactasset
  1 detractasset
  1 obiectasset
  1 spectasset
  5 expectasset
  2 recitasset
  1 incitasset
  2 concitasset
  1 excitasset
  2 litasset
  1 militasset
  1 praecipitasset
  1 haesitasset
  1 obequitasset
  1 adequitasset
  2 perequitasset
  1 ostentasset
  3 temptasset
  1 certasset
  2 deportasset
  1 reportasset
  1 transportasset
  1 vastasset
  1 pervastasset
  1 salutasset
  1 consalutasset
  1 mutasset
  1 insinuasset
  2 aequasset
  1 appropinquasset
  1 levasset
  1 reservasset
 1716 esset
  24 abesset
  1 subesset
  1 cesset
  1 excesset
  19 adesset
  22 praeesset
  19 deesset
  2 quiesset
  1 delesset
  2 implesset
  4 complesset
  1 inesset
  4 decresset
  25 superesset
  12 interesset
  1 consuesset
  8 isset
  6 abisset
  2 subisset
  47 fecisset
  1 praefecisset
  6 defecisset
  2 refecisset
  1 patefecisset
  3 effecisset
  1 offecisset
  1 suffecisset
  1 confecisset
  1 profecisset
  1 perfecisset
  1 interfecisset
  1 satisfecisset
  15 traiecisset
  3 obiecisset
  6 adiecisset
  2 deiecisset
  3 reiecisset
  3 iniecisset
  1 coniecisset
  1 disiecisset
  9 vicisset
  1 devicisset
  1 concisset
  2 pepercisset
  1 scisset
  1 praescisset
  2 descisset
  2 poposcisset
  1 depoposcisset
  2 adisset
  32 dedisset
  1 praepedisset
  1 impedisset
  1 inpedisset
  1 expedisset
  26 redisset
  3 sedisset
  1 obsedisset
  1 resedisset
  1 circumsedisset
  2 insedisset
  7 consedisset
  1 supersedisset
  1 possedisset
  6 accidisset
  3 occidisset
  4 cecidisset
  5 incidisset
  4 tradidisset
  2 edidisset
  1 dedidisset
  5 credidisset
  1 prodidisset
  20 vidisset
  2 accendisset
  1 adscendisset
  3 escendisset
  4 descendisset
  4 transcendisset
  1 conscendisset
  1 defendisset
  4 offendisset
  1 prendisset
  2 tetendisset
  1 intendisset
  14 ostendisset
  2 spopondisset
  13 respondisset
  1 odisset
  2 prodisset
  33 audisset
  11 fudisset
  3 effudisset
  1 offudisset
  1 circumfudisset
  1 obtudisset
  1 rettudisset
  15 egisset
  1 abegisset
  1 redegisset
  4 legisset
  1 delegisset
  9 coegisset
  1 peregisset
  3 fregisset
  1 exegisset
  2 obtigisset
  3 contigisset
  5 fugisset
  3 refugisset
  2 effugisset
  2 confugisset
  2 profugisset
  2 perfugisset
  1 fefellisset
  2 perculisset
  1 depulisset
  1 impulisset
  3 compulisset
  1 appulisset
  1 reppulisset
  4 expulisset
  12 tulisset
  1 obtulisset
  1 praetulisset
  4 detulisset
  12 intulisset
  3 contulisset
  2 pertulisset
  1 distulisset
  2 sustulisset
  2 attulisset
  12 rettulisset
  2 extulisset
  7 ademisset
  4 diremisset
  1 exemisset
  1 lenisset
  94 venisset
  7 obvenisset
  4 subvenisset
  3 advenisset
  24 evenisset
  1 praevenisset
  1 circumvenisset
  8 invenisset
  13 convenisset
  17 pervenisset
  2 supervenisset
  9 intervenisset
  1 iuvenisset
  4 inisset
  3 cecinisset
  2 finisset
  4 meminisset
  1 permunisset
  1 coisset
  1 introisset
  32 cepisset
  21 accepisset
  12 recepisset
  2 concepisset
  1 intercepisset
  2 suscepisset
  5 excepisset
  5 coepisset
  1 rupisset
  1 erupisset
  1 perrupisset
  2 perisset
  3 comperisset
  4 occurrisset
  1 decurrisset
  1 procucurrisset
  1 obtrisset
  1 sisset
  5 evasisset
  2 circumvasisset
  3 invasisset
  5 pervasisset
  1 haesisset
  3 quaesisset
  18 misisset
  4 amisisset
  1 tramisisset
  2 emisisset
  1 demisisset
  1 remisisset
  3 dimisisset
  4 commisisset
  1 permisisset
  1 praetermisisset
  1 intermisisset
  1 transmisisset
  1 anquisisset
  1 divisisset
  1 indulsisset
  1 adfulsisset
  1 permulsisset
  3 mansisset
  1 permansisset
  10 transisset
  9 sensisset
  5 scripsisset
  1 inscripsisset
  1 conscripsisset
  1 dempsisset
  2 sumpsisset
  6 absumpsisset
  2 consumpsisset
  1 enupsisset
  1 innupsisset
  1 exarsisset
  1 accersisset
  1 emersisset
  1 demersisset
  1 torsisset
  1 extorsisset
  8 cessisset
  1 lacessisset
  3 accessisset
  8 successisset
  6 decessisset
  6 recessisset
  6 concessisset
  11 processisset
  1 arcessisset
  1 intercessisset
  5 abscessisset
  6 excessisset
  25 gessisset
  1 ingessisset
  1 repressisset
  3 oppressisset
  1 expressisset
  1 percussisset
  1 excussisset
  35 iussisset
  1 exhausisset
  1 lusisset
  1 interclusisset
  1 elusisset
  15 petisset
  1 repetisset
  1 suppetisset
  9 stetisset
  1 obstitisset
  1 substitisset
  1 adstitisset
  2 praestitisset
  1 destitisset
  1 restitisset
  2 institisset
  6 constitisset
  5 exstitisset
  6 vertisset
  8 avertisset
  1 advertisset
  6 animadvertisset
  1 praevertisset
  6 revertisset
  2 convertisset
  41 habuisset
  3 praebuisset
  2 debuisset
  1 inhibuisset
  1 cohibuisset
  3 prohibuisset
  1 occubuisset
  1 secubuisset
  1 iacuisset
  14 placuisset
  1 prosecuisset
  3 licuisset
  1 displicuisset
  1 explicuisset
  2 docuisset
  2 edocuisset
  1 nocuisset
  3 exercuisset
  1 miscuisset
 160 fuisset
  2 afuisset
  2 adfuisset
  6 praefuisset
  3 defuisset
  1 affuisset
  4 superfuisset
  1 interfuisset
  1 piguisset
  1 aluisset
  2 maluisset
  5 valuisset
  2 convaluisset
  1 desiluisset
  1 insiluisset
  1 prosiluisset
  1 exiluisset
  2 noluisset
  6 voluisset
  4 consuluisset
  2 timuisset
  2 domuisset
  4 abnuisset
  2 adnuisset
  1 consenuisset
  10 tenuisset
  2 minuisset
  5 obtinuisset
  6 continuisset
  1 pertinuisset
  2 abstinuisset
  3 sustinuisset
  1 attinuisset
  2 monuisset
  1 tonuisset
  1 intonuisset
  2 proripuisset
  3 nequisset
  11 reliquisset
  2 meruisset
  4 aperuisset
  1 disseruisset
  1 ingruisset
  1 diruisset
  2 terruisset
  2 deterruisset
  1 exhorruisset
  31 censuisset
  1 recensuisset
  1 percensuisset
  7 posuisset
  1 deposuisset
  1 reposuisset
  1 imposuisset
  1 composuisset
  1 inposuisset
  1 proposuisset
  1 opposuisset
  6 exposuisset
  2 patuisset
  4 statuisset
  4 vetuisset
  1 destituisset
  4 restituisset
  3 instituisset
  5 constituisset
  27 potuisset
  1 praecavisset
  1 favisset
  1 immolavisset
  1 occupavisset
  1 expavisset
  1 acquievisset
  1 exolevisset
  2 decrevisset
  1 secrevisset
  1 consevisset
  1 accivisset
  1 scivisset
  2 excivisset
  1 sivisset
  2 solvisset
  1 absolvisset
  2 exsolvisset
  1 provolvisset
  14 movisset
  3 admovisset
  2 summovisset
  9 vovisset
  2 devovisset
  4 parvisset
  10 apparvisset
  1 deservisset
  1 conservisset
  7 disservisset
  3 iuvisset
  3 adiuvisset
  3 pluvisset
  1 traxisset
  3 exisset
  3 flexisset
  1 adspexisset
  1 dispexisset
  1 circumspexisset
  1 inspexisset
  4 conspexisset
  1 prospexisset
  2 erexisset
  2 direxisset
  1 consurrexisset
  3 texisset
  1 detexisset
  1 advexisset
  1 evexisset
  1 devexisset
  1 invexisset
  34 dixisset
  1 addixisset
  6 edixisset
  2 defixisset
  1 conflixisset
  4 vixisset
  1 sanxisset
  1 adfinxisset
  1 exstinxisset
  4 iunxisset
  2 adiunxisset
  4 coniunxisset
  2 auxisset
  9 duxisset
  1 traduxisset
  2 abduxisset
  3 adduxisset
  2 eduxisset
  6 deduxisset
  2 reduxisset
  2 induxisset
  1 introduxisset
  3 instruxisset
  3 nosset
  4 cognosset
 338 posset
  1 recuset
  1 latet
  5 patet
  1 adfectet
  1 expectet
  1 habitet
  2 dubitet
  1 exsuscitet
  2 excitet
  2 agitet
  6 paenitet
  1 sospitet
  1 inritet
  1 insultet
  1 exsultet
  1 praeoptet
  1 avertet
  1 deportet
  1 importet
  35 oportet
  1 stet
  2 obstet
  6 praestet
  3 instet
  3 constet
  2 exstet
  1 permittet
  10 putet
  1 reputet
  1 exstinguet
  1 liquet
  1 extorquet
  1 destruet
  1 instruet
  1 metuet
  2 vivet
  19 movet
  1 submovet
  3 admovet
  1 summovet
  1 vovet
  1 observet
  1 iuvet
  1 it
  70 ait
  4 abit
  1 indicabit
  1 vindicabit
  1 iudicabit
  4 dabit
  1 nudabit
  1 rogabit
  1 expugnabit
  2 parabit
  1 desiderabit
  1 monstrabit
  1 recusabit
  1 dubitabit
  1 suppeditabit
  1 exsultabit
  1 portabit
  1 stabit
  1 extabit
  1 iuvabit
  2 habebit
  1 placebit
  5 licebit
  2 videbit
  1 pudebit
  1 egebit
  1 lugebit
  1 timebit
  3 manebit
  1 obtinebit
  1 attinebit
  2 paenitebit
  2 oportebit
  1 liquebit
  1 movebit
  1 ibit
  27 scribit
  1 adscribit
  1 discribit
  1 circumscribit
  1 perscribit
  9 subit
  43 facit
  1 iacit
  1 ecit
 222 fecit
  3 adfecit
  10 praefecit
  3 defecit
  1 stupefecit
  2 obstupefecit
  2 refecit
  1 patefecit
  1 adsuefecit
  13 effecit
  2 suffecit
  4 confecit
  3 perfecit
  5 interfecit
  3 iecit
  56 traiecit
  2 abiecit
  14 obiecit
  7 subiecit
  35 adiecit
  1 eiecit
  10 deiecit
  3 reiecit
  17 iniecit
  6 coniecit
  4 proiecit
  4 disiecit
  3 icit
  8 traicit
  6 subicit
  10 dicit
  8 adicit
  7 edicit
  2 didicit
  3 indicit
  1 deicit
  2 praeficit
  1 deficit
  4 reficit
  3 efficit
  1 conficit
  1 pellicit
  1 perlicit
  1 inicit
  1 conspicit
  46 vicit
  3 evicit
  4 devicit
  5 pervicit
  3 vincit
  1 devincit
  1 pervincit
  1 parcit
  4 scit
  1 pascit
  1 nescit
  1 senescit
  7 crescit
  1 decrescit
  1 patescit
  2 cognoscit
  1 poscit
  1 deposcit
  2 poposcit
  1 depoposcit
  60 ducit
  6 traducit
  1 abducit
  5 subducit
  15 educit
  3 deducit
  6 reducit
  1 seducit
  5 circumducit
  8 inducit
  1 conducit
  1 perducit
  9 adit
  4 cadit
  25 tradit
  10 vadit
  3 evadit
  16 invadit
  2 pervadit
  1 subdit
  8 addit
  2 reddit
  3 edit
  4 caedit
  1 cedit
  4 accedit
  8 succedit
  2 praecedit
  1 decedit
  4 incedit
  1 concedit
  7 procedit
  1 excedit
 115 dedit
  9 circumdedit
  1 impedit
  63 redit
  1 credit
  1 sedit
  2 obsedit
  1 subsedit
  1 resedit
  7 circumsedit
  4 insedit
  38 consedit
  1 supersedit
  1 possedit
  13 accidit
  25 occidit
  34 cecidit
  2 decidit
  11 incidit
  4 concidit
  6 procidit
  1 intercidit
  2 excidit
  18 tradidit
  1 subdidit
  17 addidit
  8 reddidit
  10 edidit
  2 dedidit
  4 credidit
  10 vendidit
  9 condidit
  6 prodidit
  1 perdidit
  1 fidit
  1 diffidit
  1 circumsidit
  1 insidit
 104 vidit
  6 dividit
  2 providit
  1 suprascandit
  21 accendit
  1 succendit
  6 incendit
  3 ascendit
  17 escendit
  30 descendit
  5 transcendit
  6 conscendit
  4 defendit
  5 offendit
  2 comprehendit
  1 suspendit
  1 deprendit
  1 comprendit
  8 tendit
  1 praetendit
  11 intendit
  18 contendit
  1 portendit
  1 distendit
  28 ostendit
  1 extendit
  1 condit
  1 despondit
  42 respondit
  12 fundit
  3 effundit
  1 offundit
  2 confundit
  6 prodit
  3 audit
  5 claudit
  12 fudit
  5 effudit
  1 circumfudit
  2 confudit
  1 perfudit
  1 superfudit
  1 excludit
  1 rettudit
  62 fit
  3 infit
  6 agit
  9 peragit
  1 praesagit
  25 egit
  12 subegit
  4 adegit
  5 redegit
  16 legit
  1 elegit
  5 delegit
  2 collegit
  4 circumegit
  34 coegit
  1 regit
  2 peregit
  4 fregit
  1 praefregit
  2 infregit
  1 detegit
  1 protegit
  2 exegit
  1 subigit
  1 adigit
  1 redigit
  2 defigit
  6 transfigit
  1 confligit
  1 conligit
  1 erigit
  2 derigit
  2 dirigit
  4 obtigit
  2 contigit
  1 attigit
  1 exigit
  1 frangit
  1 tangit
  3 cingit
  4 stringit
  1 perstringit
  2 contingit
  5 iungit
  2 adiungit
  3 coniungit
  1 disiungit
  8 cogit
  52 pergit
  10 vergit
  1 surgit
  1 consurgit
  10 fugit
  1 defugit
  7 refugit
  7 effugit
  6 confugit
  6 profugit
  11 perfugit
  6 transfugit
  1 aufugit
  2 trahit
  4 contrahit
  1 vehit
  1 subvehit
  2 convehit
  1 iit
  40 abiit
  1 obiit
  6 subiit
  1 sciit
  4 adiit
  6 impediit
  1 inpediit
 110 rediit
  1 audiit
  2 circumiit
  1 veniit
  14 iniit
  1 muniit
  4 communiit
  1 permuniit
  1 cupiit
  4 periit
  2 praeteriit
  2 interiit
  2 transiit
  13 petiit
  5 nequiit
  1 exiit
  5 malit
  1 sepelit
  45 velit
  3 desilit
  1 insilit
  2 fallit
  20 fefellit
  2 refellit
  3 compellit
  1 perpellit
  1 expellit
  4 tollit
  3 extollit
  1 incolit
  4 nolit
  14 perculit
  4 adpulit
  2 pepulit
  4 impulit
  15 compulit
  1 conpulit
  1 reppulit
  16 perpulit
  6 expulit
  66 tulit
  5 obtulit
  1 adtulit
  1 praetulit
  8 detulit
  1 retulit
  17 intulit
  6 contulit
  7 pertulit
  3 abstulit
  3 distulit
  9 transtulit
  6 sustulit
  14 attulit
  24 rettulit
  5 extulit
  2 emit
  2 demit
  17 ademit
  2 interemit
  2 fremit
  14 diremit
  1 premit
  4 exemit
  4 adimit
  2 dirimit
  1 opprimit
  1 promit
  2 expromit
  1 sumit
  1 absumit
  1 insanit
 240 venit
  7 obvenit
  20 advenit
  64 evenit
  1 praevenit
  7 circumvenit
  23 invenit
  33 convenit
  1 provenit
  98 pervenit
  12 supervenit
  11 intervenit
  3 init
  7 cecinit
  2 finit
  1 meminit
  2 sinit
  5 ponit
  2 reponit
  3 imponit
  4 proponit
  1 apponit
  3 opponit
  3 disponit
  3 exponit
  2 cernit
  4 decernit
  1 sternit
  1 consternit
  1 munit
  3 communit
  2 permunit
  1 coit
  16 capit
  8 rapit
 121 cepit
  61 accepit
  3 occepit
  3 praecepit
  1 decepit
  50 recepit
  2 concepit
  2 suscepit
  22 excepit
  80 coepit
  4 accipit
  5 praecipit
  23 recipit
  2 incipit
  1 excipit
  1 proripit
  1 arripit
  1 rumpit
  4 erumpit
  3 inrumpit
  2 perrumpit
  1 corrumpit
  1 serpit
  2 cupit
  1 rupit
  12 erupit
  5 inrupit
  1 perrupit
  4 interrupit
  4 corrupit
  1 abdicarit
  1 provocarit
  1 conciliarit
  1 violarit
  1 enarit
  1 inclinarit
  1 degenerarit
  1 migrarit
  1 administrarit
  89 erit
  2 quaerit
  1 aberit
  21 fecerit
  2 defecerit
  2 interfecerit
  1 traiecerit
  1 coniecerit
  2 vicerit
  1 devicerit
  1 pervicerit
  1 poposcerit
  1 aderit
  17 dederit
  2 circumdederit
  1 sederit
  1 possederit
  1 acciderit
  2 occiderit
  2 ceciderit
  2 inciderit
  2 tradiderit
  3 reddiderit
  4 ediderit
  1 dediderit
  3 crediderit
  8 viderit
  1 ascenderit
  2 descenderit
  1 transcenderit
  1 offenderit
  1 reprenderit
  1 praetenderit
  1 spoponderit
  1 responderit
  1 oderit
  2 fuderit
  1 contuderit
  1 praeerit
  1 deerit
  3 gerit
  2 egerit
  1 redegerit
  1 delegerit
  1 fregerit
  1 suggerit
  1 contigerit
  1 ingerit
  2 fugerit
  2 perfugerit
  1 transfugerit
  1 abierit
  1 redierit
  2 audierit
  1 perierit
  1 desierit
  5 transierit
  1 petierit
  1 depulerit
  2 impulerit
  1 compulerit
  6 tulerit
  1 detulerit
  1 retulerit
  2 intulerit
  1 contulerit
  1 abstulerit
  3 attulerit
  2 rettulerit
  13 venerit
  1 subvenerit
  1 invenerit
  1 convenerit
  1 cecinerit
  1 occecinerit
  1 meminerit
  2 perit
  9 aperit
  4 ceperit
  2 acceperit
  1 deceperit
  2 receperit
  1 conceperit
  4 coeperit
  4 peperit
  8 comperit
  1 conperit
  1 compererit
  1 supererit
  3 occurrerit
  1 evaserit
  1 invaserit
  1 miserit
  1 dimiserit
  1 commiserit
  1 omiserit
  1 promiserit
  1 transmiserit
  2 manserit
  3 senserit
  2 inserit
  1 scripserit
  1 absumpserit
  1 nupserit
  2 cesserit
  1 accesserit
  2 successerit
  2 decesserit
  1 secesserit
  1 incesserit
  1 abscesserit
  2 excesserit
  5 gesserit
  1 presserit
  1 oppresserit
  5 iusserit
  1 inusserit
  2 incluserit
  1 exserit
  2 terit
  1 obterit
  1 praeterit
  2 abstiterit
  1 substiterit
  2 restiterit
  1 constiterit
  1 exstiterit
  7 poterit
  1 animadverterit
  5 habuerit
  3 praebuerit
  3 debuerit
  1 placuerit
  3 licuerit
  1 displicuerit
  1 conticuerit
  1 nocuerit
  1 arcuerit
  1 immiscuerit
  1 induerit
 162 fuerit
  3 afuerit
  2 defuerit
  1 superfuerit
  3 interfuerit
  1 viguerit
  1 luerit
  2 maluerit
  1 valuerit
  1 polluerit
  1 doluerit
  3 voluerit
  1 timuerit
  7 tenuerit
  2 sustinuerit
  1 obtorpuerit
  3 reliquerit
  1 caruerit
  2 censuerit
  1 posuerit
  1 patuerit
  1 vetuerit
  1 paenituerit
  1 destituerit
  1 restituerit
  24 potuerit
  1 oportuerit
  1 exuerit
  1 necaverit
  1 indicaverit
  2 vindicaverit
  1 aedificaverit
  1 dimicaverit
  1 advocaverit
  1 mandaverit
  1 creaverit
  1 faverit
  1 propagaverit
  1 obligaverit
  1 fatigaverit
  1 navigaverit
  1 triumphaverit
  2 variaverit
  1 appellaverit
  1 interpellaverit
  1 copulaverit
  1 armaverit
  1 sanaverit
  4 pugnaverit
  1 destinaverit
  1 damnaverit
  1 gubernaverit
  1 paraverit
  1 celebraverit
  1 imperaverit
  1 desperaverit
  2 superaverit
  1 oblitteraverit
  1 exspiraverit
  1 oraverit
  1 impetraverit
  3 iuraverit
  1 agitaverit
  1 militaverit
  1 frequentaverit
  1 salutaverit
  2 creverit
  2 decreverit
  1 spreverit
  1 quaesiverit
  1 lacessiverit
  1 quiverit
  1 nequiverit
  1 solverit
  3 moverit
  1 commoverit
  2 noverit
  1 devoverit
  3 iuverit
  1 adiuverit
  2 respexerit
  5 dixerit
  2 indixerit
  1 vixerit
  1 cinxerit
  1 strinxerit
  1 devinxerit
  3 duxerit
  1 abduxerit
  1 adduxerit
  1 induxerit
  2 sirit
  1 cognorit
  3 accurrit
  35 occurrit
  2 succurrit
  8 decurrit
  6 incurrit
  6 concurrit
  2 procurrit
  1 percurrit
  1 intercurrit
  5 discurrit
  1 transcurrit
  1 praecucurrit
  2 excurrit
  4 urit
  1 parturit
 546 sit
  2 suasit
  3 persuasit
  10 evasit
  1 circumvasit
  16 invasit
  10 pervasit
  10 absit
  2 obsit
  3 haesit
  2 praesit
  2 desit
  1 elisit
 139 misit
  6 amisit
  4 tramisit
  3 admisit
  8 emisit
  4 praemisit
  2 demisit
  7 remisit
  38 dimisit
  5 immisit
  4 commisit
  3 circummisit
  1 inmisit
  3 omisit
  1 intromisit
  10 permisit
  1 praetermisit
  11 transmisit
  22 divisit
  1 indulsit
  6 adfulsit
  2 permulsit
  25 mansit
  2 remansit
  7 transit
  33 sensit
  3 consensit
  1 dissensit
  1 insit
  3 prosit
  1 obsaepsit
  1 circumsaepsit
  1 intersaepsit
  1 clepsit
  13 scripsit
  1 subscripsit
  1 descripsit
  2 discripsit
  1 circumscripsit
  3 conscripsit
  4 dempsit
  8 sumpsit
  15 absumpsit
  10 consumpsit
  1 carpsit
  2 nupsit
  3 arsit
  8 exarsit
  3 accersit
  1 mersit
  2 emersit
  1 demersit
  1 respersit
  4 supersit
  2 detersit
  6 intersit
  14 cessit
  2 lacessit
  36 accessit
  9 successit
  2 praecessit
  14 decessit
  4 recessit
  1 secessit
  1 antecessit
  29 incessit
  29 concessit
  44 processit
  3 arcessit
  5 intercessit
  6 abscessit
  6 discessit
  22 excessit
  24 gessit
  2 capessit
  1 repressit
  1 compressit
  26 oppressit
  4 suppressit
  1 expressit
  1 depulissit
  81 possit
  1 combussit
  5 incussit
  1 concussit
  7 percussit
  2 discussit
  1 excussit
  1 deussit
 291 iussit
  1 perussit
  1 ausit
  5 hausit
  1 exhausit
  5 clausit
  4 inclusit
  3 interclusit
  2 exclusit
  1 elusit
  1 detrusit
  1 quatit
  4 flectit
  66 petit
  1 adpetit
  12 repetit
  1 appetit
  36 stetit
  5 abstitit
  7 obstitit
  14 substitit
  8 praestitit
  10 destitit
  9 restitit
  22 institit
  15 constitit
  1 perstitit
  5 exstitit
  1 sentit
  1 dispertit
  32 vertit
  36 avertit
  2 obvertit
  2 advertit
  26 animadvertit
  2 evertit
  1 praevertit
  2 devertit
  5 revertit
  29 convertit
  2 sistit
  1 absistit
  1 subsistit
  1 circumsistit
  2 consistit
  1 exsistit
  83 mittit
  9 emittit
  6 praemittit
  2 remittit
  7 dimittit
  1 immittit
  1 promittit
  1 intromittit
  4 permittit
  1 transmittit
  1 incutit
  1 concutit
  1 percutit
 150 habuit
  26 praebuit
  3 debuit
  1 inhibuit
  12 prohibuit
  1 tribuit
  1 contribuit
  3 distribuit
  7 attribuit
  3 occubuit
  1 succubuit
  2 incubuit
  3 procubuit
  3 acuit
  2 iacuit
 149 placuit
  1 tacuit
  6 decuit
  9 licuit
  5 elicuit
  3 adplicuit
  1 explicuit
  1 conticuit
  7 docuit
  1 edocuit
  4 exercuit
  2 circuit
  4 miscuit
  2 immiscuit
  1 duit
  3 induit
  1 recruduit
 1004 fuit
  13 afuit
  8 adfuit
  1 praefuit
  14 defuit
  4 profuit
  12 superfuit
  3 interfuit
  4 eguit
  1 viguit
  2 elanguit
  1 distinguit
  6 arguit
  1 coarguit
  2 aluit
  7 maluit
  23 valuit
  2 fluit
  1 afluit
  1 adfluit
  1 praefluit
  2 interfluit
  1 diluit
  3 desiluit
  1 transiluit
  1 insiluit
  1 prosiluit
  2 polluit
  2 coluit
  1 recoluit
  4 noluit
  1 dissoluit
  21 voluit
  6 pluit
  6 consuluit
  1 ingemuit
  2 timuit
  2 domuit
  2 perdomuit
  2 evanuit
  5 abnuit
  1 adnuit
  2 genuit
  95 tenuit
  1 occinuit
  8 minuit
  1 imminuit
  14 obtinuit
  1 detinuit
  3 retinuit
  12 continuit
  15 abstinuit
  17 sustinuit
  4 monuit
  3 admonuit
  2 increpuit
  1 concrepuit
  2 abripuit
  1 eripuit
  2 diripuit
  5 proripuit
  2 arripuit
  1 obtorpuit
  4 nequit
  15 reliquit
 333 inquit
  11 relinquit
  2 ruit
  1 caruit
  3 paruit
  2 comparuit
  30 apparuit
  1 increbruit
  3 obruit
  4 meruit
  8 aperuit
  1 operuit
  3 conseruit
  19 disseruit
  1 edisseruit
  1 ingruit
  7 diruit
  1 proruit
  5 terruit
  2 deterruit
  5 conterruit
  4 exterruit
  3 corruit
  1 praestruit
  12 instruit
  28 censuit
  2 recensuit
  86 posuit
  2 praeposuit
  1 seposuit
  14 imposuit
  1 composuit
  6 proposuit
  9 opposuit
  1 interposuit
  4 disposuit
  26 exposuit
  1 latuit
  6 patuit
  44 statuit
  6 vetuit
  2 delituit
  4 enituit
  4 paenituit
  1 substituit
  1 praestituit
  3 destituit
  27 restituit
  18 instituit
  20 constituit
  1 innotuit
  85 potuit
  7 oportuit
  1 obmutuit
  5 exuit
  1 probavit
  1 adprobavit
  1 improbavit
  21 turbavit
  1 perturbavit
  1 exturbavit
  1 placavit
  1 occaecavit
  1 dicavit
  18 abdicavit
  26 dedicavit
  1 indicavit
  3 vindicavit
  4 iudicavit
  1 aedificavit
  2 sacrificavit
  3 dimicavit
  1 proculcavit
  1 obtruncavit
  9 locavit
  6 vocavit
  1 avocavit
  7 advocavit
  3 evocavit
  9 revocavit
  1 provocavit
  4 sedavit
  1 trucidavit
  1 lapidavit
  3 trepidavit
  2 mandavit
  1 commendavit
  1 abundavit
  3 inundavit
  1 tardavit
  1 laudavit
  1 conlaudavit
  2 nudavit
  1 denudavit
  28 creavit
  1 recreavit
  2 favit
  1 ablegavit
  1 delegavit
  5 negavit
  1 congregavit
  1 obligavit
  1 adligavit
  2 fatigavit
  1 castigavit
  2 volgavit
  1 evolgavit
  6 promulgavit
  6 rogavit
  1 subrogavit
  1 prorogavit
  2 interrogavit
  1 incohavit
  32 triumphavit
  2 conciliavit
  1 reconciliavit
  3 spoliavit
  4 nuntiavit
  5 denuntiavit
  2 renuntiavit
  14 pronuntiavit
  3 celavit
  1 inflavit
  1 debellavit
  1 compellavit
  11 appellavit
  2 violavit
  1 immolavit
  2 inambulavit
  1 simulavit
  1 insimulavit
  1 dissimulavit
  12 postulavit
  3 inclamavit
  1 conclamavit
  2 exclamavit
  3 cremavit
  1 concremavit
  1 exanimavit
  1 lacrimavit
  8 armavit
  5 firmavit
  4 adfirmavit
  1 confirmavit
  2 deformavit
  3 manavit
  3 tranavit
  3 alienavit
  3 abalienavit
  1 frenavit
  9 regnavit
  1 adsignavit
  1 designavit
  16 pugnavit
  1 depugnavit
  1 impugnavit
  2 oppugnavit
  15 expugnavit
  1 ordinavit
  18 inclinavit
  3 nominavit
  1 determinavit
  1 destinavit
  1 damnavit
  2 condemnavit
  6 donavit
  4 hibernavit
  3 consternavit
  1 adornavit
  2 exornavit
  4 dissipavit
  9 occupavit
  1 praeoccupavit
  3 nuncupavit
  1 declaravit
  1 circumaravit
  2 paravit
  1 conparavit
  1 apparavit
  1 celebravit
  2 sacravit
  1 consecravit
  5 liberavit
  2 efferavit
  1 ingeneravit
  2 temperavit
  13 imperavit
  1 exasperavit
  2 superavit
  1 iteravit
  2 perseveravit
  4 peragravit
  1 redintegravit
  1 remigravit
  1 commigravit
  1 respiravit
  5 exspiravit
  4 oravit
  1 imploravit
  7 commemoravit
  1 narravit
  2 penetravit
  3 impetravit
  11 intravit
  1 administravit
  1 superinstravit
  2 prostravit
  1 lustravit
  2 perlustravit
  7 curavit
  2 iuravit
  1 coniuravit
  4 maturavit
  1 dispensavit
  1 incursavit
  4 accusavit
  1 recusavit
  1 incusavit
  2 excusavit
  1 iactavit
  4 detractavit
  3 spectavit
  2 expectavit
  1 detrectavit
  1 habitavit
  1 addubitavit
  1 citavit
  7 recitavit
  1 incitavit
  2 concitavit
  10 excitavit
  2 agitavit
  1 debilitavit
  1 nobilitavit
  4 inritavit
  1 territavit
  1 irritavit
  1 obequitavit
  1 adequitavit
  1 vitavit
  2 multavit
  1 notavit
  4 temptavit
  1 optavit
  1 certavit
  1 reportavit
  1 transportavit
  10 vastavit
  2 pervastavit
  8 mutavit
  11 aequavit
  1 appropinquavit
  2 levavit
  1 elevavit
  1 novavit
  2 renovavit
  5 servavit
  1 conservavit
  2 vexavit
  5 quievit
  2 abolevit
  1 adolevit
  2 replevit
  7 implevit
  3 complevit
  1 inplevit
  1 opplevit
  1 supplevit
  4 explevit
  16 crevit
  47 decrevit
  1 increvit
  1 consuevit
  2 concivit
  13 scivit
  1 adscivit
  1 descivit
  4 conscivit
  16 excivit
  46 audivit
  2 finivit
  1 munivit
  5 communivit
  1 conmunivit
  1 sopivit
  8 quaesivit
  2 petivit
  2 repetivit
  1 nequivit
  3 vivit
  10 solvit
  1 absolvit
  3 exsolvit
  1 fovit
  85 movit
  2 amovit
  2 submovit
  11 admovit
  1 emovit
  2 dimovit
  4 commovit
  2 summovit
  7 promovit
  6 cognovit
  23 vovit
  1 devovit
  1 servit
  2 iuvit
  13 adiuvit
  3 pluvit
  4 faxit
  8 traxit
  4 subtraxit
  4 detraxit
  1 retraxit
  4 contraxit
  1 protraxit
  1 pertraxit
  3 extraxit
  1 exit
  1 defexit
  7 flexit
  1 deflexit
  1 respexit
  2 inspexit
  11 conspexit
  1 rexit
  1 adrexit
  3 erexit
  8 perrexit
  3 porrexit
  1 surrexit
  2 consurrexit
  3 texit
  1 subtexit
  1 intexit
  1 avexit
  2 travexit
  1 advexit
  2 devexit
  3 invexit
  2 convexit
  2 provexit
  1 pervexit
  3 transvexit
 121 dixit
  38 edixit
  1 praedixit
  4 indixit
  1 condixit
  1 prodixit
  2 fixit
  4 adfixit
  3 defixit
  3 transfixit
  2 adflixit
  13 conflixit
  2 vixit
  1 sanxit
  2 cinxit
  1 exstinxit
  2 iunxit
  4 adiunxit
  1 iniunxit
  5 coniunxit
  24 auxit
  1 adauxit
  51 duxit
  11 traduxit
  3 abduxit
  9 adduxit
  18 eduxit
  13 deduxit
  33 reduxit
  12 induxit
  1 produxit
  8 introduxit
  8 perduxit
  1 transduxit
  1 reluxit
  1 defluxit
  1 illuxit
  15 inluxit
  19 instruxit
  6 volt
  5 vult
  1 mavult
  2 probabant
  1 improbabant
  2 turbabant
  1 secabant
  1 iudicabant
  1 aedificabant
  1 significabant
  2 micabant
  1 dimicabant
  12 vocabant
  1 revocabant
  2 invocabant
  19 dabant
  1 sedabant
  3 trepidabant
  1 circumdabant
  1 abundabant
  2 laudabant
  1 nudabant
  1 remeabant
  15 negabant
  1 circumligabant
  1 fatigabant
  1 castigabant
  4 instigabant
  1 volgabant
  1 interrogabant
  1 purgabant
  1 spoliabant
  1 variabant
  12 nuntiabant
  1 denuntiabant
  1 pronuntiabant
  1 labant
  1 conflabant
  11 appellabant
  1 convolabant
  3 simulabant
  2 insimulabant
  2 dissimulabant
  3 postulabant
  4 clamabant
  1 aestimabant
  1 existimabant
  1 firmabant
  7 adfirmabant
  1 fumabant
  1 existumabant
  1 regnabant
  24 pugnabant
  1 repugnabant
  1 impugnabant
  13 oppugnabant
  2 declinabant
  1 nominabant
  5 destinabant
  1 hibernabant
  4 increpabant
  1 usurpabant
  1 occupabant
  13 parabant
  2 comparabant
  1 celebrabant
  1 exprobrabant
  1 consecrabant
  1 lacerabant
  2 numerabant
  1 volnerabant
  1 vulnerabant
  2 imperabant
  1 sperabant
  6 superabant
  10 orabant
  1 deplorabant
  2 implorabant
  1 memorabant
  6 ignorabant
  1 narrabant
  1 impetrabant
  1 ministrabant
  2 curabant
  1 coniurabant
  2 incursabant
  1 concursabant
  2 cessabant
  3 accusabant
  2 recusabant
  4 incusabant
  1 excusabant
  6 iactabant
  1 detractabant
  4 spectabant
  6 exspectabant
  3 expectabant
  3 habitabant
  5 dubitabant
  1 sollicitabant
  2 incitabant
  2 concitabant
  4 excitabant
  2 agitabant
  1 rogitabant
  1 litabant
  6 militabant
  1 increpitabant
  1 praecipitabant
  2 imperitabant
  1 haesitabant
  1 invitabant
  3 consultabant
  1 persultabant
  1 ostentabant
  1 potabant
  1 captabant
  1 optabant
  9 portabant
  1 comportabant
  1 asportabant
  18 stabant
  1 vastabant
  3 obstabant
  5 praestabant
  1 honestabant
  1 restabant
  2 circumstabant
  8 instabant
  1 constabant
  2 perstabant
  1 superstabant
  1 salutabant
  3 putabant
  1 extenuabant
  2 insinuabant
  4 aequabant
  1 antiquabant
  2 adpropinquabant
  4 appropinquabant
  1 cavabant
  1 degravabant
  1 elevabant
  6 servabant
  1 adservabant
  3 adiuvabant
  2 vexabant
  91 habebant
  11 praebebant
  1 debebant
  2 prohibebant
  1 scribebant
  1 incumbebant
  1 procumbebant
  6 iubebant
  3 iacebant
  1 placebant
  3 dicebant
  1 evincebant
  3 arcebant
  2 exercebant
  2 crescebant
  2 miscebant
  1 agnoscebant
  1 cognoscebant
  2 poscebant
  1 exposcebant
  8 ducebant
  1 adducebant
  1 cadebant
  4 tradebant
  1 vadebant
  1 evadebant
  1 invadebant
  1 supervadebant
  2 addebant
  1 reddebant
  3 edebant
  2 caedebant
  1 cedebant
  1 accedebant
  1 succedebant
  1 decedebant
  1 antecedebant
  2 incedebant
  2 procedebant
  4 intercedebant
  1 excedebant
  36 credebant
  1 circumsedebant
  2 accidebant
  3 incidebant
  3 fidebant
  1 diffidebant
  2 inridebant
  3 obsidebant
  1 adsidebant
  3 insidebant
  1 considebant
  11 videbant
  2 accendebant
  1 transcendebant
  1 defendebant
  6 tendebant
  1 praetendebant
  1 contendebant
  1 ostendebant
  1 rescindebant
  5 respondebant
  11 audebant
  2 gaudebant
  5 claudebant
  1 eludebant
  10 agebant
  1 peragebant
  1 egebant
  2 tegebant
  1 ambigebant
  1 adigebant
  1 adfligebant
  1 derigebant
  1 exigebant
  1 effulgebant
  1 angebant
  2 cingebant
  1 praefringebant
  1 perfringebant
  1 attingebant
  1 adiungebant
  7 cogebant
  8 urgebant
  6 augebant
  1 lugebant
  7 trahebant
  1 retrahebant
  1 contrahebant
  1 evehebant
  1 invehebant
  22 aiebant
  1 ciebant
  32 faciebant
  1 adsuefaciebant
  1 satisfaciebant
  1 iaciebant
  1 subiciebant
  3 adiciebant
  1 reiciebant
  1 adficiebant
  5 deficiebant
  1 reficiebant
  1 efficiebant
  1 sufficiebant
  2 conficiebant
  1 proficiebant
  2 coniciebant
  1 respiciebant
  1 conspiciebant
  1 prospiciebant
  8 sciebant
  1 nesciebant
  1 exciebant
  6 impediebant
  1 inpediebant
  6 expediebant
  1 fodiebant
  3 audiebant
  14 fiebant
  1 refugiebant
  13 veniebant
  1 inveniebant
  8 conveniebant
  2 perveniebant
  3 muniebant
  1 communiebant
  2 capiebant
  2 rapiebant
  5 accipiebant
  5 recipiebant
  3 excipiebant
  7 cupiebant
  2 quatiebant
  3 sentiebant
  1 consentiebant
  1 dissentiebant
  1 impertiebant
  2 incutiebant
  1 saeviebant
  7 malebant
  2 fallebant
  1 evellebant
  1 pollebant
  4 colebant
  11 incolebant
  3 nolebant
  1 solebant
  24 volebant
  1 complebant
  4 explebant
  1 occulebant
  9 fremebant
  1 premebant
  1 dirimebant
  6 timebant
  1 sumebant
  2 canebant
  1 remanebant
  31 tenebant
  4 eminebant
  4 imminebant
  1 inminebant
  3 sinebant
  8 obtinebant
  3 continebant
  5 pertinebant
  2 abstinebant
  2 distinebant
  9 sustinebant
  1 monebant
  1 admonebant
  4 ponebant
  1 praeponebant
  27 cernebant
  1 spernebant
  1 strepebant
  2 erumpebant
  2 carpebant
  1 torpebant
  3 parebant
  8 apparebant
  4 haerebant
  1 adhaerebant
  1 inhaerebant
  2 quaerebant
  20 ferebant
  8 adferebant
  4 praeferebant
  3 deferebant
  10 referebant
  1 offerebant
  1 circumferebant
  5 inferebant
  3 conferebant
  13 gerebant
  1 ingerebant
  2 merebant
  2 serebant
  1 conserebant
  2 terebant
  1 obterebant
  7 terrebant
  1 deterrebant
  8 horrebant
  3 abhorrebant
  5 occurrebant
  1 succurrebant
  1 incurrebant
  2 concurrebant
  1 procurrebant
  1 discurrebant
  1 excurrebant
  2 urebant
  1 revisebant
  31 censebant
  2 suscensebant
  1 accersebant
  2 lacessebant
  2 incessebant
  1 arcessebant
  1 capessebant
  1 latebant
  3 patebant
  1 flectebant
  34 petebant
  2 adpetebant
  10 repetebant
  1 suppetebant
  1 avertebant
  1 convertebant
  1 obsistebant
  4 resistebant
  1 insistebant
  1 consistebant
  1 exsistebant
  4 mittebant
  1 admittebant
  1 acuebant
  4 arguebant
  1 urguebant
  2 adfluebant
  1 abnuebant
  2 relinquebant
  2 coquebant
  4 ruebant
  1 obruebant
  1 congruebant
  1 extruebant
  5 metuebant
  1 pavebant
  1 solvebant
  1 fovebant
  9 movebant
  1 commovebant
  1 vovebant
  10 ibant
  5 abibant
  1 obibant
  2 subibant
  2 redibant
  1 prodibant
  1 anteibant
  3 circumibant
  2 inibant
  3 coibant
  4 scribant
  1 peribant
  2 transibant
  2 nequibant
  3 exibant
  1 conglobant
  1 probant
  1 adprobant
  1 turbant
  2 deturbant
  1 perturbant
  1 exturbant
  1 placant
  7 dicant
  1 praedicant
  1 indicant
  2 vindicant
  1 aedificant
  2 significant
  1 sacrificant
  1 implicant
  3 applicant
  1 micant
  1 dimicant
  5 obtruncant
  9 locant
 100 vocant
  1 revocant
  1 erubescant
  1 pertimescant
  2 desciscant
  1 ingemiscant
  1 deposcant
  5 ducant
  1 abducant
  1 deducant
  1 inducant
  11 dant
  1 cadant
  7 tradant
  3 invadant
  4 reddant
  1 caedant
  1 cedant
  1 accedant
  2 decedant
  1 concedant
  1 abscedant
  2 excedant
  1 dedant
  5 credant
  1 incidant
  2 trucidant
  3 trepidant
  5 circumdant
  1 mandant
  1 incendant
  1 adscendant
  1 descendant
  1 conscendant
  2 defendant
  1 pendant
  1 tendant
  1 praetendant
  1 contendant
  1 ostendant
  1 attendant
  1 extendant
  1 laudant
  1 claudant
  2 intercludant
  2 eludant
  1 nudant
  4 eant
  2 abeant
  43 habeant
  2 praebeant
  2 debeant
  5 prohibeant
  4 iubeant
  1 subeant
  2 placeant
  2 arceant
  1 coerceant
  1 misceant
  5 redeant
  2 possideant
  11 videant
  2 provideant
  2 audeant
  2 gaudeant
  1 egeant
  2 valeant
  1 sileant
  1 polleant
  1 doleant
  2 soleant
  1 expleant
  3 timeant
  3 maneant
  1 teneant
  1 ineant
  2 immineant
  1 promineant
  2 obtineant
  1 retineant
  2 contineant
  2 pertineant
  4 abstineant
  1 admoneant
  2 coeant
  1 compareant
  11 creant
  2 transeant
  2 censeant
  1 pateant
  5 nequeant
  1 extorqueant
  1 caveant
  1 moveant
  1 admoveant
  1 devoveant
  4 agant
  8 negant
  1 regant
  1 tegant
  1 detegant
  1 redigant
  2 navigant
  2 promulgant
  1 fingant
  1 coniungant
  3 cogant
  3 rogant
  1 interrogant
  1 fugant
  2 trahant
  1 detrahant
  12 faciant
  1 patefaciant
  1 adsuefaciant
  1 satisfaciant
  1 traiciant
  1 obiciant
  1 efficiant
  1 proficiant
  1 iniciant
  2 consociant
  12 sciant
  1 praepediant
  1 impediant
  1 expediant
  2 fastidiant
  1 effodiant
  1 custodiant
  4 audiant
  10 fiant
  1 fugiant
  1 refugiant
  1 transfugiant
  1 spoliant
  11 veniant
  1 inveniant
  4 conveniant
  1 proveniant
  1 perveniant
  2 finiant
  1 muniant
  4 capiant
  1 rapiant
  5 accipiant
  1 praecipiant
  2 recipiant
  1 incipiant
  1 intercipiant
  1 suscipiant
  1 excipiant
  1 abripiant
  2 variant
  1 exhauriant
  3 sentiant
  1 consentiant
  12 nuntiant
  3 renuntiant
  4 pronuntiant
  3 saeviant
  1 alant
  2 excellant
  1 pellant
  31 appellant
  1 evellant
  2 tollant
  2 colant
  1 avolant
  2 advolant
  2 devolant
  4 provolant
  1 iugulant
  1 simulant
  1 cumulant
  1 consulant
  6 postulant
  1 amant
  1 clamant
  3 conclamant
  1 premant
  2 adimant
  1 inflammant
  2 armant
  5 adfirmant
  1 confirmant
  1 sumant
  1 emanant
  1 tranant
  1 regnant
  10 pugnant
  1 depugnant
  1 propugnant
  1 oppugnant
  4 expugnant
  1 declinant
  6 inclinant
  4 sinant
  2 destinant
  1 festinant
  1 contemnant
  3 ponant
  2 imponant
  2 opponant
  1 interponant
  1 sonant
  1 personant
  3 cernant
  1 decernant
  1 subornant
  3 increpant
  1 discrepant
  1 interrumpant
  1 corrumpant
  3 occupant
  1 locarant
  1 nuntiarant
  1 rebellarant
  1 armarant
  1 destinarant
  12 parant
  2 comparant
  1 onerarant
  1 spectarant
  3 celebrant
  1 concelebrant
 1081 erant
  1 copiis-erant
  2 quaerant
  22 aberant
  1 imbiberant
  2 liberant
  1 verberant
  1 lacerant
  1 macerant
  25 fecerant
  2 praefecerant
  15 defecerant
  1 mansuefecerant
  1 effecerant
  1 profecerant
  1 interfecerant
  2 traiecerant
  1 obiecerant
  1 iniecerant
  1 coniecerant
  5 vicerant
  29 aderant
  16 dederant
  1 sederant
  1 obsederant
  2 insederant
  6 consederant
  4 possederant
  1 recciderant
  4 occiderant
  1 praeciderant
  9 ceciderant
  2 inciderant
  2 tradiderant
  1 addiderant
  1 reddiderant
  2 ediderant
  3 dediderant
  14 crediderant
  1 desiderant
  11 viderant
  1 incenderant
  1 descenderant
  2 transcenderant
  1 conscenderant
  1 pependerant
  1 tetenderant
  6 intenderant
  1 contenderant
  1 portenderant
  1 distenderant
  1 desponderant
  1 responderant
  2 oderant
  1 fuderant
  1 effuderant
  13 praeerant
  8 deerant
  5 ferant
  1 adferant
  1 praeferant
  7 referant
  1 inferant
  3 conferant
  5 gerant
  2 egerant
  2 legerant
  1 elegerant
  1 delegerant
  1 coegerant
  1 perfregerant
  1 suggerant
  4 pepigerant
  1 contigerant
  3 fugerant
  2 refugerant
  2 effugerant
  4 confugerant
  6 perfugerant
  1 transfugerant
  15 ierant
  1 abierant
  1 scierant
  1 adierant
  1 impedierant
  2 expedierant
  10 redierant
  2 audierant
  1 inierant
  2 communierant
  2 desierant
  5 transierant
  1 lacessierant
  1 arcessierant
  2 petierant
  2 nequierant
  1 saevierant
  1 servierant
  6 exierant
  1 fefellerant
  1 pepulerant
  2 impulerant
  2 expulerant
  4 tulerant
  2 detulerant
  1 retulerant
  6 intulerant
  6 contulerant
  1 abstulerant
  1 distulerant
  4 sustulerant
  13 attulerant
  3 rettulerant
  2 extulerant
  1 ademerant
  1 numerant
  53 venerant
  1 obvenerant
  1 advenerant
  4 evenerant
  1 circumvenerant
  1 invenerant
  16 convenerant
  3 pervenerant
  4 meminerant
  1 volnerant
  2 onerant
  17 ceperant
  4 acceperant
  2 praeceperant
  2 receperant
  1 susceperant
  5 coeperant
  1 imperant
  1 properant
  1 sperant
  2 eruperant
  2 inruperant
  1 perruperant
  5 superant
  1 exsuperant
  1 pepererant
  10 supererant
  6 intererant
  1 occurrerant
  1 decurrerant
  3 concurrerant
  2 procurrerant
  1 discurrerant
  1 praecucurrerant
  1 decucurrerant
  1 excurrerant
  1 serant
  2 persuaserant
  3 evaserant
  4 invaserant
  1 inhaeserant
  8 miserant
  6 amiserant
  1 admiserant
  3 remiserant
  1 immiserant
  1 summiserant
  2 intermiserant
  1 transmiserant
  1 diviserant
  4 manserant
  1 remanserant
  1 permanserant
  4 senserant
  3 consenserant
  1 dissenserant
  1 saepserant
  1 obsaepserant
  1 conscripserant
  1 contempserant
  3 absumpserant
  1 nupserant
  1 arserant
  1 sparserant
  1 exarserant
  1 merserant
  4 cesserant
  7 accesserant
  2 successerant
  1 praecesserant
  1 recesserant
  1 incesserant
  3 concesserant
  1 processerant
  1 abscesserant
  1 discesserant
  4 excesserant
  7 gesserant
  1 congesserant
  1 iusserant
  5 clauserant
  1 terant
  9 steterant
  2 circumsteterant
  1 substiterant
  1 destiterant
  11 constiterant
  91 poterant
  2 verterant
  7 averterant
  2 reverterant
  2 converterant
  13 habuerant
  1 praebuerant
  1 prohibuerant
  2 arcuerant
  2 miscuerant
  1 immiscuerant
 168 fuerant
  1 afuerant
  4 adfuerant
  1 defuerant
  6 superfuerant
  4 interfuerant
  1 incaluerant
  4 maluerant
  1 coaluerant
  1 incoluerant
  3 noluerant
  3 timuerant
  1 abnuerant
  1 consenuerant
  10 tenuerant
  1 obtinuerant
  1 retinuerant
  1 abstinuerant
  1 monuerant
  1 rapuerant
  1 eripuerant
  1 diripuerant
  1 obstipuerant
  1 obtorpuerant
  1 obstupuerant
  1 deliquerant
  7 reliquerant
  1 apparuerant
  4 meruerant
  1 emeruerant
  1 aperuerant
  1 ingruerant
  2 diruerant
  1 corruerant
  2 adsuerant
  9 censuerant
  1 posuerant
  1 reposuerant
  2 imposuerant
  2 proposuerant
  3 statuerant
  1 metuerant
  1 restituerant
  1 instituerant
  1 constituerant
  6 potuerant
  1 exacerbaverant
  3 turbaverant
  1 locaverant
  2 vocaverant
  3 nudaverant
  1 creaverant
  1 recreaverant
  1 delegaverant
  2 negaverant
  1 fatigaverant
  1 navigaverant
  1 evolgaverant
  1 fugaverant
  1 triumphaverant
  1 laniaverant
  2 nuntiaverant
  3 renuntiaverant
  3 rebellaverant
  1 appellaverant
  1 obambulaverant
  1 cumulaverant
  1 conclamaverant
  1 armaverant
  1 firmaverant
  1 abalienaverant
  2 pugnaverant
  1 expugnaverant
  1 nominaverant
  1 obstinaverant
  2 destinaverant
  1 damnaverant
  1 adornaverant
  4 occupaverant
  2 praeparaverant
  2 comparaverant
  1 sacraverant
  2 efferaverant
  1 volneraverant
  1 temperaverant
  4 speraverant
  1 desperaverant
  1 superaverant
  1 impetraverant
  3 intraverant
  3 iuraverant
  1 incursaverant
  1 cessaverant
  1 accusaverant
  1 spectaverant
  2 exspectaverant
  1 incitaverant
  3 excitaverant
  4 militaverant
  1 missitaverant
  1 ostentaverant
  1 frequentaverant
  1 temptaverant
  1 cooptaverant
  2 certaverant
  1 portaverant
  1 vastaverant
  4 mutaverant
  1 aequaverant
  1 levaverant
  1 servaverant
  2 impleverant
  1 compleverant
  1 oppleverant
  1 expleverant
  4 creverant
  4 decreverant
  1 spreverant
  2 adsueverant
  1 acciverant
  1 conciverant
  1 asciverant
  3 desciverant
  1 consciverant
  1 exciverant
  1 audiverant
  1 repetiverant
  2 nequiverant
  7 moverant
  2 noverant
  1 deserverant
  1 conserverant
  1 iuverant
  2 traxerant
  4 contraxerant
  3 erexerant
  1 texerant
  2 vexerant
  2 advexerant
  1 convexerant
  5 dixerant
  1 indixerant
  1 fixerant
  1 conflixerant
  1 vixerant
  1 iunxerant
  1 diiunxerant
  3 coniunxerant
  2 auxerant
  2 duxerant
  1 traduxerant
  4 adduxerant
  1 deduxerant
  1 reduxerant
  2 instruxerant
  3 integrant
  1 redintegrant
  1 amigrant
  1 demigrant
  6 orant
  1 deplorant
  4 implorant
  1 explorant
  5 memorant
  1 norant
  1 constuprant
  2 narrant
  1 occurrant
  1 incurrant
  1 impetrant
  1 ministrant
  5 curant
  3 iurant
  1 coniurant
  1 pulsant
  1 propulsant
  2 occursant
  1 percursant
  3 arcessant
  2 capessant
  1 accusant
  1 recusant
  1 detractant
  2 spectant
  2 circumspectant
  1 prospectant
  4 petant
  1 repetant
  2 expetant
  4 vetant
  1 habitant
  1 citant
  2 sollicitant
  5 concitant
  3 excitant
  1 agitant
  1 rogitant
  1 clamitant
  1 praecipitant
  1 territant
  1 dictitant
  1 adequitant
  1 invitant
  2 consultant
  1 ostentant
  1 adventant
  3 temptant
  1 pertemptant
  1 optant
  1 coartant
  2 certant
  1 decertant
  1 vertant
  4 avertant
  1 animadvertant
  1 portant
  1 deportant
  2 stant
  1 vastant
  1 pervastant
  2 obstant
  3 praestant
  1 consistant
  2 instant
  3 exstant
  4 mittant
  1 amittant
  1 admittant
  1 dimittant
  1 committant
  2 permittant
  2 transmittant
  1 consalutant
  1 nutant
  6 putant
  1 acuant
  1 luant
  1 afluant
  1 abnuant
  1 aequant
  5 relinquant
  1 coquant
  1 ruant
  2 metuant
  1 substituant
  2 restituant
  1 constituant
  1 degravant
  2 levant
  1 vivant
  2 renovant
  1 servant
  2 iuvant
  2 adiuvant
  40 habent
  3 praebent
  6 debent
  1 adhibent
  3 prohibent
  2 approbent
  26 iubent
  3 iacent
  2 adiacent
  1 circumiacent
  1 placent
  2 dicent
  1 vindicent
  3 iudicent
  1 aedificent
  1 significent
  1 multiplicent
  1 supplicent
  1 displicent
  1 duplicent
  1 micent
  3 dimicent
  1 vincent
  1 verruncent
  3 docent
  1 edocent
  2 vocent
  1 arcent
  1 torpescent
  1 miscent
  1 poscent
  1 educent
  1 conlucent
  8 dent
  1 tradent
  2 suadent
  1 persuadent
  1 evadent
  3 reddent
  1 accedent
  2 credent
  1 circumsedent
  1 incident
  1 inrident
  1 praesident
  1 possident
  13 vident
  1 descendent
  2 defendent
  1 pendent
  2 tendent
  4 respondent
  1 ardent
  3 audent
  6 gaudent
  2 laudent
  1 commeent
  1 creent
  2 agent
  2 negent
  1 castigent
  1 vigent
  1 indulgent
  1 infringent
  5 urgent
  3 augent
  1 lugent
  2 cient
  3 facient
  1 deficient
  1 officient
  1 fient
  1 fugient
  1 concilient
  2 reconcilient
  1 pervenient
  1 accipient
  1 exhaurient
  1 adsient
  1 exsatient
  1 sentient
  3 nuntient
  3 denuntient
  3 valent
  1 silent
  23 mallent
  2 appellent
 113 vellent
  8 nollent
  1 pollent
  1 dolent
  1 violent
  11 solent
  3 adsolent
  2 volent
  1 replent
  1 implent
  3 complent
  1 insimulent
  1 stimulent
  1 timent
  1 arment
  1 firment
  1 deforment
  1 fument
  1 canent
  1 manent
  4 tenent
  3 regnent
  4 pugnent
  1 oppugnent
  2 inclinent
  1 eminent
  2 imminent
  1 obtinent
  1 retinent
  1 continent
  2 pertinent
  1 abstinent
  1 sustinent
  3 monent
  1 admonent
  1 decernent
  2 torpent
  1 stupent
  1 libarent
  1 probarent
  1 comprobarent
  2 turbarent
  1 placarent
  2 vacarent
  2 abdicarent
  1 indicarent
  5 vindicarent
  5 iudicarent
  2 aedificarent
  3 significarent
  4 sacrificarent
  1 publicarent
  1 adplicarent
  3 supplicarent
  6 dimicarent
  3 locarent
  7 vocarent
  1 avocarent
  3 evocarent
  1 revocarent
  1 convocarent
  2 provocarent
  52 darent
  1 trucidarent
  2 trepidarent
  1 circumdarent
  1 abundarent
  1 commodarent
  2 laudarent
  2 nudarent
  1 remearent
  1 commearent
  8 crearent
  2 ablegarent
  5 negarent
  1 inligarent
  2 fatigarent
  1 mitigarent
  1 vestigarent
  1 navigarent
  2 promulgarent
  4 rogarent
  2 abrogarent
  1 interrogarent
  2 purgarent
  1 repurgarent
  1 consociarent
  4 conciliarent
  1 variarent
  1 luxuriarent
  24 nuntiarent
  6 denuntiarent
  5 renuntiarent
  1 pronuntiarent
  1 flarent
  2 bellarent
  4 appellarent
  2 violarent
  1 macularent
  1 simularent
  3 cumularent
  1 copularent
  7 postularent
  1 clamarent
  1 concremarent
  2 aestimarent
  1 domarent
  1 armarent
  4 firmarent
  2 adfirmarent
  1 confirmarent
  1 formarent
  1 fumarent
  2 emanarent
  1 abalienarent
  1 regnarent
  2 adsignarent
  15 pugnarent
  1 propugnarent
  13 oppugnarent
  2 expugnarent
  4 inclinarent
  1 geminarent
  1 nominarent
  2 destinarent
  1 festinarent
  1 praefestinarent
  1 condemnarent
  1 donarent
  2 condonarent
  2 hibernarent
  1 adornarent
  1 parent
  2 increparent
  1 separent
  1 comparent
  1 apparent
  1 usurparent
  5 occuparent
  1 ararent
  1 declararent
  10 pararent
  1 praepararent
  1 repararent
  1 separarent
  9 compararent
  1 conpararent
  3 liberarent
  1 lacerarent
  1 desiderarent
  1 numerarent
  1 pernumerarent
  1 volnerarent
  3 onerarent
  1 reciperarent
  11 imperarent
  2 sperarent
  1 perseverarent
  1 flagrarent
  1 demigrarent
  1 commigrarent
  1 transmigrarent
  2 exspirarent
  5 orarent
  1 laborarent
  1 implorarent
  2 explorarent
  1 commemorarent
  1 ignorarent
  1 errarent
  2 penetrarent
  4 impetrarent
  2 intrarent
  1 administrarent
  6 curarent
  1 procurarent
  2 iurarent
  1 adiurarent
  3 maturarent
  1 pensarent
  1 prensarent
  1 versarent
  2 cessarent
  1 mussarent
  4 accusarent
  2 recusarent
  1 excusarent
  1 iactarent
  1 mactarent
  3 detractarent
  1 coniectarent
  3 spectarent
  3 exspectarent
  3 expectarent
  1 hebetarent
  4 vetarent
  7 habitarent
  1 citarent
  3 sollicitarent
  1 incitarent
  2 concitarent
  1 suscitarent
  2 excitarent
  3 agitarent
  2 cogitarent
  1 rogitarent
  3 militarent
  1 irritarent
  3 vitarent
  2 multarent
  2 insultarent
  5 consultarent
  1 ostentarent
  1 adventarent
  1 notarent
  4 disceptarent
  8 temptarent
  4 portarent
  6 deportarent
  1 importarent
  2 asportarent
  1 transportarent
  11 starent
  1 vastarent
  11 praestarent
  2 circumstarent
  5 instarent
  1 monstarent
  3 exstarent
  1 salutarent
  2 mutarent
  5 putarent
  1 reputarent
  1 continuarent
  4 aequarent
  1 antiquarent
  1 depravarent
  2 renovarent
  7 servarent
  1 observarent
  1 adservarent
  2 iuvarent
  4 adiuvarent
  1 vexarent
  3 haerent
 113 haberent
  3 praeberent
  10 deberent
  1 adhiberent
  2 inhiberent
  8 prohiberent
  11 scriberent
  2 adscriberent
  1 transcriberent
  1 procumberent
  43 iuberent
  85 facerent
  1 satisfacerent
  2 iacerent
  1 placerent
  1 macerent
  8 traicerent
  7 obicerent
  1 subicerent
  45 dicerent
  3 adicerent
  1 edicerent
  3 indicerent
  1 prodicerent
  1 deicerent
  2 reicerent
  2 adficerent
  7 deficerent
  4 reficerent
  7 sufficerent
  5 conficerent
  3 proficerent
  2 perficerent
  4 interficerent
  1 elicerent
  1 displicerent
  4 perlicerent
  4 inicerent
  6 conicerent
  1 proicerent
  1 aspicerent
  5 respicerent
  1 circumspicerent
  3 inspicerent
  1 conspicerent
  1 prospicerent
  4 vincerent
  5 arcerent
  2 parcerent
  1 coercerent
  2 exercerent
  1 conticescerent
  1 quiescerent
  1 coalescerent
  1 senescerent
  1 crescerent
  1 delitescerent
  3 adsuescerent
  1 sciscerent
  1 praesciscerent
  1 desciscerent
  1 consciscerent
  1 discerent
  1 miscerent
  1 resipiscerent
  2 noscerent
  1 agnoscerent
  5 cognoscerent
  2 poscerent
  12 ducerent
  1 traducerent
  1 abducerent
  3 adducerent
  5 educerent
  1 deducerent
  7 reducerent
  1 inducerent
  2 producerent
  1 introducerent
  8 caderent
  3 traderent
  1 suaderent
  3 evaderent
  2 invaderent
  4 adderent
  9 redderent
  3 ederent
  1 caederent
  5 cederent
  4 accederent
  2 succederent
  3 decederent
  1 incederent
  1 concederent
  5 procederent
  3 intercederent
  3 abscederent
  5 excederent
  7 dederent
  31 crederent
  2 acciderent
  5 occiderent
  1 praeciderent
  1 reciderent
  4 inciderent
  1 conciderent
  1 interciderent
  1 absciderent
  2 confiderent
  1 siderent
  2 obsiderent
  1 praesiderent
  1 insiderent
  3 possiderent
  26 viderent
  1 dividerent
  1 scanderent
  2 accenderent
  2 incenderent
  1 escenderent
  3 descenderent
  2 transcenderent
  4 conscenderent
  4 defenderent
  1 offenderent
  1 comprehenderent
  3 penderent
  1 prenderent
  8 tenderent
  4 intenderent
  4 contenderent
  1 portenderent
  2 distenderent
  4 ostenderent
  1 extenderent
  2 venderent
  1 rescinderent
  1 sponderent
  1 desponderent
  3 responderent
  1 funderent
  2 effunderent
  1 confunderent
  1 contunderent
  5 proderent
  3 arderent
  12 auderent
  6 clauderent
  5 intercluderent
  2 excluderent
  1 eluderent
  2 ferent
  1 efferent
  1 inferent
  56 agerent
  1 circumagerent
  1 peragerent
  1 egerent
  5 legerent
  1 neglegerent
  2 regerent
  2 tegerent
  1 obtegerent
  1 contegerent
  1 protegerent
  1 transfigerent
  2 eligerent
  1 deligerent
  1 confligerent
  4 colligerent
  2 conligerent
  1 erigerent
  1 derigerent
  1 dirigerent
  1 transigerent
  2 vigerent
  2 exigerent
  1 angerent
  1 ingerent
  3 fingerent
  2 stringerent
  1 obstringerent
  1 iungerent
  1 coniungerent
  1 cogerent
  1 emergerent
  6 pergerent
  1 respergerent
  5 urgerent
  2 augerent
  12 fugerent
  2 refugerent
  2 effugerent
  1 confugerent
  1 profugerent
  1 transfugerent
  3 traherent
  1 retraherent
  3 contraherent
  2 pertraherent
  1 distraherent
  1 extraherent
  1 perueherent
  2 veherent
  1 aveherent
  1 subveherent
  1 deveherent
  1 inveherent
  1 conveherent
  1 transveherent
  50 fierent
  3 alerent
  2 valerent
  1 delerent
  1 silerent
  2 fallerent
  2 refellerent
  2 pellerent
  1 expellerent
  1 vellerent
  1 convellerent
  2 tollerent
  1 attollerent
  1 abolerent
  2 colerent
  7 incolerent
  2 solerent
  1 implerent
  1 complerent
  3 explerent
  16 consulerent
  2 demerent
  1 coemerent
  3 fremerent
  1 premerent
  1 adimerent
  1 deprimerent
  1 comprimerent
  3 opprimerent
  2 exprimerent
  6 timerent
  3 eximerent
  1 expromerent
  4 sumerent
  1 absumerent
  1 adsumerent
  1 desumerent
  1 consumerent
  2 canerent
  5 manerent
  1 remanerent
  5 permanerent
  18 tenerent
  1 praecinerent
  1 eminerent
  2 imminerent
  24 sinerent
  3 obtinerent
  2 detinerent
  7 retinerent
  2 continerent
  5 pertinerent
  11 abstinerent
  1 distinerent
  5 sustinerent
  2 contemnerent
  1 monerent
  3 admonerent
  7 ponerent
  1 praeponerent
  2 deponerent
  1 imponerent
  1 inponerent
  1 conponerent
  2 opponerent
  1 interponerent
  2 disponerent
  3 exponerent
  20 cernerent
  11 decernerent
  2 secernerent
  1 spernerent
  1 sternerent
  16 caperent
  3 raperent
  3 streperent
  1 obstreperent
  30 acciperent
  3 occiperent
  1 praeciperent
  8 reciperent
  4 inciperent
  2 susciperent
  4 exciperent
  4 eriperent
  3 diriperent
  1 imperent
  1 abrumperent
  5 erumperent
  3 inrumperent
  1 perrumperent
  2 irrumperent
  2 corrumperent
  2 carperent
  4 sperent
  1 cuperent
  1 superent
  1 stuperent
  3 parerent
  3 comparerent
  2 apparerent
  2 haererent
  1 cohaererent
  3 quaererent
  18 gererent
  1 ingererent
  1 congererent
  1 mererent
  1 sererent
  3 desererent
  9 consererent
  8 tererent
  1 anquirerent
  4 conquirerent
  1 exquirerent
  2 terrerent
  1 deterrerent
  1 horrerent
  3 currerent
  6 occurrerent
  2 decurrerent
  1 incurrerent
  7 concurrerent
  1 procurrerent
  2 discurrerent
  1 excurrerent
  1 deserent
  34 censerent
  3 accerserent
  2 facesserent
  3 lacesserent
  1 incesserent
  2 arcesserent
  3 capesserent
  1 laterent
  2 paterent
  38 peterent
  5 repeterent
  1 suppeterent
  1 obliterent
  8 verterent
  9 averterent
  1 adverterent
  4 animadverterent
  1 everterent
  1 praeverterent
  1 sisterent
  3 absisterent
  2 obsisterent
  2 subsisterent
  2 desisterent
  6 resisterent
  2 consisterent
  1 exsisterent
  35 mitterent
  1 amitterent
  3 admitterent
  2 emitterent
  1 demitterent
  2 remitterent
  7 dimitterent
  4 committerent
  1 summitterent
  2 omitterent
  9 permitterent
  1 attribuerent
  1 acuerent
  1 induerent
  1 restinguerent
  1 distinguerent
  5 arguerent
  1 luerent
  1 defluerent
  1 confluerent
  5 abnuerent
  15 relinquerent
  9 ruerent
  1 obruerent
  1 eruerent
  2 congruerent
  3 diruerent
  2 inruerent
  1 proruerent
  1 corruerent
  2 statuerent
  1 metuerent
  1 substituerent
  2 restituerent
  2 constituerent
  3 caverent
  1 praecaverent
  9 viverent
  1 solverent
  1 absolverent
  1 exsolverent
  14 moverent
  2 admoverent
  1 emoverent
  1 commigrent
  31 irent
  10 abirent
  1 obirent
  3 subirent
  1 sancirent
  1 vincirent
  2 concirent
  24 scirent
  3 excirent
  8 adirent
  3 impedirent
  1 inpedirent
  4 expedirent
  16 redirent
  1 custodirent
  8 audirent
  3 exaudirent
  1 praeirent
  1 anteirent
  2 sepelirent
  1 desilirent
  2 mollirent
  3 circumirent
  34 venirent
  1 subvenirent
  5 evenirent
  3 praevenirent
  16 convenirent
  2 pervenirent
  6 inirent
  4 finirent
  2 munirent
  2 communirent
  2 coirent
  1 saepirent
  2 ferirent
  5 aperirent
  1 reperirent
  1 operirent
  1 praeterirent
  13 transirent
  11 sentirent
  3 consentirent
  2 dissentirent
  1 impertirent
  7 nequirent
  2 saevirent
  1 servirent
  12 exirent
  1 adorent
  58 forent
  1 implorent
  1 memorent
  1 exauctorent
  1 errent
  53 ferrent
  8 adferrent
  3 praeferrent
  7 deferrent
  20 referrent
  3 efferrent
  3 differrent
  2 offerrent
  10 inferrent
  7 conferrent
  2 proferrent
  2 perferrent
  2 transferrent
  1 postferrent
  1 auferrent
  2 absterrent
  1 abhorrent
  1 concurrent
  1 curent
  12 censent
  1 pensent
  1 conglobassent
  2 probassent
  1 adprobassent
  1 comprobassent
  1 titubassent
  1 abdicassent
  1 vindicassent
  4 dimicassent
  1 communicassent
  2 locassent
  1 vocassent
  1 trepidassent
  1 mandassent
  2 negassent
  3 fatigassent
  1 promulgassent
  2 rogassent
  1 fugassent
  1 consociassent
  1 variassent
  6 nuntiassent
  4 renuntiassent
  1 pronuntiassent
  2 bellassent
  1 debellassent
  2 rebellassent
  1 appellassent
  2 violassent
  1 immolassent
  4 postulassent
  2 acclamassent
  1 succlamassent
  1 conclamassent
  1 firmassent
  1 adfirmassent
  1 frenassent
  1 pugnassent
  1 oppugnassent
  3 expugnassent
  1 declinassent
  2 inclinassent
  1 destinassent
  1 divinassent
  1 damnassent
  3 condemnassent
  4 hibernassent
  5 occupassent
  1 obarassent
  1 praeparassent
  1 comparassent
  3 liberassent
  1 efferassent
  1 imperassent
  2 sperassent
  2 superassent
  1 deflagrassent
  2 conflagrassent
  1 implorassent
  1 explorassent
  5 impetrassent
  5 intrassent
  1 procurassent
  1 iurassent
  1 coniurassent
  3 maturassent
  1 cessassent
  3 iactassent
  2 exspectassent
  1 detrectassent
  1 hebetassent
  1 sollicitassent
  1 incitassent
  2 agitassent
  1 nobilitassent
  7 militassent
  1 adequitassent
  1 consultassent
  1 persultassent
  1 notassent
  2 temptassent
  1 certassent
  1 pervastassent
  1 salutassent
  1 mutassent
  3 aequassent
  2 navassent
  4 servassent
 731 essent
  14 abessent
  16 adessent
  13 praeessent
  11 deessent
  1 quiessent
  1 replessent
  1 implessent
  3 explessent
  2 decressent
  8 superessent
  1 interessent
  2 adsuessent
  5 issent
  5 abissent
  3 subissent
  34 fecissent
  1 adfecissent
  12 defecissent
  1 patefecissent
  1 confecissent
  1 perfecissent
  1 satisfecissent
  2 traiecissent
  4 obiecissent
  2 adiecissent
  1 deiecissent
  1 reiecissent
  1 iniecissent
  1 coniecissent
  1 proiecissent
  9 vicissent
  1 scissent
  2 descissent
  1 depoposcissent
  12 adissent
  21 dedissent
  2 praepedissent
  1 impedissent
  1 expedissent
  11 redissent
  2 obsedissent
  1 resedissent
  1 circumsedissent
  2 insedissent
  4 consedissent
  1 accidissent
  1 reccidissent
  3 occidissent
  11 cecidissent
  6 incidissent
  8 tradidissent
  1 addidissent
  3 edidissent
  1 dedidissent
  2 credidissent
  1 prodidissent
  24 vidissent
  1 providissent
  1 incendissent
  2 escendissent
  1 conscendissent
  5 defendissent
  2 offendissent
  3 pependissent
  1 tetendissent
  1 intendissent
  3 ostendissent
  1 extendissent
  5 respondissent
  2 odissent
  1 custodissent
  16 audissent
  1 fudissent
  9 egissent
  2 legissent
  1 elegissent
  1 collegissent
  2 coegissent
  1 fregissent
  2 praefregissent
  3 pepigissent
  1 contigissent
  1 attigissent
  4 fugissent
  1 refugissent
  2 effugissent
  3 confugissent
  2 perfugissent
  1 subterfugissent
  1 mugissent
  2 fefellissent
  1 mollissent
  2 pepulissent
  1 propulissent
  4 expulissent
  8 tulissent
  3 obtulissent
  1 adtulissent
  2 detulissent
  1 retulissent
  6 intulissent
  3 contulissent
  1 distulissent
  2 sustulissent
  2 attulissent
  13 rettulissent
  4 ademissent
  1 exemissent
  56 venissent
  2 subvenissent
  2 advenissent
  6 evenissent
  5 invenissent
  3 convenissent
  10 pervenissent
  1 supervenissent
  2 intervenissent
  11 inissent
  1 cecinissent
  6 meminissent
  1 communissent
  1 coissent
  15 cepissent
  22 accepissent
  11 recepissent
  1 intercepissent
  3 suscepissent
  3 excepissent
  4 coepissent
  3 rupissent
  1 abrupissent
  2 erupissent
  1 inrupissent
  2 comperissent
  3 occurrissent
  1 incurrissent
  9 concurrissent
  1 concucurrissent
  1 procucurrissent
  1 excucurrissent
  2 sissent
  1 suasissent
  6 evasissent
  3 invasissent
  1 haesissent
  1 quaesissent
  1 desissent
  9 misissent
  4 amisissent
  2 admisissent
  1 praemisissent
  1 demisissent
  1 remisissent
  1 immisissent
  2 commisissent
  2 promisissent
  1 permisissent
  2 praetermisissent
  1 manumisissent
  1 anquisissent
  1 inquisissent
  2 divisissent
  1 permulsissent
  5 mansissent
  1 remansissent
  3 transissent
  3 sensissent
  2 saepsissent
  1 scripsissent
  1 discripsissent
  2 sumpsissent
  1 absumpsissent
  1 enupsissent
  1 arsissent
  1 mersissent
  3 cessissent
  3 accessissent
  2 successissent
  2 decessissent
  3 recessissent
  2 secessissent
  3 concessissent
  7 processissent
  1 intercessissent
  2 discessissent
  1 excessissent
  13 gessissent
  1 congessissent
  2 oppressissent
  12 iussissent
  2 clausissent
  1 inclusissent
  1 interclusissent
  1 exclusissent
  19 petissent
  1 oppetissent
  5 stetissent
  1 abstitissent
  1 obstitissent
  3 substitissent
  5 praestitissent
  2 restitissent
  3 institissent
  5 constitissent
  1 exstitissent
  1 vertissent
  6 avertissent
  1 animadvertissent
  1 evertissent
  1 devertissent
  4 revertissent
  23 habuissent
  1 praebuissent
  1 debuissent
  1 prohibuissent
  1 occubuissent
  3 succubuissent
  1 procubuissent
  1 erubuissent
  2 placuissent
  1 tacuissent
  2 elicuissent
  1 edocuissent
  1 arcuissent
  1 immiscuissent
  1 induissent
  84 fuissent
  1 afuissent
  2 adfuissent
  2 superfuissent
  1 interfuissent
  2 eguissent
  1 incaluissent
  1 maluissent
  4 valuissent
  1 desiluissent
  1 prosiluissent
  3 noluissent
  6 voluissent
  1 consuluissent
  1 ingemuissent
  3 timuissent
  1 abnuissent
  11 tenuissent
  1 concinuissent
  1 minuissent
  2 obtinuissent
  1 continuissent
  2 abstinuissent
  8 sustinuissent
  1 praemonuissent
  1 increpuissent
  1 concrepuissent
  1 eripuissent
  2 diripuissent
  5 nequissent
  1 deliquissent
  4 reliquissent
  2 meruissent
  2 aperuissent
  1 disseruissent
  12 censuissent
  3 posuissent
  2 praeposuissent
  2 imposuissent
  1 composuissent
  1 conposuissent
  1 interposuissent
  8 exposuissent
  2 statuissent
  1 destituissent
  1 instituissent
  10 potuissent
  2 favissent
  1 obsolevissent
  2 crevissent
  1 decrevissent
  1 concivissent
  2 descivissent
  1 solvissent
  1 exsolvissent
  4 movissent
  2 amovissent
  2 admovissent
  1 summovissent
  1 cognovissent
  1 devovissent
  1 parvissent
  1 apparvissent
  2 servissent
  2 deservissent
  1 disservissent
  4 iuvissent
  2 adiuvissent
  1 traxissent
  1 retraxissent
  1 extraxissent
  9 exissent
  1 inspexissent
  6 conspexissent
  1 prospexissent
  1 derexissent
  1 surrexissent
  2 texissent
  1 devexissent
  11 dixissent
  2 addixissent
  2 edixissent
  1 interdixissent
  1 adflixissent
  1 sanxissent
  1 strinxissent
  1 exstinxissent
  4 iunxissent
  1 adiunxissent
  3 coniunxissent
  3 auxissent
  5 duxissent
  2 traduxissent
  1 adduxissent
  3 eduxissent
  1 deduxissent
  1 induxissent
  1 conduxissent
  1 perduxissent
  2 instruxissent
  1 nossent
  1 cognossent
 190 possent
  1 patent
  4 exspectent
  1 petent
  1 vetent
  1 concitent
  3 cogitent
  2 militent
  1 inritent
  1 territent
  1 occultent
  1 consultent
  1 optent
  4 praestent
  1 cohonestent
  1 perstent
  1 remittent
  6 putent
  1 luent
  1 restituent
  1 avent
  1 cavent
  1 favent
  8 movent
  1 commovent
  1 promovent
  3 servent
  1 iuvent
  2 adiuvent
  3 malint
  38 velint
  4 nolint
  1 iudicarint
  1 existimarint
  1 pugnarint
  1 intrarint
  1 decertarint
  17 fecerint
  3 defecerint
  1 effecerint
  1 suffecerint
  1 confecerint
  1 traiecerint
  1 obiecerint
  1 subiecerint
  1 adiecerint
  1 iniecerint
  1 vicerint
  5 dederint
  2 acciderint
  2 occiderint
  1 inciderint
  2 tradiderint
  1 addiderint
  1 reddiderint
  1 ediderint
  1 dediderint
  3 crediderint
  1 prodiderint
  7 viderint
  1 oderint
  1 confugerint
  2 perfugerint
  1 abierint
  1 impedierint
  1 fastidierint
  2 audierint
  1 insanierint
  2 coierint
  1 perierint
  2 desierint
  1 transierint
  1 accersierint
  1 lacessierint
  1 arcessierint
  2 petierint
  1 servierint
  1 exierint
  1 perculerint
  1 impulerint
  2 tulerint
  1 praetulerint
  1 detulerint
  2 intulerint
  1 pertulerint
  1 distulerint
  3 sustulerint
  1 rettulerint
  1 exemerint
  6 venerint
  2 invenerint
  1 pervenerint
  1 meminerint
  5 ceperint
  4 acceperint
  2 receperint
  4 coeperint
  1 procucurrerint
  1 suaserint
  3 evaserint
  3 miserint
  1 amiserint
  1 dimiserint
  1 praetermiserint
  1 remanserint
  1 senserint
  1 sumpserint
  2 cesserint
  2 decesserint
  1 concesserint
  1 discesserint
  2 excesserint
  3 gesserint
  1 iusserint
  2 exhauserint
  1 destiterint
  1 converterint
  7 habuerint
  1 praebuerint
  4 debuerint
  1 tribuerint
  1 tacuerint
  1 arcuerint
  55 fuerint
  1 afuerint
  1 defuerint
  2 maluerint
  1 valuerint
  2 noluerint
  1 voluerint
  2 timuerint
  1 consenuerint
  5 tenuerint
  1 obtinuerint
  1 sustinuerint
  1 eripuerint
  3 reliquerint
  1 caruerint
  1 aperuerint
  1 deterruerint
  4 censuerint
  2 posuerint
  2 imposuerint
  1 restituerint
  17 potuerint
  2 comprobaverint
  1 caverint
  2 peccaverint
  1 indicaverint
  1 iudicaverint
  1 implicaverint
  1 adligaverint
  1 promulgaverint
  1 renuntiaverint
  1 postulaverint
  4 pugnaverint
  1 oppugnaverint
  1 expugnaverint
  2 usurpaverint
  1 occupaverint
  1 nuncupaverint
  1 temperaverint
  2 speraverint
  1 immigraverint
  1 iuraverint
  1 cessaverint
  2 concitaverint
  1 excitaverint
  1 militaverint
  1 inritaverint
  1 abequitaverint
  1 temptaverint
  1 optaverint
  1 praeoptaverint
  1 certaverint
  2 mutaverint
  1 aequaverint
  1 servaverint
  1 quieverint
  1 acciverint
  1 consciverint
  2 nequiverint
  1 innverint
  2 moverint
  1 traxerint
  1 travexerint
  2 dixerint
  1 vixerint
  1 finxerint
  2 duxerint
  1 deduxerint
  1 norint
 205 sint
  2 absint
  3 adsint
  3 desint
  3 supersint
  1 cooptassint
  33 possint
  1 probabunt
  2 dabunt
  1 dissimulabunt
  1 postulabunt
  1 aestimabunt
  1 pugnabunt
  1 implorabunt
  1 impetrabunt
  1 occursabunt
  1 affectabunt
  1 spectabunt
  1 consultabunt
  2 temptabunt
  1 stabunt
  1 obstabunt
  2 habebunt
  1 prohibebunt
  1 placebunt
  1 circumsedebunt
  1 audebunt
  1 urgebunt
  1 augebunt
  1 manebunt
  1 imminebunt
  2 sustinebunt
  3 comparebunt
  1 florebunt
  1 favebunt
  1 inibunt
  11 scribunt
  1 ecunt
  4 dicunt
  4 edicunt
  1 praedicunt
  1 pervincunt
  1 evanescunt
  1 desciscunt
  1 consciscunt
  1 noscunt
  1 cognoscunt
  6 poscunt
  1 deposcunt
  1 reposcunt
  2 exposcunt
  8 ducunt
  1 subducunt
  1 educunt
  1 deducunt
  1 reducunt
  1 conducunt
  1 producunt
  1 perducunt
  3 cadunt
  40 tradunt
  7 vadunt
  4 evadunt
  1 circumvadunt
  11 invadunt
  2 pervadunt
  2 addunt
  2 reddunt
  3 edunt
  10 caedunt
  7 cedunt
  1 succedunt
  1 secedunt
  2 incedunt
  1 concedunt
  14 procedunt
  2 abscedunt
  3 discedunt
  3 excedunt
  2 dedunt
  11 credunt
  1 accidunt
  2 occidunt
  1 praecidunt
  9 incidunt
  1 sidunt
  1 subsidunt
  3 circumsidunt
  1 insidunt
  3 considunt
  3 dividunt
  1 scandunt
  2 pandunt
  4 accendunt
  1 succendunt
  2 incendunt
  1 escendunt
  5 descendunt
  2 transcendunt
  3 conscendunt
  1 defendunt
  1 comprehendunt
  7 tendunt
  1 detendunt
  2 contendunt
  2 portendunt
  1 ostendunt
  1 condunt
  4 fundunt
  1 effundunt
  3 claudunt
  3 includunt
  1 eludunt
  12 eunt
  7 abeunt
  1 obeunt
  6 subeunt
  6 adeunt
  16 redeunt
  3 prodeunt
  1 circumeunt
  16 ineunt
  2 coeunt
  1 introeunt
  3 transeunt
  1 queunt
  1 equeunt
  1 nequeunt
  1 exeunt
  13 agunt
  1 peragunt
  1 intellegunt
  1 regunt
  2 tegunt
  1 detegunt
  1 redigunt
  1 obfigunt
  1 adfigunt
  2 deligunt
  1 confligunt
  1 erigunt
  1 angunt
  5 cingunt
  1 fingunt
  6 iungunt
  2 adiungunt
  1 diiungunt
  1 iniungunt
  6 coniungunt
  1 cogunt
  1 immergunt
  19 pergunt
  1 detergunt
  3 vergunt
  1 adsurgunt
  2 consurgunt
  9 trahunt
  3 detrahunt
  1 contrahunt
  10 aiunt
  31 faciunt
  1 putrefaciunt
  1 iaciunt
  4 traiciunt
  2 abiciunt
  2 obiciunt
  8 adiciunt
  1 eiciunt
  1 deiciunt
  1 reiciunt
  3 praeficiunt
  2 deficiunt
  1 reficiunt
  2 efficiunt
  2 conficiunt
  1 perficiunt
  1 interficiunt
  2 iniciunt
  4 coniciunt
  1 respiciunt
  3 conspiciunt
  1 prospiciunt
  5 sciunt
  2 impediunt
  1 inpediunt
  3 expediunt
  1 fodiunt
  1 confodiunt
  1 audiunt
  14 fiunt
  5 fugiunt
  1 effugiunt
  3 diffugiunt
  4 confugiunt
  1 profugiunt
  3 perfugiunt
  1 transfugiunt
  1 saliunt
  4 desiliunt
  1 prosiliunt
  20 veniunt
  1 adveniunt
  1 eveniunt
  1 circumveniunt
  8 inveniunt
  9 conveniunt
  17 perveniunt
  4 superveniunt
  2 interveniunt
  2 muniunt
  1 communiunt
  22 capiunt
  6 rapiunt
  1 saepiunt
  1 obsaepiunt
  11 accipiunt
  1 occipiunt
  1 praecipiunt
  1 recipiunt
  2 incipiunt
  1 suscipiunt
  3 excipiunt
  5 diripiunt
  1 proripiunt
  1 propiunt
  1 sopiunt
  2 cupiunt
  1 feriunt
  2 aperiunt
  1 sentiunt
  1 dissentiunt
  1 incutiunt
  1 saeviunt
  2 alunt
  5 malunt
  1 excellunt
  2 pellunt
  1 impellunt
  1 compellunt
  3 expellunt
  1 revellunt
  1 convellunt
  3 tollunt
  1 attollunt
  1 extollunt
  6 colunt
  5 accolunt
  2 circumcolunt
  15 incolunt
  19 volunt
  7 fremunt
  1 premunt
  1 dirimunt
  1 sumunt
  1 absumunt
  1 adsumunt
  1 desumunt
  1 consumunt
  2 canunt
  1 gignunt
  3 sinunt
  2 ponunt
  1 deponunt
  3 imponunt
  3 opponunt
  2 disponunt
  5 exponunt
  1 cernunt
  13 decernunt
  1 spernunt
  2 sternunt
  2 prosternunt
  2 strepunt
  1 obstrepunt
  10 erumpunt
  2 inrumpunt
  3 perrumpunt
  5 turbarunt
  2 abdicarunt
  1 indicarunt
  1 aedificarunt
  1 sacrificarunt
  2 dimicarunt
  2 locarunt
  1 vocarunt
  1 revocarunt
  1 laudarunt
  1 nudarunt
  2 crearunt
  5 negarunt
  1 obligarunt
  1 castigarunt
  1 navigarunt
  3 promulgarunt
  1 rogarunt
  1 prorogarunt
  7 triumpharunt
  1 conciliarunt
  6 nuntiarunt
  2 denuntiarunt
  6 renuntiarunt
  3 pronuntiarunt
  4 rebellarunt
  1 compellarunt
  11 appellarunt
  1 interpellarunt
  1 violarunt
  2 immolarunt
  1 dissimularunt
  2 postularunt
  1 acclamarunt
  1 conclamarunt
  2 armarunt
  1 firmarunt
  1 confirmarunt
  1 emanarunt
  1 enarunt
  3 regnarunt
  1 adsignarunt
  6 pugnarunt
  3 oppugnarunt
  1 expugnarunt
  2 inclinarunt
  3 damnarunt
  1 condemnarunt
  1 donarunt
  1 hibernarunt
  1 usurparunt
  1 occuparunt
  2 compararunt
  1 lacerarunt
  1 desiderarunt
  1 efferarunt
  1 accelerarunt
  1 tolerarunt
  1 degenerarunt
  1 onerarunt
  1 exonerarunt
  1 reciperarunt
  1 temperarunt
  4 imperarunt
  1 sperarunt
  1 conflagrarunt
  1 exspirarunt
  1 aberrarunt
  1 impetrarunt
  1 inpetrarunt
  2 intrarunt
  2 instaurarunt
  2 curarunt
  2 procurarunt
  1 inaugurarunt
  2 iurarunt
  2 coniurarunt
  3 accusarunt
  2 recusarunt
  1 incusarunt
  1 spectarunt
  1 dubitarunt
  1 recitarunt
  1 concitarunt
  1 suppeditarunt
  1 cooptarunt
  2 certarunt
  1 comportarunt
  2 vastarunt
  2 evastarunt
  1 pervastarunt
  6 mutarunt
  2 antiquarunt
  1 appropinquarunt
  2 renovarunt
  2 servarunt
  21 erunt
  3 quaerunt
 121 fecerunt
  2 adfecerunt
  1 praefecerunt
  17 defecerunt
  1 patefecerunt
  1 adsuefecerunt
  7 effecerunt
  1 perfecerunt
  10 interfecerunt
  1 satisfecerunt
  14 traiecerunt
  2 obiecerunt
  2 subiecerunt
  12 adiecerunt
  3 eiecerunt
  1 deiecerunt
  4 reiecerunt
  6 iniecerunt
  8 coniecerunt
  2 proiecerunt
  2 disiecerunt
  6 vicerunt
  1 evicerunt
  1 devicerunt
  9 pervicerunt
  2 poposcerunt
  1 depoposcerunt
  2 aderunt
  39 dederunt
  2 sederunt
  2 obsederunt
  2 circumsederunt
  3 insederunt
  7 consederunt
  3 acciderunt
  11 occiderunt
  1 succiderunt
  29 ceciderunt
  8 inciderunt
  2 prociderunt
  12 tradiderunt
  3 abdiderunt
  5 addiderunt
  3 reddiderunt
  10 ediderunt
  21 dediderunt
  2 crediderunt
  4 vendiderunt
  1 indiderunt
  1 perdiderunt
  46 viderunt
  1 inviderunt
  1 providerunt
  5 accenderunt
  1 incenderunt
  3 escenderunt
  7 descenderunt
  8 transcenderunt
  2 conscenderunt
  2 defenderunt
  1 offenderunt
  1 suspenderunt
  1 tetenderunt
  1 intenderunt
  2 contenderunt
  1 pertenderunt
  1 portenderunt
  6 ostenderunt
  1 extenderunt
  3 spoponderunt
  19 responderunt
  5 oderunt
  6 fuderunt
  1 effuderunt
  1 diffuderunt
  2 circumfuderunt
  1 confuderunt
  1 profuderunt
  66 ferunt
  6 deferunt
  12 referunt
  2 differunt
  1 offerunt
  7 inferunt
  4 conferunt
  1 perferunt
  1 transferunt
  1 auferunt
  5 gerunt
  15 egerunt
  1 redegerunt
  12 legerunt
  1 elegerunt
  3 delegerunt
  9 coegerunt
  1 peregerunt
  1 fregerunt
  3 exegerunt
  1 suggerunt
  1 pepigerunt
  1 ingerunt
  1 congerunt
  14 fugerunt
  8 refugerunt
  15 effugerunt
  2 diffugerunt
  5 confugerunt
  2 profugerunt
  11 perfugerunt
  2 transfugerunt
  11 ierunt
  8 abierunt
  2 subierunt
  1 accierunt
  8 adierunt
  2 impedierunt
  42 redierunt
  9 audierunt
  1 erudierunt
  1 praeierunt
  9 venierunt
  21 inierunt
  1 finierunt
  8 perierunt
  1 praeterierunt
  4 interierunt
  1 desierunt
  2 transierunt
  1 lacessierunt
  28 petierunt
  1 servierunt
  2 fefellerunt
  3 perculerunt
  4 pepulerunt
  2 compulerunt
  3 appulerunt
  3 perpulerunt
  5 expulerunt
  23 tulerunt
  3 detulerunt
  1 retulerunt
  1 circumtulerunt
  12 intulerunt
  11 contulerunt
  1 protulerunt
  1 pertulerunt
  1 distulerunt
  3 transtulerunt
  1 sustulerunt
  7 attulerunt
  21 rettulerunt
  2 extulerunt
  6 ademerunt
  1 redemerunt
  3 exemerunt
 163 venerunt
  3 obvenerunt
  1 advenerunt
  9 evenerunt
  2 circumvenerunt
  9 invenerunt
  22 convenerunt
  35 pervenerunt
  11 supervenerunt
  1 intervenerunt
  1 cecinerunt
  27 ceperunt
  45 acceperunt
  1 occeperunt
  1 praeceperunt
  14 receperunt
  1 susceperunt
  4 exceperunt
  14 coeperunt
  4 eruperunt
  4 inruperunt
  2 perruperunt
  1 corruperunt
  3 pepererunt
  1 compererunt
  1 decurrererunt
  16 occurrerunt
  1 decurrerunt
  2 incurrerunt
  16 concurrerunt
  2 discurrerunt
  1 transcurrerunt
  1 decucurrerunt
  1 incucurrerunt
  1 excucurrerunt
  1 serunt
  1 persuaserunt
  9 evaserunt
  3 invaserunt
  1 haeserunt
  1 laeserunt
  68 miserunt
  1 amiserunt
  1 admiserunt
  1 emiserunt
  3 remiserunt
  4 dimiserunt
  4 commiserunt
  4 omiserunt
  6 permiserunt
  4 transmiserunt
  11 diviserunt
  1 effulserunt
  13 manserunt
  18 senserunt
  1 conserunt
  1 saepserunt
  2 scripserunt
  2 adscripserunt
  3 discripserunt
  1 conscripserunt
  1 contempserunt
  8 sumpserunt
  2 absumpserunt
  1 adsumpserunt
  4 consumpserunt
  1 excerpserunt
  1 sparserunt
  1 merserunt
  1 emerserunt
  10 accesserunt
  1 successerunt
  1 praecesserunt
  1 decesserunt
  1 recesserunt
  1 secesserunt
  2 incesserunt
  11 concesserunt
  9 processerunt
  2 intercesserunt
  3 abscesserunt
  2 discesserunt
  8 excesserunt
  13 gesserunt
  1 egesserunt
  2 compresserunt
  5 oppresserunt
  2 expresserunt
  1 discusserunt
  1 excusserunt
  57 iusserunt
  6 clauserunt
  3 incluserunt
  2 intercluserunt
  5 terunt
  13 steterunt
  2 abstiterunt
  1 substiterunt
  1 praestiterunt
  3 destiterunt
  3 restiterunt
  5 institerunt
  6 constiterunt
  1 exstiterunt
  2 poterunt
  15 verterunt
  19 averterunt
  1 adverterunt
  3 animadverterunt
  1 everterunt
  4 reverterunt
  3 converterunt
  32 habuerunt
  7 praebuerunt
  1 adhibuerunt
  1 cohibuerunt
  2 prohibuerunt
  1 tribuerunt
  1 contribuerunt
  1 accubuerunt
  3 occubuerunt
  1 succubuerunt
  6 procubuerunt
  1 applicuerunt
  2 docuerunt
  1 edocuerunt
  1 nocuerunt
  1 arcuerunt
  2 exercuerunt
  1 induerunt
  94 fuerunt
  1 praefuerunt
  2 defuerunt
  1 profuerunt
  3 superfuerunt
  1 luerunt
  6 maluerunt
  5 valuerunt
  1 coluerunt
  2 noluerunt
  11 voluerunt
  1 occuluerunt
  6 consuluerunt
  1 ingemuerunt
  1 abnuerunt
  21 tenuerunt
  3 minuerunt
  5 obtinuerunt
  2 abstinuerunt
  14 sustinuerunt
  2 admonuerunt
  1 abripuerunt
  1 eripuerunt
  3 diripuerunt
  1 proripuerunt
  2 obstipuerunt
  1 deliquerunt
  6 reliquerunt
  4 paruerunt
  5 apparuerunt
  1 obruerunt
  1 meruerunt
  5 aperuerunt
  1 ingruerunt
  2 congruerunt
  1 inruerunt
  1 conruerunt
  1 proruerunt
  2 deterruerunt
  2 corruerunt
  33 censuerunt
  28 posuerunt
  1 reposuerunt
  2 composuerunt
  2 proposuerunt
  1 opposuerunt
  1 disposuerunt
  6 exposuerunt
  1 patuerunt
  6 statuerunt
  1 vetuerunt
  8 restituerunt
  2 instituerunt
  1 constituerunt
  20 potuerunt
  5 exuerunt
  1 probaverunt
  1 comprobaverunt
  3 turbaverunt
  5 abdicaverunt
  2 dedicaverunt
  1 indicaverunt
  1 vindicaverunt
  3 iudicaverunt
  1 sacrificaverunt
  3 supplicaverunt
  1 explicaverunt
  1 dimicaverunt
  14 locaverunt
  2 vocaverunt
  1 advocaverunt
  1 evocaverunt
  1 trucidaverunt
  4 creaverunt
  1 faverunt
  3 negaverunt
  1 fatigaverunt
  2 rogaverunt
  1 triumphaverunt
  1 spoliaverunt
  2 nuntiaverunt
  3 renuntiaverunt
  2 pronuntiaverunt
  1 caelaverunt
  1 immolaverunt
  2 postulaverunt
  3 conclamaverunt
  1 exclamaverunt
  2 concremaverunt
  1 armaverunt
  2 adfirmaverunt
  1 alienaverunt
  6 pugnaverunt
  1 inclinaverunt
  2 nominaverunt
  1 damnaverunt
  3 occupaverunt
  1 praeoccupaverunt
  1 paraverunt
  2 comparaverunt
  1 toleraverunt
  1 volneraverunt
  1 superaverunt
  1 conflagraverunt
  1 peragraverunt
  1 deploraverunt
  1 penetraverunt
  8 impetraverunt
  4 straverunt
  1 constraverunt
  2 prostraverunt
  2 lustraverunt
  1 curaverunt
  2 coniuraverunt
  1 pulsaverunt
  2 detractaverunt
  1 exspectaverunt
  3 citaverunt
  1 recitaverunt
  1 concitaverunt
  5 excitaverunt
  1 cogitaverunt
  2 praecipitaverunt
  1 aptaverunt
  2 temptaverunt
  2 mutaverunt
  1 levaverunt
  1 enervaverunt
  10 quieverunt
  1 deleverunt
  1 repleverunt
  2 impleverunt
  2 compleverunt
  1 inpleverunt
  1 conpleverunt
  2 expleverunt
  38 decreverunt
  1 spreverunt
  1 sciverunt
  1 adsciverunt
  2 desciverunt
  4 consciverunt
  2 exciverunt
  1 audiverunt
  1 muniverunt
  1 communiverunt
  1 triverunt
  1 conquisiverunt
  1 lacessiverunt
  1 nequiverunt
  2 solverunt
  1 absolverunt
  1 foverunt
  30 moverunt
  1 submoverunt
  1 admoverunt
  2 cognoverunt
  2 disserverunt
  1 iuverunt
  4 adiuverunt
  1 detraxerunt
  1 retraxerunt
  4 pertraxerunt
  1 abstraxerunt
  1 extraxerunt
  1 flexerunt
  1 intellexerunt
  1 respexerunt
  8 conspexerunt
  1 erexerunt
  2 perrexerunt
  1 porrexerunt
  2 consurrexerunt
  2 texerunt
  1 avexerunt
  4 advexerunt
  29 dixerunt
  1 contradixerunt
  1 addixerunt
  17 edixerunt
  1 praedixerunt
  3 indixerunt
  1 fixerunt
  1 adflixerunt
  1 conflixerunt
  2 sanxerunt
  1 cinxerunt
  1 strinxerunt
  1 distinxerunt
  1 iunxerunt
  1 adiunxerunt
  1 iniunxerunt
  5 coniunxerunt
  5 auxerunt
  6 duxerunt
  2 traduxerunt
  1 abduxerunt
  1 subduxerunt
  6 adduxerunt
  16 deduxerunt
  2 reduxerunt
  3 induxerunt
  1 conduxerunt
  1 produxerunt
  7 introduxerunt
  3 perduxerunt
  1 luxerunt
  1 eluxerunt
  1 defluxerunt
  1 struxerunt
  2 instruxerunt
  1 norunt
  1 inferrunt
  2 currunt
  9 occurrunt
  1 succurrunt
  6 decurrunt
  6 incurrunt
  12 concurrunt
  1 procurrunt
  14 discurrunt
  1 excurrunt
 1243 sunt
  6 absunt
  3 adsunt
  4 desunt
  1 prosunt
  1 accersunt
  3 supersunt
  2 intersunt
  3 arcessunt
  5 capessunt
  34 possunt
  21 petunt
  1 adpetunt
  10 repetunt
  1 expetunt
  15 vertunt
  8 avertunt
  1 convertunt
  3 sistunt
  3 obsistunt
  1 subsistunt
  1 desistunt
  6 resistunt
  7 circumsistunt
  3 insistunt
  6 consistunt
  1 exsistunt
  30 mittunt
  1 amittunt
  2 tramittunt
  1 emittunt
  1 praemittunt
  1 demittunt
  1 remittunt
  3 dimittunt
  1 immittunt
  3 committunt
  1 omittunt
  1 promittunt
  1 permittunt
  1 acuunt
  1 fluunt
  1 confluunt
  2 abnuunt
  6 relinquunt
  9 ruunt
  1 obruunt
  1 diruunt
  4 instruunt
  1 exstruunt
  4 statuunt
  3 metuunt
  1 restituunt
  1 instituunt
  2 constituunt
  1 exuunt
  2 vivunt
  1 absolvunt
  2 devolvunt
 196 tot
  45 quot
 198 aliquot
  1 capt
  12 fert
  1 adfert
  5 defert
  12 refert
  1 affert
  2 offert
  6 infert
  3 confert
  3 profert
  1 transfert
  4 aufert
  1 ast
 3399 est
  23 abest
  1 obest
  1 subest
  5 adest
  2 prodest
  6 deest
  2 inest
  8 superest
  11 interest
  64 potest
 501 post
 4439 ut
 1543 aut
 228 sicut
 420 velut
  16 prout
 323 caput
  1 virtut
T  =  7506 words (66874 occurrences)
(0-9)  A  B  C  D  E  F  I  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X 
Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (VA2) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2010. Content in this page is licensed under a Creative Commons License