Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Gaius Iulius Caesar Octavianus Augustus
Res gestae

IntraText - Concordances

(Hapax - words occurring once)


    Pars,  Caput/Tabula
1 I, 5 | Arruntio consulibus non acccepi. Non recusavi in summa frumenti 2 II, III| quae tum frumentum publicum acciebat, dedi; ea millia hominum 3 I, 15 | quae tum frumentum publicum accipiebat dedi; ea millia hominum 4 II, I | paucos metu et periclo p[r] aesenti civitatem univ[ersam liberarem 5 | alii 6 II, V | Semnones et eiusdem tractus alli Germanorum popu[l]i per 7 II, I | curatio[n]em an[non]ae. [qu] am ita ad[min]ist[ravi, ut] 8 II, VI | decrevit. Cum scri]psi haec, annus agebam septuagensu[mum sextum]. ~ 9 I, 5 | mea. Consulatum quoque tum annuum et perpetuum mihi delatum 10 I, 16 | Pisone consulibus itemque C. Antistio et D. Laelio cos. et C. 11 I, 31 | ducem. Nostram amicitiam appetiverunt per legatos Bastarnae Scythaeque 12 II, VI | duas, thea[t]rum Pompei, aqu[aram r]iv[as, vi]am Flamin[iam]. ~ 13 II, IV | viam Flaminiam a[b urbe] Ari[minum refeci pontes]que 14 I, 20 | septimum viam Flaminiam ab urbe Ariminum refeci pontesque omnes praeter 15 II, VI | Par[thi Vononem, regis Phr]atis filium, regis Orodis nepotem. 16 II, V | Iuraverunt in eadem ver[ba provi]nciae Galliae, Hispaniae, 17 II, V | Italia sponte sual et me be[lli] quo vici ad Actium 18 I, 25 | Italia sponte sua, et me belli quo vici ad Actium ducem 19 II, II | Lu[cret]io et princi[pi] bus viris [ob]viam mihi mis[s]a 20 I, 16 | Messalla consulibus et L. Camnio et Q. Fabricio cos., militibus 21 II, II | consa[c]randam [censuit] ad campam [Martium, in qua ma]gistratus 22 I, 12 | consacrandam censuit ad campum Martium, in qua magistratus 23 II, III| Messalla consulibus, et L. Caninio ~ et Q. Fabricio co[s.], 24 II, VI | Caesarum. ~App. III. Refecit Capito[liam sacra]sque aedes [nu]m[ero 25 II, I | [s]upplicatum est, fuere DC[CCLXXXX. In triumphis meis] ducti 26 I, 8 | imperio lustrum solus feci C. Censonno et C. Asinio cos., quo lustro 27 II, II | lustrum [s]olus feci C. Censorin[o et C.] Asinio cos. Quo lustro 28 II, I | et periclo p[r] aesenti civitatem univ[ersam liberarem impensa 29 II, II | Tum [iteru]m consulari com imperio lustrum [s]olus 30 I, 21 | in templo Martis Ultoris consacravi, quae mihi constiterunt 31 II, IV | in templo Martis Ultoris consecravi, quae mihi constituerunt 32 I, 34 | civilia exstinxeram, per consensum universorum potitus rerum 33 I, 21 | Ultoris consacravi, quae mihi constiterunt HS circiter milliens. Auri 34 II, IV | Ultoris consecravi, quae mihi constituerunt HS circiter milliens. Auri 35 II, I | triumvirum rei publicae costituend[ae creavit]. ~2. Qui parentem 36 II, III| et postea consulibus M. Cr[a]ssao et Cn. Lentulo augure 37 I, 16 | et postea consulibus M. Crasso et Cn. Lentulo Augure adsignavi 38 II, I | con[sula]rem locum s[imul dan sententiae ferendae, et 39 I, 30 | Illyrici ad ripam fluminis Danui. Citra quod Dacorum transgressus 40 II, V | Illyrici ad r[ip]am fluminis Dan[uv]i. Citr[a] quod [D]a[cor]u[m 41 II, I | [s]upplicatum est, fuere DC[CCLXXXX. In triumphis meis] 42 I, 4 | consulto supplicatum est, fuere DCCCLXXXX. In triumphis meis ducti 43 II, I | v]iciens et semel imperator. [decernente plu]ris triumphos mihi sena[t]u, 44 I, 4 | pluris triumphos mihi senatus decrevisset, iis supersedi. Laurum de 45 I, 6 | ultro quinquiens a senatu depoposci et accepi. ~ 46 II, I | non rec[epi. Non sum] depreca[tus] in s[umma f]rum[enti p]enuria 47 I, 1 | consularem locum sententiae dicendae tribuens, et imperium mihi 48 | e 49 I, 35 | positae, exemplar sub[i]ectum. ~ 50 | eis 51 II, I | depreca[tus] in s[umma f]rum[enti p]enuria curatio[n]em an[non]ae. [ 52 | eram 53 I, 34 | postquam bella civilia exstinxeram, per consensum universorum 54 II, I | locum s[imul dan sententiae ferendae, et i]imperium mihi dedit.~ 55 II, I | recepi. Quae tum per me fieri senatus] v[o]luit, per trib[un]ici[a]m 56 I, 6 | recepi. Quae tum per me geri senatus voluit, per tribuniciam 57 II, I | Exte[rnas] gentes, quibus tuto i[gnosci pot]ui[t, co]nservare quam 58 II, V | quod [D]a[cor]u[m tra]n[s]gressus exercitus meis a[u]sp[icis 59 II, II | [m]e es[t decretus. Cu]m ex H[is[]ania Gal[liaque, rebu]s in iis 60 II, III| congiaria p[e]rvenerunt ad [homi]num millia nunquam minus 61 II, II | quadragiens centum mill[ia et n]onge[nta tr]iginta 62 II, III| et ci[r]citer bis mill[ie]ns et sescentiens, quod 63 I, 3 | Externas gentes, quibus tuto ignosci potuit, conservare quam 64 II, I | sententiae ferendae, et i]imperium mihi dedit.~ Res publica, 65 II, I | 2. Qui parentem meum [interfecer]un[t eo]s in exilium expuli iudiciis 66 I, 16 | et Cn. Pisone consulibus itemque C. Antistio et D. Laelio 67 II, II | perp]etum [ut essem et, q]uoad ivierem, tribunicia potestas mihi [ 68 I, 23 | et octingentos pedes, in latitudinem mille et ducenti, in quo 69 II, IV | et octingentos pedes ~ in latudine[m mille] e[t] ducenti. In 70 II, III| Ab eo anno q]uo Cn. et P. Lentuli c[ons]ules fuerunt, cum 71 I, 18 | Ab eo anno quo Cn. et P. Lentulli consules fuerunt, cum deficerent 72 II, VI | App. III. Refecit Capito[liam sacra]sque aedes [nu]m[ero 73 II, I | dominatione factionis oppressam in liberatatem vindicavi. Eo [nomi]ne senatus 74 I, 1 | dominatione factionis oppressam in libertatem vindicavi. [Ob quae] senatus 75 II, IV | quotienscumque imperator a[ppe]llatus sum, aurum coronarium non 76 II, V | Italia sponte sual et me be[lli] quo vici ad Actium ducem 77 I, 26 | quae appellatur Eudaemon, magnaeque hostium gentis utriusque 78 II, VI | Tin[commius, Sugambr]orum Maelo, Marcomannorum Sueborum [Segime]rus. Ad [ 79 I, 32 | Tincommius, Sugambrorum Maelo, Marcomanorum Sueborum . . . rus. Ad me 80 II, I | cu[rator legum et morum maxima potestate solus crearer 81 II, V | quae appel[latur Eudaemon, [maxim]aeque hos[t]ium gentis utr[iu]sque 82 II, V | popu[l]i per legatos amicitiam mean et populi Romani petierunt. 83 I, 18 | deficerent vectigalia, tum centum milibus hominum tum pluribus multo 84 II, IV | Flaminiam a[b urbe] Ari[minum refeci pontes]que omnes 85 II, III| emeriteis stipendis in sua municpi[a dedux]i, praem[i]a numerato 86 II, V | Iuraverunt in eadem ver[ba provi]nciae Galliae, Hispaniae, Africa, 87 I, 12 | qui honos ad hoc tempus nemimi praeter me est decretus. 88 II, II | quo honos [ad ho]c tempus nemini praeter [m]e es[t decretus. 89 II, III| militare, quod ex consilio n[eo] co[ns]titutum est, ex [q]uo 90 II, III| et ci[r]citer bis mill[ie]ns et sescentiens, quod pro 91 II, III| congiaria p[e]rvenerunt ad [homi]num millia nunquam minus quinquaginta 92 II, VI | gereba]m, sena[tus et e]quester order populusq[ue] Romanus universus 93 I, 35 | gerebam, senatus et equester ordo populusque Romanus universus 94 II, VI | et Tin[commius, Sugambr]orum Maelo, Marcomannorum Sueborum 95 II, I | v[o]luit, per trib[un]ici[a]m p[otestatem perfeci, cuius potes]tatis 96 II, VI | po[stquam b]ella [civil]ia oxstinxeram, perconsensum universorum [ 97 II, V | Hadriano mari, [ad Tuscum pacari fec]i. nulli genti bello 98 I, 26 | Hadriano mari ad Tuscum pacificavi nulli genti bello per iniuriam 99 II, VI | reges pet[i]tos acceperunt: Par[thi Vononem, regis Phr]atis 100 I, 33 | reges petitos acceperunt: Parthi Vononem, regis Phratis filium, 101 II, VI | naumachi[am] et donata pe[c]unia [colonis municipiis 102 II, VI | om[n]ium, rem publicam ex pea potestate ~ in senat[us 103 I, 5 | recusavi in summa frumenti penuria curationem annonae, quam 104 II, VI | b]ella [civil]ia oxstinxeram, perconsensum universorum [potitus reru]m 105 I, 26 | usque ad oppidum Nabata perventum est, cui proxima est Meroe; 106 II, V | usque ad oppidum Nabata pervent[um]est, cui proxima est Meroe. 107 II, VI | principes earum gentium reges pet[i]tos acceperunt: Par[thi 108 I, 33 | principes earum gentium reges petitos acceperunt: Parthi Vononem, 109 II, VI | Par[thi Vononem, regis Phr]atis filium, regis Orodis 110 II, IV | coepta profligataque poera a patre meo, perfeci, et 111 II, I | per annos] quadra[ginta. Pon]tifex [maximus, augur, Xvvir]um 112 I, 5 | metu et periclo praesenti populum universam liberarem impensa 113 II, II | rer[um exe]mpla imitanda pos[teris tradidi.] ~9. Vota 114 I, 8 | multarum rerum exempla imitanda posteris tradidi. ~ 115 I, 6 | voluit, per tribuniciam potestatem perfeci, cuius potestatis 116 II, IV | quotienscumque imperator a[ppe]llatus sum, aurum coronarium 117 I, 3 | adsignavi aut pecuniam pro praemiis militiae dedi. Naves cepi 118 II, I | a[dsignavi] aut pecuniam pro p[raemis mil]itiae dedi. Naves cepi 119 II, I | detrimenti caperet, a] me pro praetore simul cum consulibus pro[viden]dum [ 120 II, II | consule Q.] Lu[cret]io et princi[pi] bus viris [ob]viam mihi 121 I, 12 | cum consule Q. Lucretio et principibus viris obviam mihi missa 122 | pr[ius 123 I, 13 | parta victoriis pax, cum priusquam nascerer, a condita urbe 124 I, 30 | exercitus meis auspicis victus profilgatusque est, et postea trans Danuvium 125 II, V | meis a[u]sp[icis vict]us profligatusque [es]t, et pos[tea tran]s 126 I, 1 | quid detrimenti caperet, me propraetore simul cum consulibus providere 127 II, II | Pacis A]u[g]ust[ae senatus pro]redi[t]u meo consa[c]randam [censuit] 128 II, V | Iuraverunt in eadem ver[ba provi]nciae Galliae, Hispaniae, 129 II, I | praetore simul cum consulibus pro[viden]dum [iussit. P]opulus autem 130 I, 1 | propraetore simul cum consulibus providere iussit. Populus autem eodem 131 I, 12 | Romam redi, Ti. Nerone P. Qintilio consulibus, aram Pacis Augustae 132 II, I | curatio[n]em an[non]ae. [qu] am ita ad[min]ist[ravi, 133 I, 17 | ut sestertium milliens et quingentiens ad eos qui praerant aerario 134 II, III| ut sestertium milliens et quing[en]ties ad eos qui praerant aerario 135 I, 13 | 13] Ianum Quinnum, quem claussum esse maiores 136 II, I | ma[riqu]e pr[o]spere gestas qui[nquageniens et q]uinquiens decrevit 137 I, 4 | marique prospere gestas quinquagiens et quinquiens decrevit senatus 138 II, II | R[omam redi] Ti. Nerone P. Qui[ntilio c]o[n]s[ulibu]s, ~ aram [ 139 II, II | decrevit.] ~13. [Ianum] Quirin[um, quem cl]aussum ess[e maiores 140 II, II | ex H[is[]ania Gal[liaque, rebu]s in iis provincis prosp[e]re 141 I, 12 | Cum ex Hispania Galliaque, rebus in iis provincis prospere 142 II, II | iam ex nostro [saecul]o red[uxi et ipse] multarum rer[um 143 I, 8 | exolescentia iam ex nostro saeculo reduxi et ipse multarum rerum exempla 144 II, VI | thea[t]rum Pompei, aqu[aram r]iv[as, vi]am Flamin[iam]. ~App. 145 I, 35 | terra[rum] imperio populi Rom. subiecit, et impensarum, 146 II, IV | inscriptione nominis mei. Rovos aquarum compluribus locis 147 II, V | a]nte me principem populi Rpmani exercitus numquam ad[it], 148 I, 35 | Augusti, quibus orbem terra[rum] imperio populi Rom. subiecit, 149 I, 32 | Marcomanorum Sueborum . . . rus. Ad me rex Parthorum Phrates 150 I, 35 | 3] Refecit Capitolium sacrasque aedes numero octoginta duas, 151 II, IV | gesseram privatim possederat. Satatuae [mea]e pedestres et equestres 152 II, VI | Marcomannorum Sueborum [Segime]rus. Ad [me re]x Parthorum Phrates, 153 II, I | ultro [quinquiens mihi a sena]tu[de]poposci et accepi. ~7. [Tri]umv[i]rum 154 II, II | quadragiens centum millia et sexag[i]inta tria millia. ~ Tum [iteru]m 155 I, 8 | quadragiens centum millia et sexaginta tria millia. Tum iterum 156 II, VI | Refecit Capito[liam sacra]sque aedes [nu]m[ero octoginta] 157 II, III| postea consulibus M. Cr[a]ssao et Cn. Lentulo augure adsignavi 158 I, 24 | gesseram privatim possederat. Statuae meae pedestres et equestres 159 I, 35 | duabus aheneis pilis, quae su[n]t Romae positae, exemplar 160 II, V | verba tota Italia sponte sual et me be[lli] quo vici ad 161 I, Int| Romae positae, exemplar subiectum. ~ 162 II, VI | Dumnobellaunus et Tin[commius, Sugambr]orum Maelo, Marcomannorum 163 I, 32 | Dumnobellaunus et Tincommius, Sugambrorum Maelo, Marcomanorum Sueborum . . . 164 II, II | Appuleio cos. Quo lustro ce[nsa sunt]civ[ium Ro]manorum capitum quadragiens 165 I, 35 | aheneis pilis, quae su[n]t Romae positae, exemplar 166 II, II | rer[um exe]mpla imitanda pos[teris tradidi.] ~9. Vota p[ro 167 II, VI | pet[i]tos acceperunt: Par[thi Vononem, regis Phr]atis 168 II, I | annos] quadra[ginta. Pon]tifex [maximus, augur, Xvvir]um 169 II, VI | earum gentium reges pet[i]tos acceperunt: Par[thi Vononem, 170 II, V | Citr[a] quod [D]a[cor]u[m tra]n[s]gressus exercitus meis 171 II, V | regis, per T[i. Ne]ronem trad[er], qui tum mihi priv[ig]nus 172 I, 27 | Tigranis regis, per Ti. Neronem tradere, qui tum mihi privignus 173 I, 30 | Danui. Citra quod Dacorum transgressus exercitus meis auspicis 174 I, 1 | locum sententiae dicendae tribuens, et imperium mihi dedit. 175 I, 2 | 2] Qui parentem meum trucidaverunt, eos in exilium expuli iudiciis 176 II, I | s[enatus fui usque ad e]um d[iem, quo scrip]seram [ 177 II, VI | naumachi[am] et donata pe[c]unia [colonis municipiis oppidis] 178 II, III| detuli. ~18. [Ab eo anno q]uo Cn. et P. Lentuli c[ons]ules 179 II, II | ex nostro [saecul]o red[uxi et ipse] multarum rer[um 180 II, V | TABULA V~25. Mare pacavi a praedonibus. 181 II, V | depoposcit. Iuraverunt in eadem ver[ba provi]nciae Galliae, 182 II, VI | TABULA VI~32. Ad me supplices confug[erunt] 183 II, VI | Pompei, aqu[aram r]iv[as, vi]am Flamin[iam]. ~App. IV. Impensa p[raestita 184 I, 7 | virum sacris faciundis, VII virum epulonum, frater arvalis, 185 II, I | Xvvir]um sacris fac[iundis, VIIvirum ep]ulon[um, frater arvalis, 186 I, 12 | magistratus et sacerdotes virginesque Vestales anniversarium sacrificium 187 II, III| appellaverunt. ~15. Plebei Romanae viritum HS trecenos numeravi ex 188 I, 22 | viciens. Pro conlegio XV virorum magister conlegii collega 189 I, 10 | perpetum ut essem et, quoad viverem, tribunicia potestas mihi 190 II, IV | viciens. ~ [Pr]o conlegio Xvvirorum magis[ter con]legii collega 191 II, I | Pon]tifex [maximus, augur, Xvvir]um sacris fac[iundis, VIIvirum


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License