Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
campanarum 3
campanas 2
campanis 1
can 3133
canant 1
cancellariae 2
cancellariam 3
Frequency    [«  »]
-----
-----
3249 in
3133 can
2524 et
2020 ad
1995 vel

CIC 1917

IntraText - Concordances

can

1-500 | 501-1000 | 1001-1500 | 1501-2000 | 2001-2500 | 2501-3000 | 3001-3133

                              bold = Main text
   Liber, Titulus, Can.                 grey = Comment text
1 I, 0,1 | Can. l. Licet in Codice iuris 2 I, 0,2 | Can. 2. Codex, plerumque, nihil 3 I, 0,3 | Can. 3. Codicis canones initas 4 I, 0,4 | Can. 4. Iura aliis quaesita, 5 I, 0,5 | Can. 5. Vigentes in praesens 6 I, 0,6 | Can. 6. Codex vigentem huc usque 7 I, 0,7 | Can. 7. Nomine Sedis Apostolicae 8 I, I,8 | Can. 8. par. 1. Leges instituuntur, 9 I, I,9 | Can. 9. Leges ab Apostolica 10 I, I,10 | Can.10. Leges respiciunt futura, 11 I, I,11 | Can. 11. Irritantes aut inhabilitantes 12 I, I,12 | Can. 12. Legibus mere ecclesiasticis 13 I, I,13 | Can. l3. par. l. Legibus generalibus 14 I, I,13 | commorantur, firmo praescripto can. 14. ~ 15 I, I,14 | Can.l4. par. 1. Peregrini: ~ 16 I, I,15 | Can. 15. Leges, etiam irritantes 17 I, I,16 | Can. 16. par. l. Nulla ignorantia 18 I, I,17 | Can. 17. par. l. Leges authentice 19 I, I,18 | Can. 18. Leges ecclesiasticae 20 I, I,19 | Can. 19. Leges quae poenam statuunt, 21 I, I,20 | Can. 20. Si certa de re desit 22 I, I,21 | Can. 21. Leges latae ad praecavendum 23 I, I,22 | Can. 22. Lex posterior, a competenti 24 I, I,22 | materiam; sed firmo praeseripto can. 6, n. 1, lex generalis 25 I, I,23 | Can. 23. In dubio revocatio 26 I, I,24 | Can. 24. Praecepta, singulis 27 I,II,25 | Can. 25. Consuetudo in Ecclesia 28 I,II,26 | Can. 26. Communitas quae legis 29 I,II,27 | Can. 27. par. 1. Iuri divino 30 I,II,28 | Can. 28. Consuetudo praeter 31 I,II,29 | Can. 29. Consuetudo est optima 32 I,II,30 | Can. 30. Firmo praescripto can. 33 I,II,30 | Can. 30. Firmo praescripto can. 5, consuetudo contra legem 34 I,III,31 | Can. 31. Salvis legibus liturgicis, 35 I,III,32 | Can. 32. par. 1. Dies constat 36 I,III,33 | Can. 33. par. 1. In supputandis 37 I,III,34 | Can. 34. par. 1. Si mensis et 38 I,III,35 | Can. 35. Tempus utile illud 39 I,IV,36 | Can. 36. par. l. Rescripta tum 40 I,IV,36 | sunt, salvo praescripto can. 2265, par. 2, 2275, n. 41 I,IV,37 | Can. 37. Rescriptum impetrari 42 I,IV,38 | Can. 38. Rescripta quibus gratia 43 I,IV,39 | Can. 39. Conditiones in rescriptis 44 I,IV,40 | Can. 40. In omnibus rescriptis 45 I,IV,40 | nitantur, salvo praescripto can. 45, 1054. ~ 46 I,IV,41 | Can. 41. In rescriptis quorum 47 I,IV,42 | Can. 42. par. l. Reticentia 48 I,IV,43 | Can. 43. Gratia ab una Sacra 49 I,IV,44 | Can. 44. par. 1. Nemo gratiam 50 I,IV,45 | Can. 45. Cum rescriptis ad preces 51 I,IV,45 | proponatur, salvo praescripto can. 1054. ~ 52 I,IV,46 | Can. 46. Rescripta etiam Motu 53 I,IV,47 | Can. 47. Rescripta non fiunt 54 I,IV,48 | Can. 48. par. 1. Si contingat 55 I,IV,49 | Can. 49. Rescripta intelligenda 56 I,IV,50 | Can. 50. In dubio, rescripta 57 I,IV,51 | Can. 51. Rescriptum Sedis Apostolicae 58 I,IV,52 | Can. 52. Rescripta, quorum paesentationi 59 I,IV,53 | Can. 53. Rescripti exsecutor 60 I,IV,54 | Can. 54. par. 1. Si in rescripto 61 I,IV,55 | Can. 55. Exsecutor procedere 62 I,IV,56 | Can. 56. Exsecutio rescriptorum 63 I,IV,57 | Can. 57. par. 1. Rescriptorum 64 I,IV,58 | Can. 58. Rescripta quaelibet 65 I,IV,59 | Can. 59. par. 1. Exsecutori 66 I,IV,59 | exsecutione, servetur praescriptum can. 1507, par. l. ~ 67 I,IV,60 | Can. 60. par. 1. Rescriptum, 68 I,IV,61 | Can. 61. Per Apostolicae Sedis 69 I,IV,62 | Can. 62. Si rescriptum contineat 70 I, V,63 | Can. 63. par. 1. Privilegia 71 I, V,64 | Can. 64. Per communicationem 72 I, V,65 | Can. 65. Cum privilegia acquiruntur 73 I, V,66 | Can. 66. par. 1. Facultates 74 I, V,66 | Episcopo aliisve de quibus in can. 198, par. 1 ab Apostolica 75 I, V,67 | Can. 67. Privilegium ex ipsius 76 I, V,68 | Can. 68. In dubio privilegia 77 I, V,68 | interpretanda sunt ad normam can. 50; sed ea semper adhibenda 78 I, V,69 | Can. 69. Nemo cogitur uti privilegio 79 I, V,70 | Can. 70. Privilegium, nisi aliud 80 I, V,71 | Can. 71. Per legem generalem 81 I, V,71 | attinet, servetur praescriptum can. 60. ~ 82 I, V,72 | Can. 72. par. 1. Privilegia 83 I, V,73 | Can. 73. Resoluto iure concedentis, 84 I, V,74 | Can. 74. Privilegium personale 85 I, V,75 | Can. 75. Privilegia realia cessant 86 I, V,76 | Can. 76. Per non usum vel per 87 I, V,77 | Can. 77. Cessat quoque privilegium, 88 I, V,77 | concessum, firmo praescripto can. 207, par. 2. ~ 89 I, V,78 | Can. 78. Qui abutitur potestate 90 I, V,79 | Can. 79. Quamvis privilegia, 91 I,VI,80 | Can. 80. Dispensatio, seu legis 92 I,VI,81 | Can. 81. A generalibus Ecclesiae 93 I,VI,82 | Can. 82. Episcopi aliique locorum 94 I,VI,82 | provincialis ac plenarii ad normam can. 291, par. 2, non vero in 95 I,VI,82 | territorio, nisi ad normam can. 81. ~ 96 I,VI,83 | Can. 83. Parochi nec a lege 97 I,VI,84 | Can. 84. par. 1. A lege ecclesiastica 98 I,VI,85 | Can. 85. Strictae subest interpretationi 99 I,VI,85 | solum dispensatio ad normam can. 50, sed ipsamet facultas 100 I,VI,86 | Can. 86. Dispensatio quae tractum 101 II,VI,87 | Can. 87. Baptismate homo constituitur 102 II,VI,88 | Can. 88. par. 1. Persona quae 103 II,VI,89 | Can. 88. Persona maior plenum 104 II,VI,90 | Can. 90. par. 1. Locus originis 105 II,VI,91 | Can. 91. Persona dicitur: incola, 106 II,VI,92 | Can. 92. par. I. Domicilium 107 II,VI,93 | Can. 93. par. 1. Uxor, a viro 108 II,VI,94 | Can. 94. par. 1. Sive per domicilium 109 II,VI,95 | Can. 95. Domicilium et quasi-domicilium 110 II,VI,95 | revertendi, salvo praescripto can. 93.~ 111 II,VI,96 | Can. 96. par. 1. Consanguinitas 112 II,VI,97 | Can. 97. par. 1. Affinitas oritur 113 II,VI,98 | Can. 98. par. 1. Inter varios 114 II,VI,99 | Can. 99. In Ecelesia, praeter 115 II,VI,100 | Can. l00. par. 1. Catholica 116 II,VI,101 | Can. l01. par. 1. Circa actus 117 II,VI,102 | Can. lO2. par. 1. Persona moralis, 118 II,VI,103 | Can. 103. par. 1. Actus, quos 119 II,VI,103 | caveatur; sed possunt ad normam can. 1684-1689 per iudicis sententiam 120 II,VI,104 | Can. 104. Error actum irritum 121 II,VI,105 | Can. 105. Cum ius statuit Superiorem 122 II,VI,105 | convocentur, salvo praescripto can. 162, par. 4, et mentem 123 II,VI,106 | Can. 106. Circa praecedentiam 124 II,VI,107 | Can. 107. Ex divina institutione 125 II, 0,108 | Can. 1O8. par. 1. Qui divinis 126 II, 0,109 | Can. 109. Qui in ecclesiasticam 127 II, 0,110 | Can. 110. Quamvis Praelati titulo, 128 II, I,111 | Can. lll. par. l. Quemlibet 129 II, I,112 | Can. 112. Praeter casus de quibus 130 II, I,112 | Praeter casus de quibus in can. 114, 641, par. 2, ut clericus 131 II, I,113 | Can. 113. Excardinationem et 132 II, I,114 | Can. 114. Habetur excardinatio 133 II, I,115 | Can. 115. Etiam per professionem 134 II, I,115 | excardinatur, ad normam can. 585.~ 135 II, I,116 | Can. 116. Excardinatio fieri 136 II, I,117 | Can. 117. Ad incardinationem 137 II,II,118 | Can. 118. Soli clerici possunt 138 II,II,119 | Can. ll9. Omnes fideles debent 139 II,II,120 | Can. l20. par. I. Clerici in 140 II,II,121 | Can.121. Clerici omnes a servitio 141 II,II,122 | Can. 122. Clericis qui creditoribus 142 II,II,123 | Can. 123. Memoratis privilegiis 143 II,II,123 | ecclesiasticum plectatur, ad normam can. 213, par. 1, 2304; recuperat 144 II,III,124 | Can. 124. Clerici debent sanctiorem 145 II,III,125 | Can. 125. Curent locorum Ordinarii:~ 146 II,III,126 | Can. 126. Omnes sacerdotes saeculares 147 II,III,127 | Can. 127. Omnes clerici, praesertim 148 II,III,128 | Can. 128. Quoties et quandiu 149 II,III,129 | Can. l29. Clerici studia, praesertim 150 II,III,130 | Can. l30. par. I. Expleto studiorum 151 II,III,131 | Can. 131. par. 1. In civitate 152 II,III,132 | Can. l32. par. 1. Clerici in 153 II,III,132 | sint, salvo praescripto can. 214, par. 1.~par. 2. Clerici 154 II,III,133 | Can. 133. par. 1. Caveant clerici 155 II,III,134 | Can.134. Consuetudo vitae communis 156 II,III,135 | Can. 135. Clerici, in maioribus 157 II,III,135 | exceptis iis de quibus in can. 213, 214, tenentur obligatione 158 II,III,136 | Can. 136. par. 1. Omnes clerici 159 II,III,137 | Can. 137. A fideiubendo, etiam 160 II,III,138 | Can. 138. Clerici ab iis omnibus 161 II,III,139 | Can. l39. par. 1. Ea etiam quae, 162 II,III,140 | Can. 140. Spectaculis, choreis 163 II,III,141 | Can. 141. par. 1. Saecularem 164 II,III,142 | Can. 142. Prohibentur clerici 165 II,III,143 | Can. l43. Clerici, licet beneficium 166 II,III,144 | Can. 144. Qui cum licentia sui 167 II,IV,145 | Can. l45. par. 1. Officium ecclesiasticum 168 II,IV,146 | Can. 146. De beneficialibus 169 II,IV,146 | custodiantur insuper praescripta can. 1409 seqq.~ 170 II,IV,147 | Can.147. par. l. Officium ecclesiasticum 171 II,IV,148 | Can.148. par. l. Provisio officii 172 II,IV,148 | institutionem serventur praescripta can. 1448-1471.~ 173 II,IV,149 | Can. l49. Electi, postulati, 174 II,IV,150 | Can. 150. par. l. Provisio officii 175 II,IV,150 | iure non vacantis ad normam can. 183, par. 1, est ipso facto 176 II,IV,151 | Can. 151. Officium de iure vacans 177 II,IV,152 | Can. 152. Loci Ordinarius ius 178 II,IV,153 | Can. l53. par. 1. Ad vacans 179 II,IV,154 | Can. 154. Officia quae curam 180 II,IV,155 | Can. 155. Officiorum provisio 181 II,IV,155 | vacationis firmo praescripto can. 458.~ 182 II,IV,156 | Can. 156. par. l. Nemini conferantur 183 II,IV,156 | par. 3. Firmo praescripto can. 188, n. 3, concessio alterius 184 II,IV,157 | Can. 157. Officium vacans per 185 II,IV,158 | Can. 158. Qui, alius negligentiam 186 II,IV,159 | Can. 159. Cuiuslibet officii 187 II,IV,160 | Can.160. Romani Pontificis electio 188 II,IV,161 | Can. 161. Si cui collegio sit 189 II,IV,162 | Can. 162. par. 1. Salvis peculiaribus 190 II,IV,163 | Can. 163. Convocatione legitime 191 II,IV,164 | Can. 164. Etsi quis plures ob 192 II,IV,165 | Can. 165. Nullus collegio extraneus 193 II,IV,166 | Can. 166. Si laici contra canonicam 194 II,IV,167 | Can. 167. par. 1. Nequeunt suffragium 195 II,IV,168 | Can. 168. Si quis ex electoribus 196 II,IV,169 | Can. l69. par. l. Suffragium 197 II,IV,170 | Can. 170. Sufiragium sibimetipsi 198 II,IV,171 | Can. 171. par. l. Ante electionem 199 II,IV,172 | Can. 172. par. 1. Electio, nisi 200 II,IV,173 | Can. 173. Cessat compromissum 201 II,IV,174 | Can. 174. Is electus habeatur 202 II,IV,174 | numerum retulerit, ad normam can. 101, par. 1, n.1.~ 203 II,IV,175 | Can. 175. Electio illico intimanda 204 II,IV,176 | Can. 176. par. 1. Si electus 205 II,IV,177 | Can. 177. par. 1. Electus, si 206 II,IV,178 | Can. 178. Si electio intra praescriptum 207 II,IV,179 | Can. 179. par. 1. Si electioni 208 II,IV,180 | Can. 180. par. 1. Ut postulatio 209 II,IV,181 | Can. 181. par. 1. Postulatio 210 II,IV,182 | Can. l82. par. l. Reiecta a 211 II,IV,182 | respondere debet ad normam can.175. ~par. 3. Si eam acceptet, 212 II,IV,183 | Can. 183. par. 1. Amittitur 213 II,IV,184 | Can. l84. Quisque sui compos 214 II,IV,185 | Can. 185. Renuntiatio ex metu 215 II,IV,186 | Can. l86. Renuntiatio, ut valida 216 II,IV,187 | Can. 187. par. 1. Renuntiatio 217 II,IV,188 | Can. 188. Ob tacitam renuntiationem 218 II,IV,188 | circa beneficia, praescripto can. 584; ~2.o Intra tempus 219 II,IV,188 | 6.o Contra praescriptum can.141, par. 1 militiae saeculari 220 II,IV,189 | Can.189. par. l. Superiores 221 II,IV,190 | Can. 190. par. 1. Officium, 222 II,IV,191 | Can. l9l. par. l. Semel legitime 223 II,IV,192 | Can. 192. par. l. Privatio officii 224 II,IV,193 | Can.193. par. 1. Translatio 225 II,IV,193 | privatione, firmo praescripto can. 2162-2167, quod ad translationem 226 II,IV,194 | Can.194. par. 1. In translatione 227 II,IV,195 | Can.195. Qui clericum ad officium 228 II, V,196 | Can. 196. Potestas iurisdictionis 229 II, V,197 | Can. 197. par. 1. Potestas iurisdictionis 230 II, V,198 | Can. 198. par. 1. In iure nomine 231 II, V,199 | Can. 199. par. 1. Qui iurisdictionis 232 II, V,200 | Can. 200. par. 1. Potestas iurisdictionis 233 II, V,201 | Can. 201. par. 1. Potestas iurisdictionis 234 II, V,201 | territorium, salvis praescriptis can. 401, par. 1, 881, par. 235 II, V,202 | Can. 202. par. 1. Actus potestatis 236 II, V,203 | Can. 203. par. 1. Delegatus 237 II, V,204 | Can. 204. par. 1. Quod quis 238 II, V,205 | Can. 205. par. 1. Si plures 239 II, V,206 | Can. 206. Pluribus successive 240 II, V,207 | Can. 207. par. 1. Potestas delegata 241 II, V,207 | duobus casibus de quibus in can. 61. ~par. 2. Sed potestate 242 II, V,208 | Can. 208. Ad normam can. 183, 243 II, V,208 | Can. 208. Ad normam can. 183, par. 2, potestas ordinaria 244 II, V,208 | devolutivo, firmo praescripto can. 2264, 2284. ~ 245 II, V,209 | Can. 209. In errore communi 246 II, V,210 | Can. 210. Potestas ordinis, 247 II,VI,211 | Can. 211. par. 1. Etsi sacra 248 II,VI,211 | vel sententia ad normam can. 214, demum poena degradationis. ~ 249 II,VI,212 | Can. 212. par. 1. Qui in minoribus 250 II,VI,213 | Can. 213. par. 1. Omnes qui 251 II,VI,213 | tenetur, salvo praescripto can. 214. ~ 252 II,VI,214 | Can. 214. par. 1. Clericus qui 253 II,VI,214 | probari debent ad normam can. 1993-1998. ~ 254 II, 0,215 | Can. 2l5. par. 1. Unius supremae 255 II, 0,216 | Can. 216. par. 1. Territorium 256 II, 0,217 | Can. 217. par. l. Episcopus 257 II,VII,218 | Can. 218. par. l. Romanus Pontifex, 258 II,VII,219 | Can. 219. Romanus Pontifex, 259 II,VII,220 | Can. 220. Gravioris momenti 260 II,VII,221 | Can. 221. Si contingat ut Romanus 261 II,VII,222 | Can. 222. par. 1. Dari nequit 262 II,VII,223 | Can. 223. par. 1. Vocantur ad 263 II,VII,224 | Can. 224. par. 1. Si quis ex 264 II,VII,224 | vocatis ad Concilium ad normam can. 223, par. 1, eidem, iusto 265 II,VII,225 | Can. 225. Nemini eorum qui Concilio 266 II,VII,226 | Can. 226. Propositis a Romano 267 II,VII,227 | Can. 227. Concilii decreta vim 268 II,VII,228 | Can. 228. par. 1. Concilium 269 II,VII,229 | Can. 229. Si contingat Romanum 270 II,VII,230 | Can. 230. S.R.E. Cardinales 271 II,VII,231 | Can. 231. par. 1. Sacrum Collegium 272 II,VII,232 | Can. 232. par. 1. Cardinales 273 II,VII,233 | Can. 233. par. l. Cardinales 274 II,VII,233 | privilegia de quibus in can. 239. ~par. 2. Si tamen 275 II,VII,234 | Can. 234. Promotus absens a 276 II,VII,235 | Can. 235. Nisi aliter in casibus 277 II,VII,236 | Can. 236. par. l. Per optionem 278 II,VII,237 | Can. 237. par. 1. Sacro Cardinalium 279 II,VII,238 | Can. 238. par. l. Cardinales 280 II,VII,239 | Can. 239. par. 1. Praeter alia 281 II,VII,239 | testamentum, salvo praescripto can. 1298; ~20.o Consecrationes 282 II,VII,239 | peragendi, firmo praescripto can. 1157; ~21.o Praecedendi 283 II,VII,240 | Can. 240. par. 1. Cardinalis 284 II,VII,241 | Can. 241. Sede Apostolica vacante, 285 II,VII,242 | Can. 242. Curia Romana constat 286 II,VII,243 | Can. 243. par. l. In singulis 287 II,VII,244 | Can. 244. par. l. Nihil grave 288 II,VII,245 | Can. 245. Controversiam, si 289 II,VII,246 | Can. 246. Singulis Congregationibus 290 II,VII,247 | Can. 247. par. 1. Congregatio 291 II,VII,247 | Sedi denuntiare, ad normam can. 1397. ~par. 5. Ipsa una 292 II,VII,248 | Can. 248. par. 1. Congregationis 293 II,VII,248 | doctrinam, salvo praescripto can. 255. ~par. 3. Ab hac Congregatione 294 II,VII,249 | Can. 249. par. 1. Congregationi 295 II,VII,249 | Officii circa ea quae in can. 247 statuta sunt, et Sacrorum 296 II,VII,250 | Can. 250. par. l. Congregationi 297 II,VII,251 | Can. 251. par. 1. Congregatio 298 II,VII,251 | religiosis, firmo praescripto can. 247, par. 5. ~ 299 II,VII,252 | Can. 252. par. 1. Congregatio 300 II,VII,253 | Can. 253. par. 1. Congregatio 301 II,VII,254 | Can. 254. Ad Congregationem 302 II,VII,255 | Can. 255. Ad Congregationem 303 II,VII,256 | Can. 256. par. l. Congregatio 304 II,VII,257 | Can. 257. par. 1. Congregationi 305 II,VII,257 | Congregationis S. Officii ad normam can. 247. ~par. 3. Haec Congregatio 306 II,VII,258 | Can. 258. par. 1. Sacrae Poenitentiariae 307 II,VII,259 | Can. 259. Causae ordinem iudiciarium 308 II,VII,259 | secundum normas traditas in can.1598-1605, salvo iure Congregationis 309 II,VII,260 | Can. 260. par. l. Cancellariae 310 II,VII,261 | Can. 261. Datariae Apostolicae, 311 II,VII,262 | Can. 262. Camerae Apostolicae, 312 II,VII,263 | Can. 263. Officium Secretariae 313 II,VII,263 | subiici debent ad normam can. 255, ceteris pro diversa 314 II,VII,264 | Can. 264. Ad Secretarias Brevium 315 II,VII,265 | Can. 265. Romano Pontifici ius 316 II,VII,266 | Can. 266. Dicitur Legatus a 317 II,VII,267 | Can. 267. par. l. Legati qui 318 II,VII,268 | Can. 268. par. 1. Legatorum 319 II,VII,269 | Can. 269. par. 1. Legati Ordinariis 320 II,VII,270 | Can. 270. Episcopis qui, ratione 321 II,VII,271 | Can. 271. Patriarchae aut Primatis 322 II,VII,271 | praecedentiae ad normam can. 280, nullam secumfert specialem 323 II,VII,272 | Can. 272. Provinciae ecclesiasticae 324 II,VII,273 | Can. 273. Salvo praescripto 325 II,VII,273 | 273. Salvo praescripto can. 275-280, Metropolita in 326 II,VII,274 | Can. 274. In dioecesibus vero 327 II,VII,274 | Vicarium Capitularem ad normam can. 432, par. 2; ~4.o Vigilare 328 II,VII,274 | suffraganeis, ad normam can.1594, par. 1; ~8.o Controversias, 329 II,VII,274 | Controversias, de quibus in can. 1572, par. 2, in prima 330 II,VII,275 | Can. 275. Metropolita obligatione 331 II,VII,276 | Can. 276. Quare ante pallii 332 II,VII,277 | Can. 277. Metropolita uti potest 333 II,VII,278 | Can. 278. Si Metropolita pallium 334 II,VII,279 | Can. 279. Pallium neque commodari 335 II,VII,280 | Can. 280. Patriarcha praecedit 336 II,VII,280 | Episcopis; salvo praescripto can. 347. ~ 337 II,VII,281 | Can. 281. Ordinarii plurium 338 II,VII,282 | Can. 282. par. l. Concilio plenario 339 II,VII,283 | Can. 283. In singulis provinciis 340 II,VII,284 | Can. 284. Metropolita, eoque 341 II,VII,285 | Can. 285. Episcopi qui nulli 342 II,VII,286 | Can. 286. par. 1. Praeter Episcopos, 343 II,VII,286 | Archiepiscopos de quibus in can. 285, ad Concilium provinciale 344 II,VII,286 | omnes aliique de quibus in can. 282, par. 1. ~par. 2. Episcopi 345 II,VII,287 | Can. 287. par. 1. Qui Concilio 346 II,VII,288 | Can. 288. In Concilio sive plenario 347 II,VII,289 | Can. 289. Concilio plenario 348 II,VII,290 | Can. 290. Patres in Concilio 349 II,VII,291 | Can. 291. par. 1. Absoluto Concilio 350 II,VII,292 | Can. 292. par. 1. Nisi aliter 351 II,VII,292 | e Suffraganeis ad normam can. 284, curet ut Ordinarii 352 II,VII,292 | Episcopi aliique de quibus in can. 285, una cum aliis Ordinariis 353 II,VII,293 | Can. 293. par. 1. Territoria 354 II,VII,293 | territorium regit ad normam can. 309. ~ 355 II,VII,294 | Can. 294. par. 1. Vicarii et 356 II,VII,294 | minores conferre ad normam can. 782, par. 3, 957, par. 357 II,VII,295 | Can. 295. par. 1. Vicarii et 358 II,VII,296 | Can. 296. par. 1. Etiam missionarii 359 II,VII,297 | Can. 297. Deficientibus e clero 360 II,VII,298 | Can. 298. Si qua dissidia in 361 II,VII,299 | Can. 299. Vicarii Apostolici 362 II,VII,299 | residentiales ad normam can. 341; cui tamen muneri, 363 II,VII,300 | Can. 300. par. 1. Ad normam 364 II,VII,300 | 300. par. 1. Ad normam can. 340, Vicarii ac Praefecti 365 II,VII,300 | consiliariis de quibus in can. 302. ~par. 2. Imo etiam 366 II,VII,301 | Can. 30l. par. 1. In regione 367 II,VII,302 | Can. 302. Constituant Consilium 368 II,VII,303 | Can. 303. Prout siverit opportunitas, 369 II,VII,304 | Can. 304. par. 1.. Legibus quae 370 II,VII,304 | plenariis et provincialibus can. 281-291 praescribuntur, 371 II,VII,304 | quae de Synodo dioecesana can. 356 - 362, Synodo vicariatus 372 II,VII,305 | Can. 305. Studiosissime curent, 373 II,VII,306 | Can. 306. Missae sacrificium 374 II,VII,306 | Sanctorum, servato praescripto can. 339, par. par. 2 seqq. ~ 375 II,VII,307 | Can. 307. par. 1. Ipsis non 376 II,VII,308 | Can. 308. Vicariis et Praefectis, 377 II,VII,309 | Can. 309. par. i. Vicarii et 378 II,VII,309 | iurisdictione impedita ad normam can.429, par. 1, totum debet 379 II,VII,310 | Can. 310. par. 1. Ad quos vicariatus 380 II,VII,310 | cura devenerit ad normam can. 309, ii debent quamprimum 381 II,VII,310 | sive ordinariis ad normam can. 294, sive delegatis, quibus 382 II,VII,311 | Can. 311. Qui vicariatui vel 383 II,VII,312 | Can. 312. Dioecesis canonice 384 II,VII,313 | Can. 313. par. 1. Quilibet Administrator 385 II,VII,313 | etiam Capitulo, ad normam can. 334, par. 3. ~par. 2. Si 386 II,VII,313 | instar Episcopi secundum cit. can. 334, par. 3. ~ 387 II,VII,314 | Can. 314. Iura, officia ac privilegia 388 II,VII,315 | Can. 315. par. 1. Administrator 389 II,VII,315 | attinet, valeat praescriptum can. 308; sed Episcopo qui, 390 II,VII,316 | Can. 316. par. 1. Si Administrator 391 II,VII,317 | Can. 317. Si impedita fuerit 392 II,VII,317 | compos, valent praescripta can. 429 seqq.; secus Episcopus 393 II,VII,318 | Can. 318. par. 1. Administratoris 394 II,VII,318 | legitime ceperit ad normam can. 334, par. 3. ~ 395 II,VII,319 | Can. 319. par. 1. Praelati qui 396 II,VII,320 | Can. 320. par. l. Abbates vel 397 II,VII,321 | Can. 321. Si cui collegio est 398 II,VII,322 | Can. 322. par. l. Abbas vel 399 II,VII,322 | possessionem ceperit, ad normam can. 334, par. 3. ~par. 2. Abbates 400 II,VII,323 | Can. 323. par. 1. Abbas vel 401 II,VII,323 | praeter alia munera quae in can. 294, par. 2 describuntur, 402 II,VII,323 | constitutionem, serventur praescripta can, 366-37l. ~ 403 II,VII,324 | Can. 324. Capitulum religiosum 404 II,VII,325 | Can. 325. Abbas vel Praelatus 405 II,VII,326 | Can. 326. Si praelatura saecularis 406 II,VII,326 | eligantur consultores ad normam can. 423-428. ~ 407 II,VII,327 | Can. 327. par. 1. Abbatia vel 408 II,VII,327 | Capitularem deputare ad normam can. 432 seqq., qui abbatiam 409 II,VII,327 | impedita, servetur praescriptum can. 429. ~ 410 II,VII,328 | Can. 328. Circa Romani Pontificis 411 II,VIII,329 | Can. 329. par. 1. Episcopi sunt 412 II,VIII,329 | Episcopum, servetur praescriptum can. 321. ~ 413 II,VIII,330 | Can. 330. Antequam quis in Episcopum 414 II,VIII,331 | Can. 331. par. l. Ut quis idoneus 415 II,VIII,332 | Can. 332. par. 1. Cuilibet ad 416 II,VIII,332 | fidei professionem de qua in can.1406-1408, iusiurandum fidelitatis 417 II,VIII,333 | Can. 333. Nisi legitimo impedimento 418 II,VIII,333 | pergere, salvo praescripto can. 238, par. 2. ~ 419 II,VIII,334 | Can. 334. par. 1. Episcopi residentiales 420 II,VIII,335 | Can. 335. par. 1. Ius ipsis 421 II,VIII,336 | Can. 336. par. 1. Observantiam 422 II,VIII,336 | possunt, nisi ad normam can. 81. ~par. 2. Advigilent 423 II,VIII,336 | munus, servetur praescriptum can.1327. ~ 424 II,VIII,337 | Can. 337. par. l. Episcopus 425 II,VIII,338 | Can. 338. par. l. Etiamsi Episcopi 426 II,VIII,338 | Episcopum Metropolita, ad normam can. 274, n. 4, Metropolitam 427 II,VIII,339 | Can. 339. par. l. Debent quoque, 428 II,VIII,340 | Can. 340. par. 1. Omnes Episcopi 429 II,VIII,341 | Can. 341. par. l. Omnes et singuli 430 II,VIII,342 | Can. 342 Episcopus debet praedictae 431 II,VIII,343 | Can. 343. par. 1. Ad sanam et 432 II,VIII,343 | defuerit, servetur praescriptum can. 274, nn. 4, 5. ~ 433 II,VIII,344 | Can. 344. par. 1. Ordinariae 434 II,VIII,345 | Can. 345. Visitator, in iis 435 II,VIII,346 | Can. 346. Studeant Episcopi 436 II,VIII,347 | Can. 347. In suo territorio 437 II,VIII,347 | serventur normae traditae in can. 1Q6. ~ 438 II,VIII,348 | Can. 348. par. 1. Episcopi titulares 439 II,VIII,349 | Can. 349. par. l. Ab accepta 440 II,VIII,349 | privilegiis de quibus in can. 239, par. l, nn. 7-12; 441 II,VIII,350 | Can. 350. par. l. Unius Romani 442 II,VIII,351 | Can. 351. par. 1. Iura Coadiutoris 443 II,VIII,352 | Can. 352. Coadiutor sedi datus 444 II,VIII,353 | Can. 353. par. l. Quilibet Coadiutor, 445 II,VIII,353 | ostendere Capitulo ad normam can. 334, par. 3. ~par. 3. Si 446 II,VIII,354 | Can. 354. Coadiutor quilibet 447 II,VIII,354 | tempus vacationum, ad normam can. 338, ipsi non licet, nisi 448 II,VIII,355 | Can. 355. par. l. Coadiutor 449 II,VIII,355 | legitime ceperit, ad normam can. 353. ~par. 2. Cum Episcopi 450 II,VIII,356 | Can. 356. par. l. In singulis 451 II,VIII,357 | Can.357. par. 1. Synodum dioecesanam 452 II,VIII,358 | Can. 358. par. 1. Ad Synodum 453 II,VIII,358 | sibi sufficere ad normam can. 465, par. 4; ~8.o Abbates 454 II,VIII,359 | Can. 359. par. 1. Iis qui ad 455 II,VIII,360 | Can. 360. par. 1. Episcopus, 456 II,VIII,361 | Can. 361. Propositae quaestiones 457 II,VIII,362 | Can. 362. Unicus est in Synodo 458 II,VIII,363 | Can. 363. par. l. Curia dioecesana 459 II,VIII,364 | Can.364. par. l. Nominatio eorum 460 II,VIII,364 | scripto consignetur, ad normam can. 159. ~par. 2. Nominati 461 II,VIII,365 | Can. 365. De officiali, promotore 462 II,VIII,365 | apparitoribus, serventur praescripta can. 1573-1593; de Vicario Generali, 463 II,VIII,366 | Can. 366. par. 1. Quoties rectum 464 II,VIII,367 | Can. 367. par. 1. Vicarius Generalis 465 II,VIII,368 | Can. 368. par. l. Vicario Generali, 466 II,VIII,368 | Sede concessae; ad normam can. 66. ~ 467 II,VIII,369 | Can. 369. par. l. Vicarius Generalis 468 II,VIII,369 | Episcopi, firmo praescripto can. 44, par.2. ~ 469 II,VIII,370 | Can. 370. par. 1. Praesente 470 II,VIII,371 | Can. 371. Exspirat Vicarii Generalis 471 II,VIII,371 | renuntiationem ad normam can. 183=-191, aut revocationem 472 II,VIII,372 | Can. 372. par. 1. In qualibet 473 II,VIII,373 | Can. 373. par. 1. Episcopus 474 II,VIII,374 | Can. 374. par. 1. Officium notariorum 475 II,VIII,375 | Can. 375. par. 1. Episcopi in 476 II,VIII,376 | Can. 376. par. 1. Quotannis, 477 II,VIII,377 | Can. 377. par. 1. Archivum clausum 478 II,VIII,378 | Can. 378. par. l. Ex archivo 479 II,VIII,379 | Can. 379. par. l. Habeant praeterea 480 II,VIII,379 | catalogus conficiatur ad normam can. 375, par. 2. ~par. 3. Hoc 481 II,VIII,380 | Can. 380. Statim a capta possessione, 482 II,VIII,381 | Can. 381. par. 1. Nisi Administrator 483 II,VIII,381 | Sede impedita ad normam can. 429, par. 1, sacerdos ab 484 II,VIII,381 | impedita ad normam cit. can. 429, par. 3, idem sacerdos 485 II,VIII,382 | Can. 382. par. 1. Tabularium 486 II,VIII,383 | Can. 383. par. 1. Curent Episcopi 487 II,VIII,383 | servetur, firmo praescripto can. 470, par. 3, 1522, nn. 488 II,VIII,383 | efferantur, nisi ad normam can. 378. ~ 489 II,VIII,384 | Can. 384. par. 1. Documenta 490 II,VIII,385 | Can. 385. par. 1. In quavis 491 II,VIII,386 | Can. 386. par. 1. Examinatoribus 492 II,VIII,387 | Can. 387. par. 1. Examinatores 493 II,VIII,388 | Can. 388. Removeri ab Episcopo 494 II,VIII,389 | Can. 389. par. 1. Examinatores 495 II,VIII,389 | processibus de quibus in can. 2147 seqq. ~par. 2. Pro 496 II,VIII,389 | examinibus de quibus in can. 130, integrum est Episcopo 497 II,VIII,390 | Can. 390. Idem potest esse examinator 498 II,VIII,391 | Can. 391. par. 1. Capitulum 499 II,VIII,392 | Can. 392. Capitulorum tum cathedralium 500 II,VIII,393 | Can. 393. par. 1. In qualibet


1-500 | 501-1000 | 1001-1500 | 1501-2000 | 2001-2500 | 2501-3000 | 3001-3133

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License