Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
tam 26
te 73
technicznych 1
tego 253
tegoz 20
tej 74
tejze 8
Frequency    [«  »]
264 ma
260 biskupa
259 które
253 tego
251 prawo
244 ich
244 tylko

Kodeks Prawa Kanonicznego

IntraText - Concordances

tego

    Ksiega,  Czesc, Sekcja,  Tytul, Rozdzial, Kan.
1 I, 0, 0, 0, 0,1 | Kan. 1 - Kanony tego Kodeksu dotyczą jedynie 2 I, 0, 0, 0, 0,3 | były przeciwne przepisom tego Kodeksu. ~ 3 I, 0, 0, 0, 0,4 | pozostająnienaruszone, chyba że kanony tego Kodeksu wyraźnie je odwołują. ~ 4 I, 0, 0, 0, 0,6 | chyba że zostały włączone do tego Kodeksu; ~ wreszcie pozostałe 5 I, 0, 0, IV, I,37 | Dotyczy to także wykonania tego aktu, jeśli jest przewidziany 6 I, 0, 0, IV, I,41 | nie może odmówić wykonania tego aktu, chyba że oczywistym 7 I, 0, 0, IV, I,41 | wypełnione warunki dołączone do tego aktu administracyjnego. 8 I, 0, 0, IV, I,46 | mocy z chwilą ustania prawa tego, który go wydał, chyba że 9 I, 0, 0, IV, II,57 | termin. ~§ 2. Po upływie tego terminu - jeśli nie wydano 10 I, 0, 0, IV, III,60 | jakikolwiek reskrypt, jeżeli mu tego wyraźnie nie zabroniono. ~ 11 I, 0, 0, IV, III,63 | jeśli w prośbie nie wyrażono tego, co zgodnie z ustawą, stylem 12 I, 0, 0, IV, III,71 | chyba że skądinąd jest do tego kanonicznie zobowiązany. ~ 13 I, 0, 0, IV, III,74 | ilekroć ktoś domaga się tego zgodnie z prawem. ~ 14 I, 0, 0, VI, I,97 | jest pełnoletnia; poniżej tego wieku małoletnia. ~§ 2. 15 I, 0, 0, VI, I,101 | jeżeli rodzice nie mieli tego samego stałego lub tymczasowego 16 I, 0, 0, VI, I,105 | zamieszkanie stałe lub tymczasowe tego, którego władzy podlega. 17 I, 0, 0, VI, I,107 | 3. Proboszczem własnym tego, kto posiada tylko stałe 18 I, 0, 0, VI, I,110 | cywilnego uważane za dzieci tego lub tych, którzy je adoptowali. ~ 19 I, 0, 0, VI, I,111 | takim wypadku należy do tego Kościoła, który wybrał. ~ 20 I, 0, 0, VI, I,112 | za sobą przynależności do tego Kościoła.~ ~~~~~~~~~~~~~ 21 I, 0, 0, VII, 0,124 | dokonany przez zdolną do tego osobę oraz by były w nim 22 I, 0, 0, VII, 0,127 | a także, gdy domaga się tego ważność sprawy, pilnie zachować 23 I, 0, 0,VIII, 0,132 | wygasa z ustaniem władzy tego, który je otrzymał, choćby 24 I, 0, 0,VIII, 0,136 | jeśli chodzi o udzielenie tego, co korzystne, albo wykonanie 25 I, 0, 0,VIII, 0,136 | korzystne, albo wykonanie tego, co nakazane prawem powszechnym 26 I, 0, 0,VIII, 0,140 | załatwiać sprawę, wyklucza od tego samego działania innych, 27 I, 0, 0, IX, I,149 | posiadać przymioty wymagane do tego urzędu prawem powszechnym, 28 I, 0, 0, IX, I,153 | sześciu miesięcy przed upływem tego czasu i osiąga swój skutek 29 I, 0, 0, IX, I,165 | Po bezskutecznym upływie tego terminu, wakujący urząd 30 I, 0, 0, IX, I,172 | stąd też nieważny jest głos tego, kto został skłoniony ciężką 31 I, 0, 0, IX, I,180 | 180 - ~§ 1. Jeśli wyborowi tego, którego wyborcy wolą i 32 I, 0, 0, IX, II,193 | czas, ale przed upływem tego okresu, z zachowaniem przepisu ~~~~~~ 33 I, 0, 0, X, 0,197 | ustanowionych w kanonach tego Kodeksu. ~ 34 II, I, 0, I, 0,222 | oraz miłości, a także do tego, co jest konieczne do godziwego 35 II, I, 0, II, 0,228 | uczciwością, zdolni do tego, by jako biegli lub doradcy 36 II, I, 0, III, I,233 | głównie przy pomocy dzieł do tego ustanowionych. ~§ 2. Kapłani, 37 II, I, 0, III, I,234 | niższe seminaria lub inne tego rodzaju instytucje, tam 38 II, I, 0, III, I,235 | biskupa diecezjalnego wymagają tego okoliczności - przynajmniej 39 II, I, 0, III, I,239 | wyznaczonych przez biskupa do tego zadania. ~§ 3. W statutach 40 II, I, 0, III, I,246 | Chrystusa, czerpali głównie z tego najbogatszego źródła siłę 41 II, I, 0, III, I,248 | kształcenie naukowe dotyczy tego, by alumni, wraz z ogólną 42 II, I, 0, III, II,268 | samego prawa inkardynowany do tego Kościoła partykularnego, 43 II, I, 0, III, II,269 | wtedy, gdy: ~ domaga się tego konieczność lub pożytek 44 II, I, 0, III, III,277 | poszczegóLnych przypadkach zachowanie tego obowiązku. ~ 45 II, I, 0, III, III,281 | powinni z otrzymanych z tego dochodów zaspokajać potrzeby 46 II, I, 0, III, III,285 | powinni powstrzymać się od tego wszystkiego, co wprost nie 47 II, I, 0, III, III,285 | Duchowni niech unikają tego, co chociaż nie jest nieprzyzwoite, 48 II, I, 0, III, III,287 | kościelnej - będzie wymagała tego obrona praw Kościoła lub 49 II, I, 0, V, I,299 | przepisu kan. 301, § 1. ~§ 2. Tego rodzaju stowarzyszenia, 50 II, I, 0, V, I,304 | prywatne, niezależnie od tego, jaki noszą tytuł lub nazwę, 51 II, I, 0, V, II,318 | okolicznościach, gdzie domagają się tego poważne racje, władza kościelna, 52 II,II, I, 0, I,333 | kolegialnego, wykonywania tego zadania. ~§ 3. Przeciwko 53 II,II, I, 0, II,346 | inni oznaczani na mocy tego samego prawa; inni wreszcie 54 II,II, I, 0, III,355 | Rzymskiego, gdyby elekt tego potrzebował, sakry biskupiej. 55 II,II, I, 0, III,355 | Jeśli Dziekan nie może tego uczynić, prawo to przechodzi 56 II,II, I, 0, V,364 | Apostolską; ~ usilne popieranie tego, co służy utrwaleniu pokoju, 57 II,II, I, 0, V,364 | kierujących państwem obrony tego, co jest związane z misją 58 II,II, I, 0, V,365 | zawarcie konkordatu czy innych tego rodzaju układów, jak również 59 II,II, II, I, II,400 | osobiście, chyba że nie może tego uczynić z powodu zgodnej 60 II,II, II, I, II,400 | Prefekt apostolski nie ma tego obowiązku. ~ 61 II,II, II, I, II,402 | swojej diecezji i jeśli sobie tego życzy, może zachować mieszkanie 62 II,II, II, I, II,408 | ilekroć biskup diecezjalny by tego potrzebował, obowiązani 63 II,II, II, I, III,421 | administratora diecezji, tego mianowicie, który będzie 64 II,II, II, II, II,436 | 2. Gdzie domagają się tego okoliczności, Stolica Apostolska 65 II,II, II, II, III,444 | udział, chyba że nie mogą tego uczynić z uzasadnionego 66 II,II, II, II, IV,448 | kościołów partykularnych tego samego kraju, zgodnie z 67 II,II, II, II, IV,453 | a także wtedy, gdy się tego domagają szczególne okoliczności, 68 II,II, II, III, I,462 | biskupiego do wypełnienia tego obowiązku. ~ 69 II,II, II, III, II,476 | 476 - Ilekroć domaga się tego sprawny zarząd diecezją, 70 II,II, II, III, II,484 | dokumenty - z zachowaniem tego, co należy przestrzegać - 71 II,II, II, III, II,485 | Administrator diecezji może tego dokonać tylko za zgodą kolegium 72 II,II, II, III, IV,508 | jakiegoś kapłana do wykonywania tego zadania. ~ 73 II,II, II, III, VI,517 | 1. Gdzie domagają się tego okoliczności, piecza pasterska 74 II,II, II, III, VI,520 | posługi, przydzielonych do tego osób oraz spraw ekonomicznych. ~ 75 II,II, II, III, VI,527 | ordynariusz może dyspensować od tego sposobu. W takim wypadku 76 II,II, II, III, VI,534 | prawo przeszkody, winien tego dokonać w te same dni przez 77 II,II, II, III, VI,548 | określone , oprócz kanonów tego rozdziału, statutami diecezjalnymi 78 II,II, II, III, VI,548 | proboszcza, jeżeli sprawa tego wymaga. ~§ 3. Wikariusz 79 II,II, II, III, VI,550 | kapłanów, o ile nie ucierpi z tego powodu wykonywanie pasterskich 80 II,II, II, III,VIII,566 | troski pasterskiej. Oprócz tego, co przyznaje kapelanowi 81 II,II, II, III,VIII,570 | kapelanem powinien być rektor tego kościoła, chyba że czego 82 II,III, I, I, 0,574 | szanowany i popierany.~§ 2. Do tego stanu życia niektórzy wierni 83 II,III, I, I, 0,581 | na części, niezależnie od tego, Jaką noszą nazwę, erygowanie 84 II,III, I, I, 0,587 | każdego instytutu, oprócz tego, co nakazuje zachować kan. 85 II,III, I, I, 0,595 | zmian, z zachowaniem wszakże tego, do czego przyłożyła rękę 86 II,III, I, II, I,615 | sposób, żeby przełożony tego instytutu miał określoną 87 II,III, I, II, II,621 | stanowiące bezpośrednią część tego instytutu i kanonicznie 88 II,III, I, II, II,628 | członków od wypełniania tego obowiązku ani też w inny 89 II,III, I, II, II,638 | których własne prawo do tego celu wyznacza.~§ 3. Do ważności 90 II,III, I, II, III,647 | odbywany w domu prawnie do tego przeznaczonym. W poszczególnych 91 II,III, I, II, III,651 | powierzać członkom starannie do tego przygotowanym, którzy nie 92 II,III, I, II, III,660 | świeckich.~§ 2. W czasie trwania tego kształcenia, członkom nie 93 II,III, I, II, III,661 | zapewnić im potrzebne do tego środki i zostawić na to 94 II,III, I, II, IV,666 | konieczne rozeznanie i unikać tego, co przynosi szkodę własnemu 95 II,III, I, II, IV,668 | całkowicie zrzec się swoich dóbr, tego zrzeczenia winien dokonać 96 II,III, I, II, VI,674 | następuje włączenie do niego tego członka, równocześnie wygasają 97 II,III, I, II, VI,678 | mowa w § 1, jest na skutek tego niezdolny do podjęcia życia 98 II,III, I, II, VI,679 | obowiązku ponawiania nowicjatu tego, kto po zakończeniu nowicjatu 99 II,III, I, II, VI,679 | prawem opuścił instytut; do tego zaś przełożonego będzie 100 II,III, I, II, VI,680 | instytutach na prawie papieskim tego rodzaju indult jest zarezerwowany 101 II,III, I, II, VI,682 | diecezji, chyba że biskup by tego odmówił.~ ~Art. 3~WYDALANIE 102 II,III, I, II, VI,686 | w razie nieskuteczności tego upomnienia, powinien po 103 II,III, I, II, VII,695 | Świętej, w zależności od tego, czy instytut jest zdolny 104 II,III, I, III, 0,704 | diecezjalnego, z zachowaniem jednak tego, co dotyczy życia konsekrowanego 105 II,III, I, III, 0,705 | prawem.~§ 2. Członkowie tego samego instytutu winni zachowywać 106 II,III, I, III, 0,711 | Próba wstępna ma zmierzać do tego, by kandydaci lepiej rozpoznali 107 II,III, I, III, 0,712 | czasowe.~§ 3. Po upływie tego czasowego złączenia, kandydat 108 1, 0, II, 0, 0,736 | ludzkich, na ile wymagają tego fundamentalne prawa osoby 109 1, 0, II, I, I,752 | poszczególnych przypadkach wyraźnie tego odmówi.~ ~ 110 1, 0, II, I, I,755 | okolicznościach domaga się tego konieczność albo gdy to 111 1, 0, II, I, II,765 | dzieci. Dla osiągnięcia tego celu powinien skorzystać 112 1, 0, II, I, II,768 | się bardziej skuteczne do tego, by wierni, w sposób dostosowany 113 1, 0, II, II, 0,774 | formację w przeznaczonych do tego szkołach, a gdy takich nie 114 1, 0, II, II, 0,775 | Działalność misyjna we właściwym tego słowa znaczeniu, dzięki 115 1, 0, II, III, I,787 | wychowanie. Jeśli nie mogą tego uczynić, mają obowiązek 116 1, 0, II, III, I,794 | usunięcia, ilekroć wymaga tego dobro religii lub obyczajów.~ ~ 117 1, 0, II, III, I,795 | struktury szkół katolickich. Tego rodzaju przepisy wiążą także 118 1, 0, II, III, I,795 | samym poziomie, co w innych tego rodzaju szkołach danego 119 1, 0, II, III, II,802 | przynajmniej wyznaczając do tego na sposób stały niektórych 120 1, 0, II, III, III,808 | Kan. 819 - Na ile wymaga tego dobro diecezji lub instytutu 121 1, 0, II, IV, 0,811 | współpracy zmierzającej do tego, by użycie środków społecznego 122 1, 0, II, IV, 0,813 | 2. Cokolwiek w kanonach tego tytułu postanawia się o 123 IV, 0, II, V, 0,823 | publiczny kult Boży.~§ 2. Tego rodzaju kult dokonuje się 124 IV, 0, II, V, 0,823 | Kościoła przez osoby prawnie do tego wyznaczone i z zastosowaniem 125 IV, I, 0, V, 0,830 | zatwierdzanie lub określanie tego, co jest wymagane do ich 126 IV, I, 0, V, 0,830 | 3 i 4, należy określanie tego, co dotyczy godziwego ich 127 IV, I, 0, V, 0,833 | 2. Ilekroć domaga się tego konieczność lub zaleca prawdziwy 128 IV, I, 0, V, 0,833 | szafarzy niekatolickich tego Kościoła, w którym ważne 129 IV, I, 0, I, I,840 | należycie pouczeni o znaczeniu tego sakramentu i o związanych 130 IV, I, 0, I, I,849 | szpitalach, chyba że zmusza do tego konieczność lub inna racja 131 IV, I, 0, I, III,858 | zastosowanych przy udzielaniu tego chrztu, jak również intencji 132 IV, I, 0, I, IV,863 | jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy 133 IV, I, 0, I, IV,863 | chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję 134 IV, I, 0, I, IV,863 | oraz intencję pełnienia tego zadania;~ ukończył szesnaście 135 IV, I, 0, II, II,871 | jest biskup. Ważnie udziela tego sakramentu również prezbiter 136 IV, I, 0, II, II,873 | udzielił inny biskup. Jeśli tego domaga się konieczność, 137 IV, I, 0, II, II,873 | uprawnienia do sprawowania tego sakramentu.~ ~§ 2. Z ważnej 138 IV, I, 0, II, II,873 | aby razem z nim udzielali tego sakramentu.~ 139 IV, I, 0, II, II,876 | terytorium godziwie udziela tego sakramentu także obcym, 140 IV, I, 0, III, I,889 | któremu prawo kanoniczne tego nie zabrania, zachowując 141 IV, I, 0, III, I,894 | przyczyny na binację, a gdy tego domaga się konieczność duszpasterska, 142 IV, I, 0, III, I,901 | ochrzczony, jeśli tylko prawo tego nie zabrania, może i powinien 143 IV, I, 0, III, I,906 | Eucharystię, może ponownie tego samego dnia przyjąć jedynie 144 IV, I, 0, III, I,908 | lekarstwa.~§ 2. Kapłan, który tego samego dnia sprawuje dwa 145 IV, I, 0, III, I,910 | Wiatyku.~§ 2. Chociażby tego dnia przyjęli już Komunię 146 IV, I, 0, III, II,931 | eucharystyczną. Jednakże tego rodzaju wystawienie ma być 147 IV, I, 0, IV, I,953 | swobodnie korzystać, gdy tego pragną.~§ 3. Spowiedzi nie 148 IV, I, 0, IV, II,956 | stałego zamieszkania, z tego upoważnienia mogą wszędzie 149 IV, I, 0, IV, IV,982 | albo zupełny, zależnie od tego, czy uwalnia od kary doczesnej 150 IV, I, 0, V, II,992 | inny kapłan może udzielić tego sakramentu za domniemaną 151 IV, I, 0, V, IV,994 | już umarł, należy udzielić tego sakramentu.~ 152 IV, I, 0, VI, I,1012 | wypadku wygaśnięcia władzy tego, kto je wystawił.~ ~~ 153 IV, I, 0, VI, II,1014 | ponadto, ażeby według oceny tego uprawnionego przełożonego, 154 IV, I, 0, VI, II,1015 | Wyświęcić można tylko tego, kto cieszy się należytą 155 IV, I, 0, VI, II,1021 | może być dopuszczony do tego święcenia dopiero po zakończeniu 156 IV, I, 0, VII, 0,1046 | między osobami prawnie do tego zdolnymi, wyrażona zgodnie 157 IV, I, 0, VII, 0,1047 | zawrzeć wszyscy, którym prawo tego nie zabrania.~ 158 IV, I, 0, VII, I,1053 | o właściwe organizowanie tego rodzaju pomocy, po wysłuchaniu 159 IV, I, 0, VII, I,1059 | jak najszybciej powiadomić tego proboszcza o wyniku badań 160 IV, I, 0, VII, V,1097 | małżeństwa uważa się tylko tego, kto jest obecny i pyta 161 IV, I, 0, VII, VI,1114 | Kan. 1125 - Tego rodzaju zezwolenia może 162 IV, I, 0, VII, X,1154 | mieszanego. Natomiast nie może tego dokonać w wypadku istnienia 163 IV,II, 0, III, I,1166 | kościół na pogrzeb, za zgodą tego, kto nim zarządza, i po 164 IV,II, 0, III, I,1169 | 2. Jeśli tylko prawo tego nie zabrania, każdemu wolno 165 IV,II, 0, IV, I,1180 | religijności.~§ 2. Jeśli prawo tego nie zabrania, wszyscy posiadający 166 IV,II, 0, IV, I,1181 | imieniu Kościoła uprawniony do tego przełożony; w innych wypadkach 167 IV,II, 0, IV, II,1193 | podstępnie, według intencji tego, komu przysięga jest złożona.~ ~  168 IV,III, 0, I, 0,1199| religii, a zabrania się tego, co jest obce świętości 169 IV,III, 0, I, I,1209| Bożemu, i nie dopuszczać do tego, by działo się w nim coś 170 IV,III, 0, I, I,1211| tych, którzy w stosunku do tego kościoła nabyli słuszne 171 IV,III, 0, I, I,1211| dobro dusz nie doznaje z tego żadnej szkody.~ ~ ~~ 172 IV,III, 0, II, 0,1234| pokuty, albo dokonać zamiany tego obowiązku na inne uczynki 173 V, 0, 0, I, 0,1249 | od wiernych dostarczenia tego, co jest konieczne do osiągnięcia 174 V, 0, 0, II, 0,1263 | Konferencji Episkopatu.~§ 5. Tego rodzaju instytucje, jeśli 175 V, 0, 0, II, 0,1268 | dóbr kościelnych należy do tego, kto bezpośrednio kieruje 176 V, 0, 0, II, 0,1270 | ekonomicznych, powinien określić tego rodzaju czynności w odniesieniu 177 V, 0, 0, II, 0,1272 | zweryfikować;~ jeden egzemplarz tego inwentarza powinien być 178 V, 0, 0, IV, 0,1290 | między żyjącymi.~§ 2. Na mocy tego prawa ordynariusz może i 179 V, 0, 0, IV, 0,1291 | dać mu wykaz wszystkich tego rodzaju dóbr, ruchomych 180 V, 0, 0, IV, 0,1291 | wyraźnie i bezwzględnie tego zabraniał, nie powinien 181 V, 0, 0, IV, 0,1291 | albo ordynariusz własny tego członka w pozostałych instytutach 182 VI, I, 0, II, 0,1304 | dołączyć inne, ale nie powinna tego czynić bez bardzo poważnej 183 VI, I, 0, II, 0,1308 | rozważeniu sprawy i z zachowaniem tego, co kan. 1317 i 1318 postanawiają 184 VI, I, 0, III, 0,1310 | ustawą lub nakazem wiąże tego, kto rozmyślnie przekroczył 185 VI, I, 0, III, 0,1313 | zostało popełnione:~ przez tego, kto posiadał tylko niezupełne 186 VI, I, 0, III, 0,1313 | używanie rozumu;~ przez tego, kto nie posiadał używania 187 VI, I, 0, III, 0,1313 | szesnasty rok życia;~ przez tego, kto działał przymuszony 188 VI, I, 0, III, 0,1313 | powoduje szkodę dusz;~ przez tego, kto działał w zgodnej z 189 VI, I, 0, III, 0,1313 | prowokującemu;~ przez tego, kto z własnej winy był 190 VI, I, 0, III, 0,1313 | 1323, n. 4 lub 5;~ przez tego, kto bez winy nie wiedział, 191 VI, I, 0, III, 0,1313 | dołączona kara;~10° przez tego, kto działał bez pełnej 192 VI, I, 0, III, 0,1315 | to ustawa lub nakaz:~ tego, kto po skazaniu lub deklaracji 193 VI, I, 0, III, 0,1315 | o uporze w złej woli;~ tego, kto posiada jakąś godność 194 VI, I, 0, III, 0,1319 | jeśli nikt nie spostrzegł tego oświadczenia lub ujawnienia.~ ~ ~~ 195 VI, I, 0, III, I,1323 | określenia lub ograniczenia; tego zaś rodzaju kara sprowadza 196 VI, I, 0, III, II,1325 | zakaz korzystania z tego, co wyliczono w n. 2, lub 197 VI, I, 0, III, II,1325 | lub zakaz korzystania z tego w określonym miejscu lub 198 VI, I, 0, III, II,1325 | poza określonym miejscem; tego rodzaju zakazy nigdy nie 199 VI, I, 0, III, II,1326 | jest zgoda ordynariusza tego miejsca, chyba że chodzi 200 VI, I, 0, III, III,1328 | Kan. 1339 -~§ 1. Tego, kto znajduje się w bardzo 201 VI, I, 0, V, 0,1338 | cenzur, chyba że domaga się tego bezwzględnie ciężkość przypadku; 202 VI, I, 0, V, 0,1339 | uważać, żeby nie pozbawić ich tego, co jest konieczne do godziwego 203 VI, I, 0, V, 0,1340 | także po ustaniu władzy tego, kto karę ustanowił lub 204 VI, I, 0, VI, 0,1346 | przez czas konieczny do tego, aby zaradził kompetentny 205 VI,II, 0, I, 0,1353 | n. 1,2 i 3.~§ 2. Jeśli tego domaga się długotrwały upór 206 VI,II, 0, II, 0,1360 | kan. 752, i nie odwołuje tego mimo upomnienia ze strony 207 VI,II, 0, II, 0,1363 | sprawiedliwą karą; kto zaś popiera tego rodzaju stowarzyszenie lub 208 VI,II, 0, II, 0,1364 | wyborcę lub wybranego bądź tego, kto wykonał akt władzy 209 VI,II, 0, VII, 0,1388 | sprawiedliwa karą, gdy domaga się tego szczególna ciężkość przekroczenia 210 VII, I, 0, VII, 0,1392 | ponadto zastosowanie przepisy tego Kodeksu, ilekroć w tejże 211 VII, I, 0, I, 0,1402 | przepisu kan. 1408-1409, tego, którego dotyczy spadek 212 VII, I, 0, II, I,1416 | między zakonnikami lub domami tego samego kleryckiego instytutu 213 VII, I, 0, II, I,1416 | instytutów zakonnych albo nawet tego samego instytutu kleryckiego 214 VII, I, 0, II, I,1417 | zdecydować, jeżeli nie zabrania tego zlecenie sędziego, które 215 VII, I, 0, II, III,1434 | dykasteriami.~ ~§ 3. Do tego najwyższego trybunału należy 216 VII, I, 0, III, I,1435 | i wskazać odpowiednie do tego drogi, korzystając także 217 VII, I, 0, III, I,1444 | zgorszenie, względnie inna tego rodzaju niedogodność, sędzia 218 VII, I, 0, III, II,1453 | zaraz na początku, i inne tego rodzaju, winny być rozpatrywane 219 VII, I, 0, IV, I,1468 | możliwe, biskupa diecezjalnego tego, komu został dany; gdy zaś 220 VII, I, 0, V, I,1483 | przeciw powodowi, wobec tego samego sędziego i w tym 221 VII,II, I, I, I,1494 | jego właściwości, jak i tego, że powód nie jest pozbawiony 222 VII,II, I, I, II,1497 | specjalnego pełnomocnika, czyli do tego, kto powinien podjąć jego 223 VII,II, I, I, II,1501 | sprawa zaczyna należeć do tego sędziego lub trybunału, 224 VII,II, I, III, 0,1508 | ustanowić, jeśli zaniedbała tego strona, w krótkim czasie 225 VII,II, I, IV, I,1520 | sędziego należy ocena, jaki z tego można wyciągnąć wniosek, 226 VII,II, I, IV, III,1537 | duchowni, w odniesieniu do tego, co im przekazano z racji 227 VII,II, I, IV, III,1539 | penitent prosił o ujawnienie tego; co więcej, tego, co przez 228 VII,II, I, IV, III,1539 | ujawnienie tego; co więcej, tego, co przez kogokolwiek i 229 VII,II, I, IV, III,1543 | uznania sędziego, nie dało się tego zrobić bez poważnej trudności, 230 VII,II, I, IV, III,1556 | przynajmniej w odniesieniu do tego, co bezpośrednio dotyczy 231 VII,II, I, V, I,1581 | sprawa, przy zachowaniu tego, co należy zachować, była 232 VII,II, I, VII, 0,1599 | czerpiąc uzasadnienie z tego, co poszczególni sędziowie 233 VII,II, I,VIII, I,1609 | został wydany przez tego, kto nie posiada władzy 234 VII,II, I,VIII, II,1623 | wyroku, dołączając odpis tego wyroku i podając racje apelacji.~ ~§ 235 VII,II, I,VIII, II,1628 | może odnosić się tylko do tego, czy poprzedni wyrok, czy 236 VII,II, I, IX, I,1630 | tymi samymi stronami, co do tego samego żądania i z tego 237 VII,II, I, IX, I,1630 | tego samego żądania i z tego samego tytułu roszczenia~ 238 VII,II, I, X, 0,1638 | w ciągu piętnastu dni do tego samego sędziego, który może 239 VII,II, II, 0, 0,1647 | rozpoczyna się spór, oprócz tego, co wyliczono w kan. 1504, 240 VII,II, II, 0, 0,1649 | Kan. 1660 - Jeśli wymagają tego zarzuty strony pozwanej, 241 VII,II, II, I, III,1689 | celem orzeczenia nieważności tego małżeństwa, instrukcję należy 242 VII,II, II, III, 0,1704 | kościelne, ilekroć wymaga tego przedmiot sprawy, należy 243 VII,II, II, III, II,1717 | Zachowując przepisy kanonów tego tytułu, w procesie karnym 244 VII, V, I, 0, III,1722 | rozwiązań; jeśliby Konferencja tego nie zarządziła, biskup może 245 VII, V, I, 0, III,1722 | zarządziła, biskup może ustanowić tego rodzaju radę lub urząd.~§ 246 VII, V, I, 0, III,1722 | autora dekretu, do szukania tego rodzaju rozwiązania.~ 247 VII, V, I, 0, III,1726 | hierarchicznego przełożonego tego, kto dekret wydał, z jakiejkolwiek 248 VII, V, I, 0, I,1734 | innych, ponieważ ci nie mogą tego wykonać;~ wreszcie ma 249 VII, V, I, 0, I,1735 | inny urząd, jeżeli jest do tego zdolny, czy też wyznaczyć 250 VII, V, I, 0, I,1735 | pensję, w zależności od tego, czy przypadek i okoliczności 251 VII, V, I, 0, II,1737 | Kan. 1748 - Jeśli wymaga tego dobro dusz albo potrzeba 252 VII, V, I, 0, II,1740 | 1751 - ~§ 1. Po dokonaniu tego, jeżeli i proboszcz w dalszym 253 VII, V, I, 0, II,1740 | 2. Po użytecznym upływie tego okresu, winien ogłosić,


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License