Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
funkcje 18
funkcji 23
galezi 1
gdy 224
gdyby 29
gdzie 43
gdziekolwiek 5
Frequency    [«  »]
234 za
230 równiez
226 by
224 gdy
224 jego
220 kosciola
218 który

Kodeks Prawa Kanonicznego

IntraText - Concordances

gdy

                                    bold = Main text
  Ksiega, Czesc, Sekcja, Tytul, Rozdzial, Kan.           grey = Comment text
1 I, 0, 0, I, 0,14 | nich dyspensować byleby - gdy idzie o dyspensę zastrzeżoną - 2 I, 0, 0, I, 0,16 | pewne wtedy działa wstecz. Gdy ustawę zawęża lub poszerza 3 I, 0, 0, I, 0,17 | uwzględnić miejsca paralelne, gdy takie , cel i okoliczności 4 I, 0, 0, II, 0,26 | wtedy otrzymuje moc prawa, gdy jest zachowywany zgodnie 5 I, 0, 0, II, 0,26 | tylko wtedy może przeważyć, gdy jest stuletni albo niepamiętny. ~ 6 I, 0, 0, IV, I,38 | administracyjny, nawet wtedy gdy chodzi o reskrypt wydany 7 I, 0, 0, IV, I,39 | wymagane do ważności, gdy wyrażone partykułą: jeśli, 8 I, 0, 0, IV, I,41 | aktu administracyjnego. Gdy natomiast wykonanie aktu 9 I, 0, 0, IV, II,53 | zostało wyrażone szczegółowo. Gdy jednakowo szczegółowe 10 I, 0, 0, IV, II,54 | poszczególnego dekretu, gdy został zgodnie z przepisem 11 I, 0, 0, IV, II,55 | Zachowując przepisy kan. 37 i 51, gdy bardzo poważna przyczyna 12 I, 0, 0, IV, III,68 | ordynariuszowi proszącego, gdy zostało to w tymże piśmie 13 I, 0, 0, VII, 0,127 | Kan. 127 - ~§ 1. Gdy prawo postanawia, że przełożony 14 I, 0, 0, VII, 0,127 | postanowieniem kan. 166, chyba że - gdy chodzi tylko o uzyskanie 15 I, 0, 0, VII, 0,127 | wysłuchania rady wszystkich. ~§ 2. Gdy ustawa postanawia, że przełożony 16 I, 0, 0, VII, 0,127 | przez nich zdania, zwłaszcza gdy jest zgodne. ~§ 3. Wszyscy, 17 I, 0, 0, VII, 0,127 | swoje stanowisko, a także, gdy domaga się tego ważność 18 I, 0, 0,VIII, 0,131 | urzędem; jest delegowana, gdy zostaje udzielona samej 19 I, 0, 0,VIII, 0,133 | granice swego zlecenia, gdy w inny sposób, niż to określało 20 I, 0, 0,VIII, 0,140 | Kan. 140 - ~§ 1. Gdy do wykonania tej samej sprawy 21 I, 0, 0, IX, I,166 | lub zespołu. Wezwanie zaś, gdy ma być osobiste, jest ważne, 22 I, 0, 0, IX, I,177 | nie osiąga skutku. ~§ 2. Gdy elekt nie przyjął wyboru, 23 I, 0, 0, IX, I,183 | Kan. 183 - ~§ 1. Gdy kompetentna władza nie dopuści 24 I, 0, 0, IX, II,189 | osiągnie zwój skutek z chwilą, gdy rezygnujący zakomunikuje 25 I, 0, 0, IX, II,193 | To samo ma zastosowanie, gdy ktoś ma być usunięty z urzędu 26 II, I, 0, III, I,235 | cały okres formacji, albo - gdy zdaniem biskupa diecezjalnego 27 II, I, 0, III, II,269 | inkardynacji, jak tylko wtedy, gdy: ~ domaga się tego konieczność 28 II, I, 0, III, III,279 | świętymi, przede wszystkim gdy ułatwiają wykonywanie pasterskiej 29 II, I, 0, V, II,317 | kościelnego, wysłuchawszy - gdy to wskazane - wyższych urzędników 30 II,II, I, 0, I,341 | dekrety Kolegium Biskupów, gdy podejmuje działalność ściśle 31 II,II, I, 0, III,349 | to działając kolegialnie, gdy zwoływani razem dla rozważenia 32 II,II, I, 0, III,350 | diakonii na drugą, oraz - gdy przez pełnych dziesięć lat 33 II,II, I, 0, III,352 | przewodnictwem Prodziekana, albo - gdy go nie ma - najstarszego 34 II,II, I, 0, III,353 | który odbywa się wtedy, gdy to doradzają szczególne 35 II,II, I, 0, III,355 | Prodziekana, a w wypadku gdy i on ma przeszkodę, na najstarszego 36 II,II, I, 0, V,362 | prawa międzynarodowego, gdy idzie o wysyłanie i odwoływanie 37 II,II, I, 0, V,364 | wszechstronnej pomocy; ~ gdy idzie o nominację biskupów: 38 II,II, II, I, II,376 | nazywa się diecezjalnymi, gdy ich trosce została powierzona 39 II,II, II, I, II,377 | kapituły katedralnej oraz - gdy to uzna za wskazane - także 40 II,II, II, I, II,382 | w kanoniczne posiadanie: gdy nie ma jeszcze sakry biskupiej - 41 II,II, II, I, II,400 | wypełnić przez koadiutora, gdy go posiada, albo przez biskupa 42 II,II, II, I, II,404 | przeszkody, wtedy wystarcza gdy biskup koadiutor lub biskup 43 II,II, II, I, II,405 | zastępować go w czasie, gdy jest nieobecny lub gdy ma 44 II,II, II, I, II,405 | gdy jest nieobecny lub gdy ma przeszkody. ~ 45 II,II, II, I, II,409 | generalny lub wikariusz biskupi. Gdy nie został administratorem 46 II,II, II, I, II,411 | Kan. 411 - Gdy chodzi o zrzeczenie się 47 II,II, II, I, III,413 | biskupowi koadiutorowi. Gdy takiego nie ma albo sam 48 II,II, II, I, III,419 | biskupa pomocniczego, a gdy jest ich kilku, na najstarszego 49 II,II, II, I, III,422 | 422 - Biskup pomocniczy, a gdy go nie ma, kolegium konsultorów 50 II,II, II, II, II,437 | konsekracji biskupiej, a gdy jest już konsekrowany, od 51 II,II, II, II, III,439 | Episkopatu, zbiera się wtedy, gdy Konferencja Episkopatu - 52 II,II, II, II, III,442 | przewodniczy metropolita, a gdy on ma prawną przeszkodę, 53 II,II, II, II, IV,452 | zastępcy przewodniczącego, gdy ten będzie miał prawne przeszkody, 54 II,II, II, II, IV,452 | Przewodniczący Konferencji, a w razie gdy on by miał przeszkody uznane 55 II,II, II, II, IV,453 | raz w roku, a także wtedy, gdy się tego domagają szczególne 56 II,II, II, II, IV,455 | podejmowane na sesji plenarnej, gdy opowie się za nimi przynajmniej 57 II,II, II, III, II,472 | Kan. 472 - Gdy idzie o sprawy i osoby, 58 II,II, II, III, II,472 | przepisy księgi VII Procesy; gdy zaś chodzi o sprawy dotyczące 59 II,II, II, III, II,473 | mianowany wikariusz generalny, a gdy jest kilku, jeden z nich. ~§ 60 II,II, II, III, II,477 | w samej nominacji. ~§ 2. Gdy wikariusz generalny jest 61 II,II, II, III, II,487 | zainteresowane mają prawo - gdy o to proszą osobiście lub 62 II,II, II, III, III,497 | Kan. 497 - Gdy chodzi o wyznaczenie członków 63 II,II, II, III, III,501 | konsultacji z metropolitą albo - gdy chodzi o metropolię - z 64 II,II, II, III, IV,510 | potrzeb wiernych. ~§ 4. Gdy chodzi o ofiary składane 65 II,II, II, III, V,511 | Kan. 511 - Gdy to zalecają okoliczności 66 II,II, II, III, VI,522 | może mianować tylko wtedy, gdy zezwala na to dekret Konferencji 67 II,II, II, III, VI,525 | mianować proboszczów, gdy stolica wakuje lub ma przeszkodę 68 II,II, II, III, VI,533 | odbywanych jeden raz w roku. Gdy proboszcz opuszcza parafię 69 II,II, II, III, VI,539 | Kan. 539 - Gdy parafia wakuje albo proboszcz, 70 II,II, II, III, VI,541 | parafii, jak również wtedy, gdy proboszcz na skutek przeszkody 71 II,II, II, III, VI,541 | wikariusz parafialny, a gdy jest ich kilku, najstarszy 72 II,II, II, III, VI,544 | Kan. 544 - Gdy ustaje urząd jednego kapłana 73 II,II, II, III, VI,544 | moderator zespołu, a także gdy ktoś z nich staje się niezdolny 74 II,II, II, III, VI,550 | obowiązany rezydować w parafii, a gdy został ustanowiony dla kilku 75 II,II, II, III,VIII,557 | rektora. ~§ 2. Również wtedy, gdy kościół należy do jakiegoś 76 II,II, II, III,VIII,567 | Kan. 567 -~§ 1. Gdy idzie o kapelana domu laickiego 77 II,II, II, III,VIII,572 | Kan. 572 - Gdy idzie o usunięcie kapelana, 78 II,III, I, I, 0,588 | nazywa się kleryckim wtedy, gdy z racji celu, czyli zamierzenia 79 II,III, I, I, 0,588 | nazywa się laicki wtedy, gdy został uznany za taki przez 80 II,III, I, I, 0,589 | na prawie diecezjalnym, gdy został erygowany przez biskupa 81 II,III, I, I, 0,595 | kompetencje władzy wewnętrznej. Gdy instytut objął swym zasięgiem 82 II,III, I, I, 0,601 | przełożonym, zastępującym Boga, gdy wydają polecenia zgodnie 83 II,III, I, II, I,610 | erygować jedynie wtedy, gdy roztropnie się przewiduje, 84 II,III, I, II, I,611 | posiadania kościoła, gdy idzie o instytuty kleryckie, 85 II,III, I, II, I,612 | jest ona jednak potrzebna, gdy chodzi o zmiany, które przy 86 II,III, I, II, II,623 | określonego prawem własnym, a gdy idzie o wyższych przełożonych, . 87 II,III, I, II, II,625 | jednakże w ten sposób, że - gdy wybierani - zawsze wymagają 88 II,III, I, II, II,628 | odnosić się do wizytatora, a gdy prawnie o coś pyta; mają 89 II,III, I, II, II,631 | odbywania kapituły, zwłaszcza gdy idzie o wybory i sposób 90 II,III, I, II, III,645 | zaświadczenie o stanie wolnym.~§ 2. Gdy idzie o dopuszczenie duchownych 91 II,III, I, II, IV,665 | zezwolenia swego przełożonego. Gdy natomiast chodzi o dłuższą 92 II,III, I, II, VI,675 | Stolicy Apostolskiej, a gdy idzie o instytuty na prawie 93 II,III, I, II, VI,676 | ordynariusza miejsca, zwłaszcza gdy jest duchownym. Może nosić 94 II,III, I, II, VI,678 | psychiczna, także wtedy gdy pojawiła się po złożeniu 95 II,III, I, II, VI,678 | ma to zastosowania wtedy gdy choroba zaistniała na skutek 96 II,III, I, II, VI,692 | przełożonego wyższego, albo - gdy przynagla niebezpieczeństwo - 97 II,III, I, III, 0,719 | Kan. 730 - Gdy członek instytutu świeckiego 98 II,III, II, 0, 0,724 | włączanie oraz kształcenie.~§ 2. Gdy idzie o dopuszczenie do 99 II,III, II, 0, 0,734 | opieką swoich przełożonych. Gdy chodzi o duchownego, potrzebna 100 1, 0, II, 0, 0,738 | na soborze powszechnym, gdy jako nauczyciele i sędziowie 101 1, 0, II, 0, 0,738 | za nieomylnie określoną, gdy to zostało wyraźnie stwierdzone.~ ~ 102 1, 0, II, 0, 0,741 | sprawach wiary i obyczajów, gdy sprawują autentyczne nauczanie, 103 1, 0, II, I, I,755 | się tego konieczność albo gdy to w szczególnych wypadkach 104 1, 0, II, I, I,756 | poważnej przyczyny.~ ~§ 3. Gdy jest odpowiednia liczba 105 1, 0, II, I, I,761 | biskupa diecezjalnego.~ ~§ 2. Gdy idzie o przekazywanie nauki 106 1, 0, II, II, 0,774 | przeznaczonych do tego szkołach, a gdy takich nie ma, pod kierunkiem 107 1, 0, II, II, 0,776 | prawdach wiary, tak aby, gdy o to poproszą w sposób wolny, 108 1, 0, II, III, I,789 | miarę możliwości pomoc, gdy idzie o ich zakładanie i 109 1, 0, II, III, I,792 | uważa się za katolicką, gdy jest kierowana przez kompetentną 110 1, 0, II, III, I,795 | wizytowania ich, nawet wtedy, gdy zostały założone lub 111 1, 0, II, III, II,798 | Kan. 809 - Gdy to jest możliwe i wskazane, 112 1, 0, II, III, II,799 | doktryny i dobrymi obyczajami. Gdy zaś braknie tych wymogów, 113 1, 0, II, IV, 0,812 | najwyższej władzy kościelnej - gdy idzie o cały Lud Boży.~ ~ 114 1, 0, II, IV, 0,815 | Kan. 826 - ~§ 1. Gdy idzie o księgi liturgiczne, 115 1, 0, II, V, 0,822 | przed wielkim kanclerzem, a gdy takiego nie ma, przed ordynariuszem 116 IV, 0, II, V, 0,823 | kult dokonuje się wtedy, gdy jest sprawowany w imieniu 117 IV, I, 0, V, 0,833 | z Kościołem katolickim, gdy sami o nie proszą i odpowiednio 118 IV, I, 0, V, 0,833 | oceny Stolicy Apostolskiej, gdy idzie o sakramenty, w 119 IV, I, 0, I, I,840 | razem po kilka rodzin oraz, gdy to możliwe, składając im 120 IV, I, 0, I, I,841 | dzieckiem zrównany jest, gdy chodzi o chrzest, także 121 IV, I, 0, I, II,850 | przepisu kan. 530, n. 1.~§ 2. Gdy szafarz zwyczajny jest nieobecny 122 IV, I, 0, I, IV,863 | tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza 123 IV, I, 0, I, V,865 | przysięga samego ochrzczonego, gdy przyjmował chrzest jako 124 IV, I, 0, I, V,866 | należy wpisać nazwisko matki, gdy fakt jej macierzyństwa jest 125 IV, I, 0, I, V,866 | wpisać także nazwisko ojca, gdy jego ojcostwo potwierdza 126 IV, I, 0, II, II,877 | również w miejscach wyjętych, gdy leżą na terytorium, na którym 127 IV, I, 0, II, III,878 | przyjmuje bierzmowanie, gdy jest odpowiednio pouczony, 128 IV, I, 0, III, I,893 | odprawianie, które, nawet gdy nie ma wiernych, stanowi 129 IV, I, 0, III, I,894 | odprawiać w ciągu dnia.~§ 2. Gdy brakuje kapłanów, ordynariusz 130 IV, I, 0, III, I,894 | przyczyny na binację, a gdy tego domaga się konieczność 131 IV, I, 0, III, I,902 | dopuścić do Komunii świętej, gdy posiadają wystarczające 132 IV, I, 0, III, I,902 | Najświętszej Eucharystii, gdy potrafią odróżnić Ciało 133 IV, I, 0, III, I,910 | ponownie Komunię świętą.~§ 3. Gdy niebezpieczeństwo śmierci 134 IV, I, 0, III, I,911 | chorzy byli posilani wtedy, gdy jeszcze w pełni świadomi.~ 135 IV, I, 0, III, II,931 | wystawienie ma być tylko wtedy, gdy przewiduje się odpowiedni 136 IV, I, 0, IV, I,950 | dostateczną konieczność, gdy nie ma wystarczającej liczby 137 IV, I, 0, IV, I,953 | nich swobodnie korzystać, gdy tego pragną.~§ 3. Spowiedzi 138 IV, I, 0, IV, II,963 | poważnej przyczyny.~§ 2. Gdy upoważnienie do spowiadania 139 IV, I, 0, IV, II,963 | to upoważnienie wszędzie. Gdy upoważnienie odwołuje inny 140 IV, I, 0, IV, II,963 | racji inkardynacji, albo - gdy chodzi o członka instytutu 141 IV, I, 0, IV, II,963 | kompetentnego przełożonego.~§ 4. Gdy upoważnienie do spowiadania 142 IV, I, 0, IV, II,963 | spowiadania członków instytutu. Gdy upoważnienie odwołuje inny 143 IV, I, 0, IV, II,965 | cenzur i grzechów, nawet gdy jest obecny kapłan upoważniony.~ 144 IV, I, 0, VI, I,1005 | Kan. 1016 - Gdy idzie o święcenia diakonatu 145 IV, I, 0, VI, I,1005 | postanowił się poświęcić. Gdy idzie o święcenia prezbiteratu 146 IV, I, 0, VI, II,1030 | spowodował spędzenie płodu, gdy skutek nastąpił, oraz wszyscy 147 IV, I, 0, VI, II,1037 | naglących przypadkach tajnych, gdy nie można się udać do ordynariusza, 148 IV, I, 0, VI, II,1037 | udać do ordynariusza, albo gdy chodzi o nieprawidłowości, 149 IV, I, 0, VI, II,1040 | Kan. 1051 - Gdy chodzi o zbadanie przymiotów 150 IV, I, 0, VI, III,1043 | 1054 - Ordynariusz miejsca, gdy idzie o duchownych diecezjalnych, 151 IV, I, 0, VI, III,1043 | kompetentny przełożony wyższy, gdy chodzi o jego podwładnych, 152 IV, I, 0, VII, 0,1050 | się jednym ciałem.~§ 2. Gdy po zawarciu małżeństwa małżonkowie 153 IV, I, 0, VII, 0,1051 | zwyczajów oraz prawa świeckiego, gdy takie zostało wydane.~§ 154 IV, I, 0, VII, I,1053 | pomocy, po wysłuchaniu także, gdy się to wyda pożyteczne, 155 IV, I, 0, VII, I,1054 | przed zawarciem małżeństwa, gdy jest to możliwe bez poważnej 156 IV, I, 0, VII, II,1068 | 2, rozumie się sytuację, gdy można to uczynić tylko przy 157 IV, I, 0, VII, II,1069 | przeszkoda zostaje wykryta, gdy wszystko jest już gotowe 158 IV, I, 0, VII, II,1069 | do ordynariusza miejsca, gdy chodzi o przeszkody, od 159 IV, I, 0, VII, II,1071 | w zakresie zewnętrznym, gdy przeszkoda tajna stanie 160 IV, I, 0, VII, IV,1093 | powinni wyrazić słowami, a gdy nie mogą mówić, równoznacznymi 161 IV, I, 0, VII, V,1104 | zamieszkanie lub miesięczny pobyt; gdy zaś chodzi o tułaczy, w 162 IV, I, 0, VII, VI,1118 | przy zawieraniu małżeństw, gdy zachodzi przeszkoda różności 163 IV, I, 0, VII, IX,1134 | zaznaczając jednak, że gdy czas ten bezużytecznie upłynie, 164 IV, I, 0, VII, IX,1134 | ważna; owszem jest godziwa, gdy nie da się zachować przepisanej 165 IV, I, 0, VII, IX,1135 | negatywnie na interpelację lub gdy interpelacja została zgodnie 166 IV, I, 0, VII, IX,1141 | małżeńskiego, to jednak, gdy wyraźnie lub milcząco nie 167 IV, I, 0, VII, IX,1141 | Zachodzi milczące darowanie, gdy strona niewinna upewniona 168 IV, I, 0, VII, IX,1142 | ordynariusza miejsca, bądź też gdy niebezpieczeństwo jest bezpośrednie, 169 IV, I, 0, VII, X,1147 | Kan. 1158 - ~§ 1. Gdy przeszkoda jest publiczna, 170 IV, I, 0, VII, X,1147 | stronę; albo przez obydwie, gdy obydwie strony wiedziały 171 IV, I, 0, VII, X,1150 | oraz od formy kanonicznej, gdy nie została zachowana, jak 172 IV, I, 0, VII, X,1154 | przypadkach, nawet wtedy, gdy w tym samym małżeństwie 173 IV,II, 0, III, II,1173 | zgorszenia wiernych.~§ 2. Gdy powstaje jakaś wątpliwość, 174 IV,II, 0, IV, I,1181 | 1. Ślub jest publiczny, gdy go przyjmuje w imieniu Kościoła 175 IV,II, 0, IV, I,1181 | prywatny.~§ 2. Jest uroczysty, gdy za taki został uznany przez 176 IV,II, 0, IV, I,1181 | zwykły.~§ 3. Jest osobowy, gdy jest przyrzeczona czynność 177 IV,II, 0, IV, I,1181 | czynność ślubującego; rzeczowy, gdy przyrzeka się jakąś rzecz; 178 IV,II, 0, IV, I,1181 | się jakąś rzecz; mieszany, gdy ma naturę osobowego i rzeczowego.~ 179 IV,II, 0, IV, I,1185 | ordynariusz i proboszcz, gdy chodzi o ich podwładnych 180 IV,II, 0, IV, I,1185 | apostolskiego na prawie papieskim, gdy idzie o ich członków, nowicjuszy 181 IV,III, 0, I, 0,1201| poświęcenie lub błogosławieństwo, gdy zostaną w znacznej części 182 IV,III, 0, I, I,1211| nie niewłaściwego.~§ 2. Gdy inne poważne racje doradzają 183 IV,III, 0, I, IV,1224| przenośny zaś nazywa się wtedy, gdy może być przenoszony.~§ 184 IV,III, 0, II, I,1237| udział w liturgii Słowa, gdy jest ona odprawiana w kościele 185 V, 0, 0, I, 0,1256 | zezwoleniem ordynariusza, gdy chodzi o publiczną osobę 186 V, 0, 0, II, 0,1263 | społeczne duchownych.~§ 3. Gdy zachodzi potrzeba, w poszczególnych 187 V, 0, 0, II, 0,1273 | autentyczne zaś ich odpisy, gdy się to da łatwo uczynić, 188 V, 0, 0, III, 0,1281 | przepisu kan. 638, § 3, gdy wartość dóbr, których alienacja 189 V, 0, 0, III, 0,1281 | zezwolenie Stolicy Świętej.~§ 3. Gdy rzecz alienowana jest podzielna, 190 V, 0, 0, IV, 0,1291 | zgodnie z kan. 1301.~§ 3. Gdy dobra powiernicze zostały 191 VI, I, 0, III, 0,1310 | inaczej zastrzega.~§ 3. Gdy nastąpiło zewnętrzne przekroczenie, 192 VI, I, 0, III, 0,1313 | samo może uczynić sędzia, gdy istnieje inna okoliczność 193 VI, I, 0, V, 0,1330 | wymierzenia lub deklaracji kary, gdy uznał, że ani braterskim 194 VI, I, 0, V, 0,1331 | mówią odnośnie do sędziego, gdy chodzi o wymierzanie lub 195 VI, I, 0, V, 0,1337 | Kan. 1348 - Gdy winny zostaje uwolniony 196 VI, I, 0, V, 0,1337 | pasterskiej troski, albo nawet - gdy to jest wskazane - środkami 197 VI,II, 0, III, 0,1377 | zastrzeżonej Stolicy Apostolskiej. Gdy zaś narusza tylko pośrednio, 198 VI,II, 0, V, 0,1383 | wiążącej mocą samego prawa. Gdy po upomnieniu nie poprawia 199 VI,II, 0, V, 0,1384 | ukarany suspensą, do której, gdy mimo upomnienia trwa w przestępstwie, 200 VI,II, 0, VII, 0,1388 | ukarane sprawiedliwa karą, gdy domaga się tego szczególna 201 VII, I, 0, II, I,1417 | sposób powinny być zebrane, gdy co do tej sprawy wyłoni 202 VII, I, 0, II, II,1428 | o których w § 1.~ ~§ 3. Gdy chodzi o trybunały drugiej 203 VII, I, 0, III, III,1454 | mogą być przez sędziego, gdy zachodzi słuszna przyczyna, 204 VII, I, 0, IV, I,1468 | tego, komu został dany; gdy zaś go brak lub wydaje się, 205 VII,II, I, I, II,1501 | z przepisami prawa, albo gdy strony stawiły się przed 206 VII,II, I, II, 0,1502 | sporu ma miejsce wtedy, gdy dekretem sędziego, w oparciu 207 VII,II, I, IV, I,1527 | nie posiada żadnej mocy, gdy się ustali, że zostało złożone 208 VII,II, I, IV, III,1541 | Kan. 1552 - ~§ 1. Gdy ktoś domaga się dowodu ze 209 VII,II, I, IV, III,1548 | chyba że sędzia, zwłaszcza gdy sprawa dotyczy dobra prywatnego, 210 VII,II, I, IV, III,1552 | jego stosunek do stron, i gdy stawia pytania dotyczące 211 VII,II, I, IV, III,1557 | wydarzyło się przypadkowo, gdy świadkowie byli przesłuchiwani.~ ~ 212 VII,II, I, IV, VI,1573 | niepewnej; jedno jest prawne, gdy ustanowione zostało samą 213 VII,II, I, IV, VI,1573 | ustawą, drugie sędziowskie, gdy je wysuwa sędzia.~ ~ 214 VII,II, I, V, 0,1578 | czy należy uwzględnić, gdy będzie rozstrzygana sprawa 215 VII,II, I, VI, 0,1588 | więcej do zgłoszenia, albo gdy upłynął czas użyteczny, 216 VII,II, I, VII, 0,1599 | ciągu miesiąca od dnia, gdy sprawa została rozstrzygnięta, 217 VII,II, I, XI, 0,1644 | przysądzona powodowi, zaraz gdy ma miejsce stan rzeczy osądzonej, 218 VII,II, I, XI, 0,1644 | dotyczy skarg osobowych, to, gdy pozwany został skazany na 219 VII,II, II, I, I,1673 | Kan. 1684 - ~§ 1. Po tym, gdy wyrok stwierdzający za pierwszym 220 VII,II, II, I, I,1673 | zawrzeć nowe małżeństwo zaraz, gdy dekret lub drugi wyrok zostanie 221 VII,II, II, I, I,1674 | Kan. 1685 - Zaraz gdy wyrok stał się wykonalny, 222 VII,II, II, III, III,1719 | odszkodowanie do czasu, gdy wyda ostateczny wyrok w 223 VII, V, I, 0, III,1722 | wówczas powinny działać, gdy ktoś prosi o odwołanie dekretu 224 VII, V, I, 0, I,1729 | Kan. 1740 - Gdy posługiwanie jakiegoś proboszcza,


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License