Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
sedis 1
sedzia 154
sedziami 1
sedziego 107
sedziemu 18
sedziom 1
sedziów 19
Frequency    [«  »]
109 obowiazek
109 przy
109 przynajmniej
107 sedziego
106 mocy
105 przyczyny
105 wladza

Kodeks Prawa Kanonicznego

IntraText - Concordances

sedziego

    Ksiega,  Czesc, Sekcja,  Tytul, Rozdzial, Kan.
1 I, 0, 0, VII, 0,125 | jednak rozwiązany wyrokiem sędziego bądź na wniosek strony poszkodowanej, 2 IV, I, 0, IV, II,967 | równocześnie w charakterze sędziego i lekarza oraz że został 3 VI, I, 0, II, 0,1304| określenie roztropnemu uznaniu sędziego.~§ 3. Ustawa partykularna 4 VI, I, 0, V, 0,1331| nakaz mówią odnośnie do sędziego, gdy chodzi o wymierzanie 5 VI, I, 0, V, 0,1333| okresie oznaczonym przez sędziego ponownie dopuścił się przestępstwa, 6 VI, I, 0, V, 0,1335| się roztropnemu uznaniu sędziego złagodzenie kar w słusznych 7 VI, I, 0, VI, 0,1352| powiadomiony o dekrecie wykonawczym sędziego, o czym w kan. 1651, przedawnieniu 8 VII, I, 0, I, 0,1396| pozwać nikogo, chyba że wobec sędziego kościelnego, który jest 9 VII, I, 0, I, 0,1396| 1414.~§ 2. Niewłaściwość sędziego, któremu nie przysługuje 10 VII, I, 0, II, 0,1406| wykonywania jurysdykcji przez sędziego, który zaczął już rozpatrywać 11 VII, I, 0, II, 0,1406| Stolica Apostolska powiadomiła sędziego o przejęciu przez siebie 12 VII, I, 0, II, I,1417| należy, zgodnie z poleceniem sędziego; tylko zebranie dowodów 13 VII, I, 0, II, I,1417| nie zabrania tego zlecenie sędziego, które dowody i w jaki sposób 14 VII, I, 0, II, II,1429| 1438 i 1439 niewłaściwość sędziego jest bezwzględna.~ 15 VII, I, 0, II, II,1430| wyrok został wydany przez sędziego jednoosobowego, trybunał 16 VII, I, 0, III, I,1440| Czynności dokonane przez sędziego przed zgłoszeniem wyłączenia, 17 VII, I, 0, III, I,1446| być także ukarani przez sędziego.~ ~~ 18 VII, I, 0, III, II,1448| również być deklarowane przez sędziego z urzędu.~ ~§ 2. Poza wypadkami, 19 VII, I, 0, III, II,1449| zarzut przeciwko właściwości sędziego, sprawę winien rozpatrzyć 20 VII, I, 0, III, III,1454| upływem, mogą być przez sędziego, gdy zachodzi słuszna przyczyna, 21 VII, I, 0, III, V,1460| tłumaczem, wyznaczonym przez sędziego. Zeznania jednak mają być 22 VII, I, 0, III, V,1464| procesu, bez zezwolenia sędziego.~ 23 VII, I, 0, IV, I,1466| osobiście, z nakazu prawa lub sędziego.~ 24 VII, I, 0, IV, I,1467| kuratora wyznaczonego przez sędziego.~§ 3. W sprawach duchowych 25 VII, I, 0, IV, I,1467| kuratora wyznaczonego przez sędziego.~§ 4. Pozbawieni zarządu 26 VII, I, 0, IV, I,1467| przestępstwa lub z nakazu sędziego; w pozostałych sprawach 27 VII, I, 0, IV, II,1470| siebie, albo danego przez sędziego.~ ~§ 3. W sprawie spornej, 28 VII, I, 0, IV, II,1473| zawitym, wyznaczonym przez sędziego, pełnomocnik nie przedstawi 29 VII, I, 0, IV, II,1475| należy o usunięciu zawiadomić sędziego i stronę przeciwną.~§ 2. 30 VII, I, 0, IV, II,1476| mogą zostać usunięci przez sędziego dekretem wydanym z urzędu 31 VII, I, 0, IV, II,1477| i mogą być ukarani przez sędziego grzywną pieniężną. Adwokat 32 VII, I, 0, V, I,1483| powodowi, wobec tego samego sędziego i w tym samym trybunale, 33 VII, I, 0, V, II,1485| przechowanie, ma prawo uzyskania od sędziego sekwestru tej rzeczy.~ ~§ 34 VII,II, I, I, I,1491| wyrazi prośbę o posługę sędziego.~ ~ 35 VII,II, I, I, I,1493| wyrażać wobec jakiego sędziego sprawa jest wnoszona, czego 36 VII,II, I, I, II,1496| faktycznie same stawia się wobec sędziego dla prowadzenia sprawy, 37 VII,II, I, I, II,1501| zaczyna należeć do tego sędziego lub trybunału, skądinąd 38 VII,II, I, I, II,1501| złożona;~ jurysdykcja sędziego delegowanego umacnia się 39 VII,II, I, II, 0,1502| miejsce wtedy, gdy dekretem sędziego, w oparciu o żądania i odpowiedzi 40 VII,II, I, II, 0,1502| oświadczeniach złożonych wobec sędziego; w sprawach zaś trudniejszych 41 VII,II, I, II, 0,1502| odpowiedź.~ ~§ 3. Dekret sędziego powinien być podany do wiadomości 42 VII,II, I, II, 0,1502| dni odwołać się do samego sędziego, by dekret został zmieniony. 43 VII,II, I, II, 0,1502| rozstrzygnięta dekretem tegoż sędziego jak najszybciej.~ 44 VII,II, I, III, 0,1508| czasie ustalonym przez tegoż sędziego.~ ~ 45 VII,II, I, III, 0,1513| zwalczane i przyjęte przez sędziego.~ 46 VII,II, I, III, 0,1514| Zrzeczenie przyjęte przez sędziego, w odniesieniu do aktów, 47 VII,II, I, IV, 0,1515| wymagany przez prawo lub sędziego.~ ~ 48 VII,II, I, IV, 0,1516| dopuścić dowód odrzucony przez sędziego, sam sędzia powinien sprawę 49 VII,II, I, IV, I,1520| nie chciała odpowiadać, do sędziego należy ocena, jaki z tego 50 VII,II, I, IV, I,1524| ze stron wobec właściwego sędziego, co do samego przedmiotu 51 VII,II, I, IV, I,1524| spontanicznie, bądź na pytanie sędziego, stanowi przyznanie się 52 VII,II, I, IV, I,1526| przytoczonego w sądzie, do sędziego należy ocena, po rozważeniu 53 VII,II, I, IV, II,1531| stronę, czy dopuszczony przez sędziego, ma taką moc dowodową przeciwko 54 VII,II, I, IV, II,1532| dotknięte inną wadą, do sędziego należy ocena, czy i jakie 55 VII,II, I, IV, II,1533| mogły być zbadane przez sędziego i stronę przeciwną.~ ~ 56 VII,II, I, IV, III,1536| sprawach, pod kierownictwem sędziego.~ 57 VII,II, I, IV, III,1537| Świadkowie, pytani przez sędziego zgodnie z przepisami prawa, 58 VII,II, I, IV, III,1539| przesłuchani na mocy dekretu sędziego, w którym uzasadni się taką 59 VII,II, I, IV, III,1539| sądzie w imieniu stron, sędziego i jego asystentów, adwokata 60 VII,II, I, IV, III,1541| terminie wyznaczonym przez sędziego należy przedstawić punkty 61 VII,II, I, IV, III,1543| według roztropnego uznania sędziego, nie dało się tego zrobić 62 VII,II, I, IV, III,1545| świadka dokonuje się dekretem sędziego, podanym do wiadomości świadka 63 VII,II, I, IV, III,1546| się stawić albo zawiadomić sędziego o przyczynie swojej nieobecności.~ ~ 64 VII,II, I, IV, III,1550| świadka dokonywane jest przez sędziego, jego delegata lub audytora; 65 VII,II, I, IV, III,1560| miary wyznaczonej przez sędziego, należy zwrócić zarówno 66 VII,II, I, IV, IV,1563| podstawie nakazu prawa lub sędziego jest konieczne ich przesłuchanie 67 VII,II, I, IV, IV,1564| Kan. 1575 - Do sędziego należy nominacja biegłych, 68 VII,II, I, IV, IV,1567| może zostać wezwany przez sędziego, by udzielił dalszych wyjaśnień, 69 VII,II, I, IV, IV,1569| winny być określone przez sędziego, według dobra i słuszności, 70 VII,II, I, IV, IV,1570| muszą być zatwierdzeni przez sędziego.~ ~§ 2. Mogą oni, jeśli 71 VII,II, I, V, 0,1577| wpadkową przedstawia się wobec sędziego właściwego do rozstrzygnięcia 72 VII,II, I, VI, 0,1588| użyteczny, wyznaczony przez sędziego dla przedłożenia dowodów, 73 VII,II, I, VI, 0,1591| wymagana jest uprzednia zgoda sędziego, z zachowaniem obowiązku 74 VII,II, I, VI, 0,1592| czasu wyznaczonego przez sędziego.~ ~§ 2. Prawo to przysługuje 75 VII,II, I, VI, 0,1595| się na wiedzę i sumienie sędziego, sędzia, jeśli z akt i dowodów 76 VII,II, I, VII | Tytuł VII-ORZECZENIA SĘDZIEGO (Kan. 1607-1640)~ ~ 77 VII,II, I, VII, 0,1596| rozstrzygana jest przez sędziego wyrokiem ostatecznym, jeżeli 78 VII,II, I, VII, 0,1597| jakiegokolwiek wyroku wymaga się u sędziego wewnętrznej moralnej pewności 79 VII,II, I, VII, 0,1601| wydany wyrok, z podpisem sędziego lub, jeżeli chodzi o trybunał 80 VII,II, I, VII, 0,1603| została, za zezwoleniem sędziego, podana do wiadomości stron.~ ~ 81 VII,II, I, VII, 0,1606| 1617 - Pozostałe orzeczenia sędziego, poza wyrokiem, to dekrety, 82 VII,II, I,VIII, I,1609| został wydany przez sędziego bezwzględnie niewłaściwego;~ 83 VII,II, I,VIII, I,1610| w formie skargi - wobec sędziego, który wydał wyrok - w ciągu 84 VII,II, I,VIII, I,1613| jego miejsce dano innego sędziego, według przepisu kan. 1450.~ ~ 85 VII,II, I,VIII, II,1617| apelować od wyroku do wyższego sędziego, z zachowaniem przepisu 86 VII,II, I,VIII, II,1618| osądzonej;~ od dekretu sędziego lub wyroku przedstanowczego, 87 VII,II, I,VIII, II,1622| Apelację należy poprzeć u sędziego, do którego jest kierowana, 88 VII,II, I,VIII, II,1623| wystarczy, aby strona prosiła sędziego wyższego o zmianę zaskarżonego 89 VII,II, I,VIII, II,1623| zawiadomić o przeszkodzie sędziego apelacyjnego. Zobowiąże 90 VII,II, I,VIII, II,1623| apelacyjnego. Zobowiąże on nakazem sędziego, który wydał wyrok, do wypełnienia 91 VII,II, I,VIII, II,1623| przepisów kan. 1474, do sędziego apelacyjnego.~ ~ 92 VII,II, I,VIII, II,1624| terminów zawitych, czy wobec sędziego, który wydał wyrok, czy 93 VII,II, I,VIII, II,1624| który wydał wyrok, czy wobec sędziego apelacyjnego, apelację uważa 94 VII,II, I, IX, II,1635| nn. 1-3, należy prosić sędziego, który wydał wyrok, w ciągu 95 VII,II, I, X, 0,1638| piętnastu dni do tego samego sędziego, który może zmienić ustaloną 96 VII,II, I, XI, 0,1642| wykonania lub delegował sędziego.~ ~ 97 VII,II, II, 0, 0,1646| pierwszym stopniu wobec sędziego jednoosobowego, według przepisu 98 VII,II, II, 0, 0,1647| mogły być zebrane przez sędziego.~§ 2. Do skargi powodowej 99 VII,II, II, I, I,1660| prawa własnego, należą do sędziego kościelnego.~ 100 VII,II, II, I, I,1661| rozpatrywane i rozstrzygane przez sędziego kościelnego.~ 101 VII,II, II, I, I,1676| pewne, musi apelować do sędziego drugiej instancji, do którego 102 VII,II, II, I, II,1681| diecezjalnego lub wyrokiem sędziego, według przepisów kanonów, 103 VII,II, II, III, 0,1705| zostaje on potwierdzony przez sędziego, wyrok polubowny w sporze 104 VII,II, II, III, 0,1705| potwierdzenia przez kościelnego sędziego miejsca, w którym został 105 VII,II, II, III, 0,1705| wyroku polubownego wobec sędziego świeckiego, na forum kanonicznym 106 VII,II, II, III, 0,1705| zaskarżenie można wnieść wobec sędziego kościelnego, który jest 107 VII,II, II, III, II,1712| wyznaczonym przez samego sędziego.~§ 2. Skoro jednak oskarżony


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License