Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
mysl 3
mysla 1
n 39
na 930
nabiera 1
nabieraja 1
nabozenstwa 1
Frequency    [«  »]
1279 lub
1183 nie
1098 sie
930 na
913 1
899 2
863 przez

Kodeks Prawa Kanonicznego

IntraText - Concordances

na

1-500 | 501-930

                                    bold = Main text
  Ksiega, Czesc, Sekcja, Tytul, Rozdzial, Kan.           grey = Comment text
1 I, 0, 0, 0, 0,5 | się ich usunąć ze względu na okoliczności miejsca i osób. ~§ 2 I, 0, 0, I, 0,12 | Ustawom powszechnym podlegają na całym świecie wszyscy dla 3 I, 0, 0, I, 0,12 | powszechnych, które nie obowiązują na określonym terytorium, 4 I, 0, 0, I, 0,12 | wyjęci wszyscy, którzy na tym terytorium aktualnie 5 I, 0, 0, I, 0,12 | wydane i którzy posiadają na nim stałe lub tymczasowe 6 I, 0, 0, I, 0,12 | oraz równocześnie aktualnie na nim przebywają, z zachowaniem 7 I, 0, 0, I, 0,13 | przekroczenie powoduje szkodę na własnym terytorium albo 8 I, 0, 0, I, 0,13 | ani ustawami terytorium na którym przebywają z wyjątkiem 9 I, 0, 0, I, 0,13 | nieruchomych, położonych na tym terytorium3. Tułacze 10 I, 0, 0, I, 0,22 | zachować w prawie kanonicznym na ile nie przeciwne prawu 11 I, 0, 0, III, 0,33 | 2. Dekrety te tracą moc na skutek odwołania wyraźnego 12 I, 0, 0, III, 0,34 | ich zachowaniu, dane na użytek tych, którzy mają 13 I, 0, 0, IV, I,36 | powinien być rozciągany na inne przypadki, poza wyraźnie 14 I, 0, 0, IV, I,37 | zewnętrznego powinien być wydany na piśmie. Dotyczy to także 15 I, 0, 0, IV, I,41 | akt byłby nieważny albo że na skutek innej ważnej przyczyny 16 I, 0, 0, IV, I,41 | się niewskazane ze względu na okoliczności osoby lub miejsca, 17 I, 0, 0, IV, I,43 | został on wybrany ze względu na osobiste przymioty lub oznaczono 18 I, 0, 0, IV, I,44 | przez następcę wykonawcy na urzędzie, chyba że wykonanie 19 I, 0, 0, IV, II,51 | Dekret powinien być wydany na piśmie, z podaniem, jeśli 20 I, 0, 0, IV, II,55 | poważna przyczyna nie pozwala na doręczenie tekstu dekretu 21 I, 0, 0, IV, II,55 | doręczenie tekstu dekretu na piśmie, wtedy powiadomienie 22 I, 0, 0, IV, II,58 | Poszczególny dekret traci swoją moc na skutek zgodnego z prawem 23 I, 0, 0, IV, III,59 | akt administracyjny wydany na piśmie przez kompetentną 24 I, 0, 0, IV, III,59 | zgodnie z jego naturą - na czyjąś prośbę udziela się 25 I, 0, 0, IV, III,63 | Ważności reskryptu stoi na przeszkodzie subrepcja, 26 I, 0, 0, IV, III,63 | Ważności reskryptu stoi również na przeszkodzie obrepcja, czyli 27 I, 0, 0, IV, IV,80 | przywileju udzielonego wyłącznie na jej korzyść. ~§ 3. Przywileju 28 I, 0, 0, IV, IV,84 | mu przywilejem, zasługuje na pozbawienie samego przywileju. 29 I, 0, 0, IV, V,91 | podwładnych chociażby nieobecnych na terytorium, a także jeśli 30 I, 0, 0, IV, V,91 | przebywających aktualnie na terytorium, a również względem 31 I, 0, 0, IV, V,93 | Kan. 93 - Dyspensa mająca na celu zastosowanie ustaje 32 I, 0, 0, VI, I,98 | spraw, w których małoletni na podstawie prawa Bożego lub 33 I, 0, 0, VI, I,99 | Kan. 99 - Ktokolwiek na stałe nie posiada używania 34 I, 0, 0, VI, I,102 | nabywa się takim przebywaniem na terytorium jakiejś parafii 35 I, 0, 0, VI, I,102 | zamiarem pozostania tam na stałe, jeśli nic stamtąd 36 I, 0, 0, VI, I,102 | przez takie przebywanie na terenie jakiejś parafii 37 I, 0, 0, VI, I,102 | tymczasowe zamieszkanie na terenie parafii nazywa się 38 I, 0, 0, VI, I,102 | nazywa się parafialnym; na terenie diecezji - chociażby 39 I, 0, 0, VI, II,114 | prawne ustanowione albo na mocy samego przepisu prawa, 40 I, 0, 0, VI, II,115 | w podejmowaniu decyzji, na równych prawach lub nie, 41 I, 0, 0, VI, II,119 | głosowaniach, należy głosować na dwóch kandydatów, którzy 42 I, 0, 0, VI, II,123 | Jeżeli one milczą, przechodzą na osobę prawną bezpośrednio 43 I, 0, 0, VII, 0,125 | 125 - ~§ 1. Akt dokonany na skutek zewnętrznego przymusu 44 I, 0, 0, VII, 0,125 | zewnętrznego przymusu wywartego na osobę, któremu nie mogła 45 I, 0, 0, VII, 0,125 | niesprawiedliwej bojaźni albo na skutek podstępu jest ważny, 46 I, 0, 0, VII, 0,125 | rozwiązany wyrokiem sędziego bądź na wniosek strony poszkodowanej, 47 I, 0, 0,VIII, 0,131 | rządzenia jest zwyczajna, jeśli na mocy samego prawa łączy 48 I, 0, 0,VIII, 0,132 | udzielono czegoś ze względu na osobę, habitualne uprawnienie 49 I, 0, 0,VIII, 0,132 | wykonywać, lecz przechodzi na każdego ordynariusza, jego 50 I, 0, 0,VIII, 0,134 | kleryckich instytutów zakonnych na prawie a papieskim i kleryckich 51 I, 0, 0,VIII, 0,134 | stowarzyszeń życia apostolskiego na prawie papieskim, którzy 52 I, 0, 0,VIII, 0,135 | Władza rządzenia dzieli się na ustawodawczą, wykonawczą 53 I, 0, 0,VIII, 0,136 | podwładnych, także nieobecnych na terytorium. W stosunku do 54 I, 0, 0,VIII, 0,136 | aktualnie przebywających na terytorium, jeśli chodzi 55 I, 0, 0,VIII, 0,136 | partykularnym, którym związani na mocy ~~~~~~ 56 I, 0, 0,VIII, 0,137 | została przekazana ze względu na osobiste przymioty albo 57 I, 0, 0,VIII, 0,137 | chyba że delegujący wyraźnie na to zezwolił. ~§ 4. Żadna 58 I, 0, 0,VIII, 0,137 | chyba że delegujący wyraźnie na to zezwolił. ~ 59 I, 0, 0,VIII, 0,139 | Kan. 139 - ~§ 1. Na skutek odniesienia się kogoś 60 I, 0, 0,VIII, 0,142 | których była udzielona; na skutek ustania przyczyny 61 I, 0, 0,VIII, 0,142 | nieuwagę po upływie czasu, na jaki jej udzielono. ~ 62 I, 0, 0, IX, 0,145 | jakimkolwiek ustanowionym na stałe zadaniem z postanowienia 63 I, 0, 0, IX, I,153 | nadawany z przepisu prawa na określony czas, powierzenie 64 I, 0, 0, IX, I,156 | urzędu powinno być dokonane na piśmie. ~Art. 1~SWOBODNE 65 I, 0, 0, IX, I,158 | przysługuje prawo prezentacji na urząd, powinien przedstawić 66 I, 0, 0, IX, I,165 | przysługuje prawo wyboru na urząd, nie powinno się wyboru 67 I, 0, 0, IX, I,166 | wybór jest ważny, jednakże na jego wniosek, ale po udowodnieniu 68 I, 0, 0, IX, I,167 | powinni przyjąć od niego głos na piśmie. ~ 69 I, 0, 0, IX, I,174 | jednomyślnie i poprzez zgodę na piśmie przekazują na ten 70 I, 0, 0, IX, I,174 | zgodę na piśmie przekazują na ten raz uprawnienie wyboru 71 I, 0, 0, IX, I,175 | tych, którzy zgodzili się na kompromis: ~~ na skutek 72 I, 0, 0, IX, I,175 | zgodzili się na kompromis: ~~ na skutek odwołania dokonanego 73 I, 0, 0, IX, I,179 | Zatwierdzenie należy dać na piśmie. ~§ 4. Przed zawiadomieniem 74 I, 0, 0, IX, I,180 | uważają za odpowiedniego, stoi na drodze kanoniczna przeszkoda, 75 I, 0, 0, IX, I,182 | jeśli władza nie wyrazi na to zgody. ~ 76 I, 0, 0, IX, II,184 | określonego prawem wieku, na skutek rezygnacji, przeniesienia, 77 I, 0, 0, IX, II,189 | urząd, o który chodzi, i to na piśmie albo też ustnie wobec 78 I, 0, 0, IX, II,190 | skutek, musi być przekazane na piśmie. ~ 79 I, 0, 0, IX, II,192 | uprawnień nabytych ewentualnie na mocy umowy, albo na mocy 80 I, 0, 0, IX, II,192 | ewentualnie na mocy umowy, albo na mocy samego prawa zgodnie 81 I, 0, 0, IX, II,193 | Z urzędu nadanego komuś na czas nieokreślony nie można 82 I, 0, 0, IX, II,193 | można go usunąć, chyba że na skutek poważnych przyczyn 83 I, 0, 0, IX, II,193 | usunięty z urzędu nadanego mu na określony czas, ale przed 84 I, 0, 0, IX, II,193 | skutek, ma być przekazany na piśmie. ~ 85 I, 0, 0, IX, II,195 | Jeśli ktoś, jednak nie na mocy samego prawa, lecz 86 I, 0, 0, X, 0,198 | ważne, jeśli opiera się na dobrej wierze, nie tylko 87 I, 0, 0, X, 0,198 | dobrej wierze, nie tylko na początku, lecz przez cały 88 I, 0, 0, X, 0,199 | które można uzyskać jedynie na mocy apostolskiego przywileju; ~ 89 II, I, 0, XI, 0,204 | stawszy się z tej racji na swój sposób uczestnikami 90 II, I, 0, XI, 0,204 | ukonstytuowany i uporządkowany na tym świecie jako społeczność, 91 II, I, 0, XI, 0,205 | katolickiego pozostają tutaj na ziemi ci ochrzczeni, którzy 92 II, I, 0, I, 0,208 | do godności i działania, na skutek czego każdy, zgodnie 93 II, I, 0, I, 0,211 | rozszerzało się coraz bardziej na wszystkich ludzi każdego 94 II, I, 0, I, 0,221 | im w Kościele uprawnień na właściwym forum kościelnym 95 II, I, 0, I, 0,221 | prawo, by nie nakładano na nich kar kanonicznych, jak 96 II, I, 0, I, 0,223 | stowarzyszeniach - wierni powinni mieć na uwadze dobro wspólne Kościoła, 97 II, I, 0, I, 0,223 | drugich. ~§ 2. Ze względu na dobro wspólne, przysługuje 98 II, I, 0, II, 0,225 | 1. Świeccy, którzy na równi ze wszystkimi wiernymi 99 II, I, 0, II, 0,225 | poznane przez wszystkich ludzi na całym świecie i przez nich 100 II, I, 0, II, 0,225 | Ten obowiązek spoczywa na nich w sposób szczególny 101 II, I, 0, II, 0,226 | ich wychowania. Stąd też na pierwszym miejscu do chrześcijańskich 102 II, I, 0, II, 0,227 | duchem ewangelicznym i mieć na uwadze naukę przedstawioną 103 II, I, 0, II, 0,229 | religijnej, uczęszczając tam na wykłady i zdobywając stopnie 104 II, I, 0, II, 0,230 | Konferencji Episkopatu, mogą być na stałe przyjęci, przepisanym 105 II, I, 0, II, 0,231 | 1. Świeccy, którzy na stałe lub czasowo poświęcają 106 II, I, 0, III, I,233 | Kan. 233 -~§ 1. Na całej wspólnocie chrześcijańskiej 107 II, I, 0, III, I,233 | proboszczów. Biskupi diecezjalni, na których w najwyższym stopniu 108 II, I, 0, III, I,234 | których mianowicie - mając na uwadze wspieranie powołań - 109 II, I, 0, III, I,236 | Konferencję Episkopatu rozłożonym na trzy lata. ~ 110 II, I, 0, III, I,238 | Kościele osobowość prawną na mocy samego prawa. ~§ 2. 111 II, I, 0, III, I,239 | mieć rektora, który stoi na jego czele, a w razie potrzeby 112 II, I, 0, III, I,241 | być zdolni do oddania się na stałe świętym posługom. ~§ 113 II, I, 0, III, I,248 | świętych, tak by opierając się na nich i karmiąc nimi swoją 114 II, I, 0, III, I,250 | jednak, by czas przeznaczony na studia filozoficzne zawierał 115 II, I, 0, III, I,250 | zawierał pełne dwa lata, a na studia teologiczne pełne 116 II, I, 0, III, I,251 | filozoficzne, które ma się oprzeć na wiecznie trwałym dziedzictwie 117 II, I, 0, III, I,252 | doktrynę katolicką opartą na Objawieniu, uczynili 118 II, I, 0, III, I,252 | dogmatycznej, oparte zawsze na słowie Bożym pisanym, łącznie 119 II, I, 0, III, I,253 | Kan. 253 - ~~§ 1. Na stanowisko wykładowców przedmiotów 120 II, I, 0, III, I,253 | uzyskali doktorat lub licencjat na uniwersytecie albo wydziale 121 II, I, 0, III, I,264 | które w biskup może nałożyć na diecezję podatek. ~§ 2. 122 II, I, 0, III, I,264 | Obowiązek płacenia podatku na seminarium mają wszystkie 123 II, I, 0, III, II,266 | został promowany, chyba że na mocy zezwolenia Stolicy 124 II, I, 0, III, II,268 | upływie pięciu lat zostaje na mocy samego prawa inkardynowany 125 II, I, 0, III, II,268 | jeśli taką wolę wyraził na piśmie, zarówno biskupowi 126 II, I, 0, III, II,268 | żaden z nich nie wyraził na piśmie sprzeciwu w ciągu 127 II, I, 0, III, II,268 | pisma. ~§ 2. Przez włączenie na stałe lub definitywne do 128 II, I, 0, III, II,269 | utrzymania duchownych; ~ na podstawie dokumentu zgodnego 129 II, I, 0, III, II,269 | diecezjalnemu oświadczył na piśmie, że chce się poświęcić 130 II, I, 0, III, II,271 | powinien odmawiać zezwolenia na przesiedlenie się duchownym, 131 II, I, 0, III, II,271 | Kościoła partykularnego na czas określony, nawet wielokrotnie 132 II, I, 0, III, II,271 | przyczyny, odmówić zezwolenia na dalszy pobyt na swoim terytorium. ~ 133 II, I, 0, III, II,271 | zezwolenia na dalszy pobyt na swoim terytorium. ~ 134 II, I, 0, III, II,272 | jak również zezwolenia na przesiedlenie się do innego 135 II, I, 0, III, III,277 | obowiązani zachować ze względu na Królestwo niebieskie doskonałą 136 II, I, 0, III, III,277 | uczęszczanie mogłoby narazić na niebezpieczeństwo ich obowiązek 137 II, I, 0, III, III,279 | solidną doktryną, opartą na Piśmie świętym, przekazanąa 138 II, I, 0, III, III,279 | partykularnego, mają uczęszczać na wykłady duszpasterskie, 139 II, I, 0, III, III,281 | posługę, duchowni zasługują na wynagrodzenie odpowiednie 140 II, I, 0, III, III,281 | kościelnej posłudze, zasługują na wynagrodzenie wystarczające 141 II, I, 0, III, III,281 | wynagrodzenie wystarczające na ich utrzymanie oraz ich 142 II, I, 0, III, III,282 | niech zechcą przeznaczyć na dobro Kościoła i dzieła 143 II, I, 0, III, III,283 | rezydencjalnego, nie powinni jednak na dłuższy czas, który należy 144 II, I, 0, III, III,286 | lub przez innych, czy to na własną, czy na korzyść innych, 145 II, I, 0, III, III,286 | innych, czy to na własną, czy na korzyść innych, chyba że 146 II, I, 0, III, III,287 | pokoju i zgody, opartej na sprawiedliwości. ~§ 2. Nie 147 II, I, 0, III, III,289 | duchownemu, przyznanych na ich korzyść przez ustawy, 148 II, I, 0, IV, 0,295 | przez Stolicę Apostolską, a na jej czele stoi prałat jako 149 II, I, 0, IV, 0,296 | Kan. 296 - Na podstawie umowy zawartej 150 II, I, 0, V, I,299 | Kan. 299 - ~§ l. Na podstawie zawartej między 151 II, I, 0, V, I,308 | niego usunięty, chyba że na skutek słusznej przyczyny, 152 II, I, 0, V, I,311 | konsekrowanego, którzy stoją na czele lub wypełniają funkcje 153 II, I, 0, V, II,312 | krajowych, które mianowicie na mocy mej erekcji przeznaczone 154 II, I, 0, V, II,312 | Konferencja Episkopatu na swoim terytorium; ~ dla 155 II, I, 0, V, II,312 | zostało innym zarezerwowane na podstawie apostolskiego 156 II, I, 0, V, II,312 | biskup diecezjalny, każdy na swoim terenie, ale nie administrator 157 II, I, 0, V, II,312 | przez biskupa diecezjalnego na erekcję domu instytutu zakonnego 158 II, I, 0, V, II,312 | w sobie także zezwolenie na erekcję w tymże domu lub 159 II, I, 0, V, II,313 | stowarzyszeń publicznych, na mocy samego dekretu, dokonującego 160 II, I, 0, V, II,317 | prezentowanego bądź też mianuje na mocy własnego prawa. Ta 161 II, I, 0, V, II,317 | stowarzyszeń założonych na mocy przywileju apostolskiego 162 II, I, 0, V, II,317 | pełnić funkcję moderatora. Na to stanowisko nie powinien 163 II, I, 0, V, II,318 | stowarzyszenia publicznego może na skutek słusznej przyczyny 164 II, I, 0, V, II,320 | stowarzyszenia erygowane na mocy indultu apostolskiego 165 II, I, 0, V, III,325 | nadzorowania, by dobra były użyte na cele stowarzyszenia. ~§ 166 II, I, 0, V, III,325 | pozostawione stowarzyszeniu na cele pobożne. ~ 167 II, I, 0, V, III,326 | jego działalność obraca się na poważną szkodę doktryny 168 II, I, 0, V, IV,328 | które zostały erygowane na mocy przywileju apostolskiego, 169 II, I, 0, V, IV,328 | chrześcijańskim, zwłaszcza istniejącym na tym samym terytorium. ~ 170 II,II, I, 0, I,331 | Pasterzem całego Kościoła tutaj na ziemi. Dlatego, z racji 171 II,II, I, 0, I,332 | momentu przyjęcia wyboru na Papieża ten elekt, który 172 II,II, I, 0, I,332 | powinien być zaraz konsekrowany na biskupa. ~§ 2. Gdyby się 173 II,II, I, 0, I,333 | Kan. 333 - ~§ 1. Na mocy swego urzędu, Biskup 174 II,II, I, 0, I,335 | ustawy specjalne wydane na te okoliczności. ~~~Art. 175 II,II, I, 0, I,336 | Papież a członkami biskupi na mocy sakramentalnej konsekracji 176 II,II, I, 0, I,337 | wykonuje w sposób uroczysty na soborze powszechnym. ~§ 177 II,II, I, 0, I,339 | władza kościelna może wezwać na sobór powszechny również 178 II,II, I, 0, I,340 | zawakowałaby Stolica Apostolska, na mocy samego prawa sobór 179 II,II, I, 0, I,341 | przez niego potwierdzone i na jego polecenie ogłoszone. ~§ 180 II,II, I, 0, II,345 | Biskupów może się zebrać na zebranie generalne, na którym 181 II,II, I, 0, II,345 | zebrać na zebranie generalne, na którym mianowicie rozpatruje 182 II,II, I, 0, II,345 | nadzwyczajne; albo także na zebranie specjalne, na którym 183 II,II, I, 0, II,345 | także na zebranie specjalne, na którym rozpatruje się sprawy 184 II,II, I, 0, II,346 | Biskupów, zbierający się na zebranie generalne zwyczajne, 185 II,II, I, 0, II,346 | stanowią biskupi wybrani na poszczególne zebranie przez 186 II,II, I, 0, II,346 | Synodu; inni oznaczani na mocy tego samego prawa; 187 II,II, I, 0, II,346 | Synod Biskupów, zebrany na zebranie generalne nadzwyczajne 188 II,II, I, 0, II,346 | Biskupów, zbierający się na zebranie specjalne, składa 189 II,II, I, 0, II,347 | samym zadanie powierzone na danym zebraniu biskupom 190 II,II, I, 0, II,347 | albo w czasie jego trwania, na mocy samego prawa następuje 191 II,II, I, 0, III,350 | Kolegium Kardynałów dzieli się na trzy stopnie: biskupów, 192 II,II, I, 0, III,350 | 5. Przez opcję dokonaną na konsystorzu i zatwierdzoną 193 II,II, I, 0, III,350 | prezbiterów przechodzić na inny tytuł, a ze stopnia 194 II,II, I, 0, III,350 | diakonów z jednej diakonii na drugą, oraz - gdy przez 195 II,II, I, 0, III,350 | stopnia diakona, przechodząc na skutek opcji do stopnia 196 II,II, I, 0, III,351 | ogłoszenie jego nazwiska, na razie nie ma żadnych obowiązków, 197 II,II, I, 0, III,353 | Kościoła pomocą, głównie na konsystorzach, na które 198 II,II, I, 0, III,353 | głównie na konsystorzach, na które zbierają się z polecenia 199 II,II, I, 0, III,353 | zwyczajne i nadzwyczajne. ~§ 2. Na konsystorzu zwyczajny 200 II,II, I, 0, III,353 | uroczystych aktów. ~§ 3. Na konsystorz nadzwyczajny, 201 II,II, I, 0, III,353 | Tylko konsystoz zwyczajny, na którym dokonywane pewne 202 II,II, I, 0, III,353 | publiczny, a więc taki, na który, oprócz kardynałów 203 II,II, I, 0, III,354 | rezygnacji z zajmowanego urzędu na ręce Biskupa Rzymskiego, 204 II,II, I, 0, III,355 | prawo udzielania wybranemu na Biskupa Rzymskiego, gdyby 205 II,II, I, 0, III,355 | uczynić, prawo to przechodzi na Prodziekana, a w wypadku 206 II,II, I, 0, III,355 | gdy i on ma przeszkodę, na najstarszego kardynała biskupa. ~§ 207 II,II, I, 0, III,358 | zleca reprezentowanie go na jakimś uroczystym obchodzie 208 II,II, I, 0, V,363 | funkcję reprezentowania go na sposób stały w Kościołach 209 II,II, I, 0, V,363 | organizacji międzynarodowych albo na konferencje czy zjazdy. ~ 210 II,II, I, 0, V,364 | Apostolskiej wiadomości na temat warunków, w których 211 II,II, I, 0, V,366 | Kan. 366 - Ze względu na szczególny charakter posługi 212 II,II, II, I, I,368 | administratura apostolska erygowana na stałe. ~ 213 II,II, II, I, I,370 | granicach terytorium. Ze względu na szczególne warunki, piecza 214 II,II, II, I, I,370 | opatowi, który kieruje nim, na podobieństwo biskupa diecezjalnego, 215 II,II, II, I, I,371 | Bożego, która ze względu na specjalne i wyjątkowo poważne 216 II,II, II, I, I,372 | obejmuje wszystkich wiernych na nim mieszkających. ~§ 2. 217 II,II, II, I, I,372 | to pożyteczne, mogą być na tym samym terytorium erygowane 218 II,II, II, I, I,374 | partykularny powinny być podzielone na odrębne części czyli parafie. ~§ 219 II,II, II, I, II,377 | którą chodzi, należy, lub na zebrania przybywa, jak również 220 II,II, II, I, II,377 | prezbiterów odpowiedniejszych na ten urząd. ~§ 5. Nie udziela 221 II,II, II, I, II,377 | urząd. ~§ 5. Nie udziela się na przyszłość władzom państwowym 222 II,II, II, I, II,381 | wyłączeniem tych spraw, które na mocy prawa lub dekretu Papieża 223 II,II, II, I, II,382 | posiadał w chwili promocji na diecezję, z zachowaniem 224 II,II, II, I, II,382 | prawem przeszkoda, promowany na urząd biskupa diecezjalnego 225 II,II, II, I, II,383 | jego pieczy, bez względu na ich wiek, pozycję czy narodowość, 226 II,II, II, I, II,383 | którzy czasowo przebywają na jego terytorium, okazując 227 II,II, II, I, II,384 | pomocników i doradców, stać na straży przysługujących im 228 II,II, II, I, II,390 | może używać pontyfikaliów na terenie całej swojej diecezji; 229 II,II, II, I, II,396 | jednak, by przynajmniej raz na pięć lat zwizytował całą 230 II,II, II, I, II,396 | innego prezbitera. ~§ 2. Na towarzyszy i pomocników 231 II,II, II, I, II,397 | Członków instytutów zakonnych na prawie papieskim oraz ich 232 II,II, II, I, II,399 | 2. Jeśli rok wyznaczony na przedłożenie sprawozdania 233 II,II, II, I, II,401 | jest proszony o złożenie na ręce Papieża rezygnacji 234 II,II, II, I, II,402 | Stolica Apostolska ze względu na specjalne okoliczności. ~§ 235 II,II, II, I, II,402 | mając w pierwszym rzędzie na uwadze obowiązek ciążący 236 II,II, II, I, II,402 | obowiązek ciążący w tym zakresie na diecezji, której on służył. ~ ~ 237 II,II, II, I, II,403 | pasterskie potrzeby diecezji, na prośbę biskupa diecezjalnego 238 II,II, II, I, II,406 | powinien powierzać to, co na podstawie prawa wymaga specjalnego 239 II,II, II, I, II,407 | Kan. 407 - ~§ 1. Mając na uwadze możliwie najlepsze 240 II,II, II, I, II,407 | duszpasterskich, konsultował się na pierwszym miejscu z biskupami 241 II,II, II, I, II,408 | diecezjalny nie powinien zlecać na stale komu innemu. ~ 242 II,II, II, I, II,409 | chociaż jest udzielona na mocy prawa, powinien wykonywać 243 II,II, II, I, II,410 | powinni opuszczać, chyba że na krótki czas. ~ 244 II,II, II, I, III,412 | jeżeli biskup diecezjalny na skutek uwięzienia, usunięcia, 245 II,II, II, I, III,415 | Kan. 415 - Gdyby na skutek kary kościelnej biskup 246 II,II, II, I, III,416 | Stolica biskupia wakuje na skutek śmierci biskupa diecezjalnego, 247 II,II, II, I, III,419 | rządy diecezją przechodzą na biskupa pomocniczego, a 248 II,II, II, I, III,419 | pomocniczego, a gdy jest ich kilku, na najstarszego promocją; jeśli 249 II,II, II, I, III,419 | ma biskupa pomocniczego - na kolegium konsultorów, chyba 250 II,II, II, I, III,421 | wyznaczenie go przechodzi na metropolitę. Gdyby zaś zawakował 251 II,II, II, I, III,423 | wyboru ekonoma diecezji na administratora, Rada do 252 II,II, II, I, III,423 | ekonomicznych powinna wybrać na ten czas innego ekonoma. ~ 253 II,II, II, I, III,425 | Kan. 425 - ~§ 1. Na urząd administratora diecezji 254 II,II, II, I, III,425 | pięć lat i nie został już na wakującą stolicę wybrany, 255 II,II, II, I, III,425 | lub prezentowany. ~§ 2. Na administratora diecezji 256 II,II, II, I, III,425 | wyznaczyć administratora. Na mocy samego prawa nieważne 257 II,II, II, I, III,427 | które z natury rzeczy lub na mocy samego prawa wyjęte. ~§ 258 II,II, II, II, I,431 | określone terytorium. ~§ 2. Na przyszłość nie dopuszcza 259 II,II, II, II, I,432 | oraz metropolita. ~§ 2. Na mocy samego prawa prowincja 260 II,II, II, II, I,433 | partykularnych, Stolica Święta może, na wniosek Konferencji Episkopatu, 261 II,II, II, II, II,435 | Kan. 435 - Na czele prowincji kościelnej 262 II,II, II, II, II,437 | Rzymskim - jest wyposażony na mocy prawa we własnej prowincji. ~§ 263 II,II, II, II, II,437 | metropolita zostaje przeniesiony na inną stolicę metropolitalną, 264 II,II, II, II, III,443 | Kan. 443 -~§ 1. Na synod partykularny należy 265 II,II, II, II, III,443 | partykularny należy wezwać i mają na nim głos decydujący:~ 266 II,II, II, II, III,443 | biskupi tytularni, którzy na danym terytorium wykonują 267 II,II, II, II, III,443 | Konferencję Episkopatu. ~§ 2. Na synody partykularne mogą 268 II,II, II, II, III,443 | także emeryci, mieszkający na danym terytorium. Mają oni 269 II,II, II, II, III,443 | głosu decydującego. ~§ 3. Na synod partykularny należy 270 II,II, II, II, III,443 | mających swoją siedzibę na terytorium; ~ rektorów 271 II,II, II, II, III,443 | kanonicznego, mających siedzibę na danym terytorium; ~ niektórych 272 II,II, II, II, III,443 | rektorów seminariów, położonych na tym terytorium. ~§ 4. Na 273 II,II, II, II, III,443 | na tym terytorium. ~§ 4. Na synody partykularne mogą 274 II,II, II, II, III,443 | których w §§ 1-3. ~§ 5. Na synod prowincjalny należy 275 II,II, II, II, III,443 | jedynie głos doradczy. ~§ 6. Na synody partykularne wolno 276 II,II, II, II, III,444 | 444 -~§ 1. Wszyscy wzywani na synody partykularne mają 277 II,II, II, II, III,444 | 2. Ci, którzy wezwani na synody partykularne i mają 278 II,II, II, II, III,444 | synody partykularne i mają na nich głos decydujący, w 279 II,II, II, II, IV,448 | partykularnych, ustanowionych na określonym terytorium, albo 280 II,II, II, II, IV,450 | Kan. 450 - ~§ 1. Na mocy samego prawa do Konferencji 281 II,II, II, II, IV,450 | biskupi tytularni, pełniący na terytorium szczególne zadanie, 282 II,II, II, II, IV,450 | Biskupa Rzymskiego, nie na mocy prawa członkami Konferencji 283 II,II, II, II, IV,454 | Kan. 454 -~§ 1. Na zebraniach plenarnych Konferencji 284 II,II, II, II, IV,454 | plenarnych Konferencji Episkopatu na mocy samego prawa głos decydujący 285 II,II, II, II, IV,455 | z własnej inicjatywy lub na prośbę samej Konferencji. ~§ 286 II,II, II, II, IV,455 | wtedy ważnie podejmowane na sesji plenarnej, gdy opowie 287 II,II, II, II, IV,455 | poszczególni biskupi wyrażają na to zgodę. ~ 288 II,II, II, II, IV,457 | jakie mają być rozważane na zebraniu plenarnym i czuwanie 289 II,II, II, II, IV,457 | tym, by decyzje podjęte na zebraniu plenarnym zostały 290 II,II, II, II, IV,458 | sporządzać także inne akta, na zlecenie przewodniczącego 291 II,II, II, III, I,462 | który jednak może delegować na poszczególne sesje synodu 292 II,II, II, III, I,463 | Kan. 463 - ~§ 1. Na synod diecezjalny powinni 293 II,II, II, III, I,463 | diecezjalny może wezwać na synod diecezjalny w charakterze 294 II,II, II, III, I,463 | wskazane, może zaprosić na synod diecezjalny w charakterze 295 II,II, II, III, I,465 | omówieniu przez członków na sesjach synodalnych. ~ 296 II,II, II, III, I,466 | 466 - Jedynym ustawodawcą na synodzie diecezjalnym jest 297 II,II, II, III, I,468 | diecezjalny zostaje przerwany na mocy samego prawa, dopóki 298 II,II, II, III, II,476 | samą władzę zwyczajną, jaka na mocy prawa powszechnego 299 II,II, II, III, II,477 | powinien być mianowany tylko na czas określony w samej nominacji. ~§ 300 II,II, II, III, II,479 | Kan. 479 -~§ 1. Na mocy urzędu, wikariuszowi 301 II,II, II, III, II,479 | Wikariuszowi biskupiemu przysługuje na mocy prawa ta sama władza, 302 II,II, II, III, II,479 | został udzielony ze względu na osobę biskupa diecezjalnego. ~ 303 II,II, II, III, II,481 | upływie czasu zlecenia, na skutek zrzeczenia się, a 304 II,II, II, III, II,483 | kapłana może byt narażona na niebezpieczeństwo, notariuszem 305 II,II, II, III, II,484 | udziału; ~ wiernie redagować na piśmie to, co się dzieje, 306 II,II, II, III, II,488 | dokumentów, chyba ze tylko na krótki czas i za zgodą biskupa, 307 II,II, II, III, II,491 | innych znajdujących się na jego terytorium, jak również 308 II,II, II, III, II,492 | do spraw ekonomicznych, na czele której stoi biskup 309 II,II, II, III, II,492 | ekonomicznych powinni być mianowani na pięciolecie, po upływie 310 II,II, II, III, II,492 | którego mogą być mianowani na dalsze pięciolecia. ~§ 3. 311 II,II, II, III, II,494 | Ekonoma należy mianować na pięciolecie, lecz po jego 312 II,II, II, III, II,494 | upływie może być mianowany na dalsze pięciolecia. W czasie 313 II,II, II, III, III,498 | apostolskiego, którzy przebywając na terenie diecezji, wykonują 314 II,II, II, III, III,501 | być ustanawiani czasowo, na okres przewidziany w statutach, 315 II,II, II, III, III,501 | roku winien ustanowić na nowo. ~ 316 II,II, II, III, IV,506 | regulować odbywanie zebrań, na których załatwia się sprawy 317 II,II, II, III, IV,508 | zastrzeżonych Stolicy Apostolskiej. Na terenie diecezji może rozgrzeszać 318 II,II, II, III, IV,510 | kanoników, czy też spoza nich. Na takim proboszczu spoczywają 319 II,II, II, III, IV,510 | uprawnienia oraz władze, które na mocy prawa właściwe proboszczowi. ~§ 320 II,II, II, III, IV,510 | mając przede wszystkim na uwadze odpowiednie zabezpieczenie 321 II,II, II, III, IV,510 | domniemywa się, że złożono je na parafię, chyba że co innego 322 II,II, II, III, V,513 | duszpasterską ustanawia się na czas przewidziany w statutach 323 II,II, II, III, VI,515 | wspólnotą wiernych, utworzoną na sposób stały w Kościele 324 II,II, II, III, VI,516 | własnemu pasterzowi, ze względu na szczególne okoliczności 325 II,II, II, III, VI,517 | wobec biskupa. ~§ 2. Gdyby, na skutek braku kapłanów, biskup 326 II,II, II, III, VI,520 | lub stowarzyszenia, ale na tej zasadzie, że jeden prezbiter 327 II,II, II, III, VI,520 | w § 1, może być dokonane na stałe lub na ściśle określony 328 II,II, II, III, VI,520 | być dokonane na stałe lub na ściśle określony czas. W 329 II,II, II, III, VI,520 | przypadkach ma to być uczynione na podstawie pisemnej umowy 330 II,II, II, III, VI,522 | dlatego ma być mianowany na czas nieokreślony. Na czas 331 II,II, II, III, VI,522 | mianowany na czas nieokreślony. Na czas określony biskup diecezjalny 332 II,II, II, III, VI,522 | tylko wtedy, gdy zezwala na to dekret Konferencji Episkopatu. ~ 333 II,II, II, III, VI,524 | wykluczając wszelki wzgląd na osobę. Aby urobić sobie 334 II,II, II, III, VI,525 | zgodnie z prawem zostali na parafię prezentowani lub 335 II,II, II, III, VI,526 | powodu braku kapłanów albo na skutek innych okoliczności, 336 II,II, II, III, VI,533 | wszakże przypadkach, mając na uwadze słuszną przyczynę, 337 II,II, II, III, VI,533 | proboszcz opuszcza parafię na ponad tydzień, obowiązany 338 II,II, II, III, VI,538 | kan. 522, był ustanowiony na oznaczony czas. ~§ 2. Proboszcza, 339 II,II, II, III, VI,538 | złożenie zrzeczenia się urzędu na ręce biskupa diecezjalnego, 340 II,II, II, III, VI,538 | utrzymanie i mieszkanie, mając na uwadze normy ustalone przez 341 II,II, II, III, VI,539 | parafia wakuje albo proboszcz, na skutek uwięzienia, zesłania, 342 II,II, II, III, VI,541 | również wtedy, gdy proboszcz na skutek przeszkody nie może 343 II,II, II, III, VI,550 | jednej z nich. Jednakże na skutek słusznej przyczyny 344 II,II, II, III, VII,553 | jest kapłanem, który stoi na czele wikariatu rejonowego ( 345 II,II, II, III, VII,554 | Kan. 554 -~§ 1. Na urząd dziekana, który nie 346 II,II, II, III, VII,554 | Dziekana należy mianować na pewien czas, określony prawem 347 II,II, II, III, VII,554 | prawem partykularnym. ~§ 3. Na skutek słusznej przyczyny, 348 II,II, II, III,VIII,557 | jakiegoś instytutu kleryckiego na prawie papieskim, biskupowi 349 II,II, II, III,VIII,566 | specjalna delegacja, posiada on na mocy urzędu władzę spowiadania 350 II,II, II, III,VIII,568 | tych, którzy ze względu na warunki życia nie mogą korzystać 351 II,III, I, I, 0,575 | Rady ewangeliczne, oparte na nauce i przykładzie Chrystusa-Nauczyciela, 352 II,III, I, I, 0,579 | diecezjalni mogą, każdy na własnym terytorium, erygować 353 II,III, I, I, 0,581 | 581 - Dzielenie instytutu na części, niezależnie od tego, 354 II,III, I, I, 0,588 | założyciela, ewentualnie na podstawie prawomocnej tradycji, 355 II,III, I, I, 0,588 | przez władzę kaścielną, na mocy jego natury, charakteru 356 II,III, I, I, 0,589 | konsekrowanego nazywa się instytutem na prawie papieskim, jeśli 357 II,III, I, I, 0,589 | zatwierdzający. Jest natomiast na prawie diecezjalnym, gdy 358 II,III, I, I, 0,590 | sposób specjalny poświęcone na służbę Bogu i całemu Kościołowi, 359 II,III, I, I, 0,591 | Kan. 591 - Mając na uwadze większe dobro instytutów 360 II,III, I, I, 0,591 | potrzeb apostolatu, Papież, na mocy swego prymatu obejmującego 361 II,III, I, I, 0,591 | Kościół, może ze względu na wspólny pożytek wyjmować 362 II,III, I, I, 0,593 | mocy kan. 586 instytuty na prawie papieskim podlegają 363 II,III, I, I, 0,594 | Kan. 594 - Instytut na prawie diecezjalnym pozostaje, 364 II,III, I, I, 0,596 | zakonnych instytutach kleryckich na prawie papieskim posiadają 365 II,III, I, I, 0,598 | 1. Każdy instytut mając na uwadze własny charakter 366 II,III, I, I, 0,599 | czystości podejmowana ze względu na Królestwo niebieskie, będąca 367 II,III, I, I, 0,603 | pokutą poświęcają swoje życie na chwałę Boga i zbawienie 368 II,III, I, I, 0,604 | Synowi Bożemu, i przeznaczone na służbę Kościołowi.~ ~§ 2. 369 II,III, I, II, 0,607 | złożenia się Bogu w ofierze, na skutek czego całe jej istnienie 370 II,III, I, II, I,609 | biskupa diecezjalnego.~§ 2. Na erekcję klasztoru mniszek 371 II,III, I, II, I,610 | erekcji domu trzeba mieć na uwadze pożytek Kościoła 372 II,III, I, II, I,611 | Zezwolenie biskupa diecezjalnego na założenie domu zakonnego 373 II,III, I, II, I,612 | zgoda biskupa diecezjalnego na przeznaczenie domu zakonnego 374 II,III, I, II, I,612 | przeznaczenie domu zakonnego na dzieła apostolskie inne 375 II,III, I, II, I,613 | Przełożony domu niezależnego jest na mocy prawa przełożonym wyższym.~ ~ 376 II,III, I, II, II,618 | służby. Nastawieni więc na przyjmowanie woli Bożej, 377 II,III, I, II, II,618 | wspólną inicjatywę mającą na uwadze dobro instytutu i 378 II,III, I, II, II,623 | mianowani lub wybierani na przełożonych, wymaga się 379 II,III, I, II, II,624 | Przełożeni winni być ustanawiani na określony i odpowiedni przeciąg 380 II,III, I, II, II,624 | aby przełożeni ustanawiani na określony czas, nie sprawowali 381 II,III, I, II, II,624 | ewentualnie przeniesieni na inny urząd, na skutek przyczyn 382 II,III, I, II, II,624 | przeniesieni na inny urząd, na skutek przyczyn określonych 383 II,III, I, II, II,625 | najwyższego przełożonego instytutu na prawie diecezjalnym, przewodniczy 384 II,III, I, II, II,628 | poszczególne domy instytutu na prawie diecezjalnym, położone 385 II,III, I, II, II,628 | prawie diecezjalnym, położone na jego terytorium.~ ~§ 3. 386 II,III, I, II, II,633 | udział wszystkich członków na rzecz dobra wspólnego całego 387 II,III, I, II, II,634 | zakonne, jako osoby prawne na mocy samego prawa, zdolne 388 II,III, I, II, II,635 | zarządu dóbr, które by stały na straży właściwego instytutowi 389 II,III, I, II, II,637 | gospodarcze domu zakonnego na prawie diecezjalnym.~ ~ 390 II,III, I, II, II,638 | dobra ofiarowane Kościołowi na mocy ślubu albo rzeczy drogocenne 391 II,III, I, II, II,638 | których w oraz dla instytutów na prawie diecezjalnym, konieczna 392 II,III, I, II, II,639 | odpowiedzialny, jeśli zaś na polecenie przełożonego załatwił 393 II,III, I, II, II,639 | zakonni nie powinni zezwalac na zaciąganie długów, jeśli 394 II,III, I, II, II,640 | przeznaczać część własnych dóbr na potrzeby Kościoła, jak również 395 II,III, I, II, III,647 | poszczególnych przypadkach i na zasadzie wyjątku, najwyższy 396 II,III, I, II, III,651 | obowiązkami, mogliby owocnie i na sposób stały wypełniać swoje 397 II,III, I, II, III,652 | samozaparcie mają być wprowadzani na drogę pełniejszej doskonałości. 398 II,III, I, II, III,652 | 1, ma być przeznaczony na dzieło kształtowania w ścisłym 399 II,III, I, II, III,655 | czasowa winna być składana na okres przewidziany we własnym 400 II,III, I, II, III,657 | 1. Po upływie czasu, na jaki profesja została złożona, 401 II,III, I, II, III,661 | do tego środki i zostawić na to czas.~ ~~~~~~~ 402 II,III, I, II, IV,665 | przyczyny zezwolić zakonnikowi na przebywanie poza domem instytutu, 403 II,III, I, II, IV,667 | klasztorach nastawionych na życie kontemplacyjne.~§ 404 II,III, I, II, IV,667 | ukierunkowane całkowicie na życie kontemplacyjne, powinny 405 II,III, I, II, IV,667 | klauzury klasztorów mniszek na terenie swojej diecezji, 406 II,III, I, II, IV,667 | przełożonej zezwolić innym na wejście do klauzury, jak 407 II,III, I, II, IV,667 | również pozwolić mniszkom na wyjście z niej, na czas 408 II,III, I, II, IV,667 | mniszkom na wyjście z niej, na czas rzeczywiście konieczny.~ ~ 409 II,III, I, II, IV,668 | wobec prawa świeckiego.~§ 2. Na zmianę tych dyspozycji ze 410 II,III, I, II, IV,668 | słusznej przyczyny, jak również na podjęcie jakiegokolwiek 411 II,III, I, II, IV,668 | staraniem ale ze względu na instytut, nabywa to dla 412 II,III, I, II, IV,668 | Profes, który ze względu na naturę swego instytutu rzekł 413 II,III, I, II, IV,668 | ubóstwa. Co jednak przechodzi na niego po dokonaniu zrzeczenia, 414 II,III, I, II, IV,668 | dokonaniu zrzeczenia, przechodzi na instytut zgodnie z własnym 415 II,III, I, II, IV,669 | przepisami własnego prawa, na znak swojej konsekracji 416 II,III, I, II, IV,672 | przepisami W instytutach laickich na prawie papieskim, zezwolenie, 417 II,III, I, II, VI,673 | indult sekularyzacyjny.~§ 3. Na przejście zakonnika z niezależnego 418 II,III, I, II, VI,673 | w nowym instytucie.~§ 5. Na przejście do instytutu świeckiego 419 II,III, I, II, VI,675 | eksklaustracyjnego, jednak na okres nie przekraczający 420 II,III, I, II, VI,675 | zgoda ordynariusza miejsca, na którym zakonnik ma zamieszkać. 421 II,III, I, II, VI,675 | indultu lub udzielenie go na okres przekraczający trzechlecie 422 II,III, I, II, VI,675 | a gdy idzie o instytuty na prawie diecezjalnym, jest 423 II,III, I, II, VI,675 | eksklaustracyjnego.~§ 3. Na prośbę najwyższego przełożonego, 424 II,III, I, II, VI,675 | odnośnie do członka instytutu na prawie papieskim, albo przez 425 II,III, I, II, VI,675 | odnośnie do członka instytutu na prawie diecezjalnym, z ważnych 426 II,III, I, II, VI,677 | instytutu, może go opuścić.~§ 2. Na prośbę profesa ślubów czasowych, 427 II,III, I, II, VI,677 | może udzielić w instytucie na prawie papieskim najwyższy 428 II,III, I, II, VI,677 | natomiast w instytutach na prawie diecezjalnym oraz 429 II,III, I, II, VI,678 | którym mowa w § 1, jest na skutek tego niezdolny do 430 II,III, I, II, VI,678 | wtedy gdy choroba zaistniała na skutek zaniedbań ze strony 431 II,III, I, II, VI,679 | profesją czasową i okresu, na jaki mają być złożone śluby 432 II,III, I, II, VI,680 | rady.~§ 2. W instytutach na prawie papieskim tego rodzaju 433 II,III, I, II, VI,680 | Apostolskiej ; w instytutach zaś na prawie diecezjalnym, indultu 434 II,III, I, II, VI,681 | wiadomości zainteresowanego, na mocy samego prawa zawiera 435 II,III, I, II, VI,682 | lub przynajmniej przyjmie na okres próby. W razie przyjęcia 436 II,III, I, II, VI,682 | próby. W razie przyjęcia na próbę, po upływie pięciolecia, 437 II,III, I, II, VI,682 | upływie pięciolecia, zostaje na mocy prawa inkardynowany 438 II,III, I, II, VI,683 | Kan. 694 - ~§ 1. Na mocy samego prawa jest wydalony 439 II,III, I, II, VI,684 | odpowiedziami członka sporządzonymi na piśmie i podpisanymi przez 440 II,III, I, II, VI,686 | powinien upomnieć członka na piśmie lub wobec dwóch świadków, 441 II,III, I, II, VI,689 | jeśli chodzi o instytut na prawie diecezjalnym, potwierdzenie 442 II,III, I, II, VI,689 | należy do biskupa diecezji, na terenie której znajduje 443 II,III, I, II, VI,690 | albo przynajmniej zezwoli na wykonywanie święceń.~ ~ 444 II,III, I, II, VII,694 | swojego instytutu, lecz na mocy ślubu posłuszeństwa 445 II,III, I, III, 0,702 | apostolskiej. Starają się oni na podobieństwo zaczynu przepoić 446 II,III, I, III, 0,704 | instytutem, zależą od biskupa na wzór zakonników.~ ~ 447 II,III, I, III, 0,706 | nie może być wyznaczony na najwyższego przełożonego, 448 II,III, I, III, 0,706 | instytutu.~§ 3. Postawieni na czele zarządu instytutu 449 II,III, I, III, 0,709 | dopuszczania do instytutu, albo na okres próby lub do podjęcia 450 II,III, I, III, 0,715 | czasowego włączenia członek może na własną prośbę, ale na skutek 451 II,III, I, III, 0,715 | może na własną prośbę, ale na skutek poważnej przyczyny, 452 II,III, I, III, 0,715 | rady, indult zezwalający na opuszczenie instytutu.~ ~ 453 II,III, I, III, 0,716 | przełożonego, jeśli instytut jest na prawie papieskim. W przeciwnym 454 II,III, I, III, 0,719 | 4 i kan. 685. Natomiast na przejście do instytutu zakonnego 455 II,III, II, 0, 0,722 | likwidacji domu.~§ 2. Zezwolenie na erekcję domu zawiera w sobie 456 II,III, II, 0, 0,726 | określone w konstytucjach, a na stowarzyszenie nakłada obowiązek 457 II,III, II, 0, 0,730 | jednak otrzymują ze względu na stowarzyszenie, nabywają 458 II,III, II, 0, 0,733 | definitywnie włączonemu na przejście do innego stowarzyszenia 459 II,III, II, 0, 0,733 | nowego stowarzyszenia.~§ 2. Na przejście do instytutu życia 460 II,III, II, 0, 0,734 | zgoda ordynariusza miejsca, na którym winien przebywać; 461 1, 0, II, 0, 0,736 | wszystkich sprawach ludzkich, na ile wymagają tego fundamentalne 462 1, 0, II, 0, 0,738 | Nieomylnością w nauczaniu, na mocy swego urzędu, cieszy 463 1, 0, II, 0, 0,738 | urząd nauczycielski zebrani na soborze powszechnym, gdy 464 1, 0, II, 0, 0,742 | pojedynczy, czy też zebrani na Konferencjach Episkopatu 465 1, 0, II, 0, 0,742 | Konferencjach Episkopatu lub na synodach partykularnych 466 1, 0, II, I, 0,746 | obowiązek spoczywa zwłaszcza na proboszczach oraz innych 467 1, 0, II, I, 0,747 | instytutów życia konsekrowanego, na mocy własnego poświęcenia 468 1, 0, II, I, 0,748 | Kan. 759 - Wierni świeccy na mocy chrztu i bierzmowania 469 1, 0, II, I, 0,748 | Mogą być też powoływani na współpracowników biskupa 470 1, 0, II, I, 0,749 | która winna się opierać na Piśmie świętym, Tradycji, 471 1, 0, II, I, 0,750 | szkołach, w akademiach, na konferencjach i różnego 472 1, 0, II, I, I,752 | kaplicach instytutów zakonnych na prawie papieskim, chyba 473 1, 0, II, I, I,753 | kompetentnego ordynariusza, albo na podstawie prawa partykularnego 474 1, 0, II, I, I,756 | liturgicznego należy wykładać w niej na podstawie świętych tekstów 475 1, 0, II, I, I,760 | również tym, którzy ze względu na warunki życia nie mogą dostatecznie 476 1, 0, II, I, I,760 | niewierzących mieszkających na danym terytorium, ponieważ 477 1, 0, II, I, II,763 | Podobny obowiązek spoczywa na tych, którzy zastępują rodziców 478 1, 0, II, I, II,763 | zastępują rodziców oraz na chrzestnych.~ ~ 479 1, 0, II, I, II,766 | upośledzonych fizycznie i umysłowo, na ile pozwala na to ich stan;~ 480 1, 0, II, I, II,766 | umysłowo, na ile pozwala na to ich stan;~ ażeby przez 481 1, 0, II, II, 0,772 | instytutów życia konsekrowanego na mocy samej konsekracji poświęcają 482 1, 0, II, II, 0,772 | konsekracji poświęcają się na służbę Kościołowi, powinni 483 1, 0, II, II, 0,776 | kultury, otworzyć im drogi, na których mogliby poznać orędzie 484 1, 0, II, II, 0,778 | wypełniania obowiązków podjętych na chrzcie. Mają być przepajani 485 1, 0, II, II, 0,779 | Do biskupa diecezjalnego na terytoriach misyjnych należy:~ 486 1, 0, II, II, 0,779 | stosunki z nimi wychodziły na korzyść misji.~ ~§ 2. Przepisy, 487 1, 0, II, II, 0,779 | pomocników, przebywających na danym terytorium.~ ~ 488 1, 0, II, II, 0,780 | przekazać odpowiednią ofiarę na rzecz misji za pośrednictwem 489 1, 0, II, III, I,792 | władzę kościelną dokumentem na piśmie.~ ~§ 2. W szkole 490 1, 0, II, III, I,792 | wychowanie powinny się opierać na zasadach chrześcijańskiej 491 1, 0, II, III, I,795 | szkołami katolickimi położonymi na jego terytorium oraz wizytowania 492 1, 0, II, III, I,795 | szkołach było przynajmniej na tym samym poziomie, co w 493 1, 0, II, III, II,798 | zatroszczyć się o to, ażeby na podległym im terytorium 494 1, 0, II, III, II,799 | prawo czuwać nad tym, by na katolickich uniwersytetach 495 1, 0, II, III, II,800 | zatroszczyć się o to, by na katolickich uniwersytetach 496 1, 0, II, III, II,800 | studentów świeckich.~ ~§ 2. Na każdym uniwersytecie katolickim 497 1, 0, II, III, II,800 | przedmiotami wykładanymi na jego wydziałach.~ ~ 498 1, 0, II, III, II,802 | przynajmniej wyznaczając do tego na sposób stały niektórych 499 1, 0, II, III, II,802 | zatroszczyć się o to, żeby na uniwersytetach, także niekatolickich, 500 1, 0, II, III, III,805 | mogą być tworzone tylko na mocy erekcji dokonanej przez


1-500 | 501-930

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License