Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
nalezny 2
naleznych 1
naleznymi 1
nalezy 500
nalezycie 12
nalezyta 4
nalezytego 3
Frequency    [«  »]
653 jest
581 byc
542 moze
500 nalezy
492 jesli
469 albo
403 zgodnie

Kodeks Prawa Kanonicznego

IntraText - Concordances

nalezy

                                   bold = Main text
  Ksiega, Czesc, Sekcja, Tytul, Rozdzial, Kan.          grey = Comment text
1 I, 0, 0, 0, 0,2 | określa obrzędów, jakie należy zachować w sprawowaniu czynności 2 I, 0, 0, 0, 0,5 | Kodeksu. Również pozostałe należy uważać za zniesione, chyba 3 I, 0, 0, I, 0,10 | 10 - Jedynie te ustawy należy uznać za unieważniające 4 I, 0, 0, I, 0,17 | Kan. 17 - Ustawy kościelne należy rozumieć według własnego 5 I, 0, 0, I, 0,17 | ono wątpliwe i niejasne, należy uwzględnić miejsca paralelne, 6 I, 0, 0, I, 0,21 | lecz ustawy późniejsze należy odnieść do poprzednich i 7 I, 0, 0, I, 0,22 | odsyła prawo kościelne, należy zachować w prawie kanonicznym 8 I, 0, 0, III, 0,31 | dekretów, o których w § 1, należy zachować postanowienia kan. 9 I, 0, 0, III, 0,34 | i określają racje, które należy uwzględnić przy ich zachowaniu, 10 I, 0, 0, IV, II,48 | Przez poszczególny dekret należy rozumieć akt administracyjny, 11 I, 0, 0, IV, II,57 | wydano jeszcze dekretu - należy domniemywać odpowiedź negatywną 12 I, 0, 0, IV, III,59 | 59 - ~§ 1. Przez reskrypt należy rozumieć akt administracyjny 13 I, 0, 0, IV, III,67 | reskrypt jest ważny lub nie, należy się odnieść do dawcy reskryptu. ~ 14 I, 0, 0, IV, III,70 | samo udzielenie, do niego należy zgodnie z jego roztropnym 15 I, 0, 0, IV, III,75 | przywilej lub dyspensę, należy ponadto zachować przepisy 16 I, 0, 0, IV, IV,77 | Kan. 77 - Przywilej należy interpretować według przepisu 17 I, 0, 0, IV, V,90 | ustawodawstwa kościelnego nie należy dyspensować bez słusznej 18 I, 0, 0, V, 0,95 | reguły czy normy, które należy zachować podczas zgromadzeń 19 I, 0, 0, VI, I,98 | opiekunów oraz ich władzy, należy zachować przepisy prawa 20 I, 0, 0, VI, I,98 | ze słusznej przyczyny, że należy zaradzić temu przez ustanowienie 21 I, 0, 0, VI, I,111 | jedno z nich do niego nie należy - którzy zgodnie sobie życzą, 22 I, 0, 0, VI, I,111 | obrządku; w takim wypadku należy do tego Kościoła, który 23 I, 0, 0, VI, II,114 | Przez cele, o których w § 1, należy rozumieć te, które odnoszą 24 I, 0, 0, VI, II,119 | bezskutecznych głosowaniach, należy głosować na dwóch kandydatów, 25 I, 0, 0, VI, II,123 | prawną bezpośrednio wyższą. Należy jednak zawsze zachować wolę 26 I, 0, 0, VII, 0,125 | ona w żaden sposób oprzeć, należy uważać za niedokonany. ~§ 27 I, 0, 0,VIII, 0,134 | biskupowi diecezjalnemu, należy rozumieć jako przysługujące 28 I, 0, 0,VIII, 0,135 | posługiwania się władzą wykonawczą, należy zachować przepisy kanonów, 29 I, 0, 0, IX, I,148 | nich zmian i znoszenia, należy również ich kanoniczne powierzanie, 30 I, 0, 0, IX, I,151 | urzędu duszpasterskiego nie należy odkładać bez ważnej przyczyny. ~ 31 I, 0, 0, IX, I,157 | do biskupa diecezjalnego należy swobodne powierzanie urzędów 32 I, 0, 0, IX, I,158 | kandydata władzy, do której należy przydzielanie urzędu, i 33 I, 0, 0, IX, I,158 | zespołowi osób, prezentowanego należy wyznaczyć z zachowaniem 34 I, 0, 0, IX, I,164 | czego innego nie przewiduje, należy zachować przepisy kanonów, 35 I, 0, 0, IX, I,166 | Jeżeli ktoś z tych, których należy wezwać, został pominięty 36 I, 0, 0, IX, I,169 | wymaga się, by nikt, kto nie należy do kolegium lub zespołu, 37 I, 0, 0, IX, I,173 | Przed rozpoczęciem wyborów należy wyznaczyć spośród grona 38 I, 0, 0, IX, I,173 | oraz skrutatorów. Protokół należy pilnie przechowywać w archiwum 39 I, 0, 0, IX, I,174 | Warunki zaś przeciwne prawu należy uznać za niedołączone. ~ 40 I, 0, 0, IX, I,177 | Kan. 177 - ~§ 1. O wyborze należy od razu powiadomić wybranego, 41 I, 0, 0, IX, I,179 | prawa. ~§ 3. Zatwierdzenie należy dać na piśmie. ~§ 4. Przed 42 I, 0, 0, IX, I,182 | kompetentnej władzy, do której należy zatwierdzenie wyboru, która 43 I, 0, 0, IX, I,182 | jest wymagane, postulację należy wysłać do kompetentnej władzy 44 I, 0, 0, IX, I,183 | dopuszczeniu postulacji, należy o tym powiadomić postulowanego, 45 I, 0, 0, IX, II,190 | przeciwnych racji, przy czym należy przestrzegać sposobu postępowania 46 I, 0, 0, XI, 0,200 | wyraźnie nie zastrzega, czas należy liczyć zgodnie z postanowieniami 47 I, 0, 0, XI, 0,201 | 201 - ~§ 1. Czas ciągły należy rozumieć jako niedopuszczający 48 I, 0, 0, XI, 0,201 | przerwy. ~§ 2. Czas użyteczny należy rozumieć, że wykonującemu 49 I, 0, 0, XI, 0,202 | jest ciągły, miesiąc i rok należy zawsze liczyć zgodnie z 50 II, I, 0, XI, 0,207 | struktury Kościoła, jednak należy do jego życia i świętości. ~~~~~~~~~~~~~ 51 II, I, 0, II, 0,226 | chrześcijańskich rodziców należy troska o chrześcijańskie 52 II, I, 0, III, I,234 | Kan. 234 - ~~§ 1. Należy zachować i popierać niższe 53 II, I, 0, III, I,237 | powierzeni innemu seminarium albo należy erygować seminarium międzydiecezjalne. ~§ 54 II, I, 0, III, I,239 | W statutach seminarium należy przewidzieć sposób uczestniczenia 55 II, I, 0, III, I,243 | biskupów. W regulaminie tym należy przystosować do miejscowych 56 II, I, 0, III, I,245 | nadprzyrodzonymi. ~§ 2. Alumnów tak należy formować, ażeby, przepojeni 57 II, I, 0, III, I,246 | nawet za cały świat. ~§ 3. Należy ożywiać kult Najświętszej 58 II, I, 0, III, I,249 | kształcenia kapłańskiego należy przewidzieć, by alumni nie 59 II, I, 0, III, I,252 | szczególną starannością należy kształcić alumnów w Piśmie 60 II, I, 0, III, I,252 | całego Pisma świętego. ~§ 3. Należy prowadzić wykłady teologii 61 II, I, 0, III, I,253 | Stolicę Apostolską. ~§ 2. Należy zadbać, by zostało mianowanych 62 II, I, 0, III, I,254 | studiów. ~§ 2. Alumnów tak należy nauczać, by i sami byli 63 II, I, 0, III, I,255 | seminarium ma cel pastoralny, należy zorganizować w nim kształcenie 64 II, I, 0, III, I,256 | Kan. 256 - ~~§ 1. Należy pilnie pouczać alumnów w 65 II, I, 0, III, I,256 | pozostałych zadań. ~§ 2. Alumnów należy zapoznawać z potrzebami 66 II, I, 0, III, I,257 | Kan. 257 - ~~§ 1. Należy zabiegać o takie wykształcenie 67 II, I, 0, III, I,259 | seminarium międzydiecezjalne, należy decyzja co do nadrzędnego 68 II, I, 0, III, I,260 | Rektorowi, do którego należy troska o codzienne kierowanie 69 II, I, 0, III, III,280 | tam, gdzie ono istnieje, należy je wedle możności zachować. ~ 70 II, I, 0, III, III,281 | pomocy potrzebują. ~§ 2. Należy także zatroszczyć się, by 71 II, I, 0, III, III,283 | jednak na dłuższy czas, który należy określić prawem partykularnym, 72 II, I, 0, V, II,317 | zatwierdzenie moderatora i kapelana należy do przełożonego instytutu, 73 II, I, 0, V, II,319 | kan. 312, § 1, której też należy każdego roku składać sprawozdania 74 II, I, 0, V, III,323 | 2. Do władzy kościelnej należy także, z zachowaniem wszakże 75 II, I, 0, V, III,326 | które przestało istnieć, należy dokonać, zgodnie z postanowieniami 76 II,II, I, 0, I,335 | przeszkody w jej działaniu, nie należy niczego zmieniać w zarządzie 77 II,II, I, 0, I,337 | 3. Do Biskupa Rzymskiego należy, stosownie do potrzeb Kościoła, 78 II,II, I, 0, I,339 | godności biskupiej. Do niej też należy określić ich udział w soborze. ~ 79 II,II, I, 0, III,352 | Prodziekana. Również do Papieża należy zatwierdzenie wyboru Prodziekana. ~§ 80 II,II, I, 0, V,364 | okręgu, do papieskiego legata należy: ~ przesyłanie do Stolicy 81 II,II, I, 0, V,365 | równocześnie misję w państwie, należy także szczególne zadanie: ~ 82 II,II, II, I, I,372 | Kan. 372 - ~§ 1. Należy przyjąć jako regułę, że 83 II,II, II, I, II,377 | diecezja, o którą chodzi, należy, lub na zebrania przybywa, 84 II,II, II, I, II,378 | Do Stolicy Apostolskiej należy ostateczny osąd co do zdatności 85 II,II, II, I, II,386 | wyjaśniać prawdy wiary, w które należy wierzyć i stosować w obyczajach, 86 II,II, II, I, II,386 | jedności prawd wiary, w które należy wierzyć, uznając jednak 87 II,II, II, I, III,413 | objęciu diecezji. Wykaz ten należy podać do wiadomości metropolity 88 II,II, II, I, III,423 | Kan. 423 -~§ 1. Należy wyznaczyć jednego administratora 89 II,II, II, I, III,425 | administratora diecezji należy wybrać kapłana odznaczającego 90 II,II, II, I, III,428 | wakansu stolicy niczego nie należy zmieniać. ~§ 2. Temu, kto 91 II,II, II, I, III,430 | zrzeczenia się lub śmierci, należy wybrać nowego administratora 92 II,II, II, II, I,431 | zainteresowanych biskupów - należy ustanawianie i znoszenie 93 II,II, II, II, I,434 | biskupów regionu kościelnego należy popieranie współpracy i 94 II,II, II, II, III,440 | samej prowincji kościelnej, należy zwołać ilekroć - zdaniem 95 II,II, II, II, III,441 | Do Konferencji Episkopatu należy:~ zwołanie synodu plenarnego; ~ 96 II,II, II, II, III,442 | części biskupów sufraganów, należy:~ zwołanie synodu prowincjalnego; ~ 97 II,II, II, II, III,443 | 1. Na synod partykularny należy wezwać i mają na nim głos 98 II,II, II, II, III,443 | 3. Na synod partykularny należy wezwać, ale tylko z głosem 99 II,II, II, II, III,443 | 5. Na synod prowincjalny należy ponadto wezwać kapituły 100 II,II, II, II, III,446 | Stolicę Apostolską. Do synodu należy określić sposób promulgacji 101 II,II, II, II, IV,448 | Do Stolicy Apostolskiej należy także ustanowienie szczególnych 102 II,II, II, II, IV,451 | oprócz innych spraw - należy określić sposób odbywania 103 II,II, II, II, IV,458 | Sekretariatu Generalnego należy:~ przygotować relację 104 II,II, II, II, IV,459 | Kan. 459 -~§ 1. Należy popierać kontakty między 105 II,II, II, II, IV,459 | charakter międzynarodowy, należy porozumieć się ze Stolicą 106 II,II, II, III, I,463 | pełniących tam duszpasterstwo; należy także wybrać innego prezbitera, 107 II,II, II, III, II,470 | urzędy w kurii diecezjalnej, należy do biskupa diecezjalnego. ~ 108 II,II, II, III, II,472 | wykonywaniem władzy sądowniczej, należy zachować przepisy księgi 109 II,II, II, III, II,473 | Do biskupa diecezjalnego należy koordynowanie działalności 110 II,II, II, III, II,475 | zarządzaniu całą diecezją. ~§ 2. Należy przyjąć jako ogólną regułę, 111 II,II, II, III, II,478 | kanonika penitencjarza. Nie należy też powierzać go krewnym 112 II,II, II, III, II,482 | 482 -~§ 1. W każdej kurii należy ustanowić kanclerza. Jeśli 113 II,II, II, III, II,484 | z zachowaniem tego, co należy przestrzegać - oraz poświadczać 114 II,II, II, III, II,486 | 1. Z największą troską należy strzec wszystkich dokumentów 115 II,II, II, III, II,486 | w miejscu bezpiecznym, należy urządzić archiwum diecezjalne 116 II,II, II, III, II,489 | nie da wynieść z miejsca. Należy w nim przechowywać z największą 117 II,II, II, III, II,489 | tajne. ~§ 2. Każdego roku należy zniszczyć dokumenty spraw 118 II,II, II, III, II,491 | i 2, albo wypożyczać je, należy zachować normy ustanowione 119 II,II, II, III, II,492 | 1. W każdej diecezji należy ustanowić Radę do spraw 120 II,II, II, III, II,494 | prawością. ~§ 2. Ekonoma należy mianować na pięciolecie, 121 II,II, II, III, III,500 | Do biskupa diecezjalnego należy zwoływanie Rady kapłańskiej, 122 II,II, II, III, IV,509 | administratora diecezji, należy prawo nadawania wszystkich 123 II,II, II, III, IV,510 | Kan. 510 -~§ 1. Nie należy więcej łączyć kapituły kanoników 124 II,II, II, III, IV,510 | parafialnym i kapitulnym, należy ustanowić proboszcza, wybranego 125 II,II, II, III, V,511 | okoliczności pasterskie, należy w poszczególnych diecezjach 126 II,II, II, III, V,512 | Do Rady duszpasterskiej należy dobrać wiernych w ten sposób, 127 II,II, II, III, V,512 | Do Rady duszpasterskiej należy dobierać tylko tych wiernych, 128 II,II, II, III, VI,515 | dokonywanie w niej zmian, należy do wyłącznej kompetencji 129 II,II, II, III, VI,517 | o pasterzowanie parafii należy dopuścić diakona lub jakąś 130 II,II, II, III, VI,518 | jednak jest to wskazane, należy tworzyć parafie personalne, 131 II,II, II, III, VI,520 | stowarzyszenia. Obok innych spraw należy w niej wyraźnie i dokładnie 132 II,II, II, III, VI,521 | otrzymać urząd proboszcza, należy - w sposób określony przez 133 II,II, II, III, VI,525 | tymczasowego jej zarządcy należy:~ udzielać nadania lub 134 II,II, II, III, VI,531 | Do biskupa diecezjalnego należy - po wysłuchaniu zdania 135 II,II, II, III, VI,535 | 1. W każdej parafii należy prowadzić księgi parafialne, 136 II,II, II, III, VI,535 | W księdze ochrzczonych należy odnotować bierzmowanie, 137 II,II, II, III, VI,535 | czyli archiwum, w którym należy przechowywać księgi parafialne, 138 II,II, II, III, VI,535 | się do obcych rąk. ~§ 5. Należy pilnie przechowywać także 139 II,II, II, III, VI,536 | kapłańskiej, byłoby to pożyteczne, należy w każdej parafii ustanowić 140 II,II, II, III, VI,543 | przysługują wszystkim, ale należy z nich korzystać pod kierownictwem 141 II,II, II, III, VI,549 | nieobecności proboszcza należy zachować przepisy kan. 541, § 142 II,II, II, III, VI,551 | wykonywania pasterskiej posługi, należy zachować przepis kan. 531. ~ 143 II,II, II, III, VII,554 | i czasu. ~§ 2. Dziekana należy mianować na pewien czas, 144 II,II, II, III,VIII,557 | Również wtedy, gdy kościół należy do jakiegoś instytutu kleryckiego 145 II,II, II, III,VIII,567 | wspólnoty. ~§ 2. Da kapelana należy odprawianie lub kierowanie 146 II,II, II, III,VIII,568 | 568 - W miarę możności należy mianować kapelanów dla tych, 147 II,II, II, III,VIII,572 | idzie o usunięcie kapelana, należy zachować przepisy ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 148 II,III, I, I, 0,574 | praktykują rady ewangeliczne, należy niewątpliwie do życia i 149 II,III, I, I, 0,576 | kompetentnej władzy kościelnej należy interpretacja rad ewangelicznych, 150 II,III, I, I, 0,581 | dokonywanie innego rodzaju zmian, należy do kompetentnej władzy instytutu, 151 II,III, I, I, 0,584 | 584 - Zniesienie instytutu należy do wyłącznej kompetencji 152 II,III, I, I, 0,585 | Zniesienie części instytutu należy do kompetentnej władzy tegoż 153 II,III, I, I, 0,587 | zmieniony.~§ 3. W tym kodeksie należy odpowiednio zharmonizowac 154 II,III, I, I, 0,595 | znajduje się dom główny, należy zatwierdzanie konstytucji 155 II,III, I, I, 0,595 | rękę Stolica Apostolska. Należy do niego również załatwianie 156 II,III, I, II, I,608 | przynajmniej kaplicę, w której należy odprawiać i przechowywać 157 II,III, I, II, I,614 | Wzajemne prawa i obowiązki należy określić w ten sposób, żeby 158 II,III, I, II, I,616 | domu jakiegoś instytutu należy do Stolicy Apostolskiej, 159 II,III, I, II, I,616 | niezależnego, o którym w kan. 613, należy do kapituły generalnej, 160 II,III, I, II, I,616 | niezależnego klasztoru mniszek należy do Stolicy Apostolskiej, 161 II,III, I, II, II,631 | miłości. Do niej głównie należy strzec dziedzictwa instytutu, 162 II,III, I, II, II,632 | powinno dokładnie określić, co należy do innych kapituł instytutu 163 II,III, I, II, II,633 | uczestnictwa i konsultacji należy stosować mądre rozeznanie, 164 II,III, I, II, II,636 | we wspólnotach lokalnych należy wedle możności ustanowić 165 II,III, I, II, III,641 | kandydatów do nowicjatu należy do wyższych przełożonych, 166 II,III, I, II, III,648 | nowicjatu.~§ 3. Nowicjatu nie należy przedłużać ponad dwa lata.~ ~ 167 II,III, I, II, III,651 | Kształtowanie nowicjuszy należy powierzać członkom starannie 168 II,III, I, II, III,652 | pełniejszej doskonałości. Należy ich wdrażać w kontemplowanie 169 II,III, I, II, III,653 | nowicjusza za zdatnego, należy go dopuścić do czasowej 170 II,III, I, II, III,660 | kształcenia, członkom nie należy powierzać obowiązków i funkcji, 171 II,III, I, II, IV,666 | środków społecznego przekazu, należy zachować konieczne rozeznanie 172 II,III, I, II, IV,667 | 1. We wszystkich domach należy zachować klauzurę przystosowaną 173 II,III, I, II, VI,673 | Apostolskiej, której nakazom należy się podporządkować.~ ~ 174 II,III, I, II, VI,684 | podpisanymi przez niego samego należy przesłać do najwyższego 175 II,III, I, II, VI,686 | wysłuchaniu swojej rady, uzna, że należy wszcząć proces o wydalenie: ~ 176 II,III, I, II, VI,686 | od ostatniego upomnienia, należy przesłać do najwyższego 177 II,III, I, II, VI,688 | wydanie decyzji o wydaleniu należy do biskupa diecezjalnego, 178 II,III, I, II, VI,689 | przez Stolicę Świętą, której należy przesłać dekret i wszystkie 179 II,III, I, II, VI,689 | diecezjalnym, potwierdzenie należy do biskupa diecezji, na 180 II,III, I, II, VI,693 | wyłączeni z instytutu, należy uczynić wzmiankę w relacji 181 II,III, I, II, VII,696 | służył jakiejś diecezji, należy zachować przepis kan. 402, § 182 II,III, I, III, 0,709 | wieczystych lub definitywnych, należy do wyższych przełożonych 183 II,III, I, III, 0,711 | instytutu.~§ 2. Kandydatów należy odpowiednio wykształcić 184 II,III, I, III, 0,711 | nie krótszy jak dwa lata, należy określić w konstytucjach.~ ~ 185 II,III, I, III, 0,716 | inkardynowanego do instytutu, należy zachować przepis kan. 693.~ ~ 186 II,III, I, III, 0,718 | poczytalne i prawnie udowodnione. Należy zachować sposób postępowania 187 II,III, I, III, 0,719 | innego instytutu świeckiego, należy zachować przepisy kan. 684, § 188 II,III, I, III, 0,719 | Apostolskiej, do której poleceń należy się stosować.~ ~~~~~~~ 189 II,III, II, 0, 0,722 | diecezjalnego, z którym należy się konsultować także w 190 II,III, II, 0, 0,724 | dopuszczenie do stowarzyszenia, należy zachować warunki określone 191 II,III, II, 0, 0,725 | i przyjmowania święceń, należy zachować przepisy wydane 192 II,III, II, 0, 0,733 | Świętej, której polecenia należy zachować.~ ~ 193 II,III, II, 0, 0,735 | definitywnie włączonego należy zachować przepisy kan. 694- 194 1, 0, II, 0, 0,738 | całemu Kościołowi naukę którą należy wyznawać w sprawach wiary 195 1, 0, II, 0, 0,738 | wyrażają jednomyślność, że coś należy przyjąć jako definitywnie 196 1, 0, II, 0, 0,738 | obowiązujące.~ ~§ 3. Tylko wtedy należy uznać jakąś naukę za nieomylnie 197 1, 0, II, 0, 0,739 | Wiarą boską i katolicką należy wierzyć w to wszystko co 198 1, 0, II, 0, 0,740 | jakiejś prawdzie, w którą należy wierzyć wiarą boską i katolicką, 199 1, 0, II, 0, 0,741 | posłuszeństwo rozumu i woli należy okazywać nauce, którą głosi 200 1, 0, II, 0, 0,744 | Biskupiego i Stolicy Apostolskiej należy przede wszystkim popieranie 201 1, 0, II, I, 0,746 | współpracownikami biskupów, należy głoszenie Ewangelii Bożej. 202 1, 0, II, I, 0,749 | Urzędzie i życiu Kościoła, należy przedstawiać w całości i 203 1, 0, II, I, 0,750 | głoszenia nauki chrześcijańskiej należy stosować różne dostępne 204 1, 0, II, I, I,756 | ciągu roku liturgicznego należy wykładać w niej na podstawie 205 1, 0, II, I, I,756 | proboszcza lub rektora kościoła należy czuwać, by te przepisy były 206 1, 0, II, I, I,757 | przede wszystkim to, w co należy wierzyć i co trzeba czynić 207 1, 0, II, I, I,758 | 769 - Naukę chrześcijańską należy wykładać w sposób dostosowany 208 1, 0, II, I, I,761 | przez radio lub telewizję, należy zachować przepisy wydane 209 1, 0, II, I, II,763 | prawowitej władzy kościelnej, należy do wszystkich członków Kościoła, 210 1, 0, II, I, II,765 | z pomocą. Do proboszcza należy popierać i umacniać zadanie 211 1, 0, II, II, 0,771 | współpracą misjonarską, należy do Biskupa Rzymskiego oraz 212 1, 0, II, II, 0,778 | Przez odpowiednią formację należy neofitów doprowadzić do 213 1, 0, II, II, 0,779 | na terytoriach misyjnych należy:~ inicjować, kierować 214 1, 0, II, II, 0,780 | współpracy misyjnej :~ należy popierać powołania misyjne;~ 215 1, 0, II, III, 0,783 | prawo i obowiązek wychowania należy do Kościoła, któremu została 216 1, 0, II, III, 0,783 | 2. Do duszpasterzy należy obowiązek czynić wszystko, 217 1, 0, II, III, I,785 | winni pilnie wysłuchiwać; należy organizować i doceniać zrzeszenia 218 1, 0, II, III, I,793 | do biskupa diecezjalnego należy kierowanie dziedziną 219 1, 0, II, IV, 0,813 | ordynariuszem miejsca, którego należy prosić o zezwolenie lub 220 1, 0, II, IV, 0,813 | postanawia się o książkach, należy stosować także do wszelkiego 221 1, 0, II, IV, 0,815 | idzie o księgi liturgiczne, należy zachować przepisy kan. 838.~ ~§ 222 1, 0, II, IV, 0,820 | Do Konferencji Episkopatu należy wydanie przepisów określających 223 IV, 0, II, V, 0,827 | Kierowanie świętą liturgią należy w sposób wyłączny do władzy 224 IV, 0, II, V, 0,827 | Do Stolicy Apostolskiej należy kierowanie liturgią w całym 225 IV, 0, II, V, 0,827 | Do Konferencji Episkopatu należy przygotowywanie tłumaczeń 226 IV, 0, II, V, 0,827 | Kościele mu powierzonym należy, w ramach przysługującej 227 IV, I, 0, V, 0,830 | najwyższej władzy kościelnej należy zatwierdzanie lub określanie 228 IV, I, 0, V, 0,830 | zgodnie z kan. 838, §§ 3 i 4, należy określanie tego, co dotyczy 229 IV, I, 0, V, 0,834 | rzeczywiście lub ważnie udzielone, należy ich udzielić warunkowo.~ 230 IV, I, 0, V, 0,835 | sprawowaniu sakramentów należy wiernie stosować się do 231 IV, I, 0, V, 0,836 | udzielaniu sakramentów, w których należy stosować oleje święte, szafarz 232 IV, I, 0, I, I,839 | naglącej konieczności, kiedy należy zastosować tylko to, co 233 IV, I, 0, I, I,846 | kościół lub kaplica.~§ 2. Należy uważać za regułę, że dorosły 234 IV, I, 0, I, I,849 | konieczności, chrztu nie należy udzielać w domach prywatnych, 235 IV, I, 0, I, I,849 | zarządzi inaczej, chrztu nie należy udzielać w szpitalach, chyba 236 IV, I, 0, I, III,857 | zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami 237 IV, I, 0, I, III,858 | badań w tej sprawie, chrztu należy udzielić warunkowo.~§ 2. 238 IV, I, 0, I, III,858 | jego udzieleniem dorosłemu należy wyjaśnić naukę o sakramencie 239 IV, I, 0, I, III,859 | ustali się jego chrztu, należy ochrzcić.~ 240 IV, I, 0, I, III,860 | Płody poronione, jeśli żyją, należy, jeśli to możliwe, chrzcić.~ ~~ 241 IV, I, 0, I, IV,862 | Kan. 873 - Należy wybrać jednego tylko chrzestnego 242 IV, I, 0, I, V,866 | zrodzone z matki niezamężnej, należy wpisać nazwisko matki, gdy 243 IV, I, 0, I, V,866 | lub wobec dwóch świadków. Należy wpisać także nazwisko ojca, 244 IV, I, 0, I, V,866 | wypadku dziecka adoptowanego należy wpisać nazwiska adoptujących 245 IV, I, 0, II, V,883 | udzielonego bierzmowania, należy zachować przepisy kan. 876.~ 246 IV, I, 0, II, V,884 | Nazwiska bierzmowanych należy zapisać w księdze bierzmowanych, 247 IV, I, 0, III, I,888 | Sprawowanie Eucharystii tak należy zorganizować, ażeby wszyscy 248 IV, I, 0, III, I,900 | przełożonego, których też należy potem powiadomić, powinien 249 IV, I, 0, III, I,903 | spowiedzi. Do proboszcza należy również czuwać nad tym, 250 IV, I, 0, III, I,904 | Do Komunii świętej nie należy dopuszczać ekskomunikowanych 251 IV, I, 0, III, I,907 | racji poza Mszą świętą, należy udzielić, zachowując obrzędy 252 IV, I, 0, III, I,911 | Udzielenia Wiatyku chorym nie należy zbytnio odkładać. Duszpasterze 253 IV, I, 0, III, I,913 | chleba i wina, do którego należy dodać trochę wody.~§ 2. 254 IV, I, 0, III, I,914 | Kan. 925 - Komunii świętej należy udzielać tylko pod postacią 255 IV, I, 0, III, I,917 | Kan. 928 - Eucharystię należy sprawować w języku łacińskim 256 IV, I, 0, III, I,921 | 932 - ~§ 1. Eucharystię należy sprawować w miejscu świętym, 257 IV, I, 0, III, I,921 | 2. Ofiarę eucharystyczną należy sprawować na ołtarzu poświęconym 258 IV, I, 0, III, II,925 | Najświętszą Eucharystię należy przechowywać tylko w kościele 259 IV, I, 0, III, II,933 | diecezjalnego, jest to możliwe, należy dla publicznego świadectwa 260 IV, I, 0, III, II,933 | Do biskupa diecezjalnego należy wydawanie zarządzeń o procesjach, 261 IV, I, 0, III, III,936 | 947 - Od ofiar mszalnych należy bezwzględnie usuwać wszelkie 262 IV, I, 0, III, III,937 | Kan. 948 - Należy odprawić oddzielnie Msze 263 IV, I, 0, III, III,939 | nie określając ich liczby, należy ustalić biorąc pod uwagę 264 IV, I, 0, III, III,939 | chyba że zgodnie z prawem należy domniemywać, inna była 265 IV, I, 0, III, III,941 | zebrania biskupów prowincji, należy określić dekretem wysokość 266 IV, I, 0, III, III,941 | nie ma takiego dekretu, należy zachować zwyczaj obowiązujący 267 IV, I, 0, III, III,944 | ofiary.~§ 2. Czas, w którym należy odprawić Msze św., liczy 268 IV, I, 0, III, III,946 | kościołach kleru diecezjalnego należy do ordynariusza miejsca, 269 IV, I, 0, IV, I,950 | wymagane zgodnie z § 1, n. 2, należy do biskupa diecezjalnego, 270 IV, I, 0, IV, I,951 | nie może.~§ 2. Wiernych należy wedle możności pouczać, 271 IV, I, 0, IV, I,953 | pragną.~§ 3. Spowiedzi nie należy przyjmować poza konfesjonałem, 272 IV, I, 0, IV, II,959 | Upoważnienia do spowiadania należy udzielać tylko kapłanom, 273 IV, I, 0, IV, II,969 | prosi o rozgrzeszenie, nie należy go odmawiać ani odkładać.~ 274 IV, I, 0, IV, IV,986 | udzielania i praktyki odpustów, należy ponadto zachować inne przepisy, 275 IV, I, 0, V, IV | Rozdział III.~OSOBY, KTÓRYM NALEŻY UDZIELAĆ NAMASZCZENIA CHORYCH~ ~ 276 IV, I, 0, V, IV,994 | rzeczywiście już umarł, należy udzielić tego sakramentu.~ 277 IV, I, 0, V, IV,995 | Kan. 1006 - Sakramentu należy udzielać chorym, którzy - 278 IV, I, 0, VI, I,999 | Kan. 1010 - Święceń należy udzielać podczas Mszy świętej, 279 IV, I, 0, VI, I,1000 | Kan. 1011 - ~§ 1. Święceń należy udzielać z reguły w kościele 280 IV, I, 0, VI, I,1009 | Kan. 1020 - Nie należy udzielać dymisoriów, dopóki 281 IV, I, 0, VI, II,1018 | Kan. 1029 - Do święceń należy dopuszczać jedynie tych, 282 IV, I, 0, VI, II,1024 | udzieleniem akolitatu i diakonatu należy zachować odstęp przynajmniej 283 IV, I, 0, VI, II,1038 | nieprawidłowości i przeszkód należy wyszczególnić wszystkie 284 IV, I, 0, VI, II,1040 | od kandydata do święceń, należy zachować następujące przepisy:~ 285 IV, I, 0, VI, III,1042 | Po udzieleniu święceń, należy w specjalnej księdze, przechowywanej 286 IV, I, 0, VI, III,1042 | udzielenia święceń. Ponadto należy starannie przechowywać wszystkie 287 IV, I, 0, VII, 0,1049 | prawa, dlatego w wątpliwości należy uważać je za ważne, dopóki 288 IV, I, 0, VII, I,1055 | Przed zawarciem małżeństwa należy się upewnić, że nic nie 289 IV, I, 0, VII, I,1059 | przeprowadził proboszcz, do którego należy asystowanie przy zawieraniu 290 IV, I, 0, VII, III,1073 | prawna czy faktyczna, nie należy zabraniać zawarcia małżeństwa 291 IV, I, 0, VII, III,1075 | jej chrzest był wątpliwy, należy domniemywać, zgodnie z kan. 292 IV, I, 0, VII, IV,1094 | zleceniodawca nie może pisać, należy to zaznaczyć w samym pełnomocnictwie 293 IV, I, 0, VII, V,1098 | obcych, jeśli jedno z nich należy do obrządku łacińskiego; 294 IV, I, 0, VII, V,1101 | zawieraniu małżeństw.~§ 2. Należy wybrać odpowiedniego świeckiego, 295 IV, I, 0, VII, V,1102 | udzieleniem delegacji specjalnej, należy zatroszczyć się o wszystko, 296 IV, I, 0, VII, V,1108 | przy zawieraniu małżeństwa należy zachować obrzędy przepisane 297 IV, I, 0, VII, V,1112 | poza przypadkiem śmierci, należy powiadomić proboszcza miejsca 298 IV, I, 0, VII, VI,1113 | nie odłączyła, druga zaś należy do Kościoła lub wspólnoty 299 IV, I, 0, VII, VI,1116 | formy małżeństwa mieszanego należy zachować przepisy kan. 1108. 300 IV, I, 0, VII, VI,1116 | Do Konferencji Episkopatu należy określić normy, według których 301 IV, I, 0, VII, VII,1121 | świętości małżeństwa. O tym należy powiadomić strony przed 302 IV, I, 0, VII, IX,1133 | zawarła nowe małżeństwo, należy zawsze zapytać stronę nieochrzczoną:~ 303 IV, I, 0, VII, IX,1142 | we wszystkich wypadkach należy wznowić współżycie małżeńskie, 304 IV, I, 0, VII, IX,1143 | zdecydowania o separacji małżonków, należy się zatroszczyć o odpowiednie 305 IV,II, 0, I, 0,1156 | udzielaniu sakramentaliów należy zachować obrzędy i formuły 306 IV,II, 0, I, 0,1160 | błogosławieństwa do kultu Bożego, należy otaczać czcią i nie wolno 307 IV,II, 0, II, 0,1164 | sprawowaniu liturgii godzin należy wedle możności przestrzegać 308 IV,II, 0, III, 0,1165 | niesie pociechę nadziei, należy odprawiać z zachowaniem 309 IV,II, 0, III, I,1166 | wierny albo ci, do których należy troska o pogrzeb zmarłego, 310 IV,II, 0, III, I,1166 | kościół pogrzebu, nabożeństwo należy odprawić w kościele parafii, 311 IV,II, 0, III, I,1169 | albo przez tych, do których należy zajęcie się pogrzebem zmarłego.~§ 312 IV,II, 0, III, I,1170 | składanych z okazji pogrzebu, należy zachować przepisy kan. 1264, 313 IV,II, 0, III, I,1171 | Kan. 1182 - Po pogrzebie należy sporządzić akt w księdze 314 IV,II, 0, III, II | Rozdział II.~OSOBY, KTÓRYM NALEŻY UDZIELIĆ LUB ODMÓWIĆ POGRZEBU 315 IV,II, 0, III, II,1173 | powstaje jakaś wątpliwość, należy się zwrócić do miejscowego 316 IV,II, 0, III, II,1173 | ordynariusza, do którego decyzji należy się dostosować.~ 317 IV,II, 0, IV, 0,1177 | Kan. 1188 - Należy zachować praktykę umieszczania 318 IV,II, 0, IV, I,1180 | dobro możliwe i lepsze, należy wypełnić z cnoty religijności.~§ 319 IV,II, 0, IV, II,1193 | Kan. 1204 - Przysięgę należy tłumaczyć ściśle, według 320 IV,III, 0, I, 0,1195| Poświęcenie jakiegoś miejsca należy do biskupa diecezjalnego 321 IV,III, 0, I, 0,1197| Kan. 1208 - Należy sporządzić dokument stwierdzający 322 IV,III, 0, I, I,1205| i restauracji kościołów, należy zachować zasady i normy 323 IV,III, 0, I, I,1206| należytym zakończeniu budowy, należy nowy kościół możliwie najszybciej 324 IV,III, 0, I, I,1206| katedralne i parafialne, należy poświęcić uroczystym obrzędem.~ 325 IV,III, 0, I, I,1209| Wszyscy, do których to należy, mają troszczyć się o utrzymanie 326 IV,III, 0, I, I,1209| sakralnych oraz kosztowności należy okazywać właściwą troskę 327 IV,III, 0, I, III,1221| Święta.~§ 2. W statutach należy określić zwłaszcza cel i 328 IV,III, 0, I, III,1223| 1234 - ~§ 1. W sanktuariach należy zapewnić wiernym obfitsze 329 IV,III, 0, I, V,1229| Jeśli to jest niemożliwe, należy każdorazowo błogosławić 330 IV,III, 0, I, V,1230| miejscowego ordynariusza należy pobłogosławić.~ 331 IV,III, 0, I, V,1231| 1242 - W kościołach nie należy grzebać zmarłych, chyba 332 IV,III, 0, II, 0,1233| przenoszenie i znoszenie, należy do wyłącznej kompetencji 333 IV,III, 0, II, I,1235| świąteczny nakazany. Ponadto należy obchodzić dni Narodzenia 334 IV,III, 0, II, II,1240| Konferencji Episkopatu, należy zachowywać we wszystkie 335 V, 0, 0, II, II,1245 | władzą Biskupa Rzymskiego, należy do tej osoby prawnej, która 336 V, 0, 0, I, 0,1253 | zebrania biskupów prowincji należy:~ określić opłaty za różne 337 V, 0, 0, I, 0,1255 | powszechne, którą następnie należy starannie przesłać do kurii 338 V, 0, 0, I, 0,1261 | do Konferencji Episkopatu należy odpowiednimi normami, uzgodnionymi 339 V, 0, 0, II, 0,1263 | poszczególnych diecezjach należy utworzyć wspólny fundusz, 340 V, 0, 0, II, 0,1265 | 1. Do ordynariusza należy pilnie nadzorować zarząd 341 V, 0, 0, II, 0,1266 | powinna określić, które akty należy zaliczyć do nadzwyczajnego 342 V, 0, 0, II, 0,1268 | Zarząd dóbr kościelnych należy do tego, kto bezpośrednio 343 V, 0, 0, II, 0,1272 | sumiennie zarządzać;~ należy sporządzić dokładny i szczegółowy 344 V, 0, 0, II, 0,1272 | wartości, a sporządzony należy zweryfikować;~ jeden egzemplarz 345 V, 0, 0, III, 0,1282 | przez rzeczoznawców.~§ 2. Należy ponadto zachować inne środki 346 V, 0, 0, III, 0,1283 | Pieniądze uzyskane z alienacji należy bezpiecznie ulokować na 347 V, 0, 0, III, 0,1285 | kompetentnej władzy kościelnej należy decyzja, po dokładnym rozważeniu 348 V, 0, 0, III, 0,1285 | przez kogo i przeciw komu, należy wnieść dla odzyskania praw 349 V, 0, 0, III, 0,1286 | Do Konferencji Episkopatu należy, po uwzględnieniu miejscowych 350 V, 0, 0, IV, 0,1288 | Kościoła na wypadek śmierci, należy wedle możności zachować 351 V, 0, 0, IV, 0,1290 | rozporządzeń ostatniej woli, należy uważać za nie dodane.~ 352 V, 0, 0, IV, 0,1294 | przydzielone tytułem dotacji, należy zaraz złożyć w miejscu bezpiecznym, 353 V, 0, 0, IV, 0,1295 | osoby prawnej, do której należy fundacja.~ 354 V, 0, 0, IV, 0,1296 | przepisów kan. 1300-1302 i 1287, należy sporządzić wykaz zobowiązań 355 V, 0, 0, IV, 0,1296 | rektora druga księga, w której należy odnotowywać poszczególne 356 V, 0, 0, IV, 0,1299 | 3. W innych przypadkach należy się odnieść do Stolicy Apostolskiej.~ ~ 357 VI, I, 0, II, 0,1302 | przestępstwa zmienia się~ustawa, należy stosować ustawę korzystniejszą 358 VI, I, 0, II, 0,1306 | Kan. 1317 - Kary należy o tyle ustanawiać, o ile 359 VI, I, 0, III, 0,1319 | woli, doktryny lub wiedzy, należy uważać za niedokonane, jeśli 360 VI, I, 0, III, I,1321 | wymierzony lub deklarowany, należy zachować przepis kan. 1331, § 361 VI, I, 0, III, II,1327 | wyliczonych w kan. 1336, 1, n. 3 należy zachować normę odnoszącą 362 VI, I, 0, III, III,1329 | tajne przekroczenie nie należy nigdy nakładać pokuty publicznej.~ ~§ 363 VI, I, 0, V, 0,1331 | deklarowanie kar w sądzie, należy stosować także do przełożonego, 364 VI, I, 0, V, 0,1336 | czasu na poprawę.~ ~§ 2. Należy uważać, że od uporu odstąpił 365 VI, I, 0, VI, 0,1345 | Przed zwolnieniem z kary należy się porozumieć z tym, kto 366 VI, I, 0, VI, 0,1350 | poważna przyczyna.~ ~§ 3. Należy się wystrzegać, by prośba 367 VII, I, 0, I, 0,1402 | wykonanie legatu, które należy rozpatrzyć według zwyczajnych 368 VII, I, 0, I, 0,1403 | trybunał i w tym samym procesie należy rozpatrzyć sprawy ze sobą 369 VII, I, 0, II, I,1414 | ważnej przyczyny, którą należy wskazać w dekrecie.~ ~ 370 VII, I, 0, II, I,1417 | wiedzą.~ ~§ 3. Do audytora należy, zgodnie z poleceniem sędziego; 371 VII, I, 0, II, I,1419 | publiczne, i dla spraw karnych, należy ustanowić w diecezji rzecznika 372 VII, I, 0, II, I,1421 | rozwiązanie małżeństwa, należy ustanowić w diecezji obrońcę 373 VII, I, 0, II, I,1423 | stron albo jednej z nich, należy również wysłuchać rzecznika 374 VII, I, 0, II, I,1424 | sprawiedliwości i obrońcy węzła należy do biskupa. Mają to być 375 VII, I, 0, II, I,1426 | udział notariusz, tak że akta należy uznać za nieważne, jeżeli 376 VII, I, 0, II, III,1434 | tego najwyższego trybunału należy ponadto:~ czuwać nad prawidłowym 377 VII, I, 0, III, I,1439 | dopuszczeniu wyłączenia, należy zmienić osoby, nie zaś stopień 378 VII, I, 0, III, I,1440 | 1. Sprawę wyłączenia należy rozstrzygnąć jak najszybciej, 379 VII, I, 0, III, I,1440 | po zgłoszeniu wyłączenia należy unieważnić, jeśli strona 380 VII, I, 0, III, II,1447 | Kan. 1458 - Sprawy należy rozpatrywać w tej kolejności, 381 VII, I, 0, III, II,1447 | szybszego załatwienia, co jednak należy ustalić specjalnym dekretem, 382 VII, I, 0, III, II,1451 | zwane kończącymi spór, należy zgłaszać i rozpoznawać przed 383 VII, I, 0, III, II,1451 | może zostać odrzucony, ale należy go skazać na zapłacenie 384 VII, I, 0, III, II,1451 | złośliwie.~§ 2. Inne zarzuty należy zgłaszać przy zawiązaniu 385 VII, I, 0, III, III,1456 | trybunał nie urzęduje, termin należy uznać za odroczony do pierwszego 386 VII, I, 0, III, V,1460 | 1471 - Jeśli osoba, którą należy przesłuchać, używa języka 387 VII, I, 0, III, V,1460 | dołączeniem tłumaczenia. Tłumaczem należy się także posłużyć, jeżeli 388 VII, I, 0, III, V,1461 | Poszczególne karty akt należy numerować i uwierzytelnić.~ ~ 389 VII, I, 0, III, V,1462 | może lub nie chce podpisać, należy to odnotować w samych aktach, 390 VII, I, 0, III, V,1463 | autentyczność poświadczył notariusz, należy przesłać do wyższego trybunału.~ ~§ 391 VII, I, 0, III, V,1463 | nieznanym wyższemu trybunałowi, należy je przetłumaczyć na inny, 392 VII, I, 0, III, V,1464 | Po zakończeniu procesu należy zwrócić dokumenty stanowiące 393 VII, I, 0, IV, II,1475 | nastąpiło już zawiązanie sporu, należy o usunięciu zawiadomić sędziego 394 VII, I, 0, IV, II,1475 | zleceniodawca się nie sprzeciwia, należy do pełnomocnika.~ 395 VII, I, 0, IV, II,1479 | trybunale - jeśli to możliwe - należy ustanowić stałych obrońców, 396 VII, I, 0, V, I,1484 | 1495 - Skargę wzajemną należy przedstawić sędziemu, wobec 397 VII, I, 0, V, II,1489 | mocy skargi posesoryjnej, należy zachować przepisy prawa 398 VII,II, I, I, I,1494 | ustaleniu, że zarówno sprawa należy do jego właściwości, jak 399 VII,II, I, I, II,1497 | stawić.~ ~§ 2. Do pozwu należy dołączyć skargę powodową, 400 VII,II, I, I, II,1497 | wniosku, stronie nie należy przekazywać skargi, dopóki 401 VII,II, I, I, II,1497 | które toczy się spór, pozew należy skierować, zależnie od okoliczności, 402 VII,II, I, I, II,1498 | zawiadomienia i jego sposób należy odnotować w aktach.~ ~ 403 VII,II, I, I, II,1501 | zasada: podczas sporu nie należy dokonywać żadnych zmian.~ ~~ 404 VII,II, I, IV, I,1520 | odpowiadać, do sędziego należy ocena, jaki z tego można 405 VII,II, I, IV, I,1523 | do przesłuchania stron, należy z proporcją zachować to, 406 VII,II, I, IV, I,1526 | przytoczonego w sądzie, do sędziego należy ocena, po rozważeniu wszystkich 407 VII,II, I, IV, II,1532 | dotknięte inną wadą, do sędziego należy ocena, czy i jakie znaczenie 408 VII,II, I, IV, II,1535 | naruszenia tajemnicy, jaką należy zachować.~ ~§ 2. Jeżeli 409 VII,II, I, IV, III,1539 | Kan. 1550 - ~§ 1. Nie należy dopuszczać do składania 410 VII,II, I, IV, III,1539 | potrzebę.~§ 2. Za niezdolnych należy uznać:~ tych, którzy 411 VII,II, I, IV, III,1541 | wyznaczonym przez sędziego należy przedstawić punkty zagadnień, 412 VII,II, I, IV, III,1543 | przesłuchanie świadków, ich nazwiska należy podać do wiadomości stron; 413 VII,II, I, IV, III,1547 | Kan. 1558 - ~§ 1. Świadków należy przesłuchiwać w samej siedzibie 414 VII,II, I, IV, III,1548 | okoliczności rzeczy i osób uzna, że należy postępować z zachowaniem 415 VII,II, I, IV, III,1558 | Na końcu przesłuchania należy świadkowi odczytać to, co 416 VII,II, I, IV, III,1560 | wyznaczonej przez sędziego, należy zwrócić zarówno wydatki, 417 VII,II, I, IV, IV,1563 | 1574 - Z pomocy biegłych należy skorzystać, ilekroć na podstawie 418 VII,II, I, IV, IV,1564 | Kan. 1575 - Do sędziego należy nominacja biegłych, po wysłuchaniu 419 VII,II, I, IV, IV,1566 | biegłego.~ ~§ 2. Biegłemu należy przesłać akta sprawy i inne 420 VII,II, I, IV, IV,1566 | wyznaczyć czas, w którym należy dokonać przesłuchania i 421 VII,II, I, IV, IV,1567 | różnice zdań, jakie zachodzą, należy starannie odnotować.~ ~§ 422 VII,II, I, IV, IV,1569 | Kan. 1580 - Biegłym należy zapłacić wydatki i honoraria, 423 VII,II, I, IV, V,1572 | Kan. 1583 - Należy sporządzić dokument dokonanych 424 VII,II, I, V, 0,1576 | wprowadzającej spór, niemniej tak należy do sprawy, że najczęściej 425 VII,II, I, V, 0,1578 | winien zadecydować, czy należy uwzględnić, gdy będzie 426 VII,II, I, V, 0,1579 | rozstrzygnięta wyrokiem, należy zachować przepisy ustnego 427 VII,II, I, V, I,1581 | przy zachowaniu tego, co należy zachować, była prowadzona 428 VII,II, I, V, I,1581 | dekret, o którym w § 1, należy stwierdzić, w razie potrzeby 429 VII,II, I, V, I,1583 | wziąć udział w procesie, należy zachować kan. 1593.~ 430 VII,II, I, VI, 0,1587 | zadecydować, że jakiegoś aktu nie należy nikomu ujawniać, z tym zastrzeżeniem, 431 VII,II, I, VI, 0,1588 | wypełnieniu wszystkiego, co należy do zebrania dowodów, następuje 432 VII,II, I, VI, 0,1589 | przedstawiony.~ ~§ 3. Nowe dowody należy opublikować, z zachowaniem 433 VII,II, I, VI, 0,1591 | tym podobnych szczegółów, należy zachować zarządzenie trybunału.~ 434 VII,II, I, VI, 0,1592 | poważnej przyczyny, uzna, należy je przyznać ponownie; wtedy 435 VII,II, I, VI, 0,1592 | udzielone jednej stronie, należy uznać za dane i drugiej.~ ~§ 436 VII,II, I, VII, 0,1597 | prawa, w którym to wypadku należy wydać wyrok na jej korzyść.~ ~ 437 VII,II, I, VII, 0,1598 | wszystkim po to, by ustalić, co należy postanowić w rozstrzygającej 438 VII,II, I, VII, 0,1599 | wskazane uzasadnienia, którym należy dać pierwszeństwo; następnie 439 VII,II, I, VII, 0,1600 | procesu i w jaki sposób należy je wypełnić;~ przedstawić 440 VII,II, I, VII, 0,1602 | dotyczące ostatecznego wyroku, należy dostosować także do wyroku 441 VII,II, I,VIII, II,1619 | Kan. 1630 - ~§ 1. Apelację należy zgłosić sędziemu, który 442 VII,II, I,VIII, II,1622 | Kan. 1633 - Apelację należy poprzeć u sędziego, do którego 443 VII,II, I,VIII, II,1626 | stwierdza się czegoś innego, należy domniemywać, że apelacja 444 VII,II, I,VIII, II,1629 | Na stopniu apelacyjnym należy postępować w ten sam sposób 445 VII,II, I,VIII, II,1629 | kan. 1513, § 1 i 1639, § 1 należy przystąpić do dyskusji sprawy 446 VII,II, I, IX, I,1633 | czy nowe wniesienie sprawy należy dopuścić czy nie.~§ 2. Odwołanie 447 VII,II, I, IX, II,1634 | stanu poprzedniego.~§ 2. Nie należy sądzić, że wiadomo o wyraźnej 448 VII,II, I, IX, II,1635 | kan. 1645, § 2, nn. 1-3, należy prosić sędziego, który wydał 449 VII,II, I, IX, II,1635 | kan. 1645, § 2, nn. 4-5, należy prosić trybunał apelacyjny 450 VII,II, I, X, 0,1638 | 1. Biskup, do którego należy prawo kierowania trybunałem, 451 VII,II, I, X, 0,1638 | pieniężnego lub kaucji, którą należy złożyć w związku z wydatkami, 452 VII,II, I, XI, 0,1642 | także z urzędu wykonanie należy do władzy, której zgodnie 453 VII,II, I, XI, 0,1642 | wyroku między zakonnikami należy do przełożonego, który wydał 454 VII,II, I, XI, 0,1644 | miejsce stan rzeczy osądzonej, należy powodowi oddać.~ ~§ 2. 455 VII,II, II, 0, 0,1647 | 2. Do skargi powodowej należy dołączyć, przynajmniej w 456 VII,II, II, 0, 0,1650 | trzydziestu dni.~ ~§ 2. W wezwaniu należy zawiadomić strony, że mogą 457 VII,II, II, 0, 0,1653 | sumarycznie i w tym tylko, co należy do istoty sprawy spornej 458 VII,II, II, 0, 0,1655 | zebrać wszystkich dowodów, należy wyznaczyć następne posiedzenie.~ ~ 459 VII,II, II, 0, 0,1659 | dotyczą sposobu postępowania, należy zachować przepisy kanonów 460 VII,II, II, I, I,1664 | podczas trwania sprawy, należy zachować kan. 1518.~ ~Art. 461 VII,II, II, I, I,1669 | w pozostałych sprawach należy zachować przepis kan. 1574.~ ~ 462 VII,II, II, I, I,1671 | pozostałymi aktami sądowymi, należy przesłać z urzędu do trybunału 463 VII,II, II, I, I,1673 | 2. Przepisy kan. 1644 należy zachować również, jeżeli 464 VII,II, II, I, I,1676 | drugiej instancji, do którego należy przesłać akta i zaznaczyć 465 VII,II, II, I, I,1677 | którym w kan. 1686, czy należy zatwierdzić wyrok, czy raczej 466 VII,II, II, I, I,1678 | Kan. 1689 - W wyroku należy upomnieć strony o zobowiązaniach 467 VII,II, II, I, I,1680 | dotyczących sposobu postępowania, należy stosować, jeśli nie sprzeciwia 468 VII,II, II, I, II,1682 | zwyczajny proces sporny, należy zastosować ustny proces 469 VII,II, II, I, II,1682 | zachowaniem przepisów, które należy zachować.~ 470 VII,II, II, I, II,1683 | dotyczy właściwości trybunału, należy zachować przepisy kan. 1673.~ 471 VII,II, II, I, III,1689 | tego małżeństwa, instrukcję należy zlecić temu trybunałowi.~ ~ 472 VII,II, II, I, III,1691 | 1702 - Podczas instrukcji należy przesłuchać obydwu małżonków 473 VII,II, II, I, III,1693 | wniosek, o którym w § 1, należy do zlecającego biskupa, 474 VII,II, II, I, III,1694 | co do których instrukcję należy uzupełnić.~§ 3. Jeżeliby 475 VII,II, II, II, 0,1699 | przekazała sprawę trybunałowi, należy zachować kanony o procesach 476 VII,II, II, III, 0,1703 | kompromisu oraz sądu polubownego, należy zachować przepisy wybrane 477 VII,II, II, III, 0,1704 | lub kompromisu w tym, co należy do dobra publicznego i w 478 VII,II, II, III, 0,1704 | wymaga tego przedmiot sprawy, należy zachować formalności przepisane 479 VII,II, II, III, I,1706 | się zupełnie zbędne.~§ 2. Należy się strzec, by wskutek takiego 480 VII,II, II, III, I,1707 | 1341, jest wskazane;~ czy należy zastosować proces sądowy, 481 VII,II, II, III, I,1707 | jeżeli ustawa nie zabrania - należy się posłużyć dekretem pozasądowym.~§ 482 VII,II, II, III, I,1707 | nowych elementów uzna, że należy postanowić inaczej.~§ 3. 483 VII,II, II, III, I,1708 | konieczne do procesu karnego, należy przechowywać w tajnym archiwum 484 VII,II, II, III, II,1709 | Jeżeli ordynariusz uzna, że należy postępować na drodze dekretu 485 VII,II, II, III, II,1710 | ordynariusz zadecydował, że należy wszcząć proces karny, przekazuje 486 VII,II, II, III, II,1711 | to, po ustaniu przyczyny, należy odwołać, ma to też swój 487 VII,II, II, III, II,1717 | tytułu, w procesie karnym należy stosować - chyba że sprzeciwia 488 VII,II, II, III, III,1718 | mimo że przez różne strony, należy przeprowadzić jeden proces 489 VII, V, I, 0, III,1722 | Kan. 1733 - ~§ 1. Należy sobie bardzo życzyć, by - 490 VII, V, I, 0, III,1723 | zawieszenie dekretu.~§ 2. Prośbę należy złożyć w terminie zawitym 491 VII, V, I, 0, III,1724 | pierwszy, albo decyduje, że należy odrzucić prośbę, terminy 492 VII, V, I, 0, III,1725 | dekretu, nie zarządzi on, że należy zawiesić wykonanie, można 493 VII, V, I, 0, III,1725 | rozstrzygnąć, czy zawieszenie należy potwierdzić, czy odwołać.~§ 494 VII, V, I, 0, III,1726 | hierarchicznego.~§ 2. Rekurs należy wnieść w zawitym terminie 495 VII, V, I, 0, I,1731 | dojdzie później do wniosku, że należy przystąpić do usunięcia, 496 VII, V, I, 0, I,1731 | stowarzyszenia życia apostolskiego, należy zachować przepis kan. 682, § 497 VII, V, I, 0, I,1734 | zadecydować, czy proboszcza należy usunąć czy też nie, i zaraz 498 VII, V, I, 0, I,1736 | parafialny i wszystko, co należy do parafii, przekazać temu, 499 VII, V, I, 0, II,1739 | przeniesieniu; jeśli nadal uważa, że należy dokonać przeniesienia, winien 500 VII, V, I, 0, II,1741 | W sprawach przeniesienia należy stosować przepisy kan. 1747,


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License