Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
pralatury 5
pralaturze 1
praw 22
prawa 343
prawach 1
prawami 4
prawd 3
Frequency    [«  »]
403 zgodnie
399 to
376 oraz
343 prawa
332 3
309 od
307 powinien

Kodeks Prawa Kanonicznego

IntraText - Concordances

prawa

    Ksiega,  Czesc, Sekcja,  Tytul, Rozdzial, Kan.
1 I, 0, 0, 0, 0,4 | Kan. 4 - Prawa nabyte oraz przywileje udzielone 2 I, 0, 0, 0, 0,5 | dotychczas zwyczaje obok prawa, tak powszechne, jak i partykularne.~ 3 I, 0, 0, 0, 0,6 | zostają zniesione:~ Kodeks Prawa Kanonicznego promulgowany 4 I, 0, 0, I, 0,19 | lub partykularnej, albo prawa zwyczajowego sprawa - z 5 I, 0, 0, I, 0,20 | ustawa powszechna nie zmienia prawa partykularnego lub specjalnego, 6 I, 0, 0, II, 0,23 | wspólnotę wiernych posiada moc prawa, który został zatwierdzony 7 I, 0, 0, II, 0,24 | Bożemu nie może uzyskać mocy prawa. ~§ 2. Nie może też uzyskać 8 I, 0, 0, II, 0,24 | Nie może też uzyskać mocy prawa zwyczaj przeciwny prawu 9 I, 0, 0, II, 0,25 | z zamiarem wprowadzenia prawa przez wspólnotę zdolną przynajmniej 10 I, 0, 0, II, 0,26 | kanonicznemu oraz zwyczaj obok prawa kanonicznego jedynie wtedy 11 I, 0, 0, II, 0,26 | jedynie wtedy otrzymuje moc prawa, gdy jest zachowywany zgodnie 12 I, 0, 0, III, 0,29 | wspólnoty zdolnej do przyjęcia prawa i zawierające ogólne przepisy, 13 I, 0, 0, IV, I,36 | wymierzenia kary, ograniczające prawa osoby lub naruszające czyjeś 14 I, 0, 0, IV, I,36 | osoby lub naruszające czyjeś prawa nabyte albo przeciwne ustawie 15 I, 0, 0, IV, I,46 | traci mocy z chwilą ustania prawa tego, który go wydał, chyba 16 I, 0, 0, IV, II,48 | którym zgodnie z przepisami prawa zostaje podjęta decyzja 17 I, 0, 0, IV, II,50 | wysłuchać tych, których prawa mogą być naruszone. ~ 18 I, 0, 0, IV, II,54 | został zgodnie z przepisem prawa doręczony jako prawomocny 19 I, 0, 0, IV, II,57 | rekurs zgodnie z przepisem prawa, by otrzymać dekret, kompetentna 20 I, 0, 0, IV, II,58 | dokumentem zgodnie z przepisami prawa, wygasa z ustaniem władzy 21 I, 0, 0, IV, V,85 | Dyspensa, czyli rozluźnienie prawa czysto kościelnego w poszczególnym 22 I, 0, 0, IV, V,85 | dyspensowania, bądź mocą samego prawa, bądź mocą zgodnej z prawem 23 I, 0, 0, VI, I,96 | nałożona zgodnie z przepisem prawa. ~ 24 I, 0, 0, VI, I,98 | których małoletni na podstawie prawa Bożego lub kanonicznego 25 I, 0, 0, VI, I,98 | należy zachować przepisy prawa cywilnego, chyba że w prawie 26 I, 0, 0, VI, I,105 | usamodzielnienie zgodnie z przepisami prawa cywilnego, także własne 27 I, 0, 0, VI, I,110 | adoptowane zgodnie z przepisami prawa cywilnego uważane za 28 I, 0, 0, VI, I,112 | która zgodnie z przepisami prawa przeszła do Kościoła innego 29 I, 0, 0, VI, II,114 | na mocy samego przepisu prawa, albo przez specjalne przyznanie 30 I, 0, 0, VI, II,115 | nie, zgodnie z przepisami prawa i statutów; w przeciwnym 31 I, 0, 0, VI, II,115 | zgodnie z postanowieniami prawa i statutów, zarządza jedna 32 I, 0, 0, VI, II,116 | zakresie, zgodnie z przepisami prawa, własne zadania im zlecone 33 I, 0, 0, VI, II,116 | osobowość bądź mocą samego prawa, bądź specjalnym dekretem 34 I, 0, 0, VI, II,119 | chodzi o wybory, to ma moc prawa co - przy obecności większości 35 I, 0, 0, VI, II,119 | o inne sprawy, to ma moc prawa, za czym - przy obecności 36 I, 0, 0, VI, II,121 | prawna przejmuje dobra oraz prawa dziedziczne należące do 37 I, 0, 0, VI, II,121 | fundatorów i ofiarodawców oraz prawa nabyte muszą być zachowane. ~ 38 I, 0, 0, VI, II,122 | podzielić, dobra a także prawa dziedziczne oraz długi i 39 I, 0, 0, VI, II,123 | fundatorów lub ofiarodawców oraz prawa nabyte. Po wygaśnięciu prywatnej 40 I, 0, 0, VII, 0,126 | unieważnienie według przepisu prawa. ~ 41 I, 0, 0,VIII, 0,129 | sprawowania - zgodnie z przepisami prawa - władzy rządzenia, która 42 I, 0, 0,VIII, 0,129 | świeccy, zgodnie z przepisami prawa. ~ 43 I, 0, 0,VIII, 0,131 | zwyczajna, jeśli na mocy samego prawa łączy się z jakimś urzędem; 44 I, 0, 0,VIII, 0,136 | natury rzeczy lub z przepisu prawa - nawet przebywając poza 45 I, 0, 0, IX, 0,145 | duchowego. ~§ 2. Obowiązki i prawa właściwe każdemu urzędowi 46 I, 0, 0, IX, I,149 | jest nieważne z mocy samego prawa. ~ 47 I, 0, 0, IX, I,153 | urząd nadawany z przepisu prawa na określony czas, powierzenie 48 I, 0, 0, IX, I,155 | według zwyczajnych przepisów prawa. ~ 49 I, 0, 0, IX, I,163 | która, zgodnie z przepisami prawa kompetentna jest do przydzielenia 50 I, 0, 0, IX, I,163 | prezentowanych, zgodnie z przepisami prawa, okazało się zdatnymi, winna 51 I, 0, 0, IX, I,166 | wyborców, wybór z mocy samego prawa jest nieważny, chyba że 52 I, 0, 0, IX, I,170 | sposób, jest mocą samego prawa nieważny. ~ 53 I, 0, 0, IX, I,174 | powinni zachować przepisy prawa dotyczące wyborów oraz - 54 I, 0, 0, IX, I,179 | pozbawiony jest wszelkiego prawa; chyba że udowodni, posiadał 55 I, 0, 0, IX, I,179 | dokonany zgodnie z przepisem prawa. ~§ 3. Zatwierdzenie należy 56 I, 0, 0, IX, I,182 | tym razem pozbawiany jest prawa wyboru czy postulacji, jeśli 57 I, 0, 0, IX, I,182 | Postulowany nie nabywa żadnego prawa z postulacji, a kompetentna 58 I, 0, 0, IX, II,188 | Kan. 188 - Mocą samego prawa nieważna jest rezygnacja 59 I, 0, 0, IX, II,190 | przyczyna z zachowaniem zawsze prawa do przedstawienia przeciwnych 60 I, 0, 0, IX, II,192 | wydanym zgodnie z przepisem prawa przez kompetentną władzę, 61 I, 0, 0, IX, II,192 | umowy, albo na mocy samego prawa zgodnie z przepisem kan. 62 I, 0, 0, IX, II,193 | urzędu - zgodnie z przepisami prawa - który został komuś nadany 63 I, 0, 0, IX, II,194 | 194 - ~§ 1. Mocą samego prawa zostaje usunięty z urzędu 64 I, 0, 0, IX, II,195 | jednak nie na mocy samego prawa, lecz dekretem kompetentnej 65 I, 0, 0, IX, II,196 | tylko zgodnie z przepisami prawa. ~§ 2. Pozbawienie osiąga 66 I, 0, 0, IX, II,196 | według przepisów kanonów prawa karnego. ~~~~~~~ 67 I, 0, 0, X, 0,197 | sposób nabycia lub utraty prawa subiektywnego jak również 68 I, 0, 0, X, 0,199 | podlegają przedawnieniu:~ prawa i obowiązki wynikające z 69 I, 0, 0, X, 0,199 | i obowiązki wynikające z prawa Bożego naturalnego lub pozytywnego; 70 I, 0, 0, X, 0,199 | apostolskiego przywileju; ~ prawa i obowiązki dotyczące bezpośrednio 71 I, 0, 0, X, 0,199 | wykonywanie zgodnie z przepisami prawa wymaga święceń; ~ prawo 72 I, 0, 0, XI, 0,201 | wykonującemu lub dochodzącemu swego prawa tak przysługuje, dla 73 II, I, 0, I | Tytuł I-OBOWIĄZKI I PRAWA WSZYSTKICH WIERNYCH (Kan. 74 II, I, 0, I, 0,209 | należą zgodnie z przepisami prawa. ~ 75 II, I, 0, I, 0,220 | posiada, ani też naruszać prawa każdej osoby do ochrony 76 II, I, 0, I, 0,221 | kościelnym według przepisów prawa. ~§ 2. Wierni, jeżeli zostali 77 II, I, 0, I, 0,221 | z zachowaniem przepisów prawa, stosowanych ze słusznością. ~§ 78 II, I, 0, II | Tytuł II-OBOWIĄZKI I PRAWA WIERNYCH ŚWIECKICH (Kan. 79 II, I, 0, II, 0,228 | piastować zgodnie z przepisami prawa. ~§ 2. Świeccy odznaczający 80 II, I, 0, II, 0,228 | działających zgodnie z przepisem prawa. ~ 81 II, I, 0, II, 0,230 | tych posług nie daje im prawa do utrzymania czy wynagrodzenia 82 II, I, 0, II, 0,230 | inne, zgodnie z przepisami prawa. ~§ 3. Tam, gdzie to doradza 83 II, I, 0, II, 0,230 | świętą, zgodnie z przepisami prawa. ~ 84 II, I, 0, II, 0,231 | zachowując również przepisy prawa państwowego, mogliby zaradzić 85 II, I, 0, III, I,235 | którzy zgodnie z przepisami prawa przebywają poza seminarium, 86 II, I, 0, III, I,238 | erygowane zgodnie z przepisem prawa otrzymują w Kościele osobowość 87 II, I, 0, III, I,238 | osobowość prawną na mocy samego prawa. ~§ 2. W załatwianiu wszystkich 88 II, I, 0, III, I,252 | moralnej i pastoralnej, prawa kanonicznego, liturgii, 89 II, I, 0, III, I,253 | moralnej, liturgii; filozofii, prawa kanonicznego, historii Kościoła 90 II, I, 0, III, II,268 | się zgodnie z przepisami prawa z własnego Kościoła partykularnego 91 II, I, 0, III, II,268 | lat zostaje na mocy samego prawa inkardynowany do tego Kościoła 92 II, I, 0, III, II,269 | z zachowaniem przepisów prawa dotyczących godziwego utrzymania 93 II, I, 0, III, II,269 | partykularnego, zgodnie z przepisami prawa. ~ 94 II, I, 0, III, II,271 | przeszedł zgodnie z przepisami prawa do innego Kościoła partykularnego, 95 II, I, 0, III, III | Rozdział III~OBOWIĄZKI I PRAWA DUCHOWNYCH~ 96 II, I, 0, III, III,275 | między sobą, według przepisów prawa partykularnego. ~§ 2. Duchowni 97 II, I, 0, III, III,276 | rekolekcji, według przepisów prawa partykularnego; ~ zachęca 98 II, I, 0, III, III,279 | Kapłani, według przepisów prawa partykularnego, mają uczęszczać 99 II, I, 0, III, III,284 | miejscowych, zgodnych z przepisami prawa. ~ 100 II, I, 0, III, III,285 | stanowi, według przepisów prawa partykularnego. ~§ 2. Duchowni 101 II, I, 0, III, IV,290 | nałożoną zgodnie z przepisami prawa; ~ przez reskrypt Stolicy 102 II, I, 0, III, IV,292 | duchowny zgodnie z przepisami prawa, traci z nim uprawnienia 103 II, I, 0, IV, 0,296 | także główne obowiązki i prawa z nią złączone, winny być 104 II, I, 0, V, I,305 | ich zgodnie z przepisami prawa oraz statutów, podlegają 105 II, I, 0, V, I,306 | by zgodnie z przepisami prawa i własnymi statutami stowarzyszenia 106 II, I, 0, V, I,307 | dokonywać zgodnie z przepisami prawa i statutami każdego stowarzyszenia. ~§ 107 II, I, 0, V, I,307 | zgodnie z przepisami własnego prawa, za zgodą swego przełożonego. ~ 108 II, I, 0, V, I,308 | przyczyny, zgodnie z przepisami prawa i statutów. ~ 109 II, I, 0, V, I,309 | wydawać zgodnie z przepisami prawa i statutów - szczegółowe 110 II, I, 0, V, I,310 | uprawnienia i dobra. Wspomniane prawa i obowiązki mogą wykonywać 111 II, I, 0, V, II,316 | którzy zgodnie z przepisami prawa zostali przyjęci, a miałby 112 II, I, 0, V, II,316 | jego statutów i zachowaniem prawa rekursu do władzy kościelnej, 113 II, I, 0, V, II,317 | mianuje na mocy własnego prawa. Ta sama władza kościelna 114 II, I, 0, V, II,319 | erygowane zgodnie z przepisami prawa, jeśli czego innego nie 115 II, I, 0, V, III,324 | pełniących zgodnie z przepisem prawa posługę w diecezji, potrzebuje 116 II, I, 0, V, III,325 | statutów, z zachowaniem jednak prawa kompetentnej władzy kościelnej 117 II,II, I, 0, I,340 | Apostolska, na mocy samego prawa sobór zostaje przerwany, 118 II,II, I, 0, II,344 | którzy zgodnie z przepisami prawa specjalnego mają być wybrani, 119 II,II, I, 0, II,344 | Synodu, zgodnie z przepisem prawa specjalnego; ~ ustalania 120 II,II, I, 0, II,346 | oznaczani na mocy tego samego prawa; inni wreszcie mianowani 121 II,II, I, 0, II,346 | z zachowaniem przepisów prawa specjalnego, którym Synod 122 II,II, I, 0, II,347 | trwania, na mocy samego prawa następuje zawieszenie zebrania 123 II,II, I, 0, III,349 | postanowieniami specjalnego prawa. Ponadto kardynałowie 124 II,II, I, 0, V,362 | z zachowaniem przepisów prawa międzynarodowego, gdy idzie 125 II,II, I, 0, V,365 | który zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego wypełnia 126 II,II, II, I, I,373 | zgodnie z prawem z mocy samego prawa otrzymują osobowość prawną. ~ 127 II,II, II, I, II,378 | Pisma świętego, teologii lub prawa kanonicznego, uzyskanego 128 II,II, II, I, II,381 | tych spraw, które na mocy prawa lub dekretu Papieża zarezerwowane 129 II,II, II, I, II,381 | natury rzeczy lub z przepisu prawa, z biskupem diecezjalnym 130 II,II, II, I, II,384 | społecznej, zgodnie z przepisami prawa. ~ 131 II,II, II, I, II,391 | sądowniczą, zgodnie z przepisami prawa. ~§ 2. Władzę ustawodawczą 132 II,II, II, I, II,391 | biskupich, zgodnie z przepisami prawa; władzę sądowniczą osobiście 133 II,II, II, I, II,391 | sędziów, według przepisów prawa. ~ 134 II,II, II, I, II,405 | 405 - ~§ 1. Obowiązki i prawa biskupa koadiutora oraz 135 II,II, II, I, II,406 | powierzać to, co na podstawie prawa wymaga specjalnego zlecenia. ~§ 136 II,II, II, I, II,409 | jeśli zgodnie z przepisami prawa objął swój urząd. ~§ 2. 137 II,II, II, I, II,409 | chociaż jest udzielona na mocy prawa, powinien wykonywać w zależności 138 II,II, II, I, III,425 | administratora. Na mocy samego prawa nieważne akty administratora 139 II,II, II, I, III,427 | rzeczy lub na mocy samego prawa wyjęte. ~§ 2. Administrator 140 II,II, II, II, I,432 | posiada, zgodnie z przepisami prawa, synod prowincjalny oraz 141 II,II, II, II, I,432 | metropolita. ~§ 2. Na mocy samego prawa prowincja kościelna posiada 142 II,II, II, II, II,437 | jest wyposażony na mocy prawa we własnej prowincji. ~§ 143 II,II, II, II, III,443 | dziekanów wydziałów teologii i prawa kanonicznego, mających siedzibę 144 II,II, II, II, IV,447 | z zachowaniem przepisów prawa. ~ 145 II,II, II, II, IV,449 | prawem uzyskuje z mocy samego prawa osobowość prawną. ~ 146 II,II, II, II, IV,450 | 450 - ~§ 1. Na mocy samego prawa do Konferencji Episkopatu 147 II,II, II, II, IV,450 | Rzymskiego, nie na mocy prawa członkami Konferencji Episkopatu. ~ 148 II,II, II, II, IV,454 | Episkopatu na mocy samego prawa głos decydujący przysługuje 149 II,II, II, III, I,468 | przerwany na mocy samego prawa, dopóki nowy biskup diecezjalny 150 II,II, II, III, II,476 | zwyczajną, jaka na mocy prawa powszechnego przysługuje 151 II,II, II, III, II,478 | doktorat lub licencjat z prawa kanonicznego lub z teologii, 152 II,II, II, III, II,479 | wykonawcza, którą z mocy prawa posiada biskup diecezjalny, 153 II,II, II, III, II,479 | biskupiemu przysługuje na mocy prawa ta sama władza, o której 154 II,II, II, III, III,495 | diecezją, zgodnie z przepisami prawa, ażeby możliwie najbardziej 155 II,II, II, III, IV,506 | 1. Zachowując zawsze prawa fundacyjne, statuty kapituły 156 II,II, II, III, IV,506 | zachowaniem jednak przepisów prawa powszechnego. ~§ 2. Statuty 157 II,II, II, III, IV,508 | cenzur wiążących mocą samego prawa, ale nie zdeklarowanych 158 II,II, II, III, IV,510 | oraz władze, które na mocy prawa właściwe proboszczowi. ~§ 159 II,II, II, III, VI,515 | prawem posiada mocą samego prawa osobowość prawną. ~ 160 II,II, II, III, VI,519 | świeckich, zgodnie z przepisami prawa. ~ 161 II,II, II, III, VI,532 | parafii, zgodnie z przepisami prawa. Ma również troszczyć się 162 II,II, II, III, VI,535 | parafialne, zgodnie z wymogami prawa partykularnego. ~ 163 II,II, II, III, VI,537 | się nie tylko przepisami prawa powszechnego, lecz także 164 II,II, II, III, VI,538 | dokonane zgodnie z przepisami prawa przez biskupa diecezjalnego; 165 II,II, II, III, VI,538 | proboszcz zgodnie z przepisami prawa partykularnego, o którym 166 II,II, II, III, VII,555 | zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, uczestniczyli 167 II,II, II, III,VIII,557 | diecezjalny, z zachowaniem prawa wyboru lub prezentacji, 168 II,II, II, III,VIII,561 | dokonane zgodnie z przepisami prawa. ~ 169 II,II, II, III,VIII,564 | zgodnie z postanowieniami prawa powszechnego lub partykularnego. ~ 170 II,II, II, III,VIII,566 | cenzur wiążących mocą samego prawa, ale nie zarezerwowanych 171 II,III, I, II, I,608 | wyznaczonego zgodnie z przepisem prawa. Każdy dom powinien mieć 172 II,III, I, II, I,611 | wykonywania zgodnie z przepisami prawa własnych dzieł z uwzględnieniem 173 II,III, I, II, I,611 | posług zgodnie z przepisami prawa.~ ~ 174 II,III, I, II, I,613 | niezależnego jest na mocy prawa przełożonym wyższym.~ ~ 175 II,III, I, II, I,614 | konstytucjami. Wzajemne prawa i obowiązki należy określić 176 II,III, I, II, I,615 | diecezjalnego, zgodnie z przepisami prawa.~ ~ 177 II,III, I, II, II,617 | zgodnie z postanowieniami prawa powszechnego oraz własnego.~ ~ ~ 178 II,III, I, II, II,622 | zgodnie z przepisami własnego prawa. Pozostali przełożeni posiadają 179 II,III, I, II, II,626 | powinni zachować przepisy prawa powszechnego oraz własnego 180 II,III, I, II, II,626 | powszechnego oraz własnego prawa, a także powstrzymywać się 181 II,III, I, II, II,628 | przepisami wspomnianego prawa własnego.~§ 2. Biskup diecezjalny 182 II,III, I, II, II,630 | Zgodnie z przepisami własnego prawa, przełożeni mają troszczyć 183 II,III, I, II, II,633 | zadanie, zgodnie z przepisami prawa powszechnego i własnego, 184 II,III, I, II, II,634 | osoby prawne na mocy samego prawa, zdolne do nabywania, 185 II,III, I, II, II,638 | 1. Własne prawo w ramach prawa powszechnego, winno określić 186 II,III, I, II, IV | Rozdział IV.~OBOWIĄZKI I PRAWA INSTYTUTÓW ORAZ ICH CZŁONKÓW~ ~ 187 II,III, I, II, IV,663 | według przepisów własnego prawa, sprawować godnie liturgię 188 II,III, I, II, IV,667 | postanowieniami własnego prawa, z zarezerwowaniem zawsze 189 II,III, I, II, IV,668 | testament, ważny również wobec prawa świeckiego.~§ 2. Na zmianę 190 II,III, I, II, IV,668 | zgodnie z przepisami własnego prawa.~§ 3. Cokolwiek zakonnik 191 II,III, I, II, IV,668 | także w miarę możności wobec prawa cywilnego, przed profesją 192 II,III, I, II, IV,668 | według przepisów własnego prawa chciałby, za zezwoleniem 193 II,III, I, II, IV,669 | zgodnie z przepisami własnego prawa, na znak swojej konsekracji 194 II,III, I, II, VI,674 | jest on do przestrzegania prawa własnego nowego instytutu.~ ~§ 195 II,III, I, II, VI,681 | zainteresowanego, na mocy samego prawa zawiera w sobie dyspensę 196 II,III, I, II, VI,682 | pięciolecia, zostaje na mocy prawa inkardynowany do diecezji, 197 II,III, I, II, VI,683 | 694 - ~§ 1. Na mocy samego prawa jest wydalony z instytutu 198 II,III, I, II, VI,690 | samym ustają śluby oraz prawa i obowiązki wynikające z 199 II,III, I, II, VI,692 | wydalenie, zgodnie z przepisami prawa albo przedstawić sprawę 200 II,III, I, II, VII,695 | przez profesję nie utracił prawa własności dóbr, które posiadał, 201 II,III, I, III, 0,700 | z zachowaniem przepisów prawa, dotyczących instytutów 202 II,III, I, III, 0,708 | zgodnie z przepisami własnego prawa.~§ 2. Wedle możności codzienne 203 II,III, I, III, 0,717 | wszystkie więzy oraz wygasają prawa i obowiązki wypływające 204 II,III, II, 0, 0,726 | pociąga za sobą dla członka prawa i obowiązki określone w 205 II,III, II, 0, 0,729 | według przepisów własnego prawa, które reguluje także nieobecność 206 II,III, II, 0, 0,733 | stowarzyszenia, z zachowaniem jednak prawa powrotu przed definitywnym 207 1, 0, II, 0, 0,736 | wymagają tego fundamentalne prawa osoby ludzkiej i zbawienie 208 1, 0, II, 0, 0,737 | obowiązek i prawo z mocy prawa Bożego przyjąć i zachowywać.~ ~§ 209 1, 0, II, I, I,753 | ordynariusza, albo na podstawie prawa partykularnego jest wymagane 210 1, 0, II, IV, 0,811 | Kościoła, korzystając z prawa przysługującego Kościołowi, 211 1, 0, II, IV, 0,816 | Pisma świętego, teologii, prawa kanonicznego, historii Kościoła 212 1, 0, II, IV, 0,819 | 1. Przy zachowaniu prawa każdego ordynariusza miejsca 213 IV, 0, II, V, 0,824 | Bożego, zgodnie z przepisami prawa.~§ 4. W zadaniu uświęcania 214 IV, I, 0, I, I,847 | z zachowaniem łącznego prawa nabytego już przez inne 215 IV, I, 0, I, III,857 | zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając 216 IV, I, 0, II, II,871 | na podstawie powszechnego prawa lub szczególnego udzielenia 217 IV, I, 0, II, II,872 | Kan. 883 - Na mocy samego prawa władzę udzielania bierzmowania 218 IV, I, 0, II, II,873 | prezbiter, który na mocy prawa lub szczególnego udzielania 219 IV, I, 0, III, III,940 | przy zachowaniu jednak prawa, że oprócz dnia Bożego Narodzenia, 220 IV, I, 0, IV, II,955 | otrzymać albo na mocy samego prawa, albo udzielenia dokonanego 221 IV, I, 0, IV, II,956 | posiadają na mocy samego prawa kardynałowie. Posiadają 222 IV, I, 0, IV, II,956 | 2 i 3.~§ 3. Z samego prawa takie upoważnienie posiadają 223 IV, I, 0, VI, II,1041 | święceń na podstawie własnego prawa, mógł do nich przystąpić, 224 IV, I, 0, VI, II,1041 | badanie zgodnie z przepisem prawa i ustalono zdatność kandydata. 225 IV, I, 0, VII, 0,1049 | cieszy się przychylnością prawa, dlatego w wątpliwości należy 226 IV, I, 0, VII, 0,1051 | uwzględnieniem zwyczajów oraz prawa świeckiego, gdy takie zostało 227 IV, I, 0, VII, I,1060 | uznane lub zawarte według prawa państwowego;~ małżeństwie 228 IV, I, 0, VII, II,1067 | od wszystkich przeszkód z prawa kościelnego, z wyłączeniem 229 IV, I, 0, VII, II,1068 | poszczególnych przeszkód z prawa kościelnego, czy to publicznych 230 IV, I, 0, VII, IV,1094 | dokumentu, zgodnie z wymogami prawa państwowego.~§ 3. Jeśli 231 IV, I, 0, VII, V,1103 | nupturientów zgodnie z przepisami prawa, a także nie upewnił się, 232 IV, I, 0, VII, V,1105 | osoba, zgodnie z przepisem prawa, kompetentna do asystowania 233 IV, I, 0, VII, V,1109 | chrześcijańskiego, z zachowaniem jednak prawa, by asystujący, obecny przy 234 IV, I, 0, VII, VI,1116 | zachowaniem innych wymogów prawa.~§ 2. Jeśli poważne trudności 235 IV, I, 0, VII,VIII,1124 | przysługują jednakowe obowiązki i prawa w tym, co dotyczy wspólnoty 236 IV, I, 0, VII, IX,1139 | cieszy się przychylnością prawa.~ ~Art. 2~SEPARACJA PODCZAS 237 IV, I, 0, VII, IX,1144 | takim wypadku zrzeka się prawa do separacji.~ ~~ 238 IV, I, 0, VII, X,1152 | zawarte z powodu przeszkody z prawa naturalnego lub Bożego pozytywnego, 239 IV, I, 0, VII, X,1154 | albo chodzi o przeszkodę z prawa naturalnego lub Bożego pozytywnego, 240 IV,II, 0, III, 0,1165 | kościelny, zgodnie z przepisem prawa.~§ 2. Pogrzeb kościelny, 241 IV,II, 0, III, I,1171 | zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego.~ ~~ 242 IV,II, 0, IV, I,1180 | podstępu jest nieważny z samego prawa.~ 243 IV,II, 0, IV, II,1189 | jest nieważna z samego prawa.~ 244 IV,II, 0, IV, II,1193 | tłumaczyć ściśle, według prawa oraz intencji przysięgającego; 245 IV,III, 0, II, 0,1234| 1245 - Przy zachowaniu prawa biskupów diecezjalnych, 246 IV,III, 0, II, II,1238| obowiązani na podstawie prawa Bożego czynić pokutę. Żeby 247 V, 0, 0, II, II,1243 | Kościół katolicki na podstawie prawa wrodzonego, niezależnie 248 V, 0, 0, I, 0,1248 | sprawiedliwymi sposobami prawa czy to naturalnego, czy 249 V, 0, 0, I, 0,1254 | 1. Przy zachowaniu prawa zakonników żebrzących, zabrania 250 V, 0, 0, I, 0,1259 | nieruchome, ruchome kosztowne, prawa i skargi, tak osobowe, jak 251 V, 0, 0, II, 0,1263 | działania również w zakresie prawa cywilnego.~ 252 V, 0, 0, II, 0,1265 | uprawnienia.~§ 2. Uwzględniając prawa, prawne zwyczaje oraz okoliczności, 253 V, 0, 0, II, 0,1265 | instrukcji, w granicach prawa powszechnego i partykularnego, 254 V, 0, 0, II, 0,1268 | zwyczaj, przy zachowaniu prawa ordynariusza do interweniowania 255 V, 0, 0, II, 0,1268 | publicznej osoby prawnej, która z prawa, przepisów fundacyjnych 256 V, 0, 0, II, 0,1270 | administratorów podjęte, z zachowaniem prawa do skargi lub rekursu przeciw 257 V, 0, 0, II, 0,1271 | Kościoła, zgodnie z przepisami prawa.~ 258 V, 0, 0, II, 0,1273 | środkami ważnymi według prawa państwowego;~ przestrzegać 259 V, 0, 0, II, 0,1273 | przestrzegać przepisów zarówno prawa kanonicznego, jak i państwowego, 260 V, 0, 0, II, 0,1273 | na których opierają się prawa Kościoła lub instytucji 261 V, 0, 0, III, 0,1279 | zachowywane również mocą prawa kanonicznego w odniesieniu 262 V, 0, 0, III, 0,1280 | władzy, zgodnie z przepisami prawa.~ 263 V, 0, 0, III, 0,1285 | kościelnym, lecz ważnej w świetle prawa państwowego, do kompetentnej 264 V, 0, 0, IV, 0,1288 | Kan. 1299 - ~§ 1. Kto z prawa naturalnego i kanonicznego 265 V, 0, 0, IV, 0,1288 | możności zachować wymogi prawa państwowego. Gdyby je pominięto, 266 V, 0, 0, IV, 0,1290 | żyjącymi.~§ 2. Na mocy tego prawa ordynariusz może i powinien 267 VI, I, 0, II, 0,1303 | karą wiążącą mocą samego prawa, tak wiąże przez sam 268 VI, I, 0, II, 0,1307 | karami wiążącymi mocą samego prawa, jak tylko za jakieś poszczególne 269 VI, I, 0, III, 0,1313 | karą wiążącą mocą samego prawa.~ 270 VI, I, 0, III, 0,1315 | kara wiążąca mocą samego prawa, można do niej dołączyć 271 VI, I, 0, III, 0,1318 | Karze wiążącej mocą samego prawa dołączonej do przestępstwa 272 VI, I, 0, III, I,1322 | ustanawiającego karę;~ prawa do mieszkania, jeśli przestępca 273 VI, I, 0, III, I,1322 | posiada je z racji urzędu;~ prawa do zarządzania dobrami, 274 VI, I, 0, III, I,1322 | jeśli kara wiąże mocą samego prawa.~ ~§ 4. Suspensa zabraniającą 275 VI, I, 0, III, I,1323 | suspensę wiążącą mocą samego prawa bez żadnego określenia lub 276 VI, I, 0, III, I,1324 | cenzura wiążąca mocą samego prawa nie została deklarowana, 277 VI, I, 0, III, II,1325 | władzy, urzędu, zadania, prawa, przywileju, uprawnienia, 278 VI, I, 0, III, II,1325 | Karami wiążącymi mocą samego prawa mogą być tylko te kary ekspiacyjne, 279 VI, I, 0, V, 0,1341 | kary wiążącej mocą samego prawa, która ani nie została deklarowana, 280 VI, I, 0, VI, 0,1344 | kary wiążącej mocą samego prawa, jeszcze nie deklarowanej, 281 VI, I, 0, VI, 0,1345 | lub wiążącej mocą samego prawa, ustanowionej nakazem, który 282 VI, I, 0, VI, 0,1346 | interdyktu, wiążącej mocą samego prawa, jeszcze niedeklarowanej, 283 VI,II, 0, I, 0,1353 | ekskomunice wiążącej mocą samego prawa, przy zachowaniu przepisu 284 VI,II, 0, I, 0,1356 | ekskomunice wiążącej mocą samego prawa, zarezerwowanej Stolicy 285 VI,II, 0, II, 0,1359 | ekskomunice, wiążącej mocą samego prawa, zarezerwowanej Stolicy 286 VI,II, 0, II, 0,1359 | interdyktowi wiążącemu mocą samego prawa, a jeśli jest duchownym, 287 VI,II, 0, II, 0,1359 | suspensie wiążącej mocą samego prawa.~§ 3. Kto stosuje przymus 288 VI,II, 0, III, 0,1367 | ekskomunice wiążącej mocą samego prawa, zarezerwowanej Stolicy 289 VI,II, 0, III, 0,1367 | Podlega wiążącej mocą samego prawa karze interdyktu lub, jeśli 290 VI,II, 0, III, 0,1371 | ekskomunice wiążącej mocą samego prawa, zastrzeżonej Stolicy Apostolskiej.~ 291 VI,II, 0, III, 0,1377 | ekskomunice wiążącej mocą samego prawa, zastrzeżonej Stolicy Apostolskiej. 292 VI,II, 0, IV, 0,1379 | interdyktowi wiążącemu mocą samego prawa, a jeśli jest duchownym, 293 VI,II, 0, V, 0,1383 | suspensie wiążącej mocą samego prawa. Gdy po upomnieniu nie poprawia 294 VI,II, 0, V, 0,1383 | interdyktowi wiążącemu mocą samego prawa, z zachowaniem przepisu 295 VI,II, 0, VI, 0,1387 | ekskomunice wiążącej mocą samego prawa.~ ~~ 296 VI,II, 0, VII, 0,1388 | ustawach, zewnętrzne naruszenie prawa Bożego lub kanonicznego, 297 VII, I, 0, VII, 0,1390 | Mocą własnego i wyłącznego prawa, Kościół rozpoznaje:~ 298 VII, I, 0, VII, 0,1392 | tejże ustawie odsyła się do prawa powszechnego albo chodzi 299 VII, I, 0, I, 0,1398 | trybunał, zgodny z przepisami prawa.~ 300 VII, I, 0, I, 0,1404 | pozwaną, zgodnie z przepisami prawa.~ 301 VII, I, 0, II, I,1408 | 2. Jeśli zaś chodzi o prawa lub dobra doczesne osoby 302 VII, I, 0, II, I,1409 | przynajmniej licencjatami prawa kanonicznego, mającymi nie 303 VII, I, 0, II, I,1410 | przynajmniej licencjatami prawa kanonicznego.~ ~ 304 VII, I, 0, II, I,1424 | doktorzy lub licencjaci prawa kanonicznego, wypróbowani 305 VII, I, 0, II, III,1433 | trybunały i zgodnie z przepisami prawa zostały przez apelację wniesione 306 VII, I, 0, II, III,1434 | niej zgodnie z przepisami prawa i inne spory administracyjne, 307 VII, I, 0, III, I,1441 | sprawy zgodnie z przepisami prawa, sędzia może i powinien 308 VII, I, 0, IV, I,1465 | pozwana zgodnie z przepisami prawa, ma obowiązek odpowiadać.~ ~ 309 VII, I, 0, IV, I,1466 | sądzie osobiście, z nakazu prawa lub sędziego.~ 310 VII, I, 0, IV, I,1467 | 2. Jeśli sędzia uzna, że prawa małoletnich pozostają w 311 VII, I, 0, IV, II,1472 | zezwoli inaczej, doktorem prawa kanonicznego lub skądinąd 312 VII, I, 0, V, I,1481 | przedawnienie zgodnie z przepisem prawa, albo w inny przewidziany 313 VII, I, 0, V, II,1489 | należy zachować przepisy prawa świeckiego, miejsca, gdzie 314 VII,II, I, I, II,1497 | sprawę, według przepisu prawa.~ ~ 315 VII,II, I, I, II,1499 | wezwanego, zgodnie z przepisami prawa.~ 316 VII,II, I, I, II,1500 | przekazano zgodnie z przepisami prawa, akta procesu nieważne, 317 VII,II, I, I, II,1501 | pozwie zgodnie z przepisami prawa, albo gdy strony stawiły 318 VII,II, I, III, 0,1510 | następuje z mocy samego prawa i przeciwko wszystkim, nawet 319 VII,II, I, IV, 0,1517 | sposób zgodny z przepisami prawa.~ ~ 320 VII,II, I, IV, I,1520 | pytana zgodnie z przepisami prawa, powinna odpowiadać i ujawnić 321 VII,II, I, IV, III,1537 | sędziego zgodnie z przepisami prawa, obowiązani wyjawić prawdę.~§ 322 VII,II, I, IV, III,1545 | świadka zgodnie z przepisami prawa.~ ~ 323 VII,II, I, IV, III,1547 | ci, którzy na podstawie prawa własnego kraju cieszą się 324 VII,II, I, IV, IV,1563 | ilekroć na podstawie nakazu prawa lub sędziego jest konieczne 325 VII,II, I, IV, IV,1569 | słuszności, z zachowaniem prawa partykularnego.~ 326 VII,II, I, V, I,1581 | dokonane zgodnie z przepisami prawa, dotarło w użytecznym czasie 327 VII,II, I, V, II,1585 | strona, która broni własnego prawa, czy też dodatkowo, aby 328 VII,II, I, VII, 0,1597 | cieszącą się przywilejem prawa, w którym to wypadku należy 329 VII,II, I,VIII, I,1609 | przynajmniej jedna nie miała prawa występowania w sądzie;~ 330 VII,II, I,VIII, I,1609 | zlecenia zgodnego z przepisami prawa;~ jednej albo drugiej 331 VII,II, I,VIII, I,1609 | drugiej stronie odmówiono prawa do obrony;~ spór nawet 332 VII,II, I,VIII, I,1611 | nieobecnej zgodnie z przepisami prawa, według kan. 1593, § 2.~ 333 VII,II, I,VIII, II,1620 | Jeżeli powstaje kwestia co do prawa apelacji, winien rozpatrzyć 334 VII,II, II, I, I,1660 | ochrzczonych, na podstawie prawa własnego, należą do sędziego 335 VII,II, II, I, I,1677 | według zwykłych przepisów prawa; w którym to wypadku odsyła 336 VII,II, II, I, II,1681 | jeżeli zgodnie z przepisami prawa nie zarządzono inaczej w 337 VII,II, II, II, 0,1698 | święceń, na mocy samego prawa.~ ~ 338 VII,II, II, III, II,1711 | swój kres, na mocy samego prawa, z ustaniem procesu karnego.~ 339 VII,II, II, III, III,1720 | żaden sposób nie stwarza prawa dla strony poszkodowanej, 340 VII, V, I, 0, III,1723 | dekrecie, zgodnie z przepisami prawa.~§ 3. Przepisy §§ 1 i 2 341 VII, V, I, 0, III,1726 | nie zawiesza mocą samego prawa wykonania dekretu ani zawieszenie 342 VII, V, I, 0, I,1730 | parafii zgodnie z przepisami prawa, zwłaszcza następujące:~ 343 VII, V, I, 0, I,1732 | przyjęte, zgodnie z przepisami prawa.~


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License