Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
298 4
299 1
139
3 332
30 2
300 2
301 2
Frequency    [«  »]
399 to
376 oraz
343 prawa
332 3
309 od
307 powinien
304 sa

Kodeks Prawa Kanonicznego

IntraText - Concordances

3

                                    bold = Main text
  Ksiega, Czesc, Sekcja, Tytul, Rozdzial, Kan.           grey = Comment text
1 I, 0, 0, 0, 0,3 | Kan. 3 - Kanony Kodeksu nie odwołują 2 I, 0, 0, I, 0,12 | aktualnie przebywają. ~§ 3. Ustawy wydane dla określonego 3 I, 0, 0, I, 0,13 | położonych na tym terytorium3. Tułacze podlegają ustawom - 4 I, 0, 0, I, 0,16 | wątpliwą, nie działa wstecz. ~§ 3. Interpretacja zaś dokonana 5 I, 0, 0, III, 0,34 | pozbawione wszelkiej mocy. ~§ 3. Instrukcje tracą moc nie 6 I, 0, 0, IV, II,57 | składania kolejnego rekursu. ~§ 3. Domniemana odpowiedź negatywna 7 I, 0, 0, IV, III,63 | skłaniających nie jest prawdziwa. ~§ 3. W reskryptach bez wykonawcy 8 I, 0, 0, IV, III,65 | Zachowując przepisy §§ 2 i 3, nikt nie może, bez wspomnienia 9 I, 0, 0, IV, III,65 | wikariusz jej odmówił. ~§ 3. Bez powiadomienia o odmowie, 10 I, 0, 0, IV, III,67 | oczywistego zaniedbania. ~§ 3. W wątpliwości czy reskrypt 11 I, 0, 0, IV, IV,78 | osobą, z nią też wygasa. ~§ 3. Przywilej rzeczowy wygasa 12 I, 0, 0, IV, IV,80 | wyłącznie na jej korzyść. ~§ 3. Przywileju udzielonego 13 I, 0, 0, V, 0,94 | którzy nimi kierują. ~§ 3. Przepisy statutów, ustanowione 14 I, 0, 0, VI, I,102 | rzeczywiście do trzech miesięcy. ~§ 3. Stałe lub tymczasowe zamieszkanie 15 I, 0, 0, VI, I,107 | jego aktualnego pobytu. ~§ 3. Proboszczem własnym tego, 16 I, 0, 0, VI, I,108 | nie licząc przodka. ~§ 3. W linii bocznej jest tyle 17 I, 0, 0, VI, II,114 | duchowej, czy materialnej. ~§ 3. Kompetentna władza Kościoła 18 I, 0, 0, VI, II,115 | wypadku jest niekolegialny. ~§ 3. Zespół rzeczy, czyli fundacja 19 I, 0, 0, VII, 0,127 | zwłaszcza gdy jest zgodne. ~§ 3. Wszyscy, których zgoda 20 I, 0, 0,VIII, 0,131 | własna lub zastępcza. ~§ 3. Kto twierdzi, że jest delegowany, 21 I, 0, 0,VIII, 0,134 | życia apostolskiego. ~§ 3. To, co w zakresie władzy 22 I, 0, 0,VIII, 0,135 | przeciwnej wyższemu prawu. ~§ 3. Władza sądownicza, którą 23 I, 0, 0,VIII, 0,137 | została wyraźnie zakazana. ~§ 3. Władza wykonawcza delegowana 24 I, 0, 0,VIII, 0,140 | zostało zastrzeżone. ~§ 3. Domniemywa się, że władza 25 I, 0, 0, IX, I,149 | trybunału administracyjnego. ~§ 3. Powierzenie urzędu dokonane 26 I, 0, 0, IX, I,153 | dnia wakansu urzędu. ~§ 3. Obietnica jakiegoś urzędu - 27 I, 0, 0, IX, I,163 | jednemu z nich. ~ ~Art. 3~WYBÓR~ 28 I, 0, 0, IX, I,166 | wiadomości o wyborach. ~§ 3. Jeśli pominięto więcej 29 I, 0, 0, IX, I,173 | ile każdy otrzymał. ~§ 3. Jeżeli liczba głosów przewyższa 30 I, 0, 0, IX, I,174 | wybór jest nieważny. ~§ 3. Kompromisariusze powinni 31 I, 0, 0, IX, I,179 | zgodnie z przepisem prawa. ~§ 3. Zatwierdzenie należy dać 32 I, 0, 0, IX, I,182 | podstępnie lub z niedbalstwa. ~§ 3. Postulowany nie nabywa 33 I, 0, 0, IX, I,183 | przepisem kan. 177, § 1. ~§ 3. Kto przyjmuje dopuszczoną 34 I, 0, 0, IX, II,184 | zastrzega coś innego. ~§ 3. Utrata urzędu, która stała 35 I, 0, 0, IX, II,189 | proporcjonalną przyczyną. ~§ 3. Rezygnacja wymagająca przyjęcia 36 I, 0, 0, IX, II,190 | przepisanego prawem. ~§ 3. Aby przeniesienie osiągnęło 37 I, 0, 0, IX, II,191 | objęcia drugiego. ~ ~Art. 3~USUNIĘCIE~ 38 I, 0, 0, IX, II,193 | z zachowaniem przepisu ~~~~~~3. Z urzędu - zgodnie z przepisami 39 I, 0, 0, IX, II,194 | Usunięcie, o którym w nn. 2 i 3, tylko wtedy. może być urgowane, 40 II, I, 0, I, 0,212 | również swoje życzenia. ~§ 3. Stosownie do posiadanej 41 II, I, 0, I, 0,221 | stosowanych ze słusznością. ~§ 3. Wiernym przysługuje prawo, 42 II, I, 0, II, 0,229 | stopnie akademickie. ~§ 3. Podobnie - zachowując jednak 43 II, I, 0, II, 0,230 | zgodnie z przepisami prawa. ~§ 3. Tam, gdzie to doradza konieczność 44 II, I, 0, III, I,239 | biskupa do tego zadania. ~§ 3. W statutach seminarium 45 II, I, 0, III, I,241 | kształcenia kapłańskiego. ~§ 3. Jeśli chodzi o wydalonych 46 II, I, 0, III, I,246 | nawet za cały świat. ~§ 3. Należy ożywiać kult Najświętszej 47 II, I, 0, III, I,252 | całego Pisma świętego. ~§ 3. Należy prowadzić wykłady 48 II, I, 0, III, I,253 | wykładane własną metodą. ~§ 3. Wykładowca, który poważnie 49 II, I, 0, III, II,266 | postanawiają konstytucje. ~§ 3. Członek instytutu świeckiego 50 II, I, 0, III, II,271 | święte posługiwanie. ~§ 3. Duchowny, który przeszedł 51 II, I, 0, III, III,277 | zgorszenie wiernych. ~§ 3. Biskup diecezjalny może 52 II, I, 0, III, III,278 | i z własnym biskupem. ~§ 3. Duchowni powinni się powstrzymać 53 II, I, 0, III, III,279 | metod duszpasterskich. ~§ 3. Powinni się także zapoznawać 54 II, I, 0, III, III,281 | niezdolnością lub starością. ~§ 3. Diakoni żonaci, którzy 55 II, I, 0, III, III,285 | obce stanowi duchownemu. ~§ 3. Duchownym zabrania się 56 II, I, 0, III, III,288 | przepisami kanonów 284, 285,§§ 3 i 4, 286, 2872, chyba 57 II, I, 0, V, I,299 | stowarzyszeniami prywatnymi. ~§ 3. Nie uznaje się w Kościele 58 II, I, 0, V, I,301 | poczynania osób prywatnych. ~§ 3. Stowarzyszenia wiernych, 59 II, I, 0, V, I,307 | do kilku stowarzyszeń. ~§ 3. Członkowie instytutów zakonnych 60 II, I, 0, V, II,317 | postanowieniami statutów. ~§ 3. W stowarzyszeniach niekleryckich 61 II, I, 0, V, II,320 | biskupa diecezjalnego. ~§ 3. Kompetentna władza nie 62 II,II, I, 0, I,333 | wykonywania tego zadania. ~§ 3. Przeciwko wyrokowi lub 63 II,II, I, 0, I,337 | prawdziwym aktem kolegialnym. ~§ 3. Do Biskupa Rzymskiego należy, 64 II,II, I, 0, II,346 | samym prawem Synodu. ~§ 3. Synod Biskupów, zbierający 65 II,II, I, 0, III,350 | Rzymie tytuł lub diakonię. ~§ 3. Patriarchowie wschodni 66 II,II, I, 0, III,351 | określonymi przez prawo. ~§ 3. Kto jednak został promowany 67 II,II, I, 0, III,352 | zatwierdzenia wybranego. ~§ 3. W sposób przewidziany w § 68 II,II, I, 0, III,353 | najbardziej uroczystych aktów. ~§ 3. Na konsystorz nadzwyczajny, 69 II,II, II, I, II,377 | do posługi biskupiej. ~§ 3. Jeśli inaczej zgodnie z 70 II,II, II, I, II,382 | miesięcy od jego otrzymania. ~§ 3. Biskup obejmuje kanonicznie 71 II,II, II, I, II,383 | wikariusza biskupiego. ~§ 3. Do braci nie będących w 72 II,II, II, I, II,388 | osobiście w inne dni. ~§ 3. Biskup, któremu oprócz 73 II,II, II, I, II,388 | obowiązku, o jakim w §§ 1--3, powinien jak najszybciej 74 II,II, II, I, II,395 | szkoda dla diecezji. ~§ 3. Poza przypadkiem poważnej 75 II,II, II, I, II,400 | mieszkającego w jego diecezji. ~§ 3. Wikariusz apostolski może 76 II,II, II, I, II,402 | której on służył. ~ ~Art. 3~BISKUPI KOADIUTORZY I POMOCNICZY~ 77 II,II, II, I, II,403 | specjalne uprawnienia. ~§ 3. Jeśli Stolicy Świętej wyda 78 II,II, II, I, II,404 | sporządzić protokół. ~§ 3. Gdyby biskup diecezjalny 79 II,II, II, I, II,407 | biskupami pomocniczymi. ~§ 3. Biskup koadiutor i biskup 80 II,II, II, I, III,413 | aby kierował diecezją. ~§ 3. Kto zgodnie z przepisem §§ 81 II,II, II, I, III,425 | wiedzą i roztropnością. ~§ 3. Jeśli nie uwzględniono 82 II,II, II, II, I,431 | winny do niej należeć. ~§ 3. Jedynie do najwyższej władzy 83 II,II, II, II, II,436 | prawie partykularnym3. Poza tym nie przysługuje 84 II,II, II, II, II,437 | biskupa diecezjalnego. ~§ 3. Jeśli metropolita zostaje 85 II,II, II, II, III,443 | prawo głosu decydującego. ~§ 3. Na synod partykularny należy 86 II,II, II, II, III,443 | połowy tych, o których w §§ 1-3. ~§ 5. Na synod prowincjalny 87 II,II, II, II, IV,455 | prawnej promulgacji. ~§ 3. Sposób promulgacji dekretów 88 II,II, II, III, I,463 | czy wiernych świeckich. ~§ 3. Jeśli biskup diecezjalny 89 II,II, II, III, II,473 | powierzone sobie funkcje. ~§ 3. Jeśli, zdaniem biskupa, 90 II,II, II, III, II,479 | specjalnego zlecenia biskupa. ~§ 3. Wikariuszowi generalnemu 91 II,II, II, III, II,482 | zwanego wicekanclerzem. ~§ 3. Kanclerz oraz wicekanclerz 92 II,II, II, III, II,486 | strzeżone pod zamknięciem. ~§ 3. Powinien być sporządzony 93 II,II, II, III, II,490 | administrator diecezji. ~§ 3. Z tajnego archiwum lub 94 II,II, II, III, II,491 | uporządkowane systematycznie. ~§ 3. By korzystać z akt i dokumentów, 95 II,II, II, III, II,491 | biskupa diecezjalnego. ~ ~Art. 3~RADA DO SPRAW EKONOMICZNYCH 96 II,II, II, III, II,492 | na dalsze pięciolecia. ~§ 3. Wykluczeni ze składu 97 II,II, II, III, II,494 | spraw ekonomicznych. ~§ 3. Jest zadaniem ekonoma administrować 98 II,II, II, III, III,500 | w prawie określonych. ~§ 3. Rada kapłańska nie może 99 II,II, II, III, III,501 | nowa Radę kapłańską. ~§ 3. Jeśli Rada kapłańska nie 100 II,II, II, III, III,502 | kolegium konsultorów. ~§ 3. Konferencja Episkopatu 101 II,II, II, III, IV,510 | właściwe proboszczowi. ~§ 3. Jest rzeczą biskupa diecezjalnego 102 II,II, II, III, V,512 | mają w apostolstwie. ~§ 3. Do Rady duszpasterskiej 103 II,II, II, III, VI,515 | wysłuchania Rady kapłańskiej. ~§ 3. Parafia erygowana zgodnie 104 II,II, II, III, VI,521 | parafią, o którą chodzi. ~§ 3. Aby ktoś mógł otrzymać 105 II,II, II, III, VI,527 | objęcie w posiadanie. ~§ 3. Ordynariusz miejsca powinien 106 II,II, II, III, VI,533 | ordynariusza miejsca. ~§ 3. Biskup diecezjalny powinien 107 II,II, II, III, VI,534 | powierzony sobie lud. ~§ 3. Proboszcz, który nie uczynił 108 II,II, II, III, VI,535 | uwidocznione w metryce chrztu. ~§ 3. Każda parafia powinna mieć 109 II,II, II, III, VI,538 | z zachowaniem przepisu ~~~~~~3. Proboszcz, po ukończeniu 110 II,II, II, III, VI,540 | lub dobrom parafialnym. ~§ 3. Po wypełnieniu swojego 111 II,II, II, III, VI,548 | jeżeli sprawa tego wymaga. ~§ 3. Wikariusz parafialny przedstawia 112 II,II, II, III, VI,549 | z przepisem kan. 533, § 3 i jeśli nie został ustanowiony 113 II,II, II, III, VI,550 | wspólnego w domu parafialnym. ~§ 3. Odnośnie do czasu wakacji, 114 II,II, II, III, VII,554 | prawem partykularnym. ~§ 3. Na skutek słusznej przyczyny, 115 II,II, II, III, VII,555 | przeżywają jakieś problemy. ~§ 3. Dowiedziawszy się o poważnej 116 II,II, II, III,VIII,557 | przedstawionego przez przełożonego. ~§ 3. Rektorem kościoła złączonego 117 II,III, I, I, 0,587 | zgodą może być zmieniony.~§ 3. W tym kodeksie należy odpowiednio 118 II,III, I, I, 0,588 | przez władzę kościelną.~§ 3. Natomiast instytut nazywa 119 II,III, I, I, 0,596 | zewnętrznym, jak i wewnętrznym.~§ 3. Do władzy, o której w § 120 II,III, I, II, 0,607 | współżycie we wspólnocie.~§ 3. Publiczne świadectwo, jakie 121 II,III, I, II, I,616 | decyzję odnośnie do majątku.~§ 3. Zniesienie domu niezależnego, 122 II,III, I, II, II,624 | dłuższy okres bez przerw.~§ 3. Mogą być jednak usunięci 123 II,III, I, II, II,625 | biskup domu głównego.~§ 3. Pozostali przełożeni winni 124 II,III, I, II, II,628 | na jego terytorium.~ ~§ 3. Członkowie winni z zaufaniem 125 II,III, I, II, II,630 | się często spowiadać.~§ 3. W klasztorach mniszek, 126 II,III, I, II, II,631 | sposób załatwiania spraw.~§ 3. Zgodnie z normami określonymi 127 II,III, I, II, II,633 | celem instytutu.~ ~ ~Art. 3~DOBRA DOCZESNE I ICH ZARZĄD~ ~ 128 II,III, I, II, II,638 | do tego celu wyznacza.~§ 3. Do ważności alienacji i 129 II,III, I, II, II,639 | odpowiedzialny jest instytut.~§ 3. Jeśli zaciągnął je zakonnik 130 II,III, I, II, III,645 | bądź rektora seminarium.~§ 3. Własne prawo może się domagać 131 II,III, I, II, III,647 | zastępcy mistrza nowicjuszy.~§ 3. Wyższy przełożony może 132 II,III, I, II, III,648 | zachowaniem przepisu kan. 647, § 3.~§ 2. Dla ukształtowania 133 II,III, I, II, III,648 | poza wspólnotą nowicjatu.~§ 3. Nowicjatu nie należy przedłużać 134 II,III, I, II, III,649 | zachowaniem przepisu kan. 647, § 3 i kan. 648, § 2, nieobecność 135 II,III, I, II, III,651 | kształtowania formacji.~§ 3. Kształtowanie nowicjuszy 136 II,III, I, II, III,652 | Kościoła i jego pasterzy.~§ 3. Świadomi własnej odpowiedzialności, 137 II,III, I, II, III,653 | ponad sześć miesięcy.~ ~Art. 3~PROFESJA ZAKONNA~ ~ 138 II,III, I, II, III,657 | przekroczył dziewięciolecia.~§ 3. Profesję wieczystą można 139 II,III, I, II, III,658 | określonych w kan. 656, nn. 3, 4 i 5, i innych dodanych 140 II,III, I, II, III,658 | zachowaniem przepisu kan. 657, § 3.~ ~Art. 4~KSZTAŁCENIE ZAKONNIKÓW~ ~ 141 II,III, I, II, III,659 | charakterem instytutu.~§ 3. Kształcenie członków przygotowujących 142 II,III, I, II, IV,663 | obecnego w Sakramencie.~§ 3. Powinni czytać Pismo święte 143 II,III, I, II, IV,667 | życie kontemplacyjne.~§ 3. Klasztory mniszek, które 144 II,III, I, II, IV,668 | przepisami własnego prawa.~§ 3. Cokolwiek zakonnik nabywa 145 II,III, I, II, VI,673 | indult sekularyzacyjny.~§ 3. Na przejście zakonnika 146 II,III, I, II, VI,675 | indultu eksklaustracyjnego.~§ 3. Na prośbę najwyższego przełożonego, 147 II,III, I, II, VI,678 | podejmowanej w instytucie.~§ 3. Jeśli w czasie trwania 148 II,III, I, II, VI,682 | by tego odmówił.~ ~Art. 3~WYDALANIE CZŁONKÓW~ ~ 149 II,III, I, III, 0,702 | świeckim sposobem życia.~§ 3. Członkowie duchowni, przez 150 II,III, I, III, 0,704 | według przepisu kan. 266, § 3, inkardynowani do instytutu, 151 II,III, I, III, 0,706 | włączony do instytutu.~§ 3. Postawieni na czele zarządu 152 II,III, I, III, 0,708 | życia konsekrowanego.~§ 3. W sposób nieskrępowany 153 II,III, I, III, 0,710 | albo dołączyć warunki.~§ 3. Ponadto do przyjęcia wymaga 154 II,III, I, III, 0,711 | charakterowi instytutu.~§ 3. Sposób i czas prowadzenia 155 II,III, I, III, 0,712 | konstytucjami czasowe.~§ 3. Po upływie tego czasowego 156 II,III, II, 0, 0,724 | określone w kan. 642-645.~§ 3. Własne prawo winno określić 157 II,III, II, 0, 0,727 | uwzględnieniem kan. 679-683.~§ 3. Relacje z własnym biskupem 158 1, 0, II, 0, 0,738 | definitywnie obowiązujące.~ ~§ 3. Tylko wtedy należy uznać 159 1, 0, II, I, I,756 | poważnej przyczyny.~ ~§ 3. Gdy jest odpowiednia liczba 160 1, 0, II, I, II,764 | Stolicy Apostolskiej.~ ~§ 3. Przy Konferencji Episkopatu 161 1, 0, II, II, 0,777 | Bożego i apostolstwo.~ ~§ 3. Jest rzeczą Konferencji 162 1, 0, II, III, I,792 | nauką i prawością życia.~ ~§ 3. Żadna szkoła, chociażby 163 1, 0, II, IV, 0,811 | ludzkim i chrześcijańskim.~ ~§ 3. Wszyscy wierni, w szczególności 164 1, 0, II, IV, 0,815 | ordynariusza miejsca wydania.~ ~§ 3. Modlitewniki do publicznego 165 1, 0, II, IV, 0,816 | średnich lub wyższych.~ ~§ 3. Zaleca się, aby książki 166 1, 0, II, IV, 0,819 | Nauczycielski Urząd Kościoła.~ ~§ 3. Swoją opinię cenzor winien 167 IV, 0, II, V, 0,824 | Bożego i uświęcania ludu.~§ 3. Diakoni mają udział w sprawowaniu 168 IV, 0, II, V, 0,827 | wiernie przestrzegane.~§ 3. Do Konferencji Episkopatu 169 IV, I, 0, V, 0,830 | zgodnie z kan. 838, §§ 3 i 4, należy określanie tego, 170 IV, I, 0, V, 0,833 | zachowaniem przepisów §§ 2, 3 i 4 niniejszego kanonu, 171 IV, I, 0, V, 0,833 | wymienione sakramenty.~§ 3. Szafarze katoliccy godziwie 172 IV, I, 0, V, 0,833 | wypadków, o których w §§ 2, 3 i 4, biskup diecezjalny 173 IV, I, 0, I, III,858 | co do ważności chrztu.~§ 3. Jeśli w wypadkach, o których 174 IV, I, 0, I, V,866 | o ojcu lub rodzicach.~§ 3. W wypadku dziecka adoptowanego 175 IV, I, 0, II, II,876 | jednak przepisu kan. 883, n. 3~ 176 IV, I, 0, III, I,888 | i zadań liturgicznych.~§ 3. Sprawowanie Eucharystii 177 IV, I, 0, III, I,899 | wyznaczony zgodnie z kan. 230, § 3.~ 178 IV, I, 0, III, I,908 | przerwa jednej godziny.~§ 3. Osoby w podeszłym wieku 179 IV, I, 0, III, I,910 | ponownie Komunię świętą.~§ 3. Gdy niebezpieczeństwo śmierci 180 IV, I, 0, III, I,912 | przepisu kan. 844.~ ~Art. 3~OBRZĘDY I CEREMONIE SPRAWOWANIA 181 IV, I, 0, III, I,913 | niebezpieczeństwa zepsucia.~§ 3. Wino powinno być naturalne 182 IV, I, 0, III, II,927 | kościoła lub kaplicy.~§ 3. Tabernakulum, w którym 183 IV, I, 0, III, III,941 | obowiązujący w diecezji.~§ 3. Członkowie wszystkich instytutów 184 IV, I, 0, III, III,944 | stwierdza się co innego.~§ 3. Ci, którzy powierzają innym 185 IV, I, 0, IV, I,953 | korzystać, gdy tego pragną.~§ 3. Spowiedzi nie należy przyjmować 186 IV, I, 0, IV, II,956 | przepisów kan. 974, §§ 2 i 3.~§ 3. Z samego prawa takie 187 IV, I, 0, IV, II,956 | przepisów kan. 974, §§ 2 i 3.~§ 3. Z samego prawa takie upoważnienie 188 IV, I, 0, IV, II,963 | terytorium odwołującego je.~§ 3. Każdy ordynariusz miejsca, 189 IV, I, 0, V, II,992 | kapłana, o którym wyżej.~§ 3. Każdy kapłan może nosić 190 IV, I, 0, VI, I,1004 | apostolskiego indultu.~§ 3. Kto może wystawić dymisorie 191 IV, I, 0, VI, II,1014 | dla posługi Kościoła.~§ 3. Biskup udzielający święceń 192 IV, I, 0, VI, II,1020 | życia, i za zgodą żony.~§ 3. Konferencje Episkopatu 193 IV, I, 0, VI, II,1021 | dopuszczony do prezbiteratu.~§ 3. Kandydat do diakonatu stałego 194 IV, I, 0, VI, II,1028 | odprawili te rekolekcje.~ ~Art. 3~NIEPRAWIDŁOWOŚCI ORAZ INNE 195 IV, I, 0, VI, II,1033 | jakich w kan. 1041, nn. 3, 4, 5, 6.~§ 2. Podlega przeszkodzie 196 IV, I, 0, VI, II,1036 | których w kan. 1041, nn. 2 i 3;~ od nieprawidłowości 197 IV, I, 0, VI, II,1036 | której w kan. 1042, n. 1.~§ 3. Stolicy Apostolskiej jest 198 IV, I, 0, VI, II,1036 | których w kan. 1041, n. 3, tylko w wypadkach publicznych, 199 IV, I, 0, VI, II,1037 | których w kan. 1041, nn. 3 i 4, do Penitencjarii Apostolskiej, 200 IV, I, 0, VI, II,1038 | także liczbę przestępstw.~§ 3. Dyspensa ogólna od nieprawidłowości 201 IV, I, 0, VI, II,1041 | wystawiającego dymisorie.~§ 3. Jeśli mimo to na podstawie 202 IV, I, 0, VII, 0,1050 | zostanie udowodnione.~§ 3. Nieważne małżeństwo nazywa 203 IV, I, 0, VII, II,1067 | o której w kan. 1090.~§ 3. Nie udziela się nigdy dyspensy 204 IV, I, 0, VII, II,1068 | zgodnie z kan. 1116, § 2.~§ 3. W niebezpieczeństwie śmierci 205 IV, I, 0, VII, II,1069 | których w kan. 1079, §§ 2-3, z zachowaniem przepisanych 206 IV, I, 0, VII, III,1073 | orzekać jego nieważności.~ ~§ 3. Niepłodność ani nie wzbrania 207 IV, I, 0, VII, III,1075 | kan. 1125 i 1126. ~ ~ ~§ 3. Jeśli podczas zawierania 208 IV, I, 0, VII, III,1080 | czwartego stopnia włącznie.~§ 3. Przeszkoda pokrewieństwa 209 IV, I, 0, VII, IV,1091 | nieistnienia przedmiotu warunku.~§ 3. Warunek zaś, o którym w § 210 IV, I, 0, VII, IV,1094 | wymogami prawa państwowego.~§ 3. Jeśli zleceniodawca nie 211 IV, I, 0, VII, V,1097 | 1, 1116 i 1127, §§ 2-3.~§ 2. Za asystującego przy 212 IV, I, 0, VII, V,1107 | innym odpowiednim miejscu.~§ 3. Małżeństwo pomiędzy stroną 213 IV, I, 0, VII, V,1110 | zawartym małżeństwie.~§ 3. Co do małżeństwa zawieranego 214 IV, I, 0, VII, VI,1116 | dyspensa w jednolity sposób.~§ 3. Zabrania się, przed lub 215 IV, I, 0, VII, IX,1134 | przepisanej wyżej formy.~§ 3. W obydwu przypadkach dokonanie 216 IV, I, 0, VII, IX,1137 | innych wymogów prawnych.~§ 3. Ordynariusz miejsca mając 217 IV, I, 0, VII, IX,1141 | kościelnej lub państwowej.~§ 3. Jeśli współmałżonek niewinny 218 IV, I, 0, VII, X,1148 | która jej nie wyraziła.~§ 3. Jeśli można udowodnić brak 219 IV, I, 0, VII, X,1150 | wyraźnie zastrzeżono.~§ 3. Uważnienia w zawiązku można 220 IV,II, 0, I, 0,1158 | dokonywać każdy prezbiter.~§ 3. Diakon może dokonywać tylko 221 IV,II, 0, II, 0,1163 | przepisem kan. 276, § 2, n. 3; członkowie zaś instytutów 222 IV,II, 0, III, 0,1165 | przepisów liturgicznych.~§ 3. Kościół usilnie zaleca 223 IV,II, 0, III, I,1166 | zawiadomieniu własnego proboszcza.~§ 3. Jeśli śmierć nastąpiła 224 IV,II, 0, III, II,1172 | zmarły przed chrztem.~§ 3. Ochrzczonym przynależnym 225 IV,II, 0, IV, 0,1179 | Stolicy Apostolskiej.~§ 3. Przepis § 2 obowiązuje 226 IV,II, 0, IV, I,1180 | zdolni do składania ślubu.~§ 3. Ślub złożony pod wpływem 227 IV,II, 0, IV, I,1181 | przeciwnym razie jest zwykły.~§ 3. Jest osobowy, gdy jest 228 IV,III, 0, I, I,1204| sprawowanie kultu Bożego.~§ 3. Również instytuty zakonne, 229 V, 0, 0, I, 0,1256 | przepisu kan. 1295. ~ ~ ~§ 3. Ofiary złożone przez wiernych 230 V, 0, 0, II, 0,1263 | społeczne duchownych.~§ 3. Gdy zachodzi potrzeba, 231 V, 0, 0, II, 0,1263 | cele, o których w §§ 2 i 3, łatwiej mogą być osiągnięte 232 V, 0, 0, II, 0,1267 | o których w kan. 494, §§ 3 i 4, biskup diecezjalny 233 V, 0, 0, II, 0,1270 | do podległych mu osób.~§ 3. Osoba prawna nie jest zobowiązana 234 V, 0, 0, II, 0,1273 | złożyć w archiwum kurii.~§ 3. Usilnie zaleca się, ażeby 235 V, 0, 0, III, 0,1281 | zachowaniu przepisu kan. 638, § 3, gdy wartość dóbr, których 236 V, 0, 0, III, 0,1281 | zezwolenie Stolicy Świętej.~§ 3. Gdy rzecz alienowana jest 237 V, 0, 0, IV, 0,1289 | zachowaniem przepisu kan. 1301, § 3.~ 238 V, 0, 0, IV, 0,1290 | ordynariuszowi sprawozdanie.~§ 3. Klauzule przeciwne temu 239 V, 0, 0, IV, 0,1291 | zgodnie z kan. 1301.~§ 3. Gdy dobra powiernicze zostały 240 V, 0, 0, IV, 0,1297 | zmniejszenia się dochodów.~§ 3. Biskup diecezjalny posiada 241 V, 0, 0, IV, 0,1297 | same władze, o których w §§ 3 i 4, przysługują również 242 V, 0, 0, IV, 0,1299 | przepisami kan. 1308.~§ 3. W innych przypadkach należy 243 VI, I, 0, I, 0,1301 | nadrzyrodzonemu celowi Kościoła.~§ 3. Ponadto stosowane środki 244 VI, I, 0, II, 0,1304 | roztropnemu uznaniu sędziego.~§ 3. Ustawa partykularna może 245 VI, I, 0, III, 0,1310 | nakaz inaczej zastrzega.~§ 3. Gdy nastąpiło zewnętrzne 246 VI, I, 0, III, 0,1313 | ciężkość przestępstwa.~§ 3. W okolicznościach, o których 247 VI, I, 0, III, I,1320 | rządzenia, które według § 1, n. 3, niegodziwe;~ nie może 248 VI, I, 0, III, I,1322 | wykonywać aktów rządzenia.~ ~§ 3. Zakaz nigdy nie dotyczy:~ 249 VI, I, 0, III, II,1325 | które wyliczono w § 1, n. 3.~ ~ 250 VI, I, 0, III, II,1327 | w kan. 1336, § 1, n. 2 i 3, nigdy nie obejmują władzy, 251 VI, I, 0, III, II,1327 | kogoś stopni akademickich.~§ 3. Odnośnie do zakazów wyliczonych 252 VI, I, 0, III, II,1327 | wyliczonych w kan. 1336, 1, n. 3 należy zachować normę odnoszącą 253 VI, I, 0, III, III,1328 | warunków osoby i faktu.~ ~§ 3. Upomnienie lub nagana powinny 254 VI, I, 0, III, III,1329 | nakładać pokuty publicznej.~ ~§ 3. Pokuty może ordynariusz 255 VI, I, 0, V, 0,1331 | je ustawa lub nakaz.~ ~§ 3. Co ustawa lub nakaz mówią 256 VI, I, 0, VI, 0,1343 | udzielić władzy zwalniania.~ ~§ 3. Jeśli Stolica Apostolska 257 VI, I, 0, VI, 0,1346 | bez podania nazwiska.~ ~§ 3. Taki sam obowiązek odniesienia 258 VI, I, 0, VI, 0,1350 | zaleca poważna przyczyna.~ ~§ 3. Należy się wystrzegać, 259 VI,II, 0, I, 0,1353 | kan. 1336, § 1, n. 1,2 i 3.~§ 2. Jeśli tego domaga 260 VI,II, 0, II, 0,1359 | wiążącej mocą samego prawa.~§ 3. Kto stosuje przymus fizyczny 261 VI,II, 0, III, 0,1367 | sakramentalnej spowiedzi.~§ 3. W wypadkach, o których 262 VI,II, 0, IV, 0,1379 | nie wyłączając cenzury.~§ 3. Oszczerca może być także 263 VI,II, 0, V, 0,1383 | przepisu kan. 194, § 1, n. 3, duchowny usiłujący zawrzeć 264 VII, I, 0, I, 0,1394 | niego uprzednie polecenie.~§ 3. Rocie Rzymskiej rezerwuje 265 VII, I, 0, I, 0,1396 | nazywa się względna.~§ 3. Powód ma korzystać z trybunału 266 VII, I, 0, II, I,1409 | sobie zarezerwował.~ ~§ 3. Wikariuszowi sądowemu można 267 VII, I, 0, II, I,1410 | stworzenia kolegium.~ ~§ 3. Sędziowie winni być nienaruszonej 268 VII, I, 0, II, I,1414 | trudniejsze lub większej wagi.~ ~§ 3. Dla rozpatrywania poszczególnych 269 VII, I, 0, II, I,1416 | kongregacji monastycznej.~ ~§ 3. Jeśli wreszcie powstaje 270 VII, I, 0, II, I,1417 | roztropnością i wiedzą.~ ~§ 3. Do audytora należy, zgodnie 271 VII, I, 0, II, I,1418 | na jego miejsce.~ ~Art. 3~RZECZNIK SPRAWIEDLIWOŚCI, 272 VII, I, 0, II, II,1428 | wypadkami, o których w § 1.~ ~§ 3. Gdy chodzi o trybunały 273 VII, I, 0, II, III,1433 | o których w kan. 1405, § 3 oraz inne, które Biskup 274 VII, I, 0, II, III,1434 | między tymi dykasteriami.~ ~§ 3. Do tego najwyższego trybunału 275 VII, I, 0, III, I,1435 | pośrednictwa poważnych osób.~§ 3. Jeśli spór dotyczy prywatnego 276 VII, I, 0, III, I,1438 | na czele trybunału.~ ~§ 3. Jeśli biskup jest sędzią 277 VII, I, 0, III, I,1444 | przepisu kan. 1609, § 4.~ ~§ 3. Co więcej, ilekroć charakter 278 VII, I, 0, III, II,1449 | do stanu poprzedniego.~§ 3. Jeżeli sędzia stwierdza, 279 VII, I, 0, III, III,1454 | stron, ważnie skrócone.~§ 3. Sędzia jednak powinien 280 VII, I, 0, IV, I,1467 | z zachowaniem przepisu § 3.~§ 2. Jeśli sędzia uzna, 281 VII, I, 0, IV, I,1467 | wyznaczonego przez sędziego.~§ 3. W sprawach duchowych jednak 282 VII, I, 0, IV, II,1470 | wypadkami określonymi w §§ 2 i 3, może także występować i 283 VII, I, 0, IV, II,1470 | danego przez sędziego.~ ~§ 3. W sprawie spornej, jeżeli 284 VII, I, 0, IV, II,1471 | miała miejsce prewencja.~ ~§ 3. Można natomiast ustanowić 285 VII,II, I, I, I,1494 | przepisów kan. 1504, nn. 1-3;~ jeżeli z samej skargi 286 VII,II, I, I, I,1494 | podstawa się ujawniła.~§ 3. Jeśli skarga powodowa została 287 VII,II, I, I, II,1496 | której mowa w tym kanonie.~§ 3. Jeżeli strony procesowe 288 VII,II, I, I, II,1497 | ona zeznań w sądzie.~ ~§ 3. Jeżeli spór toczy się przeciwko 289 VII,II, I, I, II,1500 | zachowaniem przepisu kan. 1507, § 3.~ ~ 290 VII,II, I, II, 0,1502 | wyrok ma dać odpowiedź.~ ~§ 3. Dekret sędziego powinien 291 VII,II, I, III, 0,1508 | przepisem kan. 1481, §§ 1 i 3, następuje tymczasowe zawieszenie 292 VII,II, I, III, 0,1513 | granice zwyczajnego zarządu.~§ 3. Zrzeczenie się, by było 293 VII,II, I, IV, II,1529 | uznawane przez prawo.~ ~§ 3. Pozostałe dokumenty 294 VII,II, I, IV, III,1546 | swojej nieobecności.~ ~Art. 3~PRZESŁUCHANIE ŚWIADKÓW~ ~ 295 VII,II, I, IV, III,1547 | przez nich wybranym.~ ~§ 3. Sędzia zarządza, gdzie 296 VII,II, I, IV, IV,1566 | wiernego wypełnienia zadania.~§ 3. Sędzia, po wysłuchaniu 297 VII,II, I, IV, IV,1567 | wszystkim swoje wnioski.~ ~§ 3. Biegły może zostać wezwany 298 VII,II, I, V, II,1585 | prawo do interwencji.~ ~§ 3. Kto interweniuje w sporze, 299 VII,II, I, VI, 0,1588 | wystarczająco wyjaśnioną.~ ~§ 3. O zamknięciu postępowania 300 VII,II, I, VI, 0,1589 | w kan. 1645, § 2, nn. 1-3.~ ~§ 2. Może natomiast sędzia 301 VII,II, I, VI, 0,1589 | mógł być przedstawiony.~ ~§ 3. Nowe dowody należy opublikować, 302 VII,II, I, VI, 0,1591 | jeżeli jakaś istnieje.~§ 3. Co do obszerności pism 303 VII,II, I, VI, 0,1592 | uznać za dane i drugiej.~ ~§ 3. Rzecznik sprawiedliwości 304 VII,II, I, VII, 0,1597 | z faktów i dowodów.~ ~§ 3. Dowody zaś sędzia powinien 305 VII,II, I, VII, 0,1598 | zachowując je w tajemnicy.~ ~§ 3. Po wezwaniu Imienia Bożego, 306 VII,II, I, VII, 0,1599 | sędziów do zatwierdzenia.~ ~§ 3. Wyrok powinien być wydany 307 VII,II, I, VII, 0,1601 | sformułowanymi wątpliwościami.~ ~§ 3. Następuje potem rozstrzygająca 308 VII,II, I,VIII, II,1623 | najszybciej swego obowiązku.~ ~§ 3. W międzyczasie sędzia, 309 VII,II, I,VIII, II,1626 | obowiązek solidarny.~ ~§ 3. Jeżeli apelacja została 310 VII,II, I, IX, I,1633 | według przepisu kan. 1650, § 3, nakaże zawieszenie.~ ~~ 311 VII,II, I, IX, II,1635 | w kan. 1645, § 2, nn. 1-3, należy prosić sędziego, 312 VII,II, I, IX, II,1635 | upływa od tej wiadomości.~ ~§ 3. Terminy, o których wyżej, 313 VII,II, I, XI, 0,1639 | inna słuszna przyczyna.~ ~§ 3. Jeśli jednak wyrok, o którym 314 VII,II, I, XI, 0,1642 | postanowieniem kan. 1439, § 3, podlega trybunał apelacyjny.~ ~§ 315 VII,II, I, XI, 0,1642 | trybunał apelacyjny.~ ~§ 3. Wykonanie wyroku między 316 VII,II, II, 0, 0,1657 | pięciu użytecznych dni.~ ~§ 3. Pełny tekst wyroku, zawierający 317 VII,II, II, I, I,1664 | zachować kan. 1518.~ ~Art. 3~URZĄD SĘDZIÓW~ ~ 318 VII,II, II, I, I,1666 | zawiadomić o tym strony.~§ 3. Formuła wątpliwości nie 319 VII,II, II, I, II,1681 | do sądu świeckiego.~ ~§ 3. Jeśli sprawa dotyczy także 320 VII,II, II, I, III,1688 | Stolicy Apostolskiej.~§ 3. Przeciwko dekretowi, którym 321 VII,II, II, I, III,1694 | instrukcję należy uzupełnić.~§ 3. Jeżeliby Stolica Apostolska 322 VII,II, II, I, IV,1696 | długotrwała, nie wystarcza.~§ 3. W wypadkach niepewnych 323 VII,II, II, III, I,1706 | ucierpiało czyjeś dobre imię.~§ 3. Kto prowadzi dochodzenie, 324 VII,II, II, III, I,1707 | należy postanowić inaczej.~§ 3. Przy wydaniu dekretów, 325 VII,II, II, III, III,1718 | stopniu procesu karnego.~§ 3. Apelacja w sprawie odszkodowania 326 VII, V, I, 0, III,1722 | rodzaju radę lub urząd.~§ 3. Urząd lub rada, o których 327 VII, V, I, 0, III,1723 | zgodnie z przepisami prawa.~§ 3. Przepisy §§ 1 i 2 nie mają 328 VII, V, I, 0, III,1725 | na tym zbawienie dusz.~§ 3. Po zawieszeniu wykonania 329 VII, V, I, 0, III,1725 | według przepisu kan. 1737, § 3, winien rozstrzygnąć, czy 330 VII, V, I, 0, III,1726 | o których w kan. 1734, § 3, biegną od dnia zawiadomienia 331 VII, V, I, 0, III,1726 | według przepisu kan. 1735.~§ 3. Także w wypadkach, w których 332 VII, V, I, 0, I,1736 | trwania tej konieczności.~§ 3. Podczas rekursu przeciw


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License