Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Kodeks Prawa Kanonicznego

IntraText - Concordances

(Hapax - words occurring once)


0-1646 | 1652-640 | 641-celeb | celib-i-zes | ident-naduz | nadwy-odrzu | odsta-popel | popie-przyg | przyj-srode | stalo-uwiel | uwien-wyzna | wzaje-zrodz | zrown-zywym

                                      bold = Main text
   Ksiega, Czesc, Sekcja, Tytul, Rozdzial, Kan.             grey = Comment text
1 VII,II, I, IX, II,1635 | poznania tychże motywów.~§ 2. 0 przywrócenie do stanu poprzedniego 2 I, 0, 0, I, 0,10 | Kan. 10 - Jedynie te ustawy należy 3 I, 0, 0, VI, I,100 | Kan. 100 - Osobę nazywa się mieszkańcem 4 IV, I, 0, V, I,989 | Kan. 1000 - ~§ 1. Namaszczenia powinny 5 IV, I, 0, V, I,990 | Kan. 1001 - Duszpasterze i bliscy 6 IV, I, 0, V, I,991 | Kan. 1002 - Wspólne sprawowanie namaszczenia 7 IV, I, 0, V, II,992 | Kan. 1003 - ~§ 1. Namaszczenia chorych 8 IV, I, 0, V, IV,993 | Kan. 1004 - ~§ 1. Namaszczenia chorych 9 IV, I, 0, V, IV,994 | Kan. 1005 - W wątpliwości, czy chory 10 IV, I, 0, V, IV,995 | Kan. 1006 - Sakramentu należy udzielać 11 IV, I, 0, VI, 0,998 | Kan. 1009 - ~§ 1. Święceniami : 12 I, 0, 0, VI, I,101 | Kan. 101 - ~§ 1. Miejscem pochodzenia 13 IV, I, 0, VI, I,999 | Kan. 1010 - Święceń należy udzielać 14 IV, I, 0, VI, I,1000 | Kan. 1011 - ~§ 1. Święceń należy udzielać 15 IV, I, 0, VI, I,1001 | Kan. 1012 - Szafarzem święceń jest 16 IV, I, 0, VI, I,1002 | Kan. 1013 - Żaden biskup nie może 17 IV, I, 0, VI, I,1003 | Kan. 1014 - Jeśli Stolica Apostolska 18 IV, I, 0, VI, I,1006 | Kan. 1017 - Poza własnym terytorium 19 IV, I, 0, VI, I,1007 | Kan. 1018 - ~§ 1. Dla kandydatów do 20 IV, I, 0, VI, I,1009 | Kan. 1020 - Nie należy udzielać dymisoriów, 21 IV, I, 0, VI, I,1010 | Kan. 1021 - Dymisorie można przesłać 22 IV, I, 0, VI, I,1011 | Kan. 1022 - Biskup, otrzymawszy wymagane 23 IV, I, 0, VI, I,1012 | Kan. 1023 - Dymisorie mogą być przez 24 IV, I, 0, VI, II,1013 | Kan. 1024 - Święcenia ważnie przyjmuje 25 IV, I, 0, VI, II,1014 | Kan. 1025 - ~§ 1. Do godziwego udzielenia 26 IV, I, 0, VI, II,1015 | Kan. 1026 - Wyświęcić można tylko 27 IV, I, 0, VI, II,1016 | Kan. 1027 - Kandydaci do diakonatu 28 IV, I, 0, VI, II,1017 | Kan. 1028 - Biskup diecezjalny lub 29 IV, I, 0, VI, II,1018 | Kan. 1029 - Do święceń należy dopuszczać 30 I, 0, 0, VI, I,103 | Kan. 103 - Członkowie instytutów 31 IV, I, 0, VI, II,1019 | Kan. 1030 - Jedynie na skutek kanonicznej 32 IV, I, 0, VI, II,1020 | Kan. 1031 - ~§ 1. Prezbiteratu można 33 IV, I, 0, VI, II,1023 | Kan. 1034 - ~§ 1. Kandydat do diakonatu 34 IV, I, 0, VI, II,1026 | Kan. 1037 - Nieżonaty kandydat do 35 IV, I, 0, VI, II,1027 | Kan. 1038 - Diakon, który odmawia 36 I, 0, 0, VI, I,104 | Kan. 104 - Małżonkowie winni mieć 37 IV, I, 0, VI, II,1029 | Kan. 1040 - Zabrania się przyjęcia 38 IV, I, 0, VI, II,1032 | Kan. 1043 - Przed święceniami wierni 39 IV, I, 0, VI, II,1033 | Kan. 1044 - ~§ 1. Do wykonywania przyjętych 40 IV, I, 0, VI, II,1034 | Kan. 1045 - Nieznajomość nieprawidłowości 41 IV, I, 0, VI, II,1035 | Kan. 1046 - Nieprawidłowości i przeszkody 42 IV, I, 0, VI, II,1036 | Kan. 1047 - ~§ 1. Jedynie Stolica 43 IV, I, 0, VI, II,1037 | Kan. 1048 - W naglących przypadkach 44 IV, I, 0, VI, II,1038 | Kan. 1049 - ~§ 1. W prośbie o dyspensę 45 IV, I, 0, VI, II,1041 | Kan. 1052 - ~§ 1. Aby biskup, udzielający 46 IV, I, 0, VI, III,1042 | Kan. 1053 - ~§ 1. Po udzieleniu święceń, 47 IV, I, 0, VII, 0,1045 | Kan. 1056 - Istotnymi przymiotami 48 IV, I, 0, VII, 0,1046 | Kan. 1057 - ~§ 1. Małżeństwo stwarza 49 IV, I, 0, VII, 0,1047 | Kan. 1058 - Małżeństwo mogą zawrzeć 50 IV, I, 0, VII, 0,1048 | Kan. 1059 - Małżeństwo katolików, 51 I, 0, 0, VI, I,106 | Kan. 106 - Stałe lub tymczasowe zamieszkanie 52 IV, I, 0, VII, 0,1050 | Kan. 1061 - ~§ 1. Ważne małżeństwo 53 IV, I, 0, VII, 0,1051 | Kan. 1062 - ~§ 1. Przyrzeczenie małżeństwa, 54 IV, I, 0, VII, I,1052 | Kan. 1063 - Duszpasterze mają obowiązek 55 IV, I, 0, VII, I,1053 | Kan. 1064 - Jest rzeczą ordynariusza 56 IV, I, 0, VII, I,1054 | Kan. 1065 - ~§ 1. Katolicy, którzy 57 IV, I, 0, VII, I,1055 | Kan. 1066 - Przed zawarciem małżeństwa 58 IV, I, 0, VII, I,1056 | Kan. 1067 - Konferencja Episkopatu 59 IV, I, 0, VII, I,1057 | Kan. 1068 - Jeśli w niebezpieczeństwie 60 IV, I, 0, VII, I,1058 | Kan. 1069 - Wszyscy wierni mają obowiązek 61 I, 0, 0, VI, I,107 | Kan. 107 - ~§ 1. Zarówno przez zamieszkanie 62 IV, I, 0, VII, I,1059 | Kan. 1070 - Jeśli egzaminu przedślubnego 63 IV, I, 0, VII, I,1060 | Kan. 1071 - ~§ 1. Poza wypadkiem konieczności, 64 IV, I, 0, VII, I,1061 | Kan. 1072 - Duszpasterze powinni odwodzić 65 IV, I, 0, VII, II,1062 | Kan. 1073 - Przeszkoda zrywająca czyni 66 IV, I, 0, VII, II,1063 | Kan. 1074 - Przeszkodę uważa się za 67 IV, I, 0, VII, II,1064 | Kan. 1075 - ~§ 1. Jedynie najwyższa 68 IV, I, 0, VII, II,1065 | Kan. 1076 - Odrzuca się zwyczaj wprowadzający 69 IV, I, 0, VII, II,1066 | Kan. 1077 - ~§ 1. Ordynariusz miejsca 70 I, 0, 0, VI, I,108 | Kan. 108 - ~§ 1. Pokrewieństwo oblicza 71 IV, I, 0, VII, II,1069 | Kan. 1080 - ~§ 1. Ilekroć przeszkoda 72 IV, I, 0, VII, II,1070 | Kan. 1081 - Proboszcz albo kapłan 73 IV, I, 0, VII, II,1071 | Kan. 1082 - Jeśli czego innego nie 74 IV, I, 0, VII, III,1072 | Kan. 1083 - ~§ 1. Nie może zawrzeć 75 IV, I, 0, VII, III,1073 | Kan. 1084 - ~§ 1. Niezdolność dokonania 76 IV, I, 0, VII, III,1074 | Kan. 1085 - ~§ 1. Nieważnie usiłuje 77 IV, I, 0, VII, III,1076 | Kan. 1087 - Nieważnie usiłują zawrzeć 78 IV, I, 0, VII, III,1077 | Kan. 1088 - Nieważnie usiłują zawrzeć 79 IV, I, 0, VII, III,1078 | Kan. 1089 - Nie może być ważnie zawarte 80 I, 0, 0, VI, I,109 | Kan. 109 - ~§ 1. Powinowactwo powstaje 81 IV, I, 0, VII, III,1080 | Kan. 1091 - ~§ 1. W linii prostej 82 IV, I, 0, VII, III,1081 | Kan. 1092 - Powinowactwo w linii prostej 83 IV, I, 0, VII, III,1082 | Kan. 1093 - Przeszkoda przyzwoitości 84 IV, I, 0, VII, III,1083 | Kan. 1094 - Nie mogą ważnie zawrzeć 85 IV, I, 0, VII, IV,1084 | Kan. 1095 - Niezdolni do zawarcia 86 IV, I, 0, VII, IV,1085 | Kan. 1096 - ~§ 1. Do zaistnienia zgody 87 IV, I, 0, VII, IV,1086 | Kan. 1097 - ~§ 1. Błąd co do osoby 88 IV, I, 0, VII, IV,1088 | Kan. 1099 - Błąd co do jedności lub 89 VI, I, 0, III, 0,1313 | została dołączona kara;~10° przez tego, kto działał 90 I, 0, 0, I, 0,11 | Kan. 11 - Ustawom czysto kościelnym 91 I, 0, 0, VI, I,110 | Kan. 110 - Dzieci adoptowane zgodnie 92 IV, I, 0, VII, IV,1089 | Kan. 1100 - Znajomość lub opinia o 93 IV, I, 0, VII, IV,1090 | Kan. 1101 - ~§ 1. Domniemywa się, 94 IV, I, 0, VII, IV,1091 | Kan. 1102 - ~§ 1. Nie można ważnie 95 IV, I, 0, VII, IV,1092 | Kan. 1103 - Nieważne jest małżeństwo 96 IV, I, 0, VII, IV,1093 | Kan. 1104 -~§ 1. Do ważnego zawarcia 97 IV, I, 0, VII, IV,1095 | Kan. 1106 - Małżeństwo można zawrzeć 98 IV, I, 0, VII, IV,1096 | Kan. 1107 - Chociaż małżeństwo zostało 99 IV, I, 0, VII, V,1098 | Kan. 1109 - Ordynariusz miejsca i 100 I, 0, 0, VI, I,111 | Kan. 111 - ~§ 1. Do Kościoła łacińskiego 101 IV, I, 0, VII, V,1099 | Kan. 1110 - Ordynariusz miejsca i 102 IV, I, 0, VII, V,1100 | Kan. 1111 - ~§ 1. Ordynariusz i proboszcz, 103 IV, I, 0, VII, V,1102 | Kan. 1113 - Przed udzieleniem delegacji 104 IV, I, 0, VII, V,1103 | Kan. 1114 - Asystujący przy zawieraniu 105 IV, I, 0, VII, V,1104 | Kan. 1115 - Małżeństwa winny być zawierane 106 IV, I, 0, VII, V,1106 | Kan. 1117 - Określona wyżej forma 107 IV, I, 0, VII, V,1107 | Kan. 1118 - ~§ 1. Małżeństwo pomiędzy 108 IV, I, 0, VII, V,1108 | Kan. 1119 - Poza wypadkiem konieczności, 109 I, 0, 0, VI, I,112 | Kan. 112 - ~§ 1. Po przyjęciu chrztu, 110 IV, I, 0, VII, V,1109 | Kan. 1120 - Konferencja Episkopatu 111 IV, I, 0, VII, V,1110 | Kan. 1121 -~§ 1. Po zawarciu małżeństwa, 112 IV, I, 0, VII, V,1111 | Kan. 1122 - ~§ 1. Zawarte małżeństwo 113 IV, I, 0, VII, V,1112 | Kan. 1123 - Ilekroć małżeństwo zostaje 114 IV, I, 0, VII, VI,1113 | Kan. 1124 - Małżeństwo między dwiema 115 IV, I, 0, VII, VI,1118 | Kan. 1129 - Przepisy kanonów 1127 116 I, 0, 0, VI, II,113 | Kan. 113 - ~§ 1. Kościół katolicki 117 IV, I, 0, VII, VII,1119 | Kan. 1130 - Na skutek poważnej i naglącej 118 IV, I, 0, VII, VII,1121 | Kan. 1132 - Obowiązek zachowania tajemnicy, 119 IV, I, 0, VII, VII,1122 | Kan. 1133 - Małżeństwo tajnie zawarte 120 IV, I, 0, VII,VIII,1123 | Kan. 1134 - Z ważnego małżeństwa powstaje 121 IV, I, 0, VII,VIII,1124 | Kan. 1135 - Każdemu z małżonków przysługują 122 IV, I, 0, VII,VIII,1125 | Kan. 1136 - Rodzice mają najcięższy 123 IV, I, 0, VII,VIII,1126 | Kan. 1137 - Za dzieci prawego pochodzenia 124 IV, I, 0, VII,VIII,1127 | Kan. 1138 - ~§ 1. Ojcem jest ten, 125 IV, I, 0, VII,VIII,1128 | Kan. 1139 - Dzieci nieprawego pochodzenia 126 IV, I, 0, VII,VIII,1129 | Kan. 1140 - Co do skutków kanonicznych, 127 IV, I, 0, VII, IX,1131 | Kan. 1142 - Małżeństwo niedopełnione, 128 IV, I, 0, VII, IX,1132 | Kan. 1143 - ~§ 1. Małżeństwo zawarte 129 IV, I, 0, VII, IX,1135 | Kan. 1146 - Strona ochrzczona ma prawo 130 IV, I, 0, VII, IX,1136 | Kan. 1147 - Ordynariusz miejsca może 131 IV, I, 0, VII, IX,1137 | Kan. 1148 - ~§ 1. Nieochrzczony, który 132 IV, I, 0, VII, IX,1138 | Kan. 1149 - Jeśli nieochrzczony, po 133 I, 0, 0, VI, II,115 | Kan. 115 - ~§ 1. Osobami prawnymi 134 IV, I, 0, VII, IX,1139 | Kan. 1150 - W razie wątpliwości przywilej 135 IV, I, 0, VII, IX,1140 | Kan. 1151 - Małżonkowie mają obowiązek 136 IV, I, 0, VII, IX,1141 | Kan. 1152 - ~§ 1. Chociaż bardzo zaleca 137 IV, I, 0, VII, IX,1142 | Kan. 1153 - ~§ 1. Jeśli jedno z małżonków 138 IV, I, 0, VII, IX,1143 | Kan. 1154 - Z chwilą zdecydowania 139 IV, I, 0, VII, IX,1144 | Kan. 1155 - Współmałżonek niewinny 140 IV, I, 0, VII, X,1145 | Kan. 1156 - ~§ 1. Do uważnienia małżeństwa 141 IV, I, 0, VII, X,1146 | Kan. 1157 - Ponowienie zgody winno 142 IV, I, 0, VII, X,1147 | Kan. 1158 - ~§ 1. Gdy przeszkoda jest 143 IV, I, 0, VII, X,1148 | Kan. 1159 - ~§ 1. Małżeństwo nieważne 144 I, 0, 0, VI, II,116 | Kan. 116 - ~§ 1. Publicznymi osobami 145 IV, I, 0, VII, X,1149 | Kan. 1160 - Uważnienie małżeństwa 146 IV, I, 0, VII, X,1150 | Kan. 1161 - ~§ 1. Uważnienie w zawiązku 147 IV, I, 0, VII, X,1151 | Kan. 1162 - ~§ 1. Jeśli u obydwu stron 148 IV, I, 0, VII, X,1152 | Kan. 1163 - ~§ 1. Można dokonać uważnienia 149 IV, I, 0, VII, X,1153 | Kan. 1164 - Można ważnie dokonać uważnienia 150 IV,II, 0, I, 0,1156 | Kan. 1167 - ~§ 1. Tylko Stolica Apostolska 151 IV,II, 0, I, 0,1157 | Kan. 1168 - Szafarzem sakramentaliów 152 IV,II, 0, I, 0,1158 | Kan. 1169 - ~§ 1. Konsekracji i poświęceń 153 I, 0, 0, VI, II,117 | Kan. 117 - Żaden zespół osób lub 154 IV,II, 0, I, 0,1159 | Kan. 1170 - Błogosławieństw, które 155 IV,II, 0, I, 0,1160 | Kan. 1171 - Rzeczy święte przeznaczone 156 IV,II, 0, II, 0,1163 | Kan. 1174 - ~§ 1. Obowiązkiem sprawowania 157 IV,II, 0, III, I,1166 | Kan. 1177 - ~§ 1. Nabożeństwo pogrzebowe 158 IV,II, 0, III, I,1167 | Kan. 1178 - Nabożeństwo pogrzebowe 159 IV,II, 0, III, I,1168 | Kan. 1179 - Nabożeństwo pogrzebowe 160 I, 0, 0, VI, II,118 | Kan. 118 - Publiczną osobę prawną 161 IV,II, 0, III, I,1169 | Kan. 1180 - ~§ 1. Jeśli parafia posiada 162 IV,II, 0, III, I,1170 | Kan. 1181 - Co do ofiar składanych 163 IV,II, 0, III, I,1171 | Kan. 1182 - Po pogrzebie należy sporządzić 164 IV,II, 0, III, II,1172 | Kan. 1183 - ~§ 1. Co do pogrzebu, 165 IV,II, 0, III, II,1173 | Kan. 1184 - ~§ 1. Jeśli przed śmiercią 166 IV,II, 0, IV, 0,1176 | Kan. 1187 - Kult publiczny można oddawać 167 IV,II, 0, IV, 0,1177 | Kan. 1188 - Należy zachować praktykę 168 IV,II, 0, IV, 0,1178 | Kan. 1189 - Obrazy drogocenne, a więc 169 IV,II, 0, IV, 0,1179 | Kan. 1190 - ~§ 1. Nie godzi się sprzedawać 170 IV,II, 0, IV, I,1180 | Kan. 1191 - ~§ 1. Ślub, to jest świadomą 171 IV,II, 0, IV, I,1181 | Kan. 1192 - ~§ 1. Ślub jest publiczny, 172 IV,II, 0, IV, I,1182 | Kan. 1193 - Z natury swojej ślub wiąże 173 IV,II, 0, IV, I,1183 | Kan. 1194 - Ślub wygasa z upływem 174 IV,II, 0, IV, I,1184 | Kan. 1195 - Kto posiada władzę w odniesieniu 175 IV,II, 0, IV, I,1186 | Kan. 1197 - Sam ślubujący może zmienić 176 IV,II, 0, IV, I,1187 | Kan. 1198 - Śluby, złożone przed profesją 177 IV,II, 0, IV, II,1188 | Kan. 1199 - ~§ 1. Przysięga, to jest 178 I, 0, 0, I, 0,12 | Kan. 12 -~§ 1. Ustawom powszechnym 179 I, 0, 0, VI, II,120 | Kan. 120 - ~§ 1. Osoba prawna ze 180 IV,II, 0, IV, II,1189 | Kan. 1200 - ~§ 1. Kto dobrowolnie 181 IV,II, 0, IV, II,1190 | Kan. 1201 - ~§ 1. Przysięga przyrzekająca 182 IV,II, 0, IV, II,1191 | Kan. 1202 - Obowiązek wypływający 183 IV,III, 0, I, 0,1195| Kan. 1206 - Poświęcenie jakiegoś miejsca 184 IV,III, 0, I, 0,1196| Kan. 1207 - Miejsca święte błogosławione 185 IV,III, 0, I, 0,1197| Kan. 1208 - Należy sporządzić dokument 186 IV,III, 0, I, 0,1198| Kan. 1209 - Jeśli tylko nie powoduje 187 I, 0, 0, VI, II,121 | Kan. 121 - Jeżeli zespoły osób lub 188 IV,III, 0, I, 0,1199| Kan. 1210 - W miejscu świętym dopuszcza 189 IV,III, 0, I, 0,1200| Kan. 1211 - Miejsca święte zostają 190 IV,III, 0, I, 0,1202| Kan. 1213 - Władza kościelna wykonuje 191 IV,III, 0, I, I,1203| Kan. 1214 - Kościół oznacza budowlę 192 IV,III, 0, I, I,1204| Kan. 1215 - ~§ 1. Na budowę kościoła 193 IV,III, 0, I, I,1205| Kan. 1216 - Po zasięgnięciu opinii 194 IV,III, 0, I, I,1206| Kan. 1217 - ~§ 1. Po należytym zakończeniu 195 IV,III, 0, I, I,1207| Kan. 1218 - Każdy kościół powinien 196 IV,III, 0, I, I,1208| Kan. 1219 - W kościele, zgodnie z 197 I, 0, 0, VI, II,122 | Kan. 122 - Jeżeli zespół posiadający 198 IV,III, 0, I, I,1209| Kan. 1220 - ~§ 1. Wszyscy, do których 199 IV,III, 0, I, I,1210| Kan. 1221 - Wstęp do kościoła podczas 200 IV,III, 0, I, I,1211| Kan. 1222 - ~§ 1. Jeśli jakiś kościół 201 IV,III, 0, I, II,1212| Kan. 1223 - Przez kaplicę rozumie 202 IV,III, 0, I, II,1213| Kan. 1224 - ~§ 1. Ordynariusz nie 203 IV,III, 0, I, II,1214| Kan. 1225 - W kaplicach ustanowionych 204 IV,III, 0, I, II,1215| Kan. 1226 - Przez kaplicę prywatną 205 IV,III, 0, I, II,1217| Kan. 1228 - Przy zachowaniu przepisu 206 IV,III, 0, I, II,1218| Kan. 1229 - Kaplice i kaplice prywatne 207 IV,III, 0, I, III,1219| Kan. 1230 - Przez sanktuarium rozumie 208 IV,III, 0, I, III,1220| Kan. 1231 - Aby sanktuarium mogło 209 IV,III, 0, I, III,1221| Kan. 1232 - ~§ 1. Do zatwierdzenia 210 IV,III, 0, I, III,1222| Kan. 1233 - Sanktuariom mogą być przyznane 211 IV,III, 0, I, III,1223| Kan. 1234 - ~§ 1. W sanktuariach należy 212 IV,III, 0, I, IV,1224| Kan. 1235 - ~§ 1. Ołtarz, czyli stół, 213 IV,III, 0, I, IV,1225| Kan. 1236 - ~§ 1. Zgodnie z ustalonym 214 IV,III, 0, I, IV,1226| Kan. 1237 - ~§ 1. Ołtarze stałe winny 215 IV,III, 0, I, IV,1227| Kan. 1238 - ~§ 1. Ołtarz traci poświęcenie 216 IV,III, 0, I, IV,1228| Kan. 1239 - ~§ 1. Ołtarz, zarówno 217 IV,III, 0, I, V,1229| Kan. 1240 - ~§ 1. Tam, gdzie to możliwe, 218 IV,III, 0, I, V,1230| Kan. 1241 - ~§ 1. Parafie oraz instytuty 219 IV,III, 0, I, V,1231| Kan. 1242 - W kościołach nie należy 220 IV,III, 0, II, 0,1234| Kan. 1245 - Przy zachowaniu prawa 221 IV,III, 0, II, I,1236| Kan. 1247 - W niedzielę oraz w inne 222 IV,III, 0, II, I,1237| Kan. 1248 - ~§ 1. Nakazowi uczestniczenia 223 IV,III, 0, II, II,1238| Kan. 1249 - Wszyscy wierni, każdy 224 I, 0, 0, VII, 0,125 | Kan. 125 - ~§ 1. Akt dokonany na 225 IV,III, 0, II, II,1239| Kan. 1250 - W Kościele powszechnym 226 IV,III, 0, II, II,1240| Kan. 1251 - Wstrzemięźliwość od spożywania 227 IV,III, 0, II, II,1241| Kan. 1252 - Prawem o wstrzemięźliwości 228 V, 0, 0, II, II,1243 | Kan. 1254 - ~§ 1. Kościół katolicki 229 V, 0, 0, II, II,1244 | Kan. 1255 - Kościół powszechny oraz 230 V, 0, 0, II, II,1245 | Kan. 1256 - Prawo własności dóbr, 231 V, 0, 0, II, II,1246 | Kan. 1257 - ~§ 1. Wszystkie dobra 232 V, 0, 0, II, II,1247 | Kan. 1258 - W kanonach, które następują, 233 I, 0, 0, VII, 0,126 | Kan. 126 - Akt dokonany pod wpływem 234 V, 0, 0, I, 0,1249 | Kan. 1260 - Kościół posiada wrodzone 235 V, 0, 0, I, 0,1250 | Kan. 1261 -~§ 1. Wierni mają prawo 236 V, 0, 0, I, 0,1251 | Kan. 1262 - Wierni powinni udzielać 237 V, 0, 0, I, 0,1252 | Kan. 1263 - Biskup diecezjalny po 238 V, 0, 0, I, 0,1254 | Kan. 1265 - ~§ 1. Przy zachowaniu 239 V, 0, 0, I, 0,1255 | Kan. 1266 - Ordynariusz miejsca może 240 V, 0, 0, I, 0,1256 | Kan. 1267 - ~§ 1. Jeśli nie stwierdzi 241 V, 0, 0, I, 0,1257 | Kan. 1268 - Przedawnienie jako sposób 242 V, 0, 0, I, 0,1258 | Kan. 1269 - Rzeczy święte, będące 243 I, 0, 0, VII, 0,127 | Kan. 127 - ~§ 1. Gdy prawo postanawia, 244 V, 0, 0, I, 0,1259 | Kan. 1270 - Rzeczy nieruchome, ruchome 245 V, 0, 0, I, 0,1260 | Kan. 1271 - Biskupi, z racji więzi 246 V, 0, 0, II, 0,1264 | Kan. 1275 - Masa dóbr pochodzących 247 V, 0, 0, II, 0,1266 | Kan. 1277 - Biskup diecezjalny przed 248 V, 0, 0, II, 0,1267 | Kan. 1278 - Oprócz zadań, o których 249 V, 0, 0, II, 0,1269 | Kan. 1280 - Każda osoba prawna powinna 250 V, 0, 0, II, 0,1271 | Kan. 1282 - Wszyscy, tak duchowni, 251 V, 0, 0, II, 0,1272 | Kan. 1283 - Zanim zarządcy obejmą 252 V, 0, 0, II, 0,1273 | Kan. 1284 - ~§ 1. Wszyscy zarządcy 253 V, 0, 0, II, 0,1274 | Kan. 1285 - Jedynie w ramach zwyczajnej 254 V, 0, 0, II, 0,1275 | Kan. 1286 - Zarządcy dóbr:~ w umowach 255 V, 0, 0, III, 0,1281 | Kan. 1292 - ~§ 1. Przy zachowaniu 256 V, 0, 0, III, 0,1282 | Kan. 1293 - ~§ 1. Dla dokonania alienacji, 257 V, 0, 0, III, 0,1285 | Kan. 1296 - W razie alienacji dóbr 258 V, 0, 0, III, 0,1286 | Kan. 1297 - Do Konferencji Episkopatu 259 I, 0, 0,VIII, 0,130 | Kan. 130 - Władza rządzenia zasadniczo 260 V, 0, 0, IV, 0,1292 | Kan. 1303 -~§ 1. Przez pobożne fundacje 261 V, 0, 0, IV, 0,1293 | Kan. 1304 - ~§ 1. Aby osoba prawna 262 V, 0, 0, IV, 0,1294 | Kan. 1305 - Pieniądze i dobra ruchome, 263 V, 0, 0, IV, 0,1295 | Kan. 1306 - ~§ 1. Fundacje, dokonane 264 V, 0, 0, IV, 0,1296 | Kan. 1307 - ~§ 1. Z zachowaniem przepisów 265 V, 0, 0, IV, 0,1298 | Kan. 1309 - Władzom, o których w kan. 266 I, 0, 0,VIII, 0,131 | Kan. 131 - ~§ 1. Władza rządzenia 267 VI, I, 0, II, 0,1303 | Kan. 1314 - Kara jest najczęściej 268 VI, I, 0, II, 0,1304 | Kan. 1315 - ~§ 1. Kto posiada władzę 269 VI, I, 0, II, 0,1305 | Kan. 1316 - Biskupi diecezjalni powinni 270 VI, I, 0, II, 0,1308 | Kan. 1319 - ~§ 1. O ile ktoś może 271 I, 0, 0,VIII, 0,132 | Kan. 132 - ~§ 1. Do uprawnień habitualnych 272 VI, I, 0, III, 0,1311 | Kan. 1322 - Habitualnie pozbawionych 273 VI, I, 0, III, 0,1316 | Kan. 1327 - Prawo partykularne może, 274 VI, I, 0, III, 0,1317 | Kan. 1328 - ~§ 1. Kto uczynił coś 275 VI, I, 0, III, 0,1318 | Kan. 1329 - ~§ 1. Jeśli na głównego 276 I, 0, 0,VIII, 0,133 | Kan. 133 - ~§ 1. Delegowany działa 277 VI, I, 0, III, 0,1319 | Kan. 1330 - Przestępstwo, które polega 278 VI, I, 0, III, I,1321 | Kan. 1332 - Ukarany interdyktem jest 279 VI, I, 0, III, I,1323 | Kan. 1334 - ~§ 1. Zakres suspensy 280 VI, I, 0, III, II,1326 | Kan. 1337 - ~§ 1. Zakaz przebywania 281 VI, I, 0, III, II,1327 | Kan. 1338 - ~§ 1. Pozbawienia i zakazy, 282 VI, I, 0, III, III,1328 | Kan. 1339 -~§ 1. Tego, kto znajduje 283 I, 0, 0,VIII, 0,134 | Kan. 134 - ~§ 1. Pod nazwą ordynariusz 284 VI, I, 0, V, 0,1332 | Kan. 1343 - Jeśli ustawa lub nakaz 285 VI, I, 0, V, 0,1335 | Kan. 1346 - Ilekroć winny popełnił 286 VI, I, 0, V, 0,1338 | Kan. 1349 - Jeśli kara jest nie określona, 287 I, 0, 0,VIII, 0,135 | Kan. 135 - ~§ 1. Władza rządzenia 288 VI, I, 0, V, 0,1340 | Kan. 1351 - Kara wiąże winnego wszędzie, 289 VI, I, 0, V, 0,1341 | Kan. 1352 - ~§ 1. Jeśli kara zabrania 290 VI, I, 0, VI, 0,1346 | Kan. 1357 - ~§ 1. Z zachowaniem przepisów 291 VI, I, 0, VI, 0,1347 | Kan. 1358 - ~§ 1. Zwolnienia z cenzury 292 VI, I, 0, VI, 0,1348 | Kan. 1359 - Jeśli ktoś jest związany 293 I, 0, 0,VIII, 0,136 | Kan. 136 - Władzę wykonawczą może 294 VI, I, 0, VI, 0,1349 | Kan. 1360 - Zwolnienie z kary wymuszone 295 VI, I, 0, VI, 0,1350 | Kan. 1361 - ~§ 1. Zwolnienia z kary 296 VI,II, 0, I, 0,1354 | Kan. 1365 - Winny zakazanego uczestnictwa 297 VI,II, 0, I, 0,1355 | Kan. 1366 - Rodzice lub ich zastępujący, 298 VI,II, 0, I, 0,1356 | Kan. 1367 - Kto postacie konsekrowane 299 VI,II, 0, I, 0,1357 | Kan. 1368 - Kto stwierdzając lub przyrzekając 300 I, 0, 0,VIII, 0,137 | Kan. 137 - ~§ 1. Zwyczajna władza 301 VI,II, 0, II, 0,1360 | Kan. 1371 - Powinien być sprawiedliwie 302 VI,II, 0, II, 0,1361 | Kan. 1372 - Kto od aktu Biskupa Rzymskiego 303 VI,II, 0, II, 0,1362 | Kan. 1373 - Kto publicznie wzbudza 304 VI,II, 0, II, 0,1363 | Kan. 1374 - Kto zapisuje się do stowarzyszenia 305 VI,II, 0, II, 0,1364 | Kan. 1375 - Ci, którzy przeszkadzają 306 VI,II, 0, II, 0,1365 | Kan. 1376 - Kto profanuje rzecz świętą, 307 VI,II, 0, III, 0,1368 | Kan. 1379 - Kto oprócz wypadków, o 308 I, 0, 0,VIII, 0,138 | Kan. 138 - Zwyczajna władza wykonawcza 309 VI,II, 0, III, 0,1369 | Kan. 1380 - Kto stosując symonię sprawuje 310 VI,II, 0, III, 0,1370 | Kan. 1381 - ~§ 1. Ktokolwiek uzurpuje 311 VI,II, 0, III, 0,1371 | Kan. 1382 - Biskup, który bez papieskiego 312 VI,II, 0, III, 0,1372 | Kan. 1383 - Biskup, który wbrew przepisowi 313 VI,II, 0, III, 0,1373 | Kan. 1384 - Kto oprócz wypadków, o 314 VI,II, 0, III, 0,1374 | Kan. 1385 - Kto niezgodnie z prawem 315 VI,II, 0, III, 0,1375 | Kan. 1386 - Kto cokolwiek daruje lub 316 VI,II, 0, III, 0,1377 | Kan. 1388 - ~§ 1. Spowiednik, który 317 I, 0, 0,VIII, 0,139 | Kan. 139 - ~§ 1. Na skutek odniesienia 318 VI,II, 0, V, 0,1382 | Kan. 1393 - Kto narusza obowiązki 319 I, 0, 0, I, 0,14 | Kan. 14 - W wątpliwości prawnej, 320 I, 0, 0,VIII, 0,140 | Kan. 140 - ~§ 1. Gdy do wykonania 321 VII, I, 0, VII, 0,1389 | Kan. 1400 -~§ 1. Przedmiotem postępowania 322 VII, I, 0, VII, 0,1391 | Kan. 1402 - Wszystkie trybunały kościelne 323 VII, I, 0, VII, 0,1392 | Kan. 1403 - ~§ 1. Sprawy kanonizacji 324 VII, I, 0, I, 0,1395 | Kan. 1406 - ~§ 1. Po naruszeniu przepisu 325 VII, I, 0, I, 0,1396 | Kan. 1407 - ~§ 1. W pierwszej instancji 326 I, 0, 0,VIII, 0,141 | Kan. 141 - Z kilku sukcesywnie delegowanych 327 VII, I, 0, I, 0,1399 | Kan. 1410 - Z racji położenia rzeczy, 328 VII, I, 0, I, 0,1400 | Kan. 1411 - ~§ 1. Z tytułu umowy, 329 VII, I, 0, I, 0,1401 | Kan. 1412 - W sprawach karnych, oskarżony, 330 VII, I, 0, I, 0,1402 | Kan. 1413 - Strona może być pozwana:~ 331 I, 0, 0,VIII, 0,142 | Kan. 142 - ~§ 1. Władza delegowana 332 VII, I, 0, II, I,1411 | Kan. 1422 - Wikariusz sądowy, pomocniczy 333 VII, I, 0, II, I,1415 | Kan. 1426 - ~§ 1. Trybunał kolegialny 334 VII, I, 0, II, I,1416 | Kan. 1427 - ~§ 1. Jeżeli istnieje 335 VII, I, 0, II, I,1417 | Kan. 1428 - ~§ 1. Sędzia lub przewodniczący 336 VII, I, 0, II, I,1418 | Kan. 1429 - Przewodniczący trybunału 337 I, 0, 0,VIII, 0,143 | Kan. 143 - ~§ 1. Władza zwyczajna 338 VII, I, 0, II, I,1419 | Kan. 1430 - Dla spraw spornych, w 339 VII, I, 0, II, I,1420 | Kan. 1431 - ~§ 1. W sprawach spornych 340 VII, I, 0, II, I,1421 | Kan. 1432 - Dla spraw, w których chodzi 341 VII, I, 0, II, I,1423 | Kan. 1434 - Jeśli prawo wyraźnie nie 342 VII, I, 0, II, I,1424 | Kan. 1435 - Nominacja rzecznika sprawiedliwości 343 VII, I, 0, II, I,1425 | Kan. 1436 - ~§ 1. Ta sama osoba, ale 344 VII, I, 0, II, I,1426 | Kan. 1437 - ~§ 1. W każdym procesie 345 VII, I, 0, II, II,1429 | Kan. 1440 - Jeżeli nie zostanie zachowana 346 VII, I, 0, II, II,1430 | Kan. 1441 - Trybunał drugiej instancji 347 VII, I, 0, II, III,1431 | Kan. 1442 - Biskup Rzymski jest najwyższym 348 VII, I, 0, II, III,1432 | Kan. 1443 - Rota Rzymska jest zwyczajnym 349 VII, I, 0, III, I,1436 | Kan. 1447 - Kto występował w sprawie 350 VII, I, 0, III, I,1438 | Kan. 1449 - ~§ 1. W wypadkach, o których 351 VII, I, 0, III, I,1440 | Kan. 1451 - ~§ 1. Sprawę wyłączenia 352 VII, I, 0, III, I,1442 | Kan. 1453 - Sędziowie i trybunały 353 VII, I, 0, III, I,1443 | Kan. 1454 - Wszyscy, którzy tworzą 354 VII, I, 0, III, I,1444 | Kan. 1455 - ~§ 1. W procesie karnym 355 VII, I, 0, III, I,1445 | Kan. 1456 - Sędziemu i wszystkim pracownikom 356 VII, I, 0, III, I,1446 | Kan. 1457 - ~§ 1. Sędziowie, którzy 357 VII, I, 0, III, II,1447 | Kan. 1458 - Sprawy należy rozpatrywać 358 I, 0, 0, IX, I,146 | Kan. 146 - Urzędu kościelnego nie 359 VII, I, 0, III, II,1449 | Kan. 1460 - ~§ 1. Jeżeli zgłaszany 360 VII, I, 0, III, II,1450 | Kan. 1461 - Sędzia poznając w jakimkolwiek 361 VII, I, 0, III, II,1452 | Kan. 1463 - ~§ 1. Skarg wzajemnych 362 VII, I, 0, III, III,1454 | Kan. 1465 - ~§ 1. Tak zwane terminy 363 VII, I, 0, III, III,1455 | Kan. 1466 - Kiedy ustawa nie ustala 364 VII, I, 0, III, III,1456 | Kan. 1467 - Jeśli w dniu wyznaczonym 365 VII, I, 0, III, IV,1457 | Kan. 1468 - Każdy trybunał, jeśli 366 I, 0, 0, IX, I,147 | Kan. 147 - Powierzenie urzędu kościelnego 367 VII, I, 0, III, V,1459 | Kan. 1470 - ~§ 1. Jeśli ustawa partykularna 368 VII, I, 0, III, V,1460 | Kan. 1471 - Jeśli osoba, którą należy 369 VII, I, 0, III, V,1461 | Kan. 1472 - ~§ 1. Akta sądowe, zarówno 370 VII, I, 0, III, V,1462 | Kan. 1473 - Ilekroć w aktach sądowych 371 VII, I, 0, IV, I,1466 | Kan. 1477 - Chociażby powód lub strona 372 VII, I, 0, IV, I,1467 | Kan. 1478 -~§ 1. Małoletni i ci, którzy 373 VII, I, 0, IV, I,1468 | Kan. 1479 - Ilekroć istnieje opiekun 374 I, 0, 0, IX, I,148 | Kan. 148 - Do władzy, która jest 375 VII, I, 0, IV, I,1469 | Kan. 1480 - ~§ 1. Osoby prawne występują 376 VII, I, 0, IV, II,1471 | Kan. 1482 - ~§ 1. Każdy może sobie 377 VII, I, 0, IV, II,1472 | Kan. 1483 - Pełnomocnik i adwokat 378 VII, I, 0, IV, II,1473 | Kan. 1484 - ~§ 1. Pełnomocnik i adwokat 379 VII, I, 0, IV, II,1474 | Kan. 1485 - Bez specjalnego zlecenia 380 VII, I, 0, IV, II,1475 | Kan. 1486 - ~§ 1. Usunięcie pełnomocnika 381 VII, I, 0, IV, II,1476 | Kan. 1487 - Zarówno pełnomocnik, jak 382 VII, I, 0, IV, II,1477 | Kan. 1488 - ~§ 1. Zabrania się obydwom 383 VII, I, 0, IV, II,1478 | Kan. 1489 - Adwokaci i pełnomocnicy, 384 VII, I, 0, V, I,1481 | Kan. 1492 - ~§ 1. Każda skarga wygasa 385 VII, I, 0, V, I,1482 | Kan. 1493 - Powód może kogoś pozwać 386 VII, I, 0, V, I,1483 | Kan. 1494 - ~§ 1. Strona pozwana może 387 VII, I, 0, V, I,1484 | Kan. 1495 - Skargę wzajemną należy 388 VII, I, 0, V, II,1485 | Kan. 1496 - ~§ 1. Kto wykaże, przynajmniej 389 VII, I, 0, V, II,1486 | Kan. 1497 - ~§ 1. Dopuszcza się także 390 VII, I, 0, V, II,1487 | Kan. 1498 - Nie wolno w żadnym wypadku 391 VII, I, 0, V, II,1488 | Kan. 1499 - Sędzia może temu, komu 392 I, 0, 0, I, 0,15 | Kan. 15 -~§ 1. Ignorancja lub błąd 393 I, 0, 0, IX, I,150 | Kan. 150 - Temu, kto nie otrzymał 394 VII, I, 0, V, II,1489 | Kan. 1500 - W tym, co dotyczy natury 395 VII,II, I, I, I,1492 | Kan. 1503 - ~§ 1. Sędzia może przyjąć 396 I, 0, 0, IX, I,151 | Kan. 151 - Powierzenia urzędu duszpasterskiego 397 VII,II, I, I, II,1499 | Kan. 1510 - Pozwany, który odmawia 398 VII,II, I, I, II,1500 | Kan. 1511 - Jeśli pozwu nie przekazano 399 VII,II, I, II, 0,1503 | Kan. 1514 - Raz ustalony zakres sporu 400 VII,II, I, II, 0,1504 | Kan. 1515 - Po zawiązaniu sporu, posiadacz 401 VII,II, I, III, 0,1508 | Kan. 1519 -~§ 1. Jeżeli przestaje 402 I, 0, 0, IX, I,152 | Kan. 152 - Nie wolno nikomu nadawać 403 VII,II, I, III, 0,1509 | Kan. 1520 - Jeśli strony, nie mając 404 VII,II, I, III, 0,1510 | Kan. 1521 - Umorzenie następuje z 405 VII,II, I, III, 0,1511 | Kan. 1522 - Umorzenie powoduje wygaśnięcie 406 VII,II, I, III, 0,1512 | Kan. 1523 - Wydatki umorzonego procesu, 407 VII,II, I, IV, 0,1516 | Kan. 1527 -~§ 1. Mogą być przytoczone 408 VII,II, I, IV, 0,1517 | Kan. 1528 - Jeśli strona lub świadek 409 VII,II, I, IV, 0,1518 | Kan. 1529 - Sędzia nie powinien przystępować 410 I, 0, 0, IX, I,153 | Kan. 153 - ~§ 1. Powierzenie urzędu, 411 VII,II, I, IV, I,1519 | Kan. 1530 - Sędzia, dla lepszego wydobycia 412 VII,II, I, IV, I,1520 | Kan. 1531 - ~§ 1. Strona, pytana zgodnie 413 VII,II, I, IV, I,1522 | Kan. 1533 - Strony, rzecznik sprawiedliwości 414 VII,II, I, IV, I,1523 | Kan. 1534 - Co do przesłuchania stron, 415 VII,II, I, IV, I,1524 | Kan. 1535 - Stwierdzenie jakiegoś 416 VII,II, I, IV, I,1526 | Kan. 1537 - Co do pozasądowego przyznania 417 VII,II, I, IV, I,1527 | Kan. 1538 - Przyznanie się lub jakiekolwiek 418 VII,II, I, IV, II,1528 | Kan. 1539 - W każdego rodzaju procesie 419 I, 0, 0, IX, I,154 | Kan. 154 - Urząd prawnie wakujący, 420 VII,II, I, IV, II,1529 | Kan. 1540 - ~§ 1. Publicznymi dokumentami 421 VII,II, I, IV, II,1530 | Kan. 1541 - Jeśli nie wykaże się czegoś 422 VII,II, I, IV, II,1531 | Kan. 1542 - Dokument prywatny, czy 423 VII,II, I, IV, II,1532 | Kan. 1543 - Jeżeli dokumenty okażą 424 VII,II, I, IV, II,1533 | Kan. 1544 - Dokumenty nie posiadają 425 VII,II, I, IV, II,1534 | Kan. 1545 - Sędzia może nakazać, by 426 VII,II, I, IV, II,1535 | Kan. 1546 - ~§ 1. Nikt nie ma obowiązku 427 VII,II, I, IV, III,1538 | Kan. 1549 - Wszyscy mogą być świadkami, 428 I, 0, 0, IX, I,155 | Kan. 155 - Kto, działając za kogoś 429 VII,II, I, IV, III,1540 | Kan. 1551 - Strona, która powołała 430 VII,II, I, IV, III,1542 | Kan. 1553 - Sędzia ma prawo ograniczyć 431 VII,II, I, IV, III,1543 | Kan. 1554 - Zanim nastąpi przesłuchanie 432 VII,II, I, IV, III,1544 | Kan. 1555 - Zachowując przepis kan. 433 VII,II, I, IV, III,1545 | Kan. 1556 - Wezwanie świadka dokonuje 434 VII,II, I, IV, III,1546 | Kan. 1557 - Świadek prawidłowo wezwany 435 I, 0, 0, IX, I,156 | Kan. 156 - Każde powierzenie urzędu 436 VII,II, I, IV, III,1549 | Kan. 1560 - ~§ 1. Świadkowie powinni 437 VII,II, I, IV, III,1550 | Kan. 1561 - Przesłuchanie świadka 438 VII,II, I, IV, III,1551 | Kan. 1562 - ~§ 1. Sędzia powinien 439 VII,II, I, IV, III,1552 | Kan. 1563 - Sędzia winien najpierw 440 VII,II, I, IV, III,1553 | Kan. 1564 - Pytania mają być krótkie, 441 VII,II, I, IV, III,1555 | Kan. 1566 - Świadkowie powinni zeznawać 442 VII,II, I, IV, III,1556 | Kan. 1567 - ~§ 1. Odpowiedź winna 443 VII,II, I, IV, III,1557 | Kan. 1568 - Notariusz powinien odnotować 444 VII,II, I, IV, III,1558 | Kan. 1569 - ~§ 1. Na końcu przesłuchania 445 I, 0, 0, IX, I,157 | Kan. 157 - Jeśli prawo czegoś innego 446 VII,II, I, IV, III,1559 | Kan. 1570 - Świadkowie, chociaż już 447 VII,II, I, IV, III,1560 | Kan. 1571 - Świadkom, według słusznej 448 VII,II, I, IV, III,1561 | Kan. 1572 - Przy ocenie zeznań, sędzia, 449 VII,II, I, IV, III,1562 | Kan. 1573 - Zeznanie jednego świadka 450 VII,II, I, IV, IV,1564 | Kan. 1575 - Do sędziego należy nominacja 451 VII,II, I, IV, IV,1565 | Kan. 1576 - Biegłych można również 452 VII,II, I, IV, IV,1566 | Kan. 1577 - ~§ 1. Sędzia uwzględniając 453 VII,II, I, IV, IV,1567 | Kan. 1578 - ~§ 1. Każdy z biegłych 454 VII,II, I, IV, IV,1568 | Kan. 1579 - ~§ 1. Sędzia powinien 455 VII,II, I, IV, IV,1569 | Kan. 1580 - Biegłym należy zapłacić 456 VII,II, I, IV, IV,1570 | Kan. 1581 -~§ 1. Strony mogą wyznaczyć 457 VII,II, I, IV, V,1571 | Kan. 1582 - Jeśli sędzia uzna, że 458 VII,II, I, IV, V,1572 | Kan. 1583 - Należy sporządzić dokument 459 VII,II, I, IV, VI,1573 | Kan. 1584 - Domniemanie jest to prawdopodobne 460 VII,II, I, IV, VI,1574 | Kan. 1585 - Kto ma za sobą domniemanie 461 VII,II, I, V, 0,1577 | Kan. 1588 - Sprawę wpadkową przedstawia 462 I, 0, 0, IX, I,159 | Kan. 159 - Nikt nie może być prezentowany 463 VII,II, I, V, 0,1579 | Kan. 1590 - ~§ 1. Jeśli sprawa wpadkowa 464 VII,II, I, V, 0,1580 | Kan. 1591 - Zanim zostanie zakończona 465 VII,II, I, V, I,1581 | Kan. 1592 - ~§ 1. Jeśli strona pozwana 466 VII,II, I, V, I,1583 | Kan. 1594 - Jeśli powód, w dniu i 467 VII,II, I, V, I,1584 | Kan. 1595 -~§ 1. Strona nieobecna 468 VII,II, I, VI, 0,1588 | Kan. 1599 - ~§ 1. Po wypełnieniu wszystkiego, 469 I, 0, 0, I, 0,16 | Kan. 16 -~§ 1. W sposób autentyczny 470 I, 0, 0, IX, I,160 | Kan. 160 - ~§ 1. Komu przysługuje 471 VII,II, I, VI, 0,1590 | Kan. 1601 - Po zamknięciu postępowania 472 VII,II, I, VI, 0,1592 | Kan. 1603 - ~§ 1. Po wzajemnym przekazaniu 473 VII,II, I, VI, 0,1594 | Kan. 1605 - Przy ustnej dyskusji, 474 VII,II, I, VII, 0,1597 | Kan. 1608 - ~§ 1. Do wydania jakiegokolwiek 475 VII,II, I, VII, 0,1599 | Kan. 1610 -~§ 1. Jeżeli sędzia jest 476 VII,II, I, VII, 0,1600 | Kan. 1611 - Wyrok powinien:~ rozstrzygać 477 VII,II, I, VII, 0,1602 | Kan. 1613 - Podane wyżej zasady, dotyczące 478 VII,II, I, VII, 0,1603 | Kan. 1614 - Wyrok powinien być jak 479 VII,II, I, VII, 0,1604 | Kan. 1615 - Ogłoszenie, czyli zawiadomienie 480 VII,II, I, VII, 0,1605 | Kan. 1616 - ~§ 1. Jeżeli w tekst wyroku 481 VII,II, I, VII, 0,1606 | Kan. 1617 - Pozostałe orzeczenia sędziego, 482 VII,II, I, VII, 0,1607 | Kan. 1618 - Wyrok przedstanowczy lub 483 I, 0, 0, IX, I,162 | Kan. 162 - Kto w użytecznym czasie, 484 VII,II, I,VIII, I,1610 | Kan. 1621 - Skarga o nieważność, o 485 VII,II, I,VIII, I,1613 | Kan. 1624 - Skargę o nieważność wyroku 486 VII,II, I,VIII, I,1615 | Kan. 1626 - ~§ 1. Skargę o nieważność 487 VII,II, I,VIII, I,1616 | Kan. 1627 - Sprawy o nieważność mogą 488 I, 0, 0, IX, I,163 | Kan. 163 - Władza, która, zgodnie 489 VII,II, I,VIII, II,1619 | Kan. 1630 - ~§ 1. Apelację należy 490 VII,II, I,VIII, II,1620 | Kan. 1631 - Jeżeli powstaje kwestia 491 VII,II, I,VIII, II,1621 | Kan. 1632 - ~§ 1. Jeśli w apelacji 492 VII,II, I,VIII, II,1622 | Kan. 1633 - Apelację należy poprzeć 493 VII,II, I,VIII, II,1623 | Kan. 1634 - ~§ 1. Do poparcia apelacji 494 VII,II, I,VIII, II,1624 | Kan. 1635 - Po bezużytecznym upływie 495 VII,II, I,VIII, II,1625 | Kan. 1636 - ~§ 1. Apelujący może się 496 VII,II, I,VIII, II,1626 | Kan. 1637 - ~§ 1. Apelacja złożona 497 VII,II, I,VIII, II,1627 | Kan. 1638 - Apelacja zawiesza wykonanie 498 I, 0, 0, IX, I,164 | Kan. 164 - W wyborach kanonicznych, 499 VII,II, I, IX, I,1631 | Kan. 1642 - ~§ 1. Rzecz osądzona cieszy 500 VII,II, I, IX, II,1635 | Kan. 1646 - ~§ 1. O przywrócenie do


0-1646 | 1652-640 | 641-celeb | celib-i-zes | ident-naduz | nadwy-odrzu | odsta-popel | popie-przyg | przyj-srode | stalo-uwiel | uwien-wyzna | wzaje-zrodz | zrown-zywym

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License