Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Kodeks Prawa Kanonicznego

IntraText - Concordances

(Hapax - words occurring once)


0-1646 | 1652-640 | 641-celeb | celib-i-zes | ident-naduz | nadwy-odrzu | odsta-popel | popie-przyg | przyj-srode | stalo-uwiel | uwien-wyzna | wzaje-zrodz | zrown-zywym

                                      bold = Main text
   Ksiega, Czesc, Sekcja, Tytul, Rozdzial, Kan.             grey = Comment text
1001 II,III, I, II, III,641 | Kan. 641 - Prawo przyjmowania kandydatów 1002 II,III, I, II, III,643 | Kan. 643 - ~§ 1. Nieważnie jest przyjęty 1003 II,III, I, II, III,644 | Kan. 644 - Przełożeni nie powinni 1004 II,III, I, II, III,646 | Kan. 646 - Nowicjat, którym rozpoczyna 1005 II,III, I, II, III,649 | Kan. 649 - ~§ 1. Z zachowaniem przepisu 1006 I, 0, 0, IV, III,65 | Kan. 65 - ~§ 1. Zachowując przepisy §§ 1007 II,III, I, II, III,650 | Kan. 650 - ~§ 1. Cel nowicjatu wymaga, 1008 II,III, I, II, III,651 | Kan. 651 - ~§ l. Mistrzem nowicjuszy 1009 II,III, I, II, III,652 | Kan. 652 - ~§ 1. Zadaniem mistrza 1010 II,III, I, II, III,653 | Kan. 653 - ~§ 1. Nowicjusz może swobodnie 1011 II,III, I, II, III,654 | Kan. 654 - Przez profesję zakonną 1012 II,III, I, II, III,658 | Kan. 658 - Oprócz warunków określonych 1013 II,III, I, II, III,659 | Kan. 659 - ~§ 1. W poszczególnych 1014 I, 0, 0, IV, III,66 | Kan. 66 - Nie powoduje nieważności 1015 II,III, I, II, III,660 | Kan. 660 - ~§ 1. Kształcenie winno 1016 II,III, I, II, III,661 | Kan. 661 - Zakonnicy mają przez całe 1017 II,III, I, II, IV,662 | Kan. 662 - Za najwyższą zasadę swego 1018 II,III, I, II, IV,663 | Kan. 663 - ~§ 1. Pierwszym i podstawowym 1019 II,III, I, II, IV,664 | Kan. 664 - Zakonnicy mają często 1020 II,III, I, II, IV,666 | Kan. 666 - W korzystaniu z środków 1021 II,III, I, II, IV,667 | Kan. 667 - ~§ 1. We wszystkich domach 1022 II,III, I, II, IV,668 | Kan. 668 - ~§ 1. Zakonnicy powinni 1023 II,III, I, II, IV,669 | Kan. 669 -~§ 1. Zakonnicy powinni 1024 I, 0, 0, IV, III,67 | Kan. 67 - ~§ 1. Jeśli się zdarzy, 1025 II,III, I, II, IV,670 | Kan. 670 - Instytut powinien zapewnić 1026 II,III, I, II, IV,671 | Kan. 671 - Zakonnik nie powinien 1027 II,III, I, II, IV,672 | Kan. 672 - Zakonnicy związani 1028 II,III, II, 0, 0,727 | apostolatu, z uwzględnieniem kan. 679-683.~§ 3. Relacje z własnym 1029 I, 0, 0, IV, III,68 | Kan. 68 - Reskrypt Stolicy Apostolskiej 1030 II,III, II, 0, 0,727 | uwzględnieniem kan. 679-683.~§ 3. Relacje z własnym 1031 II,III, I, II, VI,675 | Kan. 686 - ~§ 1. Najwyższy przełożony, 1032 II,III, I, II, VI,676 | Kan. 687 - Członek eksklaustrowany 1033 II,III, I, II, VI,677 | Kan. 688 - ~§ 1. Kto po upływie czasu 1034 II,III, I, II, VI,678 | Kan. 689 - ~§ 1. Kompetentny przełożony 1035 I, 0, 0, IV, III,69 | Kan. 69 - Reskrypt, w którym nie 1036 II,III, I, II, VI,679 | Kan. 690 - ~§ 1. Najwyższy przełożony, 1037 II,III, I, II, VI,680 | Kan. 691 - ~§ 1. Zakonnik po ślubach 1038 II,III, I, II, VI,681 | Kan. 692 - Indult odejścia udzielony 1039 II,III, I, II, VI,687 | Kan. 698 - We wszystkich wypadkach, 1040 II,III, I, II, VI,688 | Kan. 699 - ~§ 1. Najwyższy przełożony 1041 I, 0, 0, IV, III,70 | Kan. 70 - Jeśli w reskrypcie zlecono 1042 II,III, I, II, VI,691 | Kan. 702 - ~§ 1. Ci, którzy zgodnie 1043 II,III, I, II, VI,692 | Kan. 703 - W przypadku poważnego 1044 II,III, I, II, VII,694 | Kan. 705 - Zakonnik wyniesiony do 1045 II,III, I, II, VII,695 | Kan. 706 - Zakonnik, o którym wyżej :~ 1046 II,III, I, II, VII,696 | Kan. 707 -~§ 1. Zakonnik, który stał 1047 II,III, I, II,VIII,697 | Kan. 708 - Wyżsi przełożeni mogą 1048 I, 0, 0, IV, III,71 | Kan. 71 - Nikt nie ma obowiązku 1049 II,III, I, III, 0,700 | Kan. 711 - Członek instytutu świeckiego 1050 II,III, I, III, 0,701 | Kan. 712 - Przy zachowaniu przepisów 1051 II,III, I, III, 0,702 | Kan. 713 - ~§ 1. Członkowie tych 1052 II,III, I, III, 0,703 | Kan. 714 - Członkowie winni prowadzić 1053 II,III, I, III, 0,704 | Kan. 715 - ~§ 1. Członkowie duchowni 1054 II,III, I, III, 0,705 | Kan. 716 -~§ 1. Wszyscy członkowie 1055 II,III, I, III, 0,706 | Kan. 717 - ~§ 1. Konstytucje winny 1056 II,III, I, III, 0,707 | Kan. 718 - Zarządzanie dobrami instytutu, 1057 II,III, I, III, 0,708 | Kan. 719 - ~§ 1. Aby członkowie wiernie 1058 I, 0, 0, IV, III,72 | Kan. 72 - Reskrypty udzielone przez 1059 II,III, I, III, 0,709 | Kan. 720 - Prawo dopuszczania do 1060 II,III, I, III, 0,710 | Kan. 721 - ~§ l. Nieważnie zostaje 1061 II,III, I, III, 0,711 | Kan. 722 - ~§ 1. Próba wstępna ma 1062 II,III, I, III, 0,712 | Kan. 723 - ~§ 1. Jeśli po upływie 1063 II,III, I, III, 0,713 | Kan. 724 - ~§ 1. Kształcenie po pierwszym 1064 II,III, I, III, 0,714 | Kan. 725 - Instytut może złączyć 1065 II,III, I, III, 0,715 | Kan. 726 - ~§ 1. Po upływie okresu 1066 II,III, I, III, 0,716 | Kan. 727 -~§ 1. Członek wieczyście 1067 II,III, I, III, 0,717 | Kan. 728 - Po udzieleniu zgodnie 1068 II,III, I, III, 0,718 | Kan. 729 - Wydalenie członka z instytutu 1069 I, 0, 0, IV, III,73 | Kan. 73 - Ustawa przeciwna nie odwołuje 1070 II,III, I, III, 0,719 | Kan. 730 - Gdy członek instytutu 1071 II,III, II, 0, 0,721 | Kan. 732 - Postanowienia zawarte 1072 II,III, II, 0, 0,722 | Kan. 733 - ~§ 1. Erekcji domu i ukonstytuowania 1073 II,III, II, 0, 0,723 | Kan. 734 - Zarząd stowarzyszenia 1074 II,III, II, 0, 0,724 | Kan. 735 - ~§ 1. Prawo własne każdego 1075 II,III, II, 0, 0,725 | Kan. 736 - ~§ 1. W stowarzyszeniach 1076 II,III, II, 0, 0,726 | Kan. 737 - Włączenie pociąga za sobą 1077 II,III, II, 0, 0,727 | Kan. 738 - ~§ 1. Wszyscy członkowie 1078 II,III, II, 0, 0,728 | Kan. 739 - Członkowie oprócz obowiązków, 1079 I, 0, 0, IV, III,74 | Kan. 74 - Chociaż z łaski udzielonej 1080 II,III, II, 0, 0,729 | Kan. 740 - Członkowie powinni mieszkać 1081 II,III, II, 0, 0,730 | Kan. 741 - ~§ 1. Stowarzyszenia oraz, 1082 II,III, II, 0, 0,731 | Kan. 742 - Wyjście i wydalenie członka, 1083 II,III, II, 0, 0,732 | Kan. 743 - Indult odejścia ze stowarzyszenia, 1084 II,III, II, 0, 0,733 | Kan. 744 - ~§ l. Najwyższemu również 1085 II,III, II, 0, 0,734 | Kan. 745 - Najwyższy przełożony za 1086 1, 0, II, 0, 0,736 | Kan. 747 - ~§ 1. Kościół, któremu 1087 1, 0, II, 0, 0,737 | Kan. 748 - ~§ 1. Wszyscy ludzie obowiązani 1088 1, 0, II, 0, 0,738 | Kan. 749 - ~§ 1. Nieomylnością w 1089 I, 0, 0, IV, III,75 | Kan. 75 - Jeśli reskrypt zawiera 1090 1, 0, II, 0, 0,739 | Kan. 750 - Wiarą boską i katolicką 1091 1, 0, II, 0, 0,740 | Kan. 751 - Herezją nazywa się uporczywe, 1092 1, 0, II, 0, 0,742 | Kan. 753 - Chociaż biskupi, pozostający 1093 1, 0, II, 0, 0,743 | Kan. 754 - Wszyscy wierni mają obowiązek 1094 1, 0, II, 0, 0,744 | Kan. 755 - ~§ 1. Do całego Kolegium 1095 1, 0, II, I, 0,746 | Kan. 757 - Do własnych zadań prezbiterów, 1096 1, 0, II, I, 0,747 | Kan. 758 - Członkowie instytutów 1097 1, 0, II, I, 0,748 | Kan. 759 - Wierni świeccy na mocy 1098 1, 0, II, I, 0,749 | Kan. 760 - W posłudze słowa, która 1099 1, 0, II, I, 0,750 | Kan. 761 - Do głoszenia nauki chrześcijańskiej 1100 1, 0, II, I, I,751 | Kan. 762 - Ponieważ Lud Boży jednoczy 1101 1, 0, II, I, I,752 | Kan. 763 - Biskupi mają prawo przepowiadać 1102 1, 0, II, I, I,753 | Kan. 764 - Z zachowaniem przepisu 1103 1, 0, II, I, I,755 | Kan. 766 - Świeckich można dopuścić 1104 1, 0, II, I, I,757 | Kan. 768 - ~§ 1. Głosiciele słowa 1105 1, 0, II, I, I,758 | Kan. 769 - Naukę chrześcijańską należy 1106 I, 0, 0, IV, IV,77 | Kan. 77 - Przywilej należy interpretować 1107 1, 0, II, I, I,759 | Kan. 770 - Proboszczowie zgodnie 1108 1, 0, II, I, I,760 | Kan. 771 - ~§ 1. Duszpasterze, zwłaszcza 1109 1, 0, II, I, I,761 | Kan. 772 - ~§ 1. W wykonywaniu przepowiadania 1110 1, 0, II, I, II,762 | Kan. 773 - Własnym i poważnym obowiązkiem, 1111 1, 0, II, I, II,765 | Kan. 776 - Z racji swej funkcji, 1112 1, 0, II, I, II,766 | Kan. 777 - Uwzględniając normy wydane 1113 1, 0, II, I, II,767 | Kan. 778 - Przełożeni zakonów i stowarzyszeń 1114 1, 0, II, I, II,768 | Kan. 779 - Nauczanie katechetyczne 1115 I, 0, 0, IV, IV,78 | Kan. 78 - ~§ 1. Przywilej domniemywa 1116 1, 0, II, II, 0,771 | Kan. 782 - ~§ 1. Najwyższe kierownictwo 1117 1, 0, II, II, 0,772 | Kan. 783 - Ponieważ członkowie instytutów 1118 1, 0, II, II, 0,773 | Kan. 784 - Misjonarze, a więc ci, 1119 1, 0, II, II, 0,774 | Kan. 785 - ~§ 1. Do realizacji dzieła 1120 1, 0, II, II, 0,775 | Kan. 786 - Działalność misyjna we 1121 1, 0, II, II, 0,776 | Kan. 787 - ~§ 1. Misjonarze przez 1122 1, 0, II, II, 0,777 | Kan. 788 - ~§ 1. Ci, którzy wyrazili 1123 1, 0, II, II, 0,778 | Kan. 789 - Przez odpowiednią formację 1124 I, 0, 0, IV, IV,79 | Kan. 79 - Przywilej ustaje drogą 1125 1, 0, II, II, 0,779 | Kan. 790 - ~§ 1. Do biskupa diecezjalnego 1126 1, 0, II, II, 0,780 | Kan. 791 - W poszczególnych diecezjach 1127 1, 0, II, III, 0,783 | Kan. 794 - ~§ 1. Z szczególnej racji 1128 1, 0, II, III, 0,784 | Kan. 795 - Ponieważ prawdziwe wychowanie 1129 1, 0, II, III, I,785 | Kan. 796 - ~§ 1. Wśród środków wychowania 1130 1, 0, II, III, I,786 | Kan. 797 - W wyborze szkoły rodzice 1131 1, 0, II, III, I,787 | Kan. 798 - Rodzice powinni kierować 1132 1, 0, II, III, I,788 | Kan. 799 - Wierni mają zabiegać o 1133 I, 0, 0, IV, IV,80 | Kan. 80 - ~§ 1. Żaden przywilej 1134 1, 0, II, III, I,789 | Kan. 800 - ~§ 1. Kościołowi przysługuje 1135 1, 0, II, III, I,790 | Kan. 801 - Instytuty zakonne, których 1136 1, 0, II, III, I,791 | Kan. 802 - ~§ 1. Jeśli nie ma szkół, 1137 1, 0, II, III, I,792 | Kan. 803 - ~§ 1. Szkołę wtedy uważa 1138 1, 0, II, III, I,793 | Kan. 804 - ~§ 1. Władzy kościelnej 1139 1, 0, II, III, I,794 | Kan. 805 - W odniesieniu do własnej 1140 1, 0, II, III, I,795 | Kan. 806 - ~§ 1. Biskupowi diecezjalnemu 1141 1, 0, II, III, II,796 | Kan. 807 - Kościół ma prawo zakładania 1142 1, 0, II, III, II,797 | Kan. 808 - Żaden uniwersytet, chociaż 1143 1, 0, II, III, II,798 | Kan. 809 - Gdy to jest możliwe i 1144 I, 0, 0, IV, IV,81 | Kan. 81 - Z ustaniem władzy udzielającego 1145 1, 0, II, III, II,800 | Kan. 811 - ~§ 1. Kompetentna władza 1146 1, 0, II, III, II,803 | Kan. 814 - Przepisy dotyczące uniwersytetów 1147 1, 0, II, III, III,804 | Kan. 815 - Z tytułu swojego zadania 1148 1, 0, II, III, III,805 | Kan. 816 - ~§ 1. Uniwersytety i wydziały 1149 1, 0, II, III, III,806 | Kan. 817 - Stopnie akademickie, posiadające 1150 1, 0, II, III, III,807 | Kan. 818 - Przepisy zawarte w kan. 1151 1, 0, II, III, III,808 | Kan. 819 - Na ile wymaga tego dobro 1152 I, 0, 0, IV, IV,82 | Kan. 82 - Przywileje nie będące 1153 1, 0, II, III, III,809 | Kan. 820 - Przełożeni i profesorowie 1154 1, 0, II, IV, 0,812 | Kan. 823 - ~§ 1. Dla zachowania nieskazitelności 1155 1, 0, II, IV, 0,813 | Kan. 824 - ~§ 1. Jeśli inaczej nie 1156 1, 0, II, IV, 0,814 | Kan. 825 - ~§ 1. Księgi Pisma świętego 1157 1, 0, II, IV, 0,815 | Kan. 826 - ~§ 1. Gdy idzie o księgi 1158 1, 0, II, IV, 0,816 | Kan. 827 -~§ 1. Katechizmy oraz inne 1159 1, 0, II, IV, 0,817 | Kan. 828 - Zbiory dekretów albo aktów, 1160 1, 0, II, IV, 0,818 | Kan. 829 - Aprobata jakiegoś dzieła 1161 I, 0, 0, IV, IV,83 | Kan. 83 - ~§ 1. Przywilej ustaje 1162 1, 0, II, IV, 0,819 | Kan. 830 - ~§ 1. Przy zachowaniu 1163 1, 0, II, IV, 0,820 | Kan. 831 - ~§ 1. W dziennikach, czasopismach 1164 IV, 0, II, V, 0,823 | Kan. 834 - ~§ 1. Zadanie uświęcania 1165 IV, 0, II, V, 0,824 | Kan. 835 - ~§ 1. Zadanie uświęcania 1166 IV, 0, II, V, 0,825 | Kan. 836 - Ponieważ kult chrześcijański, 1167 IV, 0, II, V, 0,826 | Kan. 837 - ~§ 1. Czynności liturgiczne 1168 IV, 0, II, V, 0,828 | Kan. 839 - ~§ 1. Zadanie uświęcania 1169 I, 0, 0, IV, IV,84 | Kan. 84 - Kto nadużywa władzy udzielonej 1170 IV, I, 0, V, 0,829 | Kan. 840 - Sakramenty Nowego Testamentu, 1171 IV, I, 0, V, 0,830 | Kan. 841 - Ponieważ sakramenty 1172 IV, I, 0, V, 0,831 | Kan. 842 - ~§ 1. Nikt nie może być 1173 IV, I, 0, V, 0,832 | Kan. 843 - ~§ 1. Święci szafarze 1174 IV, I, 0, V, 0,834 | Kan. 845 - ~§ 1. Nie można powtarzać 1175 IV, I, 0, V, 0,835 | Kan. 846 -~§ 1. Przy sprawowaniu 1176 IV, I, 0, V, 0,836 | Kan. 847 - ~§ 1. Przy udzielaniu 1177 IV, I, 0, V, 0,837 | Kan. 848 - Oprócz ofiar określonych 1178 I, 0, 0, IV, V,85 | Kan. 85 - Dyspensa, czyli rozluźnienie 1179 IV, I, 0, I, I,839 | Kan. 850 - Chrztu udziela się z zachowaniem 1180 IV, I, 0, I, I,840 | Kan. 851 - Sprawowanie chrztu powinno 1181 IV, I, 0, I, I,841 | Kan. 852 -~§ 1. Przepisy zawarte 1182 IV, I, 0, I, I,842 | Kan. 853 - Poza wypadkiem konieczności, 1183 IV, I, 0, I, I,843 | Kan. 854 - Chrztu udziela się bądź 1184 IV, I, 0, I, I,844 | Kan. 855 - Rodzice, chrzestni i proboszcz 1185 IV, I, 0, I, I,845 | Kan. 856 - Chociaż chrzest może być 1186 IV, I, 0, I, I,846 | Kan. 857 - ~§ 1. Poza wypadkiem konieczności, 1187 IV, I, 0, I, I,848 | Kan. 859 - Jeśli kandydat do chrztu, 1188 I, 0, 0, IV, V,86 | Kan. 86 - Nie podlegają dyspensie 1189 IV, I, 0, I, I,849 | Kan. 860 - ~§ 1. Poza wypadkiem konieczności, 1190 IV, I, 0, I, II,851 | Kan. 862 - Poza wypadkiem konieczności, 1191 IV, I, 0, I, II,852 | Kan. 863 - O chrzcie dorosłych, przynajmniej 1192 IV, I, 0, I, III,853 | Kan. 864 - Zdatnym do przyjęcia chrztu 1193 IV, I, 0, I, III,854 | Kan. 865 - ~§ 1. Aby dorosły mógł 1194 IV, I, 0, I, III,855 | Kan. 866 - Jeśli tylko nie stoi na 1195 IV, I, 0, I, III,856 | Kan. 867 - ~§ 1. Rodzice mają obowiązek 1196 IV, I, 0, I, III,857 | Kan. 868 - ~§ 1. Do godziwego ochrzczenia 1197 IV, I, 0, I, III,858 | Kan. 869 -~§ 1. W razie wątpliwości, 1198 IV, I, 0, I, III,859 | Kan. 870 - Dziecko podrzucone lub 1199 IV, I, 0, I, III,860 | Kan. 871 - Płody poronione, jeśli 1200 IV, I, 0, I, IV,861 | Kan. 872 - Przyjmujący chrzest powinien 1201 IV, I, 0, I, IV,862 | Kan. 873 - Należy wybrać jednego 1202 IV, I, 0, I, V,864 | Kan. 875 - Udzielający chrztu powinien 1203 I, 0, 0, IV, V,88 | Kan. 88 - Ordynariusz miejsca może 1204 IV, I, 0, II, I,869 | Kan. 880 - ~§ 1. Sakrament bierzmowania 1205 IV, I, 0, II, I,870 | Kan. 881 - Jest wskazane, aby sakrament 1206 IV, I, 0, II, II,871 | Kan. 882 - Zwyczajnym szafarzem sakramentu 1207 IV, I, 0, II, II,873 | Kan. 884 -~§ 1. Biskup diecezjalny 1208 IV, I, 0, II, II,874 | Kan. 885 - ~§ 1. Biskup diecezjalny 1209 IV, I, 0, II, II,875 | Kan. 886 -~§ 1. Biskup w swojej diecezji 1210 IV, I, 0, II, II,876 | Kan. 887 - Prezbiter posiadający 1211 IV, I, 0, II, II,877 | Kan. 888 - Szafarze mogą udzielać 1212 IV, I, 0, II, III,878 | Kan. 889 - ~§ 1. Zdatnym do przyjęcia 1213 I, 0, 0, IV, V,89 | Kan. 89 - Proboszcz i inni prezbiterzy 1214 IV, I, 0, II, III,879 | Kan. 890 - Wierni obowiązani przyjąć 1215 IV, I, 0, II, III,880 | Kan. 891 - Sakrament bierzmowania 1216 IV, I, 0, II, IV,881 | Kan. 892 - Wedle możności bierzmowanemu 1217 IV, I, 0, II, IV,882 | Kan. 893 - ~§ 1. Ten może spełniać 1218 IV, I, 0, II, V,883 | Kan. 894 - Co do udowodnienia udzielonego 1219 IV, I, 0, II, V,884 | Kan. 895 - Nazwiska bierzmowanych 1220 IV, I, 0, III, 0,887 | Kan. 898 - Wierni powinni z największym 1221 IV, I, 0, III, I,888 | Kan. 899 - ~§ 1. Sprawowanie Eucharystii 1222 I, 0, 0, I, 0,9 | Kan. 9 - Ustawy odnoszą się do 1223 I, 0, 0, IV, V,90 | Kan. 90 - ~§ 1. Od ustawodawstwa 1224 IV, I, 0, III, I,889 | Kan. 900 - ~§ 1. Szafarzem, który 1225 IV, I, 0, III, I,890 | Kan. 901 - Kapłan może odprawiać 1226 IV, I, 0, III, I,891 | Kan. 902 - Jeśli czego innego nie 1227 IV, I, 0, III, I,892 | Kan. 903 - Chociaż kapłan jest nieznany 1228 IV, I, 0, III, I,893 | Kan. 904 - Pamiętając o tym, że w 1229 IV, I, 0, III, I,894 | Kan. 905 -~§ 1. Z wyjątkiem wypadków, 1230 IV, I, 0, III, I,895 | Kan. 906 - Bez słusznej i uzasadnionej 1231 IV, I, 0, III, I,896 | Kan. 907 - W sprawowaniu Eucharystii 1232 IV, I, 0, III, I,897 | Kan. 908 - Katolickim kapłanom jest 1233 IV, I, 0, III, I,898 | Kan. 909 - Kapłan nie powinien opuszczać 1234 I, 0, 0, IV, V,91 | Kan. 91 - Kto posiada władzę dyspensowania, 1235 IV, I, 0, III, I,899 | Kan. 910 - ~§ 1. Zwyczajnym szafarzem 1236 IV, I, 0, III, I,900 | Kan. 911 - ~§ 1. Obowiązek i prawo 1237 IV, I, 0, III, I,901 | Kan. 912 - Każdy ochrzczony, jeśli 1238 IV, I, 0, III, I,902 | Kan. 913 - ~§ 1. Dzieci wtedy można 1239 IV, I, 0, III, I,903 | Kan. 914 - Jest przede wszystkim 1240 IV, I, 0, III, I,904 | Kan. 915 - Do Komunii świętej nie 1241 IV, I, 0, III, I,905 | Kan. 916 - Kto ma świadomość grzechu 1242 IV, I, 0, III, I,906 | Kan. 917 - Kto przyjął już Najświętszą 1243 IV, I, 0, III, I,907 | Kan. 918 - Jak najbardziej zaleca 1244 IV, I, 0, III, I,908 | Kan. 919 - ~§ 1. Przystępujący do 1245 I, 0, 0, IV, V,92 | Kan. 92 - Ścisłej interpretacji 1246 IV, I, 0, III, I,909 | Kan. 920 - ~§ 1. Każdy wierny po 1247 IV, I, 0, III, I,911 | Kan. 922 - Udzielenia Wiatyku chorym 1248 IV, I, 0, III, I,912 | Kan. 923 - Wierni mogą uczestniczyć 1249 IV, I, 0, III, I,913 | Kan. 924 - ~§ 1. Najświętsza Ofiara 1250 IV, I, 0, III, I,914 | Kan. 925 - Komunii świętej należy 1251 IV, I, 0, III, I,915 | Kan. 926 - Przy sprawowaniu Eucharystii, 1252 IV, I, 0, III, I,916 | Kan. 927 - Nawet w ostatecznej konieczności 1253 IV, I, 0, III, I,917 | Kan. 928 - Eucharystię należy sprawować 1254 IV, I, 0, III, I,918 | Kan. 929 - Przy sprawowaniu i udzielaniu 1255 IV, I, 0, III, I,919 | Kan. 930 - ~§ 1. Kapłan chory lub 1256 IV, I, 0, III, I,920 | Kan. 931 - Eucharystię można sprawować 1257 IV, I, 0, III, I,921 | Kan. 932 - ~§ 1. Eucharystię należy 1258 IV, I, 0, III, I,922 | Kan. 933 - Dla słusznej przyczyny 1259 IV, I, 0, III, II,923 | Kan. 934 - ~§ 1. Najświętsza Eucharystia:~ 1260 IV, I, 0, III, II,924 | Kan. 935 - Nikomu nie wolno przechowywać 1261 IV, I, 0, III, II,925 | Kan. 936 - W domu instytutu zakonnego 1262 IV, I, 0, III, II,926 | Kan. 937 - Jeśli nie stoi na przeszkodzie 1263 IV, I, 0, III, II,927 | Kan. 938 - ~§ 1. Najświętsza Eucharystia 1264 IV, I, 0, III, II,928 | Kan. 939 - Hostie konsekrowane, w 1265 IV, I, 0, III, II,929 | Kan. 940 - Przed tabernakulum, w 1266 IV, I, 0, III, II,930 | Kan. 941 - ~§ 1. W kościołach lub 1267 IV, I, 0, III, II,931 | Kan. 942 - Zaleca się, ażeby w tych 1268 IV, I, 0, III, II,932 | Kan. 943 - Szafarzem wystawienia 1269 IV, I, 0, III, II,933 | Kan. 944 - ~§ 1. Gdzie, zdaniem biskupa 1270 IV, I, 0, III, III,934 | Kan. 945 - ~§ 1. Zgodnie z uznanym 1271 IV, I, 0, III, III,935 | Kan. 946 - Wierni składający ofiarę, 1272 IV, I, 0, III, III,936 | Kan. 947 - Od ofiar mszalnych należy 1273 IV, I, 0, III, III,937 | Kan. 948 - Należy odprawić oddzielnie 1274 IV, I, 0, III, III,938 | Kan. 949 - Kto ma obowiązek odprawienia 1275 IV, I, 0, III, III,939 | Kan. 950 - Jeśli ktoś składa pewną 1276 IV, I, 0, III, III,940 | Kan. 951 - ~§ 1. Kapłan, odprawiający 1277 IV, I, 0, III, III,941 | Kan. 952 - ~§ 1. Do synodu prowincjalnego 1278 IV, I, 0, III, III,942 | Kan. 953 - Nikomu nie wolno przyjąć 1279 IV, I, 0, III, III,943 | Kan. 954 - Jeśli w niektórych kościołach 1280 IV, I, 0, III, III,944 | Kan. 955 - ~§ 1. Kto zamierza powierzyć 1281 IV, I, 0, III, III,945 | Kan. 956 - Wszyscy zarządcy pobożnych 1282 IV, I, 0, III, III,946 | Kan. 957.- Obowiązek i prawo czuwania 1283 IV, I, 0, IV, I,949 | Kan. 960 - Indywidualna i integralna 1284 IV, I, 0, IV, I,950 | Kan. 961 -~§ 1. Absolucja wielu równocześnie 1285 IV, I, 0, IV, I,951 | Kan. 962 - ~§ 1. By wierny ważnie 1286 IV, I, 0, IV, I,952 | Kan. 963 - Z zachowaniem obowiązku, 1287 IV, I, 0, IV, I,953 | Kan. 964 - ~§ 1. Miejscem właściwym 1288 IV, I, 0, IV, II,954 | Kan. 965 - Szafarzem sakramentu pokuty 1289 IV, I, 0, IV, II,955 | Kan. 966 - ~§ 1. Do ważnego odpuszczenia 1290 I, 0, 0, VI, I,97 | Kan. 97 - ~§ 1. Osoba, która ukończyła 1291 IV, I, 0, IV, II,959 | Kan. 970 - Upoważnienia do spowiadania 1292 IV, I, 0, IV, II,960 | Kan. 971 - Ordynariusz miejsca nie 1293 IV, I, 0, IV, II,961 | Kan. 972 - Upoważnienia do spowiadania 1294 IV, I, 0, IV, II,962 | Kan. 973 - Habitualne upoważnienie 1295 IV, I, 0, IV, II,964 | Kan. 975 - Oprócz odwołania, upoważnienie, 1296 IV, I, 0, IV, II,967 | Kan. 978 - ~§ 1. Kapłan powinien 1297 IV, I, 0, IV, II,968 | Kan. 979 - Kapłan w stawianiu pytań 1298 I, 0, 0, VI, I,98 | Kan. 98 - ~§ 1. Osobie pełnoletniej 1299 IV, I, 0, IV, II,969 | Kan. 980 - Jeśli spowiednik nie ma 1300 IV, I, 0, IV, II,970 | Kan. 981 - Spowiednik powinien nałożyć 1301 IV, I, 0, IV, II,971 | Kan. 982 - Kto wyznaje w spowiedzi, 1302 IV, I, 0, IV, II,973 | Kan. 984 - ~§ 1. Bezwzględnie zabrania 1303 IV, I, 0, IV, II,974 | Kan. 985 - Mistrz nowicjuszy i jego 1304 IV, I, 0, IV, II,975 | Kan. 986 - ~§ 1. Każdy, komu na mocy 1305 IV, I, 0, IV, III,976 | Kan. 987 - Wierny, aby otrzymać zbawczy 1306 IV, I, 0, IV, III,977 | Kan. 988 - ~§ 1. Wierny jest obowiązany 1307 I, 0, 0, VI, I,99 | Kan. 99 - Ktokolwiek na stałe nie 1308 IV, I, 0, IV, III,979 | Kan. 990 - Nikomu nie zabrania się 1309 IV, I, 0, IV, III,980 | Kan. 991 - Każdy wierny ma prawo 1310 IV, I, 0, IV, IV,981 | Kan. 992 - Odpust jest to darowanie 1311 IV, I, 0, IV, IV,982 | Kan. 993 - Odpust jest cząstkowy 1312 IV, I, 0, IV, IV,983 | Kan. 994 - Każdy wierny może zyskiwać 1313 IV, I, 0, IV, IV,984 | Kan. 995 - ~§ 1. Oprócz najwyższej 1314 IV, I, 0, IV, IV,985 | Kan. 996 - ~§ 1. Tylko ten jest zdolny 1315 IV, I, 0, IV, I,950 | Kan. 961 -~§ 1. Absolucja wielu równocześnie penitentów 1316 IV, I, 0, VII, III,1073 | mężczyzny czy kobiety, czy to absolutna czy względna, czyni małżeństwo 1317 I, 0, 0, I, 0,8 | zamieszczenie w organie urzędowym Actorum Apostolicae Sedis, chyba 1318 VII, V, I | REKURS PRZECIW DEKRETOM ADMINISTRACYJNYM~ ~ 1319 V, 0, 0, II, 0,1270 | prawem, ale ważnie przez administratorów podjęte, z zachowaniem prawa 1320 II,II, II, III, VI,540 | inaczej postanowi. ~§ 2. Admnistratorowi parafii nie wolno nic czynić, 1321 VII,II, II, I, III,1695 | chrztu, aby została dokonana adnotacja o udzielonej dyspensie w 1322 II,II, II, III, VI,535 | zakonnym oraz zmiany obrządku; adnotacje muszą być zawsze uwidocznione 1323 I, 0, 0, VI, I,110 | tego lub tych, którzy je adoptowali. ~ 1324 I, 0, 0, VI, I,110 | Kan. 110 - Dzieci adoptowane zgodnie z przepisami prawa 1325 IV, I, 0, I, V,866 | 3. W wypadku dziecka adoptowanego należy wpisać nazwiska adoptujących 1326 IV, I, 0, I, V,866 | adoptowanego należy wpisać nazwiska adoptujących oraz - przynajmniej jeśli 1327 II,III, I, II, IV,663 | Najświętsze Ciało Chrystusa i adorować tegoż Pana obecnego w Sakramencie.~§ 1328 IV, I, 0, III, II,931 | wspólnota głębiej rozważała i adorowała tajemnicę eucharystyczną. 1329 IV, I, 0, III, 0,887 | przyjmując ten sakrament i adorując Go z najwyższą czcią. Duszpasterze 1330 1, 0, II, I, I,756 | tygodnia, zwłaszcza w okresie adwentu i wielkiego postu, albo 1331 VII, V, I, 0, III,1727 | zawsze prawo posłużyć się adwokatem lub pełnomocnikiem, unikając 1332 II,III, I, I, 0,580 | Kan. 580 - Agregacja jednego instytutu życia 1333 II,III, I, I, 0,580 | kanonicznej autonomii instytutu agregowanego.~ ~ 1334 II,III, I, I, 0,580 | kompetentnej władzy instytutu agregującego, z zachowaniem zawsze kanonicznej 1335 1, 0, II, I, 0,750 | przedstawianie nauki w szkołach, w akademiach, na konferencjach i różnego 1336 VI, I, 0, III, II,1327 | można pozbawić kogoś stopni akademickich.~§ 3. Odnośnie do zakazów 1337 I, 0, 0, IV, III,61 | i jest ważny przed jego akceptacją, z zachowaniem przeciwnych 1338 I, 0, 0, IX, II,189 | moc, jeśli nie zostanie akceptowana w ciągu trzech miesięcy. 1339 1, 0, II, II, 0,774 | liturgicznego i prowadzeniem akcji charytatywnej.~ ~§ 2. Katechiści 1340 II, I, 0, II, 0,230 | chociażby nie byli lektorami lub akolitami, mogą wykonywać pewne obowiązki 1341 IV, I, 0, VI, II,1024 | 2. Między udzieleniem akolitatu i diakonatu należy zachować 1342 V, 0, 0, III, 0,1281 | alienowane, jak również z alienacjami już dokonanymi.~ 1343 V, 0, 0, III, 0,1281 | prośbie o zezwolenie na alienację trzeba wyszczególnić części 1344 V, 0, 0, III, 0,1281 | Świętej.~§ 3. Gdy rzecz alienowana jest podzielna, w prośbie 1345 V, 0, 0, III, 0,1282 | pasterska;~ oceny rzeczy alienowanej, dokonanej na piśmie przez 1346 V, 0, 0, III, 0,1281 | którzy winni mieć udział w alienowaniu dóbr przez wyrażenie zdania 1347 VI,II, 0, II, 0,1366 | Kan. 1377 - Kto alienuje dobra kościelne bez przepisanego 1348 VI, I, 0, III, 0,1313 | wskutek zawinionego nadużycia alkoholu lub podobnego zaburzenia 1349 II,II, I, 0, III,358 | występującego jako jego alter ego, jak również kardynałowi, 1350 II, I, 0, III, I,239 | z pozostawieniem jednak alumnom swobody udania się do innych 1351 IV, I, 0, VI, II,1033 | święcenia;~ kto popadł w amencję lub inną chorobę psychiczną, 1352 IV, I, 0, VI, II,1030 | podlega jakiejkolwiek formie amencji lub innej chorobie psychicznej, 1353 II,III, I, II, II,639 | uzyskanej zgodnie z prawem amortyzacji zwrócić sumę podstawową.~ ~ 1354 II,III, I, I, 0,603 | życie pustelnicze, czyli anachoretyczne, w którym wierni przez surowsze 1355 1, 0, II, II, 0,774 | dzieła misyjnego powinni być angażowani katechiści, a więc wierni 1356 II,III, I, II, III,657 | można dla słusznej przyczyny antycypować, jednak nie ponad trzy miesiące.~ ~ 1357 II,III, I, II, III,649 | pierwsza profesja może być antycypowana, ale nie ponad piętnaście 1358 VII,II, II, I, I,1671 | nieważność małżeństwa, wraz z apelacjami, jeśli takie , i pozostałymi 1359 VII,II, I,VIII, II,1619 | zredagować na piśmie wobec samego apelującego.~ ~ 1360 VII,II, I,VIII, II,1625 | Kan. 1636 - ~§ 1. Apelujący może się zrzec apelacji 1361 IV, I, 0, III, III,940 | może poszczególne Msze św. aplikawać w intencji, w której została 1362 IV, I, 0, III, III,938 | obowiązek odprawienia i aplikowania Mszy św. w intencji tych, 1363 IV,II, 0, III, II,1173 | pozbawieni:~ notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy;~ 1364 1, 0, II, 0, 0,740 | uporczywe powątpiewanie o niej ; apostazją - całkowite porzucenie wiary 1365 IV, I, 0, VI, II,1030 | kto popełnił przestępstwo apostazji, herezji lub schizmy;~ 1366 I, 0, 0, I, 0,8 | organie urzędowym Actorum Apostolicae Sedis, chyba że w poszczególnych 1367 II,II, I, 0, I,330 | święty Piotr i pozostali Apostołowie stanowią jedno kolegium, 1368 II,II, II, I, I,371 | powierzona administratorowi apostolskiemu, aby nią kierował w imieniu 1369 II,II, II, III, V,512 | pojedyncze lub zrzeszone mają w apostolstwie. ~§ 3. Do Rady duszpasterskiej 1370 1, 0, II, II, 0,777 | umiłowanie Ludu Bożego i apostolstwo.~ ~§ 3. Jest rzeczą Konferencji 1371 II,III, I, III, 0,711 | całkowitego poświęcenia się apostolstwu, z zastosowaniem tych form 1372 1, 0, II, I, II,764 | własnego terytorium, uprzedniej aprobacie Stolicy Apostolskiej.~ ~§ 1373 VII, I, 0, II, II,1428 | sufragalnymi tej samej archidiecezji.~ ~§ 2. Konferencja Episkopatu 1374 II,II, II, III, VII,553 | zwany także dziekanem albo archiprezbiterem, albo jeszcze inaczej, jest 1375 II,II, II, III, II,491 | akta i dokumenty również archiwów kościołów katedralnych, 1376 II,II, II, II, II,435 | metropolita, który jest arcybiskupem diecezji, której jest zwierzchnikiem. 1377 IV, 0, II, V, 0,824 | najpierw biskupi, którzy arcykapłanami, głównymi szafarzami Bożych 1378 VII,II, I, IV, IV,1567 | zleconego im zadania i na jakich argumentach opierają przede wszystkim 1379 IV,II, 0, IV, 0,1178 | wyróżniające się starożytnością, artyzmem czy doznawanym kultem, umieszczone 1380 VII, I, 0, III, I,1437 | sprawiedliwości, obrońca węzła, asesor i audytor.~ 1381 VII,II, II, III, II,1709 | dokładnie rozważyć, z dwoma asesorami, wszystkie dowody i argumenty;~ 1382 VII, I, 0, II, I,1413 | może sobie dobrać dwóch asesorów, duchownych lub świeckich 1383 1, 0, II, 0, 0,736 | powierzył depozyt wiary, aby z asystencją Ducha Świętego strzegł święcie 1384 II, I, 0, V, II,317 | wyznaczany kapelan, czyli asystent kościelny, chyba że co innego 1385 II, I, 0, V, II,317 | mianuje kapelana, czyli asystenta kościelnego, wysłuchawszy - 1386 II,II, II, III, VI,543 | 528, 529 i 530. Władza asystostowania przy zawieraniu małżeństwa, 1387 IV, I, 0, VII, V,1110 | żaden z nich przy nim nie asystował, powinien jak najszybciej 1388 IV, I, 0, VII, V,1110 | nazwiska małżonków, osoby asystującej i świadków, a także miejsce 1389 IV, I, 0, VII, V,1103 | zezwoleniu proboszcza, ilekroć asystuje na podstawie ogólnej delegacji.~ 1390 1, 0, II, IV, 0,820 | periodykach, które wyraźnie atakują religię lub dobre obyczaje, 1391 II,III, I, II, VI,685 | przepojonych materializmem lub ateizmem; bezprawna nieobecność, 1392 VII, I, 0, II, III,1434 | oraz inne sprawy przeciwko audytorom Roty Rzymskiej, z powodu 1393 VII,II, I, V, 0,1579 | trybunał może sprawę zlecić audytorowi lub przewodniczącemu.~ ~ 1394 VII, I, 0, II, I,1416 | trybunał diecezjalny.~ ~Art. 2~AUDYTORZY I RELATORZY~ ~ 1395 I, 0, 0, I, 0,16 | interpretowania. ~§ 2. Interpretacja autentyczna, dokonana w formie ustawy 1396 1, 0, II, 0, 0,742 | i mistrzami wiary. Temu autentycznemu przepowiadaniu swoich biskupów 1397 VII, I, 0, III, V,1463 | egzemplarz akt, których autentyczność poświadczył notariusz, należy 1398 1, 0, II, 0, 0,742 | powierzonych ich trosce autentycznymi nauczycielami i mistrzami 1399 II, I, 0, V, III,323 | stowarzyszenia wiernych cieszą się autonomią, według przepisów kan. 321, 1400 I, 0, 0, VI, II,115 | Zespół rzeczy, czyli fundacja autonomiczna, składa się z dóbr lub rzeczy 1401 V, 0, 0, IV, 0,1292 | prawie:~ pobożne fundacje autonomiczne, czyli zespoły rzeczy przeznaczone 1402 VII, V, I, 0, III,1722 | unikać sporu między nim a autorem dekretu i wspólnym wysiłkiem 1403 IV, I, 0, IV, IV,981 | który jako sługa odkupienia autorytatywnie rozporządza i dysponuje 1404 I, 0, 0,VIII, 0,137 | wykonawcza delegowana przez inny autorytet posiadający władzę zwyczajną, 1405 1, 0, II, 0, 0,736 | prawdy objawionej, wnikliwie badał, wiernie głosił i wykładał, 1406 IV, I, 0, VI, II,1041 | przeprowadzonym zgodnie z prawem badaniu zdatność kandydata została 1407 II,II, II, I, II,383 | biskupiego. ~§ 3. Do braci nie będących w pełnej wspólnocie z Kościołem 1408 II, I, 0, III, I,257 | Kościołom partykularnym, będącym w wielkiej i nagłej potrzebie. ~§ 1409 V, 0, 0, I, 0,1261 | gdzie istnieją jeszcze beneficja w ścisłym znaczeniu, do 1410 V, 0, 0, I, 0,1261 | sposób zarządzania tymi beneficjami, żeby dochody, a nawet, 1411 V, 0, 0, I, 0,1261 | możliwe, samo uposażenie beneficjów powoli były przenoszone 1412 IV, I, 0, VII, IX,1133 | można jej dokonać lub będzie bezowocna.~ 1413 IV,III, 0, I, I,1209| zastosować odpowiednie środki bezpieczeństwa.~ 1414 IV, I, 0, III, II,927 | w porze nocnej, w innym, bezpieczniejszym i stosownym miejscu.~§ 5. 1415 VII,II, I, X | Tytuł X-KOSZTA SĄDOWE I BEZPŁATNA POMOC (Kan. 1649)~~ 1416 IV,III, 0, I, I,1210| czynności musi być wolny i bezpłatny.~ 1417 IV, I, 0, VII, IX,1142 | gdy niebezpieczeństwo jest bezpośrednie, również własną powagą.~§ 1418 II,III, I, II, VI,687 | najwyższym przełożonym i bezpośredniego przedstawiania mu własnej 1419 VII,II, I, IV, VI,1575 | określonego, pozostającego w bezpośrednim związku z tym, o co toczy 1420 II,III, I, II, VI,685 | materializmem lub ateizmem; bezprawna nieobecność, o której mowa 1421 VII,II, II, 0, 0,1648 | kan. 1446, § 2, okaże się bezskuteczna, sędzia - jeżeli uważa, 1422 II,III, I, II, VI,686 | to upomnienie okazało się bezskuteczne a przełożony wyższy wraz 1423 I, 0, 0, VI, II,119 | większości obecnych; po dwóch bezskutecznych głosowaniach, należy głosować 1424 VII,II, I, I, II,1501 | rzecz przestaje być bezsporna;~ sprawa zaczyna należeć 1425 VII,II, II, I, I,1669 | wyraźnie wynika, że jest to bezużyteczne; w pozostałych sprawach 1426 VII, V, I, 0, III,1727 | pełnomocnikiem, unikając bezużytecznej zwłoki; co więcej, obrońca 1427 VII,II, I,VIII, II,1624 | Kan. 1635 - Po bezużytecznym upływie apelacyjnych terminów 1428 I, 0, 0, IX, I,172 | rozłącznie; ~ tajny, pewny, bezwarunkowy, określony.~§ 2 Warunki 1429 I, 0, 0, VII, 0,126 | warunku wymaganego w sposób bezwzględny - jest nieważny, inaczej 1430 IV,II, 0, III, I,1170 | wyróżniania osób oraz by biedni nie byli pozbawieni należnego 1431 V, 0, 0, II, 0,1263 | bogatsze mogłyby pomagać biedniejszym.~§ 4. Zależnie od różnych 1432 II, I, 0, I, 0,222 | Pana, do udzielania pomocy biednym z własnych dochodów. ~ 1433 VII,II, I, IV, IV,1566 | opinia biegłego.~ ~§ 2. Biegłemu należy przesłać akta sprawy 1434 II,II, II, I, II,378 | Apostolską, lub prawdziwej biegłości w tych dyscyplinach. ~§ 1435 IV, I, 0, VII, I,1053 | odznaczających się doświadczeniem i biegłością.~ 1436 II,II, II, III, III,498 | kapłańskiej, zarówno czynne, jak i bierne, posiadają:~ wszyscy kapłani 1437 II,III, I, II, VI,676 | pozbawiony głosu czynnego i biernego.~ ~ 1438 IV,III, 0, II, I,1237| świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek 1439 IV, I, 0, II, IV,882 | świadkiem był ktoś z chrzestnych bierzmowanego.~ ~~ 1440 IV, I, 0, II, IV,881 | Kan. 892 - Wedle możności bierzmowanemu powinien towarzyszyć świadek, 1441 IV, I, 0, II, V,884 | miejscu i dacie. O udzielonym bierzmowaniu proboszcz powinien zawiadomić 1442 IV, I, 0, I, IV,863 | wyjątku;~ jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament 1443 II,II, II, II, IV,447 | odpowiednio przystosowane do bieżących okoliczności czasu i miejsca 1444 II,II, II, III, II,493 | jak również zatwierdza bilans przychodów i rozchodów za 1445 IV, I, 0, III, I,894 | dla słusznej przyczyny na binację, a gdy tego domaga się konieczność 1446 I, 0, 0, V, 0,95 | związane osoby, które biorą w nich udział. ~~~~~~~~~ 1447 1, 0, II, V, 0,822 | oraz synodu diecezjalnego, biorący w nich udział z głosem decydującym 1448 II,II, II, I, II | Rozdział II.~BISKUPI~ ~Art. 1~O BISKUPACH W OGÓLNOSCI~ 1449 IV, I, 0, VI, II,1030 | zarezerwowany mającym święcenia biskupie lub prezbiteratu, albo nie 1450 II,II, II, I, II,406 | przynajmniej wikariuszami biskupimi zależnymi tylko od jego 1451 II,II, I, 0, I,335 | okoliczności. ~~~Art. 2 - KOLEGIUM BISKUPÓWI~ 1452 IV, I, 0, VI, 0,998 | 1. Święceniami : biskupstwo, prezbiterat i diakonat.~§ 1453 VI, I, 0, III, 0,1313 | kto z własnej winy był błędnie przekonany, że zachodzi 1454 1, 0, II, 0, 0,743 | przedstawienia nauki i napiętnowania błędnych opinii. Odnosi się to w 1455 IV, I, 0, V, I,990 | Kan. 1001 - Duszpasterze i bliscy chorego powinni troszczyć 1456 VI, I, 0, III, III,1328 | kto znajduje się w bardzo bliskiej okazji popełnienia przestępstwa 1457 IV, I, 0, I, I,848 | trzeba udzielić w innym bliżej położonym kościele lub kaplicy 1458 IV,III, 0, I, V,1229| niemożliwe, należy każdorazowo błogosławić poszczególne groby.~ 1459 II,II, II, III, VI,530 | przy zawieraniu małżeństw i błogosławieniu małżeństw; ~ odprawianie 1460 IV,III, 0, I, 0,1196| 1207 - Miejsca święte błogosławione przez ordynariusza; jednakże 1461 IV,II, 0, IV, 0,1176 | zaliczeni w poczet Świętych lub Błogosławionych.~ 1462 VI,II, 0, I, 0,1358 | społecznego przekazu, wypowiada bluźnierstwo, poważnie narusza dobre 1463 II, I, 0, XI, 0,204 | wypełniania misji, jaką Bóg powierzył pełnić Kościołowi 1464 II,III, I, I, 0,600 | i dalekiego od ziemskich bogactw, niesie ze sobą zależność 1465 V, 0, 0, II, 0,1263 | z którego także diecezje bogatsze mogłyby pomagać biedniejszym.~§ 1466 II,III, I, I, 0,600 | naśladowania Chrystusa, który będąc bogaty stał się dla nas cierpiącym 1467 II, I, 0, III, III,276 | oddawali szczególną cześć Bogurodzicy Dziewicy i praktykowali 1468 IV, I, 0, IV, II,967 | ustanowiony jednocześnie szafarzem boskiej sprawiedliwości i miłosierdzia, 1469 IV,II, 0, IV, 0,1175 | zawsze Dziewicę, Matkę Bożą, którą Chrystus ustanowił 1470 II,III, I, II, II,618 | podwładnymi jako synami Bożymi i odnosząc się z szacunkiem 1471 II,II, II, III, II,474 | aktach moderatora kurii. BR~Art. 1~WIKARIUSZE GENERALNI 1472 1, 0, II, III, II,799 | dobrymi obyczajami. Gdy zaś braknie tych wymogów, powinni być 1473 VII, I, 0, II, I,1420 | w poprzedniej instancji brał udział rzecznik sprawiedliwości, 1474 IV,III, 0, II, I,1237| zaleca się, ażeby wierni brali udział w liturgii Słowa, 1475 IV, I, 0, I, 0,838 | Kan. 849 - Chrzest, brama sakramentów, konieczny do 1476 VI, I, 0, III, 0,1314 | umyślna, nigdy nie może być brana pod uwagę w stosowaniu przepisów 1477 IV, I, 0, V, 0,836 | 2. Proboszcz powinien brat oleje święte od własnego 1478 II, I, 0, III, I,245 | drugimi, przygotowywali się do braterskiej jedności z diecezjalnym 1479 VI, I, 0, V, 0,1330 | kary, gdy uznał, że ani braterskim upomnieniem, ani naganą, 1480 VII,II, I, V, II,1585 | czy to jako strona, która broni własnego prawa, czy też 1481 VII,II, II, I, III,1693 | przepisu kan. 1700, uwagi broniące węzła winny być sporządzone 1482 VII,II, II, III, II,1709 | dając mu możliwość, by się bronił, chyba że oskarżony, właściwie 1483 IV, I, 0, II, 0,868 | oraz szerzyli wiarę i jej bronili:~ ~ ~~ 1484 IV, I, 0, IV, IV,985 | nakazane czynności, zgodnie z brzmieniem udzielenia.~ 1485 II,III, I, II, II,619 | sobie członkami starać się budować braterską w Chrystusie wspólnotę, 1486 II, I, 0, III, III,275 | samo dzieło, mianowicie budowanie Chrystusowego Ciała, winni 1487 II, I, 0, I, 0,208 | zadaniem współpracuje w budowaniu Ciała Chrystusowego. ~ 1488 IV,III, 0, I, I,1204| Kan. 1215 - ~§ 1. Na budowę kościoła konieczne jest 1489 IV,III, 0, I, I,1205| zasięgnięciu opinii biegłych w budowie i restauracji kościołów, 1490 IV,III, 0, I, I,1203| 1214 - Kościół oznacza budowlę świętą przeznaczoną dla 1491 IV,II, 0, IV, 0,1175 | których przykładem wierni budują się i wstawiennictwem 1492 IV, I, 0, III, 0,886 | jedność Ludu Bożego, przez nią buduje się Ciało Chrystusa. Pozostałe 1493 II,II, II, III, VII,555 | prawidłowo administrowane, a budynek parafialny otoczony właściwą 1494 II,II, II, III,VIII,562 | by sprzęt liturgiczny i budynki sakralne były restaurowane 1495 1, 0, II, III, II,798 | przynajmniej wydziały, w których byłyby kultywowane i wykładane 1496 II,II, I, 0, III,353 | przewodnictwem. Konsystorze bywają zwyczajne i nadzwyczajne. ~§ 1497 IV,III, 0, I, IV,1228| tylko do kultu Bożego, z całkowitym wyłączeniem użytku świeckiego.~§ 1498 IV, I, 0, III, II,927 | zamknięte, ażeby możliwie całokowicie wykluczyć niebezpieczeństwo 1499 VII,II, II, 0, 0,1647 | przedstawić krótko, całościowo i jasno fakty, na których 1500 IV, I, 0, III, III,934 | zwyczajem Kościoła, każdy kapłan celebrujący lub koncelebrujący Mszę


0-1646 | 1652-640 | 641-celeb | celib-i-zes | ident-naduz | nadwy-odrzu | odsta-popel | popie-przyg | przyj-srode | stalo-uwiel | uwien-wyzna | wzaje-zrodz | zrown-zywym

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License