Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Kodeks Prawa Kanonicznego

IntraText - Concordances

(Hapax - words occurring once)


0-1646 | 1652-640 | 641-celeb | celib-i-zes | ident-naduz | nadwy-odrzu | odsta-popel | popie-przyg | przyj-srode | stalo-uwiel | uwien-wyzna | wzaje-zrodz | zrown-zywym

                                      bold = Main text
   Ksiega, Czesc, Sekcja, Tytul, Rozdzial, Kan.             grey = Comment text
1501 II,III, I, I, 0,599 | doskonałej wstrzemięźliwości w celibacie.~ ~ 1502 II, I, 0, III, I,236 | starsi wiekiem mężczyźni, celibatariusze lub żonaci, zgodnie z programem 1503 IV, I, 0, III, I,912 | 844.~ ~Art. 3~OBRZĘDY I CEREMONIE SPRAWOWANIA EUCHARYSTII~ ~ 1504 1, 0, II, II, 0,774 | liturgicznego i prowadzeniem akcji charytatywnej.~ ~§ 2. Katechiści winni 1505 VII,II, I, IV, I,1520 | prawdę.~ ~§ 2. Gdyby nie chciała odpowiadać, do sędziego 1506 VII, I, 0, IV, II,1479 | małżeńskich, dla stron, które chciałyby ich wybrać.~ 1507 IV, I, 0, III, I,913 | dodać trochę wody.~§ 2. Chleb winien być czysto pszenny 1508 IV, I, 0, V, IV,994 | używanie rozumu, czy poważnie choruje albo czy rzeczywiście już 1509 IV,III, 0, I, V,1231| emerytowanych, którzy powinni być chowani we własnym kościele.~ 1510 IV, I, 0, VII, I,1052 | ażeby wiernie zachowując i chroniąc przymierze małżeńskie, osiągali 1511 VII, I, 0, V, I,1480 | 1491 - Każde prawo jest chronione nie tylko skargą, ale także 1512 IV, I, 0, VI, 0,997 | stopnia, wypełniając w osobie Chrystusa-Głowy zadania nauczania, uświęcania 1513 II,III, I, I, 0,575 | oparte na nauce i przykładzie Chrystusa-Nauczyciela, darem Bożym, który Kościół 1514 IV, I, 0, I, III,860 | należy, jeśli to możliwe, chrzcić.~ ~~ 1515 IV, I, 0, II, III,878 | może odnowić przyrzeczenia chrzcielne.~ 1516 II,II, II, III, VI,530 | pogrzebów; ~ świecęnie źródła chrzcielnego w okresie wielkanocnym, 1517 IV, I, 0, I, I,847 | zezwolić lub nakazać, ażeby chrzcielnica była także w innym kościele 1518 IV, I, 0, I, I,847 | parafialny powinien mieć chrzcielnicę, z zachowaniem łącznego 1519 IV, I, 0, I, III,858 | niekatolickiej nie powinni być chrzczeni warunkowo, chyba że po zbadaniu 1520 IV, I, 0, I, III,857 | niebezpieczeństwie śmierci, jest godziwie chrzczone, nawet wbrew woli rodziców.~ 1521 IV, I, 0, I, I,840 | wydanymi;~ rodzice dziecka chrzczonego, jak również chrzestni, 1522 1, 0, II, 0, 0,744 | jedności wśród wszystkich chrześcijan, do czego zobowiązany jest 1523 IV, 0, II, V, 0,825 | Kan. 836 - Ponieważ kult chrześcijański, w którym realizuje się 1524 IV, I, 0, I, I,844 | nadawać imienia obcego duchowi chrześcijańskiemu.~ 1525 IV, I, 0, I, IV,862 | jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.~ 1526 IV, I, 0, I, IV,863 | dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie 1527 II,II, II, III, IV,509 | prawością życia, którzy chwalebnie wypełniają posługę. ~ 1528 VII,II, I, IV, III,1561 | też zmienny, niepewny lub chwiejny;~ czy ma współświadków 1529 II,III, I, II, III,649 | ponad trzy miesiące, czy to ciągła, czy przerywana, powoduje 1530 IV,II, 0, III, 0,1165 | pobożnego zwyczaju grzebania ciał zmarłych. Nie zabrania jednak 1531 IV, I, 0, VII, 0,1050 | małżonkowie stają się jednym ciałem.~§ 2. Gdy po zawarciu małżeństwa 1532 IV,II, 0, III, 0,1165 | zmarłym, okazuje szacunek ich ciału i równocześnie żywym niesie 1533 II,II, II, I, II,402 | rzędzie na uwadze obowiązek ciążący w tym zakresie na diecezji, 1534 IV, I, 0, V, 0,987 | chorych powierza Chrystusowi cierpiącemu i uwielbionemu, ażeby ich 1535 II,II, II, III, VI,529 | troską otacza biednych, cierpiących, samotnych, wygnańców oraz 1536 II,III, I, I, 0,600 | bogaty stał się dla nas cierpiącym niedostatek, prócz życia 1537 II,III, I, II, II,619 | małodusznych i będą dla wszystkich cierpliwi.~ ~ 1538 VII,II, I, VII, 0,1597 | chyba że chodzi o sprawę cieszącą się przywilejem prawa, w 1539 II,II, II, III, VI,522 | 522 - Proboszcz winien cieszyć się stałością i dlatego 1540 II, I, 0, III, II,271 | i kiedy do niego powrócą cieszyli się wszystkimi uprawnieniami, 1541 I, 0, 0, IV, IV,82 | Przywileje nie będące dla drugich ciężarem, nie ustają przez niekorzystanie 1542 I, 0, 0, VI, II,122 | dziedziczne oraz długi i inne ciężary zostały podzielone między 1543 VI, I, 0, II, 0,1307 | największym umiarem i jedynie za cięższe przestępstwa.~ 1544 VI, I, 0, V, 0,1338 | sędzia nie powinien wymierzać cięższych kar, zwłaszcza cenzur, chyba 1545 IV,III, 0, I, 0,1197| również błogosławieństwa cmentarza. Jeden egzemplarz ma być 1546 II, I, 0, III, I,243 | dyscypliny, które dotyczą codziennego życia alumnów oraz porządku 1547 II,II, I, 0, III,349 | Rzymskiemu, zwłaszcza w codziennej trosce o Kościół powszechny. ~ 1548 I, 0, 0, IX, I,149 | jest ważne, ale może być cofnięte dekretem kompetentnej władzy 1549 II,III, I, II, IV,663 | wiernie praktykują okresy corocznego świętego skupienia.~ ~ 1550 IV, I, 0, III, II,931 | i kaplicach organizowano corocznie uroczyste wystawienie Najświętszego 1551 II, I, 0, III, III,283 | należnych i wystarczających corocznych wakacji, określonych prawem 1552 VII,II, I, II, 0,1504 | zawiązaniu sporu, posiadacz cudzej rzeczy przestaje być w dobrej 1553 IV, I, 0, VII, IX,1141 | rodziny, nie odmawiał stronie cudzołożnej przebaczenia oraz nie zrywał 1554 II,III, I, III, 0,711 | danemu instytutowi oraz ćwiczyli się w duchu i sposobie życia 1555 II, I, 0, III, I,251 | formację humanistyczną alumnów, ćwiczyło umysł i przygotowywało ich 1556 VII,II, II, I, II,1681 | przewiduje się, że wyrok cywilny nie będzie przeciwny prawu 1557 I, 0, 0, XI, 0,202 | Dzień w prawie oznacza stały czasokres obejmujący 24 kolejno liczone 1558 1, 0, II, IV, 0,820 | 831 - ~§ 1. W dziennikach, czasopismach lub periodykach, które wyraźnie 1559 II,III, I, II, III,657 | zakonnik jest związany ślubami czasowymi, nie przekroczył dziewięciolecia.~§ 1560 IV, I, 0, IV, IV,983 | zyskiwać odpusty czy to cząstkowe, czy zupełne albo dla siebie, 1561 IV, I, 0, IV, IV,982 | Kan. 993 - Odpust jest cząstkowy albo zupełny, zależnie od 1562 IV,III | Część III: MIEJSCA I CZASY ŚWIĘTE~~ 1563 IV, I, 0, III, 0,886 | Kan. 897 - Najbardziej czcigodnym sakramentem jest Najświętsza 1564 IV,III, 0, II, I,1235| Niedziela, w czasie której jest czczona tajemnica paschalna, na 1565 IV, I, 0, V, 0,835 | nie wolno własną powagą czegokolwiek do nich dodawać, w nich 1566 VII,II, I, VII, 0,1597 | pewność sędzia winien czerpać z faktów i dowodów.~ ~§ 1567 II, I, 0, III, I,246 | samej miłości Chrystusa, czerpali głównie z tego najbogatszego 1568 VII,II, I, VII, 0,1599 | obowiązek sporządzenia wyroku, czerpiąc uzasadnienie z tego, co 1569 VI,II, 0, III, 0,1374 | Kto niezgodnie z prawem czerpie zysk z ofiar mszalnych, 1570 II,III, I, II, II,620 | czy inną zrównaną z nią częścią lub domem niezależnym. Zalicza 1571 II,II, I, 0, III,353 | niektórych ważniejszych spraw, częściej jednak się zdarzających, 1572 VII,II, I,VIII, II,1626 | wniesiona przeciwko wszystkim częściom wyroku.~ ~ 1573 II, I, 0, III, I,246 | Powinni się przyzwyczajać do częstego korzystania z sakramentu 1574 II,II, I, 0, V,364 | prawem władzy; ~ ożywianie częstych kontaktów z Konferencją 1575 IV, 0, II, V, 0,823 | to znaczy Jego Głowę i członki, jest sprawowany cały publiczny 1576 VII,II, I,VIII, I,1615 | tylko strony, które się czują pokrzywdzone, lecz także 1577 II,III, I, II, III,642 | Kan. 642 - Przejęci czujną troską, przełożeni powinni 1578 II,II, II, III, VI,529 | o parafialną wspólnotę, czuli się członkami zarówno diecezji, 1579 V, 0, 0, II, 0,1273 | tytułu pożyczki lub zastawu, czuwając nad odpowiednim zwrotem 1580 II, I, 0, III, I,235 | zdatnemu kapłanowi, który by czuwał nad tym, by byli starannie 1581 IV,III, 0, I, 0,1198| Jeśli tylko nie powoduje to czyjejś szkody, wystarczającym dowodem 1582 IV, I, 0, IV, II,972 | jakiejkolwiek przyczyny w czymkolwiek zdradzić penitenta.~§ 2. 1583 II,II, II, I, II,378 | pozostałymi przymiotami, które czynią go odpowiednim do wypełniania 1584 II,III, I, I, 0,577 | głoszącego Królestwo Boże, czy czyniącego ludziom dobrze, czy też 1585 1, 0, II, I, II,762 | stawała się żywa, wyraźna i czynna.~ ~ 1586 IV, I, 0, III, 0,887 | Najświętszej Eucharystii, biorąc czynny udział w sprawowaniu najczcigodniejszej 1587 IV, 0, II, V, 0,826 | sprawowane z udziałem i czynnym uczestnictwem wiernych.~ 1588 VI,II, 0, III, 0,1378 | ukarany stosownie do wielkości czynu lub zaniedbania, nie wyłączając 1589 II,II, II, III, VII,555 | przepisami liturgicznymi, by czystość i piękno kościoła i sprzętu 1590 II,III, I, II, IV,663 | Sakramencie.~§ 3. Powinni czytać Pismo święte i odprawiać 1591 II,III, I, III, 0,708 | odpowiedni sposób oddawać się czytaniu Pisma świętego, odbywać 1592 1, 0, II, I, 0,747 | Bogu, w sposób szczególny dają świadectwo Ewangelii i 1593 II, I, 0, III, III,279 | teologicznych lub konferencjach, dających im okazję nabycia pełniejszego 1594 I, 0, 0, IV, IV,76 | wykonawczą, której prawodawca dał taką władzę. ~§ 2. Stuletnie 1595 I, 0, 0,VIII, 0,140 | on lub nie chce prowadzić dalej rozpoczętej sprawy. ~§ 2. 1596 VII,II, I, IV, III,1553 | nie sugerujące odpowiedzi, dalekie od jakiejkolwiek obrazy 1597 II,III, I, I, 0,600 | pracowicie w trzeźwości i dalekiego od ziemskich bogactw, niesie 1598 VII,II, I, IV, III,1543 | roztropnego uznania sędziego, nie dało się tego zrobić bez poważnej 1599 II, I, 0, III, II,271 | przyczyny, odmówić zezwolenia na dalszy pobyt na swoim terytorium. ~ 1600 VII,II, I, IV, IV,1567 | przez sędziego, by udzielił dalszych wyjaśnień, które wydają 1601 IV, I, 0, II, II,872 | diecezjalnym;~ w odniesieniu do danej osoba prezbiter, który - 1602 VI, I, 0, V, 0,1336 | winny zaniechał uporu i bez dania mu odpowiedniego czasu na 1603 II, I, 0, V, II,319 | sprawozdanie z wydatków, zebranych danin i ofiar. ~ 1604 VII,II, II, 0, 0,1648 | wiadomości stronie pozwanej, po daniu jej możliwości nadesłania, 1605 VII,II, I,VIII, I,1613 | wymagać, by w jego miejsce dano innego sędziego, według 1606 II, I, 0, III, I,247 | doceniać go jako szczególny dar Boży. ~§ 2. Alumnów trzeba 1607 IV, I, 0, VII, IX,1141 | wyraźnie lub milcząco nie darował winy, ma prawo przerwać 1608 V, 0, 0, III, 0,1281 | sumę, lub chodzi o rzeczy darowane Kościołowi na podstawie 1609 IV, I, 0, VII, IX,1141 | mógłby być skłoniony do darowania winy i nie przedłużania 1610 II,III, I, I, 0,574 | korzystali ze szczególnego daru oraz, zgodnie z celem i 1611 VI,II, 0, III, 0,1375 | Kan. 1386 - Kto cokolwiek daruje lub przyrzeka, aby ktoś 1612 I, 0, 0, XI, 0,203 | ostatniego dnia tej samej daty, albo jeżeli miesiąc nie 1613 IV,II, 0, IV, 0,1177 | zdziwienia u wiernych i nie dawały okazji do niewłaściwej pobożności.~ 1614 I, 0, 0, IV, III,67 | nie, należy się odnieść do dawcy reskryptu. ~ 1615 II,III, I, II, VI,673 | przełożonych, powinien wrócić do dawnego instytutu, chyba że otrzymałby 1616 I, 0, 0, I, 0,20 | porządkuje w całości przedmiot dawnej ustawy. Jednakże ustawa 1617 II, I, 0, III, III,276 | szczególnej racji obowiązani dążyć do świętości, zwłaszcza 1618 II,II, II, II, III,443 | terytorium. Mają oni prawo głosu decydującego. ~§ 3. Na synod partykularny 1619 II,III, I, III, 0,712 | włączenia wieczystego lub definitywnego, a więc przy stałym ponawianiu 1620 II,III, I, II, II,623 | profesji wieczystej lub definitywnej, określonego prawem własnym, 1621 II,III, I, III, 0,709 | czasowych czy wieczystych lub definitywnych, należy do wyższych przełożonych 1622 II,III, II, 0, 0,733 | jednak prawa powrotu przed definitywnym włączeniem do nowego stowarzyszenia.~§ 1623 I, 0, 0, IV, V,86 | dyspensie ustawy, o ile definiują to, co jest istotnie konstytutywne 1624 II,II, II, I, I,374 | takimi wikariaty rejonowe (dekanaty). ~ ~~~~~~~ 1625 VII, I, 0, III, II,1448 | procesu, mogą również być deklarowane przez sędziego z urzędu.~ ~§ 1626 IV, I, 0, VII, V,1098 | suspendowani od urzędu, albo takimi deklarowani.~ 1627 VI, I, 0, V, 0,1331 | chodzi o wymierzanie lub deklarowanie kar w sądzie, należy stosować 1628 VI, I, 0, III, I,1321 | interdykt został wymierzony lub deklarowany, należy zachować przepis 1629 I, 0, 0, IX, I,171 | dekret wymierzający lub deklarujący karę;~ którzy notorycznie 1630 VI, I, 0, V, 0,1342 | dekretów wymierzających lub deklarujących jakąkolwiek karę mają skutek 1631 VI, I, 0, III, I,1322 | po wyroku skazującym lub deklarującym suspendowany nie może ważnie 1632 VI, I, 0, V, 0,1331 | pozasądowym wymierza lub deklaruje karę, jeśli nie wiadomo 1633 II,II, I, 0, V,363 | misji wyznaczani jako delegaci lub obserwatorzy do organizacji 1634 I, 0, 0,VIII, 0,133 | zlecenie, wykonał swoją delegację, chyba że sposób został 1635 VII,II, I, XI, 0,1642 | przekazywany do wykonania lub delegował sędziego.~ ~ 1636 I, 0, 0,VIII, 0,140 | rozpoczętej sprawy. ~§ 2. Delegowani kolegialnie do wykonania 1637 1, 0, II, 0, 0,739 | przekazanym, a więc w jednym depozycie wiary powierzonym Kościołowi 1638 IV, I, 0, VII, IV,1088 | zgody małżeńskiej, chyba że determinuje wolę.~ 1639 IV, I, 0, VI, II,1020 | sześciomiesięcznego odstępu czasu między diakonatem i prezbiteratem. Tych, którzy 1640 II,II, I, 0, III,350 | Papież w Rzymie tytuł lub diakonię. ~§ 3. Patriarchowie wschodni 1641 II,II, I, 0, III,350 | stopnia diakonów z jednej diakonii na drugą, oraz - gdy przez 1642 1, 0, II, I, I,756 | zarezerwowana kapłanowi lub diakonowi. W ciągu roku liturgicznego 1643 IV, I, 0, VI, II,1021 | duszpasterstwie, wykonując święcenie diakońskie, zanim zostanie dopuszczony 1644 1, 0, II, II, 0,776 | i słowa powinni nawiązać dialog z niewierzącymi w Chrystusa, 1645 II,II, II, I, III,412 | listownie porozumiewać się z diecezjanami. ~ 1646 1, 0, II, I, II,764 | świadczenie pomocy poszczególnym diecezjom w sprawach katechezy.~ ~ 1647 VII,II, I, V, I,1582 | nie przeciągało sprawy w długą i niekonieczną zwłokę.~ ~§ 1648 II,III, I, II, III,644 | jak również obciążonych długiem, którego nie w stanie 1649 II,III, I, II, II,639 | procenty, oraz w niezbyt długim czasie z uzyskanej zgodnie 1650 VII,II, II, I, IV,1696 | nieobecność współmałżonka, nawet długotrwała, nie wystarcza.~§ 3. W wypadkach 1651 V, 0, 0, IV, 0,1292 | osobie prawnej z obowiązkiem długotrwałym, określonym przez prawo 1652 II,III, I, II, II,639 | powinni zezwalac na zaciąganie długów, jeśli nie jest pewne, że 1653 V, 0, 0, II, 0,1273 | odpowiednim zwrotem głównej sumy długu;~ pieniądze pozostałe 1654 II,III, I, II, IV,665 | Gdy natomiast chodzi o dłuższą nieobecność w domu, to przełożony 1655 VII,II, I,VIII, II,1622 | apeluje, udzielił stronie dłuższego terminu do jej poparcia.~ ~ 1656 IV,III, 0, II, II,1239| W Kościele powszechnym dniami i okresami pokutnymi 1657 IV,III, 0, II, I,1236| przeżywanie radości właściwej dniowi Pańskiemu oraz korzystanie 1658 II,II, II, III, V,512 | Rady duszpasterskiej należy dobierać tylko tych wiernych, którzy 1659 VII, I, 0, II, I,1417 | sprawy wyznaczyć audytora, dobierając go spośród sędziów trybunału, 1660 1, 0, II, II, 0,773 | dzieła misyjnego, mogą być dobierani z terenów misyjnych lub 1661 II,II, I, 0, I,337 | stosownie do potrzeb Kościoła, dobieranie i popieranie sposobów wykonywania 1662 1, 0, II, III, 0,782 | ponadto obowiązek i prawo dobrania takich środków i instytucji, 1663 VII, V, I, 0, II,1739 | musi z dwoma proboszczami, dobranymi według przepisu kan. 1742, § 1664 II,II, II, III, VI,540 | uprawnieniom proboszcza lub dobrom parafialnym. ~§ 3. Po wypełnieniu 1665 IV,II, 0, IV, I,1180 | Ślub, to jest świadomą i dobrowolną obietnicę uczynioną Bogu, 1666 V, 0, 0, I, 0,1253 | akty wykonawczej władzy dobrowolnej lub za wykonanie reskryptów 1667 II,II, II, III, VI,531 | ofiarodawcy w odniesieniu do ofiar dobrowolnych. Do biskupa diecezjalnego 1668 VII, V, I, 0, III,1722 | ilekroć dostrzega nadzieję na dobry wynik - zachęcić wnoszącego 1669 1, 0, II, IV, 0,812 | szkodę prawdziwej wierze lub dobrym obyczajom.~ ~§ 2. Obowiązek 1670 I, 0, 0, XI, 0,201 | rozumieć, że wykonującemu lub dochodzącemu swego prawa tak przysługuje, 1671 VII,II, II, I, IV,1696 | przeprowadzeniu odpowiednich dochodzeń, z zeznań świadków, z rozgłosu 1672 VII,II, I, I, I,1492 | albo sprawa jest łatwa w dochodzeniu i mniejszej wagi.~§ 2. W 1673 1, 0, II, I, I,760 | by ewangeliczne orędzie docierało do niewierzących mieszkających 1674 II, I, 0, II, 0,225 | duchem ewangelicznym porządek doczesny, dając w ten sposób w dokonywaniu 1675 IV, I, 0, IV, II,975 | spowiedzi, w ustalonych i dogodnych dla nich dniach i godzinach.~§ 1676 II, I, 0, III, I,244 | wraz z odpowiednią ludzką dojrzałością, ducha Ewangelii i ścisłą 1677 II, I, 0, III, I,235 | Młodzieńcy, zamierzający dojść do kapłaństwa, powinni dla 1678 IV, I, 0, III, I,903 | troszczyć się, ażeby dzieci, po dojściu do używania rozumu, zostały 1679 V, 0, 0, IV, 0,1294 | korzyść fundacji, z wyraźną i dokładną wzmianką o zobowiązaniu.~ 1680 II,III, I, II, VI,688 | kolegialnie przystąpić do dokładnego rozważania dowodów, argumentów 1681 V, 0, 0, II, 0,1272 | zarządzać;~ należy sporządzić dokładny i szczegółowy inwentarz, 1682 VII, I, 0, IV, II,1477 | Jeżeliby czegoś takiego dokonali, układ jest nieważny i mogą 1683 V, 0, 0, III, 0,1281 | również z alienacjami już dokonanymi.~ 1684 II,III, I, III, 0,702 | świętą posługę w Ludzie Bożym dokonują uświęcenia świata.~ ~ 1685 II,III, I, II, I,610 | Kan. 610 - ~§ 1. Dokonując erekcji domu trzeba mieć 1686 II, I, 0, V, II,313 | na mocy samego dekretu, dokonującego erekcji przez kompetentną 1687 IV, I, 0, VII, IX,1134 | Interpelacja winna być dokonywana z reguły powagą ordynariusza 1688 II,II, II, II, IV,449 | Episkopatu, znoszenia ich i dokonywania w nich zmian. ~§ 2. Konferencja 1689 II, I, 0, III, I,259 | swoich alumnów, oraz nad dokonywanym w nim kształceniem filozoficznym 1690 II,II, II, I, II,378 | pięciu lat kapłaństwa; ~ doktoratu lub przynajmniej licencjatu 1691 VII, I, 0, IV, II,1472 | diecezjalny zezwoli inaczej, doktorem prawa kanonicznego lub skądinąd 1692 VII, I, 0, II, I,1424 | świeccy dobrego imienia, doktorzy lub licencjaci prawa kanonicznego, 1693 1, 0, II, 0, 0,739 | więc obowiązani unikać doktryn temu przeciwnych.~ ~ 1694 II, I, 0, III, I,244 | seminarium oraz kształcenie doktrynalne winny być harmonijnie ułożone 1695 II,III, II, 0, 0,724 | zwłaszcza pod względem doktrynalnym, duchowym i apostolskim, 1696 IV, I, 0, VI, II,1040 | mianowicie o nieskażonej doktrynie kandydata, autentycznej 1697 VI,II, 0, IV, 0,1380 | dokumentem;~ kto w publicznym dokumencie kościelnym potwierdza fałsz.~ ~ ~~ 1698 VI, I, 0, III, III,1329 | własnego roztropnego uznania dołączać do karnego środka upomnienia 1699 I, 0, 0, IX, I,175 | niewypełnienie jakiegoś warunku dołączonego do kompromisu; ~ przez 1700 VI, I, 0, III, 0,1318 | wiążącej mocą samego prawa dołączonej do przestępstwa podlegają 1701 IV, I, 0, VII, IV,1091 | 2, nie może być godziwie dołączony, chyba że za pisemną zgodą 1702 I, 0, 0, IV, I,38 | kompetentna władza wyraźnie dołączyła klauzulę uchylającą. ~ 1703 VII,II, I, IX, II,1634 | wątpliwości nowe fakty, domagające się przeciwnej decyzji;~ 1704 VII,II, I, IV, VI,1575 | Kan. 1586 - Domniemań, które nie ustanowione 1705 VII,II, I, IV, VI | Rozdział VI.~DOMNIEMANIA~ ~ 1706 II,III, I, II, II,621 | 621 - Połączenie wielu domów pod kierownictwem jednego 1707 IV,III, 0, I, II,1218| wyłączone z wszelkiego użytku domowego.~ ~~ 1708 IV,III, 0, I, I,1209| piękna, jakie przystoją domowi Bożemu, i nie dopuszczać 1709 IV, I, 0, IV, II,971 | formalnie nie odwoła fałszywego doniesienia i nie wyrazi gotowości naprawienia 1710 VI,II, 0, IV, 0,1379 | kościelnemu inne oszczercze doniesienie o przestępstwie lub w inny 1711 VI,II, 0, IV, 0,1379 | 1390 - ~§ 1. Kto fałszywie donosi przełożonemu kościelnemu 1712 IV, I, 0, VII, 0,1050 | zamieszkali, domniemywa się dopełnienie, dopóki coś przeciwnego 1713 VII, I, 0, III, I,1446 | pomocnicy trybunału, jeżeli nie dopełnili, jak wyżej, swojego urzędu 1714 IV, I, 0, VII, 0,1050 | zostało dopełnione; zawartym i dopełnionym, jeśli małżonkowie podjęli 1715 VII,II, I, IV, II,1532 | poprawione, zawierające dopiski lub dotknięte inną wadą, 1716 VII, I, 0, III, I,1435 | powinien zachęcić strony i dopomóc im, by szukały słusznego 1717 II,III, I, II, II,619 | podwładnych słowem Bożym i doprowadzać do sprawowania świętej liturgii. 1718 IV, I, 0, I, I,840 | możności przez różne stopnie doprowadzony do wtajemniczenia sakramentalnego, 1719 I, 0, 0, IX, I,183 | Gdy kompetentna władza nie dopuści postulacji, prawo wyboru 1720 VI, I, 0, VI, 0,1344 | jego terytorium lub na nim dopuścili się przestępstwa, a także 1721 IV,II, 0, IV, II,1188 | Przysięga, której wymagają lub dopuszczają przepisy kanonów, nie może 1722 II,III, I, III, 0,709 | Kan. 720 - Prawo dopuszczania do instytutu, albo na okres 1723 II, I, 0, III, I,240 | podejmowaniu decyzji przy dopuszczaniu alumnów do święceń lub wydalaniu 1724 I, 0, 0, IX, I,183 | 1. ~§ 3. Kto przyjmuje dopuszczoną postulację, zyskuje natychmiast 1725 VII,II, II, 0, 0,1645 | zastosowano poza wypadkami dopuszczonymi przez prawo, akta sądowe 1726 II, I, 0, V, III,324 | swobodnie dobrać duchowego doradcę spośród kapłanów pełniących 1727 II, I, 0, II, 0,228 | tego, by jako biegli lub doradcy świadczyli pomoc pasterzom 1728 I, 0, 0, IV, II,55 | przyczyna nie pozwala na doręczenie tekstu dekretu na piśmie, 1729 I, 0, 0, IV, II,54 | zgodnie z przepisem prawa doręczony jako prawomocny dokument. ~ 1730 1, 0, II, II, 0,780 | winien być organizowany doroczny dzień misyjny;~ trzeba 1731 IV, I, 0, I, III,858 | intencji ochrzczonego jako dorosłego, oraz szafarza chrztu, pozostaje 1732 IV, I, 0, VII, I,1052 | coraz bardziej święte i doskonałe.~ 1733 IV, I, 0, VII, I,1052 | chrześcijańskiego i będzie się doskonalił. Ta pomoc winna być udzielana 1734 II, I, 0, III, I,251 | ma się tak odbywać, by doskonaliło formację humanistyczną alumnów, 1735 II, I, 0, III, III,276 | 2. Aby mogli osiągnąć doskonałość: ~~ powinni przede wszystkim 1736 II, I, 0, V, I,298 | wspólnym wysiłkiem do ożywiania doskonalszego życia, do rozwoju publicznego 1737 II,III, I, II, III,659 | danemu instytutowi oraz coraz doskonalszej realizacji jego misji.~ ~§ 1738 1, 0, II, III, 0,784 | intelektualne, zdobywać coraz doskonalszy zmysł odpowiedzialności, 1739 VII,II, I, IV, III,1556 | notariusza i powinna zawierać dosłowne zeznania, przynajmniej w 1740 II,II, II, III, VI,535 | nad tym, by nic z nich nie dostało się do obcych rąk. ~§ 5. 1741 V, 0, 0, I, 0,1260 | własnej diecezji, powinni dostarczać środków, których Stolica 1742 V, 0, 0, I, 0,1249 | domagania się od wiernych dostarczenia tego, co jest konieczne 1743 VII,II, II, I, III,1692 | strony sędzia może okazać dostarczony dokument lub złożone zeznanie 1744 VII,II, II, 0, 0,1647 | których nie może równocześnie dostarczyć, aby zaraz mogły być zebrane 1745 IV, I, 0, IV, I,950 | świętej; nie jest uważane za dostateczną konieczność, gdy nie ma 1746 IV, I, 0, IV, 0,948 | popełnionych i jednocześnie dostępują pojednania z Kościołem, 1747 IV, I, 0, IV, I,949 | świadomy grzechu ciężkiego, dostępuje pojednania z Bogiem i Kościołem. 1748 II, I, 0, V, I,304 | sobie tytuł czyli nazwę, dostosowaną do zwyczajów czasu i miejsca, 1749 VII, I, 0, III, I,1435 | także w każdym innym czasie, dostrzegając jakąkolwiek nadzieję dobrego 1750 II, I, 0, III, I,254 | całej nauki wiary, by alumni doświadczali, że zdobywają jedną wiedzę. 1751 1, 0, II, I, II,762 | przez przyjmowanie nauki i doświadczenie życia chrześcijańskiego 1752 VII,II, I, IV, IV,1563 | przesłuchanie i opinia, oparte na doświadczeniu lub wiedzy, dla potwierdzenia 1753 II,III, I, II, III,646 | właściwe danemu instytutowi, by doświadczyli sposobu życia instytutu, 1754 II,II, II, III, VI,517 | kapłanów, biskup diecezjalny doszedł do wniosku, że do współudziału 1755 V, 0, 0, IV, 0,1294 | ruchome, przydzielone tytułem dotacji, należy zaraz złożyć w miejscu 1756 VII,II, I, I, II,1499 | pozwu albo przeszkadza w dotarciu do niego wezwania, uznany 1757 VII,II, I, IX, II,1635 | poprzedniej decyzji później dotarła, czas upływa od tej wiadomości.~ ~§ 1758 II, I, 0, III, III,281 | społeczną, jeśliby byli dotknięci chorobą, niezdolnością lub 1759 VII,II, I, IV, II,1532 | zawierające dopiski lub dotknięte inną wadą, do sędziego należy 1760 VII,II, I,VIII, II,1618 | Apostolskiej;~ od wyroku dotkniętego wadą nieważności, chyba 1761 II,II, II, I, III,418 | diecezji, biskup przeniesiony w dotychczasowej diecezji: ~ otrzymuje 1762 II,II, I, 0, III,350 | kościołem, który stanowił jego dotychczasowy tytuł. ~§ 5. Przez opcję 1763 I, 0, 0, VII, 0,126 | wpływem ignorancji lub błędu dotyczącego samej istoty aktu lub warunku 1764 VII, I, 0, III, II,1451 | czasie, zgodnie z zasadami dotyczącymi spraw wpadkowych.~ 1765 VII,II, I, IV, III,1552 | w jakim czasie dokładnie dowiedział się o tym, co zeznaje.~ 1766 II,II, II, III, VII,555 | przeżywają jakieś problemy. ~§ 3. Dowiedziawszy się o poważnej chorobie 1767 VII,II, I, IV, III,1552 | dotyczące sprawy, ma się dowiedzieć także o źródła jego wiadomości 1768 VII,II, II, I, I,1667 | ogłoszone, i zapoznać się z dowodami przedłożonymi przez strony.~ ~§ 1769 VII,II, I, IV, III,1561 | nie przez inne elementy dowodowe.~ ~ 1770 VII,II, I, IV, II,1533 | posiadają w sądzie mocy dowodowej, jeżeli nie oryginalne 1771 II,II, II, I, II,396 | biskup może sobie dobrać dowolnie wybranych duchownych, z 1772 I, 0, 0, IV, III,69 | przedstawiony wykonawcy w dowolnym czasie, byleby nie było 1773 II,III, I, II, II,638 | majątkowy osoby prawnej może doznać uszczerbku, potrzebne jest 1774 IV,II, 0, IV, 0,1179 | które w jakimś kościele doznają wielkiej czci wiernych.~ ~~ 1775 IV,II, 0, IV, 0,1179 | Relikwie znaczne i inne doznające wielkiej czci ze strony 1776 IV,III, 0, I, I,1211| uprawnienia, jeśli dobro dusz nie doznaje z tego żadnej szkody.~ ~ ~~ 1777 IV,II, 0, IV, 0,1178 | starożytnością, artyzmem czy doznawanym kultem, umieszczone w kościołach 1778 IV, I, 0, III, II,933 | procesję prowadzoną po drogach publicznych.~§ 2. Do biskupa 1779 II, I, 0, III, I,245 | przyjaźni i łączności z drugimi, przygotowywali się do braterskiej 1780 VII,II, I, VI, 0,1591 | dokumentami mają być wydane drukiem, wymagana jest uprzednia 1781 1, 0, II, I, 0,750 | wydarzeń nadto przez słowo drukowane oraz inne środki społecznego 1782 II,III, I, III, 0,700 | Ludzie Bożym, świeckiej lub duchownej, z zachowaniem przepisów 1783 IV, 0, II, V, 0,828 | umocnienia Królestwa Chrystusa w duszach oraz do zbawienia świata.~§ 1784 II,II, II, III, VI,529 | sakramentami i polecając ich dusze Bogu. Szczególną troską 1785 I, 0, 0, IX, I,151 | 151 - Powierzenia urzędu duszpasterskiego nie należy odkładać bez 1786 II,III, II, 0, 0,727 | dotyczy kultu publicznego, duszpasterstwa oraz innych dzieł apostolatu, 1787 IV, I, 0, VI, II,1021 | przełożonego, pracować w duszpasterstwie, wykonując święcenie diakońskie, 1788 1, 0, II, I, 0,746 | proboszczach oraz innych duszpasterzach, w stosunku do powierzonego 1789 IV, I, 0, VII, IX,1142 | poważnego niebezpieczeństwa dla duszy lub ciała drugiej strony 1790 II, I, 0, III, I,245 | te cnoty, które posiadają duże znaczenie w obcowaniu z 1791 IV, I, 0, IV, I,950 | penitentów nie ma dostatecznie dużo spowiedników do należytego 1792 II,III, I, II, III,648 | ważności powinien trwać dwanaście miesięcy spędzonych we wspólnocie 1793 IV, I, 0, I, IV,862 | chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.~ 1794 IV, I, 0, VI, II,1020 | tylko tym, którzy ukończyli dwudziesty piąty rok życia i posiadają 1795 II,II, II, I, II,399 | całości lub części w pierwszym dwuleciu pasterzowania diecezją, 1796 II,II, II, III, III,502 | sześciu i nie przekraczającej dwunastu, którzy by stanowili przez 1797 IV, I, 0, VII, 0,1051 | bądź jednostronne, bądź dwustronne, nazywane zaręczynami, jest 1798 1, 0, II, I, II,768 | wszelkich środków, pomocy dydaktycznych oraz środków społecznego 1799 I, 0, 0, IV, III,64 | której odmówiła jakakolwiek dykasteria Kurii Rzymskiej, nie może 1800 VII, I, 0, II, III,1434 | właściwości między tymi dykasteriami.~ ~§ 3. Do tego najwyższego 1801 IV, I, 0, VI, III,1042 | obcego biskupa na podstawie dymisorii, powinni wspomniane świadectwo 1802 I, 0, 0, III, 0,33 | chociażby były wydane w formie dyrektoriów lub dokumentów o innej nazwie, 1803 I, 0, 0, 0, 0,6 | pozostałe powszechne ustawy dyscyplinarne, które dotyczą spraw w całości 1804 I, 0, 0, IV, V,87 | duchowego dobra - od ustaw dyscyplinarnych, tak powszechnych, jak i 1805 II,III, I, I, 0,586 | posiadają w Kościele własną dyscyplinę, a także zachowują własne 1806 IV, I, 0, IV, II,968 | postępować roztropnie i dyskretnie, uwzględniając stan i wiek 1807 VII,II, I, VI, 0,1591 | uzna za wystarczającą ustną dyskusję wobec zasiadającego trybunału.~ ~§ 1808 VII,II, I, VI, 0,1594 | spisać od razu to, o czym dyskutowano, i wnioski.~ ~ 1809 I, 0, 0, IV, V,90 | ważności ustawy, od której się dyspensuje. W przeciwnym razie dyspensa 1810 VII,II, II, III, 0,1704 | strony nie mogą swobodnie dysponować.~§ 2. Jeżeli chodzi o doczesne 1811 II,III, I, I, 0,600 | ograniczenie w używaniu dóbr i dysponowaniu nimi, zgodnie z własnym 1812 IV, I, 0, II, III,878 | odpowiednio pouczony, właściwie dysponowany i może odnowić przyrzeczenia 1813 IV, I, 0, IV, IV,981 | autorytatywnie rozporządza i dysponuje skarbcem zadośćuczynień 1814 II, I, 0, V, I,305 | także inne stowarzyszenia, działające w diecezji. ~ 1815 VII,II, I, III, 0,1507 | traci urząd, z racji którego działała, to:~ przed zamknięciem 1816 1, 0, II, III, II,798 | podległym im terytorium działały właściwie rozmieszczone 1817 IV, I, 0, VII,VIII,1129 | zrównane we wszystkim z dziećmi prawego pochodzenia, chyba 1818 II,III, I, II, II,631 | niej głównie należy strzec dziedzictwa instytutu, o którym w kan. 1819 II, I, 0, III, I,251 | oprzeć na wiecznie trwałym dziedzictwie filozoficznym, uwzględniającym 1820 VII, I, 0, I, 0,1402 | w sprawach dotyczących dziedziczenia lub pobożnych legatów, przed 1821 I, 0, 0, VI, II,123 | przeznaczenie jej dóbr i praw dziedzicznych, jak również zobowiązań 1822 1, 0, II, III, I,793 | diecezjalnego należy kierowanie dziedziną i czuwanie nad nią.~ ~§ 1823 II,III, I, III, 0,708 | zechcą mogą szukać w tej dziedzinie rad także u swoich przełożonych.~ ~ 1824 II,II, II, III, II,484 | redagować na piśmie to, co się dzieje, i składać pod tym swój 1825 II,II, II, III, VII,553 | Wikariusz rejonowy, zwany także dziekanem albo archiprezbiterem, albo 1826 II,II, II, II, III,443 | kościelnych i katolickich oraz dziekanów wydziałów teologii i prawa 1827 II,II, I, 0, III,355 | 355 - ~§ 1. Kardynałowi Dziekanowi przysługuje prawo udzielania 1828 IV, I, 0, III, I,898 | zakończeniu złożenia Bogu dziękczynienia.~ 1829 II,III, I, I, 0,581 | Kan. 581 - Dzielenie instytutu na części, niezależnie 1830 IV, I, 0, III, II,926 | przynajmniej przez kilka godzin dziennie, aby mogli się modlić przed 1831 1, 0, II, IV, 0,820 | Kan. 831 - ~§ 1. W dziennikach, czasopismach lub periodykach, 1832 V, 0, 0, III, 0,1286 | ustanowić normy dotyczące dzierżawy dóbr kościelnych, zwłaszcza 1833 II,II, I, 0, III,350 | oraz - gdy przez pełnych dziesięć lat pozostawali w stopniu 1834 II,III, I, I, 0,604 | konsekrowanego dochodzi stan dziewic, które - wyrażając święty 1835 II,III, I, II, III,657 | czasowymi, nie przekroczył dziewięciolecia.~§ 3. Profesję wieczystą 1836 II,II, I, 0, III,358 | występującego jako jego alter ego, jak również kardynałowi, 1837 VII,II, I, VI, 0,1591 | pism obrończych, liczby egzemplarzy, i tym podobnych szczegółów, 1838 IV,II, 0, I, 0,1161 | dokonywać zgodnie z prawem egzorcyzmów nad opętanymi, jeśli nie 1839 II,II, II, I, III,423 | powinien być równocześnie ekonomem. Stąd w wypadku wyboru ekonoma 1840 II,III, I, II, II,636 | określony we własnym prawie, ekonomi i inni zarządcy mają obowiązek 1841 V, 0, 0, II, 0,1267 | diecezjalny może powierzyć ekonomowi zadania wymienione w kan, 1842 IV, I, 0, IV, II,964 | utratę urzędu lub przez ekskardynację albo przez utratę stałego 1843 II, I, 0, III, II,268 | lub stowarzyszenia, jest ekskardynowany z własnego Kościoła partykularnego. ~ 1844 II, I, 0, III, II,267 | podpisane przez niego pismo ekskardynujące i jednocześnie pismo inkardynujące 1845 II, I, 0, III, II,269 | od biskupa diecezjalnego ekskardynującego - w razie potrzeby z zachowaniem 1846 II,III, I, II, VI,675 | działającego za zgodą swojej rady, eksklaustracja może być zastosowana przez 1847 II,III, I, II, VI,676 | Kan. 687 - Członek eksklaustrowany zostaje zwolniony z tych 1848 VI, I, 0, III, I,1320 | rządzenia.~ ~§ 2. Jeśli ekskomunika została wymierzona lub deklarowana, 1849 VI, I, 0, III, I,1320 | Kan. 1331 - ~§ 1. Ekskomunikowanemu zabrania się:~ jakiegokolwiek 1850 IV, I, 0, VII, V,1098 | wyrokiem lub dekretem zostali ekskomunikowani, ukarani interdyktem lub 1851 IV, I, 0, IV, IV,985 | został ochrzczony, nie jest ekskomunikowany i znajduje się w stanie 1852 IV, I, 0, III, I,904 | świętej nie należy dopuszczać ekskomunikowanych lub podlegających interdyktowi, 1853 VII,II, I, IV, IV,1570 | obecni przy wykonywaniu ekspertyzy; zawsze zaś mogą przedstawić 1854 VI, I, 0, V, 0,1333 | obowiązek przestrzegania kary ekspiacyjnej, tak jednak, że gdyby winny 1855 VI, I, 0, II, 0,1308 | określonymi karami, z wyjątkiem ekspiacyjnych, wymierzanych na stałe.~§ 1856 II, I, 0, III, I,256 | powołań, o sprawy misyjne, ekumeniczne oraz inne bardziej palące, 1857 1, 0, II, 0, 0,744 | wszystkim popieranie ruchu ekumenicznego i kierowanie nim wśród katolików. 1858 II,II, II, I, II,383 | miłością, popierając także ekumenizm, zgodny z myślą Kościoła. ~§ 1859 IV, I, 0, VII, IV,1090 | małżeństwo lub jakiś istotny element małżeństwa, albo jakiś istotny 1860 I, 0, 0, VII, 0,124 | właściwie dokonanego w jego elementach zewnętrznych. ~ 1861 II,II, II, II, III,443 | biskupi tytularni, także emeryci, mieszkający na danym terytorium. 1862 II,III, I, II, VII,696 | który stał się biskupem emerytem, może wybrać sobie miejsce 1863 IV,III, 0, I, V,1231| biskupów diecezjalnych, również emerytowanych, którzy powinni być chowani 1864 II,II, II, III,VIII,568 | proboszczów, a więc dla emigrantów, wygnańców, uchodźców, koczowników, 1865 II,III, I, I, 0,581 | tego, Jaką noszą nazwę, erygowanie ich od nowa, łączenie już 1866 I, 0, 0, VI, II,122 | albo z oddzielonej części eryguje się odrębną publiczną osobę 1867 VII,II, II, III, II,1715 | 1726 - Na każdym stopniu i etapie procesu karnego, jeśli w 1868 IV, I, 0, III, II,932 | Sakramentu i błogosławieństwa eucharystycznego jest kapłan lub diakon. 1869 IV, I, 0, III, I,888 | pokarm.~§ 2. W zgromadzeniu eucharystycznym Lud Boży gromadzi się w 1870 II, I, 0, XI, 0,206 | prowadzenia życia zgodnego z Ewangelią i wprowadzając do udziału 1871 II,II, II, III, VI,528 | które jest propagowany duch ewangeliczny, również w zakresie sprawiedliwości 1872 II,III, I, III, 0,711 | życia zgodnego z radami ewangelicznymi i nauczyć całkowitego poświęcenia 1873 II, I, 0, V, I,298 | mianowicie poczynań związanych z ewangelizacją, wykonywania dzieł pobożności 1874 IV, I, 0, V, 0,832 | przygotowani przez odpowiednią ewangelizację i katechezę, z uwzględnieniem 1875 II,III, I, III, 0,702 | świeccy uczestniczą w zadaniu ewangelizacyjnym Kościoła - w świecie i ze 1876 II,II, II, I, III,430 | zarezerwowane Stolicy Świętej. Ewentualne zrzeczenie się winno być 1877 II,II, II, II, IV,456 | się z aktami, jak i dla ewentualnego przejrzenia dekretów, gdyby 1878 I, 0, 0, IV, II,57 | od obowiązku naprawienia ewentualnej szkody, zgodnie z postanowieniem ~~~~~~ 1879 VII, I, 0, III, I,1446 | Sędziowie, którzy na pewno i ewidentnie właściwi, odmawiają sądzenia 1880 VII,II, II, III, II,1715 | karnego, jeśli w sposób ewidentny stwierdzono, że oskarżony 1881 I, 0, 0, IV, II,55 | Zredagowany dokument o tym fakcie winien być podpisany przez 1882 I, 0, 0, IX, II,184 | urzędu, która stała się faktem, ma zostać podana do wiadomości 1883 IV, I, 0, VII, III,1073 | wątpliwość ta jest prawna czy faktyczna, nie należy zabraniać zawarcia 1884 II, I, 0, II, 0,229 | kościelnych uniwersytetach czy fakultetach lub w instytutach wiedzy 1885 1, 0, II, III, III | Rozdział III.~UNIWERSYTETY I FAKULTETY KOŚCIELNE~ ~ 1886 VI,II, 0, IV, 0,1380 | dokumencie kościelnym potwierdza fałsz.~ ~ ~~ 1887 VI,II, 0, IV | Tytuł IV-PRZESTĘPSTWO FAŁSZU (Kan. 1390-1391)~ ~ 1888 VII,II, I, IX, II,1634 | które później okazały się fałszywe, że bez tych dowodów część 1889 IV, I, 0, IV, II,971 | dopóki formalnie nie odwoła fałszywego doniesienia i nie wyrazi 1890 II, I, 0, III, III,279 | unikając świeckich nowości oraz fałszywej wiedzy. ~§ 2. Kapłani, według 1891 VI,II, 0, IV, 0,1380 | sprawiedliwą karą:~ kto sporządza fałszywy dokument kościelny lub prawdziwy 1892 IV, I, 0, VI, II,1021 | ukończeniu piątego roku studiów filozoficzno-teologicznych.~§ 2. Po zakończeniu okresu 1893 II, I, 0, III, I,253 | wykładowców przedmiotów filozoficznych, teologicznych i prawnych, 1894 V, 0, 0, I, 0,1254 | osobie prywatnej, czy to fizycznej czy prawnej, bez pisemnego 1895 I, 0, 0, 0, 0,4 | Stolicę Apostolską osobom fizycznym lub prawnym, a będące w 1896 VII, I, 0, II, I,1416 | między zakonnymi osobami fizycznymi lub prawnymi różnych instytutów 1897 IV, I, 0, IV, II,971 | być rozgrzeszony, dopóki formalnie nie odwoła fałszywego doniesienia 1898 IV,III, 0, II, II,1242| wstrzemięźliwość innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami 1899 II, I, 0, III, I,235 | nad tym, by byli starannie formowani do życia duchowego i karności. ~~ 1900 IV, I, 0, III, I,919 | jakimkolwiek zatwierdzonym formularzem mszalnym; przy obecności, 1901 VII,II, II, 0, 0,1650 | następnie, załączając dla stron formułę sporu, wezwać wszystkich, 1902 II,II, II, III, IV,506 | Zachowując zawsze prawa fundacyjne, statuty kapituły winny 1903 V, 0, 0, IV, 0,1295 | 2. Jeden egzemplarz aktu fundacyjnego ma być bezpiecznie przechowywany 1904 V, 0, 0, IV, 0,1299 | koniecznej przyczyny, jeśli fundator władzę mu przekazał.~§ 1905 V, 0, 0, IV, 0,1297 | lub w jakikolwiek sposób fundowanych, które samoistne, do 1906 V, 0, 0, II, 0,1263 | należy utworzyć wspólny fundusz, z którego biskupi mogliby 1907 II,II, II, III, IV,510 | proboszcz nie przeszkadzał w funkcjach kapitulnych, a kapituła 1908 II,II, II, III,VIII,567 | odprawianie lub kierowanie funkcjami liturgicznymi. Nie wolno 1909 1, 0, II, IV, 0,816 | historii Kościoła oraz innych gałęzi wiedzy religijnej lub moralnej, 1910 II,II, II, I, II,406 | winien ustanowić wikariuszem generalnym. Im też, przed innymi, biskup 1911 II,II, II, I, II,406 | pomocniczych, wikariuszami generalnymi lub przynajmniej wikariuszami 1912 I, 0, 0, IX, I,180 | dyspensować, mogą go swoimi głosami postulować u kompetentnej 1913 1, 0, II, I, I,757 | Kan. 768 - ~§ 1. Głosiciele słowa Bożego powinni przedstawiać 1914 1, 0, II, 0, 0,736 | wnikliwie badał, wiernie głosił i wykładał, ma obowiązek 1915 I, 0, 0, VI, II,119 | bezskutecznych głosowaniach, należy głosować na dwóch kandydatów, którzy 1916 I, 0, 0, IX, I,167 | w domu, gdzie odbywa się głosowanie, lecz nie może wziąć w nim 1917 II,III, I, I, 0,577 | czy to modlącego się, czy głoszącego Królestwo Boże, czy czyniącego 1918 1, 0, II, I, 0,747 | do świadczenia pomocy w głoszeniu Ewangelii.~ ~ 1919 IV, 0, II, V, 0,823 | Chrystusa, to znaczy Jego Głowę i członki, jest sprawowany 1920 IV, I, 0, I, III,854 | jeśli mając jakąś znajomość głównych prawd wiary, ujawni w jakikolwiek 1921 IV, 0, II, V, 0,824 | którzy arcykapłanami, głównymi szafarzami Bożych tajemnic 1922 VII, I, 0, III, V,1460 | jeżeli ma być przesłuchany głuchy lub niemy, chyba że sędzia 1923 II,III, I, II, IV,663 | własnego prawa, sprawować godnie liturgię godzin, z zachowaniem 1924 IV, I, 0, VII, V,1105 | małżeństwo, może je ważnie i godz;wie zawrzeć wobec samych 1925 IV, I, 0, VII, IX,1134 | jest ważna; owszem jest godziwa, gdy nie da się zachować 1926 II,II, II, III, VI,529 | roztropnie ich korygując. Gorącą miłością wspiera chorych, 1927 II,III, I, I, 0,603 | milczenie odosobnienia, gorliwą modlitwą i pokutą poświęcają 1928 IV,III, 0, I, III,1223| obfitsze środki zbawienia przez gorliwe głoszenie słowa Bożego, 1929 VII, I, 0, II, I,1424 | wypróbowani w roztropności i gorliwości o sprawiedliwość.~ 1930 V, 0, 0, III, 0,1284 | prawnej może się znaleźć w gorszej sytuacji.~ 1931 II,II, II, II, III,443 | partykularne wolno zaprosić jako gości również innych, jeśli wyda 1932 II,III, I, II, II,637 | przysługuje prawo wglądu w sprawy gospodarcze domu zakonnego na prawie 1933 II,II, II, III, II,494 | rzeczywiście biegły w sprawach gospodarczych i odznaczający się prawością. ~§ 1934 V, 0, 0, II, 0,1273 | ze starannością dobrego gospodarza.~§ 2. Powinni zatem:~ 1935 II, I, 0, III, II,268 | biskupowi diecezjalnemu Kościoła goszczącego, jak i własnemu biskupowi 1936 IV, I, 0, VII, VI,1114 | winna oświadczyć, że jest gotowa odsunąć od siebie niebezpieczeństwo 1937 IV, I, 0, VII, II,1069 | wykryta, gdy wszystko jest już gotowe do ślubu i małżeństwa nie 1938 II, I, 0, III, II,271 | duchownym, o których wie, że gotowi i uzna ich za odpowiednich, 1939 II, I, 0, III, I,257 | cały Kościół, i okazywali gotowość oddania się Kościołom partykularnym, 1940 IV, I, 0, IV, II,971 | doniesienia i nie wyrazi gotowości naprawienia szkód, jeżeli 1941 VI, I, 0, II, 0,1304 | władzę, przy zachowaniu granic swojej kompetencji z racji 1942 II,II, II, II, III,439 | granice pokrywają się z granicami kraju. ~ 1943 VII, I, 0, VII, 0,1390 | inne, w których wchodzi w grę grzech, w tym, co dotyczy 1944 IV,III, 0, I, V,1230| szczególny cmentarz lub grobowiec, który według uznania miejscowego 1945 IV,III, 0, I, V,1229| błogosławić poszczególne groby.~ 1946 V, 0, 0, II, 0,1263 | istnieć specjalna instytucja, gromadząca dobra i ofiary przeznaczone 1947 II,III, I, II, II,634 | luksusu, nadmiernego zysku i gromadzenia dóbr.~ ~ 1948 VII,II, II, I, III,1691 | to jest możliwe, kanony o gromadzeniu dowodów w zwyczajnym procesie 1949 IV, I, 0, III, I,888 | eucharystycznym Lud Boży gromadzi się w jedno, pod przewodnictwem 1950 VI, I, 0, VI, 0,1343 | obwarowanej karą lub od nakazu grożącego karą.~ ~§ 2. Ponadto ustawa 1951 II,III, I, II, VI,692 | lub bardzo poważnej szkody grożącej instytutowi, członek może 1952 IV, I, 0, VII, II,1068 | Kan. 1079 - ~§ 1. W grożącym niebezpieczeństwie śmierci, 1953 VI,II, 0, V, 0,1384 | połączone z użyciem przymusu lub gróźb, albo publicznie lub z osobą 1954 VI, I, 0, VI, 0,1346 | się w ciągu miesiąca, pod groźbą ponownego popadnięcia w 1955 VI, I, 0, II, 0,1307 | Ustawodawca nie powinien grozić karami wiążącymi mocą samego 1956 II,III, I, I, 0,604 | wyrażając święty zamiar gruntowniejszego naśladowania Chrystusa - 1957 II, I, 0, IV, 0,294 | regionach, albo dla różnych grup społecznych, Stolica Apostolska, 1958 IV,III, 0, II, I,1237| indywidualną w rodzinie lub w grupach rodzin.~ ~ ~~ 1959 IV,III, 0, I, V,1231| W kościołach nie należy grzebać zmarłych, chyba że chodzi 1960 IV,II, 0, III, I,1169 | cmentarz, na nim powinni być grzebani wierni zmarli, chyba że 1961 IV,II, 0, III, 0,1165 | zachowanie pobożnego zwyczaju grzebania ciał zmarłych. Nie zabrania 1962 VII, I, 0, VII, 0,1390 | w których wchodzi w grę grzech, w tym, co dotyczy ustalenia 1963 IV, I, 0, IV, 0,948 | pojednania z Kościołem, któremu grzesząc zadali ranę.~ ~~ 1964 IV,II, 0, III, II,1173 | chrześcijańskiej;~ inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać 1965 VI, I, 0, III, 0,1311 | Kan. 1322 - Habitualnie pozbawionych używania rozumu 1966 I, 0, 0,VIII, 0,132 | 132 - ~§ 1. Do uprawnień habitualnych stosuje się przepisy o władzy 1967 VI,II, 0, V, 0,1381 | lub zakonnicy uprawiający handel lub transakcje wbrew przepisom 1968 IV, I, 0, III, III,936 | wszelkie pozory transakcji lub handlu.~ 1969 II, I, 0, III, I,254 | przedmiotów o wewnętrzną jedność i harmonię całej nauki wiary, by alumni 1970 II, I, 0, III, I,245 | do osiągnięcia właściwej harmonii pomiędzy wartościami ludzkimi 1971 IV,II, 0, III, II,1173 | notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy;~ osoby, 1972 VI,II, 0, I, 0,1353 | 1. Odstępca od wiary, heretyk lub schizmatyk podlega ekskomunice 1973 1, 0, II, 0, 0,740 | Kan. 751 - Herezją nazywa się uporczywe, po 1974 IV, I, 0, VI, II,1030 | przestępstwo apostazji, herezji lub schizmy;~ kto usiłował 1975 VII, V, I, 0, III,1723 | który decyduje o rekursie hierarchicznym, chyba że decyzja została 1976 II,III, I, II, III,652 | duchem, celem i karnością, historią i życiem własnego instytutu, 1977 II,II, II, III, II,491 | także o utworzenie archiwum historycznego, w którym strzeżonoby pilnie 1978 II,II, II, III, II,491 | dokumenty posiadające walor historyczny, uporządkowane systematycznie. ~§ 1979 1, 0, II, I, I,756 | wiernych, bardzo zaleca się homilię także w Mszach św. odprawianych 1980 VII,II, I, IV, IV,1569 | należy zapłacić wydatki i honoraria, które winny być określone 1981 VII,II, I, X, 0,1638 | sprawie kosztów, wypłacenia honorariów i szkód nie przysługuje 1982 VI, I, 0, III, II,1325 | odznaczenia, nawet czysto honorowego;~ zakaz korzystania z 1983 II,II, II, II, II,438 | 438 - Oprócz prerogatywy honoru, tytuł patriarchy i prymasa 1984 IV, I, 0, III, II,928 | Kan. 939 - Hostie konsekrowane, w ilości odpowiedniej 1985 II, I, 0, III, I,234 | wraz z wykształceniem humanistycznym i naukowym, przewidziana 1986 IV, I, 0, I | Tytuł I-CHRZEST (Kan. 849-878)~ ~ 1987 VI, I, 0, I | Tytuł I-KARANIE PRZESTĘPSTW W OGÓLNOŚCI ( 1988 II,II, II, I | Tytuł I-KOŚCIOŁY PARTYKULARNE I USTANOWIONA 1989 IV,III, 0, I | Tytuł I-MIEJSCA ŚWIĘTE (Kan. 1205-1243)~ ~ 1990 V, 0, 0, I | Tytuł I-NABYWANIE DÓBR (Kan. 1259-1272)~ ~ 1991 II,III, I, I | Tytuł I-NORMY WSPÓLNE WSZYSTKIM INSTYTUTOM 1992 II, I, 0, I | Tytuł I-OBOWIĄZKI I PRAWA WSZYSTKICH WIERNYCH ( 1993 1, 0, II, I | Tytuł I-POSŁUGA SŁOWA BOŻEGO (Kan. 756-780)~ ~ 1994 VII,II, II, I | Tytuł I-PROCESY MAŁŻEŃSKIE (Kan. 1671-1712)~ ~ ~~ 1995 VI,II, 0, I | Tytuł I-PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO RELIGII I JEDNOŚCI 1996 IV,II, 0, I | Tytuł I-SAKRAMENTALIA (Kan. 1166-1172)~ ~ 1997 I, 0, 0, I | Tytuł I-USTAWY KOŚCIELNE (Kan. 7-22)~~ 1998 VII, I, 0, I | Tytuł I-WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU (Kan. 1404-1416)~ ~ 1999 VII,II, I, I | Tytuł I-WPROWADZENIE SPRAWY (Kan. 1501-1512)~ 2000 II,II, II, II | Tytuł I-ZESPOŁY KOŚCIOŁÓW PARTYKULARNYCH (


0-1646 | 1652-640 | 641-celeb | celib-i-zes | ident-naduz | nadwy-odrzu | odsta-popel | popie-przyg | przyj-srode | stalo-uwiel | uwien-wyzna | wzaje-zrodz | zrown-zywym

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License