Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Kodeks Prawa Kanonicznego

IntraText - Concordances

(Hapax - words occurring once)


0-1646 | 1652-640 | 641-celeb | celib-i-zes | ident-naduz | nadwy-odrzu | odsta-popel | popie-przyg | przyj-srode | stalo-uwiel | uwien-wyzna | wzaje-zrodz | zrown-zywym

                                      bold = Main text
   Ksiega, Czesc, Sekcja, Tytul, Rozdzial, Kan.             grey = Comment text
2001 II,III, I, I, 0,587 | własnego powołania oraz identyczności poszczególnych instytutów, 2002 II,III, I, II, VI,685 | Kościoła; publiczne przyjęcie ideologii przepojonych materializmem 2003 IV,III, 0, II | Tytuł II-CZASY ŚWIĘTE (Kan. 1244-1253)~ ~ 2004 II,III, I, II | Tytuł II-INSTYTUTY ZAKONNE (Kan. 607-709)~ ~ 2005 IV,II, 0, II | Tytuł II-LITURGIA GODZIN (Kan. 1173-1175)~ ~ 2006 1, 0, II, II | Tytuł II-MISYJNA DZIAŁALNOŚĆ KOŚCIOŁA (Kan. 2007 II, I, 0, II | Tytuł II-OBOWIĄZKI I PRAWA WIERNYCH ŚWIECKICH ( 2008 VI,II, 0, II | Tytuł II-PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WŁADZY KOŚCIELNEJ 2009 VII, I, 0, II | Tytuł II-RÓŻNE STOPNIE I RODZAJE TRYBUNAŁÓW ( 2010 IV, I, 0, II | Tytuł II-SAKRAMENT BIERZMOWANIA (Kan. 879-896)~ ~ ~ 2011 VII,II, II, II | Tytuł II-SPRAWY O ORZECZENIE NIEWAŻNOŚCI 2012 VI, I, 0, II | Tytuł II-USTAWA KARNA I NAKAZ KARNY (Kan. 2013 V, 0, 0, II | Tytuł II-ZARZĄD DÓBR (Kan. 1273-1289)~ ~ 2014 VII,II, I, II | Tytuł II-ZAWIĄZANIE SPORU (Kan. 1513-1516)~ ~ 2015 I, 0, 0, II | Tytuł II-ZWYCZAJ (Kan. 23-28)~~ 2016 I, 0, 0, III | Tytuł III-DEKRETY OGÓLNE ORAZ INSTRUKCJE ( 2017 VII,II, I, III | Tytuł III-INSTANCJA SPORU (Kan. 1517-1525)~ ~ ~ 2018 II,III, I, III | Tytuł III-INSTYTUTY ŚWIECKIE (Kan. 710-746)~ ~ 2019 IV, I, 0, III | Tytuł III-NAJŚWIĘTSZA EUCHARYSTIA (Kan. 897-958)~ ~ 2020 VI, I, 0, III | Tytuł III-PODMIOT SANKCJI KARNYCH (Kan. 1321- 2021 IV,II, 0, III | Tytuł III-POGRZEB KOŚCIELNY (Kan. 1176-1185)~ ~ 2022 II, I, 0, III | Tytuł III-ŚWIĘCI SZAFARZE CZYLI DUCHOWNI ( 2023 V, 0, 0, III | Tytuł III-UMOWY, ZWŁASZCZA ALIENACJA (Kan. 2024 VI,II, 0, III | Tytuł III-UZURPACJA KOŚCIELNYCH ZADAŃ ORAZ PRZESTĘPSTWA 2025 II,II, II, III | Tytuł III-WEWNĘTRZNA ORGANIZACJA KOŚCIOŁÓW PARTYKULARNYCH ( 2026 1, 0, II, III | Tytuł III-WYCHOWANIE KATOLICKIE (Kan. 793-821)~ ~ 2027 VII, I, 0, III | Tytuł III-ZASADY DZIAŁANIA TRYBUNAŁÓW (Kan. 2028 II,II, II, III, III | Rozdział IlI.~RADA KAPŁAŃSKA I KOLEGIUM 2029 VII,II, II, III | Tytuł IlI-SPOSOBY UNIKNIĘCIA PROCESÓW (Kan. 2030 IV, I, 0, III, II,928 | Hostie konsekrowane, w ilości odpowiedniej do potrzeb 2031 II, I, 0, III, I,253 | tylu różnych wykładowców, ilu potrzeba do nauczania Pisma 2032 I, 0, 0,VIII, 0,134 | wykonawczej zostaje w kanonach imiennie przyznane biskupowi diecezjalnemu, 2033 VII,II, II, I, I,1669 | W sprawach dotyczących impotencji lub braku zgody spowodowanej 2034 II,III, I, II, VI,676 | co innego postanowiono w indulcie, ale jest pozbawiony głosu 2035 IV, I, 0, V, 0,833 | niebezpieczeństwo błędu lub indyferentyzmu, wolno wiernym, dla których 2036 II,II, I, 0, V,364 | przeprowadzanie procesu informacyjnego odnośnie do kandydatów, 2037 II,II, I, 0, V,365 | okręgu kościelnego oraz informować ich o przebiegu sprawy. ~ 2038 IV, I, 0, VI, II,1041 | wystarcza, że dymisorie informują, zebrano te dokumenty, 2039 II, I, 0, I, 0,216 | działalność. Żadna jednak inicjatywa nie może sobie przypisywać 2040 II,III, I, II, II,618 | wysłuchiwać i popierać wspólną inicjatywę mającą na uwadze dobro instytutu 2041 II, I, 0, III, II | II.~PRZYNALEŻNOŚĆ CZYLI INKARDYNACJA DUCHOWNYCH~ 2042 II, I, 0, III, II,267 | ekskardynujące i jednocześnie pismo inkardynujące podpisane przez biskupa 2043 II,III, I, II, VI,682 | znajdzie on biskupa, który go inkardynuje do diecezji lub przynajmniej 2044 II,II, II, III, IV,504 | katedralnej, dokonywanie w niej innowacji oraz zniesienie zarezerwowane 2045 VII,II, II, I, III,1693 | stosowności łaski.~ ~§ 2. Jeżeli instrukcja procesu została zlecona 2046 II,II, II, III, IV,506 | wydane przez Stolicę Świętą - insygnia kanoników. ~ 2047 IV, I, 0, IV, I,949 | Kan. 960 - Indywidualna i integralna spowiedź oraz rozgrzeszenie 2048 I, 0, 0, IV, I,40 | jego autentyczności oraz integralności, chyba że władza wydając 2049 II,II, II, I, II,384 | rozwoju życia duchowego i intelektualnego. Jego troską ma być również 2050 VII,II, I, IV, III,1553 | krótkie, przystosowane do inteligencji odpowiadającego, nie obejmujące 2051 VI, I, 0, III, I,1321 | 1, n. 1 i 2; jeśli zaś interdykt został wymierzony lub deklarowany, 2052 VII,II, I, IV, I,1519 | faktu, który ze względu na interes publiczny wymaga usunięcia 2053 IV, I, 0, VII, IX,1135 | odpowiedziała negatywnie na interpelację lub gdy interpelacja została 2054 IV, I, 0, VII, IX,1135 | nieochrzczona - czy to już interpelowana, czy też nie - zamieszkując 2055 I, 0, 0, IV, IV,77 | Kan. 77 - Przywilej należy interpretować według przepisu Zawsze jednak 2056 I, 0, 0,VIII, 0,138 | spraw winna być szeroko interpretowana; każda zaś inna - ściśle. 2057 I, 0, 0, 0, 0,6 | zawierają stare prawo, winny być interpretowane z uwzględnieniem również 2058 I, 0, 0, I, 0,16 | zlecił władzę autentycznego interpretowania. ~§ 2. Interpretacja autentyczna, 2059 I, 0, 0, I, 0,16 | sposób autentyczny ustawy interpretuje prawodawca oraz ten, komu 2060 VII,II, I, V, II,1586 | sąd osobę trzecią, której interwencja wydaje się konieczna.~ ~ ~~ 2061 VII,II, II, III, III,1720 | poszkodowanej, chyba że interweniowała ona zgodnie z kan. 1729.~ ~ 2062 V, 0, 0, II, 0,1268 | zachowaniu prawa ordynariusza do interweniowania w wypadku zaniedbań zarządcy.~§ 2063 VII,II, I, V, II,1585 | interwencji.~ ~§ 3. Kto interweniuje w sporze, winien być dopuszczony 2064 II, I, 0, I, 0,220 | osoby do ochrony własnej intymności. ~ 2065 V, 0, 0, II, 0,1272 | jeden egzemplarz tego inwentarza powinien być przechowywany 2066 II,II, II, III, II,491 | były w dwóch egzemplarzach inwentarze czyli katalogi. Jeden z 2067 VII,II, I, IX, II,1636 | prawdopodobnych poszlak istniało podejrzenie, że prośbę złożono 2068 IV, I, 0, I, III,858 | chrzest był ważnie udzielony, istniejącej mimo przeprowadzenia rzetelnych 2069 I, 0, 0, VII, 0,124 | nim zawarte wszystkie jego istotne elementy konstytutywne i 2070 I, 0, 0, IX, II,188 | bojaźni, podstępu, błędu istotnego lub symonii. ~ 2071 I, 0, 0, IV, V,86 | ile definiują to, co jest istotnie konstytutywne dla instytucji 2072 IV, I, 0, VII, 0,1045 | Kan. 1056 - Istotnymi przymiotami małżeństwa 2073 VII,II, I, IV | Tytuł IV-DOWODY (Kan. 1526-1586)~ ~ 2074 IV,II, 0, IV | Tytuł IV-KULT ŚWIĘTYCH, OBRAZÓW I RELIKWII ( 2075 V, 0, 0, IV | Tytuł IV-POBOŻNE ZAPISY W OGÓLNOŚCI POBOŻNE 2076 I, 0, 0, IV | Tytuł IV-POSZCZEGÓLNE AKTY ADMINISTRACYJNE (Kan. 2077 II, I, 0, IV | Tytuł IV-PRAŁATURY PERSONALNE (Kan. 294-297)~~~~ ~ 2078 VI,II, 0, IV | Tytuł IV-PRZESTĘPSTWO FAŁSZU (Kan. 1390-1391)~ ~ 2079 IV, I, 0, IV | Tytuł IV-SAKRAMENT POKUTY(Kan. 959-997)~ ~ 2080 1, 0, II, IV | Tytuł IV-ŚRODKI SPOŁECZNEGO PRZEKAZU, W 2081 VII, I, 0, IV | Tytuł IV-STRONY W SPRAWIE (Kan. 1476-1490)~~ 2082 VI, I, 0, V | Tytuł IV-WYMIERZANIE KAR (Kan. 1341-1353)~ ~ 2083 IV, I, 0, VII, IX | Rozdział IX.~ROZŁĄCZENIE MAŁŻONKÓW~ ~ 2084 VII,II, I, IX | Tytuł IX-STAN RZECZY OSĄDZONEJ I PRZYWRÓCENIE 2085 I, 0, 0, IX | Tytuł IX-URZĘDY KOŚCIELNE (Kan. 145-196) ~~~~ 2086 II,III, I, II, VI,685 | i prawnie potwierdzone, jakimi : habitualne zaniedbywanie 2087 II, I, 0, III, I,264 | że utrzymują się tylko z jałmużny albo znajduje się u nich 2088 IV,II, 0, III, II,1173 | chrześcijańskiej;~ inni jawni grzesznicy, którym nie można 2089 II,II, II, II, III,445 | wprowadzenia lub strzeżenia jednakowej dyscypliny kościelnej. ~ 2090 II,III, I, I, 0,606 | członkach, odnosi się w jednakowym stopniu do mężczyzn i kobiet, 2091 II,III, I, I, 0,602 | które wszyscy członkowie jednoczą się w szczególną jakby rodzinę 2092 1, 0, II, I, I,751 | 762 - Ponieważ Lud Boży jednoczy się przede wszystkim przez 2093 IV, I, 0, VII, VI,1116 | byłaby udzielana dyspensa w jednolity sposób.~§ 3. Zabrania się, 2094 I, 0, 0, IX, I,174 | kompromis, jeśli wyborcy jednomyślnie i poprzez zgodę na piśmie 2095 1, 0, II, 0, 0,738 | wiary i moralności, wyrażają jednomyślność, że coś należy przyjąć jako 2096 VII, I, 0, II, I,1414 | biskup zlecił sprawę sędziemu jednoosobowemu, który gdzie to jest możliwe, 2097 I, 0, 0, IV, III,72 | które wygasły, mogą zostać jednorazowo dla słusznej przyczyny przedłużone 2098 IV, I, 0, VII, 0,1051 | Przyrzeczenie małżeństwa, bądź jednostronne, bądź dwustronne, nazywane 2099 II, I, 0, XI, 0,207 | świeckimi. ~§ 2. Spośród jednych i drugich wywodzą się wierni, 2100 II,III, I, II, I,616 | nabytych.~§ 2. Zniesienie jedynego domu jakiegoś instytutu 2101 II,II, II, III, I,466 | Kan. 466 - Jedynym ustawodawcą na synodzie 2102 II, I, 0, III, I,249 | wystarczającą znajomość języków obcych, których umiejętność 2103 IV,III, 0, II, I,1235| Wniebowzięcia, Świętego Józefa, Świętych Apostołów Piotra 2104 VII,II, I, I, II,1501 | skarga została złożona;~ jurysdykcja sędziego delegowanego umacnia 2105 VII, I, 0, III, IV,1458 | terytorium wykonywać swoją jurysdykcję i wydawać wyrok, po zawiadomieniu 2106 I, 0, 0, I, 0,19 | słuszności kanonicznej, jurysprudencji, praktyki Kurii Rzymskiej 2107 IV,III, 0, I, IV,1225| i to wykonana z jednego kamienia naturalnego. Za zezwoleniem 2108 IV,III, 0, I, IV,1225| ołtarza stałego winna być kamienna i to wykonana z jednego 2109 1, 0, II, V, 0,822 | diakonatu;~ ~ przed wielkim kanclerzem, a gdy takiego nie ma, przed 2110 IV, I, 0, VI, II,1014 | Art. 1~WYMOGI STAWIANE KANDYDATOM DO ŚWIĘCEŃ~ ~ 2111 IV, I, 0, VI, II,1041 | udzielenia święceń obcemu kandydatowi, wystarcza, że dymisorie 2112 VI, I, 0, III, I,1323 | granicach ustalonych poprzednim kanonem określa sama ustawa lub 2113 II,II, II, III, I,463 | oraz wikariusz sądowy; ~ kanonicy kościoła katedralnego; ~ 2114 II,III, I, II, II,625 | powinien być ustanawiany przez kanoniczny wybór, zgodnie z postanowieniami 2115 II,II, II, III, IV,509 | wszystkich i poszczególnych kanonikatów, tak w kościele katedralnym, 2116 II,II, II, III, IV,507 | statutów - świadczyli pomoc kanonikom. ~ 2117 VII, I, 0, VII, 0,1392 | Kan. 1403 - ~§ 1. Sprawy kanonizacji Sług Bożych rządzą się szczególną 2118 I, 0, 0, 0, 0,2 | któreś z nich przeciwne kanonom Kodeksu. ~ 2119 IV, I, 0, V, 0,833 | 2, 3 i 4 niniejszego kanonu, jak również kan. 861, § 2120 II, I, 0, II, 0,230 | wykonywać funkcje komentatora, kantora lub inne, zgodnie z przepisami 2121 II,II, II, III,VIII,566 | Oprócz tego, co przyznaje kapelanowi prawo partykularne lub specjalna 2122 II,III, I, II, II,632 | określić, co należy do innych kapituł instytutu oraz innych podobnych 2123 II,II, II, III, IV,510 | przeszkadzał w funkcjach kapitulnych, a kapituła w czynnościach 2124 IV, 0, II, V, 0,825 | którym realizuje się wspólne kapłaństwo, jest dziełem, które wypływa 2125 II,II, I, 0, III,355 | przeszkodę, na najstarszego kardynała biskupa. ~§ 2. Pierwszy 2126 II,II, I, 0, III,350 | miejsce przed wszystkimi kardynałami prezbiterami, którzy po 2127 IV, 0, II, V, 0,825 | posługę słowa, która rodzi i karmi wiarę.~ 2128 II, I, 0, III, I,248 | opierając się na nich i karmiąc nimi swoją wiarę, mogli 2129 II,III, I, II, II,619 | wszystkim Boga. Powinni więc karmić często swoich podwładnych 2130 II,III, I, II, III,652 | charakterem i duchem, celem i karnością, historią i życiem własnego 2131 VI, I, 0, III, 0,1318 | wymienieni, podlegają tym samym karom albo innym takiej samej 2132 I, 0, 0, IX, I,173 | sprawdzić, czy liczba oddanych kartek odpowiada liczbie wyborców, 2133 VII, I, 0, III, V,1461 | piśmie.~ ~§ 2. Poszczególne karty akt należy numerować i uwierzytelnić.~ ~ 2134 II,II, II, III, II,489 | archiwum winna się znajdować kasa pancerna, dobrze zamknięta 2135 II,II, II, III, II,486 | sporządzony inwentarz, czyli katalog dokumentów znajdujących 2136 II,II, II, III, II,491 | egzemplarzach inwentarze czyli katalogi. Jeden z nich ma być przechowywany 2137 IV, I, 0, I, II,850 | chrztu godziwie udziela katecheta albo inna osoba wyznaczona 2138 1, 0, II, I, II,766 | dalszym ciągu przez formację katechetyczną szczegółowiej i w sposób 2139 II,II, II, I, II,386 | zwłaszcza homilii i nauczania katechetycznego, tak żeby wszystkim była 2140 1, 0, II, I, II,764 | Episkopatu można powołać urząd katechetyczny, którego głównym zadaniem 2141 1, 0, II, I, II,766 | żeby była prowadzona katecheza przygotowująca do uczestnictwa 2142 1, 0, II, IV, 0,816 | oraz inne pisma służące do katechizacji lub ich przekłady wymagają 2143 1, 0, II, I, II,764 | zatroszczy się o wydanie katechizmów dla własnego terytorium, 2144 1, 0, II, I, II,764 | potrzeby również przygotowanie katechizmu, a także popieranie i koordynacja 2145 1, 0, II, IV, 0,816 | Kan. 827 -~§ 1. Katechizmy oraz inne pisma służące 2146 1, 0, II, I, II,766 | pogłębiony kształtowane;~ ażeby katechizować także upośledzonych fizycznie 2147 II, I, 0, III, I,256 | zwłaszcza w umiejętności katechizowania i głoszenia homilii, w kulcie 2148 IV, I, 0, I, III,854 | życia chrześcijańskiego w katechumenacie. Ma być również pouczony 2149 IV,II, 0, I, 0,1159 | katolikom, można udzielać także katechumenom, a nawet, jeśli nie ma zakazu 2150 1, 0, II, III, II,800 | instytut lub przynajmniej katedra teologii, prowadząca wykłady 2151 II,II, II, III, II,491 | również archiwów kościołów katedralnych, kolegiackich, parafialnych 2152 IV, I, 0, VII, VI,1117 | troszczyć się o to, ażeby katolickiemu małżonkowi i dzieciom zrodzonym 2153 1, 0, II, III, I,795 | prawo czuwania nad szkołami katolickimi położonymi na jego terytorium 2154 IV, I, 0, I, III,857 | dziecko będzie wychowane po katolicku; jeśli jej zupełnie nie 2155 II,III, I, I, 0,597 | może być przyjęty każdy katolik, kierujący się właściwą 2156 IV, I, 0, VII, V,1107 | 1. Małżeństwo pomiędzy katolikami lub między stroną katolicką 2157 VII,II, I, XI, 0,1639 | wyroku, albo zabezpieczyć je kaucją.~ ~ 2158 VI,II, 0, I, 0,1358 | publicznym widowisku, w kazaniu, w rozpowszechnionym piśmie 2159 IV,III, 0, I, V,1229| jest niemożliwe, należy każdorazowo błogosławić poszczególne 2160 II,II, II, I, I,371 | prefekta apostolskiego, ażeby kierowali nią w imieniu Papieża. ~§ 2161 II,III, I, II, II,636 | instytucie, a także prowincji kierowanej przez wyższego przełożonego, 2162 1, 0, II, III, I,795 | zarządu tych szkół.~ ~§ 2. Kierownicy szkół katolickich winni 2163 II, I, 0, V, II,317 | powinni być ci, którzy pełnią kierownicze urzędy w partiach politycznych. ~ 2164 1, 0, II, I, 0,745 | biskupi, którzy też w nim kierownikami całej posługi słowa. Czasem 2165 II,II, II, I, II,409 | administratora diecezji, kierującego diecezją. ~ 2166 II,II, I, 0, V,364 | wspólnie z biskupami, u kierujących państwem obrony tego, co 2167 VII, I, 0, V, I,1482 | kogoś pozwać równocześnie kilkoma skargami, które jednak nie 2168 IV, I, 0, I, V,867 | obecności, wtedy szafarz chrztu, kimkolwiek jest, ma obowiązek powiadomić 2169 VII,II, I, VII, 0,1607 | jakiemuś jego stopniowi kładą kres, przynajmniej w stosunku 2170 II,III, I, II, I,615 | Kan. 615 - Klasztor niezależny, który poza własnym 2171 VII, I, 0, II, I,1416 | przełożony; jeżeli między dwoma klasztorami - opat, przełożony kongregacji 2172 II,III, I, II, I,615 | konstytucje władzę nad tym klasztorem, jest powierzony szczególnemu 2173 VII, I, 0, II, I,1416 | przełożony prowincjalny, a w klasztorze niezależnym - opat miejscowy.~ ~§ 2174 I, 0, 0, IV, IV,81 | chyba że został udzielony z klauzulą według naszego uznania lub 2175 II,III, I, II, IV,667 | zakonników.~§ 2. Ściślejsza klauzura winna być zachowywana w 2176 II,III, I, I, 0,588 | jest ze swej natury ani klerycki, ani laicki.~§ 2. Instytut 2177 II,III, I, I, 0,588 | 2. Instytut nazywa się kleryckim wtedy, gdy z racji celu, 2178 II, I, 0, V, I,302 | Kan. 302 - Kleryckimi stowarzyszeniami wiernych 2179 VII,II, I, IV, III,1549 | uniknąć, o ile to możliwe, kłótni i zgorszenia.~ ~ 2180 IV, I, 0, IV, III,977 | a jeszcze przez władzę kluczy Kościoła bezpośrednio nie 2181 II,II, II, II, IV,454 | zrównani, oraz biskupom koadiutorom. ~§ 2. Biskupom pomocniczym 2182 II,II, II, I, III,413 | jeśli jest - biskupowi koadiutorowi. Gdy takiego nie ma albo 2183 II,II, II, III,VIII,568 | emigrantów, wygnańców, uchodźców, koczowników, odbywających podróż morską. ~ 2184 II,III, I, I, 0,587 | winny być zebrane w innych kodeksach, które mogą byt odpowiednio 2185 I, 0, 0, 0, 0,6 | całości regulowanych obecnym Kodeksem. ~§ 2. Jeśli kanony niniejszego 2186 I, 0, 0,VIII, 0,135 | posiadają sędziowie lub kolegia sędziowskie, winna być wykonywana 2187 II,II, II, III, II,491 | kościołów katedralnych, kolegiackich, parafialnych oraz innych 2188 II,II, II, III, IV,508 | katedralnego, jak i kościoła kolegiackiego, ma z racji urzędu władzę 2189 II,II, I, 0, I,341 | podejmuje działalność ściśle kolegialną, w sposób wskazany albo 2190 I, 0, 0, VI, II,120 | Jeśli spośród osoby prawnej kolegialnej pozostaje choćby jeden członek, 2191 VII, I, 0, II, I,1414 | przeciwny zwyczaj, trybunałowi kolegialnemu trzech sędziów zarezerwowane:~ 2192 I, 0, 0, VI, II,119 | W odniesieniu do aktów kolegialnych, chyba że w prawie lub w 2193 VII, I, 0, III, II | Rozdział II.~KOLEJNOŚĆ ROZPOZNAWANIA SPRAW~ ~ 2194 IV,III, 0, I, IV,1225| materiał, odpowiedni i trwały. Kolumny zaś, czyli podstawę, można 2195 II, I, 0, II, 0,230 | świeccy mogą wykonywać funkcje komentatora, kantora lub inne, zgodnie 2196 II,II, II, II, IV,455 | pozostaje nienaruszona kompetencja poszczególnego biskupa diecezjalnego 2197 II,II, II, I, III,419 | bezzwłocznie zwołać kolegium kompetentne do wyznaczenia administratora 2198 1, 0, II, III, III,808 | biskupi diecezjalni albo kompetentni przełożeni instytutów zakonnych 2199 II,III, I, II, VI,673 | do niej dopuszczony przez kompetentnych przełożonych, powinien wrócić 2200 II,II, II, III, VI,520 | biskupem diecezjalnym i kompetentnym przełożonym instytutu lub 2201 I, 0, 0, IX, I,180 | chyba że to wyrażono w kompromisie. ~ 2202 II,II, II, I, III,428 | zabrania mu się, tak samo jak i komukolwiek innemu, osobiście lub przez 2203 II,III, I, II, VI,687 | członek ma zawsze prawo komunikowania się z najwyższym przełożonym 2204 VII,II, I, III, 0,1507 | powinien prowadzić sprawę do końca, pozywając pełnomocnika, 2205 IV, I, 0, III, I,891 | kościele lub kaplicy jest koncelebra.~ 2206 IV, I, 0, III, I,897 | kapłanom jest zabronione koncelebrowanie Eucharystii z kapłanami 2207 II,II, II, III, II,494 | poleciły dokonać. ~§ 4. Z końcem roku ekonom winien przedstawić 2208 VII, I, 0, III, II,1451 | i inne niweczące, zwane kończącymi spór, należy zgłaszać i 2209 II, I, 0, V, II,313 | Stowarzyszenie publiczne, jak również konfederacja stowarzyszeń publicznych, 2210 IV, I, 0, IV, I,953 | nie należy przyjmować poza konfesjonałem, z wyjątkiem uzasadnionej 2211 IV, I, 0, IV, I,953 | lub kaplica.~§ 2. Co do konfesjonału, powinny być ustanowione 2212 IV, I, 0, IV, I,953 | były w miejscu widocznym konfesjonały zaopatrzone w kratę między 2213 VII, I, 0, IV, I,1467 | małoletnich pozostają w konflikcie z prawami rodziców, opiekunów 2214 II,II, II, III, IV,510 | proboszczowskich. W razie powstania konfliktu sprawę rozstrzyga biskup 2215 VII,II, II, II, 0,1699 | Kan. 1710 - Jeżeli Kongregacja przekazała sprawę trybunałowi, 2216 VI, I, 0, III, 0,1313 | napastnikowi, ale nie zachował koniecznego umiaru;~ przeciwko poważnie 2217 II,II, I, 0, V,365 | pertraktować o zawarcie konkordatu czy innych tego rodzaju 2218 I, 0, 0, IV, V,92 | dyspensowania udzielona do konkretnego przypadku. ~ 2219 VI,II, 0, V, 0,1384 | Kan. 1395 - ~§ 1. Duchowny konkubinariusz poza wypadkiem, o którym 2220 IV, I, 0, VII, III,1082 | notorycznego lub publicznego konkubinatu. Powoduje zaś nieważność 2221 II,II, I, 0, I,332 | przez niego wybór wraz z konsekracją biskupią. Stąd samą władzę 2222 IV, I, 0, VI, 0,998 | nałożenie rąk i modlitwę konsekracyjną, przepisaną dla poszczególnych 2223 IV, I, 0, VI, I,1003 | dyspensy, biskup, główny konsekrator, musi do konsekracji biskupiej 2224 IV, I, 0, VI, I,1002 | Żaden biskup nie może konsekrować na biskupa, jeśli wpierw 2225 IV, I, 0, VI, I,1003 | stosowne, ażeby razem z nimi konsekrowali elekta wszyscy obecni biskupi.~ 2226 II,III, I, II, IV,666 | zagrożenie dla czystości osoby konsekrowanej.~ ~ 2227 IV, I, 0, V, 0,836 | innych określonych roślin i konsekrowanych lub poświęconych przez biskupa - 2228 II,III, I, I, 0,603 | poświęconą Bogu w życiu konsekrowanym, jeśli poprzez ślub albo 2229 IV, I, 0, VI, I,1003 | przynajmniej dwóch biskupów konsekrujących. Jest zaś bardzo stosowne, 2230 VI,II, 0, III, 0,1371 | bez papieskiego mandatu konsekruje kogoś na biskupa, a także 2231 IV,III, 0, I, I,1209| okazywać właściwą troskę o konserwację i zastosować odpowiednie 2232 II,III, I, II, II,625 | mieć miejsce odpowiednia konsultacja.~ ~ 2233 II,II, II, I, II,407 | zwłaszcza duszpasterskich, konsultował się na pierwszym miejscu 2234 II,II, I, 0, III,353 | uroczystych aktów. ~§ 3. Na konsystorz nadzwyczajny, który odbywa 2235 II,II, I, 0, III,353 | Kościoła pomocą, głównie na konsystorzach, na które zbierają się z 2236 II,II, I, 0, III,353 | pod jego przewodnictwem. Konsystorze bywają zwyczajne i nadzwyczajne. ~§ 2237 II,II, I, 0, III,353 | kardynałów. ~§ 4. Tylko konsystoz zwyczajny, na którym 2238 II,II, II, III,VIII,571 | powinien utrzymywać należny kontakt z proboszczem. ~ 2239 II, I, 0, III, I,256 | sprawowaniu sakramentów, kontaktach z ludźmi, również z niekatolikami 2240 II,II, II, II, IV,459 | 459 -~§ 1. Należy popierać kontakty między Konferencjami, zwłaszcza 2241 I, 0, 0, I, 0,17 | rozważanego w tekście i kontekście. Jeśli pozostaje ono wątpliwe 2242 II,III, I, II, IV,663 | wszystkich zakonników powinna być kontemplacja rzeczy Bożych oraz ustawiczne 2243 II,III, I, II, III,652 | doskonałości. Należy ich wdrażać w kontemplowanie tajemnicy zbawienia, do 2244 II,III, I, II, II,639 | jakąś korzyść z zawartego kontraktu.~§ 5. Przełożeni zakonni 2245 II,III, I, III, 0,713 | więzów winno być ustawicznie kontynuowane, zgodnie z postanowieniami 2246 II,II, I, 0, II,347 | zadecyduje o rozwiązaniu lub kontynuowaniu zebrania. ~ 2247 II,III, I, II,VIII,697 | nawiązania odpowiedniej koordynacji i współpracy z Konferencjami 2248 II,II, II, III, II,487 | otrzymać autentyczny odpis lub kopię dokumentu, z natury swej 2249 IV, I, 0, III, I,921 | zawsze jednak z obrusem i korporałem.~ 2250 II,II, II, III, VI,529 | domagają - roztropnie ich korygując. Gorącą miłością wspiera 2251 I, 0, 0, IV, I,36 | albo przeciwne ustawie z korzyścią dla osób prywatnych - podlegają 2252 IV, I, 0, VII, IX,1136 | ażeby strona ochrzczona, korzystająca z przywileju pawłowego, 2253 IV,III, 0, II, I,1236| właściwej dniowi Pańskiemu oraz korzystanie z należnego odpoczynku duchowego 2254 II,III, I, II, IV,668 | zadysponować ich użytkowaniem i korzystaniem z dochodów. Przynajmniej 2255 I, 0, 0,VIII, 0,136 | chodzi o udzielenie tego, co korzystne, albo wykonanie tego, co 2256 VII, I, 0, IV, II,1477 | właściwych trybunałów, by korzystniej rozstrzygnąć je przed innymi.~ 2257 VI, I, 0, II, 0,1302 | należy stosować ustawę korzystniejszą dla winnego.~§ 2. Jeśli 2258 VII,II, I, VII, 0,1600 | część wyroku;~ ustalić koszta procesu.~ 2259 IV,III, 0, I, I,1209| ochrony dóbr sakralnych oraz kosztowności należy okazywać właściwą 2260 V, 0, 0, II, 0,1272 | rzeczy ruchomych czy to kosztownych, czy należących do dóbr 2261 I, 0, 0, 0, 0,3 | przez Stolicę Apostolską z krajami lub innymi społecznościami 2262 II, I, 0, III, II,271 | odpowiednich, aby udać się do krajów odczuwających brak duchowieństwa 2263 II, I, 0, V, II,312 | Swięta; ~ dla stowarzyszeń krajowych, które mianowicie na mocy 2264 IV, I, 0, IV, I,953 | konfesjonały zaopatrzone w kratę między penitentem i spowiednikiem, 2265 IV,II, 0, III, 0,1165 | zmarłych. Nie zabrania jednak kremacji, jeśli nie została wybrana 2266 VII,II, I, IV, III,1537 | współmałżonka albo dla bliskich krewnych lub powinowatych zniesławienia, 2267 II, I, 0, XI, 0,204 | kapłańskiego, prorockiego i królewskiego posłannictwa Chrystusa, 2268 II,III, I, III, 0,712 | włączenie do instytutu, nie krótsze niż pięcioletnie, ma być 2269 VII,II, II, III, II,1715 | stwierdzono, że wygasła skarga kryminalna.~ 2270 IV, I, 0, IV, I,950 | który wziąwszy pod uwagę kryteria uzgodnione z pozostałymi 2271 I, 0, 0, VII, 0,128 | nieumyślnej wyrządził komuś krzywdę, obowiązany jest do naprawienia 2272 VI,II, 0, I, 0,1357 | kościelnej dopuszcza się krzywoprzysięstwa, powinien być ukarany sprawiedliwą 2273 IV, I, 0, III, 0,886 | której uwiecznia się Ofiara Krzyża, jest szczytem i źródłem 2274 IV, I, 0, II, I,869 | udzielany przez namaszczenie krzyżmem na czole, którego dokonuje 2275 IV, I, 0, II, I,869 | księgach liturgicznych.~§ 2. Krzyżmo używane w sakramencie bierzmowania 2276 IV, I, 0, III, III,944 | powinni od razu zapisać w książce zarówno Msze św. przyjęte, 2277 1, 0, II, IV, 0,813 | tytułu postanawia się o książkach, należy stosować także do 2278 IV, I, 0, III, III,947 | powinni posiadać specjalną książkę, w której dokładnie mają 2279 II,III, I, III, 0,713 | 2. Członkowie mają być kształceni w równej mierze w sprawach 2280 II, I, 0, III, I,259 | oraz nad dokonywanym w nim kształceniem filozoficznym i teologicznym, 2281 1, 0, II, I, II,766 | sposób bardziej pogłębiony kształtowane;~ ażeby katechizować także 2282 II,III, I, II, III,651 | kształtowania formacji.~§ 3. Kształtowanie nowicjuszy należy powierzać 2283 II, I, 0, III, I,256 | katechizowania i głoszenia homilii, w kulcie Bożym, szczególnie zaś w 2284 IV,II, 0, IV, 0,1178 | artyzmem czy doznawanym kultem, umieszczone w kościołach 2285 IV, I, 0, VII,VIII,1125 | zarówno fizyczne, społeczne i kulturalne, jak i moralne oraz religijne.~ 2286 1, 0, II, III, II,798 | wydziały, w których byłyby kultywowane i wykładane z zachowaniem 2287 1, 0, II, III, III,804 | wydziałów kościelnych, dla kultywowania w nich dyscyplin kościelnych 2288 IV,III, 0, I, III,1223| Eucharystii i pokuty oraz przez kultywowanie zatwierdzonych form pobożności 2289 VII,II, I,VIII, II,1628 | nawet w formie użytecznej kumulacji; dlatego też zawiązanie 2290 I, 0, 0, VI, I,105 | prawem pod czyjąś opiekę lub kuratelę posiada stałe lub tymczasowe 2291 VII, I, 0, III, I,1437 | racji sprawowania opieki i kurateli, wielkiej zażyłości czy 2292 II,II, II, III, II,482 | sporządzanie i wysyłanie akt kurialnych oraz strzeżenie ich w archiwum 2293 IV, I, 0, I, IV,863 | posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia 2294 1, 0, II, III, II,799 | które obok odpowiednich kwalifikacji naukowych i pedagogicznych, 2295 IV, I, 0, VI, II,1040 | miejsca, jak świadectwa kwalifikacyjne, zapowiedzi lub inne informacje.~ ~ 2296 VII,II, I, IV, III,1561 | razie potrzeby świadectw kwalifikacyjnych, winien wziąć pod uwagę:~ 2297 VII,II, I, IV, III,1562 | chyba że chodzi o świadka kwalifikowanego, który zeznaje o sprawach 2298 IV,III, 0, I, V,1229| cmentarze albo przynajmniej kwatery na cmentarzach świeckich, 2299 VII,II, I, X, 0,1638 | który może zmienić ustaloną kwotę.~ ~ ~~ 2300 II, I, 0, III, I,249 | także by dobrze znali język łaciński oraz posiadali wystarczającą 2301 II,II, I, 0, V,364 | umacnianie coraz bardziej więzów łączących Stolicę Apostolską z Kościołami 2302 IV, I, 0, I, I,847 | chrzcielnicę, z zachowaniem łącznego prawa nabytego już przez 2303 II,II, II, I, I,374 | sąsiednich parafii może być łączonych w specjalne zespoły, takimi 2304 VI, I, 0, III, 0,1316 | okoliczności wyjmujące, łagodzące lub obciążające, czy to 2305 IV, I, 0, III, II,929 | stale świecić się specjalna lampa, oznaczająca i wyrażająca 2306 II, I, 0, V, I,306 | stowarzyszeniu odpustach czy innych łaskach duchowych, jest konieczne 2307 VI, I, 0, V, 0,1333 | przestępstwa po raz pierwszy po latach nienagannie przeżytych, 2308 II,II, I, 0, III,358 | w charakterze legata "a latere", a więc występującego jako 2309 VII,II, I, I, I,1492 | powodowej, albo sprawa jest łatwa w dochodzeniu i mniejszej 2310 V, 0, 0, II, 0,1273 | ich odpisy, gdy się to da łatwo uczynić, złożyć w archiwum 2311 II,II, II, III, II,489 | zakończonych przed dziesięciu laty wyrokiem skazującym, zachowując 2312 II,II, I, 0, V | Rozdział V.~LEGACI BISKUPA RZYMSKIEGO~ 2313 II, I, 0, I, 0,221 | 1. Wiernym przysługuje legalne dochodzenie i obrona przysługujących 2314 II, I, 0, III, III,286 | innych, chyba że za zgodą legalnej władzy kościelnej. ~ 2315 I, 0, 0, IX, I,167 | wykluczeniem - jeśli statuty legalnie czegoś innego nie zastrzegają - 2316 V, 0, 0, IV, 0,1297 | przyczyna, Mszy św. związanych z legatami lub w jakikolwiek sposób 2317 II,II, I, 0, V,363 | Kan. 363 - ~§ 1. Legatom Biskupa Rzymskiego zleca 2318 II,II, I, 0, V,366 | zawieranie małżeństw; ~ wolno legatowi papieskiemu - po powiadomieniu 2319 VII, I, 0, I, 0,1402 | chodzi o zwykłe wykonanie legatu, które należy rozpatrzyć 2320 IV, I, 0, III, I,908 | z wyjątkiem tylko wody i lekarstwa.~§ 2. Kapłan, który tego 2321 IV, I, 0, IV, II,967 | w charakterze sędziego i lekarza oraz że został przez Boga 2322 VII,II, I, IV, III,1537 | posługi; urzędnicy państwowi, lekarze, położne, adwokaci, notariusze 2323 VII,II, I, X, 0,1638 | przegrał w sądzie, lecz lekkomyślnie wszczął spór;~ depozytu 2324 II, I, 0, II, 0,230 | świeccy, chociażby nie byli lektorami lub akolitami, mogą wykonywać 2325 IV,II, 0, IV, I,1180 | przedmiot dobro możliwe i lepsze, należy wypełnić z cnoty 2326 II,III, I, I, 0,587 | Kan. 587 - ~ ~§ 1. Dla lepszej ochrony własnego powołania 2327 II,II, II, III, II,473 | koordynowane i zawsze skierowane ku lepszemu osiągnięciu dobra powierzonej 2328 IV, I, 0, II, II,877 | miejscach wyjętych, gdy leżą na terytorium, na którym 2329 II,III, I, II, VI,675 | przekraczający trzechlecie leży w kompetencji Stolicy Apostolskiej, 2330 VII, I, 0, II, I,1424 | dobrego imienia, doktorzy lub licencjaci prawa kanonicznego, wypróbowani 2331 II,II, II, I, II,378 | doktoratu lub przynajmniej licencjatu z Pisma świętego, teologii 2332 IV,III, 0, I, III,1219| miejscowego - pielgrzymują liczni wierni, z powodu szczególnej 2333 I, 0, 0, XI, 0,202 | czasokres obejmujący 24 kolejno liczone godziny i zaczyna się od 2334 II,III, II, 0, 0,722 | konsultować także w wypadku likwidacji domu.~§ 2. Zezwolenie na 2335 I, 0, 0, VI, I,108 | jest osób w obydwu razem liniach, nie licząc przodka. ~ 2336 I, 0, 0, VI, I,108 | Pokrewieństwo oblicza się poprzez linie i stopnie. ~§ 2. W linii 2337 II,II, II, III, VI,535 | księgi parafialne, łącznie z listami biskupów oraz innymi dokumentami, 2338 VII, I, 0, IV, II,1477 | recydywistą, skreślony z listy adwokatów przez biskupa, 2339 II,III, I, II, II,631 | tylko prowincje i wspólnoty lokalne, lecz także każdy członek 2340 II,III, II, 0, 0,722 | Erekcji domu i ukonstytuowania lokalnej wspólnoty dokonuje kompetentna 2341 IV, I, 0, VII, V,1109 | odpowiadający miejscowym i ludowym zwyczajom, przystosowanym 2342 IV, I, 0, VII, 0,1050 | małżonkowie podjęli w sposób ludzki akt małżeński przez się 2343 II, I, 0, III, I,241 | pod uwagę ich przymioty ludzkie i moralne, duchowe i intelektualne, 2344 I, 0, 0, IX, I,171 | :~ niezdatni do aktu ludzkiego;~ nie posiadający głosu 2345 1, 0, II, IV, 0,811 | przekazu przepoić duchem ludzkim i chrześcijańskim.~ ~§ 3. 2346 II,III, I, II, II,634 | jednak unikać wszelkiego luksusu, nadmiernego zysku i gromadzenia 2347 IV, I, 0, I, V,866 | nazwisko matki, gdy fakt jej macierzyństwa jest publicznie stwierdzony 2348 II,III, I, II, II,633 | konsultacji należy stosować mądre rozeznanie, a sposób ich 2349 IV, I, 0, IV, II,967 | wiernie stosować się do nauki Magisterium i norm wydanych przez kompetentną 2350 VII,II, I, IV, III,1556 | Dopuszczalne jest posłużenie się magnetofonem, jeśli tylko później odpowiedzi 2351 VII,II, I, IV, III,1558 | wysłuchać, co przy pomocy magnetofonu z jego zeznania zostało 2352 VII, I, 0, II, I,1409 | licencjatami prawa kanonicznego, mającymi nie mniej niż trzydzieści 2353 II,III, I, II, II,638 | działania, przez które stan majątkowy osoby prawnej może doznać 2354 V, 0, 0, II, 0,1272 | jaka zachodzi w stanie majątkowym.~ 2355 VII, I, 0, II, I,1409 | niewielki obszar diecezji lub mała liczba spraw zalecają inaczej.~§ 2356 V, 0, 0, III, 0,1287 | chodzi o rzecz o bardzo małej wartości, nie wolno bez 2357 II,III, I, II, II,619 | niespokojnych, pocieszają małodusznych i będą dla wszystkich cierpliwi.~ ~ 2358 VI, I, 0, III, 0,1313 | podtrzymywane;~ przez małoletniego, który ukończył szesnasty 2359 VII,II, I, III, 0,1510 | przeciwko wszystkim, nawet małoletnim oraz tym, którzy z małoletnimi 2360 VII,II, I, III, 0,1510 | małoletnim oraz tym, którzy z małoletnimi zrównani, a także winno 2361 I, 0, 0, VI, I,105 | Ktokolwiek z innego powodu niż małoletność oddany jest zgodnie z prawem 2362 I, 0, 0, VI, I,112 | samodzielnego obrządku swego małżonka; po rozwiązaniu jednak małżeństwa 2363 IV, I, 0, VII,VIII,1123 | małżeństwa powstaje między małżonkami węzeł, z natury swej wieczysty 2364 IV, I, 0, VII, I,1052 | przez świadczenie pomocy małżonkom, ażeby wiernie zachowując 2365 IV, I, 0, VII, VI,1117 | o to, ażeby katolickiemu małżonkowi i dzieciom zrodzonym z małżeństwa 2366 IV,II, 0, IV, 0,1175 | czci wiernych Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, Matkę 2367 V, 0, 0, II, 0,1264 | Kan. 1275 - Masa dóbr pochodzących z różnych 2368 IV,III, 0, I, IV,1225| może być użyty także inny materiał, odpowiedni i trwały. Kolumny 2369 II,III, I, II, VI,685 | przyjęcie ideologii przepojonych materializmem lub ateizmem; bezprawna 2370 V, 0, 0, III, 0,1281 | się dokładnie ze stanem materialnym osoby prawnej, której dobra 2371 IV,II, 0, IV, 0,1175 | Maryję, zawsze Dziewicę, Matkę Bożą, którą Chrystus ustanowił 2372 IV,III, 0, I, IV,1226| tradycja umieszczania relikwii Męczenników lub innych Świętych pod 2373 VII, V, I, 0, III,1722 | poważnymi osobami dla podjęcia mediacji i rozważania sprawy, tak 2374 II, I, 0, V, II,312 | które mianowicie na mocy mej erekcji przeznaczone 2375 IV,III, 0, II, II,1240| popielcową oraz w piątek Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa 2376 IV,III, 0, I, IV,1225| ustalonym zwyczajem Kościoła, mensa ołtarza stałego winna być 2377 II,III, I, II, I,614 | złączone z jakimś instytutem męskim, zachowują własny sposób 2378 II, I, 0, III, III,279 | poznania świętej nauki i metod duszpasterskich. ~§ 3. Powinni 2379 II,II, II, II, II | Rozdział II.~METROPOLICI~ 2380 II,II, II, III, III,501 | metropolitą albo - gdy chodzi o metropolię - z biskupem sufraganem 2381 II,II, II, II, II,437 | przeniesiony na inną stolicę metropolitalną, potrzebuje nowego paliusza. ~ 2382 II,II, II, II, III,440 | Podczas wakansu stolicy metropolitalnej nie powinno się zwoływać 2383 II,II, II, III, VI,535 | być zawsze uwidocznione w metryce chrztu. ~§ 3. Każda parafia 2384 IV, I, 0, VII, III,1073 | trwała, czy to ze strony mężczyzny czy kobiety, czy to absolutna 2385 I, 0, 0, VI, I,109 | niedopełnionego, i istnieje między mężem a krewnymi żony oraz między 2386 IV, I, 0, VII, IX,1137 | miała równocześnie kilku mężów nieochrzczonych.~§ 2. W 2387 VII, I, 0, I, 0,1396 | jeżeli zaś strona pozwana miałaby różne trybunały właściwe, 2388 II, I, 0, V, II,316 | prawa zostali przyjęci, a miałby do nich zastosowanie wypadek 2389 1, 0, II, I, II,769 | więc by ich kształcenie miało charakter stały, aby mogli 2390 II, I, 0, I, 0,216 | nie może sobie przypisywać miana katolickiej, jeśli nie otrzyma 2391 V, 0, 0, II, 0,1268 | lat; mogą one być ponownie mianowane przez ordynariusza.~ 2392 VII,II, I, IV, III,1560 | Świadkom, według słusznej miary wyznaczonej przez sędziego, 2393 II, I, 0, III, I,242 | zarówno diecezjalnych, jak i międzydiecezjalnych. ~ 2394 II, I, 0, IV, 0,295 | prawo erygować krajowe lub międzynarodowe seminarium, a także inkardynować 2395 II,II, II, II, IV,459 | Konferencje przybierają charakter międzynarodowy, należy porozumieć się ze 2396 IV,III, 0, I, III,1220| Episkopatu; aby mogło nazywać się międzynarodowym, wymagana jest aprobata 2397 IV,III, 0, I, 0,1194| Kan. 1205 - Miejscami świętymi te, które przez 2398 II,II, II, III, II,484 | swój podpis, zaznaczając miejscowość, dzień, miesiąc i rok; ~ 2399 IV, I, 0, VII, I,1061 | wieku, w którym zgodnie z miejscowymi zwyczajami zawiera się małżeństwo.~ ~ ~~ 2400 II,II, I, 0, III,352 | posiadający tytuły kościołów miejskich i tylko oni, zebrani pod 2401 II,III, I, III, 0,713 | być kształceni w równej mierze w sprawach Bożych i ludzkich; 2402 IV,III, 0, II, II,1240| Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów, zgodnie 2403 V, 0, 0, III, 0,1281 | alienacja jest zamierzona, mieści się w ramach między najniższą 2404 IV,III, 0, I, I,1204| nowego domu w diecezji lub w mieście, to jednak przed rozpoczęciem 2405 IV, I, 0, VII, V,1104 | tymczasowe zamieszkanie lub miesięczny pobyt; gdy zaś chodzi o 2406 IV, I, 0, VII, VI | Rozdział VI. MAŁŻEŃSTWA MIESZANE~ ~ 2407 IV,II, 0, IV, I,1181 | przyrzeka się jakąś rzecz; mieszany, gdy ma naturę osobowego 2408 I, 0, 0, VI, I,112 | roku życia, a w małżeństwie mieszanym dzieci strony katolickiej, 2409 II,II, II, I, II,400 | kapłana swego prezbiterium, mieszkającego w jego diecezji. ~§ 3. Wikariusz 2410 II,II, II, II, III,443 | tytularni, także emeryci, mieszkający na danym terytorium. Mają 2411 I, 0, 0, VI, I,100 | 100 - Osobę nazywa się mieszkańcem w miejscu, gdzie posiada 2412 VI, I, 0, III, I,1322 | ustanawiającego karę;~ prawa do mieszkania, jeśli przestępca posiada 2413 IV, I, 0, VII, IX,1141 | cudzołóstwo.~§ 2. Zachodzi milczące darowanie, gdy strona niewinna 2414 IV, I, 0, VII, IX,1141 | jednak, gdy wyraźnie lub milcząco nie darował winy, ma prawo 2415 VII,II, I, I, I,1495 | zadanie; jeśli mimo to sędzia milczy, to po upływie bezużytecznie 2416 IV, I, 0, IV, II,967 | boskiej sprawiedliwości i miłosierdzia, ażeby przyczyniać się do 2417 II,III, I, II, II,619 | wspólnotę, w której szuka się i miłuje przede wszystkim Boga. Powinni 2418 1, 0, II, I, I,759 | rekolekcjami i świętymi misjami, lub inne formy przepowiadania 2419 1, 0, II, II, 0,771 | dziełem misyjnym i współpracą misjonarską, należy do Biskupa Rzymskiego 2420 1, 0, II, II, 0,774 | chrześcijańskim. Pod kierownictwem misjonarza zajmują się oni przekazywaniem 2421 IV, I, 0, IV, II,974 | Kan. 985 - Mistrz nowicjuszy i jego pomocnik, 2422 1, 0, II, 0, 0,742 | autentycznymi nauczycielami i mistrzami wiary. Temu autentycznemu 2423 IV, 0, II, V, 0,823 | uświęcenie ludzi, a także przez mistyczne Ciało Jezusa Chrystusa, 2424 II,III, I, I, 0,604 | liturgicznego, zostają zaślubione mistycznie Chrystusowi, Synowi Bożemu, 2425 1, 0, II, II, 0,775 | Kan. 786 - Działalność misyjna we właściwym tego słowa 2426 IV,III, 0, II, II,1241| również ci, którzy z racji młodszego wieku nie związani jeszcze 2427 1, 0, II, III, III,808 | posyłać na uniwersytety młodych duchownych i zakonników, 2428 II,III, I, II, I,613 | kanoników regularnych i mnichów, pozostający pod kierownictwem 2429 IV,II, 0, IV, I,1186 | równe dobro; zamiany na mniejsze dobro może dokonać ten, 2430 II,II, II, II, IV,448 | Konferencję Episkopatu dla mniejszego lub większego terytorium, 2431 IV, I, 0, VII,VIII,1128 | małżeństwo rodziców ważne lub mniemane, albo przez reskrypt Stolicy 2432 IV, I, 0, VII,VIII,1126 | z małżeństwa ważnego lub mniemanego.~ 2433 IV, I, 0, VII, 0,1050 | Nieważne małżeństwo nazywa się mniemanym, jeśli zostało zawarte w 2434 II,III, I, I, 0,587 | czym jednak nie powinno się mnozyc norm prawnych bez konieczności.~§ 2435 II, I, 0, V, II,318 | przejściowo stowarzyszeniem. ~§ 2. Moderatara stowarzyszenia publicznego 2436 II, I, 0, V, I,309 | odbywania zebrań, wyznaczania moderatorów, urzędników, pomocników 2437 II, I, 0, V, IV,329 | Kan. 329 - Moderatorzy stowarzyszeń świeckich winni 2438 II, I, 0, III, I,246 | Boży w imieniu Kościoła modlą się do Boga za cały powierzony 2439 II,III, I, I, 0,577 | dokładnie Chrystusa, czy to modlącego się, czy głoszącego Królestwo 2440 II,II, II, III, VI,528 | również o to, by wierni modlili się, także w rodzinach, 2441 1, 0, II, IV, 0,815 | miejsca wydania.~ ~§ 3. Modlitewniki do publicznego lub prywatnego 2442 IV, I, 0, III, I,896 | świeckim nie wolno wypowiadać modlitw, zwłaszcza modlitwy eucharystycznej, 2443 II,III, I, II, IV,663 | zjednoczenie z Bogiem w modlitwie.~§ 2. Członkowie powinni 2444 II, I, 0, II, 0,230 | posługę słowa, przewodniczyć modlitwom liturgicznym, udzielać chrztu 2445 II,III, II, 0, 0,735 | 694-704, z odpowiednimi modyfikacjami~ ~ ~ 2446 IV, I, 0, VII, I,1060 | zastosowaniu odpowiednich modyfikacji.~ 2447 I, 0, 0, XI, 0,201 | nie wiedzącego albo nie mogącego działać nie płynie. ~ 2448 VII, I, 0, III, I,1444 | byłaby sława innych lub mogłaby powstać przyczyna nieporozumień 2449 IV, I, 0, III, II,930 | wystawienia w puszce lub monstrancji, z zachowaniem norm przepisanych 2450 IV, I, 0, V, 0,833 | dla których fizycznie lub moralnie jest niemożliwe udanie się 2451 IV, I, 0, VII, III,1079 | którzy poprzez fizyczny lub moralny współudział spowodowali 2452 I, 0, 0, VI, II,113 | Stolica Apostolska osobami moralnymi z samego ustanowienia Bożego. ~§ 2453 II,II, II, III,VIII,568 | koczowników, odbywających podróż morską. ~ 2454 II,II, II, III,VIII,566 | szpitalach, więzieniach i podczas morskiej podróży, kapelan posiada 2455 I, 0, 0, IV, II,51 | decyzję, przynajmniej ogólnej motywacji. ~ 2456 VII,II, I, VII, 0,1601 | część wyroku, poprzedzona motywami, na których się opiera.~ ~§ 2457 VII, I, 0, IV, II,1478 | z jakiegokolwiek innego motywu sprzeniewierzyli się swojemu 2458 VII, V, I, 0, I,1734 | jej podstawy, przytaczając motywy, które wydają się biskupowi 2459 I, 0, 0, IX, I,154 | zatrzymanie, i o tym stwierdzeniu mówi pismo nadające urząd. ~ 2460 VI, I, 0, V, 0,1331 | 3. Co ustawa lub nakaz mówią odnośnie do sędziego, gdy 2461 I, 0, 0, IV, I,36 | powszechnie przyjętym sposobem mówienia. W przypadku wątpliwości 2462 VII,II, II, III, II,1714 | pełnomocnik jako ostatni pisał lub mówił.~ 2463 VII,II, I, IV, I,1521 | złożyć przysięgę, że będą mówiły prawdę, chyba że poważna 2464 IV, I, 0, III, I,919 | zatwierdzonym formularzem mszalnym; przy obecności, jeśli zachodzi 2465 II,II, II, I, II,383 | także ekumenizm, zgodny z myślą Kościoła. ~§ 4. Powinien 2466 II,II, II, III, II,483 | nich lub podpisane pismo nabiera charakteru urzędowego. Mogą 2467 IV, I, 0, VII, 0,1045 | małżeństwie chrześcijańskim nabierają szczególnej mocy z racji 2468 II,II, II, III,VIII,559 | kościele rektor może odprawiać nabożeństwa liturgiczne, nawet uroczyste, 2469 IV, 0, II, V, 0,824 | czynnie na swój sposób w nabożeństwach liturgicznych, zwłaszcza 2470 IV,II, 0, III, I,1170 | zastrzeżeniem jednak, aby w nabożeństwie pogrzebowym nie było żadnego 2471 VII,II, II, III, 0,1705 | sporze kościelnym, by mógł nabrać mocy na forum kanonicznym, 2472 I, 0, 0, VI, I,105 | wyjściu z dzieciństwa, może nabyć również własne tymczasowe 2473 V, 0, 0, II, II,1245 | tej osoby prawnej, która nabyła je zgodnie z prawem.~ 2474 IV,III, 0, I, I,1211| stosunku do tego kościoła nabyli słuszne uprawnienia, jeśli 2475 IV, I, 0, I, I,847 | zachowaniem łącznego prawa nabytego już przez inne kościoły.~§ 2476 V, 0, 0, III, 0,1280 | stanowiących stały prawnie nabyty majątek publicznej osoby 2477 II,III, I, II, IV,668 | lub ubezpieczenia, jest nabywane dla instytutu, chyba że 2478 VI,II, 0, II, 0,1364 | kościelnych, albo wywierają nacisk na wyborcę lub wybranego 2479 II,II, I, 0, I,333 | partykularnymi oraz ich zespołami naczelną władzę zwyczajną, przez 2480 1, 0, II, I, 0,750 | katechetyczne, które zajmują zawsze naczelne miejsce; następnie przedstawianie 2481 IV, I, 0, III, II,928 | przechowywane w puszce lub naczyniu, i często po spożyciu starych 2482 I, 0, 0, IX, I,154 | stwierdzeniu mówi pismo nadające urząd. ~ 2483 I, 0, 0, IX, II,184 | sposób władzy, która go nadała, chyba że prawo zastrzega 2484 II, I, 0, V, I,306 | przywilejach stowarzyszenia, w nadanych stowarzyszeniu odpustach 2485 II, I, 0, IV, 0,295 | personalna rządzi się statutami nadanymi przez Stolicę Apostolską, 2486 IV, I, 0, IV, I,952 | powinien jak najszybciej przy nadarzającej się okazji odbyć spowiedź 2487 II,II, II, III, IV,509 | administratora diecezji, należy prawo nadawania wszystkich i poszczególnych 2488 II,III, I, II, II,626 | Kan. 626 - Przełożeni w nadawaniu urzędów, członkowie w dokonywaniu 2489 I, 0, 0, IX, I,153 | Jeśli jednak chodzi o urząd nadawany z przepisu prawa na określony 2490 II,III, I, I, 0,573 | się całkowicie umiłowanemu nade wszystko Bogu, ażeby - poświęceni 2491 VII, V, I, 0, III,1725 | ciągu dziesięciu dni od nadejścia prośby, o której w kan. 2492 VII,II, II, 0, 0,1648 | po daniu jej możliwości nadesłania, w ciągu piętnastu dni, 2493 VII,II, I, V, I,1582 | się później w sądzie albo nadeśle odpowiedź przed rozstrzygnięciem 2494 II,III, I, II, II,634 | unikać wszelkiego luksusu, nadmiernego zysku i gromadzenia dóbr.~ ~ 2495 II, I, 0, III, I,245 | pomiędzy wartościami ludzkimi i nadprzyrodzonymi. ~§ 2. Alumnów tak należy 2496 II, I, 0, III, I,259 | międzydiecezjalne, należy decyzja co do nadrzędnego zarządu i administracji 2497 II, I, 0, V, II,315 | postanowieniami statutów pod nadrzędnym jednak zwierzchnictwem władzy 2498 VI, I, 0, I, 0,1301 | doczesnego i odpowiadają nadrzyrodzonemu celowi Kościoła.~§ 3. Ponadto 2499 1, 0, II, I, 0,750 | okazji pewnych wydarzeń nadto przez słowo drukowane oraz 2500 II,II, II, II, II,436 | powiadamiać Biskupa Rzymskiego o nadużyciach, jeśli jakieś ; ~ dokonywać 2501 VI,II, 0, III, 0,1378 | pozbawienia urzędu, chyba że za to nadużycie jest już ustanowiona kara


0-1646 | 1652-640 | 641-celeb | celib-i-zes | ident-naduz | nadwy-odrzu | odsta-popel | popie-przyg | przyj-srode | stalo-uwiel | uwien-wyzna | wzaje-zrodz | zrown-zywym

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License