Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Kodeks Prawa Kanonicznego

IntraText - Concordances

(Hapax - words occurring once)


0-1646 | 1652-640 | 641-celeb | celib-i-zes | ident-naduz | nadwy-odrzu | odsta-popel | popie-przyg | przyj-srode | stalo-uwiel | uwien-wyzna | wzaje-zrodz | zrown-zywym

                                      bold = Main text
   Ksiega, Czesc, Sekcja, Tytul, Rozdzial, Kan.             grey = Comment text
2502 IV, I, 0, III, III,944 | że na pewno wiadomo, nadwyżka w stosunku do wysokości 2503 IV, I, 0, I, III,857 | aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane 2504 1, 0, II, III, I,795 | katolickich winni zabiegać, pod nadzorem miejscowego ordynariusza, 2505 II, I, 0, V, III,325 | kompetentnej władzy kościelnej do nadzorowania, by dobra były użyte na 2506 IV, I, 0, III, I,899 | i diakon.~§ 2. Szafarzem nadzwyczajnym komunii świętej jest akolita 2507 V, 0, 0, III, 0,1282 | słusznej przyczyny, jak naglącą potrzeba, wyraźna korzyść 2508 IV, I, 0, VI, II,1037 | Kan. 1048 - W naglących przypadkach tajnych, gdy 2509 VII,II, I, IV, III,1558 | z jego zeznania zostało nagrane, dając temuż świadkowi możliwość 2510 II, I, 0, III, I,246 | czerpali głównie z tego najbogatszego źródła siłę ducha do pracy 2511 IV, I, 0, VII,VIII,1125 | Kan. 1136 - Rodzice mają najcięższy obowiązek i najpierwsze 2512 IV, I, 0, III, 0,887 | czynny udział w sprawowaniu najczcigodniejszej Ofiary, z największą pobożnością 2513 IV,III, 0, II, I,1235| obchodzona w całym Kościele jako najdawniejszy dzień świąteczny nakazany. 2514 II,II, II, III, VI,533 | parafię z racji wakacji najdłużej przez miesiąc, czy to ciągły, 2515 V, 0, 0, II, 0,1275 | którzy na podstawie umowy o najem podejmują pracę, mają wypłacać 2516 II,III, I, I, 0,605 | promotorów, ażeby możliwie najlepiej wyrażali swoje założenia 2517 I, 0, 0, II, 0,27 | Kan. 27 - Zwyczaj jest najlepszą interpretacją ustaw. ~ 2518 II,II, II, I, II,407 | Mając na uwadze możliwie najlepsze zagwarantowanie, aktualnie 2519 IV, I, 0, VI, I,1000 | oraz inni wierni, ażeby jak najliczniej uczestniczyli w ich udzielaniu.~ 2520 I, 0, 0, VI, II,115 | może być ustanowiony co najmniej z trzech osób, jest kolegialny, 2521 VII,II, I, I, II,1498 | inny sposób, który jest najpewniejszy, z zachowaniem przepisów 2522 IV, I, 0, VII,VIII,1125 | mają najcięższy obowiązek i najpierwsze prawo troszczenia się zgodnie, 2523 II, I, 0, III, IV,290 | przyczyn, a prezbiterom z najpoważniejszych. ~ 2524 I, 0, 0, VI, II,119 | jeśli ich jest więcej, dwóch najstarszych wiekiem; jeśli po trzecim 2525 II,II, II, III, III,501 | z biskupem sufraganem najstarszym promocją. Jednakże w ciągu 2526 II,II, II, I, II,389 | przewodniczyć sprawowaniu Najśw. Echarystii, zwłaszcza w 2527 II,III, I, II, IV,663 | eucharystycznej, przyjmować Najświętsze Ciało Chrystusa i adorować 2528 IV, I, 0, III, II,926 | aby mogli się modlić przed Najświętszym Sakramentem.~ 2529 II, I, 0, III, I,242 | Stolicy Świętej określać najważniejsze zasady i normy ogólne dotyczące 2530 IV, I, 0, III, I,888 | uczestnicy uzyskali z niej jak największe owoce, dla osiągnięcia których 2531 II,III, I, II, VI,673 | instytutu bez zezwolenia najwyższych przełożonych obydwu instytutów, 2532 IV,III, 0, II, I,1235| najdawniejszy dzień świąteczny nakazany. Ponadto należy obchodzić 2533 IV,III, 0, II, I,1235| niektóre z dni świątecznych nakazanych znieść lub przenieść na 2534 IV,III, 0, II, I,1237| Kan. 1248 - ~§ 1. Nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej 2535 VI,II, 0, II, 0,1360 | którzy zgodnie z prawem coś nakazują lub czegoś zakazują, i po 2536 I, 0, 0, IV, II,58 | wygasa z ustaniem władzy nakazującego. ~~~~~~~~~~~~~ 2537 VI, I, 0, V, 0,1333 | Chociaż ustawa używa słów nakazujących, sędzia zgodnie z własnym 2538 VI, I, 0, III, III,1329 | przekroczenie nie należy nigdy nakładać pokuty publicznej.~ ~§ 3. 2539 VI, I, 0, V, 0,1331 | mogą być w każdym wypadku nakładane dekretem.~ ~§ 2. Dekretem 2540 II, I, 0, I, 0,221 | przysługuje prawo, by nie nakładano na nich kar kanonicznych, 2541 VI,II, 0, III, 0,1376 | okazji lub pod jej pretekstem nakłania penitenta do grzechu przeciw 2542 II,III, I, II, II,630 | zabrania się przełożonym nakłaniać ich w jakikolwiek sposób 2543 IV, I, 0, IV, II,971 | kościelną o przestępstwo nakłaniania do grzechu przeciw szóstemu 2544 II,III, I, II, IV,665 | winien być przez nich usilnie nakłaniany i wspomagany, aby powrócił 2545 V, 0, 0, IV, 0,1297 | można by było skutecznie nakłonić do podwyższenia dochodów.~§ 2546 VII,II, I, IV, 0,1516 | godziwe.~ ~§ 2. Jeżeli strona nalega, by dopuścić dowód odrzucony 2547 IV, I, 0, VI, I,1004 | swoich podwładnych. Jednakże należącego do obrządku wschodniego 2548 IV, I, 0, I, IV,863 | chrzest.~§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty 2549 II,II, II, III, III,497 | członkami stałymi, a więc należącymi do Rady z racji powierzonego 2550 II,III, I, II, VI,677 | biskupa domu, do którego należał.~ ~ 2551 II,III, I, II, VI,679 | zaś przełożonego będzie należało określenie czasu, odpowiedniej 2552 IV, I, 0, IV, IV,982 | uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w części lub 2553 V, 0, 0, II, 0,1273 | czasie dochody z dóbr i należności, pobrane zaś przechowywać 2554 II, I, 0, III, III,283 | Przysługuje im zaś prawo do należnych i wystarczających corocznych 2555 VII, I, 0, III, I,1446 | przez kompetentną władzę należnymi karami, nie wykluczając 2556 VI, I, 0, III, 0,1310 | uczynił to wskutek zaniedbania należytej staranności, nie jest karany, 2557 IV,III, 0, I, I,1206| Kan. 1217 - ~§ 1. Po należytym zakończeniu budowy, należy 2558 II, I, 0, V, II,316 | albo podlega ekskomunice nałożonej wyrokiem lub zdeklarowanej. ~§ 2559 I, 0, 0, IV, II,58 | nakaz, który nie został nałożony dokumentem zgodnie z przepisami 2560 V, 0, 0, IV, 0,1299 | nie jest możliwe wypełnić nałożonych obowiązków, wtedy ordynariusz, 2561 II,II, II, III,VIII,566 | Bożego, udzielania Wiatyku i namaszczania chorych oraz sakramentu 2562 IV, I, 0, V, 0,987 | zbawił, udziela się przez namaszczanie ich olejem i wypowiedzenie 2563 IV, I, 0, V, I,989 | wypowiedzenie całej formuły.~§ 2. Namaszczeń powinien dokonywać szafarz 2564 IV, I, 0, V, I,988 | biskupa, olej używany w namaszczeniu chorych mogą poświęcać:~ 2565 VII, V, I, 0, II,1738 | zamierza przyjąć rady i namowy biskupa, powinien przedstawić 2566 1, 0, II, 0, 0,743 | celu przedstawienia nauki i napiętnowania błędnych opinii. Odnosi 2567 IV, I, 0, VI, II,1023 | wcześniej własnoręcznie napisanej i podpisanej prośby oraz 2568 IV,III, 0, I, III,1222| zalecać okoliczności miejsca, napływ pielgrzymów a zwłaszcza 2569 IV, I, 0, IV, I,950 | jedynie z powodu wielkiego napływu penitentów, jaki może się 2570 IV, I, 0, III, I,908 | jakiegokolwiek pokarmu i napoju, z wyjątkiem tylko wody 2571 II,II, II, III, II,478 | dyscyplinach przynajmniej naprawdę biegli, odznaczają się zdrową 2572 VI, I, 0, V, 0,1330 | można w sposób wystarczający naprawić zgorszenia, wyrównać naruszonej 2573 II,III, I, II, VI,684 | naruszonej sprawiedliwości i naprawieniu zgorszenia.~§ 2. W tych 2574 VII,II, II, III, II,1716 | apelować, ilekroć sądzi, że nie naprawiono zgorszenia lub nie przywrócono 2575 IV,II, 0, IV, 0,1178 | wiernych, jeśli wymagają naprawy, nie mogą być nigdy odnawiane 2576 VII,II, I, VII, 0,1598 | sędziowie mają się zebrać na naradę, i jeśli jakaś szczególna 2577 II,II, II, I, II,377 | Konferencje Episkopatu po wspólnej naradzie i z zachowaniem tajemnicy, 2578 II, I, 0, III, III,277 | których uczęszczanie mogłoby narazić na niebezpieczeństwo ich 2579 II,II, II, III, II,483 | opinia kapłana może byt narażona na niebezpieczeństwo, notariuszem 2580 1, 0, II, II, 0,775 | zaszczepia się Kościół w narodach i wspólnotach, w których 2581 II,II, I, 0, V,364 | zgodnej współpracy między narodami; ~ podejmowanie wraz z 2582 1, 0, II, 0, 0,736 | przepowiadania Ewangelii wszystkim narodom, niezależnie od jakiejkolwiek 2583 IV,III, 0, I, III,1221| ordynariusz; statutów sanktuarium narodowego - Konferencja Episkopatu; 2584 II,II, II, I, II,383 | na ich wiek, pozycję czy narodowość, zarówno o stałych mieszkańców, 2585 II,II, II, III, VI,518 | racji obrządku, języka, narodowości wiernych jakiegoś terytorium, 2586 1, 0, II, IV, 0,815 | lub ich tłumaczeń na język narodowy, bądź ich części, konieczne 2587 IV,III, 0, I, III,1220| sanktuarium mogło nazywać się narodowym, musi otrzymać aprobatę 2588 II,II, I, 0, V,364 | biskupów czynem i radą, nie naruszając jednak wykonywania przyznanej 2589 I, 0, 0, IV, I,36 | ograniczające prawa osoby lub naruszające czyjeś prawa nabyte albo 2590 VII,II, I, IV, II,1535 | albo bez niebezpieczeństwa naruszenia tajemnicy, jaką należy zachować.~ ~§ 2591 VII, I, 0, I, 0,1395 | Kan. 1406 - ~§ 1. Po naruszeniu przepisu kan. 1404, akta 2592 I, 0, 0, IX, I,170 | wolność rzeczywiście została naruszona w jakikolwiek sposób, jest 2593 I, 0, 0, IV, II,50 | których prawa mogą być naruszone. ~ 2594 VI, I, 0, III, 0,1312 | szesnastego roku życia;~ naruszył ustawę lub nakaz z ignorancji 2595 IV, I, 0, VII, I,1056 | normy dotyczące egzaminu narzeczonych, zapowiedzi przedmałżeńskich 2596 IV, I, 0, V, I,989 | racja zaleca zastosowanie narzędzia.~ 2597 II,III, I, I, 0,600 | będąc bogaty stał się dla nas cierpiącym niedostatek, 2598 II,III, I, II, IV,662 | życia zakonnicy winni uznać naśladowanie Chrystusa ukazane w Ewangelii 2599 IV, I, 0, VI, II,1030 | spędzenie płodu, gdy skutek nastąpił, oraz wszyscy pozytywnie 2600 II,III, I, II, II,618 | wykonywać w duchu służby. Nastawieni więc na przyjmowanie woli 2601 II,III, I, II, IV,667 | zachowywana w klasztorach nastawionych na życie kontemplacyjne.~§ 2602 II,II, II, I, II,375 | Bożego postanowienia następcami Apostołów, przez Ducha Świętego, 2603 II,II, I, 0, I,331 | ma być przekazywany jego następcom, jest Głową Kolegium Biskupów, 2604 II,II, I, 0, I,330 | następca Piotra, i biskupi, następcy Apostołów. ~~~Art. 1 - BISKUP 2605 IV, I, 0, IV, I,952 | indywidualną, zanim przyjmie następną absolucję generalną, chyba 2606 VII,II, II, 0, 0,1655 | dowodów, należy wyznaczyć następne posiedzenie.~ ~ 2607 IV, I, 0, VII, V,1097 | według zasad wyrażonych w następnych kanonach i z uwzględnieniem 2608 II,II, II, III, II,493 | zarządem diecezji w roku następnym, jak również zatwierdza 2609 II, I, 0, XI, 0,206 | ci mianowicie, którzy pod natchnieniem Ducha Świętego wyraźną wolą 2610 II, I, 0, III, II,271 | zawarta z drugim biskupem oraz naturalna słuszność. Z zachowaniem 2611 IV, I, 0, VII, IX,1137 | chrześcijańskiej miłości i naturalnej słuszności.~ 2612 IV, I, 0, I, V,866 | regionu - nazwiska rodziców naturalnych, zgodnie z §§ 1 i 2, przy 2613 IV, I, 0, VII, III,1080 | prawego pochodzenia, jak i naturalnymi.~§ 2. W linii bocznej nieważne 2614 II, I, 0, III, I,254 | 2. Alumnów tak należy nauczać, by i sami byli zdolni badać 2615 1, 0, II, 0, 0,738 | sobą i z następcą Piotra, nauczając razem z tymże Biskupem Rzymskim 2616 II, I, 0, III, I,264 | kolegium studiujących ,lub nauczających, dla wspólnego dobra Kościoła. 2617 II, I, 0, III, I,236 | pielęgnowania życia duchowego oraz nauczeni właściwego wykonywania funkcji 2618 1, 0, II, 0, 0,738 | jako najwyższy Pasterz i Nauczyciel wszystkich wiernych, którego 2619 II, I, 0, III, I,252 | zabwienia, zwłaszcza za nauczycielem św. Tomaszem, a także wykłady 2620 1, 0, II, III, I,794 | mianowania lub zatwierdzania nauczycieli religii oraz usuwania lub 2621 1 | Księga III. NAUCZYCIELSKIE ZADANIE KOŚCIOŁA ~ 2622 II, I, 0, I, 0,218 | posłuszeństwa należnego Nauczycielskiemu Urzędowi Kościoła. ~ 2623 1, 0, II, I, 0,749 | świętym, Tradycji, liturgii, Nauczycielskim Urzędzie i życiu Kościoła, 2624 II, I, 0, III, I,249 | przewidzieć, by alumni nie tylko nauczyli się dokładnie języka ojczystego, 2625 II, I, 0, III, I,248 | obszerną i solidną znajomość nauk świętych, tak by opierając 2626 1, 0, II, III, II,798 | wykładane z zachowaniem ich naukowej autonomii różne dyscypliny, 2627 1, 0, II, III, III,804 | nich studentów w sposób naukowy.~ ~ 2628 1, 0, II, III, II,799 | odpowiednich kwalifikacji naukowych i pedagogicznych, odznaczają 2629 II, I, 0, III, I,234 | wykształceniem humanistycznym i naukowym, przewidziana jest specjalna 2630 II,III, I, II,VIII,697 | czy też doprowadzić do nawiązania odpowiedniej koordynacji 2631 VII, I, 0, III, II,1451 | zgłaszać i rozpoznawać przed nawiązaniem sporu: kto je zgłosił później, 2632 II, I, 0, III, I,245 | seminarium a także przez nawiązywanie przyjaźni i łączności z 2633 II,II, II, III, VI,529 | jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w 2634 II,II, II, I, II,395 | w diecezji. ~§ 2. Oprócz nawiedzania grobów apostolskich, obowiązkowego 2635 IV, I, 0, IV, III,976 | mając postanowienie poprawy nawracał się do Boga.~ 2636 IV, I, 0, VII, IX,1134 | nawet prywatnie przez stronę nawróconą jest ważna; owszem jest 2637 IV, I, 0, VII, IX,1134 | ordynariusza miejsca strony nawróconej, który to ordynariusz obowiązany 2638 IV, I, 0, VI, 0,997 | niektórzy spośród wiernych, naznaczeni w nim niezatartym charakterem, 2639 II, I, 0, V, I,302 | stowarzyszeniami wiernych nazwane te, które kierowane przez 2640 I, 0, 0, III, 0,33 | dyrektoriów lub dokumentów o innej nazwie, nie zmieniają ustaw, a 2641 I, 0, 0,VIII, 0,129 | z Bożego ustanowienia i nazywana jest również władzą jurysdykcji. ~§ 2642 IV, I, 0, VII, 0,1051 | jednostronne, bądź dwustronne, nazywane zaręczynami, jest regulowane 2643 IV, I, 0, VII, IX,1135 | druga strona odpowiedziała negatywnie na interpelację lub gdy 2644 IV, I, 0, VI, II,1031 | związanych z nim rozliczeń;~ neofita, dopóki według oceny ordynariusza 2645 1, 0, II, II, 0,778 | odpowiednią formację należy neofitów doprowadzić do pełniejszego 2646 I, 0, 0, VI, I,101 | pochodzenia dziecka, także neofity, jest to, w którym rodzice 2647 V, 0, 0, IV, 0,1292 | prawna;~ pobożne fundacje nieautonomiczne, czyli dobra doczesne przekazane 2648 V, 0, 0, IV, 0,1292 | Dobra pobożnej fundacji nieautonomicznej, jeśli zostały powierzone 2649 VII,II, I, VI, 0,1587 | uniknięcia bardzo poważnych niebezpieczeństw może zadecydować, że jakiegoś 2650 IV, I, 0, V, 0,987 | poprzez które Kościół wiernych niebezpiecznie chorych powierza Chrystusowi 2651 VII,II, I, IV, III,1537 | powinowatych zniesławienia, niebezpiecznych przykrości lub innego poważnego 2652 II,III, I, I, 0,573 | wyraźnym znakiem, zapowiadać niebieską chwałę.~§ 2. właśnie 2653 VII, I, 0, I, 0,1395 | akta i decyzje uważa się za niebyłe.~§ 2. W sprawach, o których 2654 VII, I, 0, III, I,1437 | wielkiej zażyłości czy niechęci, spodziewanej korzyści lub 2655 II,II, I, 0, V,364 | kościelnymi, a nawet i religiami niechrześcijańskimi; ~ podejmowanie, działając 2656 VI, I, 0, VI, 0,1346 | mocą samego prawa, jeszcze niedeklarowanej, może w zakresie wewnętrznym 2657 VII, I, 0, III, I,1444 | względnie inna tego rodzaju niedogodność, sędzia może zobowiązać 2658 VI, I, 0, III, 0,1319 | wiedzy, należy uważać za niedokonane, jeśli nikt nie spostrzegł 2659 I, 0, 0, VII, 0,125 | oprzeć, należy uważać za niedokonany. ~§ 2. Akt dokonany pod 2660 I, 0, 0, IX, I,174 | przeciwne prawu należy uznać za niedołączone. ~ 2661 IV, I, 0, VII, IX,1131 | Kan. 1142 - Małżeństwo niedopełnione, zawarte przez ochrzczonych 2662 I, 0, 0, XI, 0,201 | ciągły należy rozumieć jako niedopuszczający żadnej przerwy. ~§ 2. Czas 2663 II,III, I, II, VI,678 | profesji, stanowi podstawę niedopuszczenia do odnowienia profesji lub 2664 II,III, I, I, 0,600 | stał się dla nas cierpiącym niedostatek, prócz życia w rzeczywistości 2665 VI, I, 0, V, 0,1339 | znalazł się rzeczywiście w niedostatku, ordynariusz powinien przyjść 2666 IV,III, 0, II, I,1235| Kan. 1246 - ~§ 1. Niedziela, w czasie której jest czczona 2667 I, 0, 0, IV, V,90 | przeciwnym razie dyspensa jest niegodziwa a także nieważna, chyba 2668 IV, I, 0, VII, V,1103 | zawieraniu małżeństwa działa niegodziwie, jeśli nie stwierdził stanu 2669 IV, I, 0, VII, IV,1091 | zależnie od istnienia lub nieistnienia przedmiotu warunku.~§ 3. 2670 II,III, I, II, II,640 | powinny starać się dawać niejako zbiorowe świadectwo miłości 2671 I, 0, 0, I, 0,17 | pozostaje ono wątpliwe i niejasne, należy uwzględnić miejsca 2672 IV, I, 0, VII, VI,1116 | asystujący katolicki i szafarz niekatolicki, stosując równocześnie własny 2673 II, I, 0, III, I,256 | kontaktach z ludźmi, również z niekatolikami lub z niewierzącymi, w kierowaniu 2674 IV,II, 0, I, 0,1159 | zakazu Kościoła, również niekatolikom.~ 2675 II, I, 0, I, 0,212 | przysługuje im prawo, a niekiedy nawet obowiązek wyjawiania 2676 II, I, 0, V, II,317 | 3. W stowarzyszeniach niekleryckich świeccy mogą pełnić funkcję 2677 I, 0, 0, VI, II,115 | przeciwnym wypadku jest niekolegialny. ~§ 3. Zespół rzeczy, czyli 2678 VII,II, I, V, I,1582 | przeciągało sprawy w długą i niekonieczną zwłokę.~ ~§ 2. Jeśliby nawet 2679 IV, I, 0, VII, IV,1089 | o nieważności małżeństwa niekoniecznie wyklucza zgodę małżeńską.~ 2680 I, 0, 0, IV, IV,82 | ciężarem, nie ustają przez niekorzystanie z nich lub używanie przeciwne. 2681 1, 0, II, III, III,809 | uniwersytetami i wydziałami, nawet niekościelnymi, istniała wzajemna współpraca, 2682 I, 0, 0, VII, 0,128 | Ktokolwiek aktem prawnym nielegalnie albo jakimkolwiek innym 2683 VII,II, II, III, III,1718 | apelacja w procesie karnym była niemożliwa; jeśli zostały zgłoszone 2684 IV, I, 0, VII, II,1068 | czy poza nią.~§ 4. Przez niemożność odniesienia się do miejscowego 2685 VII, I, 0, III, I,1438 | biskup jest sędzią i przeciw niemu zgłoszono wyłączenie, powinien 2686 VII, I, 0, III, V,1460 | przesłuchany głuchy lub niemy, chyba że sędzia woli, by 2687 IV, I, 0, VI, II,1018 | cieszą się dobrą opinią, mają nienaganne obyczaje, wypróbowane cnoty, 2688 VI, I, 0, V, 0,1333 | po raz pierwszy po latach nienagannie przeżytych, a nie zachodzi 2689 IV, I, 0, IV, II,972 | Tajemnica sakramentalna jest nienaruszalna; dlatego nie wolno spowiednikowi 2690 II, I, 0, I, 0,212 | Kościoła, oraz - zachowując nienaruszalność wiary i obyczajów, szacunek 2691 II,II, II, I, II,386 | winien zdecydowanie bronić nienaruszalności i jedności prawd wiary, 2692 I, 0, 0, I, 0,15 | odnośnie do faktu cudzego nienotorycznego, dopóki coś przeciwnego 2693 VII,II, I, V, I,1584 | Kan. 1595 -~§ 1. Strona nieobecna w sądzie, czy to powód, 2694 VII,II, I, V, I,1584 | jak strona pozwana były nieobecne w sądzie, obowiązane 2695 VII,II, I,VIII, I,1611 | wydany przeciwko stronie nieobecnej zgodnie z przepisami prawa, 2696 VI, I, 0, VI, 0,1350 | kary można udzielić również nieobecnemu lub pod warunkiem.~ ~§ 2. 2697 IV, I, 0, VII, IX,1137 | samo odnosi się do kobiety nieochrzczonej, która miała równocześnie 2698 IV, I, 0, VII, IX,1138 | może ze współmałżonkiem nieochrzczonym nawiązać współzamieszkania 2699 I, 0, 0, VI, I,99 | używania rozumu, uznany jest za nieodpowiedzialnego i przyrównany dzieciom. ~ 2700 IV, I, 0, VII, 0,1046 | którym mężczyzna i kobieta w nieodwołalnym przymierzu wzajemnie się 2701 VI, I, 0, II, 0,1304 | ustawa powszechna grozi karą nieokreśloną lub fakultatywną, ustawa 2702 1, 0, II, 0, 0,738 | należy uznać jakąś naukę za nieomylnie określoną, gdy to zostało 2703 1, 0, II, 0, 0,742 | partykularnych nie posiadają nieomylności w nauczaniu, jednak w 2704 IV, I, 0, VII, V,1105 | kompetentna do asystowania jest nieosiągalna lub nie można do niej się 2705 I, 0, 0, II, 0,26 | gdy jest stuletni albo niepamiętny. ~ 2706 I, 0, 0, II, 0,28 | zwyczajów stuletnich lub niepamiętnych, ani też ustawa powszechna 2707 II,II, II, III,VIII,570 | zespołu, jest złączony kościół nieparafialny, kapelanem powinien być 2708 VI, I, 0, V, 0,1334 | przestępca miał jedynie niepełne używanie rozumu albo dopuścił 2709 VII,II, I, IV, VI,1573 | przypuszczenie o rzeczy niepewnej; jedno jest prawne, gdy 2710 VII,II, I, IV, III,1561 | zgodny, czy też zmienny, niepewny lub chwiejny;~ czy ma 2711 VII,II, II, I, IV,1696 | wystarcza.~§ 3. W wypadkach niepewnych i skomplikowanych, biskup 2712 IV, I, 0, VII, III,1073 | jego nieważności.~ ~§ 3. Niepłodność ani nie wzbrania zawarcia 2713 II,III, I, II, VI,678 | czasowych zakonnik stał się niepoczytalny, wówczas - chociaż jest 2714 VII,II, I,VIII, II,1626 | rzecz, której się żąda jest niepodzielna albo obowiązek solidarny.~ ~§ 2715 IV,III, 0, II, I,1235| Bożej Rodzicielki Maryi, Jej Niepokalanego Poczęcia i Wniebowzięcia, 2716 II,II, II, III, VI,529 | troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach i smutku, oraz umacniając 2717 II,II, II, I, II,404 | biskup diecezjalny miał niepokonalne przeszkody, wtedy wystarcza 2718 I, 0, 0, IX, I,152 | dwóch lub więcej urzędów niepołączalnych, a więc takich, które równocześnie 2719 II,III, I, II, VI,686 | ze swoją radą uznał, że niepoprawność jest wystarczająco pewna, 2720 VII, I, 0, III, I,1444 | mogłaby powstać przyczyna nieporozumień lub zgorszenie, względnie 2721 VI,II, 0, II, 0,1362 | prowokuje podwładnych do nieposłuszeństwa wobec nich, winien być ukarany 2722 VI,II, 0, II, 0,1360 | i po upomnieniu trwa w nieposłuszeństwie.~ 2723 II,II, II, III, II,483 | notariusze winni być osobami o nieposzlakowanej opinii i ponad wszelkim 2724 VII,II, II, III, I,1707 | czy - celem uniknięcia niepotrzebnych procesów - nie byłoby wskazane, 2725 I, 0, 0, VI, I,106 | miejsca połączone z zamiarem niepowracania, z zachowaniem przepisu 2726 II,II, II, I, II,383 | pasterzowania oraz wobec niepraktykujących. ~§ 2. Jeśli ma w swojej 2727 I, 0, 0, IV, III,63 | obrepcja, czyli przedstawienie nieprawdy, jeśli ani jedna z podanych 2728 IV, I, 0, VII,VIII,1128 | Kan. 1139 - Dzieci nieprawego pochodzenia uzyskują prawność 2729 IV, I, 0, VI, II,1035 | przyczyny, chyba że chodzi o nieprawidłowość pochodzącą z dobrowolnego, 2730 IV, I, 0, III, II,927 | wykonane z materiału trwałego, nieprzeźroczystego i tak zamknięte, ażeby możliwie 2731 II, I, 0, III, III,285 | tego, co chociaż nie jest nieprzyzwoite, jednak obce stanowi duchownemu. ~§ 2732 IV, I, 0, VII, 0,1045 | małżeństwa jedność i nierozerwalność, które w małżeństwie chrześcijańskim 2733 IV, I, 0, VII, IV,1088 | Błąd co do jedności lub nierozezerwalności albo sakramentalnej godności 2734 VI,II, 0, II, 0,1365 | rzecz świętą, ruchomą czy nieruchomą, powinien być ukarany sprawiedliwą 2735 V, 0, 0, I, 0,1259 | Kan. 1270 - Rzeczy nieruchome, ruchome kosztowne, prawa 2736 IV, I, 0, VII, II,1071 | udzielona w zakresie wewnętrznym niesakramentalnym od przeszkody tajnej, powinna 2737 1, 0, II, IV, 0,812 | 823 - ~§ 1. Dla zachowania nieskazitelności wiary i obyczajów, pasterze 2738 IV, I, 0, VI, II,1018 | wszystkich okoliczności, mają nieskażoną wiarę, kierują się prawidłową 2739 II,II, II, III, VI,528 | w parafii głoszone było nieskażone słowo Boże. Stąd zabiega 2740 IV, I, 0, VI, II,1040 | przyjęcia święceń, mianowicie o nieskażonej doktrynie kandydata, autentycznej 2741 VII, V, I, 0, I,1729 | szkodliwe lub przynajmniej nieskuteczne, może on zostać usunięty 2742 II,III, I, II, VI,686 | możność obrony; w razie nieskuteczności tego upomnienia, powinien 2743 VI, I, 0, III, 0,1313 | przeciwko poważnie i niesłusznie prowokującemu;~ przez 2744 IV,II, 0, IV, I,1183 | przyrzeczonego przedmiotu, w razie niespełnienia się warunku, od którego 2745 IV,II, 0, IV, II,1191 | przyczyny celowej albo z niespełnieniem się warunku, od którego 2746 II,III, I, II, II,619 | odwiedzają ich, niech poskramiają niespokojnych, pocieszają małodusznych 2747 VII, I, 0, III, I,1441 | konieczne dla uniknięcia bardzo niesprawiedliwego wyroku, z zachowaniem przepisów 2748 IV,III, 0, I, 0,1200| w nich czynności ciężko niesprawiedliwych, połączonych ze zgorszeniem 2749 VII,II, I, V, I | Rozdział I.~NIESTAWIENNICTWO STRON~ ~ 2750 II, I, 0, III, III,276 | przede wszystkim wiernie i niestrudzenie wypełniać obowiązki pasterskiej 2751 VI, I, 0, III, 0,1314 | kan. 1323 i 1324; również nietrzeźwość lub inne zaburzenia umysłowe, 2752 VI, I, 0, V, 0,1334 | uczuciowego lub w stanie nietrzeźwym bądź w innym podobnym wzburzeniu 2753 VII, V, I, 0, I,1730 | szkodę lub zamieszanie;~ nieudolność albo trwała choroba umysłowa 2754 IV, I, 0, III, II,927 | Najświętszą Eucharystię, ma być nieusuwalne, wykonane z materiału trwałego, 2755 VII,II, I,VIII, I,1609 | dotknięty wadą nieważności nieusuwalnej, jeżeli:~ został wydany 2756 VI, I, 0, III, 0,1312 | równi zaś z ignorancją stoi nieuwaga i błąd;~ działał pod wpływem 2757 I, 0, 0,VIII, 0,142 | wewnętrznego dokonany przez nieuwagę po upływie czasu, na jaki 2758 VII, V, I, 0, I,1730 | która czyni proboszcza nieużytecznym w wypełnianiu jego zadań;~ 2759 I, 0, 0, X, 0,199 | wiernych; ~ ustalone i niewątpliwe granice okręgów kościelnych; ~ 2760 II,III, I, I, 0,574 | rady ewangeliczne, należy niewątpliwie do życia i świętości Kościoła, 2761 VII,II, II, I, I,1671 | wyroku.~§ 2. Jeżeli wyrok za nieważnością małżeństwa został wydany 2762 IV, I, 0, III, I,919 | ordynariusza miejsca.~§ 2. Kapłan niewidomy lub złożony inną chorobą 2763 IV, I, 0, III, III,937 | i przyjęta ofiara, nawet niewielka.~ 2764 VII, I, 0, II, I,1409 | wikariusza generalnego, chyba że niewielki obszar diecezji lub mała 2765 VII,II, I, IV, II,1535 | przepisanie przynajmniej niewielkiej części dokumentu i przedstawienie 2766 1, 0, II, I, I,760 | ewangeliczne orędzie docierało do niewierzących mieszkających na danym terytorium, 2767 IV, I, 0, VII, IX,1141 | milczące darowanie, gdy strona niewinna upewniona już o zdradzie 2768 IV, I, 0, IV, II,971 | wyznaje w spowiedzi, że niewinnego spowiednika fałszywie oskarżył 2769 IV,III, 0, I, I,1211| na cele świeckie, ale nie niewłaściwe, za zgodą tych, którzy w 2770 IV,II, 0, IV, 0,1177 | wiernych i nie dawały okazji do niewłaściwej pobożności.~ 2771 VII,II, I, I, I,1494 | jeżeli sędzia lub trybunał niewłaściwi;~ jeżeli na pewno wiadomo, 2772 I, 0, 0, IV, I,41 | administracyjnego wydaje się niewskazane ze względu na okoliczności 2773 VI, I, 0, V, 0,1332 | sędziemu władzę wymierzenia lub niewymierzenia kary, sędzia może także 2774 I, 0, 0, IX, I,175 | rozpoczęciem sprawy; ~ przez niewypełnienie jakiegoś warunku dołączonego 2775 II,III, I, II, VI,686 | wystarczająco pewna, a obrona jest niewystarczająca, po bezskutecznym upływie 2776 I, 0, 0, IX, I,177 | otrzymania wiadomości o niezaakceptowaniu wyboru. ~ 2777 II,II, II, I, II,378 | każdego :~ odznaczania się niezachwianą wiarą, dobrymi obyczajami, 2778 VII, I, 0, II, I,1416 | świeckim, albo osobą prawną niezakonną, w pierwszej instancji sądzi 2779 VII,II, I, IV, IV,1567 | sporządza własną relację, niezależną od innych, chyba że sędzia 2780 II,III, I, II, I,615 | Kan. 615 - Klasztor niezależny, który poza własnym przełożonym 2781 IV, I, 0, I, V,866 | dziecko zrodzone z matki niezamężnej, należy wpisać nazwisko 2782 VII,II, I, IV, III,1551 | złożenia, ma być przesłuchany niezaprzysiężony.~ ~ 2783 IV, I, 0, VI, 0,997 | wiernych, naznaczeni w nim niezatartym charakterem, ustanawiani 2784 VI, I, 0, III, 0,1312 | ustawę lub nakaz z ignorancji niezawinionej; na równi zaś z ignorancją 2785 IV, I, 0, VI, II,1014 | kan. 1033-1039. Ponadto niezbędne dokumenty, o których 2786 II,III, I, I, 0,579 | życia konsekrowanego, po niezbędnej konsultacji Stolicy Apostolskiej.~ ~ 2787 IV, I, 0, VII,VIII,1127 | małżeński, chyba że przy pomocy niezbitych argumentów udowodni się 2788 II,III, I, II, II,639 | należne procenty, oraz w niezbyt długim czasie z uzyskanej 2789 I, 0, 0, IX, I,171 | Niezdolnymi do głosowania :~ niezdatni do aktu ludzkiego;~ nie 2790 II,II, II, I, III,412 | usunięcia, wygnania lub niezdatności, jest całkowicie pozbawiony 2791 IV, I, 0, VI, II,1030 | biegłych - jest uważany za niezdolnego do właściwego wykonywania 2792 IV, I, 0, VII, IV,1084 | Kan. 1095 - Niezdolni do zawarcia małżeństwa 2793 IV, I, 0, VII, III,1073 | Kan. 1084 - ~§ 1. Niezdolność dokonania stosunku małżeńskiego 2794 II, I, 0, III, III,281 | byli dotknięci chorobą, niezdolnością lub starością. ~§ 3. Diakoni 2795 I, 0, 0, IX, I,171 | Kan. 171 - ~§ 1. Niezdolnymi do głosowania :~ niezdatni 2796 VII,II, I,VIII, I,1611 | wydany przez liczbę sędziów niezgodną z ustawą, wbrew przepisowi 2797 VI,II, 0, III, 0,1370 | 2. Uzurpacji równa się niezgodne z prawem zatrzymanie urzędu 2798 IV, I, 0, VI, II,1034 | Kan. 1045 - Nieznajomość nieprawidłowości oraz przeszkód 2799 VII, I, 0, I, 0,1398 | zamieszkania czy pobytu jest nieznane, może być pozwany przed 2800 VII, I, 0, III, V,1460 | przesłuchać, używa języka nieznanego sędziemu lub stronom, trzeba 2801 IV, I, 0, III, I,892 | 903 - Chociaż kapłan jest nieznany rektorowi kościoła, powinien 2802 VII, I, 0, III, V,1463 | zostały sporządzone w języku nieznanym wyższemu trybunałowi, należy 2803 IV, I, 0, I, 0,838 | upodobnienie do Chrystusa niezniszczalnym charakterem włącza ich do 2804 VI, I, 0, III, 0,1313 | tego, kto posiadał tylko niezupełne używanie rozumu;~ przez 2805 I, 0, 0, VI, I,100 | zatrzymuje; tułaczem, jeżeli nigdzie nie posiada stałego lub 2806 I, 0, 0, 0, 0,5 | zwyczaje przeciwne przepisom niniejszych kanonów - tak powszechne, 2807 II,II, II, III, VI,519 | prezbiterów i diakonów oraz niosących pomoc wiernych świeckich, 2808 VI,II, 0, IV, 0,1380 | kościelny lub prawdziwy zmienia, niszczy, ukrywa, albo posługuje 2809 II,II, II, I, III,428 | dokumentów z kurii zabierać, niszczyć lub cokolwiek w nich zmieniać. ~ 2810 VII, I, 0, III, II,1451 | osądzonej, ugody i inne niweczące, zwane kończącymi spór, 2811 II, I, 0, III, I,234 | Należy zachować i popierać niższe seminaria lub inne tego 2812 VII,II, II, 0, 0,1658 | apelacyjny zorientuje się, że na niższym stopniu sądu został zastosowany 2813 IV, I, 0, III, II,927 | Eucharystię, zwłaszcza w porze nocnej, w innym, bezpieczniejszym 2814 VI, I, 0, III, II,1327 | 1, n. 3 należy zachować normę odnoszącą się do cenzur, 2815 II,II, II, III, II,482 | wicekanclerz tym samym notariuszami i sekretarzami kurii. ~ 2816 II,II, II, III, II,483 | narażona na niebezpieczeństwo, notariuszem winien być kapłan. ~ 2817 VII, I, 0, III, V,1464 | odpisów.~§ 2. Nie wolno notariuszom i kanclerzowi wydawać odpisów 2818 VII,II, I, I, I,1492 | sędzia powinien nakazać notariuszowi, by zredagował akt na piśmie; 2819 VI, I, 0, V, 0,1341 | deklarowana, ani też nie jest notoryczna w miejscu przebywania przestępcy, 2820 IV,II, 0, III, II,1173 | powinni być pozbawieni:~ notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy;~ 2821 II,III, I, II, VI,681 | sam członek by go w chwili notyfikacji nie przyjął.~ ~ 2822 VII,II, I, IX, I,1631 | urzędu, by przeszkodzić nowemu wprowadzeniu tej samej sprawy.~ ~ 2823 II,III, I, II, III,651 | mu w zakresie kierowania nowicjatem i programu kształtowania 2824 II,III, I, II, III,653 | Kan. 653 - ~§ 1. Nowicjusz może swobodnie opuścić instytut; 2825 II,III, I, II, III,653 | upływie nowicjatu uznano nowicjusza za zdatnego, należy go dopuścić 2826 II, I, 0, III, III,279 | Rzymskich, unikając świeckich nowości oraz fałszywej wiedzy. ~§ 2827 IV, I, 0, VII, V,1097 | kto jest obecny i pyta nowożeńców, czy wyrażają zgodę i przyjmuje 2828 II,III, I, II, VI,676 | nie dadzą się pogodzić z nowymi warunkami życia. Jest jednak 2829 I, 0, 0, I, 0,8 | miesięcy od dnia, którym numer Akt jest oznaczony, chyba 2830 VII, I, 0, III, V,1461 | Poszczególne karty akt należy numerować i uwierzytelnić.~ ~ 2831 VII,II, I,VIII, I,1613 | wyrok; jeśli jednak strona obawia się, że sędzia, który wydał 2832 VII,II, I, IV, III,1537 | którzy ze swojego zeznania obawiają się dla siebie lub współmałżonka 2833 IV, I, 0, VI, II,1041 | przystąpić do udzielenia święceń obcemu kandydatowi, wystarcza, 2834 IV,III, 0, II, I,1235| nakazany. Ponadto należy obchodzić dni Narodzenia Pana naszego 2835 II,II, I, 0, III,358 | go na jakimś uroczystym obchodzie lub zgromadzeniu osób, w 2836 IV,III, 0, II, I,1235| tradycji apostolskiej winna być obchodzona w całym Kościele jako najdawniejszy 2837 VI, I, 0, III, 0,1316 | wyjmujące, łagodzące lub obciążające, czy to normą ogólną, czy 2838 V, 0, 0, IV, 0,1297 | zobowiązań lub legatów mszalnych, obciążających instytucję kościelną, jeśli 2839 I, 0, 0, VI, II,121 | przejmuje zobowiązania, jakie je obciążały. Co zaś dotyczy przeznaczenia 2840 II,III, I, II, III,651 | przygotowanym, którzy nie obciążeni innymi obowiązkami, mogliby 2841 V, 0, 0, I, 0,1256 | wymagane na przyjęcie ofiar z obciążeniem określającym sposób korzystania 2842 II,III, I, II, III,644 | ordynariuszem, jak również obciążonych długiem, którego nie 2843 II, I, 0, III, I,245 | posiadają duże znaczenie w obcowaniu z ludźmi, tak jednak, by 2844 II,III, I, I, 0,577 | ludziom dobrze, czy też obcującego z nim w świecie, zawsze 2845 VII,II, I,VIII, II,1617 | których wymagana jest ich obecność, mają prawo apelować od 2846 V, 0, 0, II, 0,1272 | Kan. 1283 - Zanim zarządcy obejmą swoje zadanie:~ powinni 2847 II,II, II, II, IV,448 | większego terytorium, tak aby obejmowała tylko biskupów niektórych 2848 II,II, II, III, VI,518 | być terytorialna, a więc obejmująca wszystkich wiernych określonego 2849 II,III, I, I, 0,591 | Papież, na mocy swego prymatu obejmującego cały Kościół, może ze względu 2850 I, 0, 0, XI, 0,202 | oznacza stały czasokres obejmujący 24 kolejno liczone godziny 2851 VII,II, I, IV, V,1571 | do jakiegoś miejsca lub obejrzeć jakąś rzecz, ustala to dekretem, 2852 IV,III, 0, I, II,1213| lub przez kogoś innego nie obejrzy miejsca przeznaczonego na 2853 II,III, I, I, 0,599 | przyszłego świata i źródłem obfitej płodności w niepodzielnym 2854 IV,III, 0, I, III,1223| należy zapewnić wiernym obfitsze środki zbawienia przez gorliwe 2855 IV, I, 0, III, I,914 | przepisami liturgicznymi, pod obiema postaciami; w wypadku zaś 2856 II,III, I, III, 0,708 | Konieczne kierownictwo duchowe obierają w sposób wolny i jeśli zechcą 2857 VII, I, 0, IV, II,1478 | z powodu podarunków lub obietnic albo z jakiegokolwiek innego 2858 I, 0, 0, IX, I,153 | dnia wakansu urzędu. ~§ 3. Obietnica jakiegoś urzędu - przez 2859 IV,II, 0, IV, I,1180 | jest świadomą i dobrowolną obietnicę uczynioną Bogu, mającą za 2860 IV,III, 0, II, I,1235| naszego Jezusa Chrystusa, Objawienia Pańskiego, Wniebowstąpienia 2861 II, I, 0, III, I,252 | doktrynę katolicką opartą na Objawieniu, uczynili pokarmem własnego 2862 1, 0, II, 0, 0,739 | równocześnie jako przez Boga objawione podaje do wierzenia Nauczycielski 2863 VII, I, 0, III, I,1440 | obecni i sami nie objęci wyłączeniem.~§ 2. Czynności 2864 VII,II, I, IV, III,1537 | porady, w zakresie spraw objętych tajemnicą;~ ci, którzy 2865 IV, I, 0, I, 0,838 | udzielany jedynie przez obmycie w prawdziwej wodzie z zastosowaniem 2866 VII,II, I, X, 0,1638 | przyznawania bezpłatnej pomocy lub obniżki kosztów;~ odszkodowania, 2867 IV,II, 0, IV, II,1191 | bądź zły, bądź zupełnie obojętny, albo stworzy przeszkodę 2868 VII,II, II, I, I,1664 | po śmierci jednego lub obojga małżonków nie może być zaskarżone, 2869 VII,II, I, V, I,1584 | były nieobecne w sądzie, obowiązane solidarnie do zapłacenia 2870 II,II, II, I, II,395 | nawiedzania grobów apostolskich, obowiązkowego uczestniczenia w soborze 2871 IV, I, 0, VII, VII,1120 | tajnego przeprowadzenia obowiązkowych badań przedmałżeńskich;~ 2872 V, 0, 0, IV, 0,1297 | wysokości stypendium prawnie obowiązującego w diecezji, pod warunkiem 2873 I, 0, 0, II, 0,26 | prawodawcy, zwyczaj przeciwny obowiązującemu prawu kanonicznemu oraz 2874 II, I, 0, V, I,304 | miejsca. ~§ 2. Powinny one obrać sobie tytuł czyli nazwę, 2875 II, I, 0, V, III,326 | jeśli jego działalność obraca się na poważną szkodę doktryny 2876 I, 0, 0, IV, III,63 | również na przeszkodzie obrepcja, czyli przedstawienie nieprawdy, 2877 VII,II, I, VI, 0,1590 | czasu na przedstawienie obron lub uwag.~ 2878 VII, I, 0, II, I,1421 | należy ustanowić w diecezji obrońcę węzła, którego obowiązkiem 2879 VII, I, 0, IV, II,1479 | należy ustanowić stałych obrońców, otrzymujących wynagrodzenie 2880 IV, I, 0, III, I,921 | odpowiedniego stołu, zawsze jednak z obrusem i korporałem.~ 2881 II,II, II, I, II,383 | kapłanów lub tworzenie parafii obrządkowych czy przez wikariusza biskupiego. ~§ 2882 IV, I, 0, VI, II,1026 | diakonatu, zanim w przepisanym obrzędzie nie oświadczą publicznie 2883 II,II, II, III, I,463 | diecezjalny w charakterze obserwatorów niektórych pełniących funkcję 2884 II,II, I, 0, V,363 | wyznaczani jako delegaci lub obserwatorzy do organizacji międzynarodowych 2885 VII, I, 0, II, I,1409 | generalnego, chyba że niewielki obszar diecezji lub mała liczba 2886 II, I, 0, III, I,248 | miejsca i czasu, otrzymali obszerną i solidną znajomość nauk 2887 VII,II, I, VI, 0,1591 | jakaś istnieje.~§ 3. Co do obszerności pism obrończych, liczby 2888 VI, I, 0, VI, 0,1343 | dyspensowania od ustawy obwarowanej karą lub od nakazu grożącego 2889 1, 0, II, IV, 0,812 | prawdziwej wierze lub dobrym obyczajom.~ ~§ 2. Obowiązek i prawo, 2890 VI, I, 0, V, 0,1333 | przestępstwa, poniesie karę za obydwa przestępstwa, chyba że już 2891 VII, I, 0, IV, II,1477 | 1488 - ~§ 1. Zabrania się obydwom wykupywać spór albo układać 2892 II, I, 0, II, 0,227 | przysługującą wszystkim obywatelom. Korzystając wszakże z tej 2893 II,II, II, III, II,494 | ważnej przyczyny, którą sam ocenia i po wysłuchaniu zdania 2894 IV, I, 0, VII, IV,1084 | poważny brak rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków 2895 I, 0, 0, VII, 0,127 | przeważającego powodu - przez siebie ocenianego - nie powinien odstępować 2896 I, 0, 0, IX, II,193 | powodu słusznej przyczyny, ocenianej przez władzę. ~§ 4. Dekret 2897 VII,II, I, IV, I,1525 | moc dowodową, którą winien ocenić sędzia, uwzględniając pozostałe 2898 IV, I, 0, I, III,857 | 868 - ~§ 1. Do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga się:~ aby 2899 VII, I, 0, II, I,1420 | sprawiedliwości, albo jest on oczywiście konieczny z natury rzeczy.~ ~§ 2900 I, 0, 0, IV, III,67 | podstępnie lub wskutek swego oczywistego zaniedbania. ~§ 3. W wątpliwości 2901 VII,II, I, IX, II,1634 | zaniedbany został w sposób oczywisty przepis ustawy, dotyczący 2902 VII,II, I, IV, II,1530 | czegoś innego przeciwnymi i oczywistymi argumentami, publiczne dokumenty 2903 I, 0, 0, IV, II,56 | przeznaczony, prawnie wezwana po odbiór dekretu lub wysłuchanie 2904 II,III, I, II, IV,665 | chodzi o ratowanie zdrowia, odbycie studiów lub wykonywanie 2905 VII,II, I, VI, 0,1593 | sędzia może zarządzić, by odbyła się umiarkowana dyskusja 2906 II,III, I, II, III,656 | życia;~ nowicjat został odbyty ważnie;~ dopuszczenia 2907 IV, I, 0, VI, II,1039 | zaświadczenie o należycie odbytych studiach, zgodnie z kan. 2908 II, I, 0, III, I,239 | ekonoma, a także, jeśli alumni odbywają studia w samym seminarium, 2909 II,III, I, II, III,647 | może zezwolić, aby kandydat odbywał nowicjat w innym domu instytutu, 2910 II,II, II, II, III,439 | do synodu prowincjalnego, odbywanego w prowincji kościelnej, 2911 II,III, I, II, III,647 | nowicjatu wymaga się, by był odbywany w domu prawnie do tego przeznaczonym. 2912 II,II, II, III, VI,533 | się do niego rekolekcji, odbywanych jeden raz w roku. Gdy proboszcz 2913 IV, I, 0, VII, IX,1132 | że strona nieochrzczona odchodzi, jeżeli nie chce mieszkać 2914 II, I, 0, III, II,271 | aby udać się do krajów odczuwających brak duchowieństwa dla wypełniania 2915 VII,II, I, IV, III,1558 | przesłuchania należy świadkowi odczytać to, co notariusz o jego 2916 VII,II, II, 0, 0,1657 | wyroku powinna być zaraz odczytana w obecności stron.~§ 2. 2917 I, 0, 0, IV, II,55 | dekrecie ma miejsce przez odczytanie temu, dla którego jest przeznaczony, 2918 1, 0, II, II, 0,779 | przełożonymi instytutów, oddających się pracy misyjnej oraz 2919 VII,II, I, XI, 0,1644 | pieniędzy, lub żeby coś oddał albo uczynił, sędzia w samej 2920 IV, I, 0, VII, IX,1137 | zatrzymać jedną z nich, oddalając pozostałe. To samo odnosi 2921 VII, I, 0, V, I,1483 | skargą główną, albo celem oddalenia lub zmniejszenia roszczenia 2922 II, I, 0, III, III,281 | żonaci, którzy się całkowicie oddali kościelnej posłudze, zasługują 2923 VII,II, II, III, II,1711 | jakimkolwiek stadium procesu, oddalić oskarżonego od świętej posługi 2924 IV, I, 0, VII, IX,1137 | pierwszej żony oraz innych oddalonych, zgodnie z wymaganiami sprawiedliwości, 2925 I, 0, 0, IX, I,173 | liczbie wyborców, zbadać oddane głosy i ogłosić, ile każdy 2926 VII,II, I, XI, 0,1644 | pozwany został skazany na oddanie rzeczy ruchomej lub na zapłacenie 2927 I, 0, 0, VI, I,105 | innego powodu niż małoletność oddany jest zgodnie z prawem pod 2928 I, 0, 0, IX, I,173 | przewodniczącego sprawdzić, czy liczba oddanych kartek odpowiada liczbie 2929 IV,III, 0, II, I,1236| zajęć, które utrudniają oddawanie Bogu czci, przeżywanie radości 2930 IV, I, 0, V, 0,829 | wyraża się i wzmacnia wiara, oddawany jest Bogu kult i dokonuje 2931 II,III, I, II, 0,607 | Chrystusowi i Kościołowi, wymaga oddzielenia się od świata, zgodnie z 2932 VII,II, I, X, 0,1638 | i szkód nie przysługuje oddzielna apelacja, ale strona może 2933 VII, I, 0, III, II,1452 | chyba że konieczne jest oddzielne ich rozpatrzenie lub sędzia 2934 IV, I, 0, III, III,937 | Kan. 948 - Należy odprawić oddzielnie Msze św. w intencji tych, 2935 I, 0, 0, VI, II,122 | inną osobą prawną, albo z oddzielonej części eryguje się odrębną 2936 IV, I, 0, VI, II,1030 | lub innego albo usiłował odebrać sobie życie;~ kto wykonał 2937 I, 0, 0, VI, I,106 | zamieszkanie traci się przez odejście z miejsca połączone z zamiarem 2938 VII,II, I, IX, II,1634 | utrzymania;~ zostały później odkryte dokumenty, które stwierdzają 2939 IV, I, 0, IV, IV,981 | Kościoła, który jako sługa odkupienia autorytatywnie rozporządza 2940 1, 0, II, IV, 0,814 | wydawać wspólnie z braćmi odłączonymi.~ ~ 2941 II,II, II, III, IV,510 | diecezjalny powinien je odłączyć od kapituły. ~§ 2. W kościele, 2942 IV, I, 0, I, I,848 | do chrztu, ze względu na odległość lub inne okoliczności, nie 2943 VII,II, I, IV, III,1547 | ci, dla których z powodu odległości, choroby czy innej przeszkody 2944 I, 0, 0, IX, I,171 | chyba że stwierdzono po odliczeniu go, że wybrany nie uzyskałby 2945 II,II, II, III, VI,538 | zadecydować o przyjęciu lub odłożeniu zrzeczenia. Biskup diecezjalny 2946 VII,II, I, VII, 0,1598 | wyroku decyzja może być odłożona do nowego zebrania, nie 2947 VII, I, 0, III, II,1451 | udowodni, zgłoszenia nie odłożył złośliwie.~§ 2. Inne zarzuty 2948 IV, I, 0, VII, IX,1141 | zatroskany o dobro rodziny, nie odmawiał stronie cudzołożnej przebaczenia 2949 II, I, 0, III, I,246 | Niech będą przygotowani do odmawiania liturgii godzin, którą słudzy 2950 VII, I, 0, II, I,1416 | miejscowy.~ ~§ 2. Zachowując odmienne postanowienia konstytucji, 2951 II,II, II, I, II,383 | swojej diecezji wiernych odmiennego obrządku, niech stara się 2952 IV,II, 0, III, II,1174 | pogrzebu zawiera w sobie także odmowę odprawienia jakiejkolwiek 2953 1, 0, II, IV, 0,819 | udzielonego zezwolenia. W wypadku odmówienia zezwolenia ordynariusz przedstawia 2954 VII,II, I,VIII, I,1609 | jednej albo drugiej stronie odmówiono prawa do obrony;~ spór 2955 1, 0, II, IV, 0,819 | przedstawia autorowi dzieła powody odmowy.~ ~ 2956 II,II, II, I, III,413 | wiadomości metropolity i odnawiać przynajmniej co trzy lata, 2957 II,II, II, III, III,501 | przynajmniej jej część była odnawiana co pięć lat. ~§ 2. Podczas 2958 IV, I, 0, VII, II,1069 | niebezpieczeństwo i nie ma czasu na odniesienie się do Stolicy Apostolskiej, 2959 II,III, I, II, II,639 | skargę przeciw temu, który odniósł jakąś korzyść z zawartego 2960 II,III, I, II, II,618 | podwładnymi jako synami Bożymi i odnosząc się z szacunkiem do ich 2961 VI, I, 0, III, II,1327 | 3 należy zachować normę odnoszącą się do cenzur, podaną w 2962 IV, I, 0, VII, II,1070 | miejsca. Winna być ona również odnotowana w księdze małżeństw.~ 2963 IV, I, 0, VII, V,1111 | Zawarte małżeństwo winno być odnotowane także w księgach ochrzczonych, 2964 II, I, 0, V, II,314 | stowarzyszenia, a także ich odnowa lub zmiana, wymagają aprobaty 2965 II,III, I, II, II,631 | zgodną z nim przystosowaną odnowę, dokonywać wyboru najwyższego 2966 IV, I, 0, II, III,878 | właściwie dysponowany i może odnowić przyrzeczenia chrzcielne.~ 2967 II,III, I, I, 0,603 | się od świata, milczenie odosobnienia, gorliwą modlitwą i pokutą 2968 VII,II, II, I, III,1694 | Jeżeliby Stolica Apostolska odpisała, że z przytoczonych argumentów 2969 IV,III, 0, II, I,1236| korzystanie z należnego odpoczynku duchowego i fizycznego.~ 2970 II, I, 0, III, I,248 | alumni, wraz z ogólną kulturą odpowiadającą potrzebom miejsca i czasu, 2971 II,III, I, I, 0,604 | oraz dla służby Kościołowi, odpowiadającej ich własnemu stanowi i wykonywanej 2972 IV, I, 0, VII, V,1109 | zatwierdzenia przez Stolicę Świętą, odpowiadający miejscowym i ludowym zwyczajom, 2973 V, 0, 0, II, 0,1270 | nich korzyść. Będzie zaś odpowiadała osoba prawna za czynności, 2974 II,II, II, I, II,377 | przynajmniej trzech prezbiterów odpowiedniejszych na ten urząd. ~§ 5. Nie 2975 VII,II, II, I, III,1689 | lub obcej diecezji albo odpowiedniemu kapłanowi.~ ~§ 2. Jeśli 2976 IV, I, 0, IV, II,959 | tylko kapłanom, których odpowiedniość stwierdzi się przez egzamin 2977 VII, V, I, 0, I,1733 | otrzymał drugie wezwanie i nie odpowiedział, chociaż nie miał żadnej 2978 IV, I, 0, VII, IX,1135 | katolicką:~ jeśli druga strona odpowiedziała negatywnie na interpelację 2979 II,II, II, III, VI,548 | parafii, za którą razem odpowiedzialni. ~ 2980 II,II, II, III, VI,517 | moderator, będąc też za nie odpowiedzialnym wobec biskupa. ~§ 2. Gdyby, 2981 VII, I, 0, III, V,1460 | pytania przez niego dane, odpowiedziano na piśmie.~ 2982 II,III, I, III, 0,708 | Aby członkowie wiernie odpowiedzieli własnemu powołaniu, a ich 2983 II,II, II, I, II,388 | czyni zadość obowiązkowi odprawiając jedną Mszę świętą za cały 2984 IV, I, 0, III, I,896 | które właściwe kapłanowi odprawiającemu.~ 2985 IV, I, 0, III, III,940 | Kan. 951 - ~§ 1. Kapłan, odprawiający więcej razy w tym samym 2986 IV, I, 0, III, III,934 | także nie otrzymawszy ofiary odprawiali Mszę św. w intencji wiernych, 2987 IV, I, 0, VI, II,1028 | się upewnić, że kandydaci odprawili te rekolekcje.~ ~Art. 3~ 2988 IV, I, 0, III, III,935 | aby w ich intencji była odprawiona Msza św., przyczyniają się 2989 II,II, II, III, VII,555 | materialnej, a w przypadku śmierci odprawiony był godny pogrzeb. Ma zatroszczyć 2990 II, I, 0, V, I,306 | nadanych stowarzyszeniu odpustach czy innych łaskach duchowych, 2991 IV, I, 0, IV, II,955 | 966 - ~§ 1. Do ważnego odpuszczenia grzechów wymaga się, aby 2992 IV, I, 0, IV, 0,948 | szafarza otrzymują od Boga odpuszczenie grzechów po chrzcie popełnionych 2993 IV, I, 0, I, 0,838 | uwalnia ludzi od grzechów, odradza ich jako dzieci Boże i przez 2994 I, 0, 0, VI, II,122 | oddzielonej części eryguje się odrębną publiczną osobę prawną, 2995 VII, I, 0, II, I,1409 | zwyczajną władzą sądzenia, odrębnego od wikariusza generalnego, 2996 IV,III, 0, I, I,1211| Bożego i nie ma możliwości odrestaurowania go, może być przeznaczony 2997 VII, I, 0, III, III,1456 | termin należy uznać za odroczony do pierwszego kolejnego 2998 II, I, 0, I, 0,208 | Kan. 208 - Z racji odrodzenia w Chrystusie wszyscy wierni 2999 IV, I, 0, III, I,902 | Eucharystii, gdy potrafią odróżnić Ciało Chrystusa od zwykłego 3000 1, 0, II, IV, 0,812 | wiary lub obyczajów, a także odrzucania pism przynoszących szkodę 3001 VII,II, I, IV, IV,1568 | skłoniły go do przyjęcia lub odrzucenia wniosków biegłych.~ ~ 3002 II,II, II, I, II,396 | wybranych duchownych, z odrzuceniem wszelkiego przeciwnego przywileju 3003 VII,II, I, I, I,1494 | skargę.~ ~§ 4. Przeciwko odrzuceniu skargi powodowej strona 3004 I, 0, 0, 0, 0,5 | wznowienia, jeśli zostały odrzucone przez kanony obecnego Kodeksu.


0-1646 | 1652-640 | 641-celeb | celib-i-zes | ident-naduz | nadwy-odrzu | odsta-popel | popie-przyg | przyj-srode | stalo-uwiel | uwien-wyzna | wzaje-zrodz | zrown-zywym

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License