Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Kodeks Prawa Kanonicznego

IntraText - Concordances

(Hapax - words occurring once)


0-1646 | 1652-640 | 641-celeb | celib-i-zes | ident-naduz | nadwy-odrzu | odsta-popel | popie-przyg | przyj-srode | stalo-uwiel | uwien-wyzna | wzaje-zrodz | zrown-zywym

                                      bold = Main text
   Ksiega, Czesc, Sekcja, Tytul, Rozdzial, Kan.             grey = Comment text
3005 VII,II, I, VII, 0,1598 | zaś każdemu sędziemu wolno odstąpić od swego pierwotnego wniosku. 3006 I, 0, 0, IX, I,171 | karę;~ którzy notorycznie odstąpili od wspólnoty Kościoła.~§ 3007 IV, I, 0, VI, II,1024 | diakonatu należy zachować odstęp przynajmniej sześciu miesięcy.~ 3008 VI,II, 0, I, 0,1353 | Kan. 1364 - ~§ 1. Odstępca od wiary, heretyk lub schizmatyk 3009 IV, I, 0, VI, II,1020 | ponadto sześciomiesięcznego odstępu czasu między diakonatem 3010 VI, I, 0, VI, 0,1347 | zgodnie z kan. 1347, § 2; odstępującemu zaś od uporu nie można odmówić 3011 IV, I, 0, VII, VI,1114 | oświadczyć, że jest gotowa odsunąć od siebie niebezpieczeństwo 3012 II,III, I, I, 0,603 | którym wierni przez surowsze odsunięcie się od świata, milczenie 3013 VII,II, I, VII, 0,1606 | przytaczają motywów lub nie odsyłają do motywów podanych w innym 3014 II,III, I, II, VII,695 | zarządzania; wszystko zaś, co odtąd otrzymuję, nabywa w pełni 3015 II,III, I, II, II,619 | troszczą się o chorych i odwiedzają ich, niech poskramiają niespokojnych, 3016 VII,II, I,VIII, II,1621 | 2. Jeśli druga strona odwołała się do innego trybunału 3017 IV, I, 0, VII, X,1145 | wyraziły zgodę i potem jej nie odwołały.~ 3018 II,II, II, III, IV,509 | katedralnym, jak i kolegiackim, z odwołaniem wszelkich przeciwnych przywilejów. 3019 IV, I, 0, IV, II,963 | traci je tylko na terytorium odwołującego je.~§ 3. Każdy ordynariusz 3020 IV, I, 0, IV, II,963 | przełożony nie powinien odwoływać habitualnego upoważnienia 3021 II,II, I, 0, V,362 | również przenoszenia ich i odwoływania, z zachowaniem przepisów 3022 II,II, I, 0, V,362 | gdy idzie o wysyłanie i odwoływanie legatów ustanowionych w 3023 VII,II, I,VIII, II,1626 | służy również pozwanemu i na odwrót.~ ~§ 2. Jeżeli jest kilku 3024 II, I, 0, III, I,253 | mianować tylko tych, którzy odznaczając się cnotą, uzyskali doktorat 3025 II,II, II, I, III,425 | diecezji należy wybrać kapłana odznaczającego się wiedzą i roztropnością. ~§ 3026 IV, I, 0, III, II,927 | winno być umieszczone w odznaczającej się, widocznej, stosownie 3027 IV,II, 0, I, 0,1161 | udzielić tylko prezbiterowi odznaczającemu się pobożnością, wiedzą, 3028 II,II, II, III, IV,509 | diecezjalny tylko kapłanom odznaczającym się nauką i prawością życia, 3029 1, 0, II, III, I,793 | szkołach niekatolickich, odznaczały się zdrową nauką, świadectwem 3030 II,II, II, I, II,378 | wymaga się od każdego :~ odznaczania się niezachwianą wiarą, 3031 VI, I, 0, III, II,1327 | uprawnień, łask, tytułów, odznaczeń, które nie podlegają władzy 3032 VI, I, 0, III, II,1325 | uprawnienia, łaski, tytułu, odznaczenia, nawet czysto honorowego;~ 3033 II,II, II, III, V,512 | jej skład był rzeczywistym odzwierciedleniem całej części Ludu Bożego, 3034 V, 0, 0, III, 0,1285 | komu, należy wnieść dla odzyskania praw Kościoła.~ 3035 I, 0, 0, IV, IV,78 | Jednakże przywilej miejscowy odżywa, jeśli miejsce zostanie 3036 V, 0, 0, IV, 0,1291 | z nim zobowiązań. Gdyby ofiarodawca wyraźnie i bezwzględnie 3037 V, 0, 0, II, 0,1273 | wydanych przez fundatora, ofiarodawcę lub uprawnioną władzę, a 3038 II,II, II, I, II,388 | biskup winien odprawiać i ofiarować osobiście. Jeśli jednak 3039 IV, I, 0, III, III,941 | składanej za odprawianie i ofiarowanie Mszy św., i kapłanowi nie 3040 V, 0, 0, II, 0,1276 | jest odrzucony.~§ 2. Z dóbr ofiarowanych przez wiernych na rzecz 3041 II,III, I, III, 0,702 | przepajaniu świata mocą Ewangelii. Ofiarowują również swoją współpracę 3042 IV, I, 0, IV, IV,983 | zupełne albo dla siebie, albo ofiarowywać za zmarłych na sposób wstawiennictwa.~ 3043 IV, I, 0, III, 0,886 | Chrystus Pan jest obecny, ofiaruje się oraz jest spożywany 3044 VII, I, 0, II, I,1409 | wikariusza sądowego, czyli oficjała, ze zwyczajną władzą sądzenia, 3045 II,II, I, 0, III,355 | Pierwszy z kardynałów diakonów ogłasza ludowi imię nowo wybranego 3046 1, 0, II, 0, 0,738 | sędziowie wiary i moralności ogłaszają w sposób definitywny całemu 3047 VII,II, I, IV, V,1572 | sporządzić dokument dokonanych oględzin.~ ~~ 3048 VII,II, I, IV, V | Rozdział V.~WIZJA LOKALNA I OGLĘDZINY SĄDOWE~ ~ 3049 I, 0, 0, V, 0,95 | podczas zgromadzeń osób czy to ogłoszonych przez władzę kościelną, 3050 I, 0, 0, III, 0,30 | nie może wydać dekretu ogólnego, o którym w kan. 29, chyba 3051 II,III, I, I, 0,605 | posługując się zwłaszcza ogólnymi zasadami podanymi w tej 3052 I, 0, 0, IV, I,36 | zagrożenia lub wymierzenia kary, ograniczające prawa osoby lub naruszające 3053 VI, I, 0, III, I,1323 | bez żadnego określenia lub ograniczenia; tego zaś rodzaju kara sprowadza 3054 1, 0, II, I, I,753 | chyba że ta władza została ograniczona lub odwołana przez kompetentnego 3055 VII,II, I, IV, III,1542 | 1553 - Sędzia ma prawo ograniczyć zbyt wielką liczbę świadków.~ ~ 3056 II,II, I, 0, I,341 | Biskupa Rzymskiego wraz z ojcami soboru, nie zostaną przez 3057 IV, I, 0, I, V,866 | nazwisko ojca, gdy jego ojcostwo potwierdza jakiś dokument 3058 II,II, I, 0, I,338 | przez Biskupa Rzymskiego, ojcowie soboru mogą dołączyć także 3059 VII, V, I, 0, II,1739 | ponowić wobec proboszcza ojcowskie wezwanie.~ 3060 VII, V, I, 0, I,1731 | argumenty, radzi proboszczowi po ojcowsku, by zrezygnował w ciągu 3061 II, I, 0, III, I,249 | nauczyli się dokładnie języka ojczystego, lecz także by dobrze znali 3062 VI,II, 0, VI, 0,1386 | zatrzymuje człowieka, bądź go okalecza czy poważnie rani, powinien 3063 VII,II, I, IV, II,1532 | 1543 - Jeżeli dokumenty okażą się wytarte, poprawione, 3064 IV, I, 0, III, III,943 | że ofiarodawcy wyraźnie okazali wolę przeciwną.~ 3065 VII,II, I, IX, II,1634 | dowodach, które później okazały się fałszywe, że bez tych 3066 II, I, 0, III, III,279 | konferencjach, dających im okazję nabycia pełniejszego poznania 3067 II, I, 0, III, I,257 | także o cały Kościół, i okazywali gotowość oddania się Kościołom 3068 II, I, 0, III, III,273 | mają szczególny obowiązek okazywania szacunku i posłuszeństwa 3069 VI, I, 0, III, 0,1313 | sędzia, gdy istnieje inna okoliczność pomniejszająca ciężkość 3070 II,II, II, II, I,431 | sąsiednich diecezji, zgodnie z okolicznościami osób i miejsca, jak również 3071 1, 0, II, I, I,759 | diecezjalnego powinni w pewnych okresach organizować to przepowiadanie, 3072 IV,III, 0, II, II,1239| Kościele powszechnym dniami i okresami pokutnymi poszczególne 3073 IV, I, 0, III, III,939 | odprawienie Mszy św., nie określając ich liczby, należy ustalić 3074 1, 0, II, IV, 0,820 | należy wydanie przepisów określających warunki, jakie winny być 3075 V, 0, 0, I, 0,1256 | przyjęcie ofiar z obciążeniem określającym sposób korzystania lub stawiającym 3076 I, 0, 0,VIII, 0,133 | gdy w inny sposób, niż to określało zlecenie, wykonał swoją 3077 II,II, II, I, I,371 | prefektura apostolska oznacza określaną część Ludu Bożego, która 3078 I, 0, 0, IX, 0,145 | urzędowi kościelnemu określane albo samym prawem, którym 3079 II,II, I, 0, I,333 | jednak przysługuje prawo określania - zgodnie z potrzebami Kościoła - 3080 II,III, I, II, III,654 | z prawami i obowiązkami określanymi w prawie.~ ~ 3081 II,III, I, III, 0,716 | diecezjalnego, zgodnie z określeniem konstytucji2. Jeśli chodzi 3082 IV, I, 0, I, IV,863 | chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz 3083 IV, I, 0, II, III,880 | że Konferencja Episkopatu określiła inny wiek, albo istnieje 3084 I, 0, 0, I, 0,8 | chyba że w samej ustawie określono inny termin. ~ 3085 II,III, I, II, III,648 | przewidzieć jeden lub kilka okresów praktyki apostolskiej, podejmowanej 3086 IV, I, 0, V, 0,987 | się przez namaszczanie ich olejem i wypowiedzenie słów przepisanych 3087 IV, I, 0, V, 0,836 | święte, szafarz winien używać olejów z oliwek lub innych określonych 3088 IV, I, 0, V, 0,836 | szafarz winien używać olejów z oliwek lub innych określonych roślin 3089 IV,III, 0, I, IV,1225| zwyczajem Kościoła, mensa ołtarza stałego winna być kamienna 3090 IV, I, 0, III, I,921 | eucharystyczną należy sprawować na ołtarzu poświęconym lub pobłogosławionym. 3091 VII, V, I, 0, I,1731 | której w kan. 1740, biskup omawia sprawę z dwoma proboszczami, 3092 VII, I, 0, IV, II,1477 | adwokaci i pełnomocnicy, którzy omijając ustawę, wydobywają sprawy 3093 II,II, I, 0, II,346 | generalne nadzwyczajne dla omówienia spraw wymagających szybkiego 3094 II,II, II, III, I,465 | powinny być poddane swobodnemu omówieniu przez członków na sesjach 3095 VII, I, 0, III, I,1446 | odmawiają sądzenia lub nie mając oparcia w żadnym przepisie prawnym, 3096 II,III, I, II, IV,663 | Rodzicielki, która jest wzorem i oparciem dla każdego rodzaju życia 3097 VII,II, I, II, 0,1502 | gdy dekretem sędziego, w oparciu o żądania i odpowiedzi stron, 3098 II, I, 0, III, III,287 | między ludźmi pokoju i zgody, opartej na sprawiedliwości. ~§ 2. 3099 II,III, I, II, II,620 | Do wymienionych dochodzi opat-prymas oraz przełożony kongregacji 3100 II,II, II, I, I,370 | powierzona prałatowi lub opatowi, który kieruje nim, na podobieństwo 3101 II,II, II, III, VI,535 | proboszcza lub jego delegata i opatrzone pieczęcia parafialną. ~§ 3102 II,II, I, 0, III,350 | dotychczasowy tytuł. ~§ 5. Przez opcję dokonaną na konsystorzu 3103 II,II, I, 0, III,350 | diakona, przechodząc na skutek opcji do stopnia kardynałów prezbiterów, 3104 IV,II, 0, I, 0,1161 | z prawem egzorcyzmów nad opętanymi, jeśli nie otrzymał od ordynariusza 3105 IV, I, 0, III, I,908 | również ci, którzy się nimi opiekują, mogą przyjąć Najświętszą 3106 VII,II, I, III, 0,1513 | aktów procesowych.~§ 2. Opiekunowie i zarządcy osób prawnych, 3107 II, I, 0, III, I,248 | znajomość nauk świętych, tak by opierając się na nich i karmiąc nimi 3108 VII,II, I, VII, 0,1601 | powinien krótko przedstawić opis faktów z wnioskami stron 3109 V, 0, 0, II, 0,1272 | kultury, czy też innych, z opisem ich wartości, a sporządzony 3110 II,II, II, III, II,486 | z dołączeniem krótkiego opisu każdej pozycji. ~ 3111 VII,II, I, IV, V,1571 | wysłuchaniu stron, ogólnie opisuje to, co ma mu być dane do 3112 V, 0, 0, I, 0,1253 | prowincji należy:~ określić opłaty za różne akty wykonawczej 3113 I, 0, 0, VI, II,119 | którzy powinni być wezwani - opowiada się bezwzględna większość 3114 II,II, II, II, IV,455 | na sesji plenarnej, gdy opowie się za nimi przynajmniej 3115 IV, I, 0, VII, V,1109 | Konferencja Episkopatu może opracować własny obrzęd zawierania 3116 VII,II, I, VI, 0,1589 | 3. Nowe dowody należy opublikować, z zachowaniem kan. 1598, § 3117 II,II, II, III, V,514 | rozważanych przez Radę ma być opublikowane. ~§ 2. Powinna być zwoływana 3118 II,II, II, III, VI,533 | raz w roku. Gdy proboszcz opuszcza parafię na ponad tydzień, 3119 II,III, I, II, VI,691 | którzy zgodnie z prawem opuszczają instytut zakonny lub zostali 3120 II,III, I, III, 0,715 | rady, indult zezwalający na opuszczenie instytutu.~ ~ 3121 II,III, I, II, II,633 | Kan. 633 - ~§ 1. Organa uczestnictwa lub konsultacji 3122 II, I, 0, IV, 0,296 | personalnej; sposób zaś tej organicznej współpracy a także główne 3123 I, 0, 0, I, 0,8 | promulgowane przez zamieszczenie w organie urzędowym Actorum Apostolicae 3124 II,II, II, III | Tytuł III-WEWNĘTRZNA ORGANIZACJA KOŚCIOŁÓW PARTYKULARNYCH ( 3125 II,II, I, 0, V,363 | delegaci lub obserwatorzy do organizacji międzynarodowych albo na 3126 II, I, 0, XI, 0,205 | którzy w jego widzialnym organizmie łączą się z Chrystusem więzami 3127 II, I, 0, III, III,279 | duszpasterskie, jakie winny być organizowane po święceniach kapłańskich, 3128 1, 0, II, II, 0,774 | przekazywaniem nauki ewangelicznej, organizowaniem życia liturgicznego i prowadzeniem 3129 IV, I, 0, III, II,931 | tych kościołach i kaplicach organizowano corocznie uroczyste wystawienie 3130 1, 0, II, II, 0,780 | Misyjnych;~ winien być organizowany doroczny dzień misyjny;~ 3131 VII,II, I, IV, II,1533 | dowodowej, jeżeli nie oryginalne lub przedłożone w uwierzytelnionym 3132 1, 0, II, IV, 0,818 | jego wydanie dotyczy tekstu oryginalnego, nie zaś jego nowych wydań 3133 VII, I, 0, III, V,1460 | mają być spisane w języku oryginalnym, z dołączeniem tłumaczenia. 3134 IV, I, 0, VII, V,1112 | zakresie zewnętrznym albo orzeczona jego nieważność, albo zgodnie 3135 VII,II, II, I, I,1673 | których małżeństwo zostało orzeczone za nieważne, mogą zawrzeć 3136 VII,II, II, I, I,1674 | najszybciej dokonano adnotacji o orzeczonej nieważności małżeństwa i 3137 IV, I, 0, VII, III,1073 | dopóki trwa wątpliwość, orzekać jego nieważności.~ ~§ 3. 3138 VII,II, II, I, I,1671 | Kan. 1682 - ~§ 1. Wyrok orzekający za pierwszym razem nieważność 3139 VII,II, II, I, I,1673 | również, jeżeli wyrok, który orzekł nieważność małżeństwa, został 3140 VII,II, I, VI, 0,1588 | dowodów, albo jeśli sędzia orzeknie, że uważa sprawę za wystarczająco 3141 II,II, II, I, II,378 | Apostolskiej należy ostateczny osąd co do zdatności kandydata. ~ 3142 1, 0, II, IV, 0,816 | obyczajów, zostały poddane osądowi ordynariusza miejsca.~ ~§ 3143 VII, I, 0, II, I,1420 | spornych biskup diecezjalny osądza, czy dobro publiczne może 3144 VII, I, 0, II, III,1433 | pierwszej instancji zostały osądzone przez zwyczajne trybunały 3145 IV, I, 0, VII, I,1052 | chroniąc przymierze małżeńskie, osiągali w rodzinie życie coraz bardziej 3146 IV, I, 0, VII, V,1105 | obydwu wypadkach, gdyby był osiągalny inny kapłan lub diakon, 3147 IV, I, 0, III, I,903 | dopuszczać dzieci, które nie osiągnęły używania rozumu albo jego 3148 I, 0, 0, IX, II,185 | kto utracił urząd przez osiągnięcie wyznaczonego wieku albo 3149 V, 0, 0, II, 0,1263 | 2 i 3, łatwiej mogą być osiągnięte przez instytucje diecezjalne 3150 I, 0, 0, VI, I,97 | Osoba, która ukończyła osiemnaście lat, jest pełnoletnia; poniżej 3151 II,III, I, II, III,656 | ukończył przynajmniej osiemnasty rok życia;~ nowicjat został 3152 VI, I, 0, V, 0,1337 | winny zostaje uwolniony od oskarżenia albo nie wymierza mu się 3153 VII,II, II, III, II,1709 | pozasądowego:~ powinien oskarżonemu przedstawić oskarżenie i 3154 IV, I, 0, IV, II,971 | niewinnego spowiednika fałszywie oskarżył przed władzą kościelną o 3155 II,II, II, I, II,395 | pomocniczego, związany jest prawem osobistej rezydencji w diecezji. ~§ 3156 VII,II, II, 0, 0,1657 | posiedzenia rozstrzyga na osobności sprawę; rozstrzygająca część 3157 V, 0, 0, I, 0,1259 | kosztowne, prawa i skargi, tak osobowe, jak rzeczowe, należące 3158 IV,II, 0, IV, I,1181 | mieszany, gdy ma naturę osobowego i rzeczowego.~ 3159 VII,II, I, XI, 0,1644 | tym zaś, co dotyczy skarg osobowych, to, gdy pozwany został 3160 1, 0, II, III, II,802 | niekatolickich, powstały katolickie ośrodki uniwersyteckie, świadczące 3161 IV, I, 0, III, I,916 | Kan. 927 - Nawet w ostatecznej konieczności nie godzi się 3162 VII,II, I, IV, I,1525 | inne elementy, które je ostatecznie wzmacniają.~ 3163 V, 0, 0, IV, 0,1290 | dołączone do rozporządzeń ostatniej woli, należy uważać za nie 3164 IV, I, 0, V, 0,836 | kan. 999, n. 2 - i to w ostatnim czasie; starych wolno używać 3165 II,II, I, 0, III,350 | otrzymuje jako tytuł diecezję Ostii, wraz z kościołem, który 3166 IV, I, 0, VII, VI,1115 | określić sposób składania tych oświadczeń i przyrzeczeń, które 3167 VII,II, I, II, 0,1502 | na pozew, albo w ustnych oświadczeniach złożonych wobec sędziego; 3168 VI, I, 0, III, 0,1319 | Przestępstwo, które polega na oświadczeniu albo na innym ujawnieniu 3169 I, 0, 0, VI, I,112 | lub w czasie jego trwania oświadczy, że pragnie przejść do Kościoła 3170 IV, I, 0, VII, VI,1114 | strona katolicka winna oświadczyć, że jest gotowa odsunąć 3171 II, I, 0, III, II,269 | biskupowi diecezjalnemu oświadczył na piśmie, że chce się poświęcić 3172 1, 0, II, I, II,766 | form i poczynań umacniać, oświecać i potęgować wiarę młodzieży 3173 VI,II, 0, IV, 0,1379 | wyłączając cenzury.~§ 3. Oszczerca może być także zmuszony 3174 VI,II, 0, IV, 0,1379 | przełożonemu kościelnemu inne oszczercze doniesienie o przestępstwie 3175 I, 0, 0, IV, III,69 | czasie, byleby nie było oszustwa czy podstępu. ~ 3176 IV,II, 0, I, 0,1160 | do kultu Bożego, należy otaczać czcią i nie wolno nimi posługiwać 3177 II,II, I, 0, III,357 | kościół przez udzielanie rad i otaczanie ich opieką. Nie otrzymują 3178 II,II, II, III, VII,555 | administrowane, a budynek parafialny otoczony właściwą troską. ~§ 2. Dziekan 3179 VII,II, II, I, III,1690 | petent lub strona pozwana otrzymała pomoc biegłego w prawie.~ ~ 3180 II,III, I, II, VI,673 | dawnego instytutu, chyba że otrzymałby indult sekularyzacyjny.~§ 3181 II,III, I, II, II,618 | Kan. 618 - Przełożeni otrzymaną od Boga przez posługę Kościoła 3182 I, 0, 0, IX, I,174 | wszystkich wybierają mocą otrzymanego mandatu. ~§ 2. Jeśli chodzi 3183 I, 0, 0, IV, I,40 | wypełnia swoje zadanie przed otrzymaniem pisma i sprawdzeniem jego 3184 IV, I, 0, III, III,944 | przejęciu zobowiązania, jak i otrzymaniu ofiary.~§ 2. Czas, w którym 3185 II,II, I, 0, III,350 | którego należą kardynałowie otrzymujący od Biskupa Rzymskiego jako 3186 VII, I, 0, IV, II,1479 | ustanowić stałych obrońców, otrzymujących wynagrodzenie od samego 3187 II, I, 0, I, 0,213 | 213 - Wierni mają prawo otrzymywać pomoce od swoich pasterzy 3188 IV,II, 0, I, 0,1155 | sakramentów, oznaczone i otrzymywane ze wstawiennictwa Kościoła 3189 IV, I, 0, III, II,926 | Eucharystia, powinien być otwarty dla wiernych przynajmniej 3190 II,III, I, II, II,630 | w jakikolwiek sposób do otwierania przed nimi sumienia.~ ~ ~ ~ 3191 1, 0, II, II, 0,776 | ich mentalności i kultury, otworzyć im drogi, na których mogliby 3192 IV, I, 0, VII, I,1052 | jego obowiązków;~ przez owocne sprawowanie liturgii małżeństwa, 3193 II, I, 0, III, I,245 | winni stać się zdolni do owocnego wykonywania pasterskiej 3194 IV, I, 0, III, I,913 | powinno być naturalne z owocu winnego i nie zepsute.~ 3195 IV, I, 0, VII, IX,1134 | stronę nawróconą jest ważna; owszem jest godziwa, gdy nie da 3196 II,II, II, III,VIII,562 | sakralne były restaurowane i ozdabiane, by nie działo się nic, 3197 I, 0, 0, V, 0,94 | Statuty w sensie właściwym oznaczają zarządzenia wydawane zgodnie 3198 IV, I, 0, III, II,929 | świecić się specjalna lampa, oznaczająca i wyrażająca cześć dla obecności 3199 II,II, I, 0, II,346 | specjalnym Synodu; inni oznaczani na mocy tego samego prawa; 3200 I, 0, 0, VI, II,116 | wykonywały w imieniu Kościoła w oznaczanym dla nich zakresie, zgodnie 3201 II,II, II, I, I,372 | Kościół partykularny, jest oznaczona określonym terytorium, w 3202 II,II, II, III, VI,545 | świadczył pomoc w wypełnianiu oznaczonej posługi równocześnie w kilku 3203 I, 0, 0, IV, I,43 | na osobiste przymioty lub oznaczono zastępcę. W takich jednak 3204 I, 0, 0, IX, I,177 | licząc od powiadomienia, oznajmić przewodniczącemu kolegium 3205 IV,II, 0, III, II,1173 | śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty, pogrzebu kościelnego 3206 II,II, I, 0, V,364 | przyznanej im prawem władzy; ~ ożywianie częstych kontaktów z Konferencją 3207 II,II, II, III, VI,536 | duszpasterskiej o parafię i pomagają w ożywianiu działalności pasterskiej. ~§ 3208 IV,III, 0, I, III,1223| Bożego, przez odpowiednie ożywienie życia liturgicznego, zwłaszcza 3209 VI, I, 0, III, III,1328 | przeprowadzonego dochodzenia pada poważne podejrzenie popełnienia 3210 II, I, 0, III, I,256 | ekumeniczne oraz inne bardziej palące, w tym także społeczne. ~ 3211 II,II, II, II, II,437 | prosić Biskupa Rzymskiego o paliusz, który stanowi znak władzy, 3212 II,II, I, 0, III,355 | Biskupa Rzymskiego, nakłada paliusze metropolitom lub przekazuje 3213 IV, I, 0, III, 0,886 | Ofiara eucharystyczna, pamiątka śmierci i zmartwychwstania 3214 VII,II, I, IV, III,1557 | ogóle o wszystkim, co godne pamięci lub wydarzyło się przypadkowo, 3215 II,II, II, III, II,489 | winna się znajdować kasa pancerna, dobrze zamknięta i umocowana, 3216 II, I, 0, III, I,246 | kult Najświętszej Maryi Panny, również przez różaniec, 3217 IV,III, 0, II, I,1236| radości właściwej dniowi Pańskiemu oraz korzystanie z należnego 3218 II,II, I, 0, V,362 | legatów ustanowionych w państwach. ~ 3219 II,II, I, 0, V,364 | biskupami, u kierujących państwem obrony tego, co jest związane 3220 VII, I, 0, I, 0,1394 | sprawują najwyższą władzę państwową;~ kardynałów;~ legatów 3221 VII,II, I, IV, III,1537 | świętej posługi; urzędnicy państwowi, lekarze, położne, adwokaci, 3222 II,II, I, 0, V,363 | ci, którzy w charakterze papieskiej misji wyznaczani jako 3223 II,II, I, 0, V,366 | małżeństw; ~ wolno legatowi papieskiemu - po powiadomieniu wedle 3224 II,II, II, III, VI,537 | administrowaniu dobrami parafialnymi, z zachowaniem przepisu 3225 VII, V, I, 0, I,1730 | u uczciwych i poważnych parafian lub niechęć w stosunku do 3226 I, 0, 0, I, 0,17 | należy uwzględnić miejsca paralelne, gdy takie , cel i okoliczności 3227 I, 0, 0, IV, I,39 | ważności, gdy wyrażone partykułą: jeśli, chyba że, o ile. ~ 3228 I, 0, 0, I, 0,19 | ustawy, powszechnej lub partykularnej, albo prawa zwyczajowego 3229 IV, I, 0, I, I,840 | rodziców właściwie przygotować pasterskimi pouczeniami a także wspólną 3230 II,II, II, III, VI,517 | jeden z nich będzie kierował pasterzowaniem, a więc wspólnie podejmowanym 3231 II,II, II, I, III,414 | przeszkody w działaniu stolicy, w pasterzowaniu diecezją ma te same obowiązki 3232 II,II, II, I, I,369 | tak by trwając przy swym pasterzu i zgromadzona przez niego 3233 II,II, II, III, VI,534 | osobiście. ~§ 2. Proboszcz pasterzujący w kilku parafiach obowiązany 3234 II, I, 0, III, I,258 | być wprowadzeni w praktykę pastoralną poprzez ćwiczenia prowadzone 3235 II, I, 0, III, I,252 | wykłady teologii moralnej i pastoralnej, prawa kanonicznego, liturgii, 3236 II, I, 0, III, I,255 | alumnów w seminarium ma cel pastoralny, należy zorganizować w nim 3237 II, I, 0, III, I,242 | przystosowane do potrzeb pastoralnych każdego regionu lub prowincji. ~§ 3238 II,II, I, 0, III,350 | jako tytuł własny kościół patriarchalny. ~§ 4. Kardynał Dziekan 3239 II,II, II, II, II,438 | prerogatywy honoru, tytuł patriarchy i prymasa nie daje w Kościele 3240 1, 0, II, III, I,793 | chrześcijańskiego i umiejętnością pedagogiczną.~ ~ 3241 I, 0, 0, IX, I,173 | pilnie zaprotokółowane przez pełniącego funkcję protokulanta i podpisane 3242 II,II, II, II, IV,450 | pozostali biskupi tytularni, pełniący na terytorium szczególne 3243 1, 0, II, III, 0,783 | pomocy, aby mogli osiągnąć pełnię życia chrześcijańskiego.~ ~§ 3244 II,III, I, II, III,659 | zmierzające do prowadzenia pełniej życia właściwego danemu 3245 II,III, I, II,VIII,697 | siłami czy pracować nad pełniejszym osiągnięciem celu poszczególnych 3246 VII, I, 0, IV, II,1477 | ponadto zarówno zawieszony w pełnieniu urzędu, jak nawet, gdyby 3247 VII, I, 0, IV, II,1479 | samego trybunału, którzy pełniliby zadania adwokata lub pełnomocnika, 3248 VII, I, 0, IV, II,1472 | Pełnomocnik i adwokat winni być pełnoletni i nienaruszonej sławy. Adwokat 3249 I, 0, 0, VI, I,97 | ukończyła osiemnaście lat, jest pełnoletnia; poniżej tego wieku małoletnia. ~§ 3250 IV,III, 0, II, II,1241| związane wszystkie osoby pełnoletnie, do rozpoczęcia sześćdziesiątego 3251 I, 0, 0, VI, I,98 | Kan. 98 - ~§ 1. Osobie pełnoletniej przysługuje pełne wykonywanie 3252 II,III, I, III, 0,710 | nie osiągnął jeszcze wieku pełnoletności;~ kto jest aktualnie związany 3253 II,II, I, 0, V,364 | wykonywanie ponadto pełnomocnictw oraz wypełnianie innych 3254 IV, I, 0, VII, IV,1094 | należy to zaznaczyć w samym pełnomocnictwie i dodać jeszcze jednego 3255 VII,II, II, 0, 0,1657 | użytecznych dni.~ ~§ 3. Pełny tekst wyroku, zawierający 3256 IV, I, 0, IV, I,950 | czasie, na skutek czego penitenci bez własnej winy muszą pozostawać 3257 II,II, II, III, II,478 | pogodzić z zadaniem kanonika penitencjarza. Nie należy też powierzać 3258 IV, I, 0, IV, I,953 | zaopatrzone w kratę między penitentem i spowiednikiem, aby wierni 3259 IV, I, 0, IV, I,951 | absolucji udzielonej wielu penitentom jednocześnie, wymaga się 3260 VI, I, 0, VI, 0,1346 | zwolnić spowiednik, jeśli penitentowi jest trudno pozostawać w 3261 VII, V, I, 0, I,1735 | zdolny, czy też wyznaczyć pensję, w zależności od tego, czy 3262 1, 0, II, IV, 0,820 | dziennikach, czasopismach lub periodykach, które wyraźnie atakują 3263 VI, I, 0, VI, 0,1351 | jeśli przestępstwo jest permanentne bądź habitualne, od dnia 3264 II,II, II, I, II,403 | okolicznościach, o charakterze także personalnym, biskupowi diecezjalnemu 3265 II,II, I, 0, V,365 | oraz w sposób szczególny pertraktować o zawarcie konkordatu czy 3266 VII,II, II, I, III,1690 | biskup może zezwolić, aby petent lub strona pozwana otrzymała 3267 VII,II, II, I, III,1688 | tymczasowego zamieszkania petenta, który, jeżeli stwierdzi, 3268 II,II, II, III, VII,554 | Dziekana należy mianować na pewien czas, określony prawem partykularnym. ~§ 3269 IV, I, 0, IV, II,960 | upoważnienia do spowiadania pezbiterowi, chociażby na jego terenie 3270 II, I, 0, II, 0,228 | posługi, które wolno im piastować zgodnie z przepisami prawa. ~§ 3271 II, I, 0, III, III,283 | Duchowni, chociażby nie piastowali urzędu rezydencjalnego, 3272 IV,III, 0, II, II,1240| środę popielcową oraz w piątek Męki i Śmierci Pana naszego 3273 I, 0, 0, IV, IV,78 | swemu przeznaczeniu w ciągu pięćdziesięciu lat. ~ 3274 IV, I, 0, VI, II,1028 | odprawić przynajmniej pięciodniowe rekolekcje, w miejscu i 3275 II,III, I, III, 0,712 | instytutu, nie krótsze niż pięcioletnie, ma być zgodnie z konstytucjami 3276 II,II, II, III, VI,535 | parafia powinna mieć własną pieczęć. Wydawane zaświadczenia 3277 II,II, II, III, VI,535 | jego delegata i opatrzone pieczęcia parafialną. ~§ 4. Każda 3278 IV,III, 0, I, I,1209| kościołach takiej czystości i piękna, jakie przystoją domowi 3279 II,II, II, III, VII,555 | liturgicznymi, by czystość i piękno kościoła i sprzętu liturgicznego, 3280 II, I, 0, III, I,236 | Episkopatu, kształtowani do pielęgnowania życia duchowego oraz nauczeni 3281 II,III, I, II, II,619 | być dla nich przykładem w pielęgnowaniu cnót oraz w zachowywaniu 3282 IV, I, 0, IV, I,950 | wielkiej uroczystości lub pielgrzymki.~§ 2. Wydawanie osądu, czy 3283 IV,III, 0, I, III,1222| okoliczności miejsca, napływ pielgrzymów a zwłaszcza dobro wiernych.~ 3284 IV,III, 0, I, III,1219| ordynariusza miejscowego - pielgrzymują liczni wierni, z powodu 3285 VII, I, 0, IV, II,1477 | ukarani przez sędziego grzywną pieniężną. Adwokat może zostać ponadto 3286 VII,II, I, X, 0,1638 | wszczął spór;~ depozytu pieniężnego lub kaucji, którą należy 3287 VII,II, I, VII, 0,1598 | wolno odstąpić od swego pierwotnego wniosku. Sędzia jednak, 3288 II,II, I, 0, III,352 | kardynałów, lecz jako pierwsi wśród równych. ~§ 2. Z chwilą 3289 II,II, I, 0, I,331 | przez Pana samemu Piotrowi, pierwszemu z Apostołów, a który ma 3290 VII,II, I, VII, 0,1598 | wniosków każdego według pierwszeństwa, tak jednak by zaczynał 3291 IV, I, 0, I, III,856 | dzieci zostały ochrzczone w pierwszych tygodniach; możliwie najszybciej 3292 IV, I, 0, V, 0,829 | najwyższy szacunek i należną pilność.~ 3293 II,II, I, 0, I,330 | ustanowienia Pańskiego święty Piotr i pozostali Apostołowie 3294 VII, I, 0, I, 0,1393 | Kan. 1404 - Stolica Piotrowa nie może być sądzona przez 3295 II,II, I, 0, I,331 | udzielony przez Pana samemu Piotrowi, pierwszemu z Apostołów, 3296 IV, I, 0, VII, IV,1094 | Jeśli zleceniodawca nie może pisać, należy to zaznaczyć w samym 3297 VII,II, II, III, II,1714 | pełnomocnik jako ostatni pisał lub mówił.~ 3298 VII,II, I, I, I,1492 | skutków prawnych, skargę pisaną przez powoda.~ ~ 3299 1, 0, II, IV, 0,812 | doznały uszczerbku przez słowo pisane lub użycie środków społecznego 3300 VII,II, I, I, II,1496 | uzgodnienia wątpliwości. Jeśli z pisemnych odpowiedzi wynika konieczność 3301 II,III, I, II, III,647 | nowicjatu mają być dokonane pisemnym dekretem najwyższego przełożonego 3302 II,II, II, III, VI,548 | statutami diecezjalnymi a także pismem biskupa diecezjalnego, a 3303 II, I, 0, III, I,264 | podatek. ~§ 2. Obowiązek płacenia podatku na seminarium mają 3304 II, I, 0, III, I,264 | dochodów tych, którzy winni go płacić, a także określony zgodnie 3305 II,II, II, II, IV,453 | Kan. 453 - Zebrania plenarne Konferencji Episkopatu powinny 3306 IV, I, 0, VII, I,1052 | tajemnicy jedności oraz płodnej miłości Chrystusa i Kościoła;~ 3307 II,III, I, I, 0,599 | świata i źródłem obfitej płodności w niepodzielnym sercu, zawiera 3308 IV, I, 0, VI, II,1030 | albo spowodował spędzenie płodu, gdy skutek nastąpił, oraz 3309 IV, I, 0, I, III,860 | Kan. 871 - Płody poronione, jeśli żyją, należy, 3310 I, 0, 0, XI, 0,201 | nie mogącego działać nie płynie. ~ 3311 V, 0, 0, II, 0,1273 | przestrzegania ustaw państwowych;~ pobierać skrupulatnie i we właściwym 3312 II,II, II, III, IV,506 | dochody, zarówno stałe, jak i pobierane z racji wykonywania jakiegoś 3313 VI, I, 0, III, I,1322 | 4. Suspensa zabraniającą pobierania dochodów, stypendium, pensji 3314 V, 0, 0, IV, 0,1292 | kan. 114, § 2.~§ 2. Dobra pobożnej fundacji nieautonomicznej, 3315 II, I, 0, III, I,235 | przez biskupa diecezjalnego pobożnemu i zdatnemu kapłanowi, który 3316 V, 0, 0, III, 0,1282 | potrzeba, wyraźna korzyść pobożność, miłość lub inna poważna 3317 IV, I, 0, III, II,925 | instytutu zakonnego albo w pobożnym zakładzie, Najświętszą Eucharystię 3318 V, 0, 0, II, 0,1273 | dochody z dóbr i należności, pobrane zaś przechowywać bezpiecznie 3319 IV,II, 0, III, 0,1165 | jeśli nie została wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej.~ ~ ~~ 3320 II,II, I, 0, II,342 | określonych terminach, ażeby pobudzać ścisłą łączność między Biskupem 3321 II, I, 0, III, III,278 | życia oraz braterską pomoc pobudzają własną świętość w wykonywaniu 3322 IV, I, 0, VII, IX,1141 | zaleca się, aby współmałżonek pobudzony chrześcijańską miłością 3323 II,II, II, III, II,474 | ordynariusza, od którego pochodzą, i to do ważności, jak również 3324 IV, I, 0, VI, II,1035 | chodzi o nieprawidłowość pochodzącą z dobrowolnego, zabójstwa 3325 V, 0, 0, II, 0,1264 | Kan. 1275 - Masa dóbr pochodzących z różnych diecezji jest 3326 IV, I, 0, VII, IX,1144 | niewinny może, w sposób godny pochwały, dopuścić z powrotem drugą 3327 VII, I, 0, II, I,1414 | przestępstwa, które mogą pociągnąć za sobą karę wydalenia ze 3328 IV,II, 0, III, 0,1165 | równocześnie żywym niesie pociechę nadziei, należy odprawiać 3329 II,III, I, II, II,619 | poskramiają niespokojnych, pocieszają małodusznych i będą dla 3330 I, 0, 0, XI, 0,203 | do terminu, chyba że jego początek zbiega się z początkiem 3331 I, 0, 0, XI, 0,203 | jego początek zbiega się z początkiem dnia, albo prawo wyraźnie 3332 IV, I, 0, VII, X,1151 | od początku, czy też była początkowo wyrażona, a potem została 3333 IV,III, 0, II, I,1235| Maryi, Jej Niepokalanego Poczęcia i Wniebowzięcia, Świętego 3334 IV,II, 0, IV, 0,1176 | Kościoła zostali zaliczeni w poczet Świętych lub Błogosławionych.~ 3335 IV, I, 0, VII,VIII,1126 | prawego pochodzenia uważa się poczęte lub urodzone z małżeństwa 3336 VII,II, I, I, II,1498 | powinno być dokonane przez pocztę lub w inny sposób, który 3337 VII,II, I, III, 0,1512 | każdy z procesujących się poczynił, sam ponosi.~ 3338 VII,II, I, IV, III,1560 | zwrócić zarówno wydatki, jakie poczynili, jak i stratę zysku, spowodowaną 3339 I, 0, 0, IX, II,187 | Kan. 187 - Każdy, kto jest poczytalny, może dla słusznej przyczyny 3340 II,II, II, I, II,382 | diecezjach nowo erygowanych poda do wiadomości to pismo apostolskie 3341 VI, I, 0, VI, 0,1346 | dokonać także spowiednik bez podania nazwiska.~ ~§ 3. Taki sam 3342 I, 0, 0, IV, II,51 | być wydany na piśmie, z podaniem, jeśli zawiera decyzję, 3343 VII,II, I, IV, III,1545 | dokonuje się dekretem sędziego, podanym do wiadomości świadka zgodnie 3344 II, I, 0, III, I,264 | 2. Obowiązek płacenia podatku na seminarium mają wszystkie 3345 VII,II, I, IV, III,1554 | 1. Pytań nie wolno podawać wcześniej świadkom do wiadomości.~ ~§ 3346 II, I, 0, I, 0,212 | pożytek i godność osoby - podawania go do wiadomości innym wiernym. ~ 3347 IV, I, 0, VI, II,1037 | pośrednictwem spowiednika, bez podawanie nazwiska.~ 3348 V, 0, 0, II, 0,1275 | społecznego, zgodnie z zasadami podawanymi przez Kościół;~ tym, którzy 3349 II, I, 0, I, 0,214 | pasterzy Kościoła, jak również podążania własną drogą życia duchowego, 3350 VII,II, I, IV, III,1553 | jednocześnie kilku spraw; nie podchwytliwe, nie podstępne, nie sugerujące 3351 II,III, I, I, 0,591 | kierownictwa ordynariuszy miejsca i poddawać je tylko sobie lub innej 3352 VII,II, I, III, 0,1509 | mając żadnej przeszkody, nie podejmą w ciągu sześciu miesięcy 3353 II, I, 0, III, I,245 | wierni współpracownicy oraz podejmowali zgodną współpracę z braćmi; 3354 II,II, II, III, VI,517 | pasterzowaniem, a więc wspólnie podejmowanym działaniem, jako moderator, 3355 II,II, II, III, VI,519 | zleconej sobie parafii, podejmującym pasterską troskę o powierzoną 3356 VII,II, I,VIII, I,1613 | uprzedzony i dlatego uważa go za podejrzanego, może wymagać, by w jego 3357 II,II, II, III, II,483 | opinii i ponad wszelkim podejrzeniem. W sprawach, w których opinia 3358 I, 0, 0, IV, II,48 | przepisami prawa zostaje podjęta decyzja w poszczególnym 3359 I, 0, 0, VII, 0,127 | zgody przez te osoby albo podjęty wbrew ich zdaniu lub któregoś 3360 1, 0, II, II, 0,778 | właściwego wypełniania obowiązków podjętych na chrzcie. Mają być przepajani 3361 V, 0, 0, IV, 0,1293 | zadośćuczynić wcześniej już podjętym. W sposób szczególny ma 3362 VII,II, I, VI, 0,1589 | niebezpieczeństwo podstępu i potajemnego podjudzania zostanie usunięte;~ we 3363 IV, I, 0, VI, II,1029 | nieprawidłowością, czy też zwykłą. Można podlegać jedynie tym przeszkodom, 3364 V, 0, 0, III, 0,1281 | idzie o osoby prawne nie podlegające biskupowi diecezjalnemu, 3365 V, 0, 0, IV, 0,1292 | powierzone osobie prawnej podlegającej biskupowi diecezjalnemu, 3366 VII, I, 0, I, 0,1405 | właściwości, między trybunałami podlegającymi temu samemu trybunałowi 3367 I, 0, 0, X, 0,199 | żadną władzę kościelną i nie podlegali już żadnej władzy. ~~~~~~~ 3368 V, 0, 0, I, 0,1252 | na publiczne osoby prawne podległe jego władzy umiarkowany 3369 V, 0, 0, II, 0,1263 | nawet dla całego terytorium podległego Konferencji Episkopatu.~§ 3370 1, 0, II, III, II,798 | zatroszczyć się o to, ażeby na podległym im terytorium działały właściwie 3371 II,II, I, 0, III,357 | otrzymali jako tytuł kościół podmiejski albo kościół w Rzymie, od 3372 II,II, I, 0, III,350 | Rzymskiego jako tytuł kościoły podmiejskie oraz patriarchowie wschodni 3373 V, 0, 0, II, II,1244 | publiczna lub prywatna, podmiotami zdolnymi do nabywania, posiadania, 3374 I, 0, 0, VI, II,113 | mianowicie w prawie kanonicznym podmiotem praw i obowiązków, które 3375 IV, I, 0, VII, 0,1044 | zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do 3376 II,III, I, II, VI,685 | trwająca pół roku; inne podobne poważne przyczyny, określone 3377 VI, I, 0, III, 0,1313 | zawinionego nadużycia alkoholu lub podobnego zaburzenia umysłowego;~ 3378 VII,II, I, IV, II,1531 | autorowi lub temu, kto go podpisał, i posiadającym od nich 3379 IV, I, 0, VI, II,1023 | własnoręcznie napisanej i podpisanej prośby oraz po jej zaakceptowaniu 3380 I, 0, 0, IV, II,55 | o tym fakcie winien być podpisany przez wszystkich obecnych. ~ 3381 VII,II, I, VII, 0,1601 | którym został wydany wyrok, z podpisem sędziego lub, jeżeli chodzi 3382 VII,II, I,VIII, I,1611 | brak przepisanych prawem podpisów;~ nie podaje wskazania 3383 I, 0, 0, IV, II,56 | się albo odmówiła złożenia podpisu. ~ 3384 II, I, 0, III, III,285 | powinni też się powstrzymać od podpisywania weksli, przez które mianowicie 3385 II,III, I, II, VI,673 | której nakazom należy się podporządkować.~ ~ 3386 II,III, I, I, 0,601 | śmierci, zobowiązuje do podporządkowania własnej woli prawowitym 3387 II,II, II, III,VIII,568 | koczowników, odbywających podróż morską. ~ 3388 I, 0, 0, I, 0,13 | nie zaś personalny. ~§ 2. Podróżni nie związani: ~ ustawami 3389 I, 0, 0, VI, I,100 | zamieszkanie tymczasowe; podróżnym, jeśli znajduje się poza 3390 II,II, II, III,VIII,566 | więzieniach i podczas morskiej podróży, kapelan posiada ponadto 3391 IV, I, 0, I, III,859 | Kan. 870 - Dziecko podrzucone lub znalezione, jeśli po 3392 II,III, I, II, II,639 | amortyzacji zwrócić sumę podstawową.~ ~ 3393 1, 0, II, IV, 0,816 | jako podręczniki w szkołach podstawowych, średnich lub wyższych.~ ~§ 3394 VII,II, I, IV, III,1553 | spraw; nie podchwytliwe, nie podstępne, nie sugerujące odpowiedzi, 3395 IV, I, 0, V, 0,987 | uwielbionemu, ażeby ich podtrzymał i zbawił, udziela się przez 3396 II,II, I, 0, V,365 | szczególne zadanie: ~ podtrzymywać i ożywiać więzy między Stolicą 3397 II, I, 0, I, 0,216 | i pozycją, popierali lub podtrzymywali apostolską działalność. 3398 II,III, I, II, VI,685 | zachowania się członka; uporczywe podtrzymywanie lub rozpowszechnianie poglądów 3399 II,II, II, III, VI,529 | uczestniczyli w rozwijaniu lub podtrzymywaniu tej wspólnoty. ~ 3400 VII, V, I, 0, I,1734 | 1745 - Jeżeli zaś proboszcz podważa podaną przyczynę i jej podstawy, 3401 VII,II, I, IX, I,1631 | nie może być bezpośrednio podważana, chyba że zgodnie z przepisem 3402 VII,II, I, VII, 0,1603 | pomocy których można go podważyć; nie posiada on żadnej mocy 3403 VI,II, 0, III, 0,1372 | kan. 1015 wyświęcił obcego podwładnego bez zgodnych z prawem dymisoriów, 3404 IV, I, 0, VI, II,1014 | udzielający święceń własnemu podwładnemu, który jest przeznaczony 3405 II,III, I, II, II,618 | swej posługi mają kierować podwładnymi jako synami Bożymi i odnosząc 3406 II, I, 0, III, III,276 | posilać swoje duchowe życie z podwójnego stołu: Pisma świętego i 3407 V, 0, 0, IV, 0,1297 | było skutecznie nakłonić do podwyższenia dochodów.~§ 4. Przysługuje 3408 I, 0, 0, VI, II,122 | wspólnych, które nie mogą ulec podziałowi, przypadły obydwu osobom 3409 I, 0, 0, VI, II,122 | kompetentna do dokonania podziału, winna zadbać sama lub przez 3410 I, 0, 0, VI, II,122 | rzeczy wspólne, które można podzielić, dobra a także prawa dziedziczne 3411 V, 0, 0, III, 0,1281 | Gdy rzecz alienowana jest podzielna, w prośbie o zezwolenie 3412 I, 0, 0, VI, II,122 | osobowość prawną zostaje tak podzielony, że albo jego część zostaje 3413 VI,II, 0, I, 0,1358 | bądź wywołuje nienawiść lub pogardę, powinien być ukarany sprawiedliwą 3414 VI,II, 0, II, 0,1359 | duchownego lub zakonnika, z pogardy dla wiary, Kościoła, władzy 3415 II,III, I, II, VI,685 | podtrzymywanie lub rozpowszechnianie poglądów potępionych przez Nauczycielski 3416 II, I, 0, III, III,278 | posługi, jak również sprzyjają pogłębianiu więzi między sobą i z własnym 3417 1, 0, II, III, II,796 | Przyczyniają się one do pogłębienia kultury ludzi i pełniejszego 3418 1, 0, II, I, II,766 | szczegółowiej i w sposób bardziej pogłębiony kształtowane;~ ażeby katechizować 3419 VII,II, I, IV, III,1561 | opinią świadka, opiera się na pogłoskach lub na zasłyszeniu od innych;~ 3420 VII,II, II, 0, 0,1648 | 1659 - ~§ 1. Jeśli próba pogodzenia, według przepisu kan. 1446, § 3421 VII,II, II, I, II,1684 | pastoralne, by małżonkowie pogodzili się i zostali skłonieni 3422 IV,II, 0, III, I,1169 | każdemu wolno wybrać cmentarz pogrzebania.~ 3423 IV,II, 0, III, I,1169 | których należy zajęcie się pogrzebem zmarłego.~§ 2. Jeśli tylko 3424 IV,II, 0, III, I,1171 | Kan. 1182 - Po pogrzebie należy sporządzić akt w 3425 II,II, II, III, VI,530 | małżeństw; ~ odprawianie pogrzebów; ~ świecęnie źródła chrzcielnego 3426 IV,II, 0, III, II,1174 | jakiejkolwiek Mszy świętej pogrzebowej.~ ~~ 3427 IV,II, 0, III, I,1170 | jednak, aby w nabożeństwie pogrzebowym nie było żadnego wyróżniania 3428 II,III, I, II, VI,678 | psychiczna, także wtedy gdy pojawiła się po złożeniu profesji, 3429 IV, I, 0, IV, I,949 | spowiedzi. W takim wypadku pojednanie może się dokonać również 3430 1, 0, II, 0, 0,742 | Kolegium i członkami, czy to pojedynczy, czy też zebrani na Konferencjach 3431 I, 0, 0, VII, 0,127 | nie ma żadnego obowiązku pójść za ich zdaniem, chociażby 3432 IV, I, 0, III, I,888 | daje się jako duchowy pokarm.~§ 2. W zgromadzeniu eucharystycznym 3433 IV,III, 0, II, II,1240| spożywania mięsa lub innych pokarmów, zgodnie z zarządzeniem 3434 IV, I, 0, III, I,908 | powstrzymać się od jakiegokolwiek pokarmu i napoju, z wyjątkiem tylko 3435 VII, I, 0, III, I,1435 | Bożym i jak najszybciej pokojowo je rozwiązywać.~ ~§ 2. Sędzia, 3436 II, I, 0, III, I,245 | Chrystusowego, będąc związani pokorą i synowską miłością z Biskupem 3437 II,II, II, I, II,387 | świętości poprzez miłość, pokorę i prostotę życia, biskup 3438 IV, I, 0, VII, III,1083 | sobą ci, którzy związani pokrewieństwem prawnym powstałym z adopcji, 3439 I, 0, 0, VI, I,108 | Kan. 108 - ~§ 1. Pokrewieństwo oblicza się poprzez linie 3440 VII, I, 0, V, II,1488 | nałożyć uprzednią kaucję na pokrycie szkód, gdyby nie udowodnił 3441 V, 0, 0, II, 0,1273 | pieniądze pozostałe po pokryciu wydatków, które mogą być 3442 II,II, II, III, II,494 | z dochodów diecezjalnych pokrywać wydatki, które biskup lub 3443 II,II, II, II, III,439 | kościelnej, której granice pokrywają się z granicami kraju. ~ 3444 VII,II, I,VIII, I,1615 | strony, które się czują pokrzywdzone, lecz także rzecznik sprawiedliwości 3445 IV,III, 0, II, 0,1233| szczególne dni świąteczne lub pokutne dla swoich diecezji albo 3446 IV,III, 0, I, 0,1200| naprawiona przez obrzęd pokutny, zgodnie z przepisami ksiąg 3447 IV,III, 0, II, II,1239| powszechnym dniami i okresami pokutnymi poszczególne piątki całego 3448 II,III, I, II, VI,685 | kan. 665, § 2, trwająca pół roku; inne podobne poważne 3449 II,III, I, II, II,621 | Kan. 621 - Połączenie wielu domów pod kierownictwem 3450 I, 0, 0, VI, II,122 | albo jego część zostaje połączona z inną osobą prawną, albo 3451 IV,III, 0, I, 0,1200| ciężko niesprawiedliwych, połączonych ze zgorszeniem wiernych, 3452 IV, I, 0, I, I,843 | przez zanurzenie, bądź przez polanie, z zachowaniem przepisów 3453 II,II, II, III, VI,529 | troskliwie sakramentami i polecając ich dusze Bogu. Szczególną 3454 IV, I, 0, III, I,892 | jeśli przedstawi pismo polecające własnego ordynariusza lub 3455 II,II, II, III, II,494 | niego osoby zgodnie z prawem poleciły dokonać. ~§ 4. Z końcem 3456 VI, I, 0, III, 0,1319 | 1330 - Przestępstwo, które polega na oświadczeniu albo na 3457 I, 0, 0, 0, 0,3 | lub innymi społecznościami politycznymi.Zachowują one przeto swoją 3458 I, 0, 0, XI, 0,202 | godziny i zaczyna się od północy, chyba że inaczej wyraźnie 3459 II,II, II, III, III,497 | kapłańskiej, to:~ mniej więcej połowa powinna być wybrana w sposób 3460 II,II, II, II, III,443 | liczbie nie przekraczającej połowy tych, o których w §§ 1-3. ~§ 3461 VII, I, 0, I, 0,1399 | Kan. 1410 - Z racji położenia rzeczy, stronę można pozwać 3462 VII,II, I, IV, III,1537 | urzędnicy państwowi, lekarze, położne, adwokaci, notariusze i 3463 VII, I, 0, V, II,1489 | świeckiego, miejsca, gdzie położona jest rzecz, o której posiadanie 3464 II,III, I, II, II,628 | na prawie diecezjalnym, położone na jego terytorium.~ ~§ 3465 I, 0, 0, VI, I,103 | zamieszkanie w miejscu, gdzie jest położony dom, do którego należą; 3466 IV, I, 0, I, I,848 | udzielić w innym bliżej położonym kościele lub kaplicy albo 3467 1, 0, II, III, I,795 | nad szkołami katolickimi położonymi na jego terytorium oraz 3468 VII,II, II, III, 0,1702 | jednemu lub kilku sędziom polubownym.~ 3469 IV, I, 0, III, I,919 | przygotowanego, który mu pomaga.~ ~Art. 4~CZAS I MIEJSCE 3470 VI,II, 0, III, 0,1378 | zaniedbania podejmuje lub pomija bezprawnie z czyjąś szkodą 3471 IV, I, 0, V, 0,835 | do nich dodawać, w nich pomijać lub zmieniać.~§ 2. Szafarz 3472 VII,II, II, I, I,1675 | przez niego wyznaczony, pomijając formalności zwyczajnego 3473 II,II, II, I, II,388 | za lud tyle Mszy św., ile pominął. ~ 3474 I, 0, 0, IX, I,166 | nieważny, chyba że wszyscy pominięci rzeczywiście wzięli udział 3475 I, 0, 0, IX, I,166 | wniosek, ale po udowodnieniu pominięcia i nieobecności winien być 3476 VII, I, 0, II, I,1422 | sprawiedliwości lub obrońcy węzła, pominięcie ich wezwania powoduje nieważność 3477 VII,II, I, IV, III,1557 | odnotować w aktach o złożeniu, pominięciu lub odmowie przysięgi, o 3478 IV, I, 0, VII, IX,1135 | została zgodnie z prawem pominięta;~ jeśli strona nieochrzczona - 3479 I, 0, 0, IX, I,166 | których należy wezwać, został pominięty i dlatego był nieobecny, 3480 II,II, II, III, III,495 | ażeby możliwie najbardziej pomnażało się dobro pasterskie powierzonej 3481 VI, I, 0, III, 0,1313 | istnieje inna okoliczność pomniejszająca ciężkość przestępstwa.~§ 3482 II,III, I, II, I,614 | wspomniane złączenie mogło pomnożyć dobro duchowe. ~ ~ 3483 II,II, II, I, II,403 | pomocniczych. Biskupowi pomocniczemu nie przysługuje prawo następstwa. ~§ 3484 IV, I, 0, IV, II,974 | Mistrz nowicjuszy i jego pomocnik, rektor seminarium lub innego 3485 II,II, II, III, II,482 | potrzeby można dać kanclerzowi pomocnika, zwanego wicekanclerzem. ~§ 3486 II,II, II, II, IV,451 | Konferencji skuteczniej pomogą osiągnąć cel. ~ 3487 VII, V, I, 0, I,1733 | dniach nie odpowie, biskup ponawia wezwanie, przedłużając czas 3488 IV, I, 0, VII, X,1146 | małżeństwo, o którym strona ponawiająca wie lub przypuszcza, że 3489 II,III, I, III, 0,712 | definitywnego, a więc przy stałym ponawianiu więzów czasowych.~§ 4. Włączenie 3490 VII, I, 0, II, I,1418 | kolegialnego powinien wyznaczyć ponensa, czyli relatora, spośród 3491 VI, I, 0, V, 0,1333 | dopuścił się przestępstwa, poniesie karę za obydwa przestępstwa, 3492 VII,II, I, III, 0,1514 | zobowiązuje zrzekającego się do poniesienia wydatków za akty, których 3493 V, 0, 0, II, 0,1273 | starać się, by Kościół nie poniósł szkody wskutek nie przestrzegania 3494 VII,II, II, III, III,1718 | naprawienie szkód, które poniosła z przestępstwa.~§ 2. Interwencji 3495 VII,II, I, III, 0,1512 | procesujących się poczynił, sam ponosi.~ 3496 VII, V, I, 0, II,1739 | dokonać przeniesienia, winien ponowić wobec proboszcza ojcowskie 3497 VII,II, I, VI, 0,1592 | obrońca węzła mają prawo ponownej repliki na odpowiedzi stron.~ ~ 3498 VII,II, II, I, III,1694 | przytoczyć czegoś poważnego za ponownym wniesieniem prośby.~ ~ 3499 II,II, I, 0, V,366 | funkcje liturgiczne, nawet w pontyfikaliach. ~ 3500 II,II, II, I, II,390 | diecezjalny może używać pontyfikaliów na terenie całej swojej 3501 II,II, II, I, II,408 | obowiązani wykonywać czynności pontyfikalne oraz inne funkcje, do których 3502 VI, I, 0, VI, 0,1346 | miesiąca, pod groźbą ponownego popadnięcia w karę, do kompetentnego 3503 VII,II, I, I, I,1493 | ogólnie fakty i dowody na poparcie roszczeń;~ być podpisana 3504 VI,II, 0, VI, 0,1386 | Kan. 1397 - Kto popełnia zabójstwo albo siłą lub 3505 VI, I, 0, I, 0,1300 | sankcji karnych wiernym popełniającym przestępstwo.~ 3506 VII,II, I, VII, 0,1605 | błąd w rozliczeniach, albo popełniono błąd materialny przy przepisywaniu 3507 IV, I, 0, IV, 0,948 | odpuszczenie grzechów po chrzcie popełnionych i jednocześnie dostępują


0-1646 | 1652-640 | 641-celeb | celib-i-zes | ident-naduz | nadwy-odrzu | odsta-popel | popie-przyg | przyj-srode | stalo-uwiel | uwien-wyzna | wzaje-zrodz | zrown-zywym

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License