Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Kodeks Prawa Kanonicznego

IntraText - Concordances

(Hapax - words occurring once)


0-1646 | 1652-640 | 641-celeb | celib-i-zes | ident-naduz | nadwy-odrzu | odsta-popel | popie-przyg | przyj-srode | stalo-uwiel | uwien-wyzna | wzaje-zrodz | zrown-zywym

                                      bold = Main text
   Ksiega, Czesc, Sekcja, Tytul, Rozdzial, Kan.             grey = Comment text
3508 IV,III, 0, II, II,1240| post obowiązują w środę popielcową oraz w piątek Męki i Śmierci 3509 II,II, II, I, II,383 | życzliwie i z miłością, popierając także ekumenizm, zgodny 3510 II, I, 0, I, 0,216 | swoim stanem i pozycją, popierali lub podtrzymywali apostolską 3511 II,III, I, I, 0,574 | wszystkich w Kościele szanowany i popierany.~§ 2. Do tego stanu życia 3512 VI, I, 0, I, 0,1301 | karnymi w Kościele :~ kary poprawcze czyli cenzury, wyliczone 3513 II,III, I, II, VI,686 | które nastąpi, jeśli się nie poprawi, precyzując wyraźnie przyczynę 3514 II,III, I, II, VI,684 | inny sposób można zaradzić poprawie życia członka oraz wyrównaniu 3515 VII,II, I, IV, III,1558 | uzupełnienia, skreślenia, poprawienia, zmiany.~ ~§ 2. Akt powinni 3516 VII, V, I, 0, III,1723 | prosić autora o odwołanie lub poprawienie dekretu; rozumie się, że 3517 VI, I, 0, V, 0,1333 | pokutę, jeśli winny się poprawił i naprawił zgorszenie albo 3518 VII,II, I, VII, 0,1605 | 4, wyrok powinien być poprawiony lub uzupełniony przez sam 3519 VII,II, I, VII, 0,1601 | pozwaną, pełnomocnikiem, z poprawnym wskazaniem nazwisk i stałego 3520 VII, I, 0, III, I,1440 | unieważnić, jeśli strona poprosi o to w ciągu dziesięciu 3521 I, 0, 0, IX, I,182 | uprawnienia nie posiada, poproszenia o nią u władzy wyższej. 3522 IV, I, 0, VII, V,1105 | być obecny, powinien być poproszony i razem ze świadkami byt 3523 VII,II, I,VIII, II,1622 | 1633 - Apelację należy poprzeć u sędziego, do którego jest 3524 I, 0, 0, I, 0,21 | domniemywa się, że ustawa poprzednia została odwołana, lecz ustawy 3525 II,III, I, II, VI,674 | członka, równocześnie wygasają poprzednie śluby, uprawnienia i obowiązki.~ ~ 3526 VII,II, II, III, I,1708 | dochodzenie i to wszystko, co poprzedza dochodzenie, jeśli nie jest 3527 IV,III, 0, II, I,1237| bądź też wieczorem dnia poprzedzającego.~§ 2. Jeżeli z braku świętego 3528 IV, I, 0, III, I,908 | spożyli w ciągu godziny poprzedzającej.~ 3529 I, 0, 0, IX, I,147 | przez nią dokonane, jeżeli poprzedzał je wybór lub postulacja; 3530 I, 0, 0, IX, I,147 | przez nią dokonane, jeżeli poprzedzała je prezentacja; poprzez 3531 VII,II, I, VII, 0,1601 | rozstrzygająca część wyroku, poprzedzona motywami, na których się 3532 VII,II, I, IV, III,1537 | także z racji udzielania porady, w zakresie spraw objętych 3533 IV, I, 0, VII, VI,1116 | poszczególnych przypadkach, po poradzeniu się jednak ordynariusza 3534 IV, I, 0, I, III,860 | Kan. 871 - Płody poronione, jeśli żyją, należy, jeśli 3535 VII, I, 0, III, I,1435 | rozwiązania sporu przez wspólne porozumienie, i wskazać odpowiednie do 3536 II,II, II, I, III,412 | nie mogąc nawet listownie porozumiewać się z diecezjanami. ~ 3537 VI,II, 0, VI, 0,1386 | albo siłą lub podstępem porywa lub zatrzymuje człowieka, 3538 IV, I, 0, VII, III,1078 | później kobieta uwolniona od porywacza oraz znajdując się w miejscu 3539 V, 0, 0, II, 0,1273 | instytucji do majątku, należycie porządkować i przechowywać w odpowiednim 3540 I, 0, 0, V | Tytuł V-STATUTY I PRZEPISY PORZĄDKOWE(Kan. 94-95) ~~ 3541 I, 0, 0, I, 0,13 | wyjątkiem tych, które zaradzają porządkowi publicznemu albo określają 3542 I, 0, 0, I, 0,20 | jej wprost przeciwna, albo porządkuje w całości przedmiot dawnej 3543 IV, I, 0, III, II,927 | Eucharystię, zwłaszcza w porze nocnej, w innym, bezpieczniejszym 3544 VI,II, 0, I, 0,1356 | Kto postacie konsekrowane porzuca albo w celu świętokradczym 3545 V, 0, 0, II, 0,1278 | zarządcy nie mogą samowolnie porzucać przyjętej funkcji. Gdyby 3546 V, 0, 0, II, 0,1278 | Gdyby z takiego samowolnego porzucenia wynikła szkoda dla Kościoła, 3547 1, 0, II, 0, 0,740 | apostazją - całkowite porzucenie wiary chrześcijańskiej, 3548 IV, I, 0, VII, I,1060 | osoby, która notorycznie porzuciła wiarę katolicką;~ małżeństwie 3549 VII,II, I, IV, III,1541 | uważa się, że prośba została porzucona.~ ~ 3550 I, 0, 0, VI, I,101 | narodzenia; jeśli zaś o porzucone, to miejsce, w którym zostało 3551 IV,III, 0, I, IV,1224| sposób, że zostaje złączony z posadzką i dlatego nie może być usunięty; 3552 IV,III, 0, II, II,1241| rok życia, prawem zaś o poście związane wszystkie osoby 3553 VII, I, 0, V, II,1489 | dotyczy natury i mocy skargi posesoryjnej, należy zachować przepisy 3554 VII,II, I, II, 0,1504 | 1515 - Po zawiązaniu sporu, posiadacz cudzej rzeczy przestaje 3555 I, 0, 0, IV, IV,84 | bezskutecznym upomnieniu posiadacza przywileju, który poważnie 3556 II,II, II, III, VI,517 | jakiegoś kapłana, który by posiadając władzę i uprawnienia proboszczowskie, 3557 II,II, II, III, V,514 | 1. Rada duszpasterska, posiadająca jedynie głos doradczy, jest 3558 II,II, II, II, I,433 | pożyteczne, zwłaszcza w krajach posiadających większą liczbę Kościołów 3559 II, I, 0, V, II,319 | nie zastrzeżono, zarządza posiadanymi dobrami zgodnie z postanowieniami 3560 II, I, 0, III, I,258 | Kan. 258 - Alumni, by posiąść umiejętność prowadzenia 3561 VII,II, II, 0, 0,1650 | przynajmniej trzy dni przed posiedzeniem przedłożyć trybunałowi jakieś 3562 VII,II, II, 0, 0,1656 | zebraniu dowodów, na tym samym posiedzeniu odbywa się ustna dyskusja.~ 3563 II, I, 0, III, III,276 | pasterskiej posługi; ~ mają posilać swoje duchowe życie z podwójnego 3564 IV, I, 0, III, I,911 | nad tym, by chorzy byli posilani wtedy, gdy jeszcze w 3565 IV, I, 0, III, I,903 | przygotowane i jak najszybciej posiliły się tym Bożym pokarmem, 3566 II,III, I, II, II,619 | i odwiedzają ich, niech poskramiają niespokojnych, pocieszają 3567 II, I, 0, XI, 0,204 | prorockiego i królewskiego posłannictwa Chrystusa, zgodnie z własną 3568 II, I, 0, III, I,256 | jest związane ze świętym posługiwaniem, zwłaszcza w umiejętności 3569 II, I, 0, III, I,241 | oddania się na stałe świętym posługom. ~§ 2. Zanim zostaną przyjęci, 3570 II, I, 0, I, 0,212 | wypełniać z chrześcijańskim posłuszeństwem. ~§ 2. Wierni mają prawo, 3571 VII, I, 0, III, V,1459 | poważnie uchybił szacunkowi i posłuszeństwu, które się należą trybunałowi; 3572 II,III, I, I, 0,601 | do naśladowania Chrystusa posłusznego do śmierci, zobowiązuje 3573 II, I, 0, III, I,260 | swoich obowiązków powinni być posłuszni wszyscy, zgodnie jednak 3574 VII,II, I, IV, III,1556 | 2. Dopuszczalne jest posłużenie się magnetofonem, jeśli 3575 VII,II, II, III, II,1716 | fakultatywna, albo ponieważ sędzia posłużył się władzą, o której w kan. 3576 VI, I, 0, V, 0,1333 | jeśli przewiduje się, że z pośpiesznego ukarania winnego wypłynie 3577 VII, I, 0, III, I,1435 | drogi, korzystając także z pośrednictwa poważnych osób.~§ 3. Jeśli 3578 I, 0, 0, III, 0,34 | przez odwołanie wyraźne lub pośrednie przez kompetentną władzę, 3579 I, 0, 0, III, 0,33 | odwołania wyraźnego lub pośredniego, dokonanego przez kompetentną 3580 VI,II, 0, I, 0,1356 | Kan. 1367 - Kto postacie konsekrowane porzuca albo 3581 VI, I, 0, III, I,1322 | 2. Ustawa lub nakaz mogą postanawiać, że po wyroku skazującym 3582 VII, V, I, 0, II,1740 | przenoszący proboszcza, postanawiając, że parafia po upływie wyznaczonego 3583 II, I, 0, V, II,316 | stowarzyszenia, z zachowaniem postanowień jego statutów i zachowaniem 3584 II,II, II, I, III,425 | administratora wybranego wbrew postanowieniom § 1. ~ 3585 VI, I, 0, III, I,1320 | gdyby chciał działać wbrew postanowieniu § 1, n. 1, powinien być 3586 IV, I, 0, VI, I,1005 | zamieszkanie, albo diecezji, której postanowił się poświęcić. Gdy idzie 3587 II, I, 0, III, I,238 | spraw kompetentna władza postanowiła inaczej. ~ 3588 VII,II, II, III, III,1719 | 2. Sędzia, który tak postąpił, powinien przystąpić po 3589 II,III, I, III, 0,706 | włączony do instytutu.~§ 3. Postawieni na czele zarządu instytutu 3590 VII,II, I, IV, III,1550 | jego zastępcy, aby sam je postawił, chyba że prawo partykularne 3591 II, I, 0, III, I,259 | zdolnością, pobożnością i postępami, zwłaszcza w związku ze 3592 IV, I, 0, II, IV,881 | troszczyć się, ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa 3593 IV, I, 0, II, 0,868 | przez który ochrzczeni, postępując na drodze chrześcijańskiego 3594 I, 0, 0, IX, I,183 | należy o tym powiadomić postulowanego, który winien odpowiedzieć 3595 I, 0, 0, IX, I,182 | lub z niedbalstwa. ~§ 3. Postulowany nie nabywa żadnego prawa 3596 II,II, II, III, II,484 | należy przestrzegać - oraz poświadczać ich autentyczne odpisy. ~ 3597 VII, I, 0, III, V,1462 | sędzia i notariusz powinni poświadczyć, że akt ten został stronie 3598 VII, I, 0, III, V,1463 | akt, których autentyczność poświadczył notariusz, należy przesłać 3599 IV, I, 0, V, I,988 | namaszczeniu chorych mogą poświęcać:~ ci, którzy prawnie 3600 IV,III, 0, II, I,1237| biskupa diecezjalnego, albo poświęcali odpowiedni czas na modlitwę 3601 II,III, I, I, 0,573 | nade wszystko Bogu, ażeby - poświęceni z nowego i szczególnego 3602 IV, I, 0, V, II,992 | może nosić ze sobą olej poświęcony, ażeby w razie konieczności 3603 IV, I, 0, V, 0,836 | roślin i konsekrowanych lub poświęconych przez biskupa - z zachowaniem 3604 1, 0, II, III, III,808 | instytutów zakonnych powinni posyłać na uniwersytety młodych 3605 II,II, II, III,VIII,562 | przystoi świętości miejsca oraz poszanowaniu domu Bożego. ~ 3606 I, 0, 0, I, 0,16 | aktu administracyjnego w poszczególnej sprawie, nie ma mocy ustawy 3607 II,III, I, II,VIII,697 | Episkopatu, jak również z poszczególnymi biskupami.~ ~ 3608 I, 0, 0, I, 0,16 | wstecz. Gdy ustawę zawęża lub poszerza albo tłumaczy wątpliwą, 3609 VII,II, I, IX, II,1636 | stanu poprzedniego - nie był poszkodowany.~ ~ 3610 VII,II, I, IV, III,1554 | stanowić przedmiot zeznań tak poszło w zapomnienie, że nie może 3611 V, 0, 0, IV, 0,1296 | wypełnienia zobowiązania nie poszły w zapomnienie.~§ 2. Oprócz 3612 II, I, 0, III, I,254 | naukową przy pomocy własnych poszukiwań; trzeba więc prowadzić ćwiczenia, 3613 II, I, 0, I, 0,218 | korzystają ze słusznej wolności poszukiwania, jak również roztropnego 3614 VII, V, I, 0, III,1722 | przez samą Konferencję, poszukiwanie i sugerowanie słusznych 3615 VII,II, I, VI, 0,1589 | niebezpieczeństwo podstępu i potajemnego podjudzania zostanie usunięte;~ 3616 1, 0, II, I, II,766 | poczynań umacniać, oświecać i potęgować wiarę młodzieży i dorosłych.~ ~ 3617 VI,II, 0, II, 0,1360 | 1364, § 1, głosi naukę potępioną przez Biskupa Rzymskiego 3618 II,III, I, II, VI,685 | rozpowszechnianie poglądów potępionych przez Nauczycielski Urząd 3619 I, 0, 0, VI, I,111 | zgodnie sobie życzą, by potomstwo było ochrzczone w Kościele 3620 IV, I, 0, VII, V,1101 | odpowiedniego świeckiego, który potrafi przygotować nupturientów 3621 IV, I, 0, III, I,902 | Najświętszej Eucharystii, gdy potrafią odróżnić Ciało Chrystusa 3622 II, I, 0, III, I,252 | a w wykonywaniu posługi potrafili odpowiednio głosić i 3623 VII,II, I, IV, III,1539 | którym uzasadni się taką potrzebę.~§ 2. Za niezdolnych należy 3624 II, I, 0, III, I,257 | będącym w wielkiej i nagłej potrzebie. ~§ 2. Biskup diecezjalny 3625 IV, I, 0, VI, II,1014 | kandydat do święceń był potrzebny dla posługi Kościoła.~§ 3626 VII,II, I, IV, IV,1566 | dokument i pomoce, których może potrzebować do właściwego i wiernego 3627 IV, I, 0, V, 0,837 | udzielanie sakramentów, przy czym potrzebujący nie powinni być pozbawieni 3628 II,III, I, II, II,640 | pomóc w utrzymaniu osób potrzebujących.~ ~ ~~~~~~~ 3629 II,III, I, III, 0,712 | trzy rady ewangeliczne, potwierdzając je świętym węzłem, albo 3630 II,II, II, II, IV,451 | sporządzić własne statuty, potwierdzane przez Stolicę Apostolską, 3631 VII, I, 0, I, 0,1394 | dotyczącej aktu lub dokumentu potwierdzonego w specjalny sposób przez 3632 IV, I, 0, I, I,840 | przygotować pasterskimi pouczeniami a także wspólną modlitwą, 3633 IV, I, 0, VII, I,1052 | dzięki czemu wierni otrzymają pouczenie o znaczeniu małżeństwa chrześcijańskiego, 3634 IV, I, 0, VII, VI,1114 | obydwie strony powinny być pouczone o celach oraz istotnych 3635 1, 0, II, II, 0,776 | orędzia ewangelicznego, pouczyć o prawdach wiary, tak aby, 3636 1, 0, II, 0, 0,740 | katolicką, albo uporczywe powątpiewanie o niej ; apostazją - całkowite 3637 1, 0, II, I, II,762 | Kan. 773 - Własnym i poważnym obowiązkiem, zwłaszcza duszpasterzy, 3638 VII, V, I, 0, III,1722 | posługując się w razie potrzeby poważnymi osobami dla podjęcia mediacji 3639 VII, I, 0, II, 0,1406 | chyba że Stolica Apostolska powiadomiła sędziego o przejęciu przez 3640 V, 0, 0, IV, 0,1291 | zabraniał, nie powinien przyjąć powiernictwa.~§ 2. Ordynariusz powinien 3641 V, 0, 0, IV, 0,1291 | testamentem, powinien o swoim powiernictwie powiadomić ordynariusza 3642 V, 0, 0, IV, 0,1291 | kan. 1301.~§ 3. Gdy dobra powiernicze zostały powierzone członkowi 3643 II,III, I, I, 0,605 | dary życia konsekrowanego, powierzane przez Ducha Świętego Kościołowi, 3644 II,III, I, II, II,619 | wypełniać swój urząd i wraz z powierzonymi sobie członkami starać się 3645 II,II, II, III, II,492 | ekonomicznych krewni lub powinowaci biskupa, do czwartego 3646 VII, I, 0, III, I,1437 | racji pokrewieństwa lub powinowactwa, w jakimkolwiek stopniu 3647 VII,II, I, IV, III,1537 | dla bliskich krewnych lub powinowatych zniesławienia, niebezpiecznych 3648 V, 0, 0, III, 0,1287 | zarządcom albo krewnym lub powinowatym zarządców, do czwartego 3649 I, 0, 0, VI, I,109 | i w tym samym stopniu powinowatymi żony i odwrotnie. ~ 3650 VII,II, I, VII, 0,1601 | sędzia lub trybunał; kto był powodem, stroną pozwaną, pełnomocnikiem, 3651 VI, I, 0, III, II,1325 | rodzaju zakazy nigdy nie powodują nieważności;~ karne przeniesienie 3652 II,III, II, 0, 0,732 | odejścia ze stowarzyszenia, powodujący wygaśnięcie praw i obowiązków 3653 IV, I, 0, IV, II,973 | uzyskanych w spowiedzi, powodujących uciążliwość dla penitenta, 3654 VII,II, I, IV, III,1540 | Kan. 1551 - Strona, która powołała świadka, może się zrzec 3655 II,III, I, II, II,631 | powinna być w ten sposób powołana, ażeby reprezentując cały 3656 II, I, 0, XI, 0,204 | własną każdego pozycją, powołani do wypełniania misji, jaką 3657 V, 0, 0, I, 0,1261 | samo uposażenie beneficjów powoli były przenoszone na instytucję, 3658 VII, I, 0, II, I,1414 | spraw, wikariusz sądowy powołuje sędziów turnusami, według 3659 VII,II, I, IV, III,1539 | jako śladu prawdy.~ ~Art. 2~POWOŁYWANIE I WYKLUCZANIE ŚWIADKÓW~ ~ 3660 II, I, 0, III, II,271 | partykularnego i kiedy do niego powrócą cieszyli się wszystkimi 3661 II,III, I, II, IV,665 | nakłaniany i wspomagany, aby powrócił i wytrwał w swoim powołaniu.~ ~ 3662 IV, I, 0, VII, IX,1144 | godny pochwały, dopuścić z powrotem drugą stronę do życia małżeńskiego. 3663 II,III, II, 0, 0,733 | zachowaniem jednak prawa powrotu przed definitywnym włączeniem 3664 VII, I, 0, I, 0,1400 | na którym zobowiązanie powstało lub ma być wypełnione.~ 3665 IV, I, 0, VII, III,1083 | związani pokrewieństwem prawnym powstałym z adopcji, w linii prostej 3666 II,II, II, III, IV,510 | proboszczowskich. W razie powstania konfliktu sprawę rozstrzyga 3667 I, 0, 0, IX, I,182 | we właściwym czasie nie powstrzymał się podstępnie lub z niedbalstwa. ~§ 3668 II,II, II, III, I,464 | Członek Synodu, jeśli byłby powstrzymywany od udziału prawnie uzasadnioną 3669 IV, I, 0, VI, I,999 | inne dni, nie wyłączając powszednich.~ 3670 IV, I, 0, IV, III,977 | wyznawali także grzechy powszednie.~ 3671 IV, I, 0, V, 0,834 | Kan. 845 - ~§ 1. Nie można powtarzać sakramentów chrztu, bierzmowania 3672 II,III, I, II, VI,685 | obowiązków życia konsekrowanego; powtarzające się naruszanie świętych 3673 IV, I, 0, VI, II,1035 | przyczyn, nie zaś na skutek powtarzania tej samej przyczyny, chyba 3674 I, 0, 0, IX, I,161 | niezdatny, może tylko raz powtórnie prezentować innego kandydata 3675 II,II, II, I, II,400 | z Biskupem Rzymu. ~§ 2. Powyższy obowiązek biskup powinien 3676 VI, I, 0, III, 0,1318 | ci, którzy po wspólnym powzięciu przestępczego zamiaru współdziałają 3677 VII,II, I, IV, II,1531 | nich sprawę, jak przyznanie pozasądowe; przeciwko obcym ma taką 3678 VI, I, 0, VI, 0,1352 | wymierzona przez dekret pozasądowy.~ 3679 VI, I, 0, I, 0,1301 | kary ekspiacyjne, które pozbawiają wiernego jakiegoś dobra 3680 I, 0, 0, IX, I,182 | kolegium lub zespół tym razem pozbawiany jest prawa wyboru czy postulacji, 3681 VI, I, 0, III, 0,1311 | Kan. 1322 - Habitualnie pozbawionych używania rozumu uważa się 3682 1, 0, II, III, I,795 | przynajmniej na tym samym poziomie, co w innych tego rodzaju 3683 1, 0, II, I, I,758 | w sposób dostosowany do poziomu słuchaczy, z uwzględnieniem 3684 VII, I, 0, III, II,1450 | Kan. 1461 - Sędzia poznając w jakimkolwiek stadium sprawy 3685 II, I, 0, III, I,259 | filozoficznym i teologicznym, i poznawać sprawy związane z powołaniem 3686 II,II, II, I, II,387 | wzrastali w łasce, a także poznawali paschalną tajemnicę i nią 3687 IV, I, 0, III, III,936 | bezwzględnie usuwać wszelkie pozory transakcji lub handlu.~ 3688 IV, I, 0, VII, IX,1137 | katolickim, jeśli mu trudno pozostać z pierwszą żoną, może zatrzymać 3689 I, 0, 0, 0, 0,4 | w użyciu i nie odwołane, pozostająnienaruszone, chyba że kanony tego Kodeksu 3690 VI, I, 0, III, 0,1313 | poczytalności, o ile ta pozostała wielka.~§ 2. To samo może 3691 II,II, I, 0, III,350 | przez pełnych dziesięć lat pozostawali w stopniu diakonów - także 3692 II,III, I, II, VI,674 | w nowym instytucie, mimo pozostawania w mocy ślubów, zostają zawieszone 3693 VI, I, 0, V, 0,1335 | należałoby mu wymierzyć, pozostawia się roztropnemu uznaniu 3694 VI, I, 0, II, 0,1304 | może sama określać karę lub pozostawiać jej określenie roztropnemu 3695 V, 0, 0, IV, 0,1289 | wiernych, którzy przekazują lub pozostawiają swoje dobra na cele pobożne, 3696 II, I, 0, III, I,239 | jeden kierownik duchowy z pozostawieniem jednak alumnom swobody udania 3697 IV, I, 0, VI, II,1033 | Podlega przeszkodzie nie pozwalającej wykonywać święceń:~ kto, 3698 VII,II, I, VII, 0,1597 | udowodniono uprawnienia powoda, a pozwanego uwolnionego odesłać, chyba 3699 VII,II, I,VIII, II,1626 | przez powoda służy również pozwanemu i na odwrót.~ ~§ 2. Jeżeli 3700 VII,II, I, I, II,1496 | przepisu kan. 1506, dekret pozwania przed sąd winien być wydany 3701 VII,II, I,VIII, II,1626 | 2. Jeżeli jest kilku pozwanych lub powodów, a wyrok jest 3702 VII,II, I, III, 0,1506 | Instancja rozpoczyna się pozwem, kończy zaś nie tylko ogłoszeniem 3703 II, I, 0, III, III,285 | władzy świeckiej. ~§ 4. Bez pozwolenia własnego ordynariusza nie 3704 IV, I, 0, VII, IX,1141 | winy, ma prawo przerwać pożycie małżeńskie, chyba że zgodził 3705 II,III, I, II, II,626 | winni się powstrzymać od pozyskiwania wyborców bezpośrednio lub 3706 II, I, 0, III, I,249 | umiejętność wyda się konieczna lub pożyteczna do ich formacji albo do 3707 I, 0, 0, VI, II,114 | realizują cel rzeczywiście pożyteczny oraz - po rozważeniu wszystkiego - 3708 VI, I, 0, V, 0,1337 | środkami karnymi zaradzić jego pożytkowi oraz dobru publicznemu.~ ~ 3709 IV, I, 0, VI, II,1030 | skutek nastąpił, oraz wszyscy pozytywnie współdziałający;~ kto 3710 IV, I, 0, VI, II,1041 | kandydata została stwierdzona pozytywnymi argumentami.~§ 2. Aby biskup 3711 VII,II, I, III, 0,1507 | prowadzić sprawę do końca, pozywając pełnomocnika, jeżeli jest, 3712 IV,III, 0, II, I,1236| się od wykonywania tych prac i zajęć, które utrudniają 3713 II,III, I, I, 0,600 | duchu ubogiego, prowadzonego pracowicie w trzeźwości i dalekiego 3714 II,II, II, III, II,473 | czuwanie nad tym, by pozostali pracownicy kurii właściwie wypełniali 3715 VII, I, 0, III, I,1445 | 1456 - Sędziemu i wszystkim pracownikom trybunału zabrania się przyjmować 3716 II,II, II, III, VI,528 | parafialnego zgromadzenia wiernych. Pracuje nad tym, by wierni wzmacniali 3717 II,II, II, III, VI,529 | Kan. 529 - ~§ 1. Pragnąc dobrze wypełnić funkcję 3718 I, 0, 0, VI, II,117 | zespół osób lub rzeczy, pragnący otrzymać osobowość prawną, 3719 II, I, 0, XI, 0,206 | niego i dlatego tym samym pragnieniem jak i życiem wiary, nadziei 3720 II,III, I, II, III,661 | formację duchową, naukową i praktyczną, a przełożeni powinni zapewnić 3721 1, 0, II, I, II,769 | przyswoić sobie teoretycznie i praktycznie zasady dyscyplin pedagogicznych.~ ~ ~~~~~~~ 3722 I, 0, 0, IV, III,63 | zgodnie z ustawą, stylem i praktyką kanoniczną winno być wyrażone 3723 II,III, I, I, 0,603 | biskupa diecezjalnego do praktykowania trzech rad ewangelicznych 3724 II,III, I, II, III,652 | ludziom w Chrystusie przez praktykowanie rad ewangelicznych. Mają 3725 II,II, I, 0, III,353 | kardynałów dopuszcza się prałatów, przedstawicieli cywilnych 3726 II,II, II, I, I,370 | ten lud zostaje powierzona prałatowi lub opatowi, który kieruje 3727 II, I, 0, IV, 0,295 | do święceń tytułem służby prałaturze. ~§ 2. Prałat powinien zadbać 3728 I, 0, 0, VI, II,115 | podejmowaniu decyzji, na równych prawach lub nie, zgodnie z przepisami 3729 VII,II, II, I, I,1668 | możliwe, świadkami co do prawdomówności samych stron, oprócz innych 3730 IV, I, 0, VII, II,1069 | małżeństwa nie da się odłożyć bez prawdopodobnego niebezpieczeństwa wielkiego 3731 I, 0, 0,VIII, 0,144 | wątpliwości pozytywnej i prawdopodobnej, prawnej lub faktycznej, 3732 VII,II, I, XI, 0,1639 | zaskarżenia, widząc, że prawdopodobnie jest ono uzasadnione i że 3733 VII,II, I, IX, II,1636 | Jeżeli jednak na podstawie prawdopodobnych poszlak istniało podejrzenie, 3734 VII, I, 0, V, II,1485 | Kto wykaże, przynajmniej prawdopodobnymi argumentami, że posiada 3735 IV, I, 0, VI, II,1018 | nieskażoną wiarę, kierują się prawidłową intencją, posiadają wymaganą 3736 II,II, II, I, III,428 | uszczerbek diecezji lub prawom biskupa. W szczególności 3737 II,III, I, I, 0,588 | ewentualnie na podstawie prawomocnej tradycji, pozostaje pod 3738 VII,II, I, IX, I,1631 | Rzecz osądzona cieszy się prawomocnością i nie może być bezpośrednio 3739 I, 0, 0, IV, II,54 | przepisem prawa doręczony jako prawomocny dokument. ~ 3740 1, 0, II, 0, 0,743 | konstytucje i dekrety, które prawowita władza kościelna wydaje 3741 1, 0, II, I, II,763 | katechezę, pod kierownictwem prawowitej władzy kościelnej, należy 3742 II, I, 0, I, 0,214 | obrządku, zatwierdzonego przez prawowitych pasterzy Kościoła, jak również 3743 II,III, I, I, 0,601 | podporządkowania własnej woli prawowitym przełożonym, zastępującym 3744 II,III, I, II, VI,686 | jeśli się nie poprawi, precyzując wyraźnie przyczynę wydalenia 3745 II,II, II, III, III,495 | Bożego. ~§ 2. W wikariatach i prefekturach apostolskich, wikariusz 3746 II,II, II, I, III,420 | wakansu stolicy wikariatu lub prefektury apostolskiej, rządy przejmuje 3747 II,II, II, III, III,502 | katedralnej. ~§ 4. W wikariacie i prefekturze apostolskiej, zadania kolegium 3748 1, 0, II, II, 0,777 | w Chrystusa, po odbyciu prekatechumenatu, winni być dopuszczeni do 3749 II,II, II, III, VII,555 | uczestniczyli w określonym czasie w prelekcjach, spotkaniach teologicznych 3750 VI,II, 0, III, 0,1376 | albo z okazji lub pod jej pretekstem nakłania penitenta do grzechu 3751 VII, I, 0, IV, II,1471 | między nimi miała miejsce prewencja.~ ~§ 3. Można natomiast 3752 II,II, I, 0, III,350 | przed wszystkimi kardynałami prezbiterami, którzy po nim zostali wyniesieni 3753 IV, I, 0, VI, 0,998 | Święceniami : biskupstwo, prezbiterat i diakonat.~§ 2. one 3754 IV, I, 0, VI, II,1020 | czasu między diakonatem i prezbiteratem. Tych, którzy przeznaczeni 3755 I, 0, 0, IX, I,163 | do przydzielenia urzędu prezentowanemu, ma obowiązek przydzielić 3756 II,II, II, III, VI,525 | prawem zostali na parafię prezentowani lub wybrani; ~ mianować 3757 II,II, II, I, II,377 | dotyczących wyboru, nominacji, prezentowania lub wyznaczania biskupów. ~ 3758 I, 0, 0, IX, I,163 | wyraził zgodę, a jeżeli kilku prezentowanych, zgodnie z przepisami prawa, 3759 II,III, I, II, VI,682 | próby. W razie przyjęcia na próbę, po upływie pięciolecia, 3760 II,II, I, 0, II,342 | kościelnej, i rozważenia problemów związanych z działalnością 3761 1, 0, II, I, 0,746 | obowiązek spoczywa zwłaszcza na proboszczach oraz innych duszpasterzach, 3762 II,II, II, III, VI,543 | przyznane przez samo prawo proboszczom, przysługują wszystkim, 3763 II,II, II, III, IV,510 | kapituła w czynnościach proboszczowskich. W razie powstania konfliktu 3764 II,II, II, III, VI,523 | przepis powierzenie urzędu proboszczowskiego przysługuje biskupowi diecezjalnemu 3765 II,II, II, III, IV,510 | też spoza nich. Na takim proboszczu spoczywają wszystkie obowiązki 3766 IV, I, 0, III, II,933 | należy wydawanie zarządzeń o procesjach, uczestnictwa w nich i ich 3767 IV, I, 0, III, II,933 | Ciała i Krwi Chrystusa, procesję prowadzoną po drogach publicznych.~§ 3768 II,II, II, III, VI,530 | wielkanocnym, prowadzenie procesji poza kościołem oraz dokonywanie 3769 VII,II, I, III, 0,1507 | Kan. 1518 - Jeżeli strona procesująca się umiera albo zmienia 3770 VII, I, 0, III, I,1446 | poważnego zaniedbania wyrządzają procesującym się inną szkodę, mogą być 3771 II,III, I, I, 0,600 | cierpiącym niedostatek, prócz życia w rzeczywistości i 3772 IV, I, 0, III, II,927 | wykluczyć niebezpieczeństwo profanacji.~§ 4. Dla poważnej przyczyny, 3773 VI,II, 0, II, 0,1365 | Kan. 1376 - Kto profanuje rzecz świętą, ruchomą czy 3774 II,III, I, II, VI,677 | opuścić.~§ 2. Na prośbę profesa ślubów czasowych, który 3775 1, 0, II, III, III,809 | Kan. 820 - Przełożeni i profesorowie uniwersytetów i fakultetów 3776 II,III, I, II, VI,675 | przyczyny udzielić zakonnikowi, profesowi ślubów wieczystych, indultu 3777 1, 0, II, IV, 0,820 | zakonnych mogli brać udział w programach radiowych lub telewizyjnych 3778 IV, 0, II, V, 0,824 | tajemnic oraz moderatorami, promotorami i stróżami życia liturgicznego 3779 II,III, I, I, 0,605 | Kościołowi, i wspomagać ich promotorów, ażeby możliwie najlepiej 3780 II, I, 0, IV, 0,295 | także inkardynować alumnów i promować ich do święceń tytułem służby 3781 II, I, 0, IV, 0,295 | kształcenie duchowe tych, których promował wspomnianym tytułem, jak 3782 I, 0, 0, 0, 0,6 | Kodeks Prawa Kanonicznego promulgowany w 1917 roku;~ również 3783 II,II, II, III, VI,528 | dzieła, poprzez które jest propagowany duch ewangeliczny, również 3784 VII, I, 0, II, I,1421 | którego obowiązkiem jest proponować i przedstawiać wszystko, 3785 II,II, I, 0, V,364 | biskupów: przesyłanie lub proponowanie Stolicy Apostolskiej nazwisk 3786 I, 0, 0, IX, I,159 | prezentowany wbrew jego woli; stąd proponowany do prezentacji zapytany 3787 VII, I, 0, V, II,1487 | być inaczej naprawiona i proponuje się odpowiednią kaucję zabezpieczającą.~ 3788 VII,II, I,VIII, II,1629 | zachowując odpowiednie proporcje, lecz zaraz po zawiązaniu 3789 I, 0, 0, VI, II,122 | z zachowaniem właściwej proporcji określonej według dobra 3790 I, 0, 0, IX, II,189 | tylko uzasadnionej słuszną i proporcjonalną przyczyną. ~§ 3. Rezygnacja 3791 II,III, I, III, 0,718 | przyczyny wydalenia, byleby były proporcjonalnie ważne, zewnętrzne, poczytalne 3792 II, I, 0, XI, 0,204 | uczestnikami kapłańskiego, prorockiego i królewskiego posłannictwa 3793 VII,II, I, IV, III,1539 | spowiedzi, chociażby penitent prosił o ujawnienie tego; co więcej, 3794 IV, I, 0, V, IV,995 | przynajmniej pośrednio o niego prosili.~ 3795 II, I, 0, III, III,282 | powinni prowadzić życie proste i powstrzymywać się od wszystkiego, 3796 II,II, II, I, II,387 | poprzez miłość, pokorę i prostotę życia, biskup diecezjalny 3797 VII, V, I, 0, I,1732 | się dokonać nie tylko po prostu i zwyczajnie, lecz także 3798 IV, I, 0, VI, II,1025 | kościelną posługę; jednocześnie prosząc o dopuszczenie do święceń.~ 3799 I, 0, 0, IV, III,68 | przedstawiony ordynariuszowi proszącego, gdy zostało to w tymże 3800 VII,II, II, I, III,1692 | dowodów, prośbie strony proszącej albo zarzutom strony pozwanej 3801 VII,II, I, IX, II,1636 | wykonany, po przyznaniu jednak proszącemu o przywrócenie odpowiedniej 3802 IV, I, 0, III, I,907 | sprawowania Eucharystii. Proszącym jednak o nią dla słusznej 3803 II,II, I, 0, III,354 | siedemdziesiąty piąty rok życia, proszeni o złożenie rezygnacji z 3804 I, 0, 0, IX, I,173 | przez pełniącego funkcję protokulanta i podpisane przynajmniej 3805 1, 0, II, III, II,800 | przynajmniej katedra teologii, prowadząca wykłady także dla studentów 3806 VII,II, II, III, I,1707 | zgodą stron, albo sam, albo prowadzący dochodzenie rozstrzygnął 3807 1, 0, II, II, 0,774 | organizowaniem życia liturgicznego i prowadzeniem akcji charytatywnej.~ ~§ 3808 IV, I, 0, I, IV,861 | pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające 3809 II,II, II, III, VII,555 | by duchowni jego okręgu prowadzili życie odpowiadające ich 3810 II,III, I, I, 0,600 | rzeczywistości i w duchu ubogiego, prowadzonego pracowicie w trzeźwości 3811 1, 0, II, I, II,767 | im powierzonych, pilnie prowadzono katechizację.~ ~ 3812 II,II, II, II, III,442 | zakończenia. ~§ 2. Synodowi prowincjalnemu przewodniczy metropolita, 3813 VI, I, 0, III, 0,1313 | przeciwko poważnie i niesłusznie prowokującemu;~ przez tego, kto z własnej 3814 VI,II, 0, II, 0,1362 | posługi kościelnej albo prowokuje podwładnych do nieposłuszeństwa 3815 II, I, 0, III, III,282 | od wszystkiego, co trąci próżnością. ~§ 2. Z dóbr, które im 3816 IV, I, 0, VII, IX,1134 | Interpelacja dokonana nawet prywatnie przez stronę nawróconą jest 3817 II, I, 0, V, III,323 | wszakże autonomii właściwej prywatnym stowarzyszeniom, nadzorować 3818 IV, I, 0, III, I,915 | kapłan winien używać chleba przaśnego, gdziekolwiek odprawia.~ 3819 IV, I, 0, VII, IX,1141 | odmawiał stronie cudzołożnej przebaczenia oraz nie zrywał z nią życia 3820 VII,II, II, III, II | Rozdział II.~PRZEBIEG PROCESU~ ~ 3821 II,II, I, 0, V,365 | kościelnego oraz informować ich o przebiegu sprawy. ~ 3822 IV,II, 0, IV, I,1185 | oraz osoby dniem i nocą przebywające w domu instytutu lub stowarzyszenia;~ 3823 II,III, I, II, III,647 | zezwolić, aby zespół nowicjuszy przebywał przez pewne okresy czasu 3824 I, 0, 0, VI, I,102 | Zamieszkanie stałe nabywa się takim przebywaniem na terytorium jakiejś parafii 3825 II,II, I, 0, III,350 | Kardynał ze stopnia diakona, przechodząc na skutek opcji do stopnia 3826 II,II, I, 0, III,350 | mogą ze stopnia prezbiterów przechodzić na inny tytuł, a ze stopnia 3827 VII, I, 0, V, II,1485 | nie zostanie przekazana na przechowanie, ma prawo uzyskania od sędziego 3828 VI, I, 0, III, III,1328 | podstawie jakiegoś dokumentu przechowywanego w tajnym archiwum kurii.~ ~ 3829 VII, I, 0, III, V | ORAZ SPOSÓB SPORZĄDZANIA I PRZECHOWYWANIA AKT~ ~ 3830 II,II, II, III, VII,555 | zwłaszcza w sprawowaniu i przechowywaniu Najświętszego Sakramentu 3831 VII,II, I, V, I,1582 | strzec, by to celowo nie przeciągało sprawy w długą i niekonieczną 3832 VII, I, 0, III, I,1442 | pierwszej instancji nie przeciągały się powyżej roku, zaś w 3833 VII,II, I, IV, II,1530 | wykaże się czegoś innego przeciwnymi i oczywistymi argumentami, 3834 VI, I, 0, VI, 0,1351 | 1395, 1397, 1398, która przedawnia się po upływie pięciolecia;~ 3835 VII,II, I, IV, II,1532 | mają te dokumenty.~ ~Art. 2~PRZEDKŁADANIE DOKUMENTÓW~ ~ 3836 1, 0, II, IV, 0,812 | prawo domagania się, aby przedkładano do wcześniejszej oceny to, 3837 II,II, II, I, II,399 | Jeśli rok wyznaczony na przedłożenie sprawozdania przypadnie 3838 IV, I, 0, VI, II,1023 | której w kan. 1016 i 1019; po przedłożeniu wcześniej własnoręcznie 3839 VII,II, I, IV, II,1533 | jeżeli nie oryginalne lub przedłożone w uwierzytelnionym odpisie 3840 VII,II, I, IV, II,1535 | może nakazać, aby został przedłożony.~ ~~ 3841 VII,II, II, I, I,1667 | zapoznać się z dowodami przedłożonymi przez strony.~ ~§ 2. Strony 3842 II,II, II, I, II,401 | wypełniać swojego urzędu, by przedłożył rezygnację z urzędu. ~ 3843 VII, V, I, 0, I,1733 | biskup ponawia wezwanie, przedłużając czas użyteczny na odpowiedź.~§ 3844 IV, I, 0, VII, IX,1141 | do darowania winy i nie przedłużania separacji na stałe.~ 3845 II,III, I, II, VI,675 | zakonnik ma zamieszkać. Przedłużenie takiego indultu lub udzielenie 3846 I, 0, 0, IV, III,72 | jednorazowo dla słusznej przyczyny przedłużone przez biskupa diecezjalnego, 3847 I, 0, 0, VI, I,102 | stamtąd nie odwoła, albo przedłużyło się rzeczywiście do trzech 3848 1, 0, II, III, II,800 | teologiczne, które mają związek z przedmiotami wykładanymi na jego wydziałach.~ ~ 3849 VII,II, II, I, I,1664 | dotycząca ważności ma charakter przedprocesowy dla rozwiązania innego sporu, 3850 II, I, 0, V, I,301 | kult publiczny, bądź też przedsiębrać inne cele, których realizacja 3851 IV, I, 0, VII, I,1059 | Kan. 1070 - Jeśli egzaminu przedślubnego nie przeprowadził proboszcz, 3852 II,II, I, 0, III,352 | Kolegium. Jego nazwisko przedstawiają Papieżowi, któremu przysługuje 3853 VII,II, I, IX, I,1633 | trybunału apelacyjnego, przedstawiając w zawitym terminie trzydziestu 3854 1, 0, II, IV, 0,819 | Kościoła o wierze i obyczajach, przedstawianą przez Nauczycielski Urząd 3855 1, 0, II, I, 0,750 | naczelne miejsce; następnie przedstawianie nauki w szkołach, w akademiach, 3856 II,II, II, I, II,377 | odnośnie do trzech kandydatów przedstawianych Stolicy Apostolskiej, zadaniem 3857 VII, I, 0, IV, I,1469 | przypadku braku lub niedbalstwa przedstawiciela, w imieniu osób prawnych, 3858 VII,II, I, VII, 0,1599 | co poszczególni sędziowie przedstawili w dyskusji, chyba że przez 3859 II,II, II, III,VIII,557 | prawo ustanowienia rektora przedstawionego przez przełożonego. ~§ 3. 3860 I, 0, 0, IX, I,163 | obowiązek przydzielić go prawnie przedstawionemu, którego uznała za zdatnego 3861 II,II, I, 0, II,343 | Biskupów jest rozpatrywanie przedstawionych mu spraw i wysuwanie wniosków, 3862 II,III, I, II, 0,607 | poświęcenie całej osoby, ukazuje przedziwne zaślubiny w Kościele dokonane 3863 VII,II, I, X, 0,1638 | wypłacić ten, kto nie tylko przegrał w sądzie, lecz lekkomyślnie 3864 II,III, I, II, III,642 | Kan. 642 - Przejęci czujną troską, przełożeni 3865 II,II, II, III, VI,542 | przepisów kan. 522 i 524; ~ przejmują pasterzowanie dopiero z 3866 II,II, II, II, III,446 | promulgowane, dopóki nie zostaną przejrzane przez Stolicę Apostolską. 3867 VII,II, I, VI, 0,1587 | aby w kancelarii trybunału przejrzeli akta, które nie im jeszcze 3868 II,II, II, II, IV,456 | jak i dla ewentualnego przejrzenia dekretów, gdyby jakieś były. ~ 3869 II,II, II, II, IV,455 | zaś moc obowiązującą po przejrzeniu ich przez Stolicę Apostolską, 3870 IV, I, 0, VI, II,1024 | diakonatu, czy to stałego czy przejściowego, powinien przyjąć i przez 3871 V, 0, 0, IV, 0,1299 | jeśli fundator władzę mu przekazał.~§ 2. Jeśli z racji zmniejszonych 3872 VII,II, II, II, 0,1699 | 1710 - Jeżeli Kongregacja przekazała sprawę trybunałowi, należy 3873 II, I, 0, III, III,279 | opartą na Piśmie świętym, przekazanąa przez przodków i powszechnie 3874 VII, I, 0, II, I,1417 | tylko zebranie dowodów i przekazanie zebranych sędziemu; może 3875 VII,II, I, VI, 0,1592 | 1603 - ~§ 1. Po wzajemnym przekazaniu sobie pism obrończych i 3876 II,II, I, 0, V,364 | wypełnianie innych poleceń, przekazanych mu przez Stolicę Apostolską.~ 3877 1, 0, II, 0, 0,739 | słowie Bożym, pisanym lub przekazanym, a więc w jednym depozycie 3878 1, 0, II, I, I,761 | diecezjalnego.~ ~§ 2. Gdy idzie o przekazywanie nauki chrześcijańskiej przez 3879 1, 0, II, II, 0,774 | misjonarza zajmują się oni przekazywaniem nauki ewangelicznej, organizowaniem 3880 IV, I, 0, VII, IV,1084 | obowiązków małżeńskich wzajemnie przekazywanych i przyjmowanych;~ z przyczyn 3881 1, 0, II, IV, 0,818 | zaś jego nowych wydań lub przekładów.~ ~ 3882 1, 0, II, IV, 0,816 | do katechizacji lub ich przekłady wymagają aprobaty ordynariusza 3883 II,II, II, III, VI,521 | także przy pomocy egzaminu - przekonać się o jego zdatnosci. ~ 3884 II, I, 0, III, I,233 | bardziej dojrzałym wieku, przekonani o powołaniu do świętej posługi, 3885 II,II, I, 0, III,353 | przebywający w Rzymie, dla przekonsultowania niektórych ważniejszych 3886 VII,II, I, XI, 0,1644 | piętnastu dni ani nie powinien przekraczać sześciu miesięcy.~ ~~ 3887 II,III, I, II, III,649 | nieważność nowicjatu. Nieobecność przekraczająca piętnaście dni powinna być 3888 V, 0, 0, II, 0,1270 | być określone czynności przekraczające granice i sposób zwyczajnego 3889 I, 0, 0, VI, II,114 | odpowiadającego misji Kościoła, ale przekraczającego cel poszczególnych jednostek. ~§ 3890 VI, I, 0, III, 0,1313 | jednak nie wyprzedziło i nie przekreśliło całkowicie świadomości i 3891 VII,II, I, IV, III,1559 | niebezpieczeństwa zmowy lub przekupstwa.~ ~ 3892 II,III, I, II, IV,667 | poważnej przyczyny i za zgodą przełożonej zezwolić innym na wejście 3893 IV,II, 0, II, 0,1162 | w której słuchając Boga przemawiającego do swego ludu i wspominając 3894 IV,II, 0, IV, II,1189 | wyłudzona podstępem, wymuszona przemocą lub ciężką bojaźnią, jest 3895 VII,II, I,VIII, I,1609 | wydał wyrok pod wpływem przemocy lub ciężkiej bojaźni;~ 3896 II,III, I, II, II,624 | trwania kadencji, ewentualnie przeniesieni na inny urząd, na skutek 3897 IV,II, 0, III, I,1166 | poza własną parafią i nie przeniesiono do niej zwłok ani nie został 3898 VII, V, I, 0, II,1740 | przeniesienia, wydaje dekret przenoszący proboszcza, postanawiając, 3899 IV,III, 0, II, 0,1233| wspólnych w całym Kościele, ich przenoszenie i znoszenie, należy do wyłącznej 3900 IV,III, 0, I, IV,1224| się wtedy, gdy może być przenoszony.~§ 2. Wypada, by w każdym 3901 II, I, 0, II, 0,225 | szczególnie zobowiązany przepajać i udoskonalać duchem ewangelicznym 3902 II,III, I, III, 0,702 | spraw doczesnych po Bożemu i przepajaniu świata mocą Ewangelii. Ofiarowują 3903 II,III, I, III, 0,706 | 1. Konstytucje winny przepisać własny sposób zarządu, określić 3904 IV, I, 0, VI, 0,998 | modlitwę konsekracyjną, przepisaną dla poszczególnych stopni 3905 IV, I, 0, VII, IX,1134 | gdy nie da się zachować przepisanej wyżej formy.~§ 3. W obydwu 3906 VII,II, I, IV, II,1535 | Jeżeli jednak możliwe jest przepisanie przynajmniej niewielkiej 3907 VII, I, 0, III, I,1446 | nie mając oparcia w żadnym przepisie prawnym, uznają swoją właściwość 3908 IV, I, 0, VII, V,1102 | się o wszystko, co prawo przepisuje do stwierdzenia stanu wolnego.~ 3909 VII,II, I, VII, 0,1605 | popełniono błąd materialny przy przepisywaniu części rozstrzygającej, 3910 II, I, 0, III, I,245 | należy formować, ażeby, przepojeni umiłowaniem Kościoła Chrystusowego, 3911 II,III, I, II, VI,685 | publiczne przyjęcie ideologii przepojonych materializmem lub ateizmem; 3912 1, 0, II, I, I,752 | 763 - Biskupi mają prawo przepowiadać wszędzie słowo Boże, również 3913 II,II, II, I, II,386 | w obyczajach, sam często przepowiadając. Powinien również troszczyć 3914 1, 0, II, 0, 0,742 | wiary. Temu autentycznemu przepowiadaniu swoich biskupów wierni obowiązani 3915 IV, I, 0, V, 0,833 | norm ogólnych, dopóki nie przeprowadzą konsultacji z kompetentną 3916 II, I, 0, III, I,254 | nauczyliby się własnym wysiłkiem przeprowadzać pewne studia. ~ 3917 II,II, I, 0, V,364 | kandydatów, jak również przeprowadzanie procesu informacyjnego odnośnie 3918 V, 0, 0, I, 0,1255 | dostępne dla wiernych, przeprowadzenie specjalnej zbiórki na określone 3919 IV, I, 0, VI, II,1041 | zebrano te dokumenty, przeprowadzono badanie zgodnie z przepisem 3920 IV, I, 0, VI, II,1041 | których w kan. 1050, oraz że w przeprowadzonym zgodnie z prawem badaniu 3921 II,III, I, II, II,624 | przez dłuższy okres bez przerw.~§ 3. Mogą być jednak usunięci 3922 IV, I, 0, III, I,908 | chociażby nie zachodziła przerwa jednej godziny.~§ 3. Osoby 3923 VI, I, 0, III, I,1320 | liturgiczna powinna być przerwana, chyba że przeszkadza temu 3924 VI,II, 0, VI, 0,1387 | Kan. 1398 - Kto powoduje przerwanie ciąży, po zaistnieniu skutku, 3925 VII,II, I, I, II,1501 | przedawnienie ulega przerwaniu chyba że co innego zostało 3926 II,III, I, II, III,649 | miesiące, czy to ciągła, czy przerywana, powoduje nieważność nowicjatu. 3927 II, I, 0, III, II,271 | zezwolić swoim duchownym przesiedlić się do innego Kościoła partykularnego 3928 II, I, 0, III, II,268 | 1. Duchowny, który przesiedlił się zgodnie z przepisami 3929 IV, I, 0, VII, IX,1138 | współzamieszkania z racji uwięzienia lub prześladowania, wolno mu zawrzeć nowe małżeństwo, 3930 I, 0, 0, IX, I,182 | udowodniono, że przewodniczący nie przesłał postulacji z powodu słusznej 3931 I, 0, 0, IV, I,40 | chyba że władza wydając akt przesłała mu wcześniej o tym wiadomość. ~ 3932 VII,II, II, II, 0,1698 | Skarga powodowa winna być przesłana do właściwej Kongregacji, 3933 VII,II, I, VII, 0,1598 | apelacji jego wnioski zostały przesłane do wyższego trybunału.~§ 3934 I, 0, 0, IX, I,182 | słusznej przeszkody albo że od przesłania jej we właściwym czasie 3935 VII,II, II, II, 0,1698 | nią trybunał.~ ~§ 2. Po przesłaniu skargi powodowej zabrania 3936 I, 0, 0, IX, I,182 | w przepisanym czasie nie przesłano postulacji, jest tym samym 3937 I, 0, 0, IX, I,166 | stwierdzono, że rekurs został przesłany przynajmniej w trzy dni 3938 VII,II, I, IV, I,1522 | do których strona ma być przesłuchana.~ 3939 VII,II, I, IV, III,1544 | została wykazana przed jego przesłuchaniem.~ ~ 3940 VII,II, II, 0, 0,1654 | przepisem kan. 1452; po przesłuchaniu jednak chociażby jednego 3941 VII, V, I, 0, III,1727 | sam się stawił, by zostać przesłuchanym.~ 3942 VII,II, I, IV, III,1547 | 1. Świadków należy przesłuchiwać w samej siedzibie trybunału, 3943 II,II, II, III, VI,528 | również do tych, którzy przestali praktykować albo nie wyznają 3944 II, I, 0, V, III,326 | dóbr stowarzyszenia, które przestało istnieć, należy dokonać, 3945 VI, I, 0, V, 0,1341 | notoryczna w miejscu przebywania przestępcy, o tyle zostaje zawieszony 3946 VI, I, 0, III, 0,1318 | którzy po wspólnym powzięciu przestępczego zamiaru współdziałają w 3947 VI, I, 0, I, 0,1301 | głównie dla zapobieżenia przestępstwom, drugie zaś raczej dla zastąpienia 3948 IV, I, 0, VII, I,1056 | aby proboszcz pilnie ich przestrzegając mógł przystąpić do asystowania 3949 II,III, I, I, 0,592 | czasie przez nią określonym - przesyłać do Stolicy Świętej krótkie 3950 II,III, I, II, VI,693 | uczynić wzmiankę w relacji przesyłanej do Stolicy Apostolskiej, 3951 II, I, 0, III, III,278 | stanowi duchownemu lub mogłyby przeszkadzać w sumiennym wypełnianiu 3952 II,II, II, III, IV,510 | kapitule, tak, by proboszcz nie przeszkadzał w funkcjach kapitulnych, 3953 II,III, I, II, III,660 | funkcji, które by w nim przeszkadzały.~ ~ 3954 IV, I, 0, VI, II,1032 | proboszcza o znanych im przeszkodach do święceń.~ 3955 VII,II, I, IX, I,1631 | orzec także z urzędu, by przeszkodzić nowemu wprowadzeniu tej 3956 I, 0, 0, I, 0,9 | nich wyraźnie o rzeczach przeszłych. ~ 3957 VII, I, 0, III, V,1463 | wyższemu trybunałowi, należy je przetłumaczyć na inny, znany temu trybunałowi, 3958 I, 0, 0, 0, 0,3 | politycznymi.Zachowują one przeto swoją dotychczasową moc, 3959 IV, I, 0, VII, III,1078 | kobietą uprowadzoną lub choćby przetrzymywaną z zamiarem zawarcia z nią 3960 VII, I, 0, V, II,1485 | prawo w stosunku do rzeczy przetrzymywanej przez kogoś innego i że 3961 I, 0, 0, VII, 0,127 | było zgodne, jednakże bez przeważającego powodu - przez siebie ocenianego - 3962 II,II, II, III, III,498 | obowiązek. ~§ 2. Jeśli to przewidują statuty, to samo prawo wyboru 3963 I, 0, 0, VI, II,114 | posiadają środki, które według przewidywań wystarczają do osiągnięcia 3964 VII, V, I, 0, I,1730 | proboszcza, które według przewidywania szybko nie ustaną;~ poważne 3965 V, 0, 0, II, 0,1273 | sporządzali zestawienia przewidywanych przychodów i wydatków. Natomiast 3966 VI, I, 0, III, 0,1315 | przestępstwo zawinione nieumyślnie, przewidział skutek, a jednak nie podjął 3967 II,III, I, II, VII,696 | instytutu, chyba że co innego przewidziała Stolica Apostolska.~§ 2. 3968 VI, I, 0, III, 0,1317 | karą, mniejszą jednak od przewidzianej za przestępstwo dokonane.~ 3969 VI, I, 0, III, 0,1312 | nie mógł przewidzieć lub przewidzianemu zapobiec;~ działał pod 3970 1, 0, II, V, 0,822 | zobowiązani:~ ~ przed przewodniczącym lub jego delegatem, wszyscy 3971 II,II, II, III, III,500 | zwoływanie Rady kapłańskiej, przewodniczenie jej oraz określanie spraw, 3972 VI, I, 0, III, 0,1314 | ciężko zawiniona, czyli przewrotna lub umyślna, nigdy nie może 3973 I, 0, 0, IX, I,173 | 3. Jeżeli liczba głosów przewyższa liczbę wyborców, nic nie 3974 VII, I, 0, II, I,1417 | kwestia podczas wykonywanego przezeń zadania.~ ~ 3975 IV,III, 0, I, 0,1194| przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub 3976 II,III, I, II, II,640 | stosownie do możliwości przeznaczać część własnych dóbr na potrzeby 3977 I, 0, 0, IV, IV,78 | zostanie przywrócone swemu przeznaczeniu w ciągu pięćdziesięciu lat. ~ 3978 IV,III, 0, I, II,1213| innego nie obejrzy miejsca przeznaczonego na nią i nie stwierdzi, 3979 VI, I, 0, V, 0,1333 | pierwszy po latach nienagannie przeżytych, a nie zachodzi konieczność 3980 II,II, II, III, VII,555 | trudniejszych okolicznościach lub przeżywają jakieś problemy. ~§ 3. Dowiedziawszy 3981 II,II, II, III, VI,529 | samotnych, wygnańców oraz przeżywających szczególne trudności. Stara 3982 II, I, 0, I, 0,217 | jednocześnie do poznania i przeżywania tajemnicy zbawienia. ~ 3983 IV,III, 0, II, I,1236| utrudniają oddawanie Bogu czci, przeżywanie radości właściwej dniowi 3984 II, I, 0, III, III,279 | świętym, przekazanąa przez przodków i powszechnie przyjętą przez 3985 II,II, II, II, IV,459 | podejmowane przez Konferencje przybierają charakter międzynarodowy, 3986 II, I, 0, V, I,300 | stowarzyszenie nie może przybrać nazwy "katolickie", chyba 3987 I, 0, 0, VI, I,100 | posiada stałe zamieszkanie; przybyszem w miejscu, w którym ma zamieszkanie 3988 II,II, II, I, II,377 | należy, lub na zebrania przybywa, jak również przewodniczący 3989 1, 0, II, II, 0,781 | poczynania, dzięki którym osoby, przybywające z terenów misyjnych dla 3990 II,II, II, I, II,400 | obowiązek przez zastępcę, nawet przybywającego w Rzymie. Prefekt apostolski 3991 II,II, II, III, VI,528 | zatroszczyć się o to, ażeby przybywającym w parafii głoszone było 3992 1, 0, II, IV, 0,819 | wydać na piśmie. Jeśli jest przychylna, ordynariusz, zgodnie z 3993 II,III, I, III, 0,699 | doskonałej miłości i starają się przyczynić do uświęcenia świata, zwłaszcza 3994 I, 0, 0, IX, I,162 | Władzy zaś, która ma prawo przydzielania, przysługuje swobodne powierzenie 3995 I, 0, 0, IX, I,158 | władzy, do której należy przydzielanie urzędu, i to - jeśli coś 3996 I, 0, 0, IX, I,163 | prawa kompetentna jest do przydzielenia urzędu prezentowanemu, ma 3997 I, 0, 0, IX, I,147 | władzę kościelną; poprzez przydzielenie przez nią dokonane, jeżeli 3998 I, 0, 0, IX, I,161 | miesiąca. ~§ 2. Jeśli przed przydzieleniem prezentowany zrezygnował 3999 V, 0, 0, IV, 0,1294 | Pieniądze i dobra ruchome, przydzielone tytułem dotacji, należy 4000 II,III, II, 0, 0,724 | powołanie, odpowiednio się przygotowali do podjęcia misji i życia 4001 IV, I, 0, III, I,919 | nawet świeckiego odpowiednio przygotowanego, który mu pomaga.~ ~Art. 4002 IV, I, 0, IV, IV,981 | Otrzymuje je wierny, odpowiednio przygotowany i po wypełnieniu pewnych 4003 1, 0, II, II, 0,776 | ażeby ci, których uznają za przygotowanych do przyjęcia orędzia ewangelicznego, 4004 II,III, I, II, III,651 | członkom starannie do tego przygotowanym, którzy nie obciążeni innymi 4005 1, 0, II, I, II,766 | była prowadzona katecheza przygotowująca do uczestnictwa w sakramentach;~ 4006 II,III, I, II, III,659 | 3. Kształcenie członków przygotowujących się do przyjęcia święceń 4007 II,II, II, III, II,493 | Rada do spraw ekonomicznych przygotowuje każdego roku, zgodnie ze 4008 II, I, 0, III, I,245 | przyjaźni i łączności z drugimi, przygotowywali się do braterskiej jedności 4009 II, I, 0, III, I,251 | alumnów, ćwiczyło umysł i przygotowywało ich do podjęcia studiów 4010 II, I, 0, I, 0,217 | które mają być odpowiednio przygotowywani do osiągnięcia dojrzałości


0-1646 | 1652-640 | 641-celeb | celib-i-zes | ident-naduz | nadwy-odrzu | odsta-popel | popie-przyg | przyj-srode | stalo-uwiel | uwien-wyzna | wzaje-zrodz | zrown-zywym

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License