Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Kodeks Prawa Kanonicznego

IntraText - Concordances

(Hapax - words occurring once)


0-1646 | 1652-640 | 641-celeb | celib-i-zes | ident-naduz | nadwy-odrzu | odsta-popel | popie-przyg | przyj-srode | stalo-uwiel | uwien-wyzna | wzaje-zrodz | zrown-zywym

                                      bold = Main text
   Ksiega, Czesc, Sekcja, Tytul, Rozdzial, Kan.             grey = Comment text
4011 II, I, 0, III, I,245 | także przez nawiązywanie przyjaźni i łączności z drugimi, przygotowywali 4012 V, 0, 0, II, 0,1278 | mogą samowolnie porzucać przyjętej funkcji. Gdyby z takiego 4013 IV, I, 0, I, IV,861 | chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał 4014 I, 0, 0, IV, I,36 | znaczeniem słów i powszechnie przyjętym sposobem mówienia. W przypadku 4015 IV, I, 0, I, V,865 | samego ochrzczonego, gdy przyjmował chrzest jako dorosły.~ 4016 IV, I, 0, III, I,907 | zaleca się, ażeby wierni przyjmowali Komunię świętą podczas sprawowania 4017 IV, I, 0, VI, II,1018 | psychiczne, odpowiadające przyjmowanemu święceniu.~ 4018 IV, I, 0, VII, IV,1084 | wzajemnie przekazywanych i przyjmowanych;~ z przyczyn natury psychicznej 4019 VII,II, I, I, II,1496 | 1507 - ~§ 1. W dekrecie przyjmującym skargę powodową, sędzia 4020 VI, I, 0, V, 0,1339 | niedostatku, ordynariusz powinien przyjść z pomocą w możliwie najlepszy 4021 VII, I, 0, II, I,1409 | administratora diecezjalnego; po przyjściu zaś nowego biskupa, wymagają 4022 II,III, I, I, 0,575 | ewangeliczne, oparte na nauce i przykładzie Chrystusa-Nauczyciela, 4023 VII,II, I, IV, III,1537 | zniesławienia, niebezpiecznych przykrości lub innego poważnego zła.~ ~ 4024 II,II, II, I, II,398 | nie stał się dla nikogo przykry czy uciążliwy. ~ 4025 IV,III, 0, I, III,1223| sanktuariach lub w miejscach przyległych, i bezpiecznie strzeżone.~ ~~ 4026 II, I, 0, III, I,245 | następcą Świętego Piotra, przylgnęli do własnego biskupa jako 4027 II,III, I, I, 0,595 | zachowaniem wszakże tego, do czego przyłożyła rękę Stolica Apostolska. 4028 IV, I, 0, VII, 0,1046 | kobieta w nieodwołalnym przymierzu wzajemnie się sobie oddają 4029 IV, I, 0, VII, VI,1114 | o celach oraz istotnych przymiotach małżeństwa, których nie 4030 IV, I, 0, VII, IV,1092 | jest małżeństwo zawarte pod przymusem lub pod wpływem ciężkiej 4031 I, 0, 0, III, 0,32 | dekrety te określają lub przynaglają wykonanie. ~ 4032 I, 0, 0, IV, II,49 | przede wszystkim celem przynaglenia do zachowania ustawy. ~ 4033 II, I, 0, III, II | Rozdział II.~PRZYNALEŻNOŚĆ CZYLI INKARDYNACJA DUCHOWNYCH~ 4034 IV,II, 0, III, II,1172 | chrztem.~§ 3. Ochrzczonym przynależnym do jakiegoś Kościoła lub 4035 IV, I, 0, I, I,848 | niedogodności przybyć lub być przyniesiony do kościoła parafialnego 4036 VII,II, I, IV, III,1555 | zapiskami, które ze sobą przynieśli.~ ~ 4037 VII,II, I, VII, 0,1598 | poszczególni sędziowie przynoszą swoje pisemne wnioski co 4038 1, 0, II, IV, 0,812 | a także odrzucania pism przynoszących szkodę prawdziwej wierze 4039 IV, I, 0, III, II,927 | się, widocznej, stosownie przyozdobionej i odpowiedniej dla modlitwy 4040 IV,III, 0, II, II,1240| roku, chyba że w danym dniu przypada jakaś uroczystość. Natomiast 4041 V, 0, 0, IV, 0,1292 | fundatora. W innym razie przypadają samej osobie prawnej.~ 4042 VII, V, I, 0, I,1735 | zależności od tego, czy przypadek i okoliczności na to pozwalają.~ 4043 I, 0, 0, IV, I,36 | powinien być rozciągany na inne przypadki, poza wyraźnie wymienionymi.~ 4044 VII,II, I, IV, III,1557 | pamięci lub wydarzyło się przypadkowo, gdy świadkowie byli przesłuchiwani.~ ~ 4045 II,II, II, I, II,399 | przedłożenie sprawozdania przypadnie w całości lub części w pierwszym 4046 II, I, 0, I, 0,216 | inicjatywa nie może sobie przypisywać miana katolickiej, jeśli 4047 IV, I, 0, IV, III,977 | indywidualnej spowiedzi, które sobie przypomina po dokładnym rachunku sumienia.~§ 4048 VII,II, I, IV, III,1554 | przedstawione bez wcześniejszego przypomnienia, sędziemu wolno przypomnieć 4049 IV, I, 0, VII, X,1146 | strona ponawiająca wie lub przypuszcza, że było od początku nieważne.~ 4050 VII,II, I, IV, VI,1573 | Domniemanie jest to prawdopodobne przypuszczenie o rzeczy niepewnej; jedno 4051 I, 0, 0,VIII, 0,134 | partykularnego lub wspólnoty do niego przyrównanej zgodnie z przepisem jak 4052 I, 0, 0,VIII, 0,134 | diecezjalnemu i tym, którzy mu przyrównani w z wykluczeniem wikariusza 4053 I, 0, 0, VI, I,99 | za nieodpowiedzialnego i przyrównany dzieciom. ~ 4054 IV, I, 0, VII, VI,1115 | składania tych oświadczeń i przyrzeczeń, które zawsze wymagane, 4055 IV, I, 0, VII, VI,1114 | odpowiednim czasie o składanych przyrzeczeniach strony katolickiej, tak 4056 IV,II, 0, IV, I,1181 | Jest osobowy, gdy jest przyrzeczona czynność ślubującego; rzeczowy, 4057 IV,II, 0, IV, I,1183 | wskutek istotnej zmiany przyrzeczonego przedmiotu, w razie niespełnienia 4058 VI,II, 0, I, 0,1357 | 1368 - Kto stwierdzając lub przyrzekając coś wobec władzy kościelnej 4059 IV,II, 0, IV, II,1190 | 1201 - ~§ 1. Przysięga przyrzekająca zależy od istoty i warunków 4060 VI, I, 0, V, 0,1336 | przynajmniej poważnie to przyrzekł.~ ~ 4061 IV, I, 0, I, III,854 | intencję przyjęcia chrztu i przyrzeknie, że będzie zachowywał nakazy 4062 VII,II, I, XI, 0,1644 | ilekroć jakaś rzecz została przysądzona powodowi, zaraz gdy ma miejsce 4063 IV,II, 0, IV, II,1193 | według prawa oraz intencji przysięgającego; albo gdyby składający przysięgę 4064 II, I, 0, II, 0,227 | społeczności przyznano im wolność przysługującą wszystkim obywatelom. Korzystając 4065 1, 0, II, IV, 0,811 | Kościoła, korzystając z prawa przysługującego Kościołowi, powinni posługiwać 4066 VII,II, II, 0, 0,1659 | sprawiedliwości - pomóc w przyspieszeniu procesu.~   4067 IV, I, 0, VII, I,1052 | do zawarcia małżeństwa, przysposabiające nupturientów do świętości 4068 IV, I, 0, VI, II,1028 | ordynariusza. Zanim biskup przystąpi do udzielania święceń, winien 4069 IV, I, 0, VI, II,1019 | przełożony wyższy może zabronić przystąpienia do prezbiteratu własnym 4070 IV,III, 0, I, I,1209| czystości i piękna, jakie przystoją domowi Bożemu, i nie dopuszczać 4071 II, I, 0, III, I,243 | W regulaminie tym należy przystosować do miejscowych warunków 4072 IV, 0, II, V, 0,827 | po dokonaniu odpowiednich przystosowań w granicach określonych 4073 II,III, I, I, 0,587 | odpowiednio odnawiane i przystosowywane, stosownie do wymagań miejsca 4074 1, 0, II, I, II,769 | zakresie naukę katolicką oraz przyswoić sobie teoretycznie i praktycznie 4075 I, 0, 0, II, 0,26 | zawiera klauzulę zabraniającą przyszłych zwyczajów tylko wtedy może 4076 VII,II, I, VII, 0,1606 | przynajmniej sumarycznie nie przytaczają motywów lub nie odsyłają 4077 VII,II, I, IV, I,1526 | pozasądowego przyznania się, przytoczonego w sądzie, do sędziego należy 4078 VII,II, II, I, III,1694 | zastanowić się, czy nie można przytoczyć czegoś poważnego za ponownym 4079 IV, I, 0, V, IV,995 | udzielać chorym, którzy - będąc przytomni na umyśle - przynajmniej 4080 II, I, 0, V, I,306 | w uprawnieniach a także przywilejach stowarzyszenia, w nadanych 4081 II,II, I, 0, III,351 | obowiązkami i cieszą się przywilejami, określonymi przez prawo. ~§ 4082 VII, I, 0, III, V,1459 | procesu.~ ~§ 2. Sędzia może przywołać do porządku odpowiednimi 4083 VII, I, 0, II, III,1433 | czy też na prośbę stron, przywołał przed swój trybunał i zlecił 4084 VII,II, I, IX, II,1637 | Kan. 1648 - Po przyznaniu przywrócenia do stanu poprzedniego, sędzia 4085 I, 0, 0, IV, IV,78 | jeśli miejsce zostanie przywrócone swemu przeznaczeniu w ciągu 4086 VII,II, II, III, II,1716 | naprawiono zgorszenia lub nie przywrócono wystarczająco sprawiedliwości.~ 4087 V, 0, 0, II, 0,1265 | zachowaniem prawnych tytułów przyznających mu większe uprawnienia.~§ 4088 VII, I, 0, V, II,1488 | Sędzia może temu, komu przyznał sekwestr rzeczy lub zakaz 4089 II,II, II, I, III,426 | diecezji, posiada władzę przyznaną przez prawo wikariuszowi 4090 II,II, I, 0, V,364 | naruszając jednak wykonywania przyznanej im prawem władzy; ~ ożywianie 4091 VII,II, I, IV, II,1531 | oświadczenia stron, nie będące przyznaniem się, według przepisu kan. 4092 II, I, 0, II, 0,227 | spraw doczesnej społeczności przyznano im wolność przysługującą 4093 II, I, 0, III, III,289 | obcych stanowi duchownemu, przyznanych na ich korzyść przez ustawy, 4094 VII,II, I, X, 0,1638 | zawrotu kosztów świadkom;~ przyznawania bezpłatnej pomocy lub obniżki 4095 IV, I, 0, VII, III,1082 | Kan. 1093 - Przeszkoda przyzwoitości publicznej powstaje z nieważnego 4096 II, I, 0, III, I,246 | powołania. ~§ 4. Powinni się przyzwyczajać do częstego korzystania 4097 IV, I, 0, VI, II,1040 | stanie zdrowia fizycznego i psychicznego kandydata;~ biskup diecezjalny 4098 IV, I, 0, III, I,913 | Chleb winien być czysto pszenny i świeżo upieczony, aby 4099 II,II, I, 0, III,351 | dekretem Biskupa Rzymskiego, publikowanym wobec Kolegium Kardynałów. 4100 II,III, I, I, 0,603 | konsekrowanego, uznaje Kościół życie pustelnicze, czyli anachoretyczne, w 4101 II,III, I, I, 0,603 | 2. Prawnie uznaje się za pustelnika osobę poświęconą Bogu w 4102 VII,II, II, I, I,1666 | wątpliwości nie może tylko pytać, czy w danym wypadku stwierdzono 4103 IV, I, 0, VII, VI,1116 | równocześnie własny obrzęd, pytają o wyrażenie zgody stron.~ 4104 VII,II, I, IV, I,1520 | Kan. 1531 - ~§ 1. Strona, pytana zgodnie z przepisami prawa, 4105 VII,II, I, IV, III,1537 | 1548 -~§ 1. Świadkowie, pytani przez sędziego zgodnie z 4106 VII,II, I, IV, III,1557 | obecności stron i innych, o pytaniach dodanych z urzędu i w ogóle 4107 VII,II, I, IV, I,1524 | bądź spontanicznie, bądź na pytanie sędziego, stanowi przyznanie 4108 II,III, I, II, IV,664 | ku Bogu, codziennie robić rachunek sumienia i często przystępować 4109 VII,II, I, IV, III,1555 | czytania, chyba że chodzi o rachunki i sprawozdania; w takim 4110 II, I, 0, III, III,285 | się obowiązek składania rachunków; nie wolno im ręczyć, nawet 4111 VII,II, I, XI, 0,1641 | uprzedniego rozliczenia rachunkowego, ma miejsce sprawa wpadkowa, 4112 IV, I, 0, IV, III,977 | przypomina po dokładnym rachunku sumienia.~§ 2. Zaleca się 4113 I, 0, 0, IV, V,90 | dyspensować bez słusznej i racjonalnej przyczyny, z uwzględnieniem 4114 II, I, 0, II, 0,228 | pasterzom Kościoła, także w radach działających zgodnie z przepisem 4115 II,III, I, III, 0,711 | podjęcia życia zgodnego z radami ewangelicznymi i nauczyć 4116 1, 0, II, I, I,761 | nauki chrześcijańskiej przez radio lub telewizję, należy zachować 4117 1, 0, II, IV, 0,820 | brać udział w programach radiowych lub telewizyjnych dotyczących 4118 IV,III, 0, II, I,1236| oddawanie Bogu czci, przeżywanie radości właściwej dniowi Pańskiemu 4119 VII, V, I, 0, I,1731 | przyczynę i argumenty, radzi proboszczowi po ojcowsku, 4120 IV, I, 0, IV, 0,948 | któremu grzesząc zadali ranę.~ ~~ 4121 VI,II, 0, VI, 0,1386 | go okalecza czy poważnie rani, powinien być ukarany stosownie 4122 VII,II, II, I, I,1670 | instrukcję do dyspensy super rato, a następnie przesłać akta 4123 II,III, I, II, IV,665 | niż rok, chyba że chodzi o ratowanie zdrowia, odbycie studiów 4124 II, I, 0, V, I,301 | przedsiębrać inne cele, których realizacja ze swej natury zastrzeżona 4125 II,III, I, II, III,659 | pierwszej profesji ma być realizowane kształcenie wszystkich członków, 4126 II,III, I, I, 0,598 | swoich konstytucjach sposób realizowania rad ewangelicznych czystości, 4127 IV, 0, II, V, 0,825 | chrześcijański, w którym realizuje się wspólne kapłaństwo, 4128 VII, I, 0, IV, II,1477 | urzędu, jak nawet, gdyby był recydywistą, skreślony z listy adwokatów 4129 II, I, 0, III, III,285 | rachunków; nie wolno im ręczyć, nawet własnym majątkiem, 4130 II,II, II, III, II,484 | ich udziału; ~ wiernie redagować na piśmie to, co się dzieje, 4131 VII, I, 0, II, I,1418 | sędziów referowałby sprawę i redagował wyrok na piśmie; dla słusznej 4132 V, 0, 0, IV, 0,1299 | zmniejszyć, z wyjątkiem redukcji zobowiązań mszalnych, która 4133 II,II, II, III, II,480 | zamierzone, jak i wykonane, referować biskupowi diecezjalnemu. 4134 VII, I, 0, II, I,1418 | który na zebraniu sędziów referowałby sprawę i redagował wyrok 4135 II,II, II, III, II,484 | to proszą, udostępniać z regestów akty lub dokumenty - z zachowaniem 4136 II,II, II, II, I,433 | regiony kościelne. ~§ 2. Region kościelny może być erygowany 4137 II, I, 0, III, I,243 | winno mieć ponadto własny regulamin, zatwierdzony przez biskupa 4138 II,III, I, II, I,613 | l. Dom zakonny kanoników regularnych i mnichów, pozostający pod 4139 II,II, II, III, IV,506 | oraz posługi. Winny także regulować odbywanie zebrań, na których 4140 II,II, II, III,VIII,569 | kapelanów wojskowych jest regulowana specjalnymi ustawami. ~ 4141 II,III, I, I, 0,576 | rad ewangelicznych, prawne regulowanie ich praktyki, ustanawianie 4142 I, 0, 0, 0, 0,6 | dotyczą spraw w całości regulowanych obecnym Kodeksem. ~§ 2. 4143 1, 0, II, II, 0,777 | Episkopatu wydać postanowienia, regulujące odbywanie katechumenatu 4144 II,III, II, 0, 0,729 | przepisów własnego prawa, które reguluje także nieobecność w domu 4145 VII, I, 0, III, II,1447 | zostały wniesione i wpisane do rejestru, chyba że jakaś z nich wymaga 4146 II,II, II, III, VII,555 | chorobie proboszcza w swoim rejonie, dziekan winien zatroszczyć 4147 II,II, II, I, I,374 | zespoły, takimi wikariaty rejonowe (dekanaty). ~ ~~~~~~~ 4148 II,II, II, III, VII,553 | stoi na czele wikariatu rejonowego (dekanatu). ~§ 2. Jeśli 4149 II,II, II, III, VII,553 | Kan. 553 -~§ 1. Wikariusz rejonowy, zwany także dziekanem albo 4150 II,II, II, III, VII,555 | wizytować parafie swojego rejonu w sposób określony przez 4151 IV, I, 0, V, I,989 | dokonywać szafarz własną ręką, chyba że poważna racja 4152 II,III, I, I, 0,595 | tego, do czego przyłożyła rękę Stolica Apostolska. Należy 4153 IV, I, 0, II, I,869 | dokonuje się przez nałożenie ręki i wypowiedzenie słów przepisanych 4154 1, 0, II, II, 0,771 | Poszczególni biskupi, stanowiący rękojmię Kościoła powszechnego oraz 4155 1, 0, II, I, I,759 | przepowiadanie, które nazywa się rekolekcjami i świętymi misjami, lub 4156 VII, V | V: SPOSÓB POSTĘPOWANIA W REKURSACH ADMINISTRACYJNYCH ORAZ PRZY 4157 VII, V, I, 0, III,1723 | dekretowi, który decyduje o rekursie hierarchicznym, chyba że 4158 VII, V, I, 0, III,1723 | biskupa;~ w stosunku do rekursów wnoszonych według przepisów 4159 VII,II, II, I, III,1693 | wszystkie akta z odpowiednią relacją przekazać biskupowi, który 4160 VII, I, 0, II, I,1418 | wyznaczyć ponensa, czyli relatora, spośród sędziów wchodzących 4161 VII, I, 0, II, I,1416 | diecezjalny.~ ~Art. 2~AUDYTORZY I RELATORZY~ ~ 4162 II,II, I, 0, V,364 | wspólnotami kościelnymi, a nawet i religiami niechrześcijańskimi; ~ 4163 II, I, 0, III, I,234 | jest specjalna formacja religijna. Co więcej, gdzie biskup 4164 IV, I, 0, VII, VI,1116 | jest również taki obrzęd religijny zawarcia małżeństwa, w którym 4165 II,II, II, III, VI,529 | stowarzyszeniom o celach religijnych. Współpracuje z własnym 4166 IV,II, 0, IV, II,1189 | szczególnym obowiązkiem religijnym wypełnić to, co potwierdził 4167 IV,II, 0, IV, 0,1179 | sprzedawać relikwii.~§ 2. Relikwie znaczne i inne doznające 4168 VII,II, I, VI, 0,1592 | węzła mają prawo ponownej repliki na odpowiedzi stron.~ ~ 4169 II, I, 0, I, 0,212 | co święci pasterze, jako reprezentanci Chrystusa, wyjaśniają jako 4170 VII, I, 0, II, I,1408 | doczesne osoby prawnej, reprezentowanej przez biskupa, w pierwszym 4171 II,II, II, III, III,499 | kapłani prezbiterium byli reprezentowani z uwzględnieniem przede 4172 II,II, I, 0, V,363 | Rzymskiego zleca się funkcję reprezentowania go na sposób stały w Kościołach 4173 II,II, I, 0, III,358 | któremu Biskup Rzymski zleca reprezentowanie go na jakimś uroczystym 4174 II,III, I, II, II,631 | ten sposób powołana, ażeby reprezentując cały instytut, stała się 4175 II,II, II, III, III,495 | jakby senatem biskupa i reprezentującym prezbiterium. Jej zadaniem 4176 I, 0, 0, IV, III,63 | jest prawdziwa. ~§ 3. W reskryptach bez wykonawcy przyczyna 4177 IV,III, 0, I, I,1205| opinii biegłych w budowie i restauracji kościołów, należy zachować 4178 II,II, II, III,VIII,562 | i budynki sakralne były restaurowane i ozdabiane, by nie działo 4179 V, 0, 0, II, 0,1278 | Kościoła, obowiązani do restytucji.~ ~ ~~ 4180 II,III, II, 0, 0,732 | rady, chyba że konstytucje rezerwują sprawę Stolicy Apostolskiej.~ ~ 4181 II, I, 0, III, III,283 | chociażby nie piastowali urzędu rezydencjalnego, nie powinni jednak na dłuższy 4182 I, 0, 0, IX, II,189 | może być odwołana przez rezygnującego; z chwilą osiągnięcia skutku 4183 I, 0, 0, IX, II,189 | zwój skutek z chwilą, gdy rezygnujący zakomunikuje zgodnie 4184 II,III, I, II, IV,664 | myśl ku Bogu, codziennie robić rachunek sumienia i często 4185 VII, I, 0, III, III,1456 | pierwszego kolejnego dnia roboczego.~ ~~ 4186 V, 0, 0, IV, 0,1292 | odprawiania Mszy świętych z rocznych dochodów albo sprawowania 4187 VII, I, 0, II | Tytuł II-RÓŻNE STOPNIE I RODZAJE TRYBUNAŁÓW (Kan. 1417-1445)~ ~ 4188 IV, I, 0, I, III,858 | chodzi o dziecko - jego rodzicom powody wątpliwej ważności 4189 IV, I, 0, VII, VI,1117 | jedności życia małżeńskiego i rodzinnego.~ 4190 1, 0, II, I, II,765 | rodziców w zakresie katechezy rodzinnej, o czym w kan. 774, § 2.~ ~ 4191 IV, I, 0, III, I,892 | nie wcześniej niż przed rokiem albo można roztropnie uważać, 4192 II,II, I, 0, V,365 | i Rządem; ~ prowadzić rokowania w zakresie spraw dotyczących 4193 II, I, 0, III, III,275 | świeccy, każdy według swojej roli, wykonują w Kościele i świecie. ~ 4194 IV, I, 0, V, 0,836 | oliwek lub innych określonych roślin i konsekrowanych lub poświęconych 4195 VII,II, I, I, I,1493 | fakty i dowody na poparcie roszczeń;~ być podpisana przez 4196 VII,II, I, I, I,1494 | powodowej jasno wynika, że roszczenie jest pozbawione jakiejkolwiek 4197 VII, I, 0, II, III,1434 | rekursy przeciwko wyrokom rotalnym;~ rekursy dotyczące stanu 4198 VII, I, 0, II, III,1433 | rozpoznane już przez samą Rotę Rzymską i przez jakiekolwiek 4199 VII, I, 0, II, III,1434 | sprawy przeciwko audytorom Roty Rzymskiej, z powodu aktów 4200 IV,II, 0, IV, I,1186 | prywatnego na większe lub równe dobro; zamiany na mniejsze 4201 II,III, I, III, 0,713 | Członkowie mają być kształceni w równej mierze w sprawach Bożych 4202 VII, I, 0, I, 0,1404 | lub więcej trybunałów jest równie właściwych, ten ma prawo 4203 I, 0, 0, VI, II,119 | trzecim głosowaniu pozostaje równowaga, ten jest wybrany, który 4204 I, 0, 0, IX, I,181 | słowo postuluję lub inne równoznaczne. Formuła wybieram lub postuluję 4205 IV, I, 0, VII, IV,1093 | słowami, a gdy nie mogą mówić, równoznacznymi znakami.~ 4206 VII, I, 0, III, II,1452 | skargą główną, a więc na równym z nią stopniu, chyba że 4207 II,III, I, II, IV,663 | również przez modlitwę różańcową - specjalne nabożeństwo 4208 II, I, 0, III, I,246 | Maryi Panny, również przez różaniec, rozmyślanie oraz inne ćwiczenia 4209 II, I, 0, III, I,233 | stopniu spoczywa troska o rozbudzanie powołań, powinni powierzony 4210 V, 0, 0, III, 0,1283 | Kościoła lub roztropnie je rozchodować, zgodnie z celami alienacji.~ 4211 IV, I, 0, VII, II,1069 | warunków.~§ 2. Ta władza rozciąga się także na uważnienie 4212 I, 0, 0, IV, I,36 | administracyjny nie powinien być rozciągany na inne przypadki, poza 4213 VII, I, 0, V, II,1486 | pewne.~§ 2. Sekwestr można rozciągnąć także na rzeczy dłużnika 4214 1, 0, II, IV, 0,816 | wystawiać, sprzedawać lub rozdawać książek czy innych pism, 4215 II,II, II, III, VI,548 | , oprócz kanonów tego rozdziału, statutami diecezjalnymi 4216 II, I, 0, II, 0,230 | udzielać chrztu a także rozdzielać Komunię świętą, zgodnie 4217 1, 0, II, III, I,786 | zachowując wymogi sprawiedliwości rozdzielczej wyposażyła w odpowiednie 4218 VI, I, 0, VI, 0,1350 | samo zwolnienie nie były rozgłaszane, chyba że i o ile jest to 4219 VII,II, II, I, IV,1696 | dochodzeń, z zeznań świadków, z rozgłosu albo z poszlak osiągnie 4220 VII,II, II, I, I,1663 | nieważność małżeństwa została już rozgłoszona, jeżeli małżeństwo nie może 4221 IV, I, 0, IV, II,965 | spowiadania, ważnie i godziwie rozgrzesza jakichkolwiek penitentów 4222 II,II, II, III, IV,508 | Na terenie diecezji może rozgrzeszać także obcych, a diecezjan 4223 IV, I, 0, IV, II,955 | wiernych, którym udziela rozgrzeszenia.~§ 2. Takie upoważnienie 4224 IV, I, 0, IV, II,971 | przykazaniu, nie powinien być rozgrzeszony, dopóki formalnie nie odwoła 4225 IV, I, 0, VII, IX | Rozdział IX.~ROZŁĄCZENIE MAŁŻONKÓW~ ~Art. 1~ROZWIĄZANIE 4226 I, 0, 0, IX, I,172 | osoby, lub różnych osób rozłącznie; ~ tajny, pewny, bezwarunkowy, 4227 IV, I, 0, VI, II,1031 | zarządu i związanych z nim rozliczeń;~ neofita, dopóki według 4228 VII,II, I, VII, 0,1605 | wyroku albo wkradł się błąd w rozliczeniach, albo popełniono błąd materialny 4229 II, I, 0, III, I,236 | przez Konferencję Episkopatu rozłożonym na trzy lata. ~ 4230 I, 0, 0, IV, V,85 | Kan. 85 - Dyspensa, czyli rozluźnienie prawa czysto kościelnego 4231 II, I, 0, IV, 0,294 | 294 - Celem właściwego rozmieszczenia duchowieństwa albo prowadzenia 4232 1, 0, II, III, II,798 | terytorium działały właściwie rozmieszczone uniwersytety lub przynajmniej 4233 II, I, 0, III, III,276 | regularnie oddawali się rozmyślaniu, często przystępowali do 4234 IV, I, 0, VI, II,1030 | współdziałający;~ kto poważnie i z rozmysłem zranił siebie lub innego 4235 VI, I, 0, III, 0,1310 | nakazem wiąże tego, kto rozmyślnie przekroczył ustawę lub nakaz; 4236 II, I, 0, V, I,298 | istnieją stowarzyszenia różniące się od instytutów życia 4237 VII,II, I, IV, III,1549 | zgromadzić i skonfrontować różniących się między sobą, tak by 4238 VII,II, I, IV, IV,1567 | jeżeli to dojdzie do skutku, różnice zdań, jakie zachodzą, należy 4239 VII, I, 0, III, I,1444 | wydaniem wyroku, a także co do różnicy i wypowiadanych tam opinii, 4240 IV, I, 0, VII, VI,1118 | gdy zachodzi przeszkoda różności religii, o której mowa w 4241 II,II, II, III, V,512 | diecezję, z uwzględnieniem rożnych regionów diecezji, warunków 4242 VII, I, 0, II, I,1414 | większej wagi.~ ~§ 3. Dla rozpatrywania poszczególnych spraw, wikariusz 4243 II,II, I, 0, II,343 | Zadaniem Synodu Biskupów jest rozpatrywanie przedstawionych mu spraw 4244 VII, I, 0, III, II,1452 | konieczne jest oddzielne ich rozpatrzenie lub sędzia uznałby to za 4245 VII,II, I, VII, 0,1596 | Kan. 1607 - Sprawa rozpatrzona na drodze sądowej, jeżeli 4246 VII,II, I, IX, II,1636 | poprzedniego zawiesza nie rozpoczęte jeszcze wykonanie wyroku.~ ~§ 4247 I, 0, 0,VIII, 0,140 | nie chce prowadzić dalej rozpoczętej sprawy. ~§ 2. Delegowani 4248 IV, I, 0, IV, IV,981 | odkupienia autorytatywnie rozporządza i dysponuje skarbcem zadośćuczynień 4249 V, 0, 0, IV, 0,1289 | Kan. 1300 - Rozporządzenia wiernych, którzy przekazują 4250 1, 0, II, IV, 0,813 | przeznaczonych do publicznego rozpowszechniania, chyba że co innego jest 4251 II,III, I, II, VI,685 | uporczywe podtrzymywanie lub rozpowszechnianie poglądów potępionych przez 4252 VII, I, 0, III, I,1444 | lub dowodów jest taki że z rozpowszechnienia akt lub dowodów zagrożona 4253 VI,II, 0, I, 0,1358 | widowisku, w kazaniu, w rozpowszechnionym piśmie albo w inny sposób 4254 VII, I, 0, III, I,1446 | uznają swoją właściwość oraz rozpoznają sprawy i rozstrzygają, albo 4255 VII, I, 0, II, III,1433 | dalszej instancji, sprawy rozpoznane już przez samą Rotę Rzymską 4256 VII,II, I, XI, 0,1639 | sędzia, zobowiązany do rozpoznania zaskarżenia, widząc, że 4257 VII, I, 0, III, II | Rozdział II.~KOLEJNOŚĆ ROZPOZNAWANIA SPRAW~ ~ 4258 II,III, II, 0, 0,724 | apostolskim, tak by członkowie, rozpoznawszy Boże powołanie, odpowiednio 4259 VII, I, 0, III, V,1459 | karami każdego obecnego na rozprawie, kto poważnie uchybił szacunkowi 4260 1, 0, II, 0, 0,738 | i obyczajów; albo kiedy rozproszeni po świecie, zachowując węzeł 4261 II, I, 0, V, III,323 | troszczyć się, aby unikać rozproszenia sił, a ich działalność apostolską 4262 II,II, I, 0, I,337 | zjednoczoną działalność biskupów rozproszonych po świecie, która jako taka 4263 VII,II, I, VII, 0,1600 | 1611 - Wyrok powinien:~ rozstrzygać spór toczący się przed trybunałem, 4264 VII, I, 0, III, I,1446 | oraz rozpoznają sprawy i rozstrzygają, albo naruszają ustawę o 4265 II, I, 0, III, III,285 | wypłacenia pieniędzy, bez żadnego rozstrzygania sprawy. ~ 4266 II,II, I, 0, II,343 | wysuwanie wniosków, nie zaś ich rozstrzyganie i wydawanie dekretów, chyba 4267 VII,II, II, III, I,1707 | albo prowadzący dochodzenie rozstrzygnął kwestię o odszkodowanie, 4268 II,III, I, II, II,618 | w zakresie podejmowania rozstrzygnięć i wydawania poleceń.~ ~ 4269 VII, I, 0, III, II,1448 | winny być jak najszybciej rozstrzygnięte.~ 4270 VII,II, I,VIII, I,1609 | nawet częściowo nie został rozstrzygnięty.~ ~ 4271 II, I, 0, I, 0,211 | przepowiadanie zbawienia rozszerzało się coraz bardziej na wszystkich 4272 IV, I, 0, VI, II,1018 | jedynie tych, którzy - według roztropnej oceny własnego biskupa albo 4273 IV, I, 0, III, I,902 | stosownie do swojej możliwości rozumiały tajemnicę Chrystusa oraz 4274 I, 0, 0, IV, I,36 | administracyjny winien być rozumiany zgodnie z właściwym znaczeniem 4275 II, I, 0, III, I,245 | ukształtowani w duchu misyjnym, rozumiejąc, że posługi wypełniane zawsze 4276 II, I, 0, III, I,257 | znajomość języka kraju, a także rozumieli jego instytucje, warunki 4277 IV, I, 0, VII, VI,1114 | jeśli istnieje słuszna i rozumna przyczyna, nie może go jednak 4278 IV,II, 0, IV, II,1188 | tylko zgodnie z prawdą, rozwagą i sprawiedliwością.~§ 2. 4279 IV, I, 0, III, II,931 | miejscowa wspólnota głębiej rozważała i adorowała tajemnicę eucharystyczną. 4280 I, 0, 0, I, 0,17 | własnego znaczenia słów, rozważanego w tekście i kontekście. 4281 II,II, II, I, II,407 | aby biskup diecezjalny w rozważaniu ważniejszych spraw, zwłaszcza 4282 II,II, II, III, V,514 | decyduje o tym, co ze spraw rozważanych przez Radę ma być opublikowane. ~§ 4283 II,III, I, II, VI,680 | bardzo poważnych przyczyn rozważonych wobec Pana. Swoją prośbę 4284 IV, I, 0, VII, IX,1141 | wszystkie okoliczności, rozważy, czy niewinny współmałżonek 4285 VII, V, I, 0, III,1722 | i sugerowanie słusznych rozwiązań; jeśliby Konferencja tego 4286 VII, I, 0, III, I,1435 | najszybciej pokojowo je rozwiązywać.~ ~§ 2. Sędzia, na początku 4287 I, 0, 0, III, 0,34 | wyjaśniają przepisy ustaw oraz rozwijają i określają racje, które 4288 II,III, I, I, 0,576 | aby instytuty wzrastały i rozwijały się zgodnie z duchem ich 4289 1, 0, II, II, 0,771 | poczynania misyjne, podejmowane, rozwijane i podtrzymywane we własnym 4290 II,II, II, III, VI,529 | powszechnego, oraz uczestniczyli w rozwijaniu lub podtrzymywaniu tej wspólnoty. ~ 4291 IV, I, 0, III, I,918 | liturgicznych przepisanych przez rubryki.~ 4292 VI,II, 0, II, 0,1365 | profanuje rzecz świętą, ruchomą czy nieruchomą, powinien 4293 VII,II, I, XI, 0,1644 | skazany na oddanie rzeczy ruchomej lub na zapłacenie pieniędzy, 4294 1, 0, II, 0, 0,744 | przede wszystkim popieranie ruchu ekumenicznego i kierowanie 4295 II,II, II, III, I,462 | diecezjalny, nie zaś tymczasowy rządca diecezji. ~§ 2. Synodowi 4296 II,II, I, 0, V,365 | między Stolicą Apostolską i Rządem; ~ prowadzić rokowania 4297 II,II, I, 0, V,362 | równocześnie do państw i rządów, jak również przenoszenia 4298 I, 0, 0,VIII, 0,132 | ordynariusza, jego następcę w rządzeniu. ~ 4299 II,II, II, I, II,391 | biskupa diecezjalnego jest rządzić powierzonym mu Kościołem 4300 II,II, II, I, III,421 | mianowicie, który będzie rządził diecezją - z zachowaniem 4301 VII,II, I, I, II,1497 | swobodnie administrować rzeczami, o które toczy się spór, 4302 VII,II, I, VII, 0,1601 | stałego zamieszkania, kto był rzecznikiem sprawiedliwości i obrońcą 4303 V, 0, 0, III, 0,1285 | mianowicie osobową lub rzeczową, przez kogo i przeciw komu, 4304 IV,II, 0, IV, I,1181 | gdy ma naturę osobowego i rzeczowego.~ 4305 VII,II, I, XI, 0,1644 | 1. Co dotyczy skarg rzeczowych, ilekroć jakaś rzecz została 4306 V, 0, 0, III, 0,1282 | dokonanej na piśmie przez rzeczoznawców.~§ 2. Należy ponadto zachować 4307 IV, I, 0, I, 0,838 | konieczny do zbawienia przez rzeczywiste lub zamierzone przyjęcie, 4308 II,II, II, III, V,512 | sposób, żeby jej skład był rzeczywistym odzwierciedleniem całej 4309 II,II, II, I, II,402 | utrzymania, mając w pierwszym rzędzie na uwadze obowiązek ciążący 4310 II,III, I, II, IV,668 | na naturę swego instytutu rzekł się całkowicie swoich dóbr, 4311 IV, I, 0, I, III,858 | istniejącej mimo przeprowadzenia rzetelnych badań w tej sprawie, chrztu 4312 VII,II, I, VI, 0,1595 | po zażądaniu jednak uwag rzeźnika sprawiedliwości i obrońcy 4313 II,II, I, 0, III,357 | Kardynałowie przebywający poza Rzymem i poza własną diecezją, 4314 II, I, 0, III, III,279 | dokumentach Soborów i Biskupów Rzymskich, unikając świeckich nowości 4315 VII, I, 0, IV, I,1465 | nieochrzczony, może występować przed sądem; strona zaś pozwana zgodnie 4316 VII, I, 0, II, I,1409 | zarezerwował.~ ~§ 3. Wikariuszowi sądowemu można dać pomocników, których 4317 VII,II, I,VIII, I,1611 | opiera się na nieważnym akcie sądowym, którego nieważność nie 4318 II, I, 0, I, 0,221 | władzę, mają prawo, by byli sądzeni z zachowaniem przepisów 4319 VII, I, 0, I, 0,1394 | Rzymskiej rezerwuje się sądzenie:~ biskupów w sprawach 4320 VII, I, 0, I, 0,1393 | Stolica Piotrowa nie może być sądzona przez nikogo.~ 4321 II,II, II, III,VIII,562 | sprzęt liturgiczny i budynki sakralne były restaurowane i ozdabiane, 4322 IV,III, 0, I, V,1232| utrzymania i ochrony ich sakralnego charakteru, powinny być 4323 IV,III, 0, I, I,1205| liturgiczne oraz sztuki sakralnej.~ 4324 IV, I, 0, I, I,840 | doprowadzony do wtajemniczenia sakramentalnego, zgodnie z obrzędem wtajemniczenia 4325 II,II, II, III, VI,529 | wzmacniając ich troskliwie sakramentami i polecając ich dusze Bogu. 4326 IV, I, 0, I, IV,861 | odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone 4327 V, 0, 0, IV, 0,1297 | sposób fundowanych, które samoistne, do wysokości stypendium 4328 VI, I, 0, III, 0,1317 | niebezpieczeństwo, sprawca, chociaż samorzutnie zaprzestał działania, może 4329 II,III, I, III, 0,703 | zwyczajnych warunkach świata albo samotnie, albo każdy w swojej rodzinie, 4330 II,II, II, III, VI,529 | otacza biednych, cierpiących, samotnych, wygnańców oraz przeżywających 4331 V, 0, 0, II, 0,1278 | funkcji. Gdyby z takiego samowolnego porzucenia wynikła szkoda 4332 V, 0, 0, II, 0,1278 | kościelnego, zarządcy nie mogą samowolnie porzucać przyjętej funkcji. 4333 II,III, I, II, III,652 | chrześcijańskich; przez modlitwę i samozaparcie mają być wprowadzani na 4334 VII,II, I,VIII, I,1615 | nieważność albo nastąpiła sanacja nieważności przez upływ 4335 VI, I, 0, I, 0,1301 | Kan. 1312 - ~§ 1. Sankcjami karnymi w Kościele :~ 4336 VI | Księga VI. SANKCJE W KOŚCIELE ~ 4337 VII, I, 0, III, I,1446 | urzędu.~ ~§ 2. Takim samym sankcjom podlegają urzędnicy i pomocnicy 4338 IV,III, 0, I, III | Rozdział III.~SANKTUARIA~ ~ 4339 IV,III, 0, I, III,1222| Kan. 1233 - Sanktuariom mogą być przyznane pewne 4340 VII,II, I,VIII, I,1611 | którego nieważność nie została sanowana według przepisów kan. 1619;~ 4341 VII,II, I,VIII, I,1608 | wyrokiem, jest przez sam wyrok sanowania, ilekroć chodzi o sprawę 4342 II,II, II, II, IV,458 | Rady; ~ zakomunikować sąsiednim Konferencjom Episkopatu 4343 II,II, II, II, IV,459 | Konferencjami, zwłaszcza sąsiednimi, dla pomnożenia i ochrony 4344 1, 0, II, 0, 0,740 | wiary chrześcijańskiej, schizmą - odmowa uznania zwierzchnictwa 4345 IV,II, 0, III, II,1173 | notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy;~ osoby, które wybrały 4346 VI,II, 0, I, 0,1353 | Odstępca od wiary, heretyk lub schizmatyk podlega ekskomunice wiążącej 4347 IV, I, 0, VI, II,1030 | przestępstwo apostazji, herezji lub schizmy;~ kto usiłował zawrzeć 4348 IV, I, 0, III, II,932 | okolicznościach, tylko wystawienia i schowania, jednak bez błogosławieństwa, 4349 II, I, 0, V, IV,327 | usilnie dążą do osiągnięcia ścisłego związku między wiarą i życiem. ~ 4350 II,III, I, II, IV,667 | tylko dla zakonników.~§ 2. Ściślejsza klauzura winna być zachowywana 4351 I, 0, 0, I, 0,8 | urzędowym Actorum Apostolicae Sedis, chyba że w poszczególnych 4352 VII, I, 0, II, I,1410 | Episkopatu może zezwolić, by sędziami mogli być ustanowieni także 4353 VII,II, II, III, 0,1702 | powierzyć jednemu lub kilku sędziom polubownym.~ 4354 VII,II, I, XI, 0,1640 | wyroku, zanim nie będzie sędziowskiego dekretu wykonawczego, który 4355 II,II, I, 0, II,348 | Generalny, któremu przewodniczy Sekretarz Generalny, mianowany przez 4356 II,II, II, II, IV,452 | przeszkody, jak również ustanowić sekretarza generalnego, zgodnie z przepisami 4357 II,II, II, III, II,482 | tym samym notariuszami i sekretarzami kurii. ~ 4358 II,II, I, 0, II,348 | ponadto jednego lub kilku sekretarzy specjalnych, mianowanych 4359 IV, I, 0, VII, IV,1085 | zrodzenia potomstwa przez jakieś seksualne współdziałanie.~§ 2. Po 4360 II,III, I, II, VI,673 | chyba że otrzymałby indult sekularyzacyjny.~§ 3. Na przejście zakonnika 4361 II, I, 0, III, I,240 | się, z zachowaniem jednak seminaryjnej dyscypliny, do jakiegokolwiek 4362 II, I, 0, III, I,261 | kapłańskiego i w regulaminie seminaryjnym. ~§ 2. Rektor seminarium 4363 II,II, II, III, III,495 | zespół kapłanów, będący jakby senatem biskupa i reprezentującym 4364 VII,II, I, XI, 0,1643 | wyrok, zgodnie z oczywistym sensem jego słów.~ ~§ 2. Wolno 4365 I, 0, 0, V, 0,94 | Kan. 94 - ~§ 1. Statuty w sensie właściwym oznaczają zarządzenia 4366 II,III, I, II, III,646 | instytutu, uformowali umysł i serce jego duchem, a także by 4367 II, I, 0, III, III,277 | szafarze mogą niepodzielnym sercem łatwiej złączyć się z Chrystusem 4368 II,III, I, I, 0,599 | płodności w niepodzielnym sercu, zawiera w sobie obowiązek 4369 II,II, II, III, I,465 | omówieniu przez członków na sesjach synodalnych. ~ 4370 VII,II, II, 0, 0,1653 | zarzuty adwokatów powinny być sformułowane na piśmie przez notariusza, 4371 VII,II, I, VII, 0,1601 | faktów z wnioskami stron i sformułowanymi wątpliwościami.~ ~§ 3. Następuje 4372 II,II, II, III, VI,538 | Proboszcz, po ukończeniu siedemdziesiątego piątego roku życia, jest 4373 II,III, I, II, III,643 | kto nie ukończył jeszcze siedemnastu lat;~ małżonek w czasie 4374 IV, I, 0, III, I,919 | sprawować Ofiarę eucharystyczną siedząc z zachowaniem jednak przepisów 4375 II, I, 0, V, III,323 | aby unikać rozproszenia sił, a ich działalność apostolską 4376 1, 0, II, II, 0,775 | więc wyposażone we własne siły i wystarczające pomoce, 4377 I, 0, 0, VI, I,97 | Małoletni, przed ukończeniem siódmego roku życia, nazywa się dzieckiem 4378 I, 0, 0, I, 0,11 | nie zastrzega - ukończyły siódmy rok życia. ~ 4379 I, 0, 0, VI, I,97 | używania rozumu. Po skończonym siódmym roku życia domniemywa się, 4380 IV, I, 0, IV, IV,981 | rozporządza i dysponuje skarbcem zadośćuczynień Chrystusa 4381 VII, I, 0, V, I,1482 | pozwać równocześnie kilkoma skargami, które jednak nie sobie 4382 VII, I, 0, III, II,1451 | odrzucony, ale należy go skazać na zapłacenie kosztów, chyba 4383 VI, I, 0, III, 0,1315 | lub nakaz:~ tego, kto po skazaniu lub deklaracji kary dopuszcza 4384 VI, I, 0, VI, 0,1352 | od dnia, w którym wyrok skazujący przeszedł w stan rzeczy 4385 IV, I, 0, VII, IV,1085 | między mężczyzną i kobietą, skierowanym do zrodzenia potomstwa przez 4386 IV, I, 0, I, I,840 | rodzin oraz, gdy to możliwe, składając im wizytę.~ 4387 VII,II, II, 0, 0,1653 | spornej oraz podpisane przez składających je.~ 4388 IV, I, 0, III, III,941 | dekretem wysokość ofiary składanej za odprawianie i ofiarowanie 4389 VII,II, I, IV, III,1560 | stratę zysku, spowodowaną składaniem zeznań.~ ~Art. 4~MOC DOWODOWA 4390 II, I, 0, III, III,276 | diakonów zaś, by w jej składaniu codziennie uczestniczyli; ~ 4391 II,II, II, III, II,492 | 3. Wykluczeni ze składu Rady do spraw ekonomicznych 4392 I, 0, 0, IV, III,63 | bez wykonawcy przyczyna skłaniająca musi być prawdziwa w chwili 4393 I, 0, 0, IV, V,93 | całkowite wygaśnięcie przyczyny skłaniającej. ~ ~~~~~~~ 4394 I, 0, 0, IV, III,63 | jedna z podanych przyczyn skłaniających nie jest prawdziwa. ~§ 3. 4395 VII,II, II, I, II,1684 | pogodzili się i zostali skłonieni do wznowienia małżeńskiego 4396 VII,II, I, IV, IV,1568 | zaznaczyć, jakie argumenty skłoniły go do przyjęcia lub odrzucenia 4397 VII,II, II, I, IV,1696 | W wypadkach niepewnych i skomplikowanych, biskup winien zasięgnąć 4398 I, 0, 0, VI, I,97 | posiadającego używania rozumu. Po skończonym siódmym roku życia domniemywa 4399 VII,II, I, IV, III,1549 | sędzia może zgromadzić i skonfrontować różniących się między sobą, 4400 II,II, II, III, IV,510 | określone normy, które by skoordynowały w sposób właściwy obowiązki 4401 VII,II, I, IV, III,1558 | możliwość uzupełnienia, skreślenia, poprawienia, zmiany.~ ~§ 4402 VII, I, 0, IV, II,1477 | gdyby był recydywistą, skreślony z listy adwokatów przez 4403 VII,II, I, XI, 0,1644 | jednak nie powinien być skrócony poniżej piętnastu dni ani 4404 V, 0, 0, II, 0,1273 | państwowych;~ pobierać skrupulatnie i we właściwym czasie dochody 4405 1, 0, II, I, II,768 | które wydają się bardziej skuteczne do tego, by wierni, w sposób 4406 II,II, II, II, IV,451 | które zdaniem Konferencji skuteczniej pomogą osiągnąć cel. ~ 4407 V, 0, 0, II, 0,1263 | utworzone, aby uzyskały skuteczność działania również w zakresie 4408 VII,II, I, VII, 0,1597 | zachowaniem przepisów ustawy o skuteczności niektórych dowodów.~§ 4. 4409 I, 0, 0, IV, III,62 | bez wykonawcy staje się skuteczny z chwilą wydania pisma; 4410 I, 0, 0, I, 0,15 | uniezdalniających, nie przeszkadzają ich skutkom, chyba że co innego jest 4411 II,II, II, III, VI,539 | wygnania, niezdolności lub słabego zdrowia, lub innej przyczyny, 4412 VII,II, I, IV, III,1539 | sądzie przyjąć nawet jako śladu prawdy.~ ~Art. 2~POWOŁYWANIE 4413 VII, I, 0, III, I,1444 | dowodów zagrożona byłaby sława innych lub mogłaby powstać 4414 IV, I, 0, I, 0,838 | zastosowaniem koniecznej formy słownej.~~ 4415 IV, I, 0, VII, IV,1090 | wewnętrzna zgoda odpowiada słowom lub znakom użytym przy zawieraniu 4416 II,III, I, II, III,657 | którym zakonnik jest związany ślubami czasowymi, nie przekroczył 4417 II,III, I, II, IV,668 | podejmuje akty przeciwne ślubowi ubóstwa. Co jednak przechodzi 4418 VI,II, 0, III, 0,1367 | usiłuje jej udzielić albo słucha sakramentalnej spowiedzi.~§ 4419 1, 0, II, I, I,758 | sposób dostosowany do poziomu słuchaczy, z uwzględnieniem potrzeb 4420 II, I, 0, III, I,246 | odmawiania liturgii godzin, którą słudzy Boży w imieniu Kościoła 4421 VII, I, 0, VII, 0,1392 | 1. Sprawy kanonizacji Sług Bożych rządzą się szczególną 4422 IV, I, 0, IV, IV,981 | działanie Kościoła, który jako sługa odkupienia autorytatywnie 4423 II,III, I, II, I,616 | ofiarodawców, jak również praw słusznie nabytych.~§ 2. Zniesienie 4424 IV, I, 0, VII, IX,1132 | po przyjęciu chrztu dała słuszny powód odejścia.~ 4425 II, I, 0, III, III,289 | Kan. 289 - ~§ 1. Ponieważ służba wojskowa nie odpowiada stanowi 4426 IV,III, 0, I, I,1204| uzna, że nowy kościół może służyć dobru wiernych i że nie 4427 VII,II, I, IV, III,1561 | z osobistego widzenia i słyszenia, czy jest opinią świadka, 4428 IV,II, 0, III, II,1173 | 1184 - ~§ 1. Jeśli przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty, 4429 II,II, II, III, VI,529 | zwłaszcza niepokojach i smutku, oraz umacniając ich w Panu, 4430 1, 0, II, V, 0,822 | przewodniczący zaś - przed soborem lub synodem;~ ~ promowani 4431 II, I, 0, III, III,279 | zwłaszcza w dokumentach Soborów i Biskupów Rzymskich, unikając 4432 II, I, 0, III, I,257 | jego instytucje, warunki socjalne, obyczaje i zwyczaje. ~ 4433 VII,II, I,VIII, II,1626 | niepodzielna albo obowiązek solidarny.~ ~§ 3. Jeżeli apelacja 4434 VII, I, 0, I, 0,1402 | 1409, tego, którego dotyczy spadek lub pobożny legat, chyba 4435 VII,II, I, III, 0,1507 | ulega zawieszeniu, dopóki spadkobierca zmarłego, następca albo 4436 VII,II, I, III, 0,1507 | jeżeli jest, a jeśli nie, to spadkobiercę zmarłego lub następcę.~ 4437 V, 0, 0, IV, 0,1288 | pominięto, trzeba przypomnieć spadkobiercom, że ciąży na nich obowiązek 4438 I, 0, 0, VII, 0,125 | poszkodowanej, bądź jej prawnych spadkobierców, bądź też z urzędu. ~ 4439 IV,II, 0, III, II,1173 | osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów 4440 II, I, 0, I, 0,218 | w sprawach, w których specjalistami, z zachowaniem jednak posłuszeństwa 4441 1, 0, II, III, I,789 | zakładania szkół jakiejkolwiek specjalności, rodzaju i stopnia, a także 4442 IV, I, 0, VI, II,1030 | zabójstwo albo spowodował spędzenie płodu, gdy skutek nastąpił, 4443 II,III, I, II, III,648 | trwać dwanaście miesięcy spędzonych we wspólnocie nowicjatu, 4444 II, I, 0, II, 0,231 | wykonywania swego zadania, by spełniali świadomie, umiejętnie i 4445 IV, I, 0, VII, VI,1114 | może go jednak udzielić bez spełnienia następujących warunków:~ 4446 IV,II, 0, IV, I,1184 | zawiesić tak długo, dopóki spełnienie ślubu przynosi mu szkodę.~ 4447 IV, I, 0, VII, X,1154 | powodów nieważności; po spełnieniu warunków, o których w kan. 4448 1, 0, II, I, II,765 | przeszkodzie, powinni chętnie spieszyć z pomocą. Do proboszcza 4449 IV,II, 0, II, 0,1162 | wysławia bez przerwy Boga śpiewem i modlitwą oraz prosi o 4450 VII,II, I, IV, III,1556 | Odpowiedź winna być zaraz spisana przez notariusza i powinna 4451 II,II, II, III, II,484 | Zadaniem notariuszy jest:~ spisywać akta i sporządzać dokumenty 4452 II,II, II, III, IV,510 | nich. Na takim proboszczu spoczywają wszystkie obowiązki i posiada 4453 VII, I, 0, III, I,1437 | zażyłości czy niechęci, spodziewanej korzyści lub uniknięcia 4454 IV, I, 0, VII, III,1080 | wątpliwość, czy strony spokrewnione w jakimś stopniu linii prostej 4455 1, 0, II, I, I,757 | obowiązkach ludzi żyjących w społeczeństwie, jak również o układaniu 4456 II, I, 0, III, III,281 | właściwie zabezpieczoną opiekę społeczną, jeśliby byli dotknięci 4457 I, 0, 0, 0, 0,3 | Apostolską z krajami lub innymi społecznościami politycznymi.Zachowują one 4458 II, I, 0, V, I,304 | stowarzyszenia, czyli przedmiot społeczny, siedzibę, zarząd i warunki 4459 1, 0, II, III, 0,784 | czynnego udziału w życiu społecznym.~ ~~~~~~~ 4460 VII,II, I, IV, I,1524 | przedmiotu sprawy, bądź spontanicznie, bądź na pytanie sędziego, 4461 VII, I, 0, II, I,1414 | zarezerwowane:~ sprawy sporne: a) węzła święceń; b) węzła 4462 V, 0, 0, II, 0,1273 | ażeby zarządcy co roku sporządzali zestawienia przewidywanych 4463 VII, I, 0, III, V | SIĘ DO AULI, ORAZ SPOSÓB SPORZĄDZANIA I PRZECHOWYWANIA AKT~ ~ 4464 II,II, II, I, II,382 | obecności kanclerza kurii, który sporządzi odpowiedni akt, albo w diecezjach 4465 VII,II, I, IV, III,1558 | jego zeznaniu na piśmie sporządził, albo dać mu wysłuchać, 4466 VII,II, I, IV, II,1529 | kościelnymi te, które sporządziła osoba publiczna wykonując 4467 VII,II, I, I, I,1494 | samemu sędziemu prawidłowo sporządzoną skargę.~ ~§ 4. Przeciwko 4468 II,III, I, II, VI,684 | z odpowiedziami członka sporządzonymi na piśmie i podpisanymi 4469 IV, I, 0, IV, II,975 | proszą, a także by dać im sposobność przystępowania do indywidualnej 4470 IV, I, 0, III, I,905 | istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się. W takim 4471 VI, I, 0, III, 0,1319 | niedokonane, jeśli nikt nie spostrzegł tego oświadczenia lub ujawnienia.~ ~ ~~ 4472 II,II, II, III, II,473 | dla bardziej odpowiedniego spotęgowania działalności pasterskiej, 4473 II,II, II, III, VII,555 | określonym czasie w prelekcjach, spotkaniach teologicznych lub konferencjach, 4474 IV, I, 0, IV, I,953 | kratę między penitentem i spowiednikiem, aby wierni mogli z nich 4475 VII, I, 0, III, II,1448 | 1. Wady, które mogą spowodować nieważność wyroku, wolno 4476 IV, I, 0, VI, II,1030 | dobrowolne zabójstwo albo spowodował spędzenie płodu, gdy skutek 4477 IV, I, 0, VII, III,1079 | lub moralny współudział spowodowali śmierć współmałżonka.~ 4478 VII,II, I, IV, III,1560 | poczynili, jak i stratę zysku, spowodowaną składaniem zeznań.~ ~Art. 4479 VI, I, 0, III, 0,1314 | umysłowe, jeśli były celowo spowodowane dla popełnienia przestępstwa 4480 VII,II, II, I, I,1669 | impotencji lub braku zgody spowodowanej chorobą umysłową, sędzia 4481 VII,II, I, IX, II,1636 | że prośbę złożono celem spowodowania zwłoki w wykonaniu wyroku, 4482 IV, I, 0, III, I,908 | trzecim sprawowaniem coś spożyć, chociażby nie zachodziła 4483 IV, I, 0, III, II,928 | lub naczyniu, i często po spożyciu starych odnawiane.~ 4484 IV, I, 0, III, I,908 | Eucharystię, chociażby coś spożyli w ciągu godziny poprzedzającej.~ 4485 IV,III, 0, II, II,1240| 1251 - Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów, 4486 IV, I, 0, III, 0,886 | ofiaruje się oraz jest spożywany i dzięki której Kościół 4487 VI, I, 0, III, 0,1318 | 1. Jeśli na głównego sprawcę ustanowione kary wymierzane 4488 VI, I, 0, III, 0,1317 | dokonania przestępstwa, sprawcy można wyznaczyć pokutę lub 4489 IV, I, 0, III, III,947 | obowiązany każdego roku sprawdzać osobiście lub przez innych 4490 V, 0, 0, II, 0,1276 | spraw ekonomicznych celem sprawdzenia. Zwyczaj przeciwny jest 4491 I, 0, 0, IV, I,40 | przed otrzymaniem pisma i sprawdzeniem jego autentyczności oraz 4492 IV, 0, II, V, 0,827 | liturgicznych oraz ich wydawanie, po sprawdzeniu przez Stolicę świętą.~§ 4493 I, 0, 0, IX, I,173 | i wobec przewodniczącego sprawdzić, czy liczba oddanych kartek 4494 VII, I, 0, II, I,1413 | duchownych lub świeckich o sprawdzonym życiu, by mu pomagali.~ ~ 4495 IV, I, 0, III, 0,886 | chrześcijańskiego; oznacza ona i sprawia jedność Ludu Bożego, przez 4496 V, 0, 0, II, 0,1275 | podejmują pracę, mają wypłacać sprawiedliwe i słuszne wynagrodzenie, 4497 IV,II, 0, IV, II,1188 | zgodnie z prawdą, rozwagą i sprawiedliwością.~§ 2. Przysięga, której 4498 II,II, II, III, II,476 | Ilekroć domaga się tego sprawny zarząd diecezją, biskup 4499 II,II, II, III,VIII,560 | powierzonym mu kościele sprawował dla wiernych określone funkcje, 4500 IV, I, 0, III, I,893 | Chrystusa i Kościoła, którą sprawując kapłani wypełniają swoje 4501 II,II, II, I, II,375 | kapłanami świętego kultu i sprawującymi posługę rządzenia. ~§ 2. 4502 VI, I, 0, III, I,1323 | ograniczenia; tego zaś rodzaju kara sprowadza wszystkie skutki, wymienione 4503 VII,II, II, I, I,1675 | który nie podlega żadnemu sprzeciwowi lub zarzutowi, wynika w 4504 II, I, 0, III, I,253 | Wykładowca, który poważnie się sprzeniewierzył swojemu zadaniu, powinien 4505 VII, I, 0, IV, II,1478 | jakiegokolwiek innego motywu sprzeniewierzyli się swojemu urzędowi, powinni 4506 II,II, II, III, VII,555 | czystość i piękno kościoła i sprzętu liturgicznego, zwłaszcza 4507 II, I, 0, III, III,278 | wykonywaniu posługi, jak również sprzyjają pogłębianiu więzi między 4508 VII,II, I, IV, III,1552 | stwierdzić tożsamość świadka; spytać, jaki jest jego stosunek 4509 1, 0, II, IV, 0,816 | w szkołach podstawowych, średnich lub wyższych.~ ~§ 3. Zaleca 4510 IV,III, 0, II, II,1240| wstrzemięźliwość i post obowiązują w środę popielcową oraz w piątek


0-1646 | 1652-640 | 641-celeb | celib-i-zes | ident-naduz | nadwy-odrzu | odsta-popel | popie-przyg | przyj-srode | stalo-uwiel | uwien-wyzna | wzaje-zrodz | zrown-zywym

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License