Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Kodeks Prawa Kanonicznego

IntraText - Concordances

(Hapax - words occurring once)


0-1646 | 1652-640 | 641-celeb | celib-i-zes | ident-naduz | nadwy-odrzu | odsta-popel | popie-przyg | przyj-srode | stalo-uwiel | uwien-wyzna | wzaje-zrodz | zrown-zywym

                                      bold = Main text
   Ksiega, Czesc, Sekcja, Tytul, Rozdzial, Kan.             grey = Comment text
4511 II,II, II, III, VI,522 | Proboszcz winien cieszyć się stałością i dlatego ma być mianowany 4512 II,II, II, III, III,497 | statutów, winni być członkami stałymi, a więc należącymi do Rady 4513 II,II, II, III, V,512 | całej części Ludu Bożego, stanowiącego diecezję, z uwzględnieniem 4514 1, 0, II, II, 0,771 | 2. Poszczególni biskupi, stanowiący rękojmię Kościoła powszechnego 4515 V, 0, 0, III, 0,1280 | dokonania ważnej alienacji dóbr stanowiących stały prawnie nabyty majątek 4516 VII,II, I, IV, III,1554 | Jeśli jednak to, co ma stanowić przedmiot zeznań tak poszło 4517 II,II, I, 0, III,350 | wraz z kościołem, który stanowił jego dotychczasowy tytuł. ~§ 4518 II,II, II, III, III,502 | przekraczającej dwunastu, którzy by stanowili przez okres pięciu lat kolegium 4519 II,II, II, I, II,392 | Ponieważ biskup winien mieć staranie o jedność całego Kościoła, 4520 II,III, I, II, IV,668 | zakonnik nabywa własnym staraniem ale ze względu na instytut, 4521 IV, I, 0, V, 0,834 | Jeśli po przeprowadzeniu starannego dochodzenia, istnieje jeszcze 4522 VI, I, 0, III, 0,1310 | wskutek zaniedbania należytej staranności, nie jest karany, chyba 4523 IV, I, 0, V, IV,993 | śmierci na skutek choroby lub starości.~§ 2. Sakrament ten wolno 4524 II, I, 0, III, III,281 | chorobą, niezdolnością lub starością. ~§ 3. Diakoni żonaci, którzy 4525 IV,III, 0, I, IV,1226| księgach liturgicznych.~§ 2. Starożytna tradycja umieszczania relikwii 4526 IV, I, 0, III, I,915 | sprawowaniu Eucharystii, według starożytnej tradycji Kościoła łacińskiego, 4527 IV,II, 0, IV, 0,1178 | a więc wyróżniające się starożytnością, artyzmem czy doznawanym 4528 II, I, 0, III, I,236 | racji inaczej zarządził; ~ starsi wiekiem mężczyźni, celibatariusze 4529 I, 0, 0, VI, II,119 | jest wybrany, który jest starszy wiekiem; ~ jeśli chodzi 4530 IV, I, 0, VII, I,1052 | małoletnich, młodzieży i starszych, także przy użyciu środków 4531 1, 0, II, I, II,762 | życia chrześcijańskiego stawała się żywa, wyraźna i czynna.~ ~ 4532 II,III, I, I, 0,602 | powinno być określone, ażeby stawało się dla wszystkich wzajemnym 4533 II, I, 0, II, 0,229 | zachowując jednak przepisy stawiające wymagania co do zdatności - 4534 V, 0, 0, I, 0,1256 | określającym sposób korzystania lub stawiającym warunek, z zachowaniem przepisu 4535 IV, I, 0, VI, II,1014 | diecezji.~ ~Art. 1~WYMOGI STAWIANE KANDYDATOM DO ŚWIĘCEŃ~ ~ 4536 IV, I, 0, IV, II,968 | Kan. 979 - Kapłan w stawianiu pytań powinien postępować 4537 VII, V, I, 0, III,1727 | wnoszący rekurs sam się stawił, by zostać przesłuchanym.~ 4538 VII,II, I, I, II,1501 | przepisami prawa, albo gdy strony stawiły się przed sędzią w celu 4539 II, I, 0, V, I,311 | życia konsekrowanego, którzy stoją na czele lub wypełniają 4540 IV,III, 0, I, IV,1224| 1235 - ~§ 1. Ołtarz, czyli stół, na którym sprawuje się 4541 VII, I, 0, III, I,1439 | należy zmienić osoby, nie zaś stopień trybunału.~ ~ 4542 IV, I, 0, VII, III,1081 | małżeństwa we wszystkich stopniach.~ 4543 VII,II, I, VII, 0,1607 | procesowi lub jakiemuś jego stopniowi kładą kres, przynajmniej 4544 VI, I, 0, III, I,1322 | Suspensa, która może być stosowana jedynie do duchownych, zabrania:~ 4545 IV, I, 0, V, 0,830 | przyjmowania, jak również obrzędu stosowanego przy ich sprawowaniu.~ 4546 II, I, 0, I, 0,221 | zachowaniem przepisów prawa, stosowanych ze słusznością. ~§ 3. Wiernym 4547 V, 0, 0, IV, 0,1298 | uprawnienie przenoszenia, dla stosownej przyczyny, zobowiązań mszalnych 4548 VII,II, II, I, III,1693 | przyczyny dyspensy oraz stosowności łaski.~ ~§ 2. Jeżeli instrukcja 4549 IV, I, 0, III, II,927 | innym, bezpieczniejszym i stosownym miejscu.~§ 5. Kto ma opiekę 4550 VII, I, 0, IV, II,1478 | ukarani grzywną lub innymi stosownymi karami.~ 4551 II,III, II, 0, 0,721 | których mowa w kan. 731, § 2, stosują się także przepisy kan. 4552 VII,II, I, IV, III,1552 | spytać, jaki jest jego stosunek do stron, i gdy stawia pytania 4553 II,II, I, 0, V,365 | zakresie spraw dotyczących stosunków Kościoła i Państwa oraz 4554 V, 0, 0, I, 0,1258 | celów świeckich, chyba że straciły poświęcenie lub błogosławieństwo. 4555 VII,II, I, IV, III,1560 | jakie poczynili, jak i stratę zysku, spowodowaną składaniem 4556 II,II, II, III, II,489 | skazującym, zachowując krótkie streszczenie faktu wraz z tekstem wyroku. ~ 4557 II,III, I, II, IV,669 | instytutu, który nie ma własnego stroju, powinni nosić strój duchowny 4558 VII, I, 0, II, III,1434 | Rota Rzymska;~ zarzuty stronniczości oraz inne sprawy przeciwko 4559 IV, 0, II, V, 0,824 | moderatorami, promotorami i stróżami życia liturgicznego w powierzonym 4560 1, 0, II, 0, 0,736 | asystencją Ducha Świętego strzegł święcie prawdy objawionej, 4561 II,III, I, II, II,635 | właściwego instytutowi ubóstwa, strzegły go i wyrażały.~ ~ 4562 II,II, II, II, III,445 | zachowania, wprowadzenia lub strzeżenia jednakowej dyscypliny kościelnej. ~ 4563 II,II, II, III, II,482 | wysyłanie akt kurialnych oraz strzeżenie ich w archiwum kurii. ~§ 4564 II,II, II, III, II,491 | historycznego, w którym strzeżonoby pilnie dokumenty posiadające 4565 IV, I, 0, III, II,927 | Eucharystię, był najstaranniej strzeżony.~ 4566 II, I, 0, III, I,264 | nich aktualnie kolegium studiujących ,lub nauczających, dla wspólnego 4567 I, 0, 0, II, 0,26 | może przeważyć, gdy jest stuletni albo niepamiętny. ~ 4568 I, 0, 0, II, 0,28 | ustawa nie odwołuje zwyczajów stuletnich lub niepamiętnych, ani też 4569 VII,II, I, IX, II,1634 | odkryte dokumenty, które stwierdzają bez wątpliwości nowe fakty, 4570 VI,II, 0, I, 0,1357 | Kan. 1368 - Kto stwierdzając lub przyrzekając coś wobec 4571 IV, I, 0, VI, II,1025 | i podpisane oświadczenie stwierdzające, że z własnej woli i dobrowolnie 4572 II,III, I, II, III,645 | jeszcze innych świadectw, stwierdzających wymaganą zdatność i wolność 4573 IV,III, 0, I, 0,1198| wystarczającym dowodem stwierdzającym poświęcenie lub błogosławieństwo 4574 I, 0, 0, IX, I,154 | bezprawne zatrzymanie, i o tym stwierdzeniu mówi pismo nadające urząd. ~ 4575 IV, I, 0, VII, V,1103 | działa niegodziwie, jeśli nie stwierdził stanu wolnego nupturientów 4576 I, 0, 0, IX, II,194 | urgowane, jeżeli wiadomo, że stwierdziła to kompetentna władza. ~ 4577 IV, I, 0, VI, II,1041 | zdatność kandydata została stwierdzona pozytywnymi argumentami.~§ 4578 IV, I, 0, I, V,866 | macierzyństwa jest publicznie stwierdzony albo ona sama z własnej 4579 IV,II, 0, IV, II,1191 | zupełnie obojętny, albo stworzy przeszkodę dla osiągnięcia 4580 I, 0, 0, IV, III,63 | tego, co zgodnie z ustawą, stylem i praktyką kanoniczną winno 4581 I, 0, 0,VIII, 0,137 | osobiste przymioty albo subdelegacja została wyraźnie zakazana. ~§ 4582 I, 0, 0, X, 0,197 | nabycia lub utraty prawa subiektywnego jak również uwolnienia się 4583 I, 0, 0, IV, III,63 | reskryptu stoi na przeszkodzie subrepcja, czyli zatajenie prawdy, 4584 IV, I, 0, III, I,888 | siebie samego, obecnego substancjalnie pod postaciami chleba i 4585 1, 0, II, III, I,786 | wyposażyła w odpowiednie subsydia.~ ~ 4586 V, 0, 0, I, 0,1251 | Kościołowi pomocy przez subwencje stanowiące odpowiedź na 4587 II,II, II, I, III,421 | równocześnie metropolitalny i sufragalny, biskup sufragan najstarszy 4588 VII, I, 0, II, II,1428 | że wszystkie diecezje sufragalnymi tej samej archidiecezji.~ ~§ 4589 VII, I, 0, II, II,1427 | od trybunału biskupa sufragana apeluje się do trybunału 4590 II,II, II, II, III,443 | metropolity wraz z biskupami sufraganami w odniesieniu do synodu 4591 II,II, II, III, III,501 | metropolię - z biskupem sufraganem najstarszym promocją. Jednakże 4592 II,II, II, I, II,377 | sprawie sugerują metropolita i sufragani prowincji, do której diecezja, 4593 VII, V, I, 0, III,1722 | Konferencję, poszukiwanie i sugerowanie słusznych rozwiązań; jeśliby 4594 VII,II, I, IV, III,1553 | podchwytliwe, nie podstępne, nie sugerujące odpowiedzi, dalekie od jakiejkolwiek 4595 VII,II, I, IV, I,1521 | chyba że poważna przyczyna sugeruje coś innego; w innych wypadkach 4596 II,III, I, II, II,631 | generalnej swoje życzenia i sugestie.~ ~ 4597 II,III, I, II, VI,688 | musi zawierać przynajmniej sumaryczne umotywowanie prawne i faktyczne.~§ 4598 IV, I, 0, VII, IX,1133 | dochodzenia przynajmniej sumarycznego i pozasądowego stwierdzi 4599 V, 0, 0, II, 0,1272 | przysięgę, że będą dobrze i sumiennie zarządzać;~ należy sporządzić 4600 VI, I, 0, III, 0,1315 | uniknięcia, które by podjął każdy sumienny człowiek.~§ 2. Jeśli w wypadkach, 4601 II, I, 0, III, III,278 | lub mogłyby przeszkadzać w sumiennym wypełnianiu zadania zleconego 4602 V, 0, 0, II, 0,1273 | odpowiednim zwrotem głównej sumy długu;~ pieniądze pozostałe 4603 VII,II, II, I, I,1670 | uzupełnić instrukcję do dyspensy super rato, a następnie przesłać 4604 I, 0, 0, IV, II,48 | które ze swej natury nie suponuje wniesienia przez kogoś prośby. ~ 4605 VI, I, 0, III, 0,1315 | 1. Sędzia może ukarać surowiej niż przewiduje to ustawa 4606 II,III, I, I, 0,603 | anachoretyczne, w którym wierni przez surowsze odsunięcie się od świata, 4607 VI, I, 0, III, I,1322 | urzędu zajmowanego przez suspendowanego, jeśli kara wiąże mocą samego 4608 IV, I, 0, VII, V,1098 | ukarani interdyktem lub suspendowani od urzędu, albo takimi deklarowani.~ 4609 VI, I, 0, III, I,1323 | zaś nakaz, może ustanowić suspensę wiążącą mocą samego prawa 4610 I, 0, 0, IX, I,161 | śmierci, ponownie wykonywać swe prawo. ~ 4611 1, 0, II, III, II,802 | ośrodki uniwersyteckie, świadczące młodzieży pomoc, zwłaszcza 4612 IV, I, 0, VII, I,1052 | własna wspólnota kościelna świadczyła pomoc wiernym, dzięki której 4613 1, 0, II, III, I,793 | odznaczały się zdrową nauką, świadectwem życia chrześcijańskiego 4614 IV, I, 0, III, I,905 | Kan. 916 - Kto ma świadomość grzechu ciężkiego, nie powinien 4615 VI, I, 0, III, 0,1313 | przekreśliło całkowicie świadomości i zgody woli, jeśli samo 4616 II, I, 0, III, I,246 | sobie lud, a nawet za cały świat. ~§ 3. Należy ożywiać kult 4617 IV,III, 0, II, 0,1234| obowiązku zachowania dnia świątecznego lub dnia pokuty, albo dokonać 4618 IV, I, 0, III, I,922 | sprawować Eucharystię w świątyni jakiegoś Kościoła lub wspólnoty 4619 II, I, 0, III, III,279 | winny być organizowane po święceniach kapłańskich, a także w terminach 4620 II, I, 0, III, I,236 | funkcji związanych z tym święceniem: ~~ młodzieńcy przebywając 4621 IV, I, 0, III, II,929 | Eucharystia, powinna stale świecić się specjalna lampa, oznaczająca 4622 II,III, I, III, 0,699 | Kan. 710 - Instytut świecki jest instytutem życia konsekrowanego, 4623 IV, I, 0, VI, II,1023 | prezbiteratu nie powinien być święcony, jeśli wcześniej, przez 4624 IV, I, 0, VI, I,999 | świętej, w niedzielę lub święto nakazane, lecz z racji duszpasterskich 4625 VI,II, 0, I, 0,1356 | konsekrowane porzuca albo w celu świętokradczym zabiera lub przechowuje, 4626 II, I, 0, III, III,278 | braterską pomoc pobudzają własną świętość w wykonywaniu posługi, jak 4627 IV, I, 0, III, I,913 | winien być czysto pszenny i świeżo upieczony, aby nie było 4628 II,II, II, I, II,386 | uznając jednak uzasadnioną swobodę w zakresie zgłębiania prawd. ~ 4629 II, I, 0, I, 0,215 | 215 - Wierni mają prawo swobodnego zakładania stowarzyszeń 4630 II,II, II, III, I,465 | tematy powinny być poddane swobodnemu omówieniu przez członków 4631 II, I, 0, III, III,277 | się z Chrystusem a także swobodniej oddać się służbie Bogu i 4632 II,II, II, III, III,502 | diecezjalny powinien w sposób swobodny mianować niektórych kapłanów, 4633 VI,II, 0, II, 0,1364 | którzy przeszkadzają w swobodnym wypełnianiu posługi, wyboru 4634 VII, I, 0, I, 0,1405 | trybunałowi apelacyjnemu, przez Sygnaturę Apostolską.~ ~~ 4635 I, 0, 0, IX, I,149 | Powierzenie urzędu dokonane symoniacko jest nieważne z mocy samego 4636 VI,II, 0, III, 0,1369 | Kan. 1380 - Kto stosując symonię sprawuje lub przyjmuje sakrament, 4637 I, 0, 0, IX, II,188 | podstępu, błędu istotnego lub symonii. ~ 4638 VI,II, 0, III, 0,1368 | o których w kan. 1378, symuluje udzielanie sakramentu, powinien 4639 II,III, I, II, II,618 | kierować podwładnymi jako synami Bożymi i odnosząc się z 4640 II,II, II, III, I,466 | podpisuje deklaracje i dekrety synodalne, które jedynie jego autorytetem 4641 1, 0, II, V, 0,822 | zaś - przed soborem lub synodem;~ ~ promowani do godności 4642 II,III, I, I, 0,604 | mistycznie Chrystusowi, Synowi Bożemu, i przeznaczone na 4643 II, I, 0, III, I,245 | będąc związani pokorą i synowską miłością z Biskupem Rzymskim, 4644 IV,II, 0, IV, 0,1175 | Kościół poleca szczególnej i synowskiej czci wiernych Najświętszą 4645 II,III, I, II, III,660 | 1. Kształcenie winno być systematyczne, przystosowane do zdolności 4646 II,II, II, III, II,491 | historyczny, uporządkowane systematycznie. ~§ 3. By korzystać z akt 4647 II,III, II, 0, 0,734 | się pogodzić z jego nową sytuacją. Pozostaje on jednak pod 4648 VII, I, 0, III, V,1459 | rozprawie, kto poważnie uchybił szacunkowi i posłuszeństwu, które się 4649 II, I, 0, III, III,273 | szczególny obowiązek okazywania szacunku i posłuszeństwa Papieżowi 4650 IV, I, 0, IV, 0,948 | wierni wyznający uprawnionemu szafarzowi grzechy, wyrażający za nie 4651 II,III, I, I, 0,574 | przez wszystkich w Kościele szanowany i popierany.~§ 2. Do tego 4652 IV, I, 0, III, I,918 | oraz diakoni powinni używać szat liturgicznych przepisanych 4653 II,III, I, II, I,615 | klasztorem, jest powierzony szczególnemu nadzorowi biskupa diecezjalnego, 4654 VII,II, I, VI, 0,1591 | egzemplarzy, i tym podobnych szczegółów, należy zachować zarządzenie 4655 V, 0, 0, II, 0,1265 | ordynariusze powinni przez wydanie szczegółowych instrukcji, w granicach 4656 IV, I, 0, I, I,840 | Konferencję Episkopatu oraz ze szczegółowymi przepisami przez nią wydanymi;~ 4657 IV, I, 0, VII, VI,1114 | wiary, jak również złożyć szczere przyrzeczenie, że uczyni 4658 IV, I, 0, III, 0,886 | się Ofiara Krzyża, jest szczytem i źródłem całego kultu oraz 4659 I, 0, 0, IV, I,36 | interpretacji; wszystkie inne - szerokiej. ~§ 2. Akt administracyjny 4660 I, 0, 0,VIII, 0,138 | do ogółu spraw winna być szeroko interpretowana; każda zaś 4661 IV,III, 0, I, 0,1199| co służy sprawowaniu i szerzeniu kultu, pobożności i religii, 4662 IV, I, 0, II, 0,868 | świadkami Chrystusa oraz szerzyli wiarę i jej bronili:~ ~ ~~ 4663 IV,III, 0, II, II,1241| pełnoletnie, do rozpoczęcia sześćdziesiątego roku życia. Duszpasterze 4664 IV, I, 0, VI, II,1020 | dojrzałość, z zachowaniem ponadto sześciomiesięcznego odstępu czasu między diakonatem 4665 IV, I, 0, I, IV,863 | tego zadania;~ ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny 4666 VI,II, 0, V, 0,1384 | osobą małoletnią poniżej lat szesnastu, powinien być ukarany sprawiedliwymi 4667 VI, I, 0, III, 0,1313 | małoletniego, który ukończył szesnasty rok życia;~ przez tego, 4668 VII,II, I, X, 0,1638 | trzeba będzie pokryć, i szkodami do wynagrodzenia.~ ~§ 2. 4669 VII, V, I, 0, I,1729 | poważnej winy, staje się szkodliwe lub przynajmniej nieskuteczne, 4670 I, 0, 0, IV, IV,83 | okoliczności rzeczowe, że stał się szkodliwy albo jego używanie niegodziwe. ~ 4671 II,II, II, III,VIII,559 | będzie to w żaden sposób szkodziło posłudze parafialnej. ~ 4672 1, 0, II, III, I,795 | przysługuje prawo czuwania nad szkołami katolickimi położonymi na 4673 II,III, I, II, II,619 | Chrystusie wspólnotę, w której szuka się i miłuje przede wszystkim 4674 VII, I, 0, III, I,1435 | strony i dopomóc im, by szukały słusznego rozwiązania sporu 4675 VII, V, I, 0, III,1722 | rekurs i autora dekretu, do szukania tego rodzaju rozwiązania.~ 4676 II,II, I, 0, II,346 | omówienia spraw wymagających szybkiego załatwienia, składa się 4677 VII, V, I, 0, I,1730 | które według przewidywania szybko nie ustaną;~ poważne zaniedbanie 4678 VII, I, 0, III, II,1447 | nich wymaga przed innymi szybszego załatwienia, co jednak należy 4679 1, 0, II, III, I,791 | zakładanie szkół zawodowych i technicznych oraz innych, wymaganych 4680 I, 0, 0, I, 0,17 | znaczenia słów, rozważanego w tekście i kontekście. Jeśli pozostaje 4681 II,II, II, III, II,489 | streszczenie faktu wraz z tekstem wyroku. ~ 4682 1, 0, II, I, I,756 | niej na podstawie świętych tekstów tajemnice wiary oraz zasady 4683 IV, I, 0, III, I,917 | lub w innym języku, byleby teksty liturgiczne zostały zgodnie 4684 IV, I, 0, VII, II,1068 | przy pomocy telegrafu lub telefonu.~ 4685 IV, I, 0, VII, II,1068 | uczynić tylko przy pomocy telegrafu lub telefonu.~ 4686 1, 0, II, I, I,761 | chrześcijańskiej przez radio lub telewizję, należy zachować przepisy 4687 1, 0, II, IV, 0,820 | programach radiowych lub telewizyjnych dotyczących nauki katolickiej 4688 II,II, II, III, I,465 | Wszystkie zaproponowane tematy powinny być poddane swobodnemu 4689 1, 0, II, III, II,800 | został utworzony wydział teologiczny albo instytut lub przynajmniej 4690 II, I, 0, III, I,259 | kształceniem filozoficznym i teologicznym, i poznawać sprawy związane 4691 1, 0, II, I, II,769 | katolicką oraz przyswoić sobie teoretycznie i praktycznie zasady dyscyplin 4692 IV, I, 0, IV, I,951 | grzechy ciężkie, których teraz wyznać nie może.~§ 2. Wiernych 4693 IV, I, 0, VII, IV,1091 | dotyczącym przeszłości lub teraźniejszości jest ważne lub nie, zależnie 4694 VII,II, I, V, II,1585 | znajduje, z wyznaczonym krótkim terminem zawitym dla przedłożenia 4695 1, 0, II, II, 0,779 | biskupa diecezjalnego na terytoriach misyjnych należy:~ inicjować, 4696 I, 0, 0, I, 0,13 | partykularne posiadają charakter terytorialny nie zaś personalny. ~§ 2. 4697 II,III, I, II, IV,668 | profesji mają sporządzić testament, ważny również wobec prawa 4698 IV, I, 0, V, 0,829 | 840 - Sakramenty Nowego Testamentu, ustanowione przez Chrystusa 4699 V, 0, 0, IV, 0,1288 | obowiązek wypełnienia woli testatora.~ 4700 VII, I, 0, III, V,1459 | zastrzega, podczas sprawy toczącej się wobec trybunału, w auli 4701 VII,II, I, VII, 0,1600 | powinien:~ rozstrzygać spór toczący się przed trybunałem, dając 4702 VII,II, I, I, II,1501 | zastrzeżone;~ spór zaczyna się toczyć i dlatego natychmiast zaczyna 4703 VII,II, I, III, 0,1511 | instancji, byleby sprawa toczyła się między tymi samymi osobami 4704 VII,II, II, III, III,1719 | zaskarżenia był jeszcze w toku, albo oskarżony został uwolniony 4705 I, 0, 0, 0, 0,5 | lub niepamiętne - mogą być tolerowane, jeśli zdaniem ordynariusza 4706 II, I, 0, III, I,252 | zwłaszcza za nauczycielem św. Tomaszem, a także wykłady teologii 4707 VI, I, 0, III, 0,1315 | przestępstwa, tak na podstawie towarzyszących okoliczności można roztropnie 4708 II,II, II, I, II,396 | innego prezbitera. ~§ 2. Na towarzyszy i pomocników wizytacji biskup 4709 VII,II, I, IV, III,1552 | winien najpierw stwierdzić tożsamość świadka; spytać, jaki jest 4710 VII,II, I, IV, IV,1567 | sposobów upewnili się o tożsamości osób, rzeczy lub miejsc, 4711 II,III, I, I, 0,588 | założyciela czy prawnie ustaloną tradycję, nie zawierającą w sobie 4712 VII,II, I, I, I,1494 | nie może się zdarzyć, by w trakcie procesu jakaś podstawa się 4713 VII,II, II, I, I,1661 | że jeżeli te sprawy traktowane wpadkowo i dodatkowo, mogą 4714 1, 0, II, IV, 0,821 | aby mogli wydawać książki, traktujące o religii lub obyczajach, 4715 1, 0, II, IV, 0,816 | książek czy innych pism, traktujących o sprawach religii lub obyczajów, 4716 I, 0, 0, IV, I,42 | winien postępować zgodnie z treścią zlecenia. Nieważne zaś jest 4717 IV, I, 0, III, I,913 | do którego należy dodać trochę wody.~§ 2. Chleb winien 4718 II,III, I, II, II,619 | odpowiednio ich potrzebom, niech troszczą się o chorych i odwiedzają 4719 II,III, I, III, 0,705 | miedzy sobą wspólnotę, pilnie troszcząc się o zachowanie jedności 4720 IV, I, 0, VII,VIII,1125 | obowiązek i najpierwsze prawo troszczenia się zgodnie, według swoich 4721 II, I, 0, III, I,247 | zapoznać z obowiązkami i trudami, które właściwe świętym 4722 VII,II, I, IV, III,1547 | przeszkody jest niemożliwe lub trudne przybyć do siedziby trybunału 4723 VII, I, 0, II, I,1414 | lub pięciu sędziów sprawy trudniejsze lub większej wagi.~ ~§ 3. 4724 IV, I, 0, VII, IX,1142 | w inny sposób czyni zbyt trudnym życie wspólne, tym samym 4725 IV, I, 0, V, IV,996 | chorych tym, którzy uparcie trwają w jawnym grzechu ciężkim.~ ~~ 4726 II,II, II, I, I,369 | nim prezbiterium, tak by trwając przy swym pasterzu i zgromadzona 4727 II,III, I, II, VI,685 | której mowa w kan. 665, § 2, trwająca pół roku; inne podobne poważne 4728 1, 0, II, I, II,766 | nauczanie katechetyczne trwające odpowiedni okres czasu, 4729 VI,II, 0, V, 0,1384 | kan. 1394, oraz duchowny trwający w innym grzechu zewnętrznym 4730 IV, I, 0, III, I,904 | jak również innych osób trwających z uporem w jawnym grzechu 4731 VII, I, 0, III, III,1454 | powinien czuwać, by spór nie trwał zbyt długo z powodu odroczenia.~ 4732 VII,II, I, IV, III,1561 | czy świadek jest stały i trwale ze sobą zgodny, czy też 4733 I, 0, 0, VI, I,102 | stamtąd nie odwoła, albo trwało przez pełnych pięć lat. ~§ 4734 1, 0, II, I, I,757 | osoby ludzkiej, o jedności i trwałości rodziny oraz o jej zadaniach, 4735 II,III, I, I, 0,603 | kierownictwem zachowuje właściwy tryb życia.~ ~ 4736 VII, I, 0, III, V,1459 | zawiesić w wykonywaniu urzędu w trybunałach kościelnych.~ ~ 4737 VII, I, 0, I, 0,1405 | Konflikty właściwości, między trybunałami podlegającymi temu samemu 4738 IV, I, 0, III, I,894 | duszpasterska, także na trynację w niedzielę i święta nakazane.~ 4739 II,III, I, II, VI,675 | na okres przekraczający trzechlecie leży w kompetencji Stolicy 4740 II,III, I, II, VI,673 | Po odbyciu przynajmniej trzechletniej próby, zakonnik może być 4741 I, 0, 0, IX, I,181 | wymaga się przynajmniej dwóch trzecich głosów. ~§ 2. Głos za postulacją 4742 II,II, II, II, IV,455 | za nimi przynajmniej dwie trzecie głosów biskupów, należących 4743 IV, I, 0, VI, II,1020 | ukończeniu dwudziestego trzeciego roku życia.~§ 2. Kandydat 4744 II, I, 0, V, I,303 | doskonałości, nazywają się trzecimi zakonami lub otrzymują inną 4745 II,III, I, I, 0,600 | prowadzonego pracowicie w trzeźwości i dalekiego od ziemskich 4746 VII, I, 0, I, 0,1398 | Kan. 1409 - ~§ 1. Tułacz posiada trybunał w miejscu, 4747 I, 0, 0, VI, I,107 | proboszczem lub ordynariuszem tułacza jest proboszcz lub ordynariusz 4748 I, 0, 0, I, 0,13 | na tym terytorium3. Tułacze podlegają ustawom - tak 4749 I, 0, 0, VI, I,100 | które nadal zatrzymuje; tułaczem, jeżeli nigdzie nie posiada 4750 VII, I, 0, II, I,1414 | sądowy powołuje sędziów turnusami, według ustalonego porządku, 4751 VII,II, II, 0, 0,1650 | pismo, dla poparcia swoich twierdzeń.~ 4752 1, 0, II, III, III,805 | wydziały kościelne mogą być tworzone tylko na mocy erekcji dokonanej 4753 II,II, II, III, VI,518 | jest to wskazane, należy tworzyć parafie personalne, określone 4754 II,II, II, I, I,369 | Ewangelię i Eucharystię, tworzyła Kościół partykularny, w 4755 I, 0, 0, IV, II,54 | momencie wykonania; poza ty od momentu powiadomienia 4756 I, 0, 0, XI, 0,203 | albo lat, jeden lub kilka tygodni - kończy się po upływie 4757 IV, I, 0, I, III,856 | ochrzczone w pierwszych tygodniach; możliwie najszybciej po 4758 II,II, II, III, VI,516 | parafią jest zrównana parafia tymczasową, która jest określoną wspólnotą 4759 II,II, II, III, I,462 | biskup diecezjalny, nie zaś tymczasowy rządca diecezji. ~§ 2. Synodowi 4760 II,III, II, 0, 0,733 | apostolskiego, połączone z tymczasowym zawieszeniem praw i obowiązków 4761 II,II, II, II, IV,454 | oraz pozostałym biskupom tytularnym, wchodzącym w skład Konferencji 4762 II,II, II, I, II,376 | pozostałych nazywa się tytularnymi. ~ 4763 V, 0, 0, II, 0,1273 | potrzeby odpowiednie umowy ubezpieczające;~ troszczyć się, żeby 4764 II,III, I, II, IV,668 | tytułu pensji, zapomogi lub ubezpieczenia, jest nabywane dla instytutu, 4765 II,II, II, III, II,493 | przychodów i rozchodów za rok ubiegły. ~ 4766 IV, I, 0, II, 0,868 | chrześcijańskiego wtajemniczenia, ubogacani darem Ducha Świętego i doskonalej 4767 IV, I, 0, III, III,934 | intencji wiernych, zwłaszcza ubogich.~ 4768 II,III, I, I, 0,600 | rzeczywistości i w duchu ubogiego, prowadzonego pracowicie 4769 II,III, I, III, 0,707 | i popierać ewangeliczne ubóstwo, jest regulowane przepisami 4770 II,II, II, III,VIII,568 | dla emigrantów, wygnańców, uchodźców, koczowników, odbywających 4771 II,II, II, II, III,446 | określić sposób promulgacji uchwał oraz czas, od którego zaczną 4772 II,II, II, III, III,500 | może ogłosić to, co zostało uchwalone zgodnie z postanowieniem § 4773 VII, I, 0, III, V,1459 | rozprawie, kto poważnie uchybił szacunkowi i posłuszeństwu, 4774 I, 0, 0, I, 0,20 | 20 - Późniejsza ustawa uchyla wcześniejszą lub zmienia, 4775 I, 0, 0, IV, I,38 | wyraźnie dołączyła klauzulę uchylającą. ~ 4776 IV, I, 0, IV, II,973 | spowiedzi, powodujących uciążliwość dla penitenta, nawet przy 4777 VII, I, 0, IV, II,1474 | też zawierać ugody, umowy, uciec się do sądu polubownego 4778 II,II, II, III, VI,550 | wielu kapłanów, o ile nie ucierpi z tego powodu wykonywanie 4779 VII,II, I, IV, III,1561 | jest stan osoby i jaka jej uczciwość;~ czy zeznanie jest na 4780 II, I, 0, II, 0,228 | wiedzą, roztropnością i uczciwością, zdolni do tego, by jako 4781 VII, V, I, 0, I,1730 | utrata dobrego imienia u uczciwych i poważnych parafian lub 4782 II,II, II, I, II,400 | sprawozdanie, udać się do Rzymu dla uczczenia grobów świętych Apostołów 4783 IV, 0, II, V, 0,826 | sprawowane z udziałem i czynnym uczestnictwem wiernych.~ 4784 IV, I, 0, III, I,888 | czy świeccy łączą się w uczestnictwie, każdy we własny sposób, 4785 II,II, II, III, VI,528 | wzmacniali się przez pobożne uczestniczenie w sakramentach, a zwłaszcza 4786 IV, I, 0, III, I,906 | sprawowania Eucharystii, w której uczestniczy, z zachowaniem przepisu 4787 II,II, II, III, I,464 | by w jego imieniu w nim uczestniczył. Powinien jednak powiadomić 4788 II, I, 0, III, III,279 | prawa partykularnego, mają uczęszczać na wykłady duszpasterskie, 4789 II, I, 0, II, 0,229 | instytutach wiedzy religijnej, uczęszczając tam na wykłady i zdobywając 4790 II, I, 0, III, III,277 | roztropnością do osób do których uczęszczanie mogłoby narazić na niebezpieczeństwo 4791 I, 0, 0, I, 0,19 | powszechnej i stałej opinii uczonych. ~ 4792 VI, I, 0, III, 0,1314 | od winy oraz wzburzenie uczuciowe umyślnie wzbudzone lub podtrzymywane.~ 4793 IV, I, 0, VII, VI,1114 | szczere przyrzeczenie, że uczyni wszystko, co w jej mocy, 4794 II, I, 0, III, I,252 | katolicką opartą na Objawieniu, uczynili pokarmem własnego życia 4795 IV,II, 0, IV, I,1180 | świadomą i dobrowolną obietnicę uczynioną Bogu, mającą za przedmiot 4796 II,II, II, III, VI,520 | obydwu przypadkach ma to być uczynione na podstawie pisemnej umowy 4797 IV,III, 0, II, II,1242| formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłości i pobożności.~~ 4798 VII, I, 0, III, IV,1458 | miejsca, do którego się udaje i do siedziby przez niego 4799 IV, I, 0, V, 0,833 | moralnie jest niemożliwe udanie się do szafarza katolickiego, 4800 II,III, I, II, II,628 | obowiązku ani też w inny sposób udaremniać celu wizytacji.~ ~ 4801 II, I, 0, II, 0,225 | zobowiązany przepajać i udoskonalać duchem ewangelicznym porządek 4802 II,II, II, III, II,484 | które prawnie o to proszą, udostępniać z regestów akty lub dokumenty - 4803 VII,II, I, III, 0,1510 | pełnomocników, jeśli nie udowodnią, że byli bez winy.~ ~ 4804 VII,II, I, IV, I,1520 | wniosek, jeśli chodzi o udowodnienie faktów.~ 4805 I, 0, 0, IX, I,166 | na jego wniosek, ale po udowodnieniu pominięcia i nieobecności 4806 VII, I, 0, V, II,1488 | pokrycie szkód, gdyby nie udowodnił swojego uprawnienia.~ ~ 4807 IV, I, 0, VII, II,1063 | publiczną, jeśli może być udowodniona w zakresie zewnętrznym; 4808 IV, I, 0, II, I,869 | biskupa, chociażby sakramentu udzielał prezbiter.~ 4809 IV, I, 0, II, II,873 | prezbiterów, aby razem z nim udzielali tego sakramentu.~ 4810 II,II, II, II, IV,447 | w celu pomnożenia dobra udzielanego ludziom przez Kościół, głównie 4811 I, 0, 0, IV, III,59 | zastosowanie także w stosunku do udzielanych ustnie zezwoleń i łask, 4812 II,II, II, II, IV,455 | Stolicy Apostolskiej nie udzieliło Konferencji Episkopatu władzy, 4813 II,III, I, II, III,652 | powołanie nowicjuszy, a także uformować ich stopniowo do prowadzenia 4814 II,III, I, II, III,646 | sposobu życia instytutu, uformowali umysł i serce jego duchem, 4815 VII,II, II, III, 0,1703 | miejscu, w którym dokonuje się ugoda.~ 4816 II,III, I, I, 0,602 | wspólnotę zaszczepiona i ugruntowaną w miłości, członkowie winni 4817 IV, I, 0, I, III,854 | znajomość głównych prawd wiary, ujawni w jakikolwiek sposób intencję 4818 1, 0, II, 0, 0,739 | nauczaniu; co mianowicie ujawnia się we wspólnym uznaniu 4819 VII,II, I, VI, 0,1587 | jakiegoś aktu nie należy nikomu ujawniać, z tym zastrzeżeniem, że 4820 VII,II, I, IV, I,1520 | prawa, powinna odpowiadać i ujawnić w całości prawdę.~ ~§ 2. 4821 VI, I, 0, III, 0,1319 | spostrzegł tego oświadczenia lub ujawnienia.~ ~ ~~ 4822 VII,II, I, IV, III,1539 | chociażby penitent prosił o ujawnienie tego; co więcej, tego, co 4823 VI, I, 0, III, 0,1319 | oświadczeniu albo na innym ujawnieniu woli, doktryny lub wiedzy, 4824 VII,II, I, I, I,1494 | procesu jakaś podstawa się ujawniła.~§ 3. Jeśli skarga powodowa 4825 VI, I, 0, III, 0,1315 | 1326 -~§ 1. Sędzia może ukarać surowiej niż przewiduje 4826 VI, I, 0, V, 0,1333 | przewiduje się, że z pośpiesznego ukarania winnego wypłynie większe 4827 II,III, I, II, IV,662 | uznać naśladowanie Chrystusa ukazane w Ewangelii i wyrażone w 4828 IV, 0, II, V, 0,826 | Ciała Kościoła, które też ukazują i tworzą; poszczególnych 4829 II,II, II, II, III,445 | odpowiednie dla wzrostu wiary, ukierunkowania wspólnej działalności pasterskiej, 4830 II, I, 0, V, II,317 | które mają bezpośrednio ukierunkowanie do apostolstwa, moderatorami 4831 VII, I, 0, IV, II,1477 | czegoś takiego dokonali, układ jest nieważny i mogą być 4832 II,II, I, 0, V,365 | czy innych tego rodzaju układów, jak również wprowadznie 4833 II,III, I, II, III,658 | wieczystej wymaga się:~ ukończenia przynajmniej dwudziestego 4834 I, 0, 0, VI, I,97 | 97 - ~§ 1. Osoba, która ukończyła osiemnaście lat, jest pełnoletnia; 4835 II,II, II, I, I,371 | okoliczności nie została jeszcze ukonstytuowana jako diecezja i jest powierzona 4836 II, I, 0, XI, 0,204 | wszczepieni w Chrystusa, zostali ukonstytuowani Ludem Bożym i stawszy się 4837 II, I, 0, XI, 0,204 | świecie. ~§ 2. Ten Kościół, ukonstytuowany i uporządkowany na tym świecie 4838 VI,II, 0, IV, 0,1380 | prawdziwy zmienia, niszczy, ukrywa, albo posługuje się fałszywym 4839 II, I, 0, III, I,247 | świętym sługom Kościoła, nie ukrywając żadnej trudności życia kapłańskiego. ~ 4840 II, I, 0, III, I,245 | wykonywania pasterskiej posługi i ukształtowani w duchu misyjnym, rozumiejąc, 4841 II,III, I, II, III,648 | kan. 647, § 3.~§ 2. Dla ukształtowania nowicjuszy konstytucje, 4842 II, I, 0, III, III,279 | świętymi, przede wszystkim gdy ułatwiają wykonywanie pasterskiej 4843 VII,II, I, IV, III,1547 | kraju cieszą się podobnym ułatwieniem, przesłuchiwani w miejscu 4844 I, 0, 0, VI, II,122 | wspólnych, które nie mogą ulec podziałowi, przypadły obydwu 4845 II,III, I, I, 0,590 | obowiązany jest okazywać uległość Papieżowi jako swemu najwyższemu 4846 IV,II, 0, IV, II,1191 | jeśli istotnej zmianie ulegnie przedmiot przysięgi albo 4847 II, I, 0, III, I,244 | doktrynalne winny być harmonijnie ułożone i tak ukierunkowane, by 4848 II,II, II, III, VI,529 | niepokojach i smutku, oraz umacniając ich w Panu, jak również - 4849 IV, I, 0, V, I,990 | troszczyć się, by chorzy byli umacniani tym sakramentem w odpowiednim 4850 1, 0, II, II, 0,780 | poszczególnych diecezjach dla umacniania współpracy misyjnej :~ 4851 II,II, I, 0, V,364 | papieskiego jest zacieśnianie i umacnianie coraz bardziej więzów łączących 4852 IV, I, 0, V, IV,994 | albo czy rzeczywiście już umarł, należy udzielić tego sakramentu.~ 4853 IV,III, 0, II, II,1238| miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze 4854 VII,II, I, III, 0,1509 | może ustalić inne terminy umarzające.~ ~ 4855 VI, I, 0, III, 0,1312 | napastnikowi, zachowując należny umiar;~ nie posiadał używania 4856 VII,II, I, VI, 0,1593 | zarządzić, by odbyła się umiarkowana dyskusja ustna wobec zasiadającego 4857 IV,II, 0, IV, 0,1177 | jednakże mają być umieszczane w umiarkowanej liczbie i z zachowaniem 4858 VI, I, 0, III, 0,1313 | nie zachował koniecznego umiaru;~ przeciwko poważnie i 4859 II, I, 0, II, 0,231 | spełniali świadomie, umiejętnie i pilnie. ~§ 2. Zachowując 4860 1, 0, II, III, I,793 | życia chrześcijańskiego i umiejętnością pedagogiczną.~ ~ 4861 IV,III, 0, I, IV,1228| Pod ołtarzem nie wolno umieszczać zwłok; w przeciwnym razie 4862 V, 0, 0, IV, 0,1296 | wynikających z pobożnych fundacji, umieszczając go w miejscu widocznym, 4863 IV,II, 0, IV, 0,1177 | wiernych; jednakże mają być umieszczane w umiarkowanej liczbie i 4864 VII,II, I, VII, 0,1605 | wysłuchaniu stron i dekretem umieszczonym na końcu wyroku.~ ~§ 2. 4865 II,III, I, I, 0,573 | Chrystusa, oddają się całkowicie umiłowanemu nade wszystko Bogu, ażeby - 4866 1, 0, II, II, 0,777 | wiarą, a także w liturgię, umiłowanie Ludu Bożego i apostolstwo.~ ~§ 4867 II, I, 0, III, I,245 | formować, ażeby, przepojeni umiłowaniem Kościoła Chrystusowego, 4868 IV, I, 0, III, I,910 | niebezpieczeństwie śmierci, powinni być umocnieni Komunią świętą na sposób 4869 II,II, I, 0, I,333 | jednocześnie potwierdzona i umocniona władza własna, zwyczajna 4870 II,II, II, III, II,489 | pancerna, dobrze zamknięta i umocowana, której nie da wynieść z 4871 VII,II, I, III, 0,1512 | Kan. 1523 - Wydatki umorzonego procesu, które każdy z procesujących 4872 II,III, I, II, VI,688 | przynajmniej sumaryczne umotywowanie prawne i faktyczne.~§ 2. 4873 V, 0, 0, II, 0,1275 | 1286 - Zarządcy dóbr:~ w umowach o pracę powinni dokładnie 4874 II, I, 0, III, II,271 | zatroszczyć się przez pisemną umowę z biskupem diecezjalnym 4875 VII, I, 0, III, III,1454 | Natomiast terminy sądowe i umowne, przed ich upływem, mogą 4876 IV, I, 0, V, IV,995 | którzy - będąc przytomni na umyśle - przynajmniej pośrednio 4877 VI, I, 0, III, 0,1314 | zawiniona, czyli przewrotna lub umyślna, nigdy nie może być brana 4878 VI, I, 0, II, 0,1307 | poszczególne przestępstwa umyślne, które mogą wywołać poważniejsze 4879 VI, I, 0, III, 0,1314 | oraz wzburzenie uczuciowe umyślnie wzbudzone lub podtrzymywane.~ 4880 VI, I, 0, III, 0,1314 | nietrzeźwość lub inne zaburzenia umysłowe, jeśli były celowo spowodowane 4881 VI, I, 0, III, 0,1313 | lub podobnego zaburzenia umysłowego;~ na skutek poważnego 4882 VI, I, 0, V, 0,1334 | innym podobnym wzburzeniu umysłu, sędzia może się także powstrzymać 4883 II,III, I, I, 0,582 | Kan. 582 - Łączenie i unia instytutów życia konsekrowanego 4884 VII,II, I, VII, 0,1607 | ostatecznego wyroku, jeśli uniemożliwiają proces albo samemu procesowi 4885 IV, I, 0, VII, II,1064 | zabrania małżeństwa lub unieważnia.~§ 2. Również tylko najwyższa 4886 IV, I, 0, VII, II,1066 | kościelna może dodać klauzulę unieważniającą małżeństwo.~ 4887 I, 0, 0, I, 0,15 | lub błąd dotyczące ustaw unieważniających lub uniezdalniających, nie 4888 I, 0, 0, VII, 0,126 | może być podstawą skargi o unieważnienie według przepisu prawa. ~ 4889 I, 0, 0, IX, I,166 | nieobecności winien być unieważniony przez kompetentną władzę, 4890 I, 0, 0, I, 0,15 | ustaw unieważniających lub uniezdalniających, nie przeszkadzają ich skutkom, 4891 II, I, 0, III, III,285 | partykularnego. ~§ 2. Duchowni niech unikają tego, co chociaż nie jest 4892 1, 0, II, III, II,802 | powstały katolickie ośrodki uniwersyteckie, świadczące młodzieży pomoc, 4893 1, 0, II, III, III,809 | uniwersytetem lub widziałem i innymi uniwersytetami i wydziałami, nawet niekościelnymi, 4894 1, 0, II, III, III,809 | oraz żeby między własnym uniwersytetem lub widziałem i innymi uniwersytetami 4895 IV, I, 0, V, IV,996 | namaszczenia chorych tym, którzy uparcie trwają w jawnym grzechu 4896 IV, I, 0, VII, 0,1050 | dopóki obydwie strony nie upewnią się o jego nieważności.~ 4897 IV, I, 0, VII, V,1103 | przepisami prawa, a także nie upewnił się, jeśli to możliwe, o 4898 VII,II, I, IV, IV,1567 | innych odpowiednich sposobów upewnili się o tożsamości osób, rzeczy 4899 IV, I, 0, VII, IX,1141 | darowanie, gdy strona niewinna upewniona już o zdradzie małżeńskiej, 4900 IV, I, 0, III, I,913 | czysto pszenny i świeżo upieczony, aby nie było żadnego niebezpieczeństwa 4901 VII, V, I, 0, III,1722 | przepisu kan. 1734 i nie upłynęły jeszcze terminy wyznaczone 4902 IV, I, 0, VII, IX,1134 | gdy czas ten bezużytecznie upłynie, milczenie zostanie uznane 4903 VII,II, I,VIII, I,1615 | sanacja nieważności przez upływ czasu, o którym w kan. 1623.~ ~ 4904 VII,II, I, IX, II,1635 | decyzji później dotarła, czas upływa od tej wiadomości.~ ~§ 3. 4905 II,III, I, II, II,623 | przełożonych, wymaga się upływu odpowiedniego czasu od złożenia 4906 IV, I, 0, I, 0,838 | jako dzieci Boże i przez upodobnienie do Chrystusa niezniszczalnym 4907 VII, I, 0, II, III,1434 | sprawiedliwości i wrazie potrzeby upominać adwokatów lub pełnomocników;~ 4908 VI, I, 0, V, 0,1337 | ordynariusz może odpowiednimi upomnieniami lub innymi środkami pasterskiej 4909 VI, I, 0, V, 0,1330 | uznał, że ani braterskim upomnieniem, ani naganą, ani też innymi 4910 VI,II, 0, I, 0,1353 | tego domaga się długotrwały upór lub wielkość zgorszenia, 4911 II, I, 0, XI, 0,204 | Kościół, ukonstytuowany i uporządkowany na tym świecie jako społeczność, 4912 VI, I, 0, III, 0,1315 | roztropnie wnioskować o uporze w złej woli;~ tego, kto 4913 V, 0, 0, I, 0,1261 | jeśli to możliwe, samo uposażenie beneficjów powoli były przenoszone 4914 IV, I, 0, IV, II,965 | nawet gdy jest obecny kapłan upoważniony.~ 4915 II,III, I, I, 0,592 | każdego instytutu powinni upowszechniać znajomość tych dokumentów 4916 1, 0, II, I, 0,750 | różnego rodzaju zebraniach; upowszechnianie jej przez publiczne deklaracje 4917 VI,II, 0, V, 0,1381 | Duchowni lub zakonnicy uprawiający handel lub transakcje wbrew 4918 II, I, 0, III, III,286 | Zabrania się duchownym uprawiania transakcji osobiście lub 4919 VII,II, I, IX, I,1631 | prawo między stronami i uprawnia do skargi rzeczy osądzonej 4920 II, I, 0, V, I,306 | 306 - Do uczestnictwa w uprawnieniach a także przywilejach stowarzyszenia, 4921 II,II, II, III, VI,540 | mogłoby przynieść uszczerbek uprawnieniom proboszcza lub dobrom parafialnym. ~§ 4922 V, 0, 0, II, 0,1273 | fundatora, ofiarodawcę lub uprawnioną władzę, a zwłaszcza starać 4923 IV, I, 0, IV, 0,948 | pokuty, wierni wyznający uprawnionemu szafarzowi grzechy, wyrażający 4924 IV,II, 0, IV, I,1181 | przyjmuje w imieniu Kościoła uprawniony do tego przełożony; w innych 4925 IV, I, 0, VII, III,1078 | pomiędzy mężczyzną i kobietą uprowadzoną lub choćby przetrzymywaną 4926 VII, I, 0, I, 0,1394 | chyba że otrzymał od niego uprzednie polecenie.~§ 3. Rocie Rzymskiej 4927 VII,II, I, XI, 0,1641 | wykonanie wyroku wymaga uprzedniego rozliczenia rachunkowego, 4928 II, I, 0, V, II,316 | wypadek o którym w § 1, po uprzednim upomnieniu, powinni być 4929 VII,II, I,VIII, I,1613 | powodu nieważności, będzie uprzedzony i dlatego uważa go za podejrzanego, 4930 V, 0, 0, II, 0,1265 | partykularnego, starać się o uregulowanie zarządu dóbr kościelnych.~ 4931 I, 0, 0, IX, II,194 | 3, tylko wtedy. może być urgowane, jeżeli wiadomo, że stwierdziła 4932 I, 0, 0, VII, 0,127 | Ten obowiązek może być urgowany przez przełożonego. ~ 4933 II,II, II, III, VI,524 | wszelki wzgląd na osobę. Aby urobić sobie sąd o zdatności, winien 4934 IV, I, 0, I, III,856 | możliwie najszybciej po urodzeniu, a nawet jeszcze przed nim 4935 IV, I, 0, VII,VIII,1127 | uważa się te, które się urodziły przynajmniej po 180 dniach 4936 IV, I, 0, VII,VIII,1126 | pochodzenia uważa się poczęte lub urodzone z małżeństwa ważnego lub 4937 IV, I, 0, III, II,933 | Najświętszej Eucharystii urządzać; zwłaszcza w uroczystość 4938 II,II, II, III, II,486 | miejscu bezpiecznym, należy urządzić archiwum diecezjalne czyli 4939 IV,III, 0, I, II,1213| stwierdzi, że jest odpowiednio urządzone.~§ 2. Po udzieleniu zezwolenia, 4940 VII, I, 0, III, I,1438 | obrońcy węzła lub innym urzędnikom trybunału, zarzut ten rozpatruje 4941 II,II, II, III, II,483 | pismo nabiera charakteru urzędowego. Mogą być mianowani do jakichkolwiek 4942 I, 0, 0, I, 0,8 | zamieszczenie w organie urzędowym Actorum Apostolicae Sedis, 4943 VII, I, 0, III, III,1456 | procesowego trybunał nie urzęduje, termin należy uznać za 4944 I, 0, 0, VI, I,105 | zamieszkanie, a uzyskawszy usamodzielnienie zgodnie z przepisami prawa 4945 II,II, I, 0, V,364 | Stolicę Apostolską; ~ usilne popieranie tego, co służy 4946 VI,II, 0, V, 0,1383 | który nie jest duchownym, usiłując zawrzeć małżeństwo choćby 4947 VI,II, 0, V, 0,1383 | 194, § 1, n. 3, duchowny usiłujący zawrzeć małżeństwo, choćby 4948 VII,II, I, IV, III,1539 | jakikolwiek sposób zostało usłyszane z okazji spowiedzi, nie 4949 II, I, 0, II, 0,225 | tylko przez nich ludzie mogą usłyszeć Ewangelię i poznać Chrystusa. ~§ 4950 IV, I, 0, V, I,991 | przygotowani i wewnętrznie usposobieni, może być dokonywane według 4951 IV, I, 0, IV, III,976 | pokuty, powinien być tak usposobiony, by odrzucając grzechy, 4952 1, 0, II, I, I,751 | słusznością można się domagać z ust kapłańskich, stąd święci 4953 V, 0, 0, III, 0,1281 | biskupowi diecezjalnemu, ustalają własne statuty. W innym 4954 VII,II, I, I, II,1496 | strony dla zawiązania sporu, ustalając, czy mają one odpowiedzieć 4955 II,II, II, I, III,413 | kapłan, według kolejności ustalonej w wykazie, który biskup 4956 IV, I, 0, VI, II,1041 | zgodnie z przepisem prawa i ustalono zdatność kandydata. Jeśli 4957 VII, V, I, 0, I,1730 | przewidywania szybko nie ustaną;~ poważne zaniedbanie 4958 I, 0, 0, I, 0,18 | Kan. 18 - Ustawy, które ustanawiają kary, ograniczają swobodne 4959 VII, V, I, 0, I,1736 | czas powinien zaradzić, ustanawiając administratora parafialnego.~ ~~ 4960 VI, I, 0, V, 0,1331 | zabrania wymierzać dekretem ustanawiająca je ustawa lub nakaz.~ ~§ 4961 VI, I, 0, VI, 0,1343 | Ponadto ustawa lub nakaz ustanawiające karę mogą również innym 4962 II,III, I, II, II,625 | przełożony powinien być ustanawiany przez kanoniczny wybór, 4963 VI, I, 0, VI | Tytuł V-~USTANIE KAR (Kan. 1354-1363)~ ~ 4964 VII,II, II, III, II,1712 | jak długo oskarżony nie ustanowi sobie adwokata.~ 4965 VII, I, 0, IV, I,1466 | powód lub strona pozwana ustanowiła pełnomocnika lub adwokata, 4966 VI, I, 0, VI, 0,1351 | jeśli prawo partykularne ustanowiło inny termin przedawnienia.~ ~§ 4967 I, 0, 0, IX, 0,145 | samym prawem, którym urząd ustanowiono, albo dekretem kompetentnej 4968 VI,II, 0, VI, 0,1386 | kan. 1370, jest karane tam ustanowionymi karami.~ 4969 II,III, I, II, 0,607 | jej istnienie staje się ustawiczna czcią Boga w miłości.~§ 4970 II,III, I, II, IV,663 | kontemplacja rzeczy Bożych oraz ustawiczne zjednoczenie z Bogiem w 4971 I, 0, 0, IV, IV,76 | może być przyznany przez ustawodawcę oraz przez władzę wykonawczą, 4972 I, 0, 0, V, 0,94 | promulgowane mocą władzy ustawodawczej, kierują się przepisami 4973 I, 0, 0, X, 0,197 | przyjmuje takie, jakie jest w ustawodawstwie cywilnym danego kraju, z 4974 VII, I, 0, IV, I,1469 | występują w sądzie przez swoich ustawowo uznanych przedstawicieli.~ ~§ 4975 VII,II, I, VI, 0,1594 | Kan. 1605 - Przy ustnej dyskusji, o której w kan. 4976 VII,II, I, II, 0,1502 | odpowiedzi na pozew, albo w ustnych oświadczeniach złożonych 4977 II,II | Część II: HIERARCHICZNY USTRÓJ KOŚCIOŁA ~~~~~~ 4978 VII,II, I, VI, 0,1589 | potajemnego podjudzania zostanie usunięte;~ we wszystkich sprawach, 4979 II,II, II, III, VI,538 | stowarzyszenia życia apostolskiego, usuwa się z zachowaniem przepisu ~~~~~~ 4980 VII,II, I,VIII, I,1611 | dotknięty wadą nieważności usuwalnej tylko wtedy, jeżeli:~ 4981 1, 0, II, III, I,794 | nauczycieli religii oraz usuwania lub żądania usunięcia, ilekroć 4982 IV | KSIĘGA IV.~UŚWIĘCAJĄCE ZADANIE KOŚCIOŁA~ ~ 4983 IV,III, 0, II, I,1236| tych prac i zajęć, które utrudniają oddawanie Bogu czci, przeżywanie 4984 IV, I, 0, VII, VI,1117 | też wspierać małżonków w utrwalaniu jedności życia małżeńskiego 4985 II,II, I, 0, V,364 | popieranie tego, co służy utrwaleniu pokoju, rozwoju postępu 4986 IV, I, 0, VII, X,1150 | prawdopodobne, że strony chcą utrzymać życie małżeńskie.~ 4987 II,III, I, III, 0,701 | wprowadzają te więzy, z utrzymaniem jednak zawsze w sposobie 4988 II,III, I, II, II,640 | Kościoła, jak również pomóc w utrzymaniu osób potrzebujących.~ ~ ~~~~~~~ 4989 II, I, 0, III, I,264 | siedzibę w diecezji, chyba że utrzymują się tylko z jałmużny albo 4990 IV, I, 0, VI, I,1010 | przesłać każdemu biskupowi utrzymującemu łączność ze Stolicą Apostolską, 4991 II,II, II, III,VIII,571 | zadania, kapelan powinien utrzymywać należny kontakt z proboszczem. ~ 4992 II,II, II, III, VII,555 | Sakramentu były starannie utrzymywane; żeby księgi parafialne 4993 1, 0, II, 0, 0,740 | zwierzchnictwa Biskupa Rzymskiego lub utrzymywania wspólnoty z członkami Kościoła, 4994 1, 0, II, 0, 0,738 | wiernych, którego zadaniem jest utwierdzać braci w wierze, w sposób 4995 IV, I, 0, VI, II,1031 | nie został dostatecznie utwierdzony.~ 4996 II,II, II, III, II,491 | zatroszczyć się także o utworzenie archiwum historycznego, 4997 II,II, II, III, VI,515 | określoną wspólnotą wiernych, utworzoną na sposób stały w Kościele 4998 V, 0, 0, II, 0,1263 | to możliwe, winny być tak utworzone, aby uzyskały skuteczność 4999 1, 0, II, III, II,800 | katolickich uniwersytetach został utworzony wydział teologiczny albo 5000 V, 0, 0, II, 0,1263 | poszczególnych diecezjach należy utworzyć wspólny fundusz, z którego 5001 IV, I, 0, VI, I,1012 | lub jego następcę czymś uwarunkowane lub odwołane. Raz jednak 5002 I, 0, 0, IX, I,180 | którego wyborcy wolą i uważają za odpowiedniego, stoi na 5003 VII, I, 0, III, II,1449 | jest niewłaściwy, strona uważająca się za poszkodowaną może 5004 IV, I, 0, VII, III,1075 | strona była powszechnie uważana za ochrzczoną albo jej chrzest 5005 VII,II, I, IV, IV,1568 | 1. Sędzia powinien uważnie rozważyć nie tylko wnioski 5006 IV, I, 0, VII, X,1150 | małżeństwa nieważnego jest uważnieniem go bez ponawiania zgody, 5007 IV, I, 0, IV, II,970 | rodzaju i liczby grzechów, z uwględnieniem jednak sytuacji penitenta. 5008 II,II, II, III, VI,535 | adnotacje muszą być zawsze uwidocznione w metryce chrztu. ~§ 3. 5009 IV, I, 0, III, 0,886 | zmartwychwstania Pana, w której uwiecznia się Ofiara Krzyża, jest 5010 IV, I, 0, V, 0,987 | Chrystusowi cierpiącemu i uwielbionemu, ażeby ich podtrzymał i


0-1646 | 1652-640 | 641-celeb | celib-i-zes | ident-naduz | nadwy-odrzu | odsta-popel | popie-przyg | przyj-srode | stalo-uwiel | uwien-wyzna | wzaje-zrodz | zrown-zywym

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License