Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Kodeks Prawa Kanonicznego

IntraText - Concordances

(Hapax - words occurring once)


0-1646 | 1652-640 | 641-celeb | celib-i-zes | ident-naduz | nadwy-odrzu | odsta-popel | popie-przyg | przyj-srode | stalo-uwiel | uwien-wyzna | wzaje-zrodz | zrown-zywym

                                      bold = Main text
   Ksiega, Czesc, Sekcja, Tytul, Rozdzial, Kan.             grey = Comment text
5532 II,III, I, II, I,614 | zgodnie z konstytucjami. Wzajemne prawa i obowiązki należy 5533 VII, I, 0, III, II,1452 | Kan. 1463 - ~§ 1. Skarg wzajemnych nie można ważnie zgłaszać, 5534 VI,II, 0, II, 0,1362 | Kan. 1373 - Kto publicznie wzbudza niechęć lub nienawiść podwładnych 5535 IV, 0, II, V, 0,825 | mają pilnie starać się wzbudzać oraz wyjaśniać, zwłaszcza 5536 IV, I, 0, IV, I,951 | to pozwala, wezwanie do wzbudzenia przez każdego aktu żalu.~ 5537 IV, I, 0, III, I,905 | tym, że jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który 5538 VI, I, 0, III, 0,1314 | wzburzenie uczuciowe umyślnie wzbudzone lub podtrzymywane.~ 5539 VI, I, 0, V, 0,1334 | nietrzeźwym bądź w innym podobnym wzburzeniu umysłu, sędzia może się 5540 VII, I, 0, III, II,1449 | 2. W wypadku zarzutu o względnym braku właściwości, jeżeli 5541 II,III, I, II, II,626 | jakichkolwiek nadużyć oraz względów osobistych. Mając zaś przed 5542 IV, I, 0, IV, I,950 | biskupa diecezjalnego, który wziąwszy pod uwagę kryteria uzgodnione 5543 I, 0, 0, IX, I,166 | wszyscy pominięci rzeczywiście wzięli udział w głosowaniu. ~ 5544 IV, I, 0, V, 0,829 | poprzez które wyraża się i wzmacnia wiara, oddawany jest Bogu 5545 VII,II, I, IV, I,1525 | elementy, które je ostatecznie wzmacniają.~ 5546 II,II, II, III, VI,529 | zwłaszcza bliskich śmierci, wzmacniając ich troskliwie sakramentami 5547 II,II, II, III, VI,528 | Pracuje nad tym, by wierni wzmacniali się przez pobożne uczestniczenie 5548 V, 0, 0, IV, 0,1294 | fundacji, z wyraźną i dokładną wzmianką o zobowiązaniu.~ 5549 IV, I, 0, I, V,866 | ochrzczonego, bez żadnej wzmianki o ojcu lub rodzicach.~§ 5550 IV, I, 0, VII,VIII,1123 | przez specjalny sakrament wzmocnieni i jakby konsekrowani do 5551 IV,II, 0, IV, II,1190 | przez przysięgę żadnego wzmocnienia.~ 5552 II, I, 0, III, I,246 | ducha modlitwy i otrzymują wzmocnienie dla własnego powołania. ~§ 5553 II, I, 0, III, II,271 | określony, nawet wielokrotnie wznawiany, tak jednak, by ci duchowni 5554 IV, I, 0, VII, IX,1142 | wszystkich wypadkach należy wznowić współżycie małżeńskie, chyba 5555 II,III, I, III, 0,704 | instytutem, zależą od biskupa na wzór zakonników.~ ~ 5556 II,III, I, II, IV,663 | Rodzicielki, która jest wzorem i oparciem dla każdego rodzaju 5557 IV, I, 0, III, 0,886 | Kościół ustawicznie żyje i wzrasta. Ofiara eucharystyczna, 5558 II,II, II, I, II,387 | uczestnictwo w sakramentach wzrastali w łasce, a także poznawali 5559 II,III, I, I, 0,576 | odpowiednia troska, aby instytuty wzrastały i rozwijały się zgodnie 5560 VII,II, I, I, II,1496 | sprawy, nie potrzeba ich wzywać, lecz notariusz niech zaznaczy 5561 IV, I, 0, VII, X | Rozdział X.~UWAŻNIENIE MAŁŻEŃSTWA~ ~ 5562 VII,II, I, X | Tytuł X-KOSZTA SĄDOWE I BEZPŁATNA POMOC ( 5563 I, 0, 0, X | Tytuł X-PRZEDAWNIENIE (Kan. 197-199) ~ ~ 5564 I, 0, 0, XI | Tytuł XI-OBLICZANIE CZASU (Kan. 200-203)~~~~ ~ 5565 VII,II, I, XI | Tytuł XI-WYKONANIE WYROKU (Kan. 1650-1655)~ ~ 5566 I, 0, 0, IX, I,182 | nie jest zobowiązana jej zaakceptować. ~§ 4. Po dokonaniu postulacji 5567 VII,II, I, III, 0,1513 | drugiej stronie i przez nią zaakceptowane lub przynajmniej nie zwalczane 5568 IV, I, 0, VI, II,1023 | podpisanej prośby oraz po jej zaakceptowaniu na piśmie przez władzę.~§ 5569 II,II, I, 0, I,332 | przez zgodny z prawem i zaakceptowany przez niego wybór wraz z 5570 VII, I, 0, III, V,1463 | znany temu trybunałowi, zabezpieczając się, by istniała pewność 5571 VII, I, 0, V, II,1487 | proponuje się odpowiednią kaucję zabezpieczającą.~ 5572 II,III, I, I, 0,605 | wyrażali swoje założenia i zabezpieczali odpowiednimi statutami, 5573 II,II, II, III, VI,533 | kapłanów, jeśli zostanie zabezpieczone właściwe i odpowiednie wykonanie 5574 II,II, II, III, VI,529 | diecezjalnym prezbiterium, zabiegając także o to, by wierni troszczyli 5575 VI,II, 0, I, 0,1356 | albo w celu świętokradczym zabiera lub przechowuje, podlega 5576 IV, I, 0, VII, VI,1117 | małżeństwa mieszanego nie zabrakło pomocy duchowej do wypełnienia 5577 IV,III, 0, I, I,1204| dobru wiernych i że nie zabraknie środków koniecznych na wybudowanie 5578 II,II, II, III, VII,555 | czy śmierci nie zostały zabrane lub nie zaginęły księgi, 5579 IV, I, 0, VII, III,1073 | czy faktyczna, nie należy zabraniać zawarcia małżeństwa ani 5580 V, 0, 0, IV, 0,1291 | wyraźnie i bezwzględnie tego zabraniał, nie powinien przyjąć powiernictwa.~§ 5581 VII, I, 0, III, II,1449 | dopuszcza apelacji, ale nie jest zabroniona skarga o nieważność i przywrócenie 5582 I, 0, 0, IV, III,60 | jeżeli mu tego wyraźnie nie zabroniono. ~ 5583 IV, I, 0, VII, VI,1116 | odnowienia zgody małżeńskiej. Zabroniony jest również taki obrzęd 5584 II, I, 0, III, I,252 | nauczyć wnikać w tajemnice zabwienia, zwłaszcza za nauczycielem 5585 IV, I, 0, III, I,912 | jakimkolwiek obrządku katolickim, z zachawaniem przepisu kan. 844.~ ~Art. 5586 II,II, II, I, II,394 | zdolnością każdego, jak również zachęcać ich do uczestnictwa i wspomagania 5587 II, I, 0, XI, 0,206 | katechumenów szczególną troską, zachęcając ich do prowadzenia życia 5588 IV, I, 0, III, I,908 | coś spożyć, chociażby nie zachodziła przerwa jednej godziny.~§ 5589 IV, I, 0, V, IV,993 | wyzdrowieniu znowu ciężko zachoruje lub jeśli w czasie trwania 5590 IV, I, 0, VII, I,1052 | dzięki której stan małżeński zachowa ducha chrześcijańskiego 5591 IV, I, 0, VII, IX,1141 | przez okres sześciu miesięcy zachowała współżycie małżeńskie i 5592 II, I, 0, V, I,305 | ma troszczyć się o to, by zachowały one nienaruszoną wiarę i 5593 VII,II, I, I, I,1494 | w sądzie;~ jeżeli nie zachowano przepisów kan. 1504, nn. 5594 IV, I, 0, I, III,854 | i przyrzeknie, że będzie zachowywał nakazy chrześcijańskiej 5595 II, I, 0, III, I,261 | tym, by alumni dokładnie zachowywali normy ustalone w programie 5596 V, 0, 0, III, 0,1279 | oraz do zobowiązań, ma być zachowywane również mocą prawa kanonicznego 5597 VI, I, 0, V, 0,1341 | śmierci.~ ~§ 2. Obowiązek zachowywania kary wiążącej mocą samego 5598 II,III, I, II, II,619 | pielęgnowaniu cnót oraz w zachowywaniu przepisów i tradycji własnego 5599 II,III, I, II, II,639 | nie powinni zezwalac na zaciąganie długów, jeśli nie jest pewne, 5600 II,III, I, II, II,639 | 1. Jeśli osoba prawna zaciągnęła długi i zobowiązania, nawet 5601 II,II, I, 0, V,364 | legata papieskiego jest zacieśnianie i umacnianie coraz bardziej 5602 II,III, I, I, 0,592 | Kan. 592 - ~ ~§ 1. W celu zacieśnienia wspólnoty instytutów ze 5603 I, 0, 0, IV, III,64 | dykasterii, z którą sprawę zaczęto załatwiać. ~ 5604 II,II, II, II, III,446 | uchwał oraz czas, od którego zaczną obowiązywać promulgowane 5605 I, 0, 0, I, 0,8 | określony przez prawodawcę i zaczynają obowiązywać po miesiącu 5606 VII,II, I, VII, 0,1598 | pierwszeństwa, tak jednak by zaczynał ponens sprawy, czyli relator, 5607 II,III, I, III, 0,702 | się oni na podobieństwo zaczynu przepoić wszystko duchem 5608 VII,II, I, IV, III,1561 | Przy ocenie zeznań, sędzia, żądając w razie potrzeby świadectw 5609 IV, I, 0, VII, 0,1051 | podstawy do wniesienia skargi, żądającej zawarcia małżeństwa. Przysługuje 5610 IV, I, 0, VII, III,1079 | małżeństwa z określoną osobą, zadaje śmierć jej współmałżonkowi 5611 IV, I, 0, IV, 0,948 | Kościołem, któremu grzesząc zadali ranę.~ ~~ 5612 1, 0, II, I, I,757 | trwałości rodziny oraz o jej zadaniach, o obowiązkach ludzi żyjących 5613 VII,II, II, III, II,1710 | 1. Jeżeli ordynariusz zadecydował, że należy wszcząć proces 5614 II,III, I, II, VI,688 | obrony oraz jeśli zostanie to zadecydowane w tajnym głosowaniu, winien 5615 II,II, II, III, I,468 | poleci go kontynuować lub nie zadeklaruje, że został rozwiązany. ~~~~~~~ 5616 VII,II, II, I, I,1675 | dokumentu, który nie podlega żadnemu sprzeciwowi lub zarzutowi, 5617 IV, I, 0, IV, IV,981 | rozporządza i dysponuje skarbcem zadośćuczynień Chrystusa i świętych.~ 5618 VI,II, 0, IV, 0,1379 | dokonania odpowiedniego zadośćuczynienia.~ 5619 II,III, I, II, IV,668 | postanawiają - w sposób wolny zadysponować ich użytkowaniem i korzystaniem 5620 II,II, II, III, VII,555 | zostały zabrane lub nie zaginęły księgi, dokumenty, sprzęt 5621 VII, I, 0, V, II,1487 | wykonywania uprawnienia, jeśli zagrażająca szkoda może być inaczej 5622 I, 0, 0, IV, I,36 | wątpliwości akty dotyczące sporów, zagrożenia lub wymierzenia kary, ograniczające 5623 II,III, I, II, IV,666 | własnemu powołaniu i stanowi zagrożenie dla czystości osoby konsekrowanej.~ ~ 5624 II,III, I, II, VI,686 | dwóch świadków, z wyraźnym zagrożeniem wydalenia, które nastąpi, 5625 VI, I, 0, II, 0,1308 | nakazy, o tyle może również zagrozić w nakazie określonymi karami, 5626 VII, I, 0, III, I,1444 | rozpowszechnienia akt lub dowodów zagrożona byłaby sława innych lub 5627 II,II, II, I, II,407 | uwadze możliwie najlepsze zagwarantowanie, aktualnie i w przyszłości, 5628 II,II, II, III, II,487 | równocześnie. ~§ 2. Osoby zainteresowane mają prawo - gdy o to proszą 5629 VI,II, 0, VI, 0,1387 | powoduje przerwanie ciąży, po zaistnieniu skutku, podlega ekskomunice 5630 II,II, II, I, II,383 | ochrzczonych, ażeby i im zajaśniała miłość Chrystusa, której 5631 IV,II, 0, III, I,1169 | tych, do których należy zajęcie się pogrzebem zmarłego.~§ 5632 II, I, 0, II, 0,229 | dostosowany do jego możliwości i zajmowanej pozycji. ~§ 2. Mają również 5633 I, 0, 0, IX, II,190 | jest dokonywane wbrew woli zajmującego urząd, wymagana jest poważna 5634 VII,II, II, I, I,1674 | o ustalonych ewentualnie zakazach.~ ~Art. 6~PROCES OPARTY 5635 I, 0, 0,VIII, 0,137 | subdelegacja została wyraźnie zakazana. ~§ 3. Władza wykonawcza 5636 VI,II, 0, I, 0,1354 | Kan. 1365 - Winny zakazanego uczestnictwa w rzeczach 5637 VII, I, 0, V, II,1485 | okolicznościach może uzyskać, by komuś zakazano wykonywania uprawnienia.~ 5638 IV, I, 0, VI, II,1031 | sprawuje urząd lub zarząd zakazany duchownym na mocy kan. 285 5639 VII,II, II, I, I,1673 | że zostało to zabronione zakazem zamieszczonym w wyroku lub 5640 VI, I, 0, III, II,1327 | akademickich.~§ 3. Odnośnie do zakazów wyliczonych w kan. 1336, 5641 VI,II, 0, III, 0,1372 | dymisoriów, podlega przez rok zakazowi udzielania święceń. Kto 5642 VI,II, 0, II, 0,1360 | coś nakazują lub czegoś zakazują, i po upomnieniu trwa w 5643 1, 0, II, I, II,767 | kościołach, szkołach lub w innych zakładach, w jakikolwiek sposób im 5644 1, 0, II, III, I,790 | również poprzez własne szkoły, zakładane za zgodą biskupa diecezjalnego.~ ~ 5645 IV, I, 0, IV, II,974 | rektor seminarium lub innego zakładu wychowawczego, nie powinni 5646 IV, I, 0, III, II,925 | zakonnego albo w pobożnym zakładzie, Najświętszą Eucharystię 5647 IV, I, 0, VII, IV,1087 | swej natury może poważnie zakłócić wspólnotę życia małżeńskiego, 5648 VII,II, I, III, 0,1513 | jednak specjalne zlecenie, zakomunikowane drugiej stronie i przez 5649 I, 0, 0, IX, II,189 | chwilą, gdy rezygnujący zakomunikuje zgodnie z prawem. ~§ 5650 II, I, 0, V, I,303 | doskonałości, nazywają się trzecimi zakonami lub otrzymują inną odpowiednią 5651 VII,II, I, V, 0,1580 | Kan. 1591 - Zanim zostanie zakończona sprawa główna, sędzia lub 5652 II,II, II, III, II,489 | osób zmarłych albo spraw zakończonych przed dziesięciu laty wyrokiem 5653 VII, I, 0, III, I,1442 | zachowaniem sprawiedliwości, zakończyć wszystkie sprawy tak, by 5654 II,II, II, III, VI,520 | kleryckiemu instytutowi zakonnemu lub kleryckiemu stowarzyszeniu 5655 II,III, I, II, II,639 | kontraktu.~§ 5. Przełożeni zakonni nie powinni zezwalac na 5656 1, 0, II, I, I,754 | 765 - Do przepowiadania zakonnikom w ich kościołach lub kaplicach 5657 VII, I, 0, II, I,1416 | wreszcie powstaje spór między zakonnymi osobami fizycznymi lub prawnymi 5658 1, 0, II, I, II,767 | Kan. 778 - Przełożeni zakonów i stowarzyszeń życia apostolskiego 5659 1, 0, II, II, 0,775 | których jeszcze się nie zakorzenił, jest prowadzona przez Kościół, 5660 IV, I, 0, IV, 0,948 | grzechy, wyrażający za nie żal i mający postanowienie poprawy, 5661 VII,II, II, 0, 0,1650 | wątpliwości; następnie, załączając dla stron formułę sporu, 5662 II,III, I, II, II,631 | idzie o wybory i sposób załatwiania spraw.~§ 3. Zgodnie z normami 5663 II,III, I, I, 0,595 | Należy do niego również załatwianie ważniejszych spraw, dotyczących 5664 II,II, II, III, II,473 | koordynowanie pod władzą biskupa załatwianych w kurii spraw administracyjnych, 5665 II,III, I, II, II,639 | na polecenie przełożonego załatwił sprawę instytutu, odpowiedzialny 5666 IV,III, 0, I, III,1222| przywileje, ilekroć to zdają się zalecać okoliczności miejsca, napływ 5667 II, I, 0, V, I,298 | erygowane, albo przez nią zalecane lub popierane. ~ 5668 II, I, 0, V, I,299 | były przez władzę kościelną zalecone lub były przez nią popierane, 5669 II,III, I, I, 0,600 | bogactw, niesie ze sobą zależność i ograniczenie w używaniu 5670 II,II, II, I, II,406 | przynajmniej wikariuszami biskupimi zależnymi tylko od jego władzy, bądź 5671 IV,II, 0, IV, II,1190 | Przysięga przyrzekająca zależy od istoty i warunków aktu, 5672 IV,II, 0, IV, 0,1176 | autorytetem Kościoła zostali zaliczeni w poczet Świętych lub Błogosławionych.~ 5673 V, 0, 0, II, 0,1266 | określić, które akty należy zaliczyć do nadzwyczajnego zarządzania.~ 5674 1, 0, II, I, I,756 | jakiegoś święta lub wydarzenia żałobnego.~ ~§ 4. Do proboszcza lub 5675 VI, I, 0, V, 0,1336 | winny, który rzeczywiście żałował popełnienia przestępstwa, 5676 IV, I, 0, V, 0,829 | wprowadzenia, umocnienia i zamanifestowania kościelnej wspólnoty. Dlatego 5677 V, 0, 0, IV, 0,1299 | Redukcja, ograniczenie, zamiana rozporządzeń wiernych na 5678 VI, I, 0, V, 0,1332 | roztropnością złagodzić karę lub zamiast niej nałożyć pokutę.~ ~ 5679 IV,II, 0, IV, II,1192 | zawieszać, dyspensować i zamieniać ślub, posiadają taką samą 5680 II,II, II, III, II,480 | nigdy działać wbrew woli i zamierzeniom biskupa diecezjalnego. ~ 5681 V, 0, 0, III, 0,1281 | których alienacja jest zamierzona, mieści się w ramach między 5682 IV, I, 0, VII, IV,1086 | bezpośrednio i zasadniczo zamierzony.~ 5683 VII, V, I, 0, I,1730 | wspólnocie poważną szkodę lub zamieszanie;~ nieudolność albo trwała 5684 1, 0, II, IV, 0,820 | obyczaje, wierni mogą coś zamieszczać jedynie dla słusznej i uzasadnionej 5685 I, 0, 0, I, 0,8 | kościelne promulgowane przez zamieszczenie w organie urzędowym Actorum 5686 II,II, II, I, II,405 | biskupa pomocniczego określają zamieszczone poniżej kanony, jak również 5687 VII,II, II, I, I,1673 | zostało to zabronione zakazem zamieszczonym w wyroku lub dekrecie albo 5688 I, 0, 0, II, 0,23 | zgodnie z kanonami niżej zamieszczonymi. ~ 5689 II,III, I, II, VI,675 | miejsca, na którym zakonnik ma zamieszkać. Przedłużenie takiego indultu 5690 IV, I, 0, VII, 0,1050 | małżeństwa małżonkowie wspólnie zamieszkali, domniemywa się dopełnienie, 5691 IV, I, 0, VII, IX,1135 | interpelowana, czy też nie - zamieszkując najpierw w zgodzie bez obrazy 5692 II,II, II, III, II,489 | znajdować kasa pancerna, dobrze zamknięta i umocowana, której nie 5693 VII,II, II, III, I,1708 | którymi rozpoczyna się lub zamyka dochodzenie i to wszystko, 5694 I, 0, 0, IV, II,49 | poleca wykonać lub czegoś zaniechać, przede wszystkim celem 5695 VII,II, I,VIII, II,1624 | apelacyjnego, apelację uważa się za zaniechaną.~ 5696 VI, I, 0, III, 0,1317 | 2. Jeśli czynności lub zaniechania z natury swojej prowadzą 5697 II,II, I, 0, V,365 | legat papieski niech nie zaniedba zasięgać opinii i rady biskupów 5698 VII,II, I, III, 0,1508 | procesowego może ustanowić, jeśli zaniedbała tego strona, w krótkim czasie 5699 VII,II, I, VI, 0,1595 | Kan. 1606 - Jeśli strony zaniedbały przygotowanie obrony w wyznaczonym 5700 VII,II, I, IX, II,1634 | strony, na szkodę drugiej;~ zaniedbany został w sposób oczywisty 5701 I, 0, 0, IX, I,155 | Kto, działając za kogoś zaniedbującego się lub mającego przeszkodę, 5702 II,III, I, II, VI,685 | potwierdzone, jakimi : habitualne zaniedbywanie obowiązków życia konsekrowanego; 5703 IV, I, 0, III, I,900 | 1. Obowiązek i prawo zanoszenia Najświętszej Eucharystii 5704 IV, I, 0, I, I,843 | Chrztu udziela się bądź przez zanurzenie, bądź przez polanie, z zachowaniem 5705 1, 0, II, IV, 0,814 | aprobata tej samej władzy oraz zaopatrzenie ich w konieczne i wystarczające 5706 VII,II, I, XI, 0,1642 | biskup diecezji, w której zapadł wyrok pierwszego stopnia.~ ~§ 5707 VII,II, I, IX, I,1630 | osądzona ma miejsce:~ jeśli zapadły dwa zgodne wyroki między 5708 1, 0, II, III, I,787 | kierować swoje dzieci do szkół zapewniających katolickie wychowanie. Jeśli 5709 1, 0, II, III, I,788 | dotyczące kształcenia młodzieży zapewniały jej także w szkole wychowanie 5710 VII,II, II, I, I,1678 | drugiej i wobec dzieci, co do zapewnienia utrzymania i wychowania.~ ~ 5711 II, I, 0, III, III,282 | urzędu, to, co im zbywa po zapewnieniu godziwego utrzymania i wypełnieniu 5712 V, 0, 0, II, 0,1263 | by w sposób wystarczający zapewniła ubezpieczenie społeczne 5713 IV, I, 0, VI, III,1042 | własnemu ordynariuszowi w celu zapisania święceń w specjalnej księdze 5714 IV, I, 0, VII, V,1111 | ochrzczonych, w których zapisany jest chrzest małżonków.~§ 5715 VII,II, I, IV, III,1555 | wypadku mogą się posługiwać zapiskami, które ze sobą przynieśli.~ ~ 5716 VI,II, 0, II, 0,1363 | Kan. 1374 - Kto zapisuje się do stowarzyszenia działającego 5717 VII,II, I, V, I,1584 | obowiązane solidarnie do zapłacenia kosztów procesu.~ ~~ 5718 VII,II, I, IV, IV,1569 | Kan. 1580 - Biegłym należy zapłacić wydatki i honoraria, które 5719 VI, I, 0, III, 0,1317 | dobrowolnie odstąpił od zapoczątkowanego wykonywania przestępstwa. 5720 II,III, I, II, IV,668 | przysługuje z tytułu pensji, zapomogi lub ubezpieczenia, jest 5721 II,III, I, I, 0,573 | Kościele wyraźnym znakiem, zapowiadać niebieską chwałę.~§ 2. 5722 II,II, I, 0, III,351 | kardynalskiej i Biskup Rzymski wybór zapowiedział, jednak zarezerwował sobie 5723 II,II, I, 0, I,337 | przez Biskupa Rzymskiego zapowiedziana lub dobrowolnie przyjęta, 5724 V, 0, 0, III, 0,1281 | zdania lub zgody, dopóki nie zapoznają się dokładnie ze stanem 5725 II,II, II, II, IV,456 | dekrety, zarówno w celu zapoznania się z aktami, jak i dla 5726 IV, I, 0, VI, I,1000 | Na święcenia powinni być zapraszani duchowni oraz inni wierni, 5727 II,II, II, III, I,465 | Kan. 465 - Wszystkie zaproponowane tematy powinny być poddane 5728 II,II, I, 0, I,338 | czasie soboru. Do tematów zaproponowanych przez Biskupa Rzymskiego, 5729 II,II, I, 0, III,353 | społeczności oraz innych zaproszonych. ~ 5730 I, 0, 0, IX, I,173 | wyborców powinny być pilnie zaprotokółowane przez pełniącego funkcję 5731 1, 0, II, 0, 0,740 | uporczywe, po przyjęciu chrztu, zaprzeczanie jakiejś prawdzie, w którą 5732 VI, I, 0, III, 0,1317 | sprawca, chociaż samorzutnie zaprzestał działania, może być ukarany 5733 IV, I, 0, VII, I,1057 | nupturientów, w razie potrzeby zaprzysiężone, że zostali ochrzczeni i 5734 VII, I, 0, III, V,1460 | stronom, trzeba się posłużyć zaprzysiężonym tłumaczem, wyznaczonym przez 5735 IV, I, 0, VII, V,1109 | przy zawieraniu małżeństwa, zapytał nupturientów, czy wyrażają 5736 I, 0, 0, IX, I,159 | proponowany do prezentacji zapytany o zgodę, jeżeli do ośmiu 5737 VI, I, 0, I, 0,1301 | Ponadto stosowane środki zaradcze i pokuty, pierwsze głównie 5738 II, I, 0, V, I,301 | celów duchowych, czemu nie zaradza się dostatecznie przez poczynania 5739 V, 0, 0, II, 0,1263 | osoby służące Kościołowi, zaradzać różnym potrzebom diecezji 5740 I, 0, 0, I, 0,13 | z wyjątkiem tych, które zaradzają porządkowi publicznemu albo 5741 VII, V, I, 0, I,1730 | szkodą Kościoła, ilekroć na zaradzenie złu brak innego środka.~ 5742 VI, I, 0, VI, 0,1346 | czas konieczny do tego, aby zaradził kompetentny przełożony.~ ~§ 5743 II,II, II, I, III,415 | Stolicę Świętą, ażeby sama zaradziła. ~Art. 2~WAKANS STOLICY~ 5744 IV, I, 0, VII, 0,1051 | bądź dwustronne, nazywane zaręczynami, jest regulowane prawem 5745 VI, I, 0, VI, 0,1343 | Jeśli Stolica Apostolska zarezerwowała sobie lub innym zwolnienie 5746 II,II, I, 0, III,351 | pierwszeństwo liczy się od momentu zarezerwowania in pectore jego nazwiska. ~ 5747 VI, I, 0, VI, 0,1343 | innym zwolnienie z kary, zarezerwowanie podlega ścisłej interpretacji.~ ~ 5748 II,III, I, II, IV,667 | postanowieniami własnego prawa, z zarezerwowaniem zawsze jakiejś części domu 5749 V, 0, 0, II, 0,1262 | rządzenia, jest najwyższym zarządcą i szafarzem wszystkich dóbr 5750 V, 0, 0, II, 0,1269 | doradców, którzy mają wspierać zarządcę w wypełnianiu jego zadań, 5751 II, I, 0, V, III,321 | Kan. 321 - Wierni zarządzają i kierują stowarzyszeniami 5752 V, 0, 0, II, 0,1264 | z różnych diecezji jest zarządzaną według norm odpowiednio 5753 II,II, II, III, II,473 | wszystkie sprawy związane z zarządzaniem całej diecezji były odpowiednio 5754 IV, I, 0, III, II,933 | diecezjalnego należy wydawanie zarządzeń o procesjach, uczestnictwa 5755 VII,II, II, I, II,1681 | szczególnych miejsc, może być zarządzona dekretem biskupa diecezjalnego 5756 VII, V, I, 0, III,1726 | zawieszenie nie zostało zarządzone według przepisu kan. 1736, § 5757 VII,II, II, I, II,1681 | zgodnie z przepisami prawa nie zarządzono inaczej w odniesieniu do 5758 VII, I, 0, V, I,1480 | tylko skargą, ale także zarzutem, chyba że wyraźnie zastrzeżono 5759 VII,II, II, I, III,1692 | prośbie strony proszącej albo zarzutom strony pozwanej grozi poważna 5760 VII, I, 0, III, I,1441 | przytaczaniu dowodów lub zgłaszaniu zarzutów, ilekroć uzna to za konieczne 5761 VII,II, II, I, I,1675 | żadnemu sprzeciwowi lub zarzutowi, wynika w sposób pewny istnienie 5762 1, 0, II, III, I,792 | wychowanie powinny się opierać na zasadach chrześcijańskiej doktryny. 5763 II,III, I, II, IV,662 | Kan. 662 - Za najwyższą zasadę swego życia zakonnicy winni 5764 VII,II, I, X, 0,1638 | ustanowić przepisy dotyczące:~ zasądzenia stron na zapłacenie lub 5765 II,II, I, 0, V,365 | papieski niech nie zaniedba zasięgać opinii i rady biskupów okręgu 5766 II,III, I, I, 0,595 | Gdy instytut objął swym zasięgiem już kilka diecezji, biskup 5767 VII,II, II, I, I,1666 | tytułu lub z jakich tytułów zaskarża się ważność małżeństwa.~ ~§ 5768 II,III, I, II, 0,607 | osoby, ukazuje przedziwne zaślubiny w Kościele dokonane przez 5769 II,III, I, I, 0,604 | obrzędu liturgicznego, zostają zaślubione mistycznie Chrystusowi, 5770 I, 0, 0, IV, IV,84 | udzielonej mu przywilejem, zasługuje na pozbawienie samego przywileju. 5771 VII,II, I, IV, III,1561 | się na pogłoskach lub na zasłyszeniu od innych;~ czy świadek 5772 II, I, 0, III, III,281 | otrzymanych z tego dochodów zaspokajać potrzeby własne i swojej 5773 II,II, II, II, III,445 | terytorium, zatroszczyć się o zaspokojenie potrzeb pasterskich Ludu 5774 VII,II, II, I, III,1694 | bez wniosku biskupa, by zastanowić się, czy nie można przytoczyć 5775 VI, I, 0, I, 0,1301 | przestępstwom, drugie zaś raczej dla zastąpienia kary lub jej zwiększenia.~ ~~ 5776 II,II, II, III, I,463 | prezbitera, który by go zastąpił, gdyby ten miał przeszkodę; ~ 5777 VI, I, 0, III, 0,1313 | powinna być złagodzona lub zastąpiona pokutą, jeśli przestępstwo 5778 V, 0, 0, II, 0,1273 | należne z tytułu pożyczki lub zastawu, czuwając nad odpowiednim 5779 II,III, I, II, II,620 | się do nich również ich zastępców. Do wymienionych dochodzi 5780 I, 0, 0,VIII, 0,131 | rządzenia może być własna lub zastępcza. ~§ 3. Kto twierdzi, że 5781 I, 0, 0, IX, I,165 | zatwierdzania wyboru lub zastępczego powierzania urzędu. ~ 5782 II,II, II, III, VI,539 | mianowicie kapłana, który by zastępował proboszcza, zgodnie z przepisem 5783 I, 0, 0, IV, I,43 | swego zastępcę, chyba że zastępstwo zostało zabronione albo 5784 VI,II, 0, I, 0,1355 | 1366 - Rodzice lub ich zastępujący, którzy oddają dzieci do 5785 II,III, I, I, 0,601 | prawowitym przełożonym, zastępującym Boga, gdy wydają polecenia 5786 VII,II, II, 0, 0,1658 | niższym stopniu sądu został zastosowany ustny proces sporny w wypadkach 5787 IV, I, 0, I, III,858 | zbadaniu materii i formy zastosowanych przy udzielaniu tego chrztu, 5788 VII,II, II, I, I,1666 | strony nie mają żadnych zastrzeżeń, przewodniczący lub ponens 5789 II,II, II, III, IV,508 | nie zdeklarowanych i nie zastrzeżonych Stolicy Apostolskiej. Na 5790 IV, I, 0, VI, II,1041 | dymisorie powinny ponadto zaświadczać, że kandydat został definitywnie 5791 1, 0, II, II, 0,775 | znaczeniu, dzięki której zaszczepia się Kościół w narodach i 5792 IV, 0, II, V, 0,828 | przyczyniają się bardzo do zaszczepienia i umocnienia Królestwa Chrystusa 5793 II,III, I, I, 0,602 | braterską zaś wspólnotę zaszczepiona i ugruntowaną w miłości, 5794 II,III, I, II, III,643 | takim samym wpływem;~ kto zataił swoje włączenie do jakiegoś 5795 I, 0, 0, IV, III,63 | przeszkodzie subrepcja, czyli zatajenie prawdy, jeśli w prośbie 5796 IV, I, 0, VII, IX,1141 | chrześcijańską miłością i zatroskany o dobro rodziny, nie odmawiał 5797 II, I, 0, II, 0,227 | wszakże z tej wolności, niech zatroszczą się o to, ażeby swoją działalność 5798 VII,II, I, V, I,1582 | jeśliby udowodniła, że zatrzymała zgodna z prawem przeszkoda, 5799 I, 0, 0, IX, I,154 | kogoś bezprawnie jeszcze zatrzymywany, może być nadany, jeżeli 5800 II,III, I, I, 0,589 | Stolicy Apostolskiej dekretu zatwierdzającego.~ ~ 5801 II,III, I, I, 0,589 | od niej formalny dekret zatwierdzający. Jest natomiast na prawie 5802 II,III, I, I, 0,587 | zobowiązań.~§ 2. Kodeks ten jest zatwierdzany przez kompetentną władzą 5803 II, I, 0, V, II,318 | ten, kto go mianował lub zatwierdził, po wysłuchaniu jednak zarówno 5804 II,II, II, I, III,421 | na metropolitę. Gdyby zaś zawakował Kościół metropolitalny albo 5805 II,II, I, 0, I,340 | zdarzyło, że w czasie soboru zawakowałaby Stolica Apostolska, na mocy 5806 II,II, II, I, III,421 | od uzyskania wiadomości o zawakowaniu stolicy biskupiej, kolegium 5807 I, 0, 0, 0, 0,3 | ani też nie zmieniają umów zawartych przez Stolicę Apostolską 5808 I, 0, 0, I, 0,16 | działa wstecz. Gdy ustawę zawęża lub poszerza albo tłumaczy 5809 I, 0, 0, IX, I,179 | dać na piśmie. ~§ 4. Przed zawiadomieniem o zatwierdzeniu, elekt nie 5810 VII,II, I,VIII, II,1626 | od dnia, w którym została zawiadomiona o głównej apelacji.~ ~§ 5811 V, 0, 0, II, 0,1277 | ani wszczynać sprawy, ani zawiązywać sporu w sądzie państwowym, 5812 II,III, I, I, 0,588 | prawnie ustaloną tradycję, nie zawierającą w sobie wykonywania święceń.~ ~ 5813 VII,II, II, 0, 0,1657 | 3. Pełny tekst wyroku, zawierający uzasadnienie, powinien być 5814 IV, I, 0, VII, V,1106 | przynajmniej jedna ze stron zawierających małżeństwo została ochrzczona 5815 II, I, 0, III, I,250 | przeznaczony na studia filozoficzne zawierał pełne dwa lata, a na studia 5816 VII,II, II, I, III,1688 | jednak przedstawiony wypadek zawierałby szczególne trudności natury 5817 IV, I, 0, VII, V,1110 | małżeństwie.~§ 3. Co do małżeństwa zawieranego za dyspensą od formy kanonicznej, 5818 II,II, I, 0, V,366 | ordynariusza, chyba że chodzi o zawieranie małżeństw; ~ wolno legatowi 5819 IV, I, 0, VII, I,1060 | sprzeciwu;~ małżeństwie zawieranym przez pełnomocnika, o czym 5820 IV,II, 0, IV, II,1192 | 1203 - Ci, którzy mogą zawieszać, dyspensować i zamieniać 5821 VII,II, II, I, I,1670 | małżeństwa, trybunał może, zawieszając za zgodą stron sprawę nieważności, 5822 VII, I, 0, III, II,1448 | o których w § 1, zarzuty zawieszające, zwłaszcza te, które dotyczą 5823 VII, I, 0, IV, II,1478 | urzędowi, powinni zostać zawieszeni od wykonywania obrony, a 5824 II,III, II, 0, 0,733 | połączone z tymczasowym zawieszeniem praw i obowiązków własnego 5825 II,III, I, II, VI,674 | pozostawania w mocy ślubów, zostają zawieszone uprawnienia i obowiązki, 5826 IV, I, 0, VII, IX,1141 | małżeńską współżyje z , która zawiniła. Domniemywa się zaś je, 5827 VI, I, 0, III, 0,1314 | 1325 - Ignorancja ciężko zawiniona, czyli przewrotna lub umyślna, 5828 VI, I, 0, III, 0,1315 | ustanowionej za przestępstwo zawinione nieumyślnie, przewidział 5829 VII, I, 0, III, III,1454 | 1. Tak zwane terminy zawite, to jest terminy wyznaczone 5830 II, I, 0, III, III,287 | ani w kierowaniu związkami zawodowymi, chyba że - zdaniem kompetentnej 5831 II, I, 0, III, III,281 | wynagrodzenie z racji świeckiego zawodu, który wykonują lub wykonywali, 5832 VII,II, I, X, 0,1638 | biegłych i tłumaczy, a także zawrotu kosztów świadkom;~ przyznawania 5833 VII,II, I, VI, 0,1594 | sędzia nakaże lub strona zażąda a sędzia się zgodzi, mógł 5834 VII,II, I, VI, 0,1595 | natychmiast ogłosić wyrok, po zażądaniu jednak uwag rzeźnika sprawiedliwości 5835 I, 0, 0, IV, III,67 | że w późniejszym wyraźnie zaznaczono o poprzednim, albo ten, 5836 VII,II, I, I, II,1496 | wzywać, lecz notariusz niech zaznaczy w aktach, że strony były 5837 II,III, I, II, III,652 | ewangelicznych. Mają być zaznajamiani z charakterem i duchem, 5838 VII, I, 0, III, I,1437 | opieki i kurateli, wielkiej zażyłości czy niechęci, spodziewanej 5839 VII, I, 0, II, III,1434 | dopuszczenia do ponownego zbadania odmówiła Rota Rzymska;~ 5840 IV, I, 0, VI, II,1040 | Kan. 1051 - Gdy chodzi o zbadanie przymiotów wymaganych od 5841 IV, I, 0, IV, III,976 | 987 - Wierny, aby otrzymać zbawczy środek sakramentu pokuty, 5842 IV,II, 0, IV, II,1190 | publicznemu bądź wiecznemu zbawieniu, akt nie ma przez przysięgę 5843 IV, I, 0, IV, II,970 | Spowiednik powinien nałożyć zbawienne i odpowiednie zadośćuczynienie, 5844 IV, I, 0, V, 0,987 | ażeby ich podtrzymał i zbawił, udziela się przez namaszczanie 5845 VII,II, II, III, I,1706 | dochodzenie wydaje się zupełnie zbędne.~§ 2. Należy się strzec, 5846 IV,III, 0, I, 0,1200| Miejsca święte zostają zbezczeszczone przez dokonanie w nich czynności 5847 IV, I, 0, I, I,840 | także wspólną modlitwą, zbierając razem po kilka rodzin oraz, 5848 II,III, I, II, II,640 | starać się dawać niejako zbiorowe świadectwo miłości i ubóstwa, 5849 1, 0, II, IV, 0,817 | Kan. 828 - Zbiory dekretów albo aktów, wydane 5850 IV,III, 0, I, IV,1224| nazywa się stały, jeśli jest zbudowany w ten sposób, że zostaje 5851 II,II, II, I, II,398 | wystrzegając się, by przez zbytnie wydatki nie stał się dla 5852 VII,II, II, III, III,1719 | 1730 -~§ 1. Dla uniknięcia zbytniej zwłoki procesu karnego, 5853 IV, I, 0, III, I,911 | Wiatyku chorym nie należy zbytnio odkładać. Duszpasterze powinni 5854 II, I, 0, III, III,282 | kościelnego urzędu, to, co im zbywa po zapewnieniu godziwego 5855 II, I, 0, V, II,319 | Tejże władzy winno się także zdać dokładne sprawozdanie z 5856 VII,II, I, IV, IV,1567 | dojdzie do skutku, różnice zdań, jakie zachodzą, należy 5857 I, 0, 0, VII, 0,127 | osoby albo podjęty wbrew ich zdaniu lub któregoś z nich; ~ 5858 II,II, I, 0, III,353 | spraw, częściej jednak się zdarzających, albo dokonania najbardziej 5859 II, I, 0, III, I,235 | diecezjalnego pobożnemu i zdatnemu kapłanowi, który by czuwał 5860 II,II, II, I, II,377 | instytutów życia konsekrowanego, zdatniejszych do biskupstwa, i przesłać 5861 IV, I, 0, VI, II,1041 | wątpliwość, czy kandydat jest zdatny do przyjęcia święceń, nie 5862 I, 0, 0, IX, I,163 | przepisami prawa, okazało się zdatnymi, winna przydzielić go jednemu 5863 II,III, I, I, 0,598 | instytutu układać swoje życie i zdążać do osiągnięcia doskonałości 5864 II, I, 0, V, I,303 | prowadzą życie apostolskie i zdążają do chrześcijańskiej doskonałości, 5865 IV, I, 0, VII, IX,1143 | Kan. 1154 - Z chwilą zdecydowania o separacji małżonków, należy 5866 II,II, II, I, II,386 | odpowiednie środki, winien zdecydowanie bronić nienaruszalności 5867 VII,II, II, III, I,1707 | 4. Zanim ordynariusz zdecyduje według przepisu § 1, powinien 5868 II, I, 0, V, II,316 | ekskomunice nałożonej wyrokiem lub zdeklarowanej. ~§ 2. Ci, którzy zgodnie 5869 II,II, II, III, VI,548 | diecezjalnego, a szczegółowiej zdeterminowane zostają poleceniem proboszcza. ~§ 5870 1, 0, II, III, 0,784 | moralne oraz intelektualne, zdobywać coraz doskonalszy zmysł 5871 II, I, 0, II, 0,229 | uczęszczając tam na wykłady i zdobywając stopnie akademickie. ~§ 5872 II, I, 0, III, I,244 | zgodnie z własną zdolnością, zdobywali wraz z odpowiednią ludzką 5873 VI, I, 0, III, 0,1317 | jednak bez własnej woli nie zdołał go dokonać, nie podlega 5874 I, 0, 0, III, 0,29 | prawodawcę dla wspólnoty zdolnej do przyjęcia prawa i zawierające 5875 IV, I, 0, IV, II,972 | przyczyny w czymkolwiek zdradzić penitenta.~§ 2. Obowiązek 5876 IV, I, 0, VII, IX,1141 | niewinna upewniona już o zdradzie małżeńskiej, dobrowolnie 5877 VI, I, 0, III, 0,1311 | chociażby wydawali się zdrowi w chwili przekraczania ustawy 5878 II, I, 0, II, 0,231 | społeczne, a także ubezpieczenie zdrowotne. ~~~~~~~ 5879 IV,II, 0, IV, 0,1177 | porządku, aby nie wywoływały zdziwienia u wiernych i nie dawały 5880 VII, V, I, 0, I,1734 | wezwać, by przejrzawszy akta, zebrał w pisemnej relacji swoje 5881 II,II, II, II, IV,452 | przewodniczą nie tylko zebraniom plenarnym Konferencji Episkopatu, 5882 IV, I, 0, VI, II,1041 | dymisorie informują, zebrano te dokumenty, przeprowadzono 5883 II,II, I, 0, II,346 | Synodu. ~§ 2. Synod Biskupów, zebrany na zebranie generalne nadzwyczajne 5884 IV, 0, II, V, 0,826 | mianowicie ludem świętym zebranym i zorganizowanym pod przewodnictwem 5885 II,III, I, II, VI,684 | przypadkach wyższy przełożony, zebrawszy dowody co do faktu i poczytalności, 5886 V, 0, 0, I, 0,1254 | zachowaniu prawa zakonników żebrzących, zabrania się jakiejkolwiek 5887 V, 0, 0, I, 0,1254 | swego założenia nazywają się żebrzącymi.~ 5888 II,III, I, II, VII,696 | chyba że własny instytut zechciał zapewnić mu takie utrzymanie; 5889 IV, I, 0, III, I,913 | żadnego niebezpieczeństwa zepsucia.~§ 3. Wino powinno być naturalne 5890 IV, I, 0, III, I,913 | naturalne z owocu winnego i nie zepsute.~ 5891 I, 0, 0, V, 0,94 | wydawane zgodnie z prawem w zespołach osób lub rzeczy, a określające 5892 II,II, I, 0, I,333 | partykularnymi oraz ich zespołami naczelną władzę zwyczajną, 5893 I, 0, 0, VI, II,114 | osobowości prawnej, jak tylko tym zespołom osób lub rzeczy, które realizują 5894 II,II, II, III,VIII,560 | był dostępny dla pewnych zespołów wiernych, w celu odprawiania 5895 II,II, II, III, II,493 | wskazaniami biskupa diecezjalnego zestaw przychodów i wydatków, przewidzianych 5896 V, 0, 0, II, 0,1273 | zarządcy co roku sporządzali zestawienia przewidywanych przychodów 5897 IV, I, 0, VII, IV,1092 | wpływem ciężkiej bojaźni z zewnątrz, choćby nieumyślnie wywołanej, 5898 I, 0, 0, VII, 0,124 | dokonanego w jego elementach zewnętrznych. ~ 5899 VII,II, I, IV, III,1556 | o ile to możliwe, przez zeznających.~ ~ 5900 VII,II, I, IV, III,1548 | nie mogą być obecne przy zeznaniach świadków, chyba że sędzia, 5901 VII,II, I, IV, III,1558 | to, co notariusz o jego zeznaniu na piśmie sporządził, albo 5902 VII,II, I, IV, III,1555 | 1566 - Świadkowie powinni zeznawać ustnie i bez czytania, chyba 5903 II,III, I, II, II,639 | Przełożeni zakonni nie powinni zezwalac na zaciąganie długów, jeśli 5904 IV,III, 0, I, II,1214| miejsca albo na które nie zezwalają przepisy liturgiczne.~ 5905 II,III, I, III, 0,715 | zgodą jego rady, indult zezwalający na opuszczenie instytutu.~ ~ 5906 I, 0, 0, IV, III,59 | stosunku do udzielanych ustnie zezwoleń i łask, chyba że stwierdza 5907 IV, I, 0, VII, V,1103 | się, jeśli to możliwe, o zezwoleniu proboszcza, ilekroć asystuje 5908 1, 0, II, 0, 0,741 | wszystkiego, co się z nauką nie zgadza.~ ~ 5909 VII,II, I, IV, III,1549 | 2. Jeśli świadkowie nie zgadzają się, między sobą lub ze 5910 IV, I, 0, VII, IX,1131 | jednej, choćby druga się nie zgadzała.~ 5911 VII,II, I,VIII, I,1610 | której w kan. 1620, może być zgłaszana w formie zarzutu zawsze, 5912 VII, I, 0, III, II,1448 | postępowania, powinny być zgłaszane przed zawiązaniem sporu, 5913 VII, I, 0, III, I,1441 | przytaczaniu dowodów lub zgłaszaniu zarzutów, ilekroć uzna to 5914 VII, I, 0, III, II,1449 | Kan. 1460 - ~§ 1. Jeżeli zgłaszany jest zarzut przeciwko właściwości 5915 II,II, II, I, II,386 | uzasadnioną swobodę w zakresie zgłębiania prawd. ~ 5916 VII, I, 0, III, II,1451 | nawiązaniem sporu: kto je zgłosił później, nie może zostać 5917 VII, I, 0, III, I,1440 | dokonane przez sędziego przed zgłoszeniem wyłączenia, ważne; wykonane 5918 VII, I, 0, III, I,1440 | ważne; wykonane natomiast po zgłoszeniu wyłączenia należy unieważnić, 5919 VII,II, I,VIII, I,1608 | nieważność wyroku, nie została zgłoszona sędziemu przed wyrokiem, 5920 VII,II, II, III, III,1718 | niemożliwa; jeśli zostały zgłoszone obydwie apelacje, mimo że 5921 VII,II, II, III, III,1719 | chociażby proces karny z powodu zgłoszonego zaskarżenia był jeszcze 5922 II,II, II, III, III,500 | rozpatrywane, albo dopuszczanie zgłoszonych przez członków. ~§ 2. Rada 5923 VII,II, I, VI, 0,1594 | strona zażąda a sędzia się zgodzi, mógł spisać od razu to, 5924 IV,III, 0, I, 0,1200| niesprawiedliwych, połączonych ze zgorszeniem wiernych, co - zdaniem ordynariusza 5925 VI,II, 0, VII, 0,1388 | konieczność zapobieżenia zgorszeniom lub ich naprawienia.~ ~ 5926 II,II, II, III, VI,528 | się centrum parafialnego zgromadzenia wiernych. Pracuje nad tym, 5927 VII,II, I, IV, III,1549 | rzeczy poważnej, sędzia może zgromadzić i skonfrontować różniących 5928 II,II, II, I, I,369 | trwając przy swym pasterzu i zgromadzona przez niego w Duchu Świętym 5929 II,III, I, I, 0,587 | kodeksie należy odpowiednio zharmonizowac elementy duchowe i prawne; 5930 II,III, I, I, 0,600 | trzeźwości i dalekiego od ziemskich bogactw, niesie ze sobą 5931 II,II, I, 0, V,363 | albo na konferencje czy zjazdy. ~ 5932 II,III, I, III, 0,708 | apostolska wypływała ze zjednoczenia z Chrystusem, powinni szczerze 5933 II,III, I, II, IV,663 | rzeczy Bożych oraz ustawiczne zjednoczenie z Bogiem w modlitwie.~§ 5934 II,II, I, 0, I,337 | samą władzę wykonuje przez zjednoczoną działalność biskupów rozproszonych 5935 II,III, I, II, I,614 | sposób, żeby wspomniane złączenie mogło pomnożyć dobro duchowe. ~ ~ 5936 II,III, I, III, 0,712 | konstytucjach, jest zrównane ze złączeniem wieczystym.~ ~ 5937 II,II, II, III,VIII,557 | 3. Rektorem kościoła złączonego z seminarium lub innym kolegium 5938 VII, I, 0, IV, I,1467 | sprawach duchowych jednak lub złączonych z duchowymi, małoletni, 5939 IV,III, 0, II, II,1238| wspólne zachowanie pokuty złączyli się między sobą, zostają 5940 VI, I, 0, V, 0,1335 | roztropnemu uznaniu sędziego złagodzenie kar w słusznych granicach.~ ~ 5941 VI, I, 0, V, 0,1332 | sumieniem i roztropnością złagodzić karę lub zamiast niej nałożyć 5942 VI, I, 0, III, 0,1313 | lub nakazem powinna być złagodzona lub zastąpiona pokutą, jeśli 5943 II,II, II, I, II,408 | diecezjalny nie powinien zlecać na stale komu innemu. ~ 5944 IV, I, 0, VII, IV,1094 | być podpisane przez osobę zlecającą i ponadto przez proboszcza 5945 VII,II, II, I, III,1693 | którym w § 1, należy do zlecającego biskupa, któremu instruktor 5946 VII, I, 0, II, III,1433 | zastrzeżono w reskrypcie zlecającym zadanie, rozstrzyga sama 5947 II, I, 0, V, I,310 | obowiązki mogą wykonywać przez zleceniobiorcę czyli pełnomocnika. ~ 5948 IV, I, 0, VII, IV,1094 | wyznaczony przez samego zleceniodawcę i osobiście wypełniał swoje 5949 II,II, II, III, VI,519 | Proboszcz jest własnym pasterzem zleconej sobie parafii, podejmującym 5950 VI, I, 0, V, 0,1333 | winnego wypłynie większe zło;~ powstrzymać się od wymierzenia 5951 VII, I, 0, III, II,1451 | zgłoszenia nie odłożył złośliwie.~§ 2. Inne zarzuty należy 5952 IV, I, 0, VI, II,1026 | celibatu, albo zanim nie złożą ślubów wieczystych w instytucie 5953 II,III, I, II, IV,668 | dochodów. Przynajmniej przed złożeniem wieczystej profesji mają 5954 IV, I, 0, VII, II,1067 | ślubu publicznego czystości, złożonego w instytucie zakonnym na 5955 II,II, II, III, VI,535 | wyższych, profesji wieczystej złożonej w instytucie zakonnym oraz 5956 VII, I, 0, II, I,1414 | może zlecić trybunałowi złożonemu z trzech lub pięciu sędziów 5957 VII,II, I, II, 0,1502 | w ustnych oświadczeniach złożonych wobec sędziego; w sprawach 5958 VII,II, I, I, II,1497 | przekazywać skargi, dopóki nie złoży ona zeznań w sądzie.~ ~§ 5959 II,III, I, II, III,651 | członek instytutu, który złożył już śluby wieczyste i został 5960 IV, I, 0, III, III,938 | w intencji tych, którzy złożyli ofiarę, pozostaje nim związany, 5961 VII, V, I, 0, I,1730 | Kościoła, ilekroć na zaradzenie złu brak innego środka.~ 5962 IV,II, 0, IV, II,1191 | okoliczności stanie się on bądź zły, bądź zupełnie obojętny, 5963 I, 0, 0, IX, I,161 | prezentowany zrezygnował albo zmarł, posiadający prawo prezentacji 5964 IV,II, 0, III, II,1172 | zamiar je ochrzcić, a jednak zmarły przed chrztem.~§ 3. Ochrzczonym 5965 IV,II, 0, III, 0,1165 | Kościół wyprasza duchową pomoc zmarłym, okazuje szacunek ich ciału 5966 II, I, 0, V, II,314 | a także ich odnowa lub zmiana, wymagają aprobaty władzy 5967 IV,II, 0, IV, II,1191 | przysięgę;~ jeśli istotnej zmianie ulegnie przedmiot przysięgi 5968 VII, I, 0, II, II,1427 | Kan. 1438 - Nie zmieniając przepisu kan. 1444, § 1, 5969 I, 0, 0, IV, IV,83 | kompetentnej władzy - tak się zmieniły okoliczności rzeczowe, że 5970 VII,II, I, IV, III,1561 | ze sobą zgodny, czy też zmienny, niepewny lub chwiejny;~ 5971 II,III, I, II, III,646 | się życie w instytucie, zmierza ku temu, żeby nowicjusze 5972 II,III, I, III, 0,711 | 1. Próba wstępna ma zmierzać do tego, by kandydaci lepiej 5973 1, 0, II, IV, 0,811 | podejmowania współpracy zmierzającej do tego, by użycie środków 5974 II, I, 0, V, I,298 | pobożności lub miłości lub zmierzających do ożywienia duchem chrześcijańskim 5975 1, 0, II, III, III,809 | naukowe czy inne środki, zmierzałoby się do większego postępu 5976 VI, I, 0, III, 0,1316 | ustanowionej w nim kary albo zmniejszają lub zwiększają.~ 5977 V, 0, 0, IV, 0,1299 | przekazał.~§ 2. Jeśli z racji zmniejszonych dochodów albo z innej przyczyny, 5978 V, 0, 0, IV, 0,1299 | zobowiązania sprawiedliwie zmniejszyć, z wyjątkiem redukcji zobowiązań 5979 VII,II, I, IV, III,1559 | żadnego niebezpieczeństwa zmowy lub przekupstwa.~ ~ 5980 IV, I, 0, I, I,849 | udzielać w szpitalach, chyba że zmusza do tego konieczność lub 5981 IV, I, 0, VI, II,1015 | należytą wolnością. Nie wolno zmuszać do przyjęcia święceń w jakikolwiek 5982 1, 0, II, 0, 0,737 | nie mogą być przez nikogo zmuszani do przyjęcia wiary katolickiej 5983 1, 0, II, III, 0,784 | zdobywać coraz doskonalszy zmysł odpowiedzialności, właściwie 5984 VII,II, II, I, III,1694 | instrukcji, daje się o tym znać biskupowi wskazując elementy, 5985 I, 0, 0, IV, I,36 | rozumiany zgodnie z właściwym znaczeniem słów i powszechnie przyjętym 5986 IV,II, 0, IV, 0,1179 | relikwii.~§ 2. Relikwie znaczne i inne doznające wielkiej 5987 IV,III, 0, I, 0,1201| błogosławieństwo, gdy zostaną w znacznej części zniszczone lub przeznaczone 5988 IV, 0, II, V, 0,823 | Ciało Jezusa Chrystusa, to znaczy Jego Głowę i członki, jest 5989 II,II, II, III, II,492 | sprawach ekonomicznych, znających dobrze prawo cywilne i odznaczających 5990 IV, I, 0, VII, III,1078 | uwolniona od porywacza oraz znajdując się w miejscu bezpiecznym 5991 II, I, 0, II, 0,229 | do zdobycia pełniejszej znajomości świętej nauki, wykładanej 5992 IV, 0, II, V, 0,823 | Chrystusa; w niej poprzez znaki widzialne ukazuje się i 5993 IV, I, 0, VII, IV,1090 | zgoda odpowiada słowom lub znakom użytym przy zawieraniu małżeństwa.~§ 5994 IV, I, 0, III, I,910 | bardzo się zaleca, aby - znalazłszy się w niebezpieczeństwie 5995 V, 0, 0, III, 0,1284 | majątek osoby prawnej może się znaleźć w gorszej sytuacji.~ 5996 II, I, 0, III, I,249 | ojczystego, lecz także by dobrze znali język łaciński oraz posiadali 5997 VII,II, I,VIII, I,1608 | pozytywnym, która, chociaż była znana stronie wnoszącej skargę 5998 VII, I, 0, III, V,1463 | je przetłumaczyć na inny, znany temu trybunałowi, zabezpieczając 5999 IV, I, 0, VI, II,1032 | ordynariusza lub proboszcza o znanych im przeszkodach do święceń.~ 6000 I, 0, 0, VI, II,120 | Wygasa jednak, jeśli zostanie zniesiona przez kompetentną władzę 6001 II,III, I, II, I,616 | prawnie erygowany może być zniesiony przez najwyższego przełożonego 6002 IV,III, 0, I, 0,1200| sprawować kultu, dopóki zniewaga nie zostanie naprawiona 6003 VI,II, 0, I, 0,1358 | narusza dobre obyczaje albo znieważa religię lub Kościół bądź 6004 I, 0, 0, IV, IV,78 | rzeczowy wygasa przez całkowite zniszczenie rzeczy lub miejsca. Jednakże 6005 IV,III, 0, I, 0,1201| zostaną w znacznej części zniszczone lub przeznaczone na stałe 6006 II,II, II, III, II,489 | 2. Każdego roku należy zniszczyć dokumenty spraw karnych 6007 II,III, I, II, I,616 | diecezjalnego. O majątku znoszonego domu winno zadecydować własne 6008 IV, I, 0, V, IV,993 | jeśli chory po wyzdrowieniu znowu ciężko zachoruje lub jeśli 6009 VII, I, 0, III, I,1444 | niedogodność, sędzia może zobowiązać przysięgą świadków, biegłych, 6010 I, 0, 0, V, 0,94 | Statutami zespołu osób zobowiązane tylko osoby, będące ich 6011 VII,II, II, I, I,1678 | należy upomnieć strony o zobowiązaniach moralnych lub także cywilnych, 6012 VII, I, 0, I, 0,1400 | trybunał miejsca, na którym zobowiązanie powstało lub ma być wypełnione.~ 6013 V, 0, 0, IV, 0,1293 | pełni odpowiadały dołączonym zobowiązaniom, zgodnie ze zwyczajem miejsca 6014 V, 0, 0, IV, 0,1294 | wyraźną i dokładną wzmianką o zobowiązaniu.~ 6015 VII,II, I,VIII, II,1623 | przeszkodzie sędziego apelacyjnego. Zobowiąże on nakazem sędziego, który 6016 IV, I, 0, VII, IX,1137 | równocześnie przed chrztem kilka żon nieochrzczonych, po przyjęciu 6017 V, 0, 0, II, 0,1263 | Tam, gdzie jeszcze nie zorganizowano właściwego zabezpieczenia 6018 IV, 0, II, V, 0,826 | ludem świętym zebranym i zorganizowanym pod przewodnictwem biskupów. 6019 VII, I, 0, III, I,1435 | stron, sędzia powinien się zorientować, czy nie byłoby pożyteczne 6020 VII,II, II, 0, 0,1658 | Jeśli trybunał apelacyjny zorientuje się, że na niższym stopniu 6021 I, 0, 0, IX, I,153 | urzędu - przez kogokolwiek zostałaby dana - nie powoduje żadnego 6022 IV, I, 0, VI, II,1030 | kto poważnie i z rozmysłem zranił siebie lub innego albo usiłował 6023 VII,II, I,VIII, II,1619 | ustna, notariusz winien zredagować na piśmie wobec samego apelującego.~ ~ 6024 VII,II, I, I, I,1492 | nakazać notariuszowi, by zredagował akt na piśmie; ma on być 6025 I, 0, 0, IV, II,55 | notariusza lub dwóch świadków. Zredagowany dokument o tym fakcie winien 6026 V, 0, 0, IV, 0,1297 | zastrzeżone ordynariusz może zredukować zobowiązania mszalne na 6027 VII, V, I, 0, I,1733 | jeśli proboszcz nie chce zrezygnować nie przytaczając żadnych 6028 VII,II, I, IV, III,1543 | sędziego, nie dało się tego zrobić bez poważnej trudności, 6029 VII,II, I, IV, IV,1564 | zdarzy, dopuszczenie relacji zrobionych już przez innych biegłych.~ 6030 IV, I, 0, VII, IX,1142 | jedno z małżonków stanowi źródło poważnego niebezpieczeństwa 6031 I, 0, 0, VI, I,108 | prostej tyle jest stopni, ile zrodzeń, czyli osób, nie licząc 6032 IV, I, 0, I, V,866 | 2. Jeśli idzie o dziecko zrodzone z matki niezamężnej, należy 6033 IV, I, 0, VII, VI,1117 | katolickiemu małżonkowi i dzieciom zrodzonym z małżeństwa mieszanego


0-1646 | 1652-640 | 641-celeb | celib-i-zes | ident-naduz | nadwy-odrzu | odsta-popel | popie-przyg | przyj-srode | stalo-uwiel | uwien-wyzna | wzaje-zrodz | zrown-zywym

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License