Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
omówione 2
omylna 1
omylni 1
on 464
ona 176
one 118
ongis 1
Frequency    [«  »]
502 tego
478 ich
470 swietego
464 on
436 1
428 lub
415 wiary

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

on

    Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer
1 Wstep, 0,0,1 | i w każdym miejscu jest On bliski człowiekowi. Powołuje 2 Wstep, 0,0,9 | konstytucjach i dekretach postawił on katechezę na pierwszym miejscu; 3 I, 1,1,27 | człowieka, ponieważ został on stworzony przez Boga i dla 4 I, 1,1,28 | nazwany istotą religijną.~On z jednego [człowieka] wyprowadził 5 I, 1,1,28 | Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. 6 I, 1,1,30 | sam sprawiasz, że znajduje on ukojenie w wielbieniu Ciebie. 7 I, 1,1,43 | nie możemy określić, kim On jest, ale wyłącznie kim 8 I, 1,2,53 | którego przedmiotem jest On sam, a które zmierza do 9 I, 1,2,65 | Słowem Ojca. W Nim powiedział On wszystko i nie będzie już 10 I, 1,2,70 | rzeczach stworzonych, objawił On siebie samego naszym pierwszym 11 I, 1,2,73 | wieczne Przymierze. Jest On ostatecznym Słowem Ojca; 12 I, 1,2,78 | pokoleniom to wszystko, czym on jest, i to wszystko, w co 13 I, 1,2,79 | się Ojca, którego dokonał On przez swoje Słowo w Duchu 14 I, 1,2,86 | pomocy Ducha Świętego słucha on pobożnie słowa Bożego, święcie 15 I, 1,2,92 | wiernych świeckich>> ujawnia on swą powszechną zgodność 16 I, 1,2,98 | pokoleniom to wszystko, czym on jest, i to wszystko, w co 17 I, 1,2,106 | wszystko, i tylko to, czego On chciał"76.~ 18 I, 1,2,120 | Pisma świętego. Składa się on z 46 ksiąg Starego Testamentu ( 19 I, 1,2,126 | wniebowstąpieniu Pana to, co On powiedział i czynił, przekazali 20 I, 1,2,136 | natchnął jego ludzkich autorów; On działa w nich i przez nich. 21 I, 1,3,150 | i uznanie prawdy, którą On objawił, wiara chrześcijańska 22 I, 1,3,150 | sposób absolutny w to, co On mówi. Byłoby rzeczą daremną 23 I, 1,3,151 | od wiary w Tego, którego On posłał, "Jego umiłowanego 24 I, 1,3,151 | Jezusa Chrystusa, ponieważ On jest samym Bogiem, Słowem, 25 I, 1,3,151 | pouczył" (J 1,18). Ponieważ On "widział Ojca" (J 6, 46), 26 I, 1,3,151 | widział Ojca" (J 6, 46), On sam Go zna i może Go objawić15.~ 27 I, 1,3,158 | lepszego zrozumienia tego, co On objawił; głębsze poznanie 28 I, 1,3,169 | pośrednictwem Kościoła, on jest naszą Matką: "Wierzymy 29 I, 1,3,171 | o słowach Chrystusa, to on przekazuje z pokolenia na 30 I, 1,3,184 | Niego wszystko się stało.~On to dla nas ludzi ~i dla 31 I, 2,0,194 | wynika z faktu, że "jest on symbolem, którego strzeże 32 I, 2,1,199 | lepiej poznać Boga, tak jak On stopniowo objawiał się ludziom. " 33 I, 2,1,202 | daje do zrozumienia, że On sam jest "Panem"5. Wyznanie, 34 I, 2,1,206 | lub powiedzieć o Nim; jest On "Bogiem ukrytym" (Iz 45, 35 I, 2,1,206 | niewymowne7, a zarazem jest On Bogiem, który staje się 36 I, 2,1,211 | Imię Boże "Ja Jestem" lub "On Jest" wyraża wierność Boga, 37 I, 2,1,211 | nas z grzechu, objawi, że On sam nosi imię Boże: "Gdy 38 I, 2,1,212 | Nim nie ma innych bogów12. On przekracza świat i historię. 39 I, 2,1,212 | przekracza świat i historię. To On uczynił niebo i ziemię: " 40 I, 2,1,212 | zmienności" (Jk 1, 17). On jest "Tym, Który Jest", 41 I, 2,1,213 | czym i co posiadają, On sam jest swoim bytem i z 42 I, 2,1,214 | żadnej ciemności" (1 J 1, 5); On jest "miłością", jak uczy 43 I, 2,1,217 | jest nauką prawdy18. Pośle On swojego Syna, "aby dać świadectwo 44 I, 2,1,236 | dzieła Boże, przez które On się objawia i udziela swego 45 I, 2,1,236 | Dzieła Boga objawiają, kim On jest w sobie samym; i na 46 I, 2,1,240 | tylko jako Stwórca; jest On wiecznie Ojcem w relacji 47 I, 2,1,257 | trynitarnej. Rozwija się on w dziele stworzenia, w całej 48 I, 2,1,262 | współistotny Ojcu, czyli że On jest w Nim i z Nim tym samym 49 I, 2,1,263 | 15, 26) objawia, że jest On z Ojcem i Synem tym samym 50 I, 2,1,268 | 2 Kor 12, 9)92.~"Czyni On wszystko, co zechce" (Ps 51 I, 2,1,269 | ziemi" (Ps 135, 6), ponieważ On sam je stworzył. Dla Niego 52 I, 2,1,269 | niemożliwe93 i rozporządza On swoim dziełem zgodnie ze 53 I, 2,1,269 | całkowicie poddany i uległy. Jest On Władcą historii; rządzi 54 I, 2,1,270 | się wzajemnie. Istotnie, On okazuje swoją ojcowską wszechmoc, 55 I, 2,1,270 | nieskończone miłosierdzie ponieważ On najbardziej okazuje swoją 56 I, 2,1,283 | mądrość, jakich udziela On uczonym i badaczom. Mogą 57 I, 2,1,283 | powiedzieć za Salomonem: "On mi dał bezbłędną znajomość 58 I, 2,1,290 | istnieje poza Nim; tylko On jest Stwórcą (czasownik " 59 I, 2,1,291 | Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko 60 I, 2,1,291 | działanie Ducha Świętego: On jest "Ożywicielem"111, " 61 I, 2,1,292 | Istnieje tylko jeden Bóg... On jest Ojcem, jest Bogiem, 62 I, 2,1,292 | Sprawcą, Porządkującym. On uczynił wszystko przez siebie 63 I, 2,1,296 | właśnie w tym, że wychodzi On od nicości, by uczynić wszystko, 64 I, 2,1,298 | udzielać życia ciałom zmarłych. On bowiem "ożywia umarłych 65 I, 2,1,300 | słów św. Augustyna jest On superior summo meo et interior 66 I, 2,1,308 | działaniu swoich stworzeń. On jest pierwszą przyczyną, 67 I, 2,1,313 | tego Bóg. A wszystko, czego On chce, chociaż mogłoby wydawać 68 I, 2,1,355 | miejsce w stworzeniu: został on stworzony "na obraz Boży" ( 69 I, 2,1,356 | swego Stwórcy"206; jest on "jedynym na ziemi stworzeniem, 70 I, 2,1,358 | stworzył dla człowieka209, ale on został stworzony, aby służyć 71 I, 2,1,364 | lecz przeciwnie, powinien on uważać ciało swoje, jako 72 I, 2,1,391 | Kościół naucza, że był on najpierw dobrym aniołem 73 I, 2,1,394 | mówi, że "od początku był on zabójcą" (J 8, 44), a nawet 74 I, 2,1,395 | jednak nieskończona. Jest on tylko stworzeniem; jest 75 I, 2,1,396 | ufnością szanować. Zależy on od Stwórcy; podlega prawom 76 I, 2,1,403 | grzechem Adama i faktem, że on przekazał nam grzech, z 77 I, 2,1,405 | w żadnym potomku nie ma on charakteru winy osobistej. 78 I, 2,1,406 | grzechu Adama sprowadzał on jedynie do złego przykładu. 79 I, 2,1,419 | naśladowanie>>, i że jest on <<własnym grzechem każdego>>" 80 I, 2,2,426 | Jezusem Chrystusem... Bo tylko On sam może prowadzić do miłości 81 I, 2,2,430 | odpuszczać grzechy" (Mk 2, 7), to On w Jezusie, swoim odwiecznym 82 I, 2,2,431 | wyrządzoną Bogu8, jedynie On może go zgładzić9. Dlatego 83 I, 2,2,436 | własnym Jezusa, ponieważ On doskonale wypełnił Boskie 84 I, 2,2,437 | 2, 11). Od początku jest On Tym, "którego Ojciec poświęcił 85 I, 2,2,438 | mocą" (Dz 10, 38), "aby On się objawił Izraelowi" ( 86 I, 2,2,441 | oraz jego królom41. Oznacza on wówczas przybrane synostwo, 87 I, 2,2,441 | sposób konieczny, że byłby On kimś więcej niż człowiekiem. 88 I, 2,2,443 | Mesjasza, to dlatego że On pozwolił mu wyraźnie to 89 I, 2,2,444 | preegzystencję54. Domaga się On wiary "w imię Jednorodzonego 90 I, 2,2,449 | Jezusowi63, ponieważ istnieje On "w postaci Bożej" (Flp 2, 91 I, 2,2,452 | nazwane imieniem "Jezus", "On bowiem zbawi swój lud od 92 I, 2,2,453 | Świętym i mocą" (Dz 10, 38). On był "Tym, który ma przyjść" ( 93 I, 2,2,454 | Chrystusa do Boga, Jego Ojca: On jest jedynym Synem Ojca68 94 I, 2,2,457 | Zbawiciela świata" (1 J 4, 14). "On się objawił po to, aby zgładzić 95 I, 2,2,459 | słuchajcie" (Mk 9, 7)72. Jest On rzeczywiście wzorem błogosławieństw 96 I, 2,2,461 | było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej, 97 I, 2,2,469 | prawdziwym człowiekiem. Jest On prawdziwie Synem Bożym, 98 I, 2,2,470 | przyjęta. Wszystko to, kim On jest, i to, co czyni w niej, 99 I, 2,2,477 | Osobę Syna Bożego. Uczynił On swoimi rysy swojego ludzkiego 100 I, 2,2,480 | Boskiej; z tej racji jest On jedynym Pośrednikiem między 101 I, 2,2,485 | uczynić je płodnym; sprawia On, że Maryja poczęła wiecznego 102 I, 2,2,496 | narodzonym z Dziewicy... On był prawdziwie w swoim ciele 103 I, 2,2,517 | egzorcyzmach, przez które "On wziął na siebie nasze słabości 104 I, 2,2,519 | Także teraz jeszcze jest On naszym "Rzecznikiem wobec 105 I, 2,2,521 | przeżywać to w Nim i aby On przeżywał to w nas. "Przez 106 I, 2,2,521 | członkom swego Ciała daje On nam udział w tym, co przeżył 107 I, 2,2,524 | pragnieniem: "Potrzeba, by On wzrastał, a ja żebym się 108 I, 2,2,537 | zmartwychwstanie; powinien on wejść w tajemnicę pokornego 109 I, 2,2,546 | zwierciadłami: Czy przyjmuje on słowo jak ziemia skalista 110 I, 2,2,548 | Jezusa z wiarą, udziela On tego, o co proszą267. Cuda 111 I, 2,2,549 | mesjańskie. Nie przyszedł On jednak po to, by usunąć 112 I, 2,2,551 | ponieważ przez nich kieruje On Kościołem:~Przekazuję wam 113 I, 2,2,562 | upodabniać się do Niego, On ukształtuje się w nich301. " 114 I, 2,2,572 | historyczną, gdy został On "odrzucony przez starszych, 115 I, 2,2,578 | zgodnie z własnymi słowami. On sam tylko mógł uczynić to 116 I, 2,2,581 | Równocześnie jednak nie mógł On nie wywołać sprzeciwu uczonych 117 I, 2,2,600 | ich aktualności. Ustalił On więc swój odwieczny zamysł " 118 I, 2,2,602 | niepokalanego i bez zmazy. On był wprawdzie przewidziany 119 I, 2,2,603 | takiego odrzucenia, jak gdyby On sam zgrzeszył410. W miłości 120 I, 2,2,604 | umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał 121 I, 2,2,608 | świata" (J 1, 29)418. Ukazuje on w ten sposób, że Jezus jest 122 I, 2,2,609 | ludzi422. Istotnie, przyjął On w sposób dobrowolny mękę 123 I, 2,2,611 | 25) Jego ofiary. Włącza On Apostołów do swojej ofiary 124 I, 2,2,612 | siebie samego428, przyjmuje On następnie z rąk Ojca podczas 125 I, 2,2,612 | Mt 26, 39). Wyraża On w ten sposób przerażenie, 126 I, 2,2,614 | i z miłości441 ofiaruje On swoje życie442 Ojcu przez 127 I, 2,2,615 | 53, 10-12). Wynagrodził On za nasze winy i zadośćuczynił 128 I, 2,2,616 | ekspiacyjną i zadośćczyniącą. On nas wszystkich poznał i 129 I, 2,2,618 | Tm 2, 5). Ponieważ jednak On w swojej wcielonej Boskiej 130 I, 2,2,618 | śladami" (1 P 2, 21). Chce On włączyć do swojej ofiary 131 I, 2,2,620 | miłości Boga do nas, ponieważ "On sam nas umiłował i posłał 132 I, 2,2,621 | naszego zbawienia. Ukazuje On i urzeczywistnia ten dar 133 I, 2,2,622 | polega na tym, że "przyszedł On... dać swoje życie na okup 134 I, 2,2,631 | trzeciego dnia, ponieważ On sprawił, że w misterium 135 I, 2,2,632 | zmartwychwstaniem przebywał On w krainie zmarłych469. Takie 136 I, 2,2,635 | nim niewolnicę Ewę, idzie On, który jest ich Bogiem i 137 I, 2,2,637 | krainy zmarłych. Otworzył On bramy nieba sprawiedliwym, 138 I, 2,2,645 | ukrzyżowane, ponieważ nosi On jeszcze ślady swojej męki504. 139 I, 2,2,646 | Ducha Świętego; uczestniczy On w Boskim życiu w stanie 140 I, 2,2,649 | chodzi o Syna, to dokonuje On swego własnego zmartwychwstania 141 I, 2,2,653 | Ukrzyżowanego pokazało, że On prawdziwie był "JA JESTEM", 142 I, 2,2,668 | niebie i na ziemi. Jest On "ponad wszelką Zwierzchnością 143 I, 2,2,669 | swojego posłania, pozostaje On na ziemi w swoim Kościele. 144 I, 2,2,679 | czynów i serc ludzi. "Nabył" On to prawo przez swój Krzyż. 145 I, 2,3,683 | przez Ducha Świętego. To On wychodzi naprzeciw nas i 146 I, 2,3,684 | Chrystusa" (J 17, 3). Jest On jednak ostatni w objawieniu 147 I, 2,3,686 | Wcieleniem Syna, zostaje On objawiony i udzielony, uznany 148 I, 2,3,688 | Świętego:~- w Pismach, które On natchnął;~- w Tradycji, 149 I, 2,3,688 | Urzędzie Kościoła, któremu On asystuje;~- w liturgii sakramentalnej, 150 I, 2,3,689 | Tym, który ukazuje się, On, Obraz widzialny Boga niewidzialnego, 151 I, 2,3,695 | zobaczył Mesjasza Pańskiego20; On napełnia Chrystusa21 i Jego 152 I, 2,3,695 | uzdrawia i leczy choroby22. On wreszcie wskrzesza Jezusa 153 I, 2,3,696 | na górze Karmel25; jest on figurą ognia Ducha Świętego, 154 I, 2,3,696 | jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął" (Łk 12, 49). 155 I, 2,3,697 | urodziła Jezusa (Łk I, 35). To On zjawia się na Górze Przemienienia: " 156 I, 2,3,698 | bierzmowania i kapłaństwa, został on wykorzystany w niektórych 157 I, 2,3,713 | wskazują sposób, w jaki wyleje On Ducha Świętego, aby ożywić 158 I, 2,3,715 | wypisując w nich nowe prawo; On zgromadzi i pojedna rozproszone 159 I, 2,3,719 | Duchowi Prawdy "przychodzi on na świadectwo, aby zaświadczyć 160 I, 2,3,719 | ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym... <<Oto 161 I, 2,3,729 | być uwielbiony, obiecuje On przyjście Ducha Świętego, 162 I, 2,3,729 | pośle Go od Ojca, ponieważ On wyszedł od Ojca. Duch Święty 163 I, 2,3,729 | Chrystus, i zaświadczy o Nim. On doprowadzi nas do całej 164 I, 2,3,735 | zdolność miłowania, jak On nas umiłował"93. Ta miłość ( 165 I, 2,3,736 | komunii z Duchem Świętym, to On daje nam powrót do raju, 166 I, 2,3,736 | nazywać Boga naszym Ojcem. On daje nam uczestnictwo w 167 I, 2,3,736 | stajemy się synami światłości. On również jest zadatkiem przyszłej 168 I, 2,3,737 | pociągnąć ich do Chrystusa. On ukazuje im zmartwychwstałego 169 I, 2,3,746 | Ze swojej Pełni wylewa On Ducha Świętego na Apostołów 170 I, 2,3,748 | drogiego Ojcom Kościoła jest on podobny do księżyca, którego 171 I, 2,3,752 | całym świecie. Istnieje on we wspólnotach lokalnych 172 I, 2,3,756 | od tego fundamentu wziął on trwałość i spoistość. Ta 173 I, 2,3,764 | zwołać wokół siebie i których On sam jest pasterzem139. Stanowią 174 I, 2,3,771 | Kościoła należy to, że "jest on... ludzki i jednocześnie 175 I, 2,3,772 | swoim Oblubieńcem165, także on sam staje się tajemnicą166. 176 I, 2,3,775 | zapoczątkowana, ponieważ gromadzi on ludzi "z każdego narodu 177 I, 2,3,782 | kulturowych w historii:~- Jest on Ludem Bożym: Bóg nie jest 178 I, 2,3,782 | własnością żadnego narodu. To On nabył dla siebie lud tych, 179 I, 2,3,782 | Głowy na Ciało, dlatego jest on "Ludem mesjańskim";~- " 180 I, 2,3,789 | wokół Chrystusa, lecz jest on zjednoczony w Nim, w Jego 181 I, 2,3,792 | Kościoła" (Kol 1, 18). On jest Zasadą stworzenia i 182 I, 2,3,795 | jako Głowę? Skoro bowiem On jest Głową, my jesteśmy 183 I, 2,3,795 | jesteśmy całym człowiekiem, On i my... Pełnia Chrystusa: 184 I, 2,3,797 | wzniosłą Głową, ponieważ jest On cały w Ciele, cały w Głowie, 185 I, 2,3,798 | Na różne sposoby buduje On, całe Ciało w miłości219: 186 I, 2,3,824 | Niego i w Nim staje się on również uświęcający: "Uświęcenie 187 I, 2,3,830 | środków zbawienia"280, której On chciał mu udzielić: poprawne 188 I, 2,3,843 | ale bliskiego, ponieważ to On daje wszystkim życie, tchnienie 189 I, 2,3,845 | i swoje zbawienie. Jest on "światem pojednanym"304, 190 I, 2,3,846 | Pośrednikiem i drogą zbawienia, On, co staje się dla nas obecny 191 I, 2,3,846 | swoim, którym jest Kościół; On to właśnie podkreślając 192 I, 2,3,851 | powszechny zamysł zbawienia, musi on być misyjny.~ 193 I, 2,3,852 | misji kościelnej"314. To On prowadzi Kościół na drogach 194 I, 2,3,857 | zbudowany na Apostołach. Jest on apostolski w potrójnym znaczeniu:~- 195 I, 2,3,874 | źródłem posługi w Kościele. On ustanowił, wyposażył 196 I, 2,3,921 | swoje życie, ponieważ jest On dla niego wszystkim. Na 197 I, 2,3,947 | jednak Chrystus, ponieważ On jest Głową... Dlatego dobro 198 I, 2,3,971 | kultowi"499. Wyraża się on w świętach liturgicznych 199 I, 2,3,973 | Matką wszędzie tam, gdzie On jest Zbawicielem i Głową 200 I, 2,3,983 | Jego imię to wszystko, co On czynił, gdy był na ziemi513.~ 201 I, 2,3,989 | Chrystusem Zmartwychwstałym i że On wskrzesi ich w dniu ostatecznym517. 202 I, 2,3,995 | My zmartwychwstaniemy jak On, z Nim i przez Niego.~ 203 I, 2,3,999 | Łk 24, 39); nie powrócił On jednak do życia ziemskiego. 204 I, 2,3,1019| Przez swoją Śmierć zwyciężył On śmierć, otwierając w ten 205 I, 2,3,1028| takim, jaki jest, dopóki On sam nie ukaże swojej tajemnicy 206 I, 2,3,1031| jest prawdą. Powiedział On, że jeśli ktoś wypowie bluźnierstwo 207 I, 2,3,1034| rozpalony" (Mt 13 41-42). On sam wypowie słowa potępienia: " 208 I, 2,3,1038| Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od 209 I, 2,3,1040| dzień i godzinę sądu. Tylko On decyduje o jego nadejściu. 210 I, 2,3,1040| Jezusa Chrystusa wypowie On wówczas swoje ostateczne 211 I, 2,3,1050| prawdziwym i rzeczywistym życiem. On udziela wszystkim, jakby 212 I, 2,3,1065| Chrystus jest "Amen" (Ap 3,14). On jest ostatecznym "Amen" 213 I, 2,3,1065| miłości Ojca wobec nas; On przyjmuje i dopełnia nasze " 214 II, 0,3,1075| niewidzialne, od znaku do tego, co on oznacza, od "sakramentów" 215 II, 1,1,1077| naszego Jezusa Chrystusa; On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem 216 II, 1,1,1085| przez swoją Śmierć zniweczył On śmierć, a ponadto to, kim 217 II, 1,1,1086| posłał Chrystusa, tak i On posłał Apostołów, których 218 II, 1,1,1088| się Pismo święte, wówczas On sam mówi. Jest obecny wreszcie, 219 II, 1,1,1088| się i śpiewa psalmy, gdyż On sam obiecał: Gdzie dwaj 220 II, 1,1,1091| Zmartwychwstałego. Gdy spotyka On w nas odpowiedź wiary, którą 221 II, 1,1,1108| winnego krzewu Ojca; przynosi on swój owoc w latoroślach20. 222 II, 1,1,1109| Ducha Świętego, by uczynił On z życia wiernych żywą ofiarę 223 II, 1,1,1110| zbawienia, jakimi pobłogosławił On nas w swoim Synu, by udzielić 224 II, 1,1,1115| przygotowywały to, czego miał On udzielić Kościołowi po wypełnieniu 225 II, 1,1,1118| Kościół", ponieważ jest on sakramentem działania Chrystusa, 226 II, 1,1,1127| w nich sam Chrystus: to On chrzci, to On działa w sakramentach, 227 II, 1,1,1127| Chrystus: to On chrzci, to On działa w sakramentach, aby 228 II, 1,2,1151| obchodom Paschy22, ponieważ On sam jest sensem tych wszystkich 229 II, 1,2,1166| jest naszym dniem. Jest on nazywany dniem Pańskim, 230 II, 1,2,1168| przez liturgię. Staje się on rzeczywiście "rokiem łaski 231 II, 2,0,1211| możliwy porządek, ale pozwala on dostrzec, że sakramenty 232 II, 2,1,1223| Chrystusie Jezusie. Rozpoczyna On swoje życie publiczne od 233 II, 2,1,1237| kładzie na niego rękę, a on w sposób wyraźny wyrzeka 234 II, 2,1,1239| sensie ścisłym. Oznacza on i urzeczywistnia śmierć 235 II, 2,1,1239| Już od starożytności może on być także udzielany przez 236 II, 2,1,1241| Świętego dla neofity. Stał się on chrześcijaninem, to znaczy " 237 II, 2,1,1248| nawróceniu i wierze. Polega on "na kształtowaniu całego 238 II, 2,1,1257| zbawienia48. Dlatego też polecił On swoim uczniom głosić Ewangelię 239 II, 2,1,1272| się jeden raz; nie może on być powtórzony.~ 240 II, 2,1,1277| Zgodnie z wolą Pana jest on konieczny do zbawienia, 241 II, 2,1,1286| chrztu, było znakiem, że jest On tym, który miał przyjść, 242 II, 2,1,1290| który chrzci. Powinien on jednak dokonywać tego za 243 II, 2,1,1294| pełni Ducha Świętego, którą On posiada, aby całe ich życie 244 II, 2,1,1296| nas namaścił, jest Bóg. On też wycisnął na nas pieczęć 245 II, 2,1,1298| człowieka dorosłego, przyjmuje on bierzmowanie zaraz po chrzcie, 246 II, 2,1,1304| tylko jeden raz. Wyciska on w duszy niezatarte duchowe 247 II, 2,1,1336| miłości, by odkryć, że tylko On ma "słowa życia wiecznego" ( 248 II, 2,1,1341| wspominaniu Jezusa i tego, co On uczynił. Odnosi się ono 249 II, 2,1,1348| celebrans Eucharystii. Jest On Arcykapłanem Nowego Przymierza. 250 II, 2,1,1348| Arcykapłanem Nowego Przymierza. To On niewidzialnie przewodniczy 251 II, 2,1,1351| ręce przełożonego. Roztacza on opiekę nad sierotami, wdowami, 252 II, 2,1,1357| Ofiarujemy w niej Ojcu to, co On sam nam dał: dary Jego stworzenia, 253 II, 2,1,1360| dobrodziejstwa, za wszystko, czego On dokonał przez stworzenie, 254 II, 2,1,1369| imię, by zaznaczyć, że to on jest głową Kościoła partykularnego, 255 II, 2,1,1369| przewodnictwem biskupa lub tego, komu on zleci176.~Przez posługę 256 II, 2,1,1375| Krew Chrystusa staje się On obecny w tym sakramencie. 257 II, 2,1,1380| widzialnej postaci miał On opuścić swoich, to chciał 258 II, 2,1,1380| w Eucharystii, pozostaje On w tajemniczy sposób pośród 259 II, 2,1,1381| sliwa Zbawiciela, ponieważ On, który jest Prawdą nie kłamie>>" 260 II, 2,1,1403| przychodzi" (Ap l, 4). Woła on w modlitwie o to przyjście 261 II, 2,2,1428| jedynie dziełem ludzkim. Jest on poruszeniem "skruszonego 262 II, 2,2,1440| jedności z Nim. Narusza on równocześnie komunię z Kościołem. 263 II, 2,2,1442| przebaczenia i pojednania, które On nabył dla nas za cenę swojej 264 II, 2,2,1449| wszelkiego przebaczenia. Dokonuje On pojednania grzeszników przez 265 II, 2,2,1452| grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów 266 II, 2,2,1453| Ducha Świętego. Rodzi się on z rozważania brzydoty grzechu 267 II, 2,2,1458| przynaglani, by być - jak On - miłosierni47:~Ten, kto 268 II, 2,2,1458| uczyniłeś, aby Bóg zbawił to, co On uczynił... Gdy zaczynasz 269 II, 2,2,1462| posługę pojednania; kieruje on "karnością pokutną"54. Prezbiterzy, 270 II, 2,2,1467| przez penitentów60. Nie może on również wykorzystywać wiadomości 271 II, 2,2,1469| tym sensie nie tylko leczy on powracającego do komunii 272 II, 2,2,1476| skarbcem Kościoła. "Nie jest on zbiorem dóbr, gromadzonych 273 II, 2,2,1481| przebaczył Dawidowi, gdy wyznał on swoje grzechy; który przebaczył 274 II, 2,2,1482| celebracji sakramentu pokuty jest on zawsze ze swej natury czynnością 275 II, 2,2,1484| twoje grzechy" (Mk 2, 5); On jest lekarzem pochylającym 276 II, 2,2,1502| Boga. Wobec Boga wypowiada on swoją skargę na chorobę83 277 II, 2,2,1505| bierze na siebie ich nędzę: "On wziął na siebie nasze słabości 278 II, 2,2,1521| zjednoczenia z męką Chrystusa. Jest on w pewien sposób konsekrowany, 279 II, 2,2,1523| niedołęstwa, to tym bardziej jest on przeznaczony dla tych, którzy 280 II, 2,3,1536| posługi apostolskiej. Obejmuje on trzy stopnie: episkopat, 281 II, 2,3,1542| aby dzięki ich pomocy mógł on łatwiej kierować Twoim ludem. 282 II, 2,3,1550| w taki sposób, jakby był on zabezpieczony przed wszelkimi 283 II, 2,3,1559| Rzymu, ponieważ stanowi on najwyższą widzialną więź 284 II, 2,3,1575| prawicę Ojca, nie opuszcza On swojej trzody, lecz strzeże 285 II, 2,3,1575| innych pasterzami61. Działa On nadal przez biskupów62.~ 286 II, 2,3,1579| radosnym sercem, zapowiada on bardzo jasno Królestwo Boże73.~ 287 II, 2,3,1587| kąpiel odrodzenia, tak aby on sam wyszedł na spotkanie 288 II, 2,3,1606| wydaje się jednak, że ma on charakter powszechny.~ 289 II, 2,3,1614| kobiety, tak jak został on na początku zamierzony przez 290 II, 2,3,1617| tajemnicę zaślubin. Jest on, jeśli tak można powiedzieć, 291 II, 2,3,1618| taki sposób życia, którego On pozostaje wzorem:~Bo 292 II, 2,3,1620| pochodzą od samego Pana. To On nadaje im sens i udziela 293 II, 2,3,1624| Chrystusa i Kościoła129. Jest On pieczęcią ich przymierza, 294 II, 2,3,1660| Chrystusa i Kościoła. Udziela on małżonkom łaski miłowania 295 II, 2,4,1682| w ręce Ojca". Ofiaruje on Ojcu, w Chrystusie, dziecko 296 II, 2,4,1688| zmartwychwstania Chrystusa. Prosi on wówczas, by jego dziecko 297 III, 0,4,1697| mogą mieć nadzieję, że On sam urzeczywistni w nich 298 III, 0,4,1697| miłując Go miłością, którą On ich umiłował, dokonają dzieł 299 III, 0,4,1697| należy do głowy. Dlatego i On pragnie posługiwać się wszystkimi 300 III, 1,1,1717| do siebie, ponieważ tylko On może je zaspokoić.~Z pewnością 301 III, 1,1,1750| sposób dobrowolny. Stanowi on materię czynu ludzkiego. 302 III, 1,1,1775| człowieka, gdzie przebywa on sam z Bogiem, którego głos 303 III, 1,1,1794| człowieka, gdzie przebywa on sam z Bogiem, którego głos 304 III, 1,1,1813| Boga i w to wszystko, co On nam powiedział i objawił, 305 III, 1,1,1816| obietnicę" (Hbr 10, 23). On "wylał na nas obficie (Ducha 306 III, 1,1,1818| oczyszczony przez próbę ofiary69. "On to wbrew nadziei uwierzył 307 III, 1,1,1824| Pan prosi nas, byśmy jak On miłowali nawet naszych nieprzyjaciół76, 308 III, 1,1,1824| miłowali dzieci78 i ubogich jak On sam79.~Święty Paweł Apostoł 309 III, 1,1,1827| dzieci Bożych. Nie stoi on już przed Bogiem z lękiem 310 III, 1,1,1841| wierzymy w to wszystko, co On nam objawił, a co Kościół 311 III, 1,1,1845| Nadasz (Mu) imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od 312 III, 1,1,1848| przywiązania do pewnych dóbr. Rani on naturę człowieka i godzi 313 III, 1,1,1849| Niego nasze serca. Jest on, podobnie jak grzech pierworodny, 314 III, 1,1,1850| grzechem, najlepiej ukazuje on swoją siłę i różnorodność: 315 III, 1,1,1858| dobrowolną, by stanowił on wybór osobisty. Ignorancja 316 III, 1,1,1860| wolności ludzkiej. Pociąga on za sobą utratę miłości i 317 III, 1,1,1871| przeciwnym rozumowi. Rani on naturę człowieka i godzi 318 III, 1,1,1873| grzech śmiertelny. Niszczy on w nas miłość, bez której 319 III, 1,1,1873| Przy braku skruchy powoduje on śmierć wieczną.~ 320 III, 1,2,1907| każdemu to, czego potrzebuje on do prowadzenia życia prawdziwie 321 III, 1,2,1931| pozbawiony czegoś, znajduje się on w potrzebie. "Wszystko, 322 III, 1,3,1952| celem prawa, ponieważ to On sam poucza o Bożej sprawiedliwości 323 III, 1,3,1969| wzajemnie miłowali, tak jak On nas umiłował30.~ 324 III, 1,3,1976| Chrystus jest celem Prawa37, On sam poucza o Bożej sprawiedliwości 325 III, 1,3,1987| Winnym Krzewie, którym jest On sam41:~To przez Ducha mamy 326 III, 1,3,1991| sprawiedliwość i [aby pokazać], że On sam jest sprawiedliwy i 327 III, 1,3,1993| trwać wiecznie"46. Uważa on nawet, że usprawiedliwienie 328 III, 1,3,1996| Jedynym Synem. Otrzymuje on życie Ducha który tchnie 329 III, 1,3,1997| inicjatywy Boga, gdyż tylko On sam może się objawić i udzielić 330 III, 1,3,2001| wprost je porusza. Złożył On w człowieku pragnienie prawdy 331 III, 1,3,2001| prawdy i dobra, które jedynie On może zaspokoić. Obietnice " 332 III, 1,3,2011| wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między 333 III, 1,3,2034| charyzmat nieomylności. Ma on taki zasięg, jak depozyt 334 III, 1,3,2039| względem Kościoła. Stanowi on zwyczajne przedłużenie łaski 335 III, 2,0,2081| Bóg nakazuje, umożliwia On dzięki swojej lasce.~ 336 III, 2,1,2085| Mu wierzyć i ufać. Jest On wszechmocny, łaskawy i czyniący 337 III, 2,1,2086| nieuznawaniu Boga" widzi on źródło i wyjaśnienie wszystkich 338 III, 2,1,2089| wzywa człowieka, nie może on własnymi siłami odpowiedzieć 339 III, 2,1,2096| wyznając z wdzięcznością, że On uczynił wielkie rzeczy i 340 III, 2,1,2103| natury ludzi"20. Nie jest on sprzeczny ze "szczerym szacunkiem" 341 III, 2,1,2104| umiłowania prawdy i dobra. Wymaga on od nich, by przyczyniali 342 III, 2,1,2110| jakie ona nakłada. Może on także dotyczyć kultu, który 343 III, 2,1,2125| Kościół wie, "że to, co on wieści, idzie po linii najtajniejszych 344 III, 2,1,2128| absolutnie transcendentny Bóg. "On jest wszystkim!", lecz jednocześnie " 345 III, 2,1,2128| lecz jednocześnie "jest On... większy niż wszystkie 346 III, 2,1,2137| prawdziwemu Bogu. Przejawia się on w bałwochwalstwie, jak również 347 III, 2,1,2143| obecność. O ile wierzymy, że On jest obecny, powinniśmy 348 III, 2,1,2143| sobie, nie wierzymy, że On jest obecny66.~ 349 III, 2,1,2173| Zmartwychwstaniem Chrystusa. Stał się on dla chrześcijan pierwszym 350 III, 2,2,2216| im należny na zawsze. Ma on bowiem swoje źródło w bojaźni 351 III, 2,2,2218| życia rodzinnego; obejmuje on także związki między braćmi 352 III, 2,2,2247| rodziców i tych, którym On dla naszego dobra udzielił 353 III, 2,2,2261| miłowania nie przyjaciół34. On sam nie bronił się i kazał 354 III, 2,2,2295| niego wyraźnej zgody. Jest on natomiast zgodny z prawem 355 III, 2,2,2296| wszystkich bez różnicy, ; jest on w głębokiej poważnej sprzeczności 356 III, 2,2,2303| dążenia do braterstwa. Jest on "spokojem porządku"62. Jest 357 III, 2,2,2304| Ef 2, 16)65, pojednał On ludzi z Bogiem, a swój Kościół 358 III, 2,2,2304| zjednoczenia z Bogiem. "On... jest naszym pokojem" ( 359 III, 2,2,2352| kobietą poza małżeństwem. Jest on w poważnej sprzeczności 360 III, 2,2,2355| sprawiedliwości i miłości. Rani on głęboko prawo każdego człowieka 361 III, 2,2,2356| tej samej płci. Przybierał on bardzo zróżnicowane formy 362 III, 2,2,2368| prokreacyjny, to wtedy zachowuje on w pełni swoje znaczenie 363 III, 2,2,2376| sobie nawzajem. "Oddaje (on) życie i tożsamość embrionów 364 III, 2,2,2384| nieporządku, jaki wprowadza on w komórkę rodzinną i w społeczeństwo. 365 III, 2,2,2385| prawo cywilne; nie wykracza on wówczas przeciw przepisowi 366 III, 2,2,2401| tych, za których ponosi on odpowiedzialność. Powinno 367 III, 2,2,2434| proporcjonalną korzyść. Staje się on moralnie nie do przyjęcia, 368 III, 2,2,2435| życiowej. Poza szkodą, której on osobiście doznaje, powstaje 369 III, 2,2,2440| społeczności ludzkiej. Pomnaża on dobra materialne i oddaje 370 III, 2,2,2447| człowieka, w jakiej znajduje się on od grzechu pierworodnego, 371 III, 2,2,2465| prawdy" (J 1, 14), jest On "światłością świata" (J 372 III, 2,2,2477| ocalić, niech spyta go, jak on rozumie; a jeśli on rozumie 373 III, 2,2,2477| jak on rozumie; a jeśli on rozumie źle, niech go 374 III, 2,2,2477| stosownych do tego, aby on, dobrze rozumiejąc, mógł 375 III, 2,2,2485| ludzi i wszelkie zło, jakie on powoduje. Kłamstwo jest 376 III, 2,2,2515| człowieku, ponieważ jest on istotą złożoną z ciała i 377 III, 2,2,2549| wszystkich" (1 Kor 15, 28). On będzie celem wszystkich 378 III, 2,2,2549| wszystkich naszych pragnień; On, którego bez końca będziemy 379 IV, 1,0,2559| każdej ludzkiej istoty; On pierwszy nas szuka i to 380 IV, 1,0,2559| pierwszy nas szuka i to On prosi, by dać Mu pić. Jezus 381 IV, 1,1,2568| sprawiedliwe i nieskazitelne; on także odbywa "wędrówkę z 382 IV, 1,1,2571| Abrahama nie słabnie, mówi on: "Bóg upatrzy sobie jagnię 383 IV, 1,1,2572| swym bratem Ezawem, walczy on przez całą noc z "kimś" 384 IV, 1,1,2574| się Mojżeszowi, uczy się on również modlitwy: próbuje 385 IV, 1,1,2577| 3, 9-10). Później także on pozna cenę i ciężar wstawiennictwa: " 386 IV, 1,1,2579| wszystkie narody wiedziały, że On jest jedynym Bogiem i że 387 IV, 1,1,2597| końcu poznać, jak wysłuchuje On naszej modlitwy.~Jezus się 388 IV, 1,1,2601| swojej modlitwie poleca On ludzi, ponieważ już w swoim 389 IV, 1,1,2601| samego, ofiaruje ludzi Ojcu. On, Słowo, które "przyjęło 390 IV, 1,1,2603| cenniejszy niż udzielony dar - On jest "Skarbem", a jest w 391 IV, 1,1,2603| jednocześnie zawiera to, czego On uczy nas w modlitwie do 392 IV, 1,1,2604| zamysł miłości Ojca, pozwala On dostrzec niezmierzoną głębię 393 IV, 1,1,2605| dni ciała swego zanosił On gorące prośby i błagania 394 IV, 1,1,2608| szukali" i "pukali", gdyż On sam jest bramą i drogą57.~ 395 IV, 1,1,2611| jest bardzo blisko"; wzywa On do nawrócenia i wiary, a 396 IV, 1,1,2613| ich i nasza modlitwa, gdy On powróci do Ojca w swoim 397 IV, 1,1,2616| całkowicie dla Niego, ponieważ On jest całkowicie dla nas.~ 398 IV, 1,1,2617| podczas której ofiaruje On swoje Ciało i swoją Krew 399 IV, 1,1,2626| błogosławimy Go, ponieważ On nas pobłogosławił81), następnie 400 IV, 1,1,2626| Chrystusa zstępuje od Ojca (to On nas błogosławi)82.~ 401 IV, 1,1,2633| nas do modlitwy Jezusa. To On jest jedynym wstawiającym 402 IV, 1,1,2633| szczególności za grzeszników93. On jest Tym, który "zbawiać 403 IV, 1,1,2638| nie ze względu na to, co On czyni, ale dlatego że ON 404 IV, 1,1,2638| On czyni, ale dlatego że ON JEST. Uczestniczy w szczęściu 405 IV, 1,1,2648| nie ze względu na to, co On czyni, tylko dlatego, że 406 IV, 1,1,2648| czyni, tylko dlatego, że ON JEST.~ 407 IV, 1,2,2651| wiecznemu" (J 4, 14). To On uczy nas przyjmowania Go 408 IV, 1,2,2656| Złożyłem w Panu całą nadzieję; On schylił się nade mną i wysłuchał 409 IV, 1,2,2657| odpowiedzieć miłością tak, jak On nas umiłował. Miłość jest 410 IV, 1,2,2669| drogę modlitwy. Skoro uczy On nas modlitwy, przypominając 411 IV, 1,2,2670| Chrystusa, naszego Pana, by On dał nam Ducha Pocieszyciela16. 412 IV, 1,2,2671| modlitwy chrześcijańskiej. On jest twórcą żywej tradycji 413 IV, 1,2,2675| cieszymy się z radości, jaką On w Niej znajduje24.~"Łaski 414 IV, 1,2,2683| dla Ducha, ofiarowuje się on bowiem, by zamieszkiwać 415 IV, 1,2,2690| wspólnoty parafialnej. Jest on również uprzywilejowanym 416 IV, 1,3,2700| modlitwą Nauczyciela, uczy On modlitwy ustnej : "Ojcze 417 IV, 1,3,2702| z głębi duszy. Oczekuje On również wyrazu zewnętrznego, 418 IV, 1,3,2702| wszystkiego, do czego ma On prawo.~ 419 IV, 1,3,2708| Bogiem, w przekonaniu, że On nas kocha"7.~Kontemplacja 420 IV, 1,3,2708| Jezusa, a w Nim Ojca. Jest On poszukiwany, a pragnienie 421 IV, 1,3,2708| początkiem miłości; jest On poszukiwany w czystej wierze, 422 IV, 1,3,2711| bardziej kochając9. Jest on jednak świadomy, że jego 423 IV, 1,3,2714| Wpatruję się w Niego, a On wpatruje się we mnie" - 424 IV, 1,3,2731| brak wiary. Objawia się on nie tyle przez wyznane niedowiarstwo, 425 IV, 1,3,2734| naszą modlitwę: czy jest On środkiem do wykorzystania, 426 IV, 1,3,2736| mówi: <<Zazdrośnie pożąda On ducha, którego w nas utwierdził>>?" ( 427 IV, 1,3,2736| prosisz; oznacza to, że chce On przysporzyć ci dobra przez 428 IV, 1,3,2739| chrześcijańskiej skuteczną prośbę. On jest jej wzorem, modli się 429 IV, 1,3,2740| Dlatego więc nie przestaje On wstawiać się za nami u Ojca26. 430 IV, 1,3,2749| wewnątrz - modlitwę, jakiej On nas uczy: "Ojcze nasz!" 431 IV, 2,0,2764| które dał Mu Ojciec12: On jest Nauczycielem naszej 432 IV, 2,0,2764| sióstr oraz objawia je nam: On jest wzorem naszej modlitwy.~ 433 IV, 2,0,2767| naszych braci. Nie mówi On "Ojcze mój", któryś jest 434 IV, 2,0,2768| tym jednym słowem, którego On zawsze wysłuchuje. Od tej 435 IV, 2,0,2776| próg Boskiej Świętości, On, który "dokonawszy oczyszczenia 436 IV, 2,0,2778| Jego misterium, którym jest On sam i które objawił nam 437 IV, 2,0,2778| Mojżesz zapytał Boga, kim On jest, usłyszał inne imię. 438 IV, 2,0,2779| Ojca", ponieważ został On nam objawiony przez Jego 439 IV, 2,0,2782| W szczególny sposób jest On Ojcem Chrystusa; nas natomiast 440 IV, 2,0,2784| prosić... Bo czego może On naprawdę odmówić swoim dzieciom, 441 IV, 2,0,2786| Staliśmy się "Jego" ludem, a On jest odtąd "naszym" Bogiem. 442 IV, 2,0,2787| W nowym Jeruzalem powie On do zwycięzcy: "Będę Bogiem 443 IV, 2,0,2787| Będę Bogiem dla niego, a on dla Mnie będzie synem" ( 444 IV, 2,0,2789| Jest tylko jeden Bóg i jest On uznany za Ojca przez tych, 445 IV, 2,0,2789| braćmi" (Rz 8, 29), jest on w komunii z jednym i tym 446 IV, 2,0,2791| wyklucza nikogo. Aby był on wypowiadany w prawdzie39 447 IV, 2,0,2792| tych wszystkich, którym dał On swego umiłowanego Syna. 448 IV, 2,0,2793| znajduje się "gdzie indziej", On jest "ponad tym wszystkim", 449 IV, 2,0,2794| modlimy się do naszego Ojca. On jest w niebie, które jest 450 IV, 2,0,2811| objawione przez to, kim On Jest, przez Jego Słowo i 451 IV, 2,0,2811| prawdzie" (J 17, 19). Ponieważ On sam "uświęca" swoje imię62, 452 IV, 2,0,2812| uświęcić Boga, skoro to On sam uświęca? Natchnieni 453 IV, 2,0,2813| gdyż przez świętość zbawia On i uświęca wszelkie stworzenie... 454 IV, 2,0,2815| swoim oczekiwaniem. Jak jest On naszym Zmartwychwstaniem, 455 IV, 2,0,2815| zmartwychwstajemy, tak może On być również Królestwem Bożym, 456 IV, 2,0,2821| poznania prawdy" (1 Tm 2, 4). "On jest cierpliwy... chce bowiem 457 IV, 2,0,2821| wzajemnie miłowali, jak On nas umiłował" (J 13, 34) 458 IV, 2,0,2827| wszystkiego od swego Ojca. "On sprawia, że słońce Jego 459 IV, 2,0,2827| nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych 460 IV, 2,0,2827| niesprawiedliwych" (Mt 5, 45), On "daje pokarm w swym czasie" ( 461 IV, 2,0,2827| ponieważ uznaje, że jest On dobry ponad wszelką dobroć.~ 462 IV, 2,0,2828| Przymierza; należymy do Ojca, a On należy do nas i jest dla 463 IV, 2,0,2829| sprawiedliwości Bożej, przyrzeka On udzielić wszystkiego w nadmiarze. 464 IV, 2,0,2835| dzisiaj", to zmartwychwstaje On dla ciebie każdego dnia.


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License