Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
lotra 1
lotra565 1
lózka 1
lub 428
lud 91
lud1 1
lud20 1
Frequency    [«  »]
470 swietego
464 on
436 1
428 lub
415 wiary
412 jezus
402 go

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

lub

    Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer
1 Wstep, 0,0,6 | przygotowują do katechezy lub z niej wynikają. to: 2 Wstep, 0,0,10| zostały opracowane katechizm lub kompendium całej nauki katolickiej 3 Wstep, 0,0,11| odniesienia dla katechizmów lub kompendiów, które opracowywane 4 Wstep, 0,0,20| historycznym, apologetycznym lub uzupełniające wyjaśnienia 5 I, 1,0,26 | zaczynamy od słów: "Wierzę" lub "Wierzymy". Dlatego wykład 6 I, 1,1,29 | zła w świecie, niewiedza lub obojętność religijna, troski 7 I, 1,1,30 | człowiek może zapomnieć o Bogu lub Go odrzucić, to Bóg nie 8 I, 1,1,37 | łatwo sugerują się błędem lub przynajmniej niepewnością 9 I, 1,1,49 | tym, którzy Go nie znają lub odrzucają.~ 10 I, 1,2,65 | chciałby Go jeszcze pytać lub pragnąłby jakichś wizji 11 I, 1,2,65 | pragnąłby jakichś wizji lub objawień, nie tylko postępowałby 12 I, 1,2,65 | szukając innych rzeczy lub nowości33.~Nie będzie innego 13 I, 1,2,67 | autentyczne wezwanie Chrystusa lub świętych skierowane do Kościoła.~ 14 I, 1,2,83 | podtrzymywane, modyfikowane lub nawet odrzucane pod przewodnictwem 15 I, 1,2,88 | zawarte w Objawieniu Bożym lub kiedy proponuje w sposób 16 I, 1,2,126 | wiadomości przekazanych ustnie lub pisemnie; ujmując pewne 17 I, 1,2,126 | pewne rzeczy syntetycznie lub objaśniając, przy uwzględnieniu 18 I, 1,3,167 | zgromadzonych na soborze lub, bardziej ogólnie, przez 19 I, 1,3,182 | w słowie Bożym, spisanym lub przekazanym, i co Kościół 20 I, 2,0,188 | oznacza także zbiór, kolekcję lub streszczenie. Symbol wiary 21 I, 2,0,192 | sformułowano wiele wyznań lub symboli wiary. to symbole 22 I, 2,0,192 | Lyońskiego11, Trydenckiego12) lub niektórych papieży, jak 23 I, 2,1,206 | Jestem Tym, Który Jestem" lub "Ja Jestem, Który Jestem", 24 I, 2,1,206 | wszystko, co możemy zrozumieć lub powiedzieć o Nim; jest On " 25 I, 2,1,211 | 211 Imię Boże "Ja Jestem" lub "On Jest" wyraża wierność 26 I, 2,1,251 | filozoficznych: "substancja", "osoba" lub "hipostaza", "relacja" itd. 27 I, 2,1,252 | niekiedy także przez "istota" lub "natura"), by określić Boski 28 I, 2,1,252 | jedności, pojęciem "osoba" lub "hipostaza", by określić 29 I, 2,1,253 | znaczy substancją, istotą lub naturą Bożą"67.~ 30 I, 2,1,285 | Bogiem, że świat jest Bogiem lub że stawanie się świata jest 31 I, 2,1,285 | zatem należałoby go odrzucić lub oderwać się od niego (gnoza); 32 I, 2,1,293 | potęgą, nie dla powiększenia lub osiągnięcia własnego szczęścia, 33 I, 2,1,326 | światem ludzi159, "niebo" lub "niebiosa" mogą oznaczać 34 I, 2,1,335 | w liturgii pogrzebowej lub w "Hymnie cherubinów" w 35 I, 2,1,363 | świętym życie ludzkie216 lub całą osobę ludzką217. Oznacza 36 I, 2,1,368 | osoba opowiada się za Bogiem lub przeciw Niemu228. ~ 37 I, 2,1,386 | chciałby go nie zauważać lub nadawać inne nazwy tej mrocznej 38 I, 2,1,391 | anioła, nazywanego Szatanem lub diabłem255. Kościół naucza, 39 I, 2,2,427 | jakiej jest Jego zwiastunem lub tłumaczem i w jakiej Chrystus 40 I, 2,2,451 | Maran atha (Pan przychodzi!) lub Marana tha (Przyjdź, Panie!) ( 41 I, 2,2,455 | Boskie panowanie. Wyznawać lub wzywać Jezusa jako Pana, 42 I, 2,2,471 | Chrystusie Słowo zastąpiło duszę lub ducha. Przeciw temu błędowi 43 I, 2,2,498 | chodzi tu o jakieś legendy lub konstrukcje teologiczne 44 I, 2,2,563 | 563 Pasterz lub mędrzec może tu na ziemi 45 I, 2,2,602 | czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią 46 I, 2,2,633 | nazywa piekłem, Szeolem lub Hadesem471, ponieważ ci, 47 I, 2,2,645 | w postaci ogrodnika507 lub "w innej postaci" (Mk 16, 48 I, 2,2,678 | bliźniego objawi przyjęcie lub odrzucenie łaski i miłości 49 I, 2,2,682 | uczynków oraz jego przyjęcia lub odrzucenia laski.~ 50 I, 2,3,734 | 734 Ponieważ umarliśmy lub przynajmniej zostaliśmy 51 I, 2,3,752 | także wspólnotę lokalną104 lub całą powszechną wspólnotę 52 I, 2,3,755 | Kościół jest polem uprawnym lub <<rolą Bożą>> (1 Kor 3, 53 I, 2,3,796 | Głowy (ex persona capitis) lub jako pełniący rolę ciała ( 54 I, 2,3,798 | podejmowania rozmaitych dzieł lub funkcji mających na celu 55 I, 2,3,799 | Ducha Świętego, bezpośrednio lub pośrednio służącymi Kościołowi; 56 I, 2,3,830 | uniwersalny", czyli "cały" lub "zupełny". Kościół jest 57 I, 2,3,833 | pierwszym miejscu diecezja (lub eparchia), rozumie się wspólnotę 58 I, 2,3,835 | Kościół powszechny jest sumą lub, jeśli wolno powiedzieć, 59 I, 2,3,836 | wszyscy ludzie... należą lub jej przyporządkowani 60 I, 2,3,838 | nie wyznają całej wiary lub nie zachowują jedności wspólnoty 61 I, 2,3,840 | celów: oczekują przyjścia (lub powrotu) Mesjasza. Oczekiwanie 62 I, 2,3,840 | złączone z dramatem niewiedzy lub nieuznawania Chrystusa Jezusa.~ 63 I, 2,3,884 | był jako taki zatwierdzony lub przynajmniej uznany przez 64 I, 2,3,887 | tworzą prowincje kościelne lub większe jednostki nazywane 65 I, 2,3,887 | nazywane patriarchatami lub regionami379. Biskupi tych 66 I, 2,3,887 | gromadzić się na synodach lub soborach prowincjalnych. " 67 I, 2,3,893 | Eucharystii, którą ofiaruje sam lub troszczy się o jej ofiarowanie 68 I, 2,3,900 | obowiązek i prawo, indywidualnie lub zjednoczeni w stowarzyszeniach, 69 I, 2,3,903 | chociażby nie byli lektorami lub akolitami, mogą wykonywać 70 I, 2,3,917 | rozmaite formy życia samotnego lub wspólnego, rozmaite rodziny 71 I, 2,3,918 | prowadziło życie pustelnicze lub tworzyło rodziny zakonne, 72 I, 2,3,922 | życia w stanie dziewictwa lub dozgonnej czystości "dla 73 I, 2,3,924 | kobiety żyjące w świecie (lub mniszki), które poświęcają 74 I, 2,3,927 | Wszyscy zakonnicy, podlegający lub nie podlegający władzy ordynariusza444, 75 I, 2,3,961 | wszystkich", tak że każdy czyn lub cierpienie w Chrystusie 76 I, 2,3,1021| czas otwarty na przyjęcie lub odrzucenie łaski Bożej ukazanej 77 I, 2,3,1033| przeciw naszemu bliźniemu lub przeciw nam samym: "Kto... 78 I, 2,3,1045| miłość własną, które niszczą lub ranią ziemską wspólnotę 79 II, 0,3,1066| ekonomią Słowa Wcielonego" lub "ekonomią zbawienia".~ 80 II, 0,3,1069| służbę pełnioną przez lud lub na rzecz ludu". W tradycji 81 II, 1,1,1103| wielkie dzieła Boże w bardziej lub mniej rozwiniętej anamnezie. 82 II, 1,1,1124| lex orandi, lex credendi (lub: legem credendi lex statuat 83 II, 1,1,1128| człowieka, który go udziela lub przyjmuje, lecz przez moc 84 II, 1,2,1151| Królestwa Bożego20. Uzdrawia lub potwierdza treść swojego 85 II, 1,2,1151| przepowiadania przez znaki materialne lub symboliczne gesty21. Nadaje 86 II, 1,2,1154| księga słowa (lekcjonarz lub ewangeliarz), okazywanie 87 II, 1,2,1161| malowane, ułożone w mozaikę lub wykonane w inny sposób, 88 II, 1,2,1184| 1184 Katedra biskupa lub krzesło prezbitera "powinny 89 II, 1,2,1208| Różne tradycje liturgiczne lub obrządki, prawnie uznane, 90 II, 2,1,1229| drogę przejść szybciej lub wolniej. Zawsze powinna 91 II, 2,1,1237| nad kandydatem egzorcyzm (lub kilka egzorcyzmów). Namaszcza 92 II, 2,1,1237| się go olejem katechumenów lub celebrans kładzie na niego 93 II, 2,1,1253| rozwijać. Gdy katechumeni lub rodzice chrzestni słyszą 94 II, 2,1,1264| Tradycja nazywa pożądliwością lub metaforycznie "zarzewiem 95 II, 2,1,1267| przekracza wszystkie naturalne lub ludzkie granice narodów, 96 II, 2,1,1278| zanurzeniu kandydata w wodzie lub polaniu wodą jego głowy 97 II, 2,1,1279| 1279 Skutek chrztu lub łaski chrzcielnej jest bardzo 98 II, 2,1,1289| namaszczeniem krzyżmem lub myronem, oznaczającym "krzyżmo". 99 II, 2,1,1295| autentyczność aktu prawnego101 lub dokumentu102, ewentualnie 100 II, 2,1,1312| poświęconego przez patriarchę lub biskupa, co wyraża jedność 101 II, 2,1,1312| zasady przy chrzcie dorosłych lub wówczas, gdy przyjmuje się 102 II, 2,1,1345| wtedy pisma apostolskie lub prorockie, jak długo na 103 II, 2,1,1348| eucharystycznej. Biskup lub prezbiter reprezentuje Chrystusa, 104 II, 2,1,1351| sierotami, wdowami, chorymi lub też cierpiącymi niedostatek 105 II, 2,1,1353| aby zesłał Ducha Świętego (lub pełnię swojego błogosławieństwa169) 106 II, 2,1,1362| modlitwa nazywana anamnezą lub pamiątką.~ 107 II, 2,1,1369| pod przewodnictwem biskupa lub tego, komu on zleci176.~ 108 II, 2,1,1378| między innymi klękając lub skłaniając się głęboko na 109 II, 2,1,1385| sumienia: "Kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, 110 II, 2,1,1389| niedziele i dni świąteczne lub jeszcze częściej, nawet 111 II, 2,2,1434| jakiego dokonuje chrzest lub męczeństwo, wymienia się 112 II, 2,2,1437| każdy szczery akt kultu lub pobożności ożywia w nas 113 II, 2,2,1452| nazywany "żalem doskonałym" lub "żalem z miłości" (contritio). 114 II, 2,2,1453| rozważania brzydoty grzechu lub lęku przed wiecznym potępieniem 115 II, 2,2,1459| zadośćuczynić" w odpowiedni sposób lub "odpokutować" za swoje grzechy. 116 II, 2,2,1463| papież, miejscowy biskup lub upoważnieni przez nich prezbiterzy56. 117 II, 2,2,1469| Kościołem. Grzech narusza lub zrywa wspólnotę braterską. 118 II, 2,2,1469| Sakrament pokuty naprawia lub przywraca. W tym sensie 119 II, 2,2,1469| przywrócony do komunii świętych lub utwierdzony w niej, zostaje 120 II, 2,2,1471| mogą być udzielane żywym lub zmarłym. Każdy wierny może 121 II, 2,2,1471| uzyskać odpusty dla siebie lub ofiarować je za zmarłych.~ 122 II, 2,2,1483| niebezpieczeństwo śmierci, a kapłan lub kapłani nie mieliby czasu 123 II, 2,2,1483| czas łaski sakramentalnej lub Komunii świętej. W takim 124 II, 2,2,1484| tego niemożliwość fizyczna lub moralna"80. Jest to uzasadnione, 125 II, 2,2,1486| nawrócenia, spowiedzi, pokuty lub pojednania.~ 126 II, 2,2,1491| żal za grzechy, spowiedź lub ujawnienie grzechów przed 127 II, 2,2,1494| czynów "zadośćuczynienia" lub "pokuty", by wynagrodził 128 II, 2,2,1513| dłoniach olejem z oliwek lub stosownie do okoliczności 129 II, 2,2,1514| śmierci z powodu choroby lub starości"110.~ 130 II, 2,2,1520| stanem ciężkiej choroby lub niedołęstwem starości. Ta 131 II, 2,2,1525| przygotowują do Ojczyzny", lub sakramentami, które stanowią 132 II, 2,2,1527| stanem ciężkiej choroby lub starości.~ 133 II, 2,2,1528| śmierci z powodu choroby lub starości.~ 134 II, 2,2,1530| tylko kapłani (prezbiterzy lub biskupi). Przy jego sprawowaniu 135 II, 2,2,1530| poświęconego przez biskupa lub w razie potrzeby przez samego 136 II, 2,2,1531| chorego (w obrządku rzymskim) lub innych części ciała (w obrządkach 137 II, 2,2,1532| chrześcijańsku cierpienia choroby lub starości;~- przebaczenie 138 II, 2,3,1538| konsekracją, błogosławieństwem lub sakramentem. Dzisiaj wyraz 139 II, 2,3,1538| wyznaczenie, delegacja lub ustanowienie przez współnotę. 140 II, 2,3,1583| związanych ze święceniami lub otrzymać zakaz ich wykonywania76, 141 II, 2,3,1595| kierowania wspólnotą parafialną lub określoną funkcję kościelną.~ 142 II, 2,3,1606| ujawniać się z mniejszą lub większą ostrością, może 143 II, 2,3,1606| ostrością, może też być bardziej lub mniej przezwyciężany, zależnie 144 II, 2,3,1618| innymi więzami rodzinnymi lub społecznymi117. Od początku 145 II, 2,3,1623| ukoronowaniem") jest prezbiter lub biskup, który po przyjęciu 146 II, 2,3,1623| Kościołów wschodnich kapłani lub biskupi, którzy przewodniczą 147 II, 2,3,1630| 1630 Prezbiter (lub diakon), który asystuje 148 II, 2,3,1634| przeszkody'42. Zezwolenie lub dyspensa zakłada, że obie 149 II, 2,3,1662| liturgicznej, wobec kapłana (lub upoważnionego świadka Kościoła) 150 II, 2,4,1668| posługi (biskupów, prezbiterów lub diakonów)5.~ 151 II, 2,4,1671| się błogosławieństwo opata lub ksieni klasztoru, konsekracja 152 II, 2,4,1671| wymienić poświęcenie kościoła lub ołtarza, błogosławieństwo 153 II, 2,4,1672| Chrystusa, by jakaś osoba lub przedmiot były strzeżone 154 II, 2,4,1672| wypędzenie złych duchów lub uwolnienie od ich demonicznego 155 II, 2,4,1686| jednego z jej członków (lub jej rocznica, siódmy lub 156 II, 2,4,1686| lub jej rocznica, siódmy lub czterdziesty trzydziesty 157 III, 1,1,1699| czwarty) dostosowuje się lub nie do dobra obiecanego 158 III, 1,1,1730| woli możliwością działania lub niedziałania, czynienia 159 III, 1,1,1730| niedziałania, czynienia tego lub czegoś innego, a więc podejmowania 160 III, 1,1,1731| Staje się źródłem pochwały lub nagany, zasługi lub winy. 161 III, 1,1,1731| pochwały lub nagany, zasługi lub winy. Im więcej człowiek 162 III, 1,1,1734| innych czynników psychicznych lub społecznych.~ 163 III, 1,1,1735| tego, co należało wiedzieć lub uczynić, np. wypadek na 164 III, 1,1,1743| jest możliwością działania lub niedziałania, a więc podejmowania 165 III, 1,1,1745| 1746 Poczytalność lub odpowiedzialność za działanie 166 III, 1,1,1745| może zostać zmniejszona lub zniesiona na skutek niewiedzy, 167 III, 1,1,1745| innych czynników psychicznych lub społecznych.~ 168 III, 1,1,1750| go i ocenia jako zgodny lub racjonalny porządek dobra 169 III, 1,1,1751| by zyskać przychylność lub by się nim chełpić.~ 170 III, 1,1,1753| się one do powiększenia lub zmniejszenia dobra lub zła 171 III, 1,1,1753| powiększenia lub zmniejszenia dobra lub zła moralnego czynów ludzkich ( 172 III, 1,1,1753| Mogą one również zmniejszyć lub zwiększyć odpowiedzialność 173 III, 1,1,1755| intencję, która je inspiruje, lub okoliczności (środowisko, 174 III, 1,1,1755| presja społeczna, przymus lub konieczność działania itd.) 175 III, 1,1,1757| uznaje go i ocenia jako dobry lub zły.~ 176 III, 1,1,1761| mogą do tego uzdalniać lub się do tego przyczyniać.~ 177 III, 1,1,1762| chrześcijańskiego. Doznania lub uczucia oznaczają emocje 178 III, 1,1,1762| uczucia oznaczają emocje lub poruszenia wrażliwości, 179 III, 1,1,1762| które skłaniają do działania lub niedziałania, zgodnie z 180 III, 1,1,1762| z tym, co jest odczuwane lub wyobrażane jako dobre lub 181 III, 1,1,1762| lub wyobrażane jako dobre lub złe.~ 182 III, 1,1,1764| powodu istniejącego zła lub gniewem, który się mu sprzeciwia.~ 183 III, 1,1,1766| Doskonałość dobra moralnego lub ludzkiego wymaga, by rozum 184 III, 1,1,1767| być przekształcone w cnoty lub zniekształcone w wady. ~ 185 III, 1,1,1770| uczucia" oznacza odczucia lub doznania. Człowiek dzięki 186 III, 1,1,1772| od woli jest w nich dobro lub zło moralne.~ 187 III, 1,1,1773| być przekształcone w cnoty lub zniekształcone w wady.~ 188 III, 1,1,1777| którego właśnie dokonuje lub którego dokonała. Człowiek 189 III, 1,1,1778| refleksji, zastanowienia się lub wejścia w siebie:~Wróć do 190 III, 1,1,1779| konkretnych czynach, zamierzonych lub już dokonanych. Prawda o 191 III, 1,1,1783| kształtuje cnoty; chroni lub uwalnia od strachu, egoizmu 192 III, 1,1,1784| wspomagani świadectwem lub radami innych ludzi i prowadzeni 193 III, 1,1,1789| które mają być dokonane lub już zostały dokonane.~ 194 III, 1,1,1792| ignorancja jest niepokonalna lub sąd błędny bez odpowiedzialności 195 III, 1,1,1800| pozostawać w ignorancji lub wydawać błędne sądy. Taka 196 III, 1,1,1808| ono nazywane "skromnością" lub "prostotą". Powinniśmy żyć 197 III, 1,1,1848| określony jako "słowo, czyn lub pragnienie przeciwne prawu 198 III, 1,1,1852| przez nadmiar bądź brak, lub w zależności od przykazań, 199 III, 1,1,1857| Ciężar grzechów jest większy lub mniejszy: zabójstwo jest 200 III, 1,1,1861| się normy prawa moralnego lub gdy nie przestrzega się 201 III, 1,1,1865| nieczystość, łakomstwo, lenistwo lub znużenie duchowe.~ 202 III, 1,1,1867| zalecając, pochwalając lub aprobując;~- nie wyjawiając 203 III, 1,1,1867| aprobując;~- nie wyjawiając ich lub nie przeszkadzając im, mimo 204 III, 1,1,1870| Grzech jest to "słowo, czyn lub pragnienie przeciwne prawu 205 III, 1,2,1886| środkiem do jego osiągnięcia, lub do traktowania osób jako 206 III, 1,2,1896| upoważnienie, na mocy którego osoby lub instytucje nadają prawa 207 III, 1,2,1902| ustanawiają niesprawiedliwe prawa lub podejmują działania sprzeczne 208 III, 1,2,1929| wszelkiej władzy; lekceważąc je lub odrzucając ich uznanie w 209 III, 1,2,1929| jedynie opierać się na sile lub przemocy, by uzyskać posłuszeństwo 210 III, 1,2,1932| także tych, którzy myślą lub działają inaczej niż my. 211 III, 1,2,1934| pozycję społeczną, język lub religię, ponieważ sprzeciwia 212 III, 1,2,1935| zdolnościami umysłowymi lub moralnymi, wymianą, z której 213 III, 1,2,1938| nazywana także "przyjaźnią" lub "miłością społeczną", jest 214 III, 1,3,1954| należy unikać. To światło lub to prawo dał Bóg stworzeniu6.~ 215 III, 1,3,1963| przypominając im o karze lub pewnych obietnicach doczesnych. 216 III, 1,3,1971| od Ojca mego" (J 15,15), lub też do stanu syna - dziedzica33.~ 217 III, 1,3,1998| Jest to łaska uświęcająca lub przebóstwiająca, otrzymana 218 III, 1,3,2005| zapłatę ze strony wspólnoty lub społeczności za działanie 219 III, 1,3,2005| członków, uznane za dobre lub szkodliwe, zasługujące na 220 III, 1,3,2005| zasługujące na nagrodę lub karę. Zasługa wynika z cnoty 221 III, 2,0,2072| zależności od okoliczności lub intencji tego, kto je wypowiada.~" 222 III, 2,1,2085| Piśmie świętym na początku lub na końcu swoich przykazań: << 223 III, 2,1,2087| Kościół podaje do wierzenia, lub też odmawia uznania tego 224 III, 2,1,2087| zarzutów związanych z wiarą lub też niepokój spowodowany 225 III, 2,1,2088| lekceważeniem prawdy objawionej lub dobrowolną odmową dania 226 III, 2,1,2088| zwierzchnictwa Biskupa Rzymu lub wspólnoty z członkami Kościoła 227 III, 2,1,2090| pomocy do jego osiągnięcia lub przebaczenia grzechów. Sprzeciwia 228 III, 2,1,2093| sposób. Obojętność zaniedbuje lub odrzuca miłość Bożą; nie 229 III, 2,1,2093| moc. Niewdzięczność pomija lub odrzuca uznanie miłości 230 III, 2,1,2093| Oziębłość jest zwlekaniem lub niedbałością w odwzajemnieniu 231 III, 2,1,2093| poruszeniu miłości. Znużenie lub lenistwo duchowe posuwa 232 III, 2,1,2099| zaangażowania wewnętrznego10 lub nie mające związku z miłością 233 III, 2,1,2101| poświęca siebie samego Bogu lub obiecuje Mu dobry czyn. 234 III, 2,1,2105| publicznym, indywidualnym lub w łączności z innymi, byle 235 III, 2,1,2108| w sposób pozytywistyczny lub naturalistyczny35. Przynależny 236 III, 2,1,2110| praktykom, nawet uprawnionym lub koniecznym. Popaść w zabobon37 - 237 III, 2,1,2110| wiązać skuteczność modlitw lub znaków sakramentalnych jedynie 238 III, 2,1,2114| przyszłość swoim prorokom lub innym świętym. Jednak właściwa 239 III, 2,1,2115| odwoływanie się do Szatana lub demonów, przywoływanie zmarłych 240 III, 2,1,2115| przywoływanie zmarłych lub inne praktyki mające rzekomo 241 III, 2,1,2116| Wszystkie praktyki magii lub czarów, przez które dąży 242 III, 2,1,2116| zaszkodzenia drugiemu człowiekowi lub uciekanie się do interwencji 243 III, 2,1,2116| sobą praktyki wróżbiarskie lub magiczne. Dlatego Kościół 244 III, 2,1,2118| wystawianiu na próbę - w słowach lub w uczynkach - Jego dobroci 245 III, 2,1,2119| Świętokradztwo polega na profanowaniu lub niegodnym traktowaniu sakramentów 246 III, 2,1,2120| określana jako nabywanie lub sprzedawanie rzeczywistości 247 III, 2,1,2120| traktować ich jak właściciel lub pan, ponieważ mają one swoje 248 III, 2,1,2124| 2125 Ateizm, odrzucając lub negując istnienie Boga, 249 III, 2,1,2129| Testamencie Bóg polecił lub pozwolił wykonywać znaki, 250 III, 2,1,2138| Boga na próbę w słowach lub czynach, świętokradztwo 251 III, 2,1,2139| 2140 Ateizm, odrzucając lub negując istnienie Boga, 252 III, 2,1,2147| przeciw Bogu - wewnętrznie lub zewnętrznie - słów nienawiści, 253 III, 2,1,2147| Kościołowi Chrystusa, świętym lub rzeczom świętym. Bluźniercze 254 III, 2,1,2147| zniewalania narodów, torturowania lub wydawania na śmierć. Nadużywanie 255 III, 2,1,2149| krzywoprzysięstwa. Przysięgać lub uroczyście przyrzekać oznacza 256 III, 2,1,2151| nie ma zamiaru dotrzymać, lub ten, kto złożywszy pod przysięgą 257 III, 2,1,2152| obecności, zaświadczanej lub podważanej w każdym naszym 258 III, 2,1,2154| przeciwnych godności osób lub komunii Kościoła.~ 259 III, 2,1,2155| także wyrażać tajemnicę lub cnotę chrześcijańską. "Rodzice, 260 III, 2,1,2180| pielęgnacja niemowląt) lub też otrzymali dyspensę od 261 III, 2,1,2182| odprawiana w kościele parafialnym lub innym świętym miejscu, według 262 III, 2,1,2182| indywidualną w rodzinie lub w grupach rodzin"98.~Dzień 263 III, 2,1,2184| się od wykonywania prac lub zajęć, które przeszkadzają 264 III, 2,1,2184| fizycznemu100. Obowiązki rodzinne lub ważne zadania społeczne 265 III, 2,2,2198| tych, którzy nią rządzą lub kierują.~Przykazanie to 266 III, 2,2,2198| władzę nad drugim człowiekiem lub nad wspólnotą osób.~ 267 III, 2,2,2207| młodych i starych, osoby chore lub upośledzone oraz ubogich. 268 III, 2,2,2211| każdej osobie ludzkiej - syna lub córkę Tego, który chce być 269 III, 2,2,2213| dzieci - niepełnoletnich lub dorosłych - dla ojca i matki9 270 III, 2,2,2216| która służy jego dobru lub dobru rodziny. "Dzieci, 271 III, 2,2,2217| w chorobie, samotności lub potrzebie. Jezus przypomina 272 III, 2,2,2219| katechetów, nauczycieli lub przyjaciół. "Napełniła mnie 273 III, 2,2,2230| zaopiekować się swoimi rodzicami lub rodzeństwem, by poświęcić 274 III, 2,2,2230| bardziej sprawom zawodowym lub też z innych szlachetnych 275 III, 2,2,2231| Jezusem21: "Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, 276 III, 2,2,2231| godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, 277 III, 2,2,2232| niebieskiego, w życiu konsekrowanym lub w posłudze kapłańskiej.~ 278 III, 2,2,2234| przedmiotem. Nikt nie może żądać lub ustanawiać tego, co jest 279 III, 2,2,2243| które ignorują inspirację lub też odrzucają w imię 280 III, 2,2,2243| zmuszone do szukania w sobie lub do zapożyczania od jakiejś 281 III, 2,2,2243| totalitarną władzę, jawną lub zakamuflowaną, nad człowiekiem 282 III, 2,2,2245| tego podstawowe prawa osoby lub zbawienie dusz, stosując 283 III, 2,2,2264| za wspólne dobro rodziny lub państwa. Obrona dobra wspólnego 284 III, 2,2,2267| naturalnych. Względy eugeniczne lub higiena społeczna nie mogą 285 III, 2,2,2270| znaczy zamierzone jako cel lub środek, jest głęboko sprzeczne 286 III, 2,2,2272| pochodzącym od społeczeństwa lub państwa. Tkwią one w naturze 287 III, 2,2,2274| poprawy jego stanu zdrowia lub dla ratowania zagrożonego 288 III, 2,2,2274| dziedzictwo chromosomowe lub genetyczne nie mają charakteru 289 III, 2,2,2274| ludzkich o określonej płci lub innych wcześniej ustalonych 290 III, 2,2,2275| życiowa jest ograniczona lub osłabiona, domagają się 291 III, 2,2,2275| szczególnego szacunku. Chorzy lub upośledzeni powinni być 292 III, 2,2,2276| osób upośledzonych, chorych lub umierających. Jest ona moralnie 293 III, 2,2,2276| W ten sposób działanie lub zaniechanie działania, które 294 III, 2,2,2276| działania, które samo w sobie lub w zamierzeniu zadaje śmierć, 295 III, 2,2,2277| ryzykownych, nadzwyczajnych lub niewspółmiernych do spodziewanych 296 III, 2,2,2281| zaburzenia psychiczne, strach lub poważna obawa przed próbą, 297 III, 2,2,2281| przed próbą, cierpieniem lub torturami mogą zmniejszyć 298 III, 2,2,2283| Zgorszenie jest postawą lub zachowaniem, które prowadzi 299 III, 2,2,2283| wykroczeniem, jeśli uczynkiem lub zaniedbaniem dobrowolnie 300 III, 2,2,2284| tych, którzy je powodują, lub słabość tych, którzy go 301 III, 2,2,2285| spowodowane przez prawo lub instytucje, przez modę lub 302 III, 2,2,2285| lub instytucje, przez modę lub opinię publiczną.~W ten 303 III, 2,2,2285| którzy ustanawiają prawa lub struktury społeczne prowadzące 304 III, 2,2,2285| rozkładu życia religijnego lub do "warunków społecznych, 305 III, 2,2,2285| swoich... uczniów"57, lub tych, którzy manipulują 306 III, 2,2,2286| zło, któremu bezpośrednio lub pośrednio sprzyjał. "Niepodobna, 307 III, 2,2,2289| którzy w stanie nietrzeźwym lub na skutek nadmiernego upodobania 308 III, 2,2,2289| własnemu - na drogach, na morzu lub w powietrzu - ponoszą poważną 309 III, 2,2,2291| Doświadczenia naukowe, medyczne lub psychologiczne na osobach 310 III, 2,2,2291| psychologiczne na osobach lub grupach ludzkich mogą przyczyniać 311 III, 2,2,2294| 2295 Badania lub doświadczenia przeprowadzane 312 III, 2,2,2294| jeżeli naraża jej życie lub integralność fizyczną i 313 III, 2,2,2294| na ryzyko niewspółmierne lub takie, którego dałoby się 314 III, 2,2,2294| wyraźnej zgody danej osoby lub osób uprawnionych.~ 315 III, 2,2,2295| do przyjęcia, jeśli dawca lub osoby uprawnione nie udzieliły 316 III, 2,2,2295| pobranie narządów, jeśli dawca lub jego bliscy, mający do tego 317 III, 2,2,2295| powodowanie trwałego kalectwa lub śmierci jednej istoty ludzkiej, 318 III, 2,2,2296| polegające na przemocy fizycznej lub moralnej w celu uzyskania 319 III, 2,2,2296| amputacje, okaleczenia ciała lub sterylizacje osób niewinnych 320 III, 2,2,2300| celów dochodzenia sądowego lub badań naukowych. Bezpłatne 321 III, 2,2,2301| dobrowolnego pragnienia zabójstwa lub ciężkiego zranienia bliźniego, 322 III, 2,2,2308| przez napastnika narodowi lub wspólnocie narodów była 323 III, 2,2,2308| kresu okazały się nierealne lub nieskuteczne;~- aby były 324 III, 2,2,2313| zniszczenia całych miast lub też większych połaci kraju 325 III, 2,2,2313| zwłaszcza atomowej, biologicznej lub chemicznej, do popełniania 326 III, 2,2,2315| doraźnych interesów prywatnych lub zbiorowych nie może usprawiedliwić 327 III, 2,2,2316| w porządku gospodarczym lub społecznym, zazdrość, podejrzliwość 328 III, 2,2,2320| życie drugiego człowieka lub za dobro wspólne.~ 329 III, 2,2,2321| znaczy zamierzone jako cel lub środek, jest "praktyką... 330 III, 2,2,2325| wykroczeniem, gdy uczynkiem lub zaniedbaniem dobrowolnie 331 III, 2,2,2338| ślepego popędu wewnętrznego lub też zgoła przymusu zewnętrznego. 332 III, 2,2,2348| przyrzekając Bogu dziewictwo lub święty celibat, w ten sposób 333 III, 2,2,2350| nieuporządkowanym pożądaniem lub nieumiarkowanym korzystaniem 334 III, 2,2,2351| nabyte nawyki, stany lękowe lub inne czynniki psychiczne 335 III, 2,2,2353| płciowych, rzeczywistych lub symulowanych, z intymności 336 III, 2,2,2355| rodziców (por. kazirodztwo) lub wychowawców na dzieciach, 337 III, 2,2,2356| relacje między mężczyznami lub kobietami odczuwającymi 338 III, 2,2,2356| pociąg płciowy, wyłączny lub dominujący, do osób tej 339 III, 2,2,2369| uniemożliwienie poczęcia lub prowadziłoby do tego"113.~ 340 III, 2,2,2375| małżeństwa (oddawanie spermy lub jaja, macierzyństwo zastępcze), 341 III, 2,2,2378| adoptując opuszczone dzieci lub pełniąc ważne posługi na 342 III, 2,2,2386| zmuszony jest oddalić jedną lub wiele kobiet, z którymi 343 III, 2,2,2387| relacje między krewnymi lub powinowatymi stopnia zakazującego 344 III, 2,2,2388| przez dorosłych na dzieciach lub młodzieży powierzonych ich 345 III, 2,2,2389| drugiej osoby, do samej siebie lub do przyszłości?~Określenie " 346 III, 2,2,2398| sterylizacji bezpośredniej lub antykoncepcji).~ 347 III, 2,2,2400| przykazanie zabrania zabierania lub zatrzymywania niesłusznie 348 III, 2,2,2402| prywatnej, uzyskanej przez pracę lub otrzymanej od innych w spadku 349 III, 2,2,2402| otrzymanej od innych w spadku lub w darze nabytej lub otrzymanej 350 III, 2,2,2402| spadku lub w darze nabytej lub otrzymanej w sposób sprawiedliwy, 351 III, 2,2,2404| produkcyjne - materialne lub niematerialne - jak ziemie 352 III, 2,2,2407| przyzwolenie może być domniemane lub jeśli jego odmowa byłaby 353 III, 2,2,2408| zatrzymywania rzeczy pożyczonych lub przedmiotów znalezionych, 354 III, 2,2,2408| wykorzystującego niewiedzę lub potrzebę drugiego człowieka145.~ 355 III, 2,2,2408| szkody własności prywatnej lub publicznej jest sprzeczne 356 III, 2,2,2409| między osobami fizycznymi lub prawnymi, w tym umów handlowych 357 III, 2,2,2409| umów handlowych o kupnie lub sprzedaży, umowy o wynajmie 358 III, 2,2,2409| sprzedaży, umowy o wynajmie lub o pracę. Każda umowa powinna 359 III, 2,2,2411| którzy w sposób bezpośredni lub pośredni zawładnęli rzeczą 360 III, 2,2,2411| zobowiązani do jej zwrotu lub, jeśli ta rzecz zaginęła, 361 III, 2,2,2411| nakazali, w niej pomagali lub ukrywali.~ 362 III, 2,2,2413| przykazanie zakazuje czynów lub przedsięwzięć, które dla 363 III, 2,2,2413| przemocą do wartości użytkowej lub do źródła zysku. Św. Paweł 364 III, 2,2,2417| zadawanie cierpień zwierzętom lub ich zabijanie. Równie niegodziwe 365 III, 2,2,2419| tego podstawowe prawa osoby lub zbawienie dusz"152. W porządku 366 III, 2,2,2433| owocem pracy. Odmawianie go lub zatrzymywanie może stanowić 367 III, 2,2,2434| gdy towarzyszy mu przemoc lub też gdy wyznacza mu się 368 III, 2,2,2434| związane z warunkami pracy lub sprzeczne z dobrem wspólnym.~ 369 III, 2,2,2438| sobie środków swego rozwoju lub którym przeszkodziły w tym 370 III, 2,2,2444| nieumiarkowanym miłowaniem bogactw lub z ich egoistycznym używaniem:~ 371 III, 2,2,2446| Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia 372 III, 2,2,2446| siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, 373 III, 2,2,2448| swemu bratu uciśnionemu lub ubogiemu w twej ziemi>>" ( 374 III, 2,2,2454| które w celach handlowych lub totalitarnych prowadzą do 375 III, 2,2,2457| tego podstawowe prawa osoby lub zbawienie dusz. Troszczy 376 III, 2,2,2463| przeciw prawdzie - przez słowa lub czyny - wyrażają odmowę 377 III, 2,2,2467| prawdomównością, szczerością lub otwartością. Prawda lub 378 III, 2,2,2467| lub otwartością. Prawda lub prawdomówność jest cnotą, 379 III, 2,2,2475| uniewinnienia osoby winnej lub też do zwiększenia kary, 380 III, 2,2,2476| niesprawiedliwego czynu lub słowa, które mogłyby wyrządzić 381 III, 2,2,2479| Należy potępić wszelkie słowa lub postawy, które przez komplementy, 382 III, 2,2,2479| komplementy, pochlebstwo lub służalczość zachęcają i 383 III, 2,2,2479| przyczynia się do powstania wad lub grzechów ciężkich. Pragnienie 384 III, 2,2,2479| wyświadczenia przysługi lub przyjaźń nie usprawiedliwiają 385 III, 2,2,2480| 2481 Próżność lub samochwalstwo stanowią grzech 386 III, 2,2,2482| prawdzie. Kłamać oznacza mówić lub działać przeciw prawdzie, 387 III, 2,2,2488| każdą prośbę o informację lub ujawnienie prawdy. Dobro 388 III, 2,2,2488| co nie powinno być znane, lub do dyskrecji. Obowiązek 389 III, 2,2,2489| wolno spowiednikowi słowami lub w jakikolwiek inny sposób 390 III, 2,2,2490| wojskowi, lekarze, prawnicy, lub zwierzenia przekazane w 391 III, 2,2,2490| temu, komu powierzono, lub osobie trzeciej bardzo poważne 392 III, 2,2,2491| w działalność polityczną lub publiczną powinna być potępiona, 393 III, 2,2,2497| które dotyczą dobra ogólnego lub odpowiedzią na uzasadnione 394 III, 2,2,2502| Biskupi powinni więc - sami lub upoważniając innych - czuwać 395 III, 2,2,2504| 2505 Prawda lub prawdomówność jest cnotą, 396 III, 2,2,2506| zabrania czynów i słów obmowy lub oszczerstwa.~ 397 III, 2,2,2515| i wady - moralnie dobre lub złe, które jest owocem ulegania ( 398 III, 2,2,2521| ubioru. Zachowuje milczenie lub dystans tam, gdzie pojawia 399 III, 2,2,2522| ludzkiego w pewnych reklamach lub dążeniom niektórych środków 400 III, 2,2,2534| własnością drugiej osoby lub jej się należy.~ 401 III, 2,2,2536| pragną niedostatku towarów lub ich drożyzny, którzy widzą 402 III, 2,2,2536| aby sami sprzedając im lub kupując od nich, mogli zarabiać... 403 IV, 1,0,2558| wzniesieniem duszy do Boga lub prośbą skierowaną do Niego 404 IV, 1,0,2561| święte mówi niekiedy o duszy lub o duchu, najczęściej zaś 405 IV, 1,0,2562| według wyrażenia semickiego lub biblijnego: gdzie "zstępuję"). 406 IV, 1,0,2562| w którym wybieramy życie lub śmierć. Jest miejscem spotkania, 407 IV, 1,1,2566| zapomina o swoim Stwórcy lub ukrywa się daleko od Jego 408 IV, 1,1,2566| podąża za swoimi bożkami lub oskarża Boga, że go opuścił, 409 IV, 1,1,2574| ich zbawić, ale nie sam lub wbrew ich woli. Powołuje 410 IV, 1,1,2583| słowa Bożego, czasami sporem lub skargą, zawsze jednak wstawiennictwem, 411 IV, 1,1,2587| czy o modlitwę w smutku lub o dziękczynienie, o błaganie 412 IV, 1,1,2587| wspólnotowe, o śpiew królewski lub pielgrzymi, czy o rozmyślanie 413 IV, 1,1,2589| wzniesieniem duszy do Boga lub prośbą skierowaną do Niego 414 IV, 1,1,2615| kananejska68; dobry łotr69) lub też w milczeniu (niosący 415 IV, 1,1,2615| Synu Dawida!" (Mt 9, 27) lub "Jezusie, Synu Dawida, ulituj 416 IV, 1,1,2615| o uzdrowienie z niemocy lub odpuszczenie grzechów: " 417 IV, 1,2,2695| sprzyjającymi modlitwie : osobiste lub rodzinne oratorium, klasztory, 418 IV, 1,3,2699| słowa, wypowiadane w myśli lub na głos, nasza modlitwa 419 IV, 1,3,2707| przykład w lectio divina lub w różańcu. Ta forma refleksji 420 IV, 1,3,2716| świata, który nadchodzi"12, lub "milczącą miłością"13. Słowa 421 IV, 1,3,2733| wstawiennictwa za siebie lub za innych. Niektórzy przestają 422 IV, 1,3,2734| fakt. Gdy chwalimy Boga lub składamy Mu dziękczynienie 423 IV, 1,3,2742| sklepiku czy też kupując lub sprzedając, a nawet przy 424 IV, 2,0,2778| kulturowej wyobrażeń ojca lub matki, które wpływają na 425 IV, 2,0,2778| tej dziedzinie do Niego lub przeciw Niemu, byłoby tworzeniem 426 IV, 2,0,2778| bożków po to, by je czcić lub burzyć. Modlić się do Ojca, 427 IV, 2,0,2809| powinien być "narodem świętym" (lub konsekrowanym to samo słowo 428 IV, 2,0,2824| Bądź wola Twoja" we Mnie lub w was, lecz "na całej ziemi",


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License