Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
wszyscy 137
wszyscysmy 3
wszyspkim 1
wszystkich 339
wszystkich12 2
wszystkich133 1
wszystkich25 1
Frequency    [«  »]
357 aby
350 poniewaz
344 jezusa
339 wszystkich
338 milosci
330 gdy
328 zycie

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

wszystkich

    Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer
1 Wstep, 0,0,1 | poznawać i miłować siebie ze wszystkich sił. Wszystkich ludzi rozproszonych 2 Wstep, 0,0,1 | siebie ze wszystkich sił. Wszystkich ludzi rozproszonych przez 3 Wstep, 0,0,12| także pożyteczną lekturą dla wszystkich innych wiernych chrześcijan.~ 4 Wstep, 0,0,24| stać się wszystkim dla wszystkich" (1 Kor 9, 22), by zdobyć 5 Wstep, 0,0,24| 1 Kor 9, 22), by zdobyć wszystkich dla Chrystusa... Niech nie 6 I, 1,1,36 | poznać Boga, początek i cel wszystkich rzeczy"12. Bez tej zdolności 7 I, 1,1,38 | mogły być poznane przez wszystkich w sposób łatwy, z zupełną 8 I, 1,2,50 | przygotował w Chrystusie dla dobra wszystkich ludzi. Objawia w pełni swój 9 I, 1,2,60 | przygotować zgromadzenie wszystkich dzieci Bożych w jedności 10 I, 1,2,61 | będą czczeni jako święci we wszystkich tradycjach liturgicznych 11 I, 1,2,64 | Przymierza przeznaczonego dla wszystkich ludzi26, Przymierza, które 12 I, 1,2,64 | Bożego, oczyszczenie ze wszystkich jego niewierności28, zbawienie, 13 I, 1,2,74 | aby to, co dla zbawienia wszystkich narodów objawił, pozostało 14 I, 1,2,82 | osiąga pewność swoją co do wszystkich spraw objawionych nie przez 15 I, 1,2,97 | kontempluje Boga, źródło wszystkich swoich bogactw.~ 16 I, 1,2,102 | Słowo rozbrzmiewa na ustach wszystkich świętych pisarzy. To Słowo, 17 I, 1,2,130 | Bóg będzie "wszystkim we wszystkich" (1 Kor 15, 28). Tak więc 18 I, 1,2,133 | usilnie i szczególnie upomina wszystkich wiernych... aby przez częste 19 I, 1,3,144 | urzeczywistnieniem.~Abraham - "ojciec wszystkich wierzących"~ 20 I, 1,3,146 | Abraham stał się "ojcem wszystkich tych, którzy... wierzą" ( 21 I, 1,3,156 | dostosowanymi do umysłowości wszystkich", "racjami wiarygodności", 22 I, 1,3,181 | wiarę. Kościół jest Matką wszystkich wierzących. "Nie może mieć 23 I, 1,3,184 | Stworzyciela nieba i ziemi,~wszystkich rzeczy widzialnych ~i niewidzialnych.~ 24 I, 2,0,185 | wiary, normatywnego dla wszystkich i jednoczącego w tym samym 25 I, 2,0,186 | krótkich i normatywnych dla wszystkich formułach1. Ale już dość 26 I, 2,0,193 | jakie opracowano. Wśród wszystkich symboli wiary dwa zajmują 27 I, 2,1,198 | jest początkiem i podstawą wszystkich dzieł Bożych.~ 28 I, 2,1,201 | z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił" (Pwt 6, 4-5). 29 I, 2,1,214 | bogactwo imienia Bożego. We wszystkich swych dziełach Bóg pokazuje 30 I, 2,1,218 | objawić i wybrać go spośród wszystkich ludów, by był Jego ludem; 31 I, 2,1,225 | jedność i prawdziwą godność wszystkich ludzi: wszyscy oni zostali 32 I, 2,1,227 | Okazywać Bogu zaufanie we wszystkich okolicznościach, a nawet 33 I, 2,1,232 | Trinitate consistit - "Wiara wszystkich chrześcijan opiera się na 34 I, 2,1,234 | sobie samym, a więc źródłem wszystkich innych tajemnic wiary oraz 35 I, 2,1,236 | Bytu oświeca rozumienie wszystkich Jego dzieł. Analogicznie 36 I, 2,1,268 | 268 Spośród wszystkich przymiotów Bożych Symbol 37 I, 2,1,279 | Stwórcę nieba i ziemi", "wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych". 38 I, 2,1,280 | Stworzenie jest podstawą "wszystkich zbawczych zamysłów Bożych", " 39 I, 2,1,282 | jakie stawiali sobie ludzie wszystkich czasów: "Skąd pochodzimy?", " 40 I, 2,1,289 | 289 Wśród wszystkich wypowiedzi Pisma świętego 41 I, 2,1,294 | ostatecznie <<wszystkim we wszystkich>> (1 Kor 15, 28), zapewniając 42 I, 2,1,295 | 24). "Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia 43 I, 2,1,300 | nieskończenie większy od wszystkich swoich dzieł134: "Tyś swój 44 I, 2,1,312 | spowodowanego przez grzechy wszystkich ludzi, Bóg, w nadmiarze 45 I, 2,1,325 | Nicejsko-Konstantynopolitański uzupełnia: "Wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych".~ 46 I, 2,1,356 | 356 Pośród wszystkich stworzeń widzialnych jedynie 47 I, 2,1,360 | jedności jego natury, u wszystkich złożonej tak samo z materialnego 48 I, 2,1,360 | odkupienia, którego dla wszystkich dokonał Chrystus214.~ 49 I, 2,1,389 | że Jezus jest Zbawicielem wszystkich ludzi, że wszyscy potrzebują 50 I, 2,1,401 | samego, czy do innych ludzi i wszystkich rzeczy stworzonych277.~Konsekwencje 51 I, 2,1,402 | sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy 52 I, 2,1,402 | przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, 53 I, 2,1,402 | Chrystusa) sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie 54 I, 2,1,404 | Adama stał się grzechem wszystkich jego potomków? Cały rodzaj 55 I, 2,1,408 | grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych ludzi 56 I, 2,1,416 | tylko dla siebie, lecz dla wszystkich ludzi.~ 57 I, 2,2,425 | 20). Zapraszają oni ludzi wszystkich czasów, by weszli do radości 58 I, 2,2,478 | męki poznał i umiłował nas wszystkich i każdego z osobna oraz 59 I, 2,2,478 | Ga 2, 20). Umiłował nas wszystkich ludzkim sercem. Z tego powodu 60 I, 2,2,478 | nieustannie Wiecznego Ojca i wszystkich ludzi bez wyjątku"111.~W 61 I, 2,2,489 | obietnicę, że będzie matką wszystkich żyjących121. Na mocy tej 62 I, 2,2,501 | Maryi154 rozciąga się jednak na wszystkich ludzi, których Jezus przyszedł 63 I, 2,2,502 | posłania przez Maryję dla wszystkich ludzi.~ 64 I, 2,2,523 | Najwyższego" (Łk 1, 76) przerasta wszystkich proroków195, jest ostatnim 65 I, 2,2,529 | jakie Bóg "przygotował wobec wszystkich narodów".~ 66 I, 2,2,533 | żebyśmy chcieli pozdrowić stąd wszystkich pracujących całego świata 67 I, 2,2,542 | ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie" (J 12, 32). " 68 I, 2,2,543 | Izraela246, jest przeznaczone dla wszystkich narodów247. Aby wejść do 69 I, 2,2,572 | pozostaje wierny "interpretacji wszystkich Pism" danej przez samego 70 I, 2,2,579 | Sprawiedliwego w miejsce wszystkich grzeszników329.~ 71 I, 2,2,598 | sprawcami i jakby narzędziami wszystkich mąk, które wycierpiał Boski 72 I, 2,2,603 | oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał" (Rz 8, 32), abyśmy 73 I, 2,2,605 | naucza, że Chrystus umarł za wszystkich ludzi bez wyjątku: "Nie 74 I, 2,2,616 | i zadośćczyniącą. On nas wszystkich poznał i ukochał w ofiarowaniu 75 I, 2,2,616 | że skoro Jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli" (2 76 I, 2,2,616 | wziąć na siebie grzechów wszystkich ludzi i ofiarować się za 77 I, 2,2,616 | ludzi i ofiarować się za wszystkich. Istnienie w Chrystusie 78 I, 2,2,616 | Jego ofiarę odkupieńczą za wszystkich.~ 79 I, 2,2,618 | 450, ponieważ cierpiał za wszystkich i zostawił nam wzór, abyśmy " 80 I, 2,2,624 | 624 "Z łaski Bożej za wszystkich zaznał śmierci" (Hbr 2, 81 I, 2,2,633 | oglądania Boga472. Taki jest los wszystkich zmarłych, zarówno złych, 82 I, 2,2,634 | odkupieńczego dzieła na wszystkich ludzi wszystkich czasów 83 I, 2,2,634 | dzieła na wszystkich ludzi wszystkich czasów i wszystkich miejsc, 84 I, 2,2,634 | ludzi wszystkich czasów i wszystkich miejsc, aby wszyscy ci, 85 I, 2,2,635 | diabła", i wyzwolił "tych wszystkich, którzy całe życie przez 86 I, 2,2,640 | pusty grób stanowił dla wszystkich istotny znak. Jego odkrycie 87 I, 2,2,662 | ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie" (J 12, 32). Wywyższenie 88 I, 2,2,674 | zatrzymać do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, co od wieków przepowiedział 89 I, 2,2,674 | Bóg będzie "wszystkim we wszystkich" (1 Kor 15, 28).~Ostatnia 90 I, 2,3,690 | Jego panowanie, bo Duch ze wszystkich stron wychodzi naprzeciw 91 I, 2,3,702 | wiara Kościoła rozumie tych wszystkich, których Duch Święty natchnął 92 I, 2,3,738 | Całą swoją istotą i we wszystkich swoich członkach Kościół 93 I, 2,3,738 | Duch Boży, który mieszka we wszystkich, jeden i niepodzielny, prowadzi 94 I, 2,3,738 | i niepodzielny, prowadzi wszystkich do duchowej jedności96.~ 95 I, 2,3,748 | gorąco pragnie oświecić wszystkich ludzi Jego jasnością promieniującą 96 I, 2,3,751 | Bóg "zwołuje" swój lud ze wszystkich krańców ziemi. Pojęcie Kyriake, 97 I, 2,3,759 | Bożym", do którego powołuje wszystkich ludzi w swoim Synu: "Wierzących 98 I, 2,3,760 | Kościół. Kościół jest celem wszystkich rzeczy125 i nawet bolesne 99 I, 2,3,761 | dokonuje się tajemniczo w łonie wszystkich narodów: "W każdym narodzie 100 I, 2,3,762 | przyszłego zjednoczenia wszystkich narodów130. Jednak już prorocy 101 I, 2,3,767 | Kościół, będąc "zwołaniem" wszystkich ludzi do zbawienia, ze swej 102 I, 2,3,767 | posłany przez Chrystusa do wszystkich narodów, aby czynić je uczniami153.~ 103 I, 2,3,768 | zapoczątkowania go wśród wszystkich narodów oraz stanowi zalążek 104 I, 2,3,771 | i przez niego rozlewa na wszystkich prawdę i łaskę". Kościół 105 I, 2,3,773 | 168. Maryja wyprzedza nas wszystkich "na drodze do świętości", 106 I, 2,3,775 | ludzi "z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków" ( 107 I, 2,3,776 | jest "narzędziem Odkupienia wszystkich"172, "powszechnym sakramentem 108 I, 2,3,778 | nieba jako zgromadzenie wszystkich odkupionych ziemi177.~ 109 I, 2,3,786 | przyciągając do siebie wszystkich ludzi przez swoją Śmierć 110 I, 2,3,786 | wszechświata, stał się sługą wszystkich, "nie przyszedł, aby Mu 111 I, 2,3,788 | braci swoich, powołanych ze wszystkich narodów, ustanowił w sposób 112 I, 2,3,789 | Ciała Chrystusa: jedność wszystkich członków między sobą dzięki 113 I, 2,3,797 | przypisać utrzymywanie łączności wszystkich części Ciała między sobą 114 I, 2,3,798 | Duch Święty jest "Zasadą wszystkich żywotnych i rzeczywiście 115 I, 2,3,800 | otrzymał, ale także przez wszystkich członków Kościoła. one 116 I, 2,3,808 | Uczynił z niej plodną Matkę wszystkich dzieci Bożych.~ 117 I, 2,3,813 | Książę pokoju, pojednał wszystkich ludzi z Bogiem przez krzyż 118 I, 2,3,813 | wiernych i tak dogłębnie wszystkich zespala w Chrystusie, że 119 I, 2,3,820 | ponownego odnalezienia jedności wszystkich chrześcijan jest darem Chrystusa 120 I, 2,3,822 | ten święty plan pojednania wszystkich chrześcijan w jedności jednego 121 I, 2,3,824 | uwielbienie Boga... jest celem wszystkich innych dzieł Kościoła"263. " 122 I, 2,3,826 | najszlachetniejszego ze wszystkich. Zrozumiałam, że Kościół 123 I, 2,3,827 | się za grzeszników271. We wszystkich kąkol grzechu jest jeszcze 124 I, 2,3,832 | jest prawdziwie obecny we wszystkich prawowitych miejscowych 125 I, 2,3,842 | zamysły rozciągają się na wszystkich, dopóki wybrani nie zostaną 126 I, 2,3,851 | misyjny z miłości Boga do wszystkich ludzi: "Albowiem miłość 127 I, 2,3,851 | Bóg pragnie , zbawienia wszystkich przez poznanie prawdy. Zbawienie 128 I, 2,3,868 | rozdziela je; jest posłany do wszystkich narodów; zwraca się do wszystkich 129 I, 2,3,868 | wszystkich narodów; zwraca się do wszystkich ludzi; obejmuje wszystkie 130 I, 2,3,877 | służyć komunii braterskiej wszystkich wiernych; będzie ona jakby 131 I, 2,3,891 | najwyższy pasterz i nauczyciel wszystkich wiernych Chrystusowych, 132 I, 2,3,897 | świeckich rozumie się... wszystkich wiernych chrześcijan nie 133 I, 2,3,900 | poznane i przyjęte przez wszystkich ludzi na całej ziemi. Obowiązek 134 I, 2,3,933 | Chrystusa pozostaje dla wszystkich konsekrowanych początkiem 135 I, 2,3,941 | chrztu i bierzmowania we wszystkich wymiarach życia osobistego, 136 I, 2,3,946 | Kościół, jak nie zgromadzeniem wszystkich świętych?"463 Kościół jest 137 I, 2,3,950 | Komunia sakramentów. "Owoc wszystkich sakramentów należy do wszystkich 138 I, 2,3,950 | wszystkich sakramentów należy do wszystkich wiernych, którzy przez pośrednictwo 139 I, 2,3,951 | rozdziela między wiernych wszystkich stanów... szczególne łaski" 140 I, 2,3,961 | Chrystusie, który "umarł za wszystkich", tak że każdy czyn lub 141 I, 2,3,961 | Chrystusa przynosi owoce dla wszystkich.~ 142 I, 2,3,962 | 962 "Wierzymy we wspólnotę wszystkich wiernych chrześcijan, a 143 I, 2,3,969 | dopełnienia się zbawienia wszystkich wybranych. Albowiem wzięta 144 I, 2,3,971 | się w modlitwach wierni we wszystkich swoich przeciwnościach i 145 I, 2,3,972 | Trójcy", "we wspólnocie wszystkich świętych"502, Ta, którą 146 I, 2,3,974 | uprzedzając zmartwychwstanie wszystkich członków Jego Ciała.~ 147 I, 2,3,982 | Chrystus, który umarł za wszystkich ludzi, pragnie, by w Jego 148 I, 2,3,1007| starzejemy. Jak w przypadku wszystkich istot żyjących na ziemi, 149 I, 2,3,1014| starożytna Litania do Wszystkich Świętych), do proszenia 150 I, 2,3,1023| rozporządzenia Bożego dusze wszystkich świętych... i innych wiernych 151 I, 2,3,1026| szczęśliwą wspólnotą tych wszystkich, którzy doskonale zjednoczeni 152 I, 2,3,1037| niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia" ( 153 I, 2,3,1038| 1038 Zmartwychwstanie wszystkich zmarłych, "sprawiedliwych 154 I, 2,3,1041| okazać się godnym podziwu dla wszystkich, którzy uwierzyli" (2 Tes 155 I, 2,3,1050| będzie wtedy "wszystkim we wszystkich" (1 Kor 15, 28):~Ojciec 156 I, 2,3,1052| Wierzymy, że dusze tych wszystkich, którzy umierają w łasce 157 I, 2,3,1060| życiu wiecznym "wszystkim we wszystkich" (1 Kor 15, 28).~~"AMEN"~~ 158 II, 0,3,1070| pełnienia czynów miłości9. We wszystkich tych przypadkach chodzi 159 II, 1,1,1085| uczynił i co wycierpiał dla wszystkich ludzi, uczestniczy w wieczności 160 II, 1,1,1130| aby "Bóg był wszystkim we wszystkich" (1 Kor 11, 26; 15, 28). 161 II, 1,2,1138| policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków" ( 162 II, 1,2,1141| Kościół bardzo pragnie, by wszystkich wiernych prowadzić do pełnego, 163 II, 1,2,1144| Ducha", który działa we wszystkich. "W odprawianiu liturgii 164 II, 1,2,1151| On sam jest sensem tych wszystkich znaków.~ 165 II, 1,2,1160| pragniemy strzec zazdrośnie wszystkich nienaruszonych tradycji 166 II, 1,2,1161| godnych czci aniołów oraz wszystkich świętych i sprawiedliwych35.~ 167 II, 1,2,1173| ich przykłady, pociągające wszystkich przez Chrystusa do Ojca, 168 II, 1,2,1186| otwartym i gościnnym domem wszystkich dzieci Bożych.~W skrócie~ 169 II, 1,2,1200| wierne wierze apostolskiej we wszystkich miejscach celebrują to samo 170 II, 1,2,1202| Chrystus, Światło i Zbawienie wszystkich narodów, w życiu liturgicznym 171 II, 1,2,1204| celebrowane i przeżywane we wszystkich kulturach tak, by nie niszczyło 172 II, 2,1,1233| 1233 Obecnie we wszystkich obrządkach łacińskich i 173 II, 2,1,1254| 1254 U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, 174 II, 2,1,1257| wody i z Ducha Świętego" wszystkich, którzy mogą być ochrzczeni. 175 II, 2,1,1260| 1260 Ponieważ "za wszystkich umarł Chrystus i... ostateczne 176 II, 2,1,1265| Chrzest nie tylko oczyszcza ze wszystkich grzechów, lecz także czyni 177 II, 2,1,1279| grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych, narodzenie 178 II, 2,1,1290| uniemożliwiły obecność biskupa przy wszystkich celebracjach chrzcielnych. 179 II, 2,1,1297| poświęć go, aby był dla wszystkich, którzy zostaną nim namaszczeni 180 II, 2,1,1345| się do naszych czasów we wszystkich wielkich rodzinach liturgicznych. 181 II, 2,1,1345| oznaczonym miejscu zebranie wszystkich nas, zarówno z miast jak 182 II, 2,1,1345| za nas samych... oraz za wszystkich, w jakimkolwiek znajdują 183 II, 2,1,1348| 1348 Zgromadzenie się wszystkich uczestników. Chrześcijanie 184 II, 2,1,1349| modlitwa wstawiennicza za wszystkich ludzi jako odpowiedź na 185 II, 2,1,1349| dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich 186 II, 2,1,1349| wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę" (1 187 II, 2,1,1362| który jest Jego Ciałem. We wszystkich Modlitwach eucharystycznych 188 II, 2,1,1368| wstawiennictwem u Ojca za wszystkich ludzi.W Eucharystii ofiara 189 II, 2,1,1368| ofiarowuje się i wstawia za wszystkich ludzi przez Niego, z Nim 190 II, 2,1,1369| wspólnota wstawia się za wszystkich szafarzy, którzy dla niej 191 II, 2,1,1371| już zasnęli, i ogólnie za wszystkich, którzy odeszli przed nami. 192 II, 2,1,1397| Pana. Bóg uwolnił cię od wszystkich grzechów i zaprosił do swego 193 II, 2,1,1398| nastały dni pełnej jedności wszystkich wierzących.~ 194 II, 2,2,1427| to znaczy odpuszczenie wszystkich grzechów i dar nowego życia.~ 195 II, 2,2,1446| ustanowił sakrament pokuty dla wszystkich grzeszników w Kościele, 196 II, 2,2,1450| do dobrowolnego przyjęcia wszystkich jej elementów: żalu w sercu, 197 II, 2,2,1461| mają władzę odpuszczania wszystkich grzechów "w imię Ojca i 198 II, 2,2,1474| przez Chrystusa z życiem wszystkich innych braci 795chrześcijan 199 II, 2,2,1477| Najświętszej Maryi Panny i wszystkich świętych, którzy idąc śladami 200 II, 2,2,1483| należytego wyspowiadania wszystkich w odpowiednim czasie i wielu 201 II, 2,2,1503| chorzy91. Jego współczucie dla wszystkich cierpiących posuwa się tak 202 II, 2,2,1504| wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich" (Łk 6, 19). W ten sposób 203 II, 2,2,1505| Mt 8, 17)96. Nie uleczył wszystkich chorych. Jego uzdrowienia 204 II, 2,2,1508| przynoszą jednak uzdrowienia wszystkich chorób. I tak św. Paweł 205 II, 2,2,1522| uświęcenia Kościoła i do dobra wszystkich ludzi, dla których Kościół 206 II, 2,3,1533| opiera się wspólne powołanie wszystkich uczniów Chrystusa, powołanie 207 II, 2,3,1535| do kapłaństwa wspólnego wszystkich wiernych, mogą otrzymać 208 II, 2,3,1547| oraz kapłaństwo wspólne wszystkich wiernych, chociaż "jedno 209 II, 2,3,1547| do rozwoju łaski chrztu wszystkich chrześcijan. Jest ono jednym 210 II, 2,3,1550| gwarantuje w taki sam sposób wszystkich czynów pełniących posługę 211 II, 2,3,1573| obrzęd sakramentu święceń dla wszystkich trzech stopni stanowi włożenie 212 II, 2,3,1574| 1574 Podobnie jak we wszystkich sakramentach, właściwej 213 II, 2,3,1574| kandydatowi, litania do Wszystkich Świętych - mają potwierdzić, 214 II, 2,3,1586| miłością bezinteresowną do wszystkich, ale szczególnie do ubogich, 215 II, 2,3,1600| Udzielanie sakramentu święceń wszystkich trzech stopni należy do 216 II, 2,3,1603| jasnością93, to jednak we wszystkich kulturach istnieje pewne 217 II, 2,3,1621| świętej, ze względu na związek wszystkich sakramentów z Misterium 218 II, 2,3,1656| rodziny, matki, dzieci i wszystkich członków wspólnoty rodzinnej " 219 II, 2,3,1657| jest domem i rodziną dla wszystkich, a szczególnie dla <<utrudzonych 220 III, 1,1,1716| Najświętszej Maryi Dziewicy i wszystkich świętych.~ 221 III, 1,1,1751| Boga jako celu ostatecznego wszystkich naszych działań. To samo 222 III, 1,1,1777| Sumienie jest pierwszym ze wszystkich namiestników Chrystusa51.~ 223 III, 1,1,1788| zasady, które stosują się do wszystkich przypadków: ~- nigdy nie 224 III, 1,1,1826| inspiruje praktykowanie wszystkich cnót. Jest ona "więzią doskonałości" ( 225 III, 1,1,1828| i komunią:~Wypełnieniem wszystkich naszych czynów jest miłość. 226 III, 1,1,1843| doskonałości" (Kol 3,14) i formą wszystkich cnót.~ 227 III, 1,1,1862| ciele, nie może uniknąć wszystkich grzechów, nawet lekkich. 228 III, 1,1,1869| 1870 "Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim 229 III, 1,1,1872| 1873 Źródłem wszystkich grzechów jest serce człowieka. 230 III, 1,2,1880| zasadą, podmiotem i celem wszystkich urządzeń społecznych"4.~ 231 III, 1,2,1891| zasadą, podmiotem i celem wszystkich urządzeń społecznych"14.~ 232 III, 1,2,1899| posłuszeństwa domaga się od wszystkich okazywania władzy należnego 233 III, 1,2,1905| wspólne odnosi się do życia wszystkich. Od każdego domaga się roztropności, 234 III, 1,2,1907| społeczności. Rozwój jest syntezą wszystkich obowiązków społecznych. 235 III, 1,2,1915| 1916 Uczestnictwo wszystkich w urzeczywistnianiu dobra 236 III, 1,2,1932| przykazaniem Nowego Prawa, na wszystkich nieprzyjaciół41. Wyzwolenie 237 III, 1,2,1936| różne cnoty i nie daję wszystkich każdemu; jedną daję temu, 238 III, 1,2,1938| wskazuje wspólne pochodzenie wszystkich i równość duchowej natury 239 III, 1,2,1938| duchowej natury takiej samej u wszystkich, niezależnie od przynależności 240 III, 1,2,1941| cywilizacji, kultury we wszystkich epokach i wśród wszystkich 241 III, 1,2,1941| wszystkich epokach i wśród wszystkich ludów, by w ten sposób stworzyć 242 III, 1,3,1950| żywego, Stwórcy i Odkupiciela wszystkich. "To rozporządzenie rozumu 243 III, 1,3,1955| jego władza rozciąga się na wszystkich ludzi. Wyraża ono godność 244 III, 1,3,1955| naturą, które znajduje się we wszystkich ludziach. Jest niezmienne 245 III, 1,3,1959| nie postrzegane przez wszystkich w sposób jasny i bezpośredni. 246 III, 1,3,1959| mogły być poznane "przez wszystkich łatwo, ze stałą pewnością 247 III, 1,3,1973| człowiek stosował się nie do wszystkich rad, lecz tylko do tych, 248 III, 1,3,1973| Miłość bowiem jako królowa wszystkich cnót wszystkich przykazań, 249 III, 1,3,1973| królowa wszystkich cnót wszystkich przykazań, wszystkich rad, 250 III, 1,3,1973| cnót wszystkich przykazań, wszystkich rad, słowem - wszystkich 251 III, 1,3,1973| wszystkich rad, słowem - wszystkich praw i wszystkich uczynków 252 III, 1,3,1973| słowem - wszystkich praw i wszystkich uczynków chrześcijańskich, 253 III, 1,3,1991| przebłagania za grzechy wszystkich ludzi. Usprawiedliwienie 254 III, 1,3,1991| wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma 255 III, 1,3,2001| pragnieniu:~Gdy dokonałeś wszystkich dzieł i ujrzałeś, że 256 III, 1,3,2010| Chrystusa jest w nas źródłem wszystkich naszych zasług przed Bogiem. 257 III, 1,3,2013| Trójcy Świętej. Bóg wzywa nas wszystkich do tego wewnętrznego zjednoczenia 258 III, 1,3,2029| 2030 W Kościele, wspólnocie wszystkich ochrzczonych, chrześcijanin 259 III, 1,3,2031| oraz wypowiadania oceny o wszystkich sprawach ludzkich, o ile 260 III, 1,3,2032| życia moralnego ważne dla wszystkich ludzi.~ 261 III, 1,3,2037| wiedzy teologów, wkładu wszystkich chrześcijan i ludzi dobrej 262 III, 1,3,2038| się na uwzględnianie dobra wszystkich, tego dobra, które wyraża 263 III, 1,3,2041| także uwolnić się od tych wszystkich prac i spraw, które ze swej 264 III, 2,0,2062| pojedynczej osoby ("ty"). We wszystkich przykazaniach Bożych właśnie 265 III, 2,0,2067| Pana... misję nauczania wszystkich narodów i głoszenia Ewangelii 266 III, 2,0,2068| każdego z pozostałych i do wszystkich razem; wszystkie wzajemnie 267 III, 2,0,2068| przykazania jest naruszeniem wszystkich pozostałych16. Nie można 268 III, 2,0,2068| wielbić Boga, nie miłując wszystkich ludzi, Jego stworzeń. Dekalog 269 III, 2,1,2086| on źródło i wyjaśnienie wszystkich wypaczeń moralnych5. Naszym 270 III, 2,1,2103| owej Prawdy, oświecającej wszystkich ludzi"21, ani z wymaganiem 271 III, 2,1,2106| uznawane i respektowane prawo wszystkich obywateli i wspólnot religijnych 272 III, 2,1,2132| z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił" (Pwt 6, 5).~ 273 III, 2,1,2142| 2143 Wśród wszystkich słów Objawienia jest jedno 274 III, 2,1,2145| Najświętszej Maryi Panny i wszystkich świętych.~ 275 III, 2,1,2173| chrześcijan pierwszym ze wszystkich dni, pierwszym ze wszystkich 276 III, 2,1,2173| wszystkich dni, pierwszym ze wszystkich świąt, dniem Pańskim (hé 277 III, 2,1,2176| Apostołów Piotra i Pawła oraz Wszystkich Świętych"90.~ 278 III, 2,1,2187| religijnej i dobra wspólnego wszystkich chrześcijanie powinni domagać 279 III, 2,2,2196| zobowiązani czcić i szanować tych wszystkich, którym Bóg - dla naszego 280 III, 2,2,2198| państwowych, rządzących, wszystkich tych, którzy sprawują władzę 281 III, 2,2,2216| swoich wychowawców i tych wszystkich, którym rodzice je powierzyli. 282 III, 2,2,2233| nakazuje nam także czcić tych wszystkich, którzy dla naszego dobra 283 III, 2,2,2239| dziękczynienia za królów i za wszystkich, którzy sprawują władzę, " 284 III, 2,2,2242| praw; 2 - po wyczerpaniu wszystkich innych środków; 3 - jeśli 285 III, 2,2,2251| dzieci do wiary, modlitwy i wszystkich cnót. W miarę swoich możliwości 286 III, 2,2,2260| obowiązującym: obowiązuje wszystkich i każdego, zawsze i wszędzie.~ 287 III, 2,2,2272| przez to samo neguje równość wszystkich wobec prawa. Gdy państwo 288 III, 2,2,2292| integralnemu rozwojowi dla dobra wszystkich; nie mogą jednak być celem 289 III, 2,2,2296| który grozi, rani i zabija wszystkich bez różnicy, ; jest on w 290 III, 2,2,2306| wojna, Kościół usilnie wzywa wszystkich do modlitwy i działania, 291 III, 2,2,2341| ono wysiłek podejmowany we wszystkich okresach życia86. Wymagany 292 III, 2,2,2345| 2346 Miłość jest formą wszystkich cnót. Pod jej wpływem czystość 293 III, 2,2,2346| stanowi wielkie dobro dla wszystkich. Prowadzi do wspólnoty duchowej.~ 294 III, 2,2,2348| prawo moralne określa dla wszystkich, zależnie od tego, czy 295 III, 2,2,2353| zarobku. Przenosi ona ich wszystkich w świat iluzoryczny. Pornografia 296 III, 2,2,2428| rozwoju użytecznego dla wszystkich i uzyskać sprawiedliwe owoce 297 III, 2,2,2432| niesprawiedliwej dyskryminacji, dla wszystkich, mężczyzn i kobiet, zdrowych 298 III, 2,2,2458| stworzone przez Boga dla wszystkich rzeczywiście stały się udziałem 299 III, 2,2,2458| rzeczywiście stały się udziałem wszystkich zgodnie z wymaganiami sprawiedliwości 300 III, 2,2,2500| wyrazu. Poza wspólnym dla wszystkich żywych stworzeń dążeniem 301 III, 2,2,2502| nowej sztuki sakralnej we wszystkich jej formach i z taką samą 302 III, 2,2,2519| przyjmuje, łaski oczyszczenia ze wszystkich grzechów. Ochrzczony powinien 303 III, 2,2,2542| wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą" (Rz 3, 21- 304 III, 2,2,2543| przedkładali Go nad wszystko i nad wszystkich, oraz proponuje im "wyrzeczenie 305 III, 2,2,2549| Aby Bóg był wszystkim we wszystkich" (1 Kor 15, 28). On będzie 306 III, 2,2,2549| 15, 28). On będzie celem wszystkich naszych pragnień; On, którego 307 IV, 1,1,2568| wielu sprawiedliwych we wszystkich religiach.~W niezachwianym 308 IV, 1,1,2575| skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, jacy żyli na ziemi" ( 309 IV, 1,1,2585| się modlą, a jednocześnie wszystkich ludzi. Wznosi się z Ziemi 310 IV, 1,1,2587| się ludzie każdego stanu i wszystkich czasów.~ 311 IV, 1,1,2596| dostosowane do przeżyć ludzi wszystkich stanów i wszystkich czasów.~ ~ 312 IV, 1,1,2596| ludzi wszystkich stanów i wszystkich czasów.~ ~ 313 IV, 1,1,2605| wszystkie lęki ludzkości wszystkich czasów, zniewolonej przez 314 IV, 1,1,2605| zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają" (Hbr 315 IV, 1,1,2633| wstawiającym się u Ojca za wszystkich ludzi, a w szczególności 316 IV, 1,1,2635| chrześcijan nie zna granic: "za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich 317 IV, 1,1,2635| wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich sprawujących władzę" (1 318 IV, 1,2,2652| usilnie i szczególnie zachęca wszystkich wiernych... by przez częste 319 IV, 1,2,2664| przede wszystkim do Ojca, we wszystkich tradycjach liturgicznych 320 IV, 1,2,2671| ale ten sam Duch działa we wszystkich i ze wszystkimi. W komunii 321 IV, 1,2,2678| swego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Podobnie jak umiłowany 322 IV, 1,2,2678| Jezusa, która stała się Matką wszystkich żyjących. Możemy modlić 323 IV, 1,3,2714| prawdy i Jego współczucia dla wszystkich ludzi. Kontemplacja kieruje 324 IV, 1,3,2741| usilnością i proście za wszystkich świętych" (Ef 6,18). "Nie 325 IV, 1,3,2744| Chrystusa; samą miłość do wszystkich ludzi, miłość, jaką Jezus 326 IV, 2,0,2767| nas modlić się wspólnie za wszystkich naszych braci. Nie mówi 327 IV, 2,0,2767| całe Ciało Kościoła15.~We wszystkich tradycjach liturgicznych 328 IV, 2,0,2789| duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących" (Dz 4, 32).~ 329 IV, 2,0,2790| i naglącym wezwaniem dla wszystkich ochrzczonych. Pozostając 330 IV, 2,0,2792| prowadząc do Niego tych wszystkich, którym dał On swego umiłowanego 331 IV, 2,0,2792| modlić się ze wszystkimi i za wszystkich ludzi, którzy Go jeszcze 332 IV, 2,0,2792| 11, 52). Ta Boża troska o wszystkich ludzi i o całe stworzenie 333 IV, 2,0,2792| całe stworzenie ożywiała wszystkich wielkich ludzi modlitwy; 334 IV, 2,0,2813| zobowiązuje nas do modlitwy za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół. 335 IV, 2,0,2813| by święciło się ono we wszystkich ludziach66.~ 336 IV, 2,0,2819| obowiązku wykorzystania wszystkich sił i środków otrzymanych 337 IV, 2,0,2821| cierpliwy... chce bowiem wszystkich doprowadzić do nawrócenia" ( 338 IV, 2,0,2828| nasze uznanie Go za Ojca wszystkich ludzi i dlatego modlimy 339 IV, 2,0,2828| dlatego modlimy się za nich wszystkich, w poczuciu solidarności


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License