Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
zycia462 1
zycia476 1
zycia86 1
zycie 328
zycie442 1
zycie552 1
zyciem 43
Frequency    [«  »]
339 wszystkich
338 milosci
330 gdy
328 zycie
327 byc
297 ale
295 nim

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

zycie

    Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer
1 Wstep | WSTĘP~"OJCZE... to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, 2 Wstep, 0,0 | I. Życie człowieka - znać i kochać 3 Wstep, 0,0,4 | ażeby przez wiarę mieli życie w Jego imię, by wychowywać 4 Wstep, 0,0,13| Symbol), sakramenty wiary, życie wiary (przykazania), modlitwa 5 Wstep, 0,0,15| dział drugi).~Część trzecia: Życie wiary~ 6 I, 1,1,30 | szukał, a dzięki temu znalazł życie i szczęście. Takie szukanie 7 I, 1,1,37 | w czynach i kształtować życie, wymagają od człowieka poświęcenia 8 I, 1,1,45 | ból i wszelki trud. Moje życie będzie życiem prawdziwym, 9 I, 1,2,78 | przelewają się w działalność i życie wierzącego i modlącego się 10 I, 1,2,89 | I na odwrót, jeśli nasze życie jest prawe, to nasz rozum 11 I, 1,2,126 | wyróżnić trzy etapy:~1. Życie i nauczanie Jezusa. Kościół 12 I, 1,2,141 | Ciało Pańskie karmią cale życie chrześcijańskie i kierują 13 I, 1,3,149 | 149 Przez całe Jej życie, do ostatniej próby11, 14 I, 1,3,168 | otrzymujemy wiarę i nowe życie w Chrystusie. W Obrzędzie 15 I, 1,3,168 | Co ci daje wiara?" - "Życie wieczne!"~ 16 I, 1,3,169 | samego Boga; ponieważ jednak życie wiary otrzymujemy za pośrednictwem 17 I, 1,3,171 | wprowadzać nas w rozumienie i życie wiary.~ 18 I, 2,0,197 | naszego chrztu, gdy całe nasze życie zostało powierzone "nakazom 19 I, 2,0,197 | naszej wiary, która daje życie. Odmawiać z wiarą Credo, 20 I, 2,1,211 | Syna. Jezus, oddając swoje życie, by wyzwolić nas z grzechu, 21 I, 2,1,256 | patronowało wam przez całe życie. Daję wam jedno Bóstwo i 22 I, 2,1,259 | jedną naturę. Także całe życie chrześcijańskie jest komunią 23 I, 2,1,294 | przez dzieło stworzenia dało życie wszystkim istotom, jakie 24 I, 2,1,294 | się Ojca przez Słowo daje życie tym, którzy widzą Boga"120. 25 I, 2,1,297 | ja wam dałam tchnienie i życie, a członki każdego z was 26 I, 2,1,297 | ponownie odda wam tchnienie i życie, dlatego że wy gardzicie 27 I, 2,1,298 | przez Ducha Świętego, dać życie duchowe grzesznikom, stwarzając 28 I, 2,1,320 | Ducha Stwórcę, który daje życie.~ 29 I, 2,1,333 | 333 Życie Słowa Wcielonego, od Wcielenia 30 I, 2,1,334 | 334 W taki sam sposób całe życie Kościoła korzysta z tajemniczej 31 I, 2,1,336 | 336 Życie ludzkie od dzieciństwa początku189 32 I, 2,1,336 | życia"193. Już na ziemi życie chrześcijańskie uczestniczy - 33 I, 2,1,359 | też otrzymał duszę dającą życie... Drugi Adam umieścił swój 34 I, 2,1,360 | podtrzymywać i rozwijać swoje życie; w jedności celu nadprzyrodzonego, 35 I, 2,1,363 | oznacza w Piśmie świętym życie ludzkie216 lub całą osobę 36 I, 2,1,372 | 2, 24), mogą przekazywać życie ludzkie: "Bądźcie płodni 37 I, 2,1,372 | Przekazując swojemu potomstwu życie ludzkie, mężczyzna i kobieta 38 I, 2,1,402 | usprawiedliwienie dające życie" (Rz 5,18).~ 39 I, 2,1,405 | pożądliwością"). Chrzest, dając życie łaski Chrystusa, gładzi 40 I, 2,1,406 | łaski Bożej, może prowadzić życie moralnie dobre. Wpływ grzechu 41 I, 2,1,409 | J 5, 19)288, sprawia, że życie człowieka jest walką: ~W 42 I, 2,2,425 | dotykały nasze ręce - bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, 43 I, 2,2,425 | świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, 44 I, 2,2,440 | lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu" (Mt 20, 45 I, 2,2,458 | Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu" (1 J 46 I, 2,2,458 | wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" (J 3, 16).~ 47 I, 2,2,470 | wyraża więc po ludzku Boskie życie Trójcy91: ~Syn Boży... ludzkimi 48 I, 2,2,473 | Syna Bożego wyrażało Boskie życie Jego Osoby95. "Ludzka natura 49 I, 2,2,486 | Chrzcicielowi116, uczniom117. Całe życie Jezusa Chrystusa będzie 50 I, 2,2,493 | Bożej Maryja przez całe życie pozostała wolna od wszelkiego 51 I, 2,2,494 | stwierdzają: "śmierć przez Ewę, życie przez Maryję"134.~Boskie 52 I, 2,2,508 | pierworodnego oraz przez cale życie pozostała wolna od wszelkiego 53 I, 2,2,512 | 512 Jeśli chodzi o życie Chrystusa, Symbol wiary 54 I, 2,2,512 | wyjaśniają całe ziemskie życie Chrystusa. Wszystko, "co 55 I, 2,2 | I. Całe życie Chrystusa jest misterium~ 56 I, 2,2,514 | i abyście wierząc mieli życie w imię Jego" (J 20, 31).~ 57 I, 2,2,516 | 516 Całe życie Jezusa jest Objawieniem 58 I, 2,2,517 | 517 Całe życie Chrystusa jest misterium 59 I, 2,2,518 | 518 Całe życie Chrystusa jest misterium " 60 I, 2,2,527 | uczestniczył przez całe życie. Jest ono figurą "obrzezania 61 I, 2,2,530 | przyjęli" (J 1, 11). Całe życie Chrystusa będzie przebiegało 62 I, 2,2,531 | ludzi: było to codzienne życie bez widocznej wielkości, 63 I, 2,2,531 | bez widocznej wielkości, życie z pracy rąk, żydowskie życie 64 I, 2,2,531 | życie z pracy rąk, żydowskie życie religijne poddane Prawu 65 I, 2,2,531 | poddane Prawu Bożemu222, życie we wspólnocie. O całym tym 66 I, 2,2,533 | 533 Życie ukryte w Nazarecie pozwala 67 I, 2,2,533 | której zaczyna się pojmować życie Jezusa: jest to szkoła Ewangelii... 68 I, 2,2,537 | Ojca i "wkroczyć w nowe życie" (Rz 6, 4):~Mamy pogrzebać 69 I, 2,2,544 | do krzyża Jezus dzieli życie ubogich; zna głód251, pragnienie252 70 I, 2,2,556 | i ukrzyżowany na ziemi. Życie zstępuje, aby dać się zabić; 71 I, 2,2,561 | 561 "Życie Chrystusa było nieustannym 72 I, 2,2,605 | że przyszedł "dać swoje życie jako okup za wielu" (Mt 73 I, 2,2 | Ojcu za nasze grzechy~Całe życie Chrystusa jest ofiarowane 74 I, 2,2,606 | miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję" (J 10,17). " 75 I, 2,2,607 | odkupieńczej Jego Ojca ożywia całe życie Jezusa416, ponieważ Jego 76 I, 2,2,608 | Paschy (Wj 12, 3-14)421. Całe życie Chrystusa wyraża Jego posłanie: " 77 I, 2,2,608 | posłanie: "służyć i dać swoje życie na okup za wielu" (Mk 10, 78 I, 2,2,609 | miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół 79 I, 2,2,622 | przyszedł On... dać swoje życie na okup za wielu" (Mt 20, 80 I, 2,2,628 | grzechu ze względu na nowe życie: "Przez chrzest zanurzający 81 I, 2,2,628 | abyśmy i my wkroczyli w nowe życie - jak Chrystus powstał z 82 I, 2,2,631 | głębi śmierci wytrysnęło życie:~Jezus Chrystus, Twój Syn 83 I, 2,2,635 | wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń śmierci podlegli 84 I, 2,2,638 | swoją zwyciężył śmierć, ~Dał życie zmarłym481.~ 85 I, 2,2,649 | miejscu stwierdza wprost: "Życie moje oddaję, aby je... znów 86 I, 2,2,654 | abyśmy i my wkroczyli w nowe życie - jak Chrystus powstał z 87 I, 2,2,655 | wieku" (Hbr 6, 5), a ich życie zostało wprowadzone przez 88 I, 2,2,679 | sądzić, ale by zbawi587 i dać życie, które jest w Nim588. Przez 89 I, 2,3,683 | pierwszego sakramentu wiary, życie, które ma swoje źródło w 90 I, 2,3,686 | zmartwychwstanie ciała, życie wieczne.~ 91 I, 2,3,694 | i która tryska w nas na życie wieczne14.~ 92 I, 2,3,728 | Ciało będzie pokarmem na życie świata79. Wskazuje Go Nikodemowi80, 93 I, 2,3,735 | dziedzictwa92; jest nim samo życie Trójcy Świętej, zdolność 94 I, 2,3,754 | pasterzy111, który oddał swoje życie za owce112.~ 95 I, 2,3,771 | widzialne do niewidzialnego, życie czynne do kontemplacji, 96 I, 2,3,786 | lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu" (Mt 20, 97 I, 2,3,790 | Chrystusem: "W Ciele tym życie Chrystusowe rozlewa się 98 I, 2,3,819 | powszechnego: "spisane słowo Boże, życie w łasce, wiara, nadzieja, 99 I, 2,3,821 | nawrócenie serca, "by wieść życie w duchu Ewangelii"252, ponieważ 100 I, 2,3,830 | wyznanie wiary, integralne życie sakramentalne, posługa święceń 101 I, 2,3,843 | ponieważ to On daje wszystkim życie, tchnienie i wszystkie rzeczy 102 I, 2,3,843 | aby ostatecznie posiadł życie"302.~ 103 I, 2,3 | WIERNI:~HIERARCHIA, ŚWIECCY, ŻYCIE KONSEKROWANE~ 104 I, 2,3,893 | powierzoną sobie trzodą osiągnąć życie wieczne"391.~Misja rządzenia~ 105 I, 2,3,901 | apostolskie przedsięwzięcia, życie małżeńskie i rodzinne, codzienna 106 I, 2,3,902 | w duchu chrześcijańskim życie małżeńskie i podejmując 107 I, 2,3,908 | zaparcie się siebie oraz przez życie święte pokonywali w sobie 108 I, 2,3 | III. Życie konsekrowane~ 109 I, 2,3,914 | 427.~Rady ewangeliczne, życie konsekrowane~ 110 I, 2,3,918 | prowadząc na swój sposób życie Bogu poświęcone. Wielu spośród 111 I, 2,3,918 | Ducha Świętego, prowadziło życie pustelnicze lub tworzyło 112 I, 2,3,919 | Stolicy Apostolskiej433.~Życie pustelnicze~ 113 I, 2,3,920 | pokutę poświęcają swoje życie na chwałę Boga i zbawienie 114 I, 2,3,921 | Chrystusem. Ukryte przed światem życie pustelnika jest milczącym 115 I, 2,3,921 | Chrystusa, któremu oddał swoje życie, ponieważ jest On dla niego 116 I, 2,3,924 | swoje postanowienie440.~Życie zakonne~ 117 I, 2,3,925 | 925 Życie zakonne, powstałe w pierwszych 118 I, 2,3,925 | profesję rad ewangelicznych, życie braterskie prowadzone we 119 I, 2,3,926 | 926 Życie zakonne wypływa z tajemnicy 120 I, 2,3,926 | Oblubienica Zbawiciela. Życie zakonne w swoich różnych 121 I, 2,3,929 | 929 Przez "życie całkowicie i doskonale poświęcone ( 122 I, 2,3,930 | stowarzyszenia i prowadzą życie braterskie we wspólnocie, 123 I, 2,3,931 | ewangelicznych jest przede wszystkim życie swoją konsekracją. Ponieważ 124 I, 2,3,932 | narzędziem życia Bożego, życie konsekrowane jawi się jako 125 I, 2,3,940 | stanu ludzi świeckich jest życie wśród świata i spraw doczesnych, 126 I, 2,3,944 | 944 Życie konsekrowane Bogu charakteryzuje 127 I, 2,3,957 | wypływa wszelka łaska i życie Ludu Bożego"478.~Składamy 128 I, 2,3,977 | abyśmy i my wkroczyli w nowe życie" (Rz 6, 4).~ 129 I, 2,3,990 | ale że na nowo otrzymają życie także nasze "śmiertelne 130 I, 2,3,996 | przekonanie, że po śmierci życie osoby ludzkiej trwa w sposób 131 I, 2,3,997 | naszym ciałom niezniszczalne życie, jednocząc je z naszymi 132 I, 2,3,1002| dzięki Duchowi Świętemu życie chrześcijańskie jest uczestniczeniem 133 I, 2,3,1003| Zmartwychwstałego536, ale to życie pozostaje "ukryte z Chrystusem 134 I, 2,3,1007| czas, by zrealizować nasze życie:~Pomnij... na Stwórcę swego 135 I, 2,3,1012| liturgii Kościoła:~Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, 136 I, 2,3,1013| realizował swoje ziemskie życie według zamysłu Bożego i 137 I, 2,3 | Artykuł dwunasty~"WIERZĘ W ŻYCIE WIECZNE"~ 138 I, 2,3,1020| mułu ziemi. Gdy opuścisz to życie, niech na twoje spotkanie 139 I, 2,3,1021| 1021 Śmierć kończy życie człowieka jako czas otwarty 140 I, 2,3,1024| 1024 To doskonałe życie z Trójcą Świętą, ta komunia 141 I, 2,3,1025| jest Chrystus, tam jest życie i Królestwo576.~ 142 I, 2,3,1026| swoje Zmartwychwstanie. Życie błogosławionych polega na 143 I, 2,3,1027| mówi o niej w obrazach: życie, światło, pokój, uczta weselna, 144 I, 2,3,1035| Bogu człowiek może mieć życie i szczęście, dla których 145 I, 2,3,1037| ludu Twego. Napełnij nasze życie swoim pokojem, zachowaj 146 I, 2,3,1057| Bogu człowiek może osiągnąć życie i szczęście, dla których 147 I, 2,3,1064| doskonałej wierności. Codzienne życie chrześcijańskie będzie wówczas 148 II, 0,3,1067| zmartwychwstając, przywrócił nam życie>>. Albowiem z boku umierającego 149 II, 0,3,1071| Włącza wiernych w nowe życie wspólnoty. Zakłada świadome, 150 II, 0,3,1072| owoce w życiu wiernych: nowe życie według Ducha, zaangażowanie 151 II, 1,1,1078| czynnością Boską, która daje życie i której źródłem jest Ojciec. 152 II, 1,1,1101| by mogli włączyć w swoje życie sens tego, co słyszą, co 153 II, 1,1,1113| 1113 Całe życie liturgiczne Kościoła koncentruje 154 II, 1,1,1127| Duch Święty przekształca w życie Boże to, co jest poddane 155 II, 1,1,1131| znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, 156 II, 1,1,1134| dla każdego wiernego jest życie dla Boga w Chrystusie Jezusie, 157 II, 1,2,1150| zostają włączone w jego życie liturgiczne. Nie to tylko 158 II, 1,2,1165| prowadzi całą historię. ~Życie rozciągnęło się na wszystkie 159 II, 2,1,1220| Woda źródlana symbolizuje życie, a woda morska jest symbolem 160 II, 2,1,1223| Jezusie. Rozpoczyna On swoje życie publiczne od przyjęcia chrztu 161 II, 2,1,1227| abyśmy i my wkroczyli w nowe życie (Rz 6, 3-4)21.~Ochrzczeni " 162 II, 2,1,1236| sakramentalnym wejściem w życie wiary.~ 163 II, 2,1,1239| dla grzechu i wejście w życie Trójcy Świętej 1przez upodobnienie 164 II, 2,1,1247| Jako wprowadzenie w wiarę i życie chrześcijańskie powinien 165 II, 2,1,1248| czasu, wtajemniczać ich w życie wiary, liturgii i miłości 166 II, 2,1,1249| a nierzadko prowadzą już życie nacechowane wiarą, nadzieją 167 II, 2,1,1254| Chrystusie; z niego wypływa całe życie chrześcijańskie.~ 168 II, 2,1,1282| wierze Kościoła. Wejście w życie chrześcijańskie daje dostęp 169 II, 2,1,1286| urzeczywistnia całe swoje życie i całe swoje posłanie w 170 II, 2,1,1294| On posiada, aby całe ich życie wydawało "miłą Bogu wonność 171 II, 2,1,1326| liturgią niebieską i uprzedzamy życie wieczne, gdy Bóg będzie 172 II, 2,1,1355| który wydał siebie "za życie świata" (J 6, 51).~Pokarm 173 II, 2,1,1363| nich kształtowali swoje życie.~ 174 II, 2,1,1368| ofiarą członków Jego Ciała. Życie wiernych, składane przez 175 II, 2,1,1391| Chrystus zmartwychwstał!" Teraz życie i zmartwychwstanie przekazuje 176 II, 2,1,1392| podtrzymuje, pogłębia i odnawia życie łaski otrzymane na chrzcie. 177 II, 2,1,1400| wyznają, że oznacza ona życie w łączności z Chrystusem 178 II, 2,1,1406| Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne... trwa we Mnie, 179 II, 2,1,1409| wypełnionego przez Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie. 180 II, 2,2,1420| człowiek otrzymuje nowe życie w Chrystusie. Przechowujemy 181 II, 2,2,1420| Przechowujemy jednak to życie "w naczyniach glinianych" ( 182 II, 2,2,1420| chorobie i śmierci. To nowe życie dziecka Bożego może ulec 183 II, 2,2,1426| nieskalany" (Ef 5, 27). Nowe życie otrzymane w sakramentach 184 II, 2,2,1426| mający na uwadze świętość i życie wieczne, do którego Pan 185 II, 2,2,1469| kościelnej, lecz także ożywia życie Kościoła, który cierpiał 186 II, 2,2,1474| pozostawiony sam sobie. "Życie poszczególnych dzieci Bożych 187 II, 2,2,1500| problemów, poddających próbie życie ludzkie. Człowiek doświadcza 188 II, 2,2,1502| według Prawa, przywraca życie, "bo Ja, Pan, chcę być twym 189 II, 2,2,1506| ubogie i poświęcone służbie życie oraz daje im udział we własnym 190 II, 2,2,1509| Eucharystię - Chleb, który daje życie wieczne102. Św. Paweł dostrzega 191 II, 2,2,1524| którzy kończą swoje ziemskie życie, Kościół poza namaszczeniem 192 II, 2,2,1524| Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę 193 II, 2,2,1525| Eucharystia jako wiatyk, gdy życie chrześcijańskie osiąga swój 194 II, 2,3,1547| rozwój łaski chrztu, przez życie wiarą, nadzieją i miłością, 195 II, 2,3,1547| nadzieją i miłością, przez życie według Ducha, to kapłaństwo 196 II, 2,3,1617| 1617 Całe życie chrześcijańskie nosi znamię 197 II, 2,3,1643| która obejmuje całe ich życie: "A tak już nie dwoje, 198 II, 2,3,1643| Pogłębia się ona przez życie wspólną wiarą i przez wspólne 199 II, 2,3,1647| 1648 Związanie się na całe życie z drugim człowiekiem może 200 II, 2,3,1648| jednak sytuacje, gdy wspólne życie małżeńskie z różnych powodów 201 II, 2,3,1653| mimo to prowadzić głębokie życie małżeńskie z ludzkiego i 202 II, 2,3,1663| Odrzucenie płodności pozbawia życie małżeńskie dziecka, które 203 II, 2,3,1664| świętej. Powinny one prowadzić życie chrześcijańskie, zwłaszcza 204 II, 2,4,1673| pobożności, które otaczały życie sakramentalne Kościoła. 205 II, 2,4,1678| 1679 Poza liturgią życie chrześcijańskie jest podtrzymywane 206 II, 2,4,1678| ludzką mądrość, wzbogacające życie chrześcijańskie, ale równocześnie 207 II, 2,4,1683| w obrzędach i głosić jej życie wieczne.~ 208 III | Część trzecia~ŻYCIE W CHRYSTUSIE~ 209 III, 0,4,1696| i przyjaciela, który to życie pobudza, prowadzi, oczyszcza 210 III, 0,4,1696| mogą przynieść owoce na życie wieczne;~- katechezą błogosławieństw, 211 III, 0,4,1696| duchowych" w "komunii świętych" życie chrześcijańskie może wzrastać, 212 III, 1 | pierwszy~POWOŁANIE CZŁOWIEKA: ~ŻYCIE W DUCHU ŚWIĘTYM~ 213 III, 1,0,1698| 1699 Życie w Duchu Świętym wypełnia 214 III, 1,0,1698| ludzka (rozdział drugi). Życie w Duchu Świętym jest udzielane 215 III, 1,1,1699| wewnętrznie; całe swoje życie zmysłowe i duchowe czynią 216 III, 1,1,1705| miłości Boga i bliźniego. Życie moralne świadczy o godności 217 III, 1,1,1706| Z tego też powodu całe życie ludzi, czy to jednostkowe, 218 III, 1,1,1707| grzechu. Wysłużył nam nowe życie w Duchu Świętym. Jego łaska 219 III, 1,1,1708| doskonałość miłości - świętość. Życie moralne, które dojrzało 220 III, 1,1,1714| Wierzący w Chrystusa ma nowe życie w Duchu Świętym. Życie moralne, 221 III, 1,1,1714| nowe życie w Duchu Świętym. Życie moralne, które wzrasta i 222 III, 1,1,1725| uczestnictwo w naturze Bożej, życie wieczne, usynowienie, odpoczynek 223 III, 1,1,1739| niesprawiedliwości obciążają życie moralne i wystawiają zarówno 224 III, 1,1,1751| Może ukierunkować całe życie na cel ostateczny. Na przykład 225 III, 1,1 | II. Uczucia i życie moralne~ 226 III, 1,1,1767| odczuć, w których wyraża się życie moralne. Uczucia moralnie 227 III, 1,1,1778| tym bardziej konieczne, że życie często sprawia, uchylamy 228 III, 1,1,1812| Boże i do zasługiwania na życie wieczne. Stanowią one rękojmię 229 III, 1,1,1829| 1830 Życie moralne chrześcijan jest 230 III, 1,2,1888| się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, 231 III, 1,2,1941| umożliwić wszystkim i ułatwić życie godne człowieka i chrześcijanina49.~ 232 III, 1,3,1965| przepisy... które kształtują życie chrześcijańskie20.~ 233 III, 1,3,1994| uświęcenie. A końcem tego - życie wieczne (Rz 6, 19. 22).~ 234 III, 1,3,1996| wprowadza nas w wewnętrzne życie Trójcy Świętej. Przez chrzest 235 III, 1,3,1996| Jedynym Synem. Otrzymuje on życie Ducha który tchnie w niego 236 III, 1,3,2012| jak tego dowodzi wymownie życie tylu świętych w dziejach 237 III, 1,3,2020| Wprowadza nas w wewnętrzne życie Trójcy Świętej.~ 238 III, 1,3,2030| 2031 Życie moralne jest kultem duchowym. 239 III, 1,3,2030| działanie chrześcijańskie. Życie moralne, podobnie jak całość 240 III, 1,3 | I. Życie moralne i Urząd Nauczycielski 241 III, 1,3 | III. Życie moralne i świadectwo misyjne~ 242 III, 1,3,2046| 2047 Życie moralne jest kultem duchowym. 243 III, 2,0,2051| mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?" Młodzieńcowi, 244 III, 2,0,2051| Jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania". 245 III, 2,0,2061| ustanowiona przez Przymierze. Życie moralne jest odpowiedzią 246 III, 2,0,2068| stworzeń. Dekalog łączy życie teologalne i społeczne człowieka.~ 247 III, 2,0,2074| mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?... Jeśli chcesz 248 III, 2,0,2074| Jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania" ( 249 III, 2,1,2086| 2087 Nasze życie moralne znajduje swoje źródło 250 III, 2,1,2099| Jego ofiarą, możemy nasze życie uczynić ofiarą dla Boga.~ 251 III, 2,1,2111| 42, 3 i in.), który daje życie i działa w historii.~ 252 III, 2,1,2113| Jedynego Boga integruje życie ludzkie. Przykazanie adoracji 253 III, 2,1,2123| człowieka na przyszłe, złudne życie, odstręcza go od budowy 254 III, 2,1,2155| ucznia Chrystusa, którego życie było przykładną wiernością 255 III, 2,1,2172| dobrego (aniżeli) coś złego... życie ocalić (aniżeli) zabić"82. 256 III, 2,1,2174| Pański, dzień, w którym nasze życie zostało pobłogosławione 257 III, 2,1,2183| Rdz 2, 2), tak również życie ludzkie składa się z pracy 258 III, 2,1,2187| tradycji jako cennego wkładu w życie duchowe społeczności ludzkiej. 259 III, 2,2,2196| rodziców, którym zawdzięczamy życie i którzy przekazali nam 260 III, 2,2,2206| życia. Autorytet, stałość i życie w związkach rodzinnych stanowią 261 III, 2,2,2206| dobrze używać wolności. Życie rodzinne jest wprowadzeniem 262 III, 2,2,2208| czy też ingerować w jej życie.~ 263 III, 2,2,2219| dar wiary, łaskę chrztu i życie w Kościele. Wdzięczność 264 III, 2,2,2224| dzieciństwa powinni włączać je w życie Kościoła. Rodzinny styl 265 III, 2,2,2224| do miłości, która na całe życie pozostanie autentycznym 266 III, 2,2,2239| abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą 267 III, 2,2,2257| 2258 "Życie ludzkie jest święte, ponieważ 268 III, 2,2,2259| krew przez wzgląd na wasze życie... [Jeśli] kto przeleje 269 III, 2,2,2263| bardziej troszczyć się o własne życie niż o życie cudze37.~ 270 III, 2,2,2263| się o własne życie niż o życie cudze37.~ 271 III, 2,2,2264| kto jest odpowiedzialny za życie drugiej osoby, za wspólne 272 III, 2,2,2269| 2270 Życie ludzkie od chwili poczęcia 273 III, 2,2,2270| największą troską ochraniać życie od samego jego poczęcia; 274 III, 2,2,2273| dozwolona, jeśli "szanuje życie oraz integralność embrionu 275 III, 2,2,2274| pod warunkiem że uszanują życie i integralność embrionu, 276 III, 2,2,2275| jakiej to możliwe, normalne życie.~ 277 III, 2,2,2279| odpowiedzialny przed Bogiem za swoje życie, które od Niego otrzymał. 278 III, 2,2,2282| osób, które odebrały sobie życie. Bóg, w sobie wiadomy sposób, 279 III, 2,2,2282| ludzi, którzy odebrali sobie życie.~ 280 III, 2,2,2285| praktycznie uniemożliwiają życie chrześcijańskie, zgodne 281 III, 2,2,2287| 2288 Życie i zdrowie fizyczne cennymi 282 III, 2,2,2294| uzasadnione, jeżeli naraża jej życie lub integralność fizyczną 283 III, 2,2,2295| gdyby to miało przedłużyć życie innych osób.~Poszanowanie 284 III, 2,2,2318| 2319 Każde życie ludzkie od chwili poczęcia 285 III, 2,2,2320| kto jest odpowiedzialny za życie drugiego człowieka lub za 286 III, 2,2,2348| inni natomiast prowadząc życie w taki sposób, jaki prawo 287 III, 2,2,2364| kocham cię bardziej niż moje życie. Albowiem życie obecne jest 288 III, 2,2,2364| niż moje życie. Albowiem życie obecne jest niczym, a moim 289 III, 2,2,2369| odrzucenie otwarcia się na życie, ale również sfałszowanie 290 III, 2,2,2370| Niech zaś wszyscy wiedzą, że życie ludzkie i zadanie przekazywania 291 III, 2,2,2376| sobie nawzajem. "Oddaje (on) życie i tożsamość embrionów w 292 III, 2,2,2386| którymi dzielił przez lata życie małżeńskie. Jednak poligamia 293 III, 2,2,2388| nosić jego piętno przez całe życie, oraz pogwałceniem odpowiedzialności 294 III, 2,2,2397| Małżonkowie przekazując życie, uczestniczą w ojcostwie 295 III, 2,2,2400| do własności prywatnej. Życie chrześcijańskie stara się 296 III, 2,2,2425| zaspokojenie potrzeb ludzi. Życie gospodarcze nie powinno 297 III, 2,2,2429| 2430 Życie gospodarcze odwołuje się 298 III, 2,2,2466| poznanej prawdzie i całe swoje życie układać według wymagań prawdy" 299 III, 2,2,2473| wspomnienia o tych, którzy oddali życie, by zaświadczyć o swojej 300 III, 2,2,2487| powinien dostosowywać swoje życie do ewangelicznej zasady 301 III, 2,2,2491| społecznego przekazu w prywatne życie osób zaangażowanych w działalność 302 III, 2,2,2515| też Apostoł pisze: "Mając życie od Ducha, do Ducha się też 303 III, 2,2,2516| znające zła niszczącego życie ludzkie241.~ 304 III, 2,2,2526| Chrystusowa odnawia ustawicznie życie i kulturę upadłego człowieka 305 III, 2,2,2549| wszystkim tak samo, jak życie wieczne274.~W skrócie~ 306 IV, 1,0,2557| sakramentalnej (część druga), aby życie wiernych upodobniło się 307 IV, 1,0,2562| prawdy, w którym wybieramy życie lub śmierć. Jest miejscem 308 IV, 1,0,2562| spotkania, albowiem nasze życie, ukształtowane na obraz 309 IV, 1,0,2564| wnętrzem (człowieka)"8. Życie modlitwy polega zatem na 310 IV, 1,1,2641| wszyscy ci, którzy stracili życie na ziemi, świadcząc o Jezusie107, 311 IV, 1,1,2647| powinno wypełniać całe życie: "W każdym położeniu dziękujcie" ( 312 IV, 1,2,2657| Modlitwa, kształtowana przez życie liturgiczne, czerpie wszystko 313 IV, 1,2,2664| Dziewicy, Dobry Pasterzu, Życie nasze, Światłości nasza, 314 IV, 1,2,2685| : słowo Boże, liturgia, życie teologalne, "dzisiaj" Boga 315 IV, 1,2,2686| zakonników poświęciło całe swoje życie modlitwie. Już na pustyni 316 IV, 1,2,2686| wstawianiu się za Jego ludem. Życie konsekrowane nie może istnieć 317 IV, 1,2,2694| wyświęceni do posługi, życie konsekrowane, katecheza, 318 IV, 1,3 | Rozdział trzeci~ŻYCIE MODLITWY~ 319 IV, 1,3,2708| nasze narodzenie z Niego i życie w Nim. W czasie kontemplacji 320 IV, 1,3,2718| komunią miłości przynoszącą Życie dla wielu w takiej mierze, 321 IV, 1,3,2744| 2745 Modlitwa i życie chrześcijańskie nierozłączne, 322 IV, 1,3,2747| i świat; Słowo i ciało; życie wieczne i czas; miłość, 323 IV, 1,3,2756| koniecznością. Modlitwa i życie chrześcijańskie nierozłączne.~ 324 IV, 2,0,2763| poruszeniom, które ożywiają nasze życie. Jezus swoimi słowami uczy 325 IV, 2,0,2812| o Jego chwałę i o nasze życie, by Jego imię święciło się 326 IV, 2,0,2813| uświęcone w nas przez nasze życie. Bo jeśli dobrze żyjemy, 327 IV, 2,0,2824| Jego zamysł zbawienia za życie świata. Sami jesteśmy całkowicie 328 IV, 2,0,2829| Ojciec, który daje nam życie, nie może nam nie dać pokarmu


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License