Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
akwitanii37 1
albo 57
albowiem 46
ale 297
alegoria 1
alegoryczny 2
aleksandryjska 1
Frequency    [«  »]
330 gdy
328 zycie
327 byc
297 ale
295 nim
274 po
272 modlitwy

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

ale

    Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer
1 Wstep, 0,0,7 | i jego wzrost liczebny, ale jeszcze bardziej jego rozwój 2 Wstep, 0,0,25| wiary, nadziei i działania, ale przede wszystkim trzeba 3 I, 1,1,31 | poszukują nauki przyrodnicze, ale o "spójne i przekonujące 4 I, 1,1,34 | swego ostatecznego celu, ale uczestniczą w Bycie samym 5 I, 1,1,43 | wprawdzie swój ludzki charakter, ale w istocie odnosi się do 6 I, 1,1,43 | możemy określić, kim On jest, ale wyłącznie kim nie jest i 7 I, 1,2,104 | nie tylko słowo ludzkie, ale to, czym jest ono rzeczywiście: 8 I, 1,2,108 | spisanego, lecz i milczącego, ale Słowa Wcielonego i żywego" 9 I, 1,2,126 | wreszcie formę przepowiadania, ale zawsze tak, aby nam przekazać 10 I, 1,3,157 | doświadczenia ludzkiego, ale "pewność, jaką daje światło 11 I, 1,3,160 | takie wiąże ich w sumieniu, ale nie zmusza... W najwyższym 12 I, 1,3,160 | wzywał do wiary i nawrócenia, ale nikogo do tego nie zmuszał. " 13 I, 1,3,160 | Dał świadectwo prawdzie, ale zaprzeczającym nie chciał 14 I, 1,3,170 | Wierzymy nie w formuły, ale w rzeczywistości, które 15 I, 1,3,170 | tego, co się wypowiada, ale do rzeczywistości (wypowiadanej)" 16 I, 2,0,186 | dla wszystkich formułach1. Ale już dość wcześnie Kościół 17 I, 2,0,186 | według ludzkich opinii, ale z całego Pisma świętego 18 I, 2,1,202 | Duch Święty: trzy Osoby, ale jedna istota, jedna substancja, 19 I, 2,1,204 | i pod różnymi imionami, ale objawienie imienia Bożego 20 I, 2,1,205 | z krzewu, który płonął, ale się nie spalał. Bóg mówi 21 I, 2,1,214 | dobroć, łaskę, miłość, ale także swoją wiarygodność, 22 I, 2,1,220 | i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi 23 I, 2,1,245 | jest tylko Duchem Ojca, ale Duchem Ojca i Syna"55. Credo 24 I, 2,1,248 | jako "zasada bez zasady"61, ale także że jako Ojciec jedynego 25 I, 2,1,251 | wiary mądrości ludzkiej, ale nadał nowy, niezwykły sens 26 I, 2,1,253 | wyznajemy trzech bogów, ale jednego Boga w trzech Osobach: " 27 I, 2,1,253 | siebie jedynej Boskości, ale każda z nich jest całym 28 I, 2,1,254 | sobą. "Bóg jest jedyny, ale nie jakby samotny" (quasi 29 I, 2,1,258 | trzema zasadami stworzeń, ale jedną zasadą"79. Każda jednak 30 I, 2,1,260 | jedności Trójcy Świętej84. Ale już teraz jesteśmy wezwani, 31 I, 2,1,260 | Ciebie, o mój Niezmienny, ale niech każda minuta zanurza 32 I, 2,1,285 | został uczyniony przez Boga, ale w taki sposób, jak zegar 33 I, 2,1,285 | transcendentnego początku świata, ale widzą w nim czystą grę materii, 34 I, 2,1,293 | to, by powiększyć chwałę, ale by ukazać i udzielić 35 I, 2,1,293 | osiągnięcia własnego szczęścia, ale dla objawienia swojej doskonałości 36 I, 2,1,301 | daje mu byt i istnienie, ale w każdej chwili podtrzymuje 37 I, 2,1,302 | sobie dobroć i doskonałość, ale nie wyszło całkowicie wykończone 38 I, 2,1,304 | uproszczony "sposób mówienia", ale dogłębne odwoływanie się 39 I, 2,1,308 | pomniejsza godności stworzenia, ale podnosi. Stworzenie, 40 I, 2,1,326 | mogą oznaczać firmament160, ale także własne "miejsce" Boga: " 41 I, 2,1,357 | osoby: nie jest tylko czymś, ale kimś. Jest zdolny poznawać 42 I, 2,1,358 | stworzył dla człowieka209, ale on został stworzony, aby 43 I, 2,1,365 | dwiema połączonymi naturami, ale ich zjednoczenie tworzy 44 I, 2,1,378 | praca nie jest ciężarem241, ale współpracą mężczyzny i kobiety 45 I, 2,1,390 | używa języka obrazowego, ale stwierdza wydarzenie pierwotne, 46 I, 2,1,391 | Boga jako dobre z natury, ale same uczyniły się złymi" 47 I, 2,1,395 | ponieważ jest czystym duchem, ale jednak stworzeniem: nie 48 I, 2,1,395 | Szatana jest wielką tajemnicą, ale "wiemy, że Bóg z tymi, którzy 49 I, 2,1,398 | chciał "być jak Bóg"262, ale "bez Boga i ponad Bogiem, 50 I, 2,1,404 | pierwotną nie dla siebie samego, ale dla całej natury ludzkiej; 51 I, 2,1,404 | popełnili grzech osobisty, ale ten grzech dotyka natury 52 I, 2,1,405 | świętości i sprawiedliwości, ale natura ludzka nie jest całkowicie 53 I, 2,1,405 | kieruje człowieka do Boga, ale konsekwencje tego grzechu 54 I, 2,2,436 | równocześnie jako król i kapłan26, ale także jako prorok27. Jezus 55 I, 2,2,439 | do którego miał prawo31, ale nie bez pewnej rezerwy, 56 I, 2,2,450 | żadnej władzy ziemskiej, ale wyłącznie Bogu Ojcu i Panu 57 I, 2,2,458 | Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" (J 3, 58 I, 2,2,466 | Niej swoją Boską naturę, ale dlatego że narodziło się 59 I, 2,2,473 | Bożego, nie sama przez się, ale przez swoje zjednoczenie 60 I, 2,2,474 | nie zna tych zamysłów100, ale w innym miejscu wyjaśnia, 61 I, 2,2,475 | ludzkie, nie przeciwstawne, ale współdziałające. Słowo, 62 I, 2,2,475 | się jej ani nie opierając, ale raczej podporządkowując 63 I, 2,2,481 | ludzką, nie pomieszane, ale zjednoczone w jednej Osobie 64 I, 2,2,503 | przez swoje człowieczeństwo, ale właściwym Synem Bożym w 65 I, 2,2,505 | ciała, ani z woli męża, ale z Boga" (J 1, 13). Przyjęcie 66 I, 2,2,512 | publicznego życia Jezusa, ale artykuły wiary dotyczące 67 I, 2,2,517 | wszystkim przez krew Krzyża176, ale to misterium jest obecne 68 I, 2,2,519 | Chrystus nie żył dla siebie, ale dla nas, od chwili Wcielenia " 69 I, 2,2,534 | nie rozumieli" tych słów, ale przyjęli je w wierze, a 70 I, 2,2,545 | powołać sprawiedliwych, ale grzeszników" (Mk 2, 17)255. 71 I, 2,2,545 | można wejść do Królestwa, ale ukazuje im słowem i czynem 72 I, 2,2,546 | zaprasza na ucztę Królestwa258, ale wymaga także radykalnego 73 I, 2,2,549 | cierpienia na ziemi274, ale by wyzwolić ludzi od największej 74 I, 2,2,556 | Piotrze, dopiero po śmierci. Ale teraz Chrystus mówi: Zejdź 75 I, 2,2,558 | dzień to, co służy pokojowi! Ale teraz zostało to zakryte 76 I, 2,2,577 | Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem 77 I, 2,2,580 | na kamiennych tablicach, ale jako wyryte "w głębi jestestwa... 78 I, 2,2,581 | Słowo to nie obala Prawa, ale je wypełnia, dając mu w 79 I, 2,2,592 | Prawa danego na Synaju, ale je wypełnił374 tak doskonale375, 80 I, 2,2,595 | byli uczniami Jezusa381, ale pojawiły się długotrwałe 81 I, 2,2,602 | przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa 82 I, 2,2,603 | własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał" ( 83 I, 2,2,604 | nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i 84 I, 2,2,606 | aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Go posłał" ( 85 I, 2,2,633 | zniszczyć piekło potępionych477, ale by wyzwolić sprawiedliwych, 86 I, 2,2,634 | skondensowaną w czasie, ale ogromnie szeroką w swym 87 I, 2,2,642 | wszystkim Piotr i Dwunastu, ale nie tylko oni: Paweł mówi 88 I, 2,2,645 | że nie jest duchem503, ale przede wszystkim do stwierdzenia, 89 I, 2,2,645 | w czasie i przestrzeni, ale może uobecnić się na swój 90 I, 2,2,646 | wydarzeniami cudownymi, ale osoby cudownie wskrzeszone 91 I, 2,2,647 | nie ukazuje się światu510, ale swoim uczniom, "tym, którzy 92 I, 2,2,654 | braćmi nie przez naturę, ale przez dar łaski, ponieważ 93 I, 2,2,662 | zbudowanej rękami ludzkimi... ale do samego nieba, aby teraz 94 I, 2,2,672 | czasem Ducha i świadectwa558, ale jest to także czas naznaczony 95 I, 2,2,679 | nie przyszedł, by sądzić, ale by zbawi587 i dać życie, 96 I, 2,2,680 | króluje już przez Kościół, ale jeszcze nie wszystkie rzeczy 97 I, 2,3,687 | Słowo Boga, Jego żywe Słowo, ale nie wypowiada samego siebie. 98 I, 2,3,689 | Duch Święty odrębni, ale nierozdzielni. Oczywiście, 99 I, 2,3,689 | widzialny Boga niewidzialnego, ale objawia Go Duch Święty.~ 100 I, 2,3,702 | Ducha Ojca pozostaje ukryte, ale wciąż działa się realizuje. 101 I, 2,3,705 | obrazem Bożym", obrazem Syna, ale jest "pozbawiony chwały 102 I, 2,3,710 | początek obiecanego odnowienia, ale według Ducha. Było rzeczą 103 I, 2,3,713 | wielu: nie od zewnątrz, ale przyjmując "postać sługi" ( 104 I, 2,3,716 | i oczekują nie ludzkiej, ale mesjańskiej sprawiedliwości, 105 I, 2,3,732 | Królestwo już odziedziczone, ale jeszcze nie spełnione:~Widzieliśmy 106 I, 2,3,738 | Chrystusa i Ducha Świętego, ale jest jego sakramentem. Całą 107 I, 2,3,750 | Kościół (Credo... Ecclesiam), ale składnia łacińska używa 108 I, 2,3,770 | Kościół jest w historii, ale równocześnie przekracza. 109 I, 2,3,771 | Chrystusa! Smagła jesteś, ale piękna, córo jerozolimska; 110 I, 2,3,782 | przez narodzenie fizyczne, ale przez "narodzenie z wysoka", " 111 I, 2,3,796 | nie ma dwóch różnych osób, ale stanowią jedno w więzi małżeńskiej... 112 I, 2,3,800 | przez tego, kto je otrzymał, ale także przez wszystkich członków 113 I, 2,3,801 | , by nie gasić Ducha, ale doświadczać wszystkiego 114 I, 2,3,820 | Kościołowi daru jedności, ale Kościół musi zawsze modlić 115 I, 2,3,837 | łonie Kościoła <<ciałem>>, ale nie <<sercem>>293.~ 116 I, 2,3,838 | zaszczytne imię chrześcijan, ale nie wyznają całej wiary 117 I, 2,3,843 | wyobrażeń" Boga nieznanego, ale bliskiego, ponieważ to On 118 I, 2,3,855 | wprawdzie do niego przynależą, ale odłączyły się od pełnej 119 I, 2,3,859 | z siebie" (J 5, 19. 30), ale otrzymuje wszystko od Ojca, 120 I, 2,3,873 | różnorodność posługiwania, ale jedność posłannictwa. Apostołom 121 I, 2,3,875 | przez swój własny autorytet, ale na mocy autorytetu Chrystusa; 122 I, 2,3,875 | jako członek wspólnoty, ale mówiący do niej w imieniu 123 I, 2,3,875 | sam sobie udzielić łaski, ale musi być ona dana i ofiarowana. 124 I, 2,3,876 | ministri), nie należą do nich, ale słowem i łaską Chrystusa, 125 I, 2,3,893 | którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady dla 126 I, 2,3,894 | zachętami i przykładami, ale także mocą swego autorytetu 127 I, 2,3,895 | przekreśla władzy biskupów, ale potwierdza i jej broni. 128 I, 2,3,899 | że należą do Kościoła, ale że sami Kościołem, to 129 I, 2,3,904 | tylko przez hierarchię... ale także przez świeckich, których 130 I, 2,3,920 | trzech rad ewangelicznych, ale "przez surowe odsunięcie 131 I, 2,3,957 | pamięć mieszkańców nieba, ale bardziej jeszcze dlatego, 132 I, 2,3,970 | Wcielonym i Odkupicielem; ale jak kapłaństwo Chrystusa 133 I, 2,3,970 | Odkupiciela nie wyklucza, ale wzbudza u stworzeń rozmaite 134 I, 2,3,990 | tylko dusza nieśmiertelna, ale że na nowo otrzymają życie 135 I, 2,3,996 | ludzkiej trwa w sposób duchowy. Ale jak wierzyć, że to ciało, 136 I, 2,3,999 | ciałach, które mają teraz"533, ale to ciało będzie przekształcone 137 I, 2,3,1000| jest już zwykłym chlebem ale Eucharystią, a składa się 138 I, 2,3,1003| Chrystusa Zmartwychwstałego536, ale to życie pozostaje "ukryte 139 I, 2,3,1006| cielesna jest naturalna, ale dzięki wierze wiemy, że 140 I, 2,3,1011| 550. ~Chcę widzieć Boga, ale trzeba umrzeć, by Go zobaczyć551.~ 141 I, 2,3,1012| wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy, i gdy rozpadnie 142 I, 2,3,1016| zostaje oddzielona od ciału, ale w zmartwychwstaniu Bóg udzieli 143 I, 2,3,1021| w Jego drugim przyjściu, ale także wielokrotnie potwierdza, 144 I, 2,3,1025| 574. Wybrani żyją "w Nim", ale zachowują i - co więcej - 145 I, 2,3,1030| łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie jeszcze całkowicie 146 I, 2,3,1037| chce "niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do 147 I, 2,3,1039| niebiosach po prawicy Ojca, ale moje członki trudziły się 148 I, 2,3,1046| rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy 149 I, 2,3,1048| zniekształcona grzechem, ale pouczeni jesteśmy, że Bóg 150 I, 2,3,1050| odnajdziemy je potem na nowo, ale oczyszczone ze wszystkiego 151 I, 2,3,1054| łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie jeszcze całkowicie 152 II, 1,1,1080| ziemia została "przeklęta". Ale począwszy od Abrahama Boże 153 II, 1,1,1085| miejsce w naszej historii, ale jest ono wyjątkowe, ponieważ 154 II, 1,1,1104| dokonały naszego zbawienia, ale aktualizuje je i uobecnia. 155 II, 1,2,1142| 1142 Ale "nie wszystkie członki spełniają 156 II, 1,2,1144| każdy według swojej funkcji, ale "w jedności Ducha", który 157 II, 1,2,1150| kosmicznych i gesty społeczne, ale znaki Przymierza, symbole 158 II, 1,2,1152| kosmosu i życia społecznego, ale oczyszczają je i integrują. 159 II, 1,2,1159| przedstawiany na obrazie. Ale teraz, gdy ukazał się nam 160 II, 1,2,1161| drogocennego i ożywiającego krzyża, ale tak samo czcigodne i święte 161 II, 1,2,1168| zbawienia działa w ramach czasu, ale od chwili jej wypełnienia 162 II, 1,2,1169| prostu jednym ze świąt, ale jest "Świętem świąt", "Uroczystością 163 II, 1,2,1178| eucharystycznej, nie wyklucza, ale domaga się na zasadzie komplementarności 164 II, 1,2,1180| zwyczajnymi miejscami zgromadzeń, ale oznaczają i ukazują Kościół 165 II, 1,2,1200| liturgii misterium jest jedno, ale formy jego celebrowania 166 II, 1,2,1206| być źródłem wzbogacenia, ale może również wywoływać napięcia 167 II, 2,0,1211| jedyny możliwy porządek, ale pozwala on dostrzec, że 168 II, 2,1,1253| wiarą doskonałą i dojrzałą, ale zaczątkiem, który ma się 169 II, 2,1,1257| zbawienie z sakramentem chrztu, ale sam nie jest związany swoimi 170 II, 2,1,1269| samego siebie" (1 Kor 6,19), ale do Tego, który za nas umarł 171 II, 2,1,1287| jedynie udziałem Mesjasza, ale miała być udzielona całemu 172 II, 2,1,1373| świętej i w osobie szafarza, ale "zwłaszcza (jest obecny) 173 II, 2,1,1374| nie były <<rzeczywiste>>, ale przede wszystkim dlatego, 174 II, 2,1,1375| Ciałem i Krwią Chrystusa, ale sam Chrystus, który został 175 II, 2,1,1375| Chrystusa wypowiada te słowa, ale ich skuteczność i łaska 176 II, 2,1,1378| czasie obrzędów Mszy świętej, ale i poza nią, przez jak najstaranniejsze 177 II, 2,1,1386| abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie 178 II, 2,1,1386| dam Ci pocałunku Judasza, ale wołam do Ciebie słowami 179 II, 2,1,1389| przez sakrament pojednania. Ale Kościół gorąco zaleca jednak 180 II, 2,1,1399| władzy... nie tylko możliwa, ale i wskazana"218.~ 181 II, 2,2,1453| przebaczenia grzechów ciężkich, ale przygotowuje do niego w 182 II, 2,2,1459| Rozgrzeszenie usuwa grzech, ale nie usuwa wszelkiego nieporządku, 183 II, 2,2,1460| bowiem nie możemy uczynić, ale "wszystko możemy w Tym, 184 II, 2,2,1462| grzechów jedna z Bogiem, ale także z Kościołem. Biskup, 185 II, 2,2,1501| rozpaczy i buntu przeciw Bogu, ale może także być drogą do 186 II, 2,3,1560| Kościele partykularnym, ale równocześnie kolegialnie 187 II, 2,3,1565| zacieśnionego posłania, ale "do najszerszej i powszechnej 188 II, 2,3,1574| tradycjach liturgicznych, ale ich wspólną cechą jest wyrażanie 189 II, 2,3,1586| bezinteresowną do wszystkich, ale szczególnie do ubogich, 190 II, 2,3,1589| Boga i słabość człowieka, ale także jego moc85. [Kim więc 191 II, 2,3,1596| oni kapłaństwa posługi, ale święcenia dają im prawo 192 II, 2,3,1607| ani z natury ich relacji, ale z grzechu. Pierwszym skutkiem 193 II, 2,3,1610| jeszcze wyraźnie krytykowana, ale Prawo dane Mojżeszowi zmierza 194 II, 2,3,1620| może być wielkim dobrem; ale to, co jest lepsze od tego, 195 II, 2,3,1623| wzajemnej zgody malżonków, ale ich błogosławieństwo jest 196 II, 2,3,1642| tylko łączy w jedno ciało, ale prowadzi do tego, by było 197 II, 2,3,1642| naturalnej miłości małżeńskiej, ale w nowym znaczeniu, gdyż 198 II, 2,3,1642| je oczyszcza i wzmacnia, ale wynosi tak, że stają się 199 II, 2,3,1664| wyłączone z Kościoła, ale nie mogą przystępować do 200 II, 2,4,1674| liturgicznego Kościoła, ale go nie zastępują: "Należy ( 201 II, 2,4,1678| wzbogacające życie chrześcijańskie, ale równocześnie czuwa, by je 202 II, 2,4,1689| i rozstania się z nami, ale także dlatego że nadal trwamy 203 III, 1,1,1706| Zachowuje pragnienie dobra, ale jego natura nosi ranę grzechu 204 III, 1,1,1715| korzystanie z dóbr ziemskich, ale na Królestwo niebieskie:~ 205 III, 1,1,1718| skierowane do każdego osobiście, ale także do całego Kościoła, 206 III, 1,1,1719| Oto co będzie na końcu, ale bez końca. Bo i jakiż inny 207 III, 1,1,1722| tkwi w żadnym stworzeniu, ale znajduje się w samym Bogu, 208 III, 1,1,1751| poszczególnych działań, ale może porządkować pod kątem 209 III, 1,1,1751| na celu pomoc bliźniemu, ale jednocześnie może być inspirowana 210 III, 1,1,1777| jest prawem naszego ducha, ale go przewyższa; upomina nas, 211 III, 1,1,1781| wbrew swojemu sumieniu. Ale nie wolno mu też przeszkadzać 212 III, 1,1,1802| tylko wypełniać dobre czyny, ale także dawać z siebie to, 213 III, 1,1,1807| świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył 214 III, 1,1,1815| zachowywać wiarę i żyć nią, ale także wyznawać , odważnie 215 III, 1,1,1816| się nie na naszych siłach, ale na pomocy łaski Ducha Świętego. " 216 III, 1,1,1846| stworzył cię bez ciebie, ale nie zbawia cię bez ciebie" 217 III, 1,1,1863| będą odpuszczine ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi 218 III, 1,1,1864| grzech rozwija się i umacnia, ale nie może całkowicie zniszczyć 219 III, 1,2,1901| istotnych przymiotów prawa, ale jest raczej jakąś formą 220 III, 1,2,1904| jesteście już usprawiedliwieni, ale gromadząc się razem, szukajcie 221 III, 1,3,1948| powołany do szczęścia, ale zraniony przez grzech, potrzebuje 222 III, 1,3,1951| wyraża się w różnych formach, ale wszystkie one powiązane 223 III, 1,3,1954| tylko w sposób przejściowy, ale jakby wyciska się na niej, 224 III, 1,3,1962| pokazuje ono, co należy czynić, ale samo z siebie nie daje mocy, 225 III, 1,3,1967| pomniejsza ich znaczenia, ale wydobywa jego ukryte możliwości 226 III, 1,3,1967| zewnętrznych przepisów, ale przemienia samo źródło czynów, 227 III, 1,3,1991| oraz dar życia wiecznego44:~Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość 228 III, 1,3,2000| pewnością my także działamy, ale współdziałamy z Bogiem, 229 III, 2,0,2053| przejął dziesięć przykazań, ale w ich literze ukazał moc 230 III, 2,0,2055| się na "dziesięć słów"8, ale dopiero w Nowym Przymierzu, 231 III, 2,1,2111| ludzkimi", które "mają usta, ale nie mówią; oczy mają, ale 232 III, 2,1,2111| ale nie mówią; oczy mają, ale nie widzą..." Te czcze bożki 233 III, 2,1,2131| nie same jako na rzeczy, ale dlatego, że prowadzą nas 234 III, 2,1,2131| zatrzymuje się na nich, ale zmierza ku temu, kogo przedstawiają62.~ 235 III, 2,1,2174| nie zachowują już szabatu, ale święcą dzień Pański, dzień, 236 III, 2,1,2177| stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem" ( 237 III, 2,2,2211| jednostką" zbiorowości ludzkiej, ale jest "kimś", kto z racji 238 III, 2,2,2237| usprawiedliwieniem zła, ale jak niewolnicy Boga" (1 239 III, 2,2,2239| mieszkają we własnej ojczyźnie, ale jako pielgrzymi. Podejmują 240 III, 2,2,2239| obowiązki jako obywatele, ale i podchodzą do wszystkiego 241 III, 2,2,2264| może być nie tylko prawem, ale poważnym obowiązkiem tego, 242 III, 2,2,2314| eliminuje przyczyn wojny, ale może je jeszcze nasilić. 243 III, 2,2,2360| siostrę moją za żonę,~ale dla związku prawego.~Okaż 244 III, 2,2,2363| całkowity. Już nie dwoje, ale stanowią odtąd jedno ciało. 245 III, 2,2,2369| odrzucenie otwarcia się na życie, ale również sfałszowanie wewnętrznej 246 III, 2,2,2371| pełną szacunku informację, ale nigdy nie autorytatywnie 247 III, 2,2,2377| nie jest czymś należnym, ale jest darem. "Największym 248 III, 2,2,2403| posiada, nie tylko za własne, ale za wspólne w tym znaczeniu, 249 III, 2,2,2403| znaczeniu, by nie tylko jemu, ale i innym przynosiły pożytek" 250 III, 2,2,2430| spoczywa nie na państwie, ale na poszczególnych ludziach 251 III, 2,2,2445| czynimy im ofiar osobistych, ale oddajemy im to, co należy 252 III, 2,2,2448| ubogich zawsze macie u siebie, ale Mnie nie zawsze macie" ( 253 IV, 1,1,2572| wyjawienia swego imienia, ale błogosławi go, zanim opuści 254 IV, 1,1,2574| Objawia się, by ich zbawić, ale nie sam lub wbrew ich woli. 255 IV, 1,1,2576| Nie modli się za siebie, ale za lud, który Bóg sobie 256 IV, 1,1,2583| ucieczką od niewiernego świata, ale słuchaniem słowa Bożego, 257 IV, 1,1,2585| i ze wspólnot diaspory, ale obejmuje całe stworzenie; 258 IV, 1,1,2624| czytają w Piśmie świętym, ale aktualizują je, w szczególności 259 IV, 1,1,2634| tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich" (Flp 2, 4), 260 IV, 1,1,2635| posługiwaniu Ewangelii96, ale też wstawia się za nimi97. 261 IV, 1,1,2638| względu na to, co On czyni, ale dlatego że ON JEST. Uczestniczy 262 IV, 1,1,2641| liturgii niebieskiej106, ale także na wstawiennictwie " 263 IV, 1,2,2658| Jego Misterium Paschalnym, ale w każdym czasie w wydarzeniach 264 IV, 1,2,2658| nie wczoraj ani jutro, ale dzisiaj: "Obyście usłyszeli 265 IV, 1,2,2665| wypowiedzieć Boskiego Imienia10, ale Słowo Boże, przyjmując nasze 266 IV, 1,2,2667| czynnością obok jakiejś innej, ale czynnością jedyną, mianowicie 267 IV, 1,2,2671| modlitwie, co modlących się, ale ten sam Duch działa we wszystkich 268 IV, 1,2,2689| tylko mądrzy i roztropni, ale także posiadać szczególne 269 IV, 1,3,2703| wszystkim modlitwą tłumów. Ale nawet modlitwa najbardziej 270 IV, 1,3,2709| zawsze można rozmyślać, ale zawsze można wejść w kontemplację, 271 IV, 1,3,2731| naszej ostatniej ucieczki: ale czy naprawdę w to wierzymy? 272 IV, 1,3,2731| Pana za sprzymierzeńca, ale serce ciągle jeszcze pozostaje 273 IV, 1,3,2732| Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe" (Mt 26, 41). 274 IV, 2,0,2758| wódź nas na pokuszenie,~ale nas zbaw ode Złego.~ 275 IV, 2,0,2760| modlitwy według swoich potrzeb, ale zaczynając zawsze od Modlitwy 276 IV, 2,0,2762| możemy słusznie pragnąć, ale także w kolejności, w jakiej 277 IV, 2,0,2762| nie tylko uczy nas prosić, ale także kształtuje wszystkie 278 IV, 2,0,2763| Modlitwa Pańska jest modlitwą, ale zarówno przez naukę, 279 IV, 2,0,2765| naszej synowskiej modlitwy, ale równocześnie daje Ducha, 280 IV, 2,0,2767| większych świętego Oficjum. Ale przede wszystkim w trzech 281 IV, 2,0,2782| i powiedz: Ojcze nasz... Ale nie żądaj żadnego przywileju. 282 IV, 2,0,2783| stworzeni na obraz Boga, ale podobieństwo do Niego zostało 283 IV, 2,0,2788| źródłem i początkiem", ale wyznajemy w ten sposób, 284 IV, 2,0,2793| istnienia; nie oddalenie Boga, ale Jego majestat. Nasz Ojciec 285 IV, 2,0,2795| Chrześcijanie w ciele, ale nie żyją według ciała. Żyją 286 IV, 2,0,2803| próśb nie wymieniamy "nas", ale ogarnia nas "gorące pragnienie", 287 IV, 2,0,2806| uświęca, czyni świętym), ale przede wszystkim w znaczeniu 288 IV, 2,0,2807| Bóg objawia swoje imię, ale objawia je, wypełniając 289 IV, 2,0,2808| go uwieńczył" (Ps 8, 6), ale człowiek przez grzech został " 290 IV, 2,0,2809| towarzyszy55, działa sam Bóg, ale nie ujawnia swego imienia. 291 IV, 2,0,2813| zbawienie upadłemu światu, ale prosimy, by to imię Boże 292 IV, 2,0,2813| Boże jest błogosławione; ale jeśli źle żyjemy, jest ono 293 IV, 2,0,2813| którzy jesteśmy w Nim, ale także w innych, na których 294 IV, 2,0,2817| posłania na tym świecie, ale raczej go w nie angażuje. 295 IV, 2,0,2819| otrzymanych od Stwórcy, ale pobudza go, aby w tym świecie 296 IV, 2,0,2824| całkowicie niezdolni do tego, ale zjednoczeni z Jezusem i 297 IV, 2,0,2824| jedynie od naszego wysiłku, ale od łaski Bożej. Każdemu


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License