Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
tajna 1
tajniki 1
tajnosc103 1
tak 259
taka 39
taki 45
takich 17
Frequency    [«  »]
268 syna
267 bozego
263 modlitwa
259 tak
257 jednak
255 ma
255 swoje

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

tak

    Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer
1 I, 1,1,28 | zawierać, te formy wyrazu tak powszechne, że człowiek 2 I, 1,1,37 | prawdziwego i pewnego poznania tak jedynego osobowego Boga, 3 I, 1,2,67 | W historii zdarzały się tak zwane objawienia prywatne; 4 I, 1,2,84 | łamaniu chleba i w modlitwach, tak szczególna zaznacza się 5 I, 1,2,95 | najmądrzejszego postanowienia Bożego, tak ściśle ze sobą się łączą 6 I, 1,2,105 | wiary apostolskiej, księgi tak Starego, jak Nowego Testamentu 7 I, 1,2,126 | przepowiadania, ale zawsze tak, aby nam przekazać szczerą 8 I, 1,2,130 | wszystkich" (1 Kor 15, 28). Tak więc na przykład powołanie 9 I, 1,2,131 | 131 "Tak wielka tkwi w słowie Bożym 10 I, 1,3,156 | zewnętrzne Jego Objawienia"20. Tak więc cuda Chrystusa i świętych21, 11 I, 1,3,166 | Nikt nie może wierzyć sam, tak jak nikt nie może żyć sam. 12 I, 1,3,166 | dał wiary samemu sobie, tak jak nikt nie dał sam sobie 13 I, 1,3,171 | rozumieć i komunikować się, tak Kościół, nasza Matka, uczy 14 I, 1,3,172 | Lyonu, świadek tej wiary, tak pisze:~ 15 I, 2,0,186 | maleńkim nasionku wiele gałęzi, tak samo streszczenie wiary 16 I, 2,0,191 | je wyodrębniają i dzielą, tak również słusznie i poprawnie 17 I, 2,1,199 | Credo zależą od pierwszego, tak jak wszystkie przykazania 18 I, 2,1,199 | pozwalają lepiej poznać Boga, tak jak On stopniowo objawiał 19 I, 2,1,201 | Bogiem, i nikt inny!... Tak, przede Mną zegnie się wszelkie 20 I, 2,1,205 | KTÓRY JESTEM". I dodał: "Tak powiesz synom Izraela: JESTEM 21 I, 2,1,206 | imię Boże jest tajemnicze, tak jak Bóg jest tajemnicą. 22 I, 2,1,219 | udzielenia najcenniejszego daru: "Tak bowiem Bóg umiłował świat, 23 I, 2,1,239 | miarą44: nikt nie jest ojcem tak jak Bóg.~ 24 I, 2,1,258 | jedną i samą naturę, tak ma również jedno i to samo 25 I, 2,1,271 | sprawiedliwość tym samym, tak że nic nie może być w mocy 26 I, 2,1,274 | 274 "Nic nie może tak umocnić naszej wiary i naszej 27 I, 2,1,286 | słowem Boga światy zostały tak stworzone, to, co widzimy, 28 I, 2,1,287 | Prawda o stworzeniu jest tak ważna dla całego życia ludzkiego, 29 I, 2,1,289 | początku Pisma świętego, tak żeby swoim uroczystym charakterem 30 I, 2,1,297 | nadziei. Matka siedmiu synów tak zachęca ich do męczeństwa:~ 31 I, 2,1,310 | Bóg nie stworzył świata tak doskonałego, by żadne zło 32 I, 2,1,310 | zatem także zło fizyczne tak długo, jak długo stworzenie 33 I, 2,1,328 | Świadectwo Pisma świętego jest tak oczywiste, jak jednomyślność 34 I, 2,1,356 | proszę, obdarzyłeś człowieka tak wielką godnością? Niewątpliwie, 35 I, 2,1,356 | Niewątpliwie, stało się tak jedynie dla niepojętej miłości, 36 I, 2,1,358 | Jakaż to istota otoczona tak wielkim poważaniem otrzyma 37 I, 2,1,360 | natury, u wszystkich złożonej tak samo z materialnego ciała 38 I, 2,1,364 | elementy świata materialnego, tak że przez niego dosięgają 39 I, 2,1,365 | Jedność ciała i duszy jest tak głęboka, że można uważać 40 I, 2,1,392 | naszych pierwszych rodziców: "tak jak Bóg będziecie" (Rdz 41 I, 2,1,402 | ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego ( 42 I, 2,1,412 | wina, skoro zgładził tak wielki Odkupiciel>>"297.~ 43 I, 2,2,429 | i prowadzenia innych do "tak" wiary w Jezusa Chrystusa. 44 I, 2,2,442 | jest w niebie" (Mt 16,17). Tak samo powie Paweł o swoim 45 I, 2,2,443 | Jezus odpowiedział: "Tak. Jestem Nim" (Łk 22, 70) 46 I, 2,2,443 | gdy im polecił: "Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz" ( 47 I, 2,2,446 | tytułem "Pan" w sensie ścisłym tak w odniesieniu do Ojca, jak 48 I, 2,2,457 | ludzkość znajdowała się w tak opłakanym i nieszczęśliwym 49 I, 2,2,458 | dzięki Niemu" (1 J 4, 9). "Tak bowiem Bóg umiłował świat, 50 I, 2,2,459 | się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem" ( 51 I, 2,2,488 | przyczyniła się do śmierci, tak również niewiasta przyczyniła 52 I, 2,2,490 | obdarzona przez Boga godnymi tak wielkiego zadania darami" 53 I, 2,2,511 | 168. Wypowiedziała swoje "tak" "loco totius humanae naturae" - 54 I, 2,2,522 | Syna Bożego na ziemię jest tak wielkim wydarzeniem, że 55 I, 2,2,529 | Zbawcy (tradycja bizantyjska tak nazywa to wydarzenie). Jezus 56 I, 2,2,529 | Jezus zostaje uznany za tak bardzo oczekiwanego Mesjasza, " 57 I, 2,2,548 | magicznych pragnień. Mimo tak oczywistych cudów Jezus 58 I, 2,2,577 | najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy 59 I, 2,2,582 | dotyczące czystości pokarmów, tak ważne w życiu codziennym 60 I, 2,2,582 | uczynić go nieczystym... Tak uznał wszystkie potrawy 61 I, 2,2,592 | Synaju, ale je wypełnił374 tak doskonale375, że objawił 62 I, 2,2,595 | spory na Jego temat382, tak że w przeddzień Jego męki 63 I, 2,2,603 | naszym oddzieleniu od Boga, tak że mógł w naszym imieniu 64 I, 2,2,605 | miłość nie zna wyjątków: "Tak też nie jest wolą Ojca waszego, 65 I, 2,2,606 | że Ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak Mi Ojciec nakazał" ( 66 I, 2,2,615 | stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego 67 I, 2,2,638 | istotna Misterium Paschalnego tak samo jak Krzyż:~Chrystus 68 I, 2,2,641 | spotkały Zmartwychwstałego490. Tak więc były one pierwszymi 69 I, 2,2,643 | wywołany przez mękę był tak wielki, że uczniowie (a 70 I, 2,2,644 | Jezusa Zmartwychwstałego498, tak bardzo wydaje się im to 71 I, 2,2,646 | Boskim życiu w stanie chwały, tak że św. Paweł może powiedzieć 72 I, 2,2,653 | wskrzesiwszy Jezusa. Tak też jest napisane w psalmie 73 I, 2,2,655 | Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy 74 I, 2,2,668 | powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi" ( 75 I, 2,3,690 | znają żadnego pośrednika, tak samo istnieje bezpośredni 76 I, 2,3,694 | narodzenie dokonało się w wodzie, tak woda chrzcielna rzeczywiście 77 I, 2,3,712 | Księdze Emmanuela"60 ("Tak powiedział Izajasz, ponieważ 78 I, 2,3,730 | Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam" (J 20, 79 I, 2,3,741 | bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia 80 I, 2,3,760 | tym czynem jest "świat", tak Jego intencją jest zbawienie 81 I, 2,3,766 | utworzona z boku śpiącego Adama, tak Kościół narodził się z przebitego 82 I, 2,3,782 | nowe przykazanie miłości, tak jak umiłował nas sam Chrystus" 83 I, 2,3,796 | powiedział w Ewangelii: "A tak już nie dwoje, lecz jedno 84 I, 2,3,810 | 810 "Tak to cały Kościół okazuje 85 I, 2,3,813 | dziwnej wspólnoty wiernych i tak dogłębnie wszystkich zespala 86 I, 2,3,825 | świętości: "Wyposażeni w tyle i tak potężnych środków zbawienia, 87 I, 2,3,838 | prawosławnymi ta wspólnota jest tak głęboka, że "niewiele jej 88 I, 2,3,853 | ubóstwie i wśród prześladowań, tak i Kościół powołany jest 89 I, 2,3,858 | Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam" (J 20, 90 I, 2,3,859 | od Ojca, który Go posłał, tak ci, których Jezus posyła, 91 I, 2,3,862 | przekazywana jego następcom, tak trwa apostolska misja pasterzowania 92 I, 2,3,898 | Szczególnym więc ich zadaniem jest tak rozświetlać wszystkie sprawy 93 I, 2,3,898 | wszystkie sprawy doczesne... i tak nimi kierować, aby się ustawicznie 94 I, 2,3,900 | wspólnotach eklezjalnych jest tak konieczna, że bez niej w 95 I, 2,3,909 | świeccy winni wspólnymi siłami tak uzdrawiać istniejące na 96 I, 2,3,909 | cnót, niż mu przeszkadzało. Tak postępując, przepoją kulturę 97 I, 2,3,957 | prowadzi nas bliżej Chrystusa, tak obcowanie ze świętymi łączy 98 I, 2,3,961 | który "umarł za wszystkich", tak że każdy czyn lub cierpienie 99 I, 2,3,970 | realnie w stworzeniach, tak też jedyne pośrednictwo 100 I, 2,3,972 | pełnię w przyszłym wieku, tak tu na ziemi, póki nie nadejdzie 101 I, 2,3,979 | skłonnością do złego byłby tak mocny i czujny, by uniknąć 102 I, 2,3,982 | Kościół święty. "Nie ma nikogo tak niegodziwego i winnego, 103 I, 2,3,989 | zmartwychwstał i żyje na zawsze, tak również sprawiedliwi po 104 I, 2,3,996 | którego śmiertelność jest tak oczywista, mogłoby zmartwychwstać 105 I, 2,3,999 | jednak do życia ziemskiego. Tak samo w Nim "wszyscy zmartwychwstaną 106 I, 2,3,1000| ziemskiego i niebieskiego, tak również my, przyjmując Eucharystię, 107 I, 2,3,1007| wróci się proch do ziemi, tak jak nią był, a duch powróci 108 I, 2,3,1014| patronowi dobrej śmierci:~Tak powinieneś zachować się 109 I, 2,3,1016| zmartwychwstał i żyje na zawsze, tak wszyscy zmartwychwstaniemy 110 I, 2,3,1061| Wyznanie wiary (Credo), tak samo jak ostatnia księga 111 I, 2,3,1065| Bożych, w Nim wszystkie <<tak>> Dlatego też przez Niego 112 II, 1,1,1086| Ojciec posłał Chrystusa, tak i On posłał Apostołów, których 113 II, 1,1,1088| 1088 "Dla urzeczywistnienia tak wielkiego dzieła" - udzielania 114 II, 1,1,1088| mocą swoją w sakramentach, tak że gdy ktoś chrzci, sam 115 II, 1,1,1089| 1089 "W tak wielkim dziele, przez które 116 II, 1,1,1096| religijnego narodu żydowskiego, tak jak jeszcze dzisiaj wyznawane 117 II, 1,1,1124| prawem wiary; Kościół wierzy tak, jak się modli. Liturgia 118 II, 1,1,1127| wszystko, czego dotknie, tak Duch Święty przekształca 119 II, 1,2,1158| religijny śpiew ludowy, tak aby głosy wiernych mogły 120 II, 1,2,1160| nienaruszonych tradycji Kościoła, tak pisanych jak ustnych. Jedną 121 II, 1,2,1161| ożywiającego krzyża, ale tak samo czcigodne i święte 122 II, 1,2,1163| czynów i zasług swojego Pana, tak że one uobecniają się niejako 123 II, 1,2,1167| uczestniczenia w Eucharystii, aby tak wspominać Mękę, Zmartwychwstanie 124 II, 1,2,1169| Uroczystością uroczystości", tak jak Eucharystia jest Sakramentem 125 II, 1,2,1174| Tes 5, 17; Ef 6, 18), jest tak pomyślana, "aby wszystkie 126 II, 1,2,1201| misterium Chrystusa jest tak niezgłębione, że żadna tradycja 127 II, 1,2,1204| we wszystkich kulturach tak, by nie niszczyło tych kultur, 128 II, 2,1,1237| wyraźny wyrzeka się Szatana. Tak przygotowany kandydat do 129 II, 2,1,1277| konieczny do zbawienia, tak jak Kościół, do którego 130 II, 2,1,1290| natomiast zachował ich jedność, tak że bierzmowania udziela 131 II, 2,1,1303| głębiej w Bożym synostwie, tak że możemy mówić "Abba, Ojcze!" ( 132 II, 2,1,1308| stanowi dla duszy przeszkody. Tak więc nawet w dzieciństwie 133 II, 2,1,1323| utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy - 134 II, 2,1,1324| 130"Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne 135 II, 2,1,1339| czyńcie na moją pamiątkę!" Tak samo i kielich po wieczerzy, 136 II, 2,1,1343| celebruje się Eucharystię, tak że dzisiaj spotykamy 137 II, 2,1,1345| rodzinach liturgicznych. Tak pisze św. Justyn około 155 138 II, 2,1,1345| lud odpowiedział, wtedy tak zwani u nas diakoni rozdzielają 139 II, 2,1,1363| sposób obecne i aktualne. Tak właśnie rozumie Izrael swoje 140 II, 2,1,1372| abyśmy stali się ciałem tak wielkiej Głowy, i przyjął 141 II, 2,1,1379| miejscu szczególnie godnym i tak wykonane, by podkreślało 142 II, 2,1,1391| Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, 143 II, 2,1,1394| przywracania utraconych sił, tak Eucharystia umacnia miłość, 144 II, 2,1,1394| za łaską Ducha Świętego tak traktować świat, jakby był 145 II, 2,1,1396| Odpowiadacie "Amen" (, Tak, to prawda!") na to, co 146 II, 2,2,1472| oczyszczenia grzesznika, tak że nie pozostaje już żadna 147 II, 2,2,1475| jednego może szkodzić innym. I tak odwołanie się do komunii 148 II, 2,2,1483| penitentów, a mało spowiedników, tak że nie mieliby oni możliwości 149 II, 2,2,1503| wszystkich cierpiących posuwa się tak daleko, że Jezus utożsamia 150 II, 2,2,1508| uzdrowienia wszystkich chorób. I tak św. Paweł musi usłyszeć 151 II, 2,2,1517| 1517 Tak jak wszystkie sakramenty 152 II, 2,2,1523| zbliżają się do kresu życia118, tak że nazywano go również sacramentum 153 II, 2,2,1525| wtajemniczenia chrześcijańskiego", tak można powiedzieć, że pokuta, 154 II, 2,3,1537| ordines (po łacinie). I tak liturgia mówi o ordo episcoporum, 155 II, 2,3,1550| aktach sakramentalnych, tak że nawet grzeszność pełniącego 156 II, 2,3,1558| wyciskane święte znamię, tak że biskupi w sposób szczególny 157 II, 2,3,1563| szczególnym znamieniem i tak upodabniają się do Chrystusa 158 II, 2,3,1577| Dwunastu Apostołów67, i tak samo czynili Apostołowie, 159 II, 2,3,1587| przez kąpiel odrodzenia, tak aby on sam wyszedł na spotkanie 160 II, 2,3,1589| ustanowił ich sakrament. I tak św. Grzegorz z Nazjanzu 161 II, 2,3,1605| i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym 162 II, 2,3,1605| początku" zamysł Stwórcy: "A tak już nie dwoje, lecz jedno 163 II, 2,3,1614| związku mężczyzny i kobiety, tak jak został on na początku 164 II, 2,3,1617| zaślubin. Jest on, jeśli tak można powiedzieć, obmyciem 165 II, 2,3,1631| wypowiedziane małżeńskie "tak" i pomaga w dochowaniu mu 166 II, 2,3,1631| małżeństwa, aby małżeńskie "tak" było aktem wolnym i odpowiedzialnym 167 II, 2,3,1639| ustanowiony przez samego Boga, tak że zawarte i dopełnione 168 II, 2,3,1641| przymierzem miłości i wierności, tak teraz Zbawca ludzi i Oblubieniec 169 II, 2,3,1642| oczyszcza i wzmacnia, ale wynosi tak, że stają się wyrazem wartości 170 II, 2,3,1643| obejmuje całe ich życie: "A tak już nie dwoje, lecz jedno 171 II, 2,3,1649| Komunii eucharystycznej tak długo, jak długo trwa ta 172 II, 2,4,1674| zastępują: "Należy (je) tak uporządkować, aby zgadzały 173 III, 0,4,1697| Chrystus należy do ciebie, tak jak głowa należy do ciała. 174 III, 1,1,1721| się je nadprzyrodzonym, tak jak łaskę, która uzdalnia 175 III, 1,1,1721| i wszechmocy wyświadczył tak wielką łaskę tym, którzy~ 176 III, 1,1,1722| ludzkim dziele, choćby było tak użyteczne jak nauka, technika 177 III, 1,1,1735| przypisywany jego sprawcy:~Tak więc Pan w ogrodzie zwraca 178 III, 1,1,1735| 31 Podobnie pyta Kaina32. Tak samo zwraca się prorok Natan 179 III, 1,1,1748| sposób świadomy, jest - jeśli tak można powiedzieć - ojcem 180 III, 1,1,1777| Jest zwiastunem Tego, który tak w świecie natury, jak i 181 III, 1,1,1790| odpowiedzialności osobistej. Dzieje się tak, "gdy człowiek niewiele 182 III, 1,1,1822| Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie 183 III, 1,1,1822| się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem" ( 184 III, 1,1,1825| pierwszą z cnót teologalnych: "Tak więc trwają wiara, nadzieja, 185 III, 1,1,1847| ranę, zanim opatrzy, tak Bóg przez swoje Słowo i 186 III, 1,1,1847| Weźmijcie Ducha Świętego!" Tak więc odnajdujemy w owym " 187 III, 1,1,1850| żołnierzy, zdradę Judasza tak dotkliwą dla Jezusa, zaparcie 188 III, 1,1,1852| zależności od ich przedmiotu, tak jak w przypadku każdego 189 III, 1,2,1908| sprawiedliwego porządku. Tak więc wymaga ono, by władza 190 III, 1,2,1941| często przed nim nowe drogi. Tak właśnie potwierdzały się 191 III, 1,3,1969| się wzajemnie miłowali, tak jak On nas umiłował30.~ 192 III, 1,3,1986| że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście 193 III, 1,3,1994| pogrążając się w nieprawość, tak teraz wydajcie członki wasze 194 III, 1,3,2004| poznana jedynie przez wiarę. Tak więc nie możemy opierać 195 III, 1,3,2007| wtórne jako jego współpraca, tak że zasługi dobrych uczynków 196 III, 1,3,2010| a przez to ich zasługę tak przed Bogiem, jak przed 197 III, 1,3,2017| 2018 Usprawiedliwienie, tak samo jak nawrócenie, ma 198 III, 2,0,2066| pozostałych do miłości bliźniego.~Tak jak dwa przykazania miłości, 199 III, 2,0,2066| całe Prawo i Prorocy... tak te dziesięć przykazań zostało 200 III, 2,0,2073| się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem" ( 201 III, 2,1,2094| ożywiają cnoty moralne. Tak więc miłość skłania nas 202 III, 2,1,2116| się ich. Uciekanie się do tak zwanych tradycyjnych praktyk 203 III, 2,1,2122| albo wyraźnie odrzuca, tak że ateizm należy zaliczyć 204 III, 2,1,2152| Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto 205 III, 2,1,2152| wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, 206 III, 2,1,2178| możesz modlić się w domu tak jak w kościele, gdzie jest 207 III, 2,1,2183| jaki podjął" (Rdz 2, 2), tak również życie ludzkie składa 208 III, 2,2 | się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem" ( 209 III, 2,2,2216| 2217 Tak długo jak dziecko mieszka 210 III, 2,2,2220| zadanie wychowawcze jest tak wielkiej wagi, że jego ewentualny 211 III, 2,2,2231| samodzielności ludzkiej i duchowej, tak rozwija się i umacnia jego 212 III, 2,2,2239| prawa... Bóg wyznaczył im tak zaszczytne miejsce, że nie 213 III, 2,2,2302| którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, 214 III, 2,2,2307| na rzecz unikania wojen. Tak długo jednak jak "będzie 215 III, 2,2,2334| i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym 216 III, 2,2,2360| dostąpić ocalenia. I zaczęli tak mówić:~Bądź uwielbiony, 217 III, 2,2,2412| że wyrządzana szkoda jest tak mała, że ten, kto ponosi, 218 III, 2,2,2430| zagwarantowanie tego bezpieczeństwa, tak by człowiek, który pracuje 219 III, 2,2,2433| wkład pracy każdego. "Należy tak wynagradzać pracę, aby dawała 220 III, 2,2,2436| środków gospodarczych jest tak duża, że powoduje między 221 III, 2,2,2446| a kto ma żywność, niech tak samo czyni (Łk 3,11). Raczej 222 III, 2,2,2465| Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie" (Mt 5, 37).~ 223 III, 2,2,2465| wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie" (Mt 5, 37).~ 224 III, 2,2,2478| dobrego imienia i do szacunku. Tak więc obmowa i oszczerstwo 225 III, 2,2,2493| praw i godności człowieka tak przy zbieraniu wiadomości, 226 III, 2,2,2518| uzdalnia nas ona do widzenia tak, jak widzi Bóg, przyjmowania 227 III, 2,2,2530| pozwala nam widzieć wszystko tak, jak widzi Bóg.~ 228 III, 2,2,2535| dóbr bliźniego jest bowiem tak wielkie, nieograniczone 229 III, 2,2,2539| widziano Boga uwielbionego? Tak więc radujcie się z postępów 230 III, 2,2,2549| niewątpliwie wspólne wszystkim tak samo, jak życie wieczne274.~ 231 IV, 1,0,2558| Nie umiemy się modlić tak, jak trzeba" (Rz 8, 26). 232 IV, 1,1,2565| Ps 8, 6), jest zdolny, tak jak aniołowie, uznać, "jak 233 IV, 1,1,2602| Błogosławieństw). Wzruszenie Jezusa: "Tak, Ojcze!" wyraża głębię Jego 234 IV, 1,1,2603| strony Jezus stale prosi. Tak więc modlitwa Jezusa kierowana 235 IV, 1,1,2609| otrzymaniem Jego darów, tak samo uczy nas tej synowskiej 236 IV, 1,1,2629| modlitw-skarg (lamentacji) tak częstych w Starym Testamencie. 237 IV, 1,1,2629| gdy nie umiemy się modlić tak, jak trzeba" (Rz 8, 26).~ 238 IV, 1,1,2640| pisarze Nowego Testamentu, tak pierwsze wspólnoty chrześcijańskie 239 IV, 1,2,2655| 2656 W modlitwę wchodzi się tak, jak wchodzi się w liturgię: 240 IV, 1,2,2657| nią odpowiedzieć miłością tak, jak On nas umiłował. Miłość 241 IV, 1,2,2668| wzywa Jego najświętsze Imię, tak samo czci i wielbi Serce 242 IV, 1,3,2706| 2707 Metody rozmyślania tak zróżnicowane jak mistrzowie 243 IV, 1,3,2715| dziecka. Uczestniczy ono w "tak" Syna, który stał się Sługą, 244 IV, 1,3,2724| zjednoczenia z Bogiem. Modlimy się tak, jak żyjemy, ponieważ tak 245 IV, 1,3,2724| tak, jak żyjemy, ponieważ tak żyjemy, jak się modlimy. 246 IV, 1,3,2735| że "nie umiemy się modlić tak, jak trzeba" (Rz 8, 26)? 247 IV, 1,3,2736| potwierdziło się w modlitwie. Tak nas przygotowuje do przyjęcia 248 IV, 1,3,2743| Niego daleko?~Nic nie jest tak ważne jak modlitwa; sprawia 249 IV, 1,3,2751| Ducha Chrystusa: modlimy się tak, jak żyjemy, ponieważ żyjemy 250 IV, 1,3,2751| żyjemy, ponieważ żyjemy tak, jak się modlimy.~ 251 IV, 2,0,2758| wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.~Chleba naszego 252 IV, 2,0,2782| 2783 Tak więc dzięki Modlitwie Pańskiej 253 IV, 2,0,2815| wszyscy zmartwychwstajemy, tak może On być również Królestwem 254 IV, 2,0 | wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi"~ 255 IV, 2,0,2822| ten zamysł życzliwości, tak jak wypełnił się już w niebie.~ 256 IV, 2,0,2826| wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi": w Kościele, 257 IV, 2,0,2831| 2832 Jak zaczyn w cieście, tak nowość Królestwa powinna 258 IV, 2,0,2833| pracuj"93. "Módlcie się tak, jakby wszystko zależało 259 IV, 2,0,2833| zależało od Boga, a pracujcie tak, jakby wszystko zależało


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License