Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
jedli 1
jedna 64
jednajac 1
jednak 257
jednakze 4
jednal 2
jednania 3
Frequency    [«  »]
267 bozego
263 modlitwa
259 tak
257 jednak
255 ma
255 swoje
254 nam

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

jednak

    Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer
1 I, 1,1,29 | 29 Człowiek może jednak zapomnieć o tej "wewnętrznej 2 I, 1,1,30 | pysznym się sprzeciwiasz. A jednak pragnie Cię sławić ta cząstka 3 I, 1,1,31 | istnienie Boga"; nie chodzi tu jednak o dowody, jakich poszukują 4 I, 1,1,35 | istnienia osobowego Boga. Aby jednak człowiek mógł zbliżyć się 5 I, 1,1,35 | Dowody na istnienie Boga mogą jednak przygotować człowieka do 6 I, 1,1,37 | znajduje, człowiek napotyka jednak wiele trudności w poznaniu 7 I, 1,1,37 | wrodzonych zdolności natrafia jednak w praktyce na liczne przeszkody. 8 I, 1,2,50 | podstawie Jego dzieł. Istnieje jednak inny porządek poznania, 9 I, 1,2,57 | budując wieżę Babel14. Jednak z powodu grzechu15 politeizm 10 I, 1,2,66 | Jezusa Chrystusa"34. Chociaż jednak Objawienie zostało już zakończone, 11 I, 1,2,67 | Kościoła. Nie należą one jednak do depozytu wiary. Ich rolą 12 I, 1,2,78 | Pisma świętego, z którym jednak jest ściśle powiązane. Przez 13 I, 1,2,108 | chrześcijańska nie jest jednak "religią Księgi". Chrześcijaństwo 14 I, 1,2,112 | Pismo święte, to jest ono jednak jedno ze względu na jedność 15 I, 1,3,147 | świadectwo" (Hbr 11, 2). Jednak "Bóg... nam lepszy los zgotował", 16 I, 1,3,154 | Ducha Świętego. Niemniej jednak jest prawdą, że wiara jest 17 I, 1,3,156 | mylić, ani nas mylić". "Aby jednak posłuszeństwo naszej wiary 18 I, 1,3,159 | wiara przewyższa rozum, to jednak nigdy nie może mieć miejsca 19 I, 1,3,164 | 164 Teraz jednak "według wiary, a nie dzięki 20 I, 1,3,166 | objawia. Wiara nie jest jednak aktem wyizolowanym. Nikt 21 I, 1,3,169 | od samego Boga; ponieważ jednak życie wiary otrzymujemy 22 I, 1,3,170 | wypowiadanej)"44. Zbliżamy się jednak do tych rzeczywistości za 23 I, 2,0,196 | rzymski". Wykład będzie jednak uzupełniony przez liczne 24 I, 2,1,208 | grzeszny" (Łk 5, 8). Ponieważ jednak Bóg jest święty, może przebaczyć 25 I, 2,1,239 | przedstawicielami Boga. Jednak doświadczenie to mówi także, 26 I, 2,1,245 | Ducha Świętego nie jest jednak bez związku z początkiem 27 I, 2,1,247 | w Konstantynopolu. Idąc jednak za starożytną tradycją łacińską 28 I, 2,1,247 | liturgię łacińską stanowi jednak jeszcze dzisiaj punkt rozbieżności 29 I, 2,1,255 | rozważając relacje, wierzymy jednak w jedną naturę, czyli substancję" 30 I, 2,1,258 | ale jedną zasadą"79. Każda jednak Osoba Boża wypełnia wspólne 31 I, 2,1,267 | każda Osoba Boska ukazuje jednak to, co jest Jej własne w 32 I, 2,1,271 | Boża wszechmoc nie jest jednak samowolna: "W Bogu moc i 33 I, 2,1,272 | złu. Bóg Ojciec objawił jednak swoją wszechmoc w sposób 34 I, 2,1,300 | niezgłębiona" (Ps 145, 3). Ponieważ jednak jest Stwórcą niezależnym 35 I, 2,1,306 | realizacji posługuje się jednak współudziałem stworzeń. 36 I, 2,1,310 | 310 Dlaczego jednak Bóg nie stworzył świata 37 I, 2,1,310 | mądrości i dobroci Bóg chciał jednak w sposób wolny stworzyć 38 I, 2,1,311 | moralnego148. Dopuszcza je jednak, szanując wolność swego 39 I, 2,1,312 | zło przeciwko mnie, Bóg jednak zamierzył to jako dobro, 40 I, 2,1,312 | Odkupienie. Zło nie staje się jednak mimo to dobrem.~ 41 I, 2,1,349 | 349 Ósmy dzień. Dla nas jednak zajaśniał nowy dzień: dzień 42 I, 2,1,385 | dzieła dobre. Nikogo jednak nie omija doświadczenie 43 I, 2,1,388 | Księdze Rodzaju, nie mógł jednak zrozumieć ostatecznego znaczenia 44 I, 2,1,395 | 395 Moc Szatana nie jest jednak nieskończona. Jest on tylko 45 I, 2,1,395 | jest czystym duchem, ale jednak stworzeniem: nie może przeszkodzić 46 I, 2,1,404 | grzechu pierworodnego jest jednak tajemnicą, której nie możemy 47 I, 2,1,405 | grzechem własnym każdego282, to jednak w żadnym potomku nie ma 48 I, 2,1,412 | 412 Dlaczego jednak Bóg nie powstrzymał pierwszego 49 I, 2,2,422 | 422 "Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał 50 I, 2,2,429 | Chrystusa. Równocześnie jednak daje się odczuć potrzeba 51 I, 2,2,442 | 442 Inaczej jest jednak w przypadku Piotra, gdy 52 I, 2,2,442 | drodze do Damaszku: "Gdy jednak spodobało się Temu, który 53 I, 2,2,470 | ludzkiego ciała. Równocześnie jednak za każdym razem musiał przypominać, 54 I, 2,2,473 | 473 Równocześnie jednak to prawdziwe ludzkie poznanie 55 I, 2,2,501 | duchowe Maryi154 rozciąga się jednak na wszystkich ludzi, których 56 I, 2,2,548 | jest Synem Bożym268, Mogą jednak także dawać okazję do "zwątpienia" ( 57 I, 2,2,549 | mesjańskie. Nie przyszedł On jednak po to, by usunąć wszelkie 58 I, 2,2,558 | Jerozolimie295. Niemniej jednak nieustannie wzywa Jerozolimę, 59 I, 2,2,581 | interpretacji Prawa332. Równocześnie jednak nie mógł On nie wywołać 60 I, 2,2,585 | męką Jezus zapowiedział jednak zburzenie tej wspaniałej 61 I, 2,2,585 | Proroctwo to mogło być jednak przedstawione w sposób zniekształcony 62 I, 2,2,589 | mesjańskiej365. Najbardziej jednak Jezus poruszył władze religijne 63 I, 2,2,591 | wypełnia369. Taki akt wiary musiał jednak przejść przez tajemniczą 64 I, 2,2,602 | stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach się 65 I, 2,2,612 | śmierci431. przede wszystkim jednak jest ona przyjęta przez 66 I, 2,2,618 | ludźmi" (1 Tm 2, 5). Ponieważ jednak On w swojej wcielonej Boskiej 67 I, 2,2,625 | porządkiem natury, na nowo jednak je połączył przez Zmartwychwstanie, 68 I, 2,2,627 | ziemskiemu życiu. Ze względu jednak na jedność, jaką Jego ciało 69 I, 2,2,632 | umarłych. Jezus zstąpił tam jednak jako Zbawiciel, ogłaszając 70 I, 2,2,644 | wspomina Mateusz, "niektórzy jednak wątpili" (Mt 28, 17). Jest 71 I, 2,2,645 | rzeczywiste ciało posiada jednak równocześnie nowe właściwości 72 I, 2,2,647 | Zmartwychwstałym, pozostaje jednak, przez to, że przekracza 73 I, 2,2,659 | posiada już na stałe524. Jednak przez czterdzieści dni, 74 I, 2,2,665 | kiedyś powróci538, które jednak obecnie zakrywa Go przed 75 I, 2,2,671 | zostanie Mu poddane551. "Dopóki jednak nie powstaną nowe niebiosa 76 I, 2,2,679 | Synowi" (J 5, 22)586. Syn jednak nie przyszedł, by sądzić, 77 I, 2,3,683 | Syna; Syn przedstawia ich jednak Ojcu, a Ojciec udziela im 78 I, 2,3,684 | Chrystusa" (J 17, 3). Jest On jednak ostatni w objawieniu Osób 79 I, 2,3,686 | naszego zbawienia. Dopiero jednak w "czasach ostatecznych", 80 I, 2,3,687 | Słowo Ojca. Jego samego jednak nie słyszymy. Poznajemy 81 I, 2,3,689 | nierozdzielny. Adorując jednak Trójcę Świętą, ożywiającą, 82 I, 2,3,691 | Trzem Osobom Boskim. Łącząc jednak te dwa pojęcia, Pismo święte, 83 I, 2,3,695 | wschodnich "chryzmacją". Chcąc jednak ująć w pełni całą wymowę 84 I, 2,3,708 | do Chrystusa (Ga 3, 24). Jednak niemoc Prawa, aby zbawić 85 I, 2,3,728 | Zmartwychwstanie. Powoli jednak wskazuje na Niego, nauczając 86 I, 2,3,738 | zamieszkuje w każdym z nas, to jednak ten jedyny i niepodzielny 87 I, 2,3,754 | przez pasterzy - ludzi, jednak nieustannie prowadzone i 88 I, 2,3,756 | przez budujących, który jednak stał się kamieniem węgielnym116. 89 I, 2,3,762 | zjednoczenia wszystkich narodów130. Jednak już prorocy oskarżają Izraela, 90 I, 2,3,766 | 766 Przede wszystkim jednak Kościół narodził się z całkowitego 91 I, 2,3,771 | kontemplacji, obecny w świecie, a jednak pielgrzymujący. Wszystkie 92 I, 2,3,771 | czynią cię wybladłą, to jednak zdobi cię wdzięk niebieski164.~~ 93 I, 2,3,781 | sprawiedliwie; podobało się jednak Bogu uświęcać i zbawiać 94 I, 2,3,781 | stopniowo pouczał... Wszystko to jednak wydarzyło się jako przygotowanie 95 I, 2,3,788 | Jezus nie zostawił ich jednak sierotami193. Obiecał pozostać 96 I, 2,3,800 | Chrystusa, pod warunkiem jednak, że chodzi o dary, które 97 I, 2,3,812 | przejawy historyczne jednak znakami, które przemawiają 98 I, 2,3,814 | jeden Kościół ukazuje się jednak w wielkiaj różnorodności, 99 I, 2,3,822 | ich pasterze"258 Trzeba jednak mieć świadomość, że "ten 100 I, 2,3,827 | zbawieniem Chrystusa, zawsze jednak znajdujących się w drodze 101 I, 2,3,837 | wspólnoty. Nie dostępuje jednak zbawienia, choćby był wcielony 102 I, 2,3,840 | powrotu) Mesjasza. Oczekiwanie jednak z jednej strony dotyczy 103 I, 2,3,844 | 844 Jednak w swoich postawach religijnych 104 I, 2,3,844 | nich obraz Boży: ~Nieraz jednak ludzie zwiedzeni przez Złego, 105 I, 2,3,847 | Chrystusowego, szczerym sercem jednak szukają Boga i wolę Jego 106 I, 2,3,848 | się Bogu>> (Hbr 11, 6), to jednak na Kościele spoczywa konieczność 107 I, 2,3,851 | drodze zbawienia; Kościół jednak, któremu ta prawda została 108 I, 2,3,853 | pielgrzymce Kościół doświadcza jednak "rozbieżności między nauką, 109 I, 2,3,855 | między chrześcijanami jest jednak dla Kościoła zaporą na drodze 110 I, 2,3,860 | fundamentami Kościoła. Jest jednak także pewien element stały 111 I, 2,3,864 | zróżnicowane formy. Zawsze jednak miłość, czerpana przede 112 I, 2,3,873 | Jego imieniu i Jego mocą. Jednak i ludzie świeccy, stawszy 113 I, 2,3,886 | i diakonów. Każdy biskup jednak, jako członek Kolegium Biskupiego, 114 I, 2,3,892 | się od uległości wiary, a jednak jest jej przedłużeniem.~ 115 I, 2,3,894 | świętej"392, którą powinni jednak sprawować w sposób budujący, 116 I, 2,3,895 | Kościoła"394. Nie można jednak uważać biskupów za zastępców 117 I, 2,3,905 | rodzaju apostolstwo nie polega jednak na samym tylko świadectwie 118 I, 2,3,914 | struktury Kościoła, należy jednak nienaruszalnie do jego życia 119 I, 2,3,931 | swoją konsekracją. Ponieważ jednak "na mocy samej konsekracji 120 I, 2,3,947 | Najważniejszym członkiem jest jednak Chrystus, ponieważ On jest 121 I, 2,3,954 | jako jest>>"472.~Wszyscy jednak, w różnym stopniu i w rozmaity 122 I, 2,3,957 | ze świętymi. "Nie tylko jednak ze względu na sam ich przykład 123 I, 2,3,978 | Łaska chrztu nie uwalnia jednak naszej natury od jej słabości; 124 I, 2,3,991 | wasza wiara... Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał 125 I, 2,3,994 | zmartwychwstanie, które jednak nastąpi w innym porządku. 126 I, 2,3,999 | 24, 39); nie powrócił On jednak do życia ziemskiego. Tak 127 I, 2,3,1017| posiadamy"559. Składa się jednak do grobu ciało zniszczalne, 128 I, 2,3,1033| Jego miłości. Nie możemy jednak kochać Boga, jeśli grzeszymy 129 I, 2,3,1049| 1049 "Oczekiwanie jednak nowej ziemi nie powinno 130 II, 1,1,1128| Skutki sakramentów zależą jednak także od dyspozycji tego, 131 II, 1,2,1153| odpowiedź wiary powinny jednak towarzyszyć im i ożywiać 132 II, 1,2,1158| kościelnych teksty powinny (jednak) się zgadzać z nauką katolicką. 133 II, 1,2,1188| Niektórzy wierni otrzymali jednak sakrament święceń, by reprezentować 134 II, 1,2,1207| Kościół, nie uzależniając się jednak od niej. Z drugiej strony 135 II, 2,1,1252| pochodzą z II wieku. Jest jednak bardzo możliwe, że od początku 136 II, 2,1,1253| sakramentem wiary42. Wiara jednak potrzebuje wspólnoty wierzących. 137 II, 2,1,1264| W ochrzczonym pozostają jednak pewne doczesne konsekwencje 138 II, 2,1,1290| który chrzci. Powinien on jednak dokonywać tego za pomocą 139 II, 2,1,1306| bierzmowania i Eucharystii, to jednak wtajemniczenie chrześcijańskie 140 II, 2,1,1307| niebezpieczeństwie śmierci należy jednak bierzmować dzieci, nawet 141 II, 2,1,1308| chrześcijańskiej", to nie należy jednak mylić dojrzałego wieku wiary 142 II, 2,1,1312| samej celebracji. Czyni to jednak przy użyciu krzyżma świętego 143 II, 2,1,1333| rąk ludzkich", najpierw jednak "owoc ziemi" i "winnego 144 II, 2,1,1334| Wyjścia z Egiptu otrzymują one jednak jeszcze nowe znaczenie: 145 II, 2,1,1366| odkupienia ludzi. Ponieważ jednak kapłaństwo nie miało skończyć 146 II, 2,1,1389| Ale Kościół gorąco zaleca jednak wiernym przyjmowanie Najświętszej 147 II, 2,1,1395| Celem Eucharystii nie jest jednak odpuszczenie grzechów śmiertelnych. 148 II, 2,1,1400| strony Kościoła katolickiego. Jednak te wspólnoty eklezjalne, " 149 II, 2,1,1401| sami o nie proszą. Trzeba jednak wówczas, by wyznali oni 150 II, 2,1,1404| jest obecny pośród nas. Jednak ta Jego obecność jest zakryta. 151 II, 2,2,1420| Chrystusie. Przechowujemy jednak to życie "w naczyniach glinianych" ( 152 II, 2,2,1426| chrześcijańskiego nie wyeliminowało jednak kruchości i słabości natury 153 II, 2,2,1428| Chrystusa do nawrócenia nadal jednak rozbrzmiewa w życiu chrześcijan. 154 II, 2,2,1442| odpuszczania grzechów powierzył jednak Chrystus władzy apostolskiej, 155 II, 2,2,1453| niedoskonały nie przynosi jednak przebaczenia grzechów ciężkich, 156 II, 2,2,1473| kary za grzech. Pozostają jednak kary doczesne. Chrześcijanin 157 II, 2,2,1482| charakter pokuty. Niezależnie jednak od sposobu celebracji sakramentu 158 II, 2,2,1483| pielgrzymek nie stanowi jednak takiej szczególnej konieczności79.~ 159 II, 2,2,1508| intensywne modlitwy nie przynoszą jednak uzdrowienia wszystkich chorób. 160 II, 2,2,1510| czasach apostolskich zna jednak specjalny obrzęd przeznaczony 161 II, 2,3,1539| ludem świętym" (Wj 19, 6)6. Jednak w narodzie izraelskim Bóg 162 II, 2,3,1540| ofiary i modlitwę, było jednak nieskuteczne, ponieważ nie 163 II, 2,3,1541| Liturgia Kościoła widzi jednak w kapłaństwie Aarona i posłudze 164 II, 2,3,1545| wypełniona raz na zawsze, a jednak uobecnia się w Ofierze eucharystycznej 165 II, 2,3,1547| Chrystusowym"17, różnią się jednak co do istoty, będąc sobie " 166 II, 2,3,1550| przeszkody dla owocu łaski, to jednak istnieje wiele innych czynów, 167 II, 2,3,1554| Nauka katolicka przyjmuje jednak, że zarówno dwa stopnie 168 II, 2,3,1560| powierzona jego trosce, to jednak jako prawowity następca 169 II, 2,3,1563| wtajemniczenia, zostaje jednak udzielone przez ten specjalny 170 II, 2,3,1564| od biskupów, związani jednak z nimi godnością kapłańską 171 II, 2,3,1583| wykonywania76, nie może jednak stać się człowiekiem świeckim 172 II, 2,3,1584| pysznym, należy do diabła, jednak daru Chrystusa nie plami. 173 II, 2,3,1603| taką samą jasnością93, to jednak we wszystkich kulturach 174 II, 2,3,1606| konkretnych osób; wydaje się jednak, że ma on charakter powszechny.~ 175 II, 2,3,1615| wymaganiem nie do wykonania111. Jednak Jezus nie obarczał małżonków 176 II, 2,3,1633| wobec Chrystusa. Nie można jednak nie dostrzegać trudności 177 II, 2,3,1648| 1649 Istnieją jednak sytuacje, gdy wspólne życie 178 II, 2,4,1683| Pogrzeb chrześcijański jest jednak obrzędem liturgicznym Kościoła17. 179 III, 0,4,1695| druga - śmierci; zachodzi jednak między nimi zasadnicza różnica" 180 III, 1,1,1721| albowiem Ojciec jest niepojęty; jednak w swojej dobroci, miłości 181 III, 1,1,1746| moralności. Wolność nie daje nam jednak fałszywego prawa do mówienia 182 III, 1,1,1772| ani zła moralnego. W miarę jednak ich zależności od rozumu 183 III, 1,1,1786| utrudniają decyzję. Powinien jednak zawsze szukać tego, co jest 184 III, 1,1,1789| potępiałby sam siebie. Zdarza się jednak, że sumienie znajduje się 185 III, 1,1,1814| zgrzeszył przeciw niej67. Jednak "bez uczynków" wiara "jest 186 III, 1,1,1819| czekają uczniów Jezusa. Bóg jednak, przez zasługi Jezusa Chrystusa 187 III, 1,1,1847| rozlała się łaska". Aby jednak łaska mogła dokonać swego 188 III, 1,1,1855| cudzołóstwo itp... Niekiedy jednak wola zwraca się ku temu, 189 III, 1,1,1855| pewien brak porządku, który jednak nie sprzeciwia się miłości 190 III, 1,1,1859| uwolnić od ciężkiej winy. Nikt jednak nie powinien lekceważyć 191 III, 1,1,1862| powszedni nie czyni nas jednak przeciwnymi woli i przyjaźni 192 III, 1,2,1880| się ona własnymi regułami. Jednak "osoba ludzka jest i powinna 193 III, 1,2,1907| interesami. Powinna ona jednak zapewnić każdemu to, czego 194 III, 1,3,1956| i okoliczności. Niemniej jednak pośród różnorodności kultur 195 III, 1,3,1962| człowieka. Prawo pozostaje jednak pierwszym etapem na drodze 196 III, 1,3,1963| i Królestwo niebieskie.~Jednak i pod panowaniem Starego 197 III, 1,3,1963| dawało przykazanie miłości, jednak nie dawało Ducha Świętego, 198 III, 1,3,2002| usprawiedliwia nas i uświęca. Jednak łaska obejmuje także dary, 199 III, 1,3,2004| usprawiedliwieni i zbawieni58. Jednak, zgodnie ze słowami Chrystusa: " 200 III, 1,3,2010| Tobą w Ojczyźnie; nie chcę jednak zbierać zasług na Niebo 201 III, 1,3,2045| pokoju"90. Nie zaniedbują jednak swoich ziemskich zadań; 202 III, 2,0,2072| obraźliwych słów; one jednak ciężką winą w zależności 203 III, 2,1,2114| prorokom lub innym świętym. Jednak właściwa postawa chrześcijańska 204 III, 2,1,2129| 2130 Jednak już w Starym Testamencie 205 III, 2,1,2172| naruszenie prawa szabatu. Jednak Jezus nigdy nie narusza 206 III, 2,1,2184| niedzielnego. Wierni powinni jednak czuwać, by uzasadnione powody 207 III, 2,1,2187| to niech ten dzień będzie jednak przeżywany jako dzień naszego 208 III, 2,2,2216| rodzice je powierzyli. Jeśli jednak dziecko jest przekonane 209 III, 2,2,2216| usamodzielnieniem się dzieci, pozostaje jednak szacunek, który jest im 210 III, 2,2,2266| napastnikiem.~Jeśli Jeżeli jednak środki bezkrwawe wystarczają 211 III, 2,2,2268| odpowiedzialności moralnej. Nie jest się jednak wolnym od poważnej winy, 212 III, 2,2,2292| dobra wszystkich; nie mogą jednak być celem samym w sobie 213 III, 2,2,2307| unikania wojen. Tak długo jednak jak "będzie istniało niebezpieczeństwo 214 III, 2,2,2310| odmawiają użycia broni; oni jednak zobowiązani w inny sposób 215 III, 2,2,2354| zawsze grzechem ciężkim, jednak nędza, szantaż i presja 216 III, 2,2,2361| udzielił im Stwórca. I w tym jednak powinni małżonkowie umieć 217 III, 2,2,2376| przekazywanie życia jest jednak pozbawione z moralnego punktu 218 III, 2,2,2386| przez lata życie małżeńskie. Jednak poligamia nie jest zgodna 219 III, 2,2,2401| rodzaju ludzkiego. Ziemia jednak jest rozdzielona między 220 III, 2,2,2417| zwierzęta; nie powinny one jednak być przedmiotem uczuć należnych 221 III, 2,2,2430| gospodarczej i kierowanie nim; tu jednak główna odpowiedzialność 222 III, 2,2,2431| wzrost zysków. Te ostatnie jednak konieczne. Umożliwiają przeprowadzanie 223 III, 2,2,2439| epidemiami itd. Nie wystarczy jednak ani naprawienie poważnych 224 III, 2,2,2483| powszedni; staje się ono jednak grzechem śmiertelnym, gdy 225 III, 2,2,2499| obdarzonego rozumem. Prawda może jednak znaleźć inne, uzupełniające 226 III, 2,2,2519| grzechów. Ochrzczony powinien jednak nadal walczyć z pożądaniem 227 III, 2,2,2523| różnych kulturach. Wszędzie jednak jawi się ona jako dostrzeżenie 228 III, 2,2,2534| w sobie dobre, często jednak nie zachowują rozumnej miary 229 IV, 1,0,2561| modli się cały człowiek. Aby jednak określić miejsce, z którego 230 IV, 1,1,2568| by modlili się do Niego. Jednak w Starym Testamencie modlitwa 231 IV, 1,1,2569| Modlitwa Abrahama wyraża się jednak najpierw w czynach: jako 232 IV, 1,1,2574| do woli Boga Zbawiciela. Jednak w dialogu, w którym Bóg 233 IV, 1,1,2576| Miriam19. Ma to miejsce jednak przede wszystkim po odstępstwie 234 IV, 1,1,2580| modlitwy. Rytualizm prowadził jednak często lud do zbyt zewnętrznego 235 IV, 1,1,2582| tajemniczej Obecności Boga27. Jednak dopiero na górze Przemienienia 236 IV, 1,1,2583| sporem lub skargą, zawsze jednak wstawiennictwem, które oczekuje 237 IV, 1,1,2587| przeszłości, odznacza się jednak taką prostotą, że jego słowami 238 IV, 1,1,2598| Świątyni. Jego modlitwa wypływa jednak z innego, tajemniczego źródła, 239 IV, 1,1,2606| modlitwa do Ojca. Ewangelia jednak przekazuje nam bezpośrednie 240 IV, 1,1,2612| cierpliwością wiary. "Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie 241 IV, 1,1,2628| modlitwie"85. Najbardziej jednak zwyczajną formą błagania, 242 IV, 1,2,2664| tradycjach liturgicznych zawiera jednak formy modlitwy skierowane 243 IV, 1,2,2665| 2666 Jednak imieniem, które zawiera 244 IV, 1,2,2687| życiu modlitwy; ważne jest jednak to, by doprowadzić do zasmakowania 245 IV, 1,3,2696| niż oddychamy"1. Nie można jednak modlić się "w każdym czasie", 246 IV, 1,3,2698| chrześcijańska zachowała jednak trzy główne formy życia 247 IV, 1,3,2699| kształtu. Najważniejsza jednak jest obecność serca w Tym, 248 IV, 1,3,2706| przypowieści o siewcy6. Jednak metoda jest tylko przewodnikiem; 249 IV, 1,3,2707| modlitewnej ma ogromną wartość, jednak modlitwa chrześcijańska 250 IV, 1,3,2708| jeszcze rozmyślać, w każdym jednak razie spojrzenie kieruje 251 IV, 1,3,2711| bardziej kochając9. Jest on jednak świadomy, że jego odwzajemniająca 252 IV, 2,0,2765| Jezus nie pozostawia nam jednak jakiejś formuły do mechanicznego 253 IV, 2,0,2806| dziękczynienie52. Jezus jednak nauczył nas tej prośby w 254 IV, 2,0,2807| dzieło urzeczywistnia się jednak dla nas i w nas tylko wtedy, 255 IV, 2,0,2817| To pragnienie nie oddala jednak Kościoła od jego posłania 256 IV, 2,0,2837| odpuszczenia grzechów". Jednak zgodnie z drugą częścią 257 IV, 2,0,2838| chrzcielną, nie przestajemy jednak grzeszyć i odwracać się


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License