Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
497 3
498 2
499 2
5 236
50 11
500 1
501 2
Frequency    [«  »]
240 swego
238 ja
238 jej
236 5
235 wiec
233 juz
231 jesli

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

5

                             bold = Main text
  Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer             grey = Comment text
1 Wstep, 0,0,5 | 5 "Katecheza jest wychowywaniem 2 Wstep, 0,0,7 | zgodność z zamysłem Bożym"5.~ 3 I, 1,1,41 | podobieństwo ich Stwórcę" (Mdr 13, 5).~ 4 I, 1,2,53 | zgodnie z upodobaniem Ojca"5.~ 5 I, 1,2,56 | według narodów" (Rdz 10, 5)10.~ 6 I, 1,2,59 | mnóstwa narodów" (Rdz 17,5): "W tobie będą błogosławione 7 I, 1,3,162 | działać "przez miłość" (Ga 5, 6)36, być podtrzymywana 8 I, 1,3,164 | widzeniu postępujemy" (2 Kor 5, 7) i poznajemy Boga "jakby 9 I, 2,0,191 | sposób odrębny mamy wierzyć"5. Według starożytnej tradycji, 10 I, 2,1,201 | wszystkich swych sił" (Pwt 6, 4-5). Przez proroków Bóg wzywa 11 I, 2,1,202 | zrozumienia, że On sam jest "Panem"5. Wyznanie, że Jezus jest 12 I, 2,1,208 | nieczystych wargach" (Iz 6, 5). Wobec Boskich znaków, 13 I, 2,1,208 | jestem człowiek grzeszny" (Łk 5, 8). Ponieważ jednak Bóg 14 I, 2,1,210 | łaskę i wierność" (Wj 34, 5-6). Mojżesz wyznaje wówczas, 15 I, 2,1,214 | żadnej ciemności" (1 J 1, 5); On jest "miłością", jak 16 I, 2,1,217 | poznawali Prawdziwego" (1 J 5, 20)19.~Bóg jest Miłością~ 17 I, 2,1,257 | Jezusa Chrystusa" (Ef 1, 4-5), abyśmy stali się "na wzór 18 I, 2,1,294 | majestatu swej łaski" (Ef 1, 5-6) - taki był Boży zamysł 19 I, 2,1,322 | Jemu zależy na was" (1 P 5, 7)158.~ 20 I, 2,1,326 | który jest w niebie" (Mt 5,16)161 a więc także "niebo", 21 I, 2,1,367 | na przyjście Pana" (1 Tes 5, 23). Kościół naucza, że 22 I, 2,1,392 | jak Bóg będziecie" (Rdz 3, 5). Diabeł "trwa w grzechu 23 I, 2,1,402 | stali się grzesznikami" (Rz 5, 19); "Przez jednego człowieka 24 I, 2,1,402 | wszyscy zgrzeszyli..." (Rz 5,12). Apostoł przeciwstawia 25 I, 2,1,402 | usprawiedliwienie dające życie" (Rz 5,18).~ 26 I, 2,1,409 | leży w mocy Złego" (1 J 5, 19)288, sprawia, że życie 27 I, 2,1,412 | określono zakładki. (Rz 5, 20). A hymn wielkanocny 28 I, 2,1,420 | obficiej rozlała się łaska" (Rz 5, 20).~ 29 I, 2,2,422 | przybrane synostwo" (Ga 4, 4-5). Oto "Ewangelia o Jezusie 30 I, 2,2,426 | uczestnictwa w życiu Trójcy Świętej"5.~ 31 I, 2,2,431 | Izraela "z domu niewoli" (Pwt 5, 6), wyprowadzając go z 32 I, 2,2,433 | jednał ze sobą świat" (2 Kor 5, 19).~ 33 I, 2,2,457 | zgładzić grzechy" (1 J 3, 5).~Nasza chora natura wymagała 34 I, 2,2,461 | śmierci krzyżowej (Flp 2, 5-8)77.~ 35 I, 2,2,462 | wolę Twoją, Boże (Hbr 10, 5-7, cytując Ps 40, 7-9 LXX).~ 36 I, 2,2,494 | posłuszeństwem wiary" (Rz 1, 5), pewna, że "dla Boga... 37 I, 2,2,544 | Królestwo niebieskie" (Mt 5, 3). Właśnie "maluczkim" 38 I, 2,2,577 | Królestwie niebieskim (Mt 5, 17-19).~ 39 I, 2,2,581 | A Ja wam powiadam" (Mt 5, 33-34). Tym samym Boskim 40 I, 2,2,588 | sprawiedliwych, lecz grzeszników" (Łk 5, 32). Posunął się jeszcze 41 I, 2,2,591 | zatwardziałość" (Mk 3, 5; Rz 11, 25) "niewiary" ( 42 I, 2,2,595 | stronnictwa faryzeuszów" (Dz 15, 5). W związku z tym św. Jakub 43 I, 2,2,602 | sprawiedliwością Bożą" (2 Kor 5, 21).~ 44 I, 2,2,603 | przez śmierć Jego Syna" (Rz 5, 10).~Boża inicjatywa powszechnej 45 I, 2,2,604 | jeszcze grzesznikami" (Rz 5, 8).~ 46 I, 2,2,606 | raz na zawsze" (Hbr 10, 5-10). Od chwili swego Wcielenia 47 I, 2,2,612 | śmierci" (Flp 2, 8; Hbr 5, 7-8); modli się: "Ojcze 48 I, 2,2,615 | się sprawiedliwymi" (Rz 5, 19). Przez swoje posłuszeństwo 49 I, 2,2,616 | wszyscy pomarli" (2 Kor 5,14). Żaden człowiek, nawet 50 I, 2,2,617 | zbawienia wiecznego" (Hbr 5, 9). Kościół czci Krzyż, 51 I, 2,2,618 | Bogiem a ludźmi" (1 Tm 2, 5). Ponieważ jednak On w swojej 52 I, 2,2,620 | jednał ze sobą świat" (2 Kor 5,19).~ 53 I, 2,2,626 | zmartwychwstał" (Łk 24, 5-6), trzeba, aby Boska Osoba 54 I, 2,2,635 | którzy usłyszą", żyli (J 5, 25). Jezus, "Dawca życia" ( 55 I, 2,2,640 | zmartwychwstał" (Łk 24, 5-6). Pierwszym elementem 56 I, 2,2,655 | przyszłego wieku" (Hbr 6, 5), a ich życie zostało wprowadzone 57 I, 2,2,655 | i zmartwychwstał" (2 Kor 5, 15).~W skrócie~ 58 I, 2,2,679 | sąd przekazał Synowi" (J 5, 22)586. Syn jednak nie 59 I, 2,3,696 | Ducha nie gaście" (1 Tes 5, 19).~ 60 I, 2,3,709 | i ludem świętym" (Wj 19, 5-6)55. Po panowaniu Dawida 61 I, 2,3,733 | który został nam dany" (Rz 5, 5).~ 62 I, 2,3,733 | został nam dany" (Rz 5, 5).~ 63 I, 2,3,736 | łagodność, opanowanie" (Ga 5, 22-23). "Duch jest naszym 64 I, 2,3,736 | stosujemy się do Ducha" (Ga 5, 25):~Jeśli jesteśmy w komunii 65 I, 2,3,737 | przynosili "obfity owoc" (J 15, 5. 8. 16).~ 66 I, 2,3,757 | siebie, aby uświęcić>> (Ef 5, 25-26), którą złączył ze 67 I, 2,3,757 | żywi i pielęgnuje>> (Ef 5, 29)"122.~ 68 I, 2,3,772 | nazywa "wielką tajemnicą" (Ef 5, 32) oblubieńcze zjednoczenie 69 I, 2,3,773 | skazy czy zmarszczki" (Ef 5, 27). Z tego powodu "wymiar 70 I, 2,3,782 | wody i z Ducha" (J 3, 3-5), to znaczy przez wiarę 71 I, 2,3,782 | Ducha Świętego (Rz 8, 2; Ga 5, 25);~- Jest posłany, aby 72 I, 2,3,787 | latoroślami" (J 15, 4-5). Zapowiada także tajemniczą 73 I, 2,3,796 | się, "aby uświęcić" (Ef 5, 26), z którą związał się 74 I, 2,3,796 | Chrystusa i do Kościoła" (Ef 5, 31-32). Sam Pan powiedział 75 I, 2,3,839 | Chrystus według ciała" (Rz 9, 4-5), ponieważ "dary łaski i 76 I, 2,3,851 | przynagla nas..." (2 Kor 5,14)313. Istotnie, Bóg "pragnie, 77 I, 2,3,859 | czynić sam z siebie" (J 5, 19. 30), ale otrzymuje 78 I, 2,3,859 | spełniają posłannictwo" (2 Kor 5, 20) i "sługami Chrystusa 79 I, 2,3,893 | przykłady dla stada" (1 P 5, 3). W ten sposób mogą " 80 I, 2,3,953 | szuka swego" (1 Kor 13, 5)471. Najmniejszy nasz czyn 81 I, 2,3,981 | posługę jednania" (2 Kor 5,18), nie tylko głosząc ludziom 82 I, 2,3,998 | zmartwychwstanie potępienia" (J 5, 29)532.~ 83 I, 2,3,1005| stanąć w obliczu Pana" (2 Kor 5, 8). W tym "odejściu" (Flp 84 I, 2,3,1029| na wieki wieków" (Ap 22, 5)578.~ 85 I, 2,3,1038| zmartwychwstanie potępienia" (J 5, 28-29). Wówczas Chrystus " 86 II, 1,1,1088| pośród nich>> (Mt 18, 20)"5.~ 87 II, 1,2,1137| Baranka, jakby zabitego" (Ap 5, 6)2: Chrystusa ukrzyżowanego 88 II, 1,2,1156| Pana w waszych sercach" (Ef 5, 19)24. "Kto śpiewa, ten 89 II, 1,2,1174| nieustannie się modlić" (1 Tes 5, 17; Ef 6, 18), jest tak 90 II, 1,2,1179| duchowej świątyni" (1 P 2, 4-5). Ciało Chrystusa Zmartwychwstałego 91 II, 2,1,1213| odrodzenia przez wodę i w słowie"5.~ 92 II, 2,1,1214| nowe stworzenie" (2 Kor 5,17; Ga 6,15).~ 93 II, 2,1,1215| w Duchu Świętym" (Tt 3, 5), ponieważ oznacza i urzeczywistnia 94 II, 2,1,1215| Królestwa~Bożego" (J 3, 5).~ 95 II, 2,1,1216| synem światłości" (1 Tes 5, 5) i samą "światłością" ( 96 II, 2,1,1216| synem światłości" (1 Tes 5, 5) i samą "światłością" (Ef 97 II, 2,1,1216| i samą "światłością" (Ef 5, 8):~Chrzest jest najpiękniejszym 98 II, 2,1,1225| do Królestwa Bożego (J 3, 5).~Zobacz, gdzie jesteś ochrzczony, 99 II, 2,1,1238| z wody i z Ducha" (J 3, 5).~ 100 II, 2,1,1243| Chrystusie "światłem świata" (Mt 5,14)31.~Nowo ochrzczony jest 101 II, 2,1,1264| należycie walczył>> (2 Tm 2, 5)"55.~"Nowe stworzenie"~ 102 II, 2,1,1265| nowym stworzeniem" (2 Kor 5, 17), przybranym synem Bożym56, 103 II, 2,1,1268| święte kapłaństwo" (1 P 2, 5). Przez chrzest uczestniczą 104 II, 2,1,1372| ciało w Chrystusie" (Rz 12, 5). Kościół nie przestaje 105 II, 2,2,1420| doczesnego zamieszkania" (2 Kor 5, 1), poddani cierpieniu, 106 II, 2,2,1424| penitentowi "przebaczenia i pokoju"5.~Nazywa się go sakramentem 107 II, 2,2,1424| Pojednajcie się z Bogiem" (2 Kor 5, 20). Ten, kto żyje miłosierną 108 II, 2,2,1424| się z bratem swoim" (Mt 5, 24).~ 109 II, 2,2,1426| święty i nieskalany" (Ef 5, 27). Nowe życie otrzymane 110 II, 2,2,1429| Kościoła: "Nawróć się!" (Ap 2, 5. 16).~Święty Ambroży mówi 111 II, 2,2,1432| do Ciebie wrócimy" (Lm 5, 21). Bóg daje nam siłę 112 II, 2,2,1441| twoje grzechy" (Mk 2, 5; Łk 7, 48). Ponadto, na 113 II, 2,2,1442| posługa jednania" (2 Kor 5,18). Apostoł jest posłany " 114 II, 2,2,1442| Pojednajcie się z Bogiem!" (2 Kor 5, 20).~Pojednanie z Kościołem~ 115 II, 2,2,1470| i "nie idzie na sąd" (J 5, 24).~ 116 II, 2,2,1484| się twoje grzechy" (Mk 2, 5); On jest lekarzem pochylającym 117 II, 2,2,1510| będą mu odpuszczone" (Jk 5, 14-15). Tradycja uznała 118 II, 2,2,1519| kapłani Kościoła" (Jk 5,14) wkładają w milczeniu 119 II, 2,2,1520| będą mu odpuszczone" (Jk 5,15)116.~ 120 II, 2,2,1526| będą mu odpuszczone" (Jk 5,14-15).~ 121 II, 2,3,1538| władzę" (sacra potestas)5, która może pochodzić jedynie 122 II, 2,3,1544| Bogiem a ludźmi" (1 Tm 2, 5). Melchizedek, "kapłan Boga 123 II, 2,3,1544| wzór Melchizedeka" (Hbr 5, 10; 6, 20), "świętego, 124 II, 2,3,1590| Jak ci zarządziłem" (Tt 1, 5).~ 125 II, 2,3,1616| siebie, aby go uświęcić" (Ef 5, 25-26), zaraz dodając: " 126 II, 2,3,1616| Chrystusa i do Kościoła" (Ef 5, 31-32).~ 127 II, 2,3,1641| bojaźni Chrystusowej" (Ef 5, 21) i miłowali się miłością 128 II, 2,3,1658| Chrystusa i do Kościoła" (Ef 5, 25. 32).~ 129 II, 2,4,1668| prezbiterów lub diakonów)5.~ 130 III, 0,4,1692| Ojciec... niebieski" (Mt 5, 48).~ 131 III, 0,4,1693| postępować drogą miłości" (Ef 5,1), dostosowując swoje myśli, 132 III, 0,4,1693| Chrystusie Jezusie" (Flp 2, 5), i idąc za Jego przykładem7.~ 133 III, 0,4,1694| przynosili "owoce ducha" (Ga 5, 22). Duch Święty, uzdrawiając 134 III, 0,4,1694| dzieci światłości" (Ef 5, 8) w "prawości i sprawiedliwości, 135 III, 0,4,1694| sprawiedliwości, i prawdzie" (Ef 5, 9).~ 136 III, 1,1,1715| wielka jest w niebie (Mt 5, 3-12).~ 137 III, 1,1,1719| oni Boga oglądać będą" (Mt 5, 8)20; wejście do radości 138 III, 1,1,1740| wyswobodził nas Chrystus" (Ga 5, 1). W Nim uczestniczymy 139 III, 1,1,1747| wyswobodził nas Chrystus" (Ga 5, 1).~ 140 III, 1,1,1793| wiary nieobłudnej" (1 Tm 1, 5)57:~Im bardziej więc decydującą 141 III, 1,1,1808| zachciankami swego serca" (Syr 5, 2)62. Umiarkowanie jest 142 III, 1,1,1813| działa przez miłość" (Ga 5, 6).~ 143 III, 1,1,1819| która "zawieść nie może" (Rz 5, 5). Nadzieja jest pewną 144 III, 1,1,1819| zawieść nie może" (Rz 5, 5). Nadzieja jest pewną i 145 III, 1,1,1819| nadziei zbawienia" (1 Tes 5, 8). Zapewnia nam radość 146 III, 1,1,1824| jeszcze "nieprzyjaciółmi" (Rz 5,10). Pan prosi nas, byśmy 147 III, 1,1,1831| wstrzemięźliwość, czystość" (Ga 5, 22-23 Wulg.).~W skrócie~ 148 III, 1,1,1847| Chrystusa, Pana naszego" (Rz 5, 20-21). Jak lekarz dokładnie 149 III, 1,1,1849| określaniu dobra i zła (Rdz 3, 5). Grzech jest więc "miłością 150 III, 1,1,1851| Bożego nie odziedziczą" (Ga 5, 19-21 )91.~ 151 III, 1,2,1881| krajowym, albo międzynarodowym"5. Taka socjalizacja jest 152 III, 1,3,1963| jest w sercach naszych" (Rz 5, 5)18.~ 153 III, 1,3,1963| sercach naszych" (Rz 5, 5)18.~ 154 III, 1,3,1970| Kor 12-13, Kol 3-4, Ef 4-5 itd. Nauka ta przekazuje 155 III, 1,3,1998| sobą przez Chrystusa (2 Kor 5, 17-18).~ 156 III, 1,3,2012| wasz niebieski" 825 (Mt 5, 48).~Na osiągnięcie tej 157 III, 1,3,2050| Księga Powtórzonego Prawa~(5, 6-21 )~~~~Formuła katechetyczna~~~~~~ 158 III, 1,3,2050| Nie będziesz ~zabijał.~~~~5.Nie zabijaj.~~~~~~Nie będziesz ~ 159 III, 2,0,2053| Piśmie i faryzeuszów" (Mt 5, 20), a także większą niż 160 III, 2,0,2053| brata, podlega sądowi" (Mt 5, 21-22).~ 161 III, 2,0,2055| palcem" (Wj 31, 18; Pwt 5, 22) w odróżnieniu od innych 162 III, 2,0,2056| wyciągniętym ramieniem (Pwt 5, 15).~ 163 III, 2,0,2057| kamiennych i dał mi je" (Pwt 5, 22). Dlatego te dwie tablice 164 III, 2,0,2058| wami twarzą w twarz" - Pwt 5, 4). Należą one do samoobjawienia 165 III, 2,0,2059| przymierze na Horebie" - Pwt 5, 2).~ 166 III, 2,0,2060| niewoli" (Wj 20, 2; Pwt 5, 6)11.~ 167 III, 2,0,2073| możecie uczynić" (J 15, 5). Owocem, o którym mówią 168 III, 2,1 | będziesz im służył (Wj 20, 2-5)1.~Jest... napisane: "Panu, 169 III, 2,1,2086| posłuszeństwie wiary" (Rz 1, 5; 16, 26) jako o pierwszym 170 III, 2,1,2111| który im ufa" (Ps 115, 4-5. 8)38. Bóg natomiast jest " 171 III, 2,1,2132| wszystkich swych sił" (Pwt 6, 5).~ 172 III, 2,1 | czczych rzeczy (Wj 20, 7; Pwt 5, 11).~Powiedziano przodkom: 173 III, 2,1 | Wcale nie przysięgajcie (Mt 5, 33-34).~ 174 III, 2,1,2152| od Złego pochodzi" (Mt 5, 33-34. 37)71. Jezus uczy, 175 III, 2,1,2169| strzec dnia szabatu" (Pwt 5,15).~ 176 III, 2,1,2188| szabat, aby go święcić" (Pwt 5,12). "Dzień siódmy będzie 177 III, 2,2,2199| da tobie" (Wj 20, 12; Pwt 5, 16). Poszanowanie tego 178 III, 2,2,2219| mieszka] i w tobie" (2 Tm 1, 5).~Obowiązki rodziców~ 179 III, 2,2,2241| słuchać Boga niż ludzi" (Dz 5, 29).~Tam... gdzie władza 180 III, 2,2,2242| uzasadniona nadzieja powodzenia; 5 - jeśli nie można rozumnie 181 III, 2,2,2246| swego i matkę swoją" (Pwt 5,16; Mk 7,10)~ 182 III, 2,2,2255| słuchać Boga niż ludzi" (Dz 5, 29).~ 183 III, 2,2 | brata, podlega sądowi (Mt 5, 21-22).~ 184 III, 2,2,2259| stworzony na obraz Boga (Rdz 9, 5-6).~Stary Testament zawsze 185 III, 2,2,2261| przykazanie: "Nie zabijaj!" (Mt 5, 21) i dodaje do niego zakaz 186 III, 2,2,2269| poświęciłem cię (Jr 1, 5).~Nie tajna Ci moja istota,~ 187 III, 2,2,2301| przykazanie: "Nie zabijaj!" (Mt 5, 21), domaga się pokoju 188 III, 2,2,2301| brata, podlega sądowi" (Mt 5, 22).~ 189 III, 2,2,2302| który jest w niebie..." (Mt 5, 44-45).~ 190 III, 2,2,2304| Księciem Pokoju" (Iz 9, 5). Przez krew przelaną na 191 III, 2,2,2304| którzy wprowadzają pokój" (Mt 5, 9).~ 192 III, 2,2,2329| nazwani synami Bożymi" (Mt 5, 9).~~ 193 III, 2,2 | cudzołożył (Wj 20,14; Pwt 5,17).~Słyszeliście, że powiedziano: 194 III, 2,2 | dopuścił z nią cudzołóstwa (Mt 5, 27-28).~ 195 III, 2,2,2330| wtedy gdy ich stworzył" (Rdz 5,1-2).~ 196 III, 2,2,2335| dopuścił z nią cudzołóstwa" (Mt 5, 27-28). Człowiek nie powinien 197 III, 2,2 | będziesz kradł (Wj 20, 15; Pwt 5, 19).~Nie kradnij (Mt 19, 198 III, 2,2,2442| pożyczyć od ciebie" (Mt 5, 42). "Darmo otrzymaliście, 199 III, 2,2,2442| głosi się Ewangelię" (Mt 11, 5)185, jest to znak obecności 200 III, 2,2,2444| nie stawia wam oporu (Jk 5,1-6).~ 201 III, 2,2,2449| Nie będziesz kradł" (Pwt 5,19). "Ani złodzieje, ani 202 III, 2,2 | Panu swej przysięgi" (Mt 5, 33).~ 203 III, 2,2,2465| Tak, tak; nie, nie" (Mt 5, 37).~ 204 III, 2,2,2499| podobieństwo ich Stwórcę" (Mdr 13, 5), "stworzył je bowiem Twórca 205 III, 2,2 | dopuścił z nią cudzołóstwa (Mt 5, 28).~ 206 III, 2,2,2515| Ducha się też stosujmy" (Ga 5, 25)240.~ 207 III, 2,2,2517| oni Boga oglądać będą" (Mt 5, 8). "Czyste serca" oznaczają 208 III, 2,2,2519| roznamiętnia głupich" (Mdr 15, 5);~- przez modlitwę:~Mniemałem, 209 III, 2,2,2527| dopuścił z nią cudzołóstwa" (Mt 5, 28).~ 210 III, 2,2 | do twojego bliźniego (Pwt 5, 21).~Gdzie jest twój skarb, 211 III, 2,2,2535| pieniądzem się nie nasyci" (Koh 5, 9)253.~ 212 III, 2,2,2542| namiętnościami i pożądaniami" (Ga 5, 24), prowadzeni przez 213 III, 2,2,2545| Błogosławieni ubodzy w duchu" (Mt 5, 3). Błogosławieństwa objawiają 214 III, 2,2,2554| namiętnościami i pożądaniami" (Ga 5, 24), prowadzeni przez 215 IV, 1,1,2567| wolę Twoją, Boże": (Hbr 10, 5-7). Modlitwa jest więc złączona 216 IV, 1,1,2568| wędrówkę z Bogiem" (Rdz 5, 24). Ofiara Noego jest " 217 IV, 1,1,2568| odbywa "wędrówkę z Bogiem"5. Taka modlitwa jest udziałem 218 IV, 1,1,2573| Chrystusie Jezusie" (1 Tm 2, 5).~ 219 IV, 1,1,2581| modlitwa sprawiedliwego" (Jk 5,16b).~ 220 IV, 1,1,2605| którzy Go słuchają" (Hbr 5, 7-9).~Jezus uczy modlitwy~ 221 IV, 1,1,2637| Chrystusie względem was" (1 Tes 5, 18). "Trwajcie gorliwie 222 IV, 1,1,2640| Pana w waszych sercach" (Ef 5, 19; Kol 3, 16). Podobnie 223 IV, 1,1,2647| położeniu dziękujcie" (1 Tes 5,18).~ 224 IV, 1,2,2657| który został nam dany" (Rz 5, 5). Modlitwa, kształtowana 225 IV, 1,2,2657| został nam dany" (Rz 5, 5). Modlitwa, kształtowana 226 IV, 1,3,2703| Tego, "do którego mówimy"5. Wtedy modlitwa ustna staje 227 IV, 1,3,2731| możecie uczynić" (J 15, 5).~ 228 IV, 1,3,2736| nas utwierdził>>?" (Jk 4, 5). Nasz Bóg jest o nas "zazdrosny", 229 IV, 1,3,2741| Nieustannie się módlcie" (1 Tes 5,17), "dziękujcie zawsze 230 IV, 1,3,2741| Pana Jezusa Chrystusa" (Ef 5, 20), "wśród wszelakiej 231 IV, 1,3,2756| Nieustannie się módlcie" (1 Tes 5,17). Modlitwa jest zawsze 232 IV, 2,0,2776| Zdejm sandały z nóg" (Wj 3, 5). Tylko Jezus mógł przekroczyć 233 IV, 2,0,2795| niebieski przybytek" (2 Kor 5, 2)47:~Chrześcijanie 234 IV, 2,0,2824| to, co wycierpiał" (Hbr 5, 8). O ileż bardziej zobowiązuje 235 IV, 2,0,2825| wola Boża" (Rz 12, 2; Ef 5, 17), i osiągnąć "wytrwałość" 236 IV, 2,0,2827| i niesprawiedliwych" (Mt 5, 45), On "daje pokarm w


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License