Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
jutro 2
jutro271 1
jutrzenka 1
juz 233
kacik 1
kadzidla 1
kadzidlo 1
Frequency    [«  »]
238 jej
236 5
235 wiec
233 juz
231 jesli
227 te
226 je

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

juz

    Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer
1 I, 1,1,27 | uczestniczenia w życiu Boga. Człowiek już od swego początku zapraszany 2 I, 1,2,65 | On wszystko i nie będzie już innego słowa oprócz Niego. 3 I, 1,2,65 | wszystko naraz i nie ma już nic więcej do przekazania... 4 I, 1,2,65 | przez proroków, wypowiedział już całkowicie, dając nam swego 5 I, 1,2,66 | ustanie i nie należy się już spodziewać żadnego nowego 6 I, 1,2,66 | jednak Objawienie zostało już zakończone, to nie jest 7 I, 1,2,73 | Słowem Ojca; nie będzie już po Nim innego objawienia.~~ 8 I, 1,2,128 | 128 Kościół już w czasach apostolskich104, 9 I, 1,3,154 | ani rozumowi ludzkiemu. Już w relacjach międzyludzkich 10 I, 1,3,163 | 163 Wiara pozwala nam już w sposób uprzedzający doznawać 11 I, 1,3,163 | J 3, 2). Wiara jest więc już początkiem życia wiecznego:~ 12 I, 1,3,163 | zwierciadle, to jakbyśmy już posiadali te cudowne rzeczywistości, 13 I, 2,0,186 | wszystkich formułach1. Ale już dość wcześnie Kościół chciał 14 I, 2,0,191 | tradycji, o której świadczy już św. Ambroży, wymienia się 15 I, 2,1,247 | wyznał dogmatycznie już w 447 r.58, zanim jeszcze 16 I, 2,1,249 | sformułowania znajdują się już w pismach apostolskich, 17 I, 2,1,256 | jeszcze myśleć o Jedności, a już Trójca ogarnia mnie swoim 18 I, 2,1,256 | jeszcze myśleć o Trójcy, a już obejmuje mnie Jedność... 19 I, 2,1,260 | jedności Trójcy Świętej84. Ale już teraz jesteśmy wezwani, 20 I, 2,1,260 | spokojna, jakby moja dusza była już w wieczności. Oby nic nie 21 I, 2,1,296 | wyprowadził świat z istniejącej już wcześniej materii? Ludzki 22 I, 2,1,336 | prowadził go do życia"193. Już na ziemi życie chrześcijańskie 23 I, 2,1,415 | za poduszczeniem Złego już na początku historii nadużył 24 I, 2,2,431 | grzechu, nie będzie mógł już szukać zbawienia inaczej, 25 I, 2,2,440 | królowanie mesjańskie będzie już mogło być ogłoszone przez 26 I, 2,2,443 | Jestem Nim" (Łk 22, 70)48. Już wcześniej Jezus określił 27 I, 2,2,444 | chrześcijańskie pojawia się już w zawołaniu setnika wobec 28 I, 2,2,489 | swojego nieposłuszeństwa Ewa już na początku otrzymuje obietnicę 29 I, 2,2,495 | Jezusa" (J 2,1;19, 25)135, już przed narodzeniem swego 30 I, 2,2,496 | 496 Już w pierwszych Symbolach wiary137 31 I, 2,2,498 | Wcielenia do Paschy. Już św. Ignacy Antiocheński 32 I, 2,2,517 | całego życia Chrystusa; jest już w Jego Wcieleniu, przez 33 I, 2,2,523 | Ewangelię197, pozdrawia Chrystusa już w łonie matki198 i znajduje 34 I, 2,2,532 | ukrytego zapoczątkowało już dzieło naprawy tego, co 35 I, 2,2,536 | do grzeszników231. Jest już "Barankiem Bożym, który 36 I, 2,2,536 | świata" (J 1, 29); uprzedza już "chrzest" swojej krwawej 37 I, 2,2,536 | krwawej śmierci232; przychodzi już "wypełnić wszystko, co sprawiedliwe" ( 38 I, 2,2,543 | Chrystusowej, otrzymali już samo Królestwo; własną mocą 39 I, 2,2,551 | 551 Już na początku życia publicznego 40 I, 2,2,556 | nasze zmartwychwstanie290. Już teraz uczestniczymy w Zmartwychwstaniu 41 I, 2,2,580 | Jezusie Prawo ukazuje się już nie jako wypisane na kamiennych 42 I, 2,2,612 | Przymierza, który Jezus uprzedził już w czasie Ostatniej Wieczerzy, 43 I, 2,2,639 | świadczy o tym Nowy Testament. Już około 56 r. św. Paweł może 44 I, 2,2,645 | uwielbionego: nie sytuuje się ono już w czasie i przestrzeni, 45 I, 2,2,645 | człowieczeństwo nie może już być związane z ziemią i 46 I, 2,2,655 | wnętrza życia Bożego52l, aby "już nie żyli dla siebie, lecz 47 I, 2,2,658 | naszego zmartwychwstania: już teraz przez usprawiedliwienie 48 I, 2,2,659 | właściwości, które posiada już na stałe524. Jednak przez 49 I, 2,2,663 | 663 Chrystus zasiada już po prawicy Ojca. "Przez 50 I, 2,2 | chwale~Chrystus króluje już przez Kościół~ 51 I, 2,2,669 | czyli Królestwo Chrystusowe, już teraz obecne w tajemnicy", " 52 I, 2,2,670 | swoje spełnienie. Jesteśmy już w "ostatniej godzinie" ( 53 I, 2,2,670 | godzinie" (1 J 2, 18)545. "Już przyszedł zatem do nas kres 54 I, 2,2,670 | zatem do nas kres wieków, już ustanowione zostało nieodwołalnie 55 I, 2,2,670 | pewien rzeczywisty sposób już w doczesności jest ono antycypowane: 56 I, 2,2,670 | antycypowane: albowiem Kościół już na ziemi naznaczony jest 57 I, 2,2,670 | Królestwo Chrystusa ukazuje już swoją obecność przez cudowne 58 I, 2,2,671 | Królestwo Chrystusa, obecne już w Jego Kościele, nie jest 59 I, 2,2,679 | w tym życiu każdy osądza już samego siebie589, otrzymuje 60 I, 2,2,680 | 680 Chrystus Pan króluje już przez Kościół, ale jeszcze 61 I, 2,3,685 | Ducha Świętego znalazło się już w "teologii" trynitarnej. 62 I, 2,3,695 | Namaszczeni" Pana byli już w Starym Przymierzu16 w 63 I, 2,3,696 | jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął" (Łk 12, 49). W 64 I, 2,3,702 | jeszcze w pełni objawieni, już obiecani, aby ich oczekiwano 65 I, 2,3,706 | przysięgą50, Bóg przyrzeka już w darze swojego umiłowanego 66 I, 2,3,710 | oczyszczenie57. Wygnanie przynosi już w zamyśle Bożym cień Krzyża, 67 I, 2,3,717 | na imię" (J 1, 6). Jan "już w łonie matki napełniony 68 I, 2,3,732 | w wierze uczestniczą oni już w komunii Trójcy Świętej. 69 I, 2,3,732 | czas Kościoła, Królestwo już odziedziczone, ale jeszcze 70 I, 2,3,737 | wspólne posłanie włącza już idących za Chrystusem do 71 I, 2,3,759 | zapowiedziany w figurach już od początku świata, cudownie 72 I, 2,3,759 | zapowiedziany w figurach już od początku świata~ 73 I, 2,3,762 | wszystkich narodów130. Jednak już prorocy oskarżają Izraela, 74 I, 2,3,763 | Królestwem Chrystusa obecnym już w tajemnicy"136.~ 75 I, 2,3,771 | i Kościołem obdarowanym już dobrami niebieskimi".~Te 76 I, 2,3,775 | ludzkiego. Taka jedność jest już w nim zapoczątkowana, ponieważ 77 I, 2,3,791 | się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma 78 I, 2,3,791 | Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka 79 I, 2,3,791 | człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy 80 I, 2,3,796 | powiedział w Ewangelii: "A tak już nie dwoje, lecz jedno 81 I, 2,3,816 | się całkowicie wszyscy, już w jakiś sposób przynależący 82 I, 2,3,817 | i jedynym Kościele Bożym już od samego początku powstały 83 I, 2,3,825 | 825 "Kościół już na ziemi naznaczony jest 84 I, 2,3,827 | więc grzeszników objętych już zbawieniem Chrystusa, zawsze 85 I, 2,3,829 | Najświętszej Maryi Panny już osiąga doskonałość, dzięki 86 I, 2,3,829 | 277. W Niej Kościół jest już cały święty.~ 87 I, 2,3,830 | podstawowym znaczeniu Kościół był już powszechny w dniu Pięćdziesiątnicy281 88 I, 2,3,839 | niechrześcijańskich wiara żydowska jest już odpowiedzią na Objawienie 89 I, 2,3,851 | Ducha Prawdy, znajdują się już na drodze zbawienia; Kościół 90 I, 2,3,856 | prawdy i łaski znajdowało się już u narodów, dzięki jakby 91 I, 2,3,865 | ostatecznej tożsamości, ponieważ już w nim istnieje i wypełni 92 I, 2,3,867 | jaśnieje w świętych, a w Maryi już cały jest święty.~ 93 I, 2,3,918 | 918 "Już od początku byli w Kościele 94 I, 2,3,931 | wszystko Bogu, ofiarowany Mu już przez chrzest, poświęca 95 I, 2,3,933 | wierzącym dobra niebieskie już na tym świecie obecne, jak 96 I, 2,3,945 | wszystko Bogu, ofiarowany Mu już przez chrzest, w stanie 97 I, 2,3,962 | tych, którzy cieszą się już szczęściem nieba, i że wszyscy 98 I, 2,3,965 | który podczas Zwiastowania już był zacienił"489.~... 99 I, 2,3,971 | Kościoła czci szczególnej. Już też od najdawniejszych czasów 100 I, 2,3,972 | Jezusowa, jak w niebie doznaje już chwały co do ciała i duszy, 101 I, 2,3,973 | Wcielenia, współdziałała już w całym dziele, jakie miał 102 I, 2,3,974 | nieba, gdzie uczestniczy już w chwale Zmartwychwstania 103 I, 2,3,978 | przebaczenie i nie pozostaje już żadna wina: ani pierworodna, 104 I, 2,3,994 | Ciało i pić Jego Krew525. Już teraz daje tego znak i zadatek, 105 I, 2,3,1000| Udział w Eucharystii daje nam już zadatek przemienienia naszego 106 I, 2,3,1000| dzięki wezwaniu Boga nie jest już zwykłym chlebem ale Eucharystią, 107 I, 2,3,1002| prawdą, że w pewien sposób już jesteśmy wskrzeszeni z Chrystusem. 108 I, 2,3,1002| Zmartwychwstaniu Chrystusa już na ziemi: ~Razem z Nim pogrzebani 109 I, 2,3,1003| Chrystusem, uczestniczą już w sposób rzeczywisty w niebieskim 110 I, 2,3,1003| w Eucharystii, należymy już do Ciała Chrystusa. Gdy 111 I, 2,3,1004| dusza wierzącego uczestniczy już w godności "należenia do 112 I, 2,3,1010| przez chrzest chrześcijanin już w sposób sakramentalny " 113 I, 2,3,1011| zostały ukrzyżowane i nie ma już we mnie ziemskiego pożądania. 114 I, 2,3,1013| żywota"555, nie wrócimy już do kolejnego życia ziemskiego. " 115 I, 2,3,1029| i do całego stworzenia. Już królują z Chrystusem; z 116 I, 2,3,1030| oczyszczeni, chociaż już pewni swego wiecznego zbawienia, 117 I, 2,3,1032| za zmarłych, której mówi już Pismo święte: "Dlatego właśnie ( 118 I, 2,3,1044| oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, 119 I, 2,3,1044| żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze 120 I, 2,3,1045| Ap 21, 9). Nie będzie ona już zraniona przez grzech, nieczystość600, 121 I, 2,3,1046| ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary 122 I, 2,3,1047| pierwotnego stanu, służył już bez żadnej przeszkody sprawiedliwym", 123 I, 2,3,1054| oczyszczeni, chociaż już pewni swego zbawienia wiecznego, 124 II, 1,1,1107| przyjmują, i stanowi dla nich już teraz "zadatek" ich dziedzictwa19.~ 125 II, 1,1,1111| pielgrzymujący uczestniczy już w Iiturgii niebieskiej, 126 II, 1,1,1115| 1115 Słowa i czyny Jezusa już w czasie Jego życia ukrytego 127 II, 1,1,1130| Chrystusa Kościół otrzymuje już zadatek swego dziedzictwa, 128 II, 1,1,1130| dziedzictwa, uczestniczy już w życiu wiecznym, "oczekując 129 II, 1,2,1136| posługują - uczestniczą już w liturgii niebieskiej, 130 II, 1,2,1153| czynności symboliczne mają już jakąś wymowę. Słowo Boże 131 II, 1,2,1156| muzycznych, były ściśle związane już z obrzędami liturgicznymi 132 II, 1,2,1164| usytuowanym między wypełnioną już raz na zawsze Paschą Chrystusa 133 II, 1,2,1187| wieloma ludźmi, którzy weszli już do Królestwa.~ 134 II, 2,1,1217| historii zbawienia, które były już zapowiedziami misterium 135 II, 2,1,1218| unosił się nad wodami, aby już wtedy woda nabrała mocy 136 II, 2,1,1239| zanurzenie w wodzie chrzcielnej. Już od starożytności może on 137 II, 2,1,1249| 1249 Katechumeni " już... złączeni z Kościołem, 138 II, 2,1,1249| złączeni z Kościołem, już domownikami Chrystusa, a 139 II, 2,1,1249| Chrystusa, a nierzadko prowadzą już życie nacechowane wiarą, 140 II, 2,1,1249| miłością"34. "Matka-Kościół już jak na swoich rozciąga na 141 II, 2,1,1269| ochrzczony "nie należy już do samego siebie" (1 Kor 142 II, 2,1,1326| Eucharystii jednoczymy się już teraz z liturgią niebieską 143 II, 2,1,1335| wino w Kanie153 zapowiada już Godzinę uwielbienia Jezusa. 144 II, 2,1,1339| Albowiem powiadam wam: Już jej spożywać nie będę, 145 II, 2,1,1365| Charakter ofiarny ukazuje się już w słowach jej ustanowienia: " 146 II, 2,1,1370| Chrystusa, lecz także ci, którzy już w chwale nieba. Kościół 147 II, 2,1,1371| ojców i biskupów, którzy już zasnęli, i ogólnie za wszystkich, 148 II, 2,1,1371| błagania za tych, którzy już zasnęli, nawet jeśli byli 149 II, 2,1,1396| wszczepienie w Kościół, dokonane już w sakramencie chrztu. Przez 150 II, 2,1,1403| Powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego 151 II, 2,1,1404| 1404 Kościół wie, że już teraz Pan przychodzi w Eucharystii, 152 II, 2,1,1419| pragnienie życia wiecznego i już teraz jednoczy nas z Kościołem 153 II, 2,2,1458| kto wyznaje swoje grzechy, już działa razem z Bogiem. Bóg 154 II, 2,2,1462| Kościoła partykularnego, już od czasów starożytnych jest 155 II, 2,2,1469| Chrystusa, a także tymi, którzy już doszli do ojczyzny niebieskiej65.~ 156 II, 2,2,1470| końcu życia ziemskiego. Już teraz bowiem, w tym życiu, 157 II, 2,2,1471| doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go 158 II, 2,2,1472| grzesznika, tak że nie pozostaje już żadna kara do odpokutowania69.~ 159 II, 2,2,1512| Wschodzie i na Zachodzie mamy już od czasów starożytnych świadectwa 160 II, 2,2,1514| przyjęcie tego sakramentu jest już wówczas, gdy wiernym zaczyna 161 II, 2,2,1529| namaszczenie; również wtedy, gdy już raz je przyjął i nastąpiło 162 II, 2,3,1535| 1535 Ci, którzy zostali już konsekrowani przez chrzest 163 II, 2,3,1537| podstawie Pisma świętego4 już od starożytności określa 164 II, 2,3,1542| prezbiterów Kościół modli się:~Już w czasach Starego Przymierza 165 II, 2,3,1554| którzy od starożytności już noszą nazwę biskupów , prezbiterów 166 II, 2,3,1580| może żenić się ten, kto już przyjął sakrament święceń.~ 167 II, 2,3,1605| zamysł Stwórcy: "A tak już nie dwoje, lecz jedno 168 II, 2,3,1617| miłości Chrystusa do Kościoła. Już chrzest jako wejście do 169 II, 2,3,1641| życia rodzinnego daje im już tutaj przedsmak uczty Godów 170 II, 2,3,1643| obejmuje całe ich życie: "A tak już nie dwoje, lecz jedno 171 II, 2,4,1683| sakramentaliów; zmarły znajduje się już poza porządkiem ekonomii 172 III, 0,4,1690| obyczaje przeszłego życia i już do nich nie wracaj. Pomnij, 173 III, 1,1,1700| 1701 "Chrystus... już w samym objawieniu tajemnicy 174 III, 1,1,1706| za poduszczeniem Złego, już na początku historii nadużył 175 III, 1,1,1716| które w sposób ukryty już udzielane uczniom; zostały 176 III, 1,1,1740| tam wolność" (2 Kor 3,17). Już teraz chlubimy się "wolnością... 177 III, 1,1,1754| widzieli").~Wybrany przedmiot już sam może uczynić złym całość 178 III, 1,1,1779| czynach, zamierzonych lub już dokonanych. Prawda o dobru 179 III, 1,1,1789| które mają być dokonane lub już zostały dokonane.~ 180 III, 1,1,1827| dzieci Bożych. Nie stoi on już przed Bogiem z lękiem jak 181 III, 1,1,1851| nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy 182 III, 1,1,1853| powszednim, dostrzegalne już w Piśmie świętym92, zostało 183 III, 1,2,1904| przekonaniu, jesteście już usprawiedliwieni, ale gromadząc 184 III, 1,3,1986| Chrystus powstawszy z martwych, już więcej nie umiera, śmierć 185 III, 1,3,1986| umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, 186 III, 1,3,2000| 2001 Już przygotowanie człowieka 187 III, 1,3,2000| współdziałając z naszą, już nawróconą, wolą"53:~Z pewnością 188 III, 1,3,2014| przestaje pragnąć tego, co już zna68.~ 189 III, 1,3,2043| duchu nadprzyrodzonym mają już siłę pociągania ludzi do 190 III, 2,0,2055| Księdze Powtórzonego Prawa7. Już w Starym Testamencie święte 191 III, 2,1,2129| 2130 Jednak już w Starym Testamencie Bóg 192 III, 2,1,2174| nadziei i nie zachowują już szabatu, ale święcą dzień 193 III, 2,2,2217| przykazanie przypomina dzieciom już dorosłym o ich odpowiedzialności 194 III, 2,2,2225| dzieciństwa. Zaczyna się ono już wtedy, gdy członkowie rodziny 195 III, 2,2,2266| bardzo rzadkie, a być może już nie zdarzają się wcale".~ 196 III, 2,2,2269| chronione w sposób absolutny. Już od pierwszej chwili swego 197 III, 2,2,2311| Gdyby na nieszczęście już do wojny doszło, nie wszystko 198 III, 2,2 | pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił 199 III, 2,2,2335| pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił 200 III, 2,2,2363| ostateczny i całkowity. Już nie dwoje, ale stanowią 201 III, 2,2,2437| narodami, których polityka jest już wzajemnie zależna. Jest 202 III, 2,2,2448| 2449 Już w Starym Testamencie wszystkie 203 III, 2,2,2496| 2497 Już z tytułu wykonywanego zawodu 204 III, 2,2 | pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił 205 III, 2,2,2515| 2516 Już w samym człowieku, ponieważ 206 III, 2,2,2518| wstępnym tego widzenia. Już dzisiaj uzdalnia nas ona 207 III, 2,2,2527| pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił 208 III, 2,2,2530| pozwoli nam oglądać Boga; już dzisiaj pozwala nam widzieć 209 III, 2,2,2540| by strzegł się tego, co już w raju wydawało się, że 210 III, 2,2,2545| radość ubogich, do których już należy Królestwo268;~Chrystus-Słowo 211 IV, 1,1,2585| historii; upamiętnia wypełnione już obietnice Boga i oczekuje 212 IV, 1,1,2595| wspominając wypełnione już Boże obietnice i wyrażając 213 IV, 1,1,2601| poleca On ludzi, ponieważ już w swoim Wcieleniu w pełni 214 IV, 1,1,2606| 2607 Gdy Jezus się modli, już wówczas uczy nas modlitwy. 215 IV, 1,1,2606| Jezus zaczyna od tego, co już wiedzą o modlitwie na podstawie 216 IV, 1,1,2615| skierowana do Jezusa jest już wysłuchiwana przez Niego 217 IV, 1,1,2628| naszego Ojca. Prośba jest już powrotem do Niego.~ 218 IV, 1,1,2629| Testamencie nie znajdziemy już modlitw-skarg (lamentacji) 219 IV, 1,1,2629| ciała. W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni" (Rz 8, 220 IV, 1,2,2676| się do powierzenia Jej już teraz "godziny naszej śmierci". 221 IV, 1,2,2686| całe swoje życie modlitwie. Już na pustyni egipskiej pustelnicy, 222 IV, 1,2,2690| ziemi ku niebu. Tradycyjnie już one czasem intensywnej 223 IV, 2,0,2766| Kościół otrzymał i przeżywał już od swoich początków. Pierwsze 224 IV, 2,0,2770| się na urzeczywistnionym już raz na zawsze misterium 225 IV, 2,0,2783| w takim przypadku nie ma już w was śladu dobroci Ojca 226 IV, 2,0,2784| odmówić swoim dzieciom, skoro już wcześniej pozwolił im być 227 IV, 2,0,2795| że jesteśmy Ludem Bożym już przebywającym "na wyżynach 228 IV, 2,0,2801| której zdążamy i do której już należymy.~ 229 IV, 2,0,2803| te trzy błagania zostały już wysłuchane w Ofierze Chrystusa 230 IV, 2,0,2804| się od nas i dotyczy nas już w tej chwili, na tym świecie: " 231 IV, 2,0,2815| działanie). Królestwo Boże jest już obecne. Przybliżyło się 232 IV, 2,0,2822| życzliwości, tak jak wypełnił się już w niebie.~ 233 IV, 2,0,2824| by ziemia nie różniła się już od nieba82.~


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License