Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
swobodnie 1
swoi 1
swoich 155
swoim 208
swoimi 17
swoistego 2
swój 93
Frequency    [«  »]
211 sam
211 siebie
208 dobra
208 swoim
208 wszystko
206 3
205 bedzie

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

swoim

    Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer
1 Wstep, 0,0,10| święty Jan Paweł II uczynił swoim to pragnienie wyrażone przez 2 I, 1,1,33 | otwartością na prawdę i piękno, swoim zmysłem moralnym, swoją 3 I, 1,1,33 | wolnością i głosem sumienia, swoim dążeniem do nieskończoności 4 I, 1,2,52 | wolny przez Niego, by w swoim jedynym Synu uczynić ich 5 I, 1,2 | Bóg powiedział wszystko w swoim Słowie~ 6 I, 1,2,94 | wiernych, którzy rozważają je w swoim sercu"60, szczególnie przez " 7 I, 1,2,98 | Kościół w swojej nauce, w swoim życiu i kulcie uwiecznia 8 I, 2,1,202 | należy Go miłować "całym swoim sercem, całą swoją duszą, 9 I, 2,1,202 | całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą" 10 I, 2,1,207 | który jest zawsze przy swoim ludzie, aby go zbawić.~ 11 I, 2,1,212 | pozostaje zawsze wierny sobie i swoim obietnicom.~ 12 I, 2,1,213 | co posiadają, On sam jest swoim bytem i z siebie samego 13 I, 2,1,236 | ludzkimi. Osoba ukazuje się w swoim działaniu, a im lepiejznamy 14 I, 2,1,237 | swego trynitarnego bytu w swoim dziele stworzenia i w swoim 15 I, 2,1,237 | swoim dziele stworzenia i w swoim Objawieniu w Starym Testamencie. 16 I, 2,1,242 | zachował to wyrażenie w swoim sformułowaniu Credo nicejskiego 17 I, 2,1,256 | już Trójca ogarnia mnie swoim blaskiem. Nie zacząłem jeszcze 18 I, 2,1,257 | przed stworzeniem świata w swoim umiłowanym Synu, przeznaczając " 19 I, 2,1,269 | niemożliwe93 i rozporządza On swoim dziełem zgodnie ze swoją 20 I, 2,1,289 | Pisma świętego, tak żeby swoim uroczystym charakterem wyrażały 21 I, 2,1,295 | stworzeniom uczestnictwo w swoim bycie, w swojej mądrości 22 I, 2,1,306 | wszechmogącego. Bóg daje więc swoim stworzeniom nie tylko istnienie, 23 I, 2,1,313 | Święty Tomasz More przed swoim męczeństwem pociesza córkę: " 24 I, 2,1,329 | jest aniołem"163. W całym swoim bycie aniołowie sługami 25 I, 2,1,357 | powołany do przymierza ze swoim Stwórcą, do dania Mu odpowiedzi 26 I, 2,1,369 | stworzeni "na obraz Boga". W swoim "byciu mężczyzną" i "byciu 27 I, 2,1,374 | ukonstytuowany w przyjaźni ze swoim Stwórcą oraz w harmonii 28 I, 2,1,377 | nieskazitelny i uporządkowany w swoim bycie, ponieważ był wolny 29 I, 2,1,410 | 410 Po swoim upadku człowiek nie został 30 I, 2,2,430 | 2, 7), to On w Jezusie, swoim odwiecznym Synu, który stał 31 I, 2,2,440 | J 3, 13)35, jak też w swoim posłaniu odkupieńczym jako 32 I, 2,2,442 | Tak samo powie Paweł o swoim nawróceniu na drodze do 33 I, 2,2,465 | Nicei w 325 r. wyznaje w swoim Credo, że Syn Boży jest " 34 I, 2,2,466 | który przyjął je i uczynił swoim od chwili swego poczęcia. 35 I, 2,2,466 | ludzkie poczęcie Syna Bożego w swoim łonie: "(Nazywa się Matką 36 I, 2,2,468 | Jezus Chrystus, który w swoim ciele został ukrzyżowany, 37 I, 2,2,469 | naszym Panem:~"Niezmienny w swoim Bóstwie, przyjął to, co 38 I, 2,2,470 | Zarówno w swojej duszy, jak w swoim ciele Chrystus wyraża więc 39 I, 2,2,473 | człowiekiem97. Syn ujawniał także w swoim ludzkim poznaniu Boską zdolność 40 I, 2,2,494 | niemało Ojców starożytnych w swoim nauczaniu chętnie wraz z 41 I, 2,2,496 | Dziewicy... On był prawdziwie w swoim ciele przybity do krzyża 42 I, 2,2,502 | racje, dla których Bóg w swoim zamyśle zbawczym chciał, 43 I, 2,2,517 | się ubogim, ubogacił nas swoim ubóstwem177; w Jego życiu 44 I, 2,2,520 | 520 Jezus w całym swoim życiu ukazuje się jako nasz 45 I, 2,2,521 | misteria w nas i w całym swoim Kościele przy pomocy łask, 46 I, 2,2,523 | Łk 1, 17), świadczy o Nim swoim przepowiadaniem, swoim chrztem 47 I, 2,2,523 | Nim swoim przepowiadaniem, swoim chrztem nawrócenia, a w 48 I, 2,2,523 | chrztem nawrócenia, a w końcu swoim męczeństwem199.~ 49 I, 2,2,526 | ziemskiego ojca, obdarzył nas swoim Bóstwem206.~Misteria dziecięctwa 50 I, 2,2,531 | że Jezus był "poddany" swoim rodzicom oraz że "czynił 51 I, 2,2,537 | upodobniony do Chrystusa, który w swoim chrzcie uprzedza swoją śmierć 52 I, 2,2,553 | potwierdził to zadanie po swoim Zmartwychwstaniu: "Paś baranki 53 I, 2,2,554 | Nauczyciel "zaczął... wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść 54 I, 2,2,570 | Król-Mesjasz, przyjęty w swoim mieście przez dzieci i pokornych 55 I, 2,2,583 | Świątyni w celu przypomnienia swoim rodzicom, że powinien być 56 I, 2,2,590 | że Dawid nazwał Mesjasza swoim Panem368, i gdy stwierdza: " 57 I, 2,2,601 | cierpiącego Sługi404. po swoim Zmartwychwstaniu Jezus w 58 I, 2,2,606 | Boży zamysł zbawienia w swoim odkupieńczym posłaniu: " 59 I, 2,2,609 | 609 Podejmując w swoim ludzkim sercu miłość Ojca 60 I, 2,2,612 | śmierć odkupieńczą, aby "w swoim ciele ponieść nasze grzechy 61 I, 2,2,614 | nieposłuszeństwo.~Jezus zastępuje swoim posłuszeństwem nasze nieposłuszeństwo~ 62 I, 2,2,624 | zaznał śmierci" (Hbr 2, 9). W swoim zbawczym zamyśle Bóg postanowił, 63 I, 2,2,624 | cały świat459.~Chrystus w swoim ciele w grobie~ 64 I, 2,2,631 | który oświeca ludzkość swoim światłem i z Tobą żyje i 65 I, 2,2,639 | Zmartwychwstania, którą przejął po swoim nawróceniu pod Damaszkiem482.~ 66 I, 2,2,646 | Chrystusa jest istotowo różne. W swoim zmartwychwstałym ciele Jezus 67 I, 2,2,647 | ukazuje się światu510, ale swoim uczniom, "tym, którzy z 68 I, 2,2,651 | przez siebie potwierdzenie swoim Boskim autorytetem.~ 69 I, 2,2,654 | który objawił się w pełni w swoim Zmartwychwstaniu.~ 70 I, 2,2,659 | płodowi" (1 Kor 15, 8) w swoim ostatnim ukazaniu się, w 71 I, 2,2,661 | Człowieczeństwo pozostawione swoim własnym siłom nie ma dostępu 72 I, 2,2,669 | pozostaje On na ziemi w swoim Kościele. Odkupienie jest 73 I, 2,2,672 | Chrystus powiedział przed swoim Wniebowstąpieniem, że nie 74 I, 2,2,677 | Paschę, w której podąży za swoim Panem w Jego Śmierci i Jego 75 I, 2,2,678 | Chrzcicielem58l Jezus zapowiedział w swoim przepowiadaniu sąd, który 76 I, 2,3,697 | Maryję Dziewicę i osłania "swoim cieniem", by poczęła i urodziła 77 I, 2,3,701 | Chrystus wychodzi z wody po swoim chrzcie, zstępuje na Niego 78 I, 2,3,728 | uczestnikom Święta Namiotów82. Swoim uczniom mówi otwarcie o 79 I, 2,3,759 | powołuje wszystkich ludzi w swoim Synu: "Wierzących w Chrystusa 80 I, 2,3,769 | połączenia się z Królem swoim w chwale"159. Wypełnienie 81 I, 2,3,772 | zjednoczony z Chrystusem jako swoim Oblubieńcem165, także on 82 I, 2,3,786 | że dusza potrafi kierować swoim ciałem w poddaniu Bogu? 83 I, 2,3,787 | Królestwa190; dał im udział w swoim posłaniu, w swojej radości191 84 I, 2,3,787 | rzeczywistą komunię między swoim i naszym ciałem: "Kto spożywa 85 I, 2,3,794 | Głowie203, Chrystus rozdziela w swoim Ciele, którym jest Kościół, 86 I, 2,3,816 | nasz po zmartwychwstaniu swoim powierzył do pasienia Piotrowi, 87 I, 2,3,827 | Kościół obejmujący w łonie swoim grzeszników, święty i zarazem 88 I, 2,3,827 | jest więc święty, chociaż w swoim łonie obejmuje grzeszników, 89 I, 2,3,835 | Sam Kościół, powszechny w swoim powołaniu i w swoim posłaniu, 90 I, 2,3,835 | powszechny w swoim powołaniu i w swoim posłaniu, skoro zapuszcza 91 I, 2,3,846 | się dla nas obecny w Ciele swoim, którym jest Kościół; On 92 I, 2,3,861 | ich śmierci, bezpośrednim swoim współpracownikom przekazali, 93 I, 2,3,863 | komunii wiary i życia ze swoim początkiem. Cały Kościół 94 I, 2,3,874 | świętą szafarze służą braciom swoim, aby wszyscy, którzy 95 I, 2,3,893 | sakramentów. Uświęcają go swoim przykładem "nie jak ci, 96 I, 2,3,908 | do śmierci413, udzielił swoim wiernym daru królewskiej 97 I, 2,3,932 | węższą" drogą, pobudzają swoim przykładem braci oraz "dają 98 I, 2,3,935 | Królestwo. Daje im udział w swoim posłaniu. Otrzymują oni 99 I, 2,3,938 | i fundamentem jedności w swoim Kościele partykularnym"459.~ 100 I, 2,3,954 | nie przyjdzie w majestacie swoim, a wraz z Nim wszyscy aniołowie, 101 I, 2,3 | Kościoła~Cała zjednoczona ze swoim Synem...~ 102 I, 2,3,964 | Bożego stanęła, najgłębiej ze swoim Jednorodzonym współcierpiała 103 I, 2,3,965 | zacienił"489.~...także w swoim Wniebowzięciu...~ 104 I, 2,3,972 | to, czym jest Kościół w swoim misterium, w swojej "pielgrzymce 105 I, 2,3,981 | 981 Chrystus po swoim zmartwychwstaniu posłał 106 I, 2,3,997 | ponowne zjednoczenie ze swoim uwielbionym ciałem. Bóg 107 I, 2,3,999 | Chrystus zmartwychwstał w swoim własnym ciele: "Popatrzcie 108 I, 2,3,1013| Bożego i by decydował o swoim ostatecznym przeznaczeniu. 109 I, 2,3,1037| Twego. Napełnij nasze życie swoim pokojem, zachowaj nas od 110 I, 2,3,1063| Amen"), czyli Bóg wierny swoim obietnicom: "Kto w kraju 111 II, 0,3,1068| do tego, by wierni życiem swoim wyrażali oraz ujawniali 112 II, 0,3,1069| Arcykapłan, kontynuuje w swoim Kościele, z Kościołem i 113 II, 0,3,1073| nas umiłował" (Ef 2, 4) w swoim umiłowanym Synu. Jest to " 114 II, 1,1,1082| stworzenia i zbawienia; w swoim Słowie, które dla nas przyjęło 115 II, 1,1,1083| Kościół, zjednoczony ze swoim Panem i "w Duchu Świętym" ( 116 II, 1,1,1085| zapowiadał Misterium Paschalne w swoim nauczaniu i uprzedzał je 117 II, 1,1,1087| powierzają oni władzę swoim następcom. Ta "sukcesja 118 II, 1,1,1088| Chrystus jest zawsze obecny w swoim Kościele, szczególnie w 119 II, 1,1,1088| Chrystus chrzci. Jest obecny w swoim słowie, albowiem gdy w Kościele 120 II, 1,1,1098| przygotować się na spotkanie ze swoim Panem - być "ludem dobrze 121 II, 1,1,1110| jakimi pobłogosławił On nas w swoim Synu, by udzielić nam Ducha 122 II, 1,2,1151| przez Chrystusa. Pan Jezus w swoim przepowiadaniu często posługuje 123 II, 1,2,1166| dniem", w którym Chrystus po swoim "odpoczynku" wielkiego Szabatu 124 II, 2,1,1223| rąk Jana Chrzciciela14. Po swoim zmartwychwstaniu Jezus daje 125 II, 2,1,1248| łączą się z Chrystusem, swoim Nauczycielem. Należy więc 126 II, 2,1,1257| Dlatego też polecił On swoim uczniom głosić Ewangelię 127 II, 2,1,1334| potwierdzeniem, że Bóg jest wierny swoim obietnicom. "Kielich błogosławieństwa" ( 128 II, 2,1,1339| zapowiedział w Kafarnaum: dać swoim uczniom swoje Ciało i swoją 129 II, 2,1,1361| wiernych ze swą osobą oraz ze swoim uwielbieniem i wstawiennictwem. 130 II, 2,1,1373| obecny na wiele sposobów w swoim Kościele182: w swoim słowie, 131 II, 2,1,1373| sposobów w swoim Kościele182: w swoim słowie, w modlitwie Kościoła, 132 II, 2,1,1380| chciał pozostać obecny w swoim Kościele w ten wyjątkowy 133 II, 2,2,1424| i pojednaj się z bratem swoim" (Mt 5, 24).~ 134 II, 2,2,1428| który obejmuje "w łonie swoim grzeszników" i który będąc " 135 II, 2,2,1461| Skoro Chrystus powierzył swoim Apostołom posługę jednania53, 136 II, 2,2,1501| pomóc lepiej rozeznać w swoim życiu to, co nieistotne, 137 II, 2,2,1513| namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu 138 II, 2,3,1548| wyświęconego kapłana jest obecny w swoim Kościele sam Chrystus jako 139 II, 2,3,1556| przekazali dar duchowy pomocnikom swoim przez włożenie na nich rąk; 140 II, 2,3,1575| Apostołów i dał im udział w swoim posłaniu i w swojej władzy. 141 II, 2,3,1589| do nawrócenia, by całym swoim życiem odpowiedzieć Temu, 142 II, 2,3,1608| pomocy łaski, której Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu 143 II, 2,3,1609| 1609 Bóg w swoim miłosierdziu nie opuścił 144 II, 2,3,1611| Pieśni nad Pieśniami jedyny w swoim rodzaju wyraz miłości ludzkiej, 145 II, 2,3,1614| 1614 W swoim nauczaniu Jezus wypowiadał 146 II, 2,3,1651| specjalne uczestnictwo w swoim własnym dziele stwórczym, 147 II, 2,3,1652| wychowanie rodzice przekazują swoim dzieciom. Rodzice głównymi 148 II, 2,3,1654| byli ci, którzy "z całym swoim domem" stawali się ludźmi 149 II, 2,4,1682| matka nosił sakramentalnie w swoim łonie chrześcijanina podczas 150 III, 1,1,1700| pierwszy, został odnowiony w swoim pierwotnym pięknie i uszlachetniony 151 III, 1,1,1731| utwierdzi się w pełni w swoim najwyższym dobru, jakim 152 III, 1,1,1770| doznania. Człowiek dzięki swoim emocjom przeczuwa dobro 153 III, 1,1,1805| Człowiek roztropny decyduje o swoim postępowaniu i porządkuje 154 III, 1,1,1820| chwale nieba z Chrystusem, swoim Oblubieńcem:~Ufaj więc, ( 155 III, 1,3,1950| rozeznawać, będzie kierował swoim postępowaniem, korzystając 156 III, 1,3,1985| zalecił wypełniać uczniom swoim"38.~ 157 III, 1,3,1998| przez który Bóg obdarza nas swoim życiem wlanym przez Ducha 158 III, 1,3,2000| zapoczątkowuje - sprawiając swoim działaniem, abyśmy chcieli, 159 III, 1,3,2022| przez który Bóg obdarza nas swoim życiem wlanym przez Ducha 160 III, 1,3,2045| 2046 Chrześcijanie swoim życiem na wzór Chrystusa 161 III, 2,0,2054| miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą 162 III, 2,0,2054| całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe 163 III, 2,0,2055| świętej górze. Napisał je "swoim palcem" (Wj 31, 18; Pwt 164 III, 2,0,2075| 2076 Jezus swoim życiem i przepowiadaniem 165 III, 2,0,2076| zawartego przez Boga ze swoim ludem. Przykazania Boże 166 III, 2,1 | MIŁOWAŁ PANA BOGA SWEGO~CAŁYM SWOIM SERCEM,~CAŁĄ SWOJĄ DUSZĄ~ 167 III, 2,1 | CAŁĄ SWOJĄ DUSZĄ~I CAŁYM SWOIM UMYSŁEM"~ 168 III, 2,1,2082| miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą 169 III, 2,1,2082| całą swoją duszą i całym swoim umysłem" (Mt 22, 37; Łk 170 III, 2,1,2083| poznać, przypominając o swoim wszechmocnym, życzliwym 171 III, 2,1,2090| sprawiedliwości - gdyż Bóg jest wierny swoim obietnicom - oraz Jego miłosierdziu.~ 172 III, 2,1,2114| może objawić przyszłość swoim prorokom lub innym świętym. 173 III, 2,1,2142| wierzą; objawia się im w swoim osobowym misterium. Dar 174 III, 2,1,2162| względem Pana, zawsze wiernego swoim obietnicom.~ 175 III, 2,2,2195| Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, 176 III, 2,2,2195| całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. 177 III, 2,2,2222| dawanie dobrego przykładu swoim dzieciom. Jeśli potrafią 178 III, 2,2,2297| pasterzy Kościoła, którzy w swoim sądownictwie przyjęli przepisy 179 III, 2,2 | patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa ( 180 III, 2,2,2335| patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa" ( 181 III, 2,2,2357| wypełniania woli Bożej w swoim życiu i - jeśli chrześcijanami - 182 III, 2,2,2393| życia w czystości zgodnie ze swoim stanem życia.~ 183 III, 2,2,2403| innym, a przede wszystkim swoim bliskim.~ 184 III, 2,2,2406| ubogim, aby nas ubóstwem swoim ubogacić" (2 Kor 8, 9).~ 185 III, 2,2 | patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa ( 186 III, 2,2,2527| patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa" ( 187 III, 2,2,2543| 2544 Jezus nakazuje swoim uczniom, by przedkładali 188 IV, 1,1,2566| nawet człowiek zapomina o swoim Stwórcy lub ukrywa się daleko 189 IV, 1,1,2576| czerpał siłę i wytrwałość w swoim wstawiennictwie. Nie modli 190 IV, 1,1,2598| Wszechmogącego i rozważała je w swoim sercu36. Uczy się jej przez 191 IV, 1,1,2601| On ludzi, ponieważ już w swoim Wcieleniu w pełni przyjmuje 192 IV, 1,1,2613| Jezus powierza otwarcie swoim uczniom tajemnicę modlitwy 193 IV, 1,1,2613| gdy On powróci do Ojca w swoim uwielbionym człowieczeństwie. 194 IV, 1,1,2627| się za stworzenie przed swoim Stwórcą. Wysławia wielkość 195 IV, 1,1,2635| uczestniczyć w ten sposób w swoim posługiwaniu Ewangelii96, 196 IV, 1,1,2640| wydarzenie, jakie Bóg wypełnił w swoim Synu: Jego Wcielenie, Jego 197 IV, 1,2,2662| tradycji modlitwy - proponuje swoim wiernym język modlitwy: 198 IV, 1,2,2665| które Syn Boży otrzymuje w swoim Wcieleniu: JEZUS. Ludzkie 199 IV, 1,3,2742| samotnej przechadzki, siedząc w swoim sklepiku czy też kupując 200 IV, 2,0,2758| na prośbę Pan powierza swoim uczniom i swojemu Kościołowi 201 IV, 2,0,2764| Słowo Wcielone, Jezus zna w swoim ludzkim sercu potrzeby swoich 202 IV, 2,0,2776| ośmieliłby się nazwać Boga swoim Ojcem, jeśli nie wyłącznie 203 IV, 2,0,2781| przybierając nas za dzieci w swoim Jedynym Synu. Przez chrzest 204 IV, 2,0,2781| Chrystusa, a przez namaszczenie swoim Duchem, który od Głowy wylewa 205 IV, 2,0,2784| rozmawia z Bogiem jak ze swoim własnym Ojcem.~Ojcze nasz: 206 IV, 2,0,2784| może On naprawdę odmówić swoim dzieciom, skoro już wcześniej 207 IV, 2,0,2793| których Bóg mieszka jak w swoim przybytku. Przez to również 208 IV, 2,0,2815| przyjście chcemy przyśpieszyć swoim oczekiwaniem. Jak jest On


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License