Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
297 4
298 2
299 3
3 206
30 27
300 4
301 1
Frequency    [«  »]
208 dobra
208 swoim
208 wszystko
206 3
205 bedzie
205 tych
204 sobie

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

3

                             bold = Main text
  Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer             grey = Comment text
1 Wstep | Jezusa Chrystusa" (J 17,1. 3). Zbawiciel nasz, Bóg "pragnie, 2 Wstep | poznania prawdy" (1 Tm 2, 3-4). "Nie dano ludziom pod 3 Wstep, 0,0,3 | 3 Ci, którzy z pomocą Bożą 4 Wstep, 0,0,5 | życia chrześcijańskiego"3.~ 5 I, 1,1,30 | szukających Pana" (Ps 105, 3). Nawet jeśli człowiek może 6 I, 1,2,59 | wszystkie narody ziemi" (Rdz 12,3 LXX)19.~ 7 I, 1,2,114 | 114 3. Uwzględniać "analogię wiary" 8 I, 1,2,117 | pouczeniu nas" (1 Kor 10, 11)90.~3. Sens anagogiczny. Możemy 9 I, 1,2,126 | Ducha Prawdy oświeceni".~3. Spisanie Ewangelii. "Święci 10 I, 1,2,133 | Chrystusa Jezusa>> (Flp 3, 8). <<Nieznajomość Pisma 11 I, 1,3,143 | Bogu "posłuszeństwem wiary"3.~~ 12 I, 1,3,146 | za sprawiedliwość" (Rz 4, 3)7. Dzięki tej "mocnej wierze" ( 13 I, 1,3,152 | określono zakładki." (1 Kor 12, 3). "Duch przenika wszystko, 14 I, 1,3,163 | takim, jakim jest" (1 J 3, 2). Wiara jest więc już 15 I, 1,3,171 | i podporą prawdy" (1 Tm 3, 15), zachowuje wiernie " 16 I, 1,3,171 | przekazaną świętym" (Jud 3). To Kościół zachowuje pamięć 17 I, 2,0,190 | zasadą naszego uświęcenia"3. Te trzy części "trzema 18 I, 2,1,201 | sprawiedliwość i moc>>" (Iz 45, 22-24)3.~ 19 I, 2,1,205 | Izaaka i Bogiem Jakuba" (Wj 3, 6). Bóg jest Bogiem ojców; 20 I, 2,1,205 | najdalsze pokolenia" (Wj 3, 13-15).~ 21 I, 2,1,207 | Jestem Bogiem ojca twego", Wj 3, 6), jak i przyszłość (" 22 I, 2,1,207 | przyszłość ("Ja będę z tobą", Wj 3,12). Bóg, który objawia 23 I, 2,1,208 | serca i zna wszystko" (1 J 3, 19-20).~ 24 I, 2,1,219 | swego Jednorodzonego dał" (J 3, 16).~ 25 I, 2,1,220 | ciebie łaskawość" (Jr 31, 3).~ 26 I, 2,1,241 | odbicie Jego istoty" (Hbr 1, 3).~ 27 I, 2,1,268 | wszystko, co zechce" (Ps 115, 3)~ 28 I, 2,1,286 | rzeczy widzialnych" (Hbr 11, 3).~ 29 I, 2,1,287 | Ps 115,15;124, 8; 134, 3).~ 30 I, 2,1,291 | nic się nie stało" (J 1,1-3). Nowy Testament objawia, 31 I, 2,1,300 | Jego niezgłębiona" (Ps 145, 3). Ponieważ jednak jest Stwórcą 32 I, 2,1,303 | wszystko, co zechce" (Ps 115, 3), a o Chrystusie zostało 33 I, 2,1,303 | a nikt nie otwiera" (Ap 3, 7). "Wiele zamierzeń jest 34 I, 2,1,307 | pomocnikami Boga" (1 Kor 3, 9; 1 Tes 3, 2) i Jego Królestwa142.~ 35 I, 2,1,307 | Boga" (1 Kor 3, 9; 1 Tes 3, 2) i Jego Królestwa142.~ 36 I, 2,1,320 | słowem swej potęgi" (Hbr 1, 3), i przez Ducha Stwórcę, 37 I, 2,1,345 | uczynił go świętym" (Rdz 2, 1-3). Słowa te bogate w zbawczą 38 I, 2,1,385 | tajemnicy pobożności" (1 Tm 3, 16). Objawienie miłości 39 I, 2,1,390 | 390 Opis upadku (Rdz 3) używa języka obrazowego, 40 I, 2,1,392 | jak Bóg będziecie" (Rdz 3, 5). Diabeł "trwa w grzechu 41 I, 2,1,392 | grzechu od początku" (1 J 3, 8) i jest "ojcem kłamstwa" ( 42 I, 2,1,394 | zniszczyć dzieła diabła" (1 J 3, 8). Wśród jego dzieł najcięższe 43 I, 2,2,423 | od Boga wyszedł" (J 13, 3), "z nieba zstąpił" (J 3, 44 I, 2,2,423 | 3), "z nieba zstąpił" (J 3,13; 6, 33), "przyszedł w 45 I, 2,2,424 | bogactwo Chrystusa" (Ef 3, 8)~ 46 I, 2,2,428 | powstania z martwych" (Flp 3, 8-10).~ 47 I, 2,2,433 | wiarę mocą Jego krwi" (Rz 3, 25), oznacza to, że w Jego 48 I, 2,2,438 | Mk 1, 24; J 6, 69; Dz 3, 14).~ 49 I, 2,2,440 | który z nieba zstąpił" (J 3, 13)35, jak też w swoim 50 I, 2,2,444 | Jednorodzony" Syn Boga (J 3,16) i przez ten tytuł potwierdza 51 I, 2,2,444 | Jednorodzonego Syna Bożego" (J 3, 18). To wyznanie chrześcijańskie 52 I, 2,2,455 | jest Jezus>>" (1 Kor 12, 3).~ 53 I, 2,2,457 | aby zgładzić grzechy" (1 J 3, 5).~Nasza chora natura 54 I, 2,2,458 | ale miał życie wieczne" (J 3, 16).~ 55 I, 2,2,463 | objawił się w ciele" (1 Tm 3,16).~ 56 I, 2,2,492 | niebieskich - w Chrystusie" (Ef 1, 3). Wybrał "z miłości przed 57 I, 2,2,504 | obfitości udziela Mu Ducha" (J 3, 34). Z "pełności" Tego, 58 I, 2,2,519 | nasze grzechy" (1 Kor 15, 3) i Zmartwychwstania "dla 59 I, 2,2,523 | przyjaciel oblubieńca" (J 3, 29), nazywając Go Barankiem 60 I, 2,2,524 | żebym się umniejszał" (J 3, 30).~Misterium Bożego Narodzenia~ 61 I, 2,2,526 | się powtórnie narodzić" (J 3, 7), narodzić się "z Boga" ( 62 I, 2,2,535 | odpuszczenia grzechów" (Łk 3, 3). Tłum grzeszników - 63 I, 2,2,535 | odpuszczenia grzechów" (Łk 3, 3). Tłum grzeszników - celnicy 64 I, 2,2,535 | jest mój Syn umiłowany" (Mt 3, 13-17). Jest to objawienie 65 I, 2,2,536 | wszystko, co sprawiedliwe" (Mt 3, 15), to znaczy poddaje 66 I, 2,2,536 | otworzyły... się niebiosa" (Mt 3, 16), które zamknął grzech 67 I, 2,2,544 | Królestwo niebieskie" (Mt 5, 3). Właśnie "maluczkim" Ojciec 68 I, 2,2,556 | chwalebnego ciała" (Flp 3, 21). Przypomina nam również, 69 I, 2,2,580 | przynosi Prawo" (Iz 42, 3), staje się "Przymierzem 70 I, 2,2,580 | przekleństwo Prawa" (Ga 3, 13) ciążące nad tymi, którzy 71 I, 2,2,580 | wykonać Księga Prawa" (Ga 3, 10), ponieważ poniósł śmierć " 72 I, 2,2,591 | się powtórnie narodzić" (J 3, 7) dzięki łasce Bożej370. 73 I, 2,2,591 | przez "zatwardziałość" (Mk 3, 5; Rz 11, 25) "niewiary" ( 74 I, 2,2,597 | do "nieświadomości" (Dz 3, 17) Żydom z Jerozolimy, 75 I, 2,2,599 | którzy "wydali Jezusa" (Dz 3, 13), byli jedynie biernymi 76 I, 2,2,601 | je "przejął" (1 Kor 15, 3) - "Chrystus umarł - 77 I, 2,2,608 | pierwszej Paschy (Wj 12, 3-14)421. Całe życie Chrystusa 78 I, 2,2,612 | Osobę "Dawcy życia" (Dz 3,15), "Żyjącego" (Ap 1,18) 79 I, 2,2,619 | nasze grzechy" (1 Kor 15, 3).~ 80 I, 2,2,624 | nasze grzechy" (1 Kor 15, 3), lecz także by "zaznał 81 I, 2,2,626 | którego skazano na śmierć (Dz 3,15), jest Tym samym, co 82 I, 2,2,632 | wskrzeszony "z martwych" (Dz 3, 15; Rz 8, 11; 1 Kor 15, 83 I, 2,2,635 | Jezus, "Dawca życia" (Dz 3, 15), przez śmierć pokonał 84 I, 2,2,639 | potem Dwunastu" (1 Kor 15, 3-4). Apostoł mówi tu o żywej 85 I, 2,2,648 | mocy Synem Bożym" (Rz 1, 3-4). Św. Paweł podkreśla 86 I, 2,2,661 | Syna Człowieczego" (J 3, 13)533. Człowieczeństwo 87 I, 2,2,674 | swoich świętych proroków" (Dz 3, 19-21). Św. Paweł kontynuuje 88 I, 2,3,683 | jest Jezus>>" (1 Kor 12, 3). "Bóg wysłał do serc naszych 89 I, 2,3,684 | Jezusa Chrystusa" (J 17, 3). Jest On jednak ostatni 90 I, 2,3,685 | odbiera uwielbienie i chwałę"3. Dlatego zagadnienie Boskiej 91 I, 2,3,693 | określenia: Duch obietnicy (Ga 3, 14; Ef 1, 13), Duch przybrania 92 I, 2,3,693 | 8, 11), Duch Pana (2 Kor 3, 17), Duch Boży (Rz 8, 9. 93 I, 2,3,696 | Duchem Świętym i ogniem" (Łk 3, 16), tym Duchem, o którym 94 I, 2,3,696 | napełnia ich sobą (Dz 2, 3-4). Tradycja duchowa zachowa 95 I, 2,3,700 | żywych tablicach serc" (2 Kor 3, 3). Hymn Veni Creator Spiritus 96 I, 2,3,700 | tablicach serc" (2 Kor 3, 3). Hymn Veni Creator Spiritus 97 I, 2,3,705 | pozbawiony chwały Bożej" (Rz 3, 23), pozbawiony "podobieństwa". 98 I, 2,3,708 | prowadzić Lud do Chrystusa (Ga 3, 24). Jednak niemoc Prawa, 99 I, 2,3,755 | lub <<rolą Bożą>> (1 Kor 3, 9). Na tej roli rośnie 100 I, 2,3,756 | Bożą budowlą>> (1 Kor 3, 9). Pan porównał siebie 101 I, 2,3,756 | Boga z ludźmi>> (Ap 21, 3), a przede wszystkim świętą 102 I, 2,3,782 | z wody i z Ducha" (J 3, 3-5), to znaczy przez wiarę 103 I, 2,3,782 | z wody i z Ducha" (J 3, 3-5), to znaczy przez wiarę 104 I, 2,3,791 | Chrystusie Jezusie" (Ga 3, 27-28).~"Chrystus jest 105 I, 2,3,814 | jaką jest pokój" (Ef 4, 3).~ 106 I, 2,3,815 | więzią doskonałości" (Kol 3,14). Jedność Kościoła pielgrzymującego 107 I, 2,3,858 | na głoszenie nauki" (Mk 3,13-14). Od tej chwili będą 108 I, 2,3,859 | Nowego Przymierza" (2 Kor 3, 6) i "sługi Boga" (2 Kor 109 I, 2,3,893 | przykłady dla stada" (1 P 5, 3). W ten sposób mogą "razem 110 I, 2,3,999 | w "chwalebne ciało" (Flp 3, 21), w "ciało duchowe" ( 111 I, 2,3,1002| prawicy Boga (Kol 2, 12; 3, 1).~ 112 I, 2,3,1003| Chrystusem w Bogu" (Kol 3, 3). "Razem też wskrzesił 113 I, 2,3,1003| Chrystusem w Bogu" (Kol 3, 3). "Razem też wskrzesił i 114 I, 2,3,1003| ukażemy się w chwale" (Kol 3, 4).~ 115 I, 2,3,1023| takim, jakim jest" (1 J 3, 2), twarzą w twarz572:~ 116 I, 2,3,1033| sobie życia wiecznego" (1 J 3, 14 c-15). Nasz Pan ostrzega 117 I, 2,3,1037| doprowadzić do nawrócenia" (2 P 3, 9): ~Boże, przyjmij łaskawie 118 I, 2,3,1039| nasz przybędzie" (Ps 50, 3)... powie do nich: "Najmniejszych 119 I, 2,3,1043| niebem i nową ziemią" (2 P 3, 13)596. Będzie to ostateczna 120 I, 2,3,1065| Chrystus jest "Amen" (Ap 3,14). On jest ostatecznym " 121 II, 0,3,1066| nazywa "tajemniczym planem"3, a tradycja patrystyczna " 122 II, 1,1,1077| nas w Umiłowanym" (Ef 1, 3-6).~ 123 II, 1,1,1086| całego życia liturgicznego"3.~ 124 II, 2,1,1212| postępują w doskonałej miłości"3.~~ 125 II, 2,1,1215| odnawiającym w Duchu Świętym" (Tt 3, 5), ponieważ oznacza i 126 II, 2,1,1215| do Królestwa~Bożego" (J 3, 5).~ 127 II, 2,1,1219| uratowanych przez wodę" (1 P 3, 20).~Ty nawet w wodach 128 II, 2,1,1224| wszystko, co sprawiedliwe" (Mt 3, 15). Ten gest Jezusa jest 129 II, 2,1,1224| swego "umiłowanego Syna" (Mt 3,16-17).~ 130 II, 2,1,1225| wejść do Królestwa Bożego (J 3, 5).~Zobacz, gdzie jesteś 131 II, 2,1,1227| wkroczyli w nowe życie (Rz 6, 3-4)21.~Ochrzczeni "przyoblekli 132 II, 2,1,1227| przyoblekli się w Chrystusa" (Ga 3, 27). Dzięki Duchowi Świętemu 133 II, 2,1,1238| się z wody i z Ducha" (J 3, 5).~ 134 II, 2,1,1243| przyoblekł się w Chrystusa" (Ga 3, 27) i zmartwychwstał z 135 II, 2,1,1286| niezmierzonej obfitości" (J 3, 34).~ 136 II, 2,2,1420| Chrystusem w Bogu" (Kol 3, 3). Jesteśmy jeszcze w " 137 II, 2,2,1420| Chrystusem w Bogu" (Kol 3, 3). Jesteśmy jeszcze w "naszym 138 II, 2,2,1425| przyoblekł się w Chrystusa" (Ga 3, 27). Św. Jan Apostoł przypomina 139 II, 2,2,1460| owoce godne nawrócenia" (Łk 3, 8), mające moc z Niego, 140 II, 2,3,1535| obowiązków i godności ich stanu"3.~ 141 II, 2,3,1590| pożąda dobrego zadania" (1 Tm 3, 1). Do Tytusa powiedział: " 142 II, 2,3,1609| bóle rodzenia dzieci" (Rdz 3,16), praca "w pocie oblicza" ( 143 II, 2,3,1609| praca "w pocie oblicza" (Rdz 3,19) stanowią także lekarstwo, 144 II, 2,4,1670| błogosławieństwem duchowym" (Ef 1, 3). Dlatego Kościół udziela 145 III, 0,4,1691| dziećmi Bożymi" (J 1, 12; 1 J 3, 1), "uczestnikami Boskiej 146 III, 0,4,1692| który widzi w ukryciu"3, by stać się doskonałymi, " 147 III, 1,1,1700| niewidzialnego" (Kol 1, 15)3, człowiek został stworzony " 148 III, 1,1,1715| wielka jest w niebie (Mt 5, 3-12).~ 149 III, 1,1,1740| Duch... tam wolność" (2 Kor 3,17). Już teraz chlubimy 150 III, 1,1,1769| do Boga żywego" (Ps 84, 3).~W skrócie~ 151 III, 1,1,1780| serca i zna wszystko (1 J 3, 19-20).~ 152 III, 1,1,1816| dziedzicami życia wiecznego" (Tt 3, 6-7).~ 153 III, 1,1,1825| nie zyskał" (1 Kor 13, 2. 3); bez niej nie mają znaczenia 154 III, 1,1,1826| więzią doskonałości" (Kol 3, 14); jest formą cnót; wyraża 155 III, 1,1,1843| więzią doskonałości" (Kol 3,14) i formą wszystkich cnót.~ 156 III, 1,1,1849| określaniu dobra i zła (Rdz 3, 5). Grzech jest więc "miłością 157 III, 1,1,1863| jest grzechu wiecznego" (Mk 3, 29) "Każdy grzech i bluźnierstwo 158 III, 1,3,1970| 12-15, 1 Kor 12-13, Kol 3-4, Ef 4-5 itd. Nauka ta 159 III, 1,3,1986| w Jezusa Chrystusa" (Rz 3, 22) i przez chrzest39:~ 160 III, 1,3,1991| który wierzy w Jezusa (Rz 3, 21-26).~ 161 III, 1,3,1994| wewnętrznego" (Rz 7, 22; Ef 3, 16), usprawiedliwienie 162 III, 1,3,2031| i podpora prawdy" (1 Tm 3,15), otrzymał od Apostołów " 163 III, 1,3,2050| szabat, aby go ~święcić...~~~~3. Pamiętaj, abyś ~dzień święty 164 III, 2,0,2057| arce" (Wj 25,16; 40, 1-3).~ 165 III, 2,1,2111| jest "Bogiem żywym" (Joz 3,10; Ps 42, 3 i in.), który 166 III, 2,1,2111| żywym" (Joz 3,10; Ps 42, 3 i in.), który daje życie 167 III, 2,1,2128| Twórca piękności" (Mdr 13, 3).~ 168 III, 2,1,2149| będziesz przysięgał" (Pwt 6, I 3).~ 169 III, 2,2 | długowieczny na ziemi" (Ef 6, 1-3)1.~ 170 III, 2,2,2216| to jest miłe w Panu" (Kol 3, 20)11. Dzieci mają także 171 III, 2,2,2217| wytchnienie swej matce. (Syr 3, 2-6)~Synu, wspomagaj swego 172 III, 2,2,2217| do gniewu swą matkę. (Syr 3,12-13. 16)~ 173 III, 2,2,2242| wszystkich innych środków; 3 - jeśli nie spowoduje to 174 III, 2,2,2347| przyoblekł się w Chrystusa" (Ga 3, 27), wzór wszelkiej czystości. 175 III, 2,2,2426| niech też nie je!" (2 Tes 3, 10)162. Szanuje ona dary 176 III, 2,2,2446| niech tak samo czyni (Łk 3,11). Raczej dajcie to, co 177 III, 2,2,2464| Bóg jest "prawdomówny" (Rz 3, 4), członkowie Jego Ludu 178 III, 2,2,2499| Twórca piękności" (Mdr 13, 3).~Mądrość jest bowiem tchnieniem 179 III, 2,2,2501| odbiciem Jego istoty" (Hbr 1, 3), w którym "mieszka cała 180 III, 2,2,2514| grzechu pierworodnego (Rdz 3, 11). Wywołuje ono nieporządek 181 III, 2,2,2540| do zdobycia wiedzy" (Rdz 3, 6).~ 182 III, 2,2,2542| wszystkich, którzy wierzą" (Rz 3, 21-22). Od tej chwili wierzący 183 III, 2,2,2545| Błogosławieni ubodzy w duchu" (Mt 5, 3). Błogosławieństwa objawiają 184 IV, 1,1,2567| Dlaczego to uczyniłaś?" (Rdz 3, 9. 13) i odpowiedź Jedynego 185 IV, 1,1,2575| jacy żyli na ziemi" (Lb 12, 3).~ 186 IV, 1,1,2577| sługa Twój słucha" (1 Sm 3, 9-10). Później także on 187 IV, 1,1,2630| otrzymamy od Niego" (1 J 3, 22). Prośba o przebaczenie 188 IV, 1,1,2640| sercach" (Ef 5, 19; Kol 3, 16). Podobnie jak natchnieni 189 IV, 1,2,2652| czytamy Boskie wypowiedzi>>"3.~ 190 IV, 1,2,2669| określono zakładki." (1 Kor 12, 3). Za każdym razem, gdy zaczynamy 191 IV, 1,2,2675| Mocarz pośród ciebie" (So 3,14.17a). Maryja, w której 192 IV, 1,2,2675| przybytkiem Boga z ludźmi" (Ap 21, 3). "Pełna łaski" jest całkowicie 193 IV, 1,2,2675| ludów całej ziemi" (Rdz 12, 3). Maryja przez swoją wiarę 194 IV, 1,2,2680| jest Jezus>>" (1 Kor 12, 3). Kościół zachęca nas, byśmy 195 IV, 1,3,2713| ugruntowani" w miłości (Ef 3,16-17).~ 196 IV, 1,3,2736| zaspokojenie swych żądz" (Jk 4, 2-3)21. Jeżeli prosimy sercem 197 IV, 2,0,2771| ujawniło, czym będziemy" (1 J 3, 2)17. Eucharystia i modlitwa " 198 IV, 2,0,2776| Zdejm sandały z nóg" (Wj 3, 5). Tylko Jezus mógł przekroczyć 199 IV, 2,0,2776| oczyszczenia z grzechów" (Hbr 1, 3), wprowadza nas przed oblicze 200 IV, 2,0,2784| się jako dzieci" (Mt 18, 3), bo właśnie "prostaczkom" 201 IV, 2,0,2795| Chrystusem w Bogu" (Kol 3, 3), a jednocześnie "wzdychamy, 202 IV, 2,0,2795| Chrystusem w Bogu" (Kol 3, 3), a jednocześnie "wzdychamy, 203 IV, 2,0,2808| pozbawiony chwały Bożej" (Rz 3, 23). Odtąd Bóg będzie ukazywał 204 IV, 2,0,2808| który go stworzył" (Kol 3, 10).~ 205 IV, 2,0,2821| doprowadzić do nawrócenia" (2 P 3, 9)77. Jego przykazaniem, 206 IV, 2,0,2834| Bożych" (Mt 4, 4; Pwt 8, 3), to znaczy Jego słowem


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License