Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
so 1
soba 87
soba440 1
sobie 204
sobie289 1
sobie362 1
sobór 29
Frequency    [«  »]
206 3
205 bedzie
205 tych
204 sobie
203 milosc
201 prawo
200 zawsze

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

sobie

    Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer
1 I, 1,1,28 | niejednoznaczności, jaką one mogą w sobie zawierać, te formy wyrazu 2 I, 1,1,33 | 33 Człowiek: zadaje sobie pytanie o istnienie Boga 3 I, 1,1,33 | Zaród wieczności, który w sobie nosi, jest niesprowadzalny 4 I, 1,1,34 | świadczą o tym, że nie mają w sobie ani swej pierwszej zasady, 5 I, 1,1,34 | uczestniczą w Bycie samym w sobie, który nie ma ani początku, 6 I, 1,1,41 | Wszystkie stworzenia noszą w sobie pewne podobieństwo do Boga, 7 I, 1,2,54 | stworzone trwałe świadectwo o sobie; a chcąc otworzyć drogę 8 I, 1,2,68 | na pytania, jakie stawia sobie człowiek o sens i cel swego 9 I, 1,2,70 | świadectwem, jakie Bóg daje o sobie w rzeczach stworzonych, 10 I, 1,3,151 | Syna", w którym całkowicie sobie upodobał13; Bóg polecił 11 I, 1,3,154 | co inne osoby mówią nam o sobie i swoich zamierzeniach, 12 I, 1,3,159 | rozumu, nie może przeczyć sobie samemu ani prawda nigdy 13 I, 1,3,166 | Nikt nie dał wiary samemu sobie, tak jak nikt nie dał sam 14 I, 1,3,166 | tak jak nikt nie dał sam sobie życia. Wierzący otrzymał 15 I, 1,3,170 | wspólnocie, przyswajać sobie i coraz bardziej nią żyć.~ 16 I, 1,3,176 | do tego, co Bóg objawił o sobie przez swoje czyny i słowa.~ 17 I, 2,1,212 | pozostaje zawsze wierny sobie i swoim obietnicom.~ 18 I, 2,1,228 | jedyny, to znaczy nie mający sobie równego... Gdyby Bóg nie 19 I, 2,1,234 | chrześcijańskiego. Jest tajemnicą Boga w sobie samym, a więc źródłem wszystkich 20 I, 2,1,236 | objawiają, kim On jest w sobie samym; i na odwrót - tajemnica 21 I, 2,1,260 | mi zapomnieć zupełnie o sobie samej, abym mogła zamieszkać 22 I, 2,1,282 | pytania, jakie stawiali sobie ludzie wszystkich czasów: " 23 I, 2,1,285 | go, pozostawił go samemu sobie (deizm). wreszcie tacy, 24 I, 2,1,301 | pozostawia stworzenia samemu sobie. Nie tylko daje mu byt i 25 I, 2,1,302 | 302 Stworzenie ma właściwą sobie dobroć i doskonałość, ale 26 I, 2,1,307 | odpowiedzialność za czynienie sobie ziemi "poddaną" i za panowanie 27 I, 2,1,327 | z duszy i ciała łączy w sobie świat duchowy i materialny" 28 I, 2,1,340 | żadne z nich nie wystarcza sobie samemu. Istnieją one tylko 29 I, 2,1,356 | dostrzegłeś Twe stworzenie w sobie samym i w nim się rozmiłowałeś... 30 I, 2,1,364 | ciała i duszy, skupia w sobie dzięki swej cielesnej naturze 31 I, 2,1,373 | powołani do czynienia sobie ziemi "poddaną" (Rdz 1, 32 I, 2,1,399 | Boją się Boga265, utworzyli sobie fałszywy Jego obraz, widząc 33 I, 2,2,431 | Dlatego Izrael, uświadamiając sobie coraz bardziej powszechność 34 I, 2,2,447 | 447 Sam Jezus przypisuje sobie w sposób ukryty ten tytuł, 35 I, 2,2,473 | poznawała i ukazywała w sobie wszystko, co przysługuje 36 I, 2,2,491 | wieków Kościół uświadomił sobie, że Maryja, napełniona " 37 I, 2,2,498 | Można było także stawiać sobie pytanie, czy nie chodzi 38 I, 2,2,518 | się człowiekiem, dokonał w sobie nowego zjednoczenia długiej 39 I, 2,2,521 | przedłużać i dopełniać w sobie zbawcze dzieło Chrystusa; 40 I, 2,2,536 | głos Ojca, który upodobał sobie w Synu234. Duch którego 41 I, 2,2,538 | które jakby streszczają w sobie pokusy Adama w raju i Izraela 42 I, 2,2,584 | Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość 43 I, 2,2,588 | Przeciw tym, którzy ufali sobie, "że sprawiedliwi, a 44 I, 2,2,591 | przez tajemniczą śmierć sobie, by "się powtórnie narodzić" ( 45 I, 2,2,598 | moralnym i złu, "krzyżują... w sobie Syna Bożego i wystawiają 46 I, 2,2,625 | śmierci i życia, zatrzymując w sobie proces rozkładu natury powodowany 47 I, 2,2,640 | grób. Nie jest to sam w sobie bezpośredni dowód. Nieobecność 48 I, 2,3,722 | Magnficat73, gdy nosi w sobie Syna Wiecznego, jest dziękczynieniem 49 I, 2,3,725 | w których Bóg upodobał sobie"77. Pokorni zawsze uprzywilejowani 50 I, 2,3,781 | Mu służył. Przeto wybrał sobie Bóg na lud naród izraelski, 51 I, 2,3,794 | posługi, przez które pomagamy sobie wzajemnie na drodze zbawienia.~ 52 I, 2,3,802 | wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność" ( 53 I, 2,3,825 | Pana, każdy na właściwej sobie drodze, do świętości doskonałej, 54 I, 2,3,826 | Zrozumiałam, że Miłość zamyka w sobie wszystkie powołania, że 55 I, 2,3,848 | Chociaż więc wiadomymi tylko sobie drogami może Bóg doprowadzić 56 I, 2,3,868 | głosi całość wiary; nosi w sobie pełnię środków zbawienia 57 I, 2,3,875 | wspólnota, nie może sam sobie głosić Ewangelii. "Wiara 58 I, 2,3,875 | Chrystusa. Nikt nie może sam sobie udzielić łaski, ale musi 59 I, 2,3,886 | 1pasterskie, każdy nad powierzoną sobie cząstką Ludu Bożego"375, 60 I, 2,3,893 | mogą "razem z powierzoną sobie trzodą osiągnąć życie wieczne" 61 I, 2,3,894 | Biskupi kierują powierzonymi sobie poszczególnymi Kościołami 62 I, 2,3,899 | oni powinni uświadamiać sobie coraz wyraźniej nie tylko 63 I, 2,3,908 | życie święte pokonywali w sobie samych panowanie grzechu" 64 I, 2,3,932 | obecnym w sercu Chrystusa dla sobie współczesnych. Ci bowiem, 65 I, 2,3,943 | świeccy mają moc zwyciężania w sobie i w świecie panowania grzechu 66 I, 2,3,955 | dzięki wzajemnemu udzielaniu sobie dóbr duchowych"474.~ 67 I, 2,3,962 | wspólnocie mamy zwróconą ku sobie miłość miłosiernego Boga 68 I, 2,3,1023| jeśliby wówczas miały w sobie coś do oczyszczenia, lecz 69 I, 2,3,1033| żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego" (1 J 3, 70 II, 1,1,1096| miłosierdzia. Liturgia słowa w sobie właściwej strukturze znajduje 71 II, 1,2,1135| pytania, jakie stawiają sobie wierni na ten temat:~- Kto 72 II, 2,1,1296| 1296 Sam Chrystus mówi o sobie, że Ojciec naznaczył Go 73 II, 2,1,1303| się Krzyża112.~Przypomnij sobie, że otrzymałeś duchowy znak, " 74 II, 2,1,1311| pomocy duchowej, wybierając sobie świadka bierzmowania. Zaleca 75 II, 2,1,1345| zakończeniu modlitw przekazujemy sobie nawzajem pocałunek pokoju. 76 II, 2,1,1379| Eucharystii, Kościół uświadomił sobie sens milczącej adoracji 77 II, 2,1,1384| będziecie mieli życia w sobie" (J 6, 53).~ 78 II, 2,1,1385| na Ciało Pańskie, wyrok sobie spożywa i pije" (1 Kor 11, 79 II, 2,1,1391| przyjmują Ciało Syna, głoszą sobie nawzajem Dobrą Nowinę, że 80 II, 2,1,1403| Eucharystię, przypomina sobie obietnicę, a jego wzrok 81 II, 2,2,1425| 11). Trzeba uświadomić sobie wielkość daru Bożego, jaki 82 II, 2,2,1425| łącząc razem wybaczanie sobie nawzajem win z przebaczeniem 83 II, 2,2,1441| jest Synem Bożym, mówi o sobie: "Syn Człowieczy ma na ziemi 84 II, 2,2,1456| wszystkie grzechy, które sobie przypominają, niewątpliwie 85 II, 2,2,1474| nie jest pozostawiony sam sobie. "Życie poszczególnych dzieci 86 II, 2,2,1493| wyznawał, a które przypomniał sobie po starannym zbadaniu swego 87 II, 2,2,1493| powszednich niej jest samo w sobie konieczne, niemniej jest 88 II, 2,2,1501| niepokoju, do zamknięcia się w sobie, czasem nawet do rozpaczy 89 II, 2,3,1547| i drugie... we właściwy sobie sposób uczestniczy w jedynym 90 II, 2,3,1547| jednak co do istoty, będąc sobie "wzajemnie przyporządkowane" 91 II, 2,3,1560| pasterską w powierzonym sobie Kościele partykularnym, 92 II, 2,3,1578| ponieważ nikt nie może przyznać sobie samemu tej posługi. Powołuje 93 II, 2,3,1578| Kto uważa, że rozpoznaje w sobie znaki powołania Bożego do 94 II, 2,3,1604| zaludnili ziemię i uczynili sobie poddaną>>" (Rdz 1, 28).~ 95 II, 2,3,1606| doświadcza zła wokół siebie i w sobie. Doświadczenie to dotyczy 96 II, 2,3,1607| oskarżenia99; ich pociąg ku sobie, będący darem Stwórcy100, 97 II, 2,3,1607| rozmnażali się i czynili sobie ziemię poddaną102, zostało 98 II, 2,3,1609| przezwyciężyć zamknięcie się w sobie, egoizm, szukanie własnych 99 II, 2,3,1621| na wzajemne oddanie się sobie przez dar własnego życia, 100 II, 2,3,1622| uświęcenia... winien być sam w sobie ważny, godny i owocny"128. 101 II, 2,3,1623| łaski Chrystusa udzielają sobie nawzajem sakramentu małżeństwa, 102 II, 2,3,1627| małżonkowie wzajemnie się sobie oddają i przyjmują"131: " 103 II, 2,3,1638| którą małżonkowie oddają się sobie i przyjmują wzajemnie, zostaje 104 II, 2,3,1640| chrześcijańscy... we właściwym sobie stanie i porządku życia 105 II, 2,3,1641| po upadkach, przebaczania sobie wzajemnie, wzajemnego noszenia 106 II, 2,3,1641| ciężarów153. Pomaga im, by byli "sobie wzajemnie poddani w bojaźni 107 II, 2,3,1645| wzajemnego daru, jaki składają sobie małżonkowie. Miłość chce 108 II, 2,3,1645| będące wzajemnym oddaniem się sobie dwóch osób, jak również 109 II, 2,3,1650| dnia na dzień wypraszali sobie u Boga łaskę163.~Otwartość 110 II, 2,3,1661| wzajemnego i trwałego oddania się sobie w celu przeżywania przymierza 111 III, 0,4,1696| może poznać prawdy o samym sobie, która jest warunkiem właściwego 112 III, 1,1,1722| uważa się za dobro samo w sobie, za najwyższe dobro, za 113 III, 1,1,1730| wolnej woli każdy decyduje o sobie. Wolność jest w człowieku 114 III, 1,1,1752| zachowania, które samo w sobie jest nieuporządkowane (jak 115 III, 1,1,1753| działania, które jest samo w sobie złe.~ 116 III, 1,1,1754| jego przedmiot byłby sam w sobie dobry (jak modlitwa i post " 117 III, 1,1,1755| czyny, które z siebie i w sobie, niezależnie od okoliczności 118 III, 1,1,1766| 1767 Uczucia same w sobie nie ani dobre, ani złe. 119 III, 1,1,1775| odkrywa prawo, którego sam sobie nie nakłada, lecz któremu 120 III, 1,1,1779| osoby ludzkiej zawiera w sobie prawość sumienia i jej się 121 III, 1,1,1783| i dążeń do upodobania w sobie, zrodzonego z ludzkich słabości 122 III, 1,1,1847| przekonania o grzechu, zawiera w sobie wewnętrzny sąd sumienia - 123 III, 1,1,1860| sądzić, że jakiś czyn jest w sobie ciężką winą, powinniśmy 124 III, 1,1,1862| nazywamy lekkimi, wcale sobie nie lekceważ, jeśli je ważysz. 125 III, 1,2,1885| światłem prawdy, przekazują sobie wzajemnie swoją wiedzę, 126 III, 1,2,1885| starają się usilnie przyswajać sobie duchowe wartości posiadane 127 III, 1,2,1904| osoby ludzkiej:~Zamknięci w sobie samych, nie żyjcie jedynie 128 III, 1,2,1936| mieli możliwość świadczyć sobie miłość... Chciałem, by jedni 129 III, 1,3,1954| drugiego człowieka za równego sobie. Główne przepisy prawa naturalnego 130 III, 1,3,2009| dlatego nikt nie może wysłużyć sobie pierwszej łaski, która znajduje 131 III, 1,3,2009| możemy później wysłużyć sobie i innym łaski potrzebne 132 III, 1,3,2026| 2027 Nikt nie może wysłużyć sobie pierwszej łaski, która znajduje 133 III, 1,3,2026| Świętego, możemy wysłużyć sobie i innym wszystkie łaski 134 III, 1,3,2033| nauczycielami, którzy powierzonemu sobie ludowi głoszą wiarę, w którą 135 III, 2,0,2072| których materia jest sama w sobie lekka. Piąte przykazanie 136 III, 2,0,2080| których materia jest sama w sobie lekka.~ 137 III, 2,1,2096| człowieka z zamknięcia się w sobie, z niewoli grzechu i bałwochwalstwa 138 III, 2,1,2108| religijnej nie może być w sobie ani nieograniczone34, ani 139 III, 2,1,2115| jednocześnie pragnieniem zjednania sobie ukrytych mocy. Praktyki 140 III, 2,1,2120| Nie można przywłaszczać sobie dóbr duchowych i traktować 141 III, 2,1,2123| uważa, że człowiek jest "sam sobie celem, sam jedynym sprawcą 142 III, 2,1,2128| niegodziwie i nie uczynili sobie rzeźby przedstawiającej..." ( 143 III, 2,1,2143| mieć, jeśli "uświadomimy" sobie Jego obecność. O ile wierzymy, 144 III, 2,1,2143| dlatego że nie uświadamiamy sobie, nie wierzymy, że On jest 145 III, 2,1,2186| odpowiedzialni za zapewnienie sobie wystarczającego czasu wolnego. 146 III, 2,2,2208| nie powinny przywłaszczać sobie jej uprawnień czy też ingerować 147 III, 2,2,2225| członkowie rodziny pomagają sobie wzrastać w wierze przez 148 III, 2,2,2226| i niestrudzenie udzielać sobie nawzajem przebaczenia, jakiego 149 III, 2,2,2231| na nie. Trzeba uzmysłowić sobie, że pierwszym powołaniem 150 III, 2,2,2243| zmuszone do szukania w sobie lub do zapożyczania od jakiejś 151 III, 2,2,2243| kryterium dobra i zła, pozwalają sobie na totalitarną władzę, jawną 152 III, 2,2,2257| sytuacji, nie może rościć sobie prawa do bezpośredniego 153 III, 2,2,2276| działania, które samo w sobie lub w zamierzeniu zadaje 154 III, 2,2,2282| zbawienia osób, które odebrały sobie życie. Bóg, w sobie wiadomy 155 III, 2,2,2282| odebrały sobie życie. Bóg, w sobie wiadomy sposób, może dać 156 III, 2,2,2282| za ludzi, którzy odebrali sobie życie.~ 157 III, 2,2,2292| jednak być celem samym w sobie ani celem postępu ludzkiego. 158 III, 2,2,2294| uzasadniać czynów samych w sobie sprzecznych z godnością 159 III, 2,2,2304| krew przelaną na krzyżu, "w sobie zadawszy śmierć wrogości" ( 160 III, 2,2,2330| jest miłością i w samym sobie przeżywa tajemnicę osobowej 161 III, 2,2,2338| wyboru dobra oraz zapewnia sobie skutecznie i pilnie odpowiednie 162 III, 2,2,2349| małżeństwa. Powinni pomagać sobie wzajemnie we wzrastaniu 163 III, 2,2,2351| wzajemnego oddawania się sobie i przekazywania życia ludzkiego>>" 164 III, 2,2,2354| grzeszy ciężko przeciw sobie samemu; niszczy czystość, 165 III, 2,2,2360| mężczyzna i kobieta oddają się sobie wzajemnie we właściwych 166 III, 2,2,2363| Małżonkowie oddają się sobie wzajemnie w sposób ostateczny 167 III, 2,2,2367| wzajemnego oddawania się sobie i człowieczego przekazywania 168 III, 2,2,2375| i matką wyłącznie dzięki sobie"119.~ 169 III, 2,2,2376| którym dwie osoby oddają się sobie nawzajem. "Oddaje (on) życie 170 III, 2,2,2376| rodzaju panowanie samo w sobie sprzeciwia się godności 171 III, 2,2,2376| punktu widzenia właściwej sobie doskonałości, jeśli nie 172 III, 2,2,2386| kobiety, oddających się sobie w miłości całkowitej, a 173 III, 2,2,2412| bądź zakłady nie same w sobie sprzeczne ze sprawiedliwością. 174 III, 2,2,2426| dzieła stworzenia, czyniąc sobie ziemię poddaną161. Praca 175 III, 2,2,2433| człowiekowi środki na zapewnienie sobie i rodzinie godnego stanu 176 III, 2,2,2438| które nie mogą same zapewnić sobie środków swego rozwoju lub 177 III, 2,2,2468| czyli gdyby nie przekazywali sobie prawdy"212. Cnota prawdy 178 III, 2,2,2483| ofiarami. Kłamstwo samo w sobie stanowi jedynie grzech powszedni; 179 III, 2,2,2495| Odbiorcy powinni narzucić sobie umiar i dyscyplinę w stosunku 180 III, 2,2,2495| mediów. Powinni kształtować w sobie światłe i prawe sumienie, 181 III, 2,2,2497| Władza ta winna we właściwym sobie zakresie bronić i ochraniać 182 III, 2,2,2500| ludzkie, sztuka nie ma sama w sobie absolutnego celu, lecz jest 183 III, 2,2,2514| człowieka i nie będąc samo w sobie grzechem, skłania człowieka 184 III, 2,2,2519| własnych siłach, a ja w sobie tych sił nie dostrzegałem. 185 III, 2,2,2534| zimno. Pragnienia te same w sobie dobre, często jednak 186 III, 2,2,2535| pragnienia przywłaszczania sobie bez umiaru dóbr ziemskich; 187 III, 2,2,2538| pragnienie przywłaszczenia go sobie, nawet w sposób niewłaściwy. 188 III, 2,2,2547| wszystkie dobra, jakie można sobie wyobrazić"272.~ 189 III, 2,2,2552| pragnieniu przywłaszczenia go sobie. Jest ona wadą główną.~ 190 IV, 1,0,2559| Modlitwa - czy zdajemy sobie z tego sprawę czy nie - 191 IV, 1,0,2560| żywej wody, żeby wykopać sobie cysterny popękane" (Jr 2, 192 IV, 1,1,2571| słabnie, mówi on: "Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie" ( 193 IV, 1,1,2576| siebie, ale za lud, który Bóg sobie nabył. Mojżesz wstawia się 194 IV, 1,1,2576| nie może przeczyć samemu sobie, musi pamiętać o swych cudownych 195 IV, 1,3,2696| serca": "Trzeba przypominać sobie o Bogu częściej, niż oddychamy" 196 IV, 1,3,2703| mierze, w jakiej uświadamiamy sobie Tego, "do którego mówimy" 197 IV, 1,3,2705| prowadzi do przyswojenia sobie treści przez odniesienie 198 IV, 1,3,2722| celem jest przyswojenie sobie w wierze rozważanego przedmiotu, 199 IV, 1,3,2728| i pokorne uświadomienie sobie tego przed Panem powinno 200 IV, 1,3,2755| wzywa nas do postawienia sobie pytania o zgodność naszej 201 IV, 2,0,2793| dobrze ci, którzy noszą w sobie obraz świata niebieskiego 202 IV, 2,0,2814| sześć pozostałych, które w sobie zawiera, została wysłuchana 203 IV, 2,0,2826| świętymi, w których "upodobał" sobie Pan, by pragnęli tylko Jego 204 IV, 2,0,2836| bez którego nie mamy w sobie Życia101. Wreszcie, znaczenie


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License