Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
miliony 1
militarnej 1
millenaryzmu572 1
milosc 203
milosc10 1
milosc12 1
milosc20 1
Frequency    [«  »]
205 bedzie
205 tych
204 sobie
203 milosc
201 prawo
200 zawsze
198 wszystkie

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

milosc

    Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer
1 Wstep, 0,0,24| możliwości słuchaczy11.~Miłość ponad wszystko~ 2 Wstep, 0,0,25| wszystkim trzeba zawsze ukazywać miłość naszego Pana, by wszyscy 3 Wstep, 0,0,25| nie ma innego źródła niż miłość ani innego celu niż miłość12.~ 4 I, 1,1,27 | gdy dobrowolnie uznaje ową miłość i powierza się swemu Stwórcy1.~ 5 I, 1,1,49 | czują się przynaglani przez miłość Chrystusa, by nieść światło 6 I, 1,3,162 | powinna ona działać "przez miłość" (Ga 5, 6)36, być podtrzymywana 7 I, 1,3,166 | przekazywać innym. Nasza miłość do Jezusa i ludzi skłania 8 I, 2,1,214 | życzliwość, dobroć, łaskę, miłość, ale także swoją wiarygodność, 9 I, 2,1,219 | 219 Miłość Boga do Izraela jest porównana 10 I, 2,1,219 | ojca do syna23. Ta Boża miłość jest mocniejsza niż miłość 11 I, 2,1,219 | miłość jest mocniejsza niż miłość matki do dzieci24. Bóg miłuje 12 I, 2,1,219 | oblubieniec swoją oblubienicę25; miłość ta będzie zwyciężać nawet 13 I, 2,1,220 | 220 Miłość Boża jest "wieczysta" (Iz 14 I, 2,1,220 | pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie" ( 15 I, 2,1,221 | miłością" (1 J 4, 8. 16): miłość jest samą istotą Boga. Posyłając 16 I, 2,1,249 | Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu 17 I, 2,1,278 | Gdybyśmy nie wierzyli, że miłość Boża jest wszechmocna, jak 18 I, 2,1,293 | którego Bóg stwarza, jest Jego miłość i dobroć: "Kluczem miłości 19 I, 2,1 | stwarza przez mądrość i miłość~ 20 I, 2,1,309 | dramat grzechu, cierpliwa miłość Boga, wychodząca ciągle 21 I, 2,1,311 | a przede wszystkim przez miłość. Mogą więc błądzić. Istotnie, 22 I, 2,1,356 | życiu Bożym przez poznanie i miłość. Został stworzony w tym 23 I, 2,2,458 | abyśmy poznali w ten sposób miłość Bożą: "W tym objawiła się 24 I, 2,2,458 | Bożą: "W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna 25 I, 2,2,459 | umiłowałem" (J 15, 12). Miłość ta zakłada rzeczywistą ofiarę 26 I, 2,2,516 | Jego misteriów ukazują "miłość Boga ku nam" (1 J 4, 9).~ 27 I, 2,2,544 | rodzaju ubogimi, a aktywną miłość do nich czyni warunkiem 28 I, 2,2,561 | cuda, czyny, modlitwa, miłość do ludzi, szczególna troska 29 I, 2,2,584 | czyni to przez zazdrosną miłość do Ojca: "Z domu mego Ojca 30 I, 2,2,604 | strony: "W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy 31 I, 2,2,604 | Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus 32 I, 2,2,605 | owcy przypomniał, że ta miłość nie zna wyjątków: "Tak też 33 I, 2,2,608 | dobrowolnie podejmuje odkupieńczą miłość Ojca~ 34 I, 2,2,609 | Podejmując w swoim ludzkim sercu miłość Ojca do ludzi, Jezus "do 35 I, 2,2,616 | umiłował" (J 13, 1): ta miłość nadaje ofierze Chrystusa 36 I, 2,2,616 | ofiarowaniu swego życia445. "Miłość Chrystusa przynagla nas, 37 I, 2,3,733 | miłością" (1 J 4, 8. 16) i miłość jest pierwszym darem, zawierającym 38 I, 2,3,733 | zawierającym wszystkie inne. Ta miłość "rozlana jest w sercach 39 I, 2,3,735 | jak On nas umiłował"93. Ta miłość (opisana w 1 Kor 13) jest 40 I, 2,3,736 | owoc Ducha, którym jest: "miłość, radość, pokój, cierpliwość, 41 I, 2,3,773 | Bogiem w Kościele przez miłość, która "nigdy nie ustaje" ( 42 I, 2,3,791 | i pobudza wśród wiernych miłość: "Stąd, jeśli jeden członek 43 I, 2,3,815 | wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości" ( 44 I, 2,3,819 | łasce, wiara, nadzieja, miłość oraz inne wewnętrzne dary 45 I, 2,3,826 | 826 Miłość jest duszą świętości, do 46 I, 2,3,826 | Zrozumiałam, że jedynie Miłość pobudza członki Kościoła 47 I, 2,3,826 | krwi... Zrozumiałam, że Miłość zamyka w sobie wszystkie 48 I, 2,3,826 | wszystkie powołania, że Miłość jest wszystkim, obejmuje 49 I, 2,3,851 | wszystkich ludzi: "Albowiem miłość Chrystusa przynagla nas..." ( 50 I, 2,3,864 | zróżnicowane formy. Zawsze jednak miłość, czerpana przede wszystkim 51 I, 2,3,953 | członkami" (1 Kor 12, 26-27). "Miłość... nie szuka swego" (1 Kor 52 I, 2,3,962 | wspólnocie mamy zwróconą ku sobie miłość miłosiernego Boga i Jego 53 I, 2,3,968 | przez wiarę, nadzieję i miłość żarliwą dla odnowienia nadprzyrodzonego 54 I, 2,3,1040| przez stworzenia i że Jego miłość jest silniejsza od śmierci594.~ 55 I, 2,3,1045| grzech, nieczystość600, miłość własną, które niszczą lub 56 II, 1,1,1109| Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu 57 II, 2,1,1249| swoich rozciąga na nich swą miłość i troskę"35.~Chrzest dzieci~ 58 II, 2,1,1261| ludzie zostali zbawieni52, i miłość Jezusa do dzieci, która 59 II, 2,1,1380| wyrażają i komunikują miłość:~Kościół i świat bardzo 60 II, 2,1,1394| tak Eucharystia umacnia miłość, która słabnie w życiu codziennym, 61 II, 2,1,1394| życiu codziennym, a ożywiona miłość gładzi grzechy powszednie210. 62 II, 2,1,1394| nam siebie, ożywia naszą miłość i uzdalnia nas dc uwolnienia 63 II, 2,1,1395| 1395 Eucharystia przez miłość, którą w nas rozpala, zachowuje 64 II, 2,2,1428| odpowiedzi na miłosierną miłość Boga, który pierwszy nas 65 II, 2,2,1487| kto grzeszy, rani cześć i miłość Boga, a także własną godność 66 II, 2,2,1492| Jeśli jego źródłem jest miłość do Boga, nazywamy go "doskonałym"; 67 II, 2,2,1503| 25, 36). Jego szczególna miłość do ludzi dotkniętych słabością 68 II, 2,3,1567| strony powinni okazywać mu miłość i posłuszeństwo.~ 69 II, 2,3,1589| miłości...' "Kapłaństwo - to miłość Serca Jezusowego"87.~W skrócie~ 70 II, 2,3,1604| i kobietę, ich wzajemna miłość staje się obrazem absolutnej 71 II, 2,3,1604| dobra, w oczach Stwórcy97. Miłość małżeńska, którą Bóg błogosławi, 72 II, 2,3,1636| chrześcijańską144. Szczera miłość małżeńska, pokorna i cierpliwa 73 II, 2,3,1638| Boga z ludźmi: "Prawdziwa miłość małżeńska włącza się w miłość 74 II, 2,3,1638| miłość małżeńska włącza się w miłość Bożą"148.~ 75 II, 2,3,1642| 1643 "Miłość małżeńska zawiera jakąś 76 II, 2,3,1642| przywiązania, dążenie ducha i woli. Miłość zmierza do jedności głęboko 77 II, 2,3,1643| 1644 Miłość małżonków ze swej natury 78 II, 2,3,1645| 1646 Miłość małżeńska ze swej natury 79 II, 2,3,1645| składają sobie małżonkowie. Miłość chce być trwała; nie może 80 II, 2,3,1651| instytucja małżeńska oraz miłość małżeńska nastawione 81 II, 2,3,1653| wyrażać się owocnie przez miłość, otwartość na innych i ofiarę.~ 82 II, 2,3,1656| zaparcie się siebie i czynną miłość"172. Dom rodzinny jest więc 83 II, 2,3,1657| zatem zasługują na specjalną miłość i troskę Kościoła, a zwłaszcza 84 II, 2,3,1660| udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną 85 III, 0,4,1694| działania10, by przez czynną miłość przynosili "owoce ducha" ( 86 III, 1,0,1698| rozdział pierwszy). Stanowi je miłość Boża i solidarność ludzka ( 87 III, 1,1,1716| Chrystusa i opisują 459 Jego miłość; wyrażają powołanie wiernych 88 III, 1,1,1764| podstawowym uczuciem jest miłość spowodowana upodobaniem 89 III, 1,1,1764| spowodowana upodobaniem do dobra. Miłość wywołuje pragnienie nieobecnego 90 III, 1,1,1765| miłowane44. "Uczucia złe, gdy miłość jest zła; dobre, gdy miłość 91 III, 1,1,1765| miłość jest zła; dobre, gdy miłość jest dobra"45.~ 92 III, 1,1,1771| Podstawowymi uczuciami miłość i nienawiść, pragnienie 93 III, 1,1,1788| czyńcie!" (Mt 7, 12)55;~- miłość zawsze przejawia się w szacunku 94 III, 1,1,1793| prawdziwą wiarę. Albowiem miłość wypływa równocześnie "z 95 III, 1,1,1808| zachowuje człowiek nienaruszoną miłość (dzięki umiarkowaniu), której 96 III, 1,1,1813| Żywa wiara "działa przez miłość" (Ga 5, 6).~ 97 III, 1,1,1820| którym nie będzie końca73.~Miłość~ 98 III, 1,1,1821| 1822 Miłość jest cnotą teologalną, dzięki 99 III, 1,1,1821| siebie samych ze względu na miłość Boga.~ 100 III, 1,1,1822| 1823 Jezus czyni miłość przedmiotem nowego przykazania74. 101 III, 1,1,1822| końca" (J 13, 1), objawia miłość Ojca, którą od Niego otrzymuje. 102 III, 1,1,1822| się wzajemnie, naśladują miłość Jezusa, którą także sami 103 III, 1,1,1823| 1824 Miłość - owoc Ducha i pełnia Prawa - 104 III, 1,1,1824| niezrównany obraz miłości:~Miłość cierpliwa jest, łaskawa 105 III, 1,1,1824| cierpliwa jest, łaskawa jest.~Miłość nie zazdrości,~nie szuka 106 III, 1,1,1825| służba, nawet cnota... Miłość przewyższa wszystkie cnoty; 107 III, 1,1,1825| trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa 108 III, 1,1,1825| nich zaś największa jest miłość" (I Kor 13, 13).~ 109 III, 1,1,1826| 1827 Miłość ożywia i inspiruje praktykowanie 110 III, 1,1,1826| chrześcijańskiego praktykowania. Miłość usprawnia i oczyszcza naszą 111 III, 1,1,1827| moralnego ożywianego przez miłość daje chrześcijaninowi duchową 112 III, 1,1,1827| syn, który odpowiada na miłość Tego, który "sam pierwszy 113 III, 1,1,1828| radość, pokój i miłosierdzie. Miłość wymaga dobroci i upomnienia 114 III, 1,1,1828| bezinteresowna i hojna. Miłość jest przyjaźnią i komunią:~ 115 III, 1,1,1828| wszystkich naszych czynów jest miłość. Oto cel, do którego zdążamy. 116 III, 1,1,1831| wymienia ich dwanaście: "miłość, wesele, pokój, cierpliwość, 117 III, 1,1,1843| siebie samych ze względu na miłość Boga. Jest ona "więzią doskonałości" ( 118 III, 1,1,1852| dobrych i czystych uczynków - miłość, którą rani grzech.~ 119 III, 1,1,1854| Grzech śmiertelny niszczy miłość w sercu człowieka wskutek 120 III, 1,1,1855| zasadę życia, którą jest miłość, domaga się nowej inicjatywy 121 III, 1,1,1860| śmiertelny jest - podobnie jak miłość - radykalną możliwością 122 III, 1,1,1862| Grzech powszedni osłabia miłość; jest przejawem nieuporządkowanego 123 III, 1,1,1873| śmiertelny. Niszczy on w nas miłość, bez której jest niemożliwe 124 III, 1,1,1874| dający się naprawić przez miłość, której pozwala w nas trwać.~ 125 III, 1,2,1877| w prawdzie i miłości1. Miłość bliźniego jest nieodłączna 126 III, 1,2,1888| miłości Boga i bliźniego. Miłość stanowi największe przykazanie 127 III, 1,2,1895| nawrócenia serc i łaski Bożej. Miłość pobudza do sprawiedliwych 128 III, 1,2,1930| te przezwycięża jedynie miłość, która w każdym człowieku 129 III, 1,2,1936| Jednemu daję przede wszystkim miłość, drugiemu sprawiedliwość, 130 III, 1,2,1936| możliwość świadczyć sobie miłość... Chciałem, by jedni potrzebowali 131 III, 1,3,1963| byli tacy, którzy mieli miłość nadprzyrodzoną i łaskę Ducha 132 III, 1,3,1963| jak mówi List do Rzymian "miłość Boża rozlana jest w sercach 133 III, 1,3,1965| Chrystusa. Działa ono przez miłość, korzysta z Kazania na Górze, 134 III, 1,3,1967| kształtuje się wiara, nadzieja i miłość, a wraz z nimi inne cnoty. 135 III, 1,3,1970| Chrystusa i ożywianych przez miłość - podstawowy dar Ducha Świętego. " 136 III, 1,3,1970| podstawowy dar Ducha Świętego. "Miłość niech będzie bez obłudy!... 137 III, 1,3,1973| odpowiednie i których wymaga miłość, w zależności od osób, czasu, 138 III, 1,3,1973| czasu, okoliczności i sił. Miłość bowiem jako królowa wszystkich 139 III, 1,3,1982| Chrystusa. Działa ono przez miłość. Zostało wyrażone w sposób 140 III, 1,3,1990| sercach wiara, nadzieja i miłość; zostaje nam udzielone posłuszeństwo 141 III, 1,3,1996| Ducha który tchnie w niego miłość i buduje Kościół.~ 142 III, 1,3,2000| wiarę i w uświęcaniu przez miłość. Bóg dopełnia w nas to, 143 III, 1,3,2009| Poruszeni przez Ducha Świętego i miłość możemy później wysłużyć 144 III, 1,3,2010| 2011 Miłość Chrystusa jest w nas źródłem 145 III, 1,3,2025| darmową sprawiedliwością Bożą. Miłość jest w nas pierwszorzędnym 146 III, 1,3,2032| Chrystusa oraz ożywianych przez miłość. Katecheza ta przyjmuje 147 III, 1,3,2033| prawdę, w którą mają wierzyć; miłość, którą mają praktykować, 148 III, 2,0,2054| swego jak siebie samego! Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. 149 III, 2,0,2054| wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem 150 III, 2,0,2062| osobna:~(Pan) nakazywał miłość względem Boga i uczył sprawiedliwości 151 III, 2,1,2082| Bóg nas pierwszy umiłował. Miłość Jedynego Boga jest przypomniana 152 III, 2,1,2085| obejmuje wiarę, nadzieję i miłość. Kto mówi Bogu, mówi w istocie 153 III, 2,1,2086| który objawia nam swoją miłość. Św. Paweł mówi o "posłuszeństwie 154 III, 2,1,2089| odpowiedzieć w sposób pełny na miłość Bożą. Powinien mieć nadzieję, 155 III, 2,1,2091| oraz chwały bez zasługi).~Miłość~ 156 III, 2,1,2092| 2093 Wiara w miłość Boga obejmuje wezwanie i 157 III, 2,1,2092| odpowiedzi szczerą miłością na miłość Bożą. Pierwsze przykazanie 158 III, 2,1,2093| Obojętność zaniedbuje lub odrzuca miłość Bożą; nie uznaje jej inicjatywy 159 III, 2,1,2093| odwzajemnienie się miłością na miłość. Oziębłość jest zwlekaniem 160 III, 2,1,2093| w odwzajemnieniu się za miłość Bożą; może zakładać odmowę 161 III, 2,1,2094| cnoty moralne. Tak więc miłość skłania nas do sprawiedliwego 162 III, 2,1,2095| nieskończoną i miłosierną Miłość. "Panu, Bogu swemu, będziesz 163 III, 2,1,2178| naukę Chrystusa; praktykuje miłość Pana w dobrych i braterskich 164 III, 2,2,2195| swego jak siebie samego! Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. 165 III, 2,2,2195| wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem 166 III, 2,2,2200| prokreację i wychowanie dzieci. Miłość małżonków i przekazywanie 167 III, 2,2,2204| Bożego umacniają w niej miłość. Rodzina chrześcijańska 168 III, 2,2,2214| którzy przez dar życia, swoją miłość i pracę wydali na świat 169 III, 2,2,2226| życzliwość. Wymaga tego miłość Chrystusa19.~ 170 III, 2,2,2238| solidarności i wolności. Miłość ojczyzny i służba dla niej 171 III, 2,2,2263| 2264 Miłość samego siebie pozostaje 172 III, 2,2,2345| 2346 Miłość jest formą wszystkich cnót. 173 III, 2,2 | III. Miłość małżonków~ 174 III, 2,2,2362| oraz przyszłości rodziny.~Miłość małżeńska mężczyzny i kobiety 175 III, 2,2,2364| dla nas przygotowane... Miłość do ciebie przedkładam ponad 176 III, 2,2,2365| celem małżeństwa, ponieważ miłość małżeńska ze swojej natury 177 III, 2,2,2390| między mężczyzną i kobietą. Miłość ludzka nie toleruje "próby". 178 III, 2,2,2391| 2392 "Miłość jest... podstawowym i wrodzonym 179 III, 2,2,2396| małżonków zakłada wierną miłość. Zobowiązuje ich do zachowania 180 III, 2,2,2400| Nakazuje sprawiedliwość i miłość w zarządzaniu dobrami materialnymi 181 III, 2,2,2400| świata ukierunkować na Boga i miłość braterską.~ 182 III, 2,2 | VI. Miłość ubogich ~ 183 III, 2,2,2443| 2444 "Miłość Kościoła do ubogich... należy 184 III, 2,2,2443| uwagi poświęconej ubogim189. Miłość do ubogich jest nawet jednym 185 III, 2,2,2472| którym jest zjednoczony przez miłość. Daje świadectwo prawdzie 186 III, 2,2,2484| narusza sprawiedliwość i miłość. Wina jest jeszcze większa, 187 III, 2,2,2488| 2489 Miłość i poszanowanie prawdy powinny 188 IV, 1,1,2607| złożeniem ofiary na ołtarzu52; miłość do nieprzyjaciół i modlitwa 189 IV, 1,1,2623| apostolskiej i potwierdzona przez miłość, karmi się ona Eucharystią.~ 190 IV, 1,2,2657| zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach 191 IV, 1,2,2657| tak, jak On nas umiłował. Miłość jest tym źródłem modlitwy; 192 IV, 1,3,2711| że jego odwzajemniająca miłość jest miłością, którą 193 IV, 1,3,2717| zostało ukazane przez czynną miłość.~ 194 IV, 1,3,2728| Panem powinno obudzić naszą miłość przede wszystkim do Niego 195 IV, 1,3,2741| ufnej i wytrwałej miłości. Miłość ta otwiera nasze serca na 196 IV, 1,3,2744| nierozłączne, gdyż chodzi o samą miłość i o to samo wyrzeczenie, 197 IV, 1,3,2744| Jezusa Chrystusa; samą miłość do wszystkich ludzi, 198 IV, 1,3,2744| do wszystkich ludzi, miłość, jaką Jezus nas umiłował. " 199 IV, 1,3,2747| ciało; życie wieczne i czas; miłość, która się wydaje, i grzech, 200 IV, 2,0,2784| imię budzi w nas zarazem miłość, zapał w modlitwie... a 201 IV, 2,0,2786| wzajemnej przynależności: przez miłość i wierność35 mamy odpowiedzieć 202 IV, 2,0,2791| indywidualizmu, ponieważ miłość, którą przyjmujemy, wyzwala 203 IV, 2,0,2792| swego umiłowanego Syna. Miłość Boża nie zna granic, nasza


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License