Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
boza27 1
boza4 1
boza519 1
boze 192
boze10 1
boze202 1
boze30 2
Frequency    [«  »]
200 zawsze
198 wszystkie
197 zbawienia
192 boze
192 ciala
189 mu
189 nalezy

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

boze

    Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer
1 Wstep, 0,0,2 | 2 Aby to Boże wezwanie zabrzmiało na całej 2 Wstep, 0,0,15| Katechizmu wykłada, jak zbawienie Boże, dokonane raz na zawsze 3 I, 1,0,26 | pierwszy), następnie Objawienie Boże, przez które Bóg wychodzi 4 I, 1,1,41 | na obraz i podobieństwo Boże. Różnorodne doskonałości 5 I, 1,2 | Artykuł pierwszy~OBJAWIENIE BOŻE~ 6 I, 1,2,53 | Boga i człowieka: "Słowo Boże zamieszkało w człowieku 7 I, 1,2,58 | Chrystus "rozproszone dzieci Boże zgromadził w jedno" (J 11, 8 I, 1,2,75 | moralnej, przekazując im dary Boże"39.~Przepowiadanie apostolskie...~ 9 I, 1,2,81 | piśmie.~Święta Tradycja słowo Boże przez Chrystusa Pana i Ducha 10 I, 1,2,94 | legente crescunt - "Słowa Boże wzrastają wraz z tym, kto 11 I, 1,2,101 | ludzkimi słowami: "Słowa Boże, wyrażone językami ludzkimi, 12 I, 1,2,102 | Pamiętajcie, że to samo Słowo Boże rozciąga się na wszystkie 13 I, 1,2,123 | Testament jako prawdziwe słowo Boże. Kościół zawsze z mocą przeciwstawiał 14 I, 1,2,124 | 124 "Słowo Boże, które jest mocą Bożą ku 15 I, 1,2,135 | Pismo święte zawiera słowo Boże, a ponieważ jest natchnione, 16 I, 1,2,141 | miał zawsze we czci Pisma Boże, podobnie jak samo Ciało 17 I, 1,3,157 | pewność, jaką daje światło Boże, jest większa niż światło 18 I, 2,1,206 | należy Go wzywać. To imię Boże jest tajemnicze, tak jak 19 I, 2,1,211 | 211 Imię Boże "Ja Jestem" lub "On Jest" 20 I, 2,1,211 | objawi, że On sam nosi imię Boże: "Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, 21 I, 2,1,213 | tym sensie rozumiano imię Boże w tłumaczeniu Septuaginty, 22 I, 2,1,215 | 119,160). "O Panie mój, Boże, Tyś Bogiem, Twoje słowa 23 I, 2,1,215 | dlatego zawsze spełniają się Boże obietnice14. Bóg jest samą 24 I, 2,1,225 | na obraz i podobieństwo Boże" (Rdz 1, 26). ~ 25 I, 2,1,226 | Niego oddala29:~Mój Panie i Boże, zabierz mi wszystko, co 26 I, 2,1,226 | mnie od Ciebie. Mój Panie i Boże, daj mi to wszystko, co 27 I, 2,1,226 | mnie do Ciebie. Mój Panie i Boże, oderwij mnie ode mnie samego 28 I, 2,1,236 | drugim wszystkie dzieła Boże, przez które On się objawia 29 I, 2,1 | IV. Dzieła Boże i posłania trynitarne~ 30 I, 2,1,260 | przebywać" (J 14, 23).~O Boże mój, Trójco Przenajświętsza, 31 I, 2,1,277 | nowo w swojej przyjaźni "Boże, Ty przez przebaczenie i 32 I, 2,1,371 | jedno dla drugiego. Słowo Boże pozwala nam zrozumieć 33 I, 2,1,380 | 380 "Boże, Ty stworzyłeś człowieka 34 I, 2,2,432 | odkupienia grzechów. Jest to imię Boże, jedyne, które przynosi 35 I, 2,2,436 | Izraelu namaszczano w imię Boże tych, którzy zostali konsekrowani 36 I, 2,2,460 | przyjmując w ten sposób synostwo Boże, stał się synem Bożym"74. " 37 I, 2,2,462 | abym spełniał wolę Twoją, Boże (Hbr 10, 5-7, cytując Ps 38 I, 2,2,466 | Bożą) nie dlatego, że Słowo Boże wzięło od Niej swoją Boską 39 I, 2,2,469 | zostałeś ukrzyżowany. O Chryste Boże, który przez swoją śmierć 40 I, 2,2,494 | zgadzając się na słowo Boże, Maryja stała się Matką 41 I, 2,2,497 | dziewicze poczęcie za dzieło Boże, przekraczające wszelkie 42 I, 2,2,518 | na obraz i podobieństwo Boże, odzyskujemy w Jezusie Chrystusie182. 43 I, 2,2,525 | Małe Dzieciątko, wieczny Boże!203~ 44 I, 2,2,526 | kształtuje się" w nas (Ga 4, 19). Boże Narodzenie jest misterium 45 I, 2,2,540 | Bliskie jest Królestwo Boże"~ 46 I, 2,2,541 | i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie 47 I, 2,2,542 | które ukazują Królestwo Boże, oraz przez posłanie swoich 48 I, 2,2,544 | 544 Królestwo Boże należy do ubogich i do maluczkich, 49 I, 2,2,550 | przyszło do was Królestwo Boże" (Mt 12, 28). Egzorcyzmy 50 I, 2,2,550 | świata" (J 12, 31). Królestwo Boże będzie ostatecznie utwierdzone 51 I, 2,2,551 | ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych" (Łk 52 I, 2,2,555 | kontemplowali Twoją chwałę, Chryste Boże, by gdy zobaczą Cię na krzyżu, 53 I, 2,2,567 | 567 Królestwo Boże zostało zapoczątkowane na 54 I, 2,2,581 | słyszeć na nowo to samo słowo Boże, które zabrzmiało na Synaju, 55 I, 2,2,581 | którzy uchylają "słowo Boże" (Mk 7, 13).~ 56 I, 2,2,603 | imieniu powiedzieć na krzyżu: "Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie 57 I, 2,2,603 | powiedzieć na krzyżu: "Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?" ( 58 I, 2,2,606 | abym spełniał wolę Twoją, Boże... Na mocy tej woli uświęceni 59 I, 2,3,691 | Duch i Święty to przymioty Boże wspólne Trzem Osobom Boskim. 60 I, 2,3,700 | Łk 11, 20). Jeśli Prawo Boże zostało napisane na kamiennych 61 I, 2,3 | III. Duch i Słowo Boże w okresie obietnic~ 62 I, 2,3,706 | że "rozproszone dzieci Boże zostaną zgromadzone w jedno" 63 I, 2,3,707 | widzieć i słyszeć Słowo Boże, równocześnie objawione 64 I, 2,3,720 | człowiekowi "podobieństwo" Boże. Chrzest Jana był chrztem 65 I, 2,3,721 | zapoczątkowane "wielkie sprawy Boże", które Duch będzie wypełniał 66 I, 2,3,734 | przez grzech podobieństwo Boże.~ 67 I, 2,3,736 | Dzięki tej mocy Ducha dzieci Boże mogą przynosić owoc. Ten, 68 I, 2,3,740 | 740 "Wielkie dzieła Boże", ofiarowane wierzącym w 69 I, 2,3,764 | przyjąć "samo Królestwo Boże"138. Zalążkiem i początkiem 70 I, 2,3,777 | zgromadzenie tych, których Słowo Boże zwołuje, by utworzyli Lud 71 I, 2,3,782 | Jego celem jest Królestwo Boże, zapoczątkowane na ziemi 72 I, 2,3,790 | którzy odpowiadają na Słowo Boże i stają się członkami Ciała 73 I, 2,3,798 | miłości219: przez słowo Boże, które jest "władne zbudować" ( 74 I, 2,3,819 | powszechnego: "spisane słowo Boże, życie w łasce, wiara, nadzieja, 75 I, 2,3,839 | odpowiedzią na Objawienie Boże w Starym Przymierzu. To 76 I, 2,3,839 | ponieważ "dary łaski i wezwania Boże nieodwołalne" (Rz 11, 77 I, 2,3,865 | niebieskie", "Królestwo Boże"348, które przyszło w Osobie 78 I, 2,3,896 | diakonów jak przykazania Boże. Niech nikt w sprawach dotyczących 79 I, 2,3,981 | głosząc ludziom przebaczenie Boże wysłużone nam przez Chrystusa 80 I, 2,3,1037| nawrócenia" (2 P 3, 9): ~Boże, przyjmij łaskawie ofiarę 81 I, 2,3,1042| Na końcu świata Królestwo Boże osiągnie swoją pełnię. Po 82 I, 2,3,1060| Na końcu czasów Królestwo Boże osiągnie swoją pełnię. Wtedy 83 I, 2,3,1064| obietnice, przykazania Boże; znaczy powierzyć się całkowicie 84 I, 2,3,1065| Chrystusem i w Chrystusie,~Tobie, Boże Ojcze wszechmogący,~w jedności 85 II, 0,3,1067| zapowiadały wielkie sprawy Boże spełnione wśród ludu Starego 86 II, 0,3,1073| Jest to "przedziwne dzieło Boże", które przeżywamy i któremu 87 II, 1,1,1079| wypełnienia się czasów całe dzieło Boże jest błogosławieństwem. 88 II, 1,1,1079| wielkie błogosławieństwo Boże.~ 89 II, 1,1,1080| Ale począwszy od Abrahama Boże błogosławieństwo przenika 90 II, 1,1,1081| 1081 Błogosławieństwa Boże ukazują się w zdumiewających 91 II, 1,1,1082| Kościoła błogosławieństwo Boże zostaje w pełni objawione 92 II, 1,1,1083| Kapłana i przez moc Ducha Boże błogosławieństwa przynosiły 93 II, 1,1,1097| który gromadzi dzieci Boże w jednym Ciele Chrystusa. 94 II, 1,1,1100| 1100 Słowo Boże. Duch Święty przypomina 95 II, 1,1,1100| ożywiając głoszone słowo Boże, by zostało przyjęte i przeżyte:~ 96 II, 1,1,1103| wspomina" wielkie dzieła Boże w bardziej lub mniej rozwiniętej 97 II, 1,1,1108| gromadzi rozproszone dzieci Boże. Owocem działania Ducha 98 II, 1,1,1122| przygotowywany przez słowo Boże i wiarę, będącą zgodą na 99 II, 1,1,1127| Święty przekształca w życie Boże to, co jest poddane Jego 100 II, 1,1,1131| jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których 101 II, 1,1,1133| sakramentów przez słowo Boże i wiarę, która przyjmuje 102 II, 1,2,1153| już jakąś wymowę. Słowo Boże oraz odpowiedź wiary powinny 103 II, 1,2,1153| oznaczają to, co wyraża słowo Boże: bezinteresowną inicjatywę 104 II, 1,2,1155| urzeczywistnia także "wielkie sprawy" Boże zapowiadane przez słowo; 105 II, 1,2,1168| przedsmak" - Królestwo Boże wchodzi w nasz czas.~ 106 II, 1,2,1171| Wcielenia (Zwiastowanie, Boże Narodzenie, Objawienie Pańskie), 107 II, 1,2,1173| wyjednywa dobrodziejstwa Boże"50.~Liturgia Godzin~ 108 II, 1,2,1177| divina, podczas której słowo Boże jest czytane i rozważane, 109 II, 1,2,1189| przypominające działanie Boże, włączone do świata wiary 110 II, 1,2,1190| jest wyrażane przez słowo Boże, które jest głoszone, i 111 II, 1,2,1200| jerozolimskiej do paruzji Kościoły Boże wierne wierze apostolskiej 112 II, 2,1,1217| zapowiedziami misterium chrztu:~Boże, Ty niewidzialną mocą dokonujesz 113 II, 2,1,1283| do ufności w miłosierdzie Boże i do modlitwy o ich zbawienie.~ 114 II, 2,1,1287| zaczynają głosić "wielkie dzieła Boże" (Dz 2, 11), a Piotr oznajmia, 115 II, 2,1,1299| modli się o Jego wylanie:~Boże wszechmogący, Ojcze naszego 116 II, 2,1,1315| że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra 117 II, 2,1,1328| posiłku - wychwalają dzieła Boże: stworzenie, odkupienie 118 II, 2,1,1381| dzieci Twe. ~Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak; ~ 119 II, 2,1,1383| Cię błagamy, wszechmogący Boże, niech Twój święty Anioł 120 II, 2,1,1404| wszelką łzę, bo widząc Ciebie, Boże, jaki jesteś, przez wszystkie 121 II, 2,2,1427| i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie 122 II, 2,2,1431| nadzieję na miłosierdzie Boże i ufność w pomoc Jego łaski. 123 II, 2,2,1448| drugiej strony działanie Boże za pośrednictwem Kościoła. 124 II, 2,2,1490| nadzieja na miłosierdzie Boże.~ 125 II, 2,2,1502| się drogą nawrócenia85, a Boże przebaczenie zapoczątkowuje 126 II, 2,2,1503| Łk 7,16) i że Królestwo Boże jest bliskie. Jezus ma nie 127 II, 2,3,1541| konsekracyjnej święceń biskupich:~Boże i Ojcze Jezusa Chrystusa, 128 III, 1,1,1699| na obraz i podobieństwo Boże (artykuł pierwszy); wypełnia 129 III, 1,1,1724| podejmują i wypełniają obietnice Boże od czasów Abrahama, ukierunkowając 130 III, 1,1,1725| Bóg. Jest nim: Królestwo Boże, oglądanie Boga, uczestnictwo 131 III, 1,1,1741| Wszechmogący i miłosierny Boże, oddal od nas łaskawie wszelkie 132 III, 1,1,1784| formowaniu sumienia słowo Boże jest światłem na naszej 133 III, 1,1,1801| 1802 Słowo Boże jest światłem na naszej 134 III, 1,1,1812| do działania jako dzieci Boże i do zasługiwania na życie 135 III, 1,1,1860| wynagrodzony przez żal i Boże przebaczenie, powoduje wykluczenie 136 III, 1,1,1863| Mt 12,31)98. Miłosierdzie Boże nie zna granic, lecz ten, 137 III, 1,3 | Rozdział trzeci~ZBAWIENIE BOŻE: PRAWO I ŁASKA~ 138 III, 1,3,1954| 1955 Prawo "Boże i naturalne"4 wyznacza człowiekowi 139 III, 1,3,1961| objawić mu powołanie i drogi Boże oraz chronić go przed złem:~ 140 III, 1,3,1962| trwa wiecznie jako słowo Boże.~ 141 III, 1,3,1966| błogosławieństwach wypełnia ono obietnice Boże, podnosząc je i kierując 142 III, 1,3,1992| przyzwolenie wiary na słowo Boże, które wzywa go do nawrócenia, 143 III, 1,3,2015| tymi, których miłosierdzie Boże gromadzi w "Mieście Świętym - 144 III, 1,3,2029| Kościoła przyjmuje słowo Boże, które zawiera pouczenia " 145 III, 1,3,2036| 2037 Prawo Boże powierzone Kościołowi jest 146 III, 1,3,2039| zjednuje nam miłosierdzie Boże, które przewyższa wszystkie 147 III, 2,0,2057| streszcza i ogłasza prawo Boże: "Te słowa wyrzekł Pan do 148 III, 2,0,2076| swoim ludem. Przykazania Boże otrzymują swoje prawdziwe 149 III, 2,1,2084| na obraz i podobieństwo Boże":~Nigdy, Tryfonie, nie będzie 150 III, 2,1,2117| 2118 Pierwsze przykazanie Boże potępia grzechy bezbożności, 151 III, 2,1,2146| Przyrzeczenia dawane innym w imię Boże angażują cześć, wierność, 152 III, 2,1,2148| Tam jest święte imię Boże... gdzie wzywają Go ze czcią 153 III, 2,1,2159| 2160 "O Panie, nasz Boże, jak przedziwne Twe imię 154 III, 2,2,2213| 2214 Ojcostwo Boże jest źródłem ojcostwa ludzkiego8; 155 III, 2,2,2221| uważać swoje dzieci za dzieci Boże i szanować je jako osoby 156 III, 2,2 | IV. Rodzina i Królestwo Boże~ 157 III, 2,2,2233| 2234 Czwarte przykazanie Boże nakazuje nam także czcić 158 III, 2,2,2360| mówić:~Bądź uwielbiony, Boże ojców naszych...~Tyś stworzył 159 IV, 1,1,2567| abym spełniał wolę Twoją, Boże": (Hbr 10, 5-7). Modlitwa 160 IV, 1,1,2574| tym posłaniu jest jakby Boże błaganie i po długim sporze 161 IV, 1,1,2582| z Sarepty wiary w słowo Boże - wiary, którą potwierdza 162 IV, 1,1,2586| jest księgą, w której słowo Boże staje się modlitwą człowieka. 163 IV, 1,1,2586| sam Duch inspiruje dzieło Boże oraz odpowiedź człowieka. 164 IV, 1,1,2595| wspominając wypełnione już Boże obietnice i wyrażając nadzieję 165 IV, 1,1,2604| Pragnę" (J 19, 28); "Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie 166 IV, 1,1,2604| J 19, 28); "Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?" ( 167 IV, 1,1,2611| 2612 W Jezusie "Królestwo Boże jest bardzo blisko"; wzywa 168 IV, 1,1,2612| pokory modlącego się serca: "Boże, miej litość dla mnie, grzesznika". 169 IV, 1,1,2625| odpowiedzią człowieka na dary Boże. Ponieważ Bóg błogosławi, 170 IV, 1,2,2649| Duch Święty uczy dzieci Boże modlitwy przez żywy przekaz ( 171 IV, 1,2,2651| nas Duchem Świętym:~Słowo Boże~ 172 IV, 1,2,2657| modlitwy:~Kocham Cię, o mój Boże, i moim jedynym pragnieniem 173 IV, 1,2,2657| życia. Kocham Cię, o mój Boże, nieskończenie dobry, i 174 IV, 1,2,2657| to kochać Cię wiecznie... Boże mój, jeśli mój język nie 175 IV, 1,2,2660| Święty w Kościele uczy dzieci Boże modlitwy.~ 176 IV, 1,2,2661| 2662 Słowo Boże, liturgia Kościoła, cnoty 177 IV, 1,2,2664| Chrystusa: Synu Boży, Słowo Boże, Panie, Zbawco, Baranku 178 IV, 1,2,2665| Boskiego Imienia10, ale Słowo Boże, przyjmując nasze człowieczeństwo, 179 IV, 1,2,2684| domowym", w którym dzieci Boże uczą się modlitwy "jak Kościół" 180 IV, 1,2,2685| modlitwy, jakimi : słowo Boże, liturgia, życie teologalne, " 181 IV, 1,2,2687| dorosłych jest to, by słowo Boże było rozważane w modlitwie 182 IV, 2,0,2765| modlitwie ustnej, przez Słowo Boże Duch Święty uczy dzieci 183 IV, 2,0,2765| Duch Święty uczy dzieci Boże modlitwy do Ojca. Jezus 184 IV, 2,0,2809| gdyż mieszka w nim imię Boże.~ 185 IV, 2,0,2813| nierozłącznie to, czy imię Boże będzie święcone wśród narodów: ~ 186 IV, 2,0,2813| ale prosimy, by to imię Boże było uświęcone w nas przez 187 IV, 2,0,2813| jeśli dobrze żyjemy, imię Boże jest błogosławione; ale 188 IV, 2,0,2815| wyrażający działanie). Królestwo Boże jest już obecne. Przybliżyło 189 IV, 2,0,2815| Ostatniej Wieczerzy Królestwo Boże przychodzi w Eucharystii: 190 IV, 2,0,2815| swojemu Ojcu:~Królestwo Boże może oznaczać samego Chrystusa; 191 IV, 2,0,2818| 2819 "Królestwo Boże. . . to sprawiedliwość, 192 IV, 2,0,2823| abym spełniał wolę Twoją, Boże" (Hbr 10, 7; Ps 40, 7).


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License