Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
iluzoryczny 1
im 178
im61 1
imie 187
imie34 1
imie575 1
imie62 1
Frequency    [«  »]
189 mu
189 nalezy
189 naszego
187 imie
186 którego
185 ani
184 bogiem

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

imie

    Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer
1 Wstep | zbawieni" (Dz 4,12), jak tylko imię JEZUS.~~ 2 Wstep, 0,0,2 | udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 3 Wstep, 0,0,4 | wiarę mieli życie w Jego imię, by wychowywać ich i kształtować 4 Wstep, 0,0,9 | Rzymski, który nosi także jego imię i stanowi dzieło o wielkim 5 I, 1,2,63 | Bożym24, tym, który "nosi imię Pana" (Pwt 28,10). Jest 6 I, 2,0,189 | chrzest jest udzielany "w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" ( 7 I, 2,1 | II. Bóg objawia swoje imię~ 8 I, 2,1,203 | pozwalając mu poznać swoje imię. Imię wyraża istotę, tożsamość 9 I, 2,1,203 | pozwalając mu poznać swoje imię. Imię wyraża istotę, tożsamość 10 I, 2,1,203 | i sens jej życia. Bóg ma imię; nie jest jakąś anonimową 11 I, 2,1,203 | anonimową siłą. Ujawnić swoje imię oznacza pozwolić, by inni 12 I, 2,1,205 | zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż im mam powiedzieć?" 13 I, 2,1,205 | posłał mnie do was... To jest imię moje na wieki i to jest 14 I, 2,1,206 | Objawiając swoje tajemnicze imię JAHWE (JHWH), "Ja Jestem 15 I, 2,1,206 | imieniem należy Go wzywać. To imię Boże jest tajemnicze, tak 16 I, 2,1,206 | ukrytym" (Iz 45, 15). Jego imię jest niewymowne7, a zarazem 17 I, 2,1,207 | 207 Objawiając swoje imię, Bóg objawia równocześnie 18 I, 2,1,207 | Bóg, który objawia swoje imię jako "Ja Jestem", objawia 19 I, 2,1,209 | czytania Pisma świętego imię objawione jest zastępowane 20 I, 2,1,210 | majestat i ogłoszę przed tobą imię Pana (JHWH)" (Wj 33, 18- 21 I, 2,1,211 | 211 Imię Boże "Ja Jestem" lub "On 22 I, 2,1,211 | objawi, że On sam nosi imię Boże: "Gdy wywyższycie Syna 23 I, 2,1,213 | W tym sensie rozumiano imię Boże w tłumaczeniu Septuaginty, 24 I, 2,1 | I. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego~ 25 I, 2,1,232 | Chrześcijanie chrzczeni "w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" ( 26 I, 2,1,233 | Chrześcijanie chrzczeni "w imię" - a nie "w imiona" - Ojca 27 I, 2,1,265 | 265 Przez łaskę chrztu "w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" ( 28 I, 2,1,273 | Wszechmocny. Święte jest Jego imię" (Łk 1, 49).~ 29 I, 2,1,359 | Dlatego przyjął jego ciało i imię, aby nie zginęło to, co 30 I, 2,2,430 | Gabriel nadaje Mu jako własne imię Jezus, które wyraża zarówno 31 I, 2,2,432 | 432 Imię Jezus oznacza, że samo imię 32 I, 2,2,432 | Imię Jezus oznacza, że samo imię Boga jest obecne w osobie 33 I, 2,2,432 | odkupienia grzechów. Jest to imię Boże, jedyne, które przynosi 34 I, 2,2,434 | Zmartwychwstanie Jezusa otacza chwałą imię Boga Zbawiciela17, ponieważ 35 I, 2,2,434 | ponieważ odtąd właśnie imię Jezus ukazuje w pełni najwyższą 36 I, 2,2,434 | które jest "ponad wszelkie imię" (Flp 2, 9). Złe duchy boją 37 I, 2,2,434 | Jego imienia18 i w Jego imię uczniowie dokonują cudów19, 38 I, 2,2,434 | wszystkiego, o co Go poproszą w imię Jezusa20.~ 39 I, 2,2,435 | 435 Imię Jezus znajduje się w centrum 40 I, 2,2,436 | w Izraelu namaszczano w imię Boże tych, którzy zostali 41 I, 2,2,438 | zresztą wskazuje samo Jego imię, ponieważ w imieniu Chrystusa 42 I, 2,2,444 | Domaga się On wiary "w imię Jednorodzonego Syna Bożego" ( 43 I, 2,2,446 | Testamentu niewypowiedziane imię, pod którym Bóg objawił 44 I, 2,2,452 | 452 Imię "Jezus" oznacza "Bóg zbawia". 45 I, 2,2,453 | 453 Imię "Chrystus" oznacza "Namaszczony", " 46 I, 2,2,454 | 454 Imię "Syn Boży" oznacza jedyną 47 I, 2,2,455 | 455 Imię "Pan" oznacza Boskie panowanie. 48 I, 2,2,488 | Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja" (Łk 1, 26-27).~Było 49 I, 2,2,514 | abyście wierząc mieli życie w imię Jego" (J 20, 31).~ 50 I, 2,2,559 | Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie" (Ps 118, 26) w 51 I, 2,2,589 | Osoba uobecniała i objawiała imię Boże367. ~ 52 I, 2,2,635 | Otchłani" (Ap 1, 18), a na imię Jezusa zgina się "każde 53 I, 2,3 | II. Imię, określenia i symbole Ducha 54 I, 2,3 | i symbole Ducha Świętego~Imię własne Ducha Świętego~ 55 I, 2,3,717 | przez Boga - Jan mu było na imię" (J 1, 6). Jan "już w łonie 56 I, 2,3,729 | zostanie posłany przez Ojca w imię Jezusa; Jezus pośle Go od 57 I, 2,3,818 | też zdobi ich należne im imię chrześcijańskie, a synowie 58 I, 2,3,838 | ochrzczeni noszą zaszczytne imię chrześcijan, ale nie wyznają 59 I, 2,3,849 | udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 60 I, 2,3,878 | osób: "Ja ciebie chrzczę w imię Ojca...", "Ja odpuszczam 61 I, 2,3,879 | kolegialną i osobową, pełnioną w imię Chrystusa. Ma ona charakter 62 I, 2,3,881 | swojego Kościoła, nadając mu imię Piotr. Powierzył mu klucze 63 I, 2,3,981 | posłał Apostołów, by w Jego imię głosili "nawrócenie i odpuszczenie 64 I, 2,3,983 | słudzy spełniali w Jego imię to wszystko, co On czynił, 65 I, 2,3,1020| chrześcijańska, zejdź z tego świata w imię Boga Ojca wszechmogącego, 66 I, 2,3,1020| wszechmogącego, który cię stworzył; w imię Jezusa Chrystusa, Syna Boga 67 I, 2,3,1020| który za ciebie cierpiał; w imię Ducha Świętego, który na 68 II, 1,1,1088| albo trzej zgromadzeni w imię moje, tam i Ja jestem pośród 69 II, 1,1,1119| kapłańskie, ustanawiani w imię Chrystusa, aby karmili Kościół 70 II, 1,1,1122| Apostołów, by głosili "w imię Jego... nawrócenie i odpuszczenie 71 II, 1,1,1122| udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" ( 72 II, 2,1,1223| udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 73 II, 2,1,1226| każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie 74 II, 2,1,1240| N., ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego". 75 II, 2,1,1240| Boży, jesteś chrzczony w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego". 76 II, 2,1,1271| też zdobi ich należne im imię chrześcijańskie, a synowie 77 II, 2,1,1276| udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 78 II, 2,1,1284| mówiąc: "Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego".~ 79 II, 2,1,1289| To namaszczenie wyjaśnia imię "chrześcijanin", które znaczy " 80 II, 2,1,1315| Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc 81 II, 2,1,1345| Ojca wszechrzeczy przez imię Syna i Ducha Świętego oraz 82 II, 2,1,1350| kapłana zostaną ofiarowane w imię Chrystusa w Ofierze eucharystycznej 83 II, 2,1,1369| sprawowania wymienia się jego imię, by zaznaczyć, że to on 84 II, 2,1,1373| dwaj albo trzej zebrani w imię moje" (Mt 18, 20), w ubogich, 85 II, 2,2,1425| uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa 86 II, 2,2,1442| Apostoł jest posłany "w imię Chrystusa", przez niego " 87 II, 2,2,1448| jego prezbiterów udziela w imię Jezusa Chrystusa przebaczenia 88 II, 2,2,1449| odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.~ 89 II, 2,2,1461| odpuszczania wszystkich grzechów "w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego".~ 90 II, 2,2,1507| ponawia to posłanie ("W imię moje... na chorych ręce 91 II, 2,2,1510| i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary 92 II, 2,2,1526| i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary 93 II, 2,3,1535| zostają konsekrowani, by w imię Chrystusa "karmili Kościół 94 II, 2,4,1672| mocy swojej władzy prosi w imię Jezusa Chrystusa, by jakaś 95 III, 0,4,1694| Chrześcijanie, "usprawiedliwieni w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa 96 III, 1,1,1845| zwiastuje Józefowi: "Nadasz (Mu) imię Jezus, On bowiem zbawi swój 97 III, 1,2,1906| poszanowanie osoby jako takiej. W imię dobra wspólnego władze publiczne 98 III, 1,2,1907| należy rozstrzyganie - w imię dobra wspólnego - między 99 III, 1,3,2038| i oddania Kościołowi, w imię Pana80. Jednocześnie sumienie 100 III, 2,1 | I. Imię Pańskie jest święte~ 101 III, 2,1,2141| przykazanie nakazuje szanować imię Pańskie. Podobnie jak pierwsze, 102 III, 2,1,2142| imienia. Bóg powierza swoje imię tym, którzy w Niego wierzą; 103 III, 2,1,2142| znakiem zaufania i zażyłości. "Imię Pańskie jest święte". Dlatego 104 III, 2,1,2146| Przyrzeczenia dawane innym w imię Boże angażują cześć, wierność, 105 III, 2,1,2148| Bożego.~Tam jest wielkie imię Jego, gdzie nazywają Go 106 III, 2,1,2148| majestatu... Tam jest święte imię Boże... gdzie wzywają Go 107 III, 2,1 | II. Imię Pańskie wzywane nadaremnie~ 108 III, 2,1,2149| prawdomówności. Przysięga angażuje imię Pańskie. "Będziesz się bał 109 III, 2,1,2149| będziesz Mu służył i na Jego imię będziesz przysięgał" (Pwt 110 III, 2,1 | III. Imię chrześcijańskie~ 111 III, 2,1,2155| chrztu udzielany jest "w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" ( 112 III, 2,1,2155| 28, 19). Podczas chrztu imię Pańskie uświęca człowieka 113 III, 2,1,2155| chrześcijanin otrzymuje swoje imię w Kościele. Może to być 114 III, 2,1,2155| w Kościele. Może to być imię świętego, to znaczy ucznia 115 III, 2,1,2155| wstawiennictwo u Boga. "Imię chrzcielne" może także wyrażać 116 III, 2,1,2156| działania znakiem krzyża: "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 117 III, 2,1,2157| wzywa każdego po imieniu75. Imię każdego człowieka jest święte. 118 III, 2,1,2157| każdego człowieka jest święte. Imię jest ikoną osoby. Domaga 119 III, 2,1,2158| 2159 Otrzymane imię pozostaje na zawsze. W Królestwie 120 III, 2,1,2158| kamyk, a na kamyku wypisane imię nowe, którego nikt nie zna 121 III, 2,1,2158| czterdzieści cztery tysiące, mające imię Jego i imię Jego Ojca wypisane 122 III, 2,1,2158| tysiące, mające imię Jego i imię Jego Ojca wypisane na czołach" ( 123 III, 2,1,2159| Boże, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi!" (Ps 124 III, 2,1,2160| przykazanie nakazuje szanować imię Pańskie. Imię Pańskie jest 125 III, 2,1,2160| nakazuje szanować imię Pańskie. Imię Pańskie jest święte.~ 126 III, 2,1,2164| chrześcijanin otrzymuje swoje imię w Kościele. Rodzice, chrzestni 127 III, 2,1,2164| się, by zostało mu nadane imię chrześcijańskie. Święty 128 III, 2,1,2165| działania znakiem krzyża: "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 129 III, 2,2,2243| inspirację lub też odrzucają w imię swej niezależności względem 130 III, 2,2,2387| żyje z żoną swego ojca... W imię Pana naszego Jezusa... wydajcie 131 III, 2,2,2418| misję głoszenia Ewangelii, w imię Chrystusa przypomina człowiekowi 132 III, 2,2,2478| oszczerstwo niszczą dobre imię i cześć bliźniego. Cześć 133 III, 2,2,2486| zadośćuczynienie moralne w imię miłości. Obowiązek naprawienia 134 IV, 1,1,2565| uznać, "jak przedziwne jest imię (Pana) po wszystkiej ziemi" ( 135 IV, 1,1,2574| mu swoje niewypowiedziane Imię, które objawi się w Jego 136 IV, 1,1,2576| opuścić ludu, który nosi Jego Imię.~Dawid i modlitwa króla~ 137 IV, 1,1,2581| oblicza Boga" (Ps 24, 6). Jego imię: "Pan jest Bogiem moim", 138 IV, 1,1,2613| teraz to, że "prosimy w Jego imię" (J 14, 13). Wiara w Niego 139 IV, 1,1,2614| o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, 140 IV, 1,1,2620| przedstawiania Bogu próśb w Jego imię. Sam Jezus Chrystus wysłuchuje 141 IV, 1,2,2663| wtedy, gdy modlimy się "w imię" Jezusa. Święte człowieczeństwo 142 IV, 1,2,2665| zawiera wszystko, jest właśnie imię, które Syn Boży otrzymuje 143 IV, 1,2,2665| Jezus", "JHWH zbawia11. Imię Jezus obejmuje wszystko: 144 IV, 1,2,2665| Niego w nas. Tylko Jego imię zawiera Obecność, którą 145 IV, 1,2,2668| jak wzywa Jego najświętsze Imię, tak samo czci i wielbi 146 IV, 1,2,2670| naciskiem prośbę w swoje imię w tej samej chwili, gdy 147 IV, 1,3,2724| stale modlić się w Jego imię. "Duchowa walka" nowego 148 IV, 1,3,2740| wszystko, o co prosimy w Jego imię, a nawet o wiele więcej 149 IV, 1,3,2741| za wszystko Bogu Ojcu w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa" ( 150 IV, 1,3,2744| cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, 151 IV, 1,3,2749| Jedynie wnikając w święte Imię Pana Jezusa, możemy przyjąć - 152 IV, 1,3,2749| w "Ojcze nasz": troskę o imię Ojca38, pragnienie Jego 153 IV, 2,0,2758| jest w niebie,~święć się imię Twoje;~przyjdź Królestwo 154 IV, 2,0,2778| kim On jest, usłyszał inne imię. Nam to imię zostało objawione 155 IV, 2,0,2778| usłyszał inne imię. Nam to imię zostało objawione w Synu, 156 IV, 2,0,2778| zostało objawione w Synu, bo imię to zawiera nowe imię Ojca22.~ 157 IV, 2,0,2778| bo imię to zawiera nowe imię Ojca22.~ 158 IV, 2,0,2780| dziękczynienie, że objawił nam swoje imię, że pozwolił nam w nie wierzyć 159 IV, 2,0,2784| własnym Ojcem.~Ojcze nasz: to imię budzi w nas zarazem miłość, 160 IV, 2,0,2803| by być dla Niego: Twoje imię, Twoje Królestwo, Twoja 161 IV, 2,0,2805| miłości naszego Boga. To przez imię Chrystusa i przez Królestwo 162 IV, 2,0 | I. "Święć się imię Twoje" ~ 163 IV, 2,0,2806| to, by święciło się Jego imię, włącza nas w urzeczywistnienie 164 IV, 2,0,2807| ekonomii Bóg objawia swoje imię, ale objawia je, wypełniając 165 IV, 2,0,2807| nas tylko wtedy, gdy Jego imię jest uświęcane przez nas 166 IV, 2,0,2808| objawiając i dając swoje imię, aby odnowić człowieka na 167 IV, 2,0,2809| hebrajskim57), gdyż mieszka w nim imię Boże.~ 168 IV, 2,0,2810| Pan "ze względu na swoje imię" okazuje cierpliwość, lud 169 IV, 2,0,2810| Izraela i "znieważa Jego imię na oczach narodów"59. Dlatego 170 IV, 2,0,2810| rozpalali się z gorliwości o imię Boga.~ 171 IV, 2,0,2811| 2812 W końcu, to w Jezusie imię świętego Boga zostało nam 172 IV, 2,0,2811| dlatego Jezus "objawia" Imię Ojca (J 17, 6). Na końcu 173 IV, 2,0,2811| Jego Paschy Ojciec daje Mu imię ponad wszelkie imię: Jezus 174 IV, 2,0,2811| daje Mu imię ponad wszelkie imię: Jezus jest Panem w chwale 175 IV, 2,0,2812| uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa Chrystusa i 176 IV, 2,0,2812| i o nasze życie, by Jego imię święciło się w nas i przez 177 IV, 2,0,2813| zależy nierozłącznie to, czy imię Boże będzie święcone wśród 178 IV, 2,0,2813| Prosimy Boga, by święcił swoje imię, gdyż przez świętość zbawia 179 IV, 2,0,2813| wszelkie stworzenie... Chodzi o imię, które daje zbawienie upadłemu 180 IV, 2,0,2813| światu, ale prosimy, by to imię Boże było uświęcone w nas 181 IV, 2,0,2813| Bo jeśli dobrze żyjemy, imię Boże jest błogosławione; 182 IV, 2,0,2813| świętymi, jak święte jest imię naszego Boga65.~Gdy mówimy: " 183 IV, 2,0,2813| Gdy mówimy: "Święć się imię Twoje", prosimy, aby było 184 IV, 2,0,2813| mówimy dokładnie: Święć się imię Twoje "w nas", ponieważ 185 IV, 2,0,2814| modlitwą, gdy modlimy się "w imię" Jezusa67. Jezus prosi w 186 IV, 2,0,2826| moc modlitwy Kościoła w imię jego Pana, zwłaszcza w Eucharystii. 187 IV, 2,0,2838| Go, by święciło się Jego imię, prosiliśmy Go, abyśmy byli


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License