Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
która 366
któras 2
które 554
którego 186
któregos 1
której 139
któremu 24
Frequency    [«  »]
189 nalezy
189 naszego
187 imie
186 którego
185 ani
184 bogiem
183 kto

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

którego

    Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer
1 Wstep | prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa" ( 2 Wstep, 0,0,1 | Czyni to przez swego Syna, którego posłał jako Odkupiciela 3 I, 1,2,50 | inny porządek poznania, do którego człowiek nie może dojść 4 I, 1,2,53 | nadprzyrodzonego Objawienia, którego przedmiotem jest On sam, 5 I, 1,2,67 | poprawienia Objawienia, którego Chrystus jest wypełnieniem. 6 I, 1,2,79 | sposób udzielanie się Ojca, którego dokonał On przez swoje Słowo 7 I, 1,2,79 | ukochanego, a Duch Święty, przez którego żywy głos Ewangelii rozbrzmiewa 8 I, 1,2,112 | jedność Bożego zamysłu, którego Jezus Chrystus jest ośrodkiem 9 I, 1,3,145 | Abrahama: "Przez wiarę ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał ( 10 I, 1,3,151 | nieodłączna od wiary w Tego, którego On posłał, "Jego umiłowanego 11 I, 1,3,164 | pełna światła dzięki Temu, w którego wierzymy, często jest przeżywana 12 I, 2,0,194 | faktu, że "jest on symbolem, którego strzeże Kościół rzymski, 13 I, 2,1,256 | tego cennego depozytu, dla którego żyję i walczę, z którym 14 I, 2,1,258 | Jeden jest Bóg i Ojciec, od którego wszystko pochodzi; jeden 15 I, 2,1,258 | Pan Jezus Chrystus, dla którego jest wszystko; jeden Duch 16 I, 2,1,269 | jest Panem wszechświata, którego porządek sam ustalił i który 17 I, 2,1,280 | stworzenia; ono objawia cel, dla którego "na początku Bóg stworzył 18 I, 2,1,287 | objawia się jako Ten, do którego należą wszystkie ludy ziemi 19 I, 2,1,293 | 117. Jedynym powodem, dla którego Bóg stwarza, jest Jego miłość 20 I, 2,1,309 | do szczęśliwego życia, do którego wszystkie wolne stworzenia 21 I, 2,1,315 | swego "zamysłu życzliwości", którego zwieńczeniem jest nowe stworzenie 22 I, 2,1,349 | stworzeniu w Chrystusie, którego blask przekracza pierwsze 23 I, 2,1,356 | jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego" 24 I, 2,1,360 | którym jest sam Bóg, do którego wszyscy mają dążyć; w jedności 25 I, 2,1,360 | w jedności odkupienia, którego dla wszystkich dokonał Chrystus214.~ 26 I, 2,1,403 | przekazał nam grzech, z którego skutkami rodzimy się wszyscy 27 I, 2,2,436 | przede wszystkim Mesjasz, którego Bóg miał posłać, by zapoczątkował 28 I, 2,2,437 | Od początku jest On Tym, "którego Ojciec poświęcił i posłał 29 I, 2,2,439 | przyjął tytuł Mesjasza, do którego miał prawo31, ale nie bez 30 I, 2,2,440 | pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił 31 I, 2,2,495 | Łk 1, 43). Istotnie, Ten, którego poczęła jako człowieka z 32 I, 2,2,501 | Maryja zrodziła "Syna, którego Bóg ustanowił Błąd! Nie 33 I, 2,2,536 | upodobał sobie w Synu234. Duch którego Jezus posiada w pełni od 34 I, 2,2,545 | Zaprasza ich do nawrócenia, bez którego nie można wejść do Królestwa, 35 I, 2,2,554 | mówią "o Jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie" ( 36 I, 2,2,576 | wiary w jedynego Boga, w którego chwale nie może mieć udziału 37 I, 2,2,586 | dołączając się do Piotra351, którego ustanowił fundamentem swego 38 I, 2,2,600 | Słudze Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz 39 I, 2,2,605 | będzie żadnego człowieka, za którego nie cierpiałby Chrystus" 40 I, 2,2,626 | Ponieważ "Dawca życia", którego skazano na śmierć (Dz 3, 41 I, 2,2,628 | 628 Chrzest, którego pierwotnym i pełnym znakiem 42 I, 2,2,640 | potem Piotra485. Uczeń, "którego Jezus kochał" (J 20, 2), 43 I, 2,2,674 | Rz 11, 26; Mt 23, 39), którego część została dotknięta " 44 I, 2,2,674 | zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego niebo musi zatrzymać 45 I, 2,3,684 | prawdziwego Boga oraz Tego, którego posłał, Jezusa Chrystusa" ( 46 I, 2,3,689 | 689 Ten, którego Ojciec posłał do naszych 47 I, 2,3,691 | jest imieniem własnym Tego, którego wielbimy i któremu oddajemy 48 I, 2,3,701 | Gołębica. Na końcu potopu (którego symbolika odnosi się do 49 I, 2,3,717 | przez samego Chrystusa, którego Dziewica Maryja poczęła 50 I, 2,3,747 | 747 Duch Święty, którego Chrystus - Głowa Ciała - 51 I, 2,3,748 | on podobny do księżyca, którego całe światło jest odbiciem 52 I, 2,3,751 | ziemi. Pojęcie Kyriake, od którego pochodzą Church, Kirche, 53 I, 2,3,755 | rośnie stare drzewo oliwne, którego świętym korzeniem byli patriarchowie 54 I, 2,3,759 | uczestnictwa w życiu Bożym", do którego powołuje wszystkich ludzi 55 I, 2,3,767 | zaś dopełniło się dzieło, którego wykonanie Ojciec powierzył 56 I, 2,3,771 | do miasta przyszłego, którego szukamy"163.~O pokoro! O 57 I, 2,3,773 | Kor 13, 8), jest celem, do którego dąży to wszystko, co jest 58 I, 2,3,773 | związanym z tym światem, którego przeznaczeniem jest przeminięcie167. " 59 I, 2,3,783 | Jezus Chrystus jest Tym, którego Ojciec namaścił Duchem Świętym 60 I, 2,3,783 | namaścił Duchem Świętym i którego ustanowił "Kapłanem, Prorokiem 61 I, 2,3,807 | 807 Kościół jest Ciałem, którego Chrystus jest Głową: Kościół 62 I, 2,3,832 | rozproszeniu, obecny jest Chrystus, którego mocą zgromadza się jeden, 63 I, 2,3,839 | narodem żydowskim298, "do którego przodków Pan Bóg przemawiał" 64 I, 2,3,840 | drugiej - przyjścia Mesjasza, którego rysy pozostają ukryte, na 65 I, 2,3,842 | mają cel ostateczny, Boga, którego Opatrzność oraz świadectwo 66 I, 2,3,846 | konieczność Kościoła, do którego ludzie dostają się przez 67 I, 2,3,859 | uczynić bez Niego340, od którego otrzymali nakaz misyjny 68 I, 2,3,875 | Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli 69 I, 2,3,880 | stałego zespołu, na czele którego postawił wybranego spośród 70 I, 2,3,895 | biskupów za zastępców papieża, którego zwyczajna i bezpośrednia 71 I, 2,3,957 | łączy nas z Chrystusem, z którego, niby ze Źródła i Głowy, 72 I, 2,3,981 | Kościele, by żyć z Chrystusem, którego łaska nas zbawiła510.~ 73 I, 2,3,996 | jak wierzyć, że to ciało, którego śmiertelność jest tak oczywista, 74 II, 0,3,1074| Liturgia jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, 75 II, 0,3,1074| jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc"15. 76 II, 1,1,1080| grzechu człowieka, z powodu którego ziemia została "przeklęta". 77 II, 1,1,1090| mieście świętym Jeruzalem, do którego pielgrzymujemy, gdzie Chrystus 78 II, 1,2,1138| a wreszcie "wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, 79 II, 1,2,1141| obrzędach liturgicznych, którego się domaga sama natura liturgii. 80 II, 1,2,1165| dzisiaj" Boga żywego, do którego człowiek ma wejść, jest " 81 II, 1,2,1166| słońce sprawiedliwości, którego blask przynosi zbawienie44.~ 82 II, 1,2,1182| jest Krzyż Chrystusa63, z którego wypływają sakramenty Misterium 83 II, 1,2,1182| także stołem Pańskim, do którego jest zaproszony Lud Boży64. 84 II, 1,2,1186| świata nowego Życia, do którego powołani wszyscy ludzie. 85 II, 1,2,1186| symbolizuje dom ojcowski, do którego zdąża Lud Boży i w którym 86 II, 1,2,1198| niebieskiego Jeruzalem, do którego pielgrzymujemy.~ 87 II, 2,1,1215| narodzenie z wody i z Ducha, bez którego nikt "nie może wejść do 88 II, 2,1,1242| namaszczenie krzyżmem świętym, którego w przyszłości udzieli biskup. 89 II, 2,1,1250| wolności dzieci Bożych37, do którego powołani wszyscy ludzie. 90 II, 2,1,1259| zapewnia im zbawienie, którego nie mogli otrzymać przez 91 II, 2,1,1277| zbawienia, tak jak Kościół, do którego chrzest wprowadza.~ 92 II, 2,1,1285| wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. 93 II, 2,1,1286| jedności z Duchem Świętym, którego Ojciec daje Mu "z niezmierzonej 94 II, 2,1,1289| imienia samego Chrystusa, "którego Bóg namaścił Duchem Świętym" ( 95 II, 2,1,1300| namaszczenie krzyżmem na czole, którego dokonuje się wraz z nałożeniem 96 II, 2,1,1304| bierzmowania, podobnie jak chrztu, którego jest dopełnieniem, udziela 97 II, 2,1,1348| Komunię świętą i cały lud, którego "Amen" wyraża ich uczestnictwo.~ 98 II, 2,1,1374| życia duchowego i cel, do którego zmierzają wszystkie sakramenty" 99 II, 2,1,1383| 1383 Ołtarz, wokół którego Kościół gromadzi się podczas 100 II, 2,2,1423| drogę powrotu do Ojca4, od którego człowiek oddalił się przez 101 II, 2,2,1426| świętość i życie wieczne, do którego Pan nieustannie nas powołuje7.~ 102 II, 2,2,1432| nawraca się, patrząc na Tego, którego zraniły nasze grzechy17.~ 103 II, 2,2,1433| świat nie uwierzył w Tego, którego posłał Ojciec. Ten sam Duch, 104 II, 2,2,1465| nie ma względu na osobę i którego sąd jest sprawiedliwy, a 105 II, 2,2,1470| możemy wejść do Królestwa, z którego wyklucza grzech ciężki67. 106 II, 2,2,1472| dostęp do życia wiecznego, którego pozbawienie nazywa się " 107 II, 2,2,1487| duchowe dobro Kościoła, którego każdy chrześcijanin powinien 108 II, 2,2,1503| i ciało; jest lekarzem, którego potrzebują chorzy91. Jego 109 II, 2,2,1505| grzech świata" (J 1, 29), którego skutkiem jest właśnie choroba. 110 II, 2,3,1548| Kapłan, Chrystus Jezus, którego najświętszą Osobę zastępuje 111 II, 2,3,1562| 1562 "Chrystus, którego Ojciec uświęcił i posłał 112 II, 2,3,1563| specjalny sakrament, mocą którego prezbiterzy dzięki namaszczeniu 113 II, 2,3,1585| Nauczyciela i Pasterza, którego jest sługą.~ 114 II, 2,3,1586| tej łaski Twemu słudze, którego wybrałeś do biskupstwa by 115 II, 2,3,1587| 1587 Duchowy dar, którego udzielają święcenia prezbiteratu, 116 II, 2,3,1587| darem Ducha Świętego tego, którego raczyłeś podnieść do godności 117 II, 2,3,1589| życiem odpowiedzieć Temu, którego sługami ustanowił ich sakrament. 118 II, 2,3,1591| przez sakrament święceń, którego misją jest pełnienie służby 119 II, 2,3,1607| powiedzieć, że ten nieporządek, którego boleśnie doświadczamy, nie 120 II, 2,3,1618| przyjmując taki sposób życia, którego On pozostaje wzorem:~Bo 121 II, 2,3,1650| odłączeni od Kościoła, w którego życiu mogą i powinni uczestniczyć 122 II, 2,4,1669| Zmartwychwstania Chrystusa, z którego czerpią swoją moc wszystkie 123 II, 2,4,1675| pogłębiać zmysł religijny, z którego wyrastają te formy pobożności, 124 II, 2,4,1681| upodobnieniem" go do "obrazu Syna", którego udziela namaszczenie Duchem 125 II, 2,4,1688| przyjmując Ciało Chrystusa, którego zmarły nadal jest żywym 126 III, 0,4,1696| do szczęścia wiecznego, którego pragnie serce człowieka;~- 127 III, 1,1,1702| jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego" 128 III, 1,1,1713| 1714 Człowiek, którego natura została zraniona 129 III, 1,1,1750| przedmiotem jest dobro, do którego wola kieruje się w sposób 130 III, 1,1,1757| moralnie akt woli, według którego rozum uznaje go i ocenia 131 III, 1,1,1763| człowieka jako na źródło, z którego wypływają uczucia42.~ 132 III, 1,1,1775| człowiek odkrywa prawo, którego sam sobie nie nakłada, lecz 133 III, 1,1,1775| któremu winien być posłuszny i którego głos wzywający go zawsze 134 III, 1,1,1775| przebywa on sam z Bogiem, którego głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa" 135 III, 1,1,1776| do najwyższego Dobra, do którego osoba ludzka czuje się przyciągana 136 III, 1,1,1776| czuje się przyciągana i którego nakazy przyjmuje. Człowiek 137 III, 1,1,1777| który zamierza wykonać, którego właśnie dokonuje lub którego 138 III, 1,1,1777| którego właśnie dokonuje lub którego dokonała. Człowiek we wszystkim 139 III, 1,1,1794| przebywa on sam z Bogiem, którego głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa" 140 III, 1,1,1805| które należy czynić, i zła, którego należy unikać.~ 141 III, 1,1,1828| jest miłość. Oto cel, do którego zdążamy. Ze względu na niego 142 III, 1,1,1839| którym pokładamy nadzieję i którego miłujemy dla Niego samego.~ 143 III, 1,1,1850| tajemniczy sposób źródłem, z którego wytryśnie niewyczerpane 144 III, 1,2,1896| się upoważnienie, na mocy którego osoby lub instytucje nadają 145 III, 1,2,1941| Kościoła (to) poczucie... z którego czerpały i czerpią dusze 146 III, 1,3,1957| zapisane w sercach ludzi i którego nie może usunąć nawet największa 147 III, 1,3,1962| wypełnić. Z powodu grzechu, którego nie może usunąć, pozostaje 148 III, 1,3,1963| dawało Ducha Świętego, przez którego - jak mówi List do Rzymian " 149 III, 1,3,1991| święta i miła Bogu ofiara i którego krew stała się narzędziem 150 III, 1,3,2044| ponieważ członkami Ciała, którego Chrystus jest Głową88, przyczyniają 151 III, 2,1,2155| znaczy ucznia Chrystusa, którego życie było przykładną wiernością 152 III, 2,1,2158| kamyku wypisane imię nowe, którego nikt nie zna oprócz tego, 153 III, 2,2,2272| mocy aktu stwórczego, od którego osoba bierze swój początek. 154 III, 2,2,2286| lecz biada temu, przez którego przychodzą" (Łk 17,1).~Poszanowanie 155 III, 2,2,2292| podporządkowane człowiekowi, od którego biorą początek i rozwój; 156 III, 2,2,2294| niewspółmierne lub takie, którego dałoby się uniknąć. Przeprowadzanie 157 III, 2,2,2365| centrum tego wzajemnego daru, którego jest owocem i wypełnieniem. 158 III, 2,2,2365| nierozerwalnym związku, którego człowiekowi nie wolno samowolnie 159 III, 2,2,2383| znieważa przymierze zbawcze, którego znakiem jest małżeństwo 160 III, 2,2,2416| zwierzęta panowaniu człowieka, którego stworzył na swój obraz150. 161 III, 2,2,2422| działania.~Każdy system, według którego stosunki społeczne byłyby 162 III, 2,2,2465| oznacza żyć "Duchem Prawdy", którego Ojciec posyła w Jego imieniu210 163 III, 2,2,2473| umiłowanego Syna, przez którego Tobie, Jemu samemu oraz 164 III, 2,2,2549| wszystkich naszych pragnień; On, którego bez końca będziemy oglądali, 165 IV, 1,0,2561| jednak określić miejsce, z którego wypływa modlitwa, Pismo 166 IV, 1,1,2571| aby złożył w ofierze syna, którego mu dał. Wiara Abrahama nie 167 IV, 1,1,2578| lud i w jego imieniu, tym, którego poddanie się woli Bożej, 168 IV, 1,1,2582| odsłoni się ludziom Ten, którego oblicza szukają28: poznanie 169 IV, 1,1,2638| przybrani za synów i przez którego uwielbiamy Ojca. Uwielbienie 170 IV, 1,1,2638| tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla 171 IV, 1,1,2638| wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy" (1 Kor 8, 172 IV, 1,2,2659| mogą być tym zaczynem, do którego Pan porównuje Królestwo8.~ 173 IV, 1,2,2671| 2672 Duch Święty, którego namaszczenie przenika całą 174 IV, 1,2,2675| przychodzi w Niej zamieszkać i którego Ona ma wydać na świat.~" 175 IV, 1,3,2703| uświadamiamy sobie Tego, "do którego mówimy"5. Wtedy modlitwa 176 IV, 1,3,2708| Kontemplacja szuka Tego, "którego miłuje dusza moja" (Pnp 177 IV, 1,3,2728| bardziej może dotyczyć Tego, do którego się modlimy w modlitwie 178 IV, 1,3,2736| Zazdrośnie pożąda On ducha, którego w nas utwierdził>>?" (Jk 179 IV, 2,0,2765| równocześnie daje Ducha, przez którego stają się one w nas "duchem 180 IV, 2,0,2768| Ojca tym jednym słowem, którego On zawsze wysłuchuje. Od 181 IV, 2,0,2793| by mieszkał w nim Ten, którego wzywa41.~"Niebem" mogliby 182 IV, 2,0,2803| wszystkim pamięć o Tym, którego kochamy. W żadnej z tych 183 IV, 2,0,2815| samego Chrystusa; Tego, którego pragnąc wzywamy każdego 184 IV, 2,0,2815| pragnąc wzywamy każdego dnia i którego przyjście chcemy przyśpieszyć 185 IV, 2,0,2834| do innego głodu, z powodu którego giną ludzie: "Nie samym 186 IV, 2,0,2836| nieśmiertelności"100, bez którego nie mamy w sobie Życia101.


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License