Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
miecza 1
miecze 1
miedziany58 1
miedzy 178
miedzyludzkich 3
miedzynarodowa 1
miedzynarodowe 2
Frequency    [«  »]
182 tej
181 bogu
178 im
178 miedzy
176 ona
175 laski
173 4

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

miedzy

    Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer
1 I, 1,1,37 | dotyczące Boga oraz relacji między Bogiem i ludźmi przekraczają 2 I, 1,1,43 | wskazujemy na podobieństwo między Stwórcą i stworzeniem, to 3 I, 1,1,43 | to zawsze niepodobieństwo między nimi jest jeszcze większe" 4 I, 1,2 | II. Relacja między Tradycją i Pismem świętym~ 5 I, 1,2,89 | 89 Między naszym życiem duchowym i 6 I, 1,2,114 | rozumiemy spójność prawd wiary między sobą i w całości planu Objawienia. ~ 7 I, 1,2,115 | anagogiczny. Ścisła zgodność między tymi czterema rodzajami 8 I, 1,3,158 | tajemnic wiary, ich związku między sobą i z Chrystusem, który 9 I, 1,3,159 | rzeczywista niezgodność między wiarą i rozumem. Ponieważ 10 I, 2,0,188 | rozpoznawczym oraz znakiem jedności między wierzącymi. Symbolon oznacza 11 I, 2,1,236 | Analogicznie jest również między osobami ludzkimi. Osoba 12 I, 2,1,239 | immanencję Boga, czyli bliskość między Bogiem i stworzeniem. Język 13 I, 2,1,247 | się w liturgii łacińskiej (między VIII a XI wiekiem). Wprowadzenie 14 I, 2,1,248 | wszystkim współistotną komunię między Ojcem i Synem, mówiąc, że 15 I, 2,1,252 | rzeczywiście różnią się między sobą, a pojęciem "relacja", 16 I, 2,1,253 | Osoby Boskie nie dzielą między siebie jedynej Boskości, 17 I, 2,1,254 | rzeczywiście różnią się między sobą. "Bóg jest jedyny, 18 I, 2,1,254 | rzeczywiście różnią się między sobą: "Ojciec nie jest tym 19 I, 2,1,254 | Ojciec czy Syn"69. Różnią się między sobą relacjami pochodzenia: " 20 I, 2,1,341 | związków, jakie istnieją między nimi. Człowiek odkrywa je 21 I, 2,1,344 | 344 Istnieje solidarność między wszystkimi stworzeniami, 22 I, 2,1,376 | osoby ludzkiej, harmonia między mężczyzną i kobietą238, 23 I, 2,1,376 | kobietą238, a wreszcie harmonia między pierwszą parą i całym stworzeniem 24 I, 2,1,381 | Chrystus był pierworodnym między wielu braćmi i siostrami243.~ 25 I, 2,1,410 | Mesjasza Odkupiciela, walki między wężem i Niewiastą oraz ostatecznego 26 I, 2,2,441 | synostwo, które wprowadza między Bogiem i stworzeniem związki 27 I, 2,2,480 | On jedynym Pośrednikiem między Bogiem i ludźmi.~ 28 I, 2,2,498 | go "w powiązaniu tajemnic między sobą"145, w całości misteriów 29 I, 2,2,501 | określono zakładki.pierworodnym między wielu braćmiBłąd! Nie określono 30 I, 2,2,501 | zakładki. (Rz 8, 29), to znaczy między wiernymi, w których zrodzeniu 31 I, 2,2,618 | Chrystusa, "jednego pośrednika między Bogiem a ludźmi" (1 Tm 2, 32 I, 2,2,624 | Jego duszy i Jego ciała między chwilą, w której oddał ducha 33 I, 2,2,625 | konstytuuje rzeczywistą więź między stanem cierpiętliwości przed 34 I, 2,2,660 | Wskazuje to na różnicę między ukazywaniem się chwały Chrystusa 35 I, 2,3,690 | nie istnieje żaden dystans między Synem i Duchem. Jak bowiem 36 I, 2,3,690 | Synem i Duchem. Jak bowiem między powierzchnią ciała a namaszczeniem 37 I, 2,3,711 | wyraźnie ukazana relacja między Mesjaszem i Jego Duchem.~ 38 I, 2,3,738 | Świętego, jesteśmy zespoleni między sobą i z Bogiem. Chociaż 39 I, 2,3,738 | tych, którzy różnią się między sobą... i sprawia że wszyscy 40 I, 2,3,753 | obrazy i figury powiązane między sobą; za ich pośrednictwem 41 I, 2,3,761 | Bogiem oraz komunię ludzi między sobą. Zgromadzenie Kościoła 42 I, 2,3,775 | Kościoła. Ponieważ komunia między ludźmi opiera się na zjednoczeniu 43 I, 2,3,781 | wykluczeniem wszelkiej wzajemnej między nimi więzi, lecz uczynić 44 I, 2,3,787 | jeszcze głębszej komunii między Nim i tymi, którzy pójdą 45 I, 2,3,787 | tajemniczą i rzeczywistą komunię między swoim i naszym ciałem: " 46 I, 2,3,789 | wyjaśnia wewnętrzną więź między Kościołem i Chrystusem. 47 I, 2,3,789 | jedność wszystkich członków między sobą dzięki ich zjednoczeniu 48 I, 2,3,796 | Ciała, zawiera także różnicę między Chrystusem i Kościołem w 49 I, 2,3,797 | wszystkich części Ciała między sobą i z ich wzniosłą Głową, 50 I, 2,3,821 | zwłaszcza kapłanów255~- dialog między teologami i spotkania między 51 I, 2,3,821 | między teologami i spotkania między chrześcijanami różnych Kościołów 52 I, 2,3,821 | wspólnot256;~- współpraca między chrześcijanami w różnych 53 I, 2,3,850 | uczestnikami komunii, jaka istnieje między Ojcem i Synem w Ich Duchu 54 I, 2,3,853 | doświadcza jednak "rozbieżności między nauką, którą głosi, a ludzką 55 I, 2,3,855 | chrześcijan328. Istotnie, "rozbicie między chrześcijanami jest jednak 56 I, 2,3,873 | które Pan chciał wprowadzić między członkami swojego Ciała, 57 I, 2,3,879 | Potwierdza się to w więzach między Kolegium Biskupim i jego 58 I, 2,3,879 | Piotra, oraz w relacji między odpowiedzialnością pasterską 59 I, 2,3,929 | rady ewangeliczne i strzegą między sobą wspólnoty i braterstwa " 60 I, 2,3,948 | świętych (sancta)" i "komunia między osobami świętymi (sancti)".~ 61 I, 2,3,951 | Kościoła Duch Święty "rozdziela między wiernych wszystkich stanów... 62 I, 2,3,956 | przez jedynego Pośrednika między Bogiem i ludźmi, Jezusa 63 I, 2,3,957 | łączność chrześcijańska między pielgrzymami prowadzi nas 64 II, 1,1,1096| formuły naszych modlitw, między innymi "Ojcze nasz". Także 65 II, 1,1,1096| tradycji żydowskiej. Związek między liturgią żydowską i liturgią 66 II, 1,1,1102| ze względu na przymierze między Bogiem i Jego ludem. To 67 II, 1,2,1164| czasie Kościoła, usytuowanym między wypełnioną już raz na zawsze 68 II, 2,0,1210| podobieństwo, jakie istnieje między etapami życia naturalnego 69 II, 2,1,1271| stanowi podstawę wspólnoty między wszystkimi chrześcijanami, 70 II, 2,1,1271| węzeł jedności, trwający między wszystkimi przezeń odrodzonymi" 71 II, 2,1,1321| chrztem zostaje wyrażona między innymi przez odnowienie 72 II, 2,1,1378| postaciami chleba i wina, między innymi klękając lub skłaniając 73 II, 2,1,1416| umocnione więzy miłości między komunikującym a Chrystusem, 74 II, 2,2,1447| sposób bardziej dyskretny między penitentem a kapłanem. Nowa 75 II, 2,2,1469| przez wymianę dóbr duchowych między wszystkimi pielgrzymującymi 76 II, 2,2,1470| nam dana możliwość wyboru między życiem a śmiercią, i tylko 77 II, 2,2,1475| 1475 W komunii świętych "między wiernymi, czy to uczestnikami 78 II, 2,2,1479| świętych, możemy pomóc im, między innymi, uzyskując za nich 79 II, 2,3,1544| Jezusie, "jedynym Pośredniku między Bogiem a ludźmi" (1 Tm 2, 80 II, 2,3,1559| stanu biskupiego wyraża się między innymi w starożytnej praktyce 81 II, 2,3,1570| wszystkich55. Do diakonów należy między innymi asystowanie biskupowi 82 II, 2,3,1587| Biskup, wkładając ręce, mówi między innymi:~Panie, napełnij 83 II, 2,3,1601| wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione 84 II, 2,3,1606| dotyczy również relacji między mężczyzną i kobietą. Od 85 II, 2,3,1617| Chrystusa i Kościoła. Małżeństwo między ochrzczonymi jest prawdziwym 86 II, 2,3,1621| obrządku łacińskim małżeństwo między dwojgiem wierzących katolików 87 II, 2,3,1631| nakłada obowiązki w Kościele, między małżonkami i wobec dzieci; - 88 II, 2,3,1632| sytuacja małżeństw mieszanych (między katolikami i ochrzczonymi 89 II, 2,3,1632| występuje różnica religii (między katolikami a osobami nieochrzczonymi).~ 90 II, 2,3,1633| odczuwać dramat rozbicia między chrześcijanami we własnej 91 II, 2,3,1635| w przezwyciężaniu napięć między zobowiązaniami, jakie małżonkowie 92 II, 2,3,1637| ważnego małżeństwa powstaje między małżonkami węzeł z natury 93 II, 2,3,1659| mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę 94 III, 0,4,1695| śmierci; zachodzi jednak między nimi zasadnicza różnica" 95 III, 1,1,1701| zjednoczenia jedności Osób Boskich między sobą (por. rozdział drugi).~ 96 III, 1,1,1706| i to walka dramatyczna, między dobrem i złem, między światłem 97 III, 1,1,1706| dramatyczna, między dobrem i złem, między światłem i ciemnością11.~ 98 III, 1,1,1731| zakłada możliwość wyboru między dobrem a złem, a więc albo 99 III, 1,1,1763| przejściowy i zapewniają więź między życiem zmysłowym a życiem 100 III, 1,1,1826| wyraża je i porządkuje między sobą; jest źródłem i celem 101 III, 1,1,1853| ich ciężaru. Rozróżnienie między grzechem śmiertelnym a grzechem 102 III, 1,1,1868| współwinnymi, wprowadza między nich pożądliwość, przemoc 103 III, 1,2,1877| Istnieje pewne podobieństwo między jednością Osób Boskich a 104 III, 1,2,1877| ludzie powinni zaprowadzić między sobą, w prawdzie i miłości1. 105 III, 1,2,1884| zharmonizowania relacji między jednostkami i społecznościami. 106 III, 1,2,1888| dostrzegać wąskiej nieraz ścieżki między małodusznością, która ulega 107 III, 1,2,1889| Istnieje pewne podobieństwo między jednością Osób Boskich a 108 III, 1,2,1889| ludzie powinni zaprowadzić między sobą.~ 109 III, 1,2,1907| w imię dobra wspólnego - między różnymi partykularnymi interesami. 110 III, 1,2 | II. Równość i różnice między ludźmi~ 111 III, 1,2,1934| 1935 Równość między ludźmi w sposób istotny 112 III, 1,2,1938| wzajemnej solidarności i miłości między ludźmi, na które jako na 113 III, 1,2,1940| solidarności biednych, solidarności między bogatymi i biednymi, solidarności 114 III, 1,2,1940| pracujących, solidarności między pracodawcami a pracownikami 115 III, 1,2,1940| przedsiębiorstwie, solidarności między narodami i ludami. Solidarność 116 III, 1,2,1944| 1945 Równość między ludźmi dotyczy ich godności 117 III, 1,2,1945| 1946 Różnice między osobami należą do zamysłu 118 III, 1,3,1950| wspólne. Prawo moralne zakłada między stworzeniami rozumny porządek, 119 III, 1,3,1956| pozostaje normą łączącą ludzi między sobą i nakładającą na nich, 120 III, 1,3,1967| gdzie człowiek wybiera między tym, co czyste i nieczyste22, 121 III, 1,3,1969| zakłada rozstrzygający wybór między "dwiema drogami"27 oraz 122 III, 1,3,1972| Tradycyjne rozróżnienie między przykazaniami Bożymi a radami 123 III, 1,3,1992| Usprawiedliwienie ustanawia współpracę między łaską Bożą i wolnością człowieka. 124 III, 1,3,2006| względem Boga. Nierówność między Nim a nami jest niezmierna, 125 III, 1,3,2011| aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, 126 III, 2,0,2057| postanowienia Przymierza zawartego między Bogiem a Jego ludem. Te " 127 III, 2,0,2059| dziesięciu słów" dokonuje się między zapowiedzią Przymierza9 128 III, 2,0,2062| 2063 O przymierzu i dialogu między Bogiem a człowiekiem świadczy 129 III, 2,2,2200| życia dzieciom ustanawiają między członkami tej samej rodziny 130 III, 2,2,2212| umów. Sprawiedliwe stosunki między pracodawcami a pracownikami, 131 III, 2,2,2218| obejmuje on także związki między braćmi i siostrami. Szacunek 132 III, 2,2,2234| jako służbę. "Kto by między wami chciał stać się wielkim, 133 III, 2,2,2241| uzasadnienie w rozróżnieniu między 450 służbą Bogu a służbą 134 III, 2,2,2288| wyboru, jakiego dokonuje między silnymi a słabymi, koncepcja 135 III, 2,2,2303| swobodnej wymiany myśli między ludźmi, poszanowania godności 136 III, 2,2,2311| wszystko tym samym staje się między walczącymi stronami dopuszczalne" 137 III, 2,2,2314| zdolnych zapewnić pokój między narodami. Wobec takiego 138 III, 2,2,2315| podsycają przemoc i konflikty między narodami oraz naruszają 139 III, 2,2,2316| które szkodliwie szerzą się między ludźmi i narodami, wciąż 140 III, 2,2,2343| istnieje "wzajemna zależność między postępem osoby ludzkiej 141 III, 2,2,2346| bliźniego. Przyjaźń rozwijana między osobami tej samej płci bądź 142 III, 2,2,2352| zjednoczeniem cielesnym między wolnym mężczyzną i wolną 143 III, 2,2,2356| Homoseksualizm oznacza relacje między mężczyznami lub kobietami 144 III, 2,2,2359| rękojmią komunii duchowej. Między ochrzczonymi więzy małżeńskie 145 III, 2,2,2365| wolno samowolnie zrywać, między podwójnym znaczeniem aktu 146 III, 2,2,2376| związku, który istnieje między znaczeniami aktu małżeńskiego, 147 III, 2,2,2381| przeniknęła do Starego Prawa127.~Między ochrzczonymi "małżeństwo 148 III, 2,2,2385| Istnieje znaczna różnica między współmałżonkiem, który szczerze 149 III, 2,2,2387| oznacza intymne relacje między krewnymi lub powinowatymi 150 III, 2,2,2387| powszechnie o rozpuście między wami, i to o takiej rozpuście... 151 III, 2,2,2390| ostateczna wspólnota życia między mężczyzną i kobietą. Miłość 152 III, 2,2,2401| jednak jest rozdzielona między ludzi, by zapewnić bezpieczeństwo 153 III, 2,2,2401| naturalnej solidarności między ludźmi. ~ 154 III, 2,2,2409| wartości umów zawieranych między osobami fizycznymi lub prawnymi, 155 III, 2,2,2410| która reguluje wymianę między osobami i między instytucjami 156 III, 2,2,2410| wymianę między osobami i między instytucjami z uwzględnieniem 157 III, 2,2 | Sprawiedliwość i solidarność między narodami~ 158 III, 2,2,2436| jest tak duża, że powoduje między narodami prawdziwy "przedział" 159 III, 2,2,2437| Konieczna jest solidarność między narodami, których polityka 160 III, 2,2,2437| krzywdzące stosunki handlowe między narodami czy też wyścig 161 III, 2,2,2468| Prawdomówność zachowuje złoty środek między tym, co powinno być wyjawione, 162 III, 2,2,2485| społeczności; podważa zaufanie między ludźmi i niszczy tkankę 163 III, 2,2,2491| zachowywać właściwe proporcje między wymaganiami dobra wspólnego 164 III, 2,2,2515| napięcie, toczy się pewna walka między dążeniami "ducha" i "ciała". 165 III, 2,2,2517| wierze244. Istnieje związek między czystością serca, ciała 166 III, 2,2,2541| działania262 wskazuje na konflikt między prawem Bożym, które jest " 167 IV, 1,0,2563| jest związkiem przymierza między Bogiem i człowiekiem w Chrystusie. 168 IV, 1,1,2567| Testamencie wpisuje się między upadek i podźwignięcie człowieka, 169 IV, 1,1,2567| podźwignięcie człowieka, między bolesne wołanie Boga do 170 IV, 1,1,2573| się w "jedynym Pośredniku między Bogiem a ludźmi, Chrystusie 171 IV, 1,1,2597| stało się ciałem i mieszka między nami. Starać się zrozumieć 172 IV, 1,2,2652| nawiązywała się rozmowa między Bogiem a człowiekiem, gdyż << 173 IV, 1,2,2675| świat.~"Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony 174 IV, 1,2,2675| Maryja jest "błogosławiona między niewiastami", ponieważ uwierzyła 175 IV, 2,0,2769| skuteczność. Umieszczona między Anaforą (Modlitwą eucharystyczną) 176 IV, 2,0,2789| który stał się "pierworodnym między wielu braćmi" (Rz 8, 29), 177 IV, 2,0,2818| rozpoczęła się decydująca walka między "ciałem" a Duchem72:~Jedynie 178 IV, 2,0,2819| powinni dostrzegać różnicę między wzrostem Królestwa Bożego


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License