Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
ilosci 2
iluzji 1
iluzoryczny 1
im 178
im61 1
imie 187
imie34 1
Frequency    [«  »]
183 mt
182 tej
181 bogu
178 im
178 miedzy
176 ona
175 laski

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

im

    Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer
1 Wstep, 0,0,2 | Apostołów, których wybrał, dając im nakaz głoszenia Ewangelii: " 2 Wstep, 0,0,2 | wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, 3 Wstep, 0,0,12| pasterzy Kościoła. Zostaje im przekazany jako narzędzie 4 I, 1,1,32 | jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił. Albowiem od 5 I, 1,2,70 | nich, a po upadku obiecał im zbawienie35 i ofiarował 6 I, 1,2,75 | normy moralnej, przekazując im dary Boże"39.~Przepowiadanie 7 I, 1,2,77 | następców swoich <<przekazując im swoje stanowisko nauczycielskie>>" 8 I, 1,2,87 | nauczanie i wskazania, które im przekazywane w różnych formach 9 I, 2,1,205 | pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał 10 I, 2,1,205 | jakie jest Jego imię, to cóż im mam powiedzieć?" Odpowiedział 11 I, 2,1,236 | się w swoim działaniu, a im lepiejznamy osobę, tym lepiej 12 I, 2,1,307 | Opatrzności, powierzając im odpowiedzialność za czynienie 13 I, 2,1,313 | buntują przeciw temu, co im się zdarza": "Wszystko pochodzi 14 I, 2,1,373 | odpowiedzialność za świat powierzony im przez Boga.~ 15 I, 2,2,434 | ponieważ Ojciec udzieli im wszystkiego, o co Go poproszą 16 I, 2,2,443 | wyjątkiem sytuacji, gdy im polecił: "Wy zatem tak się 17 I, 2,2,533 | pracujących całego świata i ukazać im wielki wzór ich Boskiego 18 I, 2,2,545 | do Królestwa, ale ukazuje im słowem i czynem bezgraniczne 19 I, 2,2,551 | w Jego posłaniu279. Daje im udział w swojej władzy " 20 I, 2,2,643 | grobu i "słowa te wydały im się czczą gadaniną" (Łk 21 I, 2,2,643 | wieczór Paschy, "wyrzuca im brak wiary i upór, że nie 22 I, 2,2,644 | Zmartwychwstałego498, tak bardzo wydaje się im to niemożliwe; sądzą, że 23 I, 2,2,645 | zmartwychwstałe ciało, w którym się im ukazuje, jest tym samym 24 I, 2,2,660 | do moich braci i powiedz im: <>" (J 20,17). Wskazuje 25 I, 2,3,683 | jednak Ojcu, a Ojciec udziela im niezniszczalności. Bez Ducha 26 I, 2,3,690 | Ducha Świętego: przekazuje im swoją chwałę7, czyli Ducha 27 I, 2,3,736 | Duch jest naszym życiem"; im bardziej wyrzekamy się siebie94, 28 I, 2,3,737 | do Chrystusa. On ukazuje im zmartwychwstałego Pana, 29 I, 2,3,737 | zmartwychwstałego Pana, przypomina im Jego słowa i otwiera ich 30 I, 2,3,737 | Zmartwychwstania. Uobecnia im misterium Chrystusa, szczególnie 31 I, 2,3,786 | Naszego Urzędu przysługuje im godność królewska oraz udział 32 I, 2,3,787 | swojego życia189; objawił im tajemnicę Królestwa190; 33 I, 2,3,787 | tajemnicę Królestwa190; dał im udział w swoim posłaniu, 34 I, 2,3,788 | końca czasów194 i posłał im swego Ducha195. Komunia 35 I, 2,3,818 | dlatego też zdobi ich należne im imię chrześcijańskie, a 36 I, 2,3,828 | nadzieję wiernych, dając im świętych jako wzory i orędowników274. " 37 I, 2,3,843 | do Ewangelii i jako dane im przez Tego, który każdego 38 I, 2,3,849 | wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, 39 I, 2,3,851 | naprzeciw ich pragnieniu, aby im zanieść. Właśnie dlatego 40 I, 2,3,860 | misji. Chrystus obiecał im, że pozostanie z nimi 41 I, 2,3,861 | 861 "Aby powierzona im misja była kontynuowana 42 I, 2,3,861 | siebie dzieła, zalecając im czuwanie nad całą trzodą, 43 I, 2,3,875 | Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił? Jakże mogliby 44 I, 2,3,875 | nie głosił? Jakże mogliby im głosić, jeśliby nie zostali 45 I, 2,3,876 | Chrystusa, który powierzył im je dla innych, stają się 46 I, 2,3,880 | ustanawiając Dwunastu, nadał im formę "kolegium, czyli stałego 47 I, 2,3,898 | świeckich, z tytułu właściwego im powołania, jest szukać Królestwa 48 I, 2,3,907 | jakie posiadają, przysługuje im prawo, a niekiedy nawet 49 I, 2,3,910 | łaski i charyzmatów, jakich im Pan udzieli"417.~ 50 I, 2,3,912 | tych, które przysługują im jako członkom społeczności 51 I, 2,3,935 | rozszerzali Jego Królestwo. Daje im udział w swoim posłaniu. 52 I, 2,3,958 | zmarłych nie tylko może im pomóc, lecz także sprawia, 53 I, 2,3,976 | Ducha Świętego, udzielił im swojej Boskiej władzy odpuszczania 54 I, 2,3,976 | Którym odpuścicie grzechy, im odpuszczone, a którym zatrzymacie, 55 I, 2,3,976 | a którym zatrzymacie, im zatrzymane" (J 20, 22-23).~( 56 I, 2,3,981 | wiary, lecz także udzielając im odpuszczenia grzechów przez 57 I, 2,3,984 | grzechów, kiedy udzielił im Ducha Świętego.~ 58 I, 2,3,1014| śmierć druga nie uczyni im zła557.~W skrócie~ 59 I, 2,3,1032| pamięć zmarłych i ofiarował im pomoce, a w szczególności 60 I, 2,3,1032| pokutne za zmarłych:~Nieśmy im pomoc i pamiętajmy o nich. 61 I, 2,3,1032| ofiary za zmarłych przynoszą im jakąś pociechę? Nie wahajmy 62 I, 2,3,1055| miłosierdziu Bożemu i ofiaruje im pomoce, szczególnie Ofiarę 63 II, 1,1,1087| Ducha Świętego, powierza im swoją władzę uświęcania4: 64 II, 1,1,1122| wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, 65 II, 1,2,1149| kultury ludzkiej, nadając im godność znaków łaski, nowego 66 II, 1,2,1153| powinny jednak towarzyszyć im i ożywiać je, by ziarno 67 II, 1,2,1157| funkcję znaków tym wymowniej, "im ściślej zwiążą się z czynnością 68 II, 1,2,1203| przyszłość zachować i zapewnić im wszelki rozwój"74.~Liturgia 69 II, 2,1,1223| wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, 70 II, 2,1,1244| Mnie, nie przeszkadzajcie im" (Mk 10, 14). Kościół łaciński, 71 II, 2,1,1248| ma na celu umożliwienie im, w odpowiedzi na Bożą inicjatywę 72 II, 2,1,1251| opiekunów życia, powierzonej im przez Boga39.~ 73 II, 2,1,1259| grzechy i z miłością, zapewnia im zbawienie, którego nie mogli 74 II, 2,1,1261| Mnie, nie przeszkadzajcie im" (Mk 10,14), pozwalają nam 75 II, 2,1,1263| co mogłoby przeszkodzić im w wejściu do Królestwa Bożego, 76 II, 2,1,1271| dlatego też zdobi ich należne im imię chrześcijańskie, a 77 II, 2,1,1276| wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, 78 II, 2,1,1299| Świętego Pocieszyciela, daj im ducha mądrości i rozumu, 79 II, 2,1,1337| umył uczniom nogi i dał im przykazanie miłości155. 80 II, 2,1,1337| miłości155. Zostawiając im dowód tej miłości, nie chcąc 81 II, 2,1,1347| Podczas drogi wyjaśniał im Pisma, a następnie zasiadając 82 II, 2,1,1347| błogosławieństwo, połamał go i dawał im"163.~Przebieg celebracji~ 83 II, 2,1,1381| Tobie wzrok i smak; ~Kto się im poddaje, temu wiary brak; ~ 84 II, 2,1,1391| Dobrą Nowinę, że został im dany zadatek życia. Podobnie 85 II, 2,1,1395| przyszłych grzechów śmiertelnych. Im bardziej uczestniczymy w 86 II, 2,1,1398| jedności! O więzi miłości!"216 Im boleśniej dają się odczuć 87 II, 2,2,1444| przebaczania grzechów, Pan daje im również władzę jednania 88 II, 2,2,1446| kościelnej. Sakrament pokuty daje im nową możliwość nawrócenia 89 II, 2,2,1479| komunii świętych, możemy pomóc im, między innymi, uzyskując 90 II, 2,2,1485| Którym odpuścicie grzechy, im odpuszczone, a którym zatrzymacie, 91 II, 2,2,1485| a którym zatrzymacie, im zatrzymane>>" (J 20, 19. 92 II, 2,2,1503| niestrudzonych wysiłków, by ulżyć im w cierpieniu.~ 93 II, 2,2,1506| służbie życie oraz daje im udział we własnym posłaniu 94 II, 2,3,1542| nim kierowali, ustanowiłeś im do pomocy mężów niższych 95 II, 2,3,1554| jest przeznaczony do pomocy im i służenia. Dlatego pojęcie 96 II, 2,3,1558| Biskupi zatem, przez danego im Ducha Świętego, stali się 97 II, 2,3,1574| diakonów przekazuje się im księgę Ewangelii na znak, 98 II, 2,3,1575| Chrystus wybrał Apostołów i dał im udział w swoim posłaniu 99 II, 2,3,1596| posługi, ale święcenia dają im prawo do ważnych funkcji 100 II, 2,3,1604| zachowywania stworzenia: "Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: << 101 II, 2,3,1608| nieskończonym miłosierdziu nigdy im nie odmawiał104. Bez tej 102 II, 2,3,1620| samego Pana. To On nadaje im sens i udziela koniecznej 103 II, 2,3,1631| które nie mogą zapewnić im wystarczającego przygotowania 104 II, 2,3,1635| wiary. Ma ono także pomagać im w przezwyciężaniu napięć 105 II, 2,3,1641| pozostaje z nimi, daje im moc pójścia za Nim i wzięcia 106 II, 2,3,1641| swoich ciężarów153. Pomaga im, by byli "sobie wzajemnie 107 II, 2,3,1641| i życia rodzinnego daje im już tutaj przedsmak uczty 108 II, 2,4,1668| pewnym błogosławieństwom4. Im bardziej jakieś błogosławieństwo 109 III, 1,1,1721| którzy~Go miłują, że pozwolił im ujrzeć siebie... albowiem, " 110 III, 1,1,1731| nagany, zasługi lub winy. Im więcej człowiek czyni dobra, 111 III, 1,1,1732| 1733 Im więcej człowiek czyni dobra, 112 III, 1,1,1741| modlitwy, świadczy o tym, że im bardziej jesteśmy ulegli 113 III, 1,1,1788| wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!" (Mt 7, 12)55;~- 114 III, 1,1,1793| nieobłudnej" (1 Tm 1, 5)57:~Im bardziej więc decydującą 115 III, 1,1,1805| innymi cnotami, wskazując im zasadę i miarę. Roztropność 116 III, 1,1,1806| Bogu i bliźniemu tego, co im się należy. Sprawiedliwość 117 III, 1,1,1820| krótki - długim. Pomnij, że im więcej walk tu przetrwasz 118 III, 1,1,1835| Bogu i bliźniemu tego, co im się należy.~ 119 III, 1,1,1867| ich lub nie przeszkadzając im, mimo że jesteśmy do tego 120 III, 1,2,1899| władzę polityczną19: ~Daj im zatem, Panie, zdrowie, pokój, 121 III, 1,2,1899| przeszkody władzę, którą Ty im powierzyłeś. ~To Ty sam 122 III, 1,2,1899| pokoju i z łagodnością~daną im przez Ciebie władzę,~zyskali 123 III, 1,2,1927| na osiągnięcie tego, co im się należy, odpowiednio 124 III, 1,2,1942| na osiągnięcie tego, co im się należy.~ 125 III, 1,3,1963| uczynków cnoty, przypominając im o karze lub pewnych obietnicach 126 III, 1,3,1964| sercach ich wypiszę je, i będę im Bogiem, a oni będą Mi ludem" ( 127 III, 1,3,1969| wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym 128 III, 1,3,1973| chrześcijańskich, nadaje im wszystkim właściwe im znaczenie, 129 III, 1,3,1973| nadaje im wszystkim właściwe im znaczenie, porządek, czas 130 III, 1,3,2035| naprawdę , i przypominania im, kim powinni być przed Bogiem77.~ 131 III, 1,3,2050| Nie będziesz oddawał ~im pokłonu ~i nie będziesz 132 III, 1,3,2050| pokłonu ~i nie będziesz im służył, ~ponieważ Ja Pan, 133 III, 2,1 | ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im 134 III, 2,1 | im pokłonu i nie będziesz im służył (Wj 20, 2-5)1.~Jest... 135 III, 2,1,2111| je robią, i każdy, który im ufa" (Ps 115, 4-5. 8)38. 136 III, 2,1,2116| bardziej wtedy, gdy towarzyszy im intencja zaszkodzenia drugiemu 137 III, 2,1,2142| Niego wierzą; objawia się im w swoim osobowym misterium. 138 III, 2,2 | da tobie (Wj 20,12).~Był im poddany (Łk 2, 51)~Pan Jezus 139 III, 2,2,2208| społeczności mają obowiązek pomagać im i wspierać instytucję rodziny. 140 III, 2,2,2214| świat dzieci i pozwolili im wzrastać w latach, w mądrości 141 III, 2,2,2214| oni cię zrodzili, a cóż im zwrócisz za to, co oni tobie 142 III, 2,2,2216| jednak szacunek, który jest im należny na zawsze. Ma on 143 III, 2,2,2217| możności powinny one okazywać im pomoc materialną i moralną 144 III, 2,2,2225| nauczania wiary i towarzyszy im. Zadaniem rodziców jest 145 III, 2,2,2225| dzieci modlitwy oraz pomóc im odkryć powołanie jako dzieci 146 III, 2,2,2228| które najlepiej pomogą im w wypełnianiu zadań wychowawców 147 III, 2,2,2229| delikatności nie zabrania im, lecz wprost przeciwnie, 148 III, 2,2,2237| jeśli coś wydałoby się im szkodliwe dla godności osób 149 III, 2,2,2239| przekraczają prawa... Bóg wyznaczył im tak zaszczytne miejsce, 150 III, 2,2,2241| wspólne. Niech zaś wolno im będzie bronić praw swoich 151 III, 2,2,2268| głodu bez prób zaradzenia im jest skandaliczną niesprawiedliwością 152 III, 2,2,2282| wiadomy sposób, może dać im możliwość zbawiennego żalu. 153 III, 2,2,2298| troskę umierającym, by pomóc im przeżyć ostatnie chwile 154 III, 2,2,2312| usprawiedliwić tych, którzy się im podporządkowują. Zagłada 155 III, 2,2,2330| pobłogosławił ich i dał im nazwę <<ludzie>>, wtedy 156 III, 2,2,2355| wychowawców na dzieciach, które im powierzone.~Czystość i homoseksualizm~ 157 III, 2,2,2361| tylko z tego, czego udzielił im Stwórca. I w tym jednak 158 III, 2,2,2421| przez ludzi dobrej woli, im głębiej inspiruje postępowanie 159 III, 2,2,2445| rzeczy konieczne, nie czynimy im ofiar osobistych, ale oddajemy 160 III, 2,2,2445| osobistych, ale oddajemy im to, co należy do nich; spłacamy 161 III, 2,2,2446| nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś 162 III, 2,2,2446| chleba, a ktoś z was powie im: "Idźcie w pokoju, ogrzejcie 163 III, 2,2,2446| do syta!" - a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują 164 III, 2,2,2447| przestał pracować, by przynieść im ulgę, bronić ich i wyzwalać. 165 III, 2,2,2476| które mogłyby wyrządzić im krzywdę221. Staje się winnym:~- 166 III, 2,2,2512| pomnażaniu Jego czci i chwały, im bardziej wyłącznie zmierzają 167 III, 2,2,2536| biedzie, aby sami sprzedając im lub kupując od nich, mogli 168 III, 2,2,2543| wszystkich, oraz proponuje im "wyrzeczenie się wszystkiego, 169 III, 2,2,2543| przed swoją męką pokazał im przykład ubogiej wdowy jerozolimskiej, 170 III, 2,2,2544| ubóstwa nie przeszkodziło im w osiągnięciu doskonałej 171 IV, 1,1,2604| jedno: "Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią" ( 172 IV, 1,1,2606| przychodzi. Następnie objawia im nowość w przypowieściach. 173 IV, 1,1,2635| się95. Paweł Apostoł pozwala im uczestniczyć w ten sposób 174 IV, 1,2,2690| wiernymi oraz umożliwianie im samotności koniecznej dla 175 IV, 1,2,2690| poszukujących właściwych im żywych źródeł sanktuaria 176 IV, 1,3,2732| ciało słabe" (Mt 26, 41). Z im większej wysokości się spada, 177 IV, 2,0,2772| Łk 11, 1) Jezus powierza im podstawową modlitwę chrześcijańską: " 178 IV, 2,0,2784| skoro już wcześniej pozwolił im być Jego dziećmi?34~


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License