Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
397 2
398 2
399 1
4 173
40 16
400 2
401 2
Frequency    [«  »]
178 miedzy
176 ona
175 laski
173 4
172 swojej
171 grzech
171 nich

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

4

                             bold = Main text
  Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer            grey = Comment text
1 Wstep | poznania prawdy" (1 Tm 2, 3-4). "Nie dano ludziom pod 2 Wstep | moglibyśmy być zbawieni" (Dz 4,12), jak tylko imię JEZUS.~~ 3 Wstep, 0,0,4 | 4 Bardzo wcześnie nazwano 4 I, 1,2,53 | wewnętrznie ze sobą powiązane"4 oraz wyjaśniające się wzajemnie. 5 I, 1,2,74 | poznania prawdy" (1 Tm 2, 4), czyli Chrystusa Jezusa37. 6 I, 1,3,145 | dokąd idzie" (Hbr 11, 8)4. Przez wiarę żył jak "cudzoziemiec" 7 I, 1,3,146 | poczytane za sprawiedliwość" (Rz 4, 3)7. Dzięki tej "mocnej 8 I, 1,3,146 | tej "mocnej wierze" (Rz 4, 20) Abraham stał się "ojcem 9 I, 1,3,146 | tych, którzy... wierzą" (Rz 4, 11. 18)8.~ 10 I, 1,3,165 | nadziei uwierzył nadziei" (Rz 4, 18); Maryi Dziewicy, która 11 I, 2,0,190 | naszej pieczęci (chrzcielnej)"4.~ 12 I, 2,1,201 | wszystkich swych sił" (Pwt 6, 4-5). Przez proroków Bóg wzywa 13 I, 2,1,202 | umysłem i całą swoją mocą"4. Równocześnie Jezus daje 14 I, 2,1,211 | bogaty w miłosierdzie" (Ef 2, 4), do dania swojego jedynego 15 I, 2,1,214 | uczy św. Jan Apostoł (1 J 4, 8).~Bóg jest Prawdą~ 16 I, 2,1,221 | Bóg jest miłością" (1 J 4, 8. 16): miłość jest samą 17 I, 2,1,224 | byś nie otrzymał?" (1 Kor 4, 7). "Cóż oddam Panu za 18 I, 2,1,228 | Panem jedynym..." (Pwt 6, 4; Mk 12, 29). " Trzeba koniecznie, 19 I, 2,1,238 | synowi pierworodnemu" (Wj 4, 22). Jest także nazywany 20 I, 2,1,257 | Jezusa Chrystusa" (Ef 1, 4-5), abyśmy stali się "na 21 I, 2,1,295 | i zostało stworzone" (Ap 4, 11). "Jak liczne dzieła 22 I, 2,1,298 | powołuje do istnienia" (Rz 4, 17). Ponieważ przez swoje 23 I, 2,1,299 | bardzo dobre": Rdz 1, 4.10.12. 18. 21. 31). Stworzenie 24 I, 2,1,302 | przed Jego oczami" (Hbr 4,13), nawet to, co ma stać 25 I, 2,1,337 | siódmego dnia (Rdz 1, 1-2, 4). Na temat stworzenia Pismo 26 I, 2,2,422 | przybrane synostwo" (Ga 4, 4-5). Oto "Ewangelia o 27 I, 2,2,422 | przybrane synostwo" (Ga 4, 4-5). Oto "Ewangelia o Jezusie 28 I, 2,2,423 | przyszedł w ciele" (1 J 4, 2), ponieważ "Słowo stało 29 I, 2,2,425 | widzieli i słyszeli" (Dz 4, 20). Zapraszają oni ludzi 30 I, 2,2,425 | radość była pełna (1 J 1, 1-4).~Chrystus: Centrum katechezy~ 31 I, 2,2,426 | znaków dokonanych przez Niego"4. Celem katechezy jest "doprowadzenie 32 I, 2,2,432 | moglibyśmy być zbawieni" (Dz 4, 12)14.~ 33 I, 2,2,445 | mocy Synem Bożym" (Rz 1, 4)55. Apostołowie będą mogli 34 I, 2,2,452 | moglibyśmy być zbawieni" (Dz 4,12).~ 35 I, 2,2,457 | przebłagalną za nasze grzechy" (1 J 4, 10). "Ojciec zesłał Syna 36 I, 2,2,457 | Zbawiciela świata" (1 J 4, 14). "On się objawił po 37 I, 2,2,458 | mieli dzięki Niemu" (1 J 4, 9). "Tak bowiem Bóg umiłował 38 I, 2,2,460 | Boskiej natury" (2 P 1, 4). "Taka jest racja, dla 39 I, 2,2,463 | ciele, jest z Boga" (1 J 4, 2). Takie jest od samego 40 I, 2,2,467 | wyjątkiem grzechu" (Hbr 4, 15). Przed wiekami zrodzony 41 I, 2,2,484 | zapoczątkowuje "pełnię czasu" (Ga 4, 4), to znaczy wypełnienie 42 I, 2,2,484 | zapoczątkowuje "pełnię czasu" (Ga 4, 4), to znaczy wypełnienie 43 I, 2,2,488 | Zesłał Bóg Syna swego" (Ga 4, 4), lecz by "utworzyć Mu 44 I, 2,2,488 | Zesłał Bóg Syna swego" (Ga 4, 4), lecz by "utworzyć Mu ciało" 45 I, 2,2,516 | miłość Boga ku nam" (1 J 4, 9).~ 46 I, 2,2,519 | naszego usprawiedliwienia" (Rz 4, 25). Także teraz jeszcze 47 I, 2,2,526 | kształtuje się" w nas (Ga 4, 19). Boże Narodzenie jest 48 I, 2,2,537 | wkroczyć w nowe życie" (Rz 6, 4):~Mamy pogrzebać się z Chrystusem 49 I, 2,2,538 | od Niego "do czasu" (Łk 4, 13).~ 50 I, 2,2,540 | wyjątkiem grzechu" (Hbr 4,15). Kościół co roku przez 51 I, 2,2,544 | niósł dobrą nowinę" (Łk 4,18)249. Ogłasza ich błogosławionymi, 52 I, 2,2,546 | tych, którzy " poza" (Mk 4, 11), wszystko pozostaje 53 I, 2,2,552 | Chrystus, "żywy kamień" (1 P 2, 4), zapewnia swemu Kościołowi 54 I, 2,2,586 | będziecie czcili Ojca" (J 4, 21 )355. ~ 55 I, 2,2,600 | Twoja i myśl zamierzyły" (Dz 4, 27-28). Bóg dopuścił ich 56 I, 2,2,604 | przebłagalną za nasze grzechy" (1 J 4,10)412. "Bóg zaś okazuje 57 I, 2,2,606 | wykonać Jego dzieło" (J 4, 34). Ofiara Jezusa "za 58 I, 2,2,620 | przebłagalną za nasze grzechy" (1 J 4, 10). " W Chrystusie Bóg 59 I, 2,2,627 | trzeciego dnia" (1 Kor 15, 4; Łk 24, 46)464 było na to 60 I, 2,2,628 | dzięki chwale Ojca" (Rz 6, 4)466.~W skrócie~ 61 I, 2,2,631 | Tym, który wstąpił" (Ef 4, 9-10). Symbol Apostolski 62 I, 2,2,634 | głoszono Ewangelię..." (1 P 4, 6). Zstąpienie do piekieł 63 I, 2,2,639 | potem Dwunastu" (1 Kor 15, 3-4). Apostoł mówi tu o żywej 64 I, 2,2,648 | mocy Synem Bożym" (Rz 1, 3-4). Św. Paweł podkreśla ukazanie 65 I, 2,2,649 | i zmartwychwstał" (1 Tes 4, 14).~ 66 I, 2,2,654 | powstał z martwych" (Rz 6, 4). Polega ono na zwycięstwie 67 I, 2,2,674 | według Pełni Chrystusa" (Ef 4, 13), gdy Bóg będzie "wszystkim 68 I, 2,3,683 | woła: Abba, Ojcze!" (Ga 4, 6). Poznanie wiary jest 69 I, 2,3,693 | przybrania za synów (Rz 8, 15; Ga 4, 6), Duch Chrystusa (Rz 70 I, 2,3,693 | określenie: Duch chwały (1 P 4,14).~Symbole Ducha Świętego~ 71 I, 2,3,695 | realizuje "Pełnię Chrystusa" (Ef 4, 13): "całego Chrystusa", 72 I, 2,3,696 | napełnia ich sobą (Dz 2, 3-4). Tradycja duchowa zachowa 73 I, 2,3,698 | nas (2 Kor 1, 22; Ef 1,13; 4, 30). Ponieważ obraz pieczęci ( 74 I, 2,3,702 | do "pełni czasu" (Ga 4, 4) współne posłanie Słowa 75 I, 2,3,702 | do "pełni czasu" (Ga 4, 4) współne posłanie Słowa 76 I, 2,3,714 | fragment proroctwa Izajasza (Łk 4,18-19)62:~Duch Pański spoczywa 77 I, 2,3,730 | dzięki chwale Ojca" (Rz 6, 4), zaraz daje Ducha Świętego, " 78 I, 2,3,733 | Bóg jest miłością" (1 J 4, 8. 16) i miłość jest pierwszym 79 I, 2,3,742 | woła: <<Abba, Ojcze!>>" (Ga 4, 6).~ 80 I, 2,3,757 | i <<naszą matką>> (Ga 4, 26)120, jest przedstawiany 81 I, 2,3,787 | wy - latoroślami" (J 15, 4-5). Zapowiada także tajemniczą 82 I, 2,3,793 | nich) się ukształtuje" (Ga 4, 19). "Dlatego dopuszczeni 83 I, 2,3,814 | więzi, jaką jest pokój" (Ef 4, 3).~ 84 I, 2,3,839 | Chrystus według ciała" (Rz 9, 4-5), ponieważ "dary łaski 85 I, 2,3,851 | poznania prawdy" (1 Tm 2, 4). Bóg pragnie , zbawienia 86 I, 2,3,859 | i "sługi Boga" (2 Kor 6, 4), że w imieniu Chrystusa " 87 I, 2,3,859 | tajemnic Bożych" (1 Kor 4, 1).~ 88 I, 2,3,913 | daru Chrystusowego>> (Ef 4, 7)"426.~ 89 I, 2,3,952 | Wszystko mieli wspólne" (Dz 4, 32). "Wszystko, co posiada 90 I, 2,3,977 | wkroczyli w nowe życie" (Rz 6, 4).~ 91 I, 2,3,1001| powstaną pierwsi (1 Tes 4, 16).~Zmartwychwstali z 92 I, 2,3,1003| ukażemy się w chwale" (Kol 3, 4).~ 93 I, 2,3,1044| rzeczy przeminęły" (Ap 21, 4)598.~ 94 I, 2,3,1058| zostali zbawieni" (1 Tm 2, 4), i że "u Boga wszystko 95 II, 0,3,1067| sakrament całego Kościoła"4. Dlatego więc w liturgii 96 II, 0,3,1073| Bóg nas umiłował" (Ef 2, 4) w swoim umiłowanym Synu. 97 II, 1,2,1137| tronie ktoś zasiadał" (Ap 4, 2): Pan Bógl. Następnie 98 II, 1,2,1137| który daje i jest dawany"4. Objawia wreszcie "rzekę 99 II, 1,2,1142| samą czynność" (Rz 12, 4). Niektóre członki powołane 100 II, 1,2,1179| w Duchu i prawdzie" (J 4, 24) nie jest związany z 101 II, 1,2,1179| duchowej świątyni" (1 P 2, 4-5). Ciało Chrystusa Zmartwychwstałego 102 II, 1,2,1186| oczu wszelką łzę" (Ap 21, 4). Dlatego też świątynia 103 II, 2,1,1227| wkroczyli w nowe życie (Rz 6, 3-4)21.~Ochrzczeni "przyoblekli 104 II, 2,1,1265| Boskiej natury" (2 P 1, 4), członkiem Chrystusa57, 105 II, 2,1,1267| dla siebie członkami" (Ef 4, 25). Chrzest włącza w Kościół. 106 II, 2,1,1274| na dzień odkupienia" (Ef 4, 30)73. "Istotnie, chrzest 107 II, 2,1,1308| której mówi Księga Mądrości (4, 8): "Starość jest czcigodna 108 II, 2,1,1403| Który przychodzi" (Ap l, 4). Woła on w modlitwie o 109 II, 2,2,1420| naczyniach glinianych" (2 Kor 4, 7). Obecnie jest ono jeszcze " 110 II, 2,2,1425| nam nasze grzechy" (Łk 11, 4), łącząc razem wybaczanie 111 II, 2,2,1426| przed Jego obliczem" (Ef 1, 4), jak sam Kościół oblubienica 112 II, 2,2,1434| zakrywa wiele grzechów" (1 P 4, 8).~ 113 II, 2,2,1460| który nas umacnia" (Flp 4, 13). W ten sposób człowiek 114 III, 0,4,1691| Boskiej natury" (2 P 1, 4). Chrześcijanie, poznając 115 III, 0,4,1696| Katecheza "nowego życia" (Rz 6, 4) w Chrystusie będzie: ~- 116 III, 1,1,1719| do odpoczynku Boga (Hbr 4, 7-11):~Wtedy więc będziemy 117 III, 1,1,1720| Boskiej natury" (2 P 1, 4) i życia wiecznego23. Wraz 118 III, 1,1,1802| miejcie na myśli!" (Flp 4, 8). ~Cnota jest habitualną 119 III, 1,1,1805| abyście się mogli modlić" (1 P 4, 7). Roztropność jest "prawą 120 III, 1,1,1806| macie Pana w niebie" (Kol 4, 1).~ 121 III, 1,1,1818| ojcem wielu narodów" (Rz 4,18).~ 122 III, 1,1,1820| zostali zbawieni" (1 Tm 2, 4). Dąży do zjednoczenia w 123 III, 1,1,1824| wszystko przetrzyma (1 Kor 13, 4-7)~ 124 III, 1,1,1827| pierwszy nas umiłował" (1 J 4, 19):~Albo odwracamy się 125 III, 1,2,1880| wszystkich urządzeń społecznych"4.~ 126 III, 1,3,1952| każdego, kto wierzy" (Rz 10, 4).~ 127 III, 1,3,1954| Prawo "Boże i naturalne"4 wyznacza człowiekowi drogę 128 III, 1,3,1970| 12-15, 1 Kor 12-13, Kol 3-4, Ef 4-5 itd. Nauka ta przekazuje 129 III, 1,3,1970| 1 Kor 12-13, Kol 3-4, Ef 4-5 itd. Nauka ta przekazuje 130 III, 1,3,1988| Królestwo niebieskie" (Mt 4, 17). Człowiek poruszony 131 III, 1,3,2044| według Pełni Chrystusa" (Ef 4,13).~ 132 III, 1,3,2050| ojca ~i swoją matkę.~~~~4. Czcij ojca swego ~i matkę 133 III, 2,0,2054| i Prorocy" (Mt 22, 37-40)4. Dekalog powinien być wyjaśniany 134 III, 2,0,2055| dziesięć słów" (Wj 34, 28; Pwt 4, 13; 10, 4). Te "dziesięć 135 III, 2,0,2055| Wj 34, 28; Pwt 4, 13; 10, 4). Te "dziesięć słów" objawił 136 III, 2,0,2058| twarzą w twarz" - Pwt 5, 4). Należą one do samoobjawienia 137 III, 2,1,2082| Panem jedynym" (Pwt 6, 4).~Bóg nas pierwszy umiłował. 138 III, 2,1 | samemu służyć będziesz" (Mt 4,10).~ 139 III, 2,1,2085| przykazań: <<Ja jestem Pan>>"4.~Wiara~ 140 III, 2,1,2095| samemu służyć będziesz" (Łk 4, 8) mówi Jezus, powołując 141 III, 2,1,2111| który im ufa" (Ps 115, 4-5. 8)38. Bóg natomiast jest " 142 III, 2,1,2128| przedstawiającej..." (Pwt 4,15-16). Izraelowi objawił 143 III, 2,1,2134| będziesz oddawał pokłon" (Mt 4, 10). Adoracja Boga, zanoszenie 144 III, 2,2,2205| rodziców w wychowywaniu dzieci"4.~ 145 III, 2,2,2218| nawzajem w miłości" (Ef 4, 2).~ 146 III, 2,2,2222| napominanie Pańskie! (Ef 6, 4).~ 147 III, 2,2,2242| spowoduje to większego zamętu; 4 - jeśli istnieje uzasadniona 148 III, 2,2,2258| przelaną przez ciebie" (Rdz 4,10-11).~ 149 III, 2,2,2316| dalej ku bitwie" (Iz 2, 4)74.~W skrócie~ 150 III, 2,2,2360| potem spali całą noc (Tb 8, 4-9).~ 151 III, 2,2,2443| udzielać potrzebującemu" (Ef 4, 28). Obejmuje ona nie tylko 152 III, 2,2,2464| jest "prawdomówny" (Rz 3, 4), członkowie Jego Ludu 153 III, 2,2,2474| prawdziwej świętości" (Ef 4, 24). "Odrzuciwszy kłamstwo" ( 154 III, 2,2,2474| Odrzuciwszy kłamstwo" (Ef 4, 25), mają "odrzucić... 155 III, 2,2,2503| prawdziwej świętości" (Ef 4, 24).~ 156 IV, 1,0,2559| gdybyś znała dar Boży!" (J 4,10). Cud modlitwy objawia 157 IV, 1,0,2560| dałby ci wody żywej" (J 4, 10). Nasza modlitwa błagalna 158 IV, 1,1,2569| mu Pan rozkazał" (Rdz 12, 4); jego serce jest całkowicie " 159 IV, 1,1,2634| ale też i drugich" (Flp 2, 4), do tego stopnia, aby modlił 160 IV, 1,1,2637| wśród dziękczynienia" (Kol 4, 2).~ 161 IV, 1,2,2651| wytryska ku Życiu wiecznemu" (J 4, 14). To On uczy nas przyjmowania 162 IV, 1,2,2653| otworzone przez kontemplację"4.~Liturgia Kościoła~ 163 IV, 1,3,2736| zaspokojenie swych żądz" (Jk 4, 2-3)21. Jeżeli prosimy 164 IV, 1,3,2736| podzielonym, "cudzołożnym" (Jk 4, 4), Bóg nie może nas wysłuchać, 165 IV, 1,3,2736| podzielonym, "cudzołożnym" (Jk 4, 4), Bóg nie może nas wysłuchać, 166 IV, 1,3,2736| w nas utwierdził>>?" (Jk 4, 5). Nasz Bóg jest o nas " 167 IV, 2,0,2765| woła: Abba, Ojcze!" (Ga 4, 6). Nasza modlitwa wyraża 168 IV, 2,0,2789| wszystkich wierzących" (Dz 4, 32).~ 169 IV, 2,0,2812| nas do świętości" (1 Tes 4, 7), a ponieważ "przez Niego 170 IV, 2,0,2821| poznania prawdy" (1 Tm 2, 4). "On jest cierpliwy... 171 IV, 2,0,2823| zgodnie z wolą Boga" (Ga 1, 4). "Na mocy tej woli uświęceni 172 IV, 2,0,2834| pochodzi z ust Bożych" (Mt 4, 4; Pwt 8, 3), to znaczy 173 IV, 2,0,2834| pochodzi z ust Bożych" (Mt 4, 4; Pwt 8, 3), to znaczy Jego


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License