Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
swoja 212
swoje 255
swojego 104
swojej 172
swojemu 20
swych 21
swym 13
Frequency    [«  »]
176 ona
175 laski
173 4
172 swojej
171 grzech
171 nich
169 dlatego

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

swojej

    Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer
1 Wstep, 0,0,1 | zwołuje, by zjednoczyć ich w swojej rodzinie - w Kościele. Czyni 2 Wstep, 0,0,8 | katechezie znaczną część swojej posługi. Należą do nich: 3 I, 1,1,33 | otwartości dostrzega znaki swojej duchowej duszy. "Zaród wieczności, 4 I, 1,2,51 | ujawnić nam tajemnicę woli swojej, dzięki której przez Chrystusa, 5 I, 1,2,57 | siłach chciała dojść do swojej jedności, budując wieżę 6 I, 1,2,98 | 98 "Kościół w swojej nauce, w swoim życiu i kulcie 7 I, 1,2,113 | Istotnie, Kościół nosi w swojej Tradycji żywą pamięć słowa 8 I, 1,2,128 | apostolskich104, a potem nieustannie w swojej Tradycji, wyjaśniał jedność 9 I, 1,3,152 | Kościół nie przestaje wyznawać swojej wiary w jednego Boga, Ojca, 10 I, 1,3,172 | Kościół nie przestaje wyznawać swojej jedynej wiary otrzymanej 11 I, 2,1,201 | swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił" ( 12 I, 2,1,258 | wypełnia wspólne dzieło według swojej osobowej właściwości. W 13 I, 2,1,272 | na podstawie działania (swojej) potęgi i siły" okazał " 14 I, 2,1,277 | utwierdzając nas na nowo w swojej przyjaźni "Boże, Ty przez 15 I, 2,1,287 | życia ludzkiego, że Bóg w swojej łaskawości zechciał objawić 16 I, 2,1,293 | Jedyny i prawdziwy Bóg, w swojej dobroci i swoją wszechmocną 17 I, 2,1,293 | szczęścia, ale dla objawienia swojej doskonałości przez dobra, 18 I, 2,1,295 | Bóg stworzył świat według swojej mądrości122. Świat nie powstał 19 I, 2,1,295 | uczestnictwo w swoim bycie, w swojej mądrości i dobroci: "Boś 20 I, 2,1,297 | początek wszechrzeczy, w swojej litości ponownie odda wam 21 I, 2,1,307 | dobrowolnego uczestniczenia w swojej Opatrzności, powierzając 22 I, 2,1,310 | nie mogło w nim istnieć? W swojej nieskończonej mocy Bóg zawsze 23 I, 2,1,310 | stworzyć coś lepszego146. W swojej nieskończonej mądrości i 24 I, 2,1,310 | stworzenie nie osiągnie swojej doskonałości147.~ 25 I, 2,1,312 | niekiedy odkryć, że Bóg w swojej wszechmocnej Opatrzności 26 I, 2,1,312 | ludzi, Bóg, w nadmiarze swojej łaski151, wyprowadził największe 27 I, 2,1,315 | i powszechne świadectwo swojej wszechmocnej miłości i swojej 28 I, 2,1,315 | swojej wszechmocnej miłości i swojej mądrości, pierwszą zapowiedź 29 I, 2,1,355 | stworzony "na obraz Boży" (I); w swojej własnej naturze jednoczy 30 I, 2,1,358 | siebie i posadzić go po swojej prawicy210.~ 31 I, 2,1,386 | grzechu nie ujawnia się w swojej prawdziwej istocie jako 32 I, 2,1,396 | obraz i ukonstytuował go w swojej przyjaźni. Człowiek, stworzenie 33 I, 2,1,397 | Stwórcy260, i nadużywając swojej wolności, okazał nieposłuszeństwo 34 I, 2,1,406 | opierając się na naturalnej sile swojej wolnej woli, bez koniecznej 35 I, 2,2,449 | martwych i wywyższając Go w swojej chwale64.~ 36 I, 2,2,450 | sposób absolutny poddać swojej wolności osobistej żadnej 37 I, 2,2,470 | istnienia w Trójcy. Zarówno w swojej duszy, jak w swoim ciele 38 I, 2,2,478 | swego ziemskiego życia, swojej agonii i swojej męki poznał 39 I, 2,2,478 | ziemskiego życia, swojej agonii i swojej męki poznał i umiłował nas 40 I, 2,2,480 | prawdziwym człowiekiem w jedności swojej Osoby Boskiej; z tej racji 41 I, 2,2,489 | słabe123, by pokazać wierność swojej obietnicy: Annę, matkę Samuela124, 42 I, 2,2,503 | Bóstwo, naturalnym Synem swojej Matki przez swoje człowieczeństwo, 43 I, 2,2,519 | naszego zbawienia" do swojej śmierci "za nasze grzechy" ( 44 I, 2,2,530 | światłu: Słowo "przyszło do swojej własności, a swoi Go nie 45 I, 2,2,532 | 532 Przez poddanie swojej Matce i swemu prawnemu ojcu 46 I, 2,2,536 | uprzedza już "chrzest" swojej krwawej śmierci232; przychodzi 47 I, 2,2,539 | najwyższe posłuszeństwo swojej synowskiej miłości do Ojca. ~ 48 I, 2,2,542 | przez wielkie Misterium swojej Paschy: śmierć na krzyżu 49 I, 2,2,551 | posłaniu279. Daje im udział w swojej władzy "i wysłał ich, aby 50 I, 2,2,560 | idzie wypełnić przez Paschę swojej Śmierci i swojego Zmartwychwstania. 51 I, 2,2,570 | idzie wypełnić przez Paschę swojej Śmierci i swojego Zmartwychwstania.~ 52 I, 2,2,581 | zadowalał się proponowaniem swojej interpretacji jako jednej 53 I, 2,2,598 | 598 Kościół w nauczaniu swojej wiary i w świadectwie swoich 54 I, 2,2,599 | Jerozolimie św. Piotr w swojej pierwszej mowie w dniu Pięćdziesiątnicy: 55 I, 2,2,610 | Kor 11, 23). W przeddzień swojej męki, gdy jeszcze był wolny, 56 I, 2,2,610 | spożywanej z Apostołami pamiątkę swojej dobrowolnej ofiary, jaką 57 I, 2,2,611 | Włącza On Apostołów do swojej ofiary i poleca, by przedłużali426. 58 I, 2,2,612 | Jezus, zgadzając się w swojej ludzkiej woli, by wypełniła 59 I, 2,2,618 | 5). Ponieważ jednak On w swojej wcielonej Boskiej Osobie " 60 I, 2,2,618 | 21). Chce On włączyć do swojej ofiary odkupieńczej tych, 61 I, 2,2,625 | Zmartwychwstanie, by stać się w swojej osobie punktem spotkania 62 I, 2,2,637 | 637 Zmarły Chrystus, w swojej duszy zjednoczonej z Jego 63 I, 2,2,645 | ponieważ nosi On jeszcze ślady swojej męki504. To autentyczne 64 I, 2,3,731 | Boska: Chrystus, Pan, ze swojej Pełni wylewa obficie Ducha90.~ 65 I, 2,3,739 | świadectwo, włączać je do swojej ofiary składanej Ojcu i 66 I, 2,3,746 | Chrystusem (Dz 2, 36). Ze swojej Pełni wylewa On Ducha Świętego 67 I, 2,3,764 | sposobu postępowania, a także swojej modlitwy141. ~ 68 I, 2,3,765 | 765 Pan Jezus nadał swojej wspólnocie strukturę, która 69 I, 2,3,781 | znaczy Nowy Testament, w swojej krwi, powołując spośród 70 I, 2,3,787 | udział w swoim posłaniu, w swojej radości191 i w swoich cierpieniach192. 71 I, 2,3,812 | Sobór Watykański I - z racji swojej wzniosłej świętości, swojej 72 I, 2,3,812 | swojej wzniosłej świętości, swojej powszechnej jedności, swej 73 I, 2,3,820 | Jezus modlił się w godzinie swojej męki i nie przestaje modlić 74 I, 2,3,826 | nie chcieliby przelewać swojej krwi... Zrozumiałam, że 75 I, 2,3,853 | 853 W swojej pielgrzymce Kościół doświadcza 76 I, 2,3,857 | Pasterzu, nie opuszczasz swojej owczarni, lecz przez świętych 77 I, 2,3,863 | chrześcijańskie jest również ze swojej natury powołaniem do apostolstwa". " 78 I, 2,3,865 | powszechny i apostolski w swojej głębokiej i ostatecznej 79 I, 2,3,877 | kolegialny. Istotnie, od początku swojej misji Pan Jezus ustanawia 80 I, 2,3,889 | Kościołowi uczestnictwa w swojej nieomylności. Przez "nadprzyrodzony 81 I, 2,3,972 | Kościół w swoim misterium, w swojej "pielgrzymce wiary", i czym 82 I, 2,3,972 | będzie w ojczyźnie na końcu swojej drogi, gdzie go oczekuje " 83 I, 2,3,976 | Ducha Świętego, udzielił im swojej Boskiej władzy odpuszczania 84 I, 2,3,997 | uwielbionym ciałem. Bóg w swojej wszechmocy przywróci ostatecznie 85 I, 2,3,1009| kondycji ludzkiej. Mimo swojej trwogi przed śmiercią546, 86 I, 2,3,1022| 1022 Każdy człowiek w swojej nieśmiertelnej duszy otrzymuje 87 I, 2,3,1028| dopóki On sam nie ukaże swojej tajemnicy dla bezpośredniej 88 I, 2,3,1038| postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie... I pójdą 89 I, 2,3,1050| Świętym niebieskich darów. W swojej dobroci także nam, ludziom, 90 I, 2,3,1051| 1051 Każdy człowiek w swojej duszy nieśmiertelnej otrzymuje 91 II, 0,3,1066| Ojciec wypełnia "tajemnicę swojej woli", dając swojego umiłowanego 92 II, 0,3,1067| przez paschalne misterium swojej błogosławionej Męki, Zmartwychwstania 93 II, 0,3,1068| to misteriurn Chrystusa w swojej liturgii, aby wierni przeżywali 94 II, 1,1,1095| historii zbawczej w "dzisiaj" swojej liturgii. Potrzeba przy 95 II, 1,2,1144| liturgiem", każdy według swojej funkcji, ale "w jedności 96 II, 1,2,1202| powszechny; może zintegrować w swojej jedności wszystkie prawdziwe 97 II, 2,1,1225| Istotnie, Jezus mówił o swojej męce, którą miał wycierpieć 98 II, 2,1,1323| eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, 99 II, 2,1,1331| uczestnikami swojego Ciała i swojej Krwi, abyśmy tworzyli z 100 II, 2,1,1333| uczynił Chrystus w wigilię swojej męki: "Wziął chleb...", " 101 II, 2,1,1337| czyniąc ich uczestnikami swojej Paschy, Jezus ustanowił 102 II, 2,1,1350| ręce Chrystusa, który w swojej ofierze udoskonala wszystkie 103 II, 2,1,1356| polecenie Pana, który w wigilię swojej męki powiedział: "Czyńcie 104 II, 2,1,1366| zechciał pozostawić Kościołowi, swojej ukochanej Oblubienicy, ofiarę 105 II, 2,1,1368| Chrystusa, uczestniczy w ofierze swojej Głowy. Razem z Chrystusem 106 II, 2,1,1372| Kapłana, który także sam w swojej męce ofiarował się za nas, 107 II, 2,1,1407| wszystkie jego członki do swojej ofiary uwielbienia i dziękczynienia, 108 II, 2,1,1419| nam w Eucharystii zadatek swojej chwały; udział w Najświętszej 109 II, 2,2,1442| On nabył dla nas za cenę swojej Krwi. Wykonywanie władzy 110 II, 2,2,1444| 1444 Udzielając Apostołom swojej mocy przebaczania grzechów, 111 II, 2,2,1500| Człowiek doświadcza w chorobie swojej niemocy, ograniczeń i skończoności. 112 II, 2,3,1548| swojego Ciała, jako Pasterz swojej trzody, Arcykapłan odkupieńczej 113 II, 2,3,1564| kapłaństwa i w wykonywaniu swojej władzy zależni od biskupów, 114 II, 2,3,1569| związany z biskupem w zadaniach swojej "diakonii"53.~ 115 II, 2,3,1575| udział w swoim posłaniu i w swojej władzy. Wyniesiony na prawicę 116 II, 2,3,1575| prawicę Ojca, nie opuszcza On swojej trzody, lecz strzeże jej 117 II, 2,3,1586| tego, by był wzorem dla swojej trzody, by wyprzedzał 118 II, 2,3,1613| 1613 Na początku swojej publicznej działalności 119 II, 2,3,1633| każde z nich otrzymało od swojej wspólnoty, i jeśli jedno 120 II, 2,3,1633| drugiego sposobu przeżywania swojej wierności wobec Chrystusa. 121 II, 2,3,1651| 1652 "Z samej zaś natury swojej instytucja małżeńska oraz 122 II, 2,4,1672| Kościół publicznie i na mocy swojej władzy prosi w imię Jezusa 123 III, 1,1,1703| ustanowionego przez Stwórcę. Dzięki swojej woli jest zdolna kierować 124 III, 1,1,1706| początku historii nadużył swojej wolności"10. Uległ pokusie 125 III, 1,1,1713| zła w urzeczywistnianiu swojej wolności.~ 126 III, 1,1,1721| jest niepojęty; jednak w swojej dobroci, miłości do ludzi 127 III, 1,1,1855| zmierza ku czemuś, co ze swojej natury sprzeciwia się miłości, 128 III, 1,2,1883| wypełniać stosownie do zdolności swojej natury. Ten sposób rządzenia 129 III, 1,2,1913| przez troskę o wychowanie w swojej rodzinie i przez sumienność 130 III, 1,3,1957| wyrazem, pozostają ważne w swojej istocie. Chociaż podważa 131 III, 1,3,1978| wyrazem, pozostają ważne w swojej istocie. Stanowi ono konieczną 132 III, 1,3,2007| włączyć człowieka w dzieło swojej łaski. Ojcowskie działanie 133 III, 1,3,2024| włączyć człowieka w dzieło swojej łaski. Zasługa jest przede 134 III, 1,3,2035| Kościoła wypełnia istotną część swojej funkcji prorockiej głoszenia 135 III, 1,3,2039| Ciała Chrystusa. Kościół w swojej macierzyńskiej trosce zjednuje 136 III, 1,3,2039| sakramencie pojednania. Także w swojej liturgii, jak zapobiegliwa 137 III, 2,0,2071| względem bliźniego, objawia w swojej istotnej treści poważne 138 III, 2,0,2071| zobowiązania. one ze swojej natury niezmienne i obowiązują 139 III, 2,0,2080| Dziesięć przykazań wyraża w swojej podstawowej treści poważne 140 III, 2,0,2081| nakazuje, umożliwia On dzięki swojej lasce.~ 141 III, 2,1,2085| nie pokładać w Nim całej swojej nadziei? Któż mógłby nie 142 III, 2,1,2123| jedynym sprawcą i demiurgiem swojej własnej historii"51. Inna 143 III, 2,1,2132| swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił" ( 144 III, 2,1,2149| prawdomówności Bożej jako do rękojmi swojej własnej prawdomówności. 145 III, 2,1,2185| świętować niedzielę, oddając swojej rodzinie i bliskim czas 146 III, 2,2,2196| dla naszego dobra udzielił swojej władzy.~ 147 III, 2,2,2244| racji swojego posłannictwa i swojej, kompetencji w żaden sposób 148 III, 2,2,2247| dla naszego dobra udzielił swojej władzy.~ 149 III, 2,2,2346| uczynił nas uczestnikami swojej Boskiej natury. Czystość 150 III, 2,2,2347| do czystego przeżywania swojej uczuciowości.~ 151 III, 2,2,2356| homoseksualizmu z samej swojej wewnętrznej natury nieuporządkowane" 152 III, 2,2,2357| mogą napotykać z powodu swojej kondycji.~ 153 III, 2,2,2365| ponieważ miłość małżeńska ze swojej natury zmierza do tego, 154 III, 2,2,2448| zachęca nas do rozpoznania swojej obecności w ubogich, którzy 155 III, 2,2,2466| świadczyć: "Z racji godności swojej wszyscy ludzie, ponieważ 156 III, 2,2,2473| życie, by zaświadczyć o swojej wierze. to akta męczenników. 157 III, 2,2,2499| stworzenia, dziele swojego Słowa, swojej Mądrości, w porządku i harmonii 158 IV, 1,1,2601| nocą, aby się modlić43. W swojej modlitwie poleca On ludzi, 159 IV, 1,1,2601| które "przyjęło ciało", w swojej ludzkiej modlitwie uczestniczy 160 IV, 1,1,2602| sam powie Ojcu w godzinie swojej agonii. Cała modlitwa Jezusa 161 IV, 1,1,2604| dostrzec niezmierzoną głębię swojej synowskiej modlitwy, i to 162 IV, 1,1,2610| zamysłem Bożym zanosili w swojej modlitwie58.~ 163 IV, 1,1,2621| ofiarowaniem Bogu całej swojej istoty w wierze.~~ 164 IV, 1,1,2639| Łukasz często wspomina w swojej Ewangelii o zdumieniu i 165 IV, 1,2,2670| wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości18.~Królu niebieski, 166 IV, 1,2,2674| wielkie rzeczy", jakie uczynił swojej pokornej Służebnicy, a przez 167 IV, 1,2,2683| przewodnikami dla wiernych. W swojej bogatej różnorodności rozszczepiają 168 IV, 1,2,2691| 2692 W swojej modlitwie Kościół pielgrzymujący 169 IV, 1,3,2698| swojego serca i osobistą formą swojej modlitwy. Tradycja chrześcijańska 170 IV, 1,3,2732| jest pokorny, nie dziwi się swojej nędzy, ponieważ prowadzi 171 IV, 2,0,2807| W decydujących chwilach swojej ekonomii Bóg objawia swoje 172 IV, 2,0,2814| Jezusa67. Jezus prosi w swojej modlitwie arcykapłańskiej: "


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License