Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
wiadomosci 6
wiadomy 2
wiadomymi 1
wiara 159
wiara613 1
wiare 129
wiare508 1
Frequency    [«  »]
160 grzechu
159 bez
159 samego
159 wiara
157 równiez
157 we
156 smierci

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

wiara

    Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer
1 Wstep, 0,0,14| człowiekowi, oraz na czym polega wiara, przez którą człowiek odpowiada 2 I, 1,0,26 | co to znaczy "wierzyć". Wiara jest odpowiedzią człowieka 3 I, 1,1,35 | pomóc mu stwierdzić, że wiara nie sprzeciwia się rozumowi 4 I, 1,2,67 | skierowane do Kościoła.~Wiara chrześcijańska nie może 5 I, 1,2,108 | 108 Wiara chrześcijańska nie jest 6 I, 1,3,142 | odpowiedzią na to zaproszenie jest wiara. ~ 7 I, 1,3,146 | Liście do Hebrajczyków: "Wiara... jest poręką tych dóbr, 8 I, 1,3,149 | krzyżu, nie zachwiała się wiara Maryi. Maryja nie przestała 9 I, 1,3,150 | 150 Wiara jest najpierw osobowym przylgnięciem 10 I, 1,3,150 | prawdy, którą On objawił, wiara chrześcijańska różni się 11 I, 1,3,151 | 151 Dla chrześcijanina wiara w Boga jest nieodłączna 12 I, 1,3 | Charakterystyczne przymioty wiary~Wiara jest łaską~ 13 I, 1,3,153 | w niebie" (Mt 16, 17)16. Wiara jest darem Bożym, cnotą 14 I, 1,3,153 | określono zakładki."17.~Wiara jest aktem ludzkim~ 15 I, 1,3,154 | 154 Wiara jest możliwa tylko dzięki 16 I, 1,3,154 | Niemniej jednak jest prawdą, że wiara jest aktem autentycznie 17 I, 1,3,154 | przeciwna naszej godności wiara w to, co inne osoby mówią 18 I, 1,3,155 | Deo motae per gratiam - "Wiara jest aktem rozumu, przekonanego 19 I, 1,3,155 | poruszonej łaską przez Boga"19.~Wiara i rozum~ 20 I, 1,3,157 | 157 Wiara jest pewna, pewniejsza niż 21 I, 1,3,158 | 158 "Wiara szuka rozumienia"25: jest 22 I, 1,3,159 | 159 Wiara i nauka. "Chociaż wiara 23 I, 1,3,159 | Wiara i nauka. "Chociaż wiara przewyższa rozum, to jednak 24 I, 1,3,159 | rzeczywista niezgodność między wiarą i rozumem. Ponieważ ten 25 I, 1,3,160 | 160 Aby wiara miała charakter ludzki, " 26 I, 1,3,160 | dobrowolnie odpowiedzieć Bogu wiarą; nikogo więc wbrew jego 27 I, 1,3,161 | 161 Wiara w Jezusa Chrystusa i w Tego, 28 I, 1,3,162 | 162 Wiara jest darem danym człowiekowi 29 I, 1,3,162 | zakorzeniona w wierze Kościoła.~Wiara - początek życia wiecznego~ 30 I, 1,3,163 | 163 Wiara pozwala nam już w sposób 31 I, 1,3,163 | jakim jest" (1 J 3, 2). Wiara jest więc już początkiem 32 I, 1,3,163 | jak zapewnia nas nasza wiara, kiedyś będziemy się radowali38.~ 33 I, 1,3,164 | po części" (1 Kor 13,12). Wiara, która jest pełna światła 34 I, 1,3,164 | tego, o czym zapewnia nas wiara. Doświadczenia zła, cierpienia, 35 I, 1,3,164 | Nowinie; mogą one zachwiać wiarą i stać się dla niej pokusą.~ 36 I, 1,3,166 | 166 Wiara jest aktem osobowym, wolną 37 I, 1,3,166 | Boga, który się objawia. Wiara nie jest jednak aktem wyizolowanym. 38 I, 1,3,166 | nie będzie mnie prowadziła wiara innych, a przez moją wiarę 39 I, 1,3,167 | 167 "Wierzę"41 - to wiara Kościoła wyznawana osobiście 40 I, 1,3,167 | chrztu. "Wierzymy"42 - to wiara Kościoła wyznawana przez 41 I, 1,3,168 | O wiarę!" "Co ci daje wiara?" - "Życie wieczne!"~ 42 I, 1,3,170 | które one wyrażają i których wiara pozwala nam "dotknąć". " 43 I, 1,3 | III. Jedna wiara~ 44 I, 1,3,176 | 176 Wiara jest osobowym przylgnięciem 45 I, 1,3,177 | 177 Wiara ma wiec podwójne odniesienie: 46 I, 1,3,179 | 179 Wiara jest nadprzyrodzonym darem 47 I, 1,3,180 | 180 Wiara jest aktem ludzkim, świadomym 48 I, 1,3,181 | 181 Wiara jest aktem eklezjalnym. 49 I, 1,3,181 | jest aktem eklezjalnym. Wiara Kościoła poprzedza, rodzi, 50 I, 1,3,183 | 183 Wiara jest konieczna do zbawienia. 51 I, 1,3,184 | 184 "Wiara jest przedsmakiem poznania, 52 I, 2,0,197 | która daje życie. Odmawiać z wiarą Credo, to znaczy wchodzić 53 I, 2,1,200 | jest tylko jeden Bóg. "Wiara chrześcijańska wyznaje, 54 I, 2,1,202 | wierze w Boga Jedynego. Wiara w Ducha Świętego, "który 55 I, 2,1,212 | 212 W ciągu wieków wiara Izraela mogła rozwinąć i 56 I, 2,1,222 | 222 Wiara w Boga, Jedynego, i miłowanie 57 I, 2,1,226 | użytkować rzeczy stworzone: wiara w Jedynego Boga pozwala 58 I, 2,1,229 | 229 Wiara w Boga prowadzi nas do zwrócenia 59 I, 2,1,232 | in Trinitate consistit - "Wiara wszystkich chrześcijan opiera 60 I, 2,1,245 | 245 Wiara apostolska dotycząca Ducha 61 I, 2,1,260 | tam była cała, cała żyjąca wiarą, cała adorująca, cała poddana 62 I, 2,1,266 | coaeterna maiestas" - "Wiara katolicka polega na tym, 63 I, 2,1,268 | tajemnicza, ponieważ tylko wiara może uznać, gdy "w słabości 64 I, 2,1,272 | 272 Wiara w Boga Ojca wszechmogącego 65 I, 2,1,273 | 273 Jedynie wiara może przylgnąć do tajemniczych 66 I, 2,1,273 | dróg wszechmocy Bożej. Ta wiara chlubi się ze swych słabości, 67 I, 2,1,285 | 285 Od początku wiara chrześcijańska została poddana 68 I, 2,1,286 | zniekształcone przez błąd. Dlatego wiara przychodzi, by umocnić i 69 I, 2,1,291 | istnienie" (Kol 1, 16-17). Wiara Kościoła przyjmuje również 70 I, 2,1,297 | 297 Wiara w stworzenie "z niczego" 71 I, 2,1,324 | zmartwychwstał, by zwyciężyć zło. Wiara daje nam pewność, że Bóg 72 I, 2,2,454 | Ojca68 i samym Bogiem69. Wiara, że Jezus Chrystus jest 73 I, 2,2,463 | 463 Wiara w prawdziwe Wcielenie Syna 74 I, 2,2,465 | Od czasów apostolskich wiara chrześcijańska kładła nacisk 75 I, 2,2,487 | 487 Wiara katolicka w odniesieniu 76 I, 2,2,498 | Trzeba na to odpowiedzieć, że wiara w dziewicze poczęcie Jezusa 77 I, 2,2,506 | woli Bożej162. Właśnie ta wiara pozwala Jej stać się Matką 78 I, 2,2,506 | przez to, że przyjęła Jezusa wiarą, niż przez to, że poczęła 79 I, 2,2,507 | dzięki przyjmowanemu z wiarą słowu Bożemu sam także staje 80 I, 2,2,511 | 511 Dziewica Maryja "wolną wiarą i posłuszeństwem czynnie 81 I, 2,2,515 | którzy chcieli podzielić się wiarą z innymi. Poznawszy przez 82 I, 2,2,543 | rolę; ci, co słuchają go z wiarą i zaliczają się do małej 83 I, 2,2,548 | zwracają się do Jezusa z wiarą, udziela On tego, o co proszą267. 84 I, 2,2,573 | 573 Wiara może więc starać się zgłębić 85 I, 2,2 | III. Jezus i wiara Izraela w Boga Jedynego 86 I, 2,2,642 | fundamentami Jego Kościoła. Wiara pierwszej wspólnoty wierzących 87 I, 2,2,643 | historyczny. Z faktów wynika, że wiara uczniów została poddana 88 I, 2,2,644 | Apostołów. Przeciwnie, ich wiara w Zmartwychwstanie zrodziła 89 I, 2,2,651 | próżna jest także wasza wiara" (1 Kor 15, 14). Zmartwychwstanie 90 I, 2,2,675 | końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących569. Prześladowanie, 91 I, 2,3,689 | współistotną i niepodzielną, wiara Kościoła wyznaje także odrębność 92 I, 2,3,702 | proroków" pojęcie "prorocy" wiara Kościoła rozumie tych wszystkich, 93 I, 2,3,750 | 750 Wiara, że Kościół jest "święty" 94 I, 2,3,779 | którą może przyjąć tylko wiara.~ 95 I, 2,3,812 | 812 Tylko wiara może uznać, że Kościół otrzymuje 96 I, 2,3,818 | rozłamów i "przepajają się wiarą w Chrystusa, nie można obwiniać 97 I, 2,3,819 | słowo Boże, życie w łasce, wiara, nadzieja, miłość oraz inne 98 I, 2,3,839 | religii niechrześcijańskich wiara żydowska jest już odpowiedzią 99 I, 2,3,875 | sobie głosić Ewangelii. "Wiara rodzi się z tego, co się 100 I, 2,3,949 | Dz 2, 42):~Komunia wiary. Wiara wiernych jest wiarą Kościoła 101 I, 2,3,949 | wiary. Wiara wiernych jest wiarą Kościoła otrzymaną od Apostołów; 102 I, 2,3,976 | odpuszczenie grzechów z wiarą w Ducha Świętego, a także 103 I, 2,3,976 | Ducha Świętego, a także z wiarą w Kościół i w komunię świętych. 104 I, 2,3,977 | odpuszczenie grzechów z wiarą i z sakramentem chrztu: " 105 I, 2,3,991 | 991 Wiara w zmartwychwstanie zmarłych 106 I, 2,3,991 | ufnością chrześcijan; ta wiara nas ożywia"520:~Dlaczego 107 I, 2,3,991 | próżna jest także wasza wiara... Tymczasem jednak Chrystus 108 I, 2,3,992 | perspektywie zacznie wyrażać się wiara w zmartwychwstanie. Męczennicy 109 I, 2,3,993 | mocy Bożej?" (Mk 12, 24). Wiara w zmartwychwstanie opiera 110 I, 2,3,996 | początku chrześcijańska wiara w zmartwychwstanie spotykała 111 I, 2,3,996 | oporami530. "W żadnym punkcie wiara chrześcijańska nie spotyka 112 II, 0,3,1072| poprzedzać ewangelizacja, wiara i nawrócenie, a wtedy może 113 II, 1,1,1102| zbawcze bowiem słowo rodzi się wiara w sercach... dzięki niej 114 II, 1,1,1124| 1124 Wiara Kościoła poprzedza wiarę 115 II, 1,2,1206| zwyczajami przodków niezgodnymi z wiarą katolicką"78.~W skrócie~ 116 II, 2,1,1226| Chrzest zawsze wiąże się z wiarą: "Uwierz w Pana Jezusa, 117 II, 2,1,1249| prowadzą już życie nacechowane wiarą, nadzieją i miłością"34. " 118 II, 2,1,1252| chrzczono także dzieci41.~Wiara i chrzest~ 119 II, 2,1,1253| jest sakramentem wiary42. Wiara jednak potrzebuje wspólnoty 120 II, 2,1,1253| jedynie w wierze Kościoła. Wiara wymagana do chrztu nie jest 121 II, 2,1,1253| wymagana do chrztu nie jest wiarą doskonałą i dojrzałą, ale 122 II, 2,1,1254| i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. Dlatego 123 II, 2,1,1381| lecz raczej przyjmij z wiarą sliwa Zbawiciela, ponieważ 124 II, 2,1,1386| powtórzyć z pokorą i płomienną wiarą słowa setnika199: Domine, 125 II, 2,3,1547| łaski chrztu, przez życie wiarą, nadzieją i miłością, przez 126 II, 2,3,1643| ona przez życie wspólną wiarą i przez wspólne przyjmowanie 127 III, 0,4,1691| uświęcenie. Tego, co wyznaje wiara, udzielają sakramenty: przez " 128 III, 1,1,1803| postępowaniem zgodnie z rozumem i wiarą. Zapewniają one łatwość, 129 III, 1,1,1812| trzy cnoty teologalne: wiara, nadzieja i miłość65.~Wiara~ 130 III, 1,1,1812| wiara, nadzieja i miłość65.~Wiara~ 131 III, 1,1,1813| 1814 Wiara jest cnotą teologalną, dzięki 132 III, 1,1,1813| będzie" (Rz 1, 17). Żywa wiara "działa przez miłość" (Ga 133 III, 1,1,1814| niej67. Jednak "bez uczynków" wiara "jest martwa" (Jk 2, 26); 134 III, 1,1,1814| jest martwa" (Jk 2, 26); wiara, pozbawiona nadziei i miłości, 135 III, 1,1,1825| teologalnych: "Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: 136 III, 1,1,1833| postępowaniem zgodnie z rozumem i wiarą. Można je zgrupować wokół 137 III, 1,1,1840| trzy cnoty teologalne: wiara, nadzieja i miłość83. Kształtują 138 III, 1,3,1966| którzy gotowi przyjąć z wiarą nową nadzieję: do ubogich, 139 III, 1,3,1967| nieczyste22, gdzie kształtuje się wiara, nadzieja i miłość, a wraz 140 III, 1,3,1990| rozlane w naszych sercach wiara, nadzieja i miłość; zostaje 141 III, 1,3,2003| do stosowania] zgodnie z wiarą; bądź to urząd diakona - 142 III, 1,3,2037| chrześcijan i ludzi dobrej woli. Wiara i praktykowanie Ewangelii 143 III, 2,1,2085| przykazań: <<Ja jestem Pan>>"4.~Wiara~ 144 III, 2,1,2087| przezwyciężaniu zarzutów związanych z wiarą lub też niepokój spowodowany 145 III, 2,1,2088| w którą należy wierzyć wiarą Boską i katolicką, albo 146 III, 2,1,2092| 2093 Wiara w miłość Boga obejmuje wezwanie 147 IV, 1,1,2571| ofierze syna, którego mu dał. Wiara Abrahama nie słabnie, mówi 148 IV, 1,1,2599| Bożego"41; i modli się, aby wiara głowy Apostołów nie ustała 149 IV, 1,1,2608| uczy się modlitwy w wierze. Wiara jest synowskim przylgnięciem 150 IV, 1,1,2609| bliskich (Mk 6, 6) i "małą wiarą" swoich uczniów (Mt 8, 26), 151 IV, 1,1,2613| w Jego imię" (J 14, 13). Wiara w Niego wprowadza uczniów 152 IV, 1,1,2613| prawdą, i życiem" (J 14, 6). Wiara przynosi owoce w miłości: 153 IV, 1,1,2615| modlitwy, w której ludzie z wiarą proszą o uzdrowienie z niemocy 154 IV, 1,1,2615| grzechów: "Idź w pokoju, twoja wiara cię uzdrowiła!"~Święty Augustyn 155 IV, 1,1,2620| czystym, z żywą i wytrwałą wiarą, z synowską śmiałością. 156 IV, 1,1,2641| wierze i pośród doświadczeń. Wiara wyrażona w prośbie i we 157 IV, 1,1,2641| Ojca świateł" (Jk 1, 17). Wiara jest w ten sposób czystym 158 IV, 1,3,2737| ekonomii zbawienia uczy nas, że wiara opiera się na działaniu 159 IV, 1,3,2753| Środkiem zaradczym jest wiara, nawrócenie i czujność serca.~


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License