Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
samarytance81 1
samarytanina 1
same 14
samego 159
samego428 1
samej 37
samemu 28
Frequency    [«  »]
161 cialo
160 grzechu
159 bez
159 samego
159 wiara
157 równiez
157 we

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

samego

    Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer
1 Wstep, 0,0,18| punktów dotyczących tego samego zagadnienia) oraz indeks 2 I, 1,1,37 | poznaniu Boga za pomocą samego światła rozumu:~Umysł ludzki 3 I, 1,1,43 | w istocie odnosi się do samego Boga, chociaż nie może Go 4 I, 1,2,51 | mądrości objawić siebie samego i ujawnić nam tajemnicę 5 I, 1,2,52 | synami3. Objawiając siebie samego, Bóg pragnie uzdolnić ludzi 6 I, 1,2,54 | objawił ponadto siebie samego pierwszym rodzicom zaraz 7 I, 1,2,70 | stworzonych, objawił On siebie samego naszym pierwszym rodzicom. 8 I, 1,2,80 | komunikują... wypływając z tego samego źródła Bożego, zrastają 9 I, 1,2,80 | jedno i zdążają do tego samego celu"46. Tradycja i Pismo 10 I, 1,2,129 | potwierdzonego na nowo przez samego naszego Pana105. Zresztą 11 I, 1,2,137 | tylko przez działanie tego samego Ducha"115.~ 12 I, 1,3,152 | wszystko, nawet głębokości Boga samego... i tego, co Boskie, nie 13 I, 1,3,156 | Wierzymy z powodu "autorytetu samego objawiającego się Boga, 14 I, 1,3,159 | wywodzą swój początek od tego samego Boga. Owszem, kto pokornie 15 I, 1,3,169 | 169 Zbawienie pochodzi od samego Boga; ponieważ jednak życie 16 I, 2,1,213 | jest swoim bytem i z siebie samego jest tym wszystkim, czym 17 I, 2,1,226 | Boże, oderwij mnie ode mnie samego i oddaj mnie całkowicie 18 I, 2,1,229 | do zwrócenia się do Niego samego jako naszego pierwszego 19 I, 2,1,237 | tajemnicę niedostępną dla samego rozumu, a nawet dla wiary 20 I, 2,1,260 | nigdy nie zostawiła Ciebie samego, lecz abym tam była cała, 21 I, 2,1,292 | uczynił wszystko przez siebie samego, to znaczy przez swoje Słowo 22 I, 2,1,311 | wyprowadzić dobro nawet z samego zła149.~ 23 I, 2,1,332 | Poprzednika oraz narodzenie samego Jezusa177.~ 24 I, 2,1,339 | Wszystkie rzeczy bowiem z samego faktu, że stworzone, 25 I, 2,1,344 | wszystkie one mają tego samego Stwórcę i wszystkie skierowane 26 I, 2,1,356 | którego Bóg chciał dla niego samego"207. Tylko człowiek jest 27 I, 2,1,371 | kobietę jako inne "ja" tego samego człowieczeństwa.~ 28 I, 2,1,398 | wzgardził Bogiem; wybrał siebie samego przeciw Bogu, przeciw wymaganiom 29 I, 2,1,401 | to w stosunku do siebie samego, czy do innych ludzi i wszystkich 30 I, 2,1,404 | pierwotną nie dla siebie samego, ale dla całej natury ludzkiej; 31 I, 2,2,446 | uznanego w ten sposób za samego Boga57.~ 32 I, 2,2,461 | z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać 33 I, 2,2,461 | uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym 34 I, 2,2,463 | 1 J 4, 2). Takie jest od samego początku radosne przekonanie 35 I, 2,2,478 | Boży... umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie" (Ga 36 I, 2,2,572 | wszystkich Pism" danej przez samego Jezusa zarówno przed Jego 37 I, 2,2,589 | wobec grzeszników z postawą samego Boga wobec nich363. Dał 38 I, 2,2,598 | że nasze grzechy dotykają samego Chrystusa394, Kościół nie 39 I, 2,2 | Chrystus ofiarował siebie samego swemu Ojcu za nasze grzechy~ 40 I, 2,2,610 | dobrowolne ofiarowanie siebie samego w czasie Wieczerzy spożywanej 41 I, 2,2,611 | nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni 42 I, 2,2,614 | wszystkim jest ona darem samego Boga Ojca, ponieważ Ojciec 43 I, 2,2,626 | Chrystusa istniały z tego samego tytułu od początku w Osobie 44 I, 2,2,640 | krokiem w kierunku rozpoznania samego faktu zmartwychwstania Chrystusa. 45 I, 2,2,644 | wtedy, gdy stają w obliczu samego Jezusa Zmartwychwstałego498, 46 I, 2,2,647 | nie był naocznym świadkiem samego wydarzenia Zmartwychwstania 47 I, 2,2,652 | Testamentu515 i obietnic samego Jezusa w czasie Jego życia 48 I, 2,2,662 | rękami ludzkimi... ale do samego nieba, aby teraz wstawiać 49 I, 2,2,668 | człowieczeństwem, w mocy i władzy samego Boga. Jezus Chrystus jest 50 I, 2,2,675 | którym człowiek uwielbia samego siebie zamiast Boga i Jego 51 I, 2,2,679 | tym życiu każdy osądza już samego siebie589, otrzymuje według 52 I, 2,3,684 | nam jaśniejszego widzenia samego siebie. Nie było bowiem 53 I, 2,3,687 | Słowo, ale nie wypowiada samego siebie. Ten, który "mówił 54 I, 2,3,687 | usłyszeć Słowo Ojca. Jego samego jednak nie słyszymy. Poznajemy 55 I, 2,3,717 | Świętym" (Łk 1, 15. 41) przez samego Chrystusa, którego Dziewica 56 I, 2,3,738 | otrzymaliśmy jednego i tego samego Ducha, to znaczy Ducha Świętego, 57 I, 2,3,754 | prowadzone i karmione przez samego Chrystusa, Dobrego Pasterza 58 I, 2,3,756 | 9). Pan porównał siebie samego do kamienia odrzuconego 59 I, 2,3,757 | umiłował... i wydał za nią samego siebie, aby uświęcić>> ( 60 I, 2,3,782 | zapoczątkowane na ziemi przez samego Boga, mające rozszerzać 61 I, 2,3,802 | 802 Jezus Chrystus "wydał samego siebie za nas, aby odkupić 62 I, 2,3,808 | Chrystus umiłował i samego siebie wydał za nią. Obmył 63 I, 2,3,817 | jedynym Kościele Bożym już od samego początku powstały pewne 64 I, 2,3,823 | oblubienicę swoją, siebie samego zań wydając, aby go uświęcić; 65 I, 2,3,831 | zdobi Lud Boży, jest darem samego Pana; dzięki temu darowi 66 I, 2,3,834 | ponieważ zgodnie z obietnicą samego Zbawiciela, bramy piekielne 67 I, 2,3,852 | ciągu dziejów posłannictwo samego Chrystusa, który został 68 I, 2,3,854 | ludzkością i doświadcza tego samego losu ziemskiego co świat, 69 I, 2,3,857 | wybranych i posłanych przez samego Chrystusa333;~- zachowuje 70 I, 2,3,913 | narzędziem posłannictwa samego Kościoła <<według miary 71 I, 2,3,954 | chwały, widząc <<wyraźnie samego Boga troistego i jedynego, 72 I, 2,3,1062| hebrajskim Amen pochodzi od tego samego rdzenia, co słowo "wierzyć". 73 II, 0,3,1070| jej skuteczności z tego samego tytułu i w tym samym stopniu11.~ 74 II, 1,1,1083| Świętego na te dary, na niego samego, na wiernych i na cały świat 75 II, 1,1,1087| znakami Chrystusa. Mocą tego samego Ducha Świętego powierzają 76 II, 1,2,1148| łamanie chleba i picie z tego samego kielicha mogą wyrażać uświęcającą 77 II, 1,2,1166| apostolską, która wywodzi się od samego dnia Zmartwychwstania Chrystusa, 78 II, 1,2,1192| zbawczych dziel wielbimy Jego samego. W świętych obrazach Matki 79 II, 1,2,1202| Kościoła. Kościoły tego samego obszaru geograficznego i 80 II, 2,1,1269| ochrzczony "nie należy już do samego siebie" (1 Kor 6,19), ale 81 II, 2,1,1289| bierze początek od imienia samego Chrystusa, "którego Bóg 82 II, 2,1,1336| Eucharystii jest przyjęciem Jego samego.~Ustanowienie Eucharystii~ 83 II, 2,1,1367| ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy, 84 II, 2,1,1369| Kościoła do czasu przyjścia samego Pana177.~ 85 II, 2,1,1380| umiłował i wydał za nas samego siebie193. Pozostaje obecny 86 II, 2,1,1382| świętej oznacza przyjmować samego Chrystusa, który ofiarował 87 II, 2,1,1383| reprezentuje dwa aspekty tego samego misterium, którymi ołtarz 88 II, 2,1,1383| chrześcijański jest symbolem samego Chrystusa, obecnego w zgromadzeniu 89 II, 2,1,1385| człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i 90 II, 2,1,1396| Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba" (1 Kor 10, 16-17):~ 91 II, 2,2,1434| nawrócenie w odniesieniu do samego siebie, do Boga i do innych 92 II, 2,2,1459| Ponadto grzech rani i osłabia samego grzesznika, a także jego 93 II, 2,2,1530| lub w razie potrzeby przez samego prezbitera, który celebruje 94 II, 2,3,1538| może pochodzić jedynie od samego Chrystusa, przez Jego Kościół. 95 II, 2,3,1538| wyłączeniem i przyjęciem przez samego Chrystusa w służbę Kościołowi. 96 II, 2,3,1548| działania mocą i w osobie samego Chrystusa (virtute ac persona 97 II, 2,3,1548| działa mocą i w imieniu samego Chrystusa21.~ 98 II, 2,3,1554| wszyscy szanują diakonów jak [samego] Jezusa Chrystusa, a także 99 II, 2,3,1558| dostrzegalny przejmują rolę samego Chrystusa, Mistrza, Pasterza 100 II, 2,3,1567| obecnym w pewnym sensie samego biskupa, z którym jednoczą 101 II, 2,3,1577| wyborem dokonanym przez samego Pana. Z tego powodu nie 102 II, 2,3,1616| Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić" ( 103 II, 2,3,1620| Królestwa Bożego pochodzą od samego Pana. To On nadaje im sens 104 II, 2,3,1621| Oblubienicą, za którą wydał samego siebie126. Słuszne jest 105 II, 2,3,1638| zostaje przypieczętowana przez samego Boga146. Z ich przymierza " 106 II, 2,3,1639| został więc ustanowiony przez samego Boga, tak że zawarte i dopełnione 107 II, 2,3,1641| służbie! Oboje dziećmi tego samego Ojca i oboje wspólnie służą; 108 II, 2,3,1649| trwa ta sytuacja. Z tego samego powodu nie mogą oni pełnić 109 III, 1,1,1702| którego Bóg chciał dla niego samego"6. Od chwili 2258 poczęcia 110 III, 1,1,1721| przekracza zrozumienie i siły samego człowieka. Wypływa ono z 111 III, 1,1,1738| plan miłości Bożej, oszukał samego siebie; stał się niewolnikiem 112 III, 1,1,1751| porządkować pod kątem tego samego celu wiele działań. Może 113 III, 1,1,1821| nade wszystko dla Niego samego, a naszych bliźnich jak 114 III, 1,1,1827| wreszcie jesteśmy posłuszni dla samego dobra i dla miłości Tego, 115 III, 1,1,1839| którego miłujemy dla Niego samego.~ 116 III, 1,1,1852| Boga, bliźniego czy siebie samego; można je podzielić na grzechy 117 III, 1,2,1877| ludzie wezwani do tego samego celu, którym jest sam Bóg. 118 III, 1,2,1883| nie chciał zatrzymać dla samego siebie sprawowania wszelkich 119 III, 1,2,1930| żadnego wyjątku za <<drugiego samego siebie>>, zwracając przede 120 III, 1,2,1943| uważa bliźniego za "drugiego samego siebie". Zakłada poszanowanie 121 III, 1,3,2010| wieczne posiadanie Ciebie samego...64.~ 122 III, 1,3,2028| za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój 123 III, 2,0,2051| swego bliźniego, jak siebie samego!" (Mt 19, 16-19).~ 124 III, 2,0,2054| swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach 125 III, 2,0,2054| bliźniego swego jak siebie samego! Miłość nie wyrządza zła 126 III, 2,0,2058| Dar przykazań jest darem samego Boga i Jego świętej woli. 127 III, 2,0,2070| Dekalogu, chociaż dostępne dla samego rozumu, zostały objawione. 128 III, 2,1,2084| owszem, wierzymy w tego samego Boga, który waszych Ojców 129 III, 2,1,2096| wychwalać Go, wielbić i uniżać samego siebie - podobnie jak Maryja 130 III, 2,1,2101| chrześcijanin poświęca siebie samego Bogu lub obiecuje Mu dobry 131 III, 2,1,2113| ludzkie. Przykazanie adoracji samego Pana czyni człowieka prostym 132 III, 2,1,2119| sposób substancjalny Ciało samego Chrystusa45. ~ 133 III, 2,1,2143| co należy się misterium samego Boga i całej rzeczywistości 134 III, 2,2 | SWEGO BLIŹNIEGO JAK ~SIEBIE SAMEGO"~Jezus powiedział do swoich 135 III, 2,2,2195| swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania 136 III, 2,2,2195| bliźniego swego jak siebie samego! Miłość nie wyrządza zła 137 III, 2,2,2207| utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów świata" ( 138 III, 2,2,2257| jest święte, ponieważ od samego początku domaga się <<stwórczego 139 III, 2,2,2263| 2264 Miłość samego siebie pozostaje podstawową 140 III, 2,2,2270| troską ochraniać życie od samego jego poczęcia; przerwanie 141 III, 2,2,2271| ekskomunice wiążącej mocą samego prawa"45, "przez sam fakt 142 III, 2,2,2427| Podstawowa wartość pracy dotyczy samego człowieka, który jest jej 143 III, 2,2,2537| jesteśmy członkami tego samego organizmu, a pożeramy się 144 III, 2,2,2549| kto cnotę dał i kto siebie samego przyrzekł jej w nagrodę; 145 IV, 1,1,2569| nie spełniają się7. Od samego początku ukazuje się w ten 146 IV, 1,1,2597| najpierw kontemplować Jego samego na modlitwie, następnie 147 IV, 1,1,2598| wreszcie przeżywana przez samego Jedynego Syna w Jego człowieczeństwie, 148 IV, 1,1,2601| człowieczeństwo, a ofiarując siebie samego, ofiaruje ludzi Ojcu. On, 149 IV, 1,1,2629| niewysłowione westchnienia samego Ducha Świętego który "przychodzi 150 IV, 1,1,2638| Bogiem. Wysławia Go dla Niego samego, oddaje Mu chwałę nie ze 151 IV, 1,1,2648| Boga; wysławia Go dla Niego samego, oddaje Mu chwałę nie ze 152 IV, 1,2,2665| który go umiłował i siebie samego wydał za niego12.~ 153 IV, 1,2,2669| można modlić się do Niego samego? Właśnie dlatego Kościół 154 IV, 1,3,2705| odniesienie jej do siebie samego. Tu otwiera się inna księga: 155 IV, 1,3,2740| więcej niż to: otrzymujemy samego Ducha Świętego, który posiada 156 IV, 2,0,2784| nasz) jest spojrzeniem na samego Boga, wielkim płomieniem 157 IV, 2,0,2811| nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni 158 IV, 2,0,2815| Królestwo Boże może oznaczać samego Chrystusa; Tego, którego 159 IV, 2,0,2823| Właśnie dlatego Jezus "wydał samego siebie za nasze grzechy


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License