Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
równej 5
równi 6
równie 5
równiez 157
równo 1
równoczesnie 74
równoczesnym 1
Frequency    [«  »]
159 bez
159 samego
159 wiara
157 równiez
157 we
156 smierci
155 swoich

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

równiez

    Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer
1 I, 1,1,40 | ograniczone, ograniczeniom podlega również nasz język, którym mówimy 2 I, 1,2,132 | Pisma świętego żywi się również korzystnie i święcie się 3 I, 1,3,184 | człowiekiem.~Ukrzyżowany również za nas ~pod Poncjuszem Piłatem~ 4 I, 2,0,187 | chrześcijanina. Nazywamy je również Credo, ponieważ zazwyczaj 5 I, 2,0,191 | wyodrębniają i dzielą, tak również słusznie i poprawnie w Credo 6 I, 2,1,199 | mówi o Bogu, a jeśli mówi również o człowieku i o świecie, 7 I, 2,1,236 | dzieł. Analogicznie jest również między osobami ludzkimi. 8 I, 2,1,250 | własnego rozumienia wiary, jak również w celu obrony jej przed 9 I, 2,1,256 | Grzegorz z Nazjanzu, nazywany również "Teologiem", przekazuje 10 I, 2,1,258 | i samą naturę, tak ma również jedno i to samo działanie78. " 11 I, 2,1,291 | Wiara Kościoła przyjmuje również stwórcze działanie Ducha 12 I, 2,1,298 | w ciemnościach128, może również udzielić światła wiary tym, 13 I, 2,1,310 | obok budowania natury, również zniszczenia. Obok dobra 14 I, 2,1,316 | przypisywane Ojcu, jest również prawdą wiary, że Ojciec, 15 I, 2,1,323 | 323 Opatrzność Boża działa również przez działanie stworzeń. 16 I, 2,1,326 | całe stworzenie. Wskazuje również na więź, jaka wewnątrz stworzenia 17 I, 2,1,401 | przekroczenie Prawa Mojżeszowego. Również po Odkupieniu przez Chrystusa 18 I, 2,2,446 | odniesieniu do Ojca, jak również, co jest nowością, w odniesieniu 19 I, 2,2,488 | przyczyniła się do śmierci, tak również niewiasta przyczyniła się 20 I, 2,2,498 | Maryi i Jej rozwiązania, jak również śmierci Pana; te trzy niezwykłe 21 I, 2,2,502 | posłania Chrystusa, jak również przyjęcia tego posłania 22 I, 2,2,556 | Flp 3, 21). Przypomina nam również, że "przez wiele ucisków 23 I, 2,2,581 | interpretację: "Słyszeliście również, że powiedziano przodkom... 24 I, 2,2,661 | członki Mistycznego Ciała również tam wejdziemy"534.~ 25 I, 2,3,694 | jednym Duchu" zostaliśmy również, napojeni jednym Duchem" ( 26 I, 2,3,736 | się synami światłości. On również jest zadatkiem przyszłej 27 I, 2,3,770 | rzeczywistości widzialnej dostrzec również rzeczywistość duchową, będącą 28 I, 2,3,782 | wieków dopełnione zostanie również przez Boga"181.~Lud kapłański, 29 I, 2,3,799 | zarówno nadzwyczajne, jak również proste i zwyczajne, łaskami 30 I, 2,3,824 | Niego i w Nim staje się on również uświęcający: "Uświęcenie 31 I, 2,3,832 | przy swoich pasterzach same również nazywane Kościołami w 32 I, 2,3,839 | należą praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała" ( 33 I, 2,3,841 | Zamysł zbawienia obejmuje również tych, którzy uznają Stworzyciela, 34 I, 2,3,863 | Powołanie chrześcijańskie jest również ze swojej natury powołaniem 35 I, 2,3,883 | Kolegium to jako takie jest również "podmiotem najwyższej i 36 I, 2,3,893 | 893 Biskup jest również "szafarzem łaski najwyższego 37 I, 2,3,905 | wypełniają swoją misję prorocką również przez ewangelizację, "to 38 I, 2,3,905 | okazji głoszenia Chrystusa również słowem, bądź to niewierzącym. . . 39 I, 2,3,933 | przykład w stanie zakonnym, jak również prywatne czy nawet ukryte, 40 I, 2,3,950 | samych sakramentów, będących również tajemniczymi arteriami, 41 I, 2,3,957 | Królowi i Mistrzowi. Obyśmy również i my mogli stać się ich 42 I, 2,3,962 | jeden Kościół; wierzymy również, że w tej wspólnocie mamy 43 I, 2,3,963 | Odkupiciela... co więcej, jest <<również Matką członków (Chrystusa)... 44 I, 2,3,989 | zmartwychwstał i żyje na zawsze, tak również sprawiedliwi po śmierci 45 I, 2,3,1000| ziemskiego i niebieskiego, tak również my, przyjmując Eucharystię, 46 I, 2,3,1004| i Pana wskrzesił, i nas również swą mocą wskrzesi z martwych. 47 I, 2,3,1042| wraz z rodzajem ludzkim również świat cały, głęboko związany 48 I, 2,3,1046| Bożych... w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone 49 I, 2,3,1046| pierwsze dary Ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy, 50 I, 2,3,1047| Wszechświat widzialny jest więc również przeznaczony do przemienienia, " 51 I, 2,3,1058| zbawić sam siebie, to jest również prawdą, że Bóg "pragnie, 52 II, 0,3,1071| jako dzieło Chrystusa jest również czynnością Jego Kościoła. 53 II, 1,2,1140| czynnego udziału"10. Dlatego również "ilekroć obrzędy, stosownie 54 II, 1,2,1143| komentatorzy i członkowie chóru również spełniają prawdziwą funkcję 55 II, 1,2,1148| oddających cześć Bogu. Dotyczy to również znaków i symboli życia społecznego 56 II, 1,2,1197| przez laskę Bożą stają się również świątyniami Ducha Świętego, 57 II, 1,2,1199| zgromadzenia. Te świątynie również miejscami skupienia i modlitwy 58 II, 1,2,1205| jej stróżem. Jest w niej również część podlegająca zmianom 59 II, 1,2,1206| źródłem wzbogacenia, ale może również wywoływać napięcia i wzajemne 60 II, 2,1,1250| grzechem pierworodnym naturą, również potrzebują nowego narodzenia 61 II, 2,1,1271| wszystkimi chrześcijanami, również z tymi, którzy nie jeszcze 62 II, 2,1,1292| apostolskości. W ten sposób zostaje również podkreślony związek z apostolskimi 63 II, 2,1,1330| samym znaczeniu nazywa się również ten sakrament celebrowaniem 64 II, 2,1,1331| Apostolski. Nazywa się również chlebem aniołów, chlebem 65 II, 2,1,1368| 1368 Eucharystia jest również ofiarą Kościoła. Kościół, 66 II, 2,1,1372| że w tym, co ofiaruje, również sam składa się w ofierze181.~ 67 II, 2,1,1394| Prosimy pokornie, byśmy również mocą tej miłości, przez 68 II, 2,1,1410| postaciami chleba i wina, jest również darem ofiarnym składanym 69 II, 2,2,1424| sakramentu. Sakrament ten jest również "wyznaniem", uznaniem i 70 II, 2,2,1444| przebaczania grzechów, Pan daje im również władzę jednania grzeszników 71 II, 2,2,1445| waszej komunii, zostanie również przyjęty przez Boga do komunii 72 II, 2,2,1467| penitentów60. Nie może on również wykorzystywać wiadomości 73 II, 2,2,1477| tym do tego skarbca należy również rzeczywiście niewyczerpana, 74 II, 2,2,1477| zbawieniem, przyczynili się również do zbawienia swoich braci 75 II, 2,2,1483| penitenta. Może ona zaistnieć również wtedy, gdy jest dużo penitentów, 76 II, 2,2,1523| życia118, tak że nazywano go również sacramentum exeuntium119, " 77 II, 2,2,1529| otrzymać święte namaszczenie; również wtedy, gdy już raz je przyjął 78 II, 2,3,1558| funkcją uświęcania przynosi również funkcję nauczania i rządzenia... 79 II, 2,3,1582| Sakrament święceń wyciska również niezatarty charakter duchowy 80 II, 2,3,1606| Doświadczenie to dotyczy również relacji między mężczyzną 81 II, 2,3,1634| swoje zobowiązanie, znane również wyraźnie stronie niekatolickiej, 82 II, 2,3,1645| się sobie dwóch osób, jak również dobro dzieci, wymaga pełnej 83 II, 2,4,1685| i cmentarz). Bierze się również pod uwagę, co dla rodziny 84 III, 1,1,1753| skradzionej kwoty). Mogą one również zmniejszyć lub zwiększyć 85 III, 1,1,1776| a unikać zła. Osądza ono również konkretne wybory, aprobując 86 III, 1,1,1852| przeciwne. Można je uporządkować również w zależności od tego, czy 87 III, 1,1,1859| wrażliwości, uczucia mogą również zmniejszyć dobrowolny i 88 III, 1,1,1865| się przeciwstawiają, jak również zestawiać je z grzechami 89 III, 1,1,1866| katechetyczna przypomina również, że istnieją "grzechy, które 90 III, 1,2,1939| wynagrodzeniu za pracę. Zakłada ona również wysiłek na rzecz bardziej 91 III, 1,3,1954| oraz poddanie się Mu, jak również uznanie drugiego człowieka 92 III, 1,3,1958| wyborami. Ustanawia ono również niezbędną podstawę moralną 93 III, 1,3,1986| Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że 94 III, 1,3,2002| łaski szczególne, nazywane również charyzmatami, zgodnie z 95 III, 1,3,2026| osiągnięcia życia wiecznego, jak również koniecznych dóbr doczesnych.~ 96 III, 1,3,2031| wszędzie zasad moralnych również w odniesieniu do porządku 97 III, 2,0,2056| szabatu, które odnosi się również do cudzoziemców i niewolników:~ 98 III, 2,0,2062| Prawdy te trwają niezmiennie również i w naszych czasach, bo 99 III, 2,1,2093| uznanie miłości Bożej, jak również odwzajemnienie się miłością 100 III, 2,1,2105| prawo to "przysługuje trwale również tym, którzy nie wypełniają 101 III, 2,1,2116| interwencji demonów. Jest również naganne noszenie amuletów. 102 III, 2,1,2119| czynności liturgicznych, jak również osób, rzeczy i miejsc poświęconych 103 III, 2,1,2127| poszukiwaniem Boga, lecz może również być obojętnością, ucieczką 104 III, 2,1,2130| przedstawiających Chrystusa, jak również Matkę Bożą, aniołów i świętych. 105 III, 2,1,2137| on w bałwochwalstwie, jak również w różnych formach wróżbiarstwa 106 III, 2,1,2147| świętym. Bluźniercze jest również nadużywanie imienia Bożego 107 III, 2,1,2171| dniu (Wj 31,17), człowiek również powinien "zaprzestać pracy" 108 III, 2,1,2183| podjął" (Rdz 2, 2), tak również życie ludzkie składa się 109 III, 2,2,2198| najbardziej powszechna. Dotyczy również związków pokrewieństwa z 110 III, 2,2,2203| chrześcijańskiej, która również z tego powodu może i powinna 111 III, 2,2,2274| Manipulacje te sprzeciwiają się również godności osobowej istoty 112 III, 2,2,2292| Podstawowe badania naukowe, jak również badania stosowane stanowią 113 III, 2,2,2343| wyjątkowo osobistym; zakłada również wysiłek kulturowy, gdyż 114 III, 2,2,2344| cnotą moralną. Jest ona również darem Bożym, łaską, owocem 115 III, 2,2,2352| podporządkowanej dobru małżonków, jak również przekazywaniu życia i wychowaniu 116 III, 2,2,2369| otwarcia się na życie, ale również sfałszowanie wewnętrznej 117 III, 2,2,2377| chwili swego poczęcia mająca również prawo do szacunku"122.~ 118 III, 2,2,2411| właściciel. Do zwrotu również zobowiązani, odpowiednio 119 III, 2,2,2414| stworzenia. Zwierzęta, jak również rośliny i byty nieożywione, 120 III, 2,2,2438| solidarności i miłości; jest to również zobowiązanie sprawiedliwości, 121 III, 2,2,2443| ubóstwo materialne, lecz również liczne formy ubóstwa kulturowego 122 III, 2,2,2446| pocieszać, umacniać, jak również przebaczać i krzywdy cierpliwie 123 III, 2,2,2486| naprawienia krzywd dotyczy również przewinień popełnionych 124 III, 2,2,2494| miłości. Dlatego też niech również przy użyciu tych środków 125 III, 2,2,2500| Boży" (Rdz 1, 26) wyraża również prawdę swojego związku z 126 III, 2,2,2549| tylko godny. Zapanuje tam również prawdziwy pokój, w którym 127 IV, 1,1,2574| Mojżeszowi, uczy się on również modlitwy: próbuje się wycofać, 128 IV, 1,1,2599| miłości Ojca39. Modli się również przed decydującymi chwilami, 129 IV, 1,1,2622| powiedział Jezus79, będzie również wychowywał Kościół do życia 130 IV, 1,1,2629| i naszym jękiem, gdyż my również "wzdychamy, oczekując odkupienia 131 IV, 1,1,2630| liturgię eucharystyczną, jak również modlitwę osobistą.~ 132 IV, 1,1,2640| Odnowione w Duchu, układają również hymny i pieśni opiewające 133 IV, 1,1,2641| Kościół na ziemi wyśpiewuje również te pieśni w wierze i pośród 134 IV, 1,1,2643| powiedział, wychowuje go również do życia modlitwy, inspirując 135 IV, 1,1,2646| Nie zna granic i obejmuje również nieprzyjaciół.~ 136 IV, 1,2,2649| tego chcieć. Nie wystarczy również wiedzieć, co Pismo święte 137 IV, 1,2,2685| Wyświęceni do posługi również odpowiedzialni za formowanie 138 IV, 1,2,2688| 2689 Grupy modlitewne, jak również "szkoły modlitwy", dziś 139 IV, 1,2,2690| wspólnoty parafialnej. Jest on również uprzywilejowanym miejscem 140 IV, 1,3,2702| 2703 Potrzeba ta odpowiada również wymaganiu Bożemu. Bóg szuka 141 IV, 1,3,2702| głębi duszy. Oczekuje On również wyrazu zewnętrznego, który 142 IV, 1,3,2714| ludzi. Kontemplacja kieruje również wzrok na misteria tajemnice 143 IV, 1,3,2724| Przymierza przed Chrystusem, jak również Matka Boża i święci wraz 144 IV, 1,3,2725| wiedzą, modlitwa pochodzi również od Ducha Świętego, a nie 145 IV, 1,3,2726| 2727 Musimy również przeciwstawiać się mentalności " 146 IV, 1,3,2740| 2741 Jezus modli się również za nas, w naszym imieniu 147 IV, 1,3,2745| stworzenia i zbawienia, jak również Jego Śmierć i Zmartwychwstanie. 148 IV, 2,0,2768| synowskiej istocie. Dlatego również większość komentarzy patrystycznych 149 IV, 2,0,2787| ostatecznych", zaimek "nasz" wyraża również pewność naszej nadziei w 150 IV, 2,0,2788| Duch Święty. Nie mieszamy również Osób, ponieważ wyznajemy, 151 IV, 2,0,2792| zna granic, nasza modlitwa również powinna być taka sama40. 152 IV, 2,0,2793| swoim przybytku. Przez to również modlący się będzie pragnął, 153 IV, 2,0,2815| zmartwychwstajemy, tak może On być również Królestwem Bożym, bo w Nim 154 IV, 2,0,2822| dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni zamiarem 155 IV, 2,0,2828| 2829 "Daj nam" jest również wyrazem Przymierza; należymy 156 IV, 2,0,2828| dla nas. To "nam" wyraża również nasze uznanie Go za Ojca 157 IV, 2,0,2835| 2836 "Dzisiaj" jest również wyrażeniem ufności. Uczy


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License